Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 7 ianuarie 2014  de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 7 ianuarie 2014 de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 7 februarie 2014

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel, denumit în continuare spitalul, este unitate sanitară publică cu personalitate juridică, înfiinţată în anul 1962, finanţată integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii.
    ART. 2
    Spitalul are sediul în comuna Jebel, judeţul Timiş.

    CAP. II
    Obiectul de activitate a spitalului

    ART. 3
    Spitalul este o unitate sanitară de monospecialitate, cu paturi distribuite în sistem pavilionar, în care se internează următoarele categorii de bolnavi:
    a) pacienţi încadraţi în art. 114 din Codul penal, în baza unei sentinţe penale rămase definitivă, şi care provin din 12 judeţe ale ţării, arondate spitalului prin ordin al Ministrului Sănătăţii;
    b) bolnavi psihici în stare acută a bolii;
    c) pacienţi drogodependenţi şi alcoolici.
    ART. 4
    Activităţile organizatorice şi funcţionale cu caracter medico-sanitar din unitate se pot desfăşura numai în condiţiile autorizării sanitare de funcţionare şi sunt supuse controlului Ministerului Sănătăţii sau altor structuri specializate ale acestuia.

    CAP. III
    Conducerea

    ART. 5
    Conducerea spitalului este formată din:
    ● consiliul de administraţie;
    ● manager, care asigură conducerea curentă a unităţii;
    ● comitet director, format din:
    - manager;
    - director medical;
    - director financiar-contabil;
    - director de îngrijiri.

    1. Consiliul de administraţie
    ART. 6
    (1) Consiliul de administraţie are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, organizare şi funcţionare ale spitalului.
    (2) Managerul participă la şedinţele consiliului de administraţie, fără drept de vot.
    ART. 7
    Consiliul de administraţie are atribuţii conform art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

    2. Managerul
    ART. 8
    (1) Spitalul este condus de către un manager. Acesta încheie un contract de management cu Ministerul Sănătăţii pe o perioada de 3 ani. Contractul poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen în urma evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de performanţă stabilite de Ministerul Sănătăţii.
    (2) Atribuţiile managerului sunt prevăzute în contractul de management, conform ordinului ministrului sănătăţii.

    3. Comitetul director
    ART. 9
    (1) Din comitetul director fac parte:
    a) managerul;
    b) directorul medical;
    c) directorul financiar-contabil;
    d) directorul de îngrijiri.
    (2) Funcţiile specifice comitetului director se ocupă prin concurs, organizat de manager.
    ART. 10
    Comitetul director are atribuţii conform Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public.
    ART. 11
    Directorul medical, directorul financiar-contabil şi directorul de îngrijiri au atribuţii generale şi specifice conform Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.628/2007 privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din reţeaua Ministerului Sănătăţii.

    CAP. IV
    Structura organizatorică

    ART. 12
    (1) Structura organizatorică a spitalului se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii, şi cuprinde:
    - Secţia psihiatrie I cu:
       - Compartimentul bolnavi - art. 114 din Codul penal;
    - Secţia psihiatrie II cu:
       - Compartimentul bolnavi - art. 114 din Codul penal;
       - Compartimentul acuţi;
    - Secţia psihiatrie III cu:
       - Compartimentul bolnavi - art. 114 din Codul penal;
    - Secţia psihiatrie IV cu:
       - Compartimentul bolnavi - art. 114 din Codul penal;
    - Secţia psihiatrie V cu:
       - Compartimentul bolnavi - art. 114 din Codul penal;
    - Secţia psihiatrie VI - drogodependenţe cu:
       - Compartimentul bolnavi - art. 114 din Codul penal;
       - Compartimentul toxicomanie;
    - Laborator de analize medicale;
    - Farmacie;
    - Cabinet urgenţe stomatologice;
    - Ambulatoriu integrat - cu cabinete în specialitatea medicină internă şi psihiatrie;
    - Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale;
    - Compartiment de ergoterapie;
    - Cabinet de asistenţă socială;
    - Birou evaluare şi statistică medicală.
    (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin cu privire la activitatea economică, financiară şi administrativă, spitalul are în structură următoarele compartimente şi birouri funcţionale: Birou administrativ, Birou achiziţii publice, contractare, Birou financiar-contabilitate, Birou RUNOS, Compartiment juridic, Compartiment securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă, Compartiment audit.
    (3) Actuala structură se poate modifica numai ca urmare a aprobării unei noi structuri prin ordin al ministrului sănătăţii, la o dată ulterioară aprobării prezentului regulament.

