Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 4 martie 2014  de organizare şi funcţionare a Comisiei de jurisdicţie a imputaţiilor din Ministerul Apărării Naţionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 4 martie 2014 de organizare şi funcţionare a Comisiei de jurisdicţie a imputaţiilor din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 19 martie 2014

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Comisia de jurisdicţie a imputaţiilor, denumită în continuare Comisia, este un organ administrativ-jurisdicţional constituit la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, fără personalitate juridică, care funcţionează pe lângă Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică, denumit în continuare Departament, subordonată din punct de vedere administrativ acestuia, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin Legea nr. 25/1999 şi Ordinului ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. M.5/1999 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr. 121 din 28.08.1998 privind răspunderea materială a militarilor, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Comisia soluţionează cauzele conform unei proceduri judiciare bazate pe principiile contradictorialităţii, asigurării dreptului la apărare, egalităţii de tratament şi independenţei administrativ-jurisdicţionale.
    (3) Sediul Comisiei se află în municipiul Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 7 F, sectorul 6.

    CAP. II
    Organizarea Comisiei

    ART. 2
    (1) Comisia este compusă din 7 membri, numiţi prin ordin al ministrului apărării naţionale, desemnaţi din rândul ofiţerilor, astfel încât să se asigure o componenţă eterogenă de arme, specialităţi militare şi structuri reprezentative ale armatei.
    (2) Activitatea Comisiei este condusă de un preşedinte şi un vicepreşedinte care îşi exercită atribuţiunile în scopul organizării eficiente a activităţii acesteia.
    (3) Secretariatul Comisiei este asigurat de un secretar, desemnat din rândul subofiţerilor şi maiştrilor militari. Atribuţiile acestuia sunt stabilite prin fişa postului de către preşedintele Comisiei.
    (4) Personalul Comisiei este obligat să îndeplinească îndatoririle ce îi revin potrivit legii şi regulamentelor militare, precum şi pe cele ce îi revin potrivit prezentului regulament.
    ART. 3
    (1) Membrii Comisiei sunt ofiţeri recomandaţi ca având o înaltă ţinută morală, au dovedit corectitudine în activitatea lor, au o foarte bună pregătire de specialitate şi o vechime de cel puţin 10 ani în rândul cadrelor militare.
    (2) Preşedintele Comisiei şi secretarul acesteia constituie personalul permanent al Comisiei.
    (3) Preşedintele Comisiei şi vicepreşedintele acesteia trebuie să fie în mod obligatoriu ofiţeri de specialitatea "justiţie militară" sau licenţiaţi în ştiinţe juridice şi să aibă o experienţă de cel puţin 5 ani în domeniu.
    (4) Vicepreşedintele Comisiei preia temporar atribuţiile preşedintelui în situaţia când acesta, din motive obiective, nu şi le poate exercita - concediu, cursuri, misiuni cu părăsirea garnizoanei, incompatibilitate, abţinere, recuzare, precum şi în alte situaţii similare.
    ART. 4
    (1) În situaţia obiectivă în care unul dintre membrii Comisiei nu mai poate participa la şedinţele Comisiei pentru o perioadă mai mare de 6 luni, şeful/comandantul structurii din care face parte înaintează un raport adresat secretarului de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului, prin care informează despre situaţia respectivă şi solicită înlocuirea membrului Comisiei.
    (2) Procedura de numire a membrilor Comisiei şi a secretarului, în situaţia în care, din diverse motive, s-a redus numărul celor care au posibilitatea de a activa, se derulează astfel:
    a) secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului solicită propuneri nominale de la structurile centrale, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamente şi/sau alte structuri din armată;
    b) şefii structurilor menţionate la lit. a) înaintează, în termen de 10 zile, propunerile solicitate, însoţite de o scurtă caracterizare la care se anexează memoriul original al celor propuşi;
    c) la nivelul Departamentului se constituie, sub conducerea secretarului de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului, o comisie care va analiza în termen de 10 zile de la primirea ultimei propuneri documentele transmise de către structurile menţionate la lit. a);
    d) comisia prevăzută la lit. c) finalizează lista cu propuneri şi o înaintează, pentru aprobare, ministrului apărării naţionale.
    (3) După aprobarea listei cu propuneri, fişa postului noului membru al Comisiei se actualizează, de către structura de care aparţine, cu noile atribuţii referitoare la activitatea jurisdicţională.
    ART. 5
    (1) Secretarul Comisiei ţine evidenţa membrilor acesteia, respectiv - gradul, numele, prenumele, structura militară din care fac parte, adresa, telefoanele la care pot fi contactaţi în orice moment, planificarea concediilor de odihnă.
    (2) Orice modificare a datelor menţionate la alin. (1) se comunică imediat, telefonic şi în scris, preşedintelui sau secretarului Comisiei.

    CAP. III
    Competenţele Comisiei

    ART. 6
    Comisia soluţionează plângerile formulate de persoanele în sarcina cărora s-a stabilit răspunderea materială şi judecă cererile de repunere în termen şi de revizuire, potrivit prevederilor legale.
    ART. 7
    Comisia elaborează puncte de vedere necesare Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică şi altor structuri cu personalitate juridică din cadrul Ministerului Apărării Naţionale pentru formularea apărărilor în instanţă, în cauzele referitoare la speţele soluţionate de aceasta.
    ART. 8
    Comisia are competenţă teritorială în toate structurile din Ministerul Apărării Naţionale.
    ART. 9
    În exercitarea atribuţiilor, Comisia:
    a) colaborează cu celelalte structuri din Ministerul Apărării Naţionale pentru îmbunătăţirea activităţii de stabilire a răspunderii materiale şi recuperare a pagubelor;
    b) solicită puncte de vedere de la structurile de specialitate din Ministerul Apărării Naţionale ori din afara acestuia;
    c) colaborează cu alte structuri administrativ-jurisdicţionale din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
    d) participă la grupuri de lucru şi convocări al căror obiect de activitate este legat de protejarea patrimoniului Ministerului Apărării Naţionale.

