Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 30 decembrie 1993  privind stabilirea grupelor de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare, precum si componenta, functionarea si atributiile comisiilor de specialisti constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 30 decembrie 1993 privind stabilirea grupelor de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare, precum si componenta, functionarea si atributiile comisiilor de specialisti constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 24 februarie 1994

CAP. 1
Grupe de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare
ART. 1
Se constituie in perimetre de ameliorare toate terenurile degradate sau neproductive, indiferent de proprietar, a caror punere in valoare este necesara din punct de vedere al protectiei solului, regimului apelor, imbunatatirii conditiilor de mediu si a diversitatii biologice.
ART. 2
Sint considerate terenuri degradate, in intelesul <>Legii fondului funciar nr. 18/1991 si al prezentului regulament, terenurile care prin eroziune, poluare sau prin actiunea altor factori antropici si-au pierdut total sau partial capacitatea de productie pentru culturi agricole sau silvice, si anume:
a) terenuri cu eroziune de suprafata foarte puternica si excesiva, indiferent de folosinta;
b) terenuri cu eroziune in adincime (ogase, ravene, torenti);
c) terenuri afectate de alunecari active, prabusiri, surpari si curgeri noroioase ;
d) terenuri nisipoase expuse erodarii de catre apa sau vint;
e) terenuri cu aglomerari de pietris, bolovanis, grohotis, stincarii si depozite de aluviuni torentiale;
f) terenuri cu acces permanent de umiditate si mlastini;
g) terenuri saraturate si acide;
h) terenuri poluate si substante chimice, petroliere sau noxe;
i) terenuri ocupate cu halde miniere, deseuri industriale si/sau menajere, gropi de imprumut;
j) terenuri neproductive;
k) terenuri si biocenoze afectate sau distruse.
CAP. 2
Componenta comisiei de specialisti pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare
ART. 3
Delimitarea perimetrelor de ameliorare se face, in baza investigatiilor pe teren, de catre o comisie de specialisti formata din:
- primarul localitatii, ca presedinte al comisiei;
- reprezentantul Camerei agricole;
- reprezentantul filialei silvice sau al ocolului silvic;
- reprezentantul Oficiului de cadastru si organizare a teritoriului;
- reprezentantul Agentiei pentru protectia mediului;
- reprezentantul sectorului de imbunatatiri funciare;
- pentru situatii deosebite si grave de degradare va participa si un specialist in domeniu, reprezentant, dupa caz, al Comisiei ecologice a Academiei Romane, al Regiei Autonome a Apelor "Apele Romane", al Oficiului de studii pentru pedologie si agrochimie, precum si al altor institutii similare;
- proprietarii terenurilor degradate care fac obiectul constituirii perime- trului de ameliorare;
- secretarul consiliului local, care indeplineste si functia de secretar al comisiei.
ART. 4
Comisiile de specialisti comunale, orasenesti sau municipale se constituie prin ordin al prefectului, pe baza propunerilor nominale facute de consiliile locale si de celelalte unitati sau institutii prevazute la art. 3.
Comisiile vor lucra numai in afara perioadelor cu activitate intensa in agricultura si silvicultura.
Decontarea cheltuielilor de deplasare a membrilor comisiei de specialisti se va face de catre unitatile sau institutiile in care acestia sint angajati.
ART. 5
Sediul comisiilor de specialisti comunale, orasenesti sau municipale se afla la consiliul local al respectivei unitati administrativ-teritoriale.
CAP. 3
Atributiile comisiilor de specialisti
ART. 6
Comisiile de specialisti comunale, orasenesti sau municipale au urmatoarele atributii principale:
a) inregistreaza sesizarile sau cererile de constituire a unui perimetru de ameliorare.
Cererea sau sesizarea de constituire a unui perimetru de ameliorare poate fi facuta de camera agricola, ocolul silvic, Agentia pentru protectia mediului, proprietarul terenului degradat sau alte persoane juridice sau fizice interesate si se depune la secretariatul comisiei;
b) constata pe teren situatia perimetrului, identifica vecinatatile si delimiteaza prin tarusare perimetrul de ameliorare, stabilind limitele zonelor de ameliorare-aparare si de consolidare;
c) determina si delimiteaza parcelele de proprietari, din cuprinsul si din afara perimetrului, care sint necesare pentru efectuarea lucrarilor de amenajare si de ameliorare si pentru drumurile de acces, precum si natura folosintelor agricole sau silvice existente;
