Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 31 mai 2017  privind organizarea, funcţionarea şi componenţa nominală a membrilor Comitetului de amenajare a spaţiului maritim    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 31 mai 2017 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa nominală a membrilor Comitetului de amenajare a spaţiului maritim

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 482 din 26 iunie 2017

──────────
    Aprobat de Hotărârea Guvernului nr. 406 din 31 mai 2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 482 din 26 iunie 2017.
──────────

    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezentul regulament privind organizarea, funcţionarea şi componenţa nominală a membrilor Comitetului de amenajare a spaţiului maritim, denumit în continuare regulament, stabileşte atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare a Comitetului, precum şi procedura şi modul de luare a deciziilor în cadrul Comitetului în vederea elaborării şi monitorizării implementării planului de amenajare a spaţiului maritim.
    (2) Componenţa nominală a membrilor Comitetului de amenajare a spaţiului maritim este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

    CAP. II
    Atribuţiile Comitetului de amenajare a spaţiului maritim
    SECŢIUNEA 1
    Atribuţiile Comitetului de amenajare a spaţiului maritim
    ART. 2
    Comitetul de amenajare a spaţiului maritim are următoarele atribuţii:
    a) elaborează planul de amenajare a spaţiului maritim;
    b) monitorizează implementarea planului de amenajare a spaţiului maritim.


    ART. 3
    (1) În elaborarea planului de amenajare a spaţiului maritim, Comitetul ţine cont de prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2017.
    (2) Planul de amenajare a spaţiului maritim elaborat de Comitet, aprobat conform prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2017, are caracter director şi de reglementare, integrând, fără a se limita la acestea, activităţile, utilizările şi domeniile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2017.
    (3) Membrii Comitetului sunt responsabili de realizarea secţiunilor tematice privind activităţile, utilizările şi domeniile din aria lor de competenţă.

    ART. 4
    Planul de amenajare a spaţiului maritim se elaborează în conformitate cu Metodologia de elaborare a planului de amenajare a spaţiului maritim, elaborată în condiţiile art. 14 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2017.

    ART. 5
    (1) În vederea monitorizării implementării Planului de amenajare a spaţiului maritim, Comitetul elaborează periodic, la 3 ani, raportul de monitorizare a planului.
    (2) Raportul de monitorizare a planului de amenajare a spaţiului maritim prevăzut la alin. (1) se prezintă, de către ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, în cadrul şedinţei de Guvern.
    (3) Raportul de monitorizare a planului de amenajare a spaţiului maritim este structurat în secţiuni tematice pe domeniile principale de competenţă ale fiecărui membru al Comitetului.
    (4) Membrii Comitetului sunt responsabili de realizarea rapoartelor de monitorizare a activităţilor şi utilizărilor spaţiului maritim din domeniile de competenţă.
    (5) Raportul de monitorizare a planului de amenajare a spaţiului maritim cuprinde un plan de acţiuni pe 3 ani pentru implementarea Planului de amenajare a spaţiului maritim.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Atribuţiile preşedintelui Comitetului de amenajare a spaţiului maritim
    ART. 6
    Preşedintele Comitetului îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) convoacă şedinţele Comitetului prin intermediul secretariatului;
    b) la propunerea secretariatului, stabileşte agenda şedinţelor Comitetului;
    c) aprobă materialele ce urmează a fi transmise, de către secretariatul Comitetului membrilor, în vederea discutării acestora în cadrul şedinţelor Comitetului;
    d) stabileşte lista invitaţilor la şedinţele Comitetului, pe baza propunerilor secretariatului;
    e) prezidează şedinţele în plen;
    f) reprezintă Comitetul în relaţiile cu terţii.


