Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 29 februarie 2024  de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare a performanţei pentru integrarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică a organizaţiilor de cercetare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 29 februarie 2024 de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare a performanţei pentru integrarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică a organizaţiilor de cercetare

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 296 din 4 aprilie 2024
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 20.488 din 28 februarie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 4 aprilie 2024.
──────────
    CAP. I
    Rolul, scopul şi atribuţiile Comisiei de evaluare
    ART. 1
    Dispoziţii generale
    Prezentul regulament de organizare şi funcţionare (ROF) stabileşte modul de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare a performanţei pentru integrarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică a organizaţiilor de cercetare, denumită în continuare Comisia de evaluare, care se înfiinţează şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu art. 19 alin. (7) din Legea nr. 25/2023 privind integrarea voluntară a organizaţiilor de cercetare, dezvoltare şi inovare din România în Spaţiul European de Cercetare, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.

    ART. 2
    Scopul Comisiei de evaluare
    Scopul Comisiei de evaluare este de a gestiona procesul de evaluare a performanţei activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică a organizaţiilor de cercetare, în conformitate cu prevederile art. 6-10 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 138/2024 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea performanţei pentru integrarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică a organizaţiilor de cercetare, precum şi pentru stabilirea criteriilor de selectare a experţilor evaluatori prevăzute la art. 19 din Legea nr. 25/2023 privind integrarea voluntară a organizaţiilor de cercetare, dezvoltare şi inovare din România în Spaţiul European de Cercetare, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.

    ART. 3
    Atribuţiile Comisiei de evaluare
    Atribuţiile Comisiei de evaluare sunt următoarele:
    a) selectează experţii evaluatori independenţi în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1)-(5) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 138/2024;
    b) propune ministrului cercetării, inovării şi digitalizării, în vederea emiterii ordinului de aprobare a experţilor evaluatori independenţi în cadrul fiecărui proces de evaluare, în conformitate cu art. 5 alin. (7) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 138/2024, numele a 3 experţi evaluatori independenţi titulari şi a 2 experţi evaluatori independenţi supleanţi pentru fiecare proces de evaluare;
    c) asigură instruirea experţilor evaluatori independenţi în conformitate cu art. 5 alin. (8) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 138/2024;
    d) analizează rapoartele de evaluare finale ale echipelor de experţi evaluatori independenţi şi motivează aprobarea sau respingerea acestora, după caz, în conformitate cu art. 9 alin. (13) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 138/2024;
    e) dispune reluarea procesului de evaluare a unei organizaţii de cercetare în condiţiile prevăzute de art. 9 alin. (14) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 138/2024;
    f) propune emiterea ordinului ministrului cercetării, inovării şi digitalizării de încadrare într-o clasă de performanţă în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (16) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 138/2024;
    g) soluţionează contestaţiile privind rezultatele evaluării în conformitate cu art. 10 alin. (3) şi (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 138/2024;
    h) propune emiterea ordinului ministrului cercetării, inovării şi digitalizării privind revocarea membrilor Comisiei de evaluare, prevăzut la art. 14 alin. (2) lit. c);
    i) informează periodic Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID) cu privire la activitatea desfăşurată.


    CAP. II
    Selecţia, organizarea şi funcţionarea Comisiei de evaluare
    ART. 4
    Selectarea membrilor Comisiei de evaluare
    (1) MCID organizează concursul pentru selectarea membrilor Comisiei de evaluare în conformitate cu procedura prevăzută la art. 3 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 138/2024.
    (2) Membrii Comisiei de evaluare sunt numiţi pentru o perioadă de 5 ani, conform prevederilor art. 19 alin. (7) din Legea nr. 25/2023.
    (3) În cazul în care în urma concursului nu sunt selectaţi toţi membrii Comisiei de evaluare, concursul se reia până la completarea celor 28 de poziţii prevăzute la art. 19 alin. (7) din Legea nr. 25/2023.

