Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 29 septembrie 2022  de organizare şi funcţionare a Direcţiei fonduri externe nerambursabile    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 29 septembrie 2022 de organizare şi funcţionare a Direcţiei fonduri externe nerambursabile

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 992 din 13 octombrie 2022
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 138 din 29 septembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 992 din 13 octombrie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Direcţia fonduri externe nerambursabile, denumită în continuare DFEN, reprezintă structura de specialitate, fără personalitate juridică, din cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, care este organizată şi funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) DFEN asigură coordonarea, controlul activităţilor şi elaborarea legislaţiei referitoare la gestionarea fondurilor externe nerambursabile în domeniul său de competenţă, precum şi punerea în aplicare a legislaţiei care reglementează gestionarea acestui domeniu de activitate.

    ART. 2
    (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, DFEN are competenţă teritorială generală. DFEN coordonează, îndrumă şi controlează, pe linie de specialitate, în conformitate cu atribuţiile prevăzute în legislaţia naţională, europeană şi regulamentele specifice, activitatea structurilor cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile, denumite în continuare structuri de profil.
    (2) DFEN avizează oportunitatea înfiinţării, reorganizării sau desfiinţării, la nivelul MAI, a structurilor de profil.

    CAP. II
    Organizarea DFEN
    ART. 3
    (1) DFEN are următoarea structură organizatorică:
    a) conducerea DFEN;
    b) Serviciul fonduri dedicate, denumit în continuare SFD;
    c) Serviciul asistenţă fonduri structurale, denumit în continuare SAFS;
    d) Serviciul mecanisme europene conexe, denumit în continuare SMEC;
    e) Biroul granturi externe, denumit în continuare BGE;
    f) Secretariat şi informaţii clasificate, denumit în continuare CSIC - la nivel de compartiment;
    g) Structura de securitate, denumită în continuare CSS - la nivel de compartiment;
    h) Manageri publici, denumiţi în continuare CMP - la nivel de compartiment.

    (2) Organigrama DFEN este prezentată în anexa nr. 1.

    CAP. III
    Atribuţiile DFEN
    ART. 4
    DFEN asigură coordonarea unitară a procesului de atragere, programare, gestionare, control şi raportare a fondurilor externe nerambursabile, cu aplicabilitate în domeniul de competenţă.

    ART. 5
    (1) DFEN exercită următoarele atribuţii, în condiţiile legii:
    a) coordonează şi contribuie la elaborarea/monitorizarea programelor şi planurilor generale sau sectoriale asumate la nivelul Guvernului sau al MAI, pe domeniul său de competenţă;
    b) execută activităţi de îndrumare, sprijin şi control la nivelul structurilor de profil pe linia atragerii şi utilizării fondurilor externe nerambursabile, potrivit competenţelor sale legale;
    c) identifică oportunităţi de finanţare în vederea elaborării şi implementării de proiecte care să contribuie la realizarea priorităţilor strategice ale MAI;
    d) asigură consultanţă de specialitate în iniţierea şi implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile pentru care sunt eligibile structurile MAI;
    e) participă în comitete şi grupuri de lucru interministeriale, respectiv coordonează grupuri de lucru specifice referitoare la definirea priorităţilor MAI şi corelarea lor cu surse de finanţare potrivit competenţelor sale legale;
    f) elaborează puncte de vedere în domeniul său de competenţă şi asigură suport decizional pentru conducerea MAI în procesul de coordonare a implementării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;
    g) monitorizează/controlează activitatea de implementare a proiectelor, la nivelul beneficiarilor, în conformitate cu reglementările în domeniu;
    h) asigură îndeplinirea atribuţiilor de autoritate responsabilă pentru Fondul pentru azil, migraţie şi integrare 2014-2020, denumit în continuare FAMI, şi Fondul pentru securitate internă 2014-2020, denumit în continuare FSI, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) asigură îndeplinirea atribuţiilor de titular de program şi autoritate de management pentru Programele naţionale Afaceri interne în perioada 2021-2027, cofinanţate prin Fondul pentru azil, migraţie şi integrare, denumit în continuare FAMI2021+, Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor şi politica de vize, denumit în continuare IMFV2021+, şi Fondul pentru securitate internă, denumit în continuare FSI2021+, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 868/2022 privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării programelor naţionale Afaceri interne pentru perioada 2021-2027;
    j) asigură îndeplinirea atribuţiilor de autoritate responsabilă pentru Programul general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii“, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.506/2007 privind abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a gestiona fondurile acordate României prin Programul general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii“, ce decurg după închiderea programului;
    k) îndeplineşte atribuţii specifice în calitate de autoritate competentă pentru Facilitatea Schengen şi este organism intermediar la nivelul MAI pentru Facilitatea Schengen, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului instituţional pentru planificarea financiară, coordonarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen, cu modificările şi completările ulterioare, ce decurg după închiderea programului;
    l) asigură îndeplinirea atribuţiilor de autoritate de implementare pentru proiectele cu finanţare Phare şi Facilitatea de tranziţie pentru structurile MAI din domeniul Afaceri interne;
    m) îndeplineşte atribuţii referitoare la gestionarea fondurilor europene nerambursabile, alocate MAI prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, denumit în continuare MRR, pentru implementarea Investiţiei 8. Carte de identitate electronică şi semnătura digitală calificată, denumită în continuare Investiţia 8. CEI, din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, denumit în continuare PNRR, componenta 7 - Transformare digitală, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu completările ulterioare;
    n) îndeplineşte atribuţii referitoare la monitorizarea stadiului accesării şi implementării de structurile MAI a proiectelor finanţate prin PNRR;
    o) monitorizează îndeplinirea cerinţelor de sustenabilitate pentru Programul RO21 „Cooperare în spaţiul Schengen şi combaterea crimei organizate şi a infracţionalităţii transfrontaliere“;
    p) asigură îndeplinirea atribuţiilor de structură desemnată a operatorului de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2014-2021 pentru Programul Afaceri interne, în domeniul său de competenţă, potrivit prevederilor Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 39/2018 privind structura organizatorică la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în calitate de operator de program pentru Programul Afaceri Interne, finanţat prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2014-2021;
    q) reprezintă MAI în cadrul negocierilor pentru programarea viitoarelor cadre multianuale de finanţare ale Contribuţiei elveţiene, SEE şi norvegiene în conformitate cu prevederile şi competenţele legale;
    r) reprezintă MAI, la nivel tehnic, în cadrul Comitetului interministerial de coordonare a PNRR, precum şi al altor structuri cu rol în gestionarea PNRR, furnizând informaţiile necesare pentru conducerea MAI în vederea luării deciziilor în cadrul acestora;
    s) asigură participarea, pe bază de mandat, după caz, la reuniunile comitetelor şi grupurilor de lucru organizate la nivel european de către Comisia Europeană, Consiliul UE sau alte organisme europene/internaţionale privind fondurile externe nerambursabile aferente cadrelor financiare multianuale anterioare, actuale sau viitoare;
    t) exercită atribuţii de verificare, control şi raportare la toate nivelurile, prevăzute de regulamentele în vigoare din domeniile de competenţă şi cadrul legal aplicabil;
    u) coordonează, verifică şi dispune măsuri privind modalitatea de introducere şi actualizare a datelor din aplicaţiile informatice dedicate gestionării fondurilor externe nerambursabile aflate în domeniul său de responsabilitate, la nivelul beneficiarilor;
    v) colaborează, potrivit prevederilor legale în vigoare, cu instituţii, organizaţii şi organisme interne şi internaţionale, pe domeniul de competenţă;
    w) asigură legătura cu instituţiile similare din alte state, respectiv cu instituţiile şi organismele Uniunii Europene, statelor Spaţiului Economic European (SEE) şi ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS) sau cu alte organizaţii participante la procesele de programare sau implementare a programelor şi/sau proiectelor din domeniul de competenţă;
    x) încheie acorduri de delegare cu autorităţile/organismele desemnate din cadrul sistemului de management şi control al fondurilor gestionate de MAI prin MRR;
    y) emite instrucţiuni cu caracter obligatoriu pentru toţi beneficiarii proiectelor finanţate în cadrul Investiţiei 8. CEI;
    z) încheie acorduri de implementare/convenţii de finanţare cu instituţiile/unităţile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea MAI pentru implementarea investiţiilor pentru care îndeplineşte calitatea de autoritate responsabilă/autoritate de management/operator de program/structură de specialitate cu rol de coordonare;
    aa) încheie protocoale, acorduri de colaborare cu instituţii care pot contribui sau sprijini implementarea Investiţiei 8. CEI.

