Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 27 noiembrie 2017  privind organizarea şi funcţionarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 27 noiembrie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius Brînzeu" Timişoara

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 960 bis din 5 decembrie 2017

──────────
        Aprobat prin Ordinul nr. 1.369 din 27 noiembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 960 din 05 decembrie 2017
──────────

    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius Brînzeu" Timişoara denumit în continuare spitalul a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.
    (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalului, se aplică tuturor salariaţilor, indiferent de naţionalitate, vârstă, sex, rasă, convingeri politice şi religioase. Decizia de angajare sau promovare în cadrul unităţii sanitare se face pe bază de calificări şi abilităţi profesionale, nefăcându-se discriminări pe criterii de naţionalitate, sex, vârstă, rasă, convingeri politice şi religioase.

    ART. 2
    (1) Spitalul este unitate sanitară cu paturi de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale şi poate funcţiona cu secţii private care pot furniza servicii cu plată şi care asigură asistenţa medicală de specialitate, de urgenţă, curativă, preventivă şi de recuperare a pacienţilor internaţi şi din ambulatoriul integrat al spitalului.
    (2) În spital se desfăşoară şi activităţi de învăţământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar şi postuniversitar, precum şi activităţi de cercetare ştiinţifică medicală; aceste activităţi se desfăşoară sub îndrumarea personalului didactic care este integrat în spital şi sunt astfel organizate încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi a deontologiei medicale.

    ART. 3
        Spitalul este subordonat Ministerului Sănătăţii. În exercitarea atribuţiilor sale, colaborează cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Timiş, şi cu alte sisteme de asigurare, alte case de asigurări de sănătate, organe ale administraţiei publice locale, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Timiş, Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Timiş, conducerile altor unităţi sanitare şi cu alte instituţii interesate în ocrotirea sănătăţii populaţiei.

    CAP. II
    Obiectul de activitate
    ART. 4
        Spitalul asigură:
    a) accesul populaţiei la toate formele de asistenţă medicală spitalicească şi ambulatorie;
    b) unitatea de acţiune în rezolvarea problemelor de sănătate din teritoriu;
    c) continuitatea asistenţei medicale în toate stadiile de evoluţie a bolii, prin cooperare permanentă a medicilor din aceeaşi unitate sau din unităţi sanitare diferite;
    d) utilizarea eficientă a personalului de specialitate şi a mijloacelor tehnice de investigaţie şi tratament;
    e) dezvoltarea şi perfecţionarea continuă a asistenţei medicale, corespunzător medicinei moderne;
    f) participarea la asigurarea stării de sănătate a populaţiei;
    g) desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă (EMC) şi cercetare pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal, costurile fiind suportate de personalul beneficiar;
    h) spitalul poate suporta astfel de costuri în limitele bugetului alocat.


    ART. 5
        În raport cu atribuţiile ce îi revin în asistenţa medicală, spitalul asigură:
    a) prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, a bolilor profesionale, cronice şi degenerative;
    b) acordarea serviciilor medicale preventive, curative, de recuperare, care cuprind: consultaţii, investigaţii, stabilirea diagnosticului, tratamente medicale şi/sau chirurgicale, îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masă;
    c) asigurarea condiţiilor pentru investigaţii medicale, tratament, igiena alimentelor şi de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale (conform ordinelor ministrului sănătăţii);
    d) răspunderea în ceea ce priveşte controlul medical şi supravegherea unor categorii de bolnavi;
    e) acordarea primului ajutor calificat şi asistenţei medicale de urgenţă, fără nicio discriminare pe criterii de naţionalitate, vârstă, sex, rasă, convingeri politice şi religioase, etnie, orientare sexuală, origine socială ori dacă pacientul are sau nu are asigurare medicală;
    f) respectarea protocolului de transfer interclinic elaborat prin ordin al ministrului sănătăţii;
    g) respectarea criteriilor de internare de urgenţă a pacienţilor consultaţi/asistaţi la UPU-SMURD şi a criteriilor de transfer de urgenţă către alte spitale - stabilite prin norme de aplicare (serviciile de urgenţă sunt cuprinse în forţele planificate sub comanda inspectorului şef al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă - în situaţii de accidente colective, calamităţi şi dezastre);
    h) acordarea primului ajutor şi asistenţei de urgenţă oricărei persoane aflate în stare critică, iar după stabilizare, asigurarea transportului medicalizat la o altă unitate de profil;
    i) asigurarea unui plan de acţiune pentru asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii critice;
    j) stabilirea factorilor de risc din mediul de viaţă şi de muncă şi a influenţei acestora asupra stării de sănătate a populaţiei;
    k) informarea bolnavului sau persoanelor apropiate asupra bolii şi obţinerea consimţământului acestuia pentru efectuarea tratamentelor;
    l) prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    m) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale bolnavilor spitalizaţi;
    n) stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţii spitalizaţi;
    o) aprovizionarea şi distribuirea medicamentelor;
    p) aprovizionarea cu substanţe şi materiale de curăţenie şi dezinfecţie;
    q) asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare, atât din punct de vedere calitativ, cât şi cantitativ, respectând alocaţia de hrană, conform legislaţiei în vigoare;
    r) asigurarea unui microclimat corespunzător astfel încât să fie prevenită apariţia de infecţii asociate asistenţei medicale;
    s) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, precum şi paza contra incendiilor, conform normelor în vigoare;
    t) în perioada de carantină, limitarea accesului vizitatorilor în spital, iar în unele secţii, conform prevederilor legislaţiei, interzicerea vizitei în secţii.
    u) asigură libertatea de deplasare a pacientului în cadrul unităţii, cu excepţia zonelor restricţionate şi a perioadelor de vizită medicală, carantină, recomandarea imobilizării la pat a pacientului;
    v) asigură gestionarea dosarului pacientului astfel:
    i. pe toată perioada spitalizării, foaia de observaţie clinică generală a bolnavului internat pe secţie se păstrează în dosarele cu foi de observaţie ale secţiei respective, în camera asistentei-şefe, care va fi responsabilă de gestiunea dosarelor pacienţilor;
    ii. dosarul va avea un opis zilnic care cuprinde:
    (i) numele şi prenumele pacientului;
    (ii) numărul foii de observaţie;
    (iii) salonul/rezerva unde se află internat;

    iii. o listă centralizată cu pacienţii, foaia de observaţie clinică generală corespunzătoare şi salonul unde sunt aceştia cazaţi va fi afişată zilnic la camera asistentelor;
    iv. foaia de observaţie clinică generală va însoţi bolnavul la investigaţiile paraclinice şi, după completarea acesteia de către medicul respectiv, va fi adusă şi returnată de către personalul însoţitor asistentei-şefe sau medicului de gardă, după caz.

    x) Spitalul asigură anunţarea aparţinătorilor în cazul decesului pacientului, cu respectarea procedurilor interne în astfel de situaţii.


    ART. 6
        Este interzis accesul persoanelor străine în spital în zonele cu risc: ATI, bloc operator, bloc naşteri, secţie nou-născuţi, sterilizare centralizată, laboratoare, depozite de deşeuri medicale periculoase, precum şi în următoarele zone:
    a) Tabloul Central de distribuţie a energiei electrice;
    b) Staţia de pompare, a apei potabile, în spital;
    c) Bazinele de rezervă a apei potabile;
    d) Grupul generator (Sursă alternative de energie electrică);
    e) Blocurile Operatorii;
    f) Staţia centrală de Sterilizare;
    g) Laboratorul Clinic de analize medicale;
    h) Serviciul de Anatomie patologică;
    i) Compartiment de prosectura;
    j) Saloanele rezervate în caz de apariţia unor focare de infecţii;


    ART. 7
        Este limitat accesul în următoarele spaţii:
    a) Centrala termică a spitalului;
    b) Staţia centrală de oxigen;
    c) Staţia centrală de distribuţie a gazului metan;
    d) Staţia de aer condiţionat (CYLERE) care deserveşte Blocurile Operatorii;
    e) Casa lifturilor;
    f) Clinica ATI;
    g) Laborator de radiologie şi imagistică medicală;
    h) Laborator de Medicină Nucleară;
    i) Farmacia Spitalului;
    j) Centrul de dializă renală;
    k) Centru regional de imunologie de transplant;


    ART. 8
        Spitalul asigură:
    a) pachetul de servicii de bază care se suportă din fondul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
    b) pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ;
    c) pachetul minimal de servicii - pentru neasiguraţi


    ART. 9
        Pachetul minimal de servicii medicale pentru asistenţa medicală spitalicească:
    (1) Pachetul minimal cuprinde servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă şi se acordă în situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat. Pentru aceste servicii medicale, furnizorii de servicii medicale spitaliceşti nu solicită bilet de internare.
    (2) Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt:
    a) urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care are acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă;
    b) boli cu potenţial endemoepidemic până la rezolvarea completă a cazului;
    c) naşterea.

    (3) Pentru criteriul urgenţă medico-chirurgicală, spitalul acordă serviciile medicale având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să îl externeze dacă serviciile medicale de urgenţă nu se mai justifică.


    ART. 10
        Pachetul de servicii medicale de bază pentru asistenţa medicală spitalicească:
    (1) Serviciile spitaliceşti sunt de tip preventiv, curativ, de recuperare medicală, paliative şi cuprind: consultaţii medicale de specialitate, investigaţii, tratamente medicale şi/sau chirurgicale, îngrijire, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masă, după caz, în funcţie de tipul de spitalizare.
    (2) În funcţie de durata de spitalizare, asistenţa medicală spitalicească se acordă în regim de:
    a) spitalizare continuă;
    b) spitalizare de zi.    ART. 11
        Serviciile medicale spitaliceşti din cadrul pachetului de servicii medicale de bază, în regim de spitalizare continuă şi de zi, se acordă pe baza biletului de internare eliberat de:
    a) medicul de familie;
    b) medicul de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare;
    c) medicii din unităţile de asistenţă medico-socială;
    d) medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate/Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după caz;
    e) medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică;
    f) medicii de medicina muncii.


    ART. 12
        Nu se solicită bilet de internare pentru spitalizare continuă pentru acordarea serviciilor medicale din pachetul de servicii medicale de bază în următoarele situaţii:
    a) naştere;
    b) urgenţe medico-chirurgicale;
    c) boli cu potenţial endemoepidemic, care necesită izolare şi tratament;
    d) bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar- spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital;
    e) pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată - ani;
    f) cazurile care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
    g) transferul intraspitalicesc în situaţia în care se schimbă tipul de îngrijire;
    h) transferul interspitalicesc;
    i) pacienţii care au scrisoare medicală la externare cu indicaţie de revenire pentru internare;
    j) pacienţii cu hemofilie aflaţi în programul naţional de hemofilie;


    ART. 13
        Prin modul de organizare şi funcţionare, spitalul, respectiv personalul angajat, are obligaţia:
    a) identificării manevrelor care implică soluţii de continuitate, a materialelor utilizate şi a condiţiilor de sterilizare pentru fiecare secţie în parte;
    b) păstrării confidenţialităţii faţă de terţi asupra tuturor informaţiilor rezultând din serviciile medicale acordate asiguraţilor;
    c) acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor;
    d) respectării dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile de trimitere în consulturi interdisciplinare;
    e) neutilizării materialelor şi a instrumentelor a căror condiţie de sterilizare nu este sigură;
    f) completării prescripţiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecţiuni acute, subacute, cronice (iniţiale);
    g) respectării clauzelor contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Timiş, respectiv suportării sancţiunilor în caz de nerespectare a acestor clauze;
    h) aplicării planului existent de pregătire profesională continuă a personalului medical


    ART. 14
    (1) Externarea pacienţilor decedaţi va fi obligatoriu însoţită de îndeplinirea tuturor activităţilor (formalităţilor) cuprinse în procedura de externare, privind codificarea cauzelor de boala şi deces, precum şi întocmirea Biletului de Ieşire din Spital.
    (2) Epicriza la externare va cuprinde obligatoriu epicriza de deces.

    ART. 15
        Constatarea decesului:
    a) Decesul este obligatoriu constatat de un medic primar/specialist. În cazul în care decesul se produce între orele 13.00 - 08.00, acesta este constatat de medicul de gardă, primar/specialist.
    b) Persoana care constată decesul, consemnează în foaia de observaţie data şi ora decesului cu semnătură şi parafă. Scrie epicriza de deces, cu data/ora cu semnătură şi parafă.
    c) Biroul de Internări are obligaţia (legală) de a anunţa telefonic, telegrafic etc., prin centrala telefonică, aparţinătorii legali ai pacientului decedat după trecerea a 2 ore de la constatarea decesului.
    d) Anunţul se consemnează în registrul de note telefonice.


