Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
REGULAMENT din 7 octombrie 2011 de organizare si functionare a unitatilor care ofera activitate extrascolara
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 7 octombrie 2011  de organizare si functionare a unitatilor care ofera activitate extrascolara    Twitter Facebook
Cautare document

REGULAMENT din 7 octombrie 2011 de organizare si functionare a unitatilor care ofera activitate extrascolara

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 8 noiembrie 2011

    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezentul regulament reglementeazã organizarea şi desfãşurarea activitãţilor educative extraşcolare/de tip nonformal, în unitãţi de învãţãmânt/unitãţi de stat sau private, care oferã/furnizeazã educaţie nonformalã, prin activitãţi educative extraşcolare, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.
    ART. 2
    Educaţia nonformalã reprezintã parte integrantã a sistemului naţional de educaţie, alãturi de educaţia formalã.
    ART. 3
    Educaţia nonformalã se organizeazã şi se desfãşoarã în conformitate cu idealul educaţional şi cu principiile prevãzute de Legea nr. 1/2011.
    ART. 4
    Educaţia nonformalã are ca scop dezvoltarea şi diversificarea competenţelor-cheie şi formarea competenţelor specifice în funcţie de domeniul şi profilul activitãţii extraşcolare.
    ART. 5
    În România, antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii beneficiazã de educaţie nonformalã prin activitãţi educative extraşcolare, realizate în cadrul unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar de stat sau private, în palate şi cluburi ale copiilor, în tabere şcolare, în baze sportive, turistice şi de agrement sau în alte unitãţi acreditate în acest domeniu, indiferent de condiţia socialã şi materialã, de sex, de rasã, de naţionalitate, de apartenenţa religioasã, fãrã restricţii care ar putea constitui discriminare ori segregare.
    ART. 6
    Activitatea educativã extraşcolarã se desfãşoarã, în afara orelor de curs, în spaţii aparţinând unitãţilor de învãţãmânt, în palatele şi cluburile copiilor, în tabere şcolare, în baze sportive, turistice şi de agrement şi în alte locaţii educaţionale, culturale, ştiinţifice, sportive.
    ART. 7
    (1) În sistemul de învãţãmânt de stat activitãţile educative extraşcolare se desfãşoarã, conform legii, în unitãţi de învãţãmânt preuniversitar de stat, abilitate în domeniul educaţiei nonformale, pe toatã durata anului şcolar şi a vacanţelor şcolare.
    (2) Suspendarea activitãţilor educative în aceste unitãţi de învãţãmânt poate fi fãcutã numai în situaţii obiective, pe o perioadã determinatã, la propunerea conducerii unitãţilor, cu avizul inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, iar în cazul Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    ART. 8
    Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru personalul de conducere, îndrumare şi control din Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, din inspectoratele şcolare judeţene, din Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, pentru personalul de conducere, îndrumare, didactic de predare şi instruire practicã, didactic auxiliar, nedidactic din unitãţile de învãţãmânt, pentru copiii care beneficiazã de activitãţile educative din unitãţile care oferã activitãţi extraşcolare, pentru pãrinţii acestora şi pentru partenerii implicaţi în activitãţile educative.
    ART. 9
    Organizarea şi funcţionarea unitãţilor de învãţãmânt/unitãţi care oferã/furnizeazã educaţie nonformalã, prin activitãţi educative extraşcolare, sunt reglementate dupã cum urmeazã:
    a) pentru palatele şi cluburile copiilor, conform anexei nr. 1, care face parte integrantã din prezentul regulament, şi prin alte metodologii emise de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului;
    b) pentru alte instituţii acreditate în domeniul educaţiei nonformale, conform anexei nr. 2, care face parte integrantã din prezentul regulament, prin regulamente şi metodologii proprii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011 şi a altor prevederi legale în vigoare.
    ART. 10
    Managementul resurselor umane în cadrul unitãţilor de învãţãmânt care oferã/furnizeazã educaţie nonformalã, prin activitãţi educative extraşcolare, este reglementat dupã cum urmeazã:
    a) pentru palatele şi cluburile copiilor, conform anexei nr. 1 şi prin alte acte normative în vigoare emise de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, specifice acestui tip de unitãţi de învãţãmânt;
    b) pentru alte instituţii acreditate în domeniul educaţiei nonformale, conform anexei nr. 2, prin regulamente şi metodologii proprii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011 şi a altor prevederi legale în vigoare.
    ART. 11
    Evaluarea internã şi externã a unitãţilor care oferã/furnizeazã educaţie nonformalã, prin activitãţi educative extraşcolare, sunt reglementate dupã cum urmeazã:
    a) pentru palatele şi cluburile copiilor, conform anexei nr. 1 şi prin alte acte normative în vigoare emise de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, specifice acestui tip de unitãţi de învãţãmânt;
    b) pentru alte instituţii acreditate în domeniul educaţiei nonformale, conform anexei nr. 2, prin regulamente şi metodologii proprii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011 şi a altor prevederi legale în vigoare.
    ART. 12
    Acreditarea unitãţilor de învãţãmânt/unitãţilor de stat sau private nou-înfiinţate, care oferã/furnizeazã educaţie nonformalã, prin activitãţi educative extraşcolare, se realizeazã conform procedurilor legale în vigoare, cu respectarea specificului fiecãrui tip de unitate de învãţãmânt/instituţie.
    ART. 13
    Finanţarea unitãţilor de învãţãmânt/unitãţilor de stat sau private, care oferã/furnizeazã educaţie nonformalã, prin activitãţi educative extraşcolare, este reglementatã dupã cum urmeazã:
    a) pentru palatele şi cluburile copiilor, conform anexei nr. 1 şi prin alte acte normative în vigoare emise de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, specifice acestui tip de unitãţi de învãţãmânt;
    b) pentru alte instituţii acreditate în domeniul educaţiei nonformale, conform anexei nr. 2, prin regulamente şi metodologii proprii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011 şi a altor prevederi legale în vigoare.


    ANEXA 1
    la regulament

                                   REGULAMENT
      privind organizarea şi funcţionarea palatelor şi cluburilor copiilor

