Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 29 noiembrie 2000  de aplicare a dispozitiilor   Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 29 noiembrie 2000 de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 13 decembrie 2000

CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) Serviciile de reintegrare socialã a infractorilor şi de supraveghere a executãrii sancţiunilor neprivative de libertate, denumite în continuare servicii de reintegrare socialã şi supraveghere, sunt organisme specializate, fãrã personalitate juridicã, aflate sub autoritatea Ministerului Justiţiei, care au ca principale atribuţii reintegrarea socialã a persoanelor care au sãvârşit infracţiuni, menţinute în stare de libertate, supravegherea executãrii obligaţiilor stabilite de instanta de judecata în sarcina acestora, precum şi asistenta şi consilierea persoanelor condamnate, la cererea acestora.
(2) Serviciile de reintegrare socialã şi supraveghere se organizeazã şi funcţioneazã pe lângã fiecare tribunal. Sediile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.
(3) Serviciile de reintegrare socialã şi supraveghere colaboreazã cu alte instituţii şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, în vederea reducerii fenomenului infractional şi creşterii gradului de siguranta socialã.
ART. 2
Principiile activitãţii de reintegrare socialã a infractorilor şi de supraveghere a executãrii sancţiunilor neprivative de libertate sunt:
a) respectarea legii şi a hotãrârilor judecãtoreşti;
b) respectarea drepturilor omului şi a demnitãţii umane şi evitarea discriminarii pe orice temei;
c) sprijinirea şi încurajarea permanenta a persoanelor supravegheate, asistate şi consiliate, în vederea reintegrarii lor în societate şi în vederea asumarii responsabilitãţii propriilor acţiuni, prin formarea unei atitudini corecte fata de munca, ordinea de drept şi regulile de convieţuire socialã.
ART. 3
(1) Coordonarea activitãţii de reintegrare socialã a infractorilor şi de supraveghere a executãrii sancţiunilor neprivative de libertate se realizeazã de cãtre Direcţia de reintegrare socialã a infractorilor şi de supraveghere a executãrii sancţiunilor neprivative de libertate din cadrul Ministerului Justiţiei, denumita în continuare Direcţia de reintegrare socialã şi supraveghere.
(2) Controlul activitãţii de reintegrare socialã şi supraveghere se realizeazã de cãtre inspectorii de reintegrare socialã şi supraveghere din cadrul direcţiei prevãzute la alin. (1).

CAP. 2
Activitatea serviciilor de reintegrare socialã şi supraveghere
SECŢIUNEA 1
Competenta teritorialã a serviciilor de reintegrare socialã şi supraveghere
ART. 4
(1) Serviciul de reintegrare socialã şi supraveghere este competent sa exercite atribuţiile prevãzute de lege cu privire la persoanele fata de care s-au dispus mãsurile prevãzute la art. 86^3 alin. 1 din Codul penal sau una ori mai multe dintre obligaţiile prevãzute la art. 86^3 alin. 3 sau la art. 103 alin. 3 din Codul penal, precum şi cu privire la inculpatii pentru care instanta a solicitat referate de evaluare, care locuiesc în circumscripţia tribunalului pe lângã care funcţioneazã serviciul de reintegrare socialã şi supraveghere.
(2) În cazul persoanelor condamnate la o pedeapsa cu privare de libertate, care sunt incluse în programe de resocializare, competent este serviciul de reintegrare socialã şi supraveghere de pe lângã tribunalul în a cãrui circumscripţie se afla unitatea penitenciara la care acestea îşi executa pedeapsa.
ART. 5
(1) În desfãşurarea activitãţii de reintegrare socialã şi supraveghere serviciul de reintegrare socialã şi supraveghere îşi verifica din oficiu competenta.
(2) În cazul în care serviciul de reintegrare socialã şi supraveghere constata ca nu este competent din punct de vedere teritorial sa îşi exercite atribuţiile, înştiinţeazã de îndatã instanta de judecata care l-a sesizat.