    CAP. IV
    Atribuţiile funcţionale ale personalului Comisiei

    ART. 10
    (1) Membrii Comisiei îşi exercită activitatea cu titlu individual, fiind independenţi şi imparţiali.
    (2) Ofiţerii care intră în compunerea completului de jurisdicţie, denumit în continuare complet, trebuie să manifeste disponibilitatea cerută de exerciţiul competenţelor jurisdicţionale, în termen util, cu bună-credinţă şi profesionalism.
    (3) În îndeplinirea atribuţiilor care ţin de activitatea administrativ-jurisdicţională, membrii Comisiei nu sunt supuşi ordinului comandantului, şefului sau superiorului în grad.
    ART. 11
    Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii:
    a) asigură, prin activitatea desfăşurată, respectarea legii şi a principiilor contradictorialităţii, asigurării dreptului la apărare, egalităţii de tratament şi independenţei administrativ-jurisdicţionale;
    b) organizează procedurile de soluţionare a cauzelor în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998, Instrucţiunile privind răspunderea materială a militarilor şi salariaţilor civili din Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. M.5/1999 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr. 121 din 28.08.1998 privind răspunderea materială a militarilor, cu modificările şi completările ulterioare, Codul de procedură civilă şi de prezentul regulament;
    c) formulează propuneri privind îmbunătăţirea organizării şi desfăşurării activităţii de stabilire a răspunderii materiale şi recuperare a prejudiciilor la nivelul Ministerului Apărării Naţionale;
    d) solicită puncte de vedere de la structurile de specialitate din Ministerul Apărării Naţionale ori din afara acestuia;
    e) colaborează cu celelalte structuri din Ministerul Apărării Naţionale pentru îmbunătăţirea activităţii de stabilire a răspunderii materiale şi recuperare a pagubelor;
    f) colaborează cu celelalte structuri administrativ-jurisdicţionale din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
    g) participă la grupuri de lucru şi convocări al căror obiect de activitate este legat de protejarea patrimoniului Ministerului Apărării Naţionale;
    h) formulează, la cererea consilierilor juridici cu atribuţii pe linie procesuală, puncte de vedere cu privire la cauzele care au fost soluţionate de Comisie;
    i) analizează dosarele primite, solicitând în acest scop, dacă este necesar, acte, documente sau informaţii de la părţile implicate;
    j) conduce şedinţele Comisiei şi, după finalizarea dezbaterilor, îşi exprimă opinia prin vot cu privire la cauzele aflate pe rolul acesteia, respectând secretul deliberării;
    k) aduce de îndată la cunoştinţa secretarului de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului orice ingerinţă în actul de jurisdicţie care ar putea să îi afecteze independenţa sau imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;
    l) organizează activitatea de gestionare a documentelor ce intră în compunerea dosarelor specifice activităţii Comisiei;
    m) coordonează activitatea de unificare a practicii jurisdicţionale;
    n) coordonează activitatea de întocmire a dărilor de seamă statistice;
    o) asigură cunoaşterea şi valorificarea practicii instanţelor judecătoreşti referitoare la cauzele soluţionate de Comisie sau similare acestora;
    p) informează periodic despre necesarul de carte sau alte publicaţii;
    q) redactează decizii administrativ-jurisdicţionale;
    r) sesizează structurile abilitate cu privire la necesitatea reglementării unor situaţii care au făcut obiectul unor dezbateri la Comisie;
    s) veghează asupra menţinerii ordinii şi solemnităţii şedinţei, putând lua măsuri în acest scop;
    t) poate limita accesul publicului la şedinţa de judecată, ţinând seama de capacitatea sălii de şedinţă;
    u) părţile şi persoanele care asistă la şedinţa de judecată sunt obligate să păstreze disciplina şedinţei. Când una dintre părţi sau oricare altă persoană tulbură şedinţa ori nesocoteşte măsurile luate, preşedintele Comisiei atrage atenţia să se respecte disciplina, iar în caz de repetare ori de abateri grave dispune îndepărtarea acestora din sală;
    v) comunică şefilor structurilor din care fac parte membrii nepermanenţi ai Comisiei date şi informaţii referitoare la activitatea desfăşurată de aceştia în cursul anului, pentru introducerea lor în fişele de apreciere anuale.
    ART. 12
    Secretarul Comisiei are următoarele atribuţii:
    a) asigură securitatea dosarelor pe perioada în care acestea sunt încredinţate spre studiu, soluţionare sau motivare;
    b) întocmeşte şi contrasemnează corespondenţa cu caracter administrativ a Comisiei;
    c) ţine şi completează registrele prevăzute de prezentul regulament;
    d) păstrează mapele de hotărâri;
    e) întocmeşte încheierile de şedinţă şi actele de procedură dispuse de lege sau completul desemnat;
    f) realizează citarea şi încunoştinţarea părţilor şi comunicarea actelor prin telefon, telegraf, prin poştă electronică sau fax ori prin alte mijloace prevăzute de lege şi întocmeşte referatul privind modalitatea de încunoştinţare sau comunicare şi obiectul acesteia, care se ataşează la dosar;
    g) preia din arhivă şi păstrează dosarele pe durata necesară efectuării actelor de procedură şi studiului dosarului de către membrii completului desemnat;
    h) duce la îndeplinire măsurile pentru pregătirea judecăţii;
    i) întocmeşte, la cerere, certificatul de grefă;
    j) participă la întocmirea dărilor de seamă statistice;
    k) participă la şedinţele Comisiei şi efectuează toate consemnările despre desfăşurarea acestora, îndeplinind orice alte însărcinări din dispoziţia şi sub controlul preşedintelui de complet;
    l) asigură accesul şi verifică modul în care se respectă regulile de acces al publicului în incinta sălii de şedinţă;
    m) actualizează permanent numerotarea documentelor din dosarele cauzelor;
    n) asigură păstrarea în bune condiţii a dosarelor şi registrelor;
    o) primeşte şi înregistrează actele de sesizare a Comisiei, dosarele primite de la unităţi militare şi restul corespondenţei;
    p) verifică, selectează şi pregăteşte pentru predare dosarele soluţionate;
    q) pune dosarele care nu se află pe rolul Comisiei la dispoziţia persoanelor interesate, stabilite potrivit legii, şi ţine evidenţa persoanelor care le primesc spre studiu;
    r) informează persoanele care au calitatea de părţi ori sunt împuternicite de acestea, conform legii, asupra datelor solicitate din dosarele despre care acestea sunt direct interesate;
    s) constituie în unităţi arhivistice dosarele soluţionate, mapele de hotărâri şi registrele prevăzute de prezentul regulament şi le predă pentru păstrare la Departament;
    t) ţine evidenţa bunurilor Comisiei şi asigură gestionarea acestora;
    u) se îngrijeşte de buna desfăşurare a activităţilor gospodăreşti şi de aprovizionare a Comisiei cu materialele necesare;
    v) realizează activitatea de multiplicare a documentelor;
    w) se deplasează la membrii Comisiei pentru semnarea de către aceştia a încheierilor, deciziilor sau a altor documente după redactare.

