Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 30 decembrie 1993  privind autorizarea societatilor de intermediere si a agentilor de valori mobiliare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 30 decembrie 1993 privind autorizarea societatilor de intermediere si a agentilor de valori mobiliare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 10 februarie 1994

CAP. 1
Dispozitii generale
ART. 1
In sensul prezentului regulament, Agentia Valorilor Mobiliare este abreviata A.V.M., iar <>Ordonanta Guvernului nr. 18/1993 privind reglementarea tranzactiilor nebursiere cu valori mobiliare si organizarea unor institutii de intermediere este denumita ordonanta.
ART. 2
Intermedierea de valori mobiliare consta in efectuarea in mod obisnuit si cu titlu profesional a urmatoarelor fapte de comert:
1. vinzarea si/sau cumpararea de valori mobiliare reglementate de ordonanta, in calitate de intermediar, actionind pe baza de comision, ca agent in contul clientilor;
2. vinzarea si/sau cumpararea de valori mobiliare reglementate de ordonanta, in calitate de intermediar, actionind pe cont propriu;
3. garantarea plasamentului valorilor mobiliare reglementate de ordonanta, cu ocazia ofertelor primare sau secundare, printr-un contract de garantare a plasamentului;
4. acceptarea, prelucrarea si transmiterea ordinelor clientilor, cu scopul executarii lor prin alti intermediari autorizati;
5. detinerea de fonduri si/sau valori mobiliare ale clientilor in scopul executarii ordinelor primite de la acestia;
6. administrarea conturilor individuale ale portofoliilor de valori mobiliare ale clientilor;
7. pastrarea de fonduri si de valori mobiliare ale clientilor, in scopul si in cursul administrarii portofoliilor prevazute la pct. 6, sau in alte scopuri autorizate in mod expres de A.V.M.;
8. acordarea de credite pentru finantarea tranzactiilor clientilor, in limita unui plafon stabilit de Banca Nationala a Romaniei, cu avizul A.V.M.;
9. alte activitati conexe intermedierii de valori mobiliare pe care Consiliul de coordonare al A.V.M. le poate stabili.
Activitatile prevazute la art. 2 pct. 6 si 7 vor fi desfasurate numai dupa crearea pietei organizate a valorilor mobiliare, cu avizul A.V.M.
Activitatile de intermediere prevazute la art. 2 privesc numai valorile mobiliare care au facut obiectul unei oferte publice.
CAP. 2
Autorizarea societatilor de intermediere.
Conditiile si procedura de autorizare
ART. 3
(1) Societatile de intermediere definite la art. 2 lit. n) din ordonanta vor putea desfasura activitati dintre cele prevazute la art. 2 din prezentul regulament numai dupa obtinerea autorizatiei de la A.V.M.
(2) Pentru obtinerea autorizatiei de la A.V.M., societatile de intermediere de valori mobiliare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
1. sa fi fost constituite ca societati comerciale pe actiuni in conformitate cu prevederile legale; capitalul social al acestora va fi constituit din actiuni nominative, cu drept de vot, a caror valoare se va varsa integral la subscriere, fiecare actiune conferind detinatorilor drepturi egale;
2. obiectul de activitate al societatii solicitante sa consiste exclusiv in intermedierea de valori mobiliare;
3. sa faca dovada, la data inregistrarii cererii de autorizare, a unui capital subscris minim si integral varsat si sa mentina in continuare o valoare neta minima a capitalului corespunzator activitatilor pentru care au fost autorizate, dupa cum este stabilit in prezentul regulament;
4. sa respecte coeficientii de risc privitori la active;
5. cel putin 75% din totalul activelor detinute sa fie active financiare;
6. societatea solicitanta sau actionarii sai semnificativi nu pot si nu vor putea detine actiuni intr-o alta societate de intermediere. Membrii consiliului de administratie sau ai comitetului de directie, precum si agentii de valori mobiliare ai respectivei societati de intermediere pot detine actiuni intr-o alta societate de intermediere, autorizata de A.V.M., numai cu conditia ca detinerile lor individuale si cumulate sa nu depaseasca 5% si, respectiv, 20% din capitalul subscris minim si integral varsat, al unei astfel de societati, precum si cu conditia de a nu fi membri in conducerea acesteia.
