Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
REGULAMENT din 29 septembrie 2011 privind recunoasterea in invatamantul tertiar nonuniversitar a studiilor obtinute in cadrul invatamantului liceal - filiera tehnologica sau vocationala
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 29 septembrie 2011  privind recunoasterea in invatamantul tertiar nonuniversitar a studiilor obtinute in cadrul invatamantului liceal - filiera tehnologica sau vocationala    Twitter Facebook
Cautare document

REGULAMENT din 29 septembrie 2011 privind recunoasterea in invatamantul tertiar nonuniversitar a studiilor obtinute in cadrul invatamantului liceal - filiera tehnologica sau vocationala

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 24 octombrie 2011

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezentul regulament reglementeazã recunoaşterea studiilor obţinute în învãţãmântul liceal - filiera tehnologicã sau vocaţionalã în învãţãmântul terţiar nonuniversitar, în vederea construirii unui traseu de învãţare care sã evite dubla parcurgere a unor secvenţe de formare profesionalã.
    ART. 2
    (1) Prevederile prezentului regulament se aplicã absolvenţilor filierei tehnologice sau vocaţionale din învãţãmântului liceal de stat, privat ori confesional, acreditat sau autorizat, indiferent de forma de învãţãmânt absolvitã (învãţãmânt cu frecvenţã ori învãţãmânt cu frecvenţã redusã).
    (2) Prevederile prezentului regulament se aplicã pentru persoanele admise în învãţãmântul terţiar nonuniversitar, absolvenţi ai învãţãmântului liceal - filiera tehnologicã sau vocaţionalã, cu sau fãrã diplomã de bacalaureat, care doresc sã se specializeze în învãţãmântul terţiar nonuniversitar în acelaşi domeniu studiat în liceu sau în alt domeniu.
    (3) Recunoaşterea rezultatelor învãţãrii dobândite în învãţãmântul liceal - filiera tehnologicã sau vocaţionalã se realizeazã dupã transferul acestora în cadrul programului de formare din învãţãmântul terţiar nonuniversitar.
    (4) Transferul şi recunoaşterea rezultatelor învãţãrii dobândite în învãţãmântul liceal - filiera tehnologicã sau vocaţionalã se realizeazã pentru calificãrile profesionale pentru care existã standarde de pregãtire profesionalã, calificãri înscrise în Registrul naţional al calificãrilor, stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului şi aprobate prin hotãrâre a Guvernului.
    (5) Transferul şi recunoaşterea rezultatelor învãţãrii dobândite în liceu se realizeazã în cadrul unitãţii de învãţãmânt care organizeazã învãţãmântul terţiar nonuniversitar, atât pentru persoanele admise în urma susţinerii concursului de admitere în unitatea de învãţãmânt respectivã, cât şi pentru persoanele cãrora le-a fost recunoscutã admiterea susţinutã în altã unitate de învãţãmânt.