SECŢIUNEA a 2-a
Referatele de evaluare
ART. 6
(1) Referatul de evaluare, întocmit de serviciul de reintegrare socialã şi supraveghere conform dispoziţiilor <>art. 11 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2000 , este un referat scris, cu caracter consultativ şi de orientare, având rolul de a oferi instanţei de judecata date privind persoana inculpatului sau, dupã caz, persoanele menţionate la <>art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2000 , nivelul instrucţiei şcolare, comportamentul, factorii care influenţeazã sau care pot influenta conduita generalã, precum şi perspectivele reintegrarii în societate.
(2) Referatul de evaluare trebuie sa fie obiectiv, concis, concret, clar şi coerent.
ART. 7
(1) Referatul de evaluare este întocmit de consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere, în baza uneia sau mai multor intrevederi cu persoana pentru care instanta a solicitat referat de evaluare.
(2) Ori de câte ori apreciazã ca este necesar, serviciul de reintegrare socialã şi supraveghere va solicita autoritãţilor competente desemnarea unor specialişti în vederea întocmirii referatului de evaluare. Aceşti specialişti pot fi psihologi, sociologi, cadre didactice, medici sau oricare alţi specialişti a cãror opinie este consideratã necesarã.
(3) Consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere va contacta, dupã caz, membrii familiei, şcoala sau unitatea la care persoana îşi desfãşoarã activitatea, precum şi orice alte persoane care ar putea oferi informaţii utile pentru întocmirea referatului de evaluare.
(4) În cazul în care persoana cu privire la care se întocmeşte referatul de evaluare nu colaboreazã la realizarea acestuia, consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere va mentiona în referat refuzul de cooperare.
ART. 8
Consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere desemnat sa întocmeascã referatul de evaluare:
a) stabileşte de îndatã, dar nu mai târziu de 5 zile de la data primirii solicitãrii instanţei de judecata, locul, data şi ora primei intrevederi cu persoana pentru care s-a solicitat referatul de evaluare. Prima intrevedere cu persoana pentru care s-a solicitat referatul de evaluare trebuie sa aibã loc în termen de 7 zile de la data primirii solicitãrii instanţei de judecata. În cazul minorilor consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere stabileşte locul, data şi ora intrevederii sau intrevederilor cu minorul, precum şi cu pãrinţii, cu cel care l-a adoptat, cu tutorele sau, dupã caz, cu persoanele sau cu reprezentanţii instituţiilor cãrora le-a fost încredinţatã supravegherea minorului;
b) contacteaza persoanele şi instituţiile care ar putea furniza informaţii utile despre persoana evaluatã, nivelul instrucţiei şcolare, comportamentul acesteia, mediul social şi familial;
c) consemneazã, cu ocazia fiecãrei intrevederi, datele necesare şi utile pentru întocmirea referatului de evaluare; d) propune şefului serviciului de reintegrare socialã şi supraveghere, atunci când considera necesar, luarea mãsurilor prevãzute la art. 7 alin. (2);
e) întocmeşte referatul de evaluare pe baza informaţiilor obţinute şi îl supune spre analiza şi semnare şefului serviciului de reintegrare socialã şi supraveghere;
f) înainteazã referatul de evaluare instanţei de judecata în termen de 14 zile de la primirea solicitãrii.
ART. 9
(1) Referatul de evaluare cuprinde urmãtoarele pãrţi:
a) introducere;
b) sursele de informaţii utilizate la întocmirea lui;
c) date privind persoana pentru care a fost solicitat;
d) factorii care influenţeazã sau pot influenta conduita generalã a persoanei pentru care a fost solicitat;
e) perspectivele de reintegrare în societate.
(2) Referatul de evaluare va purta pe prima pagina, în coltul din stanga sus, antetul serviciului de reintegrare socialã şi supraveghere, iar în coltul din dreapta sus, menţiunea "Strict confidenţial dupã completare".
(3) Fiecare pagina scrisã a referatului de evaluare va purta în coltul din dreapta jos ştampila şi semnatura şefului serviciului de reintegrare socialã şi supraveghere.
(4) Modelul referatului de evaluare, cu elementele pe care le cuprinde, este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul regulament.
(5) Dupã completarea datelor cuprinse în introducere celelalte pãrţi ale referatului de evaluare vor fi prezentate pe scurt, într-o forma narativa, evitandu-se pe cat posibil folosirea unor termeni de specialitate sau a unor exprimari care ar face dificila înţelegerea conţinutului referatului de evaluare.
(6) În cazul în care în conţinutul referatului de evaluare rãmân pagini sau spaţii libere, acestea se vor bara dupã întocmirea referatului de evaluare.
ART. 10
(1) Sursele de informaţii care au fost utilizate la întocmirea referatului de evaluare vor fi prezentate sintetic, avându-se în vedere atât persoanele cu care au avut loc intrevederi, cat şi eventualele documente consultate.
(2) Sursele de informaţii vor cuprinde urmãtoarele precizãri:
a) numãrul de intrevederi avute şi, dupã caz, refuzul de cooperare sau eventualele îndoieli privind acuratetea informaţiilor, prezentate motivat;
b) sursele de informaţii la care nu a fost posibil accesul.
ART. 11
Redactarea partii din referatul de evaluare, referitoare la datele privind persoana pentru care acesta a fost solicitat, se va face diferenţiat, dupã cum se referã la inculpati sau la persoanele prevãzute la <>art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2000 .
ART. 12
(1) În cazul inculpaţilor datele privind persoana acestora se referã la:
a) trecutul infractional;
b) mediul familial şi social;
c) nivelul instrucţiei şcolare şi al pregãtirii profesionale;
d) comportamentul persoanei înainte şi dupã comiterea faptei;
e) factorii care au favorizat comportamentul infractional;
f) dacã este cazul, modul în care au îndeplinit anterior obligaţiile stabilite de instanta de judecata.
(2) În cazul inculpaţilor minori datele privind persoana acestora vor privi şi condiţiile în care au crescut şi au trãit, precum şi modul în care pãrinţii, cei care i-au adoptat sau tutorele îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin.
(3) Atunci când considera necesar consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere va include în referatul de evaluare date privind starea fizica şi mintalã, precum şi dezvoltarea intelectualã şi morala a inculpatului, furnizate de specialişti desemnaţi în acest scop.
ART. 13
(1) În cazul persoanelor prevãzute la <>art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2000 datele privind persoana acestora se referã la mediul familial şi social, evoluţia persoanei din punct de vedere educaţional şi profesional, comportamentul pe perioada supravegherii, precum şi modul în care au executat obligaţiile stabilite de instanta de judecata.
(2) În cazul minorilor aflaţi sub supraveghere datele privind persoana acestora vor privi şi modul în care pãrinţii, cei care i-au adoptat sau tutorele îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin, precum şi, dupã caz, modul de colaborare dintre serviciul de reintegrare socialã şi supraveghere şi persoana sau instituţia legal insarcinata cu supravegherea minorului sau cu instituţia publica la care minorul executa obligaţia prevãzutã la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal.
(3) Dispoziţiile art. 12 alin. (3) se aplica în mod corespunzãtor.
ART. 14
(1) Factorii care influenţeazã sau care pot influenta conduita generalã a persoanei pentru care a fost solicitat referatul de evaluare se referã atât la factorii de natura sa inhibe dezvoltarea comportamentului infractional, cat şi la factorii de natura sa accentueze dezvoltarea acestuia.
(2) În cazul persoanelor supravegheate acest capitol va cuprinde şi referiri privind riscul de sãvârşire din nou a unor infracţiuni şi riscul pentru siguranta publica, precum şi riscul de sinucidere sau de autovatamare.
ART. 15
(1) Perspectivele de reintegrare în societate vor fi estimate dupã analiza tuturor datelor cuprinse în referatul de evaluare şi vor fi prezentate pe scurt, obiectiv şi motivat.
(2) În cazul inculpaţilor nu se vor face propuneri sau recomandãri instanţei de judecata privind soluţia ce urmeazã sa fie data în cauza.
(3) În cazul persoanelor prevãzute la <>art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2000 , dacã se constata ca sansele de reintegrare în societate sunt reduse, se va face doar menţiune în acest sens, fãrã a se formula propuneri sau recomandãri instanţei de judecata privind mãsura ce trebuie luatã.

