Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 6 noiembrie 2020  de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 6 noiembrie 2020 de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 91 din 28 ianuarie 2021
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 1.891 din 6 noiembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 91 din 28 ianuarie 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Regulamentul de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

    ART. 2
    Prezentul regulament se aplică tuturor salariaţilor acestuia, indiferent de pregătire, funcţie, naţionalitate, vârstă, sex, rasă, convingeri politice şi religioase.

    ART. 3
    Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix este unitate sanitară de utilitate publică, de interes naţional, cu personalitate juridică, în care se desfăşoară activitate medicală de specialitate, curativă şi preventivă pentru bolnavii cu afecţiuni dizabilitante şi comorbidităţi la toate vârstele, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix este clasificat în categoria II M, corespunzător nivelului de competenţă ridicat, conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă.

    ART. 5
    Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix menţine un sistem de management al calităţii conform standardului internaţional SR EN ISO 9001:2015, parte integrantă a politicii generale, a obiectivelor şi strategiilor organizaţiei, în scopul confirmării calităţii activităţilor desfăşurate la nivelul cerinţelor şi asigurării eficienţei maxime.

    ART. 6
    În Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix se desfăşoară şi activităţi de învăţământ medical, postliceal, universitar şi postuniversitar, precum şi activităţi de cercetare ştiinţifică medicală. Aceste activităţi se desfăşoară sub îndrumarea personalului medical didactic, integrat în spital, organizat astfel încât să consolideze şi să îmbunătăţească totodată calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi a deontologiei profesionale medicale.

    ART. 7
    Activităţile organizatorice şi funcţionale cu caracter medico-sanitar din spital se desfăşoară numai în condiţiile autorizării sanitare de funcţionare şi sunt supuse controlului Ministerului Sănătăţii sau altor structuri specializate ale acestuia.

    ART. 8
    Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix este subordonat Ministerului Sănătăţii. În exercitarea atribuţiilor sale, acesta colaborează prin personalul de care dispune cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Bihor, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bihor, cu conducerile altor unităţi sanitare, cu instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical şi cu alte instituţii de profil interesate în ocrotirea sănătăţii populaţiei.

    ART. 9
    Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix are sediul în comuna Sânmartin, localitatea Băile Felix, Calea Beiuşului nr. 30, judeţul Bihor, cod poştal 417500, şi este înfiinţat din 1989 prin Decizia Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judeţului Bihor nr. 489.

    CAP. II
    Obiectul de activitate
    ART. 10
    Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix asigură:
    a) asistenţă medicală în specialitatea medicină fizică şi de reabilitare;
    b) asistenţă medicală în specialitatea recuperare neuro-psihomotorie;
    c) servicii de prevenţie, diagnostic medical, evaluare funcţională, tratamente medicale şi managementul reabilitării persoanelor cu afecţiuni dizabilitante şi comorbidităţi la toate vârstele;
    d) servicii medicale paraclinice - analize de laborator;
    e) servicii medicale paraclinice - radiologie, imagistică medicală;
    f) servicii de instruire şi formare clinică;
    g) continuitatea asistenţei medicale în toate stadiile de evoluţie a bolii, prin cooperarea permanentă a medicilor din aceeaşi unitate sau cu medici din alte unităţi sanitare;
    h) utilizarea eficientă a personalului de specialitate şi a mijloacelor tehnice de investigaţie şi tratament medical de recuperare;
    i) dezvoltarea şi perfecţionarea continuă a asistenţei medicale, corespunzător cerinţelor medicinei moderne;
    j) gestionarea datelor şi informaţiilor medicale cu caracter personal/confidenţial ale pacienţilor adresabili;
    k) asigurarea condiţiilor sanitare şi de mediu, astfel încât să se prevină apariţia infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    l) participarea la acţiuni şi programe de asigurare a stării de sănătate a populaţiei;
    m) desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă (EMC) şi de cercetare pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal.


    ART. 11
    În raport cu atribuţiile care îi revin în asistenţa medicală, Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix asigură:
    a) asistenţă medicală în specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, în regim de spitalizare continuă şi ambulatorie, pacienţilor cu afecţiuni dizabilitante şi comorbidităţi la toate vârstele, în vederea promovării capacităţilor şi performanţelor fizice şi cognitive ale acestora şi în vederea creşterii calităţii vieţii;
    b) asistenţă medicală în specialitatea recuperare neuro-psihomotorie, în regim de spitalizare continuă pentru pacienţii copii cu afecţiuni dizabilitante şi comorbidităţi, în vederea promovării capacităţilor şi performanţelor fizice şi cognitive ale acestora şi în vederea creşterii calităţii vieţii;
    c) asistenţă medicală în specialitatea medicină fizică şi de reabilitare în cadrul unei echipe multiprofesionale formate din medici de specialitate, asistenţi medicali, fizioterapeuţi şi asimilaţi, psihologi, logopezi, terapeuţi ocupaţionali şi alţi profesionişti abilitaţi să desfăşoare activităţi de îngrijire în domeniu;
    d) educarea şi formarea pacienţilor în vederea creşterii calităţii vieţii acestora;
    e) efectuarea de investigaţii medicale paraclinice;
    f) acordarea serviciilor medicale în specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, care cuprind consultaţii, evaluare funcţională specifică, consultaţii de control, manevre, investigaţii şi intervenţii şi recomandarea şi/sau aplicarea de mijloace de tratament (exerciţii fizice, proceduri specifice de reabilitare de fizioterapie, kinetoterapie, balneoterapie, tracţiuni, masaj şi alte intervenţii de reabilitare), consiliere psihologică, tratament igieno-dietetic, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masă;
    g) managementul reabilitării persoanelor cu afecţiuni dizabilitante şi comorbidităţi la toate vârstele, în vederea promovării capacităţilor şi performanţelor fizice şi cognitive ale acestor persoane, precum şi în vederea creşterii calităţii vieţii acestora;
    h) condiţii pentru investigaţii medicale, tratament, igiena alimentelor;
    i) acordarea primului ajutor şi a asistenţei de urgenţă oricărei persoane aflate în stare critică, iar după stabilizare, asigurarea transportului medicalizat la o altă unitate de profil, după caz;
    j) planul de acţiune pentru asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, epidemii, conflicte sociale şi alte situaţii critice;
    k) stabilirea factorilor de risc din mediul de viaţă şi de muncă şi a influenţei acestora asupra stării de sănătate a populaţiei;
    l) informarea pacientului sau a persoanelor apropiate asupra bolii şi obţinerea consimţământului acestuia sau al persoanelor îndreptăţite, conform legii, în vederea efectuării tratamentului;
    m) prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    n) alocaţia de hrană pentru consumurile colective din spital, conform Hotărârii Guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice, cu modificările ulterioare;
    o) materiale de curăţenie, dezinfecţie şi dezinsecţie;
    p) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, precum şi paza contra incendiilor, conform Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    q) în perioada de carantină, limitarea numărului vizitatorilor/interzicerea accesului vizitatorilor în spital;
    r) aplicarea strategiilor şi politicilor de dezvoltare ale Ministerului Sănătăţii, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită, precum şi a indicatorilor de performanţă ai managementului calităţii prin raportare la valorile medii naţionale.


    ART. 12
    Serviciile medicale pe care le asigură Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix sunt:
    a) pachetul de servicii de bază stabilit conform normelor de aplicare a contractului-cadru şi care se suportă din fondul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Bihor;
    b) pachet de servicii pentru persoanele asigurate facultativ;
    c) pachet de servicii contra cost pentru persoanele neasigurate.


    ART. 13
    Potrivit modului de organizare şi de funcţionare, spitalul şi, respectiv, personalul angajat de specialitate au deopotrivă următoarele obligaţii:
    a) definirea manevrelor care implică soluţii de continuitate, a materialelor utilizate şi a condiţiilor de sterilizare la nivelul fiecărui tip de structură din structura organizatorică aprobată;
    b) păstrarea confidenţialităţii faţă de terţi asupra tuturor informaţiilor rezultate din serviciile medicale acordate;
    c) acordarea de servicii medicale în mod nediscriminatoriu, indiferent de rasă, sex, vârstă, apartenenţă etnică, origine naţională, religie, opţiune politică sau de antipatie personală;
    d) respectarea drepturilor pacientului, la libera alegere a furnizorului de servicii medicale, în situaţiile de trimitere spre consultaţii interdisciplinare;
    e) completarea prescripţiilor medicale conexe actului medical, atunci când este cazul, pentru afecţiuni acute, subacute, cronice (iniţiale);
    f) neutilizarea materialelor şi a instrumentelor a căror condiţie de sterilizare nu este sigură;
    g) respectarea clauzelor contractuale cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Bihor, respectiv suportarea sancţiunilor în caz de nerespectare a acestor clauze;
    h) aplicarea planului existent de pregătire profesională continuă a personalului medical superior şi mediu sanitar.