    ART. 16
        Întocmirea certificatului de deces:
    a) Certificatul medical constatator al decesului este întocmit obligatoriu de un medic primar/specialist, de pe secţia unde a fost internat pacientul, cu excepţia cazurilor la care se efectuează autopsia anatomo-patologică sau medico-legală. Întocmirea/completarea certificatului medical constatator al decesului poate fi făcută numai după 24 ore de la declararea decesului.
    a) În timpul programului de lucru (luni - vineri, orele 08.00 - 13.00) certificatul este întocmit de medicul curant.
    b) În afara programului normal de lucru, respectiv în ziua de sâmbătă/duminică, la nevoie, la solicitarea expresă a aparţinătorilor, certificatul este întocmit de medicul primar/specialist de gardă.
    c) Dacă pacientul decedează în secţia ATI, certificatul de deces va fi întocmit de medicul curant.
    d) Completarea certificatului medical constatator al decesului se face la biroul de internări.
    e) În zilele de luni - vineri orele 08.00 - 16.00 Certificatele medicale constatatoare ale decesului se găsesc la Biroul de Internări/UPU.
    f) Între orele 16.00-07.00 Certificatele medicale constatatoare ale decesului se găsesc la UPU.
        Este obligatorie completarea corectă a tuturor rubricilor conform cu foaia de observaţie şi Actul de Identitate (carte de identitate, buletin de identitate sau paşaport), nu se admit ştersături, corecturi.

    g) Pentru obţinerea Certificatului de Deces la Oficiul de Stare Civilă al Primăriei este obligatoriu Certificatul medical constatator al decesului.


    ART. 17
        Excepţiile de la procedura prezentată mai sus sunt legate de Autopsia în cadrul Expertizei Medico-Legale şi Autopsia anatomo-patologică.

    ART. 18
        Transportul pacienţilor decedaţi:
    a) După constatarea decesului, pacientul va rămâne în pat (pe secţie) timp de 3 (trei) ore.
    b) După expirarea timpului de 3 ore, decedatul va fi transportat la morga spitalului.
    c) Transportul este asigurat de brancardierii UPU.
    d) Responsabilitatea anunţării brancardierilor este a medicului de gardă.
    e) Transportul decedatului se face cu biletul de însoţire a decedatului către Serviciul de Anatomie Patologică (anexa 2, din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului).


    ART. 19
        Expertiza medico-legală:
    a) Expertiza medico-legală este reglementată de Legea nr. 459/2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală; Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului; Legea nr. 271/2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionării instituţiilor de medicină legală.
    b) Se face în cazurile de:
    1) Moarte violentă, chiar şi atunci când exista o anumită perioadă între evenimentele cauzale şi deces;
    2) Cauza morţii nu este cunoscută;
    3) Cauza morţii este suspectă. Un deces este considerat moarte suspectă în următoarele situaţii:
    4) moarte subită;
    5) decesul unei persoane a cărei sănătate, prin natura serviciului, este verificată periodic din punct de vedere medical;
    6) moartea pusă în legatură cu o deficienţă în acordarea asistenţei medicale sau în aplicarea măsurilor de profilaxie şi de protecţie a muncii;
    7) decesul pacientului care a survenit în timpul sau la scurt timp după o intervenţie diagnostică sau terapeutică medico-chirurgicală.

    c) În aceste cazuri întocmirea certificatului medical constatator al decesului este responsabilitatea medicului legist.


    ART. 20
    Autopsia anatomo-patologică
    a) Autopsia anatomopatologică se efectuează obligatoriu în toate decesele survenite în spital care nu sunt cazuri medico-legale şi unde este necesară confirmarea, precizarea sau completarea diagnosticului clinic, inclusiv decesul copiilor sub un an, indiferent de locul decesului, precum şi decesele materne care nu sunt cazuri medico-legale.
    b) Nu se consideră deces sub 24 de ore decesul survenit în cursul transferului între secţii sau spitale, dacă nu există dubii asupra tratamentului aplicat sau a diagnosticului de deces, şi nici decesul survenit în cursul internării pentru o cură periodică a unei afecţiuni cronice terminale, dacă nu există dubii asupra tratamentului aplicat sau a diagnosticului de deces.
    c) Pentru pacienţii cu afecţiuni cronice cunoscute, bine investigate, în condiţiile în care aparţinătorii nu au nicio rezervă asupra bolii şi tratamentului aplicat şi îşi asumă în scris responsabilitatea pentru aceasta, se poate dispune neefectuarea autopsiei, sub semnătură, de către directorul spitalului, cu avizul şefului de secţie unde a fost internat decedatul, al medicului curant şi al şefului serviciului de anatomie patologică.

    ART. 21
    (1) În toate cazurile în care există suspiciunea unor implicaţii medico-legale prevăzute de lege, şeful serviciului de anatomie patologică din cadrul spitalului anunţă în scris, în termen de 24 de ore, organele de urmărire penală competente, pentru îndrumarea cazului către instituţia de medicină legală, potrivit competenţei teritoriale prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 459/2001, cu modificările ulterioare.
    (2) Aceeaşi procedură se realizează şi pentru decedaţii neidentificaţi şi pentru cetăţenii străini decedaţi în spital. În aceste cazuri Certificatul de Deces este întocmit de medicul anatomo patolog. În vederea autopsiei prosecturale sau medico-legale, medicul curant (sau medicul reprezentant al secţiei respective) va prezenta, obligatoriu, cel târziu la ora 9.00 a zilei următoare survenirii decesului, la Serviciul de Anatomie Patologică/Institutul de Medicină Legală, Foaia de Observaţie, completată cu evoluţia la zi, şi epicriza de deces.
    (3) Conform legii, la autopsie va participa:
    i) medicul curant
    ii) medicul şef de secţie (în cazul în care acesta nu poate participa va desemna un medic reprezentant al secţiei).


    ART. 22
        Scutirea de Autopsie se face astfel:
    a) Pentru pacienţii cu afecţiuni cronice cunoscute, bine investigate, în condiţiile în care aparţinătorii nu au nici o rezervă asupra bolii şi tratamentului aplicat şi îşi asumă în scris responsabilitatea pentru aceasta, se poate dispune neefectuarea autopsiei, sub semnătură, de către directorul medical al spitalului, cu avizul şefului de secţie unde a fost internat decedatul, al medicului curant şi şefului serviciului de anatomie patologică.
    b) În cazul în care aparţinătorii (familie, tutore, persoane care au legal în grijă decedatul etc.) NU doresc autopsia, vor face o cerere de scutire de autopsie. Aceasta trebuie vizată, în ordine de:
    i. medicul curant
    ii. medicul şef de secţie
    iii. medicul anatomo patolog
    iv. directorul medical al spitalului

    c) La cererea de autopsie se anexează copie după actul de identitate al celui care solicită scutirea de autopsie.
    d) Cererea de scutire de autopsie poate fi refuzată de oricare din cei enumeraţi, dacă există motive întemeiate.
    e) Dacă există motive întemeiate care să sugereze o moarte violentă sau suspectă, medicul curant şi/sau medicul anatomo-patolog trebuie să anunţe Poliţia şi medicul legist pentru a solicita constatarea medico-legală.
    f) Orice procedură asupra cadavrului (îmbălsămare, necropsia) poate fi făcută numai după 24 ore de la constatarea decesului /(anunţarea decesului).
    g) Dacă în termen de 3 (trei) zile, nu se pot anunţa aparţinătorii, şi/sau decedatul nu este ridicat este anunţată în scris Poliţia de către Biroul de Internări.


    ART. 23
        Instituţiile de învăţământ superior medical uman care preiau cadavre în scop didactic sau ştiinţific asigură serviciile funerare. Aceeaşi prevedere se aplică şi pentru cadavrele folosite în scopul donării de organe şi/sau ţesuturi, în vederea efectuării procedurilor de transplant.

    ART. 24
    (1) Prelevarea şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule de origine umană se efectuează de către medici de specialitate, în unităţi sanitare publice autorizate de Ministerul Sănătăţii şi acreditate, la propunerea Agenţiei Naţionale de Transplant.
    (2) Agenţia Naţională de Transplant poate suspenda sau revoca acreditarea în cazul în care inspecţiile efectuate împreună cu autoritatea naţională competentă în domeniul securităţii sanitare a produselor de origine umană pentru utilizare terapeutică constată că unitatea sanitară nu respectă prevederile legale în vigoare.
    a) S-a stabilit un sistem de identificare a fiecărui act de donare, prin intermediul unui cod unic, precum şi fiecărui produs asociat cu el. Pentru ţesuturi şi celule este necesară etichetarea codificată care să permită stabilirea unei legături de la donator la primitor şi invers.
    b) Informaţiile vor fi păstrate cel puţin 30 de ani.
    c) Pentru activitatea de procesare şi/sau utilizare de ţesuturi şi/sau celule se vor păstra o înregistrare a activităţii, incluzând tipurile şi cantităţile de ţesuturi şi/sau celule procurate, testate, conservate, depozitate, distribuite sau casate, precum şi originea şi destinaţia acestor ţesuturi şi/sau celule pentru utilizare umană.


    ART. 25
        Spitalul a desemnat o persoană responsabilă pentru asigurarea calităţii ţesuturilor şi/sau celulelor procesate şi/sau utilizate în conformitate cu legislaţia europeană şi cea română în domeniu.

    ART. 26
    Protocol de predare a cadavrului către aparţinători
    a) Aparţinătorii depun o solicitare de ridicare a cadavrului, solicitare în care precizează date de identificare ale persoanei decedate şi gradul de rudenie cu aceasta.
    b) Solicitarea va fi însoţită de copii ale documentelor de identitate ale aparţinătorilor.
    c) Predarea primirea cadavrului se face prin completarea unui proces verbal de predare primire, completat în 2 exemplare, unul pentru aparţinători şi unul pentru morgă.
    d) Aparţinătorilor li se predau:
    i) Cadavrul
    ii) Un exemplar din certificatul constatator de deces
    iii) Obiectele preţioase ce au aparţinut persoanei decedate
    iv) Efectele cu care a venit, aflate în păstrarea spitalului

    e) La preluarea cadavrului, aparţinătorii verifică identitatea acestuia şi certifică în procesul verbal de predare primire a cadavrului.


    CAP. III
    Conducerea spitalului
    ART. 27
        Conducerea unităţii sanitare acţionează cu diligenţa pe care un bun proprietar o depune în administrarea bunurilor sale şi răspunde de integritatea acestora, precum şi de întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a situaţiei patrimoniului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 28
        Activitatea de conducere a spitalului urmăreşte aplicarea în practică a principiilor managementului: luarea unor decizii pe baza celor două elemente esenţiale - calitatea şi actul medical.

    ART. 29
        Conducerea spitalului este asigurată de:
    a) consiliul de administraţie;
    b) manager;
    c) comitetul director.


    ART. 30
        Consiliul de administraţie din spital funcţionează în conformitate cu prevederile legale şi este compus din următorii membri: 3 reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Timiş, 1 reprezentant al Consiliului Judeţean Timiş, 1 reprezentant al Universităţii de Medicină şi Farmacie Timişoara, 1 reprezentant al Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat, 1 reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat, precum şi membrii supleanţi.

    ART. 31
    (1) Managerul participă la şedinţele consiliului de administraţie fără drept de vot.
    (2) Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, afiliat federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitat permanent la şedinţele Consiliului de administraţie.

    ART. 32
        Atribuţiile principale ale consiliului de administraţie sunt următoarele:
    a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale;
    b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii;
    c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
    d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii;
    e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;
    f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director în condiţiile legii.


    ART. 33
        Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a managerului, şi ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

    ART. 34
        La şedinţele consiliului de administraţie reprezentanţii sindicatelor legal constituite au statut de invitaţi permanenţi.

    ART. 35
        Membrii consiliului de administraţie au obligaţia de a depune declaraţie de interese, precum şi o declaraţie cu privire la incompatibilităţi, în termen de 15 zile de la numirea în funcţie. Declaraţia se va actualiza ori de câte ori intervin modificări în situaţia persoanelor în cauză. Declaraţiile vor fi afişate pe site- ul spitalului.

