Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 30 decembrie 1993  privind oferta publica de vinzare de valori mobiliare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 30 decembrie 1993 privind oferta publica de vinzare de valori mobiliare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 10 februarie 1994

CAP. 1
Prevederi generale
ART. 1
In sensul prezentului regulament:
1. Agentia Valorilor Mobiliare este abreviata A.V.M., iar <>Ordonanta Guvernului nr. 18/1993 privind reglementarea tranzactiilor nebursiere cu valori mobiliare si organizarea unor institutii de intermediere este denumita ordonanta.
2. Ofertantul este orice emitent sau detinator de valori mobiliare care propune spre subscriere sau vinzare valorile mobiliare respective.
3. Oferta publica de valori mobiliare este propunerea facuta de un ofertant sau de catre societati de intermediere pentru subscrierea sau vinzarea de valori mobiliare, difuzata prin mijloace de informare in masa sau comunicata pe alte cai, dar sub conditia posibilitatii egale de receptare din partea a minimum 100 de persoane, nedeterminate in vreun fel de catre autorul propunerii.
4. Plasamentul privat de valori mobiliare este propunerea facuta de un ofertant sau de catre societati de intermediere pentru subscrierea sau vinzarea de valori mobiliare, adresata unui grup de pina la 100 de persoane, care achizitioneaza respectivele valori mobiliare in cont propriu si pentru alte scopuri decit intermedierea ca fapt de comert.
ART. 2
Societatile comerciale pe actiuni, constituite prin subscriptie publica sau care au facut apel public la economiile banesti sau la disponibilitatile financiare ale persoanelor fizice si juridice si ale caror documente constitutive nu interzic transferul catre terti al valorilor mobiliare emise de ele, li se aplica prevederile prezentului regulament.
ART. 3
Orice ofertant trebuie sa respecte prevederile ordonantei si ale prezentului regulament.
CAP. 2
Oferta publica de valori mobiliare
ART. 4
(1) Oferta publica de valori mobiliare necesita autorizarea A.V.M.
(2) Cererea de autorizare insotita de prospectul de oferta publica se inregistreaza la A.V.M.
(3) Ofertantul trebuie sa faca dovada legitimitatii detinerii valorilor mobiliare care fac obiectul ofertei publice.
(4) Autorizarea de catre A.V.M., in cazul ofertei primare, este conditionata de inchiderea ofertei precedente si de achitarea integrala a valorilor mobiliare aferente acesteia.
(5) Prospectul de oferta publica va fi autentificat si depus la Oficiul Registrului comertului in vederea obtinerii vizei judecatorului delegat, conform <>Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, numai dupa autorizarea ofertei publice de catre A.V.M.
ART. 5
A.V.M. nu va autoriza o oferta publica reglementata de ordonanta fara prezentarea prealabila, intr-un prospect, a tuturor informatiilor relevante cu privire la emitent si la valorile mobiliare ce urmeaza a fi oferite public. La data inregistrarii cererii de autorizare a ofertei publice emitentul trebuie sa fi incheiat cel putin un exercitiu financiar.
Informatiile cuprinse in prospectul de oferta publica vor fi prezentate pe raspunderea emitentului si certificate de catre acesta, din punct de vedere al realitatii, exactitatii si integralitatii.
Situatiile financiare cuprinse in prospect vor fi certificate de catre cenzorii emitentului, precum si de cei ai societatii sau societatilor de intermediere implicate.
ART. 6
Prospectul de oferta publica va contine toate informatiile necesare unui potential investitor pentru a lua o decizie rationala de a investi in valorile mobiliare oferite public. Continutul prospectului de oferta publica este prezentat in anexa nr. 1 la prezentul regulament. A.V.M. poate dispune prezentarea si a altor informatii referitoare la emitent, la valorile mobiliare oferite, precum si la conditiile de executare a contractelor de plasament intermediat.
ART. 7
(1) A.V.M. va decide cu privire la cererea de autorizare a unei oferte publice in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii, insotita de prospectul de oferta publica.
(2) Orice solicitare de informatii suplimentare sau de modificare a celor prezentate initial, din initiativa A.V.M. sau a ofertantului, intrerupe termenul de 30 de zile, care reincepe sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari.
ART. 8
(1) Autorizatia emisa de A.V.M. certifica numai faptul ca la data acordarii ei emitentul indeplineste prevederile ordonantei si ale prezentului regulament.
(2) Autorizatia nu constituie o aprobare sau o alta forma de apreciere de catre A.V.M. a calitatii plasamentului in respectivele valori mobiliare. Aceasta mentiune va figura pe coperta prospectului de oferta publica si va fi inclusa in orice alte notificari si forme de publicitate facute in legatura cu respectiva oferta publica.
In caz de publicitate din partea ofertantului, facuta in scopul acceptarii ofertei publice cu prezentarea acesteia ca beneficiind de avantaje sau alte calitati decurgind din autorizatie, A.V.M. poate dispune retragerea autorizatiei, cu aplicarea de sanctiuni contraventionale persoanelor in culpa.
(3) Autorizatia acordata de A.V.M. se emite in doua exemplare originale, dintre care unul se elibereaza solicitantului impreuna cu un exemplar al prospectului de oferta publica purtind stampila A.V.M. pe fiecare pagina.
ART. 9