    CAP. V
    Funcţionarea Comisiei

    SECŢIUNEA 1
    Activitatea premergătoare şedinţei Comisiei şi de rezolvare a lucrărilor cu caracter administrativ

    ART. 13
    (1) Plângerile şi cererile formulate către Comisie, sosite prin poştă, curier ori fax sau în orice alt mod prevăzut de lege, se depun la registratura Comisiei, unde, în aceeaşi zi, după stabilirea obiectului cauzei, primesc, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, număr şi dată certă.
    (2) Stabilirea obiectului cauzei se face de către preşedintele Comisiei.
    ART. 14
    (1) La primirea unei plângeri sau cereri, preşedintele Comisiei este obligat:
    a) să verifice competenţa materială de soluţionare a acesteia;
    b) să verifice dacă dosarul cuprinde toate documentele prevăzute; în caz contrar solicită unităţii militare care a trimis dosarul completarea lui;
    c) să dispună orice alte măsuri care contribuie la soluţionarea cu celeritate a cauzei.
    (2) Dacă cererea respectivă se înscrie în cadrul competenţelor Comisiei, aceasta este pusă pe rol, urmându-se procedura stabilită de soluţionare; în caz contrar, aceasta este returnată celui care a formulat-o sau este îndreptată către structura competentă să o soluţioneze, după caz.
    (3) În cazul în care cererea sau plângerea nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998, aprobată prin Legea nr. 25/1999, preşedintele Comisiei dispune luarea măsurilor pentru comunicarea către petent/solicitant a lipsurilor în vederea completării sau modificării ei.
    (4) Întâmpinarea, depusă în numărul de exemplare prevăzut de lege, se comunică celeilalte părţi de către secretarul Comisiei.
    ART. 15
    (1) Întocmirea citaţiilor şi comunicarea copiilor de pe cererile adresate Comisiei se fac cel mai târziu a doua zi lucrătoare după fixarea termenului.
    (2) De regulă, persoanele sunt citate o singură dată când, dacă se prezintă, se iau şi declaraţii, sub semnătură.
    (3) În situaţia în care, din probele administrate după data luării declaraţiei, Comisia constată că prezenţa persoanei obligate la plată este absolut necesară, pentru clarificări şi lămuriri suplimentare, aceasta este din nou citată, chiar dacă a luat cunoştinţă despre termenul următor.
    (4) În toate situaţiile reluarea procedurii de citare se face şi prin publicitate, respectiv prin citarea la ultimul domiciliu cunoscut şi afişarea unui exemplar al citaţiei la intrarea în unitatea militară unde îşi are sediul Comisia.
    ART. 16
    Dovezile de îndeplinire a procedurilor şi comunicărilor efectuate prin telefon, fax, poştă electronică ori prin alte mijloace de comunicare, precum şi orice alte documente sau acte primite de Comisie se depun la dosar de către secretarul Comisiei, după ce în prealabil au fost datate.
    ART. 17
    (1) Numărul curent din Registrul general de dosare reprezintă numărul de evidenţă al dosarului primit la Comisie. Numărul de înregistrare se atribuie consecutiv, pe parcursul unui an calendaristic, începând cu numărul 1. Înregistrarea dosarelor se face în ordinea primirii.
    (2) Registrul general de dosare se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.
    (3) Pe coperta dosarului se menţionează numărul dosarului, data înregistrării, obiectul, respectiv plângere, cerere de repunere în termen sau cerere de revizuire, cauza, părţile, valoarea cauzei şi termenele stabilite pentru soluţionare.
    (4) Înainte de a fi puse la dispoziţia părţilor sau predate pentru şedinţă, dosarele trebuie să aibă toate filele numerotate. Activitatea se reia de către secretarul Comisiei ori de câte ori se depun documente la dosar.
    ART. 18
    (1) Dosarele se constituie în volume în funcţie de numărul de file al documentelor depuse, iar în adresele de înaintare şi predare a dosarelor se indică numărul volumelor şi numărul de pagini ale fiecărui volum.
    (2) Secretarul Comisiei selectează dosarele cu cel puţin 4 zile înainte de data şedinţei, întocmeşte şi afişează lista de şedinţă cu o zi înaintea termenului de soluţionare sau cel mai târziu cu o oră înainte de începerea şedinţei.