    CAP. I
    Organizarea activitãţii

    ART. 1
    (1) Palatele şi cluburile copiilor sunt unitãţi de învãţãmânt de stat specializate în activitãţi extraşcolare, în cadrul cãrora se desfãşoarã acţiuni instructiv-educative specifice, prin care se aprofundeazã şi se diversificã cunoştinţe, se formeazã, se dezvoltã şi se exerseazã competenţe potrivit vocaţiei şi opţiunii copiilor şi se valorificã timpul liber al copiilor prin implicarea lor în proiecte educative.
    (2) Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti, palatele şi cluburile copiilor sunt unitãţi de învãţãmânt de stat cu personalitate juridicã.
    ART. 2
    (1) Denumirile oficiale ale acestor unitãţi de învãţãmânt sunt: Palatul Copiilor, Clubul Copiilor şi Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti.
    (2) Denumirea palatul copiilor se atribuie unitãţii de învãţãmânt specializate în activitãţi extraşcolare situate în oraşul reşedinţã de judeţ.
    (3) Denumirea clubul copiilor se atribuie unitãţilor de învãţãmânt specializate în activitãţi extraşcolare situate în alte localitãţi decât oraşul reşedinţã de judeţ şi în sectoarele municipiului Bucureşti.
    (4) Denumirea Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti se atribuie unitãţii de învãţãmânt specializate în activitãţi extraşcolare situate în municipiul Bucureşti.
    ART. 3
    (1) Palatele copiilor se înfiinţeazã cu aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, la propunerea inspectoratelor şcolare judeţene, şi sunt asimilate unitãţilor de învãţãmânt liceal.
    (2) Cluburile copiilor se înfiinţeazã cu aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, la propunerea inspectoratelor şcolare judeţene, şi sunt asimilate unitãţilor de învãţãmânt gimnazial.
    (3) La nivelul municipiului Bucureşti funcţioneazã câte un club al copiilor în fiecare sector.
    (4) Pot funcţiona cluburi ale copiilor în localitãţile în care numãrul copiilor cuprinşi într-o formã de învãţãmânt - preşcolar, primar, gimnazial, liceal - este de cel puţin 1.000.
    (5) În localitãţile în care numãrul copiilor şcolarizaţi este mai mic de 1.000, Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului poate înfiinţa filiale ale palatului/clubului copiilor, la solicitarea comunitãţii locale şi la propunerea inspectoratului şcolar judeţean, pe baza unui studiu de impact.
    (6) Orice modificare a structurii palatelor, cluburilor şi filialelor poate fi fãcutã numai cu aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, la propunerea consiliului de administraţie al palatului/clubului copiilor şi cu avizul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.
    (7) Un club al copiilor se constituie ca unitate de învãţãmânt cu personalitate juridicã cu minimum 300 de copii înscrişi şi având minimum 7 norme didactice.
    (8) Filiala se constituie din una pânã la 6 norme didactice.
    (9) La nivel judeţean, palatul, cluburile copiilor şi filialele sunt subordonate inspectoratului şcolar judeţean.
    (10) La nivelul municipiului Bucureşti, cluburile copiilor sunt subordonate Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.
    (11) Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti este subordonat direct Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, prin direcţia generalã care coordoneazã activitatea educativã extraşcolarã/Direcţia generalã educaţie şi învãţare pe tot parcursul vieţii.
    (12) Arondarea unui club al copiilor care îşi pierde personalitatea juridicã la palatul copiilor sau la alt club al copiilor din judeţul respectiv se realizeazã la propunerea consiliului de administraţie al palatului copiilor, cu avizul inspectoratului şcolar judeţean şi cu aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    (13) La nivelul municipiului Bucureşti, arondarea unui club al copiilor care îşi pierde personalitatea juridicã la un alt club al copiilor se realizeazã la propunerea consiliului de administraţie al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi cu aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    (14) Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti, palatele şi cluburile copiilor, unitãţile de învãţãmânt preuniversitar şi alte unitãţi acreditate în furnizarea de activitãţi extraşcolare se pot asocia, prin parteneriate contractuale, în consorţii şcolare, conform prevederilor legale în vigoare.
    ART. 4
    Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti, palatele şi cluburile copiilor au urmãtoarele competenţe:
    a) asigurã educaţia nonformalã a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor;
    b) atestã competenţele de comunicare, lingvistice, artistice, tehnice, sportive, digitale, civice, antreprenoriale dobândite de copiii care au frecventat cercurile de profil din cadrul acestor unitãţi de învãţãmânt, în baza reglementãrilor prevãzute la art. 13;
    c) organizeazã activitãţi extraşcolare la nivel local, judeţean, regional, naţional şi internaţional;
    d) pot sprijini programe tip "Şcoala dupã şcoalã" organizate în unitãţi de învãţãmânt, în calitate de furnizori de educaţie nonformalã;
    e) oferã consultanţã, consiliere şi asistenţã în domeniul educaţiei nonformale/activitãţi extraşcolare;
    f) desfãşoarã activitãţi de mentorat în domeniul educaţiei nonformale;
    g) organizeazã cursuri de formare, simpozioane, ateliere de lucru în diverse domenii ale educaţiei nonformale;
    h) elaboreazã suporturi de cursuri de formare, materiale didactice auxiliare, ghiduri metodologice, studii de cercetare, programe şcolare etc. în domeniul educaţiei nonformale;
    i) colaboreazã cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale acreditate în furnizarea programelor de formare cu credite transferabile, în diverse domenii ale educaţiei nonformale;
    j) modificã profilul şi denumirea cercurilor, cu avizul inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti/Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului şi cu respectarea altor prevederi legale în vigoare;
    k) palatul copiilor coordoneazã, monitorizeazã şi evalueazã activitatea cluburilor copiilor la nivel judeţean;
    l) Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti coordoneazã activitatea educativã de specialitate a cluburilor copiilor din municipiul Bucureşti.
    ART. 5
    (1) Activitatea din palatele şi cluburile copiilor debuteazã odatã cu începerea anului şcolar.
    (2) Structura anului şcolar în palatele şi cluburile copiilor este similarã celei din unitãţile de învãţãmânt de tip formal.
    (3) În perioada vacanţelor şcolare, în Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti, în palatele şi cluburile copiilor se desfãşoarã activitãţi educative prevãzute în calendarul Clubului de vacanţã stabilit de fiecare palat şi club al copiilor în parte.
    ART. 6
    Elevii şi copiii au acces liber şi gratuit la activitãţile organizate în palatele şi cluburile copiilor. Pentru unele activitãţi se pot percepe taxe, în condiţiile legii.
    ART. 7
    Vârsta elevilor şi copiilor care frecventeazã activitãţile organizate în palatele şi cluburile copiilor este cuprinsã, de regulã, între 3 şi 19 ani, în funcţie de profilul cercului şi de competenţele care urmeazã sã fie formate.
    ART. 8
    În cazul în care numãrul copiilor înscrişi la un cerc din palatele sau cluburile copiilor depãşeşte capacitatea de funcţionare în bune condiţii a activitãţii din cadrul respectivului cerc, consiliul de administraţie al palatului sau clubului copiilor poate decide, la propunerea conducãtorului de cerc, organizarea unor teste de aptitudini pentru departajarea celor înscrişi.
    ART. 9
    (1) Activitãţile din palatele şi cluburile copiilor se desfãşoarã în cercuri, structurate pe catedre de specialitate/comisii metodice de tip: cultural, artistic, civic, tehnic, aplicativ, ştiinţific, sportiv şi turistic.
    (2) Activitatea didacticã se desfãşoarã în sãli de cercuri, ateliere, cabinete, laboratoare, sãli de sport, baze sportive, parcuri şcoalã, cartodromuri, poligoane, grãdini botanice, sere, pârtii de schi, ateliere deschise, tabere etc.
    (3) În cadrul cercurilor, activitatea este structuratã pe grupe de începãtori, de avansaţi şi de performanţã, în funcţie de nivelul pregãtirii elevilor şi de competenţele ce urmeazã a fi formate.
    (4) Grupele de performanţã se constituie cu aprobarea consiliului de administraţie al unitãţii respective pentru elevii care în cadrul activitãţii organizate în cercurile din palatele şi cluburilor copiilor ating un nivel ridicat de competenţe, obţinând rezultate de excepţie la nivel naţional sau internaţional.
    (5) Grupele de performanţã se pot constitui numai dupã minimum un an de activitate, pe baza unui portofoliu de rezultate care sã confirme solicitarea înfiinţãrii unei astfel de grupe.
    (6) Fiecare cerc poate sã aibã maximum o grupã de performanţã.
    ART. 10
    Activitatea din cercurile palatelor şi cluburilor copiilor este proiectatã, astfel încât sã evite paralelismul şi/sau suprapunerile cu conţinutul tematic al programelor specifice educaţiei formale.
    ART. 11
    (1) Activitatea fiecãrui cerc se desfãşoarã pe baza unei planificãri calendaristice, aprobate de cãtre directorul palatului/clubului copiilor.
    (2) Portofoliul cadrului didactic coordonator al cercului conţine:
    a) oferta educaţionalã a cercului;
    b) planificarea calendaristicã;
    c) documente de proiectare didacticã;
    d) setul de competenţe formate prin activitatea desfãşuratã în cadrul cercului, specifice fiecãrui nivel de grupã;
    e) modalitãţi de evaluare a activitãţii didactice desfãşurate în cadrul cercului;
    f) mãsuri de optimizare şi dezvoltare a ofertei educaţionale a cercului;
    g) proiectul de dotãri şi achiziţii pe termen mediu şi lung;
    h) portofoliul de studii al elevului, care cuprinde modulele de studiu parcurse şi competenţele specifice acestora, formate pe parcursul frecventãrii activitãţii cercului. Acest portofoliu ce conţine şi documentele care certificã rezultatele obţinute de elev reprezintã parte a portofoliului elevului întocmit la unitatea de învãţãmânt pe care o frecventeazã.
    (3) Programele de studiu conţinând modulele de studiu vor fi elaborate separat pentru grupele de iniţiere/de avansaţi/de performanţã, axându-se pe competenţele specifice care urmeazã a fi formate, dezvoltate sau diversificate.
    (4) Programele de studiu elaborate de cadrele didactice coordonatori de cerc vor fi aprobate şi avizate de consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt.
    (5) În cazul Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti, acestea vor fi aprobate şi avizate de cãtre consiliul de administraţie şi de direcţia generalã care coordoneazã activitatea educativã din Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti/Direcţia generalã educaţie şi învãţare pe tot parcursul vieţii din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    (6) Tipurile şi nivelurile de competenţe specifice, formate şi dezvoltate la fiecare cerc în parte, vor fi stabilite de cadrul didactic coordonator al cercului, în funcţie de vârsta copiilor şi durata pregãtirii lor, pe baza proiectãrii didactice pe o perioadã de minimum 3 ani.
    ART. 12
    Palatele şi cluburile copiilor elibereazã, la cerere, certificate de competenţã elevilor şi copiilor care au frecventat activitatea unui cerc, cel puţin 3 ani consecutiv, pe baza rezultatelor obţinute şi conform nivelului competenţelor formate.