    CAP. III
    Conducerea Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix
    ART. 14
    (1) Conducerea Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix este asigurată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către:
    A. Consiliul de administraţie;
    B. manager;
    C. Comitetul director.

    (2) Activitatea de conducere a Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix urmăreşte aplicarea în practică a principiilor managementului sanitar, prin luarea deciziilor, pe baza celor două elemente esenţiale - conştientizarea şi calitatea actului medical, în vederea îndeplinirii principalilor indicatori de calitate stabiliţi prin planul de management.

    ART. 15
    Conducerea Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix acţionează cu diligenţa pe care un bun proprietar o depune în folosinţa bunurilor sale şi răspunde de integritatea acestora, precum şi de întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a situaţiei patrimoniului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    A. Consiliul de administraţie
    ART. 16
    (1) Consiliul de administraţie al Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare şi funcţionare a spitalului.
    (2) Componenţa Consiliului de administraţie se stabileşte conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi este formată din:
    a) 3 (trei) reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii sau ai Direcţiei de Sănătate Publică Bihor;
    b) un reprezentant al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din cadrul Universităţii Oradea;
    c) un reprezentant al Consiliului Judeţean Bihor;
    d) un reprezentant al Colegiului Medicilor Bihor, cu statut de invitat;
    e) un reprezentant al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat.

    (3) Instituţiile prevăzute de lege sunt obligate să îşi numească şi membrii supleanţi în Consiliul de administraţie.
    (4) Reprezentantul nominalizat de către sindicatul legal constituit în unitate, afiliat la federaţiile sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitat permanent la şedinţele Consiliului de administraţie.
    (5) Membrii Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix se numesc prin act administrativ de către instituţiile prevăzute de lege.
    (6) Şedinţele Consiliului de administraţie sunt conduse de un preşedinte, ales cu majoritate simplă din numărul total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni.

    ART. 17
    Managerul participă la şedinţele Consiliului de administraţie, fără drept de vot.

    ART. 18
    Atribuţiile principale ale Consiliului de administraţie sunt următoarele:
    a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale;
    b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii;
    c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
    d) avizează programul anual al achiziţiilor publice, întocmit în condiţiile legii;
    e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii Comitetului director şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;
    f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai Comitetului director în cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute la art. 178 alin. (1) şi la art. 184 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 19
    Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de către ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a managerului, şi ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

    ART. 20
    Dispoziţiile referitoare la incompatibilităţi şi conflicte de interese se aplică în mod corespunzător şi membrilor Consiliului de administraţie, conform reglementărilor legale.


    B. Managerul spitalului
    ART. 21
    Managerul Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix încheie contract de management cu Ministerul Sănătăţii, conform Legii nr. 95/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, în urma evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de performanţă stabilite de Ministerul Sănătăţii, conform prevederilor legale.

    ART. 22
    Atribuţiile managerului sunt prevăzute în contractul de management, conform ordinului ministrului sănătăţii.

    ART. 23
    Managerul exercită atribuţiile prevăzute de lege în domeniul:
    a) politicii de personal şi al structurii organizatorice a spitalului;
    b) managementului serviciilor medicale;
    c) managementului economico-financiar;
    d) managementului administrativ;
    e) incompatibilităţilor şi al conflictului de interese.


    ART. 24
    Atribuţiile principale ale managerului în domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice sunt:
    a) stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de normativul de personal în vigoare şi pe baza propunerilor şefilor de secţii şi a responsabililor structurilor funcţionale din spital;
    b) aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul spitalului;
    c) aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine;
    d) organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor specifice Comitetului director;
    e) înfiinţează, cu aprobarea Comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activităţi specifice, cum ar fi: Comisia medicamentului, Comisia nucleul de calitate, Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial, Comisia de alimentaţie şi dietetică etc., al căror mod de organizare şi funcţionare este prevăzut în prezentul regulament de organizare şi funcţionare al spitalului;
    f) aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    g) propune, ca urmare a analizei în cadrul Comitetului director, structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii, în condiţiile legii;
    h) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor Comitetului director, ai Consiliului medical şi Consiliului etic şi dispune măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii activităţii spitalului;
    i) negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital.


    ART. 25
    Atribuţiile principale ale managerului în domeniul serviciilor medicale sunt:
    a) elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului său, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei deservite, ca urmare a propunerilor Consiliului medical, pe care îl supune aprobării Consiliului de administraţie;
    b) aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor Comitetului director, cu respectarea prevederilor legale;
    c) aprobă planul anual de servicii medicale, elaborat de Comitetul director, la propunerea Consiliului medical;
    d) aprobă măsurile propuse de Comitetul director pentru dezvoltarea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
    e) elaborează şi pune la dispoziţia Consiliului de administraţie rapoarte privind activitatea spitalului şi aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită;
    f) îndrumă şi coordonează activitatea de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    g) urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de spital, coordonată de directorul medical, cu sprijinul Consiliului medical şi al celui ştiinţific;
    h) negociază şi încheie, în numele şi pe seama spitalului, protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale;
    i) negociază şi încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Bihor, în condiţiile stabilite în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
    j) răspunde de asigurarea, în condiţiile legii, a calităţii actului medical, a respectării condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, precum şi de acoperirea de către spital a prejudiciilor cauzate pacienţilor.


    ART. 26
    Atribuţiile principale ale managerului în domeniul economico-financiar sunt:
    a) răspunde de organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, elaborat de către Comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor structurilor funcţionale din cadrul spitalului, pe care îl supune aprobării ordonatorului de credite principal - Ministerul Sănătăţii, după avizarea acestuia de către Consiliul de administraţie, în condiţiile legii;
    b) răspunde de asigurarea realizării veniturilor şi de fundamentarea cheltuielilor în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei bugetare;
    c) răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi de publicarea acesteia pe site-ul Ministerului Sănătăţii;
    d) aprobă şi răspunde de realizarea programului anual de achiziţii publice;
    e) aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea Comitetului director;
    f) identifică, împreună cu Consiliul de administraţie, surse suplimentare pentru creşterea veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale;
    g) îndeplineşte toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator terţiar de credite, conform legii.


    ART. 27
    Atribuţiile principale ale managerului în domeniul administrativ sunt:
    a) reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice;
    b) încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului, conform legii;
    c) încheie contracte de colaborare cu instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătăţii, în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ;
    d) pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, informaţii privind activitatea spitalului;
    e) transmite Ministerului Sănătăţii informări trimestriale şi anuale cu privire la patrimoniul dat în folosinţă, realizarea indicatorilor activităţii medicale, precum şi la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
    f) conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare;
    g) respectă Strategia naţională de raţionalizare a spitalelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului;
    h) elaborează, împreună cu Comitetul director, planul de acţiune pentru situaţii speciale şi coordonează asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale, epidemii şi alte situaţii de criză, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
    i) asigură şi răspunde de organizarea activităţilor de învăţământ şi cercetare, astfel încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale.


    ART. 28
    Managerul mai are următoarele atribuţii:
    a) asigură cadrul organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii de audit public intern, cu acordul Ministerului Sănătăţii;
    b) aprobă planul anual de audit public intern al spitalului, rapoartele elaborate în urma misiunilor de audit intern şi raportul anual al activităţii de audit.


    ART. 29
    Dispoziţiile referitoare la incompatibilităţi şi conflicte de interese se aplică în mod corespunzător şi funcţiei de manager, conform reglementărilor legale.


    C. Comitetul director
    ART. 30
    Din Comitetul director al Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix fac parte:
    - managerul;
    – directorul medical;
    – directorul financiar-contabil.


    ART. 31
    Atribuţiile Comitetului director sunt stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public.

    ART. 32
    Directorul medical şi directorul financiar-contabil au atribuţii generale şi specifice conform Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.628/2007 privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din reţeaua Ministerului Sănătăţii.

    ART. 33
    Comitetul director asigură, prin structurile de specialitate ale spitalului, implementarea cu celeritate a recomandărilor şi măsurilor dispuse de organele de control şi audit abilitate conform legii.