    A. SECŢII CU PATURI
    ART. 13
    (1) Secţiile medicale sunt organizate în sistem pavilionar şi sunt conduse de câte un medic şef de secţie, ajutat de asistentul medical şef.
    (2) Secţiile medicale de spitalizare au în principal următoarele atribuţii:
    1. privind asistenţa medicală la primire în camera de gardă:
    1.1. examinează, efectuează triajul medical şi epidemiologic al bolnavilor pentru internare;
    1.2. asigură primul ajutor şi acordă asistenţă medicală calificată şi specializată, până când bolnavul este stabilizat şi ajunge în secţie;
    1.3. realizează îmbăierea, dezinfecţia şi deparazitarea bolnavilor;
    1.4. primeşte şi administrează bolnavii nou-internaţi, îi repartizează în salon şi îi informează asupra drepturilor şi obligaţiilor ce le revin;
    2. privind îngrijirile medicale de specialitate:
    2.1. asigură consultaţii medicale de psihiatrie şi supraveghere medicală permanentă;
    2.2. asigură consultaţii de medicină internă pentru pacienţii nedeplasabili la cabinetul din ambulatoriul integrat al spitalului;
    2.3. antrenează pacienţii în activităţi de psihoterapie individuală şi de grup;
    2.4. realizează activităţi de terapie ocupaţională pentru pacienţii internaţi;
    2.5. efectuează teste psihologice şi consiliere psihologică la bolnavii internaţi;
    2.6. administrează tratament medicamentos oral şi parenteral pentru afecţiuni psihice şi somatice ale pacienţilor internaţi;
    2.7. trimit urgenţele somatice ce nu pot fi rezolvate în spital către alte unităţi sanitare;
    3. întocmesc şi eliberează documente medicale;
    4. urmăresc evoluţia stării pacientului şi înregistrează constantele biologice ale acestuia (temperatură, tensiune arterială, puls, ritm respirator, greutate etc.) după un program prestabilit de către medicul specialist sau ori de câte ori este nevoie;
    5. identifică problemele de îngrijire ale pacientului, stabilesc priorităţile şi aplică tehnici de prim ajutor pacienţilor aflaţi în stare de urgenţă, până la sosirea medicului, ambulanţei sau a altui ajutor specializat;
    6. prelevează probe biologice de la pacienţi, le etichetează şi le transportă la laboratorul unităţii;
    7. efectuează activităţi de îngrijire la pacienţii diagnosticaţi cu TBC pulmonar, purtători HIV, cu boală diareică acută, imobilizaţi la pat sau cu alte nevoi speciale;
    8. realizează pregătirea fizică şi psihică a pacientului conform indicaţiilor medicului şi informarea bolnavului asupra necesităţii îngrijirii sau/şi tratamentului, precum şi a posibilelor reacţii adverse ale acestuia;
    9. efectuează proceduri (psihiatrice) destinate pacienţilor agitaţi;
    10. asigură pentru bolnavi un program de odihnă, de igienă personală, de primire a vizitelor şi de păstrare a legăturii cu aparţinătorii;
    11. asigură servirea a 3 mese pe zi la bolnavii internaţi conform procedurii interne specifice.