(1) Cu cel putin 7 zile inainte de inceperea derularii ofertei publice, ofertantul si/sau societatea de intermediere implicata va publica un anunt intr-un ziar de larga circulatie, referitor la respectiva oferta. Continutul acestui anunt va fi vizat de A.V.M.
(2) Prospectul de oferta publica se pune la dispozitia investitorilor potentiali pe perioada ofertei publice, la sediul social al ofertantului si/sau la sediul societatii sau societatilor de intermediere implicate, precum si in alte locuri indicate in prospect.
ART. 10
(1) Oferta publica poate fi derulata de ofertant sub forma plasamentului direct sau de catre societati de intermediere autorizate de A.V.M. sub forma plasamentului intermediat (plasament garantat sau metoda celei mai bune executii).
(2) Plasamentul direct se realizeaza de catre salariatii ofertantului sau ai societatilor in care acesta detine o pozitie majoritara, la sediile societatilor respective. Salariatii sint obligati sa actioneze exclusiv in numele si in contul ofertantului si sa respecte normele generale de conduita ale intermediarilor cuprinse in Regulamentul privind autorizarea societatilor de intermediere si a agentilor de valori mobiliare.
Orice forma de interventie a societatilor de intermediere intr-un plasament direct este interzisa.
(3) Plasamentul garantat implica preluarea ferma a valorilor mobiliare de catre una sau mai multe societati de intermediere legal autorizate, in baza unui contract de garantare a plasamentului incheiat intre acestea si ofertant, cu scopul distribuirii respectivelor valori mobiliare catre potentialii investitori.
Contractul de garantare a plasamentului va cuprinde si informatii privind: distribuirea riscurilor de plasament, pretul ofertei, precum si cheltuielile ocazionate de oferta publica.
Societatea de intermediere care efectueaza plasamentul prin metoda celei mai bune executii actioneaza ca agent al ofertantului, in baza unui contract de plasament intermediat.
Contractul de plasament intermediat va cuprinde si informatii privind comisionul cuvenit societatii de intermediere si repartizarea cheltuielilor privind oferta publica intre ofertant si intermediar.
(4) Partile contractului de plasament intermediat sint libere sa negocieze si sa determine pretul ofertei si alte conditii ale plasamentului, potrivit prevederilor Regulamentului privind autorizarea societatilor de intermediere si a agentilor de valori mobiliare.
Contractele de plasament intermediat vor fi depuse la A.V.M. impreuna cu documentele mentionate la art. 4 alin. (2), in vederea avizarii.
ART. 11
(1) Anterior autorizarii ofertei publice de catre A.V.M. este interzis ofertantului si societatii sau societatilor de intermediere implicate:
- sa ofere public valori mobiliare spre vinzare;
- sa inregistreze optiuni in vederea dobindirii de valori mobiliare;
- sa garanteze disponibilitatea valorilor mobiliare;
- sa accepte integral sau partial plati pentru valorile mobiliare;
- sa desfasoare activitati de publicitate referitoare la valorile mobiliare ce fac obiectul ofertei publice;
- sa desfasoare orice alte activitati care fac obiectul autorizarii A.V.M.
(2) Pina la autorizarea ofertei publice ofertantul si societatea sau societatile de intermediere implicate pot efectua studii de piata in vederea formularii strategiei de plasament, cu conditia ca acestea sa nu constituie activitati interzise potrivit alin. (1).
ART. 12
(1) Pretul valorilor mobiliare care fac obiectul ofertei publice este ferm si nu poate fi modificat pe parcursul desfasurarii acesteia.
(2) In cazul in care intr-o oferta publica sint implicate mai multe societati de intermediere, investitorul poate subscrie numai la una dintre acestea.
(3) Acceptarea ofertei publice de catre investitori este neconditionata si devine irevocabila incepind din a patra zi de la data subscriptiei. In acest interval de timp subscriitorul poate revoca acceptarea prin notificare catre ofertant sau societatea de intermediere implicata.
(4) Societatii sau societatilor de intermediere implicate intr-o oferta publica nu le este permis ca in perioada desfasurarii acesteia sa rezerve sau sa dobindeasca respectivele valori mobiliare atit timp cit conditiile pietei permit plasarea acestora.
ART. 13
(1) Autorizatia de a desfasura o oferta publica va fi valabila 180 de zile de la data publicarii anuntului mentionat la art. 9 alin. (1), dar nu mai mult de 240 de zile de la data acordarii acesteia de catre A.V.M.
(2) La cererea partilor interesate, valabilitatea autorizatiei poate fi prelungita o singura data pentru o perioada care nu poate depasi 180 de zile de la data expirarii autorizatiei initiale, cu conditia ca motivele invocate sa fie acceptate de catre A.V.M. Orice prelungire va fi conditionata de actualizarea tuturor informatiilor cuprinse in prospectul de oferta publica.
(3) In cazul unor conditii de piata general nefavorabile, A.V.M. poate dispune prelungiri pe termen scurt, pentru perioade totalizind cel mult 90 de zile.
(4) Orice autorizatie de a efectua o oferta publica va produce toate efectele, daca pe durata valabilitatii sale se pastreaza realitatea, exactitatea si integralitatea informatiilor cuprinse in prospect, precum si daca nu se produc evenimente ulterioare nefavorabile.
In timpul desfasurarii ofertei publice emitentul si societatile comerciale in care acesta detine o pozitie de control trebuie sa se abtina de la acte care pot influenta nivelul capitalului social si situatia lor patrimoniala.
ART. 14