    CAP. II
    Conducerea palatelor şi cluburilor copiilor

    ART. 13
    Conducerea palatelor şi cluburilor copiilor, ca unitãţi de învãţãmânt preuniversitar specializate în educaţie nonformalã, este asiguratã în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

    SECŢIUNEA 1
    Consiliul de administraţie

    ART. 14
    (1) Consiliul de administraţie este organ de conducere. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul de administraţie şi directorii colaboreazã cu Consiliul profesoral, cu comitetul de pãrinţi/asociaţiile de pãrinţi, cu reprezentanţii minoritãţilor naţionale, unde este cazul, şi cu autoritãţile administraţiei locale.
    (2) Consiliul de administraţie al Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti este format din 13 membri, dupã cum urmeazã: 6 cadre didactice, inclusiv directorul şi directorul adjunct, 1 reprezentant din cadrul Direcţiei generale de specialitate din Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului care coordoneazã activitatea Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti/Direcţia generalã educaţie şi învãţare pe tot parcursul vieţii, 2 reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 3 reprezentanţi ai pãrinţilor şi 1 reprezentant al comunitãţii locale.
    (3) Consiliul de administraţie al palatului copiilor este format din 9 membri, dupã cum urmeazã: 4 cadre didactice, inclusiv directorul şi directorul adjunct, 1 reprezentant al inspectoratului şcolar judeţean - responsabil cu coordonarea activitãţii educative extraşcolare, 1 reprezentant al comunitãţii locale, 1 reprezentant al consiliului judeţean/local şi 2 reprezentanţi ai pãrinţilor.
    (4) Consiliul de administraţie al clubului copiilor este format din 7 membri, dupã cum urmeazã: 3 cadre didactice, inclusiv directorul, 1 reprezentant al consiliului local, 1 reprezentant al comunitãţii locale şi 2 reprezentanţi ai pãrinţilor.
    (5) Personalul didactic care face parte din consiliul de administraţie este ales de consiliul profesoral, la propunerea directorului sau a celorlalţi membri ai acestuia, dintre cadrele didactice care au calitãţi manageriale şi performanţe profesionale deosebite.
    (6) În cazul în care în palatul şi în clubul copiilor activeazã cadre didactice aparţinând minoritãţilor naţionale, fiecare minoritate va avea câte un reprezentant, cadru didactic, în consiliul de administraţie.
    (7) La şedinţele consiliului de administraţie participã, fãrã drept de vot, cu statut de observator/observatori, liderul sindical/liderii sindicali din palatul/clubul copiilor. Punctul de vedere al acestora se menţioneazã în procesul-verbal al şedinţei.
    (8) Preşedintele consiliului de administraţie este ales, activeazã şi îşi îndeplineşte atribuţiile conform prevederilor Legii nr. 1/2011.
    (9) Membrii consiliului de administraţie coordoneazã şi rãspund de domenii de activitate pe baza delegãrii de sarcini stabilite de directorul consiliului, prin decizie.
    (10) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar, pe baza unei tematici stabilite la începutul fiecãrui semestru sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea directorului palatului/clubului copiilor sau a douã treimi dintre membri şi este legal constituit în prezenţa a cel puţin douã treimi din numãrul membrilor sãi.
    (11) Preşedintele consiliului de administraţie invitã în scris, cu 48 de ore înainte de data şedinţei, membrii consiliului de administraţie.
    (12) Preşedintele consiliului de administraţie numeşte, prin decizie, secretarul consiliului de administraţie, din rândul membrilor consiliului, care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului de administraţie.
    (13) Hotãrârile consiliului de administraţie se adoptã cu majoritatea simplã a voturilor celor prezenţi, mai puţin cele prevãzute la alin. (16).
    (14) Deciziile privind bugetul şi patrimoniul palatului/clubului copiilor/Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti se iau cu majoritatea voturilor din totalul membrilor consiliului de administraţie.
    (15) Hotãrârile consiliului de administraţie care vizeazã personalul din unitate, cum ar fi: procedurile pentru ocuparea posturilor, a funcţiilor de conducere, acordarea gradaţiei de merit, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancţiuni şi altele asemenea, se iau prin vot secret. Membrii consiliului de administraţie care se aflã în conflict de interese nu participã la vot.
    (16) Hotãrârile consiliului de administraţie privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, rãspunderea disciplinarã şi disponibilizarea personalului didactic se adoptã cu votul a douã treimi din totalul membrilor.
    (17) La sfârşitul fiecãrei şedinţe a consiliului de administraţie, toţi membrii şi invitaţii, dacã este cazul, au obligaţia sã semneze procesul-verbal încheiat cu aceastã ocazie. Preşedintele consiliului de administraţie rãspunde de acest lucru.
    (18) Procesele-verbale se scriu în Registrul de procese-verbale al consiliului de administraţie, care se înregistreazã în unitatea de învãţãmânt pentru a deveni documente oficiale. Pe ultima foaie a acestuia preşedintele scrie numãrul paginilor şi al registrului, ştampileazã şi semneazã, pentru autentificare.
    (19) Registrul de procese-verbale al consiliului de administraţie este însoţit, în mod obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale: rapoarte, programe, informãri, tabele, liste, solicitãri, memorii, sesizãri etc. Cele douã documente oficiale, registrul şi dosarul, se pãstreazã în biroul directorului.
    ART. 15
    Pe lângã atribuţiile prevãzute în Legea nr. 1/2011 şi în metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie în unitãţile de învãţãmânt preuniversitar elaboratã de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, consiliul de administraţie mai îndeplineşte şi urmãtoarele atribuţii:
    a) aprobã programele de studiu ale cercurilor, conţinând modulele de studiu şi competenţele aferente, elaborate separat pentru grupele de iniţiere/de avansaţi/de performanţã, la propunerea consiliului profesoral al palatului/clubului copiilor;
    b) aprobã regulamentul de ordine interioarã al palatului/clubului copiilor, dupã ce a fost dezbãtut în consiliul profesoral;
    c) avizeazã proiectele de state de funcţii şi de buget ale palatului/clubului copiilor;
    d) acordã calificativele anuale pentru întregul personal salariat, pe baza propunerilor rezultate din raportul anual privind starea şi calitatea învãţãmântului din palatul/clubul copiilor, a analizei realizate de cãtre şefii catedrelor de specialitate/comisiilor metodice/altor compartimente existente la nivelul palatului/clubului copiilor;
    e) hotãrãşte strategia de realizare şi de gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare;
    f) aprobã comisiile de concurs şi valideazã rezultatul concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice de titulari sau suplinitori, a posturilor didactice auxiliare şi a celor nedidactice;
    g) organizeazã şi elaboreazã tematica de concurs pentru susţinerea probei practice; proba practicã se desfãşoarã în cadrul Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti/palatului copiilor/clubului copiilor;
    h) valideazã raportul anual privind starea şi calitatea învãţãmântului din palatul/clubul copiilor şi stabileşte mãsuri corective şi de îmbunãtãţire, conform normelor legale în vigoare;
    i) stabileşte acordarea de premii, din resurse extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Directorul palatului/clubului copiilor