    B. STRUCTURI FĂRĂ PATURI
    ART. 14
    Farmacia cu circuit închis a spitalului are în principal următoarele atribuţii:
    1. asigură stocul de produse farmaceutice pentru spital;
    2. efectuează distribuirea produselor farmaceutice către secţii;
    3. gestionează baze de date privind consumul de medicamente la bolnavii internaţi.
    ART. 15
    Laboratorul de analize medicale are în principal următoarele atribuţii:
    1. recepţionează şi înregistrează probele biologice recoltate în secţiile medicale;
    2. efectuează analize de biochimie, hematologie, imunologie şi toxicologie pentru pacienţii internaţi în spital;
    3. validează analizele, pe baza controlului intern al rezultatelor, şi le înregistrează în evidenţele laboratorului;
    4. elaborează buletinele de analiză şi le distribuie secţiilor;
    5. efectuează controlul intern al rezultatelor analizelor de laborator;
    6. întocmeşte şi gestionează baza de date privind consumul de reactivi şi rezultatele analizelor de laborator.
    ART. 16
    Compartimentul de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale are atribuţii conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare
    ART. 17
    Biroul evaluare şi statistică medicală are în principal următoarele atribuţii:
    1. înregistrează şi completează documente pentru pacienţii internaţi;
    2. verifică şi centralizează date statistice;
    3. raportează date statistice către Şcoala Naţională de Management a Serviciilor de Sănătate, Ministerul Sănătăţii, Centrul Naţional de Statistică şi alte instituţii abilitate.
    ART. 18
    Cabinetul de urgenţe stomatologice asigură asistenţa stomatologică în situaţii de urgenţă pentru pacienţii internaţi în unitate şi prescrie recomandări privind conduita şi tratamentul în cazul pacienţilor cu afecţiuni buco-maxilo-faciale.
    ART. 19
    Compartimentul de ergoterapie desfăşoară activităţi de ergoterapie pentru pacienţii internaţi în spital.
    ART. 20
    Cabinetul de asistenţă socială are in principal următoarele atribuţii:
    1. depune actele necesare la Casa de Pensii Timiş pentru obţinerea pensiei de boală, pensiei de urmaş şi pentru transferul plăţii pensiei la o altă adresă din judeţul Timiş sau alt judeţ, pentru pacienţii internaţi încadraţi în art. 114 din Codul penal şi pentru cazurile sociale spitalizate care nu sunt deplasabile sau nu au aparţinători;
    2. depune acte, face programări şi prezintă cazurile la Serviciul Judeţean de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă Timiş, pentru pacienţii internaţi încadraţi în art. 114 din Codul penal şi pentru cazurile sociale spitalizate care nu sunt deplasabile sau nu au aparţinători;
    3. depune acte, face programări şi prezintă cazurile la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului Timiş, pentru pacienţii internaţi încadraţi în art. 114 din Codul penal şi pentru cazurile sociale spitalizate care nu sunt deplasabile sau nu au aparţinători, în vederea obţinerii programării;
    4. prezintă cazurile la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap Timişoara pentru aceleaşi categorii de pacienţi, în vederea obţinerii certificatului de încadrare în grad de handicap.

    C. AMBULATORIUL INTEGRAT
    ART. 21
    (1) Ambulatoriul integrat are în componenţa sa următoarele cabinete:
    1. cabinet de medicină internă;
    2. cabinet de psihiatrie.
    (2) Cabinetele din cadrul ambulatoriului integrat efectuează consultaţii de specialitate la pacienţii internaţi în spital.