Ofertantul si societatea sau societatile de intermediere implicate pot inchide anticipat oferta publica cu aprobarea A.V.M. dupa minimum 7 zile de la deschiderea acesteia si sub conditia ca obiectul ofertei sa fi fost integral tranzactionat, iar aceasta posibilitate sa fie prevazuta in prospectul de oferta publica.
ART. 15
Daca cererea de valori mobiliare depaseste volumul ofertei publice, ofertantul si societatea sau societatile de intermediere implicate pot proceda, in scopul alocarii valorilor mobiliare, la alegerea uneia dintre posibilitatile de mai jos, cu conditia ca aceasta sa fi fost prevazuta in prospectul de oferta publica:
- daca exista valori mobiliare care pot fi disponibilizate de catre ofertant, numarul valorilor mobiliare oferite public poate fi majorat pina la nivelul cererii inregistrate sau pina la nivelul disponibilului de valori mobiliare;
- alocarea valorilor mobiliare, obiect al ofertei publice, catre toti investitorii se va face uniform, pe principiul proportionalitatii (proportional cu ponderea fiecarui investitor in cererea totala);
- alte criterii acceptate de A.V.M.
ART. 16
Ofertantul de valori mobiliare, cit si societatea sau societatile de intermediere implicate vor transmite A.V.M. un raport privind rezultatele ofertei publice, in termen de 7 zile de la data inchiderii acesteia.
Raportul privind rezultatele ofertei publice va cuprinde si informatii referitoare la valorile mobiliare oferite, numarul cumparatorilor, detinatorii semnificativi ai valorilor mobiliare de tipul celor oferite, precum si alte informatii pe care A.V.M. le considera necesare.
ART. 17
Se interzic oricarui ofertant si, daca este cazul, oricarei societati de intermediere implicate sa ofere public valori mobiliare dupa data inchiderii ofertei.
ART. 18
Persoana definita la art. 39 din ordonanta va transmite A.V.M. si societatii emitente declaratia sa de intentie, intocmita conform modelului prezentat in anexa nr. 3 la prezentul regulament.
ART. 19
(1) Distribuirea de valori mobiliare catre actionarii sau salariatii respectivului emitent nu constituie o oferta publica care necesita autorizarea A.V.M., cu conditia ca salariatilor sa li se asigure si sa li se garanteze accesul la informatii privind emitentul si valorile mobiliare oferite, ca in cazul ofertei publice.
(2) Oferta publica de valori mobiliare neepuizata dupa subscrierea de catre actionarii existenti si salariatii emitentului se va supune prevederilor ordonantei si ale prezentului regulament.
(3) Prevederile art. 16 si 18 ale prezentului regulament se aplica si in cazul distribuirii de valori mobiliare catre actionarii existenti sau catre salariatii emitentului.
CAP. 3
Plasamentul privat de valori mobiliare
ART. 20
(1) Orice ofertant care doreste sa efectueze un plasament privat va depune la A.V.M. o cerere insotita de documentul de oferta, in vederea obtinerii avizului de plasament privat.
(2) Prevederile art. 4 alin. (3), (4) si (5) si ale art. 8 alin. (3) din prezentul regulament se aplica in mod corespunzator si in cazul plasamentului privat.
(3) Ofertantul poate efectua un nou plasament privat numai dupa trecerea a cel putin 12 luni de la data avizarii plasamentului privat anterior.
ART. 21
Plasamentul privat poate fi facut fie de catre ofertant, in conditiile prevazute la art. 30 din ordonanta, fie de catre o societate de intermediere autorizata de A.V.M.
ART. 22
(1) A.V.M. nu va aviza un plasament privat fara prezentarea prealabila a documentului de oferta continind principalele informatii materiale referitoare la emitent si la valorile mobiliare care fac obiectul ofertei. Continutul documentului de oferta este prezentat in anexa nr. 2 la prezentul regulament.
Ofertantul va asigura accesul neingradit al investitorilor carora li se adreseaza la informatiile cuprinse in documentul de oferta.
Informatiile cuprinse in documentul de oferta vor fi prezentate pe raspunderea consiliului de administratie al emitentului.
(2) Documentul de oferta va include o prevedere prin care se va solicita celor carora li se adreseaza sa declare in scris ca achizitionarea respectivelor valori mobiliare va fi facuta in scopul de a investi si nu de a le tranzactiona imediat.
(3) Incalcarea prevederilor alin. (2) va determina ca ofertantul sa fie supus sanctiunilor prevazute de ordonanta.
(4) A.V.M. va aviza plasamentul privat pe baza studierii documentului de oferta si a conditiilor de realizare a acestui plasament.
(5) In termen de 3 zile lucratoare de la efectuarea plasamentului privat, ofertantul are obligatia sa transmita A.V.M. o nota de informare privind rezultatele acestuia. Nota de informare va cuprinde cel putin urmatoarele informatii:
- numarul, valoarea nominala si pretul de vinzare al valorilor mobiliare plasate;
- numarul si valoarea totala a valorilor mobiliare de tipul celor care fac obiectul ofertei, emise anterior de catre emitent;
- detinatorii semnificativi de valori mobiliare.
(6) Prevederile art. 18 al prezentului regulament se aplica si in cazul plasamentului privat.
CAP. 4
Informatii confidentiale
ART. 23
Informatiile confidentiale sint informatiile de orice natura privitoare la un emitent sau la oricare dintre valorile mobiliare emise de acesta, care nu au fost inca dezvaluite publicului, informatii care, o data dezvaluite, ar putea influenta pretul sau alte aspecte in tranzactiile cu valori mobiliare ale emitentului sau in cele ale societatilor comerciale asociate, respectiv ale acelor societati in care emitentul detine o pozitie majoritara.