    (2) Pentru coordonarea măsurilor specifice necesare ocupării posturilor vacante din structurile de profil, la solicitare, DFEN desfăşoară, potrivit dispoziţiilor conducerii direcţiei, următoarele activităţi:
    a) participă la procedura de recrutare, selecţie şi organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
    b) desemnează reprezentanţi în cadrul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor.


    CAP. IV
    Conducerea DFEN
    ART. 6
    (1) Conducerea DFEN este asigurată de director şi doi directori adjuncţi, funcţionari publici cu statut special.
    (2) Directorul conduce întreaga activitate a DFEN şi o reprezintă în relaţiile cu conducerea MAI, cu conducerile structurilor cu competenţe în domeniu din celelalte ministere, instituţii şi autorităţi publice, precum şi în relaţia cu alte organisme europene şi internaţionale.
    (3) Directorul DFEN poate delega, prin dispoziţie, atribuţii din competenţa sa directorilor adjuncţi sau personalului din subordine, în condiţiile legii.
    (4) Directorul DFEN îndeplineşte atribuţiile menţionate în fişa postului.
    (5) Directorii adjuncţi ai DFEN îndeplinesc atribuţiile menţionate în fişele posturilor.
    (6) Gestionarea fluxului informaţional se stabileşte prin dispoziţie a directorului, emisă conform atribuţiilor stabilite prin prezentul regulament.
    (7) Diagrama de relaţii a DFEN este prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 7
    În calitate de conducător al unităţii, în sensul utilizat în cuprinsul Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare, directorul răspunde de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 86 alin. (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 8
    Atribuţiile generale şi specifice ale personalului din structurile DFEN se stabilesc prin fişele posturilor, care se aprobă conform statutului propriu al fiecărei categorii de personal.

    ART. 9
    Conducerea DFEN şi, după caz, şefii structurilor DFEN analizează în cadrul şedinţelor de conducere stadiul şi modul de îndeplinire a atribuţiilor, sarcinilor, obiectivelor şi a activităţilor prevăzute în planurile de muncă, stabilind măsurile necesare pentru îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei activităţii DFEN.