    ART. 36
    (1) Spitalul este condus de către un manager. Managerul spitalului încheie un contract de management cu Ministerul Sănătăţii, conform prevederilor legale. Contractul de management poate fi prelungit pe o perioadă de 3 luni, maximum de două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a postului, sau poate înceta înainte de termen în urma evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de performanţă stabilite de Ministerul Sănătăţii.
    (2) Atribuţiile managerului sunt prevăzute în contractul de management, conform ordinului ministrului sănătăţii.
    (3) Managerul va respecta incompatibilităţile şi conflictele de interese stabilite prin lege.
    (4) Managerul asigură cadrul organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii de audit public intern cu acordul Ministerului Sănătăţii.
    (5) Managerul aprobă planul anual de audit public intern al spitalului, rapoartele elaborate în urma misiunilor de audit intern şi raportul anual al activităţii de audit;

    ART. 37
        Obligaţiile managerului în domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice, conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare sunt următoarele:
    a) stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de normativul de personal în vigoare şi pe baza propunerilor şefilor de secţii şi de servicii;
    b) aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul spitalului;
    c) repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă;
    d) aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine;
    e) organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director;
    f) numeşte şi revocă, în condiţiile legii, membrii comitetului director;
    g) încheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs organizat în condiţiile legii, pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi;
    h) prelungeşte, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    i) încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acestea;
    j) stabileşte, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii de conducere specifice comitetului director şi are contractul individual de muncă suspendat, programul de lucru al acestuia în situaţia în care desfăşoară activitate medicală în unitatea sanitară respectivă, în condiţiile legii;
    k) numeşte în funcţie şefii de secţie, de laborator şi de serviciu medical care au promovat concursul sau examenul organizat în condiţiile legii şi încheie cu aceştia, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii în funcţie, contract de administrare cu o durata de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi;
    l) solicită consiliului de administraţie constituirea comisiei de mediere, în condiţiile legii, în cazul în care contractul de administrare prevăzut la lit. k) nu se încheie în termen de 7 zile de la data stabilită în condiţiile menţionate;
    m) deleagă unei alte persoane funcţia de şef de secţie, de laborator şi de serviciu medical, pe o perioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în condiţiile legii, pentru ocuparea acestor funcţii nu se prezintă niciun candidat în termenul legal;
    n) repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de şefi de secţie, de laborator şi de serviciu medical ocupate în condiţiile prevăzute la lit. m);
    o) aprobă regulamentul intern al spitalului, precum şi fişa postului pentru personalul angajat;
    p) înfiinţează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activităţi specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiză a decesului etc., al căror mod de organizare şi funcţionare este prevăzut în regulamentul de organizare şi funcţionare a spitalului;
    q) realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în directă subordonare, potrivit structurii organizatorice, şi, după caz, soluţionează contestaţiile formulate cu privire la rezultatele evaluării performanţelor profesionale efectuate de alte persoane, în conformitate cu prevederile legale;
    r) aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    s) negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital, cu excepţia spitalelor din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, cărora li se aplică reglementările specifice în domeniu;
    t) răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru spital, în calitate de furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, precum şi de reînnoirea acesteia ori de câte ori situaţia o impune;
    u) răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese de către personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    v) propune, ca urmare a analizei în cadrul comitetului director, structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau, după caz, de către autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile legii;
    w) în situaţia în care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistenţei medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în condiţiile legii, poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora;
    x) dispune măsurile necesare pentru ca, începând cu data de 1 ianuarie 2011, cheltuielile aferente drepturilor de personal să nu depăşească maximum 70% din sumele decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale furnizate, precum şi din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătăţii cu această destinaţie;
    y) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical şi consiliului etic şi dispune măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii activităţii spitalului;
    z) răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă (EMC) pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal, în condiţiile legii;
    aa) răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, conform legii.


    ART. 38
        Obligaţiile managerului în domeniul managementului serviciilor medicale, conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1384/2010, cu modificările şi completările ulterioare sunt următoarele:
    a) elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona deservită, planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului medical, şi îl supune aprobării consiliului de administraţie al spitalului;
    b) aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului director, cu respectarea prevederilor legale;
    c) aprobă planul anual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului medical;
    d) aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
    e) elaborează şi pune la dispoziţie consiliului de administraţie rapoarte privind activitatea spitalului; aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită; în cazul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, aplică strategiile specifice de dezvoltare în domeniul medical;
    f) îndrumă şi coordonează activitatea de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    g) dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanţă a activităţii asumaţi prin prezentul contract;
    h) desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului;
    i) răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sănătăţii;
    j) răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital;
    k) răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza recomandărilor consiliului medical;
    l) urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de spital, coordonată de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical şi al celui ştiinţific;
    m) negociază şi încheie, în numele şi pe seama spitalului, protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale;
    n) răspunde, împreună cu comitetul director, de asigurarea condiţiilor de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
    o) negociază şi încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, în condiţiile stabilite în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
    p) poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private;
    q) poate încheia contracte cu direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, în vederea derulării programelor naţionale de sănătate şi desfăşurării unor activităţi specifice, în conformitate cu structura organizatorică a acestora;
    r) poate încheia contract cu institutul de medicină legală din centrul medical universitar la care este arondat pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în cabinetele de medicină legală din structura acestora, precum şi a cheltuielilor de natura bunurilor şi serviciilor necesare pentru funcţionarea acestor cabinete;
    s) răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului şi dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora;
    t) răspunde de asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora;
    u) răspunde de asigurarea acordării primului ajutor şi asistenţei medicale de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică, precum şi de asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil, după stabilizarea funcţiilor vitale ale acesteia;
    v) răspunde de asigurarea, în condiţiile legii, a calităţii actului medical, a respectării condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, precum şi de acoperirea, de către spital, a prejudiciilor cauzate pacienţilor.


    ART. 39
        Obligaţiile managerului în domeniul managementului economico-financiar, conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1384/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sunt următoarele:
    a) răspunde de organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, elaborat de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării ordonatorului de credite ierarhic superior, după avizarea acestuia de către consiliul de administraţie, în condiţiile legii;
    b) răspunde de asigurarea realizării veniturilor şi de fundamentarea cheltuielilor în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei bugetare;
    c) răspunde de repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului pe secţiile şi compartimentele din structura acestuia şi de cuprinderea sumelor repartizate în contractele de administrare încheiate în condiţiile legii;
    d) răspunde de monitorizarea lunară de către şefii secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
    e) răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli unităţilor deconcentrate cu personalitate juridică ale Ministerului Sănătăţii şi, respectiv, ministerului sau instituţiei cu reţea sanitară proprie, în funcţie de subordonare, precum şi de publicarea acesteia pe site-ul Ministerului Sănătăţii, pentru unităţile subordonate, pe cel al autorităţii de sănătate publică ori pe site- urile ministerelor şi instituţiilor sanitare cu reţele sanitare proprii;
    f) răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli consiliului local şi/sau judeţean, după caz, dacă beneficiază de finanţare din bugetele locale;
    g) aprobă şi răspunde de realizarea programului anual de achiziţii publice;
    h) aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea comitetului director;
    i) răspunde, împreună cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul secţiilor, compartimentelor şi serviciilor din cadrul spitalului;
    j) identifică, împreună cu consiliul de administraţie, surse suplimentare pentru creşterea veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale;
    k) îndeplineşte toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator terţiar de credite, conform legii;
    l) răspunde de respectarea şi aplicarea corectă a legislaţiei din domeniu.


    ART. 40
        Obligaţiile managerului în domeniul managementului administrativ, conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1384/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sunt următoarele:
    a) aprobă şi răspunde de respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, după avizarea prealabilă de către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, direcţia medicală sau structura similară acesteia din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie ori Ministerul Sănătăţii, după caz;
    b) reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice;
    c) încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului, conform legii;
    d) răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
    e) încheie contracte de colaborare cu instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătăţii, în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ;
    f) încheie, în numele spitalului, contracte de cercetare cu finanţatorul cercetării, pentru desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică medicală, în conformitate cu prevederile legale;
    g) răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea spitalului;
    h) răspunde de obţinerea şi menţinerea valabilităţii autorizaţiei de funcţionare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
    i) pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, informaţii privind activitatea spitalului;
    j) transmite direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, direcţiei medicale sau structurii similare din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau Ministerului Sănătăţii, după caz, informări trimestriale şi anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activităţii medicale, precum şi la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
    k) răspunde de organizarea arhivei spitalului şi de asigurarea securităţii documentelor prevăzute de lege, în format scris şi electronic;
    l) răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor legate de activitatea sa, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
    m) aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
    n) răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului;
    o) conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare;
    p) propune spre aprobare direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, direcţiei medicale ori structurii medicale similare din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau Ministerului Sănătăţii, după caz, un înlocuitor de drept pentru perioadele de absenţă motivată din spital, în condiţiile legii;
    q) informează Ministerul Sănătăţii sau, după caz, ministerele sau instituţiile cu reţea sanitară proprie cu privire la starea de incapacitate temporară de muncă, în termen de maximum 24 de ore de la apariţia acesteia;
    r) răspunde de monitorizarea şi raportarea datelor specifice activităţii medicale, economico-financiare, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    s) respectă măsurile dispuse de către conducătorul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie sau primarul unităţii administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului Bucureşti ori preşedintele consiliului judeţean, după caz, în situaţia în care se constată disfuncţionalităţi în activitatea spitalului public;
    t) răspunde de depunerea solicitării pentru obţinerea acreditării spitalului, în condiţiile legii, în termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor şi metodologiei de acreditare;
    u) răspunde de solicitarea reacreditării, în condiţiile legii, cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea valabilităţii acreditării;
    v) respectă Strategia naţională de raţionalizare a spitalelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului;
    w) elaborează, împreună cu comitetul director, planul de acţiune pentru situaţii speciale şi coordonează asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
    x) răspunde de respectarea şi aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea acestuia;
    y) asigură şi răspunde de organizarea activităţilor de învăţământ şi cercetare astfel încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale;
    z) avizează numirea, în condiţiile legii, a şefilor de secţie, şefilor de laborator şi a şefilor de serviciu medical din cadrul secţiilor, laboratoarelor şi serviciilor medicale clinice şi o supune aprobării Ministerului Sănătăţii sau, după caz, a autorităţilor administraţiei publice locale.


    ART. 41
        Obligaţiile managerului în domeniul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese, conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1384/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sunt următoarele:
    a) depune o declaraţie de interese, precum şi o declaraţie cu privire la incompatibilităţile prevăzute de lege şi de prezentul contract, în termen de 15 zile de la numirea în funcţie, la Ministerul Sănătăţii sau, după caz, la ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie;
    b) actualizează declaraţia prevăzută la pct. 1 ori de câte ori intervin modificări faţă de situaţia iniţială, în termen de maximum 30 de zile de la data apariţiei modificării, precum şi a încetării funcţiilor sau activităţilor;
    c) răspunde de afişarea declaraţiilor prevăzute de lege pe site-ul spitalului;
    d) depune declaraţie de avere în condiţiile prevăzute la pct. 1 şi 2.


    ART. 42
        Atribuţiile managerului în privinţa prevenirii şi combaterii infecţiilor asociate asistenţei medicale conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare sunt:
    a) răspunde de organizarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, în conformitate cu prevederile prezentului ordin;
    b) participă la definitivarea propunerilor de activităţi şi achiziţii cuprinse în planul anual al unităţii pentru supravegherea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    c) răspunde de asigurarea bugetară şi achiziţia de bunuri şi servicii aferente activităţilor cuprinse în planul anual aprobat pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    d) răspunde de înfiinţarea şi funcţionarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
    e) răspunde de organizarea activităţii de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi în alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, în conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    f) răspunde de organizarea anuală a unui studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor nosocomiale şi a consumului de antibiotice din spital;
    g) răspunde de afişarea pe site-ul propriu al unităţii a informaţiilor statistice (rata trimestrială şi anuală de incidenţă, rata de prevalenţă, incidenţa trimestrială şi anuală defalcată pe tipuri de infecţii şi pe secţii) privind infecţiile asociate asistenţei medicale, a rezultatelor testelor de evaluare a eficienţei curăţeniei şi dezinfecţiei, a consumului de antibiotice, cu defalcarea consumului antibioticelor de rezervă;
    h) răspunde de organizarea înregistrării cazurilor de expunere accidentală la produse biologice în registrele înfiinţate pe fiecare secţie/compartiment şi de aplicarea măsurilor de vaccinare a personalului medico-sanitar;
    i) răspunde de aplicarea sancţiunilor administrative propuse de şeful serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
    j) controlează şi răspunde pentru organizarea serviciului/ compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii sau, după caz, pentru contractarea responsabilului cu prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale, în directa subordine şi coordonare;
    k) analizează şi decide soluţii de rezolvare, după caz, alocare de fonduri ca urmare a sesizărilor serviciului/compartimentului specializat, în situaţii de risc sau focar de infecţie asociate asistenţei medicale;
    l) verifică şi aprobă evidenţa informaţiilor transmise eşaloanelor ierarhice, conform legii sau la solicitare legală, aferente activităţii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare epidemiologică, şi măsurile de limitare a focarului de infecţie asociată asistenţei medicale din unitate;
    m) solicită, la propunerea şefului serviciului/coordonatorului compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale/medicului responsabil sau din proprie iniţiativă, expertize şi investigaţii externe, consiliere profesională de specialitate şi intervenţie în focare;
    n) angajează unitatea pentru contractarea unor servicii şi prestaţii de specialitate;
    o) reprezintă unitatea în litigii juridice legate de răspunderea instituţiei în ceea ce priveşte infecţiile asociate asistenţei medicale, inclusiv în cazul acţionării în instanţă a persoanelor fizice, în cazul stabilirii responsabilităţii individuale.