Limitarea de mai sus nu se va aplica detinerilor de actiuni depasind 5% si, respectiv 20%, rezultate din mostenire, fuziunea societatilor sau alte situatii similare, cu conditia ca respectivul detinator sa instraineze excedentul de titluri in termen de 180 de zile de la data producerii evenimentului care a cauzat o astfel de situatie;
7. alte conditii care vor fi stabilite de A.V.M.
ART. 4 Capitalul subscris minim si integral varsat va fi de:
1. 50.000.000 lei pentru societatile de intermediere care efectueaza activitatile enumerate la art. 2 pct. 1, 4 si 5 din prezentul regulament;
2. 100.000.000 lei pentru societatile de intermediere care efectueaza activitatile enumerate la art. 2 pct. 1, 2, 4, 5, 6 si 7 din prezentul regulament;
3. 300.000.000 lei pentru societatile de intermediere care efectueaza toate activitatile de intermediere prevazute la art. 2 pct. 1-8 din prezentul regulament.
Pentru celelalte activitati prevazute la art. 2 pct. 9, A.V.M. va stabili capitalul minim necesar.
ART. 5
(1) Valoarea neta minima a capitalului, care trebuie mentinuta conform art. 3 alin. (2) pct. 3 din prezentul regulament, se stabileste dupa cum urmeaza:
- la 20.000.000 lei pentru societatile prevazute la art. 4 pct. 1 din prezentul regulament;
- la 40.000.000 lei pentru societatile prevazute la art. 4 pct. 2 din prezentul regulament;
- la 100.000.000 lei pentru societatile prevazute la art. 4 pct. 3 din prezentul regulament.
(2) Valoarea neta minima a capitalului, prevazuta la alin. (1), se calculeaza prin deducerea, din totalul activelor, a obligatiilor, creditelor societatii si a valorii activelor ponderate cu coeficientii de risc prevazuti, pe categorii de active, la art. 8 din prezentul regulament.
ART. 6
A.V.M., cu acordul Consiliului sau de coordonare, poate sa modifice nivelul de baza al capitalului in functie de evolutia economiei romanesti, in general, si de cea a pietei de capital, in special.
ART. 7
(1) Din totalul activelor detinute, societatile de intermediere trebuie sa mentina cel putin 75% sub forma de active financiare.
(2) Activele financiare mentionate la alin. (1) pot consta in:
1. lichiditati reprezentind depozite la vedere sau la termen pina la 90 de zile, constituite la banci comerciale, si soldurile conturilor curente;
2. soldul contului "Clienti" existent pe perioada de efectuare a compensatiilor si decontarii tranzactiei;
3. bonuri de tezaur rascumparabile de emitent sau de agentul sau de valori mobiliare la simpla cerere;
4. obligatiuni guvernamentale, rascumparabile de catre emitent sau agentul sau de valori mobiliare cu preaviz de 7 zile;
5. certificate de depozit si alte instrumente care evidentiaza depuneri la banci comerciale;
6. valori mobiliare oferite public;
7. valori mobiliare achizitionate sau fonduri avansate pentru valori mobiliare de achizitionat in regim de plasament garantat (underwriting), asa cum este definit in art. 2 lit. l) din ordonanta;
8. certificate de proprietate emise de Fondurile Proprietatii Private;
9. alte active pe care A.V.M. le poate include in aceasta categorie.
Detinerile de actiuni si de certificate de proprietate, inregistrate la valoarea de dobindire, nu vor depasi, fiecare, 10% din capitalul minim al societatii de intermediere.
Societatile de intermediere pot detine active imobiliare numai in scopul desfasurarii activitatii lor.
ART. 8
(1) Coeficientii de risc privitori la active, care vor fi luati in calcul pentru determinarea valorii nete minime a capitalului, sint:
50% - pentru certificate de proprietate, la valoarea de dobindire;
40% - pentru actiuni ale societatilor comerciale oferite public, la valoarea de piata;
30% - pentru obligatiunile societatilor comerciale;
20% - pentru bonuri de tezaur si obligatiuni guvernamentale cu scadenta mai mare de un an;
10% - certificate de depozit si alte instrumente care evidentiaza depuneri la banci comerciale;
5% - soldul contului "Clienti" existente pe perioada efectuarii compensatiilor si decontarii tranzactiei;
5% - bonuri de tezaur si obligatiuni guvernamentale cu scadenta intre 90 de zile si un an.