Persoanele detinatoare de astfel de informatii sint tinute a nu le divulga si nici exploata in mod direct sau indirect, personal sau prin interpusi.
ART. 24
In intelesul ordonantei si al prezentului regulament, orice persoana va fi considerata detinator de informatii confidentiale daca:
a) are acces la astfel de informatii:
1. ca membru al structurii de conducere sau supraveghere sau al oricarei entitati similare a emitentului;
2. pe parcursul angajarii sale de catre emitent sau pe parcursul activitatii profesionale pentru emitent;
3. ca investitor in valorile mobiliare ale emitentului;
b) are acces la astfel de informatii datorita unei pozitii sau legaturi identice cu cele de la lit. a) cu o persoana juridica avind acces la astfel de informatii;
c) a obtinut astfel de informatii de la oricare dintre persoanele mai sus mentionate sau pe orice alta cale.
ART. 25
Membrii Consiliului de coordonare al A.V.M., angajatii, precum si consultantii si colaboratorii A.V.M., ca detinatori de informatii confidentiale, sint obligati sa nu valorifice respectivele informatii in avantajul propriu sau al unor terti.
Membrii Consiliului de coordonare al A.V.M. se vor abtine sa dobindeasca sau sa instraineze, direct sau indirect, valori mobiliare ale unui emitent, atit timp cit informatia referitoare la acestea nu a devenit publica, precum si de a face publice sau de a divulga informatiile confidentiale catre terti sau de a influenta un tert sa desfasoare vreuna dintre activitatile interzise de A.V.M.
ART. 26
Daca un emitent, pe baza unei hotariri adoptate de cel putin 3/4 din numarul membrilor consiliului sau de administratie, considera ca o anumita informatie este de natura confidentiala si ca dezvaluirea ei ar avea un efect material contrar intereselor sale, ale actionarilor sai sau ale detinatorilor altor valori mobiliare ale acestuia va solicita in scris A.V.M. permisiunea sa considere aceasta informatie drept confidentiala, pentru motivele si perioada specificata in respectiva cerere.
CAP. 5
Raspunderea juridica
ART. 27
Incalcarea prevederilor prezentului regulament se sanctioneaza conform dispozitiilor prevazute in cap. VIII "Raspunderea juridica" din ordonanta.
ART. 28
Orice oferta publica facuta fara autorizarea A.V.M. ori nerespectind conditiile in care o astfel de autorizare este acordata este lipsita de orice efect, A.V.M. aplicind persoanelor culpabile sanctiunile prevazute de ordonanta.
In afara sanctiunilor contraventionale prevazute la alineatul precedent, persoanele raspunzatoare pentru incalcarea dispozitiilor ordonantei si ale prevederilor prezentului regulament sint tinute la restituirea catre subscriitori, in termen de 10 zile de la data constatarii de catre A.V.M. a respectivelor incalcari, a sumelor subscrise ori platite pentru valorile mobiliare, fara deducerea vreunor comisioane sau altor cheltuieli.
CAP. 6
Dispozitii finale
ART. 29
Orice oferta de vinzare de valori mobiliare trebuie sa se conformeze prevederilor ordonantei si ale prezentului regulament.
ART. 30
Oferta de valori mobiliare reprezentind imprumuturi de stat nu constituie o oferta publica reglementata de prezentul regulament.
ART. 31
Vinzarea de actiuni ale societatilor comerciale detinute de Fondurile Proprietatii Private si Fondul Proprietatii de Stat, prevazuta de <>Legea privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991 la art. 46, se va conforma prevederilor ordonantei si ale prezentului regulament.
ART. 32
(1) Ofertantul si societatea sau societatile de intermediere implicate intr-o oferta publica vor comunica A.V.M. toate informatiile necesare cu privire la valorile mobiliare care se supun prevederilor ordonantei si la respectivii lor emitenti si cu privire la toate celelalte persoane fizice si juridice, subiecti ai supravegherii A.V.M., conform normelor de organizare a Sistemului de evidenta a valorilor mobiliare, care vor fi emise de A.V.M.
(2) In scopul asigurarii informatiei continue, societatile comerciale care au emis valori mobiliare reglementate de ordonanta vor transmite A.V.M., in termen de 3 luni de la incheierea fiecarui exercitiu financiar, un raport anual privind emitentul si valorile mobiliare emise, impreuna cu situatiile financiare elaborate pe baza aplicarii principiilor de contabilitate general acceptate si certificate de cenzori.
Continutul raportului anual este prezentat in anexa nr. 4 la prezentul regulament. Raportul anual va fi semnat de presedintele consiliului de administratie.
ART. 33
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, societatile comerciale pe actiuni ale caror valori mobiliare (actiuni si obligatiuni) au fost emise si oferite public sau care se pot transfera fara restrictii au obligatia sa transmita A.V.M. o nota de informare in scopul calificarii celor care intra sub incidenta prevederilor ordonantei si ale prezentului regulament.
Nota de informare trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:
- denumirea, codul fiscal si sediul inregistrat al emitentului;
- data si numarul inmatricularii emitentului in Registrul comertului; data si continutul modificarilor contractului si/sau statutului acestuia;
- copii ale documentelor prin care s-au realizat emisiunile de valori mobiliare;
- obiectul de activitate al emitentului;
- capitalul social subscris si varsat;
- clasa, tipul, numarul, valoarea nominala si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise si existente in circulatie;
- numarul actionarilor si lista celor semnificativi.