    ART. 43
        În cadrul spitalului este organizat şi funcţionează un comitet director, format din:
    a) manager;
    b) director medical;
    c) director financiar-contabil;
    d) director de îngrijiri.


    ART. 44
        Ocuparea funcţiilor specifice comitetului director se face prin concurs organizat de managerul spitalului.

    ART. 45
        Comitetul director al spitalului are următoarele atribuţii generale:
    a) elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale consiliului medical;
    b) elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;
    c) propune managerului, în vederea aprobării:
    1) numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;
    2) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

    d) elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
    e) propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi de măsuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice;
    f) elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului;
    g) urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;
    h) analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;
    i) asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;
    j) analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicale;
    k) elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;
    l) la propunerea consiliului medical, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;
    m) analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
    n) întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical şi le prezintă direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, precum şi Ministerului Sănătăţii;
    o) negociază, prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate;
    p) se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a managerului spitalului public, şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi;
    r) face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii spitalului;
    s) negociază cu şeful de secţie/laborator şi propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanţă ai managementului secţiei/laboratorului/ serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare al secţiei/laboratorului;
    t) răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;
    u) analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de activitate al spitalului;
    v) asigură prin structurile de specialitate ale spitalului implementarea cu celeritate a recomandărilor şi măsurilor dispuse de organele de control şi audit abilitate conform legii: Curtea de Conturi, Corpul de Control, Serviciul Audit Public, etc.


    ART. 46
        Atribuţiile comitetului director al unităţii sanitare în privinţa prevenirii şi combaterii infecţiilor asociate asistenţei medicale conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1101/2016 sunt următoarele:
    a) organizează Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează regulamentul de funcţionare al acestuia;
    b) se asigură de organizarea şi funcţionarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi/sau realizarea contractelor de furnizare de prestări servicii specifice;
    c) aprobă planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    d) asigură condiţiile de implementare a prevederilor planului anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    e) efectuează analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate;
    f) verifică şi aprobă alocarea bugetului aferent derulării activităţilor din planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    g) se asigură de îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau diminuării riscurilor;
    h) se asigură de derularea legală a achiziţiilor şi aprovizionarea tehnico-materială, prevăzute în planul de activitate sau impuse de situaţia epidemiologică din unitate, în vederea diminuării ori evitării situaţiilor de risc sau limitării infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    i) deliberează şi decide, la propunerea Colegiului Medicilor din România, în urma sesizării pacienţilor sau în urma autosesizării în privinţa responsabilităţii instituţionale ori individuale a personalului angajat/contractat, pentru fapte sau situaţii care au dus la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de sănătate a asistaţilor prin infecţii asociate asistenţei medicale;
    j) asigură dotarea necesară organizării şi funcţionării sistemului informaţional pentru înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind infecţiile asociate asistenţei medicale în registrul de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
    k) asigură condiţiile de îngrijire la pacienţii cu infecţii/colonizări cu germeni multiplurezistenţi.


    ART. 47
    (1) Potrivit prevederilor legale în vigoare, membrii comitetului director (directorul medical, directorul financiar-contabil, directorul de îngrijiri) trebuie să încheie contract de administrare cu managerul spitalului pe o perioadă de 3 ani.
    (2) Modelul contractului de administrare pentru membrii comitetului director se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (3) Drepturile şi obligaţiile persoanelor care ocupă funcţiile specifice comitetului director sunt stabilite potrivit contractelor de administrare.

    ART. 48
        Directorul medical are următoarele atribuţii, specifice:
    a) în calitate de preşedinte al consiliului medical, coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, bugetul de venituri şi cheltuieli;
    b) monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor, şi elaborează, împreună cu şefii de secţii, propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale;
    c) aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital;
    d) răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi;
    e) coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului;
    f) întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefilor de secţii şi laboratoare;
    g) avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
    h) asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
    i) răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    j) analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate, care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.);
    k) participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;
    l) stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;
    m) supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului.
    n) răspunde de utilizarea în activitatea curentă, la toate componentele activităţilor medicale de prevenţie, diagnostic, tratament şi recuperare, a procedurilor şi tehnicilor prevăzute în protocoalele unităţii, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;


    ART. 49
        Directorul medical are următoarele atribuţii specifice, în privinţa prevenirii şi combaterii infecţiilor asociate asistenţei medicale conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1101/2016:
    a) se asigură şi răspunde de aplicarea în activitatea curentă a procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;
    b) pentru spitalele care nu îndeplinesc condiţiile legale de a avea director de îngrijiri, funcţia acestuia este preluată de directorul medical, care va avea şi responsabilităţile acestuia;
    c) răspunde de raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi implementarea măsurilor de limitare a acestora;
    d) răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor în unitatea sanitară;
    e) implementează activitatea de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi în conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    f) controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii ale serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    g) controlează respectarea procedurilor şi protocoalelor implementate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale de la nivelul secţiilor şi serviciilor din unitate, în colaborare cu medicii şefi de secţie;
    h) organizează şi controlează evaluarea imunizării personalului împotriva HBV şi efectuarea vaccinărilor recomandate personalului din unitatea medicală respectivă (gripal, HBV, altele);
    i) controlează şi răspunde de organizarea registrelor de expunere accidentală la produse biologice pe secţii/compartimente şi aplicarea corectă a măsurilor.


    ART. 50
        Atribuţiile specifice directorului de îngrijiri conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1628/2007 privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din reţeaua Ministerului Sănătăţii sunt:
    a) controlează, prin sondaj, îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa postului de către asistenţii medicali şefi, asistenţii medicali şi personalul auxiliar;
    b) organizează întâlniri de lucru cu asistenţii medicali şefi de secţie/compartimente;
    c) monitorizează calitatea serviciilor de îngrijire acordate, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;
    d) monitorizează procesul de implementare a ghidurilor şi protocoalelor de practică elaborate de Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România şi aprobate de Ministerul Sănătăţii;
    e) stabileşte pentru personalul din subordine, la propunerea asistenţilor medicali şefi de secţie, necesarul şi conţinutul programelor de perfecţionare organizate în cadrul unităţii;
    f) analizează cererile şi avizează participarea personalului din subordine la programele de educaţie medicală continuă organizate în afara instituţiei;
    g) colaborează cu Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, cu instituţiile de învăţământ şi cu alte instituţii acreditate la realizarea programelor de perfecţionare pentru asistenţii medicali;
    h) controlează modul de desfăşurare a pregătirii practice a viitorilor asistenţi medicali;
    i) controlează modul cum se asigură bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă, de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia;
    j) analizează criteriile de majorare a salariilor, de acordare a salariilor de merit şi a premiilor pentru asistenţii medicali şi personalul auxiliar, în funcţie de criteriile stabilite de comisia mixtă patronat- sindicat;
    k) participă la activităţile organizaţiilor profesionale şi/sau sindicale ale asistenţilor medicali şi moaşelor, la solicitarea acestora;
    l) analizează şi participă la soluţionarea sancţiunilor propuse pentru personalul din subordine;
    m) ia măsuri pentru buna funcţionare a serviciului social, dietetică şi a biroului de internări;
    n) asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către întregul personal din subordine a regulilor de etică profesională;
    o) ia măsuri pentru cunoaşterea şi respectarea comportamentului igienic şi ale regulilor de tehnică aseptică de către personalul din subordine;
    p) aprobă programul de activitate lunar al asistenţilor medicali, personalului auxiliar şi programarea concediilor de odihnă;
    q) ia măsuri pentru respectarea de către vizitatori a normelor de igienă (portul echipamentului, evitarea aglomerării în saloane);
    r) asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către personalul din subordine a reglementărilor legale privind normele generale de sănătate şi securitate în muncă, regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalului, regulamentul de ordine interioară, normele privind prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale şi normelor privind gestionarea deşeurilor provenite din activităţile medicale;
    s) asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către asistenţii medicali şi moaşe a legislaţiei privind exercitarea profesiilor de asistent medical şi moaşă.


    ART. 51
        Directorul de îngrijiri are următoarele atribuţii specifice, în privinţa prevenirii şi combaterii infecţiilor asociate asistenţei medicale conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1101/2016 sunt:
    a) prelucrează procedurile şi protocoalele de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale elaborate de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale cu asistentele şefe de secţie şi răspunde de aplicarea acestora;
    b) răspunde de implementarea şi respectarea precauţiunilor standard şi specifice la nivelul unităţii sanitare;
    c) răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de tehnică aseptică de către acesta;
    d) controlează respectarea circuitelor funcţionale din spital/secţie;
    e) verifică starea de curăţenie din secţii, respectarea normelor de igienă şi controlează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie;
    f) propune directorului economic/financiar-contabil planificarea aprovizionării cu materiale necesare prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale, elaborată de secţiile spitalului, cu aprobarea şefului serviciului/coordonatorului compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    g) supraveghează şi controlează activitatea blocului alimentar în aprovizionarea, depozitarea, prepararea şi distribuirea alimentelor, cu accent pe aspectele activităţii la bucătăria dietetică, lactariu, biberonerie etc.;
    h) supraveghează şi controlează calitatea prestaţiilor efectuate la spălătorie;
    i) constată şi raportează serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi managerului spitalului deficienţe de igienă (alimentare cu apă, instalaţii sanitare, încălzire) şi ia măsuri pentru remedierea acestora;
    j) verifică efectuarea corespunzătoare a operaţiunilor de curăţenie şi dezinfecţie în secţii;
    k) coordonează şi verifică aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infecţios şi a măsurilor pentru supravegherea contacţilor, în conformitate cu ghidul de izolare elaborat de şeful serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale;
    l) instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor şi urmăreşte realizarea acestei proceduri;
    m) semnalează medicului şef de secţie cazurile de boli transmisibile pe care le observă în rândul personalului;
    n) instruieşte asistentele-şefe asupra măsurilor de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale care trebuie implementate şi respectate de vizitatori şi personalul spitalului;
    o) coordonează şi verifică respectarea circuitului lenjeriei şi al deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, depozitarea lor la nivelul depozitului central şi respectarea modului de eliminare a acestora;
    p) instruieşte asistentele-şefe asupra echipamentului de protecţie şi comportamentului igienic, precum şi asupra respectării normelor de tehnică aseptică şi propune măsuri disciplinare în cazurile de abateri;
    q) organizează şi coordonează procesul de elaborare a procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale pe secţii, în funcţie de manevrele şi procedurile medicale identificate cu risc pentru pacienţi, şi se asigură de implementarea acestora;
    r) răspunde de întocmirea şi completarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale pe secţii şi pe unitatea sanitară;
    s) răspunde de întocmirea şi completarea registrului de expunere accidentală la produse biologice pe secţii/compartimente;
    t) organizează şi răspunde de igienizarea ţinutelor de spital pentru întreg personalul implicat în îngrijirea pacienţilor, în mod gratuit şi obligatoriu.


    ART. 52
        Atribuţiile specifice ale directorului financiar contabil, conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1628/2007 sunt:
    a) asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale;
    b) organizează contabilitatea în cadrul unităţii, în confomitate cu dispoziţiile legale, şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor;
    c) asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale;
    d) propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli;
    e) asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare;
    f) participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate;
    g) angajează unitatea prin semnătură alături de manager în toate operaţiunile patrimoniale, având obligaţia, în condiţiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale;
    h) analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză;
    i) participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii;
    j) evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici;
    k) asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor unităţii către bugetul statului, trezorerie şi terţi;
    l) asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în spital;
    m) asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
    n) organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin spitalului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a acestora;
    o) ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor;
    p) asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestionării;
    q) răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin serviciului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităţii patrimoniului;
    r) îndeplineşte formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale;
    s) împreună cu directorul/serviciul administrativ întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a sumelor încasate în baza contractului de furnizare servicii medicale;
    t) organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a cadrelor financiar-contabile din subordine;
    u) organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale inventarierea mijloacelor materiale în unitate.


    ART. 53
        Directorul financiar contabil are următoarele atribuţii specifice, în privinţa prevenirii şi combaterii infecţiilor asociate asistenţei medicale conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1101/2016 sunt:
    a) răspunde de planificarea bugetară în conformitate cu planul de activitate aprobat;
    b) răspunde de asigurarea întocmai şi la timp a necesarului de materiale şi consumabile necesare implementării procedurilor şi protocoalelor de limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale.