    ART. 16
    (1) Directorul exercitã conducerea executivã a palatului/clubului copiilor, în conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu hotãrârile consiliului de administraţie al palatului/clubului copiilor, precum şi cu alte reglementãri legale.
    (2) Directorul/directorul adjunct al Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti este degrevat de un procent din norma didacticã, conform legislaţiei în vigoare.
    (3) Directorul/directorul adjunct al palatului copiilor este degrevat de un procent din norma didacticã, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (4) Directorul clubului copiilor este degrevat de un procent din norma didacticã, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (5) La nivelul filialei, consiliul profesoral al unitãţii de învãţãmânt la care este arondatã filiala numeşte câte un coordonator desemnat dintre cadrele didactice titulare ale respectivei filiale, prin hotãrârea consiliului de administraţie al unitãţii de învãţãmânt la care este arondatã. Coordonatorul filialei poate fi remunerat din fonduri extrabugetare, în condiţiile legii.
    (6) La Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti se prevãd douã posturi de director adjunct.
    (7) Palatele copiilor, care au minimum 25 norme didactice, didactice auxiliare şi nedidactice, inclusiv cu filialele arondate, au dreptul la un post de director adjunct.
    (8) Directorii palatelor şi cluburilor copiilor au catedra rezervatã în condiţiile stabilite de Statutul personalului didactic, pentru cadrele didactice trecute în funcţii de conducere.
    (9) Directorul palatului/clubului copiilor este subordonat inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, reprezentat prin inspectorul şcolar general. Fişa postului şi fişa de evaluare a directorului sunt elaborate de inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti/Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    (10) Directorul palatului/clubului copiilor reprezintã palatul/clubul copiilor/filiala în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitele competenţelor prevãzute de lege.
    (11) Directorul palatului/clubului copiilor trebuie sã manifeste loialitate faţã de palatul/clubul copiilor, credibilitate şi responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacitãţile angajaţilor, sã încurajeze şi sã îşi susţinã colegii în vederea motivãrii pentru formarea continuã şi pentru crearea, în palatul/clubul copiilor/filialã, a unui climat optim desfãşurãrii procesului de învãţãmânt.
    (12) Directorul palatului/clubului copiilor/Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti coordoneazã, direct, compartimentul financiar-contabil. Personalul compartimentului financiar-contabil este subordonat directorului palatului/clubului copiilor/Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti şi îşi desfãşoarã activitatea conform atribuţiilor stabilite de acesta, prin fişa postului.
    (13) Vizitarea palatului/clubului copiilor şi asistenţa la activitãţi, efectuate de persoane din afara palatului/clubului copiilor, se fac numai cu aprobarea directorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    ART. 17
    (1) Drepturile şi obligaţiile directorului palatului/clubului copiilor sunt cele prevãzute de lege, de prezentul regulament, precum şi de regulamentul intern.
    (2) Perioada concediului anual de odihnã al directorului palatului/clubului copiilor se aprobã de cãtre inspectorul şcolar general.
    ART. 18
    Pe lângã atribuţiile prevãzute în Legea nr. 1/2011, directorul palatului/clubului copiilor/Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti mai îndeplineşte şi urmãtoarele:
    a) este preşedintele consiliului profesoral şi membru/preşedinte al consiliului de administraţie;
    b) prezintã rapoarte de evaluare semestriale şi anuale în faţa consiliului profesoral şi consiliului de administraţie;
    c) în cazul în care hotãrârile acestor organisme încalcã prevederile legale, directorul are dreptul sã interzicã aplicarea lor şi este obligat sã informeze în acest sens, în termen de 3 zile, inspectorul şcolar general, respectiv Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului;
    d) directorul palatului/clubului copiilor este ordonatorul de credite al palatului/clubului copiilor;
    e) elaboreazã şi propune consiliului de administraţie regulamentul intern al palatului/clubului copiilor spre aprobare;
    f) elaboreazã planul managerial, coordoneazã elaborarea proiectului de dezvoltare al palatului/clubului copiilor, prin care stabileşte politica educaţionalã a acestuia;
    g) este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate de palatul/clubul copiilor;
    h) lanseazã proiecte de parteneriat educaţional la nivel local, naţional, internaţional;
    i) în baza propunerilor consiliului profesoral, numeşte şefii catedrelor de specialitate/comisiilor metodice, ai compartimentelor funcţionale, precum şi ai altor colective şi comisii prevãzute în metodologiile emise de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului;
    j) poate propune, spre aprobarea consiliului profesoral, cadre didactice care sã facã parte din consiliul de administraţie şi solicitã comitetului de pãrinţi/asociaţiilor de pãrinţi, consiliului judeţean/consiliului local, desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie al palatului/clubului copiilor;
    k) elaboreazã fişa postului şi fişa de evaluare pentru directorul adjunct, responsabilii filialelor, şefii catedrelor de specialitate/comisiilor metodice, şefii compartimentelor funcţionale, precum şi pentru cei ai altor colective şi comisii prevãzute în metodologiile emise de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului;
    l) întocmeşte fişele posturilor şi fişele de evaluare pentru personalul din subordine, conform legislaţiei în vigoare;
    m) elaboreazã proceduri interne de lucru, care se aprobã în consiliul de administraţie al palatului/clubului copiilor;
    n) îndeplineşte atribuţiile stabilite prin alte metodologii aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului;
    o) încheie contracte individuale de muncã cu personalul angajat şi aprobã concediile de odihnã ale personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, cu aprobarea consiliului de administraţie;
    p) numeşte şi elibereazã din funcţie personalul didactic auxiliar şi nedidactic, conform legislaţiei în vigoare;
    q) poate propune consiliului de administraţie angajarea de personal plãtit din venituri extrabugetare proprii, în vederea îmbunãtãţirii activitãţii desfãşurate în cadrul palatului/clubului copiilor;
    r) aprobã trecerea personalului salariat de la o treaptã profesionalã la alta, în condiţiile prevãzute de legislaţia în vigoare;
    s) propune consiliului de administraţie spre aprobare şi aplicã sancţiuni pentru abaterile disciplinare sãvârşite de personalul unitãţii de învãţãmânt, conform prevederilor legale în vigoare;
    ş) rãspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienã şcolarã, de protecţie a muncii, de protecţie civilã;
    t) elaboreazã proiectul de buget, de venituri şi cheltuieli, pe care îl supune aprobãrii consiliului de administraţie al palatului copiilor/clubului copiilor;
    ţ) Directorul Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti/al palatului/al clubului copiilor rãspunde în faţa consiliului profesoral, a consiliului de administraţie şi a organelor de îndrumare, evaluare şi control de la nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului/inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti pentru activitatea proprie, conform fişei postului elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului;
    u) Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti evalueazã activitatea directorului palatului/clubului copiilor şi îi acordã calificativul anual, pe baza fişei de evaluare elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului;
    v) În cazul Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti, Direcţia generalã care coordoneazã activitatea educativã a Palatului Naţional al Copiilor/Direcţia generalã educaţie şi învãţare pe tot parcursul vieţii, din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, evalueazã activitatea directorului şi îi acordã calificativul anual.
    w) Directorul beneficiazã de indemnizaţie de conducere, conform reglementãrilor legale în vigoare.
    ART. 19
    Directorul palatului copiilor îndrumã şi coordoneazã activitatea educativã a cluburilor copiilor la nivel judeţean.
    ART. 20
    (1) Directorul adjunct îşi desfãşoarã activitatea în subordinea directorului, care îi elaboreazã fişa postului şi fişa de evaluare, în concordanţã cu atribuţiile stabilite prin prezentul regulament şi prin regulamentul intern.
    (2) Fişa postului directorului adjunct şi cea de evaluare aferentã sunt validate de consiliul de administraţie.
    (3) Directorul adjunct îndeplineşte atribuţiile delegate de director pe o perioadã determinatã.
    (4) Directorul adjunct rãspunde în faţa directorului, a consiliului profesoral, a consiliului de administraţie şi a organelor de îndrumare, evaluare şi control de la nivelul inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti pentru activitatea proprie, conform fişei postului.
    (5) Consiliul de administraţie al Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti/al palatului copiilor evalueazã activitatea directorului adjunct, pe baza fişei de evaluare prevãzute la alin. (1), şi îi acordã calificativul anual.
    (6) Directorul adjunct beneficiazã de indemnizaţie de conducere, conform reglementãrilor legale în vigoare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Consiliul profesoral

