Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 30 martie 1976  privind colectarea, sortarea, pastrarea, evidenta, gestionarea, predarea, transportul si valorificarea reziduurilor menajere, stradale si a celor de aceeasi categorie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 30 martie 1976 privind colectarea, sortarea, pastrarea, evidenta, gestionarea, predarea, transportul si valorificarea reziduurilor menajere, stradale si a celor de aceeasi categorie

EMITENT: COMITETUL PENTRU PROBLEMELE CONSILIILOR POPULARE
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 43 din 11 mai 1976
    I. Dispoziţii generale

    ART. 1
    Organizarea activităţii de colectare, sortare, păstrare, evidenta, gestionare, predare, transport şi valorificare a reziduurilor menajere, stradale şi a celor de aceeaşi categorie se efectuează, potrivit prevederilor prezentului regulament, de către comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale care au în subordine unităţi de salubritate, în concordanta cu sarcinile provenite din planul naţional unic de dezvoltare economico-socială şi din programul privind valorificarea deşeurilor şi a altor resurse secundare, în scopul largirii bazei interne de materii prime şi materiale.
    ART. 2
    Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare este coordonator de profil în domeniul colectării şi valorificării reziduurilor menajere, stradale şi a celor de aceeaşi categorie. In aceasta calitate, îndruma şi controlează modul cum se realizează în teritoriu sarcinile prevăzute în acest domeniu.
    ART. 3
    Prin predator de reziduuri, în sensul prezentului regulament, se înţeleg unităţile economice, instituţiile de stat şi organizaţiile cooperatiste sau obşteşti, asociaţiile de locatari şi cetăţeni, care au obligaţia de a preda unităţilor de salubritate reziduurile menajere, stradale şi cele de aceeaşi categorie.
    ART. 4
    Colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea reziduurilor menajere, stradale şi a celor de aceeaşi categorie constituie o activitate obligatorie, contra cost a întreprinderilor de salubritate.
    Unităţile economice, instituţiile de stat, precum şi organizaţiile cooperatiste şi obşteşti, asociaţiile de locatari care nu au organizate formaţii de colectare şi transport, precum şi atelierele micilor meseriasi şi cetăţenii, sunt de drept abonaţi ai serviciilor de salubritate pentru ridicarea reziduurilor menajere, stradale şi a celor de aceeaşi categorie.

    II. Colectarea reziduurilor menajere, stradale şi a celor de aceeaşi categorie

    ART. 5
    Se considera reziduuri menajere cele provenite în mod obişnuit din activitatea casnica, precum şi cele provenite din magazine, hoteluri, cantine, unităţi de alimentaţie publica, instituţii de învăţământ şi orice alte instituţii publice, precum şi din întreprinderi industriale, ateliere, organizaţii cooperatiste şi obşteşti, care nu rezulta dintr-o activitate industriala propriu-zisa.
    Se denumesc reziduuri menajere resturile, obiectele vechi sau materialele inutilizabile la sursa de formare a acestora, care se arunca sau se abandoneaza.
    Prin selectarea reziduurilor menajere, încă din faza de colectare, se obţin deşeuri valorificabile, care se vor preda separat, în vederea redarii lor în circuitul economic.
    Principalele componente ale reziduurilor menajere, stradale şi a celor de aceeaşi categorie sunt cele menţionate în lista anexată.
    Nu se considera reziduuri menajere deşeurile industriale provenite din procesul tehnologic al întreprinderilor, reziduurile din activitatea de construcţii (moloz, rumegus, resturi de lemnărie şi altele), gunoiul de grajd, balegarul, cadavrele de păsări şi animale, reziduurile rezultate din grădini (crengi de copaci etc.), reziduurile lichide de orice fel.
    ART. 6
    Precolectarea este operaţiunea de strangere a reziduurilor menajere, stradale şi a celor de aceeaşi categorie de la locul de producere şi depunerea acestora, de către predatorii menţionaţi la art. 3, în recipienţi (pubele, tomberoane, containere) amplasati, în condiţii salubre, în spaţii special amenajate (camere, platforme etc.), pentru a fi preluate de către unităţile de salubritate.
    ART. 7
    Unităţile de salubritate au obligaţia sa asigure tuturor abonatilor, contra cost, numărul necesar de recipienţi omologati pentru depunerea reziduurilor menajere rămase în urma selectării deşeurilor valorificabile.
    Abonatii la serviciile de salubritate sunt obligaţi sa folosească numai recipienţi omologati de unităţile de salubritate.
    Amplasarea recipienţilor se face în locuri uşor accesibile, curat întreţinute, cu posibilităţi de spalare şi dezinfectare si, pe cat posibil, ferite din câmpul vizual al căilor de circulaţie. Aceştia vor fi ţinuţi cu capacul închis şi vor fi spalati şi dezinfectati de beneficiari (abonaţi) sau de unităţile de salubritate, care vor percepe un tarif stabilit.
    Este interzis a se depozita reziduurile menajere în alte locuri decât în recipienţi prevăzuţi pentru aceasta.
    ART. 8
    La proiectarea şi organizarea precolectarii reziduurilor menajere de la populaţie se vor respecta următoarele indicaţii:
    - La blocurile de locuinţe cu mai mult de P+4 nivele, evacuarea reziduurilor menajere la punctele de precolectare se va face, de regula, prin tuburi verticale.
    - Tuburile verticale trebuie sa fie bine executate şi întreţinute, pentru a se asigura o buna etanşeitate, ventilare şi o izolare fonica corespunzătoare.
    - Spaţiile de precolectare de la baza tuburilor verticale trebuie astfel realizate încât sa permită amplasarea unui număr de recipienţi corespunzător unei capacităţi de inmagazinare a reziduurilor de 2-3 zile, accesul uşor al autosalubrierelor, întreţinerea zilnica, ventilare buna.
    - La blocurile cu pana la P+4 nivele, în cazurile când nu exista tuburi verticale de evacuare a reziduurilor, se prevăd puncte exterioare de precolectare, care vor îndeplini următoarele cerinţe: amplasarea recipienţilor pentru o cantitate de inmagazinare a reziduurilor corespunzătoare unei perioade de 2-5 zile, accesul uşor al autosalubrierelor, întreţinerea zilnica şi mascarea lor prin plantaţii.
    Pe măsura creării condiţiilor, se va putea trece la precolectarea reziduurilor menajere în saci, recipienţi din material plastic sau alte sisteme care, din punct de vedere economic şi igienic, sunt avantajoase.
    ART. 9
    Încărcarea reziduurilor menajere în vehiculele care le transporta se face direct din recipienţi. Este interzis a se rasturna reziduurile în curţi, pe strada sau trotuare, pentru a fi apoi încărcate în vehiculele care le transporta.
    Ridicarea şi transportul reziduurilor menajere se vor face numai cu vehicule speciale ale întreprinderilor de salubritate sau ale acelora care au în specific activităţi de salubritate. Fiecare vehicul va fi însoţit de personal de serviciu, care are obligaţia de a ridica recipientii plini din curţile imobilelor, de lângă porţi sau din locurile anume destinate în acest scop, a le goli şi a le aşeza la locul lor.
    Reziduurile provenite din industrie, construcţii, mici ateliere sau din orice alta activitate vor fi depozitate şi transportate în condiţiile fixate de unitatea de salubritate, pentru fiecare caz în parte, în funcţie de natura reziduurilor.
    ART. 10
    In organizarea precolectarii reziduurilor stradale se vor avea în vedere următoarele:
    a) reziduurile stradale vor fi precolectate de către personalul unităţilor de salubritate prin maturare (manuală sau mecanică) şi prin coşurile de hârtii amplasate în locurile de circulaţie intensa din interiorul localităţii.
    Reziduurile stradale vor fi depozitate temporar în punctele de precolectare a reziduurilor stradale;
    b) punctele de precolectare a reziduurilor stradale se recomanda a fi astfel amplasate încât sa deserveasca o zona a localităţii pe o raza de 400-500 m;
    c) punctele de precolectare a reziduurilor stradale se recomanda a fi astfel dimensionate încât sa poată fi amplasate uneltele şi utilajele necesare personalului de exploatare astfel:
    - când precolectarea se face în containere: doua containere, doua cărucioare cu pubele, lada pentru nisip şi sare, lada pentru uneltele de salubritate;
    - când precolectarea se face în pubele: 3-6 cărucioare cu pubele, 4-8 pubele, lada pentru sare şi nisip, lada pentru uneltele de salubritate;
   d) puntele de precolectare a reziduurilor stradale vor fi amplasate, de regula, în spaţii mai puţin aglomerate, la distanta minima de 10 m fata de clădiri, fiind imprejmuite cu gard viu sau alte plantaţii naturale şi cu acces uşor spre străzile adiacente.

