Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 REGULAMENT din 30 septembrie 2014 pentru modificarea Regulamentului privind concentrările economice, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 385/2010
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 30 septembrie 2014  pentru modificarea Regulamentului privind concentrările economice, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 385/2010    Twitter Facebook
Cautare document

 REGULAMENT din 30 septembrie 2014 pentru modificarea Regulamentului privind concentrările economice, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 385/2010

EMITENT: CONSILIUL CONCURENŢEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 31 octombrie 2014

    În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    Consiliul Concurenţei adoptă prezentul regulament.

    ART. I
    Regulamentul privind concentrările economice, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 385/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 şi 553 bis din 5 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Cu cel puţin două săptămâni anterior notificării, se recomandă ca părţile notificatoare să solicite Consiliului Concurenţei desfăşurarea unor consultări la sediul autorităţii de concurenţă, în scopul lămuririi unor aspecte esenţiale privind o concentrare economică. În acest scop, părţile vor pune la dispoziţia Consiliului Concurenţei, cu 5 zile anterior datei întâlnirii, informaţii exacte cu privire la concentrarea economică: părţile la concentrare, pieţele pe care acestea activează, o descriere sumară a modului de realizare a concentrării şi a modalităţii de exercitare a controlului."

    2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
    "ARTICOLUL 11
    Publicarea informării cu privire la o notificare
    În cazurile în care Consiliul Concurenţei constată că o concentrare economică notificată intră în sfera de aplicare a legii, va publica pe pagina web şi/sau în presă o informare privind notificarea primită, menţionând în acelaşi timp şi numele întreprinderilor implicate, ţările lor de origine, natura concentrării, sectoarele economice implicate şi data primirii notificării. Eventualele completări sau modificări ale informaţiilor care privesc concentrarea respectivă vor putea fi publicate. Consiliul Concurenţei va ţine cont de interesul legitim al întreprinderilor privind protejarea secretelor de afaceri şi a altor informaţii confidenţiale ale acestora. Părţile notificatoare pot solicita ca nicio informare să nu fie publicată până la adoptarea deciziei, indicând motive întemeiate pentru justificarea unei asemenea solicitări, cu excepţia situaţiei în care complexitatea cazului şi efectele anticipate asupra concurenţei determină Consiliul Concurenţei să solicite observaţii de la terţi."

    3. La articolul 13, litera c) va avea următorul cuprins:
    "c) două sau mai multe întreprinderi fuzionează ori una sau mai multe întreprinderi dobândesc controlul unic sau în comun al unei alte întreprinderi şi:
    c.1. - cota de piaţă combinată a tuturor părţilor la concentrare care desfăşoară activităţi comerciale pe aceeaşi piaţă a produsului şi pe aceeaşi piaţă geografică (relaţii pe orizontală) este mai mică de 20%; şi
    c.2. - niciuna dintre cotele de piaţă individuale sau combinate ale tuturor părţilor la concentrare care desfăşoară activităţi comerciale pe o piaţă a produsului care se găseşte în amonte sau în aval faţă de o piaţă a produsului pe care îşi desfăşoară activitatea orice altă parte la concentrare (relaţii pe verticală) nu este egală cu 30% sau mai mare*5)."
---------
    *5) Aceasta înseamnă că se încadrează în această categorie doar acele concentrări care nu afectează pieţele, aşa cum au fost definite în formularul complet de notificare a unei concentrări. Pragurile în cazul relaţiilor orizontale şi verticale se aplică cotelor de piaţă la nivel local şi la nivel naţional, precum şi oricărei definiri alternative plauzibile a pieţei produsului care ar putea fi avută în vedere într-un anumit caz. Definirea pieţelor descrise în notificare trebuie să fie suficient de precisă pentru a justifica aprecierea că pragurile în cauză nu sunt respectate şi că toate definiţiile alternative ale pieţelor sunt menţionate (inclusiv pieţele geografice mai restrânse decât cele naţionale).

    4. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Pentru a stabili dacă o concentrare economică se încadrează în una dintre categoriile prezentate la art. 13, Consiliul Concurenţei se va asigura că toate circumstanţele relevante sunt stabilite suficient de clar. În cazurile în care definirea pieţelor este un element cheie al evaluării respective, părţile vor transmite Consiliului Concurenţei informaţii privind tranzacţia şi toate definiţiile posibile ale pieţelor relevante cu cel puţin 5 zile anterior datei consultării prealabile. Părţile notificatoare sunt obligate să descrie toate pieţele relevante ale produsului şi geografice alternative asupra cărora concentrarea economică ar putea avea un impact şi să furnizeze datele şi informaţiile legate de definirea pieţelor respective."

    5. La articolul 14 alineatul (4), litera b) va avea următorul cuprins:
    "b) concentrările economice în care cel puţin două dintre părţile la concentrare sunt prezente pe pieţe învecinate strâns legate*6), în special atunci când una sau mai multe dintre părţile la concentrare deţin în mod individual o cotă de piaţă de cel puţin 30% pe orice piaţă a produsului pe care nu există relaţii pe orizontală sau pe verticală între părţi, dar care este o piaţă învecinată cu o altă piaţă pe care îşi desfăşoară activitatea o altă parte implicată în concentrare;"
-----------
    *6) Pieţele produselor sunt pieţe învecinate strâns legate atunci când produsele sunt complementare unele faţă de altele sau atunci când aparţin unei game de produse care sunt în general cumpărate de acelaşi tip de clienţi, pentru aceeaşi utilizare finală.

    6. La articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Contactele prealabile notificării permit Consiliului Concurenţei şi părţilor notificatoare stabilirea informaţiilor necesare pentru o analiză adecvată a concentrării propuse. În interesul părţilor notificatoare, care intenţionează să înainteze o notificare în forma simplificată, se recomandă iniţierea de contacte prealabile notificării cu Consiliul Concurenţei*8). Contactele prealabile notificării trebuie iniţiate cu cel puţin două săptămâni înainte de data la care părţile intenţionează să depună la autoritatea de concurenţă formularul simplificat de notificare a concentrării economice."
--------
    *8) Pot exista cazuri care, deşi sunt susceptibile de a li se aplica procedura simplificată, sunt de natură a ridica probleme complexe, de exemplu, de definire a pieţei, care ar trebui rezolvate, de preferat, înaintea notificării.

    7. În anexa nr. I, punctul 6.1 va avea următorul cuprins:
    "6.1. În sensul informaţiilor solicitate în prezentul formular, pieţele afectate constau în pieţele relevante ale produselor în care, pe teritoriul României sau pe o parte a acestuia:
    a) două sau mai multe părţi la concentrare desfăşoară activităţi pe aceeaşi piaţă a produsului, în cazul în care concentrarea va conduce la o cotă de piaţă combinată de 20% sau mai mult (relaţii pe orizontală);
    b) una sau mai multe părţi la concentrare desfăşoară activităţi pe o piaţă a produsului situată în amontele sau în avalul unei pieţe a produsului pe care operează oricare dintre celelalte părţi la concentrare şi oricare dintre cotele lor de piaţă individuale sau combinate la orice nivel reprezintă 30% sau mai mult, indiferent dacă există sau nu o relaţie furnizor/client între părţile la concentrare*12) (relaţii pe verticală).
---------
    *12) De exemplu, dacă o parte la concentrare deţine o cotă de piaţă mai mare de 30% pe o piaţă aflată în amonte de o piaţă pe care acţionează cealaltă parte, atunci atât piaţa din amonte, cât şi cea din aval sunt pieţe afectate. În mod similar, dacă se realizează o concentrare economică între o societate integrată vertical şi o altă parte activă în aval şi concentrarea economică conduce la o cotă de piaţă combinată în aval de 30% sau mai mult, atunci atât piaţa din amonte, cât şi cea din aval sunt pieţe afectate.

    Pe baza definiţiilor precedente şi a cotelor de piaţă, identificaţi fiecare piaţă afectată în sensul subsecţiunii III."

    8. În anexa nr. I, punctul 6.3 va avea următorul cuprins:
    "6.3. (1) Pe baza definiţiilor precedente, descrieţi, în funcţie de produse şi de întinderea geografică, pieţele, altele decât cele afectate prevăzute la pct. 6.1, pe care operaţiunea notificată poate avea un impact semnificativ, spre exemplu, în cazul în care:
    a) oricare dintre părţile la concentrare are o cotă de piaţă mai mare de 30% şi orice altă parte la concentrare este un concurent potenţial pe acea piaţă*13);
---------
    *13) O parte poate fi considerată concurent potenţial în special în cazul în care intenţionează să intre pe piaţă sau dacă a realizat sau a pus în aplicare astfel de planuri în ultimii 3 ani.

    b) oricare dintre părţile la concentrare are o cotă de piaţă mai mare de 30%, iar orice altă parte la concentrare deţine importante drepturi de proprietate intelectuală pentru acea piaţă;
    c) oricare dintre părţile la concentrare este prezentă pe o piaţă a produsului care este o piaţă învecinată strâns legată de o piaţă a produsului pe care acţionează orice altă parte la concentrare, iar cotele de piaţă individuale sau combinate ale părţilor pe oricare dintre aceste pieţe sunt de 30% sau mai mult*14);
în cazul în care aceste pieţe includ o parte sau întregul teritoriu al României.

---------
    *14) Pieţele produsului sunt pieţe învecinate strâns legate atunci când produsele sunt complementare între ele sau atunci când aparţin aceleiaşi game de produse cumpărate în general de aceeaşi categorie de clienţi pentru aceeaşi utilizare finală. Produsele (sau serviciile) se numesc complementare atunci când, de exemplu, utilizarea (sau consumul) unui astfel de produs implică în principiu utilizarea (sau consumul) celuilalt produs, cum ar fi capsatoarele şi capsele sau imprimantele şi cartuşele de imprimante. Exemple de produse ce aparţin aceleiaşi game ar fi whisky-ul şi ginul vândute barurilor şi restaurantelor, precum şi diferitele materiale utilizate pentru ambalarea unei anumite categorii de bunuri vândute producătorilor acestor bunuri.

    (2) Pentru a permite autorităţii de concurenţă să analizeze impactul concurenţial al concentrării pe pieţele prevăzute la alin. (1), părţile notificatoare trebuie să prezinte informaţiile solicitate pentru pieţele afectate la secţiunile 7 şi 8, inclusiv pentru aceste pieţe."

    ART. II
    Orice procedură întreprinsă de Consiliul Concurenţei, în materia concentrărilor economice, având ca obiect o investigaţie deschisă anterior datei intrării în vigoare a prezentului regulament sau o notificare cu privire la care nu a fost emisă o decizie până la această dată, va fi îndeplinită cu respectarea condiţiilor şi cerinţelor prevăzute de Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celor prevăzute în prezentul regulament.
    ART. III
    Prezentul regulament se pune în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                                    -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016