    (3) Lista de şedinţă cuprinde şi numele şi prenumele membrilor Comisiei, precum şi numele şi prenumele grefierului de şedinţă. Secretarului Comisiei i se atribuie calitatea de grefier de şedinţă la termenul de judecată.
    (4) Lista de şedinţă se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
    (5) Secretarul Comisiei completează condica de şedinţă, verifică dacă există la dosare dovezile de înmânare ori de comunicare a citaţiilor şi a celorlalte acte de procedură, precum şi relaţiile şi actele solicitate de preşedintele Comisiei.
    (6) Condica de şedinţă se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
    (7) Secretarul Comisiei verifică legalitatea îndeplinirii procedurilor de citare sau de comunicare ataşate la dosar şi îl informează pe preşedintele completului despre deficienţele constatate. Dosarele se predau completului desemnat pentru soluţionarea cauzei.
    ART. 19
    (1) Stabilirea componenţei completelor, nominalizarea secretarului care participă la şedinţă în calitate de grefier, precum şi planificarea şedinţelor sunt în sarcina preşedintelui Comisiei.
    (2) La constituirea completelor se au în vedere prevederile art. 41 şi 42 din Codul de procedură civilă referitoare la incompatibilităţi.
    (3) Comunicările privind participarea membrilor Comisiei la termenele de desfăşurare a şedinţelor se fac prin adrese semnate de preşedintele Comisiei, trimise către şefii structurilor militare din care aceştia fac parte cu cel puţin 10 zile înainte de data şedinţei.
    (4) Dacă unul dintre membrii Comisiei este în imposibilitatea absolută de a se prezenta la şedinţă, acesta întreprinde toate măsurile pe care le consideră necesare pentru a-l anunţa pe preşedintele Comisiei, direct sau prin secretar, cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de termenul fixat pentru şedinţă.
    ART. 20
    Preşedintele Comisiei asigură, la cerere, părţilor, reprezentanţilor părţilor, avocaţilor şi celorlalte persoane prevăzute de lege posibilitatea consultării dosarelor la sediul Comisiei, cu respectarea normelor privind protecţia informaţiilor clasificate. Data şi perioada studierii se consemnează în Fişa de consultare a dosarului.
    ART. 21
    (1) Studierea şi aprofundarea conţinutului dosarelor de către membrii completelor sunt obligatorii. În acest scop, aceştia se pot prezenta, după cum consideră necesar, cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de ziua stabilită pentru desfăşurarea şedinţei. Data şi perioada studierii se consemnează în Fişa de consultare a dosarului.
    (2) Fişa de consultare a dosarului se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.
    (3) Consultarea documentelor clasificate se realizează cu respectarea bazei legale specifice autorizării accesului la informaţii clasificate.
    ART. 22
    (1) Dacă se consideră necesar, membrii completului, de comun acord cu preşedintele Comisiei, pot solicita, în vederea soluţionării cauzei, completări, documente, clarificări de la structurile care au efectuat cercetarea administrativă sau au soluţionat contestaţia, precum şi puncte de vedere şi avize consultative de la organele de specialitate, atât din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, cât şi din afara acestuia - Ministerul Finanţelor Publice, Institutul Naţional de Statistică, Curtea de Conturi sau alte instituţii publice.
    (2) Structurile din Ministerul Apărării Naţionale solicitate răspund în cel mult 10 zile de la înregistrarea cererii Comisiei.
    ART. 23
    (1) Cu cel puţin o oră înainte de începerea şedinţei, secretarul Comisiei depune la punctul de control al unităţii militare unde îşi are sediul Comisia tabelul cu persoanele şi unităţile militare citate pentru şedinţa din ziua respectivă.
    (2) Alte persoane, în afara celor prevăzute la alin. (1), care doresc să participe la şedinţa Comisiei sunt înscrise pe un tabel separat, care se completează la punctul de control de către militarul de serviciu. Tabelul se prezintă odată cu cel menţionat la alin. (1).
    (3) Cu 15 minute înainte de începerea şedinţei, secretarul Comisiei conduce persoanele sosite pentru şedinţă de la punctul de control la sala de şedinţă a Comisiei.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Activitatea în timpul şedinţei Comisiei