    CAP. V
    Atribuţiile structurilor DFEN
    SECŢIUNEA 1
    Atribuţiile SFD
    ART. 10
    (1) SFD îndeplineşte atribuţii referitoare la gestionarea şi punerea în aplicare a programelor naţionale finanţate din fonduri europene dedicate Afacerilor interne, la accesarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile dedicate domeniului Afaceri interne, implementate de structurile MAI sau de alte structuri naţionale, şi se asigură de coerenţa şi complementaritatea proiectelor, precum şi de nesuprapunerea surselor de finanţare.
    (2) SFD îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) asigură elaborarea cadrului legal naţional privind constituirea Sistemului de management şi control pentru fiecare instrument financiar administrat, destinat domeniului Afaceri interne, în conformitate cu regulamentele UE;
    b) participă la negocierea propunerilor de acte legislative europene privind instrumentele financiare dedicate domeniului Afaceri interne, în cadrul grupurilor de lucru/comitetelor organizate la nivelul Uniunii Europene;
    c) acordă asistenţă pentru pregătirea proiectelor finanţate prin fonduri externe nerambursabile dedicate domeniului Afaceri interne;
    d) sprijină instituţiile şi structurile din subordinea MAI, precum şi alte instituţii, în elaborarea fişelor de proiect propuse spre finanţare din fonduri externe nerambursabile dedicate domeniului Afaceri interne;
    e) organizează procedurile de evaluare şi selectare a proiectelor de monopol şi de asistenţă tehnică, aprobă acordarea finanţării şi semnează actele de finanţare aferente proiectelor de monopol şi de asistenţă tehnică, potrivit procedurilor proprii, elaborate în aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a dispoziţiilor generale privind Fondul pentru azil, migraţie şi integrare, precum şi instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi gestionarea crizelor, precum şi ale regulamentelor specifice fiecărui fond gestionat;
    f) elaborează, împreună cu beneficiarii, propunerea de program naţional FSI şi revizuirile ulterioare ale acestuia, coordonează procesul de elaborare şi de revizuire a programului naţional FAMI şi le supune aprobării Comitetului director;
    g) elaborează regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul proiectelor finanţate din programele naţionale gestionate;
    h) înaintează Comisiei Europene propuneri de programe naţionale şi eventualele revizuiri ulterioare, utilizând sistemul de schimb electronic de date;
    i) organizează, în conformitate cu normele şi practicile europene şi naţionale, consultări interinstituţionale şi publice cu autorităţile, organizaţiile şi organismele interesate privind implementarea programelor naţionale cofinanţate din fondurile/instrumentele gestionate, furnizează consultanţă şi sprijin beneficiarilor în elaborarea propunerilor de proiecte şi asigură coerenţa şi complementaritatea dintre finanţarea în temeiul regulamentelor specifice fiecărui fond gestionat şi alte instrumente ale Uniunii Europene şi naţionale relevante;
    j) monitorizează obţinerea rezultatelor generale şi a impactului, astfel cum acestea au fost definite prin programele naţionale;
    k) efectuează, individual sau împreună cu autorităţile delegate, controale administrative sistematice şi controale la faţa locului, pe bază de eşantion, pentru proiectele de monopol şi de asistenţă tehnică, conform Regulamentului (UE) nr. 514/2014, Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/840 al Comisiei din 29 mai 2015 privind controalele efectuate de autorităţile responsabile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a dispoziţiilor generale privind Fondul pentru azil, migraţie şi integrare, precum şi instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi gestionarea crizelor, precum şi regulamentelor specifice;
    l) verifică şi autorizează cererile de fonduri depuse de beneficiarii proiectelor de monopol şi de asistenţă tehnică, precum şi cererile de transfer de fonduri întocmite de autoritatea delegată FAMI şi le transmite autorităţii delegate financiare;
    m) încheie acorduri de delegare cu autorităţile/organismele desemnate din cadrul sistemelor de management şi control ale programelor naţionale gestionate şi monitorizează îndeplinirea atribuţiilor delegate;
    n) desfăşoară activităţi de identificare şi organizează echipele de control pentru constatarea neregulilor şi stabilirea creanţelor bugetare, în calitate de autoritate cu competenţe în gestionarea fondurilor europene pentru programele naţionale gestionate, conform atribuţiilor stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu procedurile proprii şi acordurile de delegare;
    o) participă la verificarea sesizărilor interne sau externe, a aspectelor de natură administrativă, fizică şi tehnică a proiectelor, precum şi a alertelor la neregulă sau fraudă primite, pentru proiectele finanţate din programele naţionale gestionate, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    p) raportează Comisiei Europene orice neregulă şi progresele semnificative în desfăşurarea procedurilor administrative şi judiciare aferente, conform reglementărilor europene şi naţionale aplicabile;
    q) reprezintă punct unic de contact răspunzător de schimbul de informaţii cu unităţile angajate în folosirea fondurilor şi de menţinere a contactului cu reprezentanţii Comisiei Europene;
    r) se asigură că activitatea de evaluare a programelor naţionale este efectuată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 514/2014 sau Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispoziţiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziţie justă şi Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură şi de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, Fondului pentru securitate internă şi Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor şi politica de vize;
    s) se asigură că autoritatea de audit primeşte, în scopul desfăşurării misiunilor de audit, toate informaţiile necesare privind procedurile de gestionare utilizate şi privind proiectele şi acţiunile cofinanţate din programele naţionale gestionate;
    t) elaborează şi transmite Comisiei Europene toate informaţiile şi raportările privind programele naţionale gestionate, în conformitate cu reglementările europene specifice aplicabile, rapoartele anuale şi finale privind punerea în aplicare a programelor naţionale, cererile de plată a soldului, rapoartele anuale şi finale privind performanţa, datele cumulative privind operaţiunile finanţate, rapoartele anuale/finale privind conturile;
    u) desfăşoară activităţi de informare şi publicitate, difuzează rezultatele programului şi aprobă documentele privind publicitatea şi vizibilitatea programelor naţionale, proiectelor de monopol şi a acţiunilor finanţate;
    v) asigură, împreună cu autoritatea delegată financiară şi alte structuri abilitate, implementarea componentelor de asistenţă tehnică a programelor naţionale gestionate, în calitate de beneficiar de asistenţă tehnică;
    w) elaborează procedurile interne de lucru corespunzătoare atribuţiilor pe care le îndeplineşte sau actualizează procedurile existente, conform nevoilor apărute sau recomandărilor organismelor de control/audit;
    x) menţine legătura cu organismele naţionale şi internaţionale care finanţează sau derulează programe cu finanţare externă nerambursabilă prin fonduri dedicate al căror beneficiar direct este MAI, structurile sale subordonate sau alte instituţii cu competenţe în domeniul Afaceri interne;
    y) elaborează, analizează şi emite puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative ce vizează accesarea/gestionarea eficientă a fondurilor externe dedicate domeniului Afaceri interne;
    z) informează conducerea MAI asupra proiectelor gestionate şi participă sau organizează şedinţe, grupuri de lucru sau reuniuni având ca obiect analiza stadiului proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile dedicate domeniului Afaceri interne;
    aa) organizează activitatea de programare a fondurilor europene dedicate afacerilor interne 2021-2027, elaborează programele naţionale FAMI2021+, IMFV2021+ şi FSI2021+ şi de negociere cu Comisia Europeană, cu respectarea cerinţelor de cooperare, colaborare şi transparenţă în cadrul tuturor activităţilor;
    bb) elaborează toate documentele naţionale strategice necesare pentru implementarea programelor naţionale FAMI2021+, IMFV2021+ şi FSI2021+, a metodologiilor privind evaluarea şi selecţia, privind stabilirea cadrului de performanţă, privind selectarea membrilor comitetului de monitorizare şi a descrierii sistemului de management şi control;
    cc) organizează procedurile de evaluare şi selecţie a proiectelor, aprobă acordarea finanţării şi semnează actele de finanţare pentru proiectele finanţate din FAMI2021+, IMFV2021+ şi FSI2021+, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.060/2021, procedurilor proprii şi ale acordurilor de delegare;
    dd) verifică cererile de plată/rambursare depuse de beneficiarii proiectelor, aprobă cheltuielile declarate şi autorizează plăţile solicitate în cadrul proiectelor finanţate din FAMI2021+, IMFV2021+ şi FSI2021+, potrivit procedurilor proprii;
    ee) efectuează, conform procedurilor proprii şi acordurilor de delegare, verificări şi controale de gestiune, inclusiv controale la faţa locului, pe bază de eşantion, în cadrul proiectelor finanţate din FAMI2021+, IMFV2021+ şi FSI2021+, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.060/2021, precum şi altor regulamente specifice aplicabile;
    ff) coordonează activităţile privind dezvoltarea şi funcţionarea sistemului electronic de schimb de informaţii între autoritatea de management şi beneficiarii proiectelor;
    gg) desfăşoară activităţi de informare, comunicare şi publicitate privind Programele naţionale 2021-2027 Afaceri interne, aprobă/elaborează documente şi ghiduri privind publicitatea şi vizibilitatea programelor naţionale şi a proiectelor finanţate din FAMI2021+, IMFV2021+ şi FSI2021+ şi coordonează la nivel naţional activitatea de comunicare şi informare privind programele naţionale gestionate.