    ART. 21
    (1) Consiliul profesoral este constituit şi funcţioneazã conform prevederilor Legii nr. 1/2011.
    (2) Consiliul profesoral are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ.
    (3) Şedinţele consiliului profesoral al palatului/clubului copiilor se desfãşoarã, legal, în prezenţa a douã treimi din numãrul total al membrilor.
    (4) Hotãrârile se iau prin vot deschis sau secret, în funcţie de opţiunea membrilor, cu cel puţin jumãtate plus unu din numãrul total al acestora şi sunt obligatorii pentru întregul personal salariat al palatului/clubului copiilor;
    (5) Personalul didactic auxiliar al palatului/clubului copiilor poate fi invitat la şedinţele consiliului profesoral.
    (6) La şedinţele consiliului profesoral, directorul palatului/clubului copiilor poate invita, în funcţie de tematica dezbãtutã, reprezentanţii desemnaţi ai comitetului de pãrinţi/asociaţiilor de pãrinţi, ai autoritãţilor locale şi ai partenerilor sociali.
    (7) Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru toate cadrele didactice din unitatea de învãţãmânt. Absenţa nemotivatã de la aceste şedinţe se considerã abatere disciplinarã şi se sancţioneazã conform prevederilor regulamentului intern.
    (8) Directorul palatului/clubului copiilor numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral.
    ART. 22
    Pe lângã atribuţiile prevãzute în Legea nr. 1/2011, consiliul profesoral al palatului/clubului copiilor mai îndeplineşte şi urmãtoarele atribuţii:
    a) coordoneazã, monitorizeazã şi asigurã calitatea actului didactic;
    b) aprobã componenţa nominalã a catedrelor de specialitate din palatul/clubul copiilor;
    c) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calitãţii;
    d) formuleazã aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic, care solicitã acordarea gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activitãţii desfãşurate de acesta;
    e) analizeazã şi dezbate Raportul de evaluare internã privind calitatea educaţiei şi Raportul general privind starea şi calitatea învãţãmântului din palatul/clubul copiilor;
    f) dezbate, avizeazã şi propune spre aprobare consiliului de administraţie planul de dezvoltare al palatului/clubului copiilor;
    g) dezbate şi avizeazã regulamentul intern al palatului/clubului copiilor în şedinţa la care participã cel puţin douã treimi din personalul salariat din palatul/clubul copiilor;
    h) dezbate şi aprobã rapoartele de activitate, planul anual şi planurile semestriale de activitate, precum şi eventualele completãri sau modificãri ale acestora;
    i) dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, a inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti sau din propria iniţiativã, proiecte de legi sau de acte normative, care reglementeazã activitatea instructiv-educativã şi transmite inspectoratului şcolar propunerile de modificare sau de completare;
    j) dezbate problemele legate de conţinutul sau de organizarea activitãţii instructiv-educative din palatul/clubul copiilor;
    k) numeşte comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare sãvârşite de personalul salariat al unitãţii de învãţãmânt, conform legislaţiei în vigoare;
    l) aprobã participarea unitãţii de învãţãmânt la programe şi proiecte educative naţionale şi internaţionale;
    m) aprobã afilierea palatului/clubului copiilor la organizaţii internaţionale omoloage sau de profil, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Catedrele de specialitate/Comisiile metodice

    ART. 23
    (1) În cadrul palatelor/cluburilor copiilor, catedrele de specialitate/comisiile metodice se constituie conform art. 9, alin. (1).
    (2) O catedrã de specialitate/comisie metodicã se formeazã, în cadrul aceleiaşi unitãţi de învãţãmânt, din cel puţin 4 cadre didactice.
    (3) Catedrele de specialitate/comisiile metodice se subordoneazã directorului palatului/clubului copiilor.
    (4) Şedinţele fiecãrei catedre de specialitate/comisii metodice se ţin lunar, dupã o tematicã aprobatã anual de directorul palatului/clubului copiilor.
    ART. 24
    Catedra de specialitate/comisia metodicã are urmãtoarele atribuţii:
    a) elaboreazã propuneri pentru oferta educaţionalã a palatului/clubului copiilor şi strategia de implementare a acesteia;
    b) analizeazã periodic performanţele elevilor;
    c) elaboreazã, implementeazã, evalueazã şi amelioreazã standardele de calitate specifice;
    d) elaboreazã seturile de competenţe specifice, care urmeazã a fi formate la fiecare cerc în parte, conform propunerilor cadrelor didactice coordonatoare de cerc;
    e) organizeazã schimburi de experienţã sau alte activitãţi comune cu catedrele de specialitate/comisiile metodice similare din judeţ, din ţarã sau din afara ţãrii;
    f) contribuie la formarea continuã/perfecţionarea şi dezvoltarea profesionalã a personalului didactic, prin organizarea activitãţilor metodico-ştiinţifice, conform normelor metodologice în vigoare.
    ART. 25
    Coordonatorul catedrei de specialitate/comisiei metodice rãspunde în faţa directorului şi are urmãtoarele atribuţii:
    a) elaboreazã şi actualizeazã portofoliul comisiei, care conţine: planul de dezvoltare al catedrei de specialitate/comisiei metodice, planul de activitate anual şi semestriale ale catedrei de specialitate/comisiei metodice, planul de activitãţi al catedrei/comisiei metodice pe perioada vacanţelor şcolare, fişa profesionalã a fiecãrui membru al catedrei de specialitate/comisiei metodice;
    b) stabileşte atribuţiile fiecãrui membru al catedrei de specialitate;
    c) efectueazã asistenţe la ore, conform planului de activitate al catedrei sau la solicitarea directorului;
    d) consiliazã cadrele didactice în procesul de proiectare şi performanţã didacticã;
    e) evalueazã activitatea membrilor şi propune calificative;
    f) identificã nevoile de formare ale cadrelor didactice din comisie şi recomandã participarea lor la cursuri de formare;
    g) organizeazã şedinţele catedrei/comisiei metodice lunar, dupã o tematicã elaboratã la nivelul catedrei şi aprobatã de directorul unitãţii de învãţãmânt preuniversitar sau ori de câte ori directorul ori membrii catedrei/comisiei metodice considerã cã este necesar;
    h) elaboreazã informãri/rapoarte semestriale şi anuale asupra activitãţii catedrei.