    D. STRUCTURA APARATULUI FUNCŢIONAL
    ART. 22
    Biroul administrativ are în principal următoarele atribuţii:
    1. organizează, administrează şi monitorizează activităţile specifice din blocul alimentar, spălătorie, compartimentul întreţinere, compartimentul pază-poartă, prosectură, centrala termică, magazii de materiale şi alimente;
    2. elaborează planul de pază al instituţiei;
    3. controlează starea de funcţionare a mijloacelor fixe din dotarea unităţii;
    4. inventariază mijloacele fixe şi obiectele de inventar din unitate, propunându-le pentru casare pe cele care au depăşit termenul normal de funcţionare;
    5. realizează procesul de casare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar propuse în acest sens;
    6. centralizează necesarul de mijloace fixe şi consumabile al unităţii;
    7. asigură condiţii adecvate pentru recepţionarea, manipularea şi depozitarea corespunzătoare a bunurilor unităţii;
    8. amenajează spaţiile spitalului astfel încât să fie asigurate circuitele alimentelor, lenjeriei, deşeurilor, medicamentelor, materialelor şi persoanelor, conform normelor în vigoare;
    9. administrează clădirile spitalului şi perimetrul acestora;
    10. administrează şi întreţine bunurile mobile şi fixe din dotarea spitalului;
    11. remediază defecţiunile ce pot conduce la accidente de muncă în unitate;
    12. realizează activităţi de protecţie a mediului, cu respectarea şi aplicarea legislaţiei în vigoare;
    13. administrează arhiva unităţii;
    14. administrează şi exploatează microbuzul şi alte autovehicule din dotarea unităţii.
    ART. 23
    Biroul achiziţii publice, contractare are în principal următoarele atribuţii:
    1. răspunde de asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică, de utilizarea eficientă a fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de atribuire şi garantează tratamentul egal şi nediscriminarea agenţilor economici care participă la licitaţiile derulate de spital;
    2. fundamentează şi elaborează planul anual al achiziţiilor publice pe baza necesarelor întocmite de fiecare secţie/birou/compartiment;
    3. reactualizează planul anual al achiziţiilor publice ori de câte ori este nevoie;
    4. întocmeşte listele de investiţii şi le reactualizează ori de câte ori este necesar;
    5. analizează referatele de necesitate şi oportunitate pentru achiziţionarea de produse şi servicii emise de structurile spitalului şi stabileşte procedura de achiziţii;
    6. elaborează documentaţia de atribuire;
    7. redactează şi transmite anunţurile/invitaţiile de participare în vederea publicării acestora în Sistemul electronic de achiziţii publice;
    8. înştiinţează Unitatea pentru coordonare şi verificarea achiziţiilor publice sau alte instituţii abilitate pentru urmărirea achiziţiilor publice care au ca surse de finanţare fonduri europene asupra procedurii care urmează a fi derulată;
    9. iniţiază, desfăşoară şi finalizează procedurile de achiziţii publice;
    10. elaborează raportul procedurii de atribuire;
    11. transmite spre publicare în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice anunţurile de atribuire aferente fiecărei proceduri desfăşurate şi informează ofertanţii cu privire la rezultatele procedurii de achiziţie;
    12. întocmeşte şi păstrează dosarul de achiziţie publică;
    13. întocmeşte raportul anual privind contractele atribuite în anul anterior şi le transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;
    14. întocmeşte situaţia anuală a comenzilor directe către furnizori şi ţine evidenţa bunurilor şi serviciilor achiziţionate prin cumpărare directă;
    15. asigură aprovizionarea cu produse şi servicii în cazul aplicării procedurii prin cumpărare directă;
    16. elaborează şi supune spre aprobare proceduri de lucru în domeniul specific de activitate;
    17. exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea spitalului, în cadrul legal, sau care decurg din actele normative în vigoare;
    18. centralizează necesarul de produse, bunuri şi servicii la nivelul unităţii, în vederea înaintării către Ministerul Sănătăţii a propunerilor de achiziţie centralizată a acestora, conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.292/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru achiziţia publică centralizată, la nivel naţional, de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibili şi lubrifianţi pentru parcul auto.
    ART. 24
    Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă desfăşoară următoarele activităţi:
    1. identifică pericolele şi evaluează riscurile pe fiecare loc de muncă/post de lucru din spital;
    2. elaborează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie privind securitatea şi sănătatea în muncă la nivelul spitalului;
    3. elaborează programul de instruire-testare a angajaţilor la nivelul unităţii şi efectuează instruirea personalului din unitate pe tema securităţii şi sănătăţii în muncă;
    4. întocmeşte planul de acţiune în caz de pericol grav şi îl prelucrează angajaţilor spitalului;
    5. stabileşte zonele cu risc specific ridicat în cadrul spitalului, inclusiv pe cele cu risc de incendiu;
    6. ţine evidenţa meseriilor şi profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
    7. ţine evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
    8. monitorizează funcţionarea sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;