    ART. 24
    (1) Secretarul Comisiei se prezintă în sala de şedinţă cu cel puţin o jumătate de oră înainte de începerea şedinţei, pentru a pune la dispoziţie dosarele spre consultare; acesta se îngrijeşte totodată de ataşarea la dosare a ultimelor acte de procedură sau a corespondenţei sosite la registratură.
    (2) După începerea şedinţei, părţile, reprezentanţii sau avocaţii acestora pot studia dosarele numai cu încuviinţarea preşedintelui de complet, după o prealabilă verificare a identităţii şi calităţii.
    ART. 25
    (1) Activitatea fiecărui complet este coordonată de un preşedinte desemnat dintre membrii săi de preşedintele Comisiei.
    (2) Când preşedintele sau vicepreşedintele Comisiei fac parte din complete, sunt şi preşedinţii acestora.
    (3) În cursul judecăţii, întrebările se pun prin mijlocirea preşedintelui completului. Acesta poate încuviinţa ca întrebările să fie adresate direct.
    ART. 26
    Preşedintele Comisiei deschide, suspendă sau încheie şedinţa şi anunţă completul înainte de începerea dezbaterilor cu privire la cauză.
    ART. 27
    (1) Membrii completului au îndatorirea să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greşeală privind aflarea adevărului în legătură cu paguba constatată sau cererea depusă, pe baza stabilirii faptelor şi prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronunţării unei hotărâri temeinice şi legale.
    (2) Dacă probele propuse nu sunt îndestulătoare pentru lămurirea în întregime a cauzei, completul dispune ca părţile să completeze probele. De asemenea, preşedintele completului poate, din oficiu, să pună în discuţia părţilor necesitatea administrării altor probe, pe care le poate ordona chiar dacă părţile se împotrivesc.
    (3) Dacă din documentele existente la dosar se apreciază că situaţia de fapt nu a fost stabilită corect, actele sunt incomplete ori au fost greşit interpretate, completul poate solicita documente şi informaţii suplimentare de la comandanţii, comisiile sau organele care au constatat, cercetat sau au imputat pagubele ce fac obiectul dosarului respectiv, precum şi de la alte structuri din Ministerul Apărării Naţionale.
    ART. 28
    Accesul publicului în sala de şedinţă poate fi limitat numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.
    ART. 29
    (1) Apelul părţilor şi al celorlalte persoane citate se face de grefier.
    (2) După strigarea cauzei şi apelul părţilor, grefierul comunică modul în care s-a îndeplinit procedura de citare a persoanelor chemate la proces şi dacă s-au realizat celelalte măsuri dispuse de complet la termenele anterioare.
    ART. 30
    (1) Cauzele care se amână, fără discuţii, pot fi strigate la începutul şedinţei, în ordinea listei, dacă toate părţile legal citate sunt prezente şi cer amânarea sau în cauză s-a solicitat judecata în lipsă, amintindu-li-se faptul că există riscul depăşirii termenului de soluţionare prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998, aprobată prin Legea nr. 25/1999.
    (2) La cererea părţilor, preşedintele Comisiei poate lăsa cauza la urmă, fixând o anumită oră, când dosarul este strigat din nou.
    (3) În cazul în care niciuna dintre părţi nu se prezintă la strigarea cauzei, dosarul este lăsat la sfârşitul şedinţei, când se reia strigarea, în ordinea de pe listă. Pentru motive temeinice, preşedintele Comisiei poate dispune luarea cauzelor într-o altă ordine decât cea înscrisă pe lista de şedinţă.
    ART. 31
    Cererile sau actele depuse în timpul şedinţei Comisiei sunt datate, vizate şi semnate de preşedintele completului.
    ART. 32
    (1) În cursul şedinţei grefierul consemnează numărul dosarului, susţinerile orale din timpul şedinţei, depunerile de cereri şi documente, măsurile dispuse de preşedintele completului, precum şi toate celelalte aspecte din desfăşurarea procesului.
    (2) Declaraţia se consemnează de grefier şi se semnează pe fiecare pagină şi la sfârşitul ei de preşedintele completului, grefier şi persoana declarantă.
    ART. 33
    (1) Pentru aflarea şi stabilirea adevărului cu privire la producerea pagubei, completul are libertatea deplină a administrării probatoriului. Sunt acceptate numai acele probe pe care completul le consideră legale, verosimile, pertinente şi concludente pentru soluţionarea cauzei.
    (2) Dacă persoana care a formulat plângerea sau cererea ori reprezentantul unităţii militare a propus o probă pe care nu este în măsură să o administreze, aceasta nu se ia în considerare.
    (3) În situaţia în care preşedintele Comisiei apreciază că pentru lămurirea cauzei este necesară cercetarea la faţa locului, aceasta se dispune prin încheiere, în care se vor menţiona aspectele ce urmează a fi investigate.
    (4) Rezultatele cercetării la faţa locului se consemnează într-un proces-verbal, care va fi semnat de către cei prezenţi.
    ART. 34
    În situaţia în care cauza rămâne în pronunţare, preşedintele completului anunţă în şedinţă acest lucru şi, în cazul amânării, ziua stabilită pentru pronunţarea hotărârii.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Activitatea ulterioară încheierii dezbaterilor