    CAP. III
    Recrutarea şi selecţia resurselor umane din palate şi cluburi ale copiilor

    ART. 26
    (1) Personalul din palatele şi cluburile copiilor este format din personal didactic, personal didactic auxiliar şi personal administrativ sau nedidactic.
    (2) În palatele şi cluburile copiilor poate funcţiona personal didactic asociat şi personal didactic pensionat.
    (3) Personalul didactic, didactic auxiliar şi asociat sunt definite conform Legii nr. 1/2011.
    (4) Formarea iniţialã şi continuã a personalului didactic, didactic auxiliar şi asociat se realizeazã în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 şi cu prevederile altor norme metodologice în vigoare.
    (5) Personalul nedidactic îşi desfãşoarã activitatea în baza prevederilor Legii nr. 1/2011.
    (6) Numãrul normelor personalului didactic auxiliar se stabileşte de cãtre consiliul de administraţie al palatului/clubului copiilor, conform normelor în vigoare, şi se aprobã prin statul de funcţii.
    ART. 27
    (1) Activitatea didacticã din cercurile organizate în cadrul palatelor şi cluburilor copiilor este condusã de personal didactic şi personal didactic auxiliar, conform prevederilor Legii nr. 1/2011.
    (2) Personalul didactic titular din palatele şi cluburile copiilor al cãrui nivel de studii nu este conform prevederilor Legii nr. 1/2011 este obligat sã-şi echivaleze studiile conform prevederilor Legii nr. 1/2011 sau sã şi le completeze în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2011.
    (3) Neîndeplinirea prevederilor menţionate la alin. (2) atrage încetarea contractului individual de muncã.
    ART. 28
    (1) La palatul/clubul copiilor, norma didacticã se poate constitui atât din grupe în profilul cercului, cât şi din grupe cu alt profil.
    (2) Grupele cu alt profil pot fi maximum 3 şi se constituie cu aprobarea consiliului de administraţie al palatului/clubului copiilor.
    (3) O grupã poate funcţiona cu minimum 10 elevi. La cercurile la care instruirea copiilor se face individual şi la grupele de performanţã, grupa are minimum 4 copii.
    ART. 29
    (1) Un cerc cu normã întreagã la care instruirea copiilor se realizeazã colectiv are minimum 90 de copii, norma didacticã fiind de 18 ore/sãptãmânã. Un cerc cu norma întreagã condus de un maistru instructor/maistru coregraf/antrenor/institutor are minimum 120 de copii, norma didacticã fiind de 24 ore/sãptãmânã.
    (2) În cercurile la care instruirea copiilor se realizeazã individual, numãrul copiilor însumat pentru toate grupele este de minimum 36.
    ART. 30
    (1) Activitatea cu o grupã de copii se desfãşoarã 100 de minute/sãptãmânã, programate în aceeaşi zi.
    (2) Cu grupele de performanţã se pot desfãşura în cadrul cercului 200 de minute pe sãptãmânã, programate în douã zile.
    ART. 31
    (1) Posturile didactice vacante şi rezervate din palatele/cluburile copiilor se ocupã prin concurs organizat la nivelul palatului/clubului copiilor.
    (2) Ocuparea posturilor didactice vacante şi rezervate din palatele şi cluburile copiilor se realizeazã în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 şi ale art. 33.
    (3) Directorul poate transfera, temporar sau definitiv, o normã didacticã de la palatul copiilor la clubul copiilor şi invers, cu aprobarea consiliului de administraţie şi cu avizul inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.
    (4) Directorul rãspunde de selecţia şi angajarea personalului didactic şi didactic auxiliar din palatele şi cluburile copiilor, conform art. 18 lit. p).
    (5) Angajarea personalului didactic, didactic auxiliar, asociat şi cel pensionat în palatele/cluburile copiilor se realizeazã prin încheierea contractului individual de muncã de cãtre directorul unitãţii, cu aprobarea consiliului de administraţie.
    (6) Directorul, cu aprobarea consiliului de administraţie, poate angaja, pe o perioadã determinatã, cadre didactice asociate şi pensionare care sã desfãşoare activitate extraşcolarã, în regim plata cu ora, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    ART. 32
    Concursul de ocupare a posturilor la palatele şi cluburile copiilor constã în:
    a) susţinerea unei probe practice, eliminatorii, specifice profilului cercului, în cazul angajãrii personalului didactic cu contract individual de muncã;
    b) susţinerea unei probe scrise din didactica specialitãţii, în cazul angajãrii personalului didactic cu contract individual de muncã;
    c) prezentarea unui curriculum vitae, susţinerea unui interviu şi a unei probe practice specifice profilului cercului la angajarea în regim de platã cu ora a personalului didactic asociat şi a personalului didactic pensionat.
    ART. 33
    (1) Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice în palatele şi cluburile copiilor au caracter deschis. La concurs se poate prezenta orice persoanã care îndeplineşte condiţiile prevãzute de legislaţia în vigoare.
    (2) Angajarea personalului didactic din palatele şi cluburile copiilor se face prin încheierea contractului individual de muncã de cãtre directorul unitãţii.
    ART. 34
    (1) Organizarea şi desfãşurarea concursului de ocupare a posturilor didactic auxiliare şi administrative din palatele şi cluburile copiilor sunt coordonate de director. Consiliul de administraţie al palatului/clubului copiilor aprobã comisiile de concurs şi valideazã rezultatele concursului.
    (2) Angajarea, prin încheierea contractului individual de muncã, a personalului didactic auxiliar şi administrativ în palatele/cluburile copiilor se face de cãtre directorul unitãţii.
    ART. 35
    Personalul încadrat în învãţãmântul preuniversitar, în unitãţi care realizeazã activitãţi extraşcolare, pe funcţiile didactice şi didactice auxiliare, beneficiazã, potrivit Legii nr. 1/2011, de dreptul de a participa la oricare dintre formele de organizare a perfecţionãrii/formãrii continue prevãzute de legislaţia în vigoare.
    ART. 36
    (1) Pentru cadrele didactice din palatele şi cluburile copiilor, programul de formare continuã organizat o datã la 5 ani poate fi realizat şi de cãtre Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti, acreditat ca centru naţional de perfecţionare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din palatele şi cluburile copiilor.
    (2) În cadrul Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti se înfiinţeazã Departamentul de formare a personalului didactic şi didactic auxiliar din palatele şi cluburile copiilor.
    (3) Departamentul de formare a personalului didactic şi didactic auxiliar din cadrul Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti asigurã şi servicii de mentorat în domeniul educaţiei nonformale.
    (4) Regulamentul de ordine interioarã al Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti reglementeazã organizarea şi funcţionarea Departamentului de formare a personalului didactic şi didactic auxiliar din palatele şi cluburile copiilor.
    (5) Directorul Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti numeşte, prin decizie, coordonatorul Departamentului de formare a personalului didactic şi didactic auxiliar din palatele şi cluburile copiilor, la propunerea consiliului profesoral, cu avizul consiliului de administraţie.
    (6) Palatele copiilor pot organiza programe de perfecţionare/formare a personalului didactic pentru acele domenii de activitate în care au performanţe deosebite, dispun de resursele umane şi logistice necesare şi au programul acreditat.
    ART. 37
    (1) Personalul didactic din palatele şi cluburile copiilor beneficiazã de toate drepturile prevãzute de Legea nr. 1/2011 şi de alte acte normative care reglementeazã drepturile acestuia.
    (2) Personalul didactic din palatele şi cluburile copiilor are obligaţii şi rãspunderi în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 şi cu alte acte normative care le reglementeazã.