    ART. 7
    În cazul în care preşedintele Comitetului se află în imposibilitatea temporară de exercitare a funcţiei, acesta poate mandata conducătorul autorităţii publice centrale din domeniul dezvoltării teritoriale, respectiv ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 6.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Atribuţiile secretariatului Comitetului de amenajare a spaţiului maritim
    ART. 8
    Secretariatul Comitetului, asigurat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin structura responsabilă de domeniul dezvoltării teritoriale, are următoarele atribuţii:
    a) organizează şedinţele Comitetului;
    b) redactează procesele-verbale ale şedinţelor Comitetului;
    c) elaborează documente de specialitate cuprinzând principii care să stea la baza dezbaterilor în cadrul şedinţelor Comitetului;
    d) stabileşte termene în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 2 în corelare cu termenele prevăzute de legislaţia naţională şi europeană în vigoare;
    e) asigură corelarea documentelor produse în cadrul şedinţelor, colectarea şi analiza informaţiilor şi a documentelor propuse de către Comitet;
    f) asigură buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor Comitetului;
    g) asigură convocarea Comitetului în condiţiile stabilite prin prezentul regulament;
    h) propune preşedintelui Comitetului structura şi conţinutul agendei;
    i) pregăteşte şi transmite documentele şi materialele necesare convocării şi desfăşurării şedinţelor Comitetului;
    j) primeşte, distribuie şi sintetizează propunerile şi comentariile transmise de membrii Comitetului sau de persoanele cu statut de invitat;
    k) asigură evidenţa şi arhivarea documentelor primite de la membrii Comitetului sau, după caz, de la persoanele cu statut de invitat;
    l) comunică procesele-verbale către toţi cei interesaţi, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.


    ART. 9
    Comitetul are obligaţia de a transmite Comisiei Europene şi altor state membre vizate, prin secretariatul Comitetului, copii ale planului de amenajare a spaţiului maritim, ale documentelor de fundamentare şi ale componentelor acestuia în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii privind aprobarea planului de amenajare a spaţiului maritim, precum şi copii ale tuturor actualizărilor ulterioare, în termen de 3 luni de la data publicării acestora.

    ART. 10
    (1) Comitetul transmite Comisiei Europene, prin secretariatul Comitetului, informaţiile prevăzute la art. 15 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2017, în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a comitetului de amenajare a spaţiului maritim.
    (2) Autorităţile competente, definite conform art. 2 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2017, notifică secretariatul Comitetului de amenajare a spaţiului maritim orice modificare adusă informaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2017, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (3) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a oricăror modificări privind informaţiile prevăzute la art. 15 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2017, pe baza notificărilor primite, Comitetul, prin secretariatul acestuia, informează Comisia Europeană în acest sens.

    CAP. III
    Membrii Comitetului de amenajare a spaţiului maritim şi membrii desemnaţi
    ART. 11
    (1) Componenţa Comitetului este asigurată conform art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2017.
    (2) Potrivit prevederilor alin. (1), membrii vor fi desemnaţi la nivel tehnic de conducere.

    ART. 12
    (1) Membrii Comitetului sunt responsabili de elaborarea secţiunilor planului de amenajare a spaţiului maritim aferente domeniul lor de competenţă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Membrii Comitetului au următoarele atribuţii:
    a) participă, prin membri desemnaţi, la şedinţele Comitetului şi la procesul de adoptare a deciziilor în cadrul acestuia;
    b) contribuie la realizarea secţiunilor tematice ale planului de amenajare a spaţiului maritim privind activităţile, utilizările şi domeniile din aria lor de competenţă şi la monitorizarea implementării planului de amenajare a spaţiului maritim;
    c) analizează documentele supuse dezbaterii şi emit puncte de vedere, atât în conformitate cu mandatul instituţiei pe care o reprezintă, cât şi ţinând cont de expertiza şi experienţa profesională;
    d) propun tuturor membrilor Comitetului analiza unor documente şi rapoarte de expertiză cu impact asupra amenajării spaţiului maritim, elaborate în cadrul instituţiei pe care o reprezintă.


    ART. 13
    (1) În cadrul şedinţelor Comitetului, membrii desemnaţi susţin poziţia membrilor Comitetului cu privire la propunerile formulate cu incidenţă asupra domeniului lor de activitate.
    (2) Membrii desemnaţi au obligaţia de a respecta următoarele reguli de conduită:
    a) să acţioneze în interesul Comitetului, în concordanţă cu rolul şi obiectivele stabilite conform legislaţiei în vigoare;
    b) să ia decizii în interes public şi să nu acţioneze în scopul obţinerii de avantaje financiare sau alte beneficii pentru sine sau pentru terţi;
    c) să declare preşedintelui Comitetului la începutul oricărei şedinţe sau pe parcursul acesteia orice situaţie de conflict de interese în care s-ar putea afla în legătură cu un anumit subiect dezbătut şi să se abţină de la vot în aceste situaţii;
    d) să informeze, după încheierea şedinţelor, autoritatea publică sau instituţia pe care o reprezintă în legătură cu principalele subiecte discutate şi deciziile adoptate;
    e) să păstreze confidenţialitatea acelor informaţii prin a căror divulgare s-ar putea leza interesele statului, interesul legitim al oricărei instituţii, organizaţii sau persoane sau prin a căror utilizare privilegiată s-ar putea crea avantaje nelegitime;
    f) să păstreze confidenţialitatea acelor informaţii prin a căror divulgare s-ar aduce atingere securităţii naţionale şi ordinii publice;
    g) să acţioneze în conformitate cu deciziile Comitetului adoptate în condiţiile regulamentului şi ale legislaţiei naţionale şi, după caz, europene;
    h) să respecte libertatea opiniilor şi să nu se lase influenţaţi de considerente personale;
    i) să manifeste o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