    ART. 35
    Comisia soluţionează plângerile şi cererile de competenţa sa prin hotărâri denumite decizii administrativ-jurisdicţionale.
    ART. 36
    (1) Orice măsură luată de completul învestit cu soluţionarea cauzei, cum ar fi amânarea, solicitarea de date şi documente, precizări, clarificări, puncte de vedere, suspendarea procedurii administrative sau altele asemenea, se dispune prin încheiere de şedinţă, semnată de membrii acestuia şi de secretarul Comisiei.
    (2) Încheierile de amânare a judecăţii cauzelor, conceptele de citare pentru termenul următor, adresele şi celelalte lucrări dispuse de instanţă, precum şi încheierile de amânare a pronunţării se întocmesc de secretar în termen de 3 zile lucrătoare de la terminarea şedinţei.
    (3) Preşedintele Comisiei este obligat să verifice redactarea în termen a încheierilor şi a celorlalte lucrări întocmite de secretar, restituindu-le pe cele necorespunzătoare şi dând îndrumările necesare pentru refacerea lor.
    ART. 37
    (1) Membrii completului deliberează, în secret, pe loc sau, dacă este necesar, în cel mult 15 zile de la data încheierii dezbaterilor. Rezultatul deliberării se consemnează într-o minută, scrisă pe o foaie separată şi semnată de secretar şi, sub sancţiunea nulităţii, de toţi membrii completului. Minuta se înregistrează.
    (2) Transcrierea minutei, integral sau în extras, în condica şedinţelor de judecată se face de către preşedintele Comisiei.
    ART. 38
    (1) Hotărârile Comisiei se iau în unanimitate sau cu majoritate de voturi.
    (2) Fiecare membru al completului se pronunţă prin vot, începând cu cel mai nou în funcţia de membru al Comisiei, iar la vechime egală începând cu gradul cel mai mic.
    (3) Preşedintele completului votează întotdeauna ultimul.
    (4) Votul este liber exprimat şi reprezintă opinia individuală a membrului completului, opinie conturată pe baza studierii dosarului şi a prevederilor legale în vigoare aplicabile în speţă.
    (5) Este interzisă orice încercare, de orice natură, de a-l determina pe vreunul dintre membrii completului să voteze într-un anume fel.
    (6) Dacă unul dintre membrii completului are altă opinie decât ceilalţi 2, aceasta se consemnează pe minută sau pe încheiere, cu justificarea legală aferentă; această opinie se reia întocmai în momentul redactării hotărârii finale.
    ART. 39
    (1) Hotărârea Comisiei se redactează în termen de cel mult 30 de zile de la data întocmirii minutei.
    (2) Pe ultima pagină a hotărârilor se înscriu menţiuni referitoare la data tehnoredactării, iniţialele redactorului şi ale tehnoredactorului şi numărul exemplarelor.
    (3) Hotărârile se redactează în numărul de exemplare necesar, spre a se asigura comunicarea acestora tuturor persoanelor pentru care legea prevede că hotărârea se comunică integral. Un exemplar al hotărârii se semnează pe ultima pagină de membrii completului şi de secretarul Comisiei.
    (4) Secretarul Comisiei menţionează, sub semnătură, în partea de jos a hotărârii redactate, după caz, data comunicării şi părţile cărora li s-a comunicat dispozitivul sau hotărârea.
    (5) După verificarea şi semnarea hotărârii, secretarul Comisiei depune hotărârea la mapă.
    (6) Hotărârea se comunică, în copie, părţilor sau, după caz, altor persoane prevăzute de lege, de îndată ce aceasta a fost redactată şi semnată.
    ART. 40
    Soluţiile pronunţate se înscriu în condica de şedinţă, consemnându-se numai datele esenţiale din minută, cauzele amânate şi pronunţările care se dau în altă zi.
    ART. 41
    (1) Membrii Comisiei nu au voie să formuleze puncte de vedere sau opinii cu referire la o problemă care constituie obiectul unui dosar ce ar putea ajunge pe rolul său pentru soluţionare.
    (2) Membrii Comisiei pot să formuleze puncte de vedere sau opinii numai cu referire la speţele soluţionate şi numai în plen. Transmiterea acestor opinii este permisă numai după redactarea şi expedierea hotărârii luate.
    (3) În scopul cunoaşterii şi valorificării practicii instanţelor judecătoreşti, precum şi al unificării practicii jurisdicţionale, Direcţia pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică comunică Comisiei hotărârile judecătoreşti referitoare la cauzele soluţionate de Comisie sau similare acestora.
    ART. 42
    (1) În situaţiile în care, cu ocazia soluţionării dosarelor aflate pe rol, Comisia constată că există acte normative interne care nu sunt încă abrogate şi nu sunt armonizate cu prevederile legislaţiei naţionale apărute, sesizează structura care a iniţiat respectivul act normativ.
    (2) În sesizare Comisia precizează care sunt legile nou-apărute cu care ar trebui aliniată legislaţia internă specifică Ministerului Apărării Naţionale şi motivează necesitatea modificării sau înlocuirii parţiale ori totale a acestora.
    ART. 43
    Trimestrial, până la data de 25 ale lunii următoare, preşedintele Comisiei prezintă secretarului de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului informări privind:
    a) situaţia rezolvării plângerilor şi cererilor adresate acestei comisii;
    b) modul de soluţionare a acestora;
    c) principalele probleme reieşite din analiza şi soluţionarea dosarelor;
    d) propuneri de îmbunătăţire a activităţii în domeniul recuperării pagubelor produse Ministerului Apărării Naţionale.
    ART. 44
    (1) Comunicarea citaţiilor şi a deciziilor administrativ-jurisdicţionale, a celorlalte înscrisuri, precum şi a informaţiilor şi diverselor înştiinţări se face prin scrisoare recomandată, prin poştă rapidă, poştă electronică, telegramă, telex, telefax sau orice alt mijloc de comunicare ce permite stabilirea probei comunicării şi a textului transmis.
    (2) În cazul comunicărilor telefonice, secretarul Comisiei face menţiune în dosar, precizând data şi ora convorbirii.
    (3) Orice înscris poate fi înmânat şi personal părţii sau reprezentantului ei, sub semnătură certificată de secretarul Comisiei, cu precizarea datei înmânării.
    (4) Dovezile de comunicare se depun la dosar.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Eliberarea certificatelor de grefă şi a copiilor de pe acte. Restituirea înscrisurilor originale