(2) Activele detinute de societatile de intermediere, altele decit cele prevazute la art. 3 alin. (2) pct. 5, vor fi ponderate cu un coeficient de risc de 10% din valoarea de dobindire a acestora, in vederea determinarii capitalului net minim.
(3) Daca detinerile de active constind in actiuni sau certificate de proprietate depasesc, fiecare, 10% din capitalul minim, excedentul se pondereaza cu dublul coeficientilor de risc prevazuti la alin. (1) pentru aceste active.
(4) Soldul contului "Clienti" care depaseste perioada de efectuare a compensatiilor si decontarii tranzactiei urmeaza a fi ponderat, in vederea determinarii capitalului net minim, cu un coeficient de risc de 50%.
(5) Orice credite acordate salariatilor, conducerii societatii, actionarilor sau altor persoane implicate direct sau prin interpusi vor fi ponderate, in vederea determinarii capitalului net minim, cu un coeficient de risc de 25%.
ART. 9
(1) Pentru a obtine autorizatia de a efectua activitati de intermediere de valori mobiliare, societatile de intermediere vor completa o cerere, adresata A.V.M., semnata de reprezentantii lor legali.
(2) Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:
1. contractul de societate si statutul, autentificate, precum si certificatul de inmatriculare la Oficiul Registrului comertului;
2. specificarea categoriilor de intermediere de valori mobiliare pentru care se solicita autorizatia;
3. lista membrilor consiliului de administratie si ai comitetului de directie, curriculum vitae cu specificarea experientei profesionale, certificate de cazier judiciar si declaratii personale sub semnatura autografa care sa ateste ca nu se afla in vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevazute de lege;
4. in cazul solicitantilor care au desfasurat anterior alte activitati economice, un raport rezumativ asupra acelor activitati si bilantul contabil pe ultimii trei ani;
5. lista cenzorilor, curriculum vitae, certificate de cazier judiciar si declaratii personale sub semnatura autografa care sa ateste ca nu se afla in vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevazute de lege.
A.V.M. va decide cu privire la autorizarea pentru desfasurarea activitatii de intermediere in termen de cel mult 30 de zile de la inregistrarea cererii solicitantului, insotita de documentele mentionate la alin. (2).
Societatea de intermediere va solicita atribuirea codului fiscal numai dupa eliberarea de catre A.V.M. a autorizatiei de desfasurare a intermedierii de valori mobiliare.
CAP. 3
Autorizarea agentilor de valori mobiliare
A. Conditii de autorizare
ART. 10
Societatile care au primit autorizatia A.V.M. desfasoara activitatea de intermediere numai prin agenti de valori mobiliare autorizati.
ART. 11
Agentul de valori mobiliare este persoana fizica legal autorizata care, actionind in exclusivitate ca reprezentant al unei societati de intermediere autorizate de A.V.M., primeste si executa ordine de vinzare si/sau cumparare de valori mobiliare si alte activitati permise de ordonanta, in numele si pe contul acestei societati.
Agentii de valori mobiliare nu se pot angaja in servicii de intermediere de valori mobiliare in nume sau pe cont propriu.
ART. 12
(1) In vederea autorizarii agentilor de valori mobiliare, societatile de intermediere vor depune la A.V.M pentru persoanele care sint sau urmeaza sa fie angajate in vederea exercitarii intermedierii, cereri de autorizare. Aceste cereri vor fi insotite de documente care atesta angajarea sau intentia de angajare, impreuna cu urmatoarele documente:
- curriculum vitae, cu specificarea pregatirii profesionale si experientei in activitatea financiar-bancara;
- certificat de cazier judiciar;
- declaratia personala sub semnatura autografa care sa ateste ca nu se afla in vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevazute de lege.
(2) A.V.M. va decide cu privire la autorizarea agentilor de valori mobiliare in termen de 15 zile de la data inregistrarii cererii insotite de documentele prevazute la alin. (1).
(3) Societatea de intermediere raspunde solidar cu agentul de valori mobiliare pentru prejudiciile cauzate de acesta prin neexecutarea sau executarea defectuoasa a operatiunilor de intermediere.