ANEXA 1

CONTINUTUL PROSPECTULUI DE OFERTA PUBLICA

Date generale (mentionate pe coperta prospectului de oferta publica):
- identitatea emitentului (denumire, sediu inregistrat, data si numarul inmatricularii in Registrul comertului);
- clasa, tipul, numarul si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare care fac obiectul ofertei publice;
- pretul de vinzare, marimea fondurilor care se sconteaza a fi obtinute de ofertant;
- comisioane si alte venituri ale societatii sau societatilor de intermediere implicate;
- numele ofertantului (daca este altul decit emitentul);
- numele societatii sau societatilor de intermediere implicate;
- date si conditionari ale autorizatiei ofertei publice;
- data si numarul autorizatiei ofertei publice.
1. Informatii despre emitent
1.1. Denumirea, codul fiscal si sediul inregistrat al societatii comerciale.
1.2. Data si numarul inmatricularii societatii comerciale in Registrul comertului; data si continutul modificarilor contractului si/sau ale statutului societatii comerciale, cit si numarul si data Monitorului Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in care au fost publicate modificarile respective.
1.3. Forma si obiectul de activitate al societatii comerciale; filialele si sucursalele acesteia si alte societati comerciale in care emitentul detine o pozitie de control.
1.4. Durata societatii comerciale.
1.5. Capitalul social subscris si varsat; fondul de rezerva; valoarea bunurilor aduse ca aport in natura in societatea comerciala, modul de evaluare si numarul de actiuni acordate pentru acestea.
1.6. Clasa, tipul, numarul si caracteristicile actiunilor existente.
1.7. Clasa, tipul, numarul, valoarea si caracteristicile oricaror alte valori mobiliare emise de societatea comerciala si aflate in circulatie.
1.8. Numele si prenumele sau denumirea actionarilor semnificativi, domiciliul/sediul si cetatenia/nationalitatea acestora, precum si participarea acestora la capitalul social.
1.9. Conditiile pentru valabilitatea deliberarilor adunarii generale a actionarilor si modul de exercitare a dreptului de vot; actiunile comanditarilor in societatea in comandita pe actiuni.
1.10. Individualizarea detinerilor de actiuni ale membrilor consiliului de administratie si ale comitetului de directie.
1.11. Curriculum vitae pentru membrii consiliului de administratie, ai comitetului de directie si ai comisiei de cenzori (numele si prenumele, domiciliul, cetatenia, virsta, calificarea, experienta profesionala, functia si vechimea in functie).
1.12. Numarul salariatilor si al colaboratorilor externi si structura acestora pe activitati in cadrul societatii comerciale.
2. Informatii privind activitatea emitentului
2.1. Rezultatele economico-financiare inregistrate in ultimii 3 ani sau cel putin pentru un exercitiu financiar pentru societatile comerciale care s-au infiintat de mai putin de 3 ani si alte informatii referitoare la activitatea emitentului;
a) principalele activitati desfasurate de emitent si ponderea acestora in totalul cifrei de afaceri a emitentului;
b) structura organizatorica, incluzind detalii despre filiale, sucursale si despre alte societati comerciale in care emitentul detine o pozitie de control;
c) investitiile care depasesc in total 10% din activele totale ale emitentului;
d) titluri de participare detinute de emitent;
e) segmentul de piata al principalelor produse ale emitentului, principalii competitori, dependenta activitatii emitentului fata de furnizori si/sau clienti locali sau straini, daca nivelul acesteia depaseste 20% din totalul aprovizionarilor si/sau vinzarilor;
f) scurta descriere a mijlocelor fixe aflate in proprietate, in leasing, in custodie etc.
2.2. Sarcini care greveaza activele fixe ale emitentului, precum si ale filialelor si sucursalelor acestuia.
2.3. Brevete, marci inregistrate, drepturi de autor si alte drepturi aflate in proprietatea emitentului sau in folosinta acestuia.
2.4. Perspectivele dezvoltarii activitatii emitentului; obiective prioritare.
2.5. Bilantul contabil pentru ultimii 3 ani (sau cel putin pentru un exercitiu financiar, daca emitentul functioneaza de mai putin de 3 ani), confirmat de organele financiare teritoriale ale Ministerului Finantelor; raportul cenzorilor pentru perioadele respective; raportarile financiar-contabile intocmite potrivit normelor metodologice intocmite de Ministerul Finantelor si certificate de cenzorii emitentului, daca au trecut mai mult de 90 de zile de la data celui mai recent bilant contabil confirmat.