    CAP. IV
    Evaluarea activitãţii din palatele şi cluburile copiilor

    ART. 38
    (1) Evaluarea activitãţii educative din palatele şi cluburile copiilor vizeazã gradul de dezvoltare şi diversificare a setului de competenţe-cheie, prin activitãţi educative extraşcolare.
    (2) Evaluarea activitãţii didactice din palatele şi cluburile copiilor se realizeazã, prin procedurile specifice inspecţiei şcolare reglementate prin prevederile legale în vigoare, prin procedurile menţionate în prezentul regulament şi prin proceduri interne stabilite prin regulamentul intern.
    ART. 39
    Evaluarea activitãţii educative desfãşurate în cadrul cercurilor se poate realiza şi prin participarea la manifestãri educaţionale consacrate, spectacole şi serbãri, expoziţii, simpozioane, concerte, turnee, tabere de profil şi concursuri organizate la nivel regional, naţional şi internaţional.
    ART. 40
    (1) Evaluarea activitãţii copiilor care frecventeazã cercurile din palatele şi cluburile copiilor se realizeazã pe baza unui portofoliu individual de studii care cuprinde: fişa modulelor de studii parcurse, totalitatea diplomelor, certificatelor şi înscrisurilor obţinute în urma evaluãrii competenţelor dobândite sau a participãrii la activitãţi de profil.
    (2) Rezultatele evaluãrii anuale a activitãţii desfãşurate de copii în palatele şi cluburile copiilor sunt înscrise în documente specifice.
    (3) Palatele/cluburile copiilor elibereazã, la cerere, un certificat de competenţele conform art. 13.
    (4) Certificatul, împreunã cu documentele care stau la baza emiterii acestuia, fac parte din portofoliul elevului, existent la unitatea de învãţãmânt la care este şcolarizat.
    ART. 41
    (1) Evaluarea activitãţii didactice curente desfãşurate de cadrele didactice coordonatoare ale cercurilor din palatele şi cluburile copiilor se finalizeazã prin acordarea unui calificativ anual.
    (2) Evaluarea activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar din palatele şi cluburile copiilor se valideazã în Consiliul profesoral şi se aprobã de cãtre consiliul de administraţie al palatului/clubului copiilor, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    ART. 42
    Evaluarea activitãţii directorului din palatele şi cluburile copiilor se realizeazã pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    ART. 43
    Evaluarea personalului administrativ sau nedidactic din palatele şi cluburile copiilor se valideazã în consiliul profesoral şi se aprobã de cãtre consiliul de administraţie.

    CAP. V
    Evaluarea şi acreditarea palatelor şi cluburilor copiilor

    ART. 44
    (1) Evaluarea instituţionalã a palatelor/cluburilor copiilor se realizeazã de cãtre inspectoratele şcolare, în conformitate cu documentele normative elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    (2) Evaluarea instituţionalã a Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti se realizeazã de cãtre Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, prin Direcţia generalã care coordoneazã Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti/Direcţia generalã educaţie şi învãţare pe tot parcursul vieţii, din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    ART. 45
    (1) Anual, Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului realizeazã o clasificare a palatelor şi cluburilor copiilor pe cele 5 niveluri: "Excelent", "Foarte bun", Bun", "Satisfãcãtor" şi "Nesatisfãcãtor", în baza prevederilor legislative în vigoare, specifice acestui tip de unitãţi de învãţãmânt.
    (2) Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului premiazã, anual, palatele şi cluburile copiilor pe baza calificativelor "Excelenţã în incluziune" sau "Excelenţã în performanţã", în limita bugetului alocat.
    (3) Palatele şi cluburile copiilor care obţin calificativul "Satisfãcãtor" sau "Nesatisfãcãtor" se supun monitorizãrii şi evaluãrii inspectoratelor şcolare cãrora le sunt subordonate/Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, în vederea creşterii performanţelor educaţionale.
    ART. 46
    Palatul Naţional al Copiilor, palatele şi cluburile copiilor şi filialele existente sunt unitãţi de învãţãmânt acreditate.
    ART. 47
    (1) Evaluarea internã a calitãţii educaţiei furnizate în Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti/palatele/cluburile copiilor se realizeazã conform legislaţiei în vigoare, specifice acestui tip de unitãţi de învãţãmânt.
    (2) Evaluarea internã se realizeazã potrivit legislaţiei în domeniul asigurãrii calitãţii în învãţãmântul preuniversitar.
    (3) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul fiecãrui palat/club al copiilor se înfiinţeazã Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calitãţii (CEAC), care funcţioneazã în baza propriei strategii şi a propriului regulament de funcţionare aprobate de consiliul de administraţie.
    (4) Componenţa, atribuţiile şi responsabilitãţile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calitãţii sunt realizate în conformitate cu prevederile legale.
    (5) Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calitãţii poate fi remuneratã, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    ART. 48
    (1) Evaluarea externã a Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti, a palatelor şi cluburile copiilor se realizeazã conform legislaţiei în vigoare, specifice acestui tip de unitãţi de învãţãmânt.
    (2) Evaluarea externã a Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti, a palatelor şi cluburile copiilor are la bazã raportul de evaluare internã.

    CAP. VI
    Finanţarea şi baza materialã

    ART. 49
    (1) Palatele/cluburile copiilor sunt finanţate de la bugetul de stat prin Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, prin intermediul inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011.
    (2) Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti este finanţat direct de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    (3) Pentru anul şcolar 2011-2012, normarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic se va face cu încadrarea în numãrul de posturi aprobate pentru palatul/clubul copiilor/Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului nr. 4.711/2010*) privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal din sectorul bugetar.
---------
    *) Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului nr. 4.711/2010 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    (4) Palatele/cluburile copiilor/Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti pot fi finanţate şi de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale şi judeţene.
    (5) Consiliile judeţene/consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti/consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot finanţa activitãţile desfãşurate de Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti, de palatele şi cluburile copiilor, prin hotãrâri proprii.
    ART. 50
    (1) Palatele şi cluburile copiilor pot dispune de centre bugetare proprii.
    (2) În cazul în care, la nivel judeţean, nu existã decât un centru bugetar destinat palatului şi cluburilor copiilor, centrul bugetar va funcţiona în cadrul palatului copiilor.
    (3) În cazul prevãzut la alin. (2), palatul copiilor este centru bugetar pentru toate cluburile copiilor din judeţul respectiv.
    (4) În cazul prevãzut la alin. (2), la nivelul municipiului Bucureşti, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti decide stabilirea centrului bugetar în cadrul unui club al copiilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi cu informarea scrisã a Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    (5) Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti dispune de centru bugetar propriu.
    (6) Directorul şi consiliul de administraţie al palatului/clubului copiilor rãspund de încadrarea în bugetul alocat conform legii.
    (7) Bugetul de venituri şi cheltuieli, care se întocmeşte, anual, de fiecare centru bugetar, conform legislaţiei în vigoare, se aprobã şi se executã în condiţiile legii.
    ART. 51
    (1) Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti/palatele/cluburile copiilor pot realiza venituri proprii extrabugetare din activitãţi specifice, conform legii: donaţii, sponsorizãri, închirieri, activitãţi tip plata cu ora sau din alte surse legal constituite.
    (2) Veniturile proprii extrabugetare nu diminueazã finanţarea de bazã, complementarã sau suplimentarã şi sunt utilizate conform deciziei Consiliului de administraţie al Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti/palatelor/cluburilor copiilor, indiferent dacã este vorba de investiţii, achiziţii de mijloace fixe sau obiecte de inventar.
    (3) La sfârşitul anului bugetar, sumele necheltuite din venituri proprii extrabugetare rãmân în contul palatului/clubului copiilor/Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti care le-a realizat şi se reporteazã pentru bugetul anului urmãtor.
    ART. 52
    (1) Finanţarea proiectelor educative, a competiţiilor, a concursurilor şi festivalurilor naţionale şi internaţionale, precum şi a campionatelor naţionale şcolare este asiguratã de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, în urma evaluãrii proiectelor depuse, conform unui regulament specific.
    (2) Manifestãrile educative menţionate la alin. (1) pot fi finanţate şi de autoritãţile publice locale şi judeţene.
    (3) Proiectele, concursurile, festivalurile, manifestãrile şi evenimentele educaţionale extraşcolare regionale şi judeţene sunt finanţate, integral, de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale şi judeţene.
    ART. 53
    (1) Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului finanţeazã anual, prin Calendarul proiectelor educative aprobat de ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului/secretarul de stat pentru învãţãmânt preuniversitar, proiecte, competiţii naţionale şi internaţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti, palate/cluburi ale copiilor şi alte unitãţi de învãţãmânt.
    (2) Excelenţa în predare este recompensatã financiar prin programul naţional de stimulare a excelenţei didactice.
    ART. 54
    Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti, palatele/cluburile copiilor pot avea în patrimoniu terenuri agricole, staţiuni ştiinţifice experimentale, sere, baze şi complexuri cultural-sportive, parcuri-şcoalã de circulaţie, cartodromuri, sate de vacanţã, cabane turistice, mijloace auto, spaţii de cazare, pensiuni, cantine, sãli de sport, bazine de înot, pârtii de schi, centre de agrement, tabere şcolare etc.
    ART. 55
    (1) Baza materialã a palatului/clubului copiilor/Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti este gestionatã şi administratã conform prevederilor Legii nr. 1/2011.
    (2) Schimbarea destinaţiei bazei materiale a palatului/clubului copiilor/Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti se realizeazã conform prevederilor Legii nr. 1/2011.
    ART. 56
    Mutarea Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti/palatelor/cluburilor copiilor în alte sedii atribuite legal se va face numai dacã în noile sedii sunt puse la dispoziţie condiţii cel puţin similare, ca spaţiu şi funcţionalitate, cu cele în care Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti/palatul/clubul copiilor şi-a desfãşurat anterior activitatea şi numai dupã obţinerea acordului Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului privind aceastã mutare.
    ART. 57
    În incinta palatelor copiilor poate funcţiona Consiliul Judeţean al Elevilor/Consiliul Elevilor din Municipiul Bucureşti, în cazul în care baza materialã şi logisticã permit, conform prevederilor ordinului ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional al elevilor.