    III. Obligaţiile unităţilor de colectare

    ART. 11
    Prin unitate de colectare, în sensul prezentului regulament, se înţeleg toate unităţile cu specific de colectare ale consiliilor populare, care au sarcina de colectare, sortare, transport şi valorificare a reziduurilor menajere, stradale şi a celor de acceasi categorie.
    Comitetele, respectiv birourile, executive ale consiliilor populare judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale au obligaţia de a organiza în fiecare localitate urbana sau rurală, dacă este cazul, unităţi de colectare dotate cu utilajul necesar şi cu personalul de deservire corespunzător, pentru colectare, sortare, transportul şi valorificarea reziduurilor menajere, stradale şi a celor de aceeaşi categorie.
    ART. 12
    Unităţile economice şi instituţiile de stat, precum şi organizaţiile cooperatiste şi obşteşti aflate în localităţi urbane sau rurale, care produc o cantitate importanta de reziduuri solide şi care sunt stabilite în acest sens de către comitetele, respectiv birourile, executive ale consiliilor populare ale localităţilor respective împreună cu organele sanitare-antiepidemice locale, sunt obligate sa-si asigure colectarea, sortarea, colectare, sortare, transportul şi neutralizarea sau valorificarea acestor reziduuri prin mijloace proprii.
    ART. 13
    Unităţile producătoare de reziduuri care prezintă pericol de infectare (exemplu: spitale, policlinici, laboratoare etc.) îşi vor asigura precolectarea, colectarea şi neutralizarea cu mijloace proprii (ardere în crematorii, evacuarea în gropi speciale pentru dezinfectare etc.), cu acordul organelor de resort ale Ministerului Sănătăţii.
    ART. 14
    Colectarea reziduurilor menajere, stradale şi a celor de aceeaşi categorie de la punctele de precolectare şi transportul la locurile destinate neutralizarii sau valorificării se vor face prin următoarele sisteme:
    - colectarea ermetica, prin autogunoiere compactoare;
    - colectarea în containere închise;
    - colectarea prin schimb de recipienţi (pubele, containere, etc.);
    - colectarea în saci;
    - alte sisteme (pneumatice, hidraulice etc.) care se vor aplica în funcţie de condiţiile specifice din localitatea respectiva.
    ART. 15
    Unităţile de colectare ale consiliilor populare şi alte unităţi specializate în aceasta activitate sunt obligate sa preia de la locurile de precolectare reziduurile menajere, stradale şi cele de aceeaşi categorie, în condiţiile stabilite la cap. II.
    ART. 16
    Intervalul la care se executa operaţiunea de colectare a reziduurilor stradale se va stabili pe cartiere şi străzi, pentru fiecare centru populat în parte, de către comitetele, respectiv birourile, executive ale consiliilor populare ale localităţilor respective, după cum urmează:
    Pentru străzile cu mare circulaţie, cu o densitate mare a clădirilor de locuit şi a altor clădiri, precum şi în cazul pieţelor alimentare, targurilor sau altor locuri publice de mare aglomeratie, maturatul, colectarea şi transportul la punctele de precolectare a reziduurilor stradale se vor face obligatoriu zilnic, dacă este necesar chiar de doua ori pe zi.
    Pentru celelalte locuri publice, maturatul şi strângerea reziduurilor stradale, se vor stabili, de la caz la caz, la intervale mari, dar nu mai târziu de 5 zile.
    Sunt interzise strângerea şi depozitarea reziduurilor stradale pe străzi şi trotuare, chiar temporar, în afară punctelor de precolectare, sau depunerea lor în reţele de canalizare, în alte instalaţii pentru îndepărtarea apelor uzate sau în bazinele naturale de apa.
    ART. 17
    Pentru colectarea diverselor reziduuri (hârtii, resturi alimentare, ambalaje şi altele), unităţile de salubritate trebuie sa asigure un număr suficient de coşuri pentru depunerea acestora, confecţionate din metal, sarma, plastic, etc. aşezate la locuri de mare aglomeratie (pieţe, târguri, parcuri, intersecţii, spaţii pentru transportul în comun şi altele).
    ART. 18
    Colectarea deşeurilor industriale şi a reziduurilor din construcţii, rezultate din procesul tehnologic, se va face pe porţiuni de teren anume destinat, evitându-se locurile frecventate, locurile de trecere şi vecinătatea locuinţelor.
    In caz ca în compoziţia acestor reziduuri intra şi substanţe organice putrescibile, se va proceda potrivit dispoziţiilor privind colectarea reziduurilor menajere.
    ART. 19
    Obligaţia de colectare a reziduurilor de grajd din localităţile urbane şi rurale revine unităţilor economice, instituţiilor de stat, precum şi organizaţiilor cooperatiste sau obşteşti deţinătoare de grajduri, cat şi gospodariilor particulare.