    ART. 45
    (1) Cererile pentru eliberarea certificatelor de grefă se soluţionează de către secretarul Comisiei. Acesta întocmeşte certificatul de grefă, care se comunică în cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, dacă hotărârea a fost pronunţată. În caz contrar, termenul se consideră de la data pronunţării hotărârii.
    (2) Certificatul se verifică şi se semnează de preşedintele Comisiei şi se înmânează solicitantului, sub luare de semnătură, sau se expediază prin poştă.
    (3) Copia certificatului împreună cu cererea de solicitare se ataşează la dosarul cauzei.
    (4) Dispoziţiile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător şi la eliberarea copiilor de pe hotărâri sau de pe alte acte din dosar. Copia se verifică pentru conformitate şi se aplică ştampila Comisiei pe fiecare filă.
    ART. 46
    Restituirea înscrisurilor originale depuse la dosarul cauzei se efectuează de secretarul Comisiei odată cu comunicarea hotărârii.

    CAP. VI
    Resurse

    ART. 47
    Mijloacele materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţilor Comisiei sunt asigurate prin grija Departamentului.
    ART. 48
    Pentru desfăşurarea optimă a activităţilor Comisiei, comandantul unităţii militare în care aceasta îşi are sediul are obligaţia de a dispune măsuri pentru asigurarea următoarelor condiţii:
    a) spaţii de lucru corespunzătoare cu dotare aferentă, mobilier, posturi telefonice interurban şi militar conectat la reţeaua telefonică a Armatei României, acces la servicii de internet/intranet;
    b) facilităţi de multiplicare a documentelor specifice, de registratură şi de evidenţă a documentelor clasificate.
    ART. 49
    (1) La sediul Comisiei se ţin exemplare din codurile juridice ale României şi alte acte normative importante, de aplicare frecventă, ce se stabilesc de preşedintele Comisiei.
    (2) La sediul Comisiei se asigură un program de evidenţă informatizată a legislaţiei.
    (3) Comisia are acces la un abonament la Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi la alte publicaţii cu caracter juridic, care se asigură de către Comandamentul logistic întrunit.
    (4) Evidenţa fondului de tipărituri se ţine de către secretarul Comisiei.
    ART. 50
    (1) Sala de şedinţe a Comisiei se dotează cu mobilierul necesar membrilor Comisiei, secretarului şi publicului.
    (2) În spatele biroului membrilor Comisiei se arborează Drapelul României şi Stema ţării.

    CAP. VII
    Evidenţa activităţii Comisiei

    ART. 51
    (1) Înregistrarea documentelor specifice jurisdicţiei imputaţiilor se realizează în registrul de evidenţă specială, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5 la Normele privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9/2013.
    (2) Înregistrarea dosarelor, hotărârilor, deciziilor sau încheierilor pronunţate se realizează conform prezentului regulament.
    (3) Mapele de corespondenţă administrativă cuprind corespondenţa adresată Comisiei, cu intrări şi ieşiri, alta decât cea referitoare la cauzele deduse judecăţii, îndosariată în ordinea cronologică a înregistrării ei.
    ART. 52
    Toate dosarele primite se înscriu de către secretarul Comisiei, după verificarea acestora de către preşedinte, în Registrul general de dosare.
    ART. 53
    Dosarele din fiecare şedinţă, noul termen în caz de amânare a judecăţii, hotărârea pronunţată şi numărul acesteia se trec în ordine în condica de şedinţă.
    ART. 54
    (1) Deciziile sau încheierile pronunţate se înscriu, în ordine, în Registrul de evidenţă a redactării hotărârilor.
    (2) Registrul de evidenţă a redactării hotărârilor se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.
    ART. 55
    (1) Hotărârile redactate şi motivate, inclusiv încheierile de amânare a pronunţării, încheierile privind îndreptarea erorilor materiale şi încheierile privind lămurirea sau completarea dispozitivului hotărârilor se păstrează în mape.
    (2) Fiecare mapă conţine, de regulă, câte 100 de hotărâri, grupate în ordine numerică pe ani şi, separat, pe materii. La mapă se depune exemplarul hotărârii semnat de toţi membrii completului şi de secretar.
    (3) Mapele se păstrează de secretarul Comisiei timp de 6 luni de la data ultimei hotărâri, după care se predau la compartimentul documente clasificate.
    ART. 56
    La sfârşitul fiecărui an, după ultima operaţie, în fiecare registru se întocmeşte un proces-verbal de închidere, care se semnează de preşedintele Comisiei, respectiv secretarul acesteia, aplicându-se ştampila.

