Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 REGULAMENT din 6 noiembrie 2014 de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 6 noiembrie 2014  de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne*)    Twitter Facebook
Cautare document

 REGULAMENT din 6 noiembrie 2014 de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne*)

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 858 bis din 25 noiembrie 2014
──────────
    *) Aprobat de Ordin ministrului Afacerilor Interne nr. 160/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 25 noiembrie 2014.
──────────


    CAP. I
    DISPOZIŢII GENERALE

    ART. 1
    (1) Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare inspectorat general, este unitatea centrală de aviaţie a Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuarea minister, cu personalitate juridică şi competenţă teritorială generală, care planifică, organizează, conduce, coordonează şi controlează activitatea structurilor proprii şi subordonate.
    (2) Inspectoratul general asigură pregătirea personalului propriu, executarea misiunilor operative sau cu caracter umanitar, independent sau în cooperare cu structurile ministerului, precum şi cu alte instituţii ale statului, conform competenţelor legale.
    (3) Inspectoratul general are sediul în municipiul Bucureşti, sector 1, strada Calea Ion Zăvoi nr. 14 şi este reprezentat, în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu societatea civilă şi cu instituţiile similare din alte state, de către inspectorul general, adjuncţii săi sau de către ofiţerii anume desemnaţi de acesta.
    (4) Activitatea aeronautică a inspectoratului general şi a structurilor subordonate se desfăşoară în baza reglementărilor aeronautice militare şi civile emise de autorităţile naţionale în domeniu, din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Transporturilor.
    ART. 2
    Activitatea inspectoratului general este coordonată de:
    a) secretarul de stat pentru ordine publică, cu privire la realizarea atribuţiilor în domeniul ordinii publice;
    b) secretarul de stat, şef al Departamentului pentru situaţii de urgenţă, cu privire realizarea atribuţiilor în domeniul situaţiilor de urgenţă.

    CAP. II
    ORGANIZAREA INSPECTORATULUI GENERAL

    SECŢIUNEA 1
    Structura organizatorică a inspectoratului general

    ART. 3
    Organigrama inspectoratului general este prevăzută în anexa nr. 1.
    ART. 4
    Inspectoratul general are în structura organizatorică următoarele componente:
    a) Comanda inspectoratului general;
    b) Biroul siguranţă aeriană;
    c) Compartimentul juridic;
    d) Compartimentul medical;
    e) Serviciul control intern.
    f) Financiar, format din:
       i) Compartimentul planificare şi execuţie bugetară;
       ii) Compartimentul contabilitate;
       iii) Compartimentul salarizare, decontări interne şi metodologie;
    g) Serviciul management resurse umane, format din:
       i) Compartimentul organizare structurală, recrutare, selecţie şi carieră personal;
       ii) Compartimentul gestiune, evidenţă informatizată resurse umane şi rezervişti;
       iii) Compartimentul formare iniţială şi continuă;
       iv) Compartimentul inspecţia muncii, securitate şi sănătate în muncă.
    h) Compartimentul secretariat, documente clasificate, arhivă, relaţii publice şi protocol;
    i) Compartimentul asigurare psihologică;
    j) Serviciul cooperare aeronautică internaţională şi managementul proiectelor, format din:
       i) Compartimentul cooperare aeronautică internaţională;
       ii)Compartimentul managementul proiectelor.
    k) Serviciul coordonare misiuni şi navigaţie aeriană, format din:
       i) Compartimentul coordonare misiuni de aviaţie;
       ii) Compartimentul navigaţie aeriană;
       iii) Centrul operaţional.
    l) Serviciul metodică şi reglementări aeronautice, format din:
       i) Compartimentul licenţe şi autorizări aeronautice;
       ii) Compartimentul metodică, instruire şi evaluare;
       iii) Compartimentul reglementări aeronautice.
    m) Serviciul management operaţional, format din:
       i) Compartimentul înzestrare şi management stări excepţionale;
       ii) Compartimentul standardizare şi management operaţional;
       iii) Control acces.
    n) Biroul programe, norme logistice, patrimoniu imobiliar şi protecţia mediului;
    o) Biroul dezvoltare, reglementări tehnice şi coordonare mentenanţă aeronave;
    p) Compartimentul subregistrul NATO/UE";
    q) Biroul comunicaţii aeronautice şi tehnologia informaţiei, format din:
       i) Compartimentul comunicaţii aeronautice;
       ii) Compartimentul tehnologia informaţiei.
    r) Structura de securitate.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Sistemul de relaţii al inspectoratului general

    ART. 5
    (1) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, inspectoratul general cooperează cu celelalte structuri componente ale ministerului, cu organizaţii, instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu organizaţii neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi cu persoane fizice, în limitele legii.
    (2) Cooperarea are la bază prevederile actelor normative în vigoare, protocoalele şi planurile de cooperare încheiate de minister sau inspectoratul general cu organizaţii, instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, organizaţii neguvernamentale, cu alte persoane juridice sau fizice, în limitele legii.
    (3) Diagrama de relaţii a inspectoratului general este prevăzută în anexa nr. 2.
    (4) La nivelul structurilor proprii şi subordonate inspectoratului general relaţiile sunt ierarhice şi/sau funcţionale.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Asigurarea sistemului informaţional al inspectoratului general

    ART. 6
    În scopul pregătirii şi luării deciziilor, precum şi pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, inspectoratul general organizează un sistem de evidenţe cu privire la persoane, bunuri, acţiuni, evenimente, rezultate etc., specifice diferitelor domenii de activitate, necesare activităţii curente, având la bază principiul necesităţii de a cunoaşte.
    ART. 7
    Datele prelucrate în cadrul inspectoratului general se împart pe evidenţe specifice fiecărui domeniu de activitate şi se ţin pe suport de hârtie sau în format electronic.
    ART. 8
    (1) Prelucrarea datelor care intră în categoria informaţiilor clasificate se face cu respectarea strictă a prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale actelor date în aplicarea acesteia.
    (2) Prelucrarea datelor care intră în categoria datelor cu caracter personal se face cu respectarea strictă a prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale actelor date în aplicarea acesteia.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă

    ART. 9
    La nivelul inspectoratului general se organizează Comitetul de securitate şi sănătate în muncă, constituit din următorii membri:
    a) adjunctul inspectorului general, în calitate de preşedinte;
    b) patru reprezentanţi ai inspectorului general cu atribuţii de securitate şi sănătate în muncă;
    c) patru reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
    d) medicul de medicină a muncii.
    ART. 10
    La nivelul unităţilor subordonate inspectoratului general, se organizează comitete de securitate şi sănătate în muncă la fiecare unitate în parte, conform actelor normative în vigoare.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Unităţi teritoriale şi structuri subordonate

    ART. 11
    (1) În subordinea inspectoratului general funcţionează:
    a) Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti;
    b) Unitatea Specială de Aviaţie Cluj-Napoca;
    c) Unitatea Specială de Aviaţie Iaşi;
    d) Unitatea Specială de Aviaţie Tulcea;
    e) Unitatea Specială de Aviaţie Caransebeş.
    (2) În subordinea nemijlocită a inspectoratului general funcţionează:
    a) Detaşamentul de Instruire şi Perfecţionare;
    b) Detaşamentul Aeromedical;
    c) Secţia Reparaţii Aeronave;
    d) Biroul Administrativ;
    e) Biroul Marketing şi Achiziţii.

    CAP. III
    ATRIBUŢIILE INSPECTORATULUI GENERAL

    ART. 12
    (1) Inspectoratul general are ca obiective generale: executarea misiunilor de zbor ale ministerului, precum şi ale altor structuri, conform competenţelor legale, pregătirea personalului aeronautic şi asigurarea logistică şi financiară a activităţilor aeronautice.
    (2) În vederea îndeplinirii obiectivelor generale prevăzute la alin. (1), în funcţie de clasificările, specializările şi calificările deţinute, personalul aeronautic al inspectoratului general şi structurilor subordonate participă la activitatea de zbor, asigurarea zborului, pregătirea pentru zbor a aeronavelor, exploatarea şi întreţinerea tehnicii aeronautice, executarea şi conducerea lucrărilor regulamentare, periodice, de întreţinere, reparaţii, modernizări, proiectare, fabricare, asimilare şi experimentare a tehnicii aeronautice, precum şi la recepţia acesteia din reparaţie şi fabricaţie.
    ART. 13
    (1) Inspectoratul general, prin Detaşamentul Aeromedical, este componentă a Sistemului Naţional de Servicii Medicale de Urgenţă şi Prim Ajutor Calificat şi execută misiuni de zbor în calitate de operator aerian al Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare, denumit în continuare SMURD.
    (2) Personalul structurilor proprii ale inspectoratului general participă la executarea controalelor de fond şi tematice organizate de Serviciul control intern, în baza planificării aprobate de inspectorul general, şi poate efectua, în mod independent, controale ierarhice în cadrul structurilor subordonate, pe domenii de competenţă.
    ART. 14
    Inspectoratul general îndeplineşte, în condiţiile legii, independent sau în cooperare, următoarele misiuni de zbor operative:
    1. cercetarea, supravegherea şi observarea din aer:
    a) pentru localizarea, urmărirea şi prinderea evadaţilor, dezertorilor sau a altor persoane despre care există date şi indicii temeinice că intenţionează să săvârşească sau au săvârşit infracţiuni, ori care se sustrag măsurii arestării preventive sau executării pedepselor privative de libertate, precum şi pentru probarea faptelor infracţionale;
    b) a frontierei de stat, terestră şi maritimă, în vederea prevenirii fenomenului migraţionist şi a infracţiunilor transfrontaliere şi respectării normelor privind ordinea şi siguranţa navigaţiei în apele din zona de competenţă, inclusiv în porturi;
    c) a zonelor afectate de dezastre naturale şi accidente tehnologice;
    d) a mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, manifestărilor de amploare ce se desfăşoară în spaţiul public cu un grad de risc ridicat;
    e) a traficului rutier pe căile de comunicaţii;
    f) pentru identificarea navelor maritime semnalate de către Sistemul Integrat de Observare, Supraveghere şi Control al Traficului la Marea Neagră;
    g) pentru cercetarea bacteriologică, radiologică şi nucleară;
    2. coordonarea din aer a acţiunilor structurilor ministerului pe timpul îndeplinirii misiunilor specifice;
    3. căutarea aeronavelor, navelor şi a persoanelor implicate în accidente aviatice, navale sau cu victime multiple, a persoanelor aflate în dificultate, în medii improprii supravieţuirii sau în zone izolate, sau a căror viaţă este pusă în pericol şi salvarea acestora;
    4. misiuni umanitare în cadrul SMURD;
    5. transportul aerian:
    a) al forţelor şi mijloacelor de ordine şi siguranţă publică, precum şi al personalului de cercetarea bacteriologică, radiologică şi nucleară;
    b) al bolnavilor în stare critică sau al accidentaţilor;
    c) pentru evacuarea bunurilor materiale afectate de calamităţi naturale, accidente, incendii, explozii, avarii;
    d) al alimentelor şi materialelor de strictă necesitate în zonele afectate de dezastre;
    e) al armamentului, muniţiilor, echipamentelor şi altor materiale necesare asigurării dotării structurilor ministerului pe timpul îndeplinirii misiunilor în ţară şi străinătate, conform reglementărilor în vigoare;
    f) al materialelor care necesită un timp scurt de transport, inclusiv substanţe şi produse farmaceutice;
    g) al demnitarilor şi delegaţiilor oficiale;
    6. zboruri speciale;
    7. însoţirea coloanelor oficiale şi a transporturilor speciale;
    8. transmiterea în direct, ziua şi noaptea, a imaginilor către centrele operaţionale de comandă şi/sau înregistrarea acestora;
    9. stingerea incendiilor de suprafaţă cu ajutorul instalaţiilor speciale;
    10. informarea/alertarea publică:
    a) cu ajutorul dispozitivelor de comunicare acustică;
    b) prin răspândirea de materiale informative de la bordul aeronavelor;
    11. antrenament al echipelor canine şi intervenţie proximală a acestora în caz de situaţii ce necesită căutarea persoanelor dispărute, evadaţilor, infractorilor, investigarea faptelor antisociale, la calamităţi etc.;
    12. zboruri tehnice;
    13. zboruri de transport pentru:
    a) executarea lucrărilor de mentenanţă;
    b) asigurarea operativităţii structurilor inspectoratului general;
    c) participarea la expoziţii statice;
    14. zboruri de instruire:
    a) a personalului navigant;
    b) a altor categorii de personal care participă la executarea misiunilor aeriene;
    15. zboruri demonstrative, aplicaţii, antrenamente, mitinguri aeriene, etc.;
    16. misiuni aeriene internaţionale.
    ART. 15
    Inspectoratul general îşi îndeplineşte atribuţiile prin activitatea structurilor proprii şi subordonate.
    ART. 16
    Pentru îndeplinirea rolului de unitate centrală a componentei aviatice din minister, inspectoratul general are următoarele atribuţii principale:
    a) conduce, planifică, organizează, coordonează şi controlează activitatea structurilor proprii şi subordonate, pentru îndeplinirea misiunilor de zbor;
    b) elaborează măsuri pentru prevenirea şi combaterea riscurilor specifice misiunilor de zbor;
    c) asigură elaborarea cadrului normativ pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice şi organizarea activităţii inspectoratului general şi a structurilor subordonate;
    d) elaborează programe/concepţii/strategii în domeniul de activitate, asigură şi controlează punerea acestora în aplicare;
    e) asigură implementarea şi adaptarea politicilor de siguranţă aeriană la specificul misiunilor inspectoratului general;
    f) colaborează cu structurile militare şi civile de aviaţie, cu responsabilităţi în domeniul managementului spaţiului aerian şi traficului aerian;
    g) asigură desfăşurarea procesului de instruire la sol şi în zbor a personalului aeronautic, pentru asigurarea capacităţii operaţionale necesare îndeplinirii misiunilor de zbor în siguranţă, în orice condiţii meteorologice favorabile zborului, ziua şi noaptea;
    h) asigură condiţiile de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului aeronautic conform reglementărilor Autorităţii Aeronautice Militare Naţionale şi Autorităţii Aeronautice Civile Române privind licenţierea şi autorizarea personalului, pentru îndeplinirea condiţiilor de executare a misiunilor de zbor în toate categoriile de spaţiu aerian;
    i) asigură menţinerea şi creşterea capacităţii operaţionale şi de intervenţie a structurilor proprii şi subordonate pentru îndeplinirea misiunilor ce le revin conform actelor normative în vigoare;
    j) organizează şi desfăşoară controale, în scopul verificării modului în care acţionează structurile proprii şi subordonate pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, potrivit competenţelor;
    k) asigură resursele umane, materiale şi financiare necesare îndeplinirii atribuţiilor şi misiunilor specifice;
    l) organizează activităţi de verificare pentru prevenirea şi combaterea încălcării regulamentelor militare şi a regulamentelor specifice de către personalul propriu şi al structurilor subordonate;
    m) desfăşoară activităţi pentru documentarea şi soluţionarea reclamaţiilor şi petiţiilor adresate inspectoratului general;
    n) asigură aplicarea Strategiei de dezvoltare a resurselor umane ale ministerului, în cadrul structurilor proprii şi subordonate, precum şi reconversia profesională a personalului;
    o) elaborează şi asigură realizarea dinamicii anuale de personal potrivit prevederilor statelor de organizare, în limita aprobată prin ordinul ministrului administraţiei şi internelor, a fondurilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi a numărului maxim de indicatori aprobat în finanţare;
    p) evaluează capacitatea operaţională şi de intervenţie a structurilor proprii şi subordonate;
    q) participă la elaborarea şi asigură aplicarea, împreună cu alte forţe ale ministerului, a planurilor de cooperare privind intervenţia, paza şi apărarea unor obiective importante de pe teritoriul naţional;
    r) organizează, desfăşoară sau participă, după caz, la antrenamente, exerciţii aeronautice şi misiuni specifice, la nivel naţional şi internaţional;
    s) elaborează listele cu numărul de posturi pe tipuri şi categorii de funcţii, organigramele, statele de organizare, norma şi tabelele de înzestrare ale inspectoratului general şi structurilor subordonate;
    t) asigură planificarea şi mobilizarea resurselor proprii la instituirea măsurilor excepţionale prevăzute de lege, precum şi la declararea stărilor de mobilizare şi de război;
    u) elaborează, implementează şi monitorizează programele cu finanţare internaţională nerambursabilă derulate în beneficiul inspectoratului general;
    v) accesează fonduri, în calitate de titular de proiect sau de partener, alături de alte structuri din România şi/sau din alte state europene, în proiecte ce sunt finanţate din resurse bugetare comunitare sau în proiecte finanţate în cadrul asistenţei oficiale pentru dezvoltare;
    w) reprezintă şi apără interesele legitime ale instituţiei potrivit actelor normative ce reglementează activitatea de asistenţă juridică în minister;
    x) asigură organizarea şi desfăşurarea activităţilor jurisdicţionale prevăzute de actele normative în vigoare;
    y) elaborează programe anuale şi de perspectivă, precum şi documentaţiile tehnico-economice necesare privind investiţiile, înzestrarea cu armament, muniţii, tehnică specifică, aparatură de comunicaţii şi informatică, precum şi alte materiale, asigură îndeplinirea acestora şi stabileşte normele de dotare, folosire şi consum, pe care le prezintă spre aprobare conducerii ministerului;
    z) asigură gestionarea, utilizarea eficientă şi dezvoltarea patrimoniului imobiliar pe care îl administrează, în concordanţă cu necesităţile şi programele în domeniu, adoptate la nivelul instituţiei;
    aa) coordonează şi controlează modul în care se organizează achiziţiile în cadrul structurilor proprii şi subordonate;
    ab) coordonează activitatea de distribuire/redistribuire a armamentului, muniţiei, tehnicii specifice şi a altor materiale aprovizionate central, în funcţie de deficitele existente şi nevoile operaţionale;
    ac) analizează şi face propuneri de avizare de către conducerea ministerului a obiectivelor de investiţii şi de intervenţii asupra construcţiilor;
    ad) asigură aplicarea programelor ministerului, adoptate în scopul menţinerii sănătăţii, prevenirii îmbolnăvirilor, tratării şi recuperării medicale pentru categoriile de personal asistat în reţeaua sanitară a ministerului;
    ae) asigură refacerea capacităţii de muncă a personalului, conform reglementărilor legale în vigoare;
    af) aplică şi monitorizează implementarea obligaţiilor ce revin inspectoratului general din Programul de guvernare şi strategiile cu aplicabilitate în domeniu;
    ag) asigură respectarea drepturilor omului, de către toate structurile componente, în îndeplinirea atribuţiilor specifice instituţiei;
    ah) coordonează activitatea de cooperare şi colaborare a structurilor subordonate cu celelalte instituţii publice, cu structurile administraţiei publice locale, cu organisme autorizate ale societăţii civile;
    ai) organizează, conduce şi coordonează activitatea de informare şi relaţii publice, elaborează şi editează lucrări, cărţi, publicaţii şi alte tipărituri, realizează filme, asigură participarea la emisiuni de radio şi televiziune, materiale multimedia de specialitate pentru informare;
    aj) elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, asigură şi răspunde de administrarea şi utilizarea eficientă a resurselor financiare în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, organizează şi conduce activitatea economico-financiară a ordonatorului secundar şi a ordonatorilor de credite subordonaţi, potrivit competenţelor stabilite;
    ak) asigură participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative din domeniul de competenţă şi la procesul de luare a deciziilor, în cadrul raporturilor stabilite între instituţie, cetăţeni şi aceste asociaţii;
    al) organizează, conduce şi coordonează activităţile de parteneriat cu comunitatea la nivelul inspectoratului general şi al structurilor subordonate;
    am) organizează activitatea de informare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
    an) organizează activităţile de recrutare, selecţie, încadrare, orientare profesională, promovare, integrare profesională, evaluare a rezultatelor activităţii şi gestiune a carierei întregului personal, potrivit competenţelor;
    ao) elaborează propunerile privind promovarea în funcţii a personalului, înaintarea în gradul următor la termen, înainte de termen şi în mod excepţional, decorarea cu ordine şi medalii;
    ap) organizează evaluarea activităţii profesionale individuale, a conduitei şi a potenţialului de dezvoltare profesională a personalului;
    aq) asigură aplicarea corespunzătoare a legislaţiei inspecţiei muncii în domeniul raporturilor de muncă/serviciu şi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în inspectoratul general şi structurile subordonate;
    ar) desfăşoară activităţile de prevenire a riscurilor profesionale şi protecţie a lucrătorilor la locul de muncă în inspectoratul general şi structurile subordonate nemijlocit;
    as) asigură aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în domeniul protecţiei mediului, eficientizarea acţiunilor de prevenire, limitare şi eliminare a poluărilor accidentale, precum şi gestionarea situaţiilor de urgenţă care pot apărea în urma acestora, în incintele şi în zonele de responsabilitate sau de acţiune ale inspectoratului general şi structurilor subordonate;
    at) gestionează şi prelucrează date cu caracter personal;
    au) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, potrivit competenţelor.

    CAP. IV
    COMANDA INSPECTORATULUI GENERAL

    ART. 17
    (1) Inspectoratul general este condus de inspectorul general, numit de ministrul afacerilor interne.
    (2) Inspectorul general conduce întreaga activitate a inspectoratului general şi a structurilor subordonate, pe care le reprezintă în relaţiile cu structurile ministerului, precum şi cu instituţii din afara acestuia. În condiţiile legii şi în conformitate cu prevederile regulamentelor în vigoare, inspectorul general poate delega atribuţii din competenţa sa adjuncţilor sau altor persoane din subordine. Inspectorul general îndeplineşte atribuţiile din Fişa postului prevăzută în anexa nr. 3.
    (3) Inspectorul general este ajutat în activitatea pe care o desfăşoară de doi adjuncţi, numiţi la propunerea sa de către ministrul afacerilor interne.
    (4) Adjunctul inspectorului general se subordonează nemijlocit inspectorului general şi răspunde de planificarea, organizarea, desfăşurarea şi controlul întregii activităţi pe linie de zbor, metodică şi instruire, şi de planificarea, organizarea, desfăşurarea şi controlul întregii activităţi pe linie de management operaţional şi trafic aerian, conform atribuţiilor din fişa postului prevăzută în anexa nr. 4.
    (5) Adjunctul inspectorului general (pentru logistică) se subordonează nemijlocit inspectorului general şi răspunde de planificarea, organizarea, desfăşurarea şi controlul întregii activităţi pe linie de logistică, comunicaţii şi tehnologia informaţiei şi este şeful structurii de securitate, conform atribuţiilor din fişa postului prevăzută în anexa nr. 5.
    ART. 18
    În aplicarea legii, inspectorul general emite ordine obligatorii pentru întregul personal din subordine.
    ART. 19
    (1) Conducerea structurilor din cadrul inspectoratului general se exercită de către şefii de servicii şi birouri.
    (2) Şefii serviciilor şi birourilor din cadrul inspectoratului general conduc, coordonează, controlează şi îndrumă domeniile de activitate pe care le au în responsabilitate, potrivit competenţelor.
    (3) Şefii serviciilor şi birourilor din cadrul inspectoratului general asigură conducerea în baza actelor normative în vigoare, ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne, dispoziţiilor structurilor centrale ale ministerului, ordinelor inspectorului general şi prezentului regulament.
    ART. 20
    (1) Comanda inspectoratului general, precum şi şefii serviciilor şi birourilor din inspectoratul general, pot atribui temporar, prin delegare de competenţă, îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, unor persoane din subordine, în condiţiile legii. Delegarea de competenţă incumbă responsabilităţi corespunzătoare.
    (2) Persoanele numite în funcţii de conducere răspund de îndeplinirea sarcinilor încredinţate structurilor pe care le comandă.
    ART. 21
    (1) Comanda inspectoratului general asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin acestei instituţii şi răspunde de întreaga activitate a structurilor inspectoratului general, potrivit legii.
    (2) Structurile inspectoratului general coordonează, controlează, îndrumă şi monitorizează, potrivit competenţelor, activitatea profesională a structurilor subordonate.
    ART. 22
    Activitatea structurilor inspectoratului general este coordonată astfel:
    1. inspectorul general coordonează:
    a) Biroul siguranţă aeriană;
    b) Compartimentul juridic;
    c) Compartimentul medical;
    d) Serviciul control intern;
    e) Financiar;
    f) Serviciul management resurse umane;
    g) Compartimentul secretariat, documente clasificate, arhivă, relaţii publice şi protocol;
    h) Compartimentul asigurare psihologică.
    2. adjunctul inspectorului general coordonează:
    a) Serviciul coordonare misiuni şi navigaţie aeriană;
    b) Serviciul cooperare aeronautică internaţională şi managementul proiectelor;
    c) Serviciul metodică şi reglementări aeronautice;
    d) Serviciul management operaţional;
    e) Detaşamentul de Instruire şi Perfecţionare;
    f) Detaşamentul Aeromedical.
    3. adjunctul inspectorului general (pentru logistică) coordonează:
    a) Biroul programe, norme logistice, patrimoniu imobiliar şi protecţia mediului;
    b) Biroul dezvoltare reglementări tehnice şi coordonare mentenanţă aeronave;
    c) Subregistrul NATO/UE;
    d) Biroul comunicaţii aeronautice şi tehnologia informaţiei;
    e) Structura de securitate;
    f) Secţia Reparaţii Aeronave;
    g) Biroul Administrativ;
    h) Biroul Marketing şi Achiziţii.