    CAP. IV
    Structura organizatorică
    ART. 54
    (1) Structura organizatorică a spitalului este aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (2) Actuala structură se poate modifica ca urmare a aprobării unei noi structuri prin ordin al ministrului sănătăţii, la o dată ulterioară aprobării prezentului regulament de organizare şi funcţionare.

    ART. 55
        Secţiile cu paturi au, în principal, următoarele atribuţii privind asistenţa medicală la primirea în camera de gardă:
    a) examinarea imediată completă, trierea medicală şi epidemiologică a bolnavilor pentru internare;
    b) asigurarea primului ajutor şi acordarea asistenţei medicale calificate şi specializate până când bolnavul este stabilizat şi ajunge în secţie;
    c) îmbăierea, dezinfecţia şi deparazitarea bolnavilor;
    d) asigurarea transportului bolnavilor în secţie;
    e) ţinerea evidenţei zilnice a internării bolnavilor şi asigurarea comunicării cu secţiile privind locurile libere.


    ART. 56
        Secţiile clinice chirurgie generală I, chirurgie generală II, chirurgie generală III, chirurgie vasculară, chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă, ortopedie şi traumatologie I, ortopedie şi traumatologie II, neurochirurgie, urologie, obstetrică-ginecologie I, obstetrică-ginecologie II, compartimentul chirurgie generala politraumatisme au, în principal, următoarele atribuţii:
    a) examinarea imediată, completă, trierea medicală şi epidemiologică a bolnavilor pentru internare;
    b) asigurarea primului ajutor şi acordarea asistenţei medicale calificate şi specializate până când bolnavul este stabilizat şi ajunge în secţie;
    c) asigurarea aparatului de urgenţă, cu aprobarea conducerii spitalului;
    d) îmbăierea bolnavilor, dezinfecţia şi deparazitarea bolnavilor;
    e) asigurarea transportului bolnavilor în secţie;
    f) ţinerea evidenţei zilnice a internării bolnavilor şi asigurarea comunicării cu secţiile privind locurile libere;
    g) repartizarea bolnavilor în saloane cu respectarea măsurilor de prevenire şi combatere a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    h) examinarea imediată de către medicul chirurg a bolnavilor internaţi de urgenţă şi a celor cu stare biologică alterată;
    i) stabilirea parcursului în vederea confirmării, precizării sau nuanţării diagnosticului de internare;
    j) precizarea cât mai rapidă, prin consultări de specialitate, a afecţiunilor asociate patologiei chirurgicale;
    k) întocmirea foii de observaţie în primele 24 de ore pentru pacienţii cronici şi la prezentare pentru pacienţii internaţi de urgenţă;
    l) stabilirea diagnosticului preoperator, inclusiv stadiul bolii;
    m) stabilirea indicaţiei operatorii, justificarea acesteia şi alegerea procedurii tehnice şi tactice, la propunerea medicului curant şi cu acordul şefului de secţie;
    n) obţinerea consimţământului informat în scris al pacientului în tratamentul chirurgical propus;
    o) pregătirea preoperatorie generală, locală şi asigurarea consultului preanestezic;
    p) asigurarea şi verificarea îndeplinirii tratamentelor medicale pre- şi postoperatorii;
    q) supravegherea evoluţiei pre- şi postoperatorii generale şi locale;
    r) precizarea recomandărilor de urmat la externare şi stabilirea contactelor postoperatorii.
    s) asigurarea conform protocoalelor aprobate a medicaţiei necesare pentru realizarea tratamentului indicat de medicul curant şi a administrării corecte a acesteia;
    t) medicaţia va fi acordată integral de spital în funcţie de disponibilul existent la acel moment în farmacie şi va fi scrisă în foaia de observaţie de medicul curant sau medicul rezident (sub strictă supraveghere a medicului curant);
    u) asigurarea însoţirii pacientului în cazul în care trebuie supus unor explorări/investigaţii realizate în alte secţii de către un cadru medical sau auxiliar;
    v) urmărirea ridicării continue a calităţii îngrijirilor medicale;
    w) obligativitatea completării prescripţiilor medicale conexe actului medical pentru afecţiuni acute, subacute, cronice (iniţiale);
    x) asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce;
    y) asigurarea condiţiilor pentru colectarea şi centralizarea gradului de satisfacţie a pacientului îngrijit în secţie;
    z) asigurarea accesului neîngrădit al pacienţilor/aparţinătorilor şi/sau vizitatorilor la registrul de sugestii, reclamaţii şi sesizări, constituit la nivelul fiecărei secţii;
    aa) asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanta cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;
    bb) asigurarea desfăşurării practice a învăţământului medical superior şi mediu în conformitate cu reglementările în vigoare;
    cc) efectuarea de studii şi cercetări medicale în legătură cu aplicarea de metode noi de investigaţii şi tratament


    ART. 57
        Secţia clinică anestezie şi terapie intensivă are în principal următoarele atribuţii specifice:
    a) admiterea în secţie în cazul a două categorii de pacienţi: pacienţii în postoperator şi urgenţele transferate din secţii/compartimente;
    b) repartizarea bolnavilor în saloane în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor interioare;
    c) efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului;
    d) declararea cazurilor de boli contagioase şi a bolilor profesionale conform reglementărilor în vigoare;
    e) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi de anestezie; indicarea, folosirea şi administrarea alimentaţiei dietetice, a medicamentelor, a agenţilor fizici, a instrumentarului şi aparaturii medicale, precum şi asigurarea timp de 24 de ore a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;
    f) consulturi interdisciplinare în cazurile simplificate;
    g) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;
    h) asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce;
    i) asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;
    j) desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrare a legăturii acestora cu familia;
    k) educaţia sanitară a bolnavilor şi a aparţinătorilor;
    l) asigurarea anesteziei în blocurile operatorii pentru pacienţii care necesită intervenţii chirurgicale programate sau în urgenţă.


    ART. 58
        Secţiile clinice de neonatologie, nefrologie, pediatrie, neurologie I, neurologie II, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, cardiologie, gastroenterologie, pediatrie, neonatologie, psihiatrie I, psihiatrie II şi compartimentele clinice endocrinologie, medicină internă, terapie intensivă coronarieni au, în principal, următoarele atribuţii:
    a) examinarea imediată, completă şi trierea medicală a bolnavilor pentru internare;
    b) asigurarea transportului bolnavilor în secţie;
    c) repartizarea bolnavilor în saloane, în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    d) efectuarea în cel mai scurt timp a examenului clinic şi a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului;
    e) declararea cazurilor de boli contagioase şi de boli profesionale conform reglementărilor în vigoare;
    f) recoltarea de probe biologice pentru efectuarea analizelor;
    g) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv ale bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale;
    h) indicarea, folosirea şi administrarea medicamentelor, a instrumentarului şi aparaturii medicale;
    i) asigurarea aparatului de urgenţă, cu aprobarea conducerii spitalului;
    j) obţinerea consimţământului informat în scris al pacientului privind tratamentul necesar;
    k) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora;
    l) asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;
    m) desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia.
    n) asigurarea conform protocoalelor aprobate a medicaţiei necesare pentru realizarea tratamentului indicat de medicul curant şi a administrării corecte a acesteia;
    o) medicaţia va fi acordată integral de spital în funcţie de disponibilul existent la acel moment în farmacie şi va fi scrisă în foaia de observaţie de medicul curant sau medicul rezident (sub strictă supraveghere a medicului curant);
    p) asigurarea însoţirii pacientului în cazul în care trebuie supus unor explorări/investigaţii realizate în alte secţii de către un cadru medical sau auxiliar;
    q) urmărirea ridicării continue a calităţii îngrijirilor medicale;
    r) obligativitatea completării prescripţiilor medicale conexe actului medical pentru afecţiuni acute, subacute, cronice (iniţiale);
    s) asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce;
    t) asigurarea condiţiilor pentru colectarea şi centralizarea gradului de satisfacţie a pacientului îngrijit în secţie;
    u) asigurarea accesului neîngrădit al pacienţilor/aparţinătorilor şi/sau vizitatorilor la registrul de sugestii, reclamaţii şi sesizări, constituit la nivelul fiecărei secţii;
    v) asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;
    w) asigurarea securităţii copiilor contra accidentelor, în secţiile de pediatrie şi neonatologie;
    x) asigurarea desfăşurării practice a învăţământului medical superior şi mediu în conformitate cu reglementările în vigoare;
    y) efectuarea de studii şi cercetări medicale în legătură cu aplicarea de metode noi de investigaţii şi tratament


    ART. 59
        Secţia de neonatologie are următoarele atribuţii specifice:
    a) Acordă primele îngrijiri nou-născutului şi răspunde de identificarea lui, iar în urgenţă reanimarea imediată a acestuia, prin dezobturarea cailor respiratorii, respiraţie asistată pe masca, sonda sau cort de oxigen .
    b) Verifică starea cordonului ombilical imediat după naştere şi urmăreşte evoluţia acestuia pentru a se evita eventuale sângerări.
    c) Supraveghează şi acordă îngrijire nou-născutului, monitorizează funcţiile vitale, stabileşte priorităţile, elaborează şi implementează planul de îngrijire.
    d) Monitorizează nou-născutul şi acordă recomandări mamei cu privire la îngrijirea acestuia, consiliere în alăptare, pentru asigurarea unei dezvoltări armonioase în cele mai bune condiţii.
    e) Asigură pregătirea completă a mamei pentru alăptarea naturală, iniţiază şi desfăşoară programe de pregătire a viitorilor părinţi.
    f) Asigură alimentarea nou-născuţilor cu probleme.
    g) Urmăreşte dezvoltarea psihomotorie a copilului şi efectuează manevrele de îngrijire şi tratament.
    h) Identifică la nou-născut, semne şi simptome care anunţă anomalii în evoluţie şi care necesită investigaţii ulterioare.


    ART. 60
        Secţia clinică ORL are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) asigurarea examinării medicale complete şi a investigaţiilor minime în ziua internării;
    b) efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului;
    c) declararea cazurilor de boli contagioase şi de boli profesionale conform reglementărilor în vigoare;
    d) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv ale bolii;
    e) asigurarea, zi şi noapte, a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;
    f) asigurarea trusei de urgenţă, cu aprobarea conducerii spitalului;
    g) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea corectă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;
    h) asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale, psihice şi funcţionale;
    i) asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;
    j) desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia;
    k) transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice, pentru bolnavii externaţi, medicilor de familie.


    ART. 61
        Secţiile clinice psihiatrie I, psihiatrie II au următoarele atribuţii specifice:
    a) Evaluarea sănătăţii mintale a pacientului, cu consimţământul liber, informat şi documentat al persoanei, cu excepţia situaţiilor specifice, stabilite de lege, când persoana evaluată are dificultăţi în a aprecia implicaţiile unei decizii asupra ei înseşi, situaţii în care persoana evaluată trebuie să beneficieze de asistenţa reprezentantului legal sau convenţional.
    b) determinarea capacităţii psihice a pacientului, stabilirea periculozităţii pentru sine sau pentru alte persoane, determinarea gradului de incapacitate, invaliditate sau handicap psihic.
    c) Stabilirea discernământului prin expertiza medico-legală psihiatrică.
    d) În cazul în care în urma evaluării efectuate se ajunge la diagnosticarea unei tulburări psihice, medicul psihiatru are obligaţia să formuleze un program terapeutic care se aduce la cunoştinţa pacientului, informând, totodată, după caz, reprezentantul legal sau convenţional.
    e) Respectarea dreptului la confidenţialitatea informaţiilor, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.
    f) Instituirea tratamentului şi îngrijirilor acordate persoanei cu tulburări psihice bazate pe un program terapeutic individualizat, discutat cu pacientul, revizuit periodic, modificat atunci când este nevoie.
    g) Obţinerea consimţământului pacientului şi respectarea dreptului acestuia de a fi asistat în acordarea consimţământului în alcătuirea şi în punerea în aplicare a programului terapeutic cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.
    h) Fiecare membru din echipa terapeutică este obligat să păstreze confidenţialitatea informaţiilor, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.


    ART. 62
        Centrul de Hemodializă are în principal următoarele atribuţii specifice:
    a) tratamentul de supleere renală prin hemodializă la bolnavi cronici constanţi în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius Brînzeu" Timişoara incluşi în Programul Naţional de Sănătate contractaţi cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Timiş (CJAST);
    b) tratamentul de supleere renală prin hemodializă la bolnavi cronici aflaţi în transfer temporar în evidenţă la alte centre de dializă fiind internaţi cu diverse comorbidităţi în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius Brînzeu" Timişoara şi în alte unităţi sanitare (Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara, Spitalul Clinic de Urgenţă Municipal Timişoara, secţii de oncologie, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Victor Babeş" Timişoara);
    c) terapia de iniţiere prin hemodializă la bolnavii cu BCR stadiul 5D;
    d) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului din Programe Naţionale de Sănătate (PNS);
    e) asigurarea medicaţiei de urgenţă pe perioada intra-dialitică;
    f) asigurarea alimentaţiei bolnavilor în concordanţă cu diagnosticul;
    g) efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare;
    h) consulturi interdisciplinare;
    i) asigurarea transportului bolnavilor cronici pentru terapia specifică;
    j) educaţie sanitară a bolnavilor şi a aparţinătorilor;
    k) consiliere şi/sau psihoterapie;
    l) evaluare psihologică iniţială şi periodică;
    m) internarea pacienţilor cu BCR stadiul 5D pentru diverse comorbidităti şi complicaţii acute;
    n) monitorizarea biologică lunară conform "Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrelor de Dializă".


