Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 30 octombrie 2014  privind eliberarea, pentru profesiile de asistent veterinar şi tehnician veterinar reglementate în România, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi/sau a adeverinţei privind exercitarea efectivă şi legală a profesiilor de asistent veterinar şi tehnician veterinar reglementate în România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 30 octombrie 2014 privind eliberarea, pentru profesiile de asistent veterinar şi tehnician veterinar reglementate în România, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi/sau a adeverinţei privind exercitarea efectivă şi legală a profesiilor de asistent veterinar şi tehnician veterinar reglementate în România

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 10 noiembrie 2014

    ART. 1
    (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor este autoritatea română competentă pentru profesiile de asistent veterinar şi de tehnician veterinar reglementate în România.
    (2) Prezentul regulament prevede modalitatea de eliberare, pentru profesiile de asistent veterinar şi tehnician veterinar reglementate în România, a adeverinţei de conformitate a studiilor absolvite în România cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi/sau a adeverinţei privind exercitarea efectivă şi legală a profesiilor de asistent veterinar şi tehnician veterinar reglementate în România.
    (3) Prevederile prezentului regulament se aplică oricărui cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care doreşte să exercite în România, în mod independent sau ca salariat, o profesie reglementată de legea română.
    (4) Prevederile prezentului regulament se aplică, de asemenea, pentru atestarea de către autorităţile române competente a unui titlu oficial de calificare român, eventual completat cu o experienţă profesională sau cu o formare reglementată, în vederea accesului sau exercitării unei profesii reglementate într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European.
    (5) Prevederile prezentului regulament se aplică cetăţenilor prevăzuţi la alin. (3) şi în situaţia în care sunt titulari ai unui titlu de calificare obţinut pe teritoriul unui stat terţ, dacă titularul său are o experienţă profesională în profesia în cauză de 3 ani pe teritoriul statului membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European unde a obţinut recunoaşterea calificărilor profesionale şi doreşte să exercite în România o profesie reglementată.
    ART. 2
    (1) În vederea obţinerii adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE şi/sau a adeverinţei privind exercitarea profesiilor de asistent veterinar şi tehnician veterinar reglementate în România, persoanele prevăzute la art. 1 vor depune la registratura Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor un dosar care va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele documente:
    a) cererea prin care se solicită eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE şi/sau a adeverinţei privind exercitarea profesiilor de asistent veterinar şi tehnician veterinar reglementate în România, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, adresată Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în care se va menţiona, după caz, statul pentru care se solicită adeverinţa;
    b) titlul de calificare român, respectiv diplomă/certificat/alt titlu oficial de calificare, eliberat de conducerea universităţilor/ instituţiilor de învăţământ superior/altor unităţi de învăţământ/ autorităţii competente care certifică formarea profesională obţinută, în copie legalizată;
    c) adeverinţa de autenticitate a titlului de calificare român, eliberată de unitatea de învăţământ/instituţia acreditată de învăţământ superior emitentă - în original sau în copie legalizată, cu excepţia adeverinţelor care ţin locul diplomei de studii, pentru care nu se solicită prezentarea unei adeverinţe de autenticitate;
    d) anexa la titlul de calificare român, respectiv foaie matricolă/supliment la diplomă, în copie legalizată;
    e) documentele personale de identificare, valabile, din care rezultă cetăţenia română ori cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori unuia dintre statele aparţinând Spaţiului Economic European, în copie, precum şi dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe titlul de calificare român nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie;
    f) documentele care fac dovada experienţei profesionale în profesia de asistent veterinar sau de tehnician veterinar dobândită efectiv şi legal, în copie legalizată; în cazul experienţei profesionale dobândite în afara teritoriului României, dovada o reprezintă documentele oficiale, valabile, recunoscute pe teritoriul României conform legislaţiei în vigoare, în copie legalizată, precum şi în traducere legalizată;
    g) o fotografie color format 3/4;
    h) un dosar.
    (2) Dosarul se transmite secretarului comisiei de examinare în ziua înregistrării.
    ART. 3
    (1) Documentele prevăzute la art. 2 sunt analizate de o comisie de examinare constituită în baza ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
    (2) Comisia de examinare are în componenţă 5 membri titulari şi un secretar titular, funcţionari publici definitivi numiţi în funcţia publică pe perioadă nedeterminată.
    (3) Pentru fiecare membru titular al comisiei de examinare, respectiv pentru secretarul comisiei de examinare se desemnează câte un membru supleant, respectiv un secretar supleant.
    (4) Membrii supleanţi, respectiv secretarul supleant ai comisiei de examinare îşi desfăşoară activitatea în cazul în care membrii titulari nu pot participa, din motive obiective, la lucrările comisiei de examinare.
    (5) Secretarul titular şi secretarul supleant al comisiei de examinare nu sunt membri ai comisiei.
    (6) Cel puţin doi dintre membrii comisiei de examinare au studii juridice sau administrative.
    ART. 4
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului, comisia de examinare verifică existenţa tuturor documentelor prevăzute la art. 2 şi înştiinţează solicitantul despre eventualele documente necesare pentru completarea dosarului.
    (2) Dacă în termen de 5 zile de la transmiterea înştiinţării în conformitate cu alin. (1) nu se realizează completarea dosarului, comisia de examinare propune, motivat, respingerea cererii de eliberare a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE şi/sau a adeverinţei privind exercitarea efectivă şi legală a profesiilor de asistent veterinar şi tehnician veterinar reglementate în România, printr-o notă pe care o înaintează spre aprobare preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
    (3) Dacă dosarul este complet şi nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezentul regulament, comisia de examinare propune, motivat, respingerea cererii de eliberare a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE şi/sau a adeverinţei privind exercitarea efectivă şi legală a profesiilor de asistent veterinar şi tehnician veterinar reglementate în România, printr-o notă pe care o înaintează spre aprobare preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
    (4) Dacă dosarul este complet şi sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezentul regulament, comisia de examinare propune, motivat, eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor şi/sau a adeverinţei privind exercitarea efectivă şi legală a profesiilor de asistent veterinar şi tehnician veterinar reglementate în România, printr-o notă pe care o înaintează spre aprobare preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
    (5) Termenul de eliberare a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE şi/sau a adeverinţei privind exercitarea efectivă şi legală a profesiilor de asistent veterinar şi tehnician veterinar reglementate în România, precum şi termenul de comunicare a respingerii cererii este de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului.
    ART. 5
    (1) Răspunsul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor cu privire la respingerea cererii de eliberare a adeverinţei de conformitate a studiilor şi/sau a adeverinţei privind exercitarea efectivă şi legală a profesiilor de asistent veterinar şi tehnician veterinar reglementate în România cuprinde motivele care au dus la respingerea acesteia.
    (2) Respingerea de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a cererii de eliberare a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE şi/sau a adeverinţei privind exercitarea efectivă şi legală a profesiilor de asistent veterinar şi tehnician veterinar reglementate în România poate fi contestată în termen de 30 de zile de la înştiinţarea solicitantului.
    (3) Contestaţia se depune la registratura Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
    ART. 6
    (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are în componenţă 5 membri titulari şi un secretar titular, funcţionari publici definitivi numiţi în funcţia publică pe perioadă nedeterminată.
    (2) Pentru fiecare membru titular al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, respectiv pentru secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se desemnează câte un membru supleant, respectiv un secretar supleant.
    (3) Membrii supleanţi, respectiv secretarul supleant ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor îşi desfăşoară activitatea în cazul în care membrii titulari, respectiv secretarul titular nu pot participa, din motive obiective, la lucrările comisiei.
    (4) Secretarul titular şi secretarul supleant al comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu sunt membri ai comisiei.
    ART. 7
    Persoana nemulţumită de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
    ART. 8
    (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor eliberează adeverinţa de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE şi/sau adeverinţa privind exercitarea efectivă şi legală a profesiilor de asistent veterinar şi tehnician veterinar reglementate în România în limba română, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, respectiv în anexa nr. 3.
    (2) Adeverinţa de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE şi/sau adeverinţa privind exercitarea efectivă şi legală a profesiilor de asistent veterinar şi tehnician veterinar reglementate în România se eliberează personal solicitantului sau unei persoane împuternicite prin procură notarială sau se transmite de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin poştă, la adresa indicată de solicitant în cererea scrisă menţionată la art. 2 alin. (1) lit. a).
    (3) În cazul în care solicitantul nu se prezintă personal sau prin împuternicit la sediul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în vederea ridicării adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE şi/sau a adeverinţei privind exercitarea efectivă şi legală a profesiilor de asistent veterinar şi tehnician veterinar reglementate în România sau nu a solicitat, în scris, comunicarea prin poştă, adeverinţa se păstrează în arhiva autorităţii cu termen permanent.
    ART. 9
    Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul regulament.


    ANEXA 1
la regulament


    Către

                   AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ
                        ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

                                     CERERE
               privind eliberarea, pentru profesiile de asistent
           veterinar şi tehnician veterinar reglementate în România,
            a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile
              Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a
            Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea
            calificărilor profesionale şi/sau a adeverinţei privind
            exercitarea efectivă şi legală a profesiilor de asistent
            veterinar şi tehnician veterinar reglementate în România

    1. Solicitant
         Date personale
         Numele şi prenumele: .....................................
         Cetăţenia: ...............................................
         Domiciliul:...............................................
         Telefon:..................................................
         E-mail: ..................................................
    2. Solicitare
    [] Solicit eliberarea unei adeverinţe de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, care să ateste faptul că titlul de calificare român nr. ....... seria ......, eliberat de ...... în data de ......, îndeplineşte condiţiile pentru a-mi permite accesul la exercitarea profesiei de ....(asistent veterinar/tehnician veterinar)....

    în ţara ..................................................
    [] Solicit eliberarea unei adeverinţe care să ateste faptul că am exercitat efectiv şi legal profesia reglementată în România de .....(asistent veterinar sau tehnician veterinar)......
    în perioada .....................................................
    3. Certific includerea în dosar a următoarelor documente:
    a) titlu de calificare român, respectiv ....(diplomă/certificat/alt titlu oficial de calificare)......,
    nr. ..... seria ......., eliberat de conducerea .....(universităţii/instituţiei de învăţământ superior/altei unităţi de învăţământ/autorităţii competente).....,
    în data de ......, pentru care solicit eliberarea adeverinţei de conformitate, în copie legalizată;
    b) adeverinţa de autenticitate a titlului de calificare român nr. ...... seria ....., eliberată de .....(unitatea de învăţământ/instituţia acreditată de învăţământ superior emitentă)....,
    în data de ......, în original sau în copie legalizată;
    c) anexa la titlul de calificare român, respectiv ....(foaia matricolă/suplimentul la diplomă)....., nr. ..... seria ......, eliberat/eliberată la data de ......., în copie legalizată;
    d) documentele personale de identificare, valabile, din care rezultă cetăţenia română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene sau unuia dintre statele aparţinând Spaţiului Economic European, respectiv ....(buletinul de identitate/cartea de identitate/alt document oficial)......,
    seria ...... nr. ......, eliberat/eliberată de ....... la data de ......, în copie;
    e) dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe titlul de calificare român nu mai coincide cu cel din actul de identitate, respectiv ........, în copie;
    f) documentele care fac dovada experienţei profesionale în profesia de .....(asistent veterinar/tehnician veterinar)...,
    respectiv ......., în copie legalizată;
    g) documentele oficiale, valabile, recunoscute pe teritoriul României conform legislaţiei în vigoare, în cazul experienţei profesionale dobândite în afara teritoriului României, respectiv ......, în copie legalizată, precum şi în traducere legalizată;
    h) o fotografie color format 3/4;
    i) un dosar.
    4. Doresc eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE şi/sau a adeverinţei privind exercitarea efectivă şi legală a profesiilor de asistent veterinar şi tehnician veterinar reglementate în România:
    a) prin ridicare de la sediul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, personal sau prin împuternicit;
    b) transmitere prin poştă, la următoarea adresă: ..................
    5. Declar pe propria răspundere că informaţiile prezentate în această cerere şi documentele incluse în dosar corespund realităţii.

    Data .......... Semnătura ...........    ANEXA 2
la regulament

    Antetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
    Număr de înregistrare/data ...........

                                   ADEVERINŢĂ

                                   Se atestă

    că domnul/doamna ......, naţionalitatea ......, născut/născută la data de ...(anul/luna/ziua)... în ...(locul naşterii)..., cu domiciliul în ......., titular al ....(actul de studii)..., în profilul/domeniul ......, specializarea ....., seria ...... nr. ......, eliberat/eliberată de către ....... la data de ......, a exercitat efectiv şi legal profesia de .....(asistent veterinar/tehnician veterinar)...., reglementată în România în perioada ......, în scopul stabilirii în ţara ...... .
    Prezenta adeverinţă a fost eliberată pentru recunoaşterea experienţei profesionale în profesia de ........ (asistent veterinar/tehnician veterinar)....., în ţara ...... .

                  Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare
                  Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
                  ...........................................
              (numele, prenumele, semnătura şi ştampila unităţii)


    ANEXA 3
    la regulament


    Antetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
    Număr de înregistrare/data ..........

                                   ADEVERINŢĂ

                                   Se atestă

    că ...(actul de studii)..., în profilul/domeniul ........, specializarea ........., seria ...... nr. ....., eliberat/eliberată de către ......, la data de ....... domnului/doamnei ....., naţionalitatea ......, născut/născută la data de .....(anul/luna/ziua).... în .....(locul naşterii)...., cu domiciliul în ......., îndeplineşte condiţiile prevăzute de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, pentru a-i permite accesul la exercitarea profesiei de ....(asistent veterinar/tehnician veterinar).... în ţara ....... .

    Prezenta adeverinţă a fost eliberată pentru recunoaşterea actului de studii menţionat în ţara ...... .

                  Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare
                  Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
                 .............................................
              (numele, prenumele, semnătură şi ştampila unităţii)

                                    -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016