    9. participă la cercetarea evenimentelor şi întocmirea evidenţelor, în cazul producerii unui accident de muncă, conform competenţelor;
    10. elaborează planul de măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor în unitate şi planul de intervenţie în sezonul de iarnă şi, respectiv, cel canicular.
    ART. 25
    Biroul financiar-contabilitate are următoarele atribuţii:
    1. organizează contabilitatea conform prevederilor legale şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor;
    2. asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a bilanţurilor trimestriale şi anuale;
    3. asigură şi exercită controlul financiar preventiv în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    4. organizează evidenţa angajamentelor bugetare şi legale;
    5. asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
    6. asigură efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar;
    7. asigură şi răspunde de întocmirea instrumentelor de plată;
    8. organizează inventarierea patrimoniului şi ia masuri de regularizare a diferenţelor constatate;
    9. centralizează propunerile conducătorilor de secţii şi compartimente din structura spitalului în vederea elaborării şi fundamentării bugetului de venituri şi cheltuieli;
    10. asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi verifică lunar, anual sau ori de câte ori este nevoie corectitudinea evidenţei contabile cu evidenţa tehnico-operativă a gestionarilor.
    ART. 26
    Biroul RUNOS are următoarele atribuţii:
    1. întocmeşte şi gestionează documentele de evidenţă a personalului;
    2. întocmeşte dosarul de pensionare a angajaţilor unităţii, conform legislaţiei în vigoare;
    3. întocmeşte documente statistice şi centralizatoare anuale;
    4. întocmeşte contractele individuale de muncă ale angajaţilor unităţii;
    5. întocmeşte acte adiţionale la contractele de muncă conform legislaţiei în vigoare şi le anexează la dosarele de personal;
    6. normează personalul conform legislaţiei în vigoare;
    7. verifică prezenţa personalului la locul de muncă conform graficelor şi condicilor de prezenţă;
    8. calculează şi păstrează evidenţa concediilor medicale;
    9. păstrează evidenţa privind vechimea în specialitate şi vechimea în muncă a angajaţilor unităţii, precum şi evidenţa numărului de zile de concediu de odihnă, corespunzător acesteia;
    10. monitorizează programările şi efectuarea concediilor de odihnă ale angajaţilor din unitate;
    11. fundamentează fondul de salarii necesar personalului din unitate în vederea întocmirii proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al spitalului;
    12. întocmeşte ordonanţările şi ordinele de plată pentru salarii;
    13. completează la zi registrul de evidenţă a salariaţilor şi efectuează comunicarea oricărei modificări la Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiş, prevăzute de legislaţia în vigoare;
    14. întocmeşte situaţiile solicitate de Ministerul Sănătăţii, precum şi situaţiile lunare şi trimestriale în termenul solicitat;
    15. întocmeşte situaţiile semestriale privind numărul de personal şi cheltuielile de personal ale unităţii, solicitate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş;
    16. monitorizează modul de întocmire şi actualizare de către şefii de compartimente/secţii a fişelor de post ale angajaţilor;
    17. întocmeşte adeverinţele de venit, adeverinţele pentru: primării, şcoli etc., precum şi adeverinţele medicale la solicitarea angajaţilor unităţii;
    18. organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante;
    19. organizează examenele la expirarea perioadei de debutant, evaluarea şi întocmirea dispoziţiei de promovare în funcţie;
    20. întocmeşte statul de plată;
    21. întocmeşte declaraţiile lunare privind obligaţiile de plată la fondul de asigurări de sănătate, şomaj, pensii şi pentru restituirea sumelor pentru concediile medicale plătite din fondul naţional unic al asigurărilor sociale de sănătate;
    22. întocmeşte şi actualizează statul de funcţii şi organigrama unităţii.
    ART. 27
    Compartimentul juridic are următoarele atribuţii principale:
    1. apără interesele instituţiei în faţa instanţelor de judecată, autorităţilor de control şi în relaţiile cu terţi persoane fizice sau juridice;
    2. asigură legalitatea măsurilor şi actelor ce urmează să se încheie de către conducerea unităţii;
    3. asigură consultanţă de specialitate conducătorului instituţiei şi şefilor de secţii/compartimente privind modul de aplicare a actelor normative specifice;
    4. acordă consultanţă juridică pacienţilor internaţi în unitate, la solicitarea acestora;
    5. colaborează cu Institutul de Medicină Legală Timişoara, oferind date legate de pacienţii internaţi conform art. 114 din Codul penal;
    6. păstrează evidenţa detaliată a pacienţilor internaţi conform măsurii de siguranţă a internării medicale prevăzute de art. 114 din Codul penal.
    ART. 28
    Compartimentul audit are următoarele atribuţii:
    1. elaborează planul anual şi planul strategic de audit intern;
    2. efectuează activităţi de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management şi control sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
    3. asigură consilierea managerului;
    4. raportează imediat conducătorului spitalului în cazul identificării unor neregularităţi sau posibile prejudicii.