    ART. 63
        Compartiment Dializă Peritoneală are în principal următoarele atribuţii:
    a) terapia de iniţiere prin dializă peritoneală la bolnavii cu BCR stadiul 5D;
    b) admiterea în compartiment a pacienţilor aflaţi în tratament de supleere renală prin DPCA;
    c) efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului;
    d) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare) individualizat şi diferenţiat în raport cu starea bolnavului;
    e) consulturi interdisciplinare;
    f) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;
    g) asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;
    h) educaţie sanitară a bolnavilor şi a aparţinătorilor;
    i) consiliere şi/sau psihoterapie;
    j) evaluare psihologică iniţială şi periodică.


    ART. 64
        Compartiment transplant renal are în principal atribuţii în monitorizarea bolnavilor cu status post transplant renal şi internarea lor pentru diverse comorbidităti şi complicaţii acute.

    ART. 65
        Spitalizarea de zi are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) asigurarea spitalizării bolnavilor în funcţie de gravitatea diagnosticului şi în funcţie de indicaţiile medicilor;
    b) supravegherea evoluţiei pre şi postoperatorii generale şi locale;
    c) precizarea recomandărilor de urmat la externare şi stabilirea contactelor postoperatorii;
    d) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv ale bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale;
    e) supravegherea intraterapeutică a pacienţilor;
    f) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;
    g) consulturi interdisciplinare la recomandarea medicului curant;
    h) asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce.


    ART. 66
        Blocurile operatorii au, în principal, următoarele atribuţii:
        efectuează preanestezia, anestezia şi intervenţiile chirurgicale propriu-zise în regim de intervenţii programate sau în regim de urgenţă;
    a) asigură condiţiile de antisepsie necesare menţinerii condiţiilor optime de desfăşurare a actului operator;
    b) asigură condiţiile necesare respectării măsurilor de prevenire şi combatere a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    c) ţine evidenţa zilnică a pacienţilor care beneficiază de tratament chirurgical şi asigură comunicarea cu secţia clinică de anestezie şi terapie intensivă (ATI), privind locurile libere;
    d) asigură împreună cu personalul secţiei de ATI, transportul bolnavilor din bloc operator în secţia de ATI;
    e) urmăreşte consumul de materiale şi raportarea lui în sistemul informatic integrat al spitalului;
    f) asigură manipularea, depozitarea şi transportul la Laboratorul Clinic de Analize Medicale şi la Serviciul de Anatomie Patologică a produselor biologice recoltate în cursul actului operator;
    g) asigură circuitele necesare pentru realizarea spaţiilor aseptice special destinate realizării intervenţiilor chirurgicale;
    h) asigură circuite separate pentru îndepărtarea materialelor contaminate sau potenţial contaminate biologic;
    i) asigură circuite separate pentru sterilizare şi pregătire în vederea sterilizării aparaturii, instrumentelor şi materialelor.


    ART. 67
    Sterilizarea din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara cuprinde 3 staţii de sterilizare, fiecare aflându-se în locaţii diferite
    a) staţia centrală de sterilizare (SCS)
    b) staţia de sterilizare de la Casa Austria (SCA)
    c) staţia de sterilizare de la Maternitatea Bega (SSB)


    ART. 68
        Ca structură, toate staţiile de sterilizare includ zone de lucru distincte:
    a) zona de pregătire şi ambalare
    b) zona de procesare
    c) zona de stocare sterilă


    ART. 69
        Activitatea desfăşurată în acest serviciu cuprinde:
    a) Preluarea bunurilor curate şi dezinfectate
    b) Inspecţia materialului curat
    c) Sortarea materialelor în funcţie de tipul sterilizării
    d) Ambalarea materialelor în funcţie de tipul sterilizării
    e) Sterilizarea materialului reutilizabil
    f) Stocarea materialului steril
    g) Livrarea la utilizator a materialului steril


    ART. 70
        Sterilizarea are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) verificarea modului de pregătire şi împachetare a materialelor trimise pentru sterilizare şi respingerea truselor necorespunzătoare;
    b) eliminarea încărcăturii microbiene, încărcăturii organice şi a biofilmului de pe dispozitivele medicale;
    c) sterilizarea propriu-zisă şi sistemul de control al procesului;
    d) procedurile de control şi marcare a produselor finite;
    e) sesizarea eventualelor neconformităţi şi luarea imediată a măsurilor necesare;
    f) înregistrarea şi arhivarea datelor privind procesul de sterilizare;
    g) efectuarea sterilizării, respectând normele tehnice de sterilizare şi instrucţiunile de sterilizare, a fiecărui aparat;
    h) banderolarea şi etichetarea truselor şi pachetelor cu materiale sterilizate;
    i) ţinerea evidenţei activităţii de sterilizare pe aparate şi şarje;
    j) efectuarea testelor de control şi evidenţa acestora;
    k) asigurarea circuitului de stocare, distribuţie şi transport la utilizatori;
    l) asigurarea circuitelor pentru securitatea personalului, a mediului şi integritatea dispozitivelor medicale;
    m) supravegherea şi corectarea condiţiilor de desfăşurare a procesului de sterilizare;
    n) verificarea calităţii aerului, apei şi a fluidelor utilizate;
    o) verificarea stării de igienă a suprafeţelor;
    p) verificarea modului de funcţionare a echipamentelor de sterilizare;
    q) verificarea modului de funcţionare a echipamentelor de control, măsură şi testare.


    ART. 71
        În cadrul spitalului funcţionează o farmacie cu circuit închis. Farmacia asigură şi gestionează întreaga medicaţie necesară bolnavilor internaţi şi are în principal următoarele atribuţii:
    a) recepţia produselor farmaceutice şi a materialelor sanitare pe baza documentelor de primire;
    b) participarea la întocmirea necesarului privind aprovizionarea cu medicamente, depozitarea şi păstrarea lor în condiţii corespunzătoare;
    c) verificarea termenului de valabilitate a medicamentelor şi substanţelor farmaceutice;
    d) asigurarea de medicamente necesare activităţii de asistenţă medicală a spitalului;
    e) păstrarea, prepararea şi eliberarea medicamentelor de orice natură şi formă, potrivit Farmacopei Române în vigoare, a specialităţilor farmaceutice autorizate şi a altor produse farmaceutice, conform nomenclatorului aprobat de Ministerul Sănătăţii;
    f) depozitarea produselor conform normelor în vigoare (farmacopee, standarde sau norme interne), ţinându-se seama de natura şi proprietăţile lor fizico-chimice;
    g) organizarea şi efectuarea controlului calităţii medicamentului şi luarea de măsuri ori de câte ori este necesar pentru preîntâmpinarea accidentelor, informând imediat organul superior;
    h) asigurarea controlului preventiv, verificarea organoleptică şi fizică, verificarea operaţiilor finale, analiza calitativă a medicamentului la masa de analize;
    i) prepararea şi eliberarea medicamentelor potrivit normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii;
    j) întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de medicamente şi unele materiale sanitare;
    k) operarea în programul informatic a documentelor de eliberare a medicamentelor;
    l) participarea, pe baza consumurilor şi a stocurilor din farmacie, la efectuarea comenzilor lunare de medicamente simptomatice şi citostatice;
    m) coordonarea şi aprovizionarea cu medicamente a punctelor de lucru ale farmaciei în funcţie de specificul secţiei.


    ART. 72
        Laboratoarele din cadrul structurii organizatorice a spitalului sunt organizate astfel:
    1. Laborator de analize medicale;
    2. Laborator de radiologie şi imagistică medicală;
    - Compartiment Computer Tomograf
    – Compartiment RMN

    3. Laborator de medicină nucleară;
    4. Laborator de explorări funcţionale;
    5. Laborator genetica medicală


    ART. 73
        Laboratorul de analize medicale are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) efectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, microbiologie, toxicologie, parazitologie, micologie, necesare precizării diagnosticului, stadiului de evoluţie a bolii şi examenelor profilactice;
    b) recepţionarea produselor sosite pentru examen de laborator şi înserierea lor corectă;
    c) asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor;
    d) redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate;
    e) întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de reactivi şi materiale de laborator specifice;
    f) raportarea statistică a numărului de analize efectuate pe bolnavii internaţi.


    ART. 74
        Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală are în componenţa sa două compartimente:
    a) Compartiment computer-tomograf;
    b) Compartiment radiologie şi imagistică medicală.


    ART. 75
        Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) efectuarea examenelor radiologice şi imagistice în laborator şi la patul bolnavului, la indicaţia medicului primar sau a medicului specialist;
    b) colaborarea cu medicii clinicieni în scopul precizării diagnosticului;
    c) organizarea şi utilizarea corespunzătoare a filmotecii şi a arhivei;
    d) înregistrarea tuturor examinărilor efectuate;
    e) aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor şi personalului din laborator;
    f) respectarea tuturor prevederilor legale specifice domeniului elaborate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi Ministerul Sănătăţii;
    g) întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de filme şi materiale de laborator specifice;
    h) raportarea statistică a numărului de examinări efectuate pe bolnavii internaţi şi în ambulatoriu.


    ART. 76
        Laboratorul de medicină nucleară are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) executarea explorărilor funcţionale şi morfologice cu ajutorul radioizotopilor pentru diferite boli la bolnavii din ambulatoriu şi cei internaţi;
    b) efectuarea scintigrafiilor şi a ecografiilor;
    c) executarea explorărilor cu surse radioactive deschise în bolile care necesită acest tip de diagnostic;
    d) asigurarea circuitului izotopilor radioactivi în condiţii de evitare a poluării interne şi externe a mediului ambiant;
    e) colaborarea cu medicii clinicieni în scopul precizării diagnosticului;
    f) organizarea şi utilizarea corespunzătoare a arhivei;
    g) înregistrarea tuturor examinărilor efectuate;
    h) aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor şi personalului din laborator;
    i) respectarea tuturor prevederilor legale specifice domeniului elaborate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi Ministerul Sănătăţii;
    j) întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de materiale de laborator specifice;
    k) completarea corectă şi la zi a formularelor tipizate din sistemul informaţional al Ministerului Sănătăţii cu datele corespunzătoare activităţii desfăşurate.


    ART. 77
        Laboratorul de explorări funcţionale are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) efectuarea investigaţiilor medicale: electroencefalografie, spirometrie, electrocardiografie, montare holter cardiac, determinarea indicelui gleznă-braţ, oscilometrie, test de efort, conform solicitărilor medicilor de specialitate şi în raport cu dotarea existentă;
    b) redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate;
    c) întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de reactivi şi materiale de laborator specifice;
    d) raportarea statistică a numărului de analize efectuate pe bolnavii internaţi.


    ART. 78
        În cadrul Laboratorului de genetică medicală se pot derula următoarele activităţi:
    a) Extracţia acidului nucleic - în aceasta etapă, acidul nucleic (ADN sau ARN) prezent în probele pacienţilor este extras pentru continuarea etapelor ulterioare ale analizelor; Amplificarea acidului nucleic extras - se face folosind metoda PCR (Polimerase Chain Reaction - reacţie de polimerizare în lanţ) prin aplicarea de cicluri termice repetitive. Astfel se obţine o cantitate suficientă de material genetic care să permită evidenţierea eventualelor modificări în structura materialului genetic analizat;
    b) Detecţia mutaţiei sau a unui fragment de ADN/ARN - se face folosind tehnica revers transcripţie (RT) - reacţie de polimerizare în lanţ cu detecţie în timp real a produsului PCR acumulat, prin măsurarea fluorescenţei emise.
    c) Se pot realiza investigaţii cum sunt: identificare mutaţiilor (spre exemplu: mutaţii în genele ce specifică factorii de coagulare), cuantificarea încărcăturii virale în sângele pacienţilor.


    ART. 79
        Compartimentul de endoscopie digestivă are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) Efectuarea tehnicilor endoscopice şi prelevarea de probe bioptice;
    b) Raportarea statistică a serviciilor efectuate pentru bolnavi internaţi şi ambulatori;
    c) Colaborarea cu celelalte departamente ale spitalului în vederea asigurării unui act medical de calitate;
    d) Întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de materiale specifice.