    CAP. V
    ATRIBUŢIILE STRUCTURILOR DIN CADRUL INSPECTORATULUI GENERAL

    SECŢIUNEA 1
    Biroul siguranţă aeriană

    ART. 23
    (1) Biroul siguranţă aeriană este structura de specialitate subordonată nemijlocit inspectorului general care are ca obiectiv specific asigurarea siguranţei zborului, având competenţe depline în monitorizarea tuturor etapelor activităţii aeronautice: planificare, organizare, pregătire, executare, conducere, asigurare şi analiză.
    (2) Biroul siguranţă aeriană consiliază inspectorul general în domeniul siguranţei aeronautice, prin analiza tuturor factorilor care pot influenţa siguranţa zborului şi propune măsuri pentru reducerea la minim a riscurilor de producere a evenimentelor de aviaţie.
    ART. 24
    Biroul siguranţă aeriană are următoarele atribuţii:
    a) analizează evenimentele de aviaţie din toate structurile inspectoratului general şi informează inspectorul general cu privire la cauzele producerii acestora, propune măsuri de prevenire şi corectare;
    b) întocmeşte studii şi analize privind evenimentele de aviaţie produse la nivel naţional şi internaţional cu aeronave similare celor din dotarea inspectoratului general şi structurilor subordonate, prezintă întregului personal aeronautic concluziile şi propunerile pentru evitarea erorilor şi condiţiilor de producere a evenimentelor respective;
    c) furnizează inspectorului general informaţii necesare procesului de management al riscului în vederea executării misiunilor de zbor;
    d) asigură studierea şi analiza factorilor de risc specifici, ce influenţează securitatea zborului, prezintă propuneri concrete pentru eliminarea sau diminuarea consecinţelor acestora;
    e) propune preşedintelui Consiliului de Metodică şi Securitatea Zborului întrunirea în şedinţe extraordinare, atunci când situaţia o impune;
    f) asigură secretariatul şedinţelor Consiliului de Metodică şi Securitatea Zborului la nivelul inspectoratului general;
    g) monitorizează activitatea de zbor din cadrul inspectoratului general, emite recomandări pentru îmbunătăţirea siguranţei zborului;
    h) îndrumă, coordonează şi controlează activitatea pe linia securităţii zborului a piloţilor numiţi pe funcţiile de ofiţeri cu securitatea zborului, din cadrul structurilor subordonate;
    i) controlează activităţile de pregătire la sol şi în zbor pe linia securităţii zborului din cadrul inspectoratului general;
    j) întreţine şi dezvoltă un sistem de raportare a factorilor de risc;
    k) întocmeşte o bază de date cu factorii de risc pentru siguranţa zborului;
    l) elaborează documentaţii, manuale, instrucţiuni, normative pe linia securităţii zborului;
    m) supraveghează implementarea şi respectarea strictă a măsurilor luate pentru prevenirea evenimentelor de aviaţie, precum şi a reglementărilor aeronautice în planificarea, organizarea, pregătirea, executarea, conducerea şi analiza activităţii de zbor;
    n) urmăreşte creşterea culturii de siguranţă a zborului a personalului din cadrul inspectoratului general;
    o) evaluează periodic nivelul de siguranţă a zborului în cadrul inspectoratului general în funcţie de obiectivele stabilite;
    p) participă la asigurarea, pregătirea şi executarea misiunilor de zbor operaţionale, conform clasificărilor, calificărilor şi specializărilor aeronautice deţinute;
    q) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Compartimentul juridic

    ART. 25
    (1) Compartimentul juridic este structura specializată subordonată nemijlocit inspectorului general care are ca obiectiv specific asigurarea asistenţei juridice, constând în consultanţă, asistenţă şi reprezentare, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale inspectoratului general în raporturile cu alte autorităţi publice, instituţii de orice natură, persoane fizice sau juridice, avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic.
    (2) Compartimentul juridic asigură reprezentarea drepturilor şi intereselor legitime ale inspectoratului general în faţa instanţelor de judecată şi a autorităţilor jurisdicţionale, prin persoanele care îndeplinesc funcţia de consilier juridic, delegate în acest scop, potrivit competenţelor.
    ART. 26
    Compartimentul Juridic are următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte, împreună cu compartimentele de specialitate şi prezintă conducerii inspectoratului general, propuneri de măsuri necesare pentru aplicarea strictă a legilor şi a altor acte normative, imediat după publicarea acestora;
    b) organizează, împreună cu compartimentele de specialitate activităţi de studiere temeinică a legilor şi a altor acte normative, imediat după publicarea acestora, de către personalul care are atribuţii în aplicarea prevederilor legale, precum şi acţiuni de prevenire a încălcărilor normelor legale şi de înlăturare a deficienţelor constatate în activitatea inspectoratului general;
    c) urmăreşte modul de aplicare a normelor juridice în activitatea inspectoratului general şi face propuneri pentru perfecţionarea normelor juridice;
    d) întocmeşte observaţii şi propuneri, motivate juridic, la proiecte de legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului, de acte normative cu caracter intern (dispoziţii, ordine, regulamente, instrucţiuni, metodologii) asupra cărora a fost consultat inspectoratul general;
    e) întocmeşte avize motivate juridic, la solicitarea inspectorului general cu privire la diferite lucrări cu caracter juridic, care privesc activitatea inspectoratului general;
    f) întocmeşte şi ţine evidenţa actelor normative care interesează activitatea inspectoratului general, în scopul furnizării calificate şi operative a informaţiilor solicitate de conducere, de compartimentele de specialitate şi de personalul acestora;
    g) pregăteşte şi examinează, sub aspectul legalităţii şi eficienţei juridice, documentaţia care stă la baza deciziilor inspectorului general şi acordă asistenţă juridică conducerii în problematica ce implică activitatea inspectoratului general;
    h) elaborează, sau după caz, avizează anteproiectele de acte normative promovate de inspectoratul general, în condiţiile stabilite prin reglementările în vigoare;
    i) avizează pentru legalitate proiectele de dispoziţii, ordine, instrucţiuni, regulamente, metodologii, proceduri şi alte acte normative cu caracter intern sau acte cu caracter individual, emise ori semnate de inspectorul general, potrivit competenţei;
    j) avizează pentru legalitate actele care pot angaja răspunderea patrimonială a inspectoratului general, cum sunt:
       i) acordarea de drepturi băneşti sau de altă natură personalului inspectoratului general;
       ii) stabilirea răspunderii materiale în sarcina personalului inspectoratului general;
       iii) scoaterea din funcţiune, valorificarea, declasarea şi casarea bunurilor mobile sau mijloacelor fixe ale inspectoratului general;
       iv) rapoartele cu propuneri de acceptare a ofertelor de donaţie şi sponsorizări, ori de încheiere a unor contracte de comodat, pentru inspectoratul general şi structurile subordonate;
       v) efectuarea de plăţi, cu titlu de despăgubiri, pentru pagube cauzate de personalul inspectoratului general şi structurile subordonate, stabilite prin hotărâri judecătoreşti;
       vi) numirea şi eliberarea din funcţie a personalului, sau, după caz, încheierea şi desfacerea contractelor de muncă.
    k) reprezintă şi apără interesele inspectoratului general şi structurilor subordonate în faţa autorităţilor administraţiei publice, a organelor Ministerului Public, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege, pe baza împuternicirii inspectorului general, scop în care elaborează şi formulează acţiuni, întâmpinări, răspunsuri la interogatorii, exercită căi de atac, propune renunţarea la acţiuni şi căi de atac, exercită orice mijloace legale de apărare a drepturilor şi intereselor acestora;
    l) sesizează conducerea inspectoratului general şi conducerile structurilor subordonate, după caz, cu privire la deficienţele cauzate acestora, rezultate din soluţionarea litigiilor la instanţele judecătoreşti, pentru luarea măsurilor adecvate, în scopul asigurării legalităţii şi a ordinii de drept;
    m) ia măsuri pentru obţinerea titlurilor executorii şi punerea în executare a acestora, potrivit legii, în vederea realizării creanţelor şi a altor drepturi patrimoniale ale inspectoratului general sau structurilor subordonate;
    n) acordă asistenţă juridică consiliilor de judecată, consiliilor de onoare, comisiilor de cercetare administrativă şi comisiilor de specialitate, constituite la nivelul inspectoratului general sau structurilor subordonate, potrivit competenţei şi prevederilor actelor normative;
    o) acordă sprijin comisiilor de achiziţie, comisiilor de soluţionare a contestaţiilor şi la negocierea proiectelor de contracte, în procedurile de achiziţie publică şi negocierile derulate de către sau prin inspectoratul general sau structurile subordonate, prin participarea consilierilor juridici în calitate de experţi cooptaţi cu mandat să analizeze efectele de natură juridică pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau anumite clauze contractuale propuse de ofertant;
    p) avizează pentru legalitate proiecte de contracte, înţelegeri şi alte acte juridice care angajează răspunderea juridică a inspectoratului general sau a structurilor subordonate;
    q) elaborează puncte de vedere privitoare la interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale şi acordă consultaţii cu caracter juridic conducerii şi personalului inspectoratului general pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu;
    r) desfăşoară permanent activităţi de perfecţionare a pregătirii profesionale, participă la acţiuni de cunoaştere, interpretare şi aplicare a actelor normative, atât în cadrul ministerului, cât şi în afara acestuia;
    s) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale;
    t) îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter juridic, prevăzute de actele normative sau dispuse de conducerea inspectoratului general, potrivit competenţelor şi răspunde solicitărilor structurii centrale de specialitate în domeniul asistenţei juridice.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Compartimentul medical

    ART. 27
    Compartimentul medical este structura specializată subordonată nemijlocit inspectorului general, care are ca obiectiv specific organizarea şi asigurarea asistenţei medicale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
    ART. 28
    Compartimentul medical are următoarele atribuţii:
    a) verifică aptitudinea personalului navigant pentru executarea misiunilor, conform competenţei pe care o are şi monitorizează examenele medicale periodice specifice personalului aeronavigant, efectuate prin Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială;
    b) asigură asistenţa medicală profilactică şi de urgenţă pe timpul şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare, în aplicaţii şi tabere de antrenament;
    c) asigură asistenţa medicală şi supravegherea tratamentului bolilor profesionale în caz de accidente de muncă survenite în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor militare/de serviciu;
    d) execută şi/sau ia măsuri pentru asigurarea medicală a zborului;
    e) solicită analizele privind calitatea apei, aerului şi alimentelor;
    f) execută alte activităţi medicale profilactice, curative sau recuperatorii;
    g) asigură asistenţa medicală la locul de muncă, efectuată de medicul de unitate, prin controale medicale periodice, altele decât cele efectuate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, urmăreşte dispensarizarea bolnavilor cronici, depistarea bolilor transmisibile şi aplicarea măsurilor profilactice;
    h) întocmeşte şi înaintează structurii centrale de specialitate, raportările periodice medicale prevăzute de legislaţia în vigoare;
    i) asigură planificarea personalului aeronautic pentru efectuarea vizitei medicale la Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială;
    j) întocmeşte şi ţine evidenţa privind verificările medicale ale personalului autorizat să conducă autovehicule;
    k) îndeplineşte atribuţiile prevăzute în legislaţia medicală în vigoare;
    l) participă la misiuni ordonate şi/sau în colaborare cu alte structuri şi asigură asistenţa medicală la bordul aeronavei, în calitate de însoţitor de bord-paramedic;
    m) asigură asistenţa medicală pe timpul desfăşurării şedinţelor de pregătire fizică a cadrelor militare;
    n) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Serviciul control intern

    ART. 29
    (1) Serviciul control intern este structura subordonată nemijlocit inspectorului general care are ca obiectiv specific evaluarea activităţii structurilor proprii şi subordonate inspectoratului general, a competenţei şi a capacităţii managerilor, identificarea şi corectarea deficienţelor constatate, executarea activităţii de comparare a rezultatelor obţinute cu obiectivele prevăzute, măsurarea performanţelor realizate cu standardele stabilite iniţial, identificarea abaterilor şi adoptarea măsurilor pentru eliminarea acestora.
    (2) Serviciul control intern verifică modul în care sunt respectate actele normative, obiectivele prevăzute în strategiile, programele şi planurile de acţiune, execută controale de fond şi controale tematice la structurile proprii şi subordonate inspectoratului general, asigură monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control interne/managerial, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (3) La ordinul inspectorului general/înlocuitorului legal, personalul Serviciului control intern execută verificări şi controale pe linii de muncă în Inspectoratul General de Aviaţie şi unităţile/structurile subordonate, cu respectarea cadrului normativ în materie.
    ART. 30
    Serviciul control intern are următoarele atribuţii:
    a) verifică şi soluţionează petiţiile, sesizările, notele şi rapoartele personalului adresate comenzii inspectoratului general, precum şi cele sosite de la alte instituţii;
    b) urmăreşte soluţionarea şi transpunerea în practică a măsurilor ordonate şi aprobate în urma executării verificărilor petiţiilor, sesizărilor şi rapoartelor personalului, precum şi a rapoartelor cu concluziile rezultate în urma desfăşurării controalelor de fond şi tematice la structurile teritoriale;
    c) asigură cadrul organizatoric necesar desfăşurării activităţilor de prevenire a faptelor de corupţie în rândul personalului inspectoratului general;
    d) monitorizează factorii de risc identificaţi la nivelul inspectoratului general şi propune conducerii unităţilor sesizarea de îndată a structurii centrale de specialitate a ministerului care desfăşoară activităţi de prevenire şi combatere a faptelor de corupţie în rândul personalului ministerului, cu privire la datele şi informaţiile obţinute în activităţile de control, care vizează fapte de corupţie comise de personalul inspectoratului general;
    e) efectuează verificări privind abaterile săvârşite de către personalul inspectoratului general, în vederea stabilirii caracterului acestora;
    f) în cadrul controalelor specifice executate, în situaţia identificării producerii unor pagube efectuează cercetări administrative, în vederea recuperării prejudiciului cauzat instituţiei;
    g) desfăşoară activităţi de coordonare şi verificare a modului în care structurile inspectoratului general acţionează potrivit competenţelor pentru asigurarea respectării cadrului legal precum şi a ordinelor inspectorului general;
    h) analizează proiecte de strategii precum şi legislaţia specifică formulând propuneri corespunzătoare domeniului de activitate;
    i) asigură aplicarea unitară a prevederilor strategiilor şi legislaţiei specifice, inclusiv în ceea ce priveşte implementarea Sistemului de control intern la nivelul structurilor inspectoratului general care conţin prevederi/ referiri la domeniul de activitate;
    j) elaborează planuri de acţiune, pentru adaptarea la specificul domeniului de activitate a obiectivelor stabilite în strategiile naţionale;
    k) colaborează cu structura centrală care gestionează planificarea, organizarea şi executarea inspecţiilor şi controalelor la structurile ministerului şi alte structuri din cadrul Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională pentru documentarea unor probleme de interes comun;
    l) identifică situaţiile care necesită instruirea personalului pentru prevenirea corupţiei şi propune şefului structurii organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de prevenire a acestui fenomen;
    m) elaborează planul anual de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al inspectoratului general;
    n) analizează modul de elaborare a planurilor anuale de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, întocmite la nivelul structurilor subordonate, în vederea asigurării conformităţii acestora cu instrumentul programatic elaborat la nivelul inspectoratului general;
    o) execută misiuni de îndrumare metodologică la nivelul structurilor inspectoratului general;
    p) urmăreşte modul de punere în aplicare a acţiunilor planificate, pe linia implementării sistemului de control intern la nivelul structurilor proprii şi subordonate ale inspectoratului general;
    q) întocmeşte situaţia centralizatoare trimestrială/anuală referitoare la stadiul de dezvoltare a sistemului de control intern la nivelul inspectoratului general sau, după caz, a situaţiei solicitate de către structura centrală de specialitate;
    r) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Structura financiar


    ART. 31
    (1) Structura financiar se subordonează nemijlocit inspectorului general şi are ca obiectiv specific planificarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, organizarea şi evidenţa contabilităţii instituţiei, salarizarea personalului, în conformitate cu prevederile reglementărilor legale în vigoare şi ordinelor inspectorului general.
    (2) Structura financiar vizează pentru control financiar preventiv propriu, prin persoana anume desemnată, documentele semnate de inspectorul general şi este formată din:
    a) Compartimentul planificare şi execuţie bugetară;
    b) Compartimentul contabilitate;
    c) Compartimentul salarizare, decontări interne şi metodologie;
    ART. 32
    Compartimentul planificare şi execuţie bugetară are următoarele atribuţii:
    a) asigură o bună gestiune financiară prin respectarea legalităţii, economicităţii, eficacităţii şi eficienţei utilizării fondurilor publice;
    b) centralizează propunerile de deschideri de credite ale unităţilor subordonate, apoi întocmeşte Documentaţia privind creditele ce urmează a fi deschise, pe care o înaintează structurii centrale de specialitate;
    c) efectuează deschideri de credite pentru unităţile subordonate;
    d) elaborează bugetele de venituri şi cheltuieli ale inspectoratului general şi unităţilor subordonate pe baza propunerilor acestora;
    e) răspunde de organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu;
    f) urmăreşte încadrarea strictă în bugetul aprobat şi utilizarea eficientă a creditelor bugetare conform destinaţiei acestora;
    g) respectă procedurile privind parcurgerea fazelor execuţiei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi organizarea şi conducerea evidenţei şi raportării angajamentelor bugetare şi legale;
    h) asigură întocmirea documentelor de planificare financiară, în colaborare cu şefii celorlalte structuri din inspectoratul general;
    i) asigură, împreună cu structura logistică, întocmirea documentelor privind achiziţiile publice, urmărind derularea din punct de vedere financiar a contractelor economice;
    j) întocmeşte situaţiile financiare, raportările lunare privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţiile privind obligaţiile de plată faţă de bugetul statului pentru activitatea proprie a inspectoratului general;
    k) analizează, centralizează şi înaintează la termenele stabilite, situaţiile financiare, raportările lunare privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, cererile de solicitare a deschiderilor de credite;
    l) organizează şi exercită controlul ierarhic;
    m) întocmeşte nota de fundamentare a Proiectului bugetului anual de venituri şi cheltuieli împreună cu structura logistică şi serviciul management resurse umane;
    n) depune lunar declaraţiile privind contribuţia angajatorului şi angajaţilor la: fondul asigurărilor sociale de sănătate, fondul asigurărilor sociale de stat, fondul de şomaj, bugetul de stat;
    o) asigură întocmirea în conformitate cu dispoziţiile legale a situaţiilor financiare lunare şi trimestriale;
    p) întocmeşte rapoarte privind îmbunătăţirea activităţii economico - financiare din inspectoratul general şi propune măsuri corespunzătoare;
    q) păstrează şi arhivează documentele justificative privitoare la activitatea proprie, registrele şi situaţiile financiare lunare şi trimestriale;
    r) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale.
    ART. 33
    Compartimentul contabilitate are următoarele atribuţii:
    a) organizează contabilitatea cantitativ-valorică în cadrul inspectoratului general, potrivit legislaţiei în vigoare, asigură ţinerea la zi a evidenţei contabile şi întocmirea situaţiilor financiare pentru activitatea proprie;
    b) întreprinde măsuri pentru păstrarea patrimoniului inspectoratului general, recuperarea pagubelor şi altor debite;
    c) organizează împreună cu structura logistică inventarierea patrimoniului inspectoratului general;
    d) centralizează balanţele de verificare, situaţiile informative privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli ale unităţilor subordonate, dările de seamă contabile;
    e) organizează şi exercită controlul ierarhic;
    f) verifică documentele justificative de cheltuieli sub aspectul formei, conţinutului şi legalităţii acestora;
    g) întocmeşte graficul de circulaţie şi păstrare a documentelor justificative, care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
    h) păstrează şi arhivează documentele privitoare la activitatea proprie, registrele şi situaţiile financiare lunare şi trimestriale;
    i) întocmeşte registrele specifice activităţilor de evidenţă contabilă;
    j) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale.
    ART. 34
    Compartimentul salarizare, decontări interne şi metodologie are următoarele atribuţii:
    a) răspunde de acordarea drepturilor băneşti cuvenite personalului inspectoratului general, de întocmirea statelor de salarii, norme de hrană sau alte drepturi;
    b) răspunde de întocmirea dosarelor cu declaraţiile contribuabililor şi de întocmirea la termen a fişelor fiscale;
    c) desfăşoară activităţi de încasări şi plăţi în numerar;
    d) iniţiază proiecte de ordine ale ministrului privind drepturile salariale ale personalului aeronautic, pe care le înaintează spre avizare şi aprobare conducerii ministerului;
    e) elaborează precizări pentru aplicarea reglementărilor legale în vigoare pentru unităţile subordonate;
    f) desfăşoară activităţi de îndrumare şi control la unităţile subordonate;
    g) adoptă şi comunică soluţii de principiu în rezolvarea unor probleme ale unităţilor subordonate, pe linia activităţii financiar-contabile;
    h) analizează modul de aplicare a reglementărilor din domeniul financiar-contabil la unităţile subordonate;
    i) întocmeşte programul anual al activităţilor structurii financiar-contabilitate;
    j) îndrumă şi coordonează activitatea financiar-contabilă a unităţilor subordonate;
    k) organizează şi exercită controlul ierarhic;
    l) execută periodic controale şi activităţi de informare privind asigurarea distribuirii legale a mijloacelor financiare şi a drepturilor băneşti ale personalului;
    m) păstrează şi arhivează documente justificative privitoare la activitatea proprie;
    n) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Serviciul management resurse umane