SECŢIUNEA a 3-a
Supravegherea în comunitate

§.1. Actele necesare în vederea supravegherii
ART. 16
(1) Îndeplinirea obligaţiilor impuse de instanta de judecata în sarcina persoanelor menţionate la <>art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2000 este supravegheatã de serviciile de reintegrare socialã şi supraveghere.
(2) Serviciile de reintegrare socialã şi supraveghere vor încheia protocoale cu organizaţiile neguvernamentale care desfãşoarã activitãţi în domeniu, în vederea colaborãrii în procesul de reintegrare a infractorilor şi a supravegherii eficiente a acestora.
(3) Convenţiile civile cu colaboratorii prevãzuţi la <>art. 5 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2000 se încheie cu aprobarea Direcţiei de reintegrare socialã şi supraveghere şi cu avizul Direcţiei economice din cadrul Ministerului Justiţiei.
ART. 17
Persoanele supuse supravegherii în comunitate de cãtre serviciile de reintegrare socialã şi supraveghere, conform <>art. 11 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2000 , sunt:
a) persoanele condamnate, cãrora instanta de judecata le-a impus respectarea mãsurilor prevãzute la art. 86^3 alin. 1 din Codul penal;
b) persoanele condamnate, cãrora instanta de judecata le-a impus respectarea uneia sau mai multora dintre obligaţiile prevãzute la art. 86^3 alin. 3 din Codul penal;
c) minorii cãrora instanta de judecata le-a impus respectarea uneia sau mai multora dintre obligaţiile prevãzute la art. 103 alin. 3 din Codul penal.
ART. 18
(1) În cazul în care instanta a dispus supravegherea persoanelor prevãzute la art. 17, se întocmeşte pentru fiecare persoana un dosar de supraveghere a executãrii obligaţiilor stabilite de instanta, denumit în continuare dosar de supraveghere.
(2) Dosarul de supraveghere va conţine:
a) hotãrârea instanţei de judecata, în copie, sau un extras de pe aceasta;
b) planul de supraveghere;
c) referatul de evaluare întocmit înainte de pronunţarea hotãrârii judecãtoreşti, atunci când este cazul;
d) referatul de evaluare solicitat de instanta pe perioada supravegherii, atunci când este cazul.
(3) Indiferent de numãrul şi de frecventa referatelor de evaluare întocmite la solicitarea instanţei pe durata supravegherii, dosarul de supraveghere va conţine şi rapoarte privind desfãşurarea supravegherii, cu referire la modul de îndeplinire a mãsurilor şi/sau a obligaţiilor stabilite de instanta de judecata. Aceste rapoarte se vor întocmi periodic, cel puţin o data la 6 luni, urmând ca la încheierea perioadei de supraveghere sa se întocmeascã un raport final ce va cuprinde concluzii referitoare la modul de îndeplinire a obligaţiilor stabilite de instanta de judecata.
ART. 19
(1) În cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 5 zile lucrãtoare de la data comunicãrii hotãrârii judecãtoreşti, serviciul de reintegrare socialã şi supraveghere stabileşte locul, data şi ora primei intrevederi cu minorul sau, dupã caz, cu persoana condamnata.
(2) Prima intrevedere cu persoana supravegheatã trebuie sa aibã loc în termen de 10 zile lucrãtoare de la data comunicãrii hotãrârii judecãtoreşti.
(3) La prima intrevedere consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere aduce la cunostinta persoanei supravegheate, în scris şi verbal, explicandu-i în ce constau scopul, obiectivele şi modul de desfãşurare a supravegherii, mãsurile sau obligaţiile impuse de instanta de judecata persoanei respective pe perioada supravegherii, precum şi consecinţele îndeplinirii sau neîndeplinirii acestora.
(4) De asemenea, persoanei supravegheate i se pune în vedere ca trebuie sa respecte regulile de conduita care se referã, în principal, la a nu avea un comportament violent sau agresiv ori o atitudine nepotrivita sau un limbaj necorespunzãtor, care ar putea prejudicia personalul de reintegrare socialã şi supraveghere, precum şi alte persoane aflate sub supraveghere.
(5) Consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere responsabil de caz încunoştinţeazã persoana supravegheatã despre posibilitatea de a formula plângere la şeful serviciului în cazul în care considera ca tratamentul aplicat de serviciul de reintegrare socialã şi supraveghere pe perioada supravegherii este necorespunzãtor.
(6) Aspectele aduse la cunostinta se consemneazã într-un proces-verbal care se semneazã de consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere şi de persoana supravegheatã.
ART. 20
Ori de câte ori apreciazã ca este necesar, serviciul de reintegrare socialã şi supraveghere va solicita autoritãţilor competente desemnarea unor specialişti, în vederea întocmirii şi derulãrii planului de supraveghere. Aceşti specialişti pot fi psihologi, sociologi, cadre didactice, medici sau oricare alţi specialişti a cãror opinie este consideratã necesarã.
ART. 21
(1) La primirea hotãrârii instanţei de judecata şeful serviciului de reintegrare socialã şi supraveghere desemneazã de îndatã un consilier de reintegrare socialã şi supraveghere responsabil cu supravegherea executãrii obligaţiilor şi/sau a mãsurilor stabilite prin hotãrârea judecãtoreascã.
(2) În termen de cel mult 5 zile lucrãtoare de la comunicarea hotãrârii instanţei de judecata consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere desemnat va întocmi un plan de supraveghere al cãrui conţinut va fi în concordanta cu obligaţiile şi/sau cu mãsurile impuse de instanta.
(3) Planul de supraveghere va fi adus de îndatã la cunostinta persoanei supravegheate, cãreia i se va inmana o copie de pe acesta, fãcându-se menţiune într-un proces-verbal care va fi semnat de consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere şi de persoana supravegheatã.
(4) Planul de supraveghere se întocmeşte în scris şi va fi revizuit ori de câte ori este necesar. Dispoziţiile alin. (3) se aplica în mod corespunzãtor.
ART. 22
(1) Planul de supraveghere va conţine în introducere:
a) numele, prenumele, data şi locul naşterii persoanei condamnate sau ale minorului;
b) infracţiunea sãvârşitã şi numãrul hotãrârii instanţei de judecata;
c) sancţiunea aplicatã şi mãsurile şi/sau obligaţiile impuse de instanta de judecata;
d) perioada de supraveghere, menţionându-se data începerii şi încetãrii acesteia;
e) numele şi prenumele consilierului de reintegrare socialã şi supraveghere.
(2) Fiecare plan de supraveghere va include un capitol distinct privind nevoile sau problemele identificate ale persoanei supravegheate şi riscul sãvârşirii din nou a unor infracţiuni sau al punerii în pericol a siguranţei publice. La evaluarea riscului se tine seama şi de riscul de sinucidere sau de autovatamare. Evaluarea riscului constituie o activitate permanenta, orice modificãri intervenite fiind consemnate în dosarul de supraveghere de cãtre consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere responsabil de caz.
(3) În cazul minorilor sancţionaţi cu mãsura educativã a libertãţii supravegheate, cãrora li s-a impus obligaţia de a presta o activitate neremuneratã într-o instituţie de interes public, planul de supraveghere conţine descrierea activitãţii, locul de executare a acesteia şi programul de lucru al minorului.
(4) Planul de supraveghere trebuie sa precizeze natura şi frecventa intrevederilor dintre consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere şi persoana supravegheatã, pe durata supravegherii.
(5) În planul de supraveghere se vor mentiona metodele utilizate de consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere pentru asigurarea îndeplinirii obligaţiilor stabilite de instanta de judecata în sarcina persoanei supravegheate. Aceste metode se pot referi la colaborarea cu familia, cu voluntarii comunitari şi reprezentanţii societãţii civile, precum şi cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, în vederea initierii şi derulãrii unor programe de resocializare, vizite la domiciliu, legatura permanenta cu persoanele şi instituţiile care ar putea furniza date utile în vederea identificarii, dupã caz, a locurilor de munca disponibile, a cursurilor şcolare, precum şi a celor de calificare sau recalificare profesionalã.
(6) Metodele de supraveghere se determina în funcţie de gradul de risc identificat, precum şi de numãrul sau de natura mãsurilor şi/sau a obligaţiilor stabilite de instanta de judecata, de nevoile sau de problemele identificate ale persoanei supravegheate şi de durata supravegherii.
ART. 23
(1) Planul de supraveghere va purta pe prima pagina, în coltul din stanga sus, antetul serviciului de reintegrare socialã şi supraveghere.
(2) Fiecare pagina scrisã a planului de supraveghere va purta, în coltul din dreapta jos, ştampila serviciului de reintegrare socialã şi supraveghere şi semnatura consilierului de reintegrare socialã şi supraveghere responsabil de caz.
(3) Modelul planului de supraveghere este prezentat în anexa nr. 2 la prezentul regulament, cuprinzând formularul tipizat al introducerii.
(4) Dupã completarea formularului tipizat al introducerii celelalte capitole ale planului de supraveghere vor fi prezentate pe scurt, într-o forma narativa, evitandu-se pe cat posibil folosirea unor termeni de specialitate sau a unor exprimari care ar face dificila înţelegerea conţinutului acestuia.
ART. 24
(1) În cazul îndeplinirii atribuţiilor prevãzute la <>art. 11 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2000 , serviciul de reintegrare socialã şi supraveghere are obligaţia de a verifica dacã s-a întocmit sau nu s-a întocmit un referat de evaluare anterior pronunţãrii hotãrârii judecãtoreşti.
(2) În cazul în care se constata existenta unui astfel de referat datele pe care le conţine vor fi avute în vedere la întocmirea planului de supraveghere.
(3) Atunci când se constata ca referatul de evaluare a fost întocmit de un alt serviciu de reintegrare socialã şi supraveghere, serviciul cãruia i s-a încredinţat supravegherea va solicita de îndatã transmiterea unei copii de pe referat.