    CAP. V
    Consiliile şi comisiile ce funcţionează în cadrul spitalului

    ART. 29
    În conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cadrul spitalului au fost organizate următoarele comisii şi consilii, astfel:

    1. Consiliul medical
    ART. 30
    (1) Directorul medical este preşedintele consiliului medical.
    (2) Consiliul medical are în principal următoarele atribuţii:
    1. îmbunătăţeşte standardele clinice şi modelele de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate şi creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor;
    2. monitorizează şi evaluează activitatea medicală desfăşurată în spital în scopul creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate;
    3. înaintează comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare a spitalului;
    4. propune comitetului director măsuri pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei şi conform ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală;
    5. alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

    2. Consiliul etic
    ART. 31
    Consiliul etic funcţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi are următoarele atribuţii:
    1. analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită în relaţia pacient-medic-asistentă, a normelor de comportament, a disciplinei în unitatea sanitară;
    2. verifică dacă, prin conduita lui, personalul medico-sanitar şi auxiliar încalcă drepturile pacienţilor prevăzute de legislaţia în vigoare, fiind implicat inclusiv în reglementările privind păstrarea confidenţialităţii şi anonimatului pacientului în cercetările ştiinţifice;
    3. sesizează organele abilitate ale statului în situaţiile în care constată încălcări ale codului de deontologie medicală, ale drepturilor pacienţilor, precum şi ale normelor de conduită profesională aprobate potrivit legii;
    4. analizează sesizările ce privesc plăţi formale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau condiţionarea exercitării actului medical de obţinerea unor foloase; propune, în funcţie de caz, măsuri de intrare în legalitate;
    5. veghează pentru respectarea, în cazurile terminale, a demnităţii umane şi propune măsuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale.

    3. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă
    ART. 32
    Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are următoarele obligaţii, conform legislaţiei în vigoare:
    1. analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie al spitalului, conform regulamentului intern.
    2. urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punctul de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă în spital;
    3. analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe;
    4. analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;
    5. propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice;
    6. urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari;
    7. analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;
    8. analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării.

    4. Comisia medicamentului
    ART. 33
    Comisia medicamentului are următoarele atribuţii:
    1. stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul spitalului, în vederea utilizării judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;
    2. stabileşte priorităţile în ceea ce priveşte politica de achiziţii de medicamente/materiale sanitare;
    3. stabileşte o listă cu medicamente de bază, obligatorii, care să fie în permanenţă accesibilă în farmacia spitalului;
    4. stabileşte o listă de medicamente care se achiziţionează doar în mod facultativ, la cazuri bine selecţionate şi documentate medical;
    5. analizează referatele de necesitate, trimise managerului/ directorului medical de către medicii specialişti pe profilul de acţiune al medicamentului solicitat, în vederea aprobării şi avizării;
    6. verifică permanent stocul de medicamente/materiale sanitare de bază;
    7. verifică ritmic cheltuielile pentru medicamente/materiale sanitare şi face analiza lor, în funcţie de raportarea lunară a situaţiei financiare;
    8. elaborează ghiduri terapeutice pe profiluri de specialitate medicală;
    9. solicită rapoarte periodice de la şefii de secţie privind administrarea de medicamente în funcţie de incidenţa diferitelor afecţiuni şi consumul de materiale sanitare;
    10. dispune întreruperea administrării de medicamente cu regim special în cazul în care acel tratament se consideră inutil;
    11. înaintează consiliului medical propuneri pentru întocmirea/introducerea în planul anual de achiziţii publice de medicamente şi materiale sanitare a necesarului fundamentat în urma evaluării şi analizării cazuisticii.

    5. Comisia de revizie a procedurii de internare nevoluntară
    ART. 34
    Comisia de revizie a procedurii de internare nevoluntară are, conform Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată, următoarele atribuţii:
    1. analizează toate propunerile de internare nevoluntară a pacienţilor;
    2. examinează periodic pacientul internat nevoluntar;
    3. elaborează şi consemnează decizia de internare nevoluntară în dosarul medical al pacientului, actul cu propunerile specifice fiind trimis, ulterior, la Judecătoria Deta, judeţul Timiş.

    6. Comisia de evaluare a pacienţilor încadraţi în art. 114 din Codul penal
    ART. 35
    Comisia de evaluare a pacienţilor încadraţi în art. 114 din Codul penal are următoarele atribuţii:
    1. în termen de 45 de zile de la internarea în spital, analizează cazurile pacienţilor psihici care figurează cu internare provizorie în baza unei sentinţe judecătoreşti şi avizează, acolo unde este cazul, internarea în baza art. 114 din Codul penal;
    2. evaluează, periodic, toţi pacienţii internaţi, încadraţi în art. 114 din Codul penal, propunând măsurile în consecinţă, actul elaborat fiind trimis la Institutul de Medicină Legală Timişoara.