    ART. 35
    (1) Serviciul management resurse umane este structura specializată subordonată nemijlocit inspectorului general care are ca obiectiv specific selecţionarea, evidenţa, cunoaşterea, încadrarea, promovarea, formarea iniţială şi continuă a personalului din structurile proprii şi subordonate, gestiunea şi actualizarea sistemului de date cu privire la personalul în activitate, rezervă şi retragere, precum şi veteranii de război, inspecţia muncii în domeniul raporturilor de muncă/serviciu şi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în structurile subordonate nemijlocit inspectoratului general, precum şi prevenirea riscurilor profesionale şi protecţia lucrătorilor la locul de muncă.
    (2) Serviciul management resurse umane avizează în domeniul de competenţă documentele semnate de inspectorul general, elaborează proceduri/standarde pentru aplicarea prevederilor actelor normative în domeniul de competenţă şi este format din:
    a) Compartimentul organizare structurală, recrutare, selecţie şi carieră personal;
    b) Compartimentul gestiune, evidenţă informatizată resurse umane şi rezervişti;
    c) Compartimentul formare iniţială şi continuă;
    d) Compartimentul inspecţia muncii, securitate şi sănătate în muncă.
    ART. 36
    Compartimentul organizare structurală, recrutare, selecţie şi carieră personal analizează, organizează, planifică şi desfăşoară activităţi specifice privind planificarea structurală, selecţia, cariera şi promovarea personalului, precum şi acordarea unor drepturi de personal şi are următoarele atribuţii:
    a) elaborează proiectele organigramelor şi listelor cu numărul total de posturi pe tipuri şi categorii de funcţii la nivelul inspectoratului general şi al structurilor subordonate;
    b) elaborează anteproiectele ordinelor inspectorului general pentru aprobarea statelor de organizare ale structurilor subordonate;
    c) avizează şi înaintează spre aprobare inspectorului general propunerile de modificări structurale ale structurilor subordonate;
    d) elaborează anteproiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratului general;
    e) analizează şi prezintă spre aprobare propunerile formulate potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, cu privire la promovarea în funcţii de execuţie, înaintarea în gradul militar următor înainte de termen şi în mod excepţional;
    f) asigura cadrul procedural pentru recrutarea şi selecţia personalului în vederea încadrării posturilor de conducere sau execuţie vacante, în conformitate cu cadrul normativ în materie;
    g) organizează activitatea de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ, stabileşte necesarul de şcolarizare pentru anul următor şi urmăreşte realizarea indicatorilor de selecţionare pe etape;
    h) elaborează şi prezintă analize semestriale şi sinteze referitoare la situaţia disciplinară a personalului;
    i) prezintă conducerii inspectoratului general informări privind realizarea dinamicii de efective, starea şi practica disciplinară, precum şi orice alte situaţii necesare fundamentării deciziilor;
    j) prezintă propuneri de încadrare, promovare sau eliberare din funcţii a personalului, în limita competenţelor recunoscute de cadrul normativ incident, întocmeşte lucrări pentru numirea şi promovarea în funcţii, mutarea, detaşarea, transferul, solicitările privind trecerile în rezervă şi acordarea drepturilor personalului din competenţa de numire a inspectorului general;
    k) organizează şi coordonează activitatea de repartizare în unităţi a promoţiilor de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri;
    l) desfăşoară activităţi de cunoaştere a personalului pentru actualizarea şi completarea documentelor de gestiune a resurselor umane;
    m) analizează şi stabileşte soluţii pentru rezolvarea rapoartelor personalului, cererilor, reclamaţiilor, memoriilor şi propunerilor cetăţenilor, repartizate spre soluţionare, în limita competenţelor;
    n) întocmeşte proiectele documentelor pentru declanşarea procedurilor disciplinare ce se derulează în faţa consiliului de onoare sau de judecată, pentru personalul din competenţa de gestiune a inspectorului general;
    o) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, cunoscând şi aplicând prevederile actelor normative şi ale normelor interne în materie;
    p) informează Structura de securitate despre fluctuaţia de personal.
    ART. 37
    Compartimentul gestiune, evidenţă informatizată resurse umane şi rezervişti desfăşoară activităţile pentru gestionarea datelor cu privire la personalul în activitate, rezervă şi retragere, precum şi veteranii de război şi are următoarele atribuţii:
    a) evaluează resursele umane şi prezintă propuneri privind perspectiva evoluţiei acestora;
    b) organizează evaluarea activităţii profesionale individuale, a conduitei şi potenţialului de dezvoltare profesională a personalului, urmăreşte modul de finalizare a acesteia la nivelul structurilor teritoriale;
    c) elaborează documentele cu privire la acordarea drepturilor de personal, urmăreşte aplicarea actelor normative în domeniul resurselor umane, întocmeşte dosarele de pensie şi rezervişti pentru personalul din inspectoratul general şi structurile subordonate;
    d) ţine evidenţa nominală şi numerică a personalului, operează în documentele de evidenţă modificărilor intervenite în evoluţia încadrării acestuia şi prezintă propunerile de acordare a unor drepturi ce se cuvin personalului, altele decât cele stabilite de comisiile special constituite, potrivit actelor normative în vigoare;
    e) analizează şi prezintă propunerile de recompensare a personalului ca urmare a rezultatelor obţinute în activitate;
    f) verifică asigurarea drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare din domeniul asigurărilor sociale;
    g) gestionează problematica dinamicii resurselor umane şi ţine evidenţa personalului din cadrul inspectoratului general în activitate, rezervă şi retragere;
    h) primeşte şi soluţionează, în limitele competenţei rapoartele personalului în activitate, în rezervă şi retragere, cererile, reclamaţiile, sesizările şi propunerile cetăţenilor, repartizate de conducerea inspectoratului general;
    i) soluţionează rapoartele personalului militar şi civil din inspectoratul general şi structurile subordonate, referitoare la eliberarea adeverinţelor cu privire la drepturile de personal, păstrează declaraţiile de avere şi de interese ale personalului aflat în competenţa inspectoratului general şi participă la activitatea de publicare a acestora;
    j) consemnează în dosarele personale şi în sistemul informatic e-MRU schimbările survenite în situaţia socio - profesională a personalului pe care îl gestionează, operează în statele de organizare pentru structurile pe care le gestionează, desfăşoară activitatea de fişare, arhivare şi păstrare a documentelor de personal din arhiva inspectoratului general;
    k) gestionează evidenţa documentelor de legitimare şi acces în sediile inspectoratului general, ţine evidenţa carnetelor de muncă ale personalului contractual din inspectoratul general şi structurile subordonate;
    l) verifică şi centralizează situaţiile numerice şi nominale privind regimul disciplinar;
    m) coordonează activitatea de evaluare anuală a personalului militar şi civil din inspectoratul general;
    n) eliberează, la cerere, instituţiilor şi persoanelor, acte prin care se atestă anumite situaţii ce rezultă din documentele de evidenţă pe care le deţin;
    o) analizează şi prezintă propuneri privind înaintarea în gradul următor la termen;
    p) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale.
    ART. 38
    Compartimentul formare iniţială şi continuă desfăşoară activităţi pe linia pregătirii generale şi de specialitate şi are următoarele atribuţii:
    a) realizează diagnoza privind nevoile de pregătire continuă ale personalului;
    b) elaborează proiecte de ordine privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii continue;
    c) organizează, coordonează, sprijină, îndrumă şi controlează activităţi de formare iniţială şi continuă a personalului la nivelul inspectoratului general şi a structurilor subordonate;
    d) organizează activitatea de evaluare a pregătirii personalului din inspectoratul general şi asigură verificarea nivelului de pregătire a celui din cadrul structurilor subordonate;
    e) realizează consilierea comandanţilor şi a personalului unităţilor pe probleme privind formarea iniţială şi continuă în vederea asigurării managementului carierelor, dezvoltării competenţelor profesionale şi a celor individuale;
    f) elaborează documentele specifice desfăşurării activităţii din grupele constituite la nivelul inspectoratului general, organizează şi conduce convocările metodice cu şefii grupelor de pregătire din cadrul acestuia;
    g) stabileşte temele pentru pregătirea generală în domeniul armei, obligatorii pentru structurile subordonate;
    h) gestionează rezultatele obţinute la evaluarea anuală de către personalul din inspectoratul general şi structurile subordonate, pe categorii de pregătire;
    i) constituie şi gestionează baza de date privind pregătirea continuă a personalului;
    j) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale.
    ART. 39
    Compartimentul inspecţia muncii, securitate şi sănătate în muncă desfăşoară activităţi de inspecţia muncii în domeniul raporturilor de muncă/serviciu şi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la structurile proprii şi subordonate inspectoratului general, activităţi de prevenire a riscurilor profesionale şi de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi are următoarele atribuţii:
    a) controlează respectarea duratei timpului de lucru şi timpului de odihnă;
    b) controlează acordarea drepturilor salariale;
    c) controlează respectarea prevederilor cuprinse în legislaţia muncii;
    d) răspunde la reclamaţii şi sesizări, soluţionează petiţiile repartizate de conducerea inspectoratului general;
    e) efectuează controale pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă în structurile proprii şi subordonate inspectoratului general;
    f) acordă asistenţă tehnică unităţilor subordonate inspectoratului general la elaborarea planurilor de prevenire a riscurilor profesionale şi controlează realizarea acestora;
    g) efectuează/solicită măsurători sau determinări, examinează probe de produse şi de materiale pentru structurile proprii şi subordonate nemijlocit inspectoratului general;
    h) dispune sistarea activităţii sau scoaterea din funcţiune a echipamentelor tehnice, în cazul în care constată o stare de pericol iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională şi propune sesizarea, după caz, a organelor competente;
    i) acordă unităţilor subordonate inspectoratului general autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii în muncă;
    j) retrage autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii în muncă în cazul în care constată că prin modificarea condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei nu se respectă prevederile legislaţiei în vigoare;
    k) comunică, cercetează evenimentele, avizează cercetarea şi stabileşte sau confirmă caracterul accidentelor;
    l) coordonează activitatea de instruire şi informare a personalului din structurile subordonate inspectoratului general;
    m) coordonează activitatea de prevenire şi protecţie din unităţile subordonate inspectoratului general;
    n) organizează şi efectuează convocări cu personalul de specialitate din unităţile subordonate inspectoratului general, în vederea asigurării aplicării unitare a prevederilor legislaţiei în vigoare;
    o) controlează respectarea îndeplinirii cerinţelor legale în structurile subordonate inspectoratului general referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi la înlăturarea riscurilor de îmbolnăviri profesionale;
    p) verifică modul de organizare şi funcţionare a comitetelor de securitate şi sănătate în muncă din unităţile subordonate;
    q) elaborează norme şi reglementări interne privind activitatea de securitate şi sănătate în muncă;
    r) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale;
    s) îndeplineşte orice atribuţii stabilite conform legii.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Compartimentul secretariat, documente clasificate, arhivă, relaţii publice şi protocol

    ART. 40
    (1) Compartimentul secretariat, documente clasificate, arhivă, relaţii publice şi protocol se subordonează nemijlocit inspectorului general şi are ca obiectiv specific desfăşurarea activităţilor pe linie de secretariat, documente clasificate, arhivă, relaţii publice şi protocol, precum şi îndrumarea, sprijinirea, coordonarea şi controlul structurilor proprii şi subordonate inspectoratului general, în acest domeniu de competenţă.
    (2) Compartimentul secretariat, documente clasificate, arhivă, relaţii publice şi protocol asigură măsurile necesare organizării activităţii de prelucrare a datelor cu caracter personal, astfel încât să prevină accesul, comunicarea sau distrugerea neautorizată ori alterarea acestora.
    ART. 41
    Compartimentul secretariat, documente clasificate, arhivă, relaţii publice şi protocol are următoarele atribuţii:
    1. Pe linie de secretariat, documente clasificate şi arhivă:
    a) primeşte, înregistrează şi prezintă conducerii inspectoratului general corespondenţa adresată unităţii, pe care o repartizează spre rezolvare, potrivit rezoluţiei;
    b) ţine evidenţa tuturor lucrărilor cu termen şi prezintă conducerii inspectoratului general stadiul executării acestora;
    c) organizează evidenţa documentelor clasificate şi neclasificate adresate inspectoratului general şi a celor întocmite în cadrul acestuia;
    d) organizează şi ţine evidenţa ordinelor, dispoziţiilor, regulamentelor, instrucţiunilor care sunt repartizate inspectoratului general şi asigură distribuirea acestora structurilor subordonate;
    e) organizează, la nivelul inspectoratului general activităţile de distrugere a actelor normative abrogate sau care şi-au încetat aplicabilitatea;
    f) desfăşoară activităţi de evidenţă, păstrare şi verificare a ştampilelor şi sigiliilor;
    g) coordonează şi execută activităţile specifice de clasare şi arhivare a documentelor întocmite/primite în cursul anului la nivelul inspectoratului general;
    h) asigură multiplicarea documentelor clasificate necesare inspectoratului general cu respectarea reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate;
    i) redactează şi prezintă zilnic, la semnat, Ordinul de Zi pe Unitate;
    j) elaborează şi transmite, după aprobare, ordinea de zi a şedinţei de lucru a inspectorului general;
    k) asigură multiplicarea şi distribuirea materialelor pentru şedinţa de lucru a inspectorului general;
    l) întocmeşte, în sinteză, procesul verbal al şedinţei de lucru a inspectorului general;
    m) transmite ordinele stabilite în şedinţa de lucru a inspectorului general;
    n) execută periodic, la nivelul structurilor inspectoratului general, controale privind modul de respectare a prevederilor actelor normative referitoare la evidenţa, păstrarea, manipularea ordinelor şi instrucţiunilor interne, precum şi a respectării reglementărilor privind multiplicarea documentelor şi propune conducerii inspectoratului general măsuri de remediere a deficienţelor constatate;
    o) introduce în Sistemul Informatic de Management Electronic al Documentelor, documente ale căror clasă şi nivel de secretizare corespund acreditării reţelei prin intermediul căreia este implementată aplicaţia orientată web;
    p) ţine şi utilizează registrul unic de evidenţă prin care să asigure înregistrarea şi evidenţa tuturor documentelor elaborate în cadrul inspectoratului general;
    q) efectuează, potrivit prevederilor legale în vigoare, arhivarea documentelor din cadrul Sistemului Informatic de Management Electronic al Documentelor;
    r) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale.
    2. Pe linie de relaţii publice şi protocol:
    a) primeşte, examinează şi repartizează structurilor competente, spre soluţionare, petiţiile primite, conform rezoluţiilor inspectorului general;
    b) sprijină, îndrumă, coordonează şi monitorizează implementerea la nivel teritorial a activităţilor de relaţii publice;
    c) primeşte şi consiliază cetăţenii care adresează petiţii ori solicită audienţe la conducerea inspectoratului general;
    d) întocmeşte şi actualizează agenda zilnică de activităţi a inspectorului general, prin consultarea acestuia, pe tronsoane orare şi subiecte, ţinând seama de evenimentele periodice, cât şi de cele cu caracter ocazional;
    e) întocmeşte calendarul de evenimente, în care include invitaţiile, convocările, programările protocolare pentru care s-au primit invitaţii;
    f) organizează conferinţe de presă şi informări ale conducerii inspectoratului general;
    g) asigură accesul oricărei persoane la informaţii de interes public, în conformitate cu prevederile legale;
    h) organizează activităţi de control, sprijin şi îndrumare a structurilor teritoriale ale inspectoratului general, în domeniul comunicării publice;
    i) concepe, redactează şi transmite către mass-media comunicate, buletine informative şi alte materiale destinate publicităţii;
    j) asigură funcţia de purtător de cuvânt al inspectoratului general;
    k) transmite structurii centrale de specialitate, toate informaţiile pe care le consideră necesare a fi aduse la cunoştinţa conducerii ministerului pentru a fi postate pe pagina principală a site-ului intranet;
    l) gestionează şi actualizează periodic cu date şi informaţii pagina proprie din intranetul ministerului;
    m) răspunde pentru corectitudinea, acurateţea şi efectele postării datelor şi informaţiilor pe pagina de intranet;
    n) asigură fondul documentar, actualizarea şi dezvoltarea permanentă a bazei documentare specifice, prin asimilarea materialelor, datelor, informaţiilor de profil utile desfăşurării activităţii, structurate pe domenii;
    o) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale.
    3. Pe linie de protecţie a datelor cu caracter personal:
    a) coordonează, elaborează şi implementează procedurile proprii, pe care le supune aprobării conducerii inspectoratului general;
    b) elaborează ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoana vizată;
    c) asigură informarea operativă a conducerii inspectoratului general despre vulnerabilităţile şi riscurile semnalate în sistemul de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal al structurii şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
    d) coordonează şi monitorizează activitatea personalului pe linia protecţiei datelor cu caracter personal la nivelul inspectoratului general şi propune conducerii inspectoratului general, în condiţiile legii, măsuri privind modificarea, suspendarea ori revocarea drepturilor de acces la datele cu caracter personal, după caz;
    e) efectuează verificări privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a datelor cu caracter personal, întocmeşte rapoarte şi formulează propuneri pentru remedierea deficienţelor constatate, pe care le înaintează spre aprobare conducerii inspectoratului general;
    f) asigură relaţionarea, solicită asistenţă de specialitate şi participă la convocările şi activităţile organizate de structura centrală de specialitate din cadrul ministerului, în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal;
    g) asigură relaţionarea şi solicită asistenţă de specialitate de la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
    h) elaborează şi actualizează listele cu persoanele care au acces la date cu caracter personal, în baza comunicărilor făcute pe linie de resurse umane;
    i) ţine evidenţa declaraţiilor utilizatorilor;
    j) asigură desfăşurarea pregătirii de specialitate şi instruirea utilizatorilor în domeniu;
    k) ţine evidenţa cererilor persoanelor vizate şi coordonează soluţionarea acestora.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Compartimentul Asigurare Psihologică

    ART. 42
    Compartimentul asigurare psihologică este structura specializată subordonată nemijlocit inspectorului general, care are ca obiectiv specific organizarea, asigurarea şi controlul asistenţei psihologice, evaluării psihologice, diagnozei organizaţionale, cercetării ştiinţifice în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare şi recomandărilor Colegiului Psihologilor din România.
    ART. 43
    Compartimentul asigurare psihologică are următoarele atribuţii:
    a) organizează, îndrumă, coordonează şi controlează activitatea psihologilor din structurile teritoriale subordonate;
    b) reprezintă inspectoratul general pe probleme de psihologie în relaţiile cu alte instituţii;
    c) asigură evaluarea periodică şi asistenţa psihologică a personalului navigant şi nenavigant din inspectoratul general precum şi din unităţile subordonate;
    d) desfăşoară activităţi de diagnoză organizaţională în inspectoratul general şi unităţile subordonate;
    e) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în inspectoratul general şi unităţile subordonate;
    f) centralizează şi întocmeşte documentele privind raportările statistice lunare, trimestriale şi anuale ale activităţii de psihologie din inspectoratul general şi le transmite către structura centrală de specialitate a ministerului;
    g) fixează şi coordonează la nivelul inspectoratului general programele de instruire şi perfecţionare a psihologilor din teritoriu;
    h) susţine periodic informări cu caracter profesional-ştiinţific pentru psihologii din teritoriu;
    i) realizează cercetări asupra dezvoltării societăţii militare, a structurii sociale de grupuri şi categorii din inspectoratul general, a relaţiilor şi instituţiilor sociale, a comportamentului social şi a influenţei lor asupra personalului din inspectoratul general;
    j) realizează şi întreţine contacte profesionale şi ştiinţifice cu alte structuri din Sistemul Naţional Ordine Publică, Securitate şi Apărare Naţională;
    k) desfăşoară permanent activităţi de perfecţionare a pregătirii profesionale, prin participarea la congrese, simpozioane etc., atât în cadrul ministerului, cât şi în afara acestuia;
    l) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale;
    m) îndeplineşte orice alte atribuţii, prevăzute de actele normative sau dispuse de conducerea inspectoratului general, potrivit competenţelor şi răspunde solicitărilor structurii centrale de specialitate pe linia asistenţei psihologice.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Serviciul coordonare aeronautică internaţională şi managementul proiectelor

    ART. 44
    (1) Serviciul cooperare aeronautică internaţională şi managementul proiectelor este structura specializată subordonată nemijlocit adjunctului inspectorului general care răspunde de identificarea oportunităţilor de finanţare şi asigurarea derulării proiectelor/programelor cu finanţare externă.
    (2) Serviciul cooperare aeronautică internaţională şi managementul proiectelor realizează interfaţa inspectoratului general cu celelalte structuri ale ministerului, cu organizaţii, instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, organizaţii neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi cu persoane fizice, în scopul executării misiunilor prevăzute în actele normative în vigoare, protocoalele şi planurile de cooperare şi este format din:
    a) Compartimentul coordonare aeronautică internaţională;
    b) Compartimentul managementul proiectelor.
    ART. 45
    Compartimentul cooperare aeronautică internaţională are următoarele atribuţii:
    a) participă la îndeplinirea responsabilităţilor care revin inspectoratului general, privind elaborarea programelor de cooperare şi interoperabilitate cu structurile similare din Uniunea Europeană/Spaţiul Schengen şi a cooperării internaţionale în domeniul aviaţiei;
    b) reprezintă inspectoratul general şi gestionează activităţile specifice în relaţia cu Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene;
    c) prelucrează şi valorifică rezultatele activităţilor de cooperare internaţională, în domeniile de responsabilitate specifice;
    d) elaborează şi coordonează implementarea standardelor şi actelor normative specifice inspectoratului general, care contribuie la realizarea interoperabilităţii cu structurile similare din Uniunea Europeană/Spaţiul Schengen şi a cooperării internaţionale în domeniul aviaţiei;
    e) coordonează difuzarea standardelor, procedurilor, tacticilor şi tehnicilor specifice inspectoratului general pentru asigurarea însuşirii de către personalul acestuia a procedurilor de operare în comun, în cadrul Uniunii Europene/Spaţiului Schengen;
    f) coordonează participarea personalului din structurile inspectoratului general la acţiuni/operaţiuni ale Uniunii Europene/Spaţiului Schengen şi în cadrul altor misiuni internaţionale, cu sprijinul structurii centrale care coordonează domeniul afacerilor europene şi al relaţiilor internaţionale;
    g) asigură coordonarea cu celelalte structuri ale ministerului cu responsabilităţi în domeniul operării în Uniunea Europeană/Spaţiul Schengen şi al cooperării internaţionale, cu informarea structurii centrale care coordonează domeniul afacerilor europene şi al relaţiilor internaţionale;
    h) întocmeşte analiza stadiului realizării activităţilor de relaţii internaţionale ale inspectoratului general, cu informarea structurii centrale care coordonează domeniul afacerilor europene şi al relaţiilor internaţionale;
    i) întocmeşte Planul de relaţii internaţionale al inspectoratului general şi îl înaintează spre avizare structurii centrale care coordonează domeniul afacerilor europene şi al relaţiilor internaţionale şi spre aprobare conducerii ministerului;
    j) monitorizează întocmirea şi transmiterea rapoartelor după realizarea misiunilor internaţionale structurii centrale care coordonează domeniul afacerilor europene şi al relaţiilor internaţionale şi transmite spre avizare structurii centrale care coordonează domeniul afacerilor europene şi al relaţiilor internaţionale;
    k) întocmeşte documentele necesare participării personalului inspectoratului general la activităţile internaţionale şi transmite spre avizare structurii centrale care coordonează domeniul afacerilor europene şi al relaţiilor internaţionale;
    l) efectuează controale privind modul de executare a misiunilor operative în inspectoratul general şi structurile subordonate;
    m) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale.
    ART. 46
    Compartimentul managementul proiectelor are următoarele atribuţii:
    a) identifică oportunităţile de finanţare a unor nevoi/interese/obligaţii ale inspectoratului general prin programe europene sau alte instrumente de finanţare;
    b) elaborează documentele de identificare şi programare specifice pentru accesarea asistenţei financiare externe;
    c) elaborează fişele de proiect şi alte documente specifice programelor/instrumentelor de finanţare externe în care inspectoratul general este beneficiar/partener/furnizor de asistenţă, cu sprijinul serviciilor/birourilor/compartimentelor specializate;
    d) efectuează demersurile necesare aprobării documentaţiei de proiect/program;
    e) participă la implementarea proiectelor/programelor finanţate din fonduri europene sau alte instrumente de finanţare;
    f) monitorizează/verifică modul de implementare a proiectelor/programelor finanţate din fonduri europene sau alte instrumente de finanţare;
    g) elaborează analizele de impact, rapoartele, analizele şi sintezele, informările privind proiectele/ programele derulate/în derulare la nivelul inspectoratului general;
    h) elaborează documentele de raportare/monitorizare specifice proiectelor/programelor finanţate din fonduri europene sau alte instrumente de finanţare;
    i) urmăreşte şi verifică modul de distribuire şi utilizare a bunurilor achiziţionate în cadrul proiectelor/ programelor finanţate din fonduri europene sau alte instrumente de finanţare;
    j) asigură reprezentarea, la activităţi organizate, în ţară şi străinătate, în cadrul proiectelor/programelor finanţate din fonduri europene sau alte instrumente de finanţare;
    k) monitorizează şi coordonează respectarea măsurilor de vizibilitate şi publicitate aferente proiectelor/ programelor finanţate din fonduri europene sau alte instrumente de finanţare;
    l) arhivează şi păstrează documentele aferente proiectelor/programelor finanţate din fonduri europene sau alte instrumente de finanţare;
    m) pune la dispoziţia organelor de control care verifică derularea proiectelor/programelor finanţate din fonduri europene sau alte instrumente de finanţare, a documentelor şi informaţiilor solicitate de acestea;
    n) întocmeşte nota de fundamentare pentru proiectul de buget aferent proiectelor/programelor finanţate din fonduri europene sau alte instrumente de finanţare;
    o) întocmeşte propunerile pentru elaborarea Programului anual de achiziţii publice.
    ART. 47
    Personalul serviciului participă la asigurarea, pregătirea, conducerea şi executarea activităţii de zbor, conform clasificărilor, calificărilor şi specializărilor aeronautice deţinute.