    ART. 34
    Ocuparea funcţiilor specifice Comitetului director se face prin concurs organizat de către managerul spitalului, în condiţiile legii.

    ART. 35
    Comitetul director are următoarele atribuţii:
    a) asigură, prin structurile de specialitate ale spitalului, implementarea cu celeritate a recomandărilor şi măsurilor dispuse de organele de control şi audit abilitate conform legii - Curtea de Conturi, Corpul de Control, Serviciul Audit Public etc.;
    b) elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale Consiliului medical;
    c) elaborează, pe baza propunerilor Consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;
    d) propune managerului, în vederea aprobării, numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare, şi organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
    e) elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
    f) propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi de măsuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
    g) elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către Biroul financiar-contabilitate a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor, birourilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului;
    h) urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;
    i) analizează propunerea Consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;
    j) asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;
    k) analizează, la propunerea Consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicale;
    l) elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;
    m) la propunerea Consiliului medical, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;
    n) analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
    o) negociază, prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Bihor;
    p) face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii spitalului;
    q) negociază cu şeful de secţie/laborator şi propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanţă ai managementului secţiei/laboratorului/compartimentului, care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare al secţiei/laboratorului;
    r) analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de activitate al spitalului.


    ART. 36
    Dispoziţiile referitoare la incompatibilităţi şi conflicte de interese se aplică în mod corespunzător şi funcţiei de director medical şi director financiar-contabil, conform reglementărilor legale.


    CAP. IV
    Structura organizatorică şi atribuţiile compartimentelor
    ART. 37
    Structura organizatorică a Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix este aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii şi cuprinde:
    a) Secţia clinică recuperare, medicină fizică şi balneologie I, care cuprinde:
    (i) Compartiment de recuperare neurologică;

    b) Secţia clinică recuperare, medicină fizică şi balneologie II, care cuprinde:
    (i) Compartiment de recuperare neurologică;
    (ii) Compartiment de recuperare cardiovasculară;

    c) Secţia clinică recuperare, medicină fizică şi balneologie copii - Băile 1 Mai;
    d) Secţia recuperare neuropsihomotorie copii - Băile 1 Mai;
    e) Însoţitori;
    f) Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie cu punct de lucru la Băile 1 Mai (baza de tratament);
    g) Laborator de analize medicale;
    h) Laborator de radiologie şi imagistică medicală;
    i) Laborator de explorări funcţionale;
    j) Compartiment de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    k) Birou evaluare şi statistică medicală;
    l) Ambulatoriu integrat al spitalului cu cabinete în specialităţile:
    - recuperare, medicină fizică şi balneologie - Băile Felix;
    – geriatrie şi gerontologie;
    – recuperare, medicină fizică şi balneologie copii Băile 1 Mai;

    m) aparat funcţional.


    ART. 38
    Structura organizatorică a spitalului se aprobă/modifică prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii, la propunerea managerului.

    ART. 39
    Secţiile/Laboratoarele/Structurile funcţionale participă activ la implementarea/dezvoltarea sistemului de control managerial, implementarea/dezvoltarea procedurilor operaţionale privind sistemul de calitate, precum şi a normelor de protecţie a muncii, securitate şi sănătate în muncă.

    ART. 40
    Activitatea medicală de recuperare din spital se asigură prin secţii, compartimente, laboratoare de recuperare şi ambulatoriu integrat.

    ART. 41
    Secţia cu paturi este condusă de către un medic şef de secţie, iar în lipsa acestuia şi în toate situaţiile de imposibilitate temporară de exercitare a funcţiei de către unul din medicii primari desemnaţi în acest sens.

    ART. 42
    Secţiile clinice recuperare, medicină fizică şi balneologie au în principal următoarele atribuţii:
    a) repartizarea bolnavilor în saloane, în condiţiile aplicării normelor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    b) asigurarea examinării medicale complete şi a investigaţiilor minime ale bolnavilor în ziua internării;
    c) efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului;
    d) efectuarea tratamentului şi recuperarea bolnavilor cu afecţiuni reumatismale şi ortopedico-traumatice, cu poliartrită reumatoidă, spondilită anchilozantă, tulburări de statică ale coloanei şi ale membrelor, luxaţii congenitale ale şoldului, distrofii musculare, sechele după traumatisme ale membrelor;
    e) declararea cazurilor de boli contagioase, a infecţiilor asociate, a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, conform reglementărilor în vigoare;
    f) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale, indicarea, folosirea şi administrarea alimentaţiei dietetice, medicamentelor, agenţilor fizici, balneari, climatici, a gimnasticii medicale, instrumentarului şi a aparaturii medicale şi a mijloacelor specifice de transport;
    g) asigurarea trusei de urgenţă, conform normelor aprobate de ministrul sănătăţii;
    h) monitorizarea bunelor practici în utilizarea antibioticelor;
    i) asigurarea îngrijirilor medicale necesare pe toata durata internării prin întocmirea şi implementarea planului de îngrijire individual;
    j) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea corectă a acestora;
    k) asigurarea condiţiilor necesare realizării tratamentului de recuperare prin efectuarea procedurilor de kinetoterapie şi balneofizioterapie bolnavilor internaţi;
    l) desfăşurarea activităţilor astfel încât să se asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia;
    m) asigurarea securităţii bolnavilor contra accidentelor în secţii;
    n) transmiterea concluziilor diagnostice si a indicaţiilor terapeutice pentru bolnavii externaţi medicului de familie sau celui din ambulatoriul de specialitate;
    o) educaţia sanitară a bolnavilor şi a aparţinătorilor.


    ART. 43
    Compartimentul de recuperare neurologică are în principal următoarele atribuţii: stabilirea diagnosticului, evaluarea, tratamentul şi recuperarea bolnavilor cu afecţiuni neurologice (accidente vasculare cerebrale, traumatisme vertebro-medulare şi cranio-cerebrale, boala Parkinson, scleroză multiplă, neuropatii periferice).

    ART. 44
    Compartimentul de recuperare cardiovasculară are în principal următoarele atribuţii: stabilirea diagnosticului, evaluarea funcţională a tratamentului medicamentos şi de recuperare al bolnavilor cardiovasculari sau pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare asociate (cardiopatie ischemică, hipertensiune arterială, arteriopatii periferice, valvulopatii, venopatii).

    ART. 45
    Secţia clinică recuperare, medicină fizică şi balneologie copii are în principal următoarele atribuţii:
    a) repartizarea bolnavilor în saloane, în condiţiile aplicării normelor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    b) asigurarea examinării medicale complete şi a investigaţiilor minime ale bolnavilor în ziua internării;
    c) recuperarea afecţiunilor neurologice ale copiilor în encefalopatii, infirmitate motorie cerebrală, sechele după traumatisme vertebrale cu leziuni mielice, sechele după poliomielită, spina bifida, leziuni traumatice ale nervilor periferici;
    d) recuperarea afecţiunilor reumatismale şi ortopedico-traumatice ale copilului cu poliartrită reumatoidă, spondilită anchilozantă, tulburări de statică ale coloanei şi ale membrelor, luxaţii congenitale ale şoldului, boala Down, distrofii musculare, sechele după traumatisme ale membrelor, piciorul malformat;
    e) declararea cazurilor de boli contagioase şi a bolilor profesionale conform reglementărilor în vigoare;
    f) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale, indicarea, folosirea şi administrarea alimentaţiei dietetice, medicamentelor, agenţilor fizici, balneari, climatici, a gimnasticii medicale, instrumentarului şi a aparaturii medicale şi a mijloacelor specifice de transport;
    g) asigurarea trusei de urgenţă, conform normelor aprobate de ministrul sănătăţii;
    h) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea corectă a acestora;
    i) monitorizarea bunelor practici în utilizarea antibioticelor;
    j) asigurarea îngrijirilor medicale necesare pe toată durata internării prin întocmirea şi implementarea planului de îngrijire individual;
    k) asigurarea condiţiilor necesare realizării tratamentului de recuperare prin efectuarea procedurilor de kinetoterapie şi balneofizioterapie bolnavilor internaţi;
    l) desfăşurarea activităţilor astfel încât să se asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia;
    m) asigurarea securităţii bolnavilor contra accidentelor în secţie;
    n) educaţia sanitară a bolnavilor şi a aparţinătorilor;
    o) transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice pentru bolnavii externaţi medicului de familie sau celui din ambulatoriul de specialitate.