d) identifica si descrie sumar formele de degradare a terenului, amploarea acestor procese si constata cauzele care le-au generat;
e) fac propuneri privind ordonatorul de credite pentru finantarea lucrarilor publice si resursele de finantare;
f) stabilesc restrictiile care sint necesare pentru constituirea perimetrului de ameliorare si modul de respectare a acestora pe toata durata executarii lucrarilor specifice;
h) identifica terenurile care urmeaza sa fie utilizate pentru depozite de deseuri urbane.
Concluziile comisiei, ca urmare a analizei efectuate pe teren, se concretizeaza intr-o documentatie alcatuita din: schita perimetrului, acordul proprietarilor cu procesul-verbal incheiat la acest scop si fisa perimetrului de ameliorare.
ART. 7
Fisa perimetrului de ameliorare are modelul prezentat in anexa la prezentul regulament.
O data cu aprobarea fisei se stabileste ordonatorul de credite, finantatorul si investitorul, colaboratorii acestuia la elaborarea programului de proiectare, sursele de finantare si graficul de executie a lucrarilor.
Totodata, se va lua acordul proprietarilor beneficiari ai lucrarilor de amenajare si de ameliorare cu privire la contributia in munca sau in bani pe care, eventual, ar urma sa o suporte potrivit <>art. 67 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 .
ART. 8
Fisa aprobata constituie tema de proiectare pentru unitatea de proiectare care va scoate la licitatie lucrarea si care va elabora, pe baza de comanda, documentatia tehnico-economica, in conformitate cu prevederile legale.
CAP. 4
Intretinerea si paza amenajarilor din perimetrele de ameliorare
ART. 9
Intretinerea amenajarilor de combatere a eroziunii solului, corectarea torentilor si a plantatiilor de protectie executate in perimetrele de ameliorare se asigura din fondul de ameliorare constituit in acest scop la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
Paza perimetrelor de ameliorare, pe toata durata de executie a lucrarilor de ameliorare, este asigurata de catre unitatea de executie care este obligata sa asigure paza, conform regulamentelor in vigoare, si care raspunde de integritatea lucrarilor respective pina la receptia definitiva a lucrarilor.
Pentru perimetrele de ameliorare situate pe terenurile aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, paza se asigura de catre acest minister, contra cost, cu decontarea cheltuielilor din fondul de ameliorare.
In situatia cind un perimetru de ameliorare face trup comun cu fondul forestier, paza se poate incredinta ocolului silvic pe baza unei taxe suportate de fiecare proprietar.
CAP. 5
Dispozitii finale
ART. 10
Proprietarii care au terenuri in perimetrul de ameliorare isi pastreaza dreptul de proprietate atit in timpul cit si dupa aplicarea masurilor si efectuarea lucrarilor prevazute in documentatia tehnica legal aprobata.
ART. 11
Proprietarii vecini cu perimetrul de ameliorare, in schimbul unei despagubiri, pot asigura libera trecere a personalului tehnic, lucratorilor, utilajelor si masinilor pentru transportul materialelor necesare la locul de executare a lucrarilor.
In astfel de cazuri, seful de proiect al perimetrului de ameliorare va stabili, cu acordul proprietarilor respectivi, caile de acces, precum si cuantumul despagubirilor.
Despagubirile se suporta din devizul general legal aprobat al lucrarilor prevazute in perimetrul de ameliorare.
In cazul in care proprietarul refuza, in mod nejustificat, sa-si dea acordul prevazut la alin. 2, executantul lucrarii se poate adresa instantelor judecatoresti.
ART. 12
Comisiile de specialisti comunale, orasenesti si municipale se vor constitui in termen de 90 de zile de la aprobarea prezentului regulament.
ART. 13
Pentru urmarirea evolutiei procesului de degradare a solului, la fiecare 2 ani, Oficiul de cadastru si organizare a teritoriului, organele silvice judetene si agentiile pentru protectia mediului vor reactualiza situatia terenurilor degradate care trebuie constituite in perimetre de ameliorare.
ART. 14
Dupa ameliorarea perimetrului respectiv, investitorul va returna proprietarului, prin act incheiat cu acesta in fata primarului localitatii, suprafata de teren pe care s-au executat lucrari de ameliorare, de aparare si de consolidare, cu mentionarea fondurilor fixe si a valorii lor.
Proprietarul, in conformitate cu <>Legea fondului funciar nr. 18/1991 , are obligatia sa asigure in continuare protectia solului si sa nu schimbe categoria de folosinta, atribuita prin efectul ameliorarii, decit in baza legii.