    IV. Transportul reziduurilor menajere şi stradale

    ART. 20
    Transportul reziduurilor menajere şi stradale de la punctele de precolectare la locul de depozitare şi neutralizare sau valorificare se efectuează: în localităţi urbane, de către unităţile de salubritate, iar în mediul rural, prin mijloace proprii ale unităţilor economice, instituţiilor de stat, precum şi ale organizaţiilor cooperatiste sau obşteşti producătoare de reziduuri.
    ART. 21
    Colectarea şi transportul reziduurilor menajere se vor efectua după cum urmează:
    a) In anotimpul cald (1 aprilie- 1 octombrie):
    - zilnic, din zonele centrale şi de la anumite unităţi mari (cantine, restaurante etc.);
    - la cel mult 3 zile - din celelalte zone.
    b) In anotimpul rece (1 octombrie - 1 aprilie), la cel mult 5 zile.
    ART. 22
    Programul de colectare a reziduurilor menajere şi stradale se va stabili pe cartiere şi străzi, de către comitetele, respectiv birourile executive ale localităţilor respective, cu avizul organelor sanitare-antiepidemice locale.
    ART. 23
    Vehiculele pentru transportul reziduurilor menajere şi stradale trebuie sa permită o încărcare şi descărcare uşoară a acestora, sa fie acoperite şi închise etanş, pentru a se evita risipirea acestor reziduuri în timpul transportului şi poluarea mediului înconjurător.
    Vehiculele utilizate la transportul reziduurilor menajere şi stradale nu pot fi folosite în alte scopuri. Ele vor fi spalate cel puţin de doua ori pe saptamana şi dezinfectate prin spalare cu soluţie cu lapte de var, o data pe saptamana.

    V. Depozitarea, valorificarea şi neutralizarea reziduurilor menajere, stradale şi a celor de aceeaşi categorie

    ART. 24
    Depozitarea reziduurilor menajere, stradale şi a celor de aceeaşi categorie se va face astfel:
    - depozitarea la producător, pana la colectarea acestora de către unităţile de salubritate.
    Se va avea în vedere respectarea unei anumite frecvente de ridicare a reziduurilor, pentru a nu intra în fermentare anaeroba;
    - depozitarea în fosele staţiilor centrale de valorificare pe timp de 2-3 zile, în scopul asigurării producţiei acestora şi evitării intrării în fermentare anaeroba.
    ART. 25
    Depozitarea deşeurilor recuperate din reziduurile menajere, stradale sau de aceeaşi categorie se va face pe timp limitat (cel mult 7 zile) la rampele destinate valorificării, pana la preluarea acestora de către unităţile specializate de colectare sau beneficiarii stabiliţi prin plan, în conformitate cu contractele încheiate cu aceştia.
    ART. 26
    Îndepărtarea şi neutralizarea reziduurilor menajere, stradale şi a celor de aceeaşi categorie se pot face numai prin unul dintre sistemele următoare:
    - depozitarea controlată la rampe de reziduuri;
    - neutralizarea reziduurilor prin fermentare şi transformare în compost;
    - arderea reziduurilor în instalaţii de incinerare;
    - alte sisteme avantajoase din punct de vedere tehnico-economic.
    ART. 27
    Unităţile economice, instituţiile de stat, organizaţiile cooperatiste sau obşteşti, precum şi asociaţiile de locatari şi cetăţenii, sunt obligaţi a îndepărta şi neutraliza reziduurile solide prin unul dintre sistemele specificate la art. 26, fiind interzisă aruncarea acestora în curţi, pieţe, locuri publice, terenuri virane, cursuri de apa sau sisteme de canalizare.
    ART. 28
    Înainte de depozitarea sau neutralizarea reziduurilor, unităţile de salubritate vor face inventarierea si, după caz, sortarea reziduurilor menajere, stradale şi a celor de aceeaşi categorie, cu estimarea, pe sorturi şi calităţi, a deşeurilor rezultate, în conformitate cu metodologia privind colectarea şi analiza probelor medii de reziduuri orăşeneşti.
    La rampele de depozitare, în funcţie de condiţiile locale de dotare, se poate face o triere a componentelor recuperabile aflate în reziduurile menajere: hârtie, deşeuri metalice, textile, de sticla, resturi animale (oase, piele), părţi vegetale etc.
    ART. 29
    In cadrul unităţilor de salubritate se va face o sortare a reziduurilor menajere şi stradale ţinând seama şi de modul de valorificare a acestora, urmărindu-se ca încă de la colectare sa se facă o prima separare a reziduurilor pe grupele şi sortimentele prevăzute în fişa de intrare-ieşire la rampa.
    ART. 30
    La staţiile de neutralizare şi valorificare a reziduurilor (depozitare controlată, staţii de compostare şi incinerare etc.), sortarea se va face şi în funcţie de elemente valorificabile, astfel: metale, compost etc.
    ART. 31
    Rampele de depozitare controlată a reziduurilor menajere şi stradale vor fi amplasate pe terenuri inutilizabile, la cel puţin 1000 m de cartierele locuite, pe terenuri neinundabile, aşezate astfel de centrul populat încât vanturile dominante de vara sa aibă direcţia dinspre acesta spre rampe.
    Pentru preantampinarea poluarii apelor subterane şi de suprafaţa se vor efectua studii geotehnice şi hidrogeologice, care vor stabili condiţiile de deplasare şi realizare a depozitului.
    Dimensionarea rampelor de depozitare controlată trebuie sa fie făcuta în raport cu volumul total al reziduurilor colectate, ţinându-se seama de dezvoltarea viitoare a centrului populat (minimum 5-10 ani pentru amortizarea investiţiei).
    Capacitatea depozitului se va stabili socotindu-se ca prin compactare reziduurile menajere îşi reduc volumul aproximativ la jumătate.
    Rampele de depozitare a reziduurilor trebuie sa fie prevăzute cu drumuri de acces bine întreţinute, pentru a fi utilizate în orice anotimp, precum şi cu drumuri interioare.
    ART. 32
    La rampa de depozitare controlată, reziduurile se întind cu buldozere, în straturi de 20-40 cm grosime, şi după ce s-a realizat o grosime de 1,50-2,00 m se acoperă cu un strat de pământ, moloz sau alte materiale inerte, în grosime de 20-50 cm.
    Depozitarea reziduurilor într-un etaj superior se va face numai după ce temperatura reziduurilor din etajul inferior a ajuns la temperatura solului
   (aproximativ 1,5-2 ani).
    Aceasta depozitare în straturi succesive se repeta pana se atinge înălţimea dorita.
    In final se acoperă totul cu humus (pământ vegetal) şi se seamana gazon.
    Reziduurile depozitate trebuie sa fie bine nivelate, cu marginile taluzate înclinate la interior, pentru a nu permite scurgerea apelor de ploaie către exterior.
    Depozitul trebuie sa fie astfel compactat încât sa se evite golurile mari care favorizează producerea de incendii, dar în acelaşi timp sa permită trecerea aerului necesar fermentării aerobe.
    Depozitul şi taluzurile realizate ca mai sus, prin straturi regulate, trebuie acoperite într-un interval de maximum 48 de ore.
    ART. 33
    Rampele de depozitare a reziduurilor vor fi stropite de doua ori pe luna în anotimpul cald şi trimestrial în anotimpul rece, cu soluţie de lapte de var, şi vor fi supuse periodic dezinsectiei şi deratizarii după indicaţiile sanitare-antiepidemice locale.
    ART. 34
    Rampele de depozitare controlată a reziduurilor trebuie sa fie dotate cu cantar bascula, cabina cantaragiu, sopron remiza pentru utilaje, depozit de carburanţi, grup sanitar etc.
    ART. 35
    Unităţile cu specific de colectare ale coordonatorilor pe profil, în cooperare cu unităţile de colectare ale consiliilor populare, pot organiza platforme zonale de colectare a deşeurilor, respectiv a reziduurilor menajere şi stradale, şi de recuperare din acestea a deşeurilor valorificabile.
    Selectarea deşeurilor valorificabile se face de către personalul angajat al unităţilor cu specific de colectare ale coordonatorilor pe profil.
    ART. 36
    Pentru realizarea investiţiilor, a lucrărilor de construcţii şi utilajelor, la platformele zonale de colectare a deşeurilor si, respectiv, a reziduurilor menajere şi stradale, organizate în comun, cat şi pentru folosirea eficienta a fondurilor băneşti, a personalului şi a mijloacelor de transport necesare, coordonarea activităţii de cooperare se va face la nivelul coordonatorilor pe profil ai unităţilor cu specific de colectare, care vor folosi aceste platforme.
    ART. 37
    La platformele zonale de colectare a reziduurilor menajere şi stradale, cat şi la rampele de depozitare controlată, pot avea acces şi alte unităţi cu acest specific, pentru a depozita reziduurile menajere şi a sorta deşeurile valorificabile, cu condiţia ca acestea sa suporte o cota-parte din cheltuielile de întreţinere, exploatare şi din beneficiul stabilit.
    ART. 38
    Recuperarea deşeurilor şi a altor resurse secundare din reziduurile menajere în instalaţii moderne de compostare, incinerare sau alte sisteme este organizată de beneficiarii acestor instalaţii. Aceştia au obligaţia recuperării, depozitarii şi valorificării resurselor obţinute.
    Compostarea reziduurilor consta, în principal, din transformarea materiilor organice putrescibile prin diferite procese biologice dirijate, în compost (care este un produs util în special în agricultura de specialitate) şi în resturi nefermentabile sterile din punct de vedere biologic.
    Procedeele pentru realizarea compostului vor fi cele bazate pe obţinerea unei fermentari cat mai aerobe, care favorizează bacteriile ce îşi realizează metabolismul cu ajutorul oxigenului preluat din atmosfera.
    Compostarea poate fi realizată numai cu reziduuri menajere, alte reziduuri organice sau în asociaţie cu namolurile realizate de la staţiile de epurare a apelor uzate.
    Pocedeele cele mai uzitate pentru realizarea unui compost finit de buna calitate sunt:
    - compostarea în aer liber prin fermentarea reziduurilor menajere direct pe sol;
    - compostarea cu preparare prealabilă (macinare, cernere şi sortare) şi apoi fermentarea pe platforme în aer liber, cu vanturarea periodică a materialului expus, cu sau fără însămânţarea de bacterii;
    - prepararea prealabilă, ca mai sus, şi fermentarea în dispozitive speciale (digestor) cu care se realizează un amestec cat mai omogen al materialului şi o alimentare dirijata cu aer, apa, si, eventual, insamantat cu bacterii în funcţie de evoluţia fermentării;
    - compostarea completa, folosind unul dintre procedeele arătate şi cu adaos de substanţe chimice ajutătoare, bogate în azot şi fosfor.
    ART. 39
    Prin compostare se pot obţine următoarele deşeuri şi produse valorificabile:
    - metale conţinute în reziduuri extrase în faza de preparare prin procedee electromagnetice;
    - materii celulozice ca: hârtie, carton, carpe (numai cele nedegradate prin amestec cu reziduurile), precum şi mase plastice, atunci când apar în compoziţia reziduurilor, obţinute prin selectare înainte de compostare.
    ART. 40
    Incinerarea reziduurilor este un procedeu de neutralizare a acestora, având totodată şi avantajul ca resturile solide rămase după ardere au un volum foarte mic (cca 10% din volumul iniţial), sunt complet sterile din punct de vedere biologic şi pot fi recuperate în vederea folosirii lor ca materiale de construcţii sau în alte scopuri.
    ART. 41
    O instalatie de incinerare cuprinde, în general, următoarele părţi componente:
    - siloz pentru depozitarea reziduurilor;
    - dispozitiv de preluare a reziduurilor din siloz şi de introducere a acestora în palnia incineratorului;
    - incineratorul propriu-zis, dotat cu dispozitiv de eliminare a zgurii şi cenusii şi de epurare a gazelor de ardere;
    - instalaţii de recuperare a caldurii produse prin arderea reziduurilor.
    ART. 42
    Prin incinerarea reziduurilor pot fi realizate următoarele recuperări:
    - energie termica sub forma de aburi sau apa fierbinte, precum şi energie electrica:
    - metalul obţinut din reziduuri, recuperat prin triere electromagnetica, de preferinţa după ardere, din zgura rămasă;
    - zgura rezultată din ardere, care poate fi folosită fie direct după o simpla macinare, ca material de suprastructura pentru drumuri şi platforme, fie ca materie prima pentru fabricarea unor cărămizi utilizate în unele lucrări speciale.
    Alte procedee de valorificare a reziduurilor, ca:
    - trierea automată a reziduurilor brute;
    - trierea automată şi prepararea pastei celulozice din hârtie şi cartoane;
    - trierea automată şi prepararea compostului, furaje pentru animale, energie electrica etc.;
    - piroliza (carbonizarea reziduurilor sub efectul caldurii, în absenta oxigenului);
    - compactarea la presiuni înalte.
    ART. 43
    In funcţie de procedeul de compostare sau de incinerare a reziduurilor, documentaţiile tehnice respective vor fi însoţite de instrucţiuni specifice privind valorificarea reziduurilor şi a altor resurse.
    ART. 44
    Unităţile de cercetare şi proiectare aparţinând consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, în colaborare cu alte unităţi de specialitate, vor proiecta utilajele şi tehnologiile de recuperare a deşeurilor şi vor prevedea şi nominaliza în proiectele de investiţii capacităţile şi mijloacele necesare pentru colectare, sortare, manipulare, compactare, pregătire şi depozitare a reziduurilor menajere, stradale şi a altora de aceeaşi categorie.
    ART. 45
    Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor asigura coordonatorilor de profil amplasamente pentru platforme, după caz, individuale sau zonale comune, pentru depozitarea şi valorificarea reziduurilor, cat şi pentru colectarea şi sortarea deşeurilor şi a altor resurse secundare.

    VI. Evidenta cantităţilor de reziduuri transportate şi gestionarea deşeurilor şi a altor resurse de materii prime şi materiale obţinute prin sortare

    ART. 46
    Colectarea şi transportul reziduurilor menajere, stradale şi a celor de aceeaşi categorie vor fi asigurate de către unităţile de salubritate, pe baza de comenzi şi contracte încheiate cu abonatii.
    ART. 47
    Evidenta cantităţilor de reziduuri colectate şi transportate se va asigura pe baza următoarelor formulare:
    6-6-1- canton nr....;
    6-6-2- fişa de lucru;
    6-6-3- registru de evidenta a mijloacelor de transportat reziduuri;
    6-6-4- centralizatorul realizarilor la colectat şi transportat reziduuri;
    6-6-5- evidenta operativă a realizării planului la colectat şi transportat reziduuri.
    Formularul Canton nr.... (6-6-1) se întocmeşte la începutul anului, în trei exemplare, prin compartimentul de pregătire, programare şi urmărire a producţiei şi reprezintă graficul executării lucrărilor, care va fi distribuit astfel:
    - un exemplar pentru responsabilul cantonului (şeful de echipa);
    - un exemplar pentru unitatea executoare;
    - un exemplar la compartimentul pregătire, programare şi urmărire a producţiei.
    Fişa de lucru (6-6-2) se întocmeşte zilnic, într-un exemplar, pe baza graficului de lucrări pe străzi (formularul Canton nr.... (6-6-1) şi reprezintă programul de lucru al echipei (cantonului) pe ziua următoare.
    Registrul de evidenta a mijloacelor de transportat reziduuri (6-6-3) se întocmeşte de către responsabilul de rampa (staţie de depozitare şi neutralizare) într-un exemplar pe fiecare schimb. Registrul se păstrează la rampa şi se depune, după epuizare, la unitatea prestatoare (sector, secţie de exploatare), unde se arhivează.
    Centralizatorul realizarilor la colectat şi transportat reziduuri (6-6-4) se întocmeşte într-un exemplar, în scopul urmăririi planului fizic de lucrări. Informaţiile necesare completării acestui formular se preiau din fişele de lucru şi se întocmeşte zilnic pentru ziua expirată.
    Formularul Evidenta operativă a realizării planului de colectat şi transportat reziduuri (6-6-5) se întocmeşte într-un exemplar, în scopul urmăririi nivelului de realizare a indicatorilor de plan pe unitate, la diverse perioade (luna, trimestru, semestru şi an) şi rămâne la compartimentul de pregătire, programare şi urmărire a producţiei.
    ART. 48
    Pentru activitatea de salubrizare a căilor publice se vor utiliza următoarele formulare:
    6-6-6 - contract nr. ...;
    6-6-7 - graficul străzilor pentru lucrările de salubrizare (anexa nr. 1);
    6-6-8 - situaţia lucrărilor de salubrizare contractate pe anul ... (anexa nr. 2);
    6-6-9 - programarea lucrării ...;
    6-6-10 - evidenta realizării lucrării...;
    6-6-11 - situaţia executării lucrărilor de salubrizare.
    Executarea acestui gen de lucrări se face pe baza de contracte ce se încheie între comitetul, respectiv biroul executiv al consiliului popular respectiv şi unitatea prestatoare, conform formularului "Contract nr. ..." (6-6-6), care se întocmeşte în doua exemplare, astfel:
    - 1 exemplar pentru unitatea prestatoare;
    - 1 exemplar beneficiarului.
    Contractul va fi însoţit de doua anexe, şi anume:
    Anexa nr. 1 - Graficul străzilor pentru lucrările de salubrizare (6-6-7), care se întocmeşte în doua exemplare de către compartimentul de gospodărie comunală din aparatul propriu al comitetului, respectiv biroului executiv al consiliului popular respectiv (beneficiar) şi compartimentul de pregătire, programare şi urmărire a producţiei al unităţii prestatoare şi se ataşează la exemplarele de contract.
    Anexa nr. 2 - Situaţia lucrărilor de salubrizare contractate pe anul ... (6-6-8) se întocmeşte în doua exemplare, corespunzător numărului de exemplare de contract.
    Pe baza documentelor de mai sus se va întocmi formularul Programarea lucrării... (6-6-9), pe formaţii şi schimb, o data pe an (cu modificări lunare, când apar modificări în anexele la contract), în doua exemplare, astfel:
    - 1 exemplar la conducătorul formatiei de lucru;
    - 1 exemplar la compartimentul care l-a întocmit.
    Pentru urmărirea şi evidenţierea zilnica a lucrărilor de salubrizare a căilor publice se va utiliza formularul Evidenta realizării lucrării... (6-6-10), care se întocmeşte pe fiecare lucrare contractată şi formaţie de lucru, fiind predată compartimentului de pregătire, programare şi urmărire a producţiei.
    Formularul Situaţia executării lucrărilor de salubrizare (6-6-11) se întocmeşte lunar pentru luna expirată, în patru exemplare, şi după completarea de către beneficiar, un exemplar rămâne acestuia, iar cele trei exemplare se difuzează la unitatea prestatoare, astfel:
    - un exemplar la compartimentul plan-dezvoltare;
    - un exemplar la compartimentul de programare, pregătire şi urmărire a producţiei;
    - un exemplar la compartimentul financiar-contabil, care îl anexează la factura ce se introduce în banca pentru încasarea contravalorii lucrărilor executate.
    ART. 49
    Formularele prevăzute la art. 47 şi 48 au fost aprobate de Comisia guvernamentală pentru raţionalizarea sistemului de evidenta în unităţile socialiste, în cadrul proiectului privind activitatea "Prestări de servicii" - subactivitatea "Salubrizare".
    ART. 50
    Intrarea în gestiune a deşeurilor şi a celorlalte resurse de materii prime şi materiale rezultate în urma sortarilor efectuate la rampele de depozitare sau staţiile de tratare a reziduurilor se efectuează operativ pe baza bonului de predare-transfer-restituire, în care se vor menţiona sortimentele, clasele de calitate şi locurile de provenienta.
    Ieşirea din gestiune a deşeurilor şi a celorlalte resurse de materii prime şi materiale se efectuează pe baza documentelor corespunzătoare, şi anume: pentru consumul propriu, potrivit dispoziţiilor legale, bonul de consum, iar pentru predarile la unităţile specializate de colectare, dispoziţia de livrare, aviz de expediere sau factura.
    La stabilirea preţurilor la care se vor valorifica deşeurile sortate din reziduurile menajere se va avea în vedere recuperarea cheltuielilor suplimentare efectuate în acest scop de unitatea de salubrizare.

    VII. Dispoziţii finale

    ART. 51
    Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor lua măsuri ca unităţile de colectare sa popularizeze obligaţiile ce revin populaţiei, privind colectarea reziduurilor menajere, stradale şi a celor de aceeaşi categorie, potrivit prevederilor Decretului Consiliului de Stat nr. 106/1975.
    ART. 52
    Dispoziţiile prezentului regulament se vor avea în vedere la emiterea actelor normative de stabilire şi sancţionare a contravenţiilor, potrivit competentelor prevăzute la art. 2 lit. b) din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.

                            LISTA
principalilor componenţi ai reziduurilor

    1. Reziduuri menajere
    - Resturi alimentare, coji, cozi, cotoare şi alte resturi de legume şi fructe.
    - Incaltaminte uzata.
    - Diverse obiecte de marochinarie uzate.
    - Diverse jucarii uzate.
    - Resturi de obiecte din cauciuc.
    - Cenuşi zguri.
    - Cioburi de sticla şi ceramica.
    - Diverse ambalaje uzate (pungi, saci, cutii etc.) din hârtie sau plastic.
    2. Toate reziduurile stradale şi cele de aceeaşi categorie.


                             CONTRACT Nr. ...............
                  privind executarea lucrărilor de salubrizare
                 a căilor publice din localitatea ............

    Între ......... (unitate prestatoare de servicii), cu sediul în ........, str. ....... nr. ..., reprezentată prin ............, conducătorul unităţii, şi ........., contabil şef şi Comitetul, respectiv biroul, executiv al Consiliului popular al ............, cu sediul în ............ str. ............ nr. ....., în calitate de beneficiar, reprezentat prin ........ şi ....... contabil şef, a intervenit prezentul contract pentru executarea lucrărilor (serviciilor) specificate în anexa nr. 1, a căror valoare contractată este cuprinsă în anexa nr. 2. Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezentul contract.
    Controlul executării lucrărilor (serviciilor) se va face, prin sondaj, de beneficiar împreună cu delegatul unităţii prestatoare sau unilateral; în aceasta ultima situaţie, comunicând în cursul aceleiaşi zile, unităţii prestatoare, constatările.
    Plata lucrărilor executate se face sub forma de avansuri la următoarele date din luna în curs ............................................................
    Regularizarea urmează a se face pe baza datelor cuprinse în "Situaţia executării lucrărilor de salubrizare" pentru luna expirată, întocmită şi prezentată beneficiarului, pana la data de ................... a lunii următoare, de către unitatea prestatoare şi confirmată de către beneficiar.
    Încasarea sumelor prevăzute în factura se va face din contul beneficiarului nr. ........ la Banca. ............ în contul unităţii prestatoare nr. .......... la Banca. ........

        Beneficiar, Unitatea prestatoare,
    ..................... ........................
    ..................... ........................

    6-6-1, Format Ao
    UNITATEA ...............
    Sectorul ............... Schimbul ..............
    Formatia ...............

                                 CANTON Nr. .......
                        COLECTAT SI TRANSPORTAT REZIDUURI

   Periodicitate: zilnic, la 2 zile, la 3 zile, anumite zile (L, M, M, J, V, S, D)
   Tip utilaj: ...............................................................
                        Întocmit .............................................

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea străzii Tronson km
crt.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
R
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                  Verso
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
R
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
16
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
17
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
18
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
19
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
20
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
21
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
22
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
23
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
24
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
25
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
26
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
27
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
28
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
29
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
30
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
31
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
32
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
33
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
34
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
35
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
36
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
37
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
38
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Total
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    6-6-2, Format A6
    UNITATEA........................
    Compartimentul.................. FIŞA DE LUCRU


    Din ziua .......................
    Autovehiculul nr. ..............
    Marca ..........................
    Tip auto .......................
    Prezentat ora ..................

    Cantonul .......................
    Luna ...........................
    Anul ...........................
    Schimbul .......................
    Sofer ..........................
    Retras ...........
            (ora)
    Ore..............
       pontate
       utilaj

        MUNCITORI INCARCATORI Marca Pontat (ore)
────────────────────────────── ─────────── ────────────────────
1
────────────────────────────── ─────────── ────────────────────
2
────────────────────────────── ─────────── ────────────────────
3
────────────────────────────── ─────────── ────────────────────
4
────────────────────────────── ─────────── ────────────────────

                                                        ─────────────────────
                                                              Total ore
                                                               pontate
Străzi restante ............................................................
Stagnare utilaj de la........... la..............Total ore stagnare.........                                REALIZARI verso
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                         m─c transportaţi ORA
Cursa ───────────────────────────────────────────────────────────────────────
         menajer stradal industrial sosire plecare Confirmare
                                          la rampa de la rampa responsabil
                                                                    rampa
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL
(m.c.)........ ........ ....... .................................
                                                       Alte menţiuni:
ORE
acordate
(normate)...... ........ ........ .................................

din care,
pentru Întocmit, Şef de unitate
sofer ......... ........ ........


    6-6-3, Format A4
    UNITATEA............... LEGENDA:
    Rampa.................. Reziduuri categoria I:
                                          a) Gunoaie menajere
                                          Gunoaie de strada
        REGISTRU DE EVIDENTA b) Pământ din loesuri
A MIJLOACELOR DE TRANSPORTAT REZIDUURI de toate categoriile
 (menajere, stradale, industriale etc.) Zgura de cazan sau metalurgică
                                          Reziduuri categoria a II-a:
                                          a) Gunoaie industriale)
                                          b) Pietrisuri şi nisipuri
                                          Pământ din argile de toate
                                          categoriile
                                          Molozuri

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                   UTILAJUL Categorie
           ──────────────────── reziduuri
 Nr. Cantitate m.c.
 crt. Nr. de tip Unitatea I II
           circulaţie a b a b
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1 2 3 4 5 6 7 8
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

        Data ................... ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                     UTILAJUL Categorie
           ─────────────────────────── reziduuri
    Nr. Nr. de Cantitate m.c.
    crt. circulaţie tip Unitatea I II
                                                        a b a b
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     1 2 3 4 5 6 7 8
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    6-6-4, Format A5
    UNITATEA............
    COMPARTIMENTUL.........
                                CENTRALIZATORUL
               REALIZARILOR LA COLECTAT SI TRANSPORTAT REZIDUURI
                      în luna.......................19...

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ziua MENAJERE STRADALE INDUSTRIALE
         (m.c.) (m.c.) (m.c.)
     Plan Realizat Plan Realizat Plan Realizat
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    cumulat cumulat cumulat cumulat cumulat cumulat
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5 6
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                  Verso
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5 6
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
16
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
17
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
18
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
19
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
20
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
21
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
22
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
23
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
24
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
25
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
26
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
27
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
28
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
29
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
30
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
31
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Şef de compartiment, Întocmit,
   ........................ ....................


    6-6-5, Format A5
    UNITATEA ................
    COMPARTIMENTUL ..........

                               EVIDENTA OPERATIVĂ
           A REALIZĂRII PLANULUI LA COLECTAT SI TRANSPORTAT REZIDUURI
                                  Anul ......
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Perioada *) Întocmit
            ───────────────────────────────────────────────────────────────────
                   FIZIC (m.c.) VALORIC (lei)
            ───────────────────────────────────────────────────────────────────
            Plan Realizat % Plan Realizat %
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ianuarie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
februarie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
martie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Trimestrul I
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
aprilie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
mai
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
iunie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Trimestrul II
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Semestrul I
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
iulie
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
august
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
septembrie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Trimestrul III
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
octombrie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
noiembrie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
decembrie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Trimestrul IV
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Semestrul II
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
AN
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                        Verso
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Perioada *) Întocmit
                ───────────────────────────────────────────────────────────────
                        FIZIC (m.c.) VALORIC (lei)
                ───────────────────────────────────────────────────────────────
                Plan Realizat % Plan Realizat %
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ianuarie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
februarie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
martie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Trimestrul I
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
aprilie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
mai
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
iunie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Trimestrul II
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Semestrul I
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
iulie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
august
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
septembrie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Trimestrul III
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
octombrie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
noiembrie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
decembrie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Trimestrul IV
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Semestrul II
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
AN
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   *) Se trece denumirea reziduului (menajer, industrial, stradal etc.).


    ANEXA 1
              la contractul nr. .......... din .....................

                               GRAFICUL STRĂZILOR
                        PENTRU LUCRĂRILE DE SALUBRIZARE
                                Anul ...........


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. Caracteristicile străzilor (Tonson) Norma LUCRĂRILE: │
│can- ────────────────────────────────────────────────── de Curăţat manual cai publice Maturat mecanic Spălat mecanic Spălat mecanic│
│ton Lungimea Laţime m.1 Suprafaţa m.p. Trotuar Total timp ───────────────────────── ──────────────── ────────────── ──────────────┤
│ şi Carosabil ─────────────── (ore/ Timp Perio- Supra- Perio- Supra- Perio- Supra- Perio- Suprafaţa │
│denu- Tron- Fel Trotuar Carosabil 1000 normal dicita- fata de dicita- fata de dicita- fata de dicita- de executat │
│mirea son pavaj mp) (ore tea execu- tea*) execu- tea*) execu- tea*) lunar m.p. │
│străzii norma) schimb I tat tat tat │
│ " II lunar lunar lunar │
│ " III m.p. m.p. m.p. │
│ (9x10) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12/13/14 15 16 17 18 19 20 21 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


     Beneficiar, Unitatea prestatoare,
  .................. ............................

   *) Se noteaza, după caz:
   - zilnic;
   - la 2 zile;
   - la 3 zile;
   - anumite zile, după caz (L, M, M, J, V, S, D)


     ANEXA 2


    la contractul nr. .......... din ................

                                 SITUAŢIA
        lucrărilor de salubrizare contractate pe anul .................

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Lucrarea Suprafaţa de Perioada de Suprafaţa anuala Tarif Valoarea
crt. executat contractare contractată U.M. anuala
                                            (m.p.) (3x4) contractată
                                                                   (lei) (5x6)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 2 3 4 5 6 7
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Curăţat manual cai publice
  2. Curăţat mecanic cai publice
  3. Spălat mecanic cai publice
  4. Stropit mecanic cai publice
  5. *)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        Beneficiar, Unitatea prestatoare,
    .................. ..................................

────────
   *) Alte lucrări.


    UNITATEA
    Sectorul
    Formatia de lucru
    Conducător de formaţie Schimbul

                              PROGRAMAREA LUCRĂRII
                  luna ............... anul ..................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea Tronsonul Suprafaţa Periodicitatea*) Canton Suprafaţa
canton străzii cuprins între nominală Strada (tronson (m.p.) lunară
                   (strada, m.p. contractată
                   tronson) de (5x4) (m.p.)
                   executat
                   (m.p.)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 2 3 4 5 6 7
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Verso
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 2 3 4 5 6 7
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        *) Periodicitatea:
        - zilnic;
        - la 2 zile;
        - la 3 zile;
        - anumite zile din saptamana (L, M, M, J, V, S, D)

     Şef de compartiment, Întocmit,
.................................. ................

    UNITATEA
    Compartimentul
    Formatia de lucru
                                    EVIDENTA
                             realizării lucrării*)
         ziua ............... luna ............... anul ...............
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Numele de Nr. Suprafaţa Ore Consum Menţiuni
crt. familie şi canton (m.p.) pontate apa referitoare
     prenumele Planificata Realizată (m.c.) la lucrarea
     muncitorului încredinţată
     CCP sau tipul spre
     şi nr. de execuţie
     circulaţie al
     utilajului
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5 6 7
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Verso
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5 6 7
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
16─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
17─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
18─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
19─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
20─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        TOTAL
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  *) Se noteaza, după caz:
        - Curăţat manual cai publice;
        - Curăţat mecanic cai publice;
        - Spălat manual cai publice;
        - Spălat mecanic cai publice.

      Şef de compartiment, Întocmit,
 .................................. ..............


    UNITATEA
                 SITUAŢIA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE SALUBRIZARE
                    lina ............ anul ................

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea lucrării U.M. Suprafaţa Tarif Valoarea (lei)
crt. realizată U.M. Col. 4x5
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1 2 3 4 5 6 7
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. Curăţat manual cai publice
 2. Curăţat mecanic cai publice
 3. Spălat mecanic cai publice
 4. Stropit mecanic cai publice
 5. *)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        Beneficiar, Unitatea prestatoare,
     .................. ...................................

───────────
   *) Alte lucrări.


                   ──────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016