    SECŢIUNEA a 10-a
    Serviciul coordonare misiuni şi navigaţie aeriană

    ART. 48
    (1) Serviciul coordonare misiuni şi navigaţie aeriană este structura specializată subordonată nemijlocit adjunctului inspectorului general care are ca obiectiv specific planificarea, transmiterea ordinelor, coordonarea, controlul şi analiza misiunilor de zbor operative sau cu caracter umanitar, în ţară sau în străinătate, independent sau în cooperare, precum şi implementarea normelor de navigaţie aeriană, coordonarea şi cooperarea cu aerodromurile pe care îşi desfăşoară activitatea inspectoratul general şi structurile subordonate.
    (2) Serviciul coordonare misiuni şi navigaţie aeriană asigură difuzarea documentelor de informare aeronautică militare şi civile, coordonarea pregătirii zborurilor speciale şi a celor din afara spaţiului aerian al ţării şi realizează interfaţa inspectoratului general cu structurile care au atribuţii în asigurarea managementului spaţiului aerian şi traficului aerian.
    (3) Serviciul coordonare misiuni şi navigaţie aeriană este format din:
    a) Compartimentul coordonare misiuni de aviaţie;
    b) Compartimentul navigaţie aeriană;
    c) Centrul operaţional.
    ART. 49
    Compartimentul coordonare misiuni de aviaţie are următoarele atribuţii:
    a) elaborează proiectul Planului-cadru de alocare a resursei de aviaţie a inspectoratului general;
    b) centralizează şi analizează solicitările de alocare a resursei de aviaţie;
    c) planifică misiunile, stabileşte detaliile şi condiţiile de executare;
    d) elaborează ordinele inspectorului general privind executarea misiunilor;
    e) transmite ordinele către structurile subordonate şi monitorizează modul de executare a acestora;
    f) ţine evidenţa îndeplinirii Planului-cadru de alocare a resursei de aviaţie a inspectoratului general;
    g) ţine evidenţa orelor de zbor executate de piloţii din inspectoratul general;
    h) întocmeşte anteproiecte de protocoale şi planuri de cooperare între inspectoratul general şi alte structuri din minister sau din afara acestuia;
    i) elaborează şi actualizează procedurile standard de operare privind executarea misiunilor de zbor;
    j) întocmeşte documentaţia privind participarea inspectoratului general la evenimente aeronautice: expoziţii statice, mitinguri aeriene, zboruri demonstrative, parade etc.;
    k) centralizează şi păstrează dispoziţiile, planurile de acţiune şi ordinele emise de inspectorul general privind executarea misiunilor;
    l) face propuneri pentru întocmirea Ordinului inspectorului general privind executarea misiunilor de zbor operaţionale;
    m) efectuează controale privind modul de executare a misiunilor operative în inspectoratul general şi structurile subordonate;
    n) prezintă rapoarte, sinteze şi informări privitoare la activităţile din competenţă, la solicitare;
    o) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale.
    ART. 50
    (1) Compartimentul navigaţie aeriană are următoarele atribuţii:
    a) desfăşoară activităţi în domeniul reglementării utilizării spaţiului aerian, prin:
       i) colaborarea cu structurile militare şi civile de aviaţie abilitate;
       ii) coordonarea pregătirii personalului din structurile inspectoratului general pentru utilizarea în comun cu ceilalţi operatori aerieni a spaţiului aerian naţional;
       iii) participarea la elaborarea cadrului normativ necesar;
    b) coordonează şi sprijină asigurarea de navigaţie a zborului din cadrul inspectoratului general;
    c) asigură sprijinul pentru pregătirea de navigaţie a zborurilor în afara spaţiului aerian naţional;
    d) solicită, atunci când este necesar, restricţionarea unor porţiuni de spaţiu aerian, pentru îndeplinirea misiunilor de zbor;
    e) actualizează şi distribuie elementele Pachetului integrat de informare aeronautică militară (publicaţia de informare aeronautică militară, amendamente, suplimente, circulare de informare aeronautică) furnizate de Statul Major al Forţelor Aeriene;
    f) actualizează şi distribuie structurilor de zbor din inspectoratul general şi subordonate acestuia documentele de informare aeronautică elaborate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română;
    g) desfăşoară activităţi în scopul asigurării documentaţiei/manualelor de navigaţie aeriană şi informare aeronautică şi punerea acestora la dispoziţia structurilor de zbor din inspectoratul general şi subordonate acestuia, pentru pregătirea misiunilor de zbor în afara spaţiului aerian naţional;
    h) cooperează cu Statul Major al Forţelor Aeriene pentru actualizarea indicativelor radio ale piloţilor inspectoratului general;
    i) asigură sprijin de specialitate structurilor de aviaţie din ţări membre ale Uniunii Europene/partenere, pentru desfăşurarea misiunilor de zbor în spaţiul aerian al României, în cadrul unor operaţiuni sau exerciţii;
    j) participă la elaborarea de proiecte de reglementări aeronautice, standarde, proceduri şi instrucţiuni;
    k) participă la activităţile de reorganizare a spaţiului aerian, în domeniul tehnic, cu specialişti din Statul Major al Forţelor Aeriene, Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA, alte instituţii sau operatori economici care desfăşoară activităţi de zbor sau conexe acestora;
    l) cooperează cu Statul Major al Forţelor Aeriene, Autoritatea Aeronautică Civilă Română şi Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian pentru reglementarea coordonării zborurilor GAT/OAT (trafic aerian general/trafic aerian operaţional) între unităţile ATS (servicii de trafic aerian) civile şi militare, pentru creşterea eficienţei, flexibilităţii şi siguranţei utilizării spaţiului aerian;
    m) elaborează şi avizează proiecte de proceduri, planuri, protocoale şi instrucţiuni de aplicare a reglementărilor aeronautice în cadrul inspectoratului general, pe linie de specialitate;
    n) elaborează proiecte de protocoale, proceduri şi planuri de colaborare/cooperare pe linia utilizării platformelor şi a terenurilor de aterizare ale altor structuri/instituţii de către aeronavele inspectoratului general pentru îndeplinirea misiunilor;
    o) coordonează procesul de elaborare şi avizează normele privind desfăşurarea activităţii de zbor a structurilor subordonate pe aerodromurile/aeroporturile şi terenurile de aterizare unde operează, din punctul de vedere al navigaţiei aeriene;
    p) colaborează cu autorităţile în domeniu şi structura logistică din inspectoratul general pentru amenajarea/certificarea terenurilor de zbor/platformelor de aterizare ale structurilor subordonate inspectoratului general;
    q) monitorizează modul de utilizare şi întreţinere a terenurilor de zbor/platformelor de aterizare aflate în administrarea structurilor inspectoratului general, pentru desfăşurarea activităţii de zbor în condiţii de siguranţă;
    r) analizează, propune şi întocmeşte cererile pentru achiziţionarea documentaţiilor, datelor, echipamentelor tehnice şi programelor, necesare bunei desfăşurări a activităţii inspectoratului general şi structurilor subordonate, pe linie de navigaţie aeriană;
    s) coordonează activitatea structurilor cu responsabilităţi pe linia zborurilor speciale şi privind survolurile, din cadrul structurilor subordonate;
    t) întocmeşte cererile pentru aprobările diplomatice de zbor, necesare executării misiunilor în afara spaţiului aerian naţional;
    u) întocmeşte solicitările pentru efectuarea formalităţilor de frontieră şi vamale pe aeroporturi, la intrarea şi ieşirea din ţară a aeronavelor inspectoratului general;
    v) întocmeşte cererile pentru obţinerea autorizărilor de survol în spaţiul aerian naţional pentru aeronavele inspectoratului general;
    x) cooperează cu Statul Major al Forţelor Aeriene şi Statul Major General pentru obţinerea autorizărilor diplomatice de zbor necesare executării misiunilor în afara spaţiului aerian naţional;
    y) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale.
    (2) Centrul operaţional are următoarele atribuţii:
    a) controlează şi asigură meteorologic zborurile executate de către aeronavele structurilor proprii şi subordonate;
    b) monitorizează şi coordonează activitatea de zbor a inspectoratului general din punctul de vedere al traficului aerian operaţional;
    c) coordonează activitatea centrelor operaţionale ale unităţilor speciale de aviaţie pe linia traficului aerian operaţional şi a controlului zborurilor;
    d) cooperează cu structurile specializate din cadrul Ministerului Apărării Naţionale pentru coordonarea zborului aeronavelor aparţinând structurilor inspectoratului general cu alte aeronave;
    e) cooperează cu structura de comunicaţii aeronautice şi tehnologia informaţiei pentru realizarea asigurării tehnice de comunicaţii aeronautice, informatică şi sisteme terestre de navigaţie, de supraveghere şi control al spaţiului aerian;
    f) cooperează cu structura tehnică de aviaţie şi structurile de zbor pentru cunoaşterea permanentă a disponibilităţii şi operativităţii tehnicii din dotare şi echipajelor de zbor;
    g) informează comanda inspectoratului general şi Centrul Naţional de Monitorizare a Situaţiei Operative - Direcţia Generală Management Operaţional despre starea de disponibilitate a aeronavelor structurilor subordonate, echipajelor de serviciu, precum şi despre misiunile de zbor şi situaţia aeriană;
    h) centralizează şi analizează cererile de zbor de la centrele operaţionale ale structurilor subordonate şi le prezintă adjunctului inspectorului general;
    i) centralizează zilnic şi ţine evidenţa datelor activităţii de zbor transmise de centrele operaţionale ale structurilor subordonate şi le raportează adjunctului inspectorului general;
    j) centralizează şi analizează datele privind situaţia meteorologică şi elaborează prognozele meteorologice;
    k) coordonează informarea meteorologică a echipajelor inspectoratului general aflate în zbor;
    l) informează comanda inspectoratului general, personalul cu atribuţii în conducerea zborului şi personalul navigant despre evoluţia condiţiilor meteorologice şi situaţia ornitologică, în vederea desfăşurării zborului în condiţii de securitate;
    m) colaborează cu serviciile meteorologice militare şi civile privind schimbul oportun de informaţii, previziuni şi avertizări;
    n) informează, în cel mai scurt timp, conducerea inspectoratului general despre producerea unui eveniment de aviaţie cu aeronavele proprii şi orice alt eveniment de aviaţie;
    o) redactează jurnalul acţiunilor operative;
    p) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale.
    ART. 51
    Personalul serviciului participă la asigurarea, pregătirea, conducerea şi executarea activităţii de zbor, conform clasificărilor, calificărilor şi specializărilor aeronautice deţinute.

    SECŢIUNEA a 11-a
    Serviciul metodică şi reglementări aeronautice

    ART. 52
    (1) Serviciul metodică şi reglementări aeronautice este structura specializată subordonată nemijlocit adjunctului inspectorului general care are ca obiectiv specific gestionarea procesului de instruire la sol şi în zbor, perfecţionarea şi calificarea personalului aeronautic din toate structurile inspectoratului general.
    (2) Serviciul metodică şi reglementări aeronautice coordonează din punct de vedere profesional activitatea Detaşamentului de Instruire şi Perfecţionare.
    (3) Serviciul metodică şi reglementări aeronautice elaborează/avizează reglementări interne în domeniul activităţilor aeronautice, realizează interfaţa cu autorităţile aeronautice militară şi civilă privind problemele legate de licenţele, calificările, clasificările şi specializările personalului aeronautic şi este format din:
    a) Compartimentul licenţe şi autorizări aeronautice;
    b) Compartimentul metodică, instruire şi evaluare;
    c) Compartimentul reglementări aeronautice.
    ART. 53
    Compartimentul licenţe şi autorizări aeronautice are următoarele atribuţii:
    a) realizează interfaţa cu autorităţile aeronautice militare şi civile privind licenţele, calificările, clasificările şi specializările personalului aeronautic din inspectoratul general şi structurile subordonate;
    b) asigură autorizarea personalului aeronautic pentru executarea activităţilor aeronautice conform calificărilor şi specializărilor obţinute în urma instruirii;
    c) participă la controale şi examinări teoretice şi practice ale activităţilor aeronautice în structurile subordonate inspectoratului general;
    d) cooperează cu structuri de specialitate la organizarea şi desfăşurarea cursurilor şi programelor de pregătire aeronautică în ţară şi în străinătate;
    e) participă la instruirea teoretică şi practică în zbor a personalului navigant din inspectoratul general;
    f) asigură perfecţionarea pregătirii teoretice şi practice a personalului compartimentului;
    g) gestionează şi actualizează baza de date privind licenţierea, experienţa în zbor, calificările operaţionale şi clasificările personalului navigant;
    h) gestionează şi actualizează baza de date privind specializările/clasificările şi autorizările personalului aeronautic, altul decât cel navigant;
    i) întocmeşte analize privind formarea, autorizarea şi obţinerea de calificări operaţionale de personal aeronautic, funcţie de gradul de satisfacere a misiunilor din competenţa inspectoratului general;
    j) elaborează sinteze şi informări cu principalele activităţi ale serviciului;
    k) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale.
    ART. 54
    Compartimentul metodică, instruire şi evaluare are următoarele atribuţii:
    a) gestionează procesul de instruire teoretică şi practică a personalului aeronautic din toate structurile, atât cantitativ cât şi calitativ;
    b) asigură elaborarea şi urmăreşte aplicarea planurilor, programelor, manualelor şi standardelor instruirii, ce stau la baza autorizării personalului aeronautic pentru asigurarea şi executarea activităţii de zbor conform calificărilor aeronautice obţinute în urma instruirii;
    c) elaborează planurile şi programele de instruire şi perfecţionare specifice, în funcţie de cerinţele operaţionale, specificul misiunilor, nevoile şi priorităţile inspectoratului general şi structurilor subordonate;
    d) participă efectiv la instruirea teoretică şi practică în zbor a personalului navigant din inspectoratul general;
    e) urmăreşte şi controlează respectarea metodicii de instruire în structurile inspectoratului general;
    f) asigură perfecţionarea pregătirii teoretice şi practice a personalului compartimentului;
    g) monitorizează, controlează, evaluează şi înaintează propuneri pentru atingerea obiectivelor instruirii;
    h) centralizează propunerile şi elaborează Planul anual de instruire în zbor al inspectoratului general, asigură evidenţa permanentă a stadiului îndeplinirii acestuia;
    i) înaintează, conducerii inspectoratului, propuneri privind modificarea, suplimentarea şi/sau completarea Planului anual de instruire în zbor, operează modificările aprobate;
    j) organizează, coordonează şi desfăşoară convocări, informări şi activităţi metodice cu personalul aeronautic;
    k) evaluează periodic pregătirea personalului navigant în raport de standardele operaţionale şi de specialitate, înaintează propuneri de îmbunătăţire şi eficientizare a acestui proces;
    l) analizează şi înaintează spre aprobare conducerii inspectoratului, propunerile unităţilor privind programele de trecere pe tipuri de aeronave, pregătirea personalului navigant, calificările operaţionale, etc.;
    m) participă la controale şi examinări teoretice şi practice ale activităţilor aeronautice în structurile subordonate inspectoratului general;
    n) participă la activitatea de identificare, alocare, planificare şi asigurare a resurselor alocate instruirii;
    o) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale.
    ART. 55
    Compartimentul reglementări aeronautice are următoarele atribuţii:
    a) elaborează şi actualizează, în colaborare cu Serviciul coordonare misiuni şi navigaţie aeriană, Manualul operaţional al inspectoratului general;
    b) asigură, în cooperare cu specialişti din alte structuri, elaborarea reglementărilor aeronautice interne în concordanţă cu legislaţia naţională, cu standardele şi practicile recomandate de organismele internaţionale de aviaţie şi regulamentele specifice militare şi civile;
    c) analizează şi înaintează propuneri referitoare la proiectele de reglementări aeronautice elaborate de alte structuri şi autorităţi în domeniu;
    d) participă la organizarea şi desfăşurarea activităţilor operative, urmăreşte aplicarea standardelor şi procedurilor privind modul de desfăşurare a acestora;
    e) participă la elaborarea, în colaborare cu alte structuri, a documentelor instruirii aeronautice: manuale de instruire la sol şi în zbor, convocările şi programele de instruire teoretică şi practică a tuturor categoriilor de personal aeronautic;
    f) participă la controale şi examinări teoretice şi practice ale activităţilor aeronautice în structurile subordonate inspectoratului general;
    g) gestionează pregătirea pe domenii-suport a personalului serviciului;
    h) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale.
    ART. 56
    Personalul serviciului participă la asigurarea, pregătirea, conducerea şi executarea activităţii de zbor, conform clasificărilor, calificărilor şi specializărilor aeronautice deţinute.

    SECŢIUNEA a 12-a
    Serviciul management operaţional

    ART. 57
    (1) Serviciul management operaţional este structura specializată subordonată nemijlocit adjunctului inspectorului general care are ca obiectiv specific asigurarea managementului operaţional integrat al misiunilor inspectoratului general, activitatea de analiză, studii şi planificare, standardizare, înzestrare, precum şi organizarea şi coordonarea serviciului de permanenţă.
    (2) Serviciul management operaţional asigură managementul inspectoratului general la stările excepţionale şi este format din:
    a) Compartimentul înzestrare şi management stări excepţionale;
    b) Compartimentul standardizare şi management operaţional;
    c) Compartimentul control acces.
    ART. 58
    Compartimentul înzestrare şi management stări excepţionale are următoarele atribuţii:
    a) concepe, elaborează şi organizează, în conformitate cu prevederile regulamentelor în vigoare, documentele operative ale inspectoratului general;
    b) concepe, elaborează şi organizează, în conformitate cu prevederile regulamentelor în vigoare, documentele privind înzestrarea inspectoratului general şi structurilor subordonate;
    c) concepe, elaborează şi organizează, în conformitate cu prevederile regulamentelor în vigoare, documentele operative ale inspectoratului general, pentru situaţii de protecţie civilă;
    d) elaborează concepţia de organizare şi realizare a conducerii operaţionale, precum şi nevoile de legături la pace, în situaţii de criză, mobilizare şi război;
    e) asigură planificarea şi mobilizarea resurselor inspectoratului general la instituirea măsurilor excepţionale prevăzute de lege, precum şi la declararea stărilor de mobilizare şi de război;
    f) întocmeşte planul de desfăşurare a exerciţiilor şi aplicaţiilor de mobilizare;
    g) instruieşte personalul cu atribuţii la mobilizare şi la ridicarea în trepte a capacităţii acţiunilor de luptă a inspectoratului general şi desfăşoară antrenamente pentru verificarea viabilităţii documentelor întocmite;
    h) analizează calitatea resurselor umane şi materiale repartizate în planurile de trecere de la starea de pace la starea de război, precum şi gradul de completare cu resurse umane şi materiale de către centrele militare;
    i) elaborează proiectul normei şi al tabelelor de înzestrare cu armament, mijloace tehnice şi materiale necesare inspectoratului general şi structurilor subordonate;
    j) întocmeşte planul de alertare şi planificarea anuală a verificării capacităţii operaţionale, prin exerciţii de alertare a inspectoratului general şi structurilor subordonate;
    k) analizează anual stadiul pregătirii pentru alertă, iar concluziile rezultate le transmite structurii centrale de specialitate;
    l) elaborează planurile de protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenţă;
    m) elaborează raportul de analiză anuală privind capacitatea de răspuns de protecţie civilă, pe care îl înaintează structurii centrale de specialitate;
    n) elaborează proiectul Regulamentului intern al inspectoratului general;
    o) întocmeşte planurile de măsuri pentru îndeplinirea misiunilor specifice;
    p) verifică, îndrumă şi controlează compartimentele din structurile subordonate, care desfăşoară activităţi specifice domeniului de competenţă;
    q) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale.
    ART. 59
    Compartimentul standardizare şi management operaţional are următoarele atribuţii:
    a) concepe, elaborează şi organizează, în conformitate cu prevederile regulamentelor în vigoare, documentele operative ale inspectoratului general;
    b) întocmeşte planurile de măsuri pentru îndeplinirea misiunilor specifice;
    c) elaborează Planul unic anual cu principalele activităţi şi monitorizează modul de îndeplinire a acestora;
    d) elaborează Subprogramul bugetar anual al inspectoratului general şi monitorizează gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă proiectaţi;
    e) elaborează propunerile inspectoratului general pentru Planul anual de acţiuni al Ministerului Afacerilor Interne şi monitorizează modul de îndeplinire a sarcinilor asumate prin planul de acţiuni, pentru implementarea Planului strategic sectorial al Ministerului Afacerilor Interne;
    f) elaborează propunerile inspectoratului general pentru Planul de acţiuni al Programului de guvernare în domeniul ordine şi siguranţă publică şi monitorizează modul de îndeplinire a acestuia;
    g) monitorizează stadiul îndeplinirii activităţilor prevăzute în Planul de implementare a Strategiei dezvoltării aviaţiei Ministerului Afacerilor Interne 2010-2020;
    h) analizează periodic modul de îndeplinire a activităţilor şi elaborează anual şi ori de câte ori este nevoie evaluarea activităţii inspectoratului general;
    i) centralizează şi transmite rapoarte şi informări privind activităţile planificate şi executate de către structurile inspectoratului general;
    j) concepe şi elaborează, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, documentele privind activitatea de standardizare în inspectoratul general şi structurile subordonate;
    k) monitorizează stadiul elaborării procedurilor interne şi de sistem, corespunzătoare activităţilor şi acţiunilor desfăşurate la nivelul inspectoratului general;
    l) concepe şi elaborează documentele specifice şi coordonează activitatea pe linia disciplinei militare la nivelul inspectoratului general şi structurilor subordonate;
    m) concepe şi elaborează, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, documentele privind monitorizarea riscurilor în inspectoratul general şi structurile subordonate;
    n) planifică personalul şi ţine evidenţa serviciului de permanenţă;
    o) instruieşte şi verifică personalul pentru serviciul control acces;
    p) elaborează şi actualizează atribuţiile personalului din serviciul de permanenţă;
    q) analizează anual modul de organizare şi executare a serviciului de permanenţă şi accesul în inspectoratul general, iar concluziile rezultate le transmite structurii centrale de specialitate;
    r) verifică, îndrumă şi controlează compartimentele din structurile subordonate, care desfăşoară activităţi specifice domeniului de competenţă;
    s) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale.
    ART. 60
    Compartimentul control acces are următoarele atribuţii:
    a) răspunde de intrarea/ieşirea persoanelor, autovehiculelor şi materialelor în/din perimetrul inspectoratului general;
    b) asigură, prin mijloace şi metode specifice, securitatea armamentului, muniţiei, tehnicii, mijloacelor auto, încăperilor şi informaţiilor clasificate;
    c) pune în aplicare prevederile documentelor operative, la producerea unor evenimente deosebite (alertare, situaţii de urgenţe civile, tulburarea ordinii publice etc.);
    d) înscrie în Registrul de intrare toate persoanele care nu aparţin inspectoratului general şi structurilor subordonate;
    e) în afara orelor de program, primeşte şi înregistrează petiţiile/cererile şi documentele adresate inspectoratului general şi răspunde de aplicarea ştampilelor rotunde cu stemă, conform prevederilor legale;
    f) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale.
    ART. 61
    Personalul Compartimentului control acces îşi desfăşoară activitatea în ture de 24 ore, ca parte a serviciului de permanenţă al inspectoratului general, în ţinuta de serviciu, cu ecuson şi armamentul din dotare.
    ART. 62
    (1) În afara programului normal de lucru, personalul de serviciu de la Compartimentul control acces se subordonează ofiţerului la continuitatea conducerii inspectoratului general, când acesta execută serviciul în unitate.
    (2) În situaţia în care continuitatea conducerii inspectoratului general se execută de la domiciliu, în afara programului normal de lucru, personalul de serviciu de la Compartimentul control acces se subordonează personalului principal de serviciu.
    ART. 63
    Personalul Serviciului management operaţional participă, în conformitate cu clasificările şi calificările aeronautice deţinute, la activităţile de zbor executate cu aeronavele din dotarea inspectoratului general şi structurilor subordonate.