    ART. 80
        Serviciul de anatomie patologică are în componenţa sa următoarele compartimente:
    a) citologie;
    b) histopatologie;
    c) prosectură.


    ART. 81
        Serviciul de anatomie patologică are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) efectuarea de autopsii la toate cazurile decedate în spital, care nu sunt cazuri medico-legale, în vederea stabilirii, confirmării sau completării diagnosticului clinic şi precizării cauzei medicale a morţii, inclusiv tuturor copiilor până la vârsta de un an, indiferent de locul decesului;
    b) efectuarea de îmbălsămări, spălarea, îmbrăcarea şi cosmetizarea cadavrelor;
    c) eliberarea certificatului de îmbălsămare pe baza certificatului constatator de deces completat şi semnat de medicul anatomo patolog;
    d) eliberarea cadavrelor în conformitate cu normele în vigoare;
    e) efectuarea diagnosticului histopatologic sau citopatologic asupra produselor biologice recoltate;
    f) colaborarea cu celelalte laboratoare din cadrul spitalului, în vederea efectuării unor cercetări complementare speciale, bacteriologice, biochimice, experimentale;
    g) comunicarea trimestrială adresată conducerii, cuprinzând situaţia cazurilor finalizate, după următorul model: număr cazuri autopsiate, număr cazuri scutite de autopsie, număr cazuri cu diagnostic concordant, număr cazuri cu diagnostic discordant parţial, număr cazuri cu discordanţă majoră între diagnosticul final şi diagnosticul la deces stabilit în secţie;
    h) raportarea statistică a numărului de proceduri efectuate;
    i) raportarea statistică a numărului de analize efectuate;
    j) întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de reactivi şi materiale de laborator specifice;
    k) eliberarea pe bază de cerere, conform legislaţiei în vigoare, a probelor în vederea unui consult de specialitate sau pentru investigaţii suplimentare;
    l) primirea, înregistrarea şi prelucrarea pieselor operatorii (extemporaneu şi la parafină), biopsice şi a pieselor de la necropsie, examene citologice;
    m) prepararea coloranţilor şi a reactivilor;
    n) arhivarea lamelelor şi a blocurilor.


    ART. 82
        Serviciul de prevenire şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) organizează şi participă la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    b) propune managerului sancţiuni pentru personalul care nu respectă procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    c) şeful/responsabilul contractat participă în calitate de membru la şedinţele Comitetului director al unităţii sanitare şi, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea corespunzătoare a planului anual de prevenire a infecţiilor, echipamente şi personal de specialitate;
    d) elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară;
    e) organizează, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică, anual, un studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor nosocomiale şi a consumului de antibiotice din spital;
    f) organizează şi derulează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    g) organizează activitatea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
    h) propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter de urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale;
    i) elaborează ghidul de izolare al unităţii sanitare şi coordonează aplicarea precauţiilor specifice în cazul depistării colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la pacienţii internaţi;
    j) întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare în conformitate cu aceasta;
    k) implementează metodologiile naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi studiile de supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    l) verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale de pe secţii şi centralizează datele în registrul de monitorizare a infecţiilor al unităţii;
    m) raportează la direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti infecţiile asociate asistenţei medicale ale unităţii şi calculează rata de incidenţă a acestora pe unitate şi pe secţii;
    n) organizează şi participă la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie prin recoltarea testelor de autocontrol;
    o) colaborează cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulaţiei microorganismelor patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente şi/sau cu risc epidemiologic major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol;
    p) solicită trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, în conformitate cu metodologiile elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, în scopul obţinerii unor caracteristici suplimentare;
    q) supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;
    r) supraveghează şi controlează activitatea de triere, depozitare temporară şi eliminare a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;
    s) organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal;
    t) avizează orice propunere a unităţii sanitare de modificare în structura unităţii;
    u) supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor de triaj, depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    v) răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru toate cazurile suspecte de infecţie asociată asistenţei medicale;
    w) dispune, după anunţarea prealabilă a managerului unităţii, măsurile necesare pentru limitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice necesare;
    x) întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor identificate în focar;
    y) solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la direcţia de sănătate publică sau Institutul Naţional de Sănătate Publică - centru regional la care este arondat, conform reglementărilor în vigoare;
    z) raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    aa) întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de investigare a responsabilităţilor pentru infecţii asociate asistenţei medicale.


    ART. 83
        Serviciul de evaluare şi statistică medicală are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) Colectează datele la nivel de secţie lunar, trimestrial, anual şi le prelucrează în vederea trimiterii pentru validare şi revalidare la Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti conform sistemului de clasificare în grupe de diagnostic (DRG).
    b) Întocmeşte raportul de decontare a serviciilor spitaliceşti în baza formularelor tipizate ale Casei de Asigurări de Sănătate Timiş.
    c) Întocmeşte centralizatoare de diagnostice şi proceduri care se transmit la Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Timiş.
    d) calculează indicatorii specifici prin care se analizează activitatea spitalului.
    e) Întocmeşte situaţii prin care se informează conducerea spitalului şi şefii de secţii despre indicatorii obţinuţi, cazurile nevalidate, indicele de case mix (ICM) lunar, trimestrial, anual.
    f) Întocmeşte mişcarea zilnică a pacienţilor internaţi pe baza Foilor de mişcare zilnică, pe secţii.
    g) prelucrează date în vederea răspunsului la diverse solicitări ale managerului, directorului medical şi altor instituţii abilitate.
    h) completează cu informaţii, lucrări comune cu alte compartimente (Ex: buget, cetăţeni străini neasiguraţi, etc.)


    ART. 84
        Serviciul de evaluare şi statistică medicală raportează la CJAST lunar, trimestrial, anual:
    a) Accidentele rutiere
    b) Vătămările corporale
    c) Accidentele de muncă
    d) Concediile medicale
    e) Cetăţenii străini
    f) Listele de prioritate
    g) Pacienţii neasiguraţi care au beneficiat în timpul lunii de servicii medicale
    h) Pacienţii internaţi prin urgenţă din totalul prezentărilor în UPU
    i) Pacienţii externaţi pe tipuri de servicii
    j) Cazurile pentru care se solicită revalidarea - Comisia de analiză


    ART. 85
        Serviciul de evaluare şi statistică medicală raportează la Direcţia de Sănătate Publică Timiş: Decese, Dare de seamă, SAN, etc.

    ART. 86
        Unitatea de transfuzii sanguine are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) răspunde de apariţia reacţiilor adverse severe şi a incidentelor adverse posttransfuzionale provocate de stocarea, manipularea necorespunzătoare a sângelui total şi a componentelor sanguine aflate în UTS şi/sau de efectuarea greşită a testărilor pretransfuzionale.
    b) asigură aprovizionarea corectă cu sânge total şi componente sanguine, precum şi cu materiale sanitare, reactivi, consumabile, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în concordanţă cu activitatea de transfuzie sanguină din spital;
    c) răspunde de gestiunea sângelui total şi a componentelor sanguine distribuite de centrul de transfuzie sanguină teritorial;
    d) păstrează evidenţa reacţiilor şi complicaţiilor posttransfuzionale.
    e) consiliază medicii prescriptori din spital în vederea unei cât mai corecte indicaţii de terapie transfuzională, având obligaţia de a se opune administrării transfuziilor nejustificate;
    f) răspunde de întocmirea completă şi corectă a documentaţiei existente în unitatea de transfuzie sanguină;
    g) răspunde de utilizarea corectă şi de întreţinerea echipamentelor şi aparaturii din dotarea unităţii.


    ART. 87
        În unitatea de transfuzie sanguină din spital este obligatorie respectarea protocolului de teste pretransfuzionale, care cuprinde următoarele testări:
    a) determinarea grupului sanguin ABO şi Rh(D) la pacientul la care se solicita transfuzia; în cazul nou- născuţilor şi sugarilor de până la 6 luni determinarea grupului sanguin ABO/Rh se va efectua prin micrometodă;
    b) depistarea de anticorpi iregulari antieritrocitari, în cazul pacienţilor imunizaţi şi politransfuzaţi; verificarea aspectului macroscopic, a integrităţii şi valabilităţii produsului sanguin,
    d) determinarea grupului sanguin ABO şi Rh(D) la unitatea de sânge sau componenta sanguină selectată în vederea efectuării probei de compatibilitate;
    e) efectuarea probei de compatibilitate pacient-unitate de sânge total sau componentă sanguină ce conţine eritrocite vizibile cu ochiul liber. Se vor efectua toate cele 3 tehnici complementare: test salin, test enzimatic cu papaină la temperatura de 37°C şi test Coombs indirect;
    f) depistarea anticorpilor anti Rh la pacientele născute, Rh -negative cu risc de izoimunizare


    ART. 88
        Unitatea de primire urgenţe (UPU) - SMURD este secţia independentă din structura spitalului, condusă de un medic-şef, care dispune de personal propriu special pregătit, destinată triajului, evaluării şi tratamentului de urgenţă ale pacienţilor cu afecţiuni acute, care se prezintă la spital spontan sau care sunt transportaţi de ambulanţe. Atribuţiile UPU-SMURD sunt, în principal, cele de mai jos, fiind completate de cele prevăzute de actele normative în vigoare:
    a) se ocupă cu primirea, trierea, investigarea, stabilizarea şi aplicarea tratamentului de urgenţă pacienţilor sosiţi cu ambulanţele sau cu mijloacele proprii de transport;
    b) efectuează evaluarea stării de sănătate a pacienţilor care solicită acest lucru, stabilind lipsa unei afecţiuni sau eventuala internare a pacientului, fiind interzis refuzul acordării asistenţei medicale de urgenţă;
    c) efectuează triajul pacienţilor sosiţi cu ambulanţele sau cu mijloacele proprii de transport;
    d) tratează ca fiind cazuri medicale de urgenţă pacienţii care reprezintă cazuri sociale, necesitând în acelaşi timp îngrijiri medicale;
    e) preia prin intermediul asistentului social aflat în tură persoanele care reprezintă cazuri sociale şi care nu necesită îngrijiri medicale de urgenţă;
    f) întocmeşte fişa individuală de urgenţă a pacienţilor sosiţi în UPU-SMURD, completând şi toate formularele necesare în scris sau pe calculator;
    g) examinează pacienţii sosiţi în UPU-SMURD solicitând investigaţiile necesare şi consulturile de specialitate care se impun, care vor fi efectuate de medicii de specialitate în diferite profiluri din spital;
    h) stabileşte un diagnostic prezumtiv sau final pe baza examinărilor şi a investigaţiilor efectuate;
    i) solicită şi/sau efectuează investigaţiile necesare pentru stabilirea unui diagnostic corect sau infirmarea unui diagnostic prezumtiv, în vederea stabilirii unei conduite terapeutice corecte, precum şi în vederea luării unei decizii asupra necesităţii internării unui pacient;
    j) stabileşte conduita terapeutică pentru pacientul aflat sub observaţie, de comun acord cu medicii de gardă din spital;
    k) efectuează supravegherea continuă a bolnavilor, tratamentul şi examenele paraclinice prescrise de medicul din cadrul UPU-SMURD sau din secţie, efectuând monitorizarea scriptică în fişe de observaţii speciale ale bolnavilor;
    l) trimite spre internare pacientul într-o anumită secţie din spital, pacientului întocmindu-i-se fişa de internare în secţia respectivă;
    m) organizează transportul pacienţilor către secţiile unde urmează să fie internaţi, un angajat al UPU- SMURD însoţindu-i în caz de nevoie;
    n) comunică permanent cu bolnavul şi aparţinătorii acestuia, anunţându-i despre manevrele ce se efectuează, precum şi despre starea acestuia, comunică şi decesul aparţinătorilor prin intermediul medicului responsabil de tură şi al asistentului de tură/asistentului medico-social;
    o) externează pacienţii din UPU-SMURD în următoarele situaţii: cu acordul final al medicului responsabil de tură din cadrul UPU, la recomandarea unui medic de gardă din spital pe baza rezultatelor investigaţiilor efectuate sau la cererea pacientului ori, după caz, a aparţinătorilor acestuia, în urma semnării, în fişa individuală a pacientului, al refuzului de tratament sau de internare;
    p) eliberează, la solicitarea pacientului sau la nevoie, o scrisoare medicală către medicul de familie, care explică rezultatele investigaţiilor, tratamentul efectuat şi recomandările medicului din UPU şi ale medicilor specialişti din cadrul spitalului;
    q) oferă la externare pacientului informaţiile necesare privind afecţiunea lui şi tratamentul necesar şi privind simptomele care necesită revenirea de urgenţă la UPU;
    r) respectă criteriile de internare a pacienţilor din UPU stabilite prin legislaţia în vigoare;
    s) asigură consultanţă la dispeceratul 112, ajută la primirea şi triajul apelurilor şi indică conduitele de prim ajutor, inclusiv echipajelor aflate în teren, la solicitarea acestora sau în cazul în care echipajul aflat la un pacient în stare critică nu este însoţit de un medic;
    t) colaborează cu inspectoratul pentru situaţii de urgenţă îndeplinind în condiţiile legii sarcinile noi prevăzute de acesta, respectă regulamentele şi ordinele inspectoratului pentru situaţii de urgenţă;
    u) colaborează direct cu şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă şi cu serviciul de ambulanţă judeţean, în vederea îmbunătăţirii activităţii de asistenţă de urgenţă prespitalicească;
    v) organizează activitate didactică şi ştiinţifică, inclusiv de cercetare;
    w) în cazurile deosebite (accidente grave, colective, aflux masiv de victime la UPU-SMURD) coordonează împreună cu alte servicii de specialitate operaţiunile de salvare şi de tratament;
    x) propune protocoale de colaborare cu alte secţii şi laboratoare şi asigură respectarea acestora;
    y) asigură şi respectă confidenţialitatea îngrijirilor medicale, ale datelor pacienţilor, dând dovadă de un comportament etic faţă de bolnav.