    (3) SFD asigură îndeplinirea atribuţiilor de autoritate responsabilă pentru FAMI şi FSI, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 514/2014 cu privire la desemnarea şi la responsabilităţile de gestionare şi control ale autorităţilor responsabile şi cu privire la statutul şi la obligaţiile autorităţilor de audit şi ale Hotărârii Guvernului nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) SFD asigură secretariatul Comitetului de monitorizare şi al Comitetului director şi coordonează Comitetul tehnic, organisme instituite prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 77/2015 privind sistemul decizional şi de coordonare pentru implementarea programelor naţionale şi pentru gestionarea asistenţei financiare aferente Cadrului financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) SFD asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin MAI în calitate de autoritate responsabilă pentru Fondul european de returnare, Fondul european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe, Fondul european pentru refugiaţi şi Fondul pentru frontierele externe din cadrul Programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii“, prevăzute de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 277/3.009/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Fondul european pentru refugiaţi, Fondul european de returnare şi Fondul european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe din cadrul Programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii“ şi de Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, şi al ministrului fondurilor europene nr. 105/761/2014 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării asistenţei financiare acordate României prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii“, ce decurg după închiderea programului.
    (6) SFD îndeplineşte atribuţii specifice, ce decurg după închiderea programului, în calitate de autoritate competentă pentru Facilitatea Schengen şi este organism intermediar la nivelul MAI pentru Facilitatea Schengen, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului instituţional pentru planificarea financiară, coordonarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) SFD, în calitate de autoritate de implementare pentru programele PHARE şi Facilitatea de tranziţie, desfăşoară activităţi specifice necesare raportării finale şi închiderii oficiale a programelor anuale.
    (8) SFD asigură participarea, pe bază de mandat, după caz, la reuniunile comitetelor şi grupurilor de lucru organizate la nivel european, de către Comisia Europeană, Consiliul UE sau alte organisme europene/internaţionale, privind fondurile europene dedicate afacerilor interne aferente cadrelor financiare multianuale anterioare, actuale sau viitoare, precum şi elaborarea anteproiectelor de mandat aferente participării reprezentanţilor României la aceste reuniuni.
    (9) SFD elaborează, analizează şi propune spre avizare conducerii DFEN proiectele de acte normative care, prin obiectul de reglementare, au incidenţă în domeniul de activitate propriu.
    (10) SFD asigură îndeplinirea atribuţiilor de titular de program şi autoritate de management pentru Programele naţionale 2021-2027 Afaceri interne, cofinanţate din FAMI2021+, IMFV2021+ şi FSI2021+, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităţilor şi instituţiilor din România în procesul de programare şi negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 şi a cadrului instituţional de coordonare, gestionare şi control al acestor fonduri, ale Hotărârii Guvernului nr. 868/2022, ale Regulamentului (UE) 1.060/2021 şi ale reglementărilor naţionale şi europene subsecvente.
    (11) SFD asigură secretariatul permanent pentru Comitetul de monitorizare Afaceri Interne, constituit în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021, şi pentru Comitetul director Afaceri interne.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Atribuţiile SAFS
    ART. 11
    (1) SAFS îndeplineşte atribuţii referitoare la identificarea oportunităţilor de finanţare, accesarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul implementării programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe structurale şi de investiţii, denumite în continuare FESI, şi alte fonduri externe nerambursabile, pentru structurile MAI, cu excepţia fondurilor gestionate de către SFD, SMEC şi BGE.
    (2) SAFS îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) participă în comitete şi grupuri de lucru interministeriale, respectiv coordonează grupuri de lucru specifice referitoare la definirea priorităţilor MAI şi corelarea lor cu surse de finanţare din domeniul de competenţă;
    b) identifică şi analizează surse de finanţare, din domeniul de competenţă, pentru atingerea priorităţilor şi obiectivelor MAI şi diseminează informaţii structurilor MAI care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, asigurând complementaritatea şi nesuprapunerea surselor de finanţare;
    c) colaborează cu alte instituţii publice şi autorităţi finanţatoare şi asigură comunicarea unitară a informaţiilor despre sursele de finanţare din domeniul de competenţă;
    d) coordonează procesul de monitorizare şi verifică stadiul proiectelor finanţate din fondurile aflate în domeniul de competenţă;
    e) elaborează ghiduri, proceduri specifice şi metodologii pentru facilitarea accesării şi implementării proiectelor finanţate din fondurile aflate în domeniul de competenţă;
    f) analizează şi avizează propunerile de proiecte finanţate din fondurile aflate în domeniul de competenţă, elaborate de structurile MAI, potrivit priorităţilor strategice aprobate la nivelul MAI;
    g) iniţiază şi implementează în colaborare cu alte structuri ale MAI proiecte finanţate din fondurile aflate în domeniul de competenţă care să răspundă priorităţilor şi nevoilor MAI;
    h) elaborează cereri de finanţare, individual sau în colaborare cu alte structuri ale MAI, şi oferă consultanţă de specialitate în implementarea proiectelor finanţate din fondurile aflate în domeniul de competenţă;
    i) analizează şi controlează stadiul de implementare a proiectelor finanţate din fondurile aflate în domeniul de competenţă şi informează conducerea MAI cu privire la cauzele generale ale posibilelor blocaje/întârzieri;
    j) formulează propuneri de remediere a deficienţelor identificate şi măsuri de echilibrare sau soluţionare a diverselor situaţii de blocaje/întârzieri apărute în implementarea proiectelor finanţate din fondurile aflate în domeniul de competenţă;
    k) participă şi organizează şedinţe de informare şi grupuri de lucru cu structurile MAI în domeniul fondurilor aflate în domeniul de competenţă;
    l) elaborează analize, studii şi rapoarte pe baza prelucrării, centralizării şi valorificării informaţiilor primite de la structurile MAI, în domeniul specific de activitate, în conformitate cu cerinţele conducerii MAI;
    m) exercită atribuţii în gestionarea Programului aferent Contribuţiei elveţiene post-2019, în conformitate cu prevederile şi competenţele legale;
    n) asigură participarea, pe bază de mandat, la reuniunile comitetelor şi grupurilor de lucru organizate la nivel european de către Comisia Europeană, Consiliul UE sau alte organisme europene/internaţionale privind fondurile europene structurale şi de investiţii aferente cadrelor financiare multianuale actual şi viitor;
    o) reprezintă MAI în cadrul procesului naţional de programare a cadrului financiar multianual 2021-2027, în conformitate cu prevederile şi competenţele legale.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Atribuţiile SMEC
    ART. 12
    (1) SMEC îndeplineşte atribuţii referitoare la identificarea necesităţilor de finanţare, accesarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile, alocate MAI prin MRR pentru implementarea Investiţiei 8. CEI din cadrul PNRR, componenta 7 - Transformare digitală.
    (2) SMEC îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) asigură elaborarea cadrului legal la nivelul MAI privind constituirea sistemului de management şi control pentru fondurile alocate MAI prin MRR pentru implementarea Investiţiei 8. CEI;
    b) elaborează proiectele de acorduri de delegare ale DFEN cu autorităţile/organismele desemnate din cadrul sistemului de management şi control al fondurilor gestionate de MAI prin MRR şi monitorizează îndeplinirea atribuţiilor delegate;
    c) elaborează proiectele de instrucţiuni ale DFEN cu caracter obligatoriu pentru toţi beneficiarii proiectelor finanţate în cadrul Investiţiei 8. CEI;
    d) analizează şi emite puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative ce vizează gestionarea eficientă a fondurilor alocate prin MAI prin MRR;
    e) coordonează procesul de revizuire a documentelor programatice aferente Investiţiei 8. CEI şi elaborează, împreună cu beneficiarii, eventualele propuneri de modificare ale acestora;
    f) înaintează Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, şi Comisiei Europene eventualele revizuiri ale documentelor programatice aferente Investiţiei 8. CEI, utilizând inclusiv instrumente electronice specifice;
    g) organizează, în conformitate cu normele naţionale în vigoare, consultări cu instituţiile şi organismele cu atribuţii în implementarea ţintelor Investiţiei 8. CEI şi furnizează consultanţă şi sprijin beneficiarilor în elaborarea propunerilor de proiecte;
    h) participă la negocierile cu Comisia Europeană, elaborează şi monitorizează, împreună cu MIPE, acordurile de tip operaţional pentru PNRR sau alte documente relevante pentru implementarea PNRR;
    i) realizează evaluarea proiectelor finanţate în cadrul Investiţiei 8. CEI;
    j) realizează contractarea proiectelor finanţate în cadrul Investiţiei 8. CEI, potrivit procedurilor proprii;
    k) monitorizează îndeplinirea ţintelor aferente Investiţiei 8. CEI şi transmite către MIPE rapoartele de progres privind îndeplinirea ţintelor, după aprobarea acestora;
    l) monitorizează indicatorii de la nivelul proiectelor finanţate în cadrul Investiţiei 8. CEI, cheltuielile efectuate de către beneficiari, cererile de transfer din partea beneficiarilor şi raportează cu privire la stadiul acestora MIPE, Ministerului Finanţelor, precum şi Comisiei Europene;
    m) efectuează, individual sau împreună cu structurile de specialitate, după caz, controale pe bază de eşantion, pentru proiectele finanţate în cadrul Investiţiei 8. CEI;
    n) transmite către MIPE rapoartele de progres necesare, elaborate de către beneficiari, şi documentele justificative aferente, în termenele şi formatul specificate de acesta;
    o) desemnează ofiţerul de nereguli pentru Investiţia 8. CEI, responsabil de activitatea de înregistrare, monitorizare şi raportare a neregulilor/neregulilor grave, şi organizează echipele de control, împreună cu reprezentanţi ai structurilor de specialitate sau ai autorităţilor delegate, pentru constatarea neregulilor/neregulilor grave şi stabilirea creanţelor bugetare potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate;
    p) participă, alături de reprezentanţi ai structurilor de specialitate sau ai autorităţilor delegate, după caz, la verificarea sesizărilor interne sau externe, a aspectelor de natură administrativă, fizică şi tehnică a proiectelor, precum şi a alertelor la neregulă/neregulă gravă pentru proiectele finanţate din Investiţia 8. CEI, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022;
    q) raportează MIPE şi instituţiilor naţionale şi europene relevante orice neregulă/neregulă gravă şi progresele semnificative în desfăşurarea procedurilor administrative şi judiciare aferente, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022;
    r) verifică ex post, prin eşantion, procedurile de achiziţie desfăşurate de beneficiari, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022;
    s) implementează proceduri pentru prevenirea conflictelor de interese, a fraudei, corupţiei, inclusiv prin intermediul aplicaţiilor informatice specifice, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022;
    t) autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererile de transfer, transmise de beneficiarii finanţării în cadrul Investiţiei 8. CEI;
    u) autorizează solicitările de fonduri centralizate la nivelul MAI;
    v) asigură colectarea/introducerea/verificarea şi actualizarea tuturor informaţiilor/documentelor aferente realizării investiţiei/ ţintelor, precum şi a tuturor informaţiilor/documentelor privind procesul de evaluare, contractare, implementare, respectiv autorizare şi plată pentru investiţia/proiectele finanţate în cadrul Investiţiei 8. CEI, utilizând sistemul informatic de management al PNRR, pus la dispoziţie de către MIPE;
    w) asigură arhivarea corespunzătoare, inclusiv în format electronic, a tuturor datelor/documentelor aferente procesului de implementare a acordurilor/contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare/acordurilor de implementare/convenţiilor de finanţare, în conformitate cu funcţiile, atribuţiile şi tipurile de documente specifice şi asigură accesul neîngrădit la acestea al entităţilor naţionale/europene cu atribuţii în verificarea, controlul şi auditarea fondurilor europene şi naţionale;
    x) desfăşoară activităţi de informare şi comunicare aferente Investiţiei 8. CEI, aprobă documentele privind publicitatea şi vizibilitatea proiectelor finanţate în cadrul investiţiei, întocmite de beneficiari, şi monitorizează beneficiarii cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor;
    y) elaborează proiecte de acorduri de implementare/ convenţii de finanţare cu instituţiile/unităţile aflate în subordinea/ coordonarea/sub autoritatea MAI pentru implementarea investiţiilor finanţate prin MRR/Investiţia 8 CEI;
    z) elaborează proiecte de protocoale, acorduri de colaborare cu instituţii care pot contribui sau sprijini implementarea Investiţiei 8. CEI;
    aa) furnizează informaţiile necesare reprezentanţilor MAI pentru luarea deciziilor în cadrul Comitetul interministerial de coordonare a PNRR şi al altor structuri cu rol în gestionarea PNRR;
    bb) propune MIPE modificări ale legislaţiei privind stabilirea cadrului instituţional şi procedural de coordonare, implementare şi control al fondurilor europene şi al reformelor stabilite în cadrul MRR;
    cc) monitorizează stadiul proiectelor implementate de către structurile MAI cu finanţare din PNRR.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Atribuţiile BGE
    ART. 13
    (1) BGE îndeplineşte atribuţii referitoare la identificarea necesităţilor de finanţare, accesarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul implementării programelor/proiectelor finanţate prin granturi externe pe domeniul de competenţă.
    (2) BGE îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    a) asigură îndeplinirea atribuţiilor de structură desemnată a operatorului de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2014-2021 pentru Programul Afaceri interne, în domeniul său de competenţă, potrivit prevederilor Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 39/2018;
    b) monitorizează îndeplinirea condiţiilor de sustenabilitate pentru Programul RO21 „Cooperare în spaţiul Schengen şi combaterea crimei organizate şi a infracţionalităţii transfrontaliere“, finanţat prin Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 în domeniul său de competenţă;
    c) gestionează în mod direct sau indirect mecanisme de tip grant, asigurând sprijin structurilor beneficiare, inclusiv consultanţă privind pregătirea fişelor de proiect, derularea negocierilor cu finanţatorul, încheierea acordurilor de finanţare, a parteneriatelor pentru proiecte finanţate prin granturi externe sau a contractelor de finanţare şi se asigură de coerenţa şi complementaritatea proiectelor, precum şi de nesuprapunerea surselor de finanţare;
    d) monitorizează lansarea de noi surse de finanţare externă prin mecanisme de tip grant dedicate afacerilor interne şi informează structurile MAI cu privire la acestea;
    e) exercită atribuţii de raportare la nivel de programe, proiecte, fonduri şi/sau iniţiative finanţate prin mecanisme de grant, după caz, în conformitate cu regulamentele şi cadrul legal aplicabil granturilor norvegiene aferente domeniului Afacerilor interne, inclusiv prin intermediul aplicaţiilor informatice dedicate;
    f) elaborează note privind stadiul derulării proiectelor în urma verificării raportărilor transmise de beneficiari, respectiv a prelucrării, centralizării şi valorificării informaţiilor, conform prevederilor legale în vigoare şi procedurilor interne de lucru;
    g) exercită atribuţii de monitorizare, verificare şi control la nivel de proiecte şi/sau iniţiative finanţate prin mecanisme de grant, în conformitate cu regulamentele şi cadrul legal aplicabil granturilor norvegiene aferente domeniului Afacerilor interne;
    h) participă la întâlnirile de lucru cu organismele internaţionale care iniţiază sau sunt implicate în programe cu finanţare prin granturi externe de care pot beneficia structurile din MAI;
    i) derulează negocieri în domeniul său de competenţă şi cu respectarea prevederilor legale pentru atragerea de noi surse de finanţare externe de tip grant sau pentru viitoare cadre de programare ale mecanismelor existente, iar în acest sens stabileşte parteneriate cu state şi instituţii SEE, elveţiene sau terţe, precum şi alte organizaţii guvernamentale sau de drept privat din România sau străinătate;
    j) asigură legătura cu structurile MAI privind accesarea şi gestionarea finanţărilor nerambursabile de tip grant şi elaborează situaţii centralizatoare menite să asigure sprijin decizional conducerii MAI;
    k) elaborează, analizează şi emite puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative ce vizează accesarea/gestionarea eficientă a granturilor externe cu incidenţă asupra domeniului de activitate al MAI şi contribuie la elaborarea şi actualizarea cadrului legislativ în domeniul de competenţă;
    l) participă şi organizează şedinţe de lucru/informare/ monitorizare cu beneficiarii granturilor externe, în domeniul său de competenţă;
    m) reprezintă MAI în cadrul negocierilor pentru programarea viitorului cadru de finanţare al Contribuţiei elveţiene, în conformitate cu prevederile şi competenţele legale;
    n) exercită atribuţii în gestionarea Programului aferent Contribuţiei elveţiene post-2019, în conformitate cu prevederile şi competenţele legale;
    o) contribuie la proiectarea şi realizarea de aplicaţii informatice pentru managementul instrumentelor financiare aflate în domeniul său de competenţă, după caz, şi coordonează, verifică şi dispune măsuri privind modalitatea de introducere şi actualizare a datelor de către structurile beneficiare.