    SECŢIUNEA a 13-a
    Biroul programe, norme logistice, patrimoniu imobiliar şi protecţia mediului

    ART. 64
    Biroul programe, norme logistice, patrimoniu imobiliar şi protecţia mediului este structura specializată subordonată nemijlocit adjunctului inspectorului general (pentru logistică) care are ca obiectiv specific planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor logistice la nivelul inspectoratului general, precum şi verificarea legalităţii desfăşurării acestor activităţi la nivelul structurilor subordonate.
    ART. 65
    Biroul programe, norme logistice, patrimoniu imobiliar şi protecţia mediului are următoarele atribuţii:
    1. Pe linie de programe şi norme logistice:
    a) elaborează programele logistice anuale şi de perspectivă ale inspectoratului general, pentru obiectivele şi acţiunile de investiţii şi întocmeşte informări şi sinteze privind stadiul realizării acestora;
    b) participă la fundamentarea proiectelor programelor anuale sau multianuale, strategice, ale structurilor centrale ale inspectoratului general, ce au implicaţii directe pe linia administrării patrimoniului imobiliar, acţiunilor logistice privind aprovizionările tehnico-materiale, înzestrarea (dotarea) şi lucrările de construcţii;
    c) întocmeşte materiale documentare, sinteze, rapoarte, planuri de muncă şi alte lucrări necesare privind activitatea biroului;
    d) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale.
    2. Pe linie de protecţia mediului:
    a) organizează, coordonează, îndrumă şi controlează activitatea responsabililor de mediu şi a personalului de la nivelul structurilor subordonate;
    b) coordonează activitatea de pregătire a persoanelor cu atribuţii pe linie de protecţie a mediului din cadrul structurilor subordonate, prin elaborarea tematicilor de pregătire şi organizarea de convocări/simpozioane de specialitate, în vederea asigurării aplicării unitare a prevederilor legislaţiei în vigoare;
    c) controlează şi aplică sancţiuni, potrivit competenţelor, pentru încălcarea de către personalul structurilor subordonate a legislaţiei de protecţie a mediului în obiectivele şi incintele aparţinând acestora, precum şi în zonele de responsabilitate unde acestea desfăşoară activităţi specifice;
    d) face parte, pe linie de specialitate, din comisiile de examinare la examenele de carieră susţinute în domeniul protecţiei mediului de personalul ce îndeplineşte funcţii pe această linie, din structurile subordonate;
    e) participă la cercetarea accidentelor ecologice, conform competenţelor;
    f) verifică, centralizează şi elaborează Raportul privind desfăşurarea activităţii de protecţie a mediului pentru unitatea proprie, precum şi pentru structurile subordonate acesteia, după caz, şi îl înaintează la structura centrală de specialitate care coordonează activitatea pe linia protecţiei mediului până la data de 15 februarie, pentru anul precedent;
    g) întocmeşte, după caz, documentele specifice de organizare a activităţilor de protecţie a mediului aferente inspectoratului general;
    h) verifică pe teren documentaţia înaintată de structurile subordonate care deţin surse de poluare, în vederea avizării programelor de conformare ale acestora;
    i) constituie, în baza documentelor primite, dosarele de mediu pentru structurile din subordine;
    j) gestionează şi actualizează datele şi informaţiile conţinute în dosarele de mediu;
    k) întocmeşte şi înaintează la eşaloanele superioare Raportul privind accidentul ecologic, pentru evenimentele care îndeplinesc condiţiile de a fi declarate accidente ecologice conform legislaţiei în vigoare;
    l) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale.
    3. Pe linie de auto, carburanţi, lubrifianţi:
    a) centralizează şi actualizează permanent situaţia stării de operativitate a tehnicii auto, pe categorii şi tipuri;
    b) centralizează şi urmăreşte îndeplinirea planului de exploatare, pe categorii de tehnică;
    c) asigură cu autovehicule structurile proprii şi subordonate, pentru executarea activităţilor de transport persoane şi bunuri;
    d) desfăşoară activităţi de aprovizionare-depozitare şi distribuţii de carburanţi şi lubrifianţi, pentru autovehiculele proprii, iar pe baza convenţiilor, pentru structurile subordonate;
    e) asigură întreţinerea şi repararea instalaţiilor tehnologice, maşinilor şi utilajelor din dotare pentru menţinerea acestora la parametrii tehnici prevăzuţi şi prevenirea accidentelor de muncă;
    f) asigură elaborarea specificaţiilor tehnice pentru achiziţiile care se efectuează la nivel teritorial de produse şi servicii necesare domeniului şi urmăreşte modul în care se efectuează achiziţia acestora;
    g) organizează controlul privind folosirea legală a autoturismelor şi completarea la zi a documentelor de exploatare;
    h) în baza actelor normative în vigoare, întocmeşte documentele de alocare la drepturi a autoturismelor, analizând periodic gradul de înzestrare şi starea tehnică a parcului, prezentând propuneri, după caz, de dotare şi scoatere din înzestrare;
    i) organizează şi execută activităţi de control, revizii tehnice şi reparaţii la autovehiculele din dotare, colaborând în acest sens şi cu structurile de mentenanţă aeronave, pentru a asigura menţinerea parcului în stare operativă;
    j) urmăreşte folosirea judicioasă şi legală a resurselor umane, materiale şi financiare alocate în domeniul de activitate;
    k) organizează activitatea privind testarea şi atestarea conducătorilor auto, efectuarea inspecţiilor tehnice, înmatricularea şi radierea autovehiculelor, repararea celor avariate ca urmare a accidentelor de circulaţie sau evenimentelor tehnice, atât în unităţi ale ministerului, cât şi la agenţi economici privaţi, în vederea repunerii acestora în stare de operativitate în cel mai scurt timp; m)participă la efectuarea cercetărilor administrative în vederea stabilirii cauzelor producerii pagubelor şi recuperării prejudiciului;
    l) conduce activitatea de perfecţionare a pregătirii de specialitate, pentru întărirea ordinii interioare în parcul auto şi a disciplinei în rândul efectivelor;
    m) întocmeşte şi fundamentează, în baza normelor de consum, proiectele programelor logistice, pe care le înaintează spre aprobare la structura centrală cu atribuţii logistice;
    n) coordonează, în baza programelor logistice aprobate, activităţile de achiziţii a bunurilor materiale şi serviciilor necesare desfăşurării activităţilor specifice pentru nevoile proprii şi ale structurilor subordonate;
    o) centralizează şi prelucrează datele necesare elaborării şi implementării programelor de prevenire a incidentelor şi accidentelor rutiere;
    p) asigură ţinerea evidenţei centralizate a defecţiunilor;
    q) coordonează activităţile legate de transportul de persoane şi mărfuri, inclusiv cel de mărfuri periculoase;
    r) asigură folosirea legală a mijloacelor de transport auto;
    s) realizează optimizarea permanentă a transportului;
    t) propune scoaterea din înzestrare a autovehiculelor care şi-au îndeplinit normele;
    u) gestionează, în colaborare cu structurile de mentenanţă aeronave, consumul de carburanţi-lubrifianţi şi lichide speciale;
    v) asigură baza de calcul pentru activităţile de transport ce implică întocmirea devizelor de plată pentru cursele efectuate;
    w) asigură sprijin logistic pentru decontarea cheltuielilor privind utilizarea mijloacelor de transport în afara ţării;
    y) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale.
    4. Pe linie de armament, geniu, chimic:
    a) organizează şi coordonează activitatea de asigurare cu bunuri materiale de resortul armament, geniu, chimic;
    b) participă la activităţile de inventariere periodică a materialelor din înzestrare de resortul armament, geniu, chimic, conform reglementărilor în vigoare, centralizarea rezultatelor acestora, precum şi raportarea la termenele stabilite;
    c) organizează şi controlează modul de folosire, întreţinere, păstrare şi depozitare a bunurilor materiale de resort;
    d) întocmeşte documentele legale pentru disponibilizarea, scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor materiale specifice;
    e) asigură întocmirea documentelor de predare, primire, distribuţie, retragere sau consum a bunurilor materiale;
    f) asigură elaborarea specificaţiilor tehnice pentru achiziţiile care se efectuează la nivel teritorial de produse şi servicii necesare domeniilor armament, geniu, chimic;
    g) stabileşte şi asigură completarea necesarului, conform tabelei de înzestrare a inspectoratului general şi structurilor subordonate, cu armament, aparatură artileristică, muniţii şi materiale de geniu-chimic;
    h) organizează centralizarea şi repararea bunurilor materiale de resortul armament, geniu, chimic;
    i) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale.
    Pe linie de intendenţă:
    a) organizează, coordonează şi execută activitatea de asigurare cu bunuri materiale de intendenţă;
    b) asigură alocarea/scoaterea la/de la drepturi de hrană a personalului inspectoratului general, care beneficiază de normă de hrană;
    c) asigură echiparea efectivelor;
    d) îndrumă, controlează şi execută activităţile de inventariere periodică a materialelor din înzestrare de resortul intendenţă conform reglementărilor în vigoare, asigură valorificarea acestora, precum şi raportarea la termenele stabilite;
    e) organizează şi controlează modul de folosire, întreţinere, păstrare şi depozitare a bunurilor materiale specifice;
    f) desfăşoară activităţi specifice pe linia organizării evidenţei tehnic-operative a bunurilor materiale;
    g) asigură elaborarea specificaţiilor tehnice pentru produsele şi serviciile de resortul echipării şi hrănirii care se achiziţionează la nivel teritorial şi le prezintă spre avizare, conform reglementărilor legale în vigoare;
    h) analizează, avizează şi propune spre aprobare inspectorului general, în calitatea sa de ordonator secundar de credite, documentele referitoare la scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor de resortul echipării/hrănirii din dotarea structurilor subordonate ai căror şefi au calitatea de ordonatori terţiari de credite, precum şi a celor pe care le asigură din punct de vedere logistic, după caz;
    i) analizează şi centralizează propunerile cuprinse în proiectele programelor logistice de aprovizionare tehnico - materială înaintate de structuri şi stabileşte, pentru domeniul de competenţă, necesarul de fonduri la nivelul inspectoratului general;
    j) întocmeşte proiectul programului anual al achiziţiilor publice de bunuri materiale şi servicii specifice compartimentului intendenţă;
    k) analizează rapoartele individuale şi întocmeşte statul de plată cuprinzând contravaloarea bănească a drepturilor de echipament cuvenite personalului;
    l) participă în comisiile de evaluare constituite în vederea atribuirii contractelor de furnizare pe domeniul de competenţă;
    m) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale.
    5. Pe linie de administrare patrimoniu şi infrastructuri, apărare împotriva incendiilor:
    a) urmăreşte comportarea în timp a construcţiilor în concordanţă cu legislaţia în vigoare;
    b) asigură respectarea reglementărilor în domeniul calităţii în construcţii, în toate componentele sistemului şi în toate etapele;
    c) răspunde de evidenţa de cadastru a imobilelor aflate în administrare actualizând permanent documentele aferente acesteia;
    d) colaborează cu personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti;
    e) întocmeşte şi urmăreşte planul anual de întreţinere şi refacere a aliniamentelor de protecţie şi a zonelor verzi din sediul inspectoratului general şi coordonează structurile subordonate din acest punct de vedere;
    f) întocmeşte şi urmăreşte planul anual al lucrărilor de întreţinere la instalaţiile generatoare de poluare;
    g) analizează şi înaintează ierarhic propuneri privind retehnologizarea centralelor termice şi instalaţiilor aferente, pentru limitarea poluării atmosferei;
    h) monitorizează planul material, în funcţie de nevoile unităţii şi deficitele înregistrate la anumite categorii de produse;
    i) analizează şi avizează documentele legale pentru disponibilizarea, scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor materiale de resort;
    j) organizează evidenţa de gestiune a cantităţilor de deşeuri generate în urma activităţilor proprii, precum şi a modului de stocare, reciclare, transport, valorificare şi distrugere a acestora şi le pune la dispoziţia structurii responsabile cu protecţia mediului de la aparatul central al ministerului;
    k) organizează evidenţa cantitativă a punctelor de colectare a deşeurilor menajere şi a celor refolosibile, a cheltuielilor necesare reparării obiectelor de inventar de resortul administrării patrimoniului imobiliar, containerelor, platformelor, împrejmuirilor, rampelor etc.;
    l) verifică periodic starea terenurilor din administrare, pentru depistarea şi refacerea zonelor distruse sau poluate;
    m) organizează convocări în domeniul administrării patrimoniului imobiliar şi infrastructurilor cu personalul de specialitate din structurile subordonate;
    n) coordonează activitatea de apărare împotriva incendiilor la sediul inspectoratului general şi controlează structurile subordonate;
    o) asigură întocmirea şi după caz avizează planurile de analiză şi acoperire a riscurilor, stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestora şi coordonează transmiterea lor la inspectoratele pentru situaţii de urgenţă în raza cărora se află sediile inspectoratului general şi ale structurilor subordonate;
    p) elaborează instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă şi coordonează în acest sens activitatea personalului de specialitate din structurile subordonate;
    q) elaborează şi înaintează spre aprobare programe de educaţie specifică pe linie de P.S.I.;
    r) întocmeşte notele de constatare pentru lucrările de întreţinere, refacere şi investiţii privind construcţiile din incinta inspectoratului general şi avizează, promovează spre aprobare documentele transmise de structurile subordonate;
    s) promovează spre aprobare documentaţiile tehnico-economice aferente lucrărilor de refacere şi investiţii la construcţii şi la instalaţiile aferente acestora;
    t) întreprinde demersuri legale în vederea obţinerii avizelor şi autorizaţiilor de construire pentru proiectele de investiţii imobiliare şi de infrastructură şi a autorizaţiilor de desfiinţare a construcţiilor aflate în administrarea inspectoratului general şi acordă sprijin structurilor subordonate;
    u) sprijină şi întreprinde demersuri pentru întocmirea notelor de comandă pentru lucrări de intervenţie în caz de calamităţi a obiectivelor din cadrul inspectoratului general şi a structurilor subordonate;
    v) la ordin, participă la controale tematice, de fond, inopinate, inspecţii, verificări specifice, cercetări administrative, simpozioane, grupuri de lucru, vizite de documentare, schimburi de experienţă, cursuri de specializare, etc.;
    w) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale.
    ART. 66
    Personalul Biroului programe, norme logistice, patrimoniu imobiliar şi protecţia mediului participă, conform clasificărilor, specializărilor şi calificărilor aeronautice deţinute, la activităţile de zbor, de mentenanţă şi de asigurare a zborului, executate cu aeronavele din dotarea inspectoratului general şi unităţilor subordonate.

    SECŢIUNEA a 14-a
    Biroul dezvoltare, reglementări tehnice şi coordonare mentenanţă aeronave

    ART. 67
    (1) Biroul dezvoltare, reglementări tehnice şi coordonare mentenanţă aeronave este structura specializată de concepţie, analiză şi sinteză subordonată nemijlocit adjunctului inspectorului general (pentru logistică) care are ca obiectiv specific selectarea, coordonarea şi eşalonarea resurselor şi a priorităţilor în domeniul logisticii de aviaţie.
    (2) Biroul dezvoltare, reglementări tehnice şi coordonare mentenanţă aeronave coordonează din punct de vedere profesional activitatea Secţiei Reparaţii Aeronave, unitate de reparare-fabricare care realizează nemijlocit activităţile de reparaţii, modernizări, proiectare, fabricare, asimilare şi experimentare a tehnicii aeronautice, precum şi recepţia acesteia din fabricaţie şi reparaţie de la agenţi economici privaţi, pentru toate aeronavele din dotarea inspectoratului general.
    (3) Biroul dezvoltare, reglementări tehnice şi coordonare mentenanţă aeronave coordonează din punct de vedere profesional activitatea birourilor exploatare din cadrul structurilor subordonate inspectoratului general.
    ART. 68
    Biroul dezvoltare, reglementări tehnice şi coordonare mentenanţă aeronave are următoarele atribuţii:
    a) elaborează proiecte de reglementări, norme şi instrucţiuni privind mentenanţa tehnicii de aviaţie;
    b) organizează şi coordonează procesele de exploatare şi reparare-fabricare din cadrul structurilor subordonate inspectoratului general;
    c) avizează planul de mentenanţă de nivel complex;
    d) elaborează concepţia de înzestrare a unităţilor de aviaţie cu echipamente de aviaţie şi programe de modernizare a celei existente în dotare, în funcţie de cerinţele operaţionale;
    e) înaintează propuneri privind priorităţile de finanţare pe linia mentenanţei, corespunzător Strategiei de dezvoltare a Aviaţiei Ministerului Afacerilor Interne 2010-2020;
    f) exercită comanda şi controlul pe linia mentenanţei;
    g) estimează costurile pe elemente de suport şi pe niveluri de mentenanţă;
    h) avizează programele instructajelor, convocărilor, cursurilor de scurtă durată, necesare pentru pregătirea de specialitate a personalului tehnic şi coordonează, organizează şi îndrumă pregătirea acestuia;
    i) colaborează cu alte structuri şi instituţii la pregătirea specialiştilor;
    j) participă la activităţi de standardizare în domeniul mentenanţei;
    k) asigură structurilor subordonate documentaţiile tehnice necesare pentru cunoaşterea, exploatarea şi mentenanţa echipamentelor;
    l) gestionează documentele de navigabilitate şi înmatriculare ale aeronavelor inspectoratului general şi structurilor subordonate;
    m) transmite structurii centrale de specialitate, la termenele precizate de către aceasta, documentele şi situaţiile solicitate;
    n) centralizează periodic lecţiile identificate/învăţate pe linia mentenanţei şi raportează ierarhic, periodic, propunerile privind: fluxul documentelor de mentenanţă, derularea contractelor de mentenanţă cu operatorii economici, derularea aprovizionării cu piese de schimb, disfuncţiile şi neregulile constatate pe linia mentenanţei, datele necesare proiectării de echipamente noi, reproiectării şi îmbunătăţirii stării tehnice pentru echipamentele aflate în exploatare, datele pentru studii şi reglementări, informaţiile speciale de mentenanţă de la anumite unităţi selectate în acest scop pentru determinarea frecvenţei defecţiunilor, comportarea echipamentelor în exploatare, informaţiile privind existenţa, în contractele de externalizare a mentenanţei, a unor prevederi dezavantajoase;
    o) cooperează cu Serviciul metodică şi reglementări aeronautice pentru organizarea examenelor privind autorizarea, clasificarea şi specializarea personalului tehnic aeronautic, precum şi la elaborarea programelor de instruire teoretică şi practică la sol şi în zbor a acestuia;
    p) urmăreşte respectarea consemnelor de securitate a zborului pe linie de mentenanţă, centralizează şi prelucrează date statistice necesare elaborării şi implementării programelor de prevenire a evenimentelor de aviaţie şi participă cu specialişti la investigarea evenimentelor de aviaţie;
    q) participă la activităţi de predare-recepţie în/din reparaţie la sol şi în zbor a tehnicii de aviaţie din dotarea inspectoratului general;
    r) participă la activităţile de testare/evaluare de acceptanţă şi operaţională a echipamentelor de aviaţie;
    s) participă la executarea activităţilor aeronautice în structurile subordonate potrivit competenţelor deţinute;
    t) monitorizează consumul de resursă tehnică, întocmeşte situaţii informative şi propuneri de îmbunătăţire a acestuia;
    u) coordonează activităţile de colaborare tehnică cu alte structuri ale ministerului sau cu parteneri externi;
    v) întocmeşte planul cu necesarul de aprovizionare cu combustibili, lubrifianţi şi lichide speciale pentru desfăşurarea activităţilor de mentenanţă pe baza solicitărilor structurilor subordonate;
    w) monitorizează consumul de carburanţi-lubrifianţi de aviaţie şi lichide speciale;
    x) avizează şi înaintează spre aprobare documentele legale pentru disponibilizarea, scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor materiale de resortul aeronautic;
    y) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale.
    ART. 69
    Personalul Biroului dezvoltare, reglementări tehnice şi coordonare mentenanţă aeronave participă, conform clasificărilor, specializărilor şi calificărilor aeronautice deţinute, la activitatea de zbor, de întreţinere şi exploatare a tehnicii aeronautice din dotarea inspectoratului general şi unităţilor subordonate.

    SECŢIUNEA a 15-a
    Compartimentul subregistrul NATO/UE

    ART. 70
    Compartimentul subregistrul NATO/UE este structura specializată subordonată nemijlocit inspectorului general, care are ca obiectiv specific protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi ale Uniunii Europene în România, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
    ART. 71
    Compartimentul subregistrul NATO/UE are următoarele atribuţii:
    a) aplică metodologii specifice elaborate de către Autoritatea Naţională de Securitate (ANS) în cadrul structurii proprii;
    b) gestionează informaţiile clasificate NATO/UE şi transmite către Registrul intern documentele naţionale;
    c) asigură organizarea şi funcţionarea arhivei proprii cu informaţii clasificate NATO/UE;
    d) efectuează inventarierea anuală a tuturor documentelor proprii;
    e) gestionează originalele certificatelor de securitate (tip B) eliberate de ANS pentru personalul din competenţă;
    f) întocmeşte şi actualizează lista cu persoanele autorizate să aibă acces la informaţiile clasificate NATO/UE din cadrul structurilor instituţionale deservite;
    g) pregăteşte şi instruieşte personalul propriu.