    ART. 5
    Preşedintele şi vicepreşedintele Comisiei de evaluare
    (1) Preşedintele şi vicepreşedintele Comisiei de evaluare sunt aleşi prin vot de către membri în cadrul primei şedinţe a comisiei.
    (2) Preşedintele şi vicepreşedintele Comisiei de evaluare sunt aleşi pentru un mandat de 5 ani.
    (3) În cazul indisponibilităţii preşedintelui Comisiei de evaluare, atribuţiile sale sunt preluate de către vicepreşedinte, pe baza unei notificări scrise şi comunicate atât Comisiei de evaluare, cât şi MCID.

    ART. 6
    Atribuţiile preşedintelui Comisiei de evaluare
    Atribuţiile preşedintelui Comisiei de evaluare sunt următoarele:
    a) convoacă şi conduce şedinţele în plen ale Comisiei de evaluare;
    b) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor Comisiei de evaluare. Aceasta poate fi modificată prin votul membrilor Comisiei de evaluare, la cererea oricărui membru;
    c) asigură legătura operativă a Comisiei de evaluare cu ministrul cercetării, inovării şi digitalizării şi, după caz, cu secretarul de stat cu atribuţii de coordonare a activităţii de cercetare-dezvoltare, în vederea informării acestora despre activitatea Comisiei de evaluare;
    d) asigură comunicarea hotărârilor, recomandărilor şi documentelor elaborate de Comisia de evaluare în îndeplinirea atribuţiilor sale către ministrul cercetării, inovării şi digitalizării şi, după caz, către secretarul de stat cu atribuţii de coordonare a activităţii de cercetare-dezvoltare;
    e) reprezintă Comisia de evaluare în relaţia cu terţii, conform mandatului acordat de către MCID.


    ART. 7
    Şedinţele Comisiei de evaluare
    (1) Şedinţele Comisiei de evaluare se pot derula atât cu prezenţa fizică a membrilor, cât şi online.
    (2) Convocarea şedinţelor Comisiei de evaluare, transmiterea invitaţiilor şi agendei preliminare către membri se realizează de către secretariatul prevăzut la art. 12, cu cel puţin 3 zile înaintea datei stabilite pentru şedinţă. Documentele supuse dezbaterii vor fi transmise cu cel puţin 24 de ore înaintea convocării.
    (3) Convocarea şedinţelor Comisiei de evaluare se face întotdeauna în scris, invitaţiile către membri fiind transmise prin e-mail.
    (4) La începutul fiecărei şedinţe se adoptă agenda acesteia.
    (5) Deciziile adoptate în cadrul şedinţelor Comisiei de evaluare sunt rezumate într-o minută, care conţine inclusiv sinteza deciziilor. Acest document se elaborează de către secretariat şi se transmite tuturor membrilor Comisiei de evaluare, precum şi altor responsabili desemnaţi pentru îndeplinirea deciziilor, în termen de 5 zile de la data şedinţei.
    (6) Observaţiile asupra minutei pot fi trimise secretariatului în termen de 5 zile de la transmiterea acesteia. Observaţiile sunt consemnate în scris, iar documentul final este transmis membrilor Comisiei de evaluare, în termen de 10 zile de la data şedinţei.
    (7) Şedinţele Comisiei de evaluare sunt înregistrate în sistem audio, conform prevederilor legale în vigoare.
    (8) La şedinţele Comisiei de evaluare, preşedintele acesteia poate invita personalităţi recunoscute pentru experienţa şi competenţa lor în domenii care prezintă relevanţă în raport cu obiectul evaluării, aceştia neavând calitate de membri.
    (9) Persoanele prevăzute la alin. (8) beneficiază de un vot consultativ. Votul consultativ reprezintă părerea cerută persoanelor avizate în cadrul unor discuţii, dar care nu obligă pe ceilalţi participanţi în privinţa hotărârii ce urmează a se lua.