    ART. 46
    Secţia de recuperare neuropsihomotorie copii - Băile 1 Mai are în principal următoarele atribuţii:
    a) asigurarea examinării medicale complete şi a investigaţiilor minime ale bolnavilor în ziua internării;
    b) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale, indicarea, folosirea şi administrarea alimentaţiei dietetice, medicamentelor, agenţilor fizici, balneari, climatici, a gimnasticii medicale, instrumentarului şi a aparaturii medicale şi a mijloacelor specifice de transport;
    c) recuperarea afecţiunilor neurologice ale copiilor în encefalopatii, infirmitate motorie cerebrală, sechele după traumatisme vertebrale cu leziuni mielice, sechele după poliomielită, spina bifida, leziuni traumatice ale nervilor periferici;
    d) asigurarea trusei de urgenţă, conform normelor aprobate de ministrul sănătăţii.


    ART. 47
    Laboratorul recuperare, medicină fizică şi balneologie are în principal următoarele atribuţii:
    a) ţine evidenţa bolnavilor cuprinşi în acţiunea de recuperare medicală, adulţi şi copii;
    b) întocmeşte planurile de recuperare medicală a bolnavilor împreună cu personalul de specialitate din spital şi ambulatoriu;
    c) efectuează tratamente de recuperare prin kinetoterapie şi balneofizioterapie recomandate de medicii de specialitate;
    d) transmite către medicii de familie şi de specialitate care au trimis bolnavi pentru tratament medical recuperatoriu concluziile şi conduita terapeutică postcură.


    ART. 48
    Laboratorul de analize medicale are în principal următoarele atribuţii:
    a) efectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, serologie, bacteriologie necesare precizării diagnosticului, stadiului de evoluţie a bolii şi examenelor profilactice;
    b) recepţionarea produselor sosite pentru examenul de laborator şi înscrierea lor corectă;
    c) asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor patologice;
    d) redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate;
    e) colaborarea cu personalul medical superior în vederea stabilirii diagnosticului, ori de câte ori este necesar;
    f) consultanţă privind interpretarea rezultatelor investigaţiilor efectuate şi ale eventualelor investigaţii ulterioare necesare;
    g) respectarea procedurilor aprobate pentru efectuarea analizelor, conform prevederilor legale în vigoare;
    h) efectuarea testelor pentru stabilirea agenţilor etiologici ai infecţiilor la pacienţii internaţi;
    i) efectuarea testelor de detecţie a portajelor de germeni cu risc individual sau de focar epidemic dificil de controlat (multirezistenţi la antibiotice);
    j) întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de reactivi şi materiale de laborator specifice;
    k) raportarea statistică a numărului de analize efectuate.


    ART. 49
    Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală are în principal următoarele atribuţii:
    a) efectuarea examenelor de radiologie şi imagistică în laborator, la indicaţia medicului primar sau a medicului specialist;
    b) colaborarea cu medicii clinicieni în scopul precizării diagnosticului;
    c) organizarea şi utilizarea corespunzătoare a filmotecii şi a arhivei;
    d) înregistrarea tuturor examinărilor;
    e) întocmirea şi eliberarea buletinelor de examinare radiologice în ziua examinării;
    f) aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor şi personalului din laborator;
    g) respectarea tuturor prevederilor legale specifice domeniului, elaborate de către Comisia Naţională de Control al Activităţilor Nucleare şi Ministerul Sănătăţii;
    h) întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de materiale de laborator specifice;
    i) raportarea statistică a numărului de examinări de radiologie şi imagistică efectuate.


    ART. 50
    Laboratorul de explorări funcţionale efectuează determinările necesare asupra parametrilor biologici necesari precizării diagnosticului şi stabilirii conduitei terapeutice, conform prevederilor legale în vigoare, şi are în principal următoarele atribuţii:
    a) efectuarea investigaţiilor medicale conform solicitărilor medicilor de specialitate şi în raport cu dotarea existentă;
    b) asigurarea de relaţii asiguraţilor despre serviciile medicale acordate şi despre modul în care vor fi furnizate acestea;
    c) asigurarea confidenţialităţii tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum şi a intimităţii şi demnităţii acestora;
    d) asigurarea respectării dreptului pacienţilor la libera alegere de către aceştia a unităţii sanitare, în limitele de calitate impuse de activitatea medicală;
    e) întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de materiale de laborator specifice;
    f) raportarea statistică lunar prin situaţii statistice privind activitatea desfăşurată;
    g) efectuarea investigaţiilor medicale: electrocardiograme (EKG) şi ecografii.


    ART. 51
    Compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale are ca obiect de activitate supravegherea şi controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale, conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare, după cum urmează:
    a) organizează şi participă la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    b) propune managerului sancţiuni pentru personalul care nu respectă procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    c) şeful compartimentului participă în calitate de membru la şedinţele Comitetului director al unităţii sanitare şi, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea corespunzătoare a planului anual de prevenire a infecţiilor şi asigurarea echipamentelor şi personalului de specialitate;
    d) elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din spital;
    e) organizează, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică, anual, un studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a consumului de antibiotice din spital;
    f) organizează şi derulează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    g) organizează activitatea pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
    h) propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter de urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale;
    i) elaborează ghidul de izolare al unităţii sanitare şi coordonează aplicarea precauţiilor specifice în cazul depistării colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplu rezistenţi la pacienţii internaţi;
    j) întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare în conformitate cu aceasta;
    k) implementează metodologiile naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi studiile de supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    l) verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale de pe secţii şi centralizează datele în registrul de monitorizare a infecţiilor al unităţii;
    m) raportează la Direcţia de Sănătate Publică Bihor infecţiile asociate asistenţei medicale ale unităţii şi calculează rata de incidenţă a acestora pe unitate şi pe secţii;
    n) organizează şi participă la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie prin recoltarea testelor de autocontrol;
    o) colaborează cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulaţiei microorganismelor patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente şi/sau cu risc epidemiologic major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol;
    p) solicită trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, în conformitate cu metodologiile elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, în scopul obţinerii unor caracteristici suplimentare;
    q) supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;
    r) supraveghează şi controlează activitatea de triere, depozitare temporară şi eliminare a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;
    s) organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal;
    t) avizează orice propunere a unităţii sanitare de modificare în structura unităţii;
    u) supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor de triaj, depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    v) răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru toate cazurile suspecte de infecţie asociată asistenţei medicale;
    w) dispune, după anunţarea prealabilă a managerului unităţii, măsurile necesare pentru limitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice necesare;
    x) întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor identificate în focar;
    y) solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la Direcţia de Sănătate Publică Bihor sau Institutul Naţional de Sănătate Publică - Centrul Regional Cluj, conform reglementărilor în vigoare;
    z) raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    aa) întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de investigare a responsabilităţilor pentru infecţii asociate asistenţei medicale.    ART. 52
    Ambulatoriul integrat al spitalului asigură asistenţă medicală ambulatorie şi are în structură cabinete în specialitatea medicină fizică şi balneologie care au corespondent în specialitatea secţiilor, precum şi cabinetul în specialitatea geriatrie şi gerontologie pentru a asigura o asistenţă medicală complexă.

    ART. 53
    Ambulatoriul integrat are în principal următoarele atribuţii:
    a) asigură asistenţa medicală de specialitate bolnavilor în regim ambulatoriu;
    b) stabileşte diagnosticul şi tratamentul pacienţilor care au venit cu bilet de trimitere către spital de la medicul de familie sau de la un medic specialist şi care nu necesită internare în regim de spitalizare continuă;
    c) completează, după caz, consultaţiile de specialitate cu investigaţii de laborator şi investigaţii paraclinice;
    d) are obligaţia păstrării confidenţialităţii faţă de terţi asupra datelor de identificare şi serviciilor medicale acordate;
    e) are obligaţia acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu bolnavilor;
    f) întocmeşte documentaţia medicală pentru bolnavii asistaţi;
    g) asigură planificarea judicioasă a bolnavilor la tratamente pe proceduri şi ore, urmărindu-se evitarea aglomeraţiei şi a suprapunerilor;
    h) organizează şi asigură condiţiile necesare aplicării procedurilor de recuperare medicală a bolnavilor repartizaţi;
    i) informează medicul de familie asupra diagnosticului şi tratamentului recomandat prin scrisoare medicală;
    j) implementează măsurile aprobate pentru creşterea calităţii serviciilor medicale oferite pacienţilor;
    k) aplică protocoale de bună practică în serviciile medicale oferite pacienţilor;
    l) valorifică eficient resursele de care dispune pentru implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii.