    SECŢIUNEA a 16-a
    Biroul comunicaţii aeronautice şi tehnologia informaţiei

    ART. 72
    (1) Biroul comunicaţii aeronautice şi tehnologia informaţiei este structura de specialitate subordonată nemijlocit adjunctului inspectorului general (pentru logistică) care are ca obiectiv specific menţinerea echipamentelor de resortul comunicaţiilor şi tehnologia informaţiei din dotare în permanentă stare de funcţionare, în parametrii normali.
    (2) Biroul comunicaţii aeronautice şi tehnologia informaţiei realizează interfaţa cu structura centrală de specialitate a ministerului şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi este format din:
    a) Compartimentul comunicaţii aeronautice;
    b) Compartimentul tehnologia informaţiei.
    ART. 73
    Compartimentul comunicaţii aeronautice are următoarele atribuţii:
    a) organizează şi asigură necesarul de comunicaţii pentru exercitarea conducerii şi controlului, operativitatea sistemelor de comunicaţii şi managementul transmiterii informaţiilor în sistemele de comunicaţii pentru conducerea zborului şi asigurarea suportului terestru al navigaţiei aeriene în structurile proprii şi subordonate;
    b) elaborează şi transmite structurilor subordonate, Dispoziţia pentru Comunicaţii care conţine toate datele necesare organizării comunicaţiilor. Un exemplar din această dispoziţie se înaintează spre ştiinţă, la structura centrală de specialitate care gestionează domeniul comunicaţiilor şi tehnologia informaţiei;
    c) elaborează sinteza de comunicaţii pentru raportări şi informări ale structurii centrale de specialitate din cadrul ministerului care gestionează domeniul comunicaţiilor şi tehnologia informaţiei;
    d) asigură funcţionarea la parametrii normali a echipamentelor din nodul de comunicaţii instalat la sediul inspectoratului general şi accesul în reţeaua de comunicaţii voce-date a ministerului;
    e) evaluează periodic eficienţa sistemelor de comunicaţii şi informatică şi ia măsuri de modernizare (îmbunătăţire a parametrilor tehnici) a acestora sau de remediere a neajunsurilor constatate;
    f) stabileşte concepţia şi prezintă inspectorului general propuneri privind organizarea sistemului de comunicaţii şi comunicaţii aeronautice;
    g) organizează şi păstrează evidenţa tehnico-operativă pentru mijloacele fixe, obiectele de inventar şi materialele de comunicaţii;
    h) elaborează documentele de organizare şi conducere a sistemului de comunicaţii;
    i) informează centrul operaţional din inspectoratul general/structurile subordonate cu privire la starea de funcţionare, caracteristicile de lucru şi procedurile de întrebuinţare a mijloacelor de comunicaţii;
    j) elaborează reguli, metodologii şi proceduri interne privind activitatea de comunicaţii aeronautice şi comunicaţii, precum şi de protecţie a informaţiilor clasificate în sistemele de comunicaţii;
    k) verifică şi asigură funcţionarea mijloacelor de înregistrare audio-video multicanal pe timpul pregătirii şi desfăşurării zborului şi calitatea înregistrărilor;
    l) organizează şi exploatează sistemele de comunicaţii şi cele de comunicaţii aeronautice, pentru adaptarea acestora la nevoile structurilor inspectoratului general;
    m) colaborează cu autorităţile civile din domeniul telecomunicaţiilor, operatorii naţionali, pentru stabilirea angajării anumitor elemente necesare din reţelele naţionale (căi şi linii de comunicaţii), în vederea asigurării nevoilor inspectoratului general şi structurilor subordonate;
    n) organizează şi asigură activităţile specifice conducerii în secret a misiunilor şi verifică respectarea traficului radio;
    o) desfăşoară activităţi de control, sprijin şi îndrumare a structurilor subordonate inspectoratului general, în domeniul comunicaţiilor;
    p) participă prin reprezentanţi delegaţi în cadrul grupurilor de lucru, proiectelor şi programelor din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor derulate, atât la nivelul ministerului, cât şi la nivel de cooperare instituţională;
    q) propune conducerii inspectoratului general, încheierea de convenţii, protocoale şi alte asemenea documente cu instituţii din cadrul Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, privind domeniul de activitate a compartimentului, cu avizul structurii centrale de specialitate care gestionează domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei;
    r) acordă avizul de specialitate pentru efectuarea plăţilor către furnizorii de bunuri şi servicii specifice compartimentului;
    s) asigură menţinerea în stare de funcţionare, precum şi mentenanţa preventivă/ corectivă a echipamentelor sau sistemelor de comunicaţii aflate în dotarea inspectoratului general şi a structurilor subordonate;
    t) colaborează cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, conform prevederilor protocoalelor în vigoare, în limitele stabilite de structura centrală de specialitate din cadrul ministerului care gestionează domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, pentru asigurarea legăturilor fir şi radio, stabile şi de calitate, în reţelele gestionate de acesta, conform legii;
    u) analizează şi propune pentru avizare structurii centrale de specialitate din cadrul ministerului care gestionează domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, introducerea în dotarea inspectoratului general a instalaţiilor şi aparaturii de comunicaţii şi informatică, urmărind ca în înzestrarea acestuia şi a structurilor subordonate să între numai mijloace tehnice avizate;
    v) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale.
    ART. 74
    Compartimentul tehnologia informaţiei are următoarele atribuţii:
    a) în conformitate cu prevederile legale în vigoare, asigură implementarea politicilor şi reglementărilor tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor, cu sprijinul şi coordonarea nemijlocită a structurii centrale de specialitate din cadrul ministerului care gestionează domeniul de activitate;
    b) asigură administrarea şi mentenanţa reţelei locale de calculatoare a inspectoratului, implementează politicile de securitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    c) evaluează periodic eficienţa sistemelor informatice şi ia măsuri de modernizare a acestora sau de remediere a neajunsurilor constatate;
    d) asigură funcţionarea echipamentelor de comutare şi routare din nodul de comunicaţii instalat la sediul inspectoratului general şi accesul în reţeaua de comunicaţii voce-date a ministerului;
    e) organizează şi păstrează evidenţa tehnico-operativă pentru mijloacele fixe, obiectele de inventar şi materiale de informatică;
    f) informează Centrul Operaţional din inspectoratul general/structurile subordonate cu privire la starea de funcţionare şi procedurile de întrebuinţare a mijloacelor informatice;
    g) organizează şi exploatează sistemele informatice, ia măsuri pentru adaptarea acestora la nevoile structurilor inspectoratului general;
    h) urmăreşte implementarea programelor şi politicilor de informatizare şi modernizare a sistemului de comunicaţii, stabilite de conducerea ministerului sau de autorităţi naţionale cu atribuţii pe linia securităţii zborului;
    i) ia măsurile necesare în vederea asigurării consumabilelor informatice, pieselor şi subansamblelor necesare asigurării mentenanţei echipamentelor;
    j) colaborează cu structura centrală de specialitate din cadrul ministerului care gestionează domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei pentru asigurarea nevoilor de comunicaţii integrate voce-date a ministerului pentru nevoile inspectoratului general şi structurile subordonate;
    k) desfăşoară activităţi de control, sprijin şi îndrumare a structurilor subordonate inspectoratului general, în domeniul tehnologiei informaţiei;
    l) participă în cadrul grupurilor de lucru, proiectelor şi programelor din domeniul tehnologiei informaţiei derulate atât la nivelul ministerului cât şi la nivelul de cooperare instituţională şi care vizează obiectul de activitate al inspectoratului general;
    m) acordă viză de specialitate pentru efectuarea plăţilor către furnizorii de bunuri şi servicii specifice compartimentului;
    n) asigură suportul tehnic, gestionează şi actualizează periodic pagina proprie de internet şi pagina inspectoratului general din intranetul ministerului;
    o) participă la implementarea strategiei de acreditare a sistemelor de securitate informatice şi de comunicaţii;
    p) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale.
    ART. 75
    Personalul Biroului comunicaţii aeronautice şi tehnologia informaţiei participă la activităţile de asigurare a zborului executat cu aeronavele din dotarea inspectoratului general şi unităţilor subordonate, conform clasificărilor şi calificărilor aeronautice deţinute.

    SECŢIUNEA a 17-a
    Structura de securitate

    ART. 76
    (1) Structura de securitate este structura de specialitate subordonată nemijlocit adjunctului inspectorului general (pentru logistică) care are ca obiectiv specific implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate, precum şi a celor care sunt prelucrate, stocate sau transmise prin intermediul sistemelor informatice de comunicaţii şi al altor sisteme electronice, la nivelul inspectoratului general şi al structurilor subordonate, precum şi urmărirea respectării reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate. Totodată aceasta asigură şi activitatea oficială de cifru prin constituirea organului structural de cifru la nivelul inspectoratului general.
    (2) Structura de securitate controlează, îndrumă şi coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate din unităţile subordonate şi realizează interfaţa cu structurile centrale de specialitate din minister, atât în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, cât şi în domeniul cifrului de stat şi sistemelor criptografice.
    ART. 77
    Structura de securitate are următoarele atribuţii:
    1. Privind protecţia informaţiilor clasificate:
    a) elaborează şi supune aprobării conducerii inspectoratului general normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate;
    b) elaborează Programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate atât pentru inspectoratul general, cât şi pentru unităţile subordonate, pe care îl înaintează spre avizare structurii centrale de specialitate şi spre aprobare inspectorului general;
    c) întreprinde măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor Programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate;
    d) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia, la structurile proprii şi subordonate;
    e) asigură relaţionarea ierarhică cu structurile abilitate să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate;
    f) monitorizează activitatea de aplicare a prevederilor actelor normative din domeniul de competenţă;
    g) consiliază conducerea inspectoratului general în legătură cu toate aspectele privind protecţia informaţiilor clasificate;
    h) informează conducerea inspectoratului general despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
    i) acordă sprijin structurilor abilitate pentru efectuarea verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;
    j) organizează activitatea de pregătire specifică a personalului care are acces la informaţii clasificate din inspectoratul general, structurile subordonate nemijlocit cât şi unităţile subordonate;
    k) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate ale personalului care are acces la informaţii clasificate din inspectoratul general, structurile subordonate nemijlocit şi unităţile subordonate;
    l) actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces ale personalului care are acces la informaţii clasificate din inspectoratul general, structurilor subordonate nemijlocit şi unităţile subordonate;
    m) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de inspectoratul general, pe clase şi niveluri de secretizare;
    n) prezintă inspectorului general propuneri pentru stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul structurii centrale de specialitate din cadrul ministerului care gestionează implementarea standardelor de protecţie a informaţiilor clasificate în realizarea acestor drepturi;
    o) informează Serviciul management resurse umane cu privire la personalul care deţine certificate de securitate/autorizaţii de acces, pe clase şi niveluri de secretizare din inspectoratul general, structurile subordonate nemijlocit şi unităţile subordonate;
    p) întocmeşte planul de control privind asigurarea protecţiei informaţiilor clasificate;
    q) efectuează, cu aprobarea inspectorului general, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate în inspectoratul general în structurile subordonate nemijlocit şi în unităţile subordonate;
    r) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale.
    2. Pe linia componentei de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor - CSTIC:
    a) asigură securitatea calculatoarelor (COMPUSEC);
    b) asigură securitatea comunicaţiilor (COMSEC);
    c) dezvoltă un Sistem informatic şi de comunicaţii (SIC) pentru stocarea, procesarea şi transmiterea de informaţii clasificate;
    d) propune schimbări ale configuraţiei de sistem existente;
    e) propune conectarea cu un alt SIC;
    f) propune schimbări ale modului de operare protejată al SIC;
    g) propune modificarea sau înlocuirea software-ului pentru optimizarea securităţii SIC;
    h) iniţiază proceduri de modificare a clasei sau nivelului de secretizare ale SIC care au fost deja acreditate;
    i) planifică sau propune desfăşurarea oricărei altei activităţi în scopul îmbunătăţirii securităţii SIC care au fost deja acreditate.
    3. Prin organul structural de cifru la nivelul I.G.Av.:
    a) asigură relaţionarea cu Organul Central de Cifru din M.A.I.,
    b) urmăreşte desfăşurarea activităţii de pregătire la nivelul structurii proprii, propunând teme de pregătire O.C.C.;
    c) ţine evidenţa tuturor comunicărilor realizate prin aparatura criptografică, cu respectarea prevederilor legale;
    d) ţine evidenţa materialelor, a tehnicii şi documentelor criptografice primite de la Organul Central de Cifru;
    e) raportează imediat la Organul Central de Cifru orice abatere sau eveniment în munca de cifru.

    CAP. VI
    DISPOZIŢII FINALE

    ART. 78
    Întregul personal al inspectoratului general şi structurilor subordonate are obligaţia de a cunoaşte şi de a aplica, în părţile ce-l privesc, prevederile prezentului Regulament de organizare şi funcţionare.
    ART. 79
    Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.


    ANEXA 1
la Regulament    NESECRET

                                  ORGANIGRAMA
                  INSPECTORATULUI GENERAL DE AVIAŢIE AL M.A.I.


                                    ┌───────────────────┐
                                    │ INSPECTOR GENERAL │
                                    └─────────┬─────────┘
                                              │
         ┌────────────┬──────────────┬────────┼──────┬────────────────┬──────────────────┐
         │ │ │ │ │ │ │
 ┌───────┴────┐ ┌─────┴──────┐ ┌─────┴──────┐ │ ┌────┴──────┐ ┌──────┴─────────┐ ┌──────┴─────────────┐
 │ BIROUL │ │ │ │ │ │ │ SERVICIUL │ │ │ │SERVICIUL MANAGEMENT│
 │ SIGURANŢĂ │ │ JURIDIC**) │ │ MEDICAL**) │ │ │ CONTROL │ │ FINANCIAR *) │ │ RESURSE UMANE │
 │ AERIANĂ │ │ │ │ │ │ │ INTERN │ │ │ │ │
 └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ │ └───────────┘ └─┬──────────────┘ └─┬──────────────────┘
                                              │ │ │
                                              │ │ ┌──────────────┐ │┌──────────────────┐
                                              │ ├─┤ PLANIFICARE │ ││ORGANIZARE, STRUC-│
                                              │ │ │ ŞI EXECUŢIE │ ├┤TURALĂ, RECRUTARE │
                                              │ │ │ BUGETARĂ │ ││ SELECŢIE ŞI │
                                              │ │ └──────────────┘ ││ CARIERĂ PERSONAL │
                  ┌──────────────────────┐ │ ┌─────────────┐ │ ┌──────────────┐ │└──────────────────┘
                  │ SECRETARIAT DOCUMENTE│ │ │ ASIGURARE │ ├─┤ CONTABILITATE│ │┌──────────────────┐
                  │ CLASIFICATE, ARHIVĂ, ├────┼──┤ PSIHOLOGICĂ │ │ └──────────────┘ ││GESTIUNE, EVIDENŢĂ│
                  │ RELAŢII PUBLICE ŞI │ │ │ **) │ │ ┌──────────────┐ ├┤ INFORMATIZATĂ │
                  │ PROTOCOL **) │ │ └─────────────┘ │ │ SALARIZARE, │ ││ RESURSE UMANE ŞI │
                  └──────────────────────┘ │ └─┤ DECONTĂRI │ ││ REZERVIŞTI │
                                              │ │ INTERNE ŞI │ │└──────────────────┘
                                              │ │ METODOLOGIE │ │┌──────────────────┐
                                              │ └──────────────┘ ││ FORMARE INIŢIALĂ │
                                              │ ├┤ ŞI CONTINUĂ │
               ┌──────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐ │└──────────────────┘
               │ ADJUNCT AL ├───┴──┤ADJUNCT AL INSPECTORULUI GENERAL│ │┌──────────────────┐
               │ INSPECTORULUI GENERAL │ │ (pentru logistică) │ └┤ INSPECŢIA MUNCII,│
               └─────────────┬────────────┘ └───────────────────┬────────────┘ │ SECURITATE ŞI │
                             │ │ │ SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ│
                             │ │ └──────────────────┘
                     ┌───────┴───────────────────┐ ┌───────┴──────────────┬─────────────┐
                     │ │ │ │ │
┌──────────────────┐ │ ┌─────────────────┐┌──────┴────────┐ │ ┌───────────────────┐│┌────────────┴─────┐
│ SERVICIUL COOPE- │ │ │SERVICIUL COORDO-││ SERVICIUL │ │ │ BIROUL PROGRAME, │││BIROUL COMUNICAŢII│
│ RARE AERONAUTICĂ ├─┼─┤ NARE MISIUNI ŞI ││ MANAGEMENT │ ├─┤ NORME LOGISTICE, │││ AERONAUTICE ŞI │
│ INTERNAŢIONALĂ │ │ │NAVIGAŢIE AERIANĂ││ OPERAŢIONAL │ │ │PATRIMONIU MOBILIAR│││ TEHNOLOGIA │
│ ŞI MANAGEMENTUL │ │ └┬────────────────┘└┬──────────────┘ │ │ ŞI PROTECŢIA │││ INFORMAŢIEI │
│ PROIECTELOR │ │ │ ┌─────────────┐ │ ┌─────────────┐ │ │ MEDIULUI ││└─┬────────────────┘
└┬─────────────────┘ │ │ │ COORDONARE │ │ │ÎNZESTRARE ŞI│ │ └───────────────────┘│ │ ┌──────────────┐
 │ ┌───────────────┐ │ ├─┤ MISIUNI DE │ ├─┤ MANAGEMENT │ │ ┌───────────────────┐│ ├─┤ COMUNICAŢII │
 │ │ COOPERARE │ │ │ │ AVIAŢIE │ │ │ STĂRI │ │ │ BIROUL DEZVOLTARE,││ │ │ AERONAUTICE │
 ├─┤ AERONAUTICĂ │ │ │ └─────────────┘ │ │ EXCEPŢIONALE│ ├─┤ REGLEMENTĂRI ││ │ └──────────────┘
 │ │ INTERNAŢIONALĂ│ │ │ ┌─────────────┐ │ └─────────────┘ │ │ TEHNICE ŞI ││ │ ┌──────────────┐
 │ └───────────────┘ │ ├─┤ NAVIGAŢIE │ │ ┌─────────────┐ │ │ COORDONARE ││ └─┤ TEHNOLOGIA │
 │ ┌───────────────┐ │ │ │ AERIANĂ │ │ │STANDARDIZARE│ │ │MENTENANŢĂ AERONAVE││ │ INFORMAŢIEI │
 │ │ MANAGEMENTUL │ │ │ └─────────────┘ ├─┤ŞI MANAGEMENT│ │ └───────────────────┘│ └──────────────┘
 └─┤ PROIECTELOR │ │ │ ┌─────────────┐ │ │ OPERAŢIONAL │ │ ┌──┴──────────┐
   └───────────────┘ │ └─┤ CENTRUL │ │ └─────────────┘ │ ┌──────────────┐ │SUBREGISTRUL │
┌──────────────────┐ │ │ OPERAŢIONAL │ │ ┌─────────────┐ └─┤ STRUCTURA DE │ │ NATO/UE **) │
│SERVICIUL METODICĂ│ │ └─────────────┘ └─┤ CONTROL │ │ SECURITATE**)│ └─────────────┘
│ ŞI REGLEMENTĂRI ├─┘ │ ACCES │ └──────────────┘
│ AERONAUTICE │ └─────────────┘
└─┬────────────────┘
  │ ┌──────────────┐
  │ │ LICENŢE ŞI │
  ├─┤ AUTORIZĂRI │
  │ │ AERONAUTICE │
  │ └──────────────┘
  │ ┌──────────────┐
  │ │ METODICĂ, │
  ├─┤ INSTRUIRE ŞI │
  │ │ EVALUARE │
  │ └──────────────┘
  │ ┌──────────────┐
  │ │ REGLEMENTĂRI │
  └─┤ AERONAUTICE │
    └──────────────┘


    Legendă:

──────────
    *) Structura Financiar este constituită la nivel de serviciu.
    **) Structurile Juridic, Medical, Asigurare Psihologică, Secretariat documente clasificate, arhivă, relaţii publice şi protocol, Structura de securitate şi Subregistrul NATO/UE sunt constituite la nivel de compartiment.
──────────


    ANEXA 2
la Regulament


    NESECRET

                           DIAGRAMA DE RELAŢII A
                INSPECTORATULUI GENERAL DE AVIAŢIE AL M.A.I.


                              ┌─────────────────────┐
                              │ GUVERNUL ROMÂNIEI ├───────────────────┐
                              └───────────┬─────────┘ │
                                          │ V
 ┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐
 |┌──────────────────────────┐| │ | AUTORITĂŢI/ORGANIZAŢII |
 |│ INSPECTORATUL GENERAL AL │| V | ALE ADMINISTRAŢIEI |
 |│ POLIŢIEI ROMÂNE │| ┌──────────────┐ | PUBLICE CENTRALE |
 |└──────────────────────────┘| │ MINISTERUL │ |┌──────────────────────┐|
 |┌──────────────────────────┐| ┌─┤ AFACERILOR │ |│ MINISTERUL JUSTIŢIEI │|
 |│ INSPECTORATUL GENERAL AL │| │ │ INTERNE │ |└──────────────────────┘|
 |│ JANDARMERIEI ROMÂNE │| │ └──────┬───────┘ |┌──────────────────────┐|
 |└──────────────────────────┘|<─┘ │ |│ MINISTERUL SĂNĂTĂŢII │|
 |┌──────────────────────────┐| │ |└──────────────────────┘|
 |│ INSPECTORATUL GENERAL AL │| │ |┌──────────────────────┐|
 |│ POLIŢIEI DE FRONTIERĂ │| │ |│ MINISTERUL │|
 |└──────────────────────────┘| │ |│ TRANSPORTURILOR │|
 |┌──────────────────────────┐| │ |└──────────────────────┘|
 |│ INSPECTORATUL GENERAL │| │ |┌──────────────────────┐|
 |│PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ│| │ |│ AUTORITATEA │|
 |└──────────────────────────┘| │ |│ AERONAUTICĂ │|
 |┌──────────────────────────┐| │ |│ CIVILĂ ROMÂNĂ │|
 |│ ALTE STRUCTURI ALE MAI │| │ |└──────────────────────┘|
 |└──────────────────────────┘| │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘
 └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘ V ^
               ^ ┌───────────────────────┐ |
               | │ INSPECTORATUL GENERAL │ |
               ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ >│ DE AVIAŢIE AL M.A.I. │<─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
               | └─────────┬─────────────┘ |
               v │ v
 ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐
 | STRUCTURI DIN SISTEMUL | v |┌────────────────────────┐|
 | NAŢIONAL DE APĂRARE, | ┌────────────────┐ |│ STRUCTURI SIMILARE DIN │|
 | ORDINE PUBLICĂ ŞI | │ UNITĂŢI │ |│ STATELE MEMBRE ALE UE │|
 | SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ | │ TERITORIALE │ |└────────────────────────┘|
 |┌────────────────────────┐| └────────────────┘ |┌────────────────────────┐|
 |│ SERVICIUL DE │| |│ STRUCTURI SIMILARE │|
 |│ PROTECŢIE ŞI PAZĂ │| |│ DIN ALTE STATE │|
 |└────────────────────────┘| |└────────────────────────┘|
 |┌────────────────────────┐| └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘
 |│ STATUL MAJOR AL │|
 |│ FORŢELOR AERIENE │|
 |└────────────────────────┘|
 |┌────────────────────────┐|
 |│ SERVICIUL ROMÂN │|
 |│ DE INFORMAŢII │|
 |└────────────────────────┘|
 └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘

    Legenda:
    ────────> Relaţii de subordonare;
    <─ ─ ─ ─> Relaţii de cooperare.

    NESECRET    ANEXA 3
la Regulament


                                FIŞA POSTULUI

    A. Identificarea postului
    1. Compartimentul: - Inspectoratul General de Aviaţie (inspectoratul general) - Comanda inspectoratului general
    2. Denumirea postului: - inspector general
    3. Poziţia postului în statul de organizare: - 1
    4. Relaţii cu alte posturi:
    4.1. relaţii ierarhice:
    - se subordonează direct viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne şi nemijlocit secretarului de stat pentru ordine publică şi secretarului de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă - pe misiunile specifice;
    - are în subordine toate structurile inspectoratului general;
    - coordonează şi îndrumă nemijlocit activitatea:
    ● Biroului siguranţă aeriană;
    ● Compartimentului juridic;
    ● Compartimentului medical;
    ● Compartimentului secretariat, documente clasificate, arhivă, relaţii publice şi protocol;
    ● Compartimentului asigurare psihologică;
    ● Serviciului control intern;
    ● Structurii Financiar;
    ● Serviciului management resurse umane;
    4.2. relaţii funcţionale:
    - cu reprezentanţii structurilor Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare minister, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare, inspectorat general, în sistemul de ordine şi siguranţă publică;
    4.3. relaţii de reprezentare:
    - reprezintă inspectoratul general în raporturile cu structurile ministerului, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum şi cu entităţi similare ale altor state, pe linia componentei aviatice, în temeiul atribuţiilor ce revin inspectoratului şi/sau în baza mandatului acordat de conducerea ministerului, acolo unde este cazul;
    - asigură interfaţa şi legăturile cu instituţiile internaţionale cu atribuţii în domeniul de competenţă;
    - reprezintă inspectoratul general în relaţiile cu publicul, asigurând mediatizarea principalelor evenimente ale acestuia;
    4.4. relaţii de cooperare:
    - cu instituţiile şi alte autorităţi guvernamentale şi neguvernamentale centrale şi locale, pentru îndeplinirea atribuţiilor din competenţă;
    - cu reprezentanţi ai persoanelor juridice, în vederea documentării/asigurării misiunilor specifice inspectoratului general;
    - cu instituţii similare şi organizaţii internaţionale, în baza mandatului acordat;
    4.5. relaţii de control:
    - iniţiază controale tematice/de fond sau verificări ale structurilor subordonate, în condiţiile cadrului normativ în materie;
    - asigură verificarea, în toate structurile subordonate, a modului de aplicare a prevederilor actelor normative în vigoare referitoare la domeniile de competenţă.
    5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:
    ● desfăşoară activităţi aeronautice în funcţie de calificările deţinute;
    ● exercită managementul inspectoratului general şi al structurilor subordonate, conform prevederilor actelor normative în vigoare şi regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia;
    ● exercită atribuţiile ce îi revin, potrivit prevederilor art. 86 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;
    ● îndeplineşte atribuţiile pentru care este delegat de viceprim-ministrul pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne, secretarul de stat pentru ordine publică, respectiv secretarul de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă;
    ● emite ordine în domeniile de competenţă, cu respectarea actelor normative în vigoare.

