Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 30 martie 2017  pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de investigaţie în domeniul energiei privind funcţionarea pieţei angro de energie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 30 martie 2017 pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de investigaţie în domeniul energiei privind funcţionarea pieţei angro de energie

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 260 din 13 aprilie 2017
──────────
    Aprobat de Ordinul nr. 25 din 30 martie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 260 din 13 aprilie 2017
──────────
    CAP. I
    Scop, domeniu de aplicare şi definiţii
    ART. 1
    (1) Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de investigaţie pe care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, este abilitată să o efectueze.
    (2) Prezentul regulament are drept scop respectarea regulilor de piaţă şi promovarea unei concurenţe deschise şi echitabile pe piaţa angro de energie în beneficiul consumatorilor finali şi înlăturarea comportamentelor care afectează integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie.

    ART. 2
    (1) Termenii şi expresiile din prezentul regulament au semnificaţiile definite în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie, denumit în continuare REMIT, şi în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.348/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 privind raportarea de date, pentru punerea în aplicare a art. 8 alin. (2) şi (6) din REMIT.
    (2) În cadrul prezentului regulament, sintagma „piaţă angro de energie“ cuprinde piaţa angro de energie electrică şi piaţa angro de gaze naturale.

    ART. 3
    (1) Prevederile prezentului regulament se aplică participanţilor la piaţă şi structurilor operaţionale asociate, titulari ai unei licenţe în domeniul energiei, în vederea realizării investigaţiilor care vizează funcţionarea pieţei angro de energie.
    (2) Aplicarea prevederilor prezentului regulament este asigurată de către personalul de specialitate din cadrul ANRE, împuternicit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 4
    (1) ANRE este autoritatea competentă să desfăşoare investigaţii în domeniul energiei în vederea unei bune funcţionări a pieţei angro de energie şi în deplină conformitate cu reglementările naţionale şi europene.
    (2) Fac obiectul investigaţiilor desfăşurate de ANRE următoarele:
    a) tranzacţiile bazate pe informaţii privilegiate în sensul prevederilor art. 3 alin. (1)-(2) lit. e) din REMIT;
    b) manipularea pieţei sau tentativa de manipulare a pieţei angro de energie în sensul prevederilor art. 5 din REMIT;
    c) nerespectarea obligaţiilor de publicare a informaţiilor privilegiate, de raportare a datelor şi de înregistrare în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1)-(3), art. (8) alin. (1) şi (5) şi art. 9 alin. (1) şi (5) din REMIT;
    d) nerespectarea de către persoanele care efectuează tranzacţii cu titlu profesional a obligaţiilor ce le revin în temeiul art. 15 din REMIT.

    (3) Nu intră sub incidenţa prevederilor prezentului regulament:
    a) divergenţele dintre operatorul de transport şi de sistem şi proprietarul reţelei de transport;
    b) neînţelegerile precontractuale în sectorul energiei electrice şi al gazelor naturale;
    c) disputele apărute în derularea contractelor între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale;
    d) disputele asupra unor probleme care nu fac obiectul reglementărilor în vigoare din sectorul energiei electrice şi din sectorul gazelor naturale;
    e) disputele privind accesul la reţelele din sectorul energiei electrice şi divergenţele privind accesul la sistemele din sectorul gazelor naturale;
    f) plângerile împotriva titularilor de licenţe în domeniul energiei, ale căror obligaţii sunt cuantificate prin indicatori de calitate, stabiliţi prin standarde de performanţă a activităţii acestora;
    g) litigiile care au ca obiect ori sunt în legătură cu operatorul de transport şi de sistem şi operatorii de distribuţie;
    h) disputele a căror soluţionare nu intră în competenţa autorităţii de reglementare, inclusiv aspecte legate de proprietate;
    i) situaţiile care sunt deduse soluţionării instanţelor judecătoreşti competente, existând litigii în derulare cu privire la acestea;
    j) situaţiile care au fost deduse soluţionării instanţelor judecătoreşti, existând o hotărâre judecătorească definitivă;
    k) situaţiile care se supun regulamentului pentru constatarea, notificarea şi sancţionarea abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei.