    (3) Calitatea de membru desemnat încetează când persoana nominalizată în cadrul Comitetului se află în una din următoarele situaţii:
    a) nu mai deţine funcţia în cadrul autorităţii publice sau instituţiei care l-a desemnat în cadrul Comitetului; în acest caz, membrul Comitetului are obligaţia să comunice în scris secretariatului Comitetului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării acestei decizii, membrul desemnat în locul acesteia;
    b) membrul Comitetului care l-a desemnat solicită revocarea acestuia din calitatea de membru desemnat; în acest caz, membrul Comitetului are obligaţia să comunice în scris secretariatului Comitetului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării acestei decizii, membrul desemnat în locul acestuia;
    c) în urma propunerii Comitetului de revocare a calităţii de membru desemnat pentru încălcarea regulilor de conduită, prevăzute la alin. (2), sau pentru încălcarea art. 14 alin. (3). În acest caz, secretariatul notifică membrul Comitetului şi solicită o nouă desemnare.

    (4) Membrii desemnaţi şi invitaţii îşi exercită atribuţiile în cadrul Comitetului cu titlu gratuit.

    CAP. IV
    Şedinţele Comitetului de amenajare a spaţiului maritim şi procedura de luare a deciziilor
    SECŢIUNEA 1
    Organizarea şedinţelor Comitetului de amenajare a spaţiului maritim
    ART. 14
    (1) Comitetul se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare, fiind convocat de preşedinte prin intermediul secretariatului Comitetului.
    (2) Comitetul se întruneşte ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare, fiind convocat de preşedintele sau de secretariatul Comitetului.
    (3) Prezenţa membrilor Comitetului la şedinţe este obligatorie. În cazul în care membrul titular nu poate participa la şedinţele Comitetului, acesta este înlocuit de membrul supleant desemnat.

    ART. 15
    Şedinţele Comitetului sunt conduse de către prim-ministru, care asigură şi preşedinţia acestuia sau, în cazurile prevăzute la art. 7, de către ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene.

    ART. 16
    (1) Agenda de lucru a şedinţelor, precum şi documentele-suport aferente vor fi transmise membrilor Comitetului cu cel puţin 10 zile lucrătoare înaintea fiecărei şedinţe.
    (2) Membrii Comitetului pot propune modificarea/ completarea agendei de lucru cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea fiecărei şedinţe.

    ART. 17
    (1) Convocarea şedinţelor Comitetului se face întotdeauna în scris, invitaţiile fiind transmise prin fax sau e-mail cu cel puţin 10 zile lucrătoare înaintea fiecărei şedinţe.
    (2) Şedinţele Comitetului nu au caracter public, cu excepţia cazului în care preşedintele, la propunerea secretariatului, decide altfel.

    ART. 18
    (1) Concluziile şi hotărârile Comitetului se consemnează în procese-verbale, care vor fi semnate de preşedintele Comitetului, precum şi de persoana responsabilă din partea secretariatului Comitetului.
    (2) Înainte de semnare, procesele-verbale se transmit prin fax sau e-mail membrilor Comitetului care au participat la şedinţă pentru a formula observaţii în termen de 3 zile lucrătoare de la transmiterea acestora.
    (3) Procesele-verbale ale Comitetului, semnate conform alin. (1), vor fi transmise tuturor membrilor Comitetului.