    B. Cerinţele postului
    1. Categoria de personal care poate ocupa postul:
    ● ofiţer
    2. Gradul profesional necesar ocupantului postului:
    ● colonel/comandor
    3. Pregătirea necesară ocupantului postului:
    3.1. pregătire de bază:
    ● studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă ciclul I - Bologna, militare sau civile;
    3.2. pregătire de specialitate:
    ● studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management;
    3.3. alte cunoştinţe:
    ● în domeniile management general/aeronautic;
    3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor:
    ● autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivel SSID, la informaţii clasificate NATO, nivel NATO TOP SECRET şi la documentele Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, în limita exercitării atribuţiilor;
    ● deţinerea documentelor care atestă calitatea de pilot militar;
    3.5. limbi străine:
    ● o limbă de circulaţie internaţională: citit, scris, vorbit - bine.
    4. Experienţă:
    4.1. vechime în muncă/ minister:
    ● 10/5 ani în minister;
    4.2. vechime în specialitatea studiilor:
    ● cel puţin 7 ani;
    4.3. vechime în funcţii de conducere în unităţi ale ministerului:
    ● cel puţin 4 ani;
    4.4. perioada de acomodare la cerinţele postului:
    ● 6 luni.
    5. Aptitudini şi abilităţi necesare:
    ● capacitate de evaluare, analiză şi sinteză;
    ● spirit de observaţie, simţ organizatoric, prestanţă, tact şi discernământ;
    ● capacitatea de a lucra sub presiunea timpului, abilitate în comunicare;
    ● capacitatea de a lucra în echipă, bun negociator;
    ● spontaneitate, operativitate în luarea deciziilor;
    ● manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control).
    6. Atitudini necesare/comportament solicitat:
    ● flexibilitate în gândire, receptivitate, previziune;
    ● deschidere pentru lucru în echipă, sociabilitate;
    ● iniţiativă, conduită morală ireproşabilă;
    ● comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe);
    ● obiectivitate, spirit critic.
    7. Parametri privind starea sănătăţii somatice:
    ● apt medical pentru funcţii de conducere
    8. Trăsături psihice şi de personalitate:
    ● inteligenţă, flexibilitate a gândirii;
    ● stabilitate comportamentală, echilibru emotiv;
    ● apt psihologic pentru funcţii de conducere.

    C. Condiţii specifice de muncă
    1. Locul de muncă:
    ● sediul inspectoratului general
    2. Programul de lucru:
    ● zilnic 8 ore; 40 de ore/săptămână
    3. Deplasări curente:
    ● sediile aparatului central al ministerului, structurilor teritoriale ale inspectoratului general şi instituţiilor cu care colaborează, conform planurilor, programelor şi ordinelor/dispoziţiilor aprobate de conducerea ministerului sau inspectoratului general
    4. Condiţii deosebite de muncă:
    ● încadrat permanent în alte condiţii de muncă
    5. Riscuri implicate de post:
    ● specifice personalului aeronautic:
    - afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres, astenie şi surmenaj, afecţiuni ale coloanei vertebrale, oboseală psihică şi fizică, vătămare corporală sau pierderea vieţii, determinate de particularităţile şi complexitatea misiunilor aeriene
    6. Compensări:
    ● sporurile şi drepturile prevăzute de lege

    D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului
    1. Sarcini şi îndatoriri în:
    a) munca de fiecare zi:
    - desfăşoară activităţi aeronautice în funcţie de calificările deţinute;
    - gestionează, prin instrumentele legale aflate la dispoziţie, resursele financiare, logistice şi umane ale instituţiei, în scopul îndeplinirii la parametri optimi a activităţilor din responsabilitate;
    - coordonează şi conduce prin şefii structurilor subordonate pe care le coordonează, principalele activităţi planificate pe linie de misiuni operaţionale de instruire şi metodică şi rezolvă corespondenţa sosită şi pe cea care iese din inspectoratul general;
    - verifică toate lucrările şi documentele redactate de structurile pe care le coordonează şi avizează documentele transmise de unităţile subordonate;
    - aprobă proiectele de ordin emise în îndeplinirea atribuţiilor ce revin instituţiei;
    - coordonează activitatea de elaborare a unor planuri de măsuri şi acţiuni specifice;
    - prin personalul din subordine asigură întocmirea documentelor necesare şi gestionarea activităţii de zbor operaţional;
    - coordonează/supervizează elaborarea şi aprobă difuzarea punctelor de vedere asupra proiectelor unor acte normative care vizează activitatea de zbor operaţional trimise în acest scop de structurile centrale ale ministerului sau de alte instituţii competente în domeniu;
    - organizează, coordonează, controlează, îndrumă, emite ordine şi răspunde de desfăşurarea activităţilor de instruire şi pregătire continuă a personalului din structurile pe care le coordonează, în strictă conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
    - dispune măsurile ce se impun pentru asigurarea aplicării ordinelor, instrucţiunilor, regulamentelor, metodologiilor şi dispoziţiunilor specifice instruirii în zbor;
    - supervizează pregătirea personalului aeronautic din inspectoratul general şi unităţile din subordine în domeniul cunoaşterii tehnicii de aviaţie şi perfecţionarea permanentă a cunoştinţelor teoretice şi practice ale acestuia, verificând, atunci când consideră necesar, nivelul de însuşire a cunoştinţelor;
    - prin personalul de specialitate subordonat (meteo) asigură cunoaşterea permanentă a stării vremii în zonele de responsabilitate şi pe traiectele de zbor;
    - propune repartizarea şi coordonează evidenţa resursei de zbor alocate instruirii, acţiunilor şi măsurilor cuprinse în instrumentele de planificare la nivelul structurilor de aviaţie;
    - supervizează organizarea şi pregătirea convocărilor de specialitate cu personalul navigant din unităţile subordonate inspectoratului general;
    - coordonează elaborarea Planului de instruire în zbor;
    - coordonează activităţile specifice pentru elaborarea documentelor din competenţă, ce se înaintează eşalonului superior;
    - coordonează elaborarea proiectelor programelor de instruire pe termen scurt şi mediu care reglementează organizarea, planificarea, executarea, coordonarea, conducerea şi evaluarea activităţii de instruire în zbor;
    - dispune măsuri, potrivit competenţei, pentru promovarea unui climat de muncă principial, precum şi pentru menţinerea disciplinei şi ordinii interioare;
    - organizează şi asigură cooperarea cu instituţiile şi autorităţile similare din ţară şi străinătate, pe linia schimbului de date şi informaţii în domeniul de profil;
    - asigură un nivel calitativ adecvat pentru activităţile şi lucrările elaborate în cadrul inspectoratului general, analizează situaţiile ivite în specificul muncii şi dispune măsuri corective, în vederea eliminării eventualelor erori sau disfuncţionalităţi;
    b) săptămânal:
    - stabileşte obiective şi sarcini pentru structurile pe care le coordonează şi face analize cu şefii acestora privind îndeplinirea sarcinilor asumate;
    - urmăreşte îndeplinirea obiectivelor şi activităţilor planificate de inspectoratul general şi structurile subordonate;
    - verifică şi avizează graficul cu principalele activităţi specifice inspectoratului general;
    c) lunar:
    - aprobă planurile de activitate ale structurilor pe care le coordonează şi participă la evaluarea activităţii acestora;
    - prezintă propuneri şi participă la elaborarea unor proiecte de acte normative şi planuri de măsuri menite să reglementeze şi să eficientizeze activitatea structurilor şi al unităţilor subordonate inspectoratului general;
    - exercită atribuţiile ce îi revin, potrivit prevederilor art. 86 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare.
    d) trimestrial:
    - analizează modul de realizare a activităţilor planificate şi realizate la nivelul inspectoratului general şi al unităţilor subordonate;
    - aprobă planurile de activitate ale structurilor componente ale inspectoratului general;
    - participă la activităţi de evaluare ale structurilor subordonate;
    - monitorizează activitatea grupurilor de lucru constituite pentru elaborarea documentelor şi materialelor de informare privind evoluţia unor domenii ale managementului strategic şi instituţional.
    e) anual:
    - aprobă Planul unic cu principalele activităţi ale inspectoratului general;
    - monitorizează derularea şi realizarea obiectivelor prevăzute în Strategia dezvoltării aviaţiei MAI 2010- 2020, precum şi elaborarea Raportului de progres pentru informarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi Guvernului României;
    - coordonează procesul de elaborare a Planului de relaţii internaţionale al inspectoratului general;
    - prezintă raportul de evaluare a activităţii inspectoratului general;
    - coordonează activitatea de evaluare anuală a personalului inspectoratului general;
    - asigură realizarea unui sistem integrat coerent şi unitar de scopuri, obiective şi indicatori de performanţă, în vederea derulării, în condiţii optime, a activităţilor aeronautice cuprinse în documentele aprobate;
    - evaluează activitatea pe linia instruirii în zbor şi a respectării metodicii de instruire, şi stabileşte măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia, dacă este cazul.
    f) ocazional:
    - exercită atribuţii specifice pe linie de resurse umane, conform reglementărilor în vigoare;
    - asigură organizarea şi desfăşurarea pregătirii de specialitate a personalului din conducerea inspectoratului general, din compartimentele de specialitate, potrivit prevederilor legale în vigoare;
    - dispune măsuri ce vizează activităţile pentru stabilirea tipurilor de funcţii care vor fi prevăzute în statele de organizare ale inspectoratului general şi structurilor subordonate, în raport cu importanţa, volumul, complexitatea şi specificul activităţilor şi atribuţiilor;
    - coordonează elaborarea şi prezintă spre aprobare, anual, Planul de acţiuni cu principalele activităţi ale inspectoratului general;
    - dispune, potrivit competenţelor, efectuarea verificărilor cu privire la sesizările şi reclamaţiile referitoare la conduita personalului din subordine şi face propuneri cu privire la rezolvarea acestora;
    - participă, prin delegare, împuternicire sau pe bază de invitaţie, la misiuni şi activităţi ca:
    a) simpozioane, consfătuiri, conferinţe, cursuri şi expoziţii importante în activitatea structurilor de aviaţie, organizate în ţară sau în străinătate;
    b) aplicaţii şi exerciţii în domeniul de competenţă, organizate în România sau în alte ţări membre ale Comunităţii Europene sau partenere NATO;
    c) şedinţe organizate de diferite instituţii publice, care au ca teme de dezbatere aspecte ce vizează domeniul aeronautic sau de intervenţii SMURD;
    d) reuniuni interministeriale privind domenii conexe inspectoratului general;
    e) întâlniri de lucru cu reprezentanţii structurilor de ordine şi siguranţă publică, precum şi din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
    f) evaluarea managementului integrat, asigurat de conducerile unităţilor ministerului, pe timpul desfăşurării unor acţiuni de amploare;
    g) şedinţe de evaluare anuală a activităţilor desfăşurate de structurile de ordine şi siguranţă publică sau pentru situaţii de urgenţă;
    - dispune măsurile ce se impun pentru rezolvarea operativă a cererilor, sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, în conformitate cu prevederile legale, acordă audienţe, conform programului stabilit;
    2. Responsabilităţi de planificare:
    - aprobă Planul de instruire în zbor;
    - aprobă graficul lunar cu principalele activităţi ale inspectoratului general şi Planul anual al inspectoratului general şi documentele de analiză a modului de îndeplinire a sarcinilor;
    - dispune măsuri ori formulează propuneri pe linie de organizare-mobilizare;
    - dispune măsuri pentru asigurarea cadrului organizatoric şi acţional pentru executarea misiunilor operative potrivit reglementărilor specifice;
    - răspunde de instruirea personalului din subordine pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi ia măsurile necesare pentru aplicarea acestor norme;
    - planifică, în funcţie de obiectivele stabilite, activităţile inspectoratului general, intervenind cu completări şi măsuri suplimentare, acolo unde se impune.
    3. Responsabilităţi de raportare:
    - prezintă rapoarte şi informări pe probleme de specialitate pentru şedinţele de comandă ale ministrului afacerilor interne;
    - raportează ministrului afacerilor interne în şedinţele de conducere şi ori de câte ori este nevoie despre principalele activităţi pe linie de specialitate ale structurilor pe care le coordonează, precum şi eventualele nereguli constatate sau raportate de către unităţile din subordine;
    - răspunde în faţa ministrului afacerilor interne de modul de îndeplinire a atribuţiilor date în competenţă;
    - dispune măsurile ce se impun, potrivit competenţelor pentru aspecte legate de conduita, acte sau fapte ale personalului din subordine ce intră sub incidenţa Direcţiei Generale Anticorupţie;
    - dispune măsuri organizatorice pentru derularea în condiţii optime a activităţii de primire, evidenţă, examinare a petiţiilor, precum şi de primire în audienţă a cetăţenilor.
    4. Luarea deciziilor:
    - exercită autoritatea de inspector general al inspectoratului general şi ia decizii potrivit competenţelor;
    - răspunde în faţa ministrului afacerilor interne de modul de îndeplinire a atribuţiilor date în competenţă;
    - emite ordine, consemnate în documente specifice;
    - dispune în calitate de conducător al unei structuri care gestionează informaţii secrete de stat măsuri de respectare strictă a prevederilor actelor normative referitoare la protecţia, datelor şi informaţiilor clasificate.
    5. Accesul la informaţii:
    - are acces la documente clasificate STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ, în condiţiile legii.

    E. Standarde de performanţă asociate postului
    1. Indicatori cantitativi:
    ● asigură îndeplinirea tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin postului pe care îl ocupă.
    2. Indicatori calitativi:
    ● realizează lucrări cu un conţinut şi o formă deosebite, aşa cum impune nivelul inspectoratului general şi al ministerului.
    3. Costuri:
    ● asigură planificarea, organizarea, conducerea/coordonarea/evaluarea şi desfăşurarea activităţilor cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.
    4. Timp:
    ● în termenele stabilite de actele normative specifice, precum şi de ordinele/dispoziţiile primite
    5. Utilizarea resurselor:
    ● dispune de toate mijloacele legale aflate la dispoziţie.
    6. Mod de realizare:
    ● individual şi în colaborare cu personalul inspectoratului general

               VICEPRIM-MINISTRUL PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ,
                         MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

        SECRETAR DE STAT SECRETAR DE STAT


                             TITULARUL POSTULUI
               _____________________________________________

               SEMNĂTURA _____________ Data ________________
    ANEXA 4
la Regulament


                               FIŞA POSTULUI


    A. Identificarea postului
    1. Compartimentul:
    - Inspectoratul General de Aviaţie (inspectoratul general)
    - Comanda inspectoratului general
    2. Denumirea postului:
    - adjunct al inspectorului general
    3. Poziţia postului în statul de organizare: - 2
    4. Relaţii cu alte posturi:
    4.1. relaţii ierarhice:
    - se subordonează nemijlocit inspectorului general;
    - îndrumă, coordonează şi controlează modul de aplicare a prevederilor legale din domeniul de competenţă, în inspectoratul general şi structurile subordonate;
    - coordonează direct activitatea:
    ● Serviciului cooperare aeronautică internaţională şi managementul proiectelor;
    ● Serviciului coordonare misiuni şi navigaţie aeriană;
    ● Serviciului metodică şi reglementări aeronautice;
    ● Serviciul management operaţional;
    ● Detaşamentului de instruire şi perfecţionare;
    ● Detaşamentului aeromedical;
    4.2. relaţii funcţionale:
    - cu echipa managerială ce asigură conducerea Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, pentru îndeplinirea misiunilor şi atribuţiilor acestuia;
    - coordonează activitatea pe linie de zbor de la nivelul unităţilor speciale de aviaţie;
    4.3. relaţii de reprezentare:
    - reprezintă conducerea inspectoratului general în raport cu celelalte instituţii ale statului, în lipsa inspectorului general ori în baza mandatului stabilit de acesta;
    4.4. relaţii de cooperare:
    - cu instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate din Sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, cu celelalte ministere, agenţii guvernamentale, instituţii publice şi private din ţară şi din alte state, conform ordinului inspectorului general;
    4.5. relaţii de control:
    - propune inspectorului general iniţierea controalelor tematice/de fond sau verificări ale structurilor subordonate;
    - asigură verificarea, în toate structurile subordonate, a modului de aplicare a prevederilor actelor normative în vigoare referitoare la domeniile de competenţă.
    5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:
    ● desfăşoară activităţi aeronautice în funcţie de calificările deţinute;
    ● dispune măsuri şi răspunde pentru asigurarea activităţii de zbor operaţional, instruire şi metodică;
    ● coordonează activitatea de pregătire profesională a personalului din subordine;
    ● verifică executarea ordinelor emise în domeniile de competenţă, cu respectarea actelor normative în vigoare;
    ● îndeplineşte atribuţiile pentru care este delegat de inspectorul general.

    B. Cerinţele postului
    1. Categoria de personal ce poate ocupa postul:
    ● ofiţer
    2. Gradul profesional necesar ocupantului postului:
    ● locotenent-comandor
    3. Pregătirea necesară ocupantului postului:
    3.1. pregătire de bază:
    ● studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă ciclul I - Bologna, militare sau civile;
    3.2. pregătire de specialitate:
    ● studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management;
    3.3. alte cunoştinţe:
    ● în domeniile management general/aeronautic;
    3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor:
    ● autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivel SSID, la informaţii clasificate NATO, nivel NATO TOP SECRET şi deţinerea documentelor care atestă calitatea de pilot militar şi calificările de instructor pentru zbor de zi, de noapte şi instrumental;
    3.5. limbi străine:
    ● o limbă de circulaţie internaţională: citit, scris, vorbit - bine.
    4. Experienţă:
    4.1. vechime în muncă/ Ministerul Afacerilor Interne (ministerul):
    ● 10/4 ani în minister;
    4.2. vechime în specialitatea studiilor:
    ● cel puţin 7 ani;
    4.3. vechime în funcţii de conducere în unităţi ale ministerului:
    ● cel puţin 4 ani;
    4.4. perioada de acomodare la cerinţele postului:
    ● 6 luni.
    5. Aptitudini şi abilităţi necesare:
    ● capacitate de evaluare, analiză şi sinteză;
    ● spirit de observaţie, simţ organizatoric, prestanţă, tact şi discernământ;
    ● capacitatea de a lucra sub presiunea timpului, abilitate în comunicare;
    ● capacitatea de a lucra în echipă, bun negociator;
    ● spontaneitate, operativitate în luarea deciziilor;
    ● manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control).
    6. Atitudini necesare/comportament solicitat:
    ● flexibilitate în gândire, receptivitate, previziune;
    ● deschidere pentru lucru în echipă, sociabilitate;
    ● iniţiativă, conduită morală ireproşabilă;
    ● comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe);
    ● obiectivitate, spirit critic.
    7. Parametri privind starea sănătăţii somatice:
    ● apt medical pentru funcţii de conducere
    8. Trăsături psihice şi de personalitate:
    ● inteligenţă, flexibilitate a gândirii;
    ● stabilitate comportamentală, echilibru emotiv;
    ● apt psihologic pentru funcţii de conducere.

    C. Condiţii specifice de muncă
    1. Locul de muncă:
    ● sediul inspectoratului general.
    2. Programul de lucru:
    ● zilnic 8 ore; 40 de ore/săptămână.
    3. Deplasări curente:
    ● sediile aparatului central al ministerului, al structurilor teritoriale ale inspectoratului general şi instituţiilor cu care colaborează, conform planurilor, programelor şi ordinelor/dispoziţiilor aprobate de conducerea ministerului sau de inspectorul general.
    4. Condiţii deosebite de muncă:
    ● încadrat permanent în alte condiţii de muncă.
    5. Riscuri implicate de post:
    ● specifice personalului aeronautic:
    - afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres, astenie şi surmenaj, afecţiuni ale coloanei vertebrale, oboseală psihică şi fizică, vătămare corporală sau pierderea vieţii, determinate de particularităţile şi complexitatea misiunilor.
    6. Compensări:
    ● sporurile şi drepturile prevăzute de lege.