ANEXA
LA REGULAMENT


- MODEL -

Se propune pentru aprobare
1. Directia generala pentru agricultura de la judet
2. Filiala silvica teritoriala
Se aproba
1. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei (Departamentul agriculturii private)
2. Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului (Departamentul padurilor)
FISA PERIMETRULUI DE AMELIORARE

(Conform <>art. 61-67 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 )
1. Denumirea perimetrului de ameliorare......................................
...............................................................................
comuna.........................., judetul.................., codul din Cadastrul
apelor.................................. .

2. *) Folosinta terenurilor cuprinse in perimetrul de ameliorare:
2.1. Din evidenta fondului funciarNr. | Categoria de folosinta |Suprafata (ha) | Observatii
crt.| (din evidenta fondului funciar)| |
----|---------------------------------|-----------------|----------------------
| | |
----|---------------------------------|-----------------|----------------------
| | |
----|---------------------------------|-----------------|----------------------
| TOTAL PERIMETRU
-------------------------------------------------------------------------------


2.2. Situatia reala pe terenNr. Categoria de folosinta Suprafata (ha) Observatii
crt. (reala pe teren)
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL PERIMETRU
-------------------------------------------------------------------------------

*) Se anexeaza, prin grija Ocolului de cadastru si organizarea teritoriului,
schita perimetrului la scara 1:5.000 - 1:10.000, cu indicarea vecinilor. La
stabilirea limitei perimetrului de ameliorare se vor avea in vedere, pe cit
posibil, anumite limite naturale sau artificiale.


3. Proprietarii terenurilor din perimetrul de ameliorare:Suprafata pe folosinte din cadastrul funciar (ha)
Denumirea proprietarului ----------------------------------------------------
arabil ps fn altele TOTAL
-------------------------------------------------------------------------------
A. Persoane fizice
B. Asociatii
C. Societati comerciale
D. Consilii locale
E. Ocoale silvice
F. Alti detinatori
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GENERAL
-------------------------------------------------------------------------------

4. Natura degradarii terenurilor din perimetrul de ameliorare:Nr. Natura degradarii terenurilor Suprafata
crt. (ha)
-------------------------------------------------------------------------------
1. Terenuri cu eroziune de suprafata foarte puternica
-------------------------------------------------------------------------------
2. Terenuri cu eroziune de suprafata excesiva
-------------------------------------------------------------------------------
3. Terenuri cu eroziune in adincime (ogase, ravene,
torenti)
-------------------------------------------------------------------------------
4. Terenuri cu alunecari active
-------------------------------------------------------------------------------
5. Terenuri cu prabusiri, surpari si curgeri
noroioase
-------------------------------------------------------------------------------
6. Terenuri nisipoase expuse erodarii prin apa
sau vint
-------------------------------------------------------------------------------
7. Terenuri cu aglomerari de pietris, bolovanis,
grohotis, stincarii
-------------------------------------------------------------------------------
8. Depozite de aluviuni torentiale
-------------------------------------------------------------------------------
9. Terenuri cu exces permanent de umiditate
-------------------------------------------------------------------------------
10. Mlastini
-------------------------------------------------------------------------------
11. Terenuri saraturate si acide
-------------------------------------------------------------------------------
12. Terenuri poluate cu substante chimice, petroliere
sau noxe
-------------------------------------------------------------------------------
13. Terenuri ocupate cu gropi de imprumut, halde miniere
si deseuri industriale si/sau menajere
-------------------------------------------------------------------------------
14. Alte degradari
-------------------------------------------------------------------------------
15. Terenuri neproductive
-------------------------------------------------------------------------------
16. Terenuri cu biocenoze afectate sau distruse
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL
-------------------------------------------------------------------------------
5. *) Descrierea sumara a conditiilor pedolitologice
(se vor descrie sumar tipurile - subtipurile de sol si roca de baza)