    ART. 19
    (1) La nivelul Comitetului se pot organiza subgrupuri de lucru cu tematică specifică, în funcţie de acţiunile care se impun pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2017.
    (2) Activitatea subgrupului de lucru este coordonată de autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă cu elaborarea şi implementarea cadrului strategic şi de politici publice în domeniul tematic pentru care a fost constituit respectivul subgrup.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Procedura de luare a deciziilor în cadrul Comitetului de amenajare a spaţiului maritim
    ART. 20
    (1) Comitetul poate lua decizii privind elaborarea şi monitorizarea planului de amenajare a spaţiului maritim, dacă cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor desemnaţi de instituţiile publice prevăzute la art. 13 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2017, sunt prezenţi la şedinţă.
    (2) Deciziile în cadrul Comitetului se iau prin consens.
    (3) Poziţia fiecărui membru în Comitet este exprimată de membrul titular desemnat sau, în absenţa acestuia, de către membrul supleant desemnat.
    (4) În cazul în care nu se ajunge la consens, preşedintele Comitetului hotărăşte aplicarea procedurii de vot şi aplicarea regulii majorităţii simple. Membrii cu drept de vot sunt membrii titulari desemnaţi sau, în lipsa acestora, membrii supleanţi desemnaţi.
    (5) În cazul procedurilor de vot, membrii desemnaţi de instituţiile publice prevăzute la art. 13 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2017, şi membrii desemnaţi de instituţiile publice prevăzute la art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2017, aflate în subordinea/coordonarea acestora, beneficiază de câte un singur vot.
    (6) La calculul numărului de voturi se iau în considerare şi voturile exprimate explicit în formă scrisă, transmisă prin orice mijloc scris, fax sau e-mail, anterior şedinţei Comitetului, de către membrii care lipsesc motivat.

    ART. 21
    (1) La propunerea secretariatului, preşedintele poate decide consultarea membrilor Comitetului şi în scris, prin fax sau e-mail.
    (2) În cazul aplicării procedurii de consultare scrisă, secretariatul transmite, prin fax sau e-mail, membrilor Comitetului observaţiile în vederea analizei.
    (3) Dacă, în termen de 5 zile calendaristice de la data transmiterii documentelor prevăzute la alin. (1), secretariatul primeşte observaţii sau propuneri scrise asupra documentelor transmise conform procedurii de consultare scrisă, acestea se introduc în documentele elaborate sau se resping motivat de către Comitet, la propunerea secretariatului. Documentele rezultate vor fi transmise tuturor membrilor Comitetului, în procedură de consultare.
    (4) În lipsa unui răspuns scris din partea membrilor, documentele se consideră aprobate tacit, în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii/retransmiterii.

    ART. 22
    (1) La şedinţele Comitetului pot participa, în calitate de invitaţi, şi reprezentanţi ai altor instituţii publice cu atribuţii în domeniile de reglementare ale Ordonanţei Guvernului nr. 18/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2017.
    (2) În vederea participării la şedinţele Comitetului, reprezentanţii instituţiilor menţionate la alin. (1) transmit o cerere motivată în acest sens secretariatului Comitetului, împreună cu desemnarea acestora din partea instituţiei interesate.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 23
    (1) Comitetul are obligaţia de a definitiva proiectul planului de amenajare a spaţiului maritim până cel târziu la data de 1 ianuarie 2020.
    (2) După definitivarea procesului de elaborare a planului de amenajare a spaţiului maritim Comitetul asigură consultarea şi implicarea părţilor interesate, a autorităţilor administraţiei publice competente şi a publicului vizat, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la transparenţa decizională în administraţia publică.

    ART. 24
    (1) În elaborarea şi implementarea planului de amenajare a spaţiului maritim, Comitetul şi autorităţile competente utilizează date oficiale disponibile privind mediul, date sociale şi datele economice colectate şi gestionate de autorităţile competente, precum şi alte date şi informaţii relevante privind apele marine.
    (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), Comitetul şi autorităţile competente utilizează documente oficiale şi instrumente relevante, inclusiv pe cele deja disponibile în cadrul politicii maritime integrate.

    ANEXĂ
    la regulament
    COMPONENŢA NOMINALĂ
    a membrilor Comitetului de amenajare a spaţiului maritim