    ART. 5
    În sensul prezentului regulament, prin investigaţie se înţelege acţiunea, realizată în baza procedurii specifice, pe care o declanşează ANRE atunci când există temei de fapt şi de drept şi au fost semnalate fapte care pot constitui încălcări ale legislaţiei naţionale şi/sau europene în domeniul energiei electrice şi gazelor naturale sau când există motive întemeiate de a suspecta săvârşirea unor asemenea fapte.

    ART. 6
    (1) Compartimentul investigaţii este organizat ca entitate distinctă în cadrul ANRE, în subordinea preşedintelui sau a unui vicepreşedinte, şi este format din investigatori, cu pregătire de specialitate în domeniile economic, juridic sau tehnic, care pot avea calitatea de agenţi constatatori.
    (2) Compartimentul investigaţii efectuează investigaţii dispuse prin decizie a preşedintelui ANRE.
    (3) În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, Compartimentul investigaţii colaborează şi solicită date, informaţii şi documente de la alte structuri din cadrul ANRE, cu respectarea deplină a drepturilor legale şi a normelor interne de muncă.

    CAP. II
    Organizarea investigaţiei
    ART. 7
    (1) ANRE efectuează investigaţii după cum urmează:
    a) din oficiu;
    b) ca răspuns la o plângere formulată de o persoană fizică sau juridică afectată în mod real şi direct de o potenţială încălcare a prevederilor legale privind buna funcţionare a pieţei angro de energie;
    c) la solicitarea Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare în domeniul Energiei, denumită în continuare ACER.

    (2) Decizia de declanşare din oficiu a investigaţiei poate avea la bază informaţii provenite de la:
    a) participanţi la piaţă, terţi care acţionează în numele participanţilor la piaţă, platforme electronice de tranzacţionare, Operatorul pieţei de energie electrică şi de gaze naturale din România (OPCOM - S.A.), Bursa Română de Mărfuri (BRM) sau oricare alte persoane care efectuează cu titlu profesional tranzacţii cu produse energetice angro;
    b) unul dintre compartimentele funcţionale ale ANRE, Comitetul de reglementare al ANRE şi de la instituţii sau autorităţi naţionale sau europene cu care ANRE este abilitată să coopereze în condiţiile legii.


    ART. 8
    La nivelul ANRE se constituie o comisie de analiză cu rol de consultare pentru preşedinte, ale cărei componenţă şi atribuţii vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui ANRE şi care va emite puncte de vedere cu privire la propunerea de declanşare a unei investigaţii, rezultatul investigaţiei şi măsurile stabilite.

    ART. 9
    (1) Direcţiile de specialitate, care sunt responsabile cu monitorizarea pieţei de energie electrică/gaze naturale pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin, analizează cazurile în care există indicii privind o posibilă afectare a pieţei angro de energie şi propun acele situaţii în care se justifică declanşarea unor investigaţii.
    (2) Procedura de investigaţie cuprinde, după caz, următoarele etape: analiza preliminară a direcţiilor menţionate la alin. (1), evaluarea comisiei de analiză cu privire la propunerea de declanşare a investigaţiei, efectuarea investigaţiei în cadrul Compartimentului investigaţii, evaluarea comisiei de analiză asupra rezultatului investigaţiei şi a măsurilor stabilite, adoptarea deciziei finale şi urmărirea aplicării măsurilor.
    (3) Analiza preliminară efectuată de către direcţia de specialitate este finalizată printr-o notă de fundamentare care va cuprinde propuneri privind începerea sau neînceperea unei investigaţii.
    (4) În situaţia în care, în urma analizei preliminare, se constată că există temei, preşedintele ANRE dispune, prin decizie, după consultarea comisiei de analiză, efectuarea de investigaţii de către personalul propriu împuternicit în acest sens.
    (5) Decizia preşedintelui ANRE prin care se dispune efectuarea unei investigaţii va indica temeiurile de fapt şi de drept, inclusiv notele de fundamentare ce au stat la baza declanşării investigaţiei, obiectul şi scopul investigaţiei, participanţii la piaţă vizaţi, componenţa echipei de investigaţie, mandatul membrilor acesteia, precum şi termenul şi instanţa la care poate fi contestată, potrivit legii.

    ART. 10
    (1) Direcţiile de specialitate prevăzute la art. 9 alin. (1) propun preşedintelui ANRE declanşarea unei investigaţii din oficiu atunci când, pe baza informaţiilor pe care le deţin, inclusiv a celor provenite de la entităţile sau persoanele prevăzute la art. 7 alin. (2), consideră că sunt temeiuri pentru declanşarea unei investigaţii.
    (2) În cazul unei investigaţii din oficiu se aplică prevederile art. 9, cu menţiunea că informaţiile de la entităţile sau persoanele prevăzute la art. 7 alin. (2) sunt trimise preşedintelui ANRE, după care sunt repartizate, spre analiză, direcţiilor menţionate la art. 9 alin. (1) şi, spre informare, Compartimentului investigaţii, cu respectarea confidenţialităţii acestora.

    ART. 11
    În cazul procedurii de soluţionare a plângerilor se aplică prevederile art. 9, la care se adaugă următoarele:
    a) la primirea unei plângeri formulate de o persoană fizică sau juridică afectată în mod real şi direct de o potenţială încălcare a normelor privind buna funcţionare a pieţei angro de energie, aceasta se înregistrează la registratura generală a ANRE şi se trimite preşedintelui ANRE, după care este repartizată, spre soluţionare, direcţiei de specialitate şi, spre informare, Compartimentului investigaţii;
    b) nota de fundamentare prevăzută la art. 9 alin. (3) va cuprinde propuneri privind respingerea plângerii, în cazul în care aceasta este neîntemeiată, nu intră în competenţa ANRE sau nu cade sub incidenţa legii, şi emiterea unor adrese de respingere care vor fi comunicate autorului plângerii;
    c) ANRE poate decide să declanşeze investigaţia în termen de 90 de zile de la data la care i se confirmă autorului plângerii faptul că aceasta este considerată completă şi îndeplineşte toate condiţiile;
    d) în situaţia în care, în urma analizei plângerii, ANRE, prin direcţia de specialitate, consideră că, pe baza informaţiilor pe care le deţine, nu există temeiuri pentru declanşarea unei investigaţii, va informa autorul plângerii asupra hotărârii de respingere, care se va comunica autorului, în scris, în termen de 60 de zile. ANRE stabileşte un termen rezonabil în cadrul căruia autorul plângerii poate să îşi prezinte punctul de vedere, în scris, faţă de soluţia ANRE. În cazul în care autorul plângerii prezintă informaţii şi documente suplimentare, ANRE poate revizui decizia de neîncepere a investigaţiei;
    e) în cazul în care se constată că plângerea nu intră în competenţa ANRE sau nu cade sub incidenţa legii, ANRE, prin direcţia de specialitate, va formula un răspuns autorului plângerii în termen de 60 de zile de la înregistrarea plângerii;
    f) plângerea trebuie să includă detalii privind o potenţială afectare a bunei funcţionări a pieţei angro de energie, cu descrierea succintă a circumstanţelor faptei, a efectelor produse, a părţilor implicate şi a duratei pretinsei încălcări, toate informaţiile furnizate în acest fel fiind prelucrate cu respectarea prevederilor legale în materie de protecţie a datelor. Orice plângere devine efectivă şi poate sta la baza declanşării unei investigaţii numai în măsura în care aceasta este corectă şi completă;
    g) autorii plângerilor sau împuterniciţii acestora trebuie să furnizeze copii certificate ale documentelor relevante pentru a susţine plângerea depusă, documente care le sunt în mod rezonabil disponibile, şi să indice ANRE de unde pot fi obţinute alte informaţii şi documente relevante în cauză care nu le sunt disponibile.


    ART. 12
    (1) La primirea unei solicitări de informaţii din partea ACER, în conformitate cu art. 16 alin. (4) lit. a) din REMIT, sau a unei solicitări de demarare a unei investigaţii în conformitate cu art. 16 alin. (4) lit. b) din REMIT, în cazul unei presupuse încălcări, ANRE, prin intermediul Compartimentului investigaţii, va lua imediat măsurile necesare pentru a da curs respectivei cereri.
    (2) Preşedintele ANRE numeşte specialişti din cadrul ANRE în grupul de investigaţie creat şi coordonat de ACER în conformitate cu art. 16 alin. (4) lit. c) din REMIT.

    ART. 13
    (1) Investigaţia este efectuată de o echipă formată din minimum 2 membri, numiţi prin decizie a preşedintelui ANRE, şeful echipei de investigaţie fiind numit din cadrul personalului Compartimentului investigaţii.
    (2) Şeful echipei de investigaţie coordonează echipa de investigaţie şi este responsabil pentru asigurarea întocmirii şi comunicării raportului de investigaţie părţilor şi pentru primirea observaţiilor şi prezentarea raportului de investigaţie preşedintelui ANRE.
    (3) În funcţie de complexitatea investigaţiei, în echipa de investigaţie pot fi nominalizaţi şi alţi specialişti din cadrul ANRE.
    (4) În situaţia în care, pe parcursul derulării investigaţiei, apar şi alte cazuri între care există o strânsă legătură, de părţi, obiect şi cauză, în măsura în care echipa de investigaţie hotărăşte că este posibil, acestea se includ în investigaţia aflată în derulare. În caz contrar, acestea vor face obiectul unei investigaţii.
    (5) În vederea utilizării raţionale a resurselor necesare pentru efectuarea investigaţiilor, Compartimentul investigaţii prioritizează cazurile în funcţie de potenţialul impact asupra pieţei angro de energie şi de interesul general al consumatorilor.
    (6) Perioada de timp în care se desfăşoară investigaţia este proporţională cu împrejurările şi complexitatea cazului.
    (7) Membrii echipei de investigaţie nu pot participa la investigarea cazurilor în care au un interes direct sau indirect sau se află în orice situaţie de conflict de interese, având obligaţia în aceste ipoteze de a-i informa prealabil desemnării pe şeful ierarhic superior şi pe preşedintele ANRE.

    CAP. III
    Desfăşurarea investigaţiei
    ART. 14
    Competenţele de investigaţie pot fi exercitate:
    a) direct;
    b) în colaborare cu alte autorităţi naţionale sau europene cu competenţe convergente;
    c) prin sesizarea autorităţilor judiciare competente.


    ART. 15
    (1) În funcţie de complexitatea investigaţiei, în condiţiile în care există indicii că pot fi găsite documente sau pot fi obţinute informaţii considerate necesare pentru îndeplinirea scopului investigaţiei, pe parcursul derulării acesteia se pot dispune următoarele acţiuni: solicitarea de puncte de vedere, organizarea de întâlniri, audierea persoanelor relevante pentru investigaţie şi/sau solicitarea de declaraţii, inspecţii.
    (2) În cazul întâlnirilor care au loc între membrii echipei de investigaţie şi participanţii la piaţă implicaţi sau reprezentanţii împuterniciţi ai acestora vor fi întocmite procese-verbale în care vor fi consemnate succint: iniţiatorul întâlnirii, scopul acesteia şi aspectele discutate. Procesele-verbale vor fi semnate de părţi şi vor reprezenta documente întocmite de echipa de investigaţie.
    (3) Refuzul de a da curs audierilor, de a acorda declaraţii, respectiv de a semna procesele-verbale nu constituie un impediment pentru continuarea investigaţiei.

    ART. 16
    (1) În realizarea investigaţiilor şi a competenţelor conferite prin Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, membrii echipei de investigaţie pot solicita participanţilor la piaţă prevăzuţi la art. 3 alin. (1) informaţiile şi documentele necesare investigaţiei, menţionând baza legală, scopul solicitării şi termenul până la care aceste informaţii şi documente să fie furnizate, care este de 10 zile de la solicitare.
    (2) Documentele solicitate vor fi transmise de participanţii la piaţă către ANRE în copie certificată.
    (3) Participantul la piaţă va evidenţia, prin adresa de înaintare, motivat, informaţiile şi documentele în care consideră că există informaţii sensibile comercial.
    (4) În realizarea atribuţiilor prevăzute de lege, ANRE va putea utiliza, în condiţiile legii, informaţiile şi documentele colectate de la participanţii la piaţă sau cele deţinute de către alte autorităţi şi instituţii publice în derularea activităţilor specifice ale acestora.
    (5) Informaţiile colectate pot fi folosite doar pentru atingerea scopului investigaţiei derulate de ANRE în domeniul său de activitate. ANRE va sesiza şi alte instituţii sau autorităţi publice în condiţiile în care sunt descoperite aspecte care ţin de competenţa acestora.
    (6) Reprezentanţii participanţilor la piaţă, persoanele autorizate să îi reprezinte prin lege sau prin actul lor constitutiv, respectiv persoanele împuternicite de reprezentantul legal furnizează informaţiile solicitate în realizarea investigaţiilor. Persoanele autorizate în acest sens pot furniza informaţii în numele clienţilor lor, caz în care clienţii rămân pe deplin responsabili în cazul în care informaţiile furnizate sunt incomplete, incorecte sau înşelătoare.

    ART. 17
    (1) Pe parcursul desfăşurării activităţii de investigaţie, membrii echipei de investigaţie au următoarele drepturi în raport cu participanţii la piaţă prevăzuţi la art. 3 alin. (1), care sunt exercitate în baza deciziei emise de preşedintele ANRE, conform prevederilor art. 84, 86, 183 şi 185 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) să ceară, să examineze şi să ridice, în orice formă, copii ori extrase din orice documente, registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau alte evidenţe legate de activitatea participanţilor la piaţă, indiferent de locul în care sunt depozitate;
    b) să solicite explicaţii cu privire la faptele ori documentele legate de obiectul şi scopul investigaţiei şi să consemneze sau să înregistreze răspunsurile acestora;
    c) să intre în spaţiile, terenurile sau mijloacele de transport pe care participanţii la piaţă le deţin legal;
    d) să sigileze orice amplasament destinat activităţilor participantului la piaţă şi orice documente, registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau alte evidenţe legate de activitatea participantului la piaţă, pe durata şi în măsura necesară investigaţiei.

    (2) Echipa de investigaţie va proceda la acţiunile prevăzute la alin. (1) în măsura în care există indicii că pot fi găsite documente sau pot fi obţinute informaţii considerate necesare pentru îndeplinirea scopului investigaţiei. Rezultatul investigaţiei va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare şi inventariere.
    (3) Inspecţia se limitează la scopul investigaţiei menţionat expres în decizia preşedintelui ANRE.
    (4) Membrii echipei de investigaţie pot face inspecţii inopinate şi pot solicita orice fel de informaţii sau justificări legate de îndeplinirea drepturilor de investigaţie, atât la faţa locului, cât şi prin convocare la sediul ANRE.

    ART. 18
    (1) Membrii echipei de investigaţie pot efectua inspecţii în orice alte spaţii, inclusiv domiciliul, terenuri sau mijloace de transport aparţinând conducătorilor, administratorilor, directorilor şi altor angajaţi ai participanţilor la piaţă ori asociaţiilor de participanţi la piaţă supuşi investigaţiei, în baza deciziei de împuternicire emise de preşedintele ANRE şi cu autorizarea judiciară dată prin încheiere de către preşedintele Curţii de Apel Bucureşti sau de către un judecător delegat de acesta, în conformitate cu prevederile art. 87 sau 186 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Autorizarea judiciară se obţine în condiţiile art. 88 sau 187 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 19
    (1) Membrii echipei de investigaţie au următoarele obligaţii în raport cu participanţii la piaţă prevăzuţi la art. 3 alin. (1):
    a) să se legitimeze înainte de începerea audierilor sau inspecţiei;
    b) să prezinte participantului la piaţă o copie certificată a deciziei emise de preşedintele ANRE în cazul în care se aplică prevederile art. 17 şi a deciziei de împuternicire emise de preşedintele ANRE, împreună cu o copie certificată a autorizării judiciare, anterior demarării procedurii prevăzute la art. 18;
    c) să consemneze rezultatul inspecţiei din cadrul investigaţiei într-un proces-verbal de constatare şi inventariere şi să îl comunice participanţilor la piaţă, prin orice mijloc prevăzut de lege.

    (2) Inspecţiile se efectuează cu respectarea dispoziţiilor Codului de procedură penală.

    ART. 20
    În situaţia în care există o opoziţie la desfăşurarea inspecţiei, ANRE poate solicita sprijin organelor de poliţie sau altor organe cu atribuţii în domeniu, potrivit dispoziţiilor art. 199 alin. (3) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 21
    (1) Pe parcursul derulării acţiunii de investigaţie, participanţii la piaţă prevăzuţi la art. 3 alin. (1) au, în principal, următoarele drepturi:
    a) de a solicita legitimarea membrilor echipei de investigaţie;
    b) de a primi o dovadă scrisă în cazul preluării de copii ale unor documente de către membrii echipei de investigaţie, respectiv prin încheierea unui proces-verbal de constatare şi inventariere semnat de ambele părţi;
    c) de a beneficia de asistenţa unui avocat ales, în cazul în care consideră necesar; consultarea acestuia poate avea loc şi prin telefon; prezenţa avocatului nu este obligatorie, lipsa sa neputând constitui motiv de amânare a începerii sau continuării inspecţiei; comunicările dintre avocat şi client realizate în cadrul şi în scopul exclusiv al exercitării dreptului la apărare al clientului se supun prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) de a face copii conforme cu originalul documentelor care urmează să le fie predate membrilor echipei de investigaţie;
    e) de a primi o copie certificată a deciziei emise de preşedintele ANRE în cazul în care se aplică prevederile art. 17 şi a deciziei de împuternicire emise de preşedintele ANRE împreună cu o copie certificată de pe autorizaţia judiciară, anterior demarării procedurii prevăzute la art. 18;
    f) de a consulta dosarul şi de a obţine copii şi/sau extrase ale actelor procedurii de investigaţie, cu respectarea confidenţialităţii informaţiilor sensibile comercial şi a prevederilor legale în materie de protecţie a datelor, numai după transmiterea raportului de investigaţie;
    g) de a fi înştiinţaţi de intenţia de a se înregistra sau consemna declaraţia, fiind indicat temeiul juridic; declaraţia va fi consemnată în scris sau înregistrată, o copie fiind furnizată şi persoanei care a dat respectiva declaraţie.

    (2) Participantul la piaţă are dreptul să formuleze obiecţiuni la raportul întocmit de către echipa de investigaţie, comunicat în prealabil. Obiecţiunile se transmit ANRE în termen de 15 zile de la data comunicării.

    ART. 22
    Pe perioada desfăşurării acţiunii de investigaţie, participanţii la piaţă au, în principal, următoarele obligaţii:
    a) în baza prezentării deciziei de investigaţie şi a autorizării judiciare, să permită fără întârziere începerea şi derularea investigaţiei şi să faciliteze accesul membrilor echipei de investigaţie, în condiţiile legii, în spaţiile, terenurile sau mijloacele de transport pe care operatorii economici le deţin legal, precum şi în orice alte spaţii, inclusiv la domiciliul, terenurile sau mijloacele de transport aparţinând acestora;
    b) să pună la dispoziţia membrilor echipei de investigaţie, la sediul/locul în care se desfăşoară investigaţia, într-o formă completă, toate documentele, informaţiile, înregistrările, evidenţele şi actele specifice solicitate, în original sau în copie certificată, şi să ofere orice lămuriri necesare, fără a putea opune caracterul confidenţial;
    c) să se prezinte la locul şi în termenele stabilite, la convocările echipei de investigaţie;
    d) să pună la dispoziţia echipei de investigaţie un spaţiu adecvat în vederea bunei desfăşurări a activităţii de investigaţie;
    e) să asigure suportul echipei de investigaţie pentru clarificarea oricărui aspect legat de obiectivele investigaţiei.


    ART. 23
    (1) Finalizarea investigaţiei se concretizează întrun raport de investigaţie care va cuprinde o descriere clară şi detaliată a premiselor investigaţiei, prezentarea situaţiei de fapt şi de drept, faptele şi posibilele abateri, acţiunile/măsurile luate de participantul la piaţă pe parcursul investigaţiei, concluziile investigaţiei, măsurile/recomandările.
    (2) Raportul de investigaţie este supus aprobării preşedintelui ANRE, după consultarea comisiei de analiză.
    (3) În urma aprobării raportului de investigaţie, se dispun măsuri în sarcina participantului la piaţă investigat, prin decizie a preşedintelui ANRE.
    (4) Raportul final cu rezultatele privind investigaţia şi decizia cu măsurile stabilite se vor comunica participantului la piaţă la care s-a desfăşurat investigaţia în termen de 15 zile de la finalizarea investigaţiei.
    (5) O investigaţie poate fi finalizată prin identificarea unor disfuncţionalităţi ale pieţei de energie, situaţie în care ANRE poate decide, după caz:
    a) să solicite încetarea practicilor contrare REMIT sau actelor delegate sau de punere în aplicare, adoptate în temeiul REMIT;
    b) să ceară unei instanţe să pună sechestru pe activele participantului la piaţă care a fost investigat;
    c) suspendarea licenţei;
    d) să aplice sancţiuni în baza prevederilor art. 93 sau 194 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) să promoveze reglementări specifice de legislaţie secundară şi propuneri adresate instituţiilor cu iniţiativă legislativă pentru modificarea legislaţiei primare, dacă se constată că disfuncţionalităţile pieţei au fost generate de acte normative în vigoare;
    f) să dispună măsurile pe care le consideră necesare în urma investigaţiei;
    g) să sesizeze organele de cercetare penală competente.

    (6) În situaţia în care, în urma declanşării unei investigaţii, se constată că nu există indicii temeinice cu privire la încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sancţiuni de către ANRE, aceasta, prin decizie a preşedintelui, va închide investigaţia şi va informa de îndată părţile implicate.

    ART. 24
    (1) Preşedintele ANRE, după primirea raportului de investigaţie, poate decide informarea Comitetului de reglementare.
    (2) După primirea raportului de investigaţie şi aprobarea lui prin decizie, preşedintele ANRE poate decide publicarea pe siteul ANRE a deciziei preşedintelui ANRE de aprobare a raportului de investigaţie, cu respectarea confidenţialităţii datelor sensibile comercial şi a identităţii părţilor investigate.
    (3) Decizia de aprobare a raportului de investigaţie se supune căilor de atac prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Publicarea unei sinteze a raportului se face cu informarea prealabilă a participantului la piaţă investigat şi în coordonare cu ACER.

    CAP. IV
    Cooperarea la nivel naţional şi european
    ART. 25
    (1) În îndeplinirea atribuţiilor sale şi fără a se aduce atingere competenţelor de adoptare a deciziilor în activitatea de reglementare, ANRE colaborează cu Consiliul Concurenţei, cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu alte instituţii, cu ministerele şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale sau locale interesate, cu pieţele organizate, cu asociaţiile consumatorilor de energie electrică şi gaze naturale, cu operatorii economici specializaţi care prestează servicii pentru sectorul energiei electrice şi gazelor naturale, cu asociaţiile profesionale din domeniul energiei electrice şi gazelor naturale, cu asociaţiile patronale şi sindicale.
    (2) La solicitarea ANRE, conducătorii entităţilor prevăzute la alin. (1) pot să numească reprezentanţi care să colaboreze cu echipa de investigaţii.
    (3) Pentru a asigura o abordare coordonată a abuzului de piaţă pe piaţa angro de energie, la solicitarea Consiliului Concurenţei, specialiştii din cadrul ANRE pot acorda sprijin pentru desfăşurarea unor acţiuni comune de investigaţie care au ca obiect desfăşurarea de acte sau fapte care restrâng, împiedică sau denaturează concurenţa, săvârşite de persoane fizice sau juridice de cetăţenie, respectiv de naţionalitate română sau străină, săvârşite pe teritoriul României sau care produc efecte pe teritoriul României, în măsura în care intervin în operaţiuni de piaţă, influenţând direct sau indirect concurenţa pe piaţa angro de energie.

    ART. 26
    (1) În desfăşurarea activităţii de investigaţie, ANRE are competenţa de a coopera la nivel regional şi european cu autorităţi naţionale de reglementare din domeniul energiei, cu autorităţi competente din state membre ale UE din domeniul financiar şi al concurenţei, cu ACER, cu Comisia Europeană şi cu alte instituţii europene de specialitate.
    (2) Atunci când investigaţia are un caracter transfrontalier, la solicitarea ACER, ANRE desemnează membri în grupurile de investigare create şi coordonate de ACER, participă la activităţile grupului şi oferă tot sprijinul necesar.
    (3) ANRE notifică către ACER refuzul motivat al oricărei solicitări externe de furnizare de informaţii, întârzierile în furnizarea de informaţii sau refuzul de demarare a unei investigaţii în cazul unei presupuse încălcări a prevederilor REMIT, în următoarele situaţii:
    a) dacă ar da curs solicitării s-ar putea aduce atingere suveranităţii sau securităţii naţionale;
    b) s-a iniţiat deja o procedură judiciară pentru aceleaşi fapte şi împotriva aceloraşi persoane în faţa autorităţilor statului;
    c) s-a pronunţat deja o hotărâre definitivă împotriva persoanelor juridice respective cu privire la aceleaşi fapte comise.


    ART. 27
    ANRE informează Consiliul Concurenţei, ACER şi Comisia Europeană atunci când există motive întemeiate să suspecteze că pe o piaţă angro de energie se săvârşesc ori sau săvârşit acte care pot constitui o încălcare a legislaţiei din domeniul concurenţei.

    ART. 28
    ANRE informează Autoritatea de Supraveghere Financiară şi ACER atunci când există motive întemeiate să suspecteze că pe piaţa angro de energie se săvârşesc ori s-au săvârşit acte care constituie un abuz de piaţă în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piaţă (Regulamentul privind abuzul de piaţă) şi de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE şi 2004/72/CE ale Comisiei, precum şi a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 privind pieţele instrumentelor financiare şi de modificare a Directivei 2002/92/CE şi a Directivei 2011/61/UE.

    ART. 29
    ANRE informează ACER atunci când există motive întemeiate să suspecteze că se săvârşesc sau s-au săvârşit acte contrare REMIT.

    ART. 30
    ANRE poate institui formele adecvate de cooperare şi poate să încheie contracte, convenţii sau alte forme de înţelegeri bilaterale cu alte organisme similare sau cu alte entităţi şi/sau instituţii publice din ţară şi din străinătate, pentru realizarea unor acţiuni operative comune, pentru a asigura investigarea şi punerea în executare efectivă şi eficientă.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 31
    Protecţia datelor utilizate în cursul investigaţiilor se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

    ART. 32
    (1) Informaţiile confidenţiale, implicit cele sensibile comercial primite sau transmise în temeiul prezentului regulament, sunt supuse cerinţelor secretului profesional, care se aplică:
    a) persoanelor care lucrează sau au lucrat în ANRE;
    b) investigatorilor, auditorilor, specialiştilor şi experţilor naţionali sau externi care participă la investigaţii;
    c) altor persoane care prin activitatea lor directă sau indirectă au acces la informaţii prin exerciţiul muncii, profesiei sau funcţiilor.

    (2) Informaţiile dobândite de persoanele prevăzute la alin. (1) în exerciţiul funcţiunii nu pot fi divulgate niciunei alte persoane sau autorităţi decât într-o formă prescurtată sau agregată care să nu permită identificarea niciunui participant la piaţă sau a unei pieţe, fără a aduce atingere cazurilor prevăzute de dreptul penal sau altor legi speciale.

    ART. 33
    (1) Persoanele investigate duc la îndeplinire măsurile dispuse prin decizie de preşedintele ANRE, la termenele stabilite de ANRE, şi transmit la ANRE documentele care atestă conformarea.
    (2) Persoana investigată va informa ANRE, în termen de 30 de zile de la notificarea deciziei dispuse de ANRE, asupra modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie.

    ART. 34
    În baza prezentului regulament, Compartimentul investigaţii elaborează şi supune spre aprobare procedura de desfăşurare a investigaţiilor, în termen de 120 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului regulament.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016