§.2. Supravegherea executãrii mãsurilor prevãzute la art. 86^3 alin. 1 din Codul penal
ART. 25
Pentru supravegherea respectãrii de cãtre persoana condamnata, pe durata termenului de încercare, a mãsurilor de supraveghere prevãzute la art. 86^3 alin. 1 din Codul penal serviciul de reintegrare socialã şi supraveghere va proceda potrivit dispoziţiilor art. 26-30 din prezentul regulament.
ART. 26
(1) Convocarea persoanei condamnate la serviciul de reintegrare socialã şi supraveghere se face printr-o comunicare scrisã sau telefonica, cu cel puţin 3 zile înainte de data primei intrevederi, a locului, zilei şi orei la care trebuie sa se prezinte, precum şi a numãrului de telefon şi/sau adresei serviciului.
(2) Consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere trebuie sa stabileascã în planul de supraveghere numãrul, durata, frecventa şi locul intrevederilor cu persoana supravegheatã.
(3) Cu ocazia fiecãrei intrevederi consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere stabileşte în ce mãsura obiectivele planului de supraveghere sunt aduse la îndeplinire şi aduce la cunostinta persoanei condamnate data urmãtoarei intrevederi.
ART. 27
(1) Persoana condamnata este obligatã sa anunţe în prealabil serviciul de reintegrare socialã şi supraveghere în legatura cu orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta, precum şi despre orice deplasare care depãşeşte 8 zile, comunicând noua adresa, numãrul de telefon, precum şi, dupã caz, data întoarcerii.
(2) Persoana supravegheatã anunta în scris serviciului de reintegrare socialã şi supraveghere schimbarea domiciliului, reşedinţei sau a locuinţei, cu excepţia cazurilor urgente, când anunţarea se va face mai întâi telefonic.
(3) În cazul schimbãrii domiciliului, reşedinţei sau locuinţei, comunicarea scrisã este însoţitã de acte din care sa rezulte aceasta situaţie.
(4) În cazul în care persoana supravegheatã îşi schimba domiciliul, resedinta sau locuinta într-o localitate care nu se afla în competenta serviciului de reintegrare socialã şi supraveghere dosarul va fi transmis în termen de 3 zile lucrãtoare serviciului de reintegrare socialã şi supraveghere competent, anunţându-se de îndatã instanta de executare.
(5) În cazul oricãrei deplasãri care depãşeşte 8 zile persoana supravegheatã, cu ocazia comunicãrii, va pune la dispoziţie consilierului de reintegrare socialã şi supraveghere adresa şi/sau numãrul de telefon la care poate fi gasita pe perioada deplasarii.
ART. 28
(1) Persoana condamnata este obligatã sa comunice şi sa justifice orice schimbare a locului de munca serviciului de reintegrare socialã şi supraveghere.
(2) Cu ocazia primei intrevederi cu persoana condamnata consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere pune la dispoziţie acesteia numãrul de telefon şi adresa serviciului de reintegrare socialã şi supraveghere la care trebuie sa comunice de îndatã orice schimbare a locului de munca.
(3) Comunicarea se face numai în scris, precizându-se motivele schimbãrii locului de munca, noul loc de munca al persoanei condamnate, natura muncii pe care o desfãşoarã şi descrierea activitãţii, anexându-se documente justificative în acest sens.
(4) Consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere este obligat sa verifice autenticitatea acestor informaţii prin contactarea unitãţii angajatoare.
ART. 29
(1) Persoana condamnata are obligaţia sa comunice serviciului de reintegrare socialã şi supraveghere orice informaţii prin care pot fi controlate mijloacele sale de existenta.
(2) Consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere îi va solicita persoanei condamnate, la prima intrevedere, informaţii referitoare la situaţia locativã, la situaţia sa financiarã, locul de munca şi durata pentru care este angajata şi, dupã caz, la persoanele aflate în îngrijirea sa ori la persoanele în îngrijirea cãrora aceasta se afla.
(3) Comunicarea informaţiilor se face în scris, fiind însoţitã de acte doveditoare.
ART. 30
În cazul în care consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere constata neîndeplinirea mãsurilor de supraveghere prevãzute la art. 86^3 alin. 1 din Codul penal îl înştiinţeazã pe şeful serviciului de reintegrare socialã şi supraveghere, care sesizeazã instanta de judecata.