6. Conditiile de relief al terenurilor degradate din perimetrul de
ameliorare:
- pante pina la 5%......................... ha
- pante cuprinse intre 5-15%............... ha
- pante cuprinse intre 15-35%.............. ha
- pante peste 35%.......................... ha

7. Descrierea sumara a lucrarilor de ameliorare necesare:
...............................................................................
...............................................................................

8. Evaluarea fizica orientativa a lucrarilor necesare de ameliorare: ......
...............................................................................
...............................................................................

9. Perioada de realizare a lucrarilor (cind suprafata in perimetru este
eliberata de orice sarcini cu caracter agricol sau silvic).....................
...............................................................................

10. Pepiniera silvica care va asigura materialul saditor gratuit necesar,
cu acordul de principiu al acesteia (<>art. 66 din Legea nr. 18/1991 )............
...............................................................................

11. Societatea comerciala care va sigura semintele de ierburi in mod
gratuit, cu acordul de principiu al acesteia (<>art. 66 din Legea nr. 18/1991 )
..............................................................................

*) Se vor folosi cartarile agropedologice si agrochimice existente,
raionarile si studiile pedoameliorative de la sistemele de imbunatatiri
funciare, studiile existente in amenajamentele silvice, cele de la oficiile
judetene de studii pedologice si agrochimice de la unitatile de gospodarire a
apelor si de la agentiile pentru protectia mediului.

12. Societatea comerciala care va asigura amendamentele necesare in mod gra-
tuit, cu acordul de principiu al acesteia (<>art. 66 din Legea nr. 18/1991 )......
...............................................................................
..............................................................................

13. Asigurarea fondurilor necesare pentru cercetare, proiectare si executia
amenajarilor, in functie de specificul si ponderea lucrarilor de ameliorare si
sectorul care va beneficia, in principal, de aportul lor (in mod orientativ, in
milioane lei):
- Ministerul Agriculturii si Alimentatiei .................................
- Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului .....................
- Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului ................
- Ministerul Transporturilor ..............................................
- Alte ministere sau organe de specialitate ale administratiei publice
centrale ..................................................................
- Alte surse de finantare locale .........................................
.........................................

TOTAL - milioane lei -

14. In vederea includerii in planul de proiectare al Ministerului Agricultu-
rii si Alimentatiei sau al Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediu-
lui a perimetrului de ameliorare, fisa se aproba de Ministerul Agriculturii si
Alimentatiei sau de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.

INTOCMIT:
- Reprezentantul Oficiului de cadastru si organizare a teritoriului de la judet sau de la comuna.
- Reprezentantul ocolului silvic sau al filialei silvice teritoriale.
- Reprezentantul sectorului de exploatare si intretinere a lucrarilor de imbunatatiri funciare (de la judet sau de la sistem).
- Agentia pentru protectia mediului.
- Pentru cazuri deosebite, un specialist in domeniu (Regia Autonoma a Apelor "Apele Romane", Oficiul de studii pentru pedologie si agrochimie etc.).

INSUSIT:
- Primarul localitatii respective.
- Proprietarii care au terenuri, in perimetru.

---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016