    
    ┌─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │I. PREŞEDINTE│ │
    ├─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ │Prim-ministru │
    ├─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │II. MEMBRI DESEMNAŢI │
    │conform art. 13 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2016, aprobată cu modificări şi │
    │completări prin Legea nr. 88/2017 │
    ├─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ │1. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene: │
    │ │- membru titular doamna Diana Tenea, director general Direcţia generală dezvoltare │
    │ │regională şi infrastructură; - membru supleant Bogdan Ghinea, şef serviciu, Direcţia │
    │ │generală dezvoltare regională şi infrastructură │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ │2. Ministerul Economiei: - membru titular domnul Ion Ilie, consilier superior, Direcţia │
    │ │politici industriale şi transport energie; - membru supleant domnul Viorel Dumitrescu, │
    │ │consilier superior, Direcţia politici industriale şi transport energie │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ │3. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat: - membru titular │
    │ │Viorel Buruiană, consilier superior, Direcţia mediul de afaceri; - membru supleant Ioan │
    │ │Petraru, consilier asistent, Direcţia mediul de afaceri │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ │4. Ministerul Transporturilor: - membru titular Mihai Codruţ Staicu, director, Centrul │
    │ │maritim de coordonare - Autoritatea Navală Română; - membru supleant Iolanda Alayan, │
    │ │consilier, Direcţia generală management şi strategie │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ │5. Ministerul Mediului: - membru titular Eugen Constantin Uricec, secretar de stat; - │
    │ │membru supleant Luminiţa Ghiţă, director, Direcţia economie verde, schimbări climatice │
    │ │şi dezvoltare durabilă │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ │6. Ministerul Apelor şi Pădurilor: - membru titular Gheorghe Constantin, director, │
    │ │Direcţia managementul resurselor de apă; - membru supleant Otilia Mihail, consilier │
    │ │superior, Direcţia managementul resurselor de apă │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ │7. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: - membru titular Puiu Gheorghe; │
    │ │- membru supleant Aurelian Marin │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ │8. Ministerul Afacerilor Externe: - membru titular Liviu Dumitru, director, Direcţia │
    │ │drept internaţional şi dreptul UE, membru supleant Doina Doroftei, secretar I, Direcţia │
    │ │drept internaţional şi dreptul UE │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ │9. Ministerul Afacerilor Interne: - membru titular Dogaru Tomiţă, comisar-şef de poliţie│
    │ │din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră; - membru supleant Roşu │
    │ │Marius, inspector principal de poliţie din cadrul Direcţiei generale management │
    │ │operaţional │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ │10. Ministerul Apărării Naţionale: - membru titular comandor Nicolae Vatu, împuternicit │
    │ │şef al Direcţiei hidrografie; - membru supleant comandor Gabriel Şerbănoiu, şef Secţie │
    │ │planificare forţe şi capabilităţi din Statul Major al Forţelor Navale │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ │11. Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale: - membru titular Ştefan-Emilian │
    │ │Gamureac, director, Direcţia patrimoniu cultural; membru supleant Mihai Mateescu, │
    │ │consilier Direcţia patrimoniu cultural │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ │12. Ministerul Energiei: - membru titular Iulian-Robert Tudorache, secretar de stat; │
    │ │- membru supleant Elena Popescu, director general, Direcţia generală politici energetice│
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ │13. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale: - membru titular Liliana │
    │ │Hrenciuc, consilier, Direcţia programe şi proiecte; - membru supleant Alin Constantin, │
    │ │consilier, Direcţia societatea informaţională │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ │14. Ministerul Cercetării şi Inovării: - membru titular Aurora Geanina Candrea, │
    │ │consilier superior, Direcţia generală coordonare strategică, politici, programe şi │
    │ │dezvoltare instituţională; - membru supleant Gabriel Ion, consilier, şef colectiv │
    │ │seismoacustică şi batimetrie din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare │
    │ │pentru Geologie şi Geocologie Marină - GEOCOMAR Bucureşti │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ │15. Ministerul Turismului: - membru titular Mihaela Parteca, consilier evaluare- │
    │ │examinare; - membru supleant Adrian Teianu, consilier evaluare-examinare │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ │16. Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale: - membru titular Sorin Călin Gal, │
    │ │director general, Direcţia generală gestionare, evaluare, concesionare resurse/rezerve │
    │ │de petrol; - membru supleant Diana Bratu, director general, Direcţia generală gestionare│
    │ │evaluare, concesionare resurse/rezerve minerale şi integrare europeană │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ │Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării": - membru titular Viorica-Fănica │
    │ │Bîscă, director executiv; - membru supleant Ion Munteanu, şef serviciu Biodiversitate │
    ├─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │III. MEMBRI DESEMNAŢI │
    │conform art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2016, aprobată cu modificări şi completări │
    │prin Legea nr. 88/2017 │
    ├─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ │17. Autoritatea Navală Română; │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ │18. Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură; │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ │19. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului; │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ │20. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa"; │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ │21. Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării; │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ │22. Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea │
    │ │Litoral; │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ │23. Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime - S.A. Constanţa │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ │24. Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea │
    │ │Neagră │
    ├─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │IV. SECRETARIAT │
    ├─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ │Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin │
    │ │structura responsabilă de domeniul dezvoltării teritoriale │
    └─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016