§.3. Supravegherea executãrii obligaţiilor prevãzute la art. 86^3 alin. 3 din Codul penal
ART. 31
Ori de câte ori instanta dispune respectarea de cãtre persoana condamnata a obligaţiilor prevãzute la art. 86^3 alin. 3 din Codul penal, serviciul de reintegrare socialã şi supraveghere va proceda potrivit dispoziţiilor art. 32-38 din prezentul regulament.
ART. 32
(1) În cazul în care condamnatul este obligat sa desfãşoare o activitate sau sa urmeze un curs de învãţãmânt ori de calificare, consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere verifica nivelul instrucţiei şcolare sau al pregãtirii profesionale, în vederea înscrierii persoanei supravegheate la un curs corespunzãtor.
(2) În acest scop consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere identifica pe plan local unitãţile de învãţãmânt şi instituţiile de calificare profesionalã care organizeazã astfel de cursuri.
(3) Consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere responsabil de caz verifica periodic dacã persoana supravegheatã urmeazã cursurile de învãţãmânt sau de calificare.
ART. 33
(1) În cazul în care persoana condamnata a fost obligatã prin hotãrâre judecãtoreascã sa nu îşi schimbe domiciliul sau resedinta ori sa nu depãşeascã limita teritorialã stabilitã, decât în condiţiile fixate de instanta, consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere responsabil de caz îi va pune în vedere, la prima intrevedere, sa depunã acte din care sa rezulte situaţia acesteia referitoare la domiciliu sau la resedinta.
(2) Pentru a verifica dacã persoana supravegheatã respecta obligaţia stabilitã de instanta consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere responsabil de caz va colabora cu organele de poliţie şi cu primãria din localitatea de domiciliu sau de resedinta a persoanei supravegheate, care vor sesiza orice schimbare intervenita în situaţia acesteia.
(3) Consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere efectueazã controale inopinate la domiciliul sau la resedinta persoanei supravegheate pentru a constata starea de fapt.
(4) Dispoziţiile art. 27 alin. (4) se aplica în mod corespunzãtor.
ART. 34
(1) În cazul în care persoana condamnata este obligatã sa nu frecventeze anumite locuri stabilite de instanta consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere verifica periodic şi ori de câte ori este sesizat de alte persoane dacã persoana supravegheatã respecta interdicţia.
(2) Consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere responsabil de caz pãstreazã o legatura permanenta cu reprezentanţi ai autoritãţilor locale, ai organelor de poliţie, precum şi cu orice persoane fizice şi juridice care ar putea oferi informaţii privind frecventarea de cãtre persoana supravegheatã a locului supus interdicţiei.
(3) Atunci când consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere constata prezenta persoanei supravegheate în locul sau în locurile a cãror frecventare i-a fost interzisã, îi înmâneazã un avertisment scris, procedând la explicarea verbalã a conţinutului acestuia. În aceasta situaţie se va încheia un proces-verbal semnat de consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere responsabil de caz şi de persoana supravegheatã.
(4) Obligaţia este consideratã neîndeplinitã atunci când, dupã înmânarea a doua avertismente, consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere constata ca persoana supravegheatã este sau a fost prezenta în locul sau în locurile a cãror frecventare i-a fost interzisã.
ART. 35
(1) În cazul în care persoana condamnata are obligaţia de a nu intra în legatura cu anumite persoane stabilite de instanta de judecata consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere responsabil de caz trebuie sa ia mãsurile necesare în vederea identificarii şi contactarii persoanelor care ar putea furniza informaţii relevante în cazul respectiv, colaborand cu organele de poliţie şi cu alte instituţii însãrcinate cu asigurarea ordinii şi liniştii publice.
(2) Consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere responsabil de caz efectueazã vizite inopinate la domiciliul şi la locul de munca ale persoanei supravegheate şi colaboreazã cu familia acesteia în vederea respectãrii obligaţiei stabilite.
ART. 36
(1) În cazul în care persoana condamnata este obligatã sa nu conducã nici un vehicul sau anumite vehicule consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere verifica modul de respectare a acestei obligaţii.
(2) Consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere responsabil de caz pãstreazã o legatura permanenta cu reprezentanţi ai organelor de poliţie, precum şi cu orice persoane fizice şi juridice care ar putea oferi informaţii privind îndeplinirea sau neîndeplinirea de cãtre persoana supravegheatã a acestei obligaţii.
ART. 37
(1) În cazul în care persoana condamnata este obligatã sa se supunã unor mãsuri de control, tratament sau îngrijire, în special în scopul dezintoxicãrii, serviciul de reintegrare socialã şi supraveghere identifica pe plan local unitãţile sanitare, precum şi organizaţiile, instituţiile sau specialiştii care desfãşoarã programe de recuperare a toxicomanilor sau alcoolicilor, în vederea includerii persoanei supravegheate în aceste programe.
(2) Consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere, cu ocazia intrevederilor cu persoana supravegheatã, precum şi prin legatura permanenta cu persoanele implicate în tratarea acesteia verifica dacã persoana respecta programul de tratament sau de îngrijire şi în ce mãsura acesta este eficient, solicitând periodic în scris opinia specialiştilor.
ART. 38
În cazul în care consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere constata neîndeplinirea obligaţiilor impuse persoanei condamnate de catre instanta, prevãzute la art. 86^3 alin. 3 din Codul penal, înştiinţeazã şeful serviciului de reintegrare socialã şi supraveghere, care sesizeazã instanta de judecata.