    SECŢIUNEA a 5-a
    Atribuţiile CSIC
    ART. 14
    (1) CSIC îndeplineşte atribuţii subsumate activităţilor de secretariat şi de gestionare a informaţiilor clasificate.
    (2) CSIC îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) asigură primirea/expedierea, înregistrarea, evidenţa, trierea şi circuitul lucrărilor de secretariat, precum şi a corespondenţei clasificate, inclusiv prin staţia de fax proprie şi prin staţia de e-mail, la nivelul DFEN;
    b) asigură consultarea informaţiilor clasificate de către personalul autorizat, cu respectarea normelor legale în vigoare;
    c) primeşte, ţine evidenţa şi monitorizează modul de respectare a normelor în vigoare privind păstrarea ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor, a regulamentelor şi a literaturii de specialitate neclasificate/clasificate;
    d) asigură executarea operaţiunilor de păstrare, clasare, arhivare şi inventariere a informaţiilor clasificate ale DFEN;
    e) asigură multiplicarea informaţiilor clasificate pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale ale DFEN potrivit normelor legale în vigoare;
    f) coordonează activitatea de arhivare în cadrul DFEN, conform normelor legale în vigoare;
    g) ţine evidenţa ştampilelor şi sigiliilor şi controlează modul de respectare a normelor în vigoare referitoare la utilizarea şi păstrarea acestora;
    h) asigură primirea, evidenţa, trierea şi înregistrarea petiţiilor adresate conducerii DFEN, precum şi organizarea audienţelor la nivelul unităţii;
    i) asigură realizarea măsurilor organizatorice necesare desfăşurării în condiţii corespunzătoare a şedinţelor de lucru şi a întâlnirilor/audienţelor la conducerea DFEN, precum şi difuzarea/îndeplinirea ordinelor, sarcinilor şi hotărârilor adoptate cu aceste ocazii;
    j) asigură organizarea grupurilor de lucru şi a şedinţelor desfăşurate la nivelul DFEN, precum şi difuzarea/îndeplinirea ordinelor, sarcinilor şi hotărârilor adoptate cu aceste ocazii;
    k) gestionează şi monitorizează îndeplinirea dispoziţiilor primite de la conducerea MAI;
    l) asigură executarea operaţiunilor aferente preluării şi distribuirii drepturilor băneşti şi materiale cuvenite personalului DFEN, atât în mod individual, cât şi colectiv;
    m) asigură primirea şi distribuirea către structurile DFEN a bunurilor materiale de resortul patrimoniu imobiliar, geniu, echipament audiovizual şi participă la executarea inventarierii, conform prevederilor legale;
    n) asigură primirea şi distribuirea către structurile DFEN a bunurilor materiale de resortul comunicaţii şi informatică;
    o) asigură, distribuie şi urmăreşte încadrarea în normele legale de consum a materialelor consumabile;
    p) organizează şi asigură desfăşurarea activităţilor privind utilizarea regulamentară a autovehiculelor la nivelul DFEN;
    q) asigură serviciul de curierat prin poşta specială şi alte servicii de curierat;
    r) asigură redactarea dispoziţiei zilnice, prin centralizarea propunerilor primite de la structurile din componenţa DFEN şi aprobate de conducătorul acesteia, şi ţine evidenţa prezenţei zilnice şi a răspândirilor personalului DFEN, a învoirilor, permisiilor, concediilor medicale şi de odihnă acordate acestuia, precum şi a orelor suplimentare efectuate de acesta;
    s) întocmeşte planificarea serviciului de permanenţă în cadrul DFEN şi documentaţia aferentă;
    t) asigură sprijin pentru activităţile desfăşurate, la nivelul DFEN, pe linie de resurse umane.