In cazul ofertelor publice de valori mobiliare realizate prin societati de intermediere, situatiile financiare ale emitentului vor fi certificate si de cenzorii societatii de intermediere.
2.6. Nivelul dividendelor distribuite in ultimii 3 ani (sau cel putin pentru un exercitiu financiar, daca emitentul functioneaza de mai putin de 3 ani) si termenele de plata a acestora.
3. Elemente informationale privind oferta publica
3.1. Hotarirea adunarii generale a actionarilor societatii comerciale privind emisiunea de valori mobiliare si data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
3.2. Marimea si caracteristicile ofertei publice de valori mobiliare.
3.3. Tipul, clasa, seriile, valoarea nominala si pretul de vinzare al valorilor mobiliare care urmeaza a fi oferite public.
3.4. Marimea fondurilor scontate a fi obtinute ca urmare a ofertei publice.
3.5. Destinatiile incasarilor obtinute din vinzarea valorilor mobiliare, in cazul ofertei primare.
3.6. Locul si datele de deschidere si de inchidere ale ofertei publice; dreptul de inchidere anticipata a ofertei publice.
3.7. Procedurile folosite in caz de exces de subscriptie sau in caz de cerere insuficienta.
3.8. In cazul plasamentului garantat: numele si adresa societatii/societatilor de intermediere, distribuirea riscului de plasament intre societatile de intermediere implicate, precum si structura corespunzatoare a participatiilor individuale la comisionul de administrare a ofertei publice.
3.9. In cazul ofertelor publice intermediate, desfasurate pe principiul celei mai bune executii: numele si adresa societatii de intermediere implicata in plasament si comisionul de administrare.
3.10. In cazul plasamentelor directe: numele si adresele ofertantului de valori mobiliare.
3.11. Numele si adresele: agentului de transfer si plata, agentului de executie si mentinere a registrului actionarilor, societatilor de depozitare;
3.12. Principalii factori care fac oferta publica speculativa sau de mare risc.
3.13. Prevederile referitoare la drepturile de dividende, conversie, rascumparare, drepturi de vot, drepturi de lichidare, drepturi de preemptiune si restrictii in ceea ce priveste instrainarea valorilor mobiliare, data scadentei, modul si pretul de rambursare, caracteristicile dobinzii sau ale altor modalitati de remunerare a investitiei, modalitatea si procentul de rabat la scontarea obligatiunilor, garantii constituite in favoarea detinatorilor de actiuni.
3.14. Prevederi referitoare la modificarea drepturilor detinatorilor de valori mobiliare.
3.15. In prospectul de oferta publica de obligatiuni vor fi incluse si informatii privind: subordonarea fata de creantele si drepturile creditorilor si/sau ale detinatorilor altor valori mobiliare emise sau garantate de catre emitent; contractele financiare ale emitentului, inclusiv cele referitoare la plata dividendelor, majorarile de capital (in cazul emisiunilor de valori mobiliare de credit convertibile), emisiunile de alte valori mobiliare sau serii de valori mobiliare de credit; tipurile de evenimente care conduc la neindeplinirea unor obligatii si care grabesc scadenta obligatiunilor; prevederi referitoare la numirea reprezentantului detinatorilor de obligatiuni, functiile, drepturile si obligatiile acestuia.
3.16. Orice alte fapte materiale.
4. Alte informatii
4.1. Originea si natura oricaror creante asupra emitentului sau asupra oricareia dintre filialele sau sucursalele acestuia si nestinse inca la data intocmirii prospectului de oferta publica, inclusiv prevederile referitoare la indatorarea potentiala ce poate aparea din aceste situatii; efectul estimat al acestora asupra activitatii emitentului, a rezultatelor sale financiare sau a valorilor sale mobiliare.
4.2. Numele, adresa, functia si relatia cu emitentul ale uneia sau mai multor persoane, sub responsabilitatea carora a fost completat si prezentat prospectul.
4.3. Referire la orice informatie materiala neinclusa in prospect pe motivul confidentialitatii acesteia si a carei publicare ar afecta negativ interesele detinatorilor de valori mobiliare ale emitentului, cu conditia ca in prospect sa fie facuta o declaratie in care sa se specifice faptul ca respectivul emitent a obtinut permisiunea din partea A.V.M. de a include in prospect respectiva informatie.
4.4. Informatii privind modalitatile de a obtine copii ale prospectului de oferta publica si cerinta de confirmare a primirii acestuia inaintea oricarei cumparari de valori mobiliare oferite prin intermediul lui.