    ART. 54
    Biroul evaluare şi statistică medicală are în principal următoarele atribuţii:
    a) organizează şi monitorizează activitatea de informatică din cadrul spitalului, luând toate măsurile necesare pentru derularea acesteia în condiţii optime;
    b) este responsabil pentru organizarea bazelor de date ale spitalului, verificarea şi codificarea informaţiilor medicale, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;
    c) colectează şi prelucrează lunar datele transmise de secţii şi laboratoare, în vederea întocmirii raportului de decontare a serviciilor medicale prestate;
    d) colaborează cu celelalte structuri ale spitalului pe probleme legate de statistică medicală;
    e) transmite, conform reglementărilor în vigoare, datele statistice specifice solicitate de instituţiile abilitate: Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică Bihor, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Bihor, Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor;
    f) pune la dispoziţia tuturor structurilor interne datele solicitate, iar la dispoziţia structurilor externe date statistice medicale, cu acordul managerului spitalului şi în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    g) transmite informări operative, în timp real, managerului spitalului, membrilor Comitetului director şi celorlalte persoane cu atribuţii de decizie;
    h) participă la monitorizarea lunară a indicatorilor de performanţă ai spitalului, prin furnizarea datelor şi cifrelor corecte necesare calculării acestora;
    i) centralizează date cu privire la diagnostice şi proceduri;
    j) asigură întreţinerea şi funcţionarea în bune condiţii a paginii de internet a spitalului;
    k) păstrează confidenţialitatea datelor colectate şi transmise, în conformitate cu prevederile legale;
    l) gestionează şi arhivează toate datele statistice medicale colectate pe spital.


    ART. 55
    Biroul de management al calităţii serviciilor medicale are în principal următoarele atribuţii:
    a) planifică, organizează, coordonează şi monitorizează întreaga activitate privind implementarea sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului la nivelul unităţii sanitare;
    b) coordonează şi controlează funcţionarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate;
    c) analizează şi avizează procedurile interne ale structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate, care se aprobă potrivit reglementărilor legale în vigoare;
    d) elaborează şi supune aprobării conducătorului unităţii sanitare planul anual de formare şi perfecţionare profesională a personalului din subordine;
    e) coordonează şi monitorizează elaborarea documentelor calităţii la nivelul unităţii sanitare;
    f) coordonează elaborarea şi avizează planul de management al calităţii serviciilor de sănătate de la nivelul unităţii sanitare;
    g) coordonează şi monitorizează activităţile legate de asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate desfăşurate de către responsabilii desemnaţi la nivelul fiecăreia dintre structurile unităţii sanitare;
    h) monitorizează activităţile legate de asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate desfăşurate de către comisiile, consiliile şi comitetele constituite la nivelul unităţii sanitare, în colaborare cu coordonatorii acestora;
    i) elaborează şi înaintează spre aprobare conducătorului unităţii sanitare rapoarte periodice privind activitatea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate;
    j) coordonează şi monitorizează activităţile privind raportarea şi monitorizarea evenimentelor adverse asociate asistenţei medicale;
    k) colaborează cu şefii celorlalte structuri din cadrul unităţii sanitare în vederea implementării sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului;
    l) asigură comunicarea permanentă cu responsabilul regional cu acreditarea desemnat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS), precum şi cu oficiul teritorial al ANMCS.


    ART. 56
    Aparatul funcţional al Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix este constituit pentru îndeplinirea atribuţiilor care revin unităţii cu privire la activitatea economico-financiară şi administrativă.

    ART. 57
    Activitatea tehnică, economico-financiară, administrativă şi de deservire se asigură prin următoarele structuri:
    a) Biroul resurse umane, normare, organizare şi salarizare - RUNOS;
    b) Biroul financiar-contabilitate;
    c) Biroul tehnic-administrativ;
    d) Biroul achiziţii publice, contractare;
    e) Biroul aprovizionare-transport;
    f) Compartimentul juridic;
    g) Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă;
    h) Formaţia muncitori;
    i) Compartimentul de audit public intern.


    ART. 58
    Biroul resurse umane, normare, organizare şi salarizare - RUNOS are următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte şi verifică statul de funcţii şi organigrama, conform structurii organizatorice aprobate, pentru toate categoriile de personal, precum şi documentele necesare pentru modificarea şi completarea acestora, conform dispoziţiilor legale;
    b) asigură organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante, încadrarea personalului admis la concursuri, cu respectarea strictă a condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare funcţie;
    c) organizează concursurile/examenele de angajare şi promovare a salariaţilor;
    d) ţine evidenţa fişei postului în colaborare cu şefii de secţie, laboratoare, compartimente şi birouri;
    e) efectuează controlul prestării muncii atât în cadrul programului de lucru, cât şi în afara acestui timp (gărzi, ore suplimentare);
    f) asigură stabilirea şi acordarea drepturilor salariale în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    g) întocmeşte contractele individuale de muncă ale salariaţilor, precum şi acte adiţionale la contractele individuale de muncă;
    h) întocmeşte formele privind modificările intervenite în contractele individuale de muncă ale salariaţilor (promovare, schimbarea locului de muncă, desfacerea contractului individual de muncă etc.);
    i) întocmeşte şi actualizează Registrul general de evidenţă a salariaţilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    j) întocmeşte anual sau la dispoziţia conducerii situaţia privind normarea cu personal, ţine evidenţa posturilor vacante şi temporar vacante, face propuneri de ocupare a acestora în funcţie de necesităţi şi condiţiile financiare alocate cheltuielilor de personal, verifică şi răspunde de încadrarea în normativele de personal aprobate;
    k) întocmeşte documentaţia de modificare sau completare a structurii spitalului şi a organigramei;
    l) ţine evidenţa fişelor de evaluare a performantelor profesionale individuale ale salariaţilor şi le pune la dispoziţia conducerii;
    m) întocmeşte dosarele de pensionare conform dispoziţiilor legale în vigoare;
    n) întocmeşte lunar statele de plată ale salariaţilor, centralizatorul statelor de salarii;
    o) întocmeşte lunar declaraţiile privind obligaţiile de plată către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale şi asigură transmiterea acestora către organele abilitate în termenele prevăzute de lege;
    p) ţine evidenţa individuală a drepturilor salariale şi de personal acordate în cursul anului salariaţilor şi eliberează la cerere adeverinţe cu veniturile realizate;
    q) ţine evidenţa concediilor de orice fel, eliberează adeverinţe la solicitarea angajaţilor şi foştilor angajaţi, completează legitimaţiile de serviciu;
    r) întocmeşte fişele fiscale ale salariaţilor;
    s) întocmeşte şi transmite situaţiile periodice şi dările de seamă statistice solicitate de: Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică Bihor, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Bihor, direcţia judeţeană de statistică, direcţia finanţelor publice, casa de pensii, Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor;
    t) întocmeşte anual planul de perfecţionare profesională a salariaţilor;
    u) participă la fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, furnizând date de specialitate în acest sens;
    v) elaborează şi supune spre aprobare proceduri de lucru în domeniul specific de activitate.


    ART. 59
    Biroul financiar-contabilitate are următoarele atribuţii:
    a) conduce evidenţa contabilă conform prevederilor legale;
    b) asigură întocmirea circulaţiei şi păstrării documentelor justificative, care stau la baza înregistrărilor contabile;
    c) întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, cu anexele corespunzătoare, listele de investiţii, în conformitate cu prevederile legale, şi îl supune aprobării conducerii, Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix;
    d) analizează periodic execuţia bugetară şi conţinutul conturilor, făcând propuneri corespunzătoare;
    e) răspunde de întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
    f) organizează inventarierea periodică a mijloacelor materiale şi face propuneri de luare de măsuri/ia măsurile dispuse de regularizare a diferenţelor constatate;
    g) organizează inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
    h) asigură măsurile de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special;
    i) conduce evidenţa intrărilor şi ieşirilor de numerar prin casierie, stabileşte soldul de casă zilnic;
    j) întocmeşte lucrările privind proiectele planurilor bugetului de venituri şi cheltuieli;
    k) răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garanţiilor şi reţinerea ratelor;
    l) conduce evidenţa angajamentelor bugetare în scopul de a furniza informaţii în orice moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerciţiul bugetar curent, cu privire la creditele bugetare angajate şi cele disponibile, rămase de angajat;
    m) întocmeşte notele contabile privind intrările de mijloace fixe şi materiale pentru consumurile de bunuri materiale şi pentru serviciile şi lucrările efectuate de terţi;
    n) întocmeşte la timp situaţiile financiare trimestriale/anuale împreună cu anexele acestora, în conformitate cu prevederile legale;
    o) urmăreşte contractele încheiate cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Bihor în vederea decontării serviciilor medicale (spitaliceşti, ambulatorii, paraclinice);
    p) elaborează şi supune spre aprobare proceduri de lucru în domeniul specific de activitate.