    ANEXA 2
    la regulament

                                 ORGANIZAREA
             activitãţii educative extraşcolare în alte unitãţi şi
                 instituţii de stat sau private acreditate în
                         domeniul educaţiei nonformale

    ART. 1
    (1) Activitatea educativã extraşcolarã organizatã şi desfãşuratã în alte unitãţi/instituţii de stat sau private acreditate care oferã educaţie nonformalã poate fi de tip: cultural, civic, artistic, civic, tehnic, aplicativ, ştiinţific, sportiv, turistic, antreprenorial şi de voluntariat.
    (2) Activitatea educativã extraşcolarã organizatã şi desfãşuratã în alte unitãţi/instituţii de stat sau private acreditate care oferã educaţie nonformalã poate consta în: proiecte şi programe educative, concursuri, festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale de elevi, excursii, serbãri, expediţii, şcoli, tabere şi caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, ateliere deschise etc.
    (3) Activitatea educativã extraşcolarã se poate desfãşura în baze sportive, de divertisment şi de agrement, tabere, locaţii educaţionale culturale, sportive, turistice cu aceastã destinaţie.
    ART. 2
    (1) Conducerea unitãţilor şi instituţiilor de stat sau private acreditate în care se desfãşoarã activitãţi educative extraşcolare, exceptând palatele şi cluburile copiilor şi unitãţile de învãţãmânt preuniversitar, numeşte, prin decizie, un coordonator al activitãţii educative extraşcolare din unitatea/instituţia respectivã.
    (2) Responsabilul cu activitatea educativã extraşcolarã din unitãţile de stat sau private acreditate în care se desfãşoarã activitãţi extraşcolare, exceptând palatele şi cluburile copiilor şi unitãţile de învãţãmânt preuniversitar, are urmãtoarele atribuţii:
    a) planificã şi coordoneazã toatã activitatea educativã extraşcolarã din unitate/instituţie;
    b) colaboreazã şi îndrumã cadrele didactice care însoţesc elevii ce desfãşoarã activitate educativã extraşcolarã;
    c) rãspunde întru totul de activitãţile organizate şi desfãşurate de copii şi elevi sub îndrumarea lui;
    d) îndeplineşte alte atribuţii stabilite în fişa postului de cãtre conducerea unitãţii/instituţiei.
    ART. 3
    Portofoliul coordonatorului cu activitatea educativã extraşcolarã din unitãţile şi instituţiile de stat sau private acreditate în care se desfãşoarã activitãţi educative extraşcolare, exceptând palatele şi cluburile copiilor şi unitãţile de învãţãmânt preuniversitar, conţine minimum urmãtoarele documente:
    a) planuri/programe de dezvoltare educativã extraşcolarã;
    b) planificarea anualã a activitãţilor educative extraşcolare;
    c) documente care reglementeazã activitatea educativã extraşcolarã în unitãţile şi instituţiile de stat sau private acreditate, exceptând palatele şi cluburile copiilor şi unitãţile de învãţãmânt preuniversitar;
    d) evidenţa şcolilor participante şi a elevilor;
    e) rapoarte de evaluare a activitãţii educative extraşcolare;
    f) studiu asupra activitãţii educative extraşcolare desfãşurate.
    ART. 4
    Organizarea activitãţii educative extraşcolare în cadrul unitãţilor şi instituţiilor de stat sau private acreditate care oferã educaţie nonformalã este reglementatã prin proceduri proprii, elaborate de autoritãţile competente în domeniu, cu respectarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi ale altor acte normative în vigoare.
    ART. 5
    Evaluarea activitãţii educative extraşcolare desfãşurate de copii în unitãţile şi instituţiile de stat sau private acreditate în care se desfãşoarã activitãţi educative extraşcolare este realizatã de cãtre conducerea unitãţii/autoritãţii cu competenţe în domeniu, iar rezultatele sunt înregistrate în documente specifice de evidenţã.
    ART. 6
    Evaluarea personalului ce funcţioneazã în cadrul unor astfel de unitãţi/instituţii de stat sau private acreditate se realizeazã, anual, prin intermediul fişei de evaluare elaborate pe baza fişei postului, în conformitate cu procedurile proprii şi metodologiile specifice emise în baza prevederilor legale în vigoare.
    ART. 7
    Evaluarea activitãţii educative extraşcolare derulate la nivelul unitãţii/instituţiei de stat sau private acreditate este inclusã în raportul anual privind calitatea educaţiei în respectiva unitate/instituţie.
    ART. 8
    Evaluarea activitãţii educative extraşcolare la nivelul unitãţii/instituţiei de stat sau private acreditate este parte a evaluãrii instituţionale a respectivei unitãţi/instituţii.
    ART. 9
    Unitãţile şi instituţiile de stat sau private acreditate în care se desfãşoarã activitãţi educative extraşcolare sunt obligate sã angajeze personal didactic calificat în desfãşurarea activitãţii educative extraşcolare cu copiii şi elevii, conform prevederilor Legii nr. 1/2011.
    ART. 10
    Recrutarea, selecţia şi ocuparea posturilor în aceste unitãţi şi instituţii de stat sau private acreditate se realizeazã conform procedurilor proprii şi metodologiilor specifice elaborate în baza prevederilor legale în vigoare.
    ART. 11
    Activitatea de recrutare şi selecţie a personalului din aceste unitãţi şi instituţii de stat sau private acreditate care desfãşoarã activitate educativã extraşcolarã reprezintã sarcina consiliului de administraţie şi a conducerii unitãţii/instituţiei respective.
    ART. 12
    Personalul didactic calificat în desfãşurarea activitãţii educative extraşcolare cu preşcolarii şi elevii din unitãţile şi instituţiile de stat sau private acreditate care desfãşoarã activitate educativã extraşcolarã beneficiazã, potrivit Legii nr. 1/2011, de dreptul de a participa la oricare dintre formele de organizare a perfecţionãrii/formãrii continue prevãzute de legislaţia în vigoare.
    ART. 13
    Finanţarea unitãţilor şi instituţiilor de stat sau private acreditate care desfãşoarã activitate educativã extraşcolarã se realizeazã în conformitate cu procedurile proprii şi metodologiile specifice elaborate în baza prevederilor legale în vigoare.
    ART. 14
    Unitãţile şi instituţiile de stat sau private acreditate în care se desfãşoarã activitãţi educative extraşcolare pot obţine venituri proprii din activitãţi specifice, conform prevederilor legale în vigoare.
    ART. 15
    Unitãţile şi instituţiile de stat sau private acreditate în care se desfãşoarã activitãţi educative extraşcolare pot pune la dispoziţia unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar, a palatelor şi cluburilor copiilor, baza materialã, în baza unui parteneriat sau a unui contract de închiriere.
    ART. 16
    Acreditarea unitãţilor şi instituţiilor de stat sau private care desfãşoarã activitãţi educative extraşcolare se realizeazã în conformitate cu normele legale emise de Agenţia Românã de Asigurare a Calitãţii în Învãţãmântul Preuniversitar.

                                 --------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016