ANEXA 2

CONTINUTUL DOCUMENTULUI DE OFERTA

Date generale (mentionate pe coperta documentului de oferta):
- identitatea emitentului (denumirea, sediul inregistrat, data si numarul inmatricularii in Registrul comertului);
- clasa, tipul, numarul si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare care fac obiectul ofertei;
- pretul de vinzare;
- comisioane si alte venituri ale societatii sau societatilor de intermediere implicate;
- numele ofertantului (daca este altul decit emitentul);
- numele societatii sau societatilor de intermediere implicate;
- date si conditionari ale avizarii plasamentului privat;
- data si numarul avizarii plasamentului privat.
1. Informatii despre emitent
1.1. Denumirea, codul fiscal si sediul inregistrat al societatii comerciale.
1.2. Data si numarul inmatricularii societatii comerciale in Registrul comertului; data si continutul modificarilor contractului si/sau statutului societatii comerciale, cit si numarul si data Monitorului Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in care au fost publicate modificarile respective.
1.3. Forma si obiectul de activitate al societatii comerciale; filialele si sucursalele acesteia.
1.4. Durata societatii comerciale.
1.5. Capitalul social subscris si varsat.
1.6. Clasa, tipul, numarul si caracteristicile actiunilor existente.
1.7. Clasa, tipul, numarul, valoarea si caracteristicile oricaror alte valori mobiliare emise de societatea comerciala si aflate in circulatie.
1.8. Numele si prenumele sau denumirea actionarilor semnificativi, domiciliul/sediul si cetatenia/nationalitatea acestora, precum si participarea acestora la capitalul social.
1.9. Curriculum vitae pentru membrii consiliului de administratie, ai comitetului de directie si ai comisiei de cenzori (numele si prenumele, domiciliul, cetatenia, virsta, calificarea, experienta profesionala, functia si vechimea in functie).
1.10. Locul unde poate fi consultat statutul si contractul de societate (pentru oferta de actiuni).
2. Informatii privind activitatea emitentului
2.1. Principalele activitati desfasurate de emitent si ponderea acestora in totalul cifrei de afaceri a emitentului.
2.2. Perspectivele dezvoltarii activitatii emitentului; obiective prioritare.
2.3. Nivelul dividendelor distribuite in ultimii 3 ani (sau cel putin pentru un exercitiu financiar, daca emitentul functioneaza de mai putin de 3 ani) si termenele de plata a acestora.
2.4. Locul unde poate fi consultat bilantul contabil pentru exercitiul financiar expirat.
3. Elementele informationale privind plasamentul privat
3.1. Hotarirea adunarii generale a actionarilor societatii comerciale privind emisiunea de valori mobiliare si data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
3.2. Marimea si caracteristicile plasamentului privat.
3.3. Clasa, tipul, numarul, valoarea nominala, pretul de vinzare si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare care fac obiectul ofertei.
3.4. Numele si adresele: agentului de transfer si plata, agentului de executie si mentinere a registrului actionarilor, societatilor de depozitare.
3.5. Prevederi referitoare la drepturile si obligatiile detinatorilor de valori mobiliare de tipul celor oferite;
3.6. Prevederi referitoare la modificarea drepturilor detinatorilor de valori mobiliare.
3.7. Cerinta ca investitorii sa declare in scris ca achizitionarea valorilor mobiliare se face in scopul de a investi si nu de a le tranzactiona imediat.