    ART. 60
    Biroul tehnic-administrativ are următoarele atribuţii:
    a) organizează şi asigură paza obiectivelor, bunurilor, valorilor, conform legislaţiei în vigoare;
    b) ia măsuri pentru menţinerea stării de igienă în spital, urmărirea bunei desfăşurări a vizitelor aparţinătorilor bolnavilor internaţi, conform programului de vizită;
    c) întocmeşte situaţiile cerute de agenţia de mediu şi Inspecţia Sanitară de Stat pe linie de mediu şi deşeuri;
    d) asigură activitatea de gestionare a deşeurilor periculoase şi nepericuloase, rezultate din activităţile medicale, conform normelor legale în vigoare;
    e) urmăreşte asigurarea stării de igienă a containerelor pentru colectarea reziduurilor menajere, periodicitatea transportului acestora la rampa de gunoi;
    f) asigură întreţinerea curăţeniei din curţile, parcurile şi grădinile spitalului;
    g) asigură procurarea şi distribuţia echipamentului de protecţie şi de lucru al personalului şi ţine evidenţa perioadelor de înlocuire a acestuia conform normativelor legale;
    h) verifică şi urmăreşte aprovizionarea unităţii cu materiale consumabile;
    i) asigură contractarea tuturor utilităţilor necesare derulării activităţi unităţii;
    j) întocmeşte dosarele de obiectiv ale clădirilor unităţii;
    k) asigură verificările metrologice şi ale Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) pentru aparatura din dotare;
    l) ţine evidenţa aparaturii şi dispozitivelor medicale din unitate;
    m) urmăreşte buna funcţionare a aparaturii şi dispozitivelor medicale din unitate;
    n) ia măsuri în vederea emiterii avizelor necesare pentru aparatura medicală, conform normelor în vigoare;
    o) asigură implementarea Sistemului de management al siguranţei alimentare, H.A.C.C.P. (Hazard analisys. Critical control points);
    p) ţine evidenţa aparatelor supuse verificărilor metrologice (cântare, balanţe, bascule, rezervoare de combustibil etc.) conform normelor în vigoare;
    q) ia măsuri în vederea:
    (i) emiterii buletinelor de verificare metrologică pentru aparatele menţionate la lit. o) de către Biroul Român de Metrologie Legală;
    (ii) emiterii şi reînnoirii autorizaţiei sanitare de funcţionare; autorizaţiei de mediu; autorizaţiilor de gospodărire a apelor;

    r) coordonează activitatea personalului muncitor din blocurile alimentare ale spitalului;
    s) coordonează activitatea personalului din spălătoriile spitalului;
    t) coordonează activitatea personalului din croitoriile spitalului;
    u) elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale;
    v) asigură măsurile necesare pentru utilizarea inventarului administrativ-gospodăresc în condiţii de eficienţă maximă;
    w) urmăreşte verificarea la timp şi în bune condiţii a aparaturii şi utilajelor din dotare;
    x) asigură funcţionarea în bune condiţii a atelierului de lenjerie, blocului alimentar, garderobei bolnavilor;
    y) ia măsurile necesare pentru verificările metrologice ale dispozitivelor medicale;
    z) elaborează şi supune spre aprobare proceduri de lucru în domeniul specific de activitate.


    ART. 61
    Biroul achiziţii publice, contractare are următoarele atribuţii:
    a) cunoaşte, pune în aplicare, utilizează şi respectă legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice;
    b) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/ reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în Sistemul electronic de achiziţii publice sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;
    c) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte structuri funcţionale ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice;
    d) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;
    e) elaborează documentele/documentaţiile necesare parcurgerii etapelor procesului de achiziţie publică şi/sau pentru implementarea unor programe de prevenire/diminuare a riscurilor în achiziţiile publice, vizând toate etapele, de la planificarea/pregătirea procesului, organizarea/aplicarea procedurii de atribuire şi până la executarea/monitorizarea implementării contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, inclusiv în raport cu activitatea comisiei de evaluare şi/sau soluţionarea contestaţiilor;
    f) înregistrează şi direcţionează spre Biroul aprovizionare-transport referatele de necesitate în vederea centralizării acestora pentru întocmirea planului anual de achiziţii;
    g) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, potrivit prevederilor legale;
    h) aplică şi finalizează procedurile de atribuire, conform prevederilor legale;
    i) realizează achiziţiile directe, conform prevederilor legale;
    j) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice, conform prevederilor legale;
    k) colaborează cu celelalte structuri funcţionale din cadrul spitalului în vederea bunei funcţionări;
    l) elaborează şi supune spre aprobare proceduri de lucru în domeniul specific de activitate.


    ART. 62
    Biroul aprovizionare-transport are următoarele atribuţii:
    a) efectuează recepţia calitativă şi cantitativă a produselor achiziţionate;
    b) asigură executarea la timp şi în bune condiţii a transporturilor necesare spitalului;
    c) răspunde de depozitarea corespunzătoare a carburanţilor şi lubrifianţilor, precum şi de încadrarea în cota lunară de carburanţi stabilită potrivit legii;
    d) asigură aprovizionarea spitalului, conform contractelor de achiziţie publică încheiate şi graficelor de furnizare;
    e) organizează activitatea de transport, achiziţionarea autovehiculelor, înscrierea acestora la organele de poliţie, efectuarea rodajului şi răspunde de controlul zilnic, reviziile tehnice, reparaţiile curente şi capitale de autovehicule din parcul auto;
    f) asigură condiţiile necesare pentru depozitarea produselor în condiţii optime, conform normelor în vigoare;
    g) întocmeşte dările de seamă privind aprovizionarea cu materiale, alimente şi utilizarea mijloacelor de transport;
    h) elaborează şi supune spre aprobare proceduri de lucru în domeniul specific de activitate.


    ART. 63
    Compartimentul juridic asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale spitalului în conformitate cu Constituţia şi legile ţării şi are următoarele atribuţii:
    a) reprezintă interesele spitalului în faţa organelor administraţiei de stat, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe cu caracter jurisdicţional, precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege;
    b) acordă asistenţă juridică pentru spital;
    c) avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic, în condiţiile legii;
    d) verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;
    e) participă la negocierea şi încheierea contractelor;
    f) redactează cererile de chemare în judecată, de exercitare a căilor de atac;
    g) redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea spitalului;
    h) participarea la negocierea de înţelegeri internaţionale privind domeniul de activitate în care funcţionează sau, după caz, avizează asemenea înţelegeri;
    i) depune diligenţele necesare în vederea obţinerii titlurilor executorii;
    j) depune diligenţele necesare valorificării drepturilor dobândite prin titlurile executorii obţinute;
    k) urmăreşte, semnalizează şi transmite conducerii unităţii şi structurilor funcţionale interesate noile acte normative apărute şi atribuţiile ce le revin din acestea;
    l) contribuie prin întreaga activitate la asigurarea respectării legii, apărarea proprietăţilor publice ale statului aflate în administrarea/folosinţa spitalului, precum şi la buna gospodărire a mijloacelor materiale şi financiare din patrimoniu;
    m) semnalează organelor competente cazurile de aplicare neuniformă a actelor normative şi când este cazul face propuneri corespunzătoare;
    n) analizează împreună cu Biroul financiar-contabil şi cu celelalte structuri funcţionale din spital interesate modul în care sunt respectate dispoziţiile legale în desfăşurarea activităţii spitalului şi cauzele care generează prejudicii aduse avutului public sau infracţiuni;
    o) redactează procesele-verbale ale Consiliului de administraţie;
    p) elaborează şi supune spre aprobare proceduri de lucru în domeniul specific de activitate.


