Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 4 octombrie 2018  de colaborare româno-ucrainean privind apărarea împotriva inundaţiilor şi gheţurilor produse de cursurile de apă şi de apele interne    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 4 octombrie 2018 de colaborare româno-ucrainean privind apărarea împotriva inundaţiilor şi gheţurilor produse de cursurile de apă şi de apele interne

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 66 din 28 ianuarie 2019
──────────
    Aprobat prin Protocolul din 4 octombrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 66 din 28 ianuarie 2019.
──────────

    Dispoziţii generale
    Prezentul Regulament privind apărarea împotriva inundaţiilor şi gheţurilor produse de cursurile de apă şi de apele interne (denumit în continuare Regulament) are la bază Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la 30 septembrie 1997 la Galaţi, denumit în continuare Acord.
    În conformitate cu articolele 11 şi 13 din Acord, prin Regulament se reglementează măsurile şi activităţile premergătoare viiturilor, în timpul viiturilor şi gheţurilor şi după trecerea viiturilor, pe cursurile de apă, precum şi pe canalele de desecare care intersectează sau formează frontiera de stat, în scopul obţinerii eficienţei maxime în activitatea părţilor, desfăşurată pentru evacuarea viiturilor şi a surplusului de apă, cu cele mai mici pierderi pentru economia naţională.
    Datele referitoare la instituţiile competente ale părţilor, precum şi obiectivele şi instalaţiile aferente sunt prezentate în anexele acestui regulament.
    Instituţiile competente ale părţilor îşi vor comunica anual, până la 31 decembrie, date privind toate modificările care au avut loc în datele conţinute în anexe.
    Părţile vor face schimb de planuri-schemă ale zonelor de frontieră, pe care sunt indicate digurile de protecţie, canalele care intersectează sau formează frontiera de stat, posturile hidrometrice, stăvilarele, şi vor transmite, de asemenea, profilurile longitudinale şi transversale ale sectoarelor de frontieră, ale canalelor şi digurilor de protecţie, în sistemul Baltic.
    În cazul modificării în plan a caracteristicilor canalelor, construcţiilor şi instalaţiilor, părţile se vor informa din timp asupra acestora.
    În scopul coordonării activităţii, părţile vor conveni anual planurile de măsuri de gospodărire a apelor de frontieră. În fiecare toamnă se va face o verificare a amenajărilor de apărare împotriva inundaţiilor şi gheţurilor de pe teritoriile ambelor state, încheindu-se cu aceste ocazii protocoale corespunzătoare.
    Părţile vor face anual schimb de experienţă privind realizarea măsurilor de protecţie împotriva inundaţiilor.
    La elaborarea planurilor de dezvoltare în perspectiva gospodăririi apelor, în zonele de frontieră, părţile vor avea în vedere schimbul de informaţii privind măsurile preconizate, a căror realizare poate influenţa negativ regimul apelor de frontieră.
    Anual, părţile convin activitatea de gospodărire a apelor care se va desfăşura în anul curent şi care este preconizată în perspectivă, îşi transmit reciproc planurile convenite pentru lucrările de gospodărire a apelor, care au influenţă asupra regimului curgerii apelor de frontieră.
    În locurile critice din punctul de vedere al trecerii viiturilor (pe lângă poduri, construcţii, consolidări de maluri, diguri), instituţiile competente de gospodărire a apelor stabilesc secţiunile de calcul al albiei râului, pentru care se vor face anual măsurători şi evaluări.
    La fiecare 5 ani, pe baza metodologiei convenite, se verifică condiţiile curgerii, se evaluează şi se întreprind acţiuni pentru eliminarea cauzelor care duc la modificări nefavorabile ale regimului curgerii.
    Prevederile Regulamentului vor fi aplicate de către instituţiile competente ale părţilor, cuprinse în anexa nr. 1 la prezentul regulament.
    Pentru coordonarea acţiunilor în cazul producerii de fenomene hidrometeorologice periculoase şi accidente la construcţiile hidrotehnice, instituţiile competente de gospodărire a apelor întreţin legături directe între ele, în care scop fiecare parte desemnează delegaţi competenţi pentru a da informaţii în legătură cu apărarea împotriva inundaţiilor şi pentru a aplica în mod operativ măsurile ce decurg din prezentul regulament.
    În acest scop, delegaţii competenţi pot avea permise de trecere a frontierei, în conformitate cu prevederile privind trecerea frontierei, prevăzute în Acord.
    CAP. I
    Măsuri ce trebuie luate şi lucrări ce trebuie realizate înaintea perioadei de ape mari
    ART. 1
    Permanent, instituţiile competente de gospodărire a apelor ale părţilor, fiecare pe teritoriul statului său, iau următoarele măsuri:
    - asigurarea funcţionării la parametrii optimi a fluxului informaţional;
    – întreţinerea în bună stare a digurilor din lungul cursurilor de apă şi a digurilor acumulărilor nepermanente, precum şi a altor construcţii hidrotehnice;
    – dotarea liniilor de apărare împotriva inundaţiilor cu materiale şi unelte de apărare conform normativelor proprii ale fiecărei părţi;
    – curăţarea albiilor cursurilor de apă şi îndepărtarea obstacolelor, pentru păstrarea capacităţii de curgere a apelor şi gheţurilor;
    – întocmirea planurilor de apărare, conform normativelor proprii ale fiecărei părţi.


    ART. 2
    Delegaţii competenţi ai celor două părţi se vor întâlni în toamna fiecărui an, până cel târziu la 1 noiembrie, pe teritoriile român şi ucrainean, pentru a examina stadiul măsurilor luate privind acţiunea de apărare împotriva inundaţiilor pe sectoarele cursurilor de apă prevăzute în anexa nr. 2 la Regulament. Constatările examinării vor fi consemnate într-un proces-verbal, ce va fi înaintat împuterniciţilor spre aprobare.

    CAP. II
    Măsuri ce se întreprind şi lucrări ce se realizează în timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice
    ART. 3
    În timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, instituţiile competente de gospodărire a apelor acţionează, fiecare pe teritoriul său şi pe cheltuiala proprie, în baza planului de apărare, a legislaţiei naţionale proprii şi a prevederilor prezentului regulament, asigură legătura permanentă între ele şi coordonarea, în funcţie de necesităţi, a acţiunilor de apărare împotriva inundaţiilor.

    ART. 4
    Instituţiile competente de gospodărire a apelor se vor informa reciproc în perioada de apărare şi în afara acesteia asupra oricăror măsuri sau evenimente legate de exploatarea construcţiilor hidrotehnice (lacuri de acumulare, staţii de pompare etc.) care ar modifica esenţial curgerea apelor în secţiunile de frontieră.

    ART. 5
    În timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi a accidentelor la construcţiile hidrotehnice, instituţiile competente de gospodărire a apelor iau următoarele măsuri, fiecare pe teritoriul propriu:
    - închiderea stavilelor din digurile de apărare împotriva inundaţiilor, conform planului de apărare;
    – asigurarea cu materiale şi unelte necesare a punctelor critice de apărare;
    – închiderea breşelor din diguri şi din alte lucrări hidrotehnice, localizarea apelor revărsate şi readucerea lor în albie;
    – înlăturarea pericolului ce poate fi provocat de gheţuri şi zăpoare;
    – executarea intervenţiilor necesare la lucrările de apărare periclitate.


    ART. 6
    În timpul acţiunii de apărare se efectuează legătura directă, permanentă, prin sistemul de telecomunicaţii existent, între instituţiile competente de gospodărire a apelor ale celor două părţi, prin dispecerate.
    În situaţii extraordinare, instituţiile competente ale părţilor iau măsuri concordate pentru realizarea legăturilor directe după necesităţi.

    ART. 7
    Reprezentanţi ai instituţiilor competente de gospodărire a apelor ale celor două părţi se pot întâlni în perioada apelor mari, ori de câte ori se va considera necesar, pe teritoriul statului oricăreia dintre părţi, pentru rezolvarea operativă a problemelor apărute.
    Crearea condiţiilor necesare pentru rezolvarea acestora revine instituţiilor competente ale părţii pe teritoriul statului în care există probleme.