    ART. 8
    Procesul de luare a deciziilor
    (1) Pentru atingerea cvorumului de şedinţă este nevoie de 15 membri din totalul membrilor Comisiei de evaluare.
    (2) Fiecare membru al Comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot.
    (3) Deciziile Comisiei de evaluare se adoptă prin majoritate simplă, şi anume jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.
    (4) La iniţiativa preşedintelui sau la propunerea membrilor Comisiei de evaluare, documentele propuse pentru dezbatere pot fi agreate ca urmare a consultării membrilor prin procedură scrisă.
    (5) În cazul consultării prin procedură scrisă, secretariatul transmite documentele de analizat în format electronic, membrilor Comisiei de evaluare.
    (6) Dacă, în termen de 3 zile de la data iniţierii procedurii scrise, secretariatul primeşte de la membrii Comisiei de evaluare obiecţii scrise asupra documentelor aflate în consultare, acesta informează preşedintele, care dispune acceptarea acestora sau iniţiază consultări cu acei membri care au formulat obiecţii. Documentele revizuite vor face obiectul unei noi consultări prin procedură scrisă a membrilor Comisiei de evaluare.
    (7) În termen de 2 zile de la data retransmiterii documentelor, fiecare membru al Comisiei de evaluare transmite opinia sa, în format electronic, secretariatului. În lipsa unui răspuns transmis în acest termen, documentele se consideră acceptate tacit de către respectivul membru al Comisiei de evaluare.

    ART. 9
    Limba de lucru
    (1) Limba de lucru a Comisiei de evaluare este limba română. În cazul în care în componenţa Comisiei de evaluare se găsesc membri de altă naţionalitate, limba de lucru este limba engleză sau membrilor de altă naţionalitate li se asigură traducere în limba engleză.
    (2) Documentele de lucru ale Comisiei de evaluare se redactează în limba română şi se traduc în limba engleză, dacă este cazul.

    CAP. III
    Selecţia experţilor evaluatori independenţi
    ART. 10
    Selecţia experţilor evaluatori independenţi
    (1) Comisia de evaluare propune procedura de selecţie a experţilor evaluatori independenţi, a experţilor evaluatori independenţi supleanţi, în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1)-(5) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 138/2024, şi o adoptă în termen de 15 zile de la prima şedinţă a acesteia.
    (2) În cadrul fiecărui proces de evaluare a unei organizaţii de cercetare, componenţa echipei de evaluare este constituită din 3 experţi evaluatori independenţi, 2 supleanţi şi 1 reprezentant din partea MCID, cu rol de observator.
    (3) În cazul în care unul dintre cei 3 experţi evaluatori independenţi nu poate participa în cadrul procesului de evaluare, acesta este înlocuit de către un membru supleant desemnat de coordonatorul echipei de evaluare.

    CAP. IV
    Finanţarea Comisiei de evaluare
    ART. 11
    Finanţarea Comisiei de evaluare
    Modalităţile de plată şi cuantumurile sumelor reprezentând indemnizaţii, precum şi alte cheltuieli necesare pentru activităţile de evaluare independentă realizate de membrii Comisiei de evaluare, respectiv experţii evaluatori independenţi, inclusiv din străinătate, se realizează în conformitate cu prevederile ordinului ministrului cercetării, inovării şi digitalizării prevăzut la art. 5 alin. (9) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 138/2024.

    CAP. V
    Secretariatul Comisiei de evaluare
    ART. 12
    Secretariatul Comisiei de evaluare
    MCID, prin intermediul Unităţii de implementare a reformelor PSF, asigură secretariatul Comisiei de evaluare, precum şi sprijinul logistic şi resursele materiale necesare desfăşurării activităţii acesteia.

    CAP. VI
    Etica şi răspunderea membrilor Comisiei de evaluare
    ART. 13
    Etica şi regulile de conduită
    (1) Membrii Comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra datelor, informaţiilor şi documentelor din cadrul procesului de evaluare.
    (2) Nu poate participa la evaluarea unei organizaţii de cercetare, în calitate de membru al Comisiei de evaluare sau expert evaluator independent, persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) are un contract individual de muncă cu organizaţia de cercetare evaluată sau a avut un contract individual de muncă cu aceasta în ultimii 5 ani;
    b) a fost membru într-o echipă de proiect în ultimii 3 ani cu o persoană din organizaţia de cercetare evaluată;
    c) are soţ/soţie, rude sau afini până la gradul II inclusiv care sunt angajaţi în organizaţia de cercetare evaluată;
    d) are raporturi comerciale cu organizaţia de cercetare evaluată;
    e) are interes patrimonial direct sau indirect de la organizaţia evaluată.