    D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului
    1. Sarcini şi îndatoriri în:
    a) munca de fiecare zi:
    - desfăşoară activităţi aeronautice în funcţie de calificările deţinute;
    - coordonează şi conduce, prin şefii structurilor subordonate pe care le coordonează, principalele activităţi planificate pe linie de misiuni operaţionale de instruire şi metodică şi rezolvă corespondenţa sosită şi pe cea care iese din inspectoratul general;
    - verifică toate lucrările şi documentele redactate de structurile pe care le coordonează şi avizează documentele transmise de unităţile subordonate;
    - dispune redactarea proiectelor de ordin ale inspectorului general pe probleme şi activităţi de misiuni operaţionale din responsabilitate;
    - coordonează activitatea de elaborare a proiectelor organigramelor şi a listelor cu numărul total de posturi pe tipuri şi categorii de funcţii, la nivelul inspectoratului general şi structurilor subordonate;
    - coordonează activitatea de elaborare a proiectului normei şi tabelelor de înzestrare cu armament, mijloace tehnice şi materiale necesare inspectoratului general şi structurilor subordonate;
    - coordonează activitatea de elaborare a anteproiectelor ordinelor inspectorului general pentru aprobarea statelor de organizare ale structurilor subordonate;
    - concepe şi participă la elaborarea unor planuri de măsuri şi acţiuni specifice împreună cu celelalte servicii din cadrul inspectoratului general;
    - asigură întocmirea documentelor şi gestionează activitatea de zbor operaţional;
    - studiază şi prezintă puncte de vedere la proiectele unor acte normative care vizează activitatea de zbor operaţional, trimise în acest scop de minister sau de alte instituţii şi repartizate de inspectorul general;
    - prezintă propuneri şi participă la elaborarea unor proiecte de acte normative şi planuri de măsuri menite să reglementeze şi să eficientizeze activitatea structurilor şi a unităţilor subordonate;
    - organizează, coordonează, controlează, îndrumă, emite ordine şi răspunde de desfăşurarea activităţilor de instruire şi pregătire continuă a personalului din structurile pe care le coordonează, în strictă conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
    - asigură aplicarea ordinelor, instrucţiunilor, regulamentelor, metodologiilor şi dispoziţiunilor specifice domeniului de instruire în zbor;
    - coordonează pregătirea personalului aeronautic din inspectoratul general şi unităţile din subordine în domeniul cunoaşterii tehnicii de aviaţie şi perfecţionarea permanentă a cunoştinţelor teoretice şi practice ale acestuia;
    - organizează şi controlează activitatea de asigurare meteorologică şi cunoaşte permanent starea vremii în zonele de responsabilitate şi pe traiectele de zbor;
    - propune repartizarea şi coordonează evidenţa resurselor de zbor alocate instruirii, acţiunilor şi măsurilor cuprinse în instrumentele de planificare la nivelul structurilor de aviaţie;
    - asigură organizarea şi pregătirea convocărilor de specialitate cu personalul navigant din unităţile subordonate inspectoratului general;
    - coordonează elaborarea Planului de instruire în zbor;
    - coordonează activităţile specifice pentru elaborarea documentelor din competenţă, ce se înaintează eşalonului superior;
    - coordonează elaborarea proiectelor programelor de instruire pe termen scurt şi mediu care reglementează organizarea, planificarea, executarea, coordonarea, conducerea şi evaluarea activităţii de instruire în zbor;
    - coordonează activitatea de implementare a managementului proiectelor europene.
    b) săptămânal:
    - stabileşte obiective şi sarcini pentru structurile pe care le coordonează şi face analize cu şefii acestora privind îndeplinirea sarcinilor asumate;
    - urmăreşte îndeplinirea obiectivelor şi activităţilor planificate de inspectoratul general şi structurile subordonate;
    c) lunar:
    - verifică şi avizează graficul cu principalele activităţi specifice inspectoratului general;
    - analizează trimestrial modul de realizare a activităţilor planificate şi realizate la nivelul inspectoratului general şi unităţilor subordonate;
    d) trimestrial:
    - verifică/analizează modul de realizare a activităţilor planificate şi realizate la nivelul structurilor subordonate;
    - avizează planurile de activitate ale structurilor componente ale inspectoratului general;
    - participă, la ordin, la activităţi de evaluare ale structurilor subordonate;
    - stabileşte, la propunerea inspectorului general, componenţa grupurilor de lucru constituite pentru elaborarea documentelor şi materialelor de informare privind evoluţia unor domenii ale managementului strategic şi instituţional;
    e) anual:
    - participă la evaluarea activităţii inspectoratului general şi contribuie cu propuneri ori măsuri la îmbunătăţirea acesteia pe linia instruirii în zbor şi a respectării metodicii de instruire;
    - coordonează activitatea de evaluare anuală a personalului structurilor subordonate;
    f) ocazional:
    - asigură organizarea şi desfăşurarea pregătirii de specialitate a personalului din structurile din coordonare, potrivit prevederilor legale în vigoare;
    - propune inspectorului general stabilirea tipurilor de funcţii care vor fi prevăzute în statele de organizare ale inspectoratului general şi structurilor subordonate, în raport cu importanţa, volumul, complexitatea şi specificul activităţilor şi atribuţiilor;
    - asigură activităţile privind elaborarea şi avizează anual Planul de acţiuni cu principalele activităţi ale inspectoratului general;
    - dispune, la ordin, efectuarea verificărilor cu privire la sesizările şi reclamaţiile referitoare la conduita personalului din subordine şi face propuneri în acest sens;
    - participă, prin delegare, împuternicire sau pe bază de invitaţie, la misiuni şi activităţi:
    - simpozioane, consfătuiri, conferinţe, cursuri şi expoziţii importante în activitatea structurilor de aviaţie, organizate în ţară sau în străinătate;
    - aplicaţii şi exerciţii în domeniul de competenţă, organizate în România sau în alte ţări membre ale Comunităţii Europene sau partenere NATO;
    - şedinţe organizate de diferite instituţii publice, care au ca teme de dezbatere aspecte ce vizează domeniul aeronautic sau de intervenţii SMURD;
    - reuniuni interministeriale privind domenii conexe inspectoratului general;
    - întâlniri de lucru cu reprezentanţii structurilor de ordine şi siguranţă publică, precum şi din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
    - evaluarea managementului integrat, asigurat de conducerile unităţilor ministerului, pe timpul desfăşurării unor acţiuni de amploare;
    - şedinţe de evaluare anuală a activităţilor desfăşurate de structurile de ordine şi siguranţă publică sau pentru situaţii de urgenţă;
    - dispune, la ordin, măsurile necesare pentru rezolvarea operativă a cererilor, sesizărilor şi reclamaţiilor, în conformitate cu prevederile legale;
    2. Responsabilităţi de planificare:
    - avizează Planul de instruire în zbor;
    - participă la elaborarea graficului lunar cu principalele activităţi ale inspectoratului general şi a Planului anual al inspectoratului general;
    - verifică şi avizează lucrările redactate de către structurile din subordine înainte de a fi prezentate inspectorului general;
    - studiază şi ia măsuri de generalizare în rândul personalului aeronautic a experienţei pozitive în scopul desfăşurării eficiente şi cu profesionalism a misiunilor operaţionale;
    - propune spre aprobare documentele referitoare la domeniile de activitate pe care le coordonează, prevăzute a se întocmi în conformitate cu actele normative în vigoare;
    - face propuneri pentru redistribuirea unor posturi sau transformarea unor posturi în altele, în limita celor prevăzute în statele de organizare, pe categorii de personal, în cadrul structurilor pe care le coordonează şi/sau în cadrul structurilor teritoriale de aviaţie;
    - prezintă spre aprobare propunerile privind modul de rezolvare a solicitărilor unităţilor subordonate privind desfăşurarea instruirii specifice de zbor;
    - prezintă periodic sau la ordin proiecte ale rapoartelor de informare şi sintezelor privind modul de desfăşurare a activităţilor, pe linie de profil, ale structurilor pe care le coordonează, referitoare la domeniile de competenţă;
    - stabileşte, pe baza propunerilor unităţilor din subordine, indicatorii fizici ai planurilor anuale, precum şi fondurile alocate, în scopul asigurării condiţiilor pentru desfăşurarea normală a activităţii de zbor;
    - răspunde de desfăşurarea regulamentară a misiunilor operaţionale;
    - răspunde de instruirea personalului din subordine pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi ia măsurile necesare pentru aplicarea acestor norme.
    3. Responsabilităţi de raportare:
    - pregăteşte rapoarte şi informări pe probleme de specialitate pentru şedinţele inspectoratului general;
    - raportează inspectorului general în şedinţele de conducere şi ori de câte ori este nevoie despre principalele activităţi pe linie de specialitate ale structurilor pe care le coordonează, precum şi eventualele nereguli constatate sau raportate de către unităţile din subordine;
    - răspunde în faţa inspectorului general de modul de îndeplinire a atribuţiilor date în competenţă;
    - reprezintă la ordin, inspectorul general, în unităţile ministerului, precum şi în relaţiile cu publicul şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate, în domeniile de activitate pe care le coordonează;
    - organizează, coordonează şi asigură activitatea de primire, evidenţă, examinare a petiţiilor, precum şi de primire în audienţă a cetăţenilor, pe probleme ce vizează activitatea structurilor coordonate.
    4. Luarea deciziilor:
    - exercită autoritatea de adjunct al inspectorului general al inspectoratului general şi ia decizii potrivit competenţelor;
    - răspunde în faţa inspectorului general de modul de îndeplinire a atribuţiilor date în competenţă;
    - emite, la ordin, documente specifice domeniului de competenţă;
    - asigură măsurile de respectare strictă a confidenţialităţii misiunilor de zbor în temeiul prevederilor actelor normative referitoare la protecţia datelor şi informaţiilor clasificate.
    5. Accesul la informaţii:
    - are acces la documente clasificate STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ, în condiţiile legii.

    E. Standarde de performanţă asociate postului
    1. Indicatori cantitativi:
    ● asigură îndeplinirea tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin postului pe care îl ocupă.
    2. Indicatori calitativi:
    ● asigură managementul performant al luării cu operativitate a deciziilor, gestionarea judicioasă a resurselor umane şi materiale alocate, conform prevederilor legale şi cerinţelor postului, precum şi al activităţilor de pregătire şi perfecţionare în zbor şi de executare a misiunilor operative ordonate de conducerea ministerului şi de inspectorul general.
    3. Costuri:
    ● asigură planificarea, organizarea, conducerea/coordonarea/evaluarea şi desfăşurarea activităţilor de zbor, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.
    4. Timp:
    ● în termenele stabilite de actele normative specifice, precum şi de ordinele/dispoziţiile primite
    5. Utilizarea resurselor:
    ● dispune de toate mijloacele legale aflate la dispoziţie.
    6. Mod de realizare:
    ● individual şi în colaborare cu personalul din subordine şi locţiitorii comandanţilor din unităţile teritoriale


          SECRETAR DE STAT SECRETAR DE STAT


                              INSPECTOR GENERAL
                   AL INSPECTORATULUI GENERAL DE AVIAŢIE
                     AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE    ANEXA 5
la Regulament


                                FIŞA POSTULUI


    A. Identificarea postului
    1. Compartimentul:
    - Inspectoratul General de Aviaţie (inspectoratul general)
    - Comanda inspectoratului general
    2. Denumirea postului:
    - adjunct al inspectorului general (pentru logistică)
    3. Poziţia postului în statul de organizare: - 3
    4. Relaţii cu alte posturi:
    4.1. relaţii ierarhice:
    - se subordonează nemijlocit inspectorului general;
    - îndrumă, coordonează şi controlează modul de aplicare a prevederilor legale din domeniul logistic, în inspectoratul general şi structurile subordonate;
    - coordonează direct activitatea:
    ● Biroului programe, norme logistice, patrimoniu imobiliar şi protecţia mediului;
    ● Biroului dezvoltare, reglementări tehnice şi coordonare mentenanţă aeronave;
    ● Biroului comunicaţii aeronautice şi tehnologia informaţiei;
    ● Structurii de securitate;
    ● Subregistrului NATO/UE;
    ● Secţiei reparaţii aeronave;
    ● Biroului administrativ;
    ● Biroului marketing şi achiziţii;
    4.2. relaţii funcţionale:
    - cu echipa managerială ce asigură conducerea inspectoratului general, pentru îndeplinirea misiunilor şi atribuţiilor acestuia;
    - coordonează activitatea pe linia de mentenanţă a tehnicii de aviaţie la nivelul tuturor structurilor inspectoratului general;
    4.3. relaţii de reprezentare:
    - reprezintă conducerea inspectoratului general în raport cu celelalte instituţii ale statului, în lipsa inspectorului general ori în baza mandatului stabilit de acesta;
    4.4. relaţii de cooperare:
    - cu instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate din Sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, cu celelalte ministere, agenţii guvernamentale, instituţii publice şi private din ţară şi din alte state, conform ordinului inspectorului general;
    4.5. relaţii de control:
    - propune inspectorului general iniţierea controalelor tematice/de fond sau verificări ale structurilor aflate în subordonare;
    - asigură verificarea, în toate structurile subordonate, a modului de aplicare a prevederilor actelor normative în vigoare referitoare la domeniile de competenţă.
    5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:
    ● desfăşoară activităţi aeronautice în funcţie de calificările deţinute;
    ● asigură coordonarea activităţii de mentenanţă a tehnicii de aviaţie în inspectoratul general;
    ● stabileşte scopuri şi obiective specifice, în limita responsabilităţilor, cu partenerii sociali, instituţionali şi organizaţionali, astfel încât să asigure dinamica activităţii;
    ● decide asupra eficienţei şi oportunităţii folosirii resurselor inspectoratului general;
    ● desfăşoară activităţi aeronautice în funcţie de calificările deţinute;
    ● conduce activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în calitate de şef al structurii de securitate;
    ● subordonează nemijlocit personalul cifrator pe linia activităţii oficiale de cifru.

    B. Cerinţele postului
    1. Categoria de personal ce poate ocupa postul:
    ● ofiţer
    2. Gradul profesional necesar ocupantului postului:
    ● maior/locotenent comandor
    3. Pregătirea necesară ocupantului postului:
    3.1. pregătire de bază:
    ● studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă ciclul I - Bologna, militare sau civile;
    3.2. pregătire de specialitate:
    ● studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management;
    3.3. alte cunoştinţe:
    ● în domeniile management general/economic/aeronautic;
    3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor:
    ● autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivel SSID, la informaţii clasificate NATO, nivel NATO TOP SECRET, şi deţinerea documentelor de certificare eliberate de autoritatea aeronautică militară naţională pentru atestarea calificării şi specializării pentru personalul aeronautic navigant din categoria personalului tehnic ingineresc de aviaţie, în conformitate cu prevederile legale;
    3.5. limbi străine:
    ● o limbă de circulaţie internaţională: citit, scris, vorbit - bine.
    4. Experienţă:
    4.1. vechime în muncă/ Ministerul Afacerilor Interne (ministerul):
    ● 10/4 ani în minister;
    4.2. vechime în specialitatea studiilor:
    ● cel puţin 7 ani;
    4.3. vechime în funcţii de conducere în unităţi ale ministerului:
    ● cel puţin 4 ani;
    4.4. perioada de acomodare la cerinţele postului:
    ● 6 luni.
    5. Aptitudini şi abilităţi necesare:
    ● capacitate de evaluare, analiză şi sinteză;
    ● spirit de observaţie, simţ organizatoric, prestanţă, tact şi discernământ;
    ● capacitatea de a lucra sub presiunea timpului, abilitate în comunicare;
    ● capacitatea de a lucra în echipă, bun negociator;
    ● spontaneitate, operativitate în luarea deciziilor;
    ● manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control).
    6. Atitudini necesare/comportament solicitat:
    ● flexibilitate în gândire, receptivitate, previziune;
    ● deschidere pentru lucru în echipă, sociabilitate;
    ● iniţiativă, conduită morală ireproşabilă;
    ● comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe);
    ● obiectivitate, spirit critic.
    7. Parametri privind starea sănătăţii somatice:
    ● apt medical pentru funcţii de conducere
    8. Trăsături psihice şi de personalitate:
    ● inteligenţă, flexibilitate a gândirii;
    ● stabilitate comportamentală, echilibru emotiv;
    ● apt psihologic pentru funcţii de conducere.

    C. Condiţii specifice de muncă
    1. Locul de muncă:
    ● sediul inspectoratului general
    2. Programul de lucru:
    ● zilnic 8 ore; 40 de ore/săptămână
    3. Deplasări curente:
    ● sediile aparatului central al ministerului, structurilor teritoriale ale inspectoratului general şi instituţiilor cu care colaborează, conform planurilor, programelor şi ordinelor/dispoziţiilor aprobate de conducerea ministerului sau de inspectorul general.
    4. Condiţii deosebite de muncă:
    ● încadrat permanent în alte condiţii de muncă;
    5. Riscuri implicate de post:
    ● specifice activităţilor din competenţă:
    - afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres, astenie şi surmenaj, afecţiuni ale coloanei vertebrale, oboseală psihică şi fizică cauzate de echipamentele tehnice şi IT, vătămare corporală sau pierderea vieţii
    6. Compensări:
    ● sporurile şi drepturile prevăzute de lege

    D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului
    1. Sarcini şi îndatoriri:
    a) Munca din fiecare zi:
    - coordonează şi urmăreşte executarea mentenanţei tehnicii de aviaţie în unităţile subordonate şi ia măsuri, prin instrumentele avute la dispoziţie, pentru asigurarea resurselor financiare, logistice şi umane necesare acestora;
    - desfăşoară activităţi aeronautice în funcţie de calificările deţinute;
    - coordonează, prin comisii tehnice, recepţia cantitativă şi calitativă a tehnicii şi materialelor primite din import sau producţie internă, conform condiţiilor contractuale;
    - asigură respectarea normelor de protecţie a muncii, mediului, de prevenire şi stingere a incendiilor în unitate, în domeniul de competenţă;
    - coordonează activitatea în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei;
    În calitate de şef al structurii de securitate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    - coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
    - monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;
    - consiliază conducerea inspectoratului general în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
    - urmăreşte modul de actualizare permanentă a evidenţei certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;
    - urmăreşte modul de întocmire şi actualizare a listelor informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;
    În domeniul INFOSEC îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    - coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate şi INFOSEC.
    - este responsabil pentru implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate, conform normelor în vigoare;
    - asigură monitorizarea echipamentelor care intră/ies din zonele de securitate.
    În calitate de funcţionar de securitate NATO şi UE îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    - coordonează activitatea Subregistrului I.G.Av.;
    - monitorizează implementarea normelor interne de securitate a informaţiilor clasificate NATO şi UE, precum şi modul de respectare a acestora în cadrul I.G.Av;
    - asigură implementarea normelor interne privind securitatea personalului;
    - ţine evidenţa actualizată a tuturor persoanelor din cadrul I.G.Av., care au acces la informaţii clasificate NATO şI UE, o copie de pe certificatele de securitate tip A şi a măsurilor necesare pentru revalidarea sau retragerea certificatelor de securitate;
    - coordonează şi urmăreşte punerea în aplicare a normelor interne privind securitatea documentelor clasificate NATO şi UE în cadrul I.G.Av.;
    - stabileşte măsurile de securitate fizică pentru controlul accesului în zonele de securitate, pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate;
    - coordonează întocmirea, implementarea şi controlul modului de aplicare a propriilor programe de pregătire a personalului;
    b) Lunar:
    - monitorizează şi analizează, prin structurile specializate sau comisii, starea tehnicii de aviaţie;
    - controlează folosirea legală a mijloacelor autospeciale şi de transport auto şi asigură utilizarea optimă a acestora, raportat la misiunile specifice impuse de dispunerea geografică a unităţilor inspectoratului general;
    - coordonează procesul de scoatere din funcţiune şi de declasare a bunurilor specifice din dotarea inspectoratului general;
    c) Trimestrial:
    - coordonează activitatea privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de construire pentru proiectele de investiţii imobiliare şi de infrastructură şi autorizaţiilor de desfiinţare a construcţiilor aflate în administrarea inspectoratului general şi unităţilor subordonate;
    În calitate de şef al structurii de securitate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    - organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;
    - verifică modul de păstrare şi organizare a evidenţei certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
    În calitate de funcţionar de securitate NATO şi UE îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    - inspectează activitatea Subregistrului I.G.Av. privind modalităţile de gestionare a informaţiilor NATO şi U.E. clasificate;
    - verifică condiţiile de securitate ale spaţiilor, birourilor, încăperilor, containerelor, în care sunt manipulate sau păstrare informaţiile NATO şi U.E. clasificate;
    - adoptă măsurile necesare pentru a asigura un nivel de protecţie fizică corespunzător în toate încăperile în care se desfăşoară activităţi în cadrul cărora sunt vehiculate informaţii clasificate NATO şi U.E.;
    - pregăteşte şi execută programele de inspecţie a măsurilor de securitate fizică în cadrul CSNR, din competenţă, şi îl informează pe şeful instituţiei cu privire la vulnerabilităţile constatate;
    - realizează verificări inopinate ale sistemelor de protecţie fizică;
    - ţine evidenţa tuturor persoanelor din cadrul I.G.Av. care au participat la forme de pregătire organizate de NATO şi U.E., de structuri de securitate ale Alianţei Nord-Atlantice sau la forme de pregătire organizate la nivel naţional;
    d) Anuale:
    - asigură respectarea reglementărilor în domeniul calităţii în construcţii, în toate componentele sistemului şi în toate etapele;
    - coordonează activitatea de analiză şi evaluare periodică a activităţii logistice;
    În calitate de şef al structurii de securitate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    - verifică şi supune aprobării conducerii inspectoratului general normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate potrivit legii;
    - verifică modul de întocmire a Programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate pentru inspectoratul general, pe care îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;
    În calitate de funcţionar de securitate NATO şi UE îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    - stabileşte planul de cooperare cu alte formaţiuni cu responsabilităţi în asigurarea protecţiei fizice;
    - elaborează şi actualizează planul de securitate pentru protecţia informaţiilor clasificate NATO şi UE la nivelul I.G.Av.;
    - întocmeşte Planul specific de pregătire, în baza prevederilor Planului unic de pregătire a personalului şi desfăşoară activităţi specifice de pregătire la nivelul I.G.Av.;
    e) Ocazional:
    - coordonează activitatea de elaborare a proiectelor de reglementări, norme şi instrucţiuni privind mentenanţa tehnicii de aviaţie;
    - coordonează predarea/preluarea în/din reparaţie/fabricaţie a tehnicii de aviaţie;
    În calitate de şef al structurii de securitate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    - acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;
    - efectuează, cu aprobarea inspectorului general, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;
    - exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.
    În domeniul INFOSEC îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    - asigură punerea la dispoziţia şefului componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (CSTIC) lista cu certificatele de securitate/autorizaţiile de acces la informaţiile clasificate deţinute de personalul inspectoratului general;
    În calitate de funcţionar de securitate NATO şi UE îndeplineşte următoarele atribuţii specifice, direct sau prin personalul din subordine:
    - îl consiliază pe şeful I.G.Av. pentru toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate NATO şi UE;
    - elaborează norme interne de aplicare a reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate NATO şi UE;
    - iniţiază procesul de solicitare a eliberării certificatelor de securitate, din dispoziţia şefului I.G.Av., şi asigură cadrul procedural, prin personalul din subordine pentru punerea la dispoziţie a formularelor tip şi consilierea celor pentru care se solicită accesul;
    - acordă sprijinul necesar instituţiilor cu atribuţii în efectuarea verificărilor asupra personalului ce urmează să aibă acces la informaţii clasificate NATO şi UE;
    - pregăteşte şi transmite către Registrul Intern al M.A.I. solicitarea şi documentaţia necesară acreditării, reacreditării sau desfiinţării în cadrul I.G.Av. a unei CSNR;
    - formele de pregătire vor fi organizate şi susţinute de către funcţionarul de securitate, conform tematicilor cuprinse în propriul plan specific de pregătire a personalului.
    - emite, la ordin, documente specifice domeniului de competenţă.
    2. Responsabilităţi de planificare
    - vizează planurile de mentenanţă şi programele anuale de achiziţie publică pentru inspectoratul general;
    - avizează programe logistice pe termen lung, mediu şi scurt în raport cu cerinţele operative, obiectivele şi sarcinile rezultate din atribuţiile ce revin inspectoratului general;
    - aprobă programe pentru pregătirea de specialitate a personalului tehnic de aviaţie şi din celelalte structuri din domeniul de competenţă;
    În calitate de funcţionar de securitate NATO şi UE îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    - reanalizează periodic şi actualizează normele interne de implementare a reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate NATO şi UE;
    3. Responsabilităţi de raportare
    - stabileşte măsuri logistice cu caracter imediat atunci când se produc evenimente aeriene în cadrul inspectoratului general ori în celelalte structuri care execută misiuni cu suport aerian;
    În domeniul INFOSEC îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    - asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    În calitate de şef al structurii de securitate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    - informează conducerea inspectoratului general despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
    - prezintă inspectorului general propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din inspectoratul general şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;
    În calitate de funcţionar de securitate NATO şi UE îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    - îl informează pe şeful I.G.Av. cu privire la vulnerabilităţile, riscurile şi încălcările reglementărilor de securitate şi Registrul Intern al M.A.I. şi propune măsurile ce se impun pentru soluţionarea acestora;
    4. Luarea deciziilor:
    - exercită autoritatea de adjunct al inspectorului general (pentru logistică) al inspectoratului general şi ia decizii potrivit competenţelor;
    - răspunde în faţa inspectorului general de modul de îndeplinire a atribuţiilor date în competenţă;
    - asigură măsurile de respectare strictă a confidenţialităţii activităţilor desfăşurate în temeiul prevederilor actelor normative referitoare la protecţia datelor şi informaţiilor clasificate.
    5. Accesul la informaţii:
    - are acces la documente clasificate STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ, în condiţiile legii.

    E. Standarde de performanţă asociate postului
    1. Indicatori cantitativi:
    ● asigură îndeplinirea tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin postului pe care îl ocupă.
    2. Indicatori calitativi:
    ● asigură managementul performant al luării cu operativitate a deciziilor, gestionarea judicioasă a resurselor umane şi materiale alocate, conform prevederilor legale şi cerinţelor postului, precum şi al activităţilor de pregătire şi perfecţionare în domeniul logistic/economic, pentru executarea misiunilor operative ordonate de conducerea ministerului şi de inspectorul general.
    3. Costuri:
    ● asigură planificarea, organizarea, conducerea/coordonarea/evaluarea şi desfăşurarea activităţilor în domeniul managementului logistic de aviaţie, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.
    4. Timp:
    ● în termenele stabilite de actele normative specifice, precum şi de ordinele/dispoziţiile primite
    5. Utilizarea resurselor:
    ● dispune de toate mijloacele legale aflate la dispoziţie.
    6. Mod de realizare:
    ● individual şi în colaborare cu personalul din subordine şi locţiitorii comandanţilor din unităţile teritoriale.


     SECRETAR DE STAT SECRETAR DE STAT AVIZAT
                                                             SECRETAR DE STAT

                                INSPECTOR GENERAL
                      AL INSPECTORATULUI GENERAL DE AVIAŢIE
                        AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE


                               TITULARUL POSTULUI
             ____________________________________________________

             SEMNĂTURA _____________________ Data _______________


                                   ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016