§. 4. Supravegherea executãrii obligaţiilor prevãzute la art. 103 alin. 3 din Codul penal
ART. 39
Ori de câte ori instanta stabileşte în sarcina minorului una sau mai multe obligaţii dintre cele prevãzute la art. 103 alin. 3 din Codul penal, serviciul de reintegrare socialã şi supraveghere va proceda potrivit dispoziţiilor art. 40-44 din prezentul regulament.
ART. 40
(1) În cazul în care minorul este obligat sa nu frecventeze anumite locuri stabilite consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere verifica periodic şi ori de câte ori este sesizat de alte persoane dacã minorul respecta interdicţia.
(2) Consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere responsabil de caz trebuie sa pãstreze o legatura permanenta cu familia acestuia sau, dupã caz, cu persoana ori cu instituţia legal insarcinata cu supravegherea minorului, cu reprezentanţi ai autoritãţilor locale, ai organelor de poliţie, precum şi cu orice persoane fizice sau juridice care ar putea oferi informaţii privind frecventarea de cãtre minor a locului supus interdicţiei.
(3) Atunci când consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere constata prezenta minorului în locul sau în locurile a cãror frecventare i-a fost interzisã, îi înmâneazã un avertisment scris, procedând la explicarea verbalã a conţinutului acestuia. În aceasta situaţie se va încheia un proces-verbal semnat de consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere responsabil de caz şi de minor.
(4) Atunci când, dupã înmânarea a doua avertismente, consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere constata ca minorul a fost prezent în locul sau în locurile a cãror frecventare i-a fost interzisã, înştiinţeazã de îndatã şeful serviciului de reintegrare socialã şi supraveghere. Acesta din urma înştiinţeazã de îndatã persoana sau persoanele cãrora li s-a încredinţat supravegherea minorului, precum şi instanta de judecata.
ART. 41
(1) În cazul în care minorul are obligaţia de a nu intra în legatura cu anumite persoane stabilite de instanta de judecata consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere responsabil de caz trebuie sa ia mãsurile necesare în vederea identificarii şi contactarii persoanelor care ar putea furniza informaţii relevante în cazul respectiv, colaborand cu familia acestuia sau, dupã caz, cu persoana ori cu instituţia legal insarcinata cu supravegherea minorului, precum şi cu organele de poliţie şi cu alte instituţii însãrcinate cu asigurarea ordinii şi liniştii publice.
(2) Totodatã consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere responsabil de caz efectueazã vizite inopinate la domiciliu şi, dupã caz, la locul de munca sau la şcoala la care învaţã minorul şi colaboreazã cu familia acestuia în vederea respectãrii obligaţiei.
(3) În cazul în care minorul nu îndeplineşte obligaţia impusa consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere responsabil de caz va înştiinţa de îndatã şeful serviciului de reintegrare socialã şi supraveghere. Acesta din urma înştiinţeazã de îndatã persoana sau persoanele cãrora li s-a încredinţat supravegherea minorului, precum şi instanta de judecata.
ART. 42
(1) În cazul în care minorul este obligat sa presteze o activitate neremuneratã într-o instituţie de interes public stabilitã de instanta, serviciul de reintegrare socialã şi supraveghere încheie în cel mai scurt timp un protocol de colaborare cu instituţia de interes public şi cu autoritatea publica interesatã.
(2) Serviciul de reintegrare socialã şi supraveghere va stabili prin protocol:
a) consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere care va fi responsabil de caz;
b) intervalele de timp la care se exercita controlul, în vederea evaluãrii modului de îndeplinire a obligaţiei stabilite de instanta;
c) modalitãţile concrete de menţinere a unei legãturi permanente cu persoana sau cu persoanele desemnate cu supravegherea activitãţii minorului.
ART. 43
(1) Serviciul de reintegrare socialã şi supraveghere transmite instituţiei de interes public formularul tipizat privind evidenta orelor de activitate neremuneratã.
(2) Formularul tipizat privind evidenta orelor de activitate neremuneratã într-o instituţie de interes public este prezentat în anexa nr. 3 la prezentul regulament.
ART. 44
(1) În cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 10 zile lucrãtoare de la punerea în executare a libertãţii supravegheate, serviciul de reintegrare socialã şi supraveghere va lua mãsurile necesare pentru ca minorul sa înceapã executarea activitãţii în baza protocolului prevãzut la art. 42.
(2) În cazul neîndeplinirii de cãtre minor a obligaţiei stabilite de instanta, consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere responsabil de caz va înştiinţa de îndatã şeful serviciului de reintegrare socialã şi supraveghere. Acesta din urma înştiinţeazã de îndatã persoana sau persoanele cãrora li s-a încredinţat supravegherea minorului şi instanta de judecata.
(3) Pe durata executãrii obligaţiei serviciul de reintegrare socialã şi supraveghere menţine o legatura strânsã cu pãrinţii minorului, cu tutorele, cu cel care l-a adoptat şi, dupã caz, cu persoana sau cu instituţia legal insarcinata cu supravegherea acestuia, pentru a analiza în ce mãsura supravegherea minorului contribuie la procesul de resocializare a acestuia.