    (3) Membrii Comisiei de evaluare, precum şi experţii evaluatori independenţi aflaţi în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2) sunt obligaţi să nu participe la procesul de evaluare a respectivei organizaţii de cercetare şi să nu ia nicio altă decizie cu privire la respectiva organizaţie de cercetare în exercitarea atribuţiilor ce le sunt conferite de Legea nr. 25/2023 şi de Hotărârea Guvernului nr. 138/2024, încălcarea obligaţiilor constituind abatere disciplinară, dacă nu este o faptă mai gravă, potrivit legii.
    (4) Procesele de evaluare desfăşurate cu încălcarea prevederilor alin. (3) sunt nule.
    (5) Membrii Comisiei de evaluare au obligaţia de a respecta următoarele reguli de conduită:
    a) să acţioneze în interesul Comisiei de evaluare în concordanţă cu rolul, scopul şi atribuţiile acesteia;
    b) să nu acţioneze în scopul obţinerii de avantaje financiare sau alte beneficii pentru sine sau pentru alţii;
    c) să acţioneze în conformitate cu deciziile Comisiei de evaluare adoptate în condiţiile ROF.


    ART. 14
    Revocarea membrilor Comisiei de evaluare
    (1) Membrii Comisiei de evaluare pot fi revocaţi în următoarele cazuri:
    a) nu participă la 2 şedinţe consecutive sau la 5 şedinţe fără justificare şi fără a înştiinţa preşedintele Comisiei de evaluare;
    b) refuză sistematic îndeplinirea sarcinilor propuse în mai mult de 4 reuniuni de lucru în cadrul şedinţelor;
    c) încalcă prevederile art. 13;
    d) prin cerere scrisă adresată preşedintelui, prin secretariat, cu cel puţin 60 de zile înainte de retragerea din componenţa Comisiei de evaluare.

    (2) Procedura de revocare se desfăşoară după cum urmează:
    a) cel puţin un membru al Comisiei de evaluare sau MCID solicită motivat declanşarea procedurii de revocare a unui membru, în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c);
    b) propunerea de revocare se analizează de către membrii Comisiei de evaluare, se supune votului şi se aprobă sau se respinge, după caz;
    c) revocarea unui membru al Comisiei de evaluare se face prin ordin al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării;
    d) poziţia rămasă vacantă în urma revocării unui membru se ocupă în condiţiile prevăzute la art. 4;
    e) în cazul în care, după declanşarea procedurii, situaţiile pentru revocare prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c) nu se confirmă, procedura de revocare încetează.

    (3) Atunci când o poziţie de membru în Comisia de evaluare devine vacantă în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. d), MCID organizează un concurs de selecţie în conformitate cu prevederile art. 4, în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii.

    ART. 15
    Răspunderea membrilor Comisiei de evaluare
    (1) Membrii Comisiei de evaluare răspund, în condiţiile legii, pentru orice decizie cu privire la o hotărâre, un document sau o recomandare emisă în exercitarea atribuţiilor lor care a creat un prejudiciu MCID sau oricărei persoane prejudiciate.
    (2) Nu răspunde pentru acţiunile sale membrul Comisiei de evaluare care a votat împotriva unei hotărâri, unui document sau a unei recomandări şi a informat MCID şi, după caz, pe secretarul de stat cu atribuţii de coordonare a activităţii de cercetare-dezvoltare despre riscul producerii unui prejudiciu.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale
    ART. 16
    Dispoziţii finale
    Orice propunere de modificare a ROF va fi comunicată secretariatului, care asigură consultarea tuturor membrilor şi întreprinde, după caz, demersurile necesare pentru modificarea şi adoptarea acestuia.


    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016