    CAP. II
    Transferul şi recunoaşterea rezultatelor învãţãrii

    ART. 3
    Transferul şi recunoaşterea rezultatelor învãţãrii dobândite de absolvenţii învãţãmântului liceal - filiera tehnologicã sau vocaţionalã se realizeazã cu respectarea urmãtoarelor principii:
    a) identificarea, evaluarea, transferul şi recunoaşterea rezultatelor învãţãrii dobândite se realizeazã individual, la solicitarea persoanei interesate;
    b) identificarea, evaluarea, transferul şi recunoaşterea rezultatelor învãţãrii se realizeazã cu asigurarea accesului şi a tratamentului egal tuturor persoanelor care îndeplinesc condiţiile prevãzute de prezentul regulament;
    c) procedurile şi criteriile pentru identificarea, evaluarea, transferul şi recunoaşterea rezultatelor învãţãrii sunt corecte, nepãrtinitoare, transparente şi susţinute de mecanisme de asigurare a calitãţii;
    d) modalitãţile de identificare, evaluare, transfer şi recunoaştere a rezultatelor învãţãrii respectã interesele legitime ale persoanelor.
    ART. 4
    Procesul de transfer şi recunoaştere a rezultatelor învãţãrii dobândite în învãţãmântul liceal - filiera tehnologicã sau vocaţionalã se organizeazã conform unei proceduri elaborate la nivelul unitãţii de învãţãmânt organizatoare a învãţãmântului terţiar nonuniversitar, care se bazeazã pe principiile descrise la art. 3 şi are în vedere urmãtoarele:
    a) procedura se aplicã dupã încheierea concursului de admitere în învãţãmântul terţiar nonuniversitar, înaintea începerii programului de formare;
    b) pentru aplicarea etapelor procedurale referitoare la transferul şi recunoaşterea rezultatelor învãţãrii obţinute în liceu, în unitatea de învãţãmânt care şcolarizeazã elevi în învãţãmântul terţiar nonuniversitar se constituie, prin decizie a directorului, comisia de transfer şi recunoaştere a rezultatelor învãţãrii, denumitã în continuare comisie;
    c) transferul şi recunoaşterea rezultatelor învãţãrii au în vedere inclusiv stagiile de pregãtire practicã, realizate pe durata învãţãmântului liceal - filiera tehnologicã sau vocaţionalã, organizate în unitatea de învãţãmânt, la operatori economici ori instituţii publice sau private cu care unitatea de învãţãmânt a avut încheiate contracte/convenţii-cadru ori la organizaţii-gazdã din cadrul unor programe ale Uniunii Europene - componenta de formare profesionalã iniţialã;
    d) rezultatele posibile ale aplicãrii procedurii sunt:
    (i) reducerea duratei perioadei de pregãtire, în conformitate cu rezultatele învãţãrii dobândite pe durata învãţãmântului liceal - filiera tehnologicã sau vocaţionalã; şi/sau
    (ii) personalizarea parcursului de formare prin transferul şi recunoaşterea unora dintre rezultatele învãţãrii dobândite pe durata învãţãmântului liceal - filiera tehnologicã sau vocaţionalã.
    ART. 5
    Componenţa comisiei este urmãtoarea:
    a) preşedinte - directorul/directorul adjunct al unitãţii de învãţãmânt, cadru didactic de specialitate; în cazul în care niciunul dintre aceştia nu este cadru didactic de specialitate va fi desemnat ca preşedinte responsabilul ariei curriculare "Tehnologii", cadru didactic de specialitate;
    b) membri evaluatori: cadre didactice de specialitate pentru disciplinele din aria curricularã "Tehnologii" specifice domeniului profesional în care vor fi recunoscute rezultatele învãţãrii;
    c) secretar - secretarul unitãţii de învãţãmânt sau un cadru didactic de specialitate din respectiva unitate de învãţãmânt.
    ART. 6
    Procedura cuprinde prevederi obligatorii referitoare la atribuţiile/activitãţile principale ale comisiei, inclusiv precizãri legate de:
    a) identificarea elevilor admişi care pot beneficia de transferul şi recunoaşterea rezultatelor învãţãrii dobândite în liceu - filiera tehnologicã sau vocaţionalã;
    b) aplicarea etapelor procedurale de transfer şi recunoaştere a rezultatelor învãţãrii dobândite în liceu - filiera tehnologicã sau vocaţionalã;