    SECŢIUNEA a 6-a
    Atribuţiile CSS
    ART. 15
    (1) CSS îndeplineşte atribuţiile structurii de securitate la nivelul DFEN, precum şi pe cele ale componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţii.
    (2) CSS coordonează, la nivelul DFEN, activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 16
    (1) În exercitarea rolului său, pe linia protecţiei informaţiilor clasificate, CSS îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) elaborează şi supune aprobării conducerii DFEN normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării Direcţiei generale de protecţie internă, denumită în continuare DGPI, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;
    c) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
    d) asigură relaţionarea cu DGPI;
    e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;
    f) consiliază conducerea DFEN în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
    g) informează conducerea DFEN despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
    h) acordă sprijin reprezentanţilor DGPI pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;
    i) organizează activităţi de pregătire specifică a personalului DFEN care are acces la informaţii clasificate;
    j) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate, iniţiază procesul de solicitare a eliberării certificatelor de securitate, din dispoziţia directorului DFEN;
    k) actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;
    l) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de DFEN, pe clase şi niveluri de secretizare;
    m) prezintă conducătorului DFEN propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul DGPI;
    n) efectuează, cu aprobarea conducerii DFEN, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;
    o) ţine evidenţa permiselor de acces în locaţiile de securitate;
    p) coordonează activitatea de inventariere a documentelor ce conţin informaţii clasificate;
    q) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.