(4) Autorizatia agentilor de valori mobiliare este provizorie, urmind ca ea sa devina definitiva numai dupa absolvirea unor cursuri de specialitate si/sau dupa sustinerea unor examene, dupa cum se va stabili prin hotarire a Consiliului de coordonare al A.V.M.
B. Impedimente
ART. 13
A.V.M. nu autorizeaza si nici o societate de intermediere nu poate angaja ca agent de valori mobiliare o persoana care:
1. a detinut autorizatie de agent de valori mobiliare si aceasta i-a fost retrasa;
2. a fost sanctionat de catre A.V.M. cu interdictia de a desfasura orice activitate profesionala reglementata de ordonanta si de prezentul regulament, cit timp o astfel de interdictie nu a expirat sau nu a fost ridicata;
3. este functionar public sau salariat permanent al unei agentii sau institutii guvernamentale.
Nici o persoana fizica nu poate fi autorizata ca agent de valori mobiliare, in acelasi timp, pentru mai mult de o societate de intermediere de valori mobiliare.
C. Norme de conduita
ART. 14
In exercitarea activitatilor lor, atit societatile de intermediere, cit si agentii de valori mobiliare sint obligati sa respecte norme de deontologie profesionala vizind, in principal, protectia investitorilor si transparenta operatiunilor pe piata valorilor mobiliare.
Societatile de intermediere autorizate de A.V.M. si agentii lor de valori mobiliare au obligatia:
1. sa se conformeze in permanenta reglementarilor in vigoare referitoare la valorile mobiliare;
2. sa se abtina de la angajarea de operatiuni in situatii de conflict de interese intre client si intermediar;
3. sa nu afecteze si sa nu deformeze jocul liber al cererii si ofertei de valori mobiliare, fie prin inregistrarea de tranzactii fictive, fie prin raspindirea de informatii false sau inexacte, care ar putea determina oscilatii ale preturilor nebazate pe transferul efectiv al respectivelor valori mobiliare;
4. sa manifeste loialitate si sa protejeze interesele clientilor lor;
5. sa execute cu prioritate ordinele clientilor in cele mai bune conditii de piata si in conditii de cost minim al tranzactiei;
6. sa nu utilizeze serviciile altor societati de intermediere in scopul efectuarii tranzactiilor pe cont propriu inainte de a fi executat toate ordinele clientilor;
7. sa cunoasca temeinic situatia financiara si obiectivele de plasament ale fiecarui client;
8. sa asigure clientilor informatii exacte si complete referitoare atit la obiectivele de plasament si situatia portofoliilor detinute de acestia, cit si la factorii obiectivi care pot influenta pretul sau alte elemente ale operatiunilor cu valori mobiliare si sa se incredinteze ca ei le-au perceput corect;
9. sa pastreze stricta confidentialitate privind ordinele si tranzactiile clientilor si sa nu le foloseasca in scopul operatiunilor pe cont propriu sau pe contul altor clienti;
10. sa nu foloseasca informatiile privilegiate sau confidentiale, obtinute ca urmare a unei relatii speciale sau confidentiale cu emitentul sau cu tertii, in scopul efectuarii de tranzactii;
11. sa-si desfasoare activitatea profesionala intr-un mod responsabil, asigurind prestigiul si demnitatea profesiunii;
12. sa nu se angajeze in relatii financiare cu clientii pentru alte scopuri decit cele ale activitatii societatii;
13. sa nu dea clientului asigurari nerezonabile cu privire la pretul valorilor mobiliare sau la alte venituri pe care spera sa le obtina de la acestea;
14. sa nu accepte nici un avantaj oferit de client sau de terti.
CAP. 4
Supraveghere si control
ART. 15
A.V.M. isi va exercita atributiile de supraveghere si control asupra activitatii societatilor de intermediere, agentilor de valori mobiliare si organismelor infiintate cu aprobarea sa, conform prevederilor ordonantei si ale prezentului regulament, prin verificarea realitatii si exactitatii raportarilor financiar-contabile si inspectii la fata locului, din oficiu sau la sesizare.
ART. 16
Societatile de intermediere sint obligate sa-si intocmeasca si sa tina evidenta stricta a operatiunilor si sa-si organizeze contabilitatea in conformitate cu prevederile <>Legii contabilitatii nr. 82/1991 si ale normelor stabilite in aceasta privinta de A.V.M.
ART. 17
(1) Societatile de intermediere vor prezenta A.V.M.:
- bilantul contabil anual;
- situatiile privind tranzactiile efectuate si soldurile conturilor care reflecta diferite categorii de detineri de valori mobiliare, trimestrial;
- situatiile financiar-contabile si obligatiile fiscale, conform normelor stabilite de Ministerul Finantelor.
(2) Un exemplar din situatiile financiar-contabile certificate de catre cenzori si purtind stampila de inregistrare a Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti se va depune la A.V.M. impreuna cu celelalte raportari specifice.
ART. 18
Societatile de intermediere vor comunica A.V.M., in termen de 15 zile de la inscrierea mentiunii in Registrul comertului sau, dupa caz, de la inregistrarea lor in evidentele proprii, urmatoarele:
1. schimbarile intervenite in detinerea capitalului social, majorarea sau reducerea acestuia;
2. modificarea contractului sau statutului societatii;
3. infiintarea sau desfiintarea de sucursale;
4. fuziunea cu alte societati de intermediere de valori mobiliare;
5. modificari in componenta consiliului de administratie sau a comitetului de directie;
6. angajarea, suspendarea sau dezafectarea oricarui agent de valori mobiliare;
7. alte modificari intervenite in activitatea societatilor de intermediere.
ART. 19
Societatile de intermediere au obligatia sa inregistreze cronologic toate operatiunile de intermediere efectuate, in scopul verificarii ulterioare a ordinii in care acestea au fost executate de catre agentii lor de negociere.
ART. 20
Societatile de intermediere si agentii lor de valori mobiliare vor utiliza in activitatea curenta documente specifice avind forma si continutul stabilite prin normele care vor fi elaborate de A.V.M.
ART. 21
Societatile de intermediere autorizate de A.V.M. vor practica comisioane liber-negociabile, care nu vor putea depasi un plafon maxim de 8% din valoarea tranzactiilor.
In cazul unui plasament garantat, impartirea comisioanelor se va face potrivit alineatului precedent, prin intelegere intre societatile de intermediere participante la plasamentul garantat.
CAP. 5
Raspunderea juridica
ART. 22
Incalcarea prevederilor prezentului regulament se sanctioneaza conform dispozitiilor prevazute in cap. VIII "Raspunderea juridica" din ordonanta.
CAP. 6
Dispozitii finale
ART. 23
Bancile comerciale sau alte institutii financiare infiintate si functionind in conformitate cu prevederile <>Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancara pot incheia contracte cu societatile de intermediere pentru preluarea, in numele acestora, a ordinelor de vinzare si/sau de cumparare de valori mobiliare ale clientilor, urmind ca acestea sa fie negociate de societatile de intermediere contractante. Aceste contracte trebuie avizate de A.V.M.
ART. 24
(1) Societatile de intermediere autorizate de A.V.M., agentii lor de valori mobiliare si alte persoane angajate profesional in intermedierea de valori mobiliare pot infiinta asociatii profesionale. Aceste asociatii vor avea ca obiectiv ridicarea standardelor profesionale si vor stabili, prin statutul si contractul de asociere, organizarea si functionarea sistemelor de raportare si difuzare publica a informatiilor privind valorile mobiliare, norme de conduita si etica profesionala.
(2) A.V.M. va emite norme privind avizarea, constituirea, organizarea si supravegherea asociatiilor profesionale in domeniul intermedierii de valori mobiliare.
ART. 25
Societatile de intermediere autorizate de A.V.M. pot face intermediere si cu instrumente financiare de tipul certificatelor de proprietate emise de Fondurile Proprietatii Private.
Intermedierea avind ca obiect instrumente financiare prevazute la alin. (1), efectuata de societatile autorizate de A.V.M. si de catre Fondurile Proprietatii Private prin intermediari constituiti de acestea, se realizeaza in regimul si cu efectele stabilite printr-un regulament elaborat de catre Fondurile Proprietatii Private, avizat de A.V.M. si supus spre aprobare Guvernului.

---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016