    7. Comisia de analiză a deceselor
    ART. 36
    Comisia de analiză a deceselor are ca atribuţie analizarea cauzelor care au dus la decesul pacienţilor în perioada internării lor în unitate.

    8. Comisia de cercetare disciplinară
    ART. 37
    Comisia de cercetare disciplinară are următoarele atribuţii principale:
    1. analizează cazurile de abateri disciplinare în rândul angajaţilor unităţii;
    2. face propuneri de sancţionare a acestora, către conducerea spitalului.

    9. Comisia de concurs/examen pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant
    ART. 38
    Comisia de concurs/examen pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant are următoarele atribuţii, conform Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
    1. selectează dosarele de concurs/examen ale candidaţilor;
    2. întocmeşte subiectele pentru proba scrisă;
    3. stabileşte planul interviului şi realizează interviul;
    4. stabileşte planul probei practice şi asigură condiţiile necesare realizării ei;
    5. notează, pentru fiecare candidat, fiecare probă a concursului/examenului;
    6. transmite secretariatului comisiei rezultatele concursului/examenului pentru a fi comunicate candidaţilor.

    10. Comisia de promovare în grade şi trepte profesionale
    ART. 39
    Comisia de promovare în grade şi trepte profesionale funcţionează conform Hotărârii Guvernului nr. 286/2011.

    11. Comisia de soluţionare a contestaţiilor
    ART. 40
    Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii, conform Hotărârii Guvernului nr. 286/2011:
    1. analizează si soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la notarea fiecărei probe a concursului/examenului;
    2. transmite secretariatului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.

    12. Comisia pentru stabilirea meniului bolnavilor
    ART. 41
    Comisia pentru stabilirea meniului bolnavilor are în principal următoarele atribuţii:
    1. întocmeşte meniul zilnic al bolnavilor, ţinând cont de normele de alimentaţie optimă, precum şi de bugetul alocat;
    2. controlează periodic, prin sondaj, integritatea ambalajelor produselor alimentare din magazia de alimente a spitalului, perioada de valabilitate, proprietăţile organoleptice ale alimentelor etc.;
    3. verifică periodic prin sondaj respectarea cantităţilor de alimente destinate fiecărui bolnav;
    4. face propuneri conducerii unităţii privind:
    - introducerea sau scoaterea unor produse alimentare în/din meniul bolnavilor;
    - achiziţionarea de ustensile sau aparate necesare în blocul alimentar;
    5. aduce la cunoştinţa conducerii unităţii orice abatere gravă constatată privind transportul, depozitarea sau distribuirea alimentelor;
    6. analizează împreună cu medicul epidemiolog al spitalului cauzele care au declanşat eventuale infecţii nosocomiale digestive sau epidemii.

    13. Comisia de analiză clasificare a pacienţilor în funcţie de diagnostic (DRG)
    ART. 42
    Comisia de analiză DRG are în principal următoarele atribuţii:
    1. analizează cazurile nevalidate şi le transmite către secţiile medicale în vederea remedierii deficienţelor;
    2. propune cazurile nevalidate instituţiilor abilitate, în vederea revalidării.

    CAP. VI
    Finanţarea spitalului

    ART. 43
    Spitalul este unitate sanitară cu paturi, cu personalitate juridică, funcţionând pe principiul autonomiei financiare, fiind finanţată integral din venituri proprii care provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestaţii efectuate pe bază de contract, precum şi din alte surse, conform legii.
    ART. 44
    Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului cu instituţiile abilitate reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli.
    ART. 45
    (1) Spitalul primeşte în completare sume de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii, care sunt utilizate numai pentru destinaţiile pentru care sunt alocate.
    (2) Din sumele primite de la bugetul de stat se asigură:
    1. implementarea programelor naţionale de sănătate publică;
    2. achiziţia de echipamente medicale şi alte dotări independente de natura cheltuielilor de capital, în condiţiile legii;
    3. expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte cazuri de forţă majoră;
    4. modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de reparaţii capitale;

    CAP. VII
    Dispoziţii finale

    ART. 46
    (1) Toate categoriile de personal din spital au obligaţia de a respecta regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii.
    (2) Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor pe bază de semnătură, după aprobarea acestuia prin ordin al ministrului sănătăţii.
    ART. 47
    Orice modificare şi completare a regulamentului de organizare şi funcţionare se face cu avizul consiliului de administraţie şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

                                  ____________

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016