    CAP. VIII
    Programul de lucru al Comisiei

    ART. 57
    Pentru depunerea cererilor şi actelor sau obţinerea de informaţii, persoanele interesate se pot adresa, după caz, preşedintelui Comisiei ori secretarului acesteia.
    ART. 58
    (1) Comisia îşi desfăşoară activitatea şi îşi ţine şedinţele, de regulă, la sediul acesteia.
    (2) Şedinţele Comisiei se desfăşoară în zile lucrătoare şi încep, de regulă, la ora 9,00.
    (3) În caz de amânare a judecării cauzei, atunci când părţile convin, preşedintele Comisiei poate fixa o oră de strigare a dosarelor pentru termenul următor.
    ART. 59
    (1) Accesul publicului se face cu respectarea regulilor prevăzute în anexa nr. 3 la Regulamentul de ordine interioară în unitate, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.92/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 137 din Normele privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9/2013.
    (2) Accesul publicului este permis:
    a) în sălile de şedinţă, cu 15 minute înainte de deschiderea şedinţei Comisiei;
    b) pentru depunerea cererilor şi actelor sau obţinerea de informaţii, potrivit programului stabilit.
    ART. 60
    (1) Programarea şedinţelor Comisiei se face în raport cu posibilităţile membrilor Comisiei de a participa la acestea şi nevoile Comisiei, asigurându-se încadrarea în termenele de soluţionare prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998, aprobată prin Legea nr. 25/1999, şi timpul necesar studierii dosarelor.
    (2) În luna august nu se programează şedinţe. În această perioadă personalul Comisiei efectuează, de regulă, o parte din concediul de odihnă anual. Pentru cauzele care necesită o soluţionare urgentă poate fi programată în această perioadă o şedinţă a Comisiei.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale

    ART. 61
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.


    ANEXA 1
    la regulament

    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
    Comisia de jurisdicţie a imputaţiilor

                          REGISTRUL GENERAL DE DOSARE


┌─────┬─────────────┬──────────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────────┐
│ Nr. │ Data │ Nr. de înregistrare │Părţile - calitatea│Natura cauzei│Obiectul cauzei│Acte primite după│
│dosar│înregistrării│ cerere/plângere şi │ şi numele ori │ │ │ înregistrarea │
│ │ │persoana sau structura│structura militară │ │ │ dosarului │
│ │ │ care a formulat-o │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────────────┴──────────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────────┘    ANEXA 2
    la regulament

    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
    Comisia de jurisdicţie a imputaţiilor
    Şedinţa din data de .......................

                                LISTA DE ŞEDINŢĂ


┌────┬───────────┬───────────────────────────────┬───────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │ Nr. dosar │Părţi - calitatea şi numele ori│Obiectul cauzei│Membrii completului şi│
│crt.│ │ structura militară │ │grefierul de şedinţă -│
│ │ │ │ │ gradul, numele şi │
│ │ │ │ │ prenumele │
├────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┴───────────┴───────────────────────────────┼───────────────┤ │
│ │ │ │
│ Observaţii: │ Măsuri: │ │
│ │ │ │
├────┬───────────┬───────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┴───────────┴───────────────────────────────┼───────────────┤ │
│ │ │ │
│ Observaţii: │ Măsuri: │ │
│ │ │ │
├────┬───────────┬───────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┴───────────┴───────────────────────────────┼───────────────┤ │
│ │ │ │
│ Observaţii: │ Măsuri: │ │
│ │ │ │
└────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────────────┘    ANEXA 3
    la regulament

    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
    Comisia de jurisdicţie a imputaţiilor
    Şedinţa din data de ..................

                               CONDICA DE ŞEDINŢĂ


┌────┬────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────────┬──────────┬───────────────┬───────────────┬──────────┐
│Nr. │ Părţi - │Nr. dosar│ Membri│Obiectul│ Soluţia/ │ Cauza │ Nr. deciziei │ Redactor │Observaţii│
│crt.│calitatea şi│ │complet│ │Măsura dispusă│amânării*)│administrativ- │(gradul, numele│ │
│ │ numele │ │ │ │ │ │jurisdicţionale│ şi prenumele) │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────────┴──────────┴───────────────┴───────────────┴──────────┘

----------
    *) Se menţionează cauza: lipsă procedură, solicitare probe sau alte cauze legale.


    ANEXA 4
    la regulament

    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
    Comisia de jurisdicţie a imputaţiilor
    Dosarul nr. ..............

                         FIŞA DE CONSULTARE A DOSARULUI


┌────┬───────────────────────────┬───────────┬──────────────┬───────────────────┬─────────┬──────────┐
│Nr. │ Data şi ora predării │Data şi ora│Gradul, numele│Calitatea persoanei│Semnătura│Observaţii│
│crt.│dosarului pentru consultare│ primirii │ şi prenumele │ care consultă │ │ │
│ │ │ dosarului│ │ dosarul*) │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────────────────┴───────────┴──────────────┴───────────────────┴─────────┴──────────┘

---------
    *) Membru al Comisiei de jurisdicţie a imputaţiilor, petent, revizuent, reprezentant etc.


    ANEXA 5
    la regulament

    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
    Comisia de jurisdicţie a imputaţiilor

                 REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A REDACTĂRII HOTĂRÂRILOR

┌─────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────────┬──────────┐
│Hotărârea│Numărul dosarului│Numele redactorului│Data redactării*)│Observaţii│
├────┬────┤ │ │ │ │
│ Nr.│Data│ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴──────────┘

---------
    *) Data redactării se consideră data depunerii la mapă a hotărârii tehnoredactate.

                                  -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016