ANEXA 3

DECLARATIA DE INTENTIE

Declaratia de intentie va cuprinde urmatoarele informatii:
1. Numele/denumirea persoanei care face declaratia.
2. Numarul valorilor mobiliare ce confera drept de vot in adunarea generala a actionarilor societatii comerciale emitente, dobindite de declarant, si procentajul pe care acest numar il reprezinta in totalul valorilor mobiliare ale societatii vizate care confera drept de vot in adunarea generala a actionarilor societatii comerciale emitente.
3. Numarul valorilor mobiliare la care se ridica participarea cumparatorului dupa operatiunea sau evenimentul care necesita notificarea catre A.V.M. si procentajul pe care acest numar il reprezinta in totalul valorilor mobiliare ale societatii vizate.
4. Societatea de intermediere prin care s-a facut operatiunea.
5. Obiectivul urmarit de cumparator prin efectuarea acestei operatiuni; descrierea oricarui plan care ar putea avea ca rezultat:
- cumpararea altor valori mobiliare ale societatii vizate;
- fuziunea, restructurarea capitalului sau lichidarea societatii sau a uneia dintre filialele sale;
- modificarea activitatilor societatilor vizate, a structurii conducerii, personalului sau politicii de repartizare a dividendelor;
- disponibilizarea sau transferul unui activ important al societatii sau al uneia dintre filialele sale.
6. Obiectivul urmarit de cumparator privind societatile comerciale in care emitentul detine o pozitie de control.
7. Numele persoanelor de la care s-au cumparat valori mobiliare, daca cumpararea s-a facut pe baza unei intelegeri, si pretul unitar platit de cumparator.
8. Descrierea tuturor intelegerilor intervenite intre un cumparator si oricare alta persoana privind valorile mobiliare ale societatii, in special in legatura cu exercitarea dreptului de vot aferent acestora sau de eliberare a unei procuri in acest scop, indicind numele persoanelor implicate.

ANEXA 4

CONTINUTUL RAPORTULUI ANUAL

1. Informatii despre emitent.
1.1. Denumirea, codul fiscal si sediul inregistrat al societatii comerciale.
1.2. Data si numarul inmatricularii societatii comerciale in Registrul comertului; data si continutul modificarilor contractului si/sau statutului societatii comerciale, cit si numarul si data Monitorului Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in care au fost publicate modificarile respective.
1.3. Forma si obiectul de activitate al societatii comerciale; filialele si sucursalele emitentului si alte societati comerciale in care emitentul detine o pozitie de control.
1.4. Prezentarea conducerii societatii, numarul salariatilor si structura acestora pe activitati.
2. Activitatea emitentului.
2.1. Principalele activitati desfasurate de emitent si ponderea acestora in totalul cifrei de afaceri.
2.2. Principalele produse sau servicii, metodele de distributie a acestora, precum si pietele de desfacere.
2.3. Sursele de aprovizionare si disponibilitatea de materii prime.
2.4. Perspectivele dezvoltarii activitatii emitentului; obiective prioritare.
2.5. Analiza activitatii desfasurate de emitent pe baza principalilor indicatori economico-financiari din bilantul contabil.
3. Tipul, clasa, seria, numarul, valoarea nominala, pretul de vinzare, principalele caracteristici, detinatorii semnificativi ai valorilor mobiliare emise.
4. Alte fapte materiale.

ANEXA 5MINISTERUL FINANTELOR
AGENTIA VALORILOR MOBILIARE
Dosar nr. ......../...........

AUTORIZATIE
Nr. ........./.............

Urmare examinarii prospectului de oferta publica depus de ................
....................................., cu cererea nr. ........./......., prin
care se solicita autorizarea ofertei publice de ..............................,
in temeiul <>art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1993 si al art. 4 din
Regulamentul privind oferta publica de vinzare de valori mobiliare, aprobat
prin <>Hotarirea Guvernului nr. 788/1993 ,
se autorizeaza oferta publica de .........................................,
avind urmatoarele caracteristici:
Oferta publica de .........................................................
Valoarea/pretul ...........................................................
Perioada de derulare ......................................................
Mentiuni speciale .........................................................

Director general,
L.S.


Data ..................ANEXA 6MINISTERUL FINANTELOR
AGENTIA VALORILOR MOBILIARE
Dosar nr. ......./...........

AVIZ
Nr. ........./............

Urmare examinarii documentului de oferta depus de .........................
..........., cu cererea nr. ........./.........................., prin care
se solicita avizarea plasamentului privat de .................................,
in temeiul <>art. 13 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 18/1993 si al
art. 20 din Regulamentul privind oferta publica de vinzare de valori mobiliare,
aprobat prin <>Hotarirea Guvernului nr. 788/1993 ,
se avizeaza plasamentul privat de ........................................,
avind urmatoarele caracteristici:
Plasamentul privat de .....................................................
Valoarea/pretul ...........................................................
Mentiuni speciale .........................................................

Director general,
L.S.


Data ..................--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016