    (2) În exercitarea rolului său, pe linia componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţii, CSS îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) implementează şi asigură măsurile de securitate, conform normelor în vigoare;
    b) monitorizează echipamentele care intră/ies din zonele de securitate;
    c) relaţionează cu DGPI în situaţiile în care: planifică dezvoltarea sau achiziţia unor sisteme informatice şi de comunicaţii (SIC) care stochează, procesează ori transmit informaţii clasificate; propune schimbări ale configuraţiei de sistem, conectarea cu alte SIC, schimbarea modului de operare protejată a SIC, modificarea sau înlocuirea software-ului pentru optimizarea securităţii SIC; iniţiază, după caz, proceduri de modificare a clasei ori nivelului de secretizare al SIC deja acreditate, planifică sau propune desfăşurarea oricărei alte activităţi în scopul îmbunătăţirii securităţii SIC acreditate;
    d) iniţiază proceduri de modificare a clasei sau nivelului de secretizare ale SIC care au fost deja acreditate;
    e) planifică sau propune desfăşurarea oricărei alte activităţi în scopul îmbunătăţirii securităţii SIC care au fost deja acreditate;
    f) solicită acreditarea/reacreditarea SIC de la DGPI;
    g) solicită asistenţă de specialitate din partea DGPI pentru stabilirea cerinţelor de securitate şi procedurilor de aplicare necesare şi respectarea acestora de către furnizorii de echipamente, pe durata întregului proces de dezvoltare, instalare şi testare SIC;
    h) răspunde de alegerea, implementarea, justificarea şi controlul facilităţilor de securitate, de natură tehnică, care reprezintă parte componentă a SIC;
    i) asigură exploatarea în condiţii de securitate a SIC;
    j) realizează legătura dintre contractant şi DGPI;
    k) participă la selecţionarea, organizarea şi realizarea pregătirii personalului cu atribuţii în domeniul INFOSEC;
    l) organizează şi desfăşoară convocări de instruire cu personalul DFEN şi utilizatorii SIC;
    m) verifică periodic sau în timp real implementarea măsurilor de protecţie în SIC din cadrul DFEN, pentru a se asigura că securitatea acestuia este în concordanţă cu cerinţele de securitate aprobate de DGPI;
    n) ţine evidenţa echipamentelor SIC, proprietate privată, autorizate să funcţioneze în incinta DFEN, conform normelor legale în vigoare;
    o) cercetează incidentele de securitate şi raportează rezultatele, ierarhic, către DGPI, concomitent cu aplicarea unor măsuri de reducere a consecinţelor;
    p) elaborează şi actualizează proceduri operaţionale de securitate;
    q) monitorizează permanent toate aspectele de securitate specifice SIC;
    r) elaborează şi actualizează documentele „Cerinţele de securitate specifice“ şi „Cerinţele de securitate comune“;
    s) actualizează şi ţine evidenţa utilizatorilor autorizaţi;
    t) asigură evidenţa evenimentelor legate de securitatea sistemului şi a sesiunilor de lucru;
    u) ia măsuri tehnice şi organizatorice pentru evidenţa şi protecţia mediilor de stocare ce conţin informaţii clasificate.