    ART. 89
        Camera de Gardă funcţionează în baza Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor cu completările şi modificările ulterioare.
    a) Este organizată astfel încât să permită primirea, trierea, investigarea, stabilizarea şi aplicarea tratamentului de urgenţa pacienţilor sosiţi cu ambulanţele sau cu mijloacele proprii de transport.
    b) În cadrul spitalului, Camera de Gardă Victor Babeş nr. 12 deserveşte toate urgenţele medico-chirurgicale cu specific obstetrical şi ginecologic.


    ART. 90
        Atribuţiile Camerei de gardă se raportează şi se supun articolelor de lege 1-103 al Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu completările şi modificările ulterioare, şi schematizat presupun:
    a) este deschisă tuturor pacienţilor care solicită acordarea asistenţei medicale de urgenţă în urma apariţiei unor acuze acute noi sau pe fondul unor afecţiuni cronice.
    b) este interzis refuzul acordării asistenţei medicale de urgenţă unui pacient care solicită acest lucru fără evaluarea stării acestuia de către un medic din cadrul camerei de gardă şi stabilirea lipsei unei afecţiuni care necesită îngrijiri medicale în cadrul camerei de gardă şi eventuala internare a pacientului.


    ART. 91
        Atribuţiile specifice a compartimentului funcţional - camera de gardă sunt:
    a) examinarea imediata, completă, trierea medicală şi epidemiologică a pacienţilor pentru internare;
    b) asigurarea primului ajutor şi acordarea asistenţei medicale calificate până la trimiterea pacientului în secţie;
    c) asigurarea trusei de urgenţă conform instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii
    d) igienizarea şi/sau deparazitarea pacienţilor la nevoie
    e) asigurarea transportului pacienţilor în secţie;
    f) solicită serviciul de ambulanţă în vederea asigurării transportului pacienţilor în alte unităţi medico- sanitare
    g) evidenţa la zi a mişcării pacienţilor, asigurarea comunicării locurilor libere unităţilor ambulatorii arondate;
    h) asigură triajul urgenţelor la prezentarea la spital;
    i) primirea, stabilizarea şi tratamentul iniţial al tuturor urgentelor;
    j) consult de specialitate poate fi efectuat de către medicul din camera de gardă sau de către medicul de gardă;
    k) investigaţiile clinice şi paraclinice necesare stabilirii diagnosticului se vor efectua în limita baremului de investigaţii al camerei de gardă.
    l) se vor monitoriza, trata şi reevalua pacienţii până în momentul internării acestora de către secţie sau până la momentul externării din camera de gardă;
    m) stabilirea circuitului pacientului


    ART. 92
        Principalele activităţi desfăşurate în sala de naşteri sunt:
    a) urmărirea, monitorizarea şi acordarea de îngrijiri conform recomandărilor medicale gravidelor aflate în travaliu şi lehuzelor în primele ore după naştere;
    b) urmărirea şi monitorizarea evoluţiei travaliului şi a stării intrauterine a fătului;
    c) pregătirea completă a mamei pentru naştere;
    d) identificarea la mama sau la făt a unor semne care pot influenţa evoluţia favorabilă a cazului şi care necesită intervenţia medicului;
    e) asistarea naşterilor normale în prezentaţie craniană şi/sau în prezentaţie pelviană;
    f) aplicarea la nevoie a manevrelor instrumentale la naşterea naturală;
    g) efectuarea la nevoie a epiziotomiei / epiziorafiei;
    h) efectuarea controlului uterin instrumental la nevoie de către medicul curant;
    i) extracţie manuală de placentă la nevoie de către medicul curant cu monitorizarea şi susţinerea funcţiilor vitale, în prezenţa medicului anestezist;
    j) evaluarea soluţiilor de continuitate de la nivelul părţilor moi cu suturarea lor la nevoie;
    k) acordarea primelor îngrijiri nou-născutului şi identificarea lui de către echipa medicală de la neonatologie;


    ART. 93
        Sala de naştere are următoarele reguli de funcţionare:
    a) primirea gravidelor în sălile de naştere se face după internarea pacientei în una din cele două secţii de obstetrică sau prin transfer din secţiile de obstetrică cu asigurarea măsurilor de prevenire şi combatere a infecţiilor nosocomiale;
    b) sălile de naştere funcţionează cu respectarea legislaţiei în vigoare, existând o sală septică şi un aseptică, fiecare cu personal separat, care acoperă serviciul 24 de ore;
    c) triajul epidemiologic se desfăşoară la internare, repartizarea în cele 2 săli de travaliu făcându-se în funcţie de rezultat;
    d) accesul în sălile de naştere, este interzis personalului care nu face parte din echipa de intervenţie;
    e) mutarea pacientei din sălile de naştere pe secţie se efectuează la recomandarea scrisă a medicului curant.


    ART. 94
        Ambulatoriul integrat în structura spitalului asigură asistenţa medicală ambulatorie şi are în structură cabinete medicale de specialitate care au corespondent în specialităţile secţiilor şi compartimentelor cu paturi, precum şi cabinete medicale în alte specialităţi.

    ART. 95
        Ambulatoriul integrat încheie contract de furnizare de servicii medicale de specialitate cu casa de asigurări de sănătate în conformitate cu prevederile contractului cadru.

    ART. 96
        Cabinetele de consultaţii medicale de specialitate au, în principal, următoarele atribuţii:
    a) Stabilirea diagnosticului şi tratamentului pacienţilor care se prezintă cu billet de trimitere de la medical de familie sau de la medic specialist din ambulatoriu, aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, şi care nu au necesitat internare în regim continuu sau spitalizare de zi;
    b) Monitorizarea şi controlul pacienţilor care au fost internaţi în spital şi care se prezintă la controalele programate la solicitarea medicului curant sau cu billet de trimitere de la medical de familie sau de la medic specialist din ambulatoriu, aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, pentru afecţiunile pentru care au fost internaţi;
    c) Asigură tratamentul pacienţilor care constituie urgenţe ce pot fi soluţionate şi care se prezintă direct la cabinetele de specialitate;
    d) Asigură consultaţii interdisciplinare pentru pacienţii internaţi în unitate sau pentru cei internaţi în alte unităţi spitaliceşti, în baza relaţiilor contractuale stabilite cu unităţile sanitare respective;
    e) Respectă criteriile de priotizare la prezentarea pacienţilor în ambulator:
    a. urgenţele
    b. sugari şi copii
    c. gravide, lehuze
    d. persoane cu dizabilităţi
    e. personal medical    ART. 97
        Ambulatoriul integrat, are în principal, următoarele obligaţii:
    a) Păstrarea confidenţialităţii faţă de terţi asupra datelor de identificare şi serviciile medicale acordate asiguraţilor;
    b) Acordarea serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor;
    c) Asigurarea dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile de trimitere în consultaţii interdisciplinare;
    d) Respectarea corectă a condiţiilor de igienă şi sterilizare a materialelor şi instrumentelor medico-sanitare din cabinete;
    e) Obligativitatea completării prescripţiilor medicale conexe actului medical, atunci când este cazul, pentru afecţiuni acute, subacute, cornice
    f) Monitorizarea pacienţilor cronici prin fişe, plan de recuperare, programe terapeutice;
    g) Păstrarea documentelor medicale cu respectarea normelor în vigoare în ceea ce priveşte arhivarea acestora.


    ART. 98
        Compartimentul psihiatrie de legătura are următoarele atribuţii:
    a) furnizarea de servicii medicale de specialitate pacienţilor internaţi în secţiile spitalului, precum şi pacienţilor care se prezintă la UPU, la solicitarea medicilor curanţi, atât în cabinetul compartimentului, cât şi la pat, în cazul celor nedeplasabili;
    b) furnizarea de servicii medicale de specialitate pacienţilor din ambulator, care se prezintă cu bilet de trimitere (2 ore/zi);
    c) furnizarea de servicii medicale de specialitate cu plată, la solicitarea pacienţilor din ambulator;
    d) acordarea primului ajutor pentru pacienţii cu afecţiuni medico-chirurgicale de urgenţă;
    e) întocmire, centralizare şi raportare a documentelor specifice activităţii medicale, conform legii.


    ART. 99
        Centrul de sănătate mintală asigură efectuarea investigaţiilor medicale conform solicitărilor medicilor de specialitate şi în raport cu dotarea existentă pentru bolnavii spitalizaţi şi din ambulatoriu.

    ART. 100
        Atribuţiile centrului de sănătate mintală sunt:
    a) evaluarea persoanelor care se adresează direct centrului;
    b) depistarea activă şi precoce a tulburărilor mintale şi instituirea măsurilor corespunzătoare în vederea tratării lor şi prevenirii unor evoluţii nefavorabile;
    c) furnizarea intervenţiilor în criză pentru prevenirea dezvoltării episoadelor acute de boală şi deteriorarea celor preexistente;
    d) asigurarea asistenţei medicale curative, inclusiv a pacienţilor încadraţi la art. 109 din Codul penal;
    e) asigurarea serviciilor de reabilitare psihosocială;
    f) asigurarea serviciilor de psihoterapie;
    g) asigurarea serviciilor de terapie ocupaţională pentru reinserţia socială a pacienţilor cu tulburări psihotice;
    h) asigurarea asistenţei la domiciliu, atunci când este necesar;
    i) evaluarea pacienţilor cu tulburări mintale în vederea orientării către locuinţe temporare sau protejate, ateliere protejate, comisii de expertiză a capacităţii de muncă, unităţi de ajutor social şi alte unităţi sanitare;
    j) întocmirea evidenţei pacienţilor cu tulburări mintale în vederea elaborării Registrului naţional de sănătate mintală;
    k) evaluarea mediului de viaţă al pacientului;
    l) monitorizarea familiilor cu risc.


    ART. 101
        Centrul de diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice asigură asistenţa medicală ambulatorie şi are în structură obligatoriu cabinete medicale de specialitate care au corespondent în specialităţile secţiilor şi compartimentelor cu paturi.

    ART. 102
        Cabinetele din cadrul centrului de diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice încheie contracte de servicii medicale de specialitate cu casa de asigurări de sănătate în conformitate cu prevederile contractului cadru.

    ART. 103
        Atribuţiile Centrului de diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice sunt următoarele:
    a) Stabilirea diagnosticului şi tratamentului pacienţilor care se prezintă cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, şi care nu au necesitat internare în regim continuu sau de spitalizare de zi;
    b) Monitorizarea şi controlul pacienţilor care au fost internaţi în spital şi care se prezintă la controalele programate la solicitarea medicului curant sau cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la medic specialist din ambulatoriu, aflat în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate, pentru afecţiunile pentru care au fost internaţi;
    c) Asigură tratamentul pacienţilor care constituie urgenţe ce pot fi soluţionate şi care se prezintă direct la cabinetele de specialitate;
    d) Asigură consultaţii interdisciplinare pentru pacienţii internaţi în unitate sau pentru cei internaţi în alte unităţi spitaliceşti, în baza relaţiilor contractuale stabilite cu unităţile sanitare respective;
    e) Respectă criteriile de prioritizare la prezentarea pacienţilor în ambulator:
    a. urgenţele
    b. gravide, lăuze
    c. persoane cu dizabilităţi
    d. personal medical.    ART. 104
        Obligaţiile Centrului de diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice sunt următoarele:
    a) Păstrarea confidenţialităţii faţă de terţi asupra datelor de identificare şi serviciile medicale acordate asiguraţilor;
    b) Acordarea serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor;
    c) Asigurarea dreptului la liberă alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile de trimitere în consultaţii interdisciplinare;
    d) Respectarea corectă a condiţiilor de igienă şi sterilizare a materialelor şi instrumentelor medico-sanitare din cabinete;
    e) Obligativitatea completării prescripţiilor medicale conexe actului medical, atunci când este cazul, