Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 30 iunie 2022  privind criteriile minime de pregătire, perfecţionare şi brevetare a piloţilor maritimi, alţii decât piloţii de mare largă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 30 iunie 2022 privind criteriile minime de pregătire, perfecţionare şi brevetare a piloţilor maritimi, alţii decât piloţii de mare largă

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 658 din 30 iunie 2022
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 1.203 din 30 iunie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 658 din 30 iunie 2022
──────────
    ART. 1
    (1) Termenii folosiţi în prezentul regulament şi în anexele la acesta au următoarele înţelesuri:
    a) aprobat - aprobat de Autoritatea Navală Română în conformitate cu prevederile legale;
    b) autoritate competentă - Autoritatea Navală Română, autoritate centrală de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în domeniul siguranţei navigaţiei şi al securităţii navelor, căreia i s-au delegat competenţele privind ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, denumită în continuare ANR;
    c) brevet de pilot maritim - un document emis de ANR în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi care dă dreptul titularului să piloteze navele maritime şi fluviomaritime şi să îndeplinească atribuţiile pe care le implică nivelul de responsabilitate specificat în acesta;
    d) cursuri obligatorii - cursuri efectuate la Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV necesare pentru emiterea brevetelor de piloţi maritimi şi prelungirii valabilităţii acestora;
    e) minister - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, autoritatea de stat în domeniul transportului maritim şi pe căile navigabile interioare, care elaborează şi promovează actele normative şi normele specifice aplicabile transportului maritim şi pe căile navigabile interioare, urmăreşte aplicarea acestora şi asigură ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte;
    f) navă maritimă - o navă, alta decât cea care navighează exclusiv în ape interioare navigabile sau în interiorul ori în imediata vecinătate a apelor adăpostite sau în zone unde se aplică reglementări portuare;
    g) navă fluviomaritimă - o navă care este construită şi echipată pentru a naviga în siguranţă pe mare şi pe căile navigabile interioare.

    (2) Administraţiile portuare şi/sau de cale navigabilă care asigură furnizarea serviciului de pilotaj al navelor maritime şi fluviomaritime în porturile şi pe căile navigabile interioare, prin corpul propriu de piloţi, unde s-a instituit obligativitatea efectuării acestuia prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 991/2020 pentru stabilirea porturilor şi a căilor navigabile interioare pentru care serviciul de pilotaj al navelor maritime şi fluviomaritime este obligatoriu şi a modului de derulare a acestui serviciu, sunt:
    a) Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime“ - S.A. Constanţa, denumită în continuare CN APM SA Constanţa;
    b) Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ Galaţi, denumită în continuare AFDJ RA Galaţi;
    c) Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile“ - S.A., denumită în continuare CN ACN SA.


    ART. 2
    (1) ANR, după consultarea administraţiilor portuare şi/sau de cale navigabilă prevăzute la art. 1 alin. (2) şi a asociaţiilor profesionale reprezentative şi legal constituite ale piloţilor maritimi, trebuie să stabilească cerinţele de înscriere la examen şi standardele minime necesare pentru obţinerea unui brevet de pilot maritim.
    (2) ANR se va asigura că în cadrul programelor de pregătire profesională a piloţilor maritimi este inclusă şi analiza rapoartelor de investigaţie privind siguranţa maritimă în care este implicat pilotajul.

    ART. 3
    (1) Fiecare pilot trebuie să deţină un brevet corespunzător pentru zona de pilotaj unde îşi desfăşoară activitatea, emis de ANR.
    (2) Pentru obţinerea brevetului de pilot maritim fiecare candidat trebuie să respecte următoarele cerinţe:
    a) să îndeplinească cerinţele minime obligatorii pentru brevetarea piloţilor maritimi prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament;
    b) să îndeplinească standardele privind starea de sănătate prevăzute la art. 4;
    c) să prezinte adeverinţe valabile de absolvire a cursurilor obligatorii prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

    (3) Valabilitatea brevetelor de pilot maritim este de maximum 5 ani şi se calculează de la data absolvirii celui mai vechi curs obligatoriu prevăzut în anexa nr. 2.
    (4) În perioada primilor 5 ani de la obţinerea brevetului de pilot maritim acesta se poate prelungi în regim de confirmare în baza certificatelor de curs în termen de valabilitate, cu îndeplinirea prevederilor de la alin. (2) lit. b) şi prin depunerea unei adeverinţe eliberate de administraţia portuară şi/sau de cale navigabilă prin care se certifică că persoana în cauză nu a avut întrerupere în activitate.
    (5) Zonele pentru care se emit brevetele de pilot maritim sunt:
    a) porturile maritime Constanţa, inclusiv zona Midia a acestuia şi portul Mangalia, aflate în administrarea CN APM SA Constanţa, denumite în continuare porturi maritime;
    b) sectorul de Dunăre cuprins între rada portului Sulina şi Brăila (km 175) aflat în administrarea AFDJ RA Galaţi şi în porturile situate pe acest sector, denumit în continuare Dunăre cu caracter maritim;
    c) Canalul Dunăre-Marea Neagră, Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari şi în porturile situate pe acestea, aflate în administrarea CN ACN SA, denumite în continuare canale navigabile.

    (6) ANR emite brevete de pilot maritim pentru:
    a) pilot maritim aspirant - persoană aflată în perioada de stagiu în vederea însuşirii abilităţilor practice şi teoretice necesare pilotului maritim, pentru fiecare dintre zonele prevăzute la alin. (5);
    b) pilot maritim II pentru porturile maritime - persoană specializată în pilotarea navelor maritime şi fluviomaritime, cu o lungime de până la 200 m, în porturile maritime;
    c) pilot maritim I - persoană specializată în pilotarea navelor maritime şi fluviomaritime, indiferent de lungimea acestora, în porturile maritime;
    d) pilot maritim pentru sectorul de Dunăre cu caracter maritim;
    e) pilot maritim pentru canalele navigabile.


    ART. 4
    (1) Standardele medicale pe care trebuie să le îndeplinească piloţii maritimi, normele metodologice privind examinarea medicală şi/sau psihologică a acestora, periodicitatea examinărilor medicale şi psihologice, precum şi modelul de aviz sau de certificat medical, după caz, şi/sau psihologic de aptitudine sunt stabilite prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului sănătăţii nr. 1.151/1.752/2021 pentru aprobarea cadrului general privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, potrivit art. 13 şi 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 67/2015.
    (2) Certificatul medical este emis în baza rezultatului examinărilor specifice, efectuate de medici/examinatori în cadrul unităţilor specializate medicale şi/sau psihologice, publice sau private, agreate de minister.
    (3) Piloţilor maritimi cărora le-a fost refuzată emiterea unui certificat medical sau a căror capacitate de muncă a fost limitată, în special în ceea ce priveşte durata sau zona pentru care deţin brevetul, au dreptul la un nou examen medical, efectuat de un medic sau de un medic specialist, independent de cel prevăzut la alin. (2) şi, în acest sens, se adresează Comisiei centrale medicale şi psihologice în siguranţa transporturilor, care este organizată şi funcţionează în cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 67/2015.
    (4) Dacă un pilot maritim s-a aflat în incapacitate temporară de muncă pentru o perioadă mai mare de 90 de zile calendaristice consecutive, atunci acesta trebuie să depună la administraţia portuară şi/sau de cale navigabilă un certificat medical emis în urma unei reevaluări medicale şi psihologice înaintea acceptării sale pentru executarea activităţii de pilotaj, în condiţiile alin. (1)-(3).
    (5) Solicitarea pentru obţinerea certificatului medical, precum şi efectuarea examinării medicale prevăzute în prezentul articol sunt gratuite; orice costuri suportate de piloţii maritimi se returnează acestora de către administraţia portuară şi/sau de cale navigabilă unde aceştia îşi desfăşoară activitatea.
    (6) Examinările medicale prevăzute în prezentul articol respectă principiul confidenţialităţii medicale.

    ART. 5
    (1) Prelungirea valabilităţii brevetului de pilot maritim se face pe perioade de maximum 5 ani, cu respectarea următoarelor cerinţe:
    a) să îndeplinească cerinţele privind standardele medicale prevăzute la art. 4;
    b) pentru porturile maritime, să dovedească menţinerea competenţei profesionale cu o adeverinţă eliberată de CN APM SA Constanţa, prin care se atestă efectuarea a minimum 200 de manevre în ultimii 5 ani;
    c) pentru sectorul de Dunăre cu caracter maritim, să dovedească menţinerea competenţei profesionale cu o adeverinţă eliberată de AFDJ RA Galaţi, din care să reiasă efectuarea a cel puţin 3 voiajuri şi/sau manevre semestrial;
    d) pentru canalele navigabile, să dovedească menţinerea competenţei profesionale cu o adeverinţă eliberată de CN ACN SA, din care să reiasă efectuarea a cel puţin 1 voiaj/manevră semestrial;
    e) să prezinte adeverinţe de absolvire a cursurilor obligatorii prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

    (2) Atunci când un pilot maritim are o întrerupere de activitate mai mare de 12 luni calendaristice, pentru prelungirea valabilităţii brevetului de pilot maritim, acesta trebuie să prezinte o adeverinţă eliberată de administraţia portuară şi/sau de cale navigabilă, prin care se atestă că este angajat în funcţia de pilot maritim, în curs de reconfirmare pentru zona de pilotaj corespunzătoare şi a efectuat asistat de un pilot maritim de cel puţin acelaşi nivel:
    a) pentru porturile maritime - cel puţin 10 manevre pe nave maritime şi/sau fluviomaritime;
    b) pentru sectorul de Dunăre cu caracter maritim - cel puţin 2 voiajuri pe nave maritime şi/sau fluviomaritime;
    c) pentru canalele navigabile - cel puţin 1 voiaj pe navă maritimă sau fluviomaritimă.


    ART. 6
    (1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancţionează conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare.
    (2) ANR, prin procedură internă, va pune în aplicare măsurile adecvate pentru investigarea imparţială a oricărei situaţii de constatare sau raportare a incompetenţei, a acţiunilor sau omisiunilor deţinătorilor de brevete de pilot maritim, în legătură cu realizarea îndatoririlor ce decurg din aceste documente în timpul exercitării atribuţiilor specifice acestora, care ar putea periclita direct siguranţa vieţii, a navei, a mărfurilor de la bord ori a mediului marin.
    (3) Anularea brevetului de pilot maritim se face pentru fapte care constituie infracţiuni specifice activităţii de navigaţie civilă, stabilite potrivit legii. Anularea are caracter definitiv şi se comunică persoanei în cauză şi administraţiei portuare şi/sau de cale navigabilă în cadrul căreia a desfăşurat serviciul de pilotaj.
    (4) Anularea brevetului de pilot maritim prevăzut la alin. (3) se face prin decizie a directorului general al ANR, în urma unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă.
    (5) În termen de 5 zile de la comunicarea deciziei de anulare a brevetului de pilot maritim, persoana în cauză este obligată să predea la ANR documentul respectiv.

    ART. 7
    (1) Metodele de verificare şi criteriile de evaluare a competenţei pentru fiecare brevet emis vor fi aprobate de ANR prin metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de evaluare a competenţei în vederea emiterii brevetelor de piloţi maritimi.
    (2) Pentru brevetele de pilot maritim aspirant emise anterior intrării în vigoare a prezentului regulament, ANR va continua să aprobe înscrierea la evaluare în vederea obţinerii brevetului de pilot maritim II pentru porturi maritime/pilot maritim pentru sectorul de Dunăre cu caracter maritim/pilot maritim pentru canalele navigabile în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 335/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire, perfecţionare şi certificare a piloţilor maritimi, alţii decât piloţii de mare largă, cu modificările ulterioare, pentru o perioadă de un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
    (3) Pentru celelalte brevete prezentul regulament se va aplica de la data intrării în vigoare.
    (4) Titulatura brevetelor de pilot maritim II pentru sectorul de Dunăre cu caracter maritim şi pilot maritim II pentru canalele navigabile emise anterior intrării în vigoare a prezentului regulament se va schimba în brevete de pilot maritim pentru sectorul de Dunăre cu caracter maritim şi pilot maritim pentru canalele navigabile la momentul preschimbării/prelungirii valabilităţii acestora.

    ART. 8
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1

    la regulament
    Cerinţe minime obligatorii pentru brevetarea piloţilor maritimi
    A. Pilot maritim aspirant pentru porturile maritime
    ART. 1
    Brevetul de pilot maritim aspirant pentru porturile maritime se poate obţine de către orice candidat care îndeplineşte cumulativ următoarele cerinţe:
    a) deţine un brevet de comandant pentru nave cu un tonaj brut de 3.000 sau mai mare, în termen de valabilitate;
    b) are un stagiu de ambarcare de minimum 12 luni în ultimii 5 ani pe funcţia de comandant pentru nave cu un tonaj brut de 3.000 sau mai mare; sau
    c) deţine un brevet de ofiţer punte secund pentru nave cu un tonaj brut de 3.000 sau mai mare, în termen de valabilitate;
    d) are un stagiu de ambarcare de 24 de luni pe funcţia de ofiţer punte secund pentru nave cu un tonaj brut de 3.000 sau mai mare, din care cel puţin 12 luni în ultimii 5 ani.    B. Pilot maritim II pentru porturile maritime
    ART. 2
    Brevetul de pilot maritim II pentru porturile maritime se poate obţine prin examen de către orice candidat care îndeplineşte cumulativ următoarele cerinţe:
    a) deţine un brevet de pilot maritim aspirant pentru porturile maritime, în termen de valabilitate;
    b) prezintă o adeverinţă eliberată de CN APM SA Constanţa, din care să reiasă că:
    (i) este angajat în funcţia de pilot maritim aspirant pentru porturile maritime;
    (ii) a participat la minimum 150 de manevre de pilotaj la bordul navelor prin care să acopere toate porturile maritime, fără întrerupere mai mare de 3 luni între ele;
    (iii) a dobândit cunoştinţe temeinice de navigaţie pentru zona de pilotaj pentru care solicită brevetul.
    C. Pilot maritim I pentru porturile maritime
    ART. 3
    Brevetul de pilot maritim I pentru porturile maritime se poate obţine prin examen de către orice candidat care îndeplineşte cumulativ următoarele cerinţe:
    a) deţine un brevet de pilot maritim II pentru porturile maritime, în termen de valabilitate;
    b) prezintă o adeverinţă eliberată de CN APM SA Constanţa, din care să reiasă că:
    (i) este angajat în funcţia de pilot maritim II pentru porturile maritime;
    (ii) a participat la minimum 150 de manevre prin care să acopere toate porturile maritime, fără întrerupere mai mare de 3 luni între ele, dintre care minimum 50 de manevre de pilotaj la bordul navelor cu lungime mai mare de 200 m, împreună cu un pilot maritim I pentru porturile maritime;
    (iii) a dobândit cunoştinţe temeinice de navigaţie pentru zona de pilotaj pentru care solicită brevetul.
    D. Pilot maritim aspirant pentru sectorul de Dunăre cu caracter maritim
    ART. 4
    Brevetul de pilot maritim aspirant pentru sectorul de Dunăre cu caracter maritim se poate obţine de către orice candidat care îndeplineşte următoarele cerinţe:
    a) deţine un brevet de comandant pentru nave cu un tonaj brut de 3.000 sau mai mare, în termen de valabilitate; sau
    b) deţine un brevet de ofiţer punte secund pentru nave cu un tonaj brut de 3.000 sau mai mare, în termen de valabilitate; ori
    c) deţine un brevet de ofiţer punte pentru nave cu un tonaj brut de 500 sau mai mare, în termen de valabilitate; şi
    d) are un stagiu de ambarcare de 48 de luni pe funcţia de ofiţer punte pentru nave cu un tonaj brut de 500 sau mai mare, din care cel puţin 24 de luni în ultimii 5 ani; sau
    e) deţine un brevet de căpitan fluvial categoria A obţinut în condiţiile Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român, cu modificările şi completările ulterioare/brevet de conducător de navă obţinut în condiţiile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul transporturilor şi infrastructurii, nr. 209/2022 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi certificarea calificărilor profesionale ale personalului navigant român de la bordul navelor de navigaţie interioară, în termen de valabilitate; şi
    f) are un stagiu de ambarcare de 48 de luni pe funcţia de căpitan fluvial categoria A/conducător de navă, din care cel puţin 24 de luni în ultimii 5 ani pe nave de navigaţie interioară.    E. Pilot maritim pentru sectorul de Dunăre cu caracter maritim
    ART. 5
    Brevetul de pilot maritim pentru sectorul de Dunăre cu caracter maritim se poate obţine prin examen de către orice candidat care îndeplineşte următoarele cerinţe:
    a) deţine un brevet de pilot maritim aspirant pentru sectorul de Dunăre cu caracter maritim, în termen de valabilitate;
    b) prezintă o adeverinţă eliberată de AFDJ RA Galaţi, din care să reiasă că:
    (i) este angajat în funcţia de pilot maritim aspirant pe sectorul de Dunăre cu caracter maritim;
    (ii) a participat la minimum 36 de voiajuri fără întrerupere mai mare de 30 de zile între ele;
    (iii) a dobândit cunoştinţe temeinice de navigaţie pentru zona de pilotaj pentru care solicită brevetul.    ART. 6
    (1) Brevetul de pilot maritim pentru sectorul de Dunăre cu caracter maritim se poate obţine de către orice candidat care îndeplineşte cumulativ următoarele cerinţe:
    a) deţine un brevet de pilot maritim II/brevet de pilot maritim I pentru porturile maritime, în termen de valabilitate;
    b) prezintă o adeverinţă eliberată de AFDJ RA Galaţi, din care să reiasă că a participat la minimum 10 voiajuri fără întrerupere mai mare de 30 de zile între ele, pentru a dobândi cunoştinţe temeinice de navigaţie pentru sectorul de Dunăre cu caracter maritim.

    (2) Pe perioada efectuării voiajurilor prevăzute la alin. (1) lit. b), pilotul se detaşează de la CN APM SA Constanţa la AFDJ RA Galaţi în condiţiile art. 45-48 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


    F. Pilot maritim aspirant pentru canalele navigabile
    ART. 7
    Brevetul de pilot maritim aspirant pentru canalele navigabile se poate obţine de către orice candidat care îndeplineşte următoarele cerinţe:
    a) deţine un brevet de comandant pentru nave cu un tonaj brut de 3.000 sau mai mare, în termen de valabilitate; sau
    b) deţine un brevet de ofiţer punte secund pentru nave cu un tonaj brut de 3.000 sau mai mare, în termen de valabilitate; ori
    c) deţine un brevet de ofiţer punte pentru nave cu un tonaj brut de 500 sau mai mare, în termen de valabilitate; şi
    d) are un stagiu de ambarcare de 48 de luni pe funcţia de ofiţer punte pentru nave cu un tonaj brut de 500 sau mai mare, din care cel puţin 12 luni în ultimii 5 ani.    G. Pilot maritim pentru canalele navigabile
    ART. 8
    Brevetul de pilot maritim pentru canalele navigabile se poate obţine prin examen de către orice candidat care îndeplineşte următoarele cerinţe:
    a) deţine un brevet de pilot maritim aspirant pentru canalele navigabile în termen de valabilitate;
    b) prezintă o adeverinţă eliberată de CN ACN SA, din care să reiasă că:
    (i) este angajat în funcţia de pilot maritim aspirant pentru canalele navigabile de cel puţin 12 luni;
    (ii) a participat la minimum 5 voiajuri fără întrerupere mai mare de 30 de zile între ele;
    (iii) a dobândit cunoştinţe temeinice de navigaţie pentru zona de pilotaj pentru care solicită brevetul.

    ANEXA 2

    la regulament
    Cursurile obligatorii necesare emiterii şi prelungirii valabilităţii brevetelor de piloţi maritimi
    A. Cursurile obligatorii necesare emiterii şi prelungirii valabilităţii brevetelor de piloţi maritimi pentru porturile maritime:

┌────┬────────────────────┬────────────┐
│Nr. │Denumirea cursului │Condiţie de │
│crt.│ │reconfirmare│
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Program de pregătire│ │
│1. │de bază pentru │Nu │
│ │siguranţa maritimă │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Certificat de │ │
│2. │operator GMDSS-ROC │la 5 ani │
│ │sau GMDSS-GOC │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Coordonarea echipei │ │
│3. │de cart în comanda │Nu │
│ │de navigaţie sau │ │
│ │HELM │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Competenţă în │ │
│ │utilizarea │ │
│ │mijloacelor de │ │
│4. │supravieţuire şi a │Nu │
│ │bărcilor de salvare,│ │
│ │altele decât bărcile│ │
│ │rapide de salvare │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Manevra navei - │ │
│ │proceduri de manevră│ │
│5. │de urgenţă - │la 5 ani │
│ │exerciţii pe │ │
│ │simulator de │ │
│ │navigaţie │ │
└────┴────────────────────┴────────────┘


    B. Cursurile obligatorii necesare emiterii şi prelungirii valabilităţii brevetelor de piloţi maritimi:
    1. pentru sectorul de Dunăre cu caracter maritim;
    2. pentru canalele navigabile.

┌────┬────────────────────┬────────────┐
│Nr. │Denumirea cursului │Condiţie de │
│crt.│ │reconfirmare│
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Utilizator radar pe │ │
│1. │căile navigabile │Nu │
│ │interioare │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Operator │ │
│ │radiotelefonist în │ │
│2. │serviciul │la 5 ani │
│ │radiotelefonic pe │ │
│ │căile navigabile │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Manevra navei - │ │
│ │proceduri de manevră│ │
│3. │de urgenţă - │la 5 ani │
│ │exerciţii pe │ │
│ │simulator de │ │
│ │navigaţie │ │
└────┴────────────────────┴────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016