Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 REGULAMENT din 5 noiembrie 2019 Componenţa şi Regulamentul de desfăşurare a lucrărilor Consiliului de conducere al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 5 noiembrie 2019  Componenţa şi Regulamentul de desfăşurare a lucrărilor Consiliului de conducere al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor    Twitter Facebook
Cautare document

 REGULAMENT din 5 noiembrie 2019 Componenţa şi Regulamentul de desfăşurare a lucrărilor Consiliului de conducere al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 930 din 19 noiembrie 2019
──────────
    Aprobat prin DECIZIA nr. 582 din 5 noiembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 din 19 noiembrie 2019.
──────────
    ART. 1
    (1) La nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se constituie şi funcţionează Consiliul de conducere, compus din următorii membri titulari/înlocuitorii acestora:
    a) directorul general;
    b) directorii generali adjuncţi;
    c) şefii structurilor din subordinea acestora.

    (2) La şedinţele de lucru ale Consiliului de conducere în cadrul cărora sunt discutate probleme de interes profesional, economic şi social la nivel de sistem sunt invitaţi să participe reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivelul grupului de unităţi din poliţia penitenciară.
    (3) La şedinţele de lucru ale Consiliului de conducere în cadrul cărora sunt discutate probleme de interes profesional, economic şi social care privesc Administraţia Naţională a Penitenciarelor sunt invitaţi să participe reprezentanţii organizaţiilor sindicale componente/afiliate de la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pot fi invitaţi să participe şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivelul grupului de unităţi din poliţia penitenciară.
    (4) Directorul general poate invita la şedinţele Consiliului de conducere:
    a) reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei;
    b) directori de unităţi penitenciare;
    c) purtătorul de cuvânt al instituţiei;
    d) responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal;
    e) alte persoane.

    (5) Consiliul de conducere se întruneşte, de regulă, lunar sau ori de câte ori este nevoie, la iniţiativa directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (6) Ordinea de zi a Consiliului de conducere se stabileşte şi se aprobă de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, ţinând seama şi de propunerile membrilor acestuia şi ale organizaţiilor sindicale prevăzute la alin. (2) şi (3).
    (7) Convocarea participanţilor se face în scris, prin intermediul structurii de secretariat, cu cel puţin trei zile lucrătoare înaintea şedinţei Consiliului de conducere, prin comunicarea, telefonic sau prin e-mail, a ordinii de zi şi a documentelor de lucru, cu excepţia celor care conţin date cu caracter personal, informaţii clasificate şi date care nu intră în sfera informaţiilor de interes public, în cazul în care acestea există.
    (8) Participanţii la şedinţele Consiliului de conducere vor respecta cu stricteţe confidenţialitatea şi regimul juridic al datelor şi documentelor interne diseminate. Datele şi documentele în cauză vor fi utilizate exclusiv pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului de conducere şi este interzisă mediatizarea prin orice mijloace, fără acordul expres şi prealabil al directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor/înlocuitorului acestuia. În cazul invitaţilor la şedinţa Consiliului de conducere consimţământul expres poate fi acordat doar ca urmare a unei corespondenţe prealabile între părţi pe această temă. Încălcarea acestei obligaţii de către o structură sindicală invitată dă dreptul directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor/ înlocuitorului acestuia la sistarea furnizării de informaţii către aceasta structură şi neacceptarea prezenţei reprezentanţilor acesteia la şedinţele Consiliului de conducere.
    (9) În mod excepţional, prin derogare de la prevederile alin. (7), Consiliul de conducere se poate întruni de urgenţă, sens în care, prin intermediul structurii de secretariat, se realizează în cel mai scurt timp posibil convocarea participanţilor, comunicarea ordinii de zi şi a documentelor de lucru, cu excepţia celor care conţin date cu caracter personal, informaţii clasificate, precum şi date care nu intră în sfera informaţiilor de interes public.
    (10) Participanţii la şedinţele Consiliului de conducere trebuie să posede autorizaţie de acces la informaţii clasificate corespunzătoare nivelului de clasificare al documentelor ce se pun în dezbatere şi să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal.
    (11) Secretariatul Consiliului de conducere este asigurat de şeful Serviciului cabinet sau înlocuitorul acestuia care consemnează conţinutul dezbaterilor într-un proces-verbal.

    ART. 2
    (1) În principal, în cadrul Consiliului de conducere al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se dezbat următoarele teme:
    a) organizarea şi desfăşurarea activităţilor privind: siguranţa deţinerii şi a normelor de aplicare a regimului penitenciar, demersurile de reintegrare socială, asistenţa medicală acordată deţinuţilor şi personalului din sistemul administraţiei penitenciare, informatizarea sistemului administraţiei penitenciare, problematica specifică activităţii pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă şi protecţiei mediului, precum şi cea specifică activităţii pe linia managementului situaţiilor de urgenţă;
    b) problematica specifică activităţii de resurse umane;
    c) elaborarea şi implementarea politicilor de resurse umane;
    d) modificarea raporturilor de serviciu din punctul de vedere al mutărilor, schimbărilor din funcţie, împuternicirilor şi al avansărilor în grad şi/sau funcţie la aceeaşi poziţie;
    e) asigurarea funcţionalităţii sistemului administraţiei penitenciare din punctul de vedere al dotării şi asigurării cu bunuri şi mijloace materiale;
    f) priorităţi privind fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi repartizarea şi utilizarea mijloacelor financiare alocate;
    g) rezultatele rapoartelor de audit, inspecţiilor generale şi controalelor inopinate/tematice efectuate în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, graficul şi stadiul implementării măsurilor dispuse, după caz;
    h) situaţia litigiilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate;
    i) necesitatea elaborării şi fundamentării unor proiecte de acte normative referitoare la domeniile de activitate ale sistemului administraţiei penitenciare;
    j) asigurarea transparenţei şi promovarea imaginii reale ale sistemului penitenciar la nivelul societăţii, din perspectiva asigurării unei bune colaborări cu mass-media locală şi centrală;
    k) strategii de dezvoltare, planuri de management pentru dezvoltarea diferitelor domenii de activitate şi stadiile de implementare ale acestora;
    l) gestionarea protocoalelor de colaborare cu instituţii, asociaţii şi fundaţii naţionale şi internaţionale;
    m) gestionarea programelor cu finanţare externă;
    n) acordarea sporurilor, a altor drepturi şi recompense;
    o) drepturi şi interese profesionale, economice, sociale, culturale ale personalului din penitenciare.

    (2) În timpul şedinţei, ordinea discuţiilor, a dezbaterilor şi timpul alocat pentru acestea sunt stabilite de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor/înlocuitorul acestuia.
    (3) În timpul şedinţei, în situaţii justificate, directorul general/înlocuitorul acestuia poate restrânge sau extinde ordinea de zi prin noi puncte de discuţie. Extinderea, restrângerea ordinii de zi şi justificarea acestui demers vor fi consemnate în procesul-verbal de şedinţă. În situaţia în care noile puncte de discuţie aprobate necesită documentare, analiza acestora poate fi amânată de către directorul general/înlocuitorul acestuia pentru o altă şedinţă a Consiliului de conducere.

    ART. 3
    (1) Proiectul procesului-verbal se întocmeşte în termen de două zile lucrătoare de la încheierea şedinţei şi este transmis către participanţi, în scop consultativ, pentru un interval de o zi lucrătoare. Depăşirea termenului precizat se consideră acord tacit din partea participanţilor la şedinţă, în lipsa comunicării unor eventuale observaţii privind conţinutul proiectului de proces-verbal.
    (2) Procesul-verbal al şedinţei Consiliului de conducere, definitivat în urma consultării, este semnat de către participanţi.
    (3) Şedinţele Consiliului de conducere nu au caracter public. Prin excepţie, în situaţii temeinic justificate, directorul general poate stabili ca şedinţele să fie publice.
    (4) Măsurile stabilite în cadrul Consiliului de conducere şi procesul-verbal de şedinţă intră, după caz, sub incidenţa dispoziţiilor legale privind protecţia informaţiilor clasificate, a datelor cu caracter personal, precum şi a datelor exceptate de la liberul acces la informaţii de interes public, în funcţie de natura informaţiilor discutate şi consemnate.
    (5) În măsura în care în cadrul şedinţei Consiliului de conducere nu s-a stabilit altfel, procesul-verbal menţionat la alin. (2) se transmite, după semnare, din oficiu, organizaţiilor sindicale, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, a datelor cu caracter personal, precum şi a datelor exceptate de la liberul acces la informaţii de interes public.
    (6) În situaţii obiectiv justificate, şedinţele Consiliului de conducere pot fi înregistrate şi/sau transmise în format electronic, doar cu consimţământul explicit şi prealabil al tuturor participanţilor şi cu respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia informaţiilor clasificate şi confidenţialitatea informaţiilor care nu au caracter public potrivit legislaţiei specifice, inclusiv a celor referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.
    (7) Informarea personalului sau/şi a unităţilor subordonate cu privire la unele aspecte discutate în cadrul şedinţei Consiliului de conducere se face cu respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia informaţiilor clasificate, a datelor cu caracter personal, precum şi a datelor exceptate de la liberul acces la informaţii de interes public, din dispoziţia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau a înlocuitorului acestuia.

    ART. 4
    Perturbarea sau împiedicarea desfăşurării şedinţelor Consiliului de conducere din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în orice mod, proferarea de injurii, ameninţări ori folosirea unui limbaj obscen sau cu conotaţii peiorative sau discriminatorii atrag răspunderea disciplinară a persoanei în cauză sau, după caz, evacuarea din sala de şedinţe a invitatului şi interdicţia participării acestuia la următoarele şedinţe, pe o perioadă de 3 luni. Şedinţa se suspendă pe durata acestei situaţii.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016