    c) întocmirea proceselor-verbale corespunzãtoare atribuţiilor/activitãţilor principale desfãşurate în cadrul comisiei, semnate de toţi membrii comisiei;
    d) consemnarea în scris şi comunicarea cãtre persoanele solicitante a rezultatelor aplicãrii procedurilor de transfer şi recunoaştere a rezultatelor învãţãrii dobândite în liceu.
    ART. 7
    Etapele procedurale urmate de comisie şi cuprinse în procedura elaboratã la nivelul şcolii sunt urmãtoarele:
    1. identificarea elevilor admişi care pot beneficia de transferul şi recunoaşterea rezultatelor învãţãrii dobândite;
    2. analiza conformitãţii rezultatelor învãţãrii cu standardul de pregãtire profesionalã corespunzãtor calificãrii profesionale din învãţãmântul terţiar nonuniversitar;
    3. validarea rezultatelor învãţãrii dobândite în liceu;
    4. acordarea punctelor de credit asociate rezultatelor învãţãrii dobândite în liceu;
    5. transferul rezultatelor învãţãrii validate;
    6. recunoaşterea rezultatelor învãţãrii validate.
    ART. 8
    Identificarea elevilor admişi care pot beneficia de transferul şi recunoaşterea rezultatelor învãţãrii dobândite se realizeazã astfel:
    a) comisia informeazã, prin afişare la avizierul şcolii, asupra posibilitãţii de transfer şi recunoaştere a rezultatelor învãţãrii obţinute în liceu, în vederea flexibilizãrii parcursului de formare. Se va solicita elevilor admişi depunerea unei cereri scrise, însoţitã de documente doveditoare ale competenţelor profesionale dobândite în liceu - filiera tehnologicã sau vocaţionalã: certificat(e) de calificare profesionalã, suplimentul la foaia matricolã, certificatul de mobilitate Europass pentru stagiile de pregãtire practicã absolvite în cadrul programelor Uniunii Europene, suplimentul descriptiv al fiecãrui certificat de calificare profesionalã, în format Europass sau în format anterior acestuia, portofoliu educaţional/portofoliu personal pentru educaţie permanentã;
    b) persoanele interesate depun la secretariatul unitãţii de învãţãmânt cererile scrise şi, dupã caz, documentele doveditoare ale competenţelor profesionale.
    ART. 9
    Analiza conformitãţii rezultatelor învãţãrii cu standardul de pregãtire profesionalã corespunzãtor calificãrii profesionale din învãţãmântul terţiar nonuniversitar se realizeazã astfel:
    a) comisia realizeazã analiza conformitãţii pentru elevii solicitanţi identificaţi în etapa anterioarã;
    b) prin analiza conformitãţii se constatã dacã rezultatele învãţãrii dobândite de elev în liceu - filiera tehnologicã sau vocaţionalã, evaluate şi certificate, corespund standardului de pregãtire profesionalã pentru calificarea din învãţãmântul terţiar nonuniversitar pentru care acesta a fost admis.
    ART. 10
    Validarea rezultatelor învãţãrii dobândite în liceu se realizeazã astfel:
    a) în urma analizei, rezultatele învãţãrii dobândite de elev în învãţãmântul liceal - filiera tehnologicã sau vocaţionalã, care corespund în întregime celor prevãzute de standardul de pregãtire profesionalã al calificãrii profesionale din învãţãmântul terţiar nonuniversitar la care a fost admis, sunt validate ca fiind dobândite;
    b) validarea rezultatelor învãţãrii se poate realiza pentru una sau mai multe unitãţi de competenţe a/ale calificãrii profesionale din învãţãmântul postliceal ori pentru o parte din competenţele ce aparţin unei unitãţi de competenţe.
    ART. 11
    Acordarea punctelor de credit asociate rezultatelor învãţãrii dobândite în liceu se realizeazã astfel:
    a) în cazul în care sunt validate rezultatele învãţãrii corespunzãtoare unei unitãţi întregi de competenţe din standardul de pregãtire profesionalã al calificãrii din învãţãmântul terţiar nonuniversitar pentru care elevul a fost admis, acestuia i se acordã punctele de credit asociate;
    b) în situaţia în care se valideazã numai o parte din competenţele unei unitãţi de competenţã, acordarea punctelor de credit se realizeazã dupã ce elevul parcurge procesul de pregãtire personalizat şi, în urma evaluãrii, se constatã dobândirea rezultatelor învãţãrii prevãzute pentru întreaga unitate de competenţe. În evaluarea întregii unitãţi de competenţe, rezultatele obţinute de cãtre elev la evaluãrile anterior realizate sunt considerate valabile şi consemnate ca atare.
    ART. 12
    Transferul rezultatelor învãţãrii validate se realizeazã astfel:
    a) rezultatele învãţãrii validate şi punctele de credit asociate pentru o întreagã unitate de competenţe sunt transferate în cadrul programului de calificare din învãţãmântul terţiar nonuniversitar;
    b) transferul rezultatelor învãţãrii, care corespund în totalitate unei unitãţi de competenţe, conduce la scurtarea duratei de pregãtire. Rezultatul obţinut de cãtre elev în urma evaluãrii anterior realizate este considerat valabil şi consemnat ca atare, iar elevul nu va mai parcurge procesul de pregãtire şi evaluare aferent acestei unitãţi;
    c) în situaţia în care se transferã competenţe individuale, elevul nu mai parcurge procesul de pregãtire şi de evaluare aferent acestor competenţe, rezultatul obţinut de cãtre elev în urma evaluãrii anterior realizate fiind considerat valabil şi consemnat ca atare. În acest caz, pentru dobândirea rezultatelor învãţãrii prevãzute de calificarea ce urmeazã a fi certificatã la finalizarea învãţãmântului terţiar nonuniversitar se personalizeazã programul de pregãtire individual conform planului de învãţãmânt specific;
    d) transferul competenţelor individuale nu scuteşte elevul de procesul de pregãtire şi evaluare pentru celelalte competenţe din unitatea integralã de competenţe a standardului de pregãtire profesionalã.
    ART. 13
    Recunoaşterea rezultatelor învãţãrii validate se realizeazã astfel:
    a) recunoaşterea rezultatelor învãţãrii validate şi transferate se face în scris de cãtre comisie. Aceasta consemneazã într-un proces-verbal unitãţile de competenţe şi punctele de credit asociate, respectiv competenţele individuale şi rezultatele obţinute de cãtre elev la evaluãrile anterior realizate;
    b) unitãţile de competenţe şi creditele asociate, respectiv competenţele individuale recunoscute şi rezultatele evaluãrilor acestora sunt înscrise în documentele şcolare ale elevului;
    c) recunoaşterea competenţelor individuale este însoţitã de programul personalizat de pregãtire, prin care elevul nu mai parcurge programul de pregãtire şi evaluare aferent competenţelor recunoscute;
    d) recunoaşterea rezultatelor învãţãrii anterior dobândite şi programul personalizat de parcurgere a programului de calificare se transmit în scris elevului şi se aduc la cunoştinţa persoanelor responsabile cu asigurarea pregãtirii elevilor;
    e) recunoaşterea unor unitãţi de competenţe şi competenţe individuale nu scuteşte elevul de participarea la procesul de pregãtire şi evaluare pentru celelalte competenţe sau unitãţi de competenţe ale calificãrii.
    ART. 14
    (1) Rezultatele învãţãrii validate, transferate şi recunoscute de cãtre unitatea de învãţãmânt sunt înscrise în documentele şcolare şi în suplimentul descriptiv al certificatului de calificare profesionalã, pentru elevii care promoveazã examenul de certificare a calificãrilor profesionale.
    (2) Rezultatele învãţãrii dobândite de elev care acoperã alte cunoştinţe, deprinderi şi competenţe generale decât cele precizate de standardul de pregãtire profesionalã sunt înscrise în portofoliul educaţional al elevului.
    ART. 15
    Modul de organizare şi desfãşurare a cursurilor de pregãtire pentru calificãrile profesionale din învãţãmântul terţiar nonuniversitar, în condiţiile existenţei unui program individualizat pentru elevii ale cãror rezultate ale învãţãrii anterior dobândite au fost recunoscute, este decis, în acord cu comisia, de conducerea unitãţii de învãţãmânt care asigurã şcolarizarea.

    CAP. III
    Dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 16
    (1) Procesul-verbal cuprinzând recunoaşterea rezultatelor învãţãrii validate şi transferate (unitãţile de competenţe şi punctele de credit asociate, respectiv competenţele individuale şi rezultatele obţinute de cãtre elevi la evaluãrile anterior realizate), întocmit în conformitate cu prevederile art. 13 lit. a), se arhiveazã şi se pãstreazã permanent în arhiva unitãţii de învãţãmânt.
    (2) Celelalte documente elaborate de comisie se arhiveazã pânã la sfârşitul şcolarizãrii elevilor beneficiari ai procesului de recunoaştere a studiilor, conform prevederilor legale.
    (3) Completarea documentelor şcolare şi a actelor de studii include rezultatele învãţãrii transferate şi recunoscute şi se realizeazã conform dispoziţiilor în vigoare.
    ART. 17
    Rezultatele şcolare se valideazã conform regulamentului şcolar şi sunt trecute în registrul matricol.
    ART. 18
    Lista definiţiilor termenilor şi expresiilor utilizate în regulament este prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul regulament.


    ANEXĂ
    la regulament

                             LISTA
             definiţiilor termenilor şi expresiilor
                   utilizate în regulament

    1. Competenţa reprezintã capacitatea de a utiliza cunoştinţe, deprinderi, aptitudini şi capacitãţi în situaţii de lucru curente sau noi.
    2. Creditele reprezintã o mãsurã a volumului şi complexitãţii rezultatelor învãţãrii dobândite de un elev pe parcursul unui program de formare profesionalã, folosite pentru a indica progresele înregistrate şi completarea unui program de formare care conduce cãtre obţinerea unei calificãri. Creditele sunt folosite pentru a permite transferul de la o calificare la alta, de la un nivel de calificare la altul şi de la un sistem de învãţare la altul.
    3. Punctele de credit constituie cuantificarea numericã a importanţei unei unitãţi de rezultate ale învãţãrii raportate la o calificare. Pentru învãţãmântul profesional şi tehnic, punctele de credit sunt alocate pentru o calificare şi pentru fiecare unitate de rezultate ale învãţãrii şi sunt precizate în standardul de pregãtire profesionalã.
    4. Rezultatele învãţãrii reprezintã ceea ce se aşteaptã de la un elev implicat în procesul de învãţare sã cunoascã, sã înţeleagã şi sã fie capabil sã execute/sã demonstreze la finalizarea unui program de formare profesionalã. Rezultatele învãţãrii sunt definite sub formã de cunoştinţe, deprinderi şi competenţe personale şi profesionale (autonomie şi responsabilitate, capacitatea de a învãţa, competenţe sociale şi de comunicare, competenţe profesionale). Pentru învãţãmântul profesional şi tehnic, rezultatele învãţãrii reprezintã competenţele profesionale din standardul de pregãtire profesionalã.
    5. Unitatea de rezultate ale învãţãrii este partea unei calificãri care cuprinde un set coerent de cunoştinţe, deprinderi şi competenţe generale, care pot fi evaluate şi validate. Pentru învãţãmântul profesional şi tehnic, unitatea de rezultate ale învãţãrii este unitatea de competenţe profesionale din standardul de pregãtire profesionalã.
    6. Evaluarea rezultatelor învãţãrii reprezintã procesul prin care se stabileşte faptul cã un elev a dobândit anumite cunoştinţe, deprinderi şi competenţe.
    7. Validarea rezultatelor învãţãrii este procesul prin care se confirmã cã rezultatele învãţãrii dobândite de un elev, evaluate şi certificate, corespund cerinţelor specifice pentru o unitate de rezultate ale învãţãrii sau o calificare. Pentru calificãrile din învãţãmântul profesional şi tehnic aceste cerinţe specifice sunt precizate în standardul de pregãtire profesionalã.
    8. Transferul rezultatelor învãţãrii şi al creditelor asociate este procesul prin care rezultatele învãţãrii şi creditele asociate acestora sunt transferate şi integrate în programul de formare profesionalã pe care îl urmeazã elevul.
    9. Recunoaşterea rezultatelor învãţãrii este procesul prin care se acordã un statut oficial rezultatelor învãţãrii şi competenţelor dobândite, evaluate şi validate, în vederea acordãrii certificatului de calificare profesionalã.
    10. Certificarea rezultatelor învãţãrii reprezintã procesul prin care se confirmã în mod formal rezultatele învãţãrii dobândite de un elev, în urma unui proces de evaluare.

                      -------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016