    SECŢIUNEA a 7-a
    Atribuţiile CMP
    ART. 17
    CMP are următoarele atribuţii:
    a) analizează/formulează puncte de vedere/propune spre avizare documentele de politici publice elaborate de structurile MAI şi transmise spre consultare DFEN;
    b) participă la elaborarea de strategii, planuri de acţiune şi alte documente de planificare ale DFEN, în colaborare cu celelalte compartimente funcţionale ale DFEN;
    c) formulează propuneri de îmbunătăţire a activităţii DFEN, diseminează instrumente de lucru specifice şi concepte ale managementului public modern;
    d) monitorizează modul de aplicare la nivelul DFEN a strategiilor şi a altor documente programatice de la nivel naţional;
    e) desfăşoară activităţi specifice de asistenţă în domeniul fondurilor externe nerambursabile;
    f) desfăşoară activităţi de control în domeniul fondurilor externe nerambursabile;
    g) participă la realizarea de analize ale stadiului de implementare a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;
    h) participă la analizarea surselor de finanţare existente pentru atingerea priorităţilor şi obiectivelor MAI;
    i) participă la realizarea de analize şi studii privind nevoile de finanţare ale structurilor MAI şi sursele de finanţare existente;
    j) participă la elaborarea ghidurilor, procedurilor şi metodologiilor pentru facilitarea accesării şi implementării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;
    k) participă în grupuri de lucru specifice pentru identificarea nevoilor, stabilirea priorităţilor şi identificarea surselor de finanţare în domeniul specific de activitate al MAI;
    l) participă în echipe de proiect pentru elaborarea şi implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, cu atribuţii specifice stabilite prin ordinul de numire în echipa de proiect şi prin contractul de finanţare;
    m) participă la şedinţe de informare şi ateliere de lucru cu structurile din MAI în domeniul specific de activitate;
    n) elaborează cereri de finanţare/fişe de proiecte pentru atingerea obiectivelor specifice ale DFEN;
    o) colaborează cu alte instituţii publice şi autorităţi finanţatoare în domeniul fondurilor europene;
    p) elaborează puncte de vedere şi analizează documentele din domeniul de competenţă;
    q) desfăşoară activităţi privind noul cadru financiar multianual;
    r) desfăşoară activităţi pe linie de resurse umane, la nivelul DFEN, sub coordonarea conducerii direcţiei, la solicitarea şi în limitele stabilite de Direcţia generală management resurse umane.


    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 18
    (1) În cadrul relaţiilor de serviciu/muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de întreg personalul.
    (2) Este interzisă orice formă de discriminare bazată pe criteriu de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, funcţie sau apartenenţă la o anumită categorie profesională, precum şi emiterea oricărei dispoziţii în măsură de a discrimina o persoană.
    (3) Pentru prevenirea şi eliminarea oricăror comportamente, definite drept discriminare, DFEN are obligaţiile prevăzute de Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 19
    Personalul DFEN are obligaţia de a cunoaşte şi de a aplica, în părţile ce îl privesc, prevederile prezentului regulament.

    ART. 20
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1

    la regulament
    ORGANIGRAMA
    Direcţiei fonduri externe nerambursabile
 (a se vedea imaginea asociată)
    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

    ANEXA 2

    la regulament
    DIAGRAMA DE RELAŢII
    a Direcţiei fonduri externe nerambursabile
 (a se vedea imaginea asociată)
    *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016