    ART. 64
    Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă are următoarele atribuţii:
    a) asigură aplicarea şi respectarea normelor privind sănătatea şi securitatea în muncă;
    b) efectuează instructajul pe linie de sănătate şi securitate a muncii pentru întreg personalul angajat în unitate, conform legislaţiei în vigoare;
    c) elaborează strategia de instruire a salariaţilor în situaţii de urgenţă, în special în domeniul PSI şi protecţiei muncii;
    d) urmăreşte desfăşurarea exerciţiilor practice din cadrul instruirilor trimestriale privind apărarea împotriva incendiilor;
    e) verifică periodic starea tuturor mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;
    f) elaborează proceduri de instruire a personalului în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a incendiilor şi accidentelor;
    g) răspunde de verificarea şi întreţinerea echipamentelor de stingere a incendiilor;
    h) asigură aplicarea şi respectarea normelor PSI;
    i) asigură aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia civilă;
    j) întocmeşte planurile specifice pentru situaţiile de urgenţă; asigură aplicarea lor, dacă este cazul;
    k) elaborează şi supune spre aprobare proceduri de lucru în domeniul specific de activitate.


    ART. 65
    Compartimentul de audit public intern are următoarele atribuţii:
    a) elaborează normele metodologice specifice spitalului;
    b) elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
    c) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale spitalului sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
    d) informează structurile de audit din cadrul Ministerului Sănătăţii despre recomandările neînsuşite şi neimplementate de către managerul spitalului, precum şi despre consecinţele acestora;
    e) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
    f) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat managerului spitalului şi structurii de control intern abilitate;
    g) elaborează şi supune spre aprobare proceduri de lucru în domeniul specific de activitate;
    h) verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică în cadrul Compartimentului de audit intern şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu managerul spitalului.


    ART. 66
    Formaţia muncitori are următoarele atribuţii;
    a) asigură întreţinerea clădirilor, a instalaţiilor spitalului şi centralei telefonice;
    b) efectuează lucrări de reparaţii curente;
    c) urmăreşte efectuarea lucrărilor de reparaţii şi de investiţii conform graficului, verificând calitativ şi cantitativ executarea lucrărilor de către constructor;
    d) stabileşte cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor, instalaţiilor sau utilajelor şi propune măsuri corespunzătoare;
    e) stabileşte necesarul de materiale de întreţinere, construcţii;
    f) asigură asistenţa tehnică la recepţionarea aparatelor, utilajelor şi instalaţiilor în conformitate cu metodologia şi competenţele stabilite;
    g) avizează din punct de vedere tehnic propunerile privind casarea aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor din dotare în conformitate cu legile în vigoare;
    h) elaborează şi supune spre aprobare proceduri de lucru în domeniul specific de activitate.


    CAP. V
    Consilii, comitete şi comisii
    ART. 67
    Pentru analiza unor probleme complexe care interesează activitatea Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix se instituie consilii, comitete şi comisii, componenţa nominală fiind realizată prin decizie a managerului.

    A. Consiliul medical
    ART. 68
    Consiliul medical este constituit conform art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi are următoarele atribuţii:
    a) îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică pentru acordarea de servicii medicale de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor;
    b) monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în spital în scopul creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate;
    c) înaintarea către Comitetul director a propunerilor privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului;
    d) propunerea Comitetului director de măsuri pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei şi conform ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală;
    e) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.    B. Consiliul etic
    ART. 69
    Consiliul etic este constituit în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice şi are următoarele atribuţii:
    a) promovează valorile etice medicale şi organizaţionale în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al spitalului;
    b) identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a acestora la nivelul spitalului;
    c) primeşte din partea managerului spitalului sesizările adresate direct consiliului şi alte sesizări transmise spitalului care conţin speţe ce cad în atribuţiile Consiliului;
    d) analizează, cu scopul de a determina existenţa unui incident de etică sau a unei vulnerabilităţi etice, speţele ce privesc:
    (i) cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient-cadru medico-sanitar şi auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia specifică;
    (ii) încălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;
    (iii) abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;
    (iv) nerespectarea demnităţii umane;

    e) emite avize etice, ca urmare a analizei situaţiilor definite la lit. d);
    f) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii spitalului sau de către petent;
    g) sesizează Colegiul Medicilor din România ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei situaţii de malpraxis;
    h) asigură informarea managerului şi a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor stabilite de avizul etic;
    i) întocmeşte conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;
    j) emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul;
    k) aprobă conţinutul rapoartelor întocmite semestrial şi anual de secretarul Consiliului etic;
    l) analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului;
    m) analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;
    n) analizează din punctul de vedere al vulnerabilităţilor etice şi de integritate şi al respectării drepturilor pacienţilor şi oferă un aviz consultativ Comisiei de etică din cadrul spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfăşurat în cadrul spitalului;
    o) oferă, la cerere, consiliere de etică pacienţilor, aparţinătorilor, personalului medico-sanitar şi auxiliar.    C. Comisia de coordonare a implementării managementului calităţii serviciilor şi siguranţei pacienţilor
    ART. 70
    Comisia de coordonare a implementării managementului calităţii serviciilor şi siguranţei pacienţilor este constituită în temeiul prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 151/2017*) privind aprobarea instrumentelor de lucru utilizate în cadrul celui de al II-lea Ciclu de acreditare a spitalelor şi are următoarele atribuţii principale:
    *) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 151/2017 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    a) întocmeşte punctajul aferent criteriilor de calitate şi urmăreşte lunar reactualizarea acestuia;
    b) prezintă propunerile de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor, pentru fiecare secţie şi global pe unitate, conducerii;
    c) organizează anchetele de evaluare a satisfacţiei asiguraţilor şi a personalului din unitate; la fiecare foaie de observaţie va fi ataşat un chestionar de satisfacţie;
    d) elaborează materiale cu informaţii utile pacientului şi aparţinătorilor (date generale despre spital, program de vizită pentru aparţinători, medicul curant, modalitatea de contact a acestuia) ce vor fi puse la dispoziţia acestora în momentul internării pe secţie;
    e) înaintează Consiliului medical propuneri privind programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unităţii, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, fiecărui laborator etc. şi a standardelor de calitate;
    f) asigură mecanismele de relaţionare a tuturor structurilor unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de management al calităţii, fiind în acest sens obligată să facă propuneri fundamentate legal;
    g) face propuneri fundamentate care susţin implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de managerul spitalului;
    h) analizează neconformităţile constatate în derularea activităţilor de către oricare dintre membrii comisiei şi propune managerului spitalului acţiunile de îmbunătăţire sau corective ce se impun;
    i) susţine în permanenţă Biroul de management al calităţii serviciilor medicale în atingerea obiectivelor/activităţilor care privesc reacreditarea spitalului, monitorizare postacreditare, implementarea şi dezvoltarea continuă a conceptului de calitate;
    j) asigură, prin membrii săi, difuzarea către întreg personalul spitalului a informaţiilor privind stadiul implementării sistemului de management al calităţii, precum şi a măsurilor de remediere/înlăturare a deficienţelor constatate;
    k) sprijină Biroul de management al calităţii serviciilor medicale în asigurarea permanentă a fluenţei comunicării interinstituţionale, în scopul urmăririi de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate a conformităţii spitalului cu cerinţele standardelor de acreditare şi cu celelalte prevederi legale aplicabile pe toată durata de valabilitate a acreditării;
    l) face propuneri privind luarea măsurilor necesare în vederea respectării principiilor şi valorilor calităţii conform misiunii asumate de către spital şi se preocupă de implementarea şi dezvoltarea culturii calităţii în spital;
    m) monitorizează condiţiile de obţinere/menţinere a tuturor certificatelor de calitate specifice activităţilor de desfăşurare în toate sectoarele de activitate ale spitalului.    D. Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial
    ART. 71
    Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial este constituită în temeiul prevederilor Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice şi are următoarele atribuţii:
    a) coordonează procesul de actualizare a obiectivelor şi a activităţilor la care se ataşează indicatori de performanţă sau de rezultat pentru evaluarea acestora;
    b) analizează şi prioritizează riscurile semnificative care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale funcţionării entităţii publice, prin stabilirea limitelor de toleranţă la risc, anual, aprobate de către conducerea entităţii, care sunt obligatorii şi se transmit tuturor compartimentelor pentru aplicare;
    c) analizează şi avizează procedurile formalizate şi le transmite spre aprobare conducătorului entităţii publice;
    d) analizează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performanţelor la nivelul entităţii, elaborată de secretarul comisiei, pe baza raportărilor anuale privind monitorizarea performanţelor anuale de la nivelul compartimentelor;
    e) analizează, în vederea aprobării, informarea privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor, elaborată de Echipa de gestionare a riscurilor, pe baza raportărilor anuale de la nivelul compartimentelor;
    f) elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, denumit în continuare program de dezvoltare;
    g) supune aprobării managerului programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al unităţii;
    h) urmăreşte realizarea şi asigură actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial ori de câte ori este nevoie;
    i) monitorizează şi evaluează anual realizarea obiectivelor generale ale unităţii;
    j) urmăreşte şi îndrumă compartimentele din cadrul unităţii în vederea elaborării programelor de dezvoltare, în realizarea şi actualizarea acestora şi/sau în alte activităţi legate de controlul intern managerial;
    k) primeşte trimestrial, semestrial şi anual sau ori de câte ori este nevoie de la compartimentele unităţii informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor proprii de control intern managerial, în raport cu programele adoptate, precum şi referiri la situaţiile deosebite observate la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare, întreprinse în cadrul acestora;
    l) coordonează, evaluează şi avizează procedurile formalizate, de sistem şi operaţionale elaborate în cadrul unităţii;
    m) prezintă conducătorului unităţii, ori de câte ori este necesar, trimestrial, semestrial şi anual, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern managerial, în raport cu programul adoptat, la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică întreprinse, precum şi la alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu.    E. Comisia de alimentaţie şi dietetică
    ART. 72
    Comisia de alimentaţie şi dietetică este constituită în temeiul prevederilor Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi are sarcina de a analiza sistemul de prescriere şi distribuire a diferitelor regimuri dietetice, propunând adaptarea lor la necesităţile reale.