    ART. 8
    Măsurile de apărare în perioada apelor mari se desfăşoară în trei faze:
    a) faza I de apărare (pregătire pentru apărare);
    b) faza a II-a de apărare (apărare efectivă);
    c) faza a III-a de apărare (apărare intensivă, extraordinară).
    Instituţiile competente de gospodărire a apelor dispun luarea măsurilor prevăzute pentru fiecare fază de apărare atunci când nivelul apei atinge, la cel puţin una din mire, cotele prevăzute în anexele nr. 3a, 3b şi 4a, 4b şi dacă se aşteaptă din amonte creşterea în continuare a nivelului apei.
    Instituţiile competente de gospodărire a apelor pot dispune încetarea fazei respective de apărare atunci când nivelul apei a scăzut sub cota corespunzătoare fazei respective prevăzută în anexele nr. 4a şi 4b şi se aşteaptă în continuare scăderea nivelului apei.
    În cazul unor condiţii excepţionale, instituţiile competente de gospodărire a apelor pot dispune aplicarea măsurilor prevăzute pentru oricare din fazele de apărare, chiar înainte de atingerea nivelelor stabilite.
    Instituţiile competente de gospodărire a apelor îşi vor comunica reciproc, imediat, conform art. 6 din prezentul regulament, trecerea de la o fază de apărare la alta sau ieşirea din fazele de apărare, precum şi modificarea valorilor mărimilor nivelurilor caracteristice de apărare.
    Mărimile caracteristice de apărare pentru cele trei faze sunt:
    A. pentru zonele îndiguite ale cursurilor de apă:
    - cota fazei I de apărare - atunci când nivelul apei ajunge la piciorul taluzului exterior al digului pe o treime din lungimea acestuia;
    – cota fazei a II-a de apărare - atunci când nivelul apei ajunge la jumătatea înălţimii dintre cota fazei I şi cea a fazei a III-a de apărare;
    – cota fazei a III-a de apărare - atunci când nivelul apei ajunge la 0,5-1,5 m sub cota nivelurilor apelor maxime cunoscute sau sub cota nivelului maxim pentru care s-a dimensionat digul respectiv sau la depăşirea unui punct critic;

    B. pentru zonele neîndiguite ale cursurilor de apă:
    - cota de atenţie - nivelul apei la care pericolul de inundare este posibil după un interval de timp relativ scurt, în care se pot organiza acţiunile de apărare sau de evacuare;
    – cota de inundaţie - nivelul apei la care începe inundarea primului obiectiv;
    – cota de pericol - nivelul apei la care sunt necesare măsuri deosebite de evacuare a oamenilor şi bunurilor, restricţii la folosirea podurilor şi căilor rutiere, precum şi luarea unor măsuri deosebite în exploatarea construcţiilor hidrotehnice;

    C. pentru acumulări:
    a) fazele I, II şi III de apărare sunt stabilite în funcţie de nivelul apei în lac şi se calculează de proiectantul lucrării în ecartul cuprins între nivelul normal de retenţie (NNR) şi cota creastă deversor;

    D. pentru comportarea barajelor:
    a) pragurile critice sunt stabilite de proiectantul lucrării pentru fiecare obiectiv, pe baza instrucţiunilor interne ale fiecărei părţi, în funcţie de:
    - nivelul apei în lac, când acesta depăşeşte cota crestei deversorului;
    – atingerea unor valori-limită în comportarea construcţiei astfel:
    – pragul de atenţie - valorile unora dintre parametri se apropie sau chiar depăşesc domeniul considerat normal, fără ca starea generală de stabilitate a construcţiei să fie modificată;
    – pragul de alertă - modificări periculoase ale parametrilor de comportare cu evoluţia spre forme incipiente de cedare;
    – pragul de pericol - barajul suferă modificări ce pot conduce la avarierea gravă sau la ruperea construcţiei.


    ART. 9
    În timpul fazei I de apărare, organele competente de gospodărire a apelor iau următoarele măsuri, fiecare pe teritoriul statului său:
    a) punerea în funcţiune a sistemului de supraveghere, informare şi pază;
    b) verificarea construcţiilor şi a instalaţiilor de apărare, stabilirea măsurilor suplimentare de apărare, precum şi urmărirea condiţiilor de curgere;
    c) acumulările vor fi pregătite pentru exploatarea optimă (atenuare), în situaţia de viitură;
    d) închiderea stavilelor din diguri, conform prescripţiilor din regulamentele de exploatare proprii;
    e) citirea şi înregistrarea nivelurilor şi debitelor apelor la mirele din secţiunile menţionate în anexele nr. 3a şi 3b se fac la interval de 4 ore (0, 4, 8, 12, 16, 20), începând cu atingerea C.A., cu excepţia fluviului Dunărea, pentru care se aplică propriile reguli de apărare datorită regimului hidrologic specific.
    Simultan cu transmisia nivelurilor apei se vor transmite şi date privind nivelul de culminaţie şi ora producerii la mirele din anexele nr. 3a şi 3b.    ART. 10
    În timpul fazei a II-a de apărare, instituţiile de gospodărire a apelor iau următoarele măsuri, fiecare pe teritoriul statului său:
    a) intensificarea activităţii sistemului de supraveghere, de informare şi de pază;
    b) supravegherea şi paza de zi şi noapte a construcţiilor şi a instalaţiilor de apărare, urmărirea condiţiilor de curgere, efectuarea, în funcţie de necesităţi, a lucrărilor de apărare provizorii. Dispozitivele construcţiilor hidrotehnice vor fi exploatate în conformitate cu regulamentele proprii de exploatare;
    c) citirea şi înregistrarea nivelurilor la mirele menţionate în anexele nr. 3a şi 3b pentru râurile Tisa, Someş, Tur, Crasna, Prut şi Siret se vor face la interval de 4 ore (0, 4, 8, 12, 16, 20), care sunt asigurate de filialele competente ale administraţiei de hidrometeorologie pentru partea ucraineană şi de instituţiile competente de gospodărire a apelor pentru partea română. Pentru toate râurile menţionate în anexele nr. 3a şi 3b se vor transmite suplimentar şi în funcţie de disponibilitate datele de la staţiile automate prevăzute în anexele nr. 3a şi 3b la un interval de 2 ore începând de la ora „00“, care vor fi asigurate de instituţiile competente de gospodărire a apelor.
    Nivelurile înregistrate se vor comunica instituţiilor teritoriale competente de gospodărire a apelor ale celeilalte părţi, într-un interval de o oră de la înregistrare.
    Totodată, se vor comunica reciproc şi evenimentele mai importante în legătură cu condiţiile de curgere a viiturii şi starea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor.
    De asemenea se vor comunica reciproc datele privitoare la culminaţia undei de viitură, secţiunea, râul, Hmax., Qmax., ora producerii.
    În timpul fazei a II-a de apărare, instituţiile competente de gospodărire a apelor ale ambelor părţi vor comunica prognoza hidrologică întocmită pentru mirele determinante precizate în anexele nr. 3a şi 3b.    ART. 11
    În timpul fazei a III-a de apărare instituţiile competente de gospodărire a apelor iau următoarele măsuri, fiecare pe teritoriul statului său:
    a) intensificarea activităţii sistemului de supraveghere, de informare şi de pază;
    b) supravegherea şi paza de zi şi de noapte a construcţiilor şi instalaţiilor de apărare în locurile periclitate şi, în caz de necesitate, luarea măsurilor excepţionale de apărare;
    c) citirea şi înregistrarea nivelurilor la mirele menţionate în anexele nr. 3a şi 3b pentru râurile Tisa, Someş, Tur, Crasna, Prut şi Siret se vor face la interval de 4 ore (0, 4, 8, 12, 16, 20), care sunt asigurate de filialele competente ale administraţiei de hidrometeorologie pentru partea ucraineană şi de instituţiile competente de gospodărire a apelor pentru partea română. Pentru toate râurile menţionate în anexele nr. 3a şi 3b se vor transmite suplimentar şi în funcţie de disponibilitate datele de la staţiile automate prevăzute în anexele nr. 3a şi 3b la un interval de 2 ore începând de la ora „00“, care vor fi asigurate de instituţiile competente de gospodărire a apelor.
    Nivelurile şi debitele critice se vor comunica imediat instituţiilor competente de gospodărire a apelor ale celeilalte părţi. De asemenea se vor comunica reciproc datele conform anexelor nr. 3a şi 3b privitoare la culminaţia undei de viitură, staţia hidrometrică, râul, Hmax., Qmax. şi ora producerii.
    Cu ocazia transmiterii nivelurilor şi debitelor se vor comunica reciproc evenimentele mai importante în legătură cu condiţiile de curgere a apei şi starea lucrărilor de apărare care interesează cealaltă parte din punctul de vedere al apărării împotriva inundaţiilor. De asemenea se vor comunica reciproc datele privitoare la culminaţia viiturilor;

    d) în cazul în care instituţiile de gospodărire a apelor ale uneia dintre părţi apreciază că linia de apărare proprie nu va putea fi apărată în mod sigur, va informa fără întârziere instituţiile competente de gospodărire a apelor ale celeilalte părţi.
    În timpul fazei a III-a de apărare, instituţiile competente de gospodărire a apelor ale ambelor părţi vor comunica prognozele hidrologice întocmite pentru mirele precizate în anexele nr. 3a şi 3b.    ART. 12
    În cazul accidentelor la construcţiile hidrotehnice (ruperi de diguri, baraje etc.), instituţiile competente de gospodărire a apelor iau următoarele măsuri, fiecare pe teritoriul statului său:
    a) informarea neîntârziată a instituţiilor competente de gospodărire a apelor ale celeilalte părţi asupra orei, locului şi dimensiunii accidentului (lăţime, adâncime etc.), asupra posibilităţilor limitării efectelor, precum şi asupra altor situaţii care sunt importante pentru cealaltă parte din punctul de vedere al apărării împotriva inundaţiilor;
    b) în cazul producerii accidentului la construcţiile hidrotehnice, partea afectată poate solicita suportarea cheltuielilor de către partea pe teritoriul statului căreia s-a produs accidentul;
    c) în cazuri extreme de extindere a pericolului de inundaţii în zone locuite, pe bază de înţelegere între împuterniciţi sau reprezentanţii acestora, se pot lua măsuri de inundare dirijată în zone nelocuite, pentru limitarea efectelor. Înţelegerea va reglementa şi problemele suportării cheltuielilor financiare. Fiecare parte îşi va stabili dinainte, pe teritoriul propriu, zonele posibil a fi inundate dirijat, caracteristicile acestora pe planuri cu curbe de nivel, posibilităţile de evacuare ulterioară a apei acumulate, precum şi condiţiile precise în care măsura inundării dirijate va deveni operativă;
    d) continuarea fără întrerupere a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pe restul liniei de apărare;
    e) informarea operativă a instituţiilor competente de gospodărire a apelor ale celeilalte părţi asupra terminării lucrărilor de localizare.


    ART. 13
    Măsuri şi lucrări specifice de apărare împotriva gheţurilor:
    a) măsurile de apărare împotriva gheţurilor se desfăşoară în trei faze:
    - faza I poate fi ordonată atunci când gheaţa se desprinde şi sloiurile se scurg pe cursurile de apă;
    – faza a II-a poate fi ordonată când sloiurile formează îngrămădiri;
    – faza a III-a poate fi ordonată când sloiurile s-au blocat, formând zăpoare.
    Fazele de apărare pot fi ordonate în cazurile sus-menţionate numai atunci când fenomenele de gheaţă observate pot provoca creşterea în continuare şi într-un mod periculos a nivelurilor;


    b) instituţiile locale de gospodărire a apelor urmăresc continuu fenomenele de gheaţă de la apariţia gheţii până la dispariţia acesteia, iar de la începerea curgerii sloiurilor se informează reciproc zilnic, până la ora 12, despre grosimea gheţii şi despre evoluţia fenomenelor de gheaţă;
    c) în cazul apariţiei fenomenelor de gheaţă extraordinare (formarea zăpoarelor, pornirea bruscă a gheţii etc.) se informează reciproc, fără întârziere;
    d) instituţiile competente de gospodărire a apelor ale celor două părţi sunt obligate reciproc, fiecare pe teritoriul statului său, să ia măsurile necesare pentru asigurarea curgerii nestânjenite a gheţurilor, în scopul evitării creşterilor periculoase ale nivelurilor apelor.
    Aceste măsuri se vor lua în funcţie de necesităţi, indiferent de faza de apărare în care se găsesc.
    Intervenţiile mai importante pentru eliminarea pericolului gheţurilor şi care au influenţă asupra teritoriului statului celeilalte părţi vor fi efectuate în mod coordonat, părţile informându-se reciproc asupra rezultatului acţiunii;

    e) necesitatea îndepărtării zăpoarelor de pe cursurile de apă care formează frontiera sau întretaie frontiera va fi adusă la cunoştinţa organelor grănicereşti;
    f) referitor la fluviul Dunărea, intervenţiile pentru eliminarea pericolelor produse de gheţuri sunt precizate într-un acord separat, încheiat între organele de transporturi din ambele ţări.


    CAP. III
    Măsuri şi lucrări după trecerea apelor mari
    ART. 14
    După trecerea apelor mari şi încetarea activităţii de apărare, şi anume după scăderea nivelului apei şi dispariţia pericolului real, instituţiile competente de gospodărire a apelor, fiecare pe teritoriul statului său, iau următoarele măsuri:
    - refacerea neîntârziată a construcţiilor de apărare deteriorate, pentru a fi aduse la capacitatea iniţială de apărare;
    – întocmirea dărilor de seamă, ce vor cuprinde: funcţionarea fluxului informaţional, modul în care au fost îndeplinite prevederile prezentului regulament, datele şi fenomenele caracteristice legate de curgerea viiturilor, de îndepărtarea pericolului provocat de gheţuri, de operaţiunile şi măsurile cele mai importante efectuate, de acţiunile de apărare, în această perioadă, a lucrărilor hidrotehnice şi de apărare, precum şi concluziile ce se desprind din acestea pentru viitor.
    Dările de seamă, ce constituie anexe la procesele-verbale şi care vor fi schimbate de delegaţiile competente ale celor două părţi cu ocazia verificării lucrărilor de apărare, se analizează de către grupele de lucru şi se aprobă de împuterniciţi.
    Imediat după producerea viiturilor, în cel mai scurt timp posibil, părţile vor realiza în comun profile transversale în secţiunea de frontieră, pentru determinarea debitelor şi nivelurilor maxime, precum şi cartarea zonei inundate.    ART. 15
    În perioada de ape mari şi cu gheţuri, instituţiile competente de gospodărire a apelor ale celor doua părţi, organizând şi conducând acţiunile de apărare, fiecare pe teritoriul statului său, pot ajuta cealaltă parte pentru combaterea pericolului de inundaţii şi gheţuri. Trecerea frontierei de către personalul muncitor, cu materiale, utilaje şi mijloace de comunicaţie, pentru efectuarea unor lucrări, se face în conformitate cu prevederile art. 14 şi 15 din Acord.

    CAP. IV
    Inundaţii produse de ape interne
    ART. 16
    Curgerea apelor interne se face în modul următor:
    în zonele în care pe teritoriul român, respectiv ucrainean există sisteme de colectare şi evacuare în emisari a apelor interne, evacuarea apelor până la capacitatea maximă a acestor sisteme se va face prin ele, precum şi prin canalele existente care întretaie frontiera, în conformitate cu regulamentul de exploatare propriu al fiecărei părţi.


    ART. 17
    Reţeaua de canale de desecare este exploatată de fiecare parte în conformitate cu regulamentele proprii.

    ART. 18
    Dacă se ating valorile prevăzute la staţiile hidrometrice din anexa nr. 6, părţile se vor informa reciproc cu privire la nivelurile apei până la scăderea acestora. Informaţiile privind nivelurile apei se măsoară o data pe zi, la ora 8,00, şi se transmit la ora 9,00 celeilalte părţi.
    În cazul apariţiei pericolului de revărsare a apei din canale şi producerii de inundaţii pe teritoriile Ucrainei sau României, părţile se informează reciproc de cel puţin două ori pe zi (la ora 9,00 şi 21,00).

    ART. 19
    Odată cu transmiterea datelor cu privire la nivelurile apei, părţile se informează reciproc în legătură cu măsurile de protecţie împotriva inundaţiilor pe teritoriile statelor proprii, cu folosirea staţiilor de pompare, stăvilarelor, nodurilor hidrotehnice, precum şi despre umplerea şi golirea lacurilor de acumulare.
    Tranzitarea debitelor de apă la nivelele stabilite, conform anexei nr. 5, este realizată de către părţi prin măsurile prevăzute în regulamentele proprii.

    ART. 20
    În perioada de pericol excepţional de inundaţii, instituţiile competente de gospodărire a apelor vor stabili legătura directă între ele şi vor lua măsuri comune de accelerare a evacuării surplusului de apă, limitării zonei inundate şi se va acorda ajutor reciproc, sub formă de forţă de muncă, materiale şi utilaje, mijloace de transport, conform celor stabilite în Acord.

    ART. 21
    Instituţiile competente ale părţilor se informează anual în legătură cu cauzele care au determinat viiturile şi inundaţiile din anul precedent, caracteristicile lor, cu experienţa căpătată în activitatea de apărare şi posibilităţile de perfecţionare şi organizare a metodelor de apărare.

    ART. 22
    După trecerea apelor mari, fiecare parte determină pe teritoriul statului său pagubele produse asupra râurilor, canalelor şi construcţiilor hidrotehnice şi stabileşte măsurile de refacere a lucrărilor şi de îmbunătăţire a curgerii şi evacuării apelor.
    Fiecare parte execută lucrări de refacere pe teritoriul statului său.
    Parametrii canalelor, lucrărilor de refacere şi reparaţii trebuie să asigure trecerea debitelor de calcul prevăzute în anexa nr. 5.

    ART. 23
    La cererea uneia dintre părţi, instituţiile competente de gospodărire a apelor se întrunesc, după trecerea viiturilor şi inundaţiilor, pentru verificarea generală a digurilor de protecţie, consolidărilor de maluri, canalelor de desecare şi a construcţiilor aferente, convin volumul lucrărilor de reparaţii, precum şi perioada de realizare a acestora.
    Toate aceste lucrări se supun aprobării împuterniciţilor părţilor, prin schimb de scrisori.

    ART. 24
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.
    Prezentul regulament va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părţile se informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor interne necesare intrării în vigoare a Protocolului sesiunii împuterniciţilor.
    Prezentul regulament poate fi modificat şi completat prin hotărârea împuterniciţilor. Modificările şi completările Regulamentului vor intra în vigoare conform procedurii prevăzute în articolul precedent.

    Semnat la ................., la data de ....................., în două exemplare originale, fiecare în limba română şi în limba ucraineană, ambele texte fiind egal autentice.
    Împuternicitul Guvernului României,
    …………….
    Împuternicitul Guvernului Ucrainei,
    …………….
    ANEXA 1

    Instituţiile competente ale părţilor

    Pe teritoriul României:
    Pentru date hidrologice:
    1. Ministerul Apelor şi Pădurilor
    Direcţia managementul resurselor de apă
    Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, Bucureşti
    Telefon: 0040 21 316 22 20
    Telefon/Fax: 0040 21 319 46 15
    www.apepaduri.gov.ro

    2. Administraţia Naţională „Apele Române“
    Bucureşti, str. Edgar Quinet nr. 6, sector 1
    Telefon: +40 21 315 55 35 sau +40 21 315 13 01
    Fax: +40 21 315 55 35 sau +40 21 312 21 74
    E-mail: dispecer@rowater.ro
    www.rowater.ro

    3. Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor
    Bucureşti, şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97, sector 1
    Telefon: +40 21 318 11 15
    Fax: +40 21 318 11 16
    E-mail: relatii@hidro.ro
    www.inhga.ro
    Centrul Naţional de Prognoze Hidrologice Bucureşti
    Telefon: +40 21 317 99 94
    Fax: +40 21 317 99 95
    E-mail: comun@hidro.ro
    E-mail: relatii@meteoromania.ro
    www.meteoromania.ro

    Bazinul râului Tisa
    4. Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa
    Cluj-Napoca, Str. Vânătorului nr. 17
    Telefon: +40 264 43 30 28
    Fax: +40 264 43 30 26
    E-mail: dispecerat@dast.rowater.ro

    5. Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa
    Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureş
    Baia Mare, Str. Hortensiei nr. 2
    Telefon: +40 262 22 52 97
    Fax: +40 262 22 62 66
    E-mail: sgamm@dast.rowater.ro

    6. Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa
    Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare
    Satu Mare, Str. Mircea cel Bătrân nr. 8/A
    Telefon: +40 261 73 66 25
    Fax: +40 261 77 01 75
    E-mail: dispecer@sgasm.dast.rowater.ro; laborator@sgasm.dast.rowater.ro

    7. Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa
    Sistemul Hidrotehnic Tisa
    Sighetu Marmaţiei, Str. Primăverii nr. 4
    Telefon: +40 262 31 16 23
    Fax: +40 262 31 16 23
    E-mail: sistemsg@sgamm.dast.rowater.ro


    Bazinul râurilor Prut, Siret şi Suceava
    8. Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad
    Iaşi, str. Theodor Văscăuţeanu nr. 10
    Telefon: + 40 232 21 81 92
    Fax: + 40 232 21 38 84
    E-mail: dispecer@dap. rowater.ro

    9. Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad
    Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoşani
    Botoşani, str. Nicolae Iorga nr. 23
    Telefon: +40 231 58 40 64
    Fax: +40 231 58 40 65
    E-mail: dispecer@sgabt.dap.rowater.ro

    10. Administraţia Naţională „Apele Române“ - Exploatarea Complexă Stânca - Costeşti
    Oraşul Ştefăneşti, judeţul Botoşani
    Telefon: +40 231 56 42 47
    Fax: +40 231 56 43 21
    E-mail: stanca.nh@cliknet.ro
    E-mail: cnar_stanca_is@iasi.astral.ro

    11. Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Siret
    Bacău, str. Cuza Vodă nr. 1
    Telefon: + 40 234 51 54 66
    Fax: + 40 234 51 00 50
    E-mail: dispecer@das.rowater.ro

    12. Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Siret
    Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava
    Suceava, Str. Universităţii nr. 48
    Telefon: +40 230 21 68 35
    Fax: +40 230 52 34 67
    E-mail: dispecer@sgasv.das.rowater.ro

    13. Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Siret
    Sistemul Hidrotehnic Independent Siret
    Siret, str. Alexandru cel Bun nr. 61
    Telefon: +40 230 28 07 36
    Fax: +40 230 28 13 18
    E-mail: dispecerat.shsr@das.rowater.ro


    Bazinul râului Dunărea
    14. Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral
    Constanţa, bd. Mircea cel Bătrân nr. 122
    Telefon: + 40 241 67 30 24
    Fax: + 40 241 67 30 25
    E-mail: dispecer@dadl.rowater.ro

    15. Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral
    Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea
    Tulcea, str. Alex. Ciucurencu nr. 3
    Telefon: + 40 240 51 74 45
    Fax: + 40 240 51 41 45
    E-mail: dispecerat.tl@dadl.rowater.ro    Pentru date meteorologice:
    16. Ministerul Mediului
    Direcţia generală evaluare impact şi controlul poluării
    Bucureşti, Bulevardul Libertăţii nr. 12, sector 5
    Telefon: +400 214 089 595
    Fax: +400 213 160 421
    E-mail: dorina.mocanu@mmediu.ro

    17. Administraţia Naţională de Meteorologie
    Bucureşti, şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97, sector 1
    Telefon: +40 21 318 32 40
    Fax: +40 21 316 31 43
    E-mail: relatii@meteoromania.ro


    Pe teritoriul Ucrainei:
    1. Agenţia de Stat a Resurselor de Apă din Ucraina
    Kiev 01004, str. Velyka Vasylkivska nr. 8
    Telefon/fax: + 380 44 235-6046
    Е-mail: davr@davr.gov.ua, bilous@davr.gov.ua

    Bazinul râului Tisa
    2. Direcţia de Bazin a Resurselor de Apă - Tisa
    Ujgorod 88018, str. Slovianska Naberejna nr. 5
    Tel: (+ 380 312) 61-27-41, (+380 312) 61-27-34, (+380 312) 61-27-85
    Tel./Fax: (+380 312) 61-28-53
    E-mail: office@buvrtysa.gov.ua
    Web: www.buvrtysa.gov.ua

    3. Centrul regional hidrometeorologic din Zakarpatia
    88018 Ujgorod, str. Slovianska Naberejna nr. 5
    Tel./Fax: +380 312 61-27-66; +380 312 61-71-23
    E-mail: agduzhgorod@meteo.gov.ua; hydroprouzhgorod@meteo.gov.ua
    Web: http://www.gmc.uzhgorod.ua

    4. Sistemul interraional de gospodărire a apelor Tiacev
    Teaciv 90500, str. Lazivska nr. 48
    Tel.: (+380 3134) 21-289
    Tel./Fax: (+380 3134) 21-172
    E-mail: tmuvg@buvrtysa.gov.ua

    5. Sistemul interraional de gospodărire a apelor Vinogradov
    Vinogradov 90300, str. Ivana Franca nr. 100
    Telefon/fax: + 380 3143 22-977
    E-mail: vmuvg@buvrtysa.gov.ua


    Bazinul râurilor Prut, Siret şi Suceava
    6. Direcţia de Bazin a Resurselor de Apă Prut şi Siret
    58013 Cernăuţi, str. Geroiv Maidanu nr. 194 b
    Tel.: +380 372 27-46-42, +380 372 53-92-00
    Fax: +380 372 27-46-42
    E-mail: dpbuvr@dpbuvr.gov.ua; dpbuuvr.cruz@gmail.com
    Web: http://dpbuvr.gov.ua

    7. Centrul regional hidrometeorologic din regiunea Cernăuţi
    58010 Cernăuţi, str. Glinka nr. 1
    Telefon: + 380 372 52 69 38; +380 3725165 46
    Fax: +380 372 52 18 71
    E-mail: pgdchernivci@meteo.gov.ua; hydrochernivci@meteo.gov.ua


    Bazinul râului Dunărea
    8. Direcţia Regională de Gospodărire a Apelor Odessa
    65078 Odessa, str. Gaidara nr. 13
    Telefon: + 380 48 766-90-87
    Web: www.oouvr.gov.ua

    9. Direcţia de Bazin a Resurselor de Apă - Fluviul Dunărea
    68600, Regiunea Odessa, Ismail, Bolgradsche şoseaua nr. 27-a
    Telefon: + 380 4841 4-0898
    Fax: + 380 4841 4-0898
    E-mail: dbuvr@ukrpost.ua
    Web: http://www.dbuvr.davr.gov.ua

    10. Observatorul Hidrometeorologic Dunărea
    68609 Ismail, str. Gheroiv Stalingradu nr. 36
    Telefon: + 380 4841 7-5138
    E-mail: gidromet@dhmo.org.ua; mgdunau@meteo.gov.ua    ANEXA 2

    Lista lucrărilor hidrotehnice existente în zonele de frontieră
    de interes comun pe teritoriul României şi pe teritoriul Ucrainei

    Râul Tisa
    Pe teritoriul României:

┌────┬─────────────┬───────┬───────────┐
│ │ │ │Localizare │
│Nr. │Denumire │Lungime│faţă de SF │
│crt.│lucrare │(m) │(stâlp │
│ │ │ │frontieră) │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│ │Dig mal drept│ │ │
│1 │pârâu Tarna │6.400 │89 │
│ │Mare │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│ │Dig mal stâng│ │ │
│2 │pârâu Tarna │6.800 │89 │
│ │Mare │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│3 │Dig mal stâng│3.200 │89 │
│ │valea Batarci│ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│4 │Dig mal drept│3.700 │90 │
│ │valea Batarci│ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│5 │Dig mal drept│1.100 │138 intrare│
│ │valea Hija │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│6 │Dig mal stâng│1.100 │139 intrare│
│ │valea Hija │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│ │Dig mal stâng│ │114-115 │
│7 │pârâu Tarna │1.800 │ieşire │
│ │Mică │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│ │Dig mal drept│ │134-135 │
│8 │pârâu Tarna │1.800 │intrare │
│ │Mică │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│9 │Consolidare │600 │255-256 │
│ │Remeţi-Teceu │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│10 │Epiuri │150 (4 │255-256 │
│ │Remeţi-Teceu │epiuri)│ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│11 │Consolidare │600 │258-260 │
│ │Remeţi-Teceu │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│12 │Consolidare │300 │261-263 │
│ │Remeţ-Teceu │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│ │Regularizare │ │ │
│13 │albie │1.000 │264-265 │
│ │Remeţi-Teceu │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│14 │Consolidare │1.000 │265-266 │
│ │Remeţi-Teceu │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│15 │Consolidare │1.500 │267 │
│ │Săpânţa │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│16 │Consolidare │1.400 │268 │
│ │Săpânţa │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│17 │Regularizare │610 │271 │
│ │Săpânţa │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│18 │Consolidare │1.610 │272 │
│ │Săpânţa │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│19 │Consolidare │1.000 │274-273 │
│ │Săpânţa │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│20 │Consolidare │1.900 │274-276 │
│ │Săpânţa │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│ │Consolidare │ │ │
│21 │Câmpulung la │200 │277 │
│ │Tisa │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│ │Consolidare │ │ │
│22 │Câmpulung la │810 │277-278 │
│ │Tisa │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│ │Consolidare │ │ │
│23 │Câmpulung la │100 │278 │
│ │Tisa │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│ │Consolidare │ │ │
│24 │Câmpulung la │1.500 │278-279 │
│ │Tisa │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│25 │Consolidare │2.700 │280-282 │
│ │Sarasău │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│26 │Consolidare │500 │282 │
│ │Sarasău │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│27 │Regularizare │1.700 │282-284 │
│ │Sarasău │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│28 │Consolidare │1.900 │285 │
│ │Sarasău │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│29 │Consolidare │650 │286 │
│ │Sarasău │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│30 │Regularizare │1.500 │287 │
│ │Sarasău │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│ │Consolidare │ │ │
│31 │Sighetu │1.100 │288 │
│ │Marmaţiei │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│ │Consolidare │ │ │
│32 │Sighetu │1.530 │289 │
│ │Marmaţiei │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│ │Consolidare │ │ │
│33 │Sighetu │1.500 │290-291 │
│ │Marmaţiei │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│ │Consolidare │ │ │
│34 │Sighetu │2.400 │292 │
│ │Marmaţiei │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│ │Consolidare │ │ │
│35 │Sighetu │450 │296 │
│ │Marmaţiei │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│ │Consolidare │ │ │
│36 │Sighetu │1.500 │297 │
│ │Marmaţiei │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│37 │Regularizare │1.400 │299 │
│ │Crăciuneşti │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│38 │Consolidare │190 │300 │
│ │Crăciuneşti │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│39 │Consolidare │1.200 │301-303 │
│ │Crăciuneşti │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│40 │Regularizare │2.250 │304-306 │
│ │Crăciuneşti │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│41 │Consolidare │320 │308 │
│ │Crăciuneşti │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│42 │Regularizare │450 │304-305 │
│ │Crăciuneşti │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│43 │Consolidare │1.250 │305-306 │
│ │Crăciuneşti │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│ │Consolidare │ │ │
│44 │Sighetu │650 │294-295 │
│ │Marmaţiei │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│ │Consolidare │ │ │
│45 │Valea │1.250 │317- 318 │
│ │Vişeului │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│ │Consolidare │ │ │
│46 │Sighetu │750 │294 │
│ │Marmaţiei │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│ │Dig mal stâng│ │ │
│47 │râu Tisa, │4.864 │289-296 │
│ │Sighet │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│ │Dig apărare │ │ │
│48 │front captare│1.400 │301-303 │
│ │Crăciuneşti │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│ │Deponie │ │ │
│49 │sistematizată│3.500 │264-266 │
│ │Remeţi │ │ │
└────┴─────────────┴───────┴───────────┘    Pe teritoriul Ucrainei:

┌────┬─────────────────┬───────┬─────────────┐
│ │ │ │Localizare │
│Nr. │Denumire lucrare │Lungime│faţă de SF │
│crt.│ │(km) │(stâlp │
│ │ │ │frontieră) │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│1 │Consolidare mal │0,27 │315 │
│ │râu Tisa, Hmeliv │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│ │Dig de apărare r.│ │ │
│2 │Tisa Hmeliv, │1,022 │316-317 │
│ │Dilovoe, raion │ │ │
│ │Rahiv │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│ │Consolidare mal │ │ │
│3 │râu Tisa, Velikii│0,395 │304-305 │
│ │Becikov │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│ │Dig mal drept râu│ │ │
│4 │Tisa, Velikii │2,4 │304-306 │
│ │Becikov │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│ │Dig tip zid de │ │ │
│5 │sprijin, râu │0,290 │306 │
│ │Tisa, Velikii │ │ │
│ │Becikov │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│6 │Dig râu Tisa, │0,42 │307 │
│ │Velikii Becikov │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│ │Consolidare mal │ │ │
│7 │râu Tisa, Velikii│0,11 │304 │
│ │Becikov │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│ │Consolidare mal │ │ │
│8 │râu Tisa, Velikii│0,515 │305 │
│ │Becikov-Solotvino│ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│ │Consolidare mal │ │ │
│9 │râu Tisa, Velikii│0,215 │304 │
│ │Becikov-Solotvino│ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│ │Consolidare mal │ │ │
│10 │râu Tisa, Velikii│0,192 │298 │
│ │Becikov-Solotvino│ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│ │Consolidare mal │ │ │
│11 │râu Tisa, Velikii│0,186 │304 │
│ │Becikov │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│ │Consolidare mal │ │ │
│12 │râu Tisa, Velikii│0,244 │303-304 │
│ │Becikov │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│ │Consolidare mal │ │ │
│13 │râu Tisa, Velikii│1,37 │305-306 │
│ │Becikov │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│ │Consolidare mal │ │ │
│14 │râu Tisa, Velikii│0,05 │303-304 │
│ │Becikov │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│ │Consolidare mal │ │ │
│15 │râu Tisa, Velikii│2,0 │304-305 │
│ │Becikov │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│ │Consolidare mal │ │ │
│16 │râu Tisa, Velikii│0,93 │304-306 │
│ │Becikov │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│ │Consolidare mal │ │ │
│17 │râu Tisa, Bila │0,665 │298 │
│ │Ţercva │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│ │Consolidare mal │ │ │
│18 │râu Tisa, │1,2 │293 │
│ │Solotvino │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│ │Dig de apărare │ │ │
│19 │mal Tisa, │0,277 │292 │
│ │Solotvino, zona │ │ │
│ │SH │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│ │Consolidare mal │ │ │
│20 │râu Tisa, │0,512 │291 │
│ │Solotvino │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│ │Consolidare mal │ │ │
│21 │râu Tisa, captare│0,11 │285 │
│ │apă Solotvino │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│ │Consolidare mal │ │ │
│22 │râu Tisa, │0,77 │284 │
│ │Solotvino │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│ │Consolidare mal │ │ │
│23 │râu Tisa, │0,06 │283-284 │
│ │Solotvino │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│24 │Consolidare mal │0,728 │279 │
│ │râu Tisa, Hruşevo│ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│25 │Consolidare mal │0,594 │276 │
│ │râu Tisa, Hruşevo│ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│26 │Consolidare mal │3,034 │275 │
│ │râu Tisa, Hruşevo│ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│27 │Consolidare mal │2,825 │274 │
│ │râu Tisa, Hruşevo│ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│28 │Consolidare mal │1,2 │264 │
│ │râu Tisa, Hruşevo│ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│29 │Consolidare mal │0,660 │275 │
│ │râu Tisa, Tereşva│ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│30 │Consolidare mal │0,05 │273 │
│ │râu Tisa, Hruşevo│ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│31 │Consolidare mal │0,045 │271 │
│ │râu Tisa, Tereşva│ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│32 │Consolidare mal │0,552 │268 │
│ │râu Tisa, Tereşva│ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│33 │Consolidare mal │0,435 │270 │
│ │râu Tisa, Tereşva│ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│34 │Consolidare mal │0,95 │274 │
│ │râu Tisa, Tereşva│ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│ │Dig de apărare │ │ │
│35 │mal Tisa, │1,5 │272-274 │
│ │Tereşva, s. │ │ │
│ │Tereşva │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│ │Consolidare mal │ │ │
│36 │râu Tisa, │0,316 │267 │
│ │Bedevlea sector 2│ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│ │Consolidare mal │ │ │
│37 │râu Tisa, │0,564 │267 │
│ │Bedevlea │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│ │Consolidare mal │ │ │
│38 │râu Tisa, │0,26 │265 │
│ │Bedevlea │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│39 │Consolidare mal │0,270 │268 │
│ │râuTisa, Bedevlea│ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│ │Dig de apărare │1,34 + │ │
│40 │mal Tisa, │0,61 + │265-267 │
│ │Tereşva, s. │0,31 = │ │
│ │Bedevlea │2,26 │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│ │Consolidare mal │ │ │
│ │râu Tisa, amonte │ │ │
│41 │canale │0,247 │267 │
│ │hidroameliorative│ │ │
│ │Tiacev │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│42 │Consolidare mal │4,344 │261 │
│ │râu Tisa, Tiacev │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│43 │Consolidare mal │2,26 │260 │
│ │râu Tisa, Tiacev │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│44 │Dig de apărare │3,14 │255-260 │
│ │mal Tisa, Tiacev │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│45 │Consolidare mal │1,78 │257 │
│ │râu Tisa, Tiacev │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│46 │Consolidare mal │0,335 │255 │
│ │râu Tisa, Tiacev │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│47 │Consolidare mal │0,660 │254 │
│ │râu Tisa, Tiacev │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│48 │Canal Tarna Mică │3,9 │Hudea, raion │
│ │ │ │Vinogradovo │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│ │Subtraversări din│ │Hm 28 + 00 │
│49 │tuburi 2 x 150 │- │Hm 35 + 74 │
│ │ │ │Hm 38 + 40 │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│ │Canal │ │Holmoveţ │
│50 │Batarci-Tarna │2,2 │Ciornotesiv │
│ │Mare │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│ │Pod din beton │ │ │
│51 │armat canal │- │Hm 21 + 60 │
│ │Batarci-Tarna │ │ │
│ │Mare │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│ │ │ │În raza │
│52 │Canal Klinovski │10,0 │localităţilor│
│ │ │ │Nevetlenfolu │
│ │ │ │Klinovo │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│ │Subtraversare din│ │ │
│53 │tuburi TP-100, │- │Hm 82 + 40 │
│ │canal Klinovski │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼─────────────┤
│54 │Dig râu Tur │2,9 │Zabolotea │
└────┴─────────────────┴───────┴─────────────┘
    Fluviul Dunărea
    Pe teritoriul României:

┌────┬────────────────┬───────┬──────────┐
│Nr. │Denumire lucrare│Lungime│Observaţii│
│crt.│ │(km) │ │
├────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Dig de apărare │ │36 km pe │
│1 │al incintei │50 │frontiera │
│ │agricole I.C. │ │cu Ucraina│
│ │Brătianu-Isaccea│ │ │
├────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Dig de apărare │ │ │
│2 │al incintei │29 │ │
│ │agricole Sireasa│ │ │
├────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Dig de apărare │ │ │
│3 │al incintei │35 │ │
│ │agricole │ │ │
│ │Pardina-Chilia │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Dig de apărare │ │ │
│4 │al incintei │12 │ │
│ │agricole Ostrov │ │ │
│ │Tătaru │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Dig de apărare │ │ │
│5 │al incintei │20 │ │
│ │piscicole Popina│ │ │
├────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Dig de apărare │ │ │
│6 │al incintei │5 │ │
│ │piscicole Chilia│ │ │
├────┼────────────────┼───────┼──────────┤
│ │Total │127 │ │
└────┴────────────────┴───────┴──────────┘    Pe teritoriul Ucrainei:

┌────┬──────────────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │Localizare│
│Nr. │Denumirea │Lungime│faţă de SF│
│crt.│lucrării │(km) │(stâlp │
│ │ │ │frontieră)│
├────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │Dig │ │ │
│1 │localitatea │6 │ │
│ │Reni - │ │ │
│ │„Viketa“ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│2 │Dig „Viketa“ -│14,4 │ │
│ │„Orlovski“ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│3 │Dig „Orlovski“│2,5 │ │
│ │- „Prorva“ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│4 │Dig „Prorva“ -│14,6 │ │
│ │„Scunda“ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│5 │Dig „Scunda“ -│19,4 │ │
│ │„km 105“ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│6 │Dig „105 km“ -│8,4 │ │
│ │„Repida“ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │Dig „Repida“ -│ │ │
│7 │localitatea │1,7 │ │
│ │Ismail │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │Dig localitate│ │ │
│8 │Ismail - │6,7 │ │
│ │„Hromadskii“ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │Dig localitate│ │ │
│9 │Kisliţa - │13,4 │ │
│ │„Kofa“ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │Dig „Kofa“ - │ │ │
│10 │localitatea │6,6 │ │
│ │Chilia │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│11 │Dig Insula │15 │ │
│ │Stepovei │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│12 │Dig Insula │56 │ │
│ │Kisliţkei │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │Dig │ │ │
│13 │localitatea │7,8 │ │
│ │Chilia - │ │ │
│ │„Mişkolhoznii“│ │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │Dig │ │ │
│14 │„Mişkolhoznii“│13,1 │ │
│ │- „Sasik“ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │Dig braţ │ │ │
│15 │Solomonovei │5,3 │ │
│ │„0-6 km“ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│16 │Dig │1,1 │ │
│ │transversal │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │Total │192,0 │ │
└────┴──────────────┴───────┴──────────┘
    Râul Prut
    Pe teritoriul României:

┌────┬─────────┬───────┬────────────────┐
│Nr. │Denumire │Lungime│Localizare │
│crt.│lucrare │(km) │ │
├────┼─────────┼───────┼────────────────┤
│ │Oroftiana│ │ │
│1 │I │1,575 │Comuna Suharău, │
│ │- apărare│ │judeţul Botoşani│
│ │mal 1 │ │ │
├────┼─────────┼───────┼────────────────┤
│2 │- apărare│1,100 │Comuna Suharău, │
│ │mal 2 │ │judeţul Botoşani│
├────┼─────────┼───────┼────────────────┤
│3 │- apărare│1,200 │Comuna Suharău, │
│ │mal 3 │ │judeţul Botoşani│
├────┼─────────┼───────┼────────────────┤
│4 │Oroftiana│1,270 │Comuna Suharău, │
│ │II │ │judeţul Botoşani│
├────┼─────────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │Localitatea │
│5 │Baranca 1│1,026 │Baranca-Hudeşti,│
│ │ │ │judeţul Botoşani│
├────┼─────────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │Localitatea │
│6 │Baranca 2│0,827 │Baranca-Hudeşti,│
│ │ │ │judeţul Botoşani│
├────┼─────────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │Localitatea │
│7 │Baranca 3│2,170 │Baranca-Hudeşti,│
│ │ │ │judeţul Botoşani│
├────┼─────────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │Localitatea │
│8 │Baranca 4│0,570 │Baranca-Hudeşti,│
│ │ │ │judeţul Botoşani│
├────┼─────────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │Localitatea │
│9 │Bajura │1,220 │Darabani, │
│ │ │ │judeţul Botoşani│
├────┼─────────┼───────┼────────────────┤
│ │Total │10,958 │ │
└────┴─────────┴───────┴────────────────┘    Pe teritoriul Ucrainei:

┌────┬──────────────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │Localizare│
│Nr. │Denumirea │Lungime│faţă de SF│
│crt.│lucrării │(km) │(stâlp │
│ │ │ │frontieră)│
├────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │Consolidare de│ │ │
│ │mal râu Prut, │ │ │
│1 │localitatea │1,8 │919-922 │
│ │Mămăliga, │ │ │
│ │raion │ │ │
│ │Novoseliţkii │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │Consolidare de│ │ │
│ │mal râu Prut, │ │ │
│2 │localitatea │3,5 │916-917 │
│ │Draniţia, │ │ │
│ │raion │ │ │
│ │Novoseliţkii │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │Consolidare de│ │ │
│ │mal râu Prut, │ │ │
│3 │localitatea │4,1 │914-915 │
│ │Kosticiani, │ │ │
│ │raion │ │ │
│ │Novoseliţkii │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │Consolidare de│ │ │
│ │mal râu Prut, │ │ │
│4 │localitatea │2,6 │911-913 │
│ │Vancikivţii, │ │ │
│ │raion │ │ │
│ │Novoseliţkii │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │Consolidare de│ │ │
│ │mal râu Prut, │ │ │
│5 │localitatea │3,7 │905-908 │
│ │Tarasivţii, │ │ │
│ │raion │ │ │
│ │Novoseliţkii │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │Total │15,7 │ │
└────┴──────────────┴───────┴──────────┘
    Râul Siret
    Pe teritoriul României:

┌────┬─────────┬─────────┬─────────────┐
│ │ │Volum │Localizare │
│Nr. │Denumire │(milioane│faţă de SF │
│crt.│lucrare │mc) │(stâlp │
│ │ │ │frontieră) │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │Barajul - 17 │
│1. │Acumulare│Volum NNR│km aval de │
│ │Rogojeşti│= 34,92 │frontiera de │
│ │ │ │stat │
└────┴─────────┴─────────┴─────────────┘    Pe teritoriul Ucrainei:

┌────┬────────────┬───────┬────────────┐
│ │ │ │Localizare │
│Nr. │Denumirea │Lungime│faţă de SF │
│crt.│lucrării │(km) │(stâlp │
│ │ │ │frontieră) │
├────┼────────────┼───────┼────────────┤
│ │Consolidare │ │0,7 km │
│1 │de mal râu │0,5 │amonte de │
│ │Siret la │ │frontiera de│
│ │Tereblecea │ │stat │
├────┼────────────┼───────┼────────────┤
│ │Consolidare │ │15 km amonte│
│2 │de mal râu │0,8 │de frontiera│
│ │Siret la │ │de stat │
│ │Iordăneşti │ │ │
├────┼────────────┼───────┼────────────┤
│ │Consolidare │ │5 km amonte │
│3 │de mal râu │2,7 │de frontiera│
│ │Siret la │ │de stat │
│ │Cerepkivka │ │ │
├────┼────────────┼───────┼────────────┤
│ │Total │4,0 │ │
└────┴────────────┴───────┴────────────┘
    Râul Suceava şi afluenţi
    Pe teritoriul României:
    La data prezentului regulament nu există lucrări hidrotehnice pe teritoriul României, pe sectorul comun de frontieră.

    Pe teritoriul Ucrainei:
    La data prezentului regulament nu există lucrări hidrotehnice pe teritoriul Ucrainei, pe sectorul comun de frontieră.


    ANEXA 3a

    Staţiile hidrometrice care participă la informarea privind viiturile, aflate pe teritoriul României

┌──────┬─────────┬─────┬───────┬────────────┬───────┬─────────┬───────────┬────────┬──────────┐
│ │ │ │Nivel │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │faţă de│ │Rezerva│ │ │ │ │
│ │ │ │„0 │ │de apă │ │ │ │Nivel │
│ │ │ │miră“ │ │în │Grosimea │Temperatura│ │începere │
│Râul │Punct de │Cod │peste │Precipitaţii│stratul│stratului│aerului │Fenomene│transmisie│
│ │observare│ │cota de│(mm) │de │de zăpadă│(°C) │gheaţă │avertizări│
│ │ │ │atenţie│ │zăpadă │(cm) │ │ │(cm) │
│ │ │ │/ debit│ │(mm) │ │ │ │ │
│ │ │ │(cm/mc/│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │s) │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────┼─────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├──────┼─────────┼─────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│Tisa │Valea │44100│x/- │- │- │- │- │- │CA = 150 │
│ │Vişeului │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────┼─────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│Tisa │Sighetu │44102│x/x │- │- │- │- │x │CA = 230 │
│ │Marmaţiei│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────┼─────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│Vişeu │Moisei │44112│x/- │- │- │- │- │- │CA = 260 │
├──────┼─────────┼─────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│Vişeu │Bistra │44119│x/x │x │x │x │x │x │CA = 220 │
├──────┼─────────┼─────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│Iza │Vadu Izei│44149│x/x │x │x │x │x │x │CA = 300 │
├──────┼─────────┼─────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│Iza │Săcel │44142│x/x │x │x │x │x │x │CA = 80 │
├──────┼─────────┼─────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│Siret │Siret │42702│x/x │x │x │x │x │x │CA = 250 │
├──────┼─────────┼─────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│Prut │Oroftiana│42943│x/- │x │- │- │- │x │CA = 370 │
├──────┼─────────┼─────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│Someş │Satu Mare│44220│x/x │x │x │x │x │x │CA = 500 │
├──────┼─────────┼─────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│Tur │Turulung │44188│x/x │x │x │x │x │x │CA = 360 │
├──────┼─────────┼─────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│Crasna│Domăneşti│44192│x/x │x │x │x │x │x │CA = 400 │
└──────┴─────────┴─────┴───────┴────────────┴───────┴─────────┴───────────┴────────┴──────────┘


    Observaţii: informarea referitoare la rezervele de apă din stratul de zăpadă se transmite până la 1 ianuarie la fiecare 10 zile, iar după 1 ianuarie la fiecare 5 zile. Informarea începe odată cu existenţa unui strat de zăpadă mai mare de 5 cm.
    Forma informaţiei: sub formă de text în limba engleză.
    Mod de transmitere: instituţiile competente ale părţii române transmit instituţiilor competente ale părţii ucrainene prin e-mail.

    ANEXA 3b

    Staţiile hidrometrice care participă la informarea privind viiturile, aflate pe teritoriul Ucrainei

┌────────┬───────────┬───────┬───────┬────────────┬───────┬─────────┬───────────┬────────┬──────────┐
│ │ │ │Nivel │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │faţă de│ │Rezerva│ │ │ │ │
│ │ │ │„0 │ │de apă │ │ │ │Nivel │
│ │ │ │miră“ │ │în │Grosimea │Temperatura│ │începere │
│Râul │Punct de │Cod │peste │Precipitaţii│stratul│stratului│aerului │Fenomene│transmisie│
│ │observare │ │cota de│(mm) │de │de zăpadă│(°C) │gheaţă │avertizări│
│ │ │ │atenţie│ │zăpadă │(cm) │ │ │(cm) │
│ │ │ │/ debit│ │(mm) │ │ │ │ │
│ │ │ │(cm/mc/│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │s) │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼───────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────────┼───────────┼───────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│Tisa │Rahiv │44006 │x/x │x │x │x │x │x │300 │
├────────┼───────────┼───────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│Tisa │Dilove │44007 │x/- │x │x │x │x │x │230 │
├────────┼───────────┼───────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│Tisa │Velikii │44010 │x/- │x │x │x │x │x │309 │
│ │Becikiv │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼───────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│Tisa │Tiacev │44013 │x/- │x │x │- │- │x │340 │
├────────┼───────────┼───────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│Tisa │Iasinia │44025 │x/x │x │x │x │- │- │300 │
│Neagră │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼───────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│Tisa │Lughi │44028 │x/- │x │- │- │- │- │80 │
│Albă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼───────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│Tereşva │Usti-Ciorna│44034 │x/x │x │x │x │x │x │260 │
├────────┼───────────┼───────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│Tereşva │Nereşniţa │44036 │x/- │x │x │x │x │x │120 │
├────────┼───────────┼───────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│Prut │Iaremcea │42137 │x/x │x │x │- │x │x │500 │
│ │(Dora) │(42176)│- │- │- │(x) │- │- │- │
├────────┼───────────┼───────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│Prut │Kolomia │42140 │x/- │- │- │- │x │x │600 │
├────────┼───────────┼───────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│Prut │Cernăuţi │42148 │x/x │x │x │x │x │x │430 │
├────────┼───────────┼───────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│Ceremuş │Usterichi │42187 │x/x │x │- │- │x │x │300 │
├────────┼───────────┼───────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│Ceremuş │Kuti │42191 │-/- │- │x │x │- │- │- │
├────────┼───────────┼───────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│Ceremuşu│Iabloniţa │42194 │x/x │x │- │- │x │x │400 │
│Alb │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼───────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│Ceremuşu│Verhovina │42198 │x/x │x │- │- │x │x │600 │
│Negru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼───────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│Siret │Storojineţ │42130 │x/x │x │x │x │x │x │550 │
└────────┴───────────┴───────┴───────┴────────────┴───────┴─────────┴───────────┴────────┴──────────┘


    Observaţii: informarea referitoare la rezervele de apă din stratul de zăpadă se transmite până la 1 ianuarie la fiecare 10 zile, iar după 1 ianuarie la fiecare 5 zile. Informarea începe odată cu existenţa unui strat de zăpadă mai mare de 5 cm.
    Forma informaţiei: sub formă de text în limba engleză.
    Mod de transmitere: instituţiile competente ale părţii ucrainene transmit instituţiilor competente ale părţii române prin e-mail.

    ANEXA 4a

    Datele staţiilor hidrometrice la care începe şi se termină
    serviciul de protecţie împotriva inundaţiilor, pe teritoriul României

┌────┬───────────────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│ │Sectorul de │Post hidrometric de calcul │Cotele de apărare │
│ │protecţie │ │(cm) │
│Nr. ├────────┬──────┼───────────┬────────┬─────┬─────────────┼──────┬──────┬──────┤
│crt.│ │ │ │Cota „0“│Nivel│ │ │ │ │
│ │Denumire│Cod │Denumire │a │maxim│An │I │II │III │
│ │râu │staţie│ │postului│(cm) │ │(C.A.)│(C.I.)│(C.P.)│
│ │ │ │ │mMB │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼───────────┼────────┼─────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┤
│1 │Tisa │44100 │Valea │331,14 │362 │05.11.1998 │150 │200 │260 │
│ │ │ │Vişeului │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼───────────┼────────┼─────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┤
│2 │Tisa │44102 │Sighetu │263,45 │436 │05.11.1998 │230 │280 │350 │
│ │ │ │Marmaţiei │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼───────────┼────────┼─────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┤
│3 │Vişeu │44112 │Moisei │601,50 │418 │22.07.1974 │260 │330 │420 │
├────┼────────┼──────┼───────────┼────────┼─────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┤
│4 │Vişeu │44119 │Bistra │359,60 │520 │13.05.1970 │220 │300 │370 │
├────┼────────┼──────┼───────────┼────────┼─────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┤
│5 │Iza │44149 │Vadu Izei │276,00 │512 │13.05.1970 │300 │390 │520 │
├────┼────────┼──────┼───────────┼────────┼─────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┤
│6 │Iza │44142 │Săcel │515,47 │250 │12.05.1970 │80 │120 │160 │
├────┼────────┼──────┼───────────┼────────┼─────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┤
│7 │Someş │44220 │Satu Mare │118,70 │885 │15.05.1970 │500 │600 │900 │
├────┼────────┼──────┼───────────┼────────┼─────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┤
│8 │Tur │44188 │Turulung │124,94 │566 │14.05.1970 │360 │420 │540 │
├────┼────────┼──────┼───────────┼────────┼─────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┤
│9 │Crasna │44192 │Domăneşti │112,76 │646 │20.05.1991 │400 │500 │550 │
├────┼────────┼──────┼───────────┼────────┼─────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┤
│10 │Siret │42702 │Siret │299,94 │425 │29.06.2010 │250 │300 │350 │
├────┼────────┼──────┼───────────┼────────┼─────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┤
│11 │Prut │42943 │Oroftiana │123,47 │867 │26.07.2008 │370 │470 │650 │
├────┼────────┼──────┼───────────┼────────┼─────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┤
│12 │Dunăre │42053 │Grindu │+ 0,31 │631 │24.04.2006 │F I │F II │F III │
│ │ │ │ │ │ │ │454 │529 │604 │
├────┼────────┼──────┼───────────┼────────┼─────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┤
│13 │Dunăre │42055 │Isaccea │+ 0,07 │538 │16.07.2010 │F I │F II │F III │
│ │ │ │ │ │ │ │320 │508 │520 │
├────┼────────┼──────┼───────────┼────────┼─────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Dunăre │ │Ceatal │ │ │ │ │ │ │
│14 │braţ │42056 │Ismail │+ 0,01 │474 │26.04.2006 │350 │400 │450 │
│ │Chilia │ │Pătlăgeanca│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼───────────┼────────┼─────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Dunăre │ │ │ │ │ │F I │F II │F III │
│15 │braţ │42058 │Pardina │– 0,42 │412 │30-31.05.1970│279 │332 │384 │
│ │Chilia │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼───────────┼────────┼─────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Dunăre │ │ │ │ │ │F I │F II │F III │
│16 │braţ │42059 │Chilia │– 0,186 │268 │30-31.05.1970│135 │190 │250 │
│ │Chilia │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼───────────┼────────┼─────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Dunăre │ │ │ │ │ │F I │F II │F III │
│17 │braţ │42060 │Periprava │– 0,56 │241 │24.02.1969 │120 │165 │230 │
│ │Chilia │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴─────┴─────────────┴──────┴──────┴──────┘    ANEXA 4b

    Datele staţiilor hidrometrice la care începe şi se termină
    serviciul de protecţie împotriva inundaţiilor, pe teritoriul Ucrainei

┌────┬───────────────┬────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│ │Sectorul de │Post hidrometric de calcul │Cotele de apărare │
│ │protecţie │ │(cm) │
│Nr. ├────────┬──────┼──────────┬────────┬─────┬──────────┼──────┬──────┬──────┤
│crt.│ │ │ │Cota „0“│Nivel│ │ │ │ │
│ │Denumire│Cod │Denumire │a │maxim│An │I │II │III │
│ │râu │staţie│ │postului│(cm) │ │(C.A.)│(C.I.)│(C.P.)│
│ │ │ │ │mMB │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼──────────┼────────┼─────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤
│1 │Tisa │44006 │Rahiv │429,73 │575 │05.03.2001│300 │400 │490 │
├────┼────────┼──────┼──────────┼────────┼─────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤
│2 │Tisa │44007 │Dilove │345,6 │509 │05.03.2001│230 │250 │320 │
├────┼────────┼──────┼──────────┼────────┼─────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤
│3 │Tisa │44010 │Velikii │294,78 │632 │27.07.2008│309 │320 │420 │
│ │ │ │Becikiv │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼──────────┼────────┼─────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤
│4 │Tisa │44013 │Tiacev │209,06 │745 │05.03.2001│340 │600 │730 │
├────┼────────┼──────┼──────────┼────────┼─────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤
│5 │Tisa │44025 │Iasinia │646,50 │464 │23.03.1964│300 │330 │410 │
│ │Neagră │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼──────────┼────────┼─────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤
│6 │Tisa │44028 │Lughi │602,05 │264 │1970 │80 │120 │170 │
│ │Albă │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼──────────┼────────┼─────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤
│7 │Tereşva │44036 │Nereşniţa │298,38 │349 │01.06.1962│120 │170 │230 │
├────┼────────┼──────┼──────────┼────────┼─────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤
│8 │Tereşva │44034 │Usti │523,86 │382 │05.03.2001│260 │310 │360 │
│ │ │ │Ciorna │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼──────────┼────────┼─────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤
│9 │Prut │42148 │Cernăuţi │155,89 │1.038│09.06.1969│430 │500 │600 │
├────┼────────┼──────┼──────────┼────────┼─────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤
│10 │Siret │42130 │Storojineţ│345,28 │836 │13.07.1969│550 │600 │630 │
├────┼────────┼──────┼──────────┼────────┼─────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤
│11 │Dunăre │42801 │Reni │+ 0,36 │581 │06.07.2010│- │535 │569 │
├────┼────────┼──────┼──────────┼────────┼─────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Dunăre │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │braţ │42804 │Ismail │– 0,18 │420 │22.05.1970│- │370 │400 │
│ │Chilia │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼──────────┼────────┼─────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Dunăre │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13 │braţ │42808 │Chilia │– 0,33 │282 │02.04.1942│- │265 │350 │
│ │Chilia │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼──────────┼────────┼─────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Dunăre │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14 │braţ │42714 │Vâlcov │– 0,75 │241 │24.02.1969│- │155 │185 │
│ │Chilia │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴──────┴──────────┴────────┴─────┴──────────┴──────┴──────┴──────┘    ANEXA 5

    Lista canalelor care formează sau sunt întretăiate
    de frontiera româno-ucraineană şi cele mai importante caracteristici

┌────┬─────────┬────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Cotele de │
│ │ │ │Suprafaţa bazin │Caracteristici canale │Calculate │Lungime canal │pregătire │
│ │ │ │hidrografic (kmp) │ │ │(km) │pentru apărare│
│Nr. │Denumire │Direcţie│ │ │ │ │(cm) │
│crt.│canal │curgere ├───────┬───────┬─────┼──────┬─────┬─────────┬─────┬─────────┼──────┬────┼───────┬───────┼────┬────┬────┤
│ │ │ │ │ │ │Lăţime│Pantă│Cotă fund│Pantă│Nr. │Nivel │Q │ │ │I │II │III │
│ │ │ │România│Ucraina│Total│fund │taluz│secţiune │fund │secţiune │apă │apă,│România│Ucraina│(CA)│(CI)│(CP)│
│ │ │ │ │ │ │(m) │ │frontieră│(%) │frontieră│mMB │mc/s│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼────┼────┼────┤
│1. │Tarna │R-U │3,0 │30,0 │33,0 │4,0 │1: 2 │139,51 MB│0,55 │2 │140,60│21,0│3,3 │3,9 │100 │150 │200 │
│ │Mică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼────┼────┼────┤
│2. │Batarci │R-U │92,0 │3,3 │95,3 │4,0 │1:1,5│129,70 MB│0,28 │1 │133,67│97,0│11,0 │2,5 │150 │200 │250 │
├────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼────┼────┼────┤
│3. │Klinovski│R-U │2,0 │15,0 │17,0 │2,0 │1:1,5│123,10 MB│0,20 │1 │123,55│0,47│2,2 │10,0 │100 │150 │200 │
│ │(CPE 3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼────┼────┼────┤
│4. │Egher │R-U │62,0 │4,1 │66,1 │1,0 │1: 2 │123,05 MB│0,23 │1 │123,15│1,23│3,4 │2,7 │170 │220 │270 │
│ │(CPE 2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────────┴───────┴───────┴─────┴──────┴─────┴─────────┴─────┴─────────┴──────┴────┴───────┴───────┴────┴────┴────┘


    NOTĂ:
    R - România
    U - Ucraina


    ANEXA 6

    Lista canalelor situate pe teritoriul României pentru care se prevede
    transmiterea informaţiilor privind protecţia împotriva inundaţiilor din ape interne

┌────┬─────┬─────────┬───────────────┬────────┬───────────┬─────────────┐
│ │ │ │Amplasare │ │ │Condiţii │
│ │ │ │puncte de │ │Calcule │începere/ │
│ │ │ │observaţie │Direcţie│ │încheiere │
│Nr. │Bazin│Denumire ├────────┬──────┤curgere ├─────┬─────┤informare (pe│
│crt.│ │canal │ │Cota │(pe │ │Debit│posturi │
│ │ │ │Pichetaj│„0“ │canale) │Nivel│apă │hidrometrice,│
│ │ │ │ │grafic│ │(cm) │(mc/ │nivele - cm) │
│ │ │ │ │ │ │ │s) │ │
├────┼─────┼─────────┼────────┼──────┼────────┼─────┼─────┼─────────────┤
│1. │Tisa │Tarna │BF 135 │140,5 │U-R-U │150 │21,0 │150 cm │
│ │ │Mică │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼────────┼──────┼────────┼─────┼─────┼─────────────┤
│2. │Tisa │Batarci │BF 89 │- │R-U │360 │97,0 │200 cm │
├────┼─────┼─────────┼────────┼──────┼────────┼─────┼─────┼─────────────┤
│3. │Tisa │Klinovski│ │123,12│R-U │130 │0,47 │150 cm │
│ │ │(CPE 3) │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼────────┼──────┼────────┼─────┼─────┼─────────────┤
│4. │Tisa │Egher │ │123,02│R-U │250 │0,23 │220 cm │
│ │ │(CPE 2) │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────┴─────────┴────────┴──────┴────────┴─────┴─────┴─────────────┘


    NOTĂ:
    R - România
    U - Ucraina
    CPE - Canal principal de evacuare

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016