SECŢIUNEA a 4-a
Asistenta şi consilierea
ART. 45
(1) Asistenta şi consilierea persoanelor condamnate şi a minorilor sancţionaţi cu mãsura educativã a libertãţii supravegheate au ca scop reintegrarea acestora în societate, întãrirea gradului de siguranta socialã şi prevenirea sãvârşirii din nou a unor infracţiuni.
(2) Asistenta şi consilierea se vor realiza pe baza unui plan de asistenta şi consiliere adaptat nevoilor individuale ale persoanei supravegheate. Se vor estima perioada de timp şi mãsura în care nevoile identificate pot fi acoperite numai prin intervenţia serviciului de reintegrare socialã şi supraveghere ori în colaborare cu organizaţii neguvernamentale, instituţii publice şi/sau private ori cu persoane fizice sau juridice.
(3) În derularea acestei activitãţi serviciile de reintegrare socialã şi supraveghere urmãresc:
a) corectarea comportamentului infractional prin constientizarea de cãtre minori sau de cãtre persoanele condamnate a faptei sãvârşite, a consecinţelor acesteia şi asumarea responsabilitãţii pentru fapta comisã;
b) motivarea minorului sau a persoanei condamnate în vederea dezvoltãrii responsabilitãţii şi autodisciplinei;
c) elaborarea şi derularea unor programe eficiente de asistenta şi consiliere a persoanelor condamnate sau a minorilor, în funcţie de nevoile identificate ale acestora;
d) sprijinirea condamnatului sau a minorului în vederea satisfacerii nevoilor sociale referitoare la educaţie, pregãtire profesionalã, loc de munca, locuinta sau altele asemenea.
(4) Ori de câte ori instanta de judecata dispune supravegherea unei persoane condamnate sau a unui minor de cãtre serviciul de reintegrare socialã şi supraveghere, cu ocazia primei intrevederi cu persoana supravegheatã i se va face cunoscutã posibilitatea de a solicita asistenta şi consiliere pe perioada supravegherii, explicandu-i-se modalitãţile practice în care poate fi sprijinita în vederea reintegrarii în societate.
(5) Pentru a beneficia de serviciile de asistenta şi consiliere persoana supravegheatã depune o cerere scrisã la serviciul de reintegrare socialã şi supraveghere.
(6) Cererea persoanei supravegheate, prin care solicita asistenta şi consiliere, se depune la dosarul de reintegrare socialã şi supraveghere.
ART. 46
(1) Pentru fiecare persoana supravegheatã care a solicitat asistenta şi consiliere se întocmeşte un dosar de reintegrare socialã şi supraveghere.
(2) Dosarul de reintegrare socialã şi supraveghere cuprinde:
a) cererea scrisã privind asistenta şi consilierea;
b) planul de reintegrare socialã şi supraveghere, care va cuprinde, pe lângã capitolele prevãzute la art. 22, un capitol distinct privind descrierea activitãţii de asistenta şi consiliere;
c) referatul de evaluare întocmit înainte de pronunţarea hotãrârii judecãtoreşti, atunci când este cazul;
d) referatul de evaluare solicitat de instanta pe perioada supravegherii, înainte de a se fi solicitat asistenta şi consiliere de cãtre persoana supravegheatã, atunci când este cazul;
e) referatele periodice de reintegrare socialã şi supraveghere, care conţin pe scurt informaţii cu privire la rezultatele înregistrate de cãtre persoana asistatã şi consiliata şi care se întocmesc cel puţin o data la 6 luni sau ori de câte ori se înregistreazã o evoluţie pozitiva ori negativa în procesul de reintegrare a persoanei respective;
f) concluziile consilierului de reintegrare socialã şi supraveghere, care fac obiectul unui referat de reintegrare socialã şi supraveghere final, întocmit la expirarea perioadei de asistenta şi consiliere, precizându-se în ce mãsura persoana respectiva are perspective sau s-a reintegrat în societate.
(3) Dosarul de reintegrare socialã şi supraveghere se pãstreazã în arhiva serviciului de reintegrare socialã şi supraveghere, consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere responsabil de caz fiind obligat sa pãstreze confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în dosar.
(4) Şeful serviciului de reintegrare socialã şi supraveghere are obligaţia de a consulta fiecare dosar periodic sau ori de câte ori considera necesar, pentru a verifica dacã se respecta programul de resocializare a persoanei asistate şi consiliate în ceea ce priveşte termenele, calitatea şi ritmicitatea acestuia, precum şi orice alte obligaţii care îi revin consilierului de reintegrare socialã şi supraveghere pe durata asistenţei şi consilierii.
(5) În cazul în care consilierul de reintegrare socialã şi supraveghere responabil de caz este în imposibilitate permanenta sau temporarã de a-şi îndeplini atribuţiile în ceea ce priveşte întocmirea dosarului, şeful serviciului de reintegrare socialã şi supraveghere desemneazã un alt consilier pe perioada amintita, care sa preia responsabilitãţile cazului respectiv.
(6) Persoana asistatã şi consiliata şi apãrãtorul acesteia vor putea consulta dosarul de reintegrare socialã şi supraveghere numai în prezenta consilierului de reintegrare socialã şi supraveghere responsabil de caz sau a şefului serviciului de reintegrare socialã şi supraveghere şi numai în incinta serviciului de reintegrare socialã şi supraveghere, dupã care se va întocmi un proces-verbal semnat de persoana care l-a studiat şi de reprezentantul serviciului.
ART. 47
(1) În termen de 10 zile lucrãtoare de la primirea cererii scrise din partea persoanei supravegheate, prin care aceasta solicita asistenta şi consiliere, serviciul de reintegrare socialã şi supraveghere va lua mãsurile necesare în vederea includerii acesteia într-un program specializat, stabilit în funcţie de nevoile identificate ale persoanei respective.
(2) Activitatea prevãzutã la alin. (1) se poate desfasura pe baza unui protocol de colaborare cu instituţii sau cu organizaţii care desfãşoarã activitãţi de reintegrare socialã.
(3) Protocolul de colaborare va cuprinde:
a) pãrţile semnatare;
b) obiectul protocolului, care consta în colaborarea pãrţilor în iniţierea şi derularea planurilor de reintegrare socialã şi supraveghere, avându-se în vedere reintegrarea socialã a persoanelor asistate şi consiliate de serviciile de reintegrare socialã şi supraveghere;
c) tipul de servicii specializate de care pot beneficia persoanele asistate şi consiliate;
d) durata protocolului;
e) obligaţiile pãrţilor;
f) data încheierii protocolului;
g) semnatura pãrţilor.
ART. 48
(1) Activitatea de asistenta şi consiliere se va desfasura şi în unitãţile penitenciare, includerea în astfel de programe a persoanelor condamnate fiind posibila numai cu acordul acestora.
(2) Fiecare serviciu de reintegrare socialã şi supraveghere de pe lângã tribunalul în a cãrui circumscripţie se afla una sau mai multe unitãţi penitenciare poate încheia un protocol de colaborare cu administraţia sau cu administraţiile penitenciare, în vederea stabilirii de comun acord a categoriilor de persoane condamnate care pot fi incluse în programe de resocializare, precum şi a conţinutului şi duratei acestor programe.
(3) În activitatea de asistenta şi consiliere se acorda o atentie deosebita condamnaţilor minori şi tineri, persoanelor condamnate care intampina dificultãţi în menţinerea legãturilor cu familia, precum şi pregãtirii pentru liberare a persoanelor condamnate.
ART. 49
Activitatea de asistenta şi consiliere înceteazã în urmãtoarele cazuri:
a) la cererea persoanei asistate şi consiliate;
b) ca urmare a lipsei de cooperare sau a comportamentului neadecvat al persoanei asistate şi consiliate;
c) la expirarea duratei asistenţei şi consilierii.
ANEXA 1


la regulament
-------------

MINISTERUL JUSTIŢIEI
Serviciul de reintegrare socialã
a infractorilor şi de supraveghere Strict confidenţial dupã completare
a executãrii sancţiunilor neprivative
de libertate de pe lângã Tribunalul...

REFERAT DE EVALUARE

I. Introducere
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Numele şi prenumele inculpatului/persoanei condamnate/minorului: │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Data şi locul naşterii: │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Adresa: │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Fapta/faptele pentru care subiectul referatului de evaluare este │
│ inculpat/condamnat/sancţionat cu o mãsura educativã: │
│ │
│ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Instanta de judecata care a solicitat referatul de evaluare: │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Numãrul dosarului penal/sentinţei penale: │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Termenul de judecata: │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Numãrul şi data adresei de sesizare din partea instanţei │
│ de judecata: │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Perioada de supraveghere: │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Numele şi prenumele consilierului de reintegrare │
│ socialã şi supraveghere: │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


II. Sursele de informaţii ...............................................
.........................................................................

III. Date privind persoana pentru care a fost solicitat referatul de
evaluare ................................................................
.........................................................................

IV. Factorii care influenţeazã sau care pot influenta conduita generalã
a persoanei pentru care a fost solicitat referatul de evaluare ..........
.........................................................................

V. Perspectivele de reintegrare în societate ............................
.........................................................................

Data întocmirii şi semnãrii referatului Întocmit,
...................................... Consilier de reintegrare
socialã şi supraveghere,
........................Şef serviciu,
....................


ANEXA 2


la regulament
-------------

MINISTERUL JUSTIŢIEI
Serviciul de reintegrare socialã
a infractorilor şi de supraveghere
a executãrii sancţiunilor neprivative
de libertate de pe lângã Tribunalul....

PLAN DE SUPRAVEGHERE

I. Introducere┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Numele şi prenumele persoanei condamnate/minorului: │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Data şi locul naşterii: │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Infracţiunea sãvârşitã: │
│ │
│ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Numãrul hotãrârii instanţei: │
│ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Sancţiunea aplicatã persoanei condamnate/minorului: │
│ │
│ │
│ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Mãsurile şi/sau obligaţiile impuse de instanta: │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Perioada supravegherii: Data Data │
│ începerii: încheierii: │
│ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Numele şi prenumele consilierului de reintegrare │
│ socialã şi supraveghere: │
│ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


II. Nevoile sau problemele identificate ale persoanei condamnate/minorului
..........................................................................

III. Riscul sãvârşirii din nou a unor infracţiuni/ riscul de a pune în
pericol siguranta publica ................................................
..........................................................................

IV. Descrierea activitãţii, a locului de executare şi a programului de
lucru, în cazul minorului obligat la prestarea unei activitãţi neremunerate
într-o instituţie de interes public .......................................
...........................................................................

V. Natura şi frecventa intrevederilor dintre consilierul de reintegrare
socialã şi supraveghere şi persoana condamnata/minor pe perioada
supravegherii .............................................................
...........................................................................

VI. Metodele utilizate pentru asigurarea îndeplinirii obligaţiilor
stabilite de instanta de judecata în sarcina persoanei supravegheate ......
...........................................................................

Persoana condamnata/minorul a luat cunostinta de conţinutul planului de
supraveghere şi înţelege sa coopereze în executarea obligaţiilor ce
îi revin.
Data semnãrii planului Consilier de reintegrare socialã
de supraveghere şi supraveghere,
....................... ............................


Am luat cunostinta,

Persoana condamnata/minor,

............................


ANEXA 3


la regulament
-------------
MINISTERUL JUSTIŢIEI
Serviciul de reintegrare socialã
a infractorilor şi de supraveghere
a executãrii sancţiunilor neprivative
de libertate de pe lângã Tribunalul .....

Numele şi prenumele minorului .............

Instanta de judecata .....................

Sentinta penalã ..........................

Durata activitãţii .......................

Consilierul de reintegrare socialã şi
supraveghere responsabil de caz ...........

Instituţia publica ........................

Supraveghetor(i) ..........................


FORMULAR

privind evidenta orelor de activitate neremuneratã
într-o instituţie de interes public┌──────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────────┐
│ Data │ Numãrul de ore │ Numãrul de ore │ │
│ prestãrii activitãţii│ efectuate zilnic│ rãmase de efectuat│ Observaţii │
├──────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
└──────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────────┘


---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016