    ART. 73
    Comisia de alimentaţie şi dietetică are următoarele atribuţii:
    a) verifică zilnic modul de întocmire şi respectare a meniurilor şi dietelor;
    b) verifică prin sondaj recoltarea probelor alimentare;
    c) verifică modul de primire, recepţionare şi depozitare a alimentelor;
    d) controlează respectarea circuitelor funcţionale în întreg blocul alimentar;
    e) urmăreşte asigurarea condiţiilor igienico-sanitare în toate etapele parcurse de alimente, de la recepţie până la eliberarea către secţii;
    f) verifică modul de pregătire şi distribuire a alimentelor;
    g) verifică prin sondaj, zilnic, calitatea hranei preparate, cu o jumătate de oră înainte de servirea ei;
    h) verifică efectuarea controalelor medicale periodice de către personalul blocului alimentar;
    i) semnalează conducerii unităţii eventualele deficienţe apărute în blocul alimentar.    F. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă
    ART. 74
    Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este constituit în temeiul prevederilor Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi are următoarele atribuţii:
    a) aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă;
    b) urmăreşte aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punctul de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
    c) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă;
    d) analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională existenţi la locurile de muncă;
    e) analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
    f) efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
    g) efectuează inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă;
    h) informează inspectoratele de protecţie a muncii despre starea protecţiei muncii în propria unitate;
    i) dezbate raportul scris, prezentat Comitetului de către conducătorul spitalului cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi programul de protecţie a muncii pentru anul următor; un exemplar din acest raport trebuie prezentat inspectoratului teritorial de protecţie a muncii;
    j) verifică aplicarea normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie, ţinând seama de factorii de risc identificaţi;
    k) verifică reintegrarea sau menţinerea în muncă a salariaţilor care au suferit accidente de muncă ce au avut ca efect diminuarea capacităţii de muncă.    G. Comisia medicamentului
    ART. 75
    Comisia medicamentului are următoarele atribuţii:
    a) verificarea şi avizarea prescrierii medicamentelor;
    b) stabilirea unei liste de medicamente de bază, obligatorii, care să fie în permanenţă accesibilă în spital;
    c) detectarea precoce a reacţiilor adverse şi a interacţiunii produselor medicamentoase;
    d) monitorizarea frecvenţei reacţiilor adverse cunoscute;
    e) identificarea factorilor de risc şi a mecanismelor fundamentale ale reacţiilor adverse;
    f) estimarea aspectelor cantitative privind factorii de risc (verificarea continuă a stocului de medicamente de bază pentru a preveni disfuncţiile în asistenţa medicală);
    g) analiza şi difuzarea informaţiilor necesare prescrierii corecte şi reglementării circulaţiei produselor medicamentoase;
    h) utilizarea raţională şi în siguranţă a produselor medicamentoase (verificarea ritmică a cheltuielilor pentru medicamente şi analiza lor, cu raportarea lunară a situaţiei financiare);
    i) elaborarea de ghiduri terapeutice pe profiluri de specialitate medicală bazate pe bibliografie naţională şi internaţională şi pe condiţiile locale;
    j) evaluarea şi comunicarea raportului risc/beneficiu pentru produsele medicamentoase;
    k) estimarea necesităţilor cantitative şi calitative ale materialelor folosite în desfăşurarea activităţii din spital;
    l) participarea la procedurile de licitaţii pentru medicamente, materialele sanitare şi aparatură medicală;
    m) verificarea utilizării raţionale a materialelor sanitare.
    H. Consiliul ştiinţific
    ART. 76
    Consiliul ştiinţific are următoarele atribuţii:
    a) garantarea calităţii studiilor clinice cu beneficii terapeutice;
    b) respectarea protocolului studiului clinic;
    c) instruirea permanentă a personalului;
    d) respectarea principiilor de etică şi deontologie medicală.


    CAP. VI
    Finanţarea spitalului
    ART. 77
    Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix este spital public finanţat integral din venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalului provin din sumele încasate pentru serviciile medicale furnizate, alte prestaţii efectuate pe bază de contract, precum şi din alte surse, conform legii.

    ART. 78
    Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului cu Casa de Asigurări de Sănătate Bihor reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului şi se negociază anual de către manager cu conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Bihor, în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.

    ART. 79
    Spitalul poate primi sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, pentru:
    a) implementarea programelor naţionale de sănătate publică;
    b) achiziţia de echipamente medicale şi alte dotări independente de natura cheltuielilor de capital, în condiţiile legii;
    c) investiţii legate de achiziţia şi construirea de noi spitale, inclusiv pentru finalizarea celor aflate în execuţie;
    d) expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte cazuri de forţă majoră;
    e) modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de reparaţii capitale;
    f) activităţi didactice şi de cercetare fundamentală;
    g) alte sume, conform reglementărilor în vigoare.


    ART. 80
    Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix poate realiza venituri suplimentare din:
    a) donaţii şi sponsorizări;
    b) legate;
    c) asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică;
    d) închirierea unor spaţii medicale, echipamente sau aparatură medicală către alţi furnizori de servicii medicale, în condiţiile legii;
    e) închirierea unor spaţii, în condiţiile legii, pentru servicii de alimentaţie publică, servicii poştale, bancare, difuzare presă/cărţi, pentru comercializarea produselor de uz personal şi pentru alte servicii necesare pacienţilor;
    f) închirierea unor spaţii, în condiţiile legii, pentru desfăşurarea unor congrese, seminare, activităţi de învăţământ, simpozioane cu profil medical; închirierea unor spaţii, în condiţiile legii, pentru desfăşurarea unor activităţi cu specific gospodăresc şi/sau agricol;
    g) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau cu operatori economici;
    h) editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical;
    i) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi;
    j) servicii de asistenţă medicală la domiciliu, acordate la cererea pacienţilor sau, după caz, în baza unui contract de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
    k) contracte de cercetare;
    l) coplata pentru unele servicii medicale;
    m) alte surse, conform legii.


    ART. 81
    (1) Fondul de dezvoltare al spitalului se utilizează pentru dotarea spitalului.
    (2) Soldul fondului de dezvoltare rămas la finele anului se reportează în anul următor, fiind utilizat potrivit destinaţiei prevăzute în Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale
    ART. 82
    Toate categoriile de personal din spital au obligaţia de a respecta prezentul regulament.

    ART. 83
    Toate secţiile/laboratoarele/birourile/compartimentele au obligaţia elaborării şi respectării procedurilor operaţionale specifice activităţilor desfăşurate în cadrul spitalului.

    ART. 84
    Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor, pe bază de semnătură, după aprobarea acestuia prin ordin al ministrului sănătăţii şi publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 85
    Dispoziţiile prezentului regulament se completează ori de câte ori este nevoie, în funcţie de reglementările care apar în legislaţie.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016