Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 29 iulie 2010  referitor la organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din Romania    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 29 iulie 2010 referitor la organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din Romania

EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL REGISTRULUI URBANISTILOR DIN ROMANIA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 13 august 2010
CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) În conformitate cu <>Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, Registrul Urbaniştilor din România este instituţie publicã, având misiunea de a gestiona, ca autoritate profesionalã, dreptul de semnãturã în domeniul urbanismului şi amenajãrii teritoriului, de a recunoaşte calificãrile profesionale în domeniul amenajãrii teritoriului şi urbanismului conform <>Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificãrilor profesionale pentru profesiile reglementate în România, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Registrul Urbaniştilor din România se înfiinţeazã ca instituţie publicã, autonomã, cu personalitate juridicã, finanţatã integral din venituri proprii, care se constituie din tarifele de atestare sau de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnãturã, de înscriere în Registrul urbaniştilor şi de exercitare a dreptului de semnãturã, de recunoaştere a titlurilor oficiale de calificare, de acordare a titlurilor profesionale, precum şi din alte surse legale.
(3) Registrul Urbaniştilor din România este autoritatea profesionalã care atestã calitatea de expert în domeniu, conferã titlurile profesionale şi promoveazã calitatea profesiei.
(4) Registrul Urbaniştilor din România este autoritate competentã, utilizator al Sistemului de informare al pieţei interne (IMI), în conformitate cu <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 68/2010 .
(5) Registrul Urbaniştilor din România are sediul central în municipiul Bucureşti.
ART. 2
(1) Documentul pentru evidenţa specialiştilor cu drept de semnãturã pentru documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism este Registrul urbaniştilor, denumit în continuare registru.
(2) În registru sunt înscrişi specialiştii care au dobândit dreptul de semnãturã, stagiarii, precum şi profesioniştii care participã la realizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, în condiţiile legii.
ART. 3
(1) Registrul Urbaniştilor din România îndeplineşte, cu respectarea reglementãrilor în vigoare, urmãtoarele atribuţii:
1. organizeazã examenele privind dobândirea dreptului de semnãturã în domeniul amenajãrii teritoriului şi urbanismului, conform Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnãturã pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
2. asigurã şi gestioneazã evidenţa specialiştilor cu drept de semnãturã în domeniul amenajãrii teritoriului şi urbanismului;
3. stabileşte, în detaliu, modalitãţile de exercitare a dreptului de semnãturã în domeniul amenajãrii teritoriului şi urbanismului;
4. monitorizeazã aplicarea şi respectarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnãturã pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism;
5. controleazã exercitarea dreptului de semnãturã în domeniul amenajãrii teritoriului şi urbanismului, ca urmare a sesizãrii autoritãţilor administraţiei publice centrale şi locale, a altor instituţii, a persoanelor juridice şi fizice sau din oficiu, şi stabileşte aplicarea sancţiunilor disciplinare potrivit reglementãrilor în vigoare;
6. elaboreazã Statutul profesiunii de urbanist, care se supune aprobãrii Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România în conformitate cu legislaţia în vigoare;
7. asigurã publicitatea privind specialiştii înscrişi în registru;
8. propune şi participã la elaborarea de reglementãri în domeniul planificãrii teritoriale şi de urbanism şi în cel al proiectãrii urbane;
9. avizeazã din punct de vedere tehnic, la cererea instituţiilor interesate, norme metodologice privind elaborarea, avizarea, aprobarea şi conţinutul documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
10. organizeazã expoziţii de specialitate şi concursuri de urbanism, naţionale şi internaţionale, şi alte manifestãri profesionale de interes naţional şi internaţional;
11. editeazã împreunã cu Asociaţia Profesionalã a Urbaniştilor din România publicaţii de specialitate, având rol de informare şi promovare a bunelor practici şi de criticã în domeniu;
12. acordã sponsorizãri, premii pentru cele mai bune lucrãri realizate şi burse pentru formarea specialiştilor în învãţãmântul superior de specialitate;
13. organizeazã şi reglementeazã activitatea de formare continuã a specialiştilor cu drept de semnãturã în domeniul amenajãrii teritoriului şi urbanismului;
14. monitorizeazã procesul de formare continuã a specialiştilor cu drept de semnãturã în domeniul amenajãrii teritoriului şi urbanismului şi stabileşte criteriile de evaluare;
15. desfãşoarã activitãţi cu caracter economic, conform legii, al cãror profit va fi utilizat pentru îndeplinirea atribuţiilor;
16. menţine o permanentã comunicare cu structurile sale şi cu specialiştii cu drept de semnãturã în domeniul amenajãrii teritoriului şi urbanismului înscrişi în registru;
17. îndeplineşte şi alte atribuţii, conform legislaţiei în vigoare;
18. promoveazã domeniul şi profesiunea de urbanist;
19. îndeplineşte toate activitãţile legale în calitate de autoritate competentã în domeniul recunoaşterii titlurilor oficiale de calificare în domeniul amenajãrii teritoriului şi urbanismului;
20. reglementeazã acordarea titlurilor profesionale în domeniul amenajãrii teritoriului şi urbanismului în conformitate cu prezentul regulament.
(2) Registrul Urbaniştilor din România contribuie la definirea locului şi rolului specialiştilor şi profesioniştilor în dezvoltarea teritorialã şi urbanã, promoveazã valorile profesionale şi interesul public în practica de amenajare a teritoriului şi urbanism.
ART. 4
În îndeplinirea atribuţiilor sale, în conformitate cu reglementãrile în vigoare, Registrul Urbaniştilor din România:
1. coopereazã cu ministerele, instituţiile centrale, prefecturile, cu autoritãţile administraţiei publice locale - consilii locale, consilii judeţene, primãrii, precum şi cu structurile asociative ale administraţiei publice;
2. coopereazã cu alte organizaţii profesionale în domeniul amenajãrii teritoriului şi urbanismului, precum şi cu asociaţiile profesioniştilor în amenajarea teritoriului şi urbanism din administraţia publicã localã - Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Municipii din România, Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Judeţe din România - ori cu alte asociaţii similare;
3. coopereazã cu Universitatea de Arhitecturã şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti şi cu celelalte instituţii de învãţãmânt superior care desfãşoarã programe de formare acreditate;
4. se consultã cu Ordinul Arhitecţilor din România privind practica profesionalã în urbanism şi în amenajarea teritoriului;
5. urmãreşte formaţia continuã a specialiştilor cu drept de semnãturã în conformitate cu cerinţele Consiliului European al Urbaniştilor şi coopereazã cu instituţiile care desfãşoarã programe de formare continuã sau programe de asistenţã în domeniul urbanismului şi amenajãrii teritoriului din ţarã şi din strãinãtate.

CAP. II
Organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România

ART. 5
Registrul Urbaniştilor din România are urmãtoarea structurã organizatoricã:
1. preşedintele;
2. Consiliul Superior;
3. comisii de specialitate;
4. Secretariatul.
ART. 6
(1) Consiliul Superior este organul de conducere al Registrului Urbaniştilor din România.
(2) Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România (Consiliul Superior) are 13 membri titulari şi 6 supleanţi, desemnaţi dupã cum urmeazã:
a) 4 membri titulari şi un supleant, de cãtre autoritatea publicã centralã care are în coordonare domeniul amenajãrii teritoriului şi urbanismul;
b) 2 membri titulari şi un supleant, de cãtre Asociaţia Profesionalã a Urbaniştilor din România;
c) 3 membri titulari şi un supleant, de cãtre Universitatea de Arhitecturã şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti;
d) 1 membru titular şi un supleant, de cãtre Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Judeţe din România;
e) 1 membru titular şi un supleant, de cãtre Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Municipii din România;
f) 2 membri titulari şi un supleant, de cãtre Ordinul Arhitecţilor din România.
(3) Pot fi desemnaţi pentru funcţia de membru al Consiliului Superior specialiştii şi profesioniştii în domeniul amenajãrii teritoriului şi urbanismului, cu cel puţin 10 ani de activitate profesionalã în domeniu şi reputaţie profesionalã recunoscutã, cu drept de semnãturã pentru documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, cu tarifele plãtite la zi şi care nu au suferit sancţiuni penale, disciplinare sau administrative în exercitarea profesiunii.
(4) Membrii supleanţi ai Consiliului Superior înlocuiesc de drept membrii titulari în situaţia în care aceştia se aflã în imposibilitatea exercitãrii mandatului pentru o duratã mai mare de 4 luni sau a nerespectãrii condiţiilor prevãzute la alin. (3).
(5) La lucrãrile Consiliului Superior participã, cu statut de invitat, un reprezentant al studenţilor urbanişti.
(6) Activitatea curentã a Registrului Urbaniştilor din România este asiguratã de un secretariat subordonat Consiliului Superior, condus de directorul executiv al acestuia.
ART. 7
(1) Consiliul Superior are urmãtoarele atribuţii în dobândirea şi exercitarea dreptului de semnãturã:
1. stabileşte data şi locul de desfãşurare a atestãrii sau a examenului de dobândire a dreptului de semnãturã;
2. numeşte preşedintele şi preşedintele delegat ai Comisiei de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnãturã;
3. analizeazã şi soluţioneazã contestaţiile privind respectarea regulilor de desfãşurare a atestãrii sau a examenului privind dobândirea dreptului de semnãturã;
4. hotãrãşte acordarea dreptului de semnãturã specialiştilor care au promovat atestarea sau examenul şi emite certificatele de atestare;
5. hotãrãşte înscrierea în registru;
6. hotãrãşte aplicarea sancţiunilor disciplinare, constatã încetarea calitãţii de specialist cu drept de semnãturã în orice alte cazuri neimplicând rãspunderea disciplinarã, în condiţiile prezentului regulament şi ale celorlalte reglementãri aplicabile;
7. coordoneazã elaborarea şi aprobã procedurile privind acordarea dreptului de semnãturã pentru capitole sau secţiuni ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
8. arbitreazã, la cerere, litigii de naturã profesionalã între specialiştii cu drept de semnãturã înscrişi în registru;
9. îndeplineşte orice alte atribuţii, în condiţiile prezentului regulament şi ale celorlalte reglementãri aplicabile.
(2) Consiliul Superior îndeplineşte, potrivit legislaţiei în vigoare, urmãtoarele atribuţii în domeniul practicii profesiunii de urbanist;
1. coordoneazã, împreunã cu Asociaţia Profesionalã a Urbaniştilor din România, elaborarea Statutului profesiunii de urbanist.
2. avizeazã sau, dupã caz, recunoaşte programe academice de formare sau de specializare în domeniul urbanismului şi amenajãrii teritoriului.
(3) Consiliul Superior îndeplineşte, potrivit legislaţiei în vigoare, urmãtoarele atribuţii privind cooperarea cu alte organizaţii:
1. încheie convenţii de cooperare cu instituţii publice sau cu alte persoane juridice române;
2. încheie convenţii de cooperare bilateralã sau multilateralã cu organizaţii similare de peste hotare;
3. reprezintã, prin preşedinte sau un alt reprezentant, interesele profesioniştilor români din domeniu în cadrul Consiliului European al Urbaniştilor.
(4) Consiliul Superior îndeplineşte, potrivit legislaţiei în vigoare, urmãtoarele atribuţii în activitatea curentã a Registrului Urbaniştilor din România:
1. aprobã programe şi proiecte ce urmãresc îndeplinirea atribuţiilor Registrului Urbaniştilor din România, în raport cu resursele disponibile;
2. înfiinţeazã comisii de lucru, altele decât cele prevãzute în prezentul regulament;
3. valideazã componenţa comisiilor de specialitate şi de lucru;
4. aprobã regulamentele de organizare şi funcţionare ale comisiilor Registrului Urbaniştilor din România, precum şi regulamentul privind formaţia continuã;
5. aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli al Registrului Urbaniştilor din România şi executarea acestuia, în condiţiile legii, cu evidenţierea resurselor şi cheltuielilor alocate în funcţie de obiectivele aprobate, defalcat pe Secretariat, birouri teritoriale şi comisii;
6. aprobã numãrul şi schema de personal angajat în Secretariat, precum şi cuantumul salariilor acestuia;
7. hotãrãşte asupra patrimoniului Registrului Urbaniştilor din România;
8. stabileşte sediul central al Registrului Urbaniştilor din România, înfiinţeazã birourile sale teritoriale şi stabileşte sediile acestora, dupã caz;
9. stabileşte tariful de exercitare a dreptului de semnãturã, pe categorii de documentaţii;
10. stabileşte tarifele de atestare, examinare şi de înscriere în Registrul Urbaniştilor din România;
11. aprobã desfãşurarea de activitãţi cu caracter economic ce au drept scop creşterea resurselor financiare ale Registrului Urbaniştilor din România;
12. decide asupra acceptãrii şi folosirii de donaţii, sponsorizãri în vederea îndeplinirii atribuţiilor Registrului Urbaniştilor din România;
13. aprobã raportul anual al directorului executiv;
14. organizeazã expoziţii de specialitate şi concursuri de urbanism naţionale şi internaţionale, manifestãri profesionale de interes local şi naţional;
15. aprobã editarea publicaţiilor de specialitate;
16. hotãrãşte acordarea de sponsorizãri, premii care se acordã celor mai bune lucrãri de specialitate şi burse pentru formarea specialiştilor în învãţãmântul superior de specialitate şi stabileşte cuantumul acestora;
17. aprobã înfiinţarea şi acordarea unor distincţii profesionale şi propune acordarea de ordine şi medalii ale României;
18. aprobã cuantumul indemnizaţiei de şedinţã pentru membrii Consiliului Superior, comisiilor şi colegiului de redacţie;
19. aprobã Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnãturã pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România, cu avizul autoritãţii publice centrale care are în coordonare domeniul amenajãrii teritoriului şi urbanismului;
20. asigurã continuitatea funcţionãrii Registrului Urbaniştilor din România prin solicitarea nominalizãrilor reprezentanţilor instituţiilor şi asociaţiilor care sunt reprezentate în Consiliul Superior.
ART. 8
(1) Consiliul Superior se întruneşte în şedinţe la sediul Registrului Urbaniştilor din România, ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau a cel puţin 5 dintre membrii sãi.
(2) Convocarea Consiliului Superior se face în scris, de regulã cu o sãptãmânã înainte de data şedinţei, cu specificarea datei, a orei şi a ordinii de zi a şedinţei.
(3) Materialele ce urmeazã a fi analizate în şedinţele ordinare vor fi transmise membrilor Consiliului Superior odatã cu convocarea pentru şedinţã.
(4) La şedinţele Consiliului Superior pot fi invitaţi specialişti cu drept de semnãturã şi alţi profesionişti din domeniu, în vederea analizãrii problemelor de pe ordinea de zi.
(5) În activitatea ce o desfãşoarã, Consiliul Superior adoptã hotãrâri cu majoritate simplã de voturi.
(6) La numãr egal de voturi, votul preşedintelui Registrului Urbaniştilor din România este decisiv.
(7) Lucrãrile şedinţelor se consemneazã într-un registru special, care poate fi consultat numai de cãtre specialiştii cu drept de semnãturã înscrişi în registru.
(8) La încheierea mandatului, Consiliul Superior întocmeşte un raport de activitate ce se transmite organizaţiilor care desemneazã membrii Consiliului Superior, fiind accesibil specialiştilor cu drept de semnãturã înscrişi în registru.
(9) Pentru participarea la şedinţele Consiliului Superior, membrii acestuia primesc o indemnizaţie.
(10) Şedinţele Consiliului Superior se desfãşoarã pe bazã de regulament propriu de funcţionare.
ART. 9
(1) Preşedintele Registrului Urbaniştilor din România este desemnat de cãtre Consiliul Superior dintre membrii acestuia, prin vot direct, cu majoritatea voturilor.
(2) Preşedintele reprezintã Registrul Urbaniştilor din România în relaţiile cu autoritãţile publice, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţarã şi din strãinãtate.
(3) Preşedintele conduce lucrãrile Consiliului Superior şi coordoneazã activitatea directorului executiv, conducãtor al Secretariatului Registrului Urbaniştilor din România, precum şi a birourilor teritoriale.
(4) Preşedintele poate decide formarea de grupuri de lucru pentru problemele aflate pe agenda Consiliului Superior şi se poate implica în medierea litigiilor profesionale, în conformitate cu prevederile regulamentelor aprobate de Consiliul Superior.
(5) În situaţia imposibilitãţii exercitãrii mandatului, pe perioade determinate, exercitarea atribuţiilor se deleagã preşedintelui delegat desemnat de cãtre Consiliul Superior dintre membrii acestuia, prin vot direct, cu majoritatea voturilor.
(6) În activitatea pe care o desfãşoarã, preşedintele emite decizii.
ART. 10
(1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor Registrului Urbaniştilor din România, Consiliul Superior înfiinţeazã comisii de specialitate.
(2) Comisiile Registrului Urbaniştilor din România sunt:
1. Comisia profesionalã;
2. Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnãturã;
3. Comisia de disciplinã;
4. Comisia de cenzori.
(3) Comisiile au caracter permanent pe durata mandatului încredinţat de cãtre Consiliul Superior.
(4) Consiliul Superior poate decide înfiinţarea unor comisii de lucru, altele decât cele prevãzute la alin. (2), cu caracter permanent sau pentru o duratã limitatã de timp.
(5) Membrii comisiilor trebuie sã îndeplineascã aceleaşi condiţii ca membrii Consiliului Superior, potrivit art. 6 alin. (3).
(6) Din Comisia de cenzori va face parte un expert contabil.
(7) Componenţa şi funcţionarea comisiilor se stabilesc prin regulament aprobat de cãtre Consiliul Superior.
(8) Secretariatul comisiilor este asigurat de cãtre Secretariatul Registrului Urbaniştilor din România (Secretariatul).
(9) În activitatea desfãşuratã, comisiile formuleazã propuneri/întocmesc rapoarte, în conformitate cu prezentul regulament şi cu celelalte reglementãri aplicabile.
ART. 11
(1) Comisia profesionalã are urmãtoarele obiective principale:
a) definirea statutului şi monitorizarea stãrii profesiunii, precum şi a locului şi rolului profesionistului în urbanism şi amenajarea teritoriului, în raport cu evoluţia aşezãrilor umane şi a teritoriului;
b) evaluarea modului în care practicarea profesiunii şi exercitarea dreptului de semnãturã rãspund problemelor de dezvoltare urbanã şi teritorialã şi respectã reglementãrile tehnice în domeniu;
c) creşterea gradului de adecvare a programelor de formare de bazã şi continuã la necesitãţile impuse de dezvoltarea urbanã şi teritorialã.
(2) Comisia profesionalã are urmãtoarele atribuţii, în conformitate cu reglementãrile în vigoare:
a) participã la elaborarea statutului profesiunii şi a codului deontologic;
b) analizeazã şi evalueazã propunerile de reglementãri privind activitãţile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, precum şi pe cele referitoare la conţinutul documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
c) întocmeşte rapoarte privind statutul profesiunii în alte ţãri;
d) propune sau, dupã caz, evalueazã programe şi proiecte de cooperare profesionalã - conferinţe, seminare, ateliere;
e) emite propuneri privind dezvoltarea domeniului (participare activã, sprijinirea autoritãţii centrale din domeniu) - modificãri ale legislaţiei, ale documentaţiilor - şi propune noi tipuri de documentaţii;
f) analizeazã, la solicitarea Consiliului Superior, precum şi pe baza audierii unor experţi, dupã caz, calitatea profesionalã a unor documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi, în cazul în care se constatã încãlcarea prezentului regulament, propune suspendarea dreptului de semnãturã ca sancţiune disciplinarã;
g) analizeazã modul în care se exercitã dreptul de semnãturã, iniţiind acţiuni de monitorizare;
h) structureazã şi avizeazã conţinutul programelor de specializare şi formare continuã din domeniu, desfãşurate de Registrul Urbaniştilor din România, împreunã cu autoritatea publicã centralã care are în coordonare domeniul amenajãrii teritoriului şi urbanismului şi/ori în cooperare cu instituţii de învãţãmânt superior sau cu alte persoane juridice;
i) analizeazã şi propune avizarea sau, dupã caz, recunoaşterea programelor academice de formare sau de specializare, precum şi a programelor de formare continuã în domeniul urbanismului şi amenajãrii teritoriului în vederea desãvârşirii calificãrii.
(3) Obiectivele, atribuţiile, componenţa şi modul de lucru ale Comisiei de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnãturã sunt stabilite prin Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnãturã pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism.
(4) Comisia de disciplinã are urmãtoarele atribuţii principale:
a) se autosesizeazã;
b) cerceteazã abaterile disciplinare pentru care a fost sesizatã;
c) propune aplicarea uneia dintre sancţiunile disciplinare;
d) propune sancţiunile disciplinare prevãzute în Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea Comisiei de disciplinã şi le înainteazã Consiliului Superior în vederea aplicãrii acestora;
e) formuleazã propuneri cu privire la fiecare cauzã pentru care a fost sesizatã, pe care le înainteazã Consiliului Superior.
(5) Comisia de cenzori are ca principalã atribuţie controlul privind modul în care sunt utilizate resursele Registrului Urbaniştilor din România, verificând:
a) modul în care este gestionat patrimoniul Registrului Urbaniştilor din România;
b) dacã operaţiunile financiare se desfãşoarã în condiţiile legii, sunt conforme cu hotãrârile Consiliului Superior şi dacã se înscriu în prevederile bugetului aprobat;
c) legalitatea bilanţului contabil al Registrului Urbaniştilor din România.
(6) Comisia de cenzori întocmeşte şi transmite Consiliului Superior rapoarte.
ART. 12
(1) Secretariatul asigurã desfãşurarea activitãţii curente în baza hotãrârilor Consiliului Superior.
(2) Secretariatul se compune din directorul executiv şi din personalul angajat cu contract individual de muncã pe perioadã nedeterminatã.
(3) Organigrama este aprobatã de Consiliul Superior.
(4) Salarizarea personalului Secretariatului şi birourilor teritoriale ale Registrului Urbaniştilor din România se face potrivit reglementãrilor în vigoare, specifice instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii.
(5) Directorul executiv este numit de cãtre Consiliul Superior, conform legislaţiei în vigoare.
(6) Directorul executiv are urmãtoarele atribuţii principale:
a) conduce activitatea curentã a Registrului Urbaniştilor din România;
b) pune în aplicare hotãrârile Consiliului Superior şi deciziile preşedintelui;
c) asigurã toate condiţiile pentru desfãşurarea lucrãrilor Consiliului Superior şi ale comisiilor de lucru ale Registrului Urbaniştilor din România;
d) asigurã gestionarea curentã a patrimoniului Registrului Urbaniştilor din România;
e) asigurã întocmirea şi execuţia bugetului Registrului Urbaniştilor din România;
f) coordoneazã activitatea birourilor teritoriale ale Registrului Urbaniştilor din România;
g) coordoneazã activitãţile cu caracter economic desfãşurate de Registrul Urbaniştilor din România, conform prevederilor art. 3 alin. (1).
(7) Directorul executiv prezintã Consiliului Superior, la fiecare reuniune a acestuia, rapoarte privind activitatea curentã, precum şi informãri detaliate asupra unor subiecte, ca urmare a solicitãrii preşedintelui sau membrilor Consiliului Superior.
(8) În activitatea sa, directorul executiv emite dispoziţii.
(9) Regulamentele de organizare şi funcţionare ale Secretariatului şi birourilor teritoriale ale Registrului Urbaniştilor din România se aprobã de Consiliul Superior.
ART. 13
(1) Resursele financiare ale Registrului Urbaniştilor din România se constituie din tarife, donaţii, sponsorizãri şi venituri din activitãţile cu caracter economic, inclusiv dobânzile bancare.
(2) Cuantumul tarifelor se stabileşte în raport cu cheltuielile necesare de organizare şi funcţionare ale Registrului Urbaniştilor din România.
(3) Tarifele ce se achitã Registrului Urbaniştilor din România sunt:
a) tariful de atestare sau examinare în vederea dobândirii dreptului de semnãturã;
b) tariful de înscriere în registru;
c) tariful privind exercitarea dreptului de semnãturã, aplicat pe categorii de documentaţii.
(4) Tariful privind exercitarea dreptului de semnãturã se stabileşte în mod diferenţiat, pentru categoriile de documentaţii semnate, precum şi pentru coordonarea elaborãrii întregii documentaţii sau, dupã caz, elaborarea unor secţiuni ale acesteia. Achitarea tarifului pe categorii de documentaţii se face de cãtre coordonatorul documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism, dupã caz, la data înregistrãrii documentaţiei la autoritatea administraţiei publice locale care avizeazã şi aprobã documentaţia.
(5) Pe documentul de achitare a tarifului privind exercitarea dreptului de semnãturã se vor consemna datele complete de recunoaştere a documentaţiei, precum şi numele coordonatorului; aceastã obligaţie se referã la toate tipurile de documentaţie, indiferent dacã sunt realizate în birouri individuale sau în cadrul unor firme.
(6) Cuantumul tarifelor se stabileşte de cãtre Consiliul Superior.
(7) În situaţia susţinerii examenului care are drept scop verificarea doar a cunoştinţelor privind reglementãrile în domeniu, cuantumul tarifului de examinare se reduce cu 50%.
(8) Înscrierea stagiarilor în registru se face fãrã încasarea tarifului de înscriere.
(9) Tarifele pot fi achitate în contul deschis de Registrul Urbaniştilor din România în acest scop sau direct la sediul acestuia.
ART. 14
(1) Bugetul Registrului Urbaniştilor din România este elaborat de cãtre Secretariat şi se supune aprobãrii Consiliului Superior în conformitate cu reglementãrile în vigoare.
(2) Bugetul Registrului Urbaniştilor din România cuprinde urmãtoarele capitole:
1. bugetul Consiliului Superior;
2. bugetul comisiilor;
3. bugetul Secretariatului;
4. bugetul birourilor teritoriale.
(3) Consiliul Superior poate transfera unele cheltuieli sau venituri dintr-un capitol în altul, în funcţie de realizãrile/nerealizãrile respective.
(4) Bilanţul anual al Registrului Urbaniştilor din România este public, iar datele esenţiale se afişeazã pe pagina proprie de internet, la adresa www.rur.ro.
ART. 15
(1) Pentru activitatea desfãşuratã, membrii Consiliului Superior, cei ai comisiilor sau, dupã caz, ai grupurilor de lucru primesc indemnizaţii care se acordã pentru prezenţa la şedinţe, seminare, conferinţe, ateliere, întruniri şi alte asemenea manifestãri, pentru deplasãri şi pentru alte activitãţi legate de exercitarea atribuţiilor Registrului Urbaniştilor din România.
(2) Cuantumul indemnizaţiilor se stabileşte de Consiliul Superior.

CAP. III
Evidenţa şi înscrierea în registru

ART. 16
(1) Înregistrarea specialiştilor cu drept de semnãturã în urbanism şi amenajarea teritoriului şi a specialiştilor stagiari, precum şi evidenţa altor categorii de profesionişti în domeniul urbanismului şi amenajãrii teritoriului se organizeazã distinct în cadrul registrului.
(2) Registrul cuprinde douã pãrţi:
1. specialişti cu drept de semnãturã;
2. stagiari.
(3) Partea referitoare la specialiştii cu drept de semnãturã cuprinde coordonarea elaborãrii de tipuri de documentaţii, precum şi elaborarea unor pãrţi ale acestora, pentru care este acordat dreptul de semnãturã.
(4) Coordonarea elaborãrii documentaţiei de amenajarea teritoriului şi de urbanism cuprinde:
1. planul de amenajare a teritoriului naţional, simbol «A»;
2. planurile de amenajare a teritoriului judeţean, planurile de amenajare a teritoriului regional, planurile de amenajare a teritoriului interjudeţean şi planurile de amenajare a teritoriului frontalier, simbol «B»;
3. planurile de amenajare a teritoriului interorãşenesc sau intercomunal, simbol «C»;
4. planurile de amenajare a teritoriului metropolitan şi planurile de amenajare a teritoriului periurban al principalelor municipii şi oraşe, simbol «C(1)»;
5. planurile urbanistice generale de municipii împreunã cu regulamentele locale aferente acestora, simbol «D»;
6. planurile urbanistice generale de oraşe şi comune împreunã cu regulamentele locale aferente acestora, simbol «D(3)»;
7. planurile urbanistice zonale împreunã cu regulamentele locale aferente acestora, simbol «D(z0)»;
8. planurile urbanistice zonale şi regulamentele locale de urbanism aferente pentru parcelãri de locuinţe şi alte funcţii asociate acestora, simbol «D(z1)»;
9. planurile urbanistice zonale şi regulamentele locale de urbanism aferente care au drept subiect o parcelare nouã pentru realizarea în exclusivitate de locuinţe, cu maximum 20 parcele, nu mai mari de 1.000 m² fiecare, simbol «D(z2)»;
10. planurile urbanistice de detaliu, simbol «E»;
11. planurile urbanistice de detaliu care au drept subiect amplasarea unei construcţii de importanţã redusã, aşa cum este definitã în <>Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificãrile ulterioare, simbol «E(1)».
(5) Elaborarea unei pãrţi din documentaţia de amenajare a teritoriului sau de urbanism cuprinde:
1. cadrul natural şi calitatea mediului, simbol «F(1)»;
2. dezvoltarea economicã a teritoriului, simbol «F2)»;
3. demografia şi forţa de muncã, simbol «F(3)»;
4. echiparea tehnicã a teritoriului, simbol «F(4)»;
5. protejarea şi dezvoltarea patrimoniului natural, simbol «F(5)»;
6. protejarea şi dezvoltarea patrimoniului construit, simbol «F(6)»;
7. echipare edilitarã, simbol «G(1)»;
8. sociologie urbanã şi demografie, simbol «G(2)»;
9. calitatea mediului, simbol «G(3)»;
10. economie urbanã, simbol «G(4)»;
11. studii de istorie urbanã, simbol «G(5)»;
12. amenajare peisagisticã, simbol «G(6)»;
13. cãi de comunicaţii şi transporturi, simbol «G(7)»;
14. studii de teren, simbol «G(8)»;
15. alte studii, simbol «G(9)».
(6) Prin coordonarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se înţelege şi elaborarea acelor pãrţi din documentaţii de cãtre specialistul a cãrui pregãtire profesionalã corespunde prevederilor art. 10-12 din Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnãturã pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism.
(7) Evidenţa privind alte categorii de profesionişti în domeniul urbanismului şi amenajãrii teritoriului are caracter informativ şi este organizatã pe urmãtoarele capitole:
1. cercetãtori şi elaboratori de studii de specialitate;
2. specialişti în administraţia publicã;
3. specialişti în managementul urban;
4. specialişti în formare academicã şi continuã;
5. specialişti în dezvoltare economicã urbanã şi ruralã;
6. specialişti în dreptul urbanismului;
7. specialişti în mediere şi participarea populaţiei;
8. experţi tehnici judiciari şi extrajudiciari în domeniul amenajãrii teritoriului şi urbanismului;
9. alţi specialişti stabiliţi de Consiliul Superior.
(8) Evidenţa specialiştilor în coordonarea elaborãrii documentaţiilor, precum şi în elaborarea unor pãrţi ale acestora, prevãzute la alin. (4) şi alin. (5), se organizeazã pe domenii de specialitate.
(9) În registru şi în evidenţa privind alte categorii de profesionişti, înregistrarea se face în ordine alfabeticã.
(10) Consiliul stabileşte dreptul de semnãturã pentru pãrţi ale documentaţiilor, precum şi domenii de specialitate ale altor categorii de profesionişti, în raport cu conţinutul documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.
ART. 17
Documentaţia necesarã la înscrierea în registru este urmãtoarea:
a) pentru specialişti cu drept de semnãturã sau alt drept echivalent pentru documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism:
- formular-tip de înscriere;
- certificat de atestare a dreptului de semnãturã eliberat de comisia de examinare;
- dovada achitãrii tarifului de înscriere;
b) pentru stagiari:
- formular-tip de înscriere;
- cerere de admitere la stagiu;
- titlul oficial de calificare - copie;
- recomandarea a 2 specialişti cu drept de semnãturã sau alt drept echivalent care sprijinã cererea de primire în profesie ca stagiar, dintre care unul garanteazã îndrumarea profesionalã efectivã pe întreaga perioadã a stagiului, potrivit îndrumarului de stagiu aprobat de Consiliul Superior;
c) pentru alte categorii de profesionişti din domeniul amenajãrii teritoriului şi al urbanismului:
- formular-tip de înscriere;
- titlul oficial de calificare - copie;
- diplome postuniversitare, alte titluri oficiale de calificare - copie;
- listã de articole şi cãrţi publicate, dupã caz;
- curriculum vitae;
- dovada achitãrii tarifului de înscriere.
ART. 18
(1) Datele înscrise în registru, pe baza formularelor-tip de înscriere, vor avea urmãtoarea structurã:
a) numele, domiciliul şi data naşterii;
b) denumirea titlului oficial de calificare, anul eliberãrii, instituţia de învãţãmânt superior emitentã şi numãrul acestuia; alte diplome sau acte care atestã studii postuniversitare ori specializãri;
c) anul atestãrii dreptului de semnãturã sau a altui drept echivalent, dupã caz;
d) numãrul de înregistrare în registru, în ordinea cronologicã a înregistrãrii;
e) forma de exercitare a profesiei;
f) lista lucrãrilor efectuate;
g) distincţii acordate de statul român, de alte state, de instituţii sau autoritãţi din ţarã şi din strãinãtate;
h) diplome şi specializãri, obţinute ulterior înscrierii în registru;
i) sancţiuni;
j) perioadele şi motivele de suspendare a dreptului de semnãturã - când este cazul;
k) data şi motivele radierii din registru.
(2) Datele înscrise în registru, potrivit alin. (1), se vor adapta de Consiliul Superior în funcţie de categoria de specialişti cu drept de semnãturã sau alt drept echivalent şi stagiari stabilitã la art. 16.

CAP. IV
Accesul la informaţiile din registru

ART. 19
(1) Registrul este public. Secretariatul Registrului Urbaniştilor din România are obligaţia sã furnizeze terţilor interesaţi informaţii privind datele înregistrate în evidenţa specialiştilor cu drept de semnãturã, care au fost publicate şi care nu au caracter confidenţial.
(2) Un exemplar din evidenţa specialiştilor cu drept de semnãturã în domeniul urbanismului şi al amenajãrii teritoriului va fi pus la dispoziţie consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru a fi consultat de cãtre cei interesaţi.
(3) Evidenţa specialiştilor se afişeazã în format electronic pe pagina de internet la adresa www.rur.ro şi se actualizeazã în fiecare lunã.
ART. 20
Registrul cuprinzând evidenţa specialiştilor cu drept de semnãturã se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, la începutul fiecãrui an.
ART. 21
(1) Secretariatul Registrului Urbaniştilor din România are obligaţia de a elibera, pe cheltuiala persoanei solicitante, certificate ce vor conţine datele înregistrate, care prin natura lor sunt publice, privitoare la un specialist cu drept de semnãturã sau alt drept echivalent în domeniul urbanismului şi amenajãrii teritoriului ori la un profesionist aflat în baza de date.
(2) Certificatele vor fi înseriate, vor fi semnate de preşedintele Registrului Urbaniştilor din România, vor conţine data eliberãrii, precum şi timbrul sec cu sigla Registrului Urbaniştilor din România. Eliberarea lor va fi consemnatã într-un registru de evidenţã.

CAP. V
Sancţiuni disciplinare

ART. 22
În raport cu gravitatea abaterilor sãvârşite şi cu urmãrile acestora, Comisia de disciplinã poate propune aplicarea urmãtoarelor sancţiuni disciplinare:
a) avertisment scris;
b) mustrare scrisã;
c) suspendarea dreptului de semnãturã pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, pentru o perioadã de la 6 luni la 36 luni.
ART. 23
(1) Suspendarea pentru o perioadã de 6-36 luni a dreptului de semnãturã pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism se aplicã în urmãtoarele cazuri:
a) elaborarea documentaţiilor fãrã respectarea prevederilor legale;
b) nerespectarea dreptului de autor şi/sau însuşirea, fãrã menţionarea autorului, a proprietãţii intelectuale a acestuia;
c) neparticiparea la formele de perfecţionare continuã stabilite prin regulamentul specific;
d) alte fapte care prejudiciazã grav onoarea şi prestigiul profesiei de urbanist;
e) neachitarea tarifelor privind exercitarea dreptului de semnãturã;
f) furnizarea de orice fel de informaţie care se dovedeşte a fi falsã, inclusiv eliberarea unor documente fãrã suport real pentru stagiari;
g) aplicarea ştampilei de complezenţã.
(2) Decizia de suspendare are formã scrisã şi va conţine în mod obligatoriu motivarea sa în fapt şi în drept.
(3) Decizia de suspendare îşi produce efectele din momentul comunicãrii şi publicãrii acesteia pe pagina de internet, la adresa www.rur.ro, termenul curgând din momentul depunerii ştampilei la sediul Registrului Urbaniştilor din România.
(4) În termen de 15 zile din momentul comunicãrii şi al publicãrii deciziei de suspendare pe pagina de internet, specialiştii al cãror drept de semnãturã a fost suspendat sunt obligaţi sã depunã ştampila la sediul Registrului Urbaniştilor din România.
(5) Decizia de suspendare se comunicã în termen de 15 zile celor interesaţi, se publicã pe site-ul Registrului Urbaniştilor din România, se afişeazã la sediul birourilor teritoriale şi se înscrie în registru.
(6) În decizia de suspendare a dreptului de semnãturã se precizeazã termenele şi procedura de contestare a acesteia.
ART. 24
Persoanele care se considerã vãtãmate pot face contestaţie la Consiliul Superior împotriva deciziilor de neacordare sau de suspendare a dreptului de semnãturã şi se pot adresa instanţelor judecãtoreşti competente.

CAP. VI
Retragerea dreptului de semnãturã

ART. 25
(1) Dreptul de semnãturã poate fi retras numai în urmãtoarele cazuri:
a) prin renunţarea în scris a persoanei în cauzã;
b) dacã nu mai sunt îndeplinite cerinţele în baza cãruia a fost acordat;
c) prin deces;
d) dacã persoana în cauzã a fost condamnatã definitiv pentru o faptã prevãzutã de legea penalã ca urmare a unei infracţiuni în exercitarea dreptului de semnãturã.
(2) Retragerea dreptului de semnãturã atrage radierea din registru.

CAP. VII
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 26
Consiliul Superior se desemneazã pentru o perioadã de 2 ani.
ART. 27
Comisiile de specialitate se desemneazã de cãtre Consiliul Superior pentru o perioadã de 2 ani.
ART. 28
Prezentul regulament poate fi modificat sau completat la propunerea Consiliului Superior, cu avizul autoritãţii publice centrale care are în coordonare domeniul amenajãrii teritoriului şi urbanismului.
ART. 29
Calitatea de expert tehnic judiciar şi de expert tehnic extrajudiciar în domeniul amenajãrii teritoriului şi urbanismului se dobândeşte potrivit prevederilor legale în vigoare.
ART. 30
Hotãrârile Consiliului Superior privind tarifele de exercitare a dreptului de semnãturã pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, de dobândire a dreptului de semnãturã şi de înscriere în registru, codul deontologic al urbanistului, componenţa Consiliului Superior, a Comisiei de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnãturã, Comisiei profesionale şi Comisiei de disciplinã, precum şi a redacţiei publicaţiilor Registrului Urbaniştilor din România se afişeazã pe pagina proprie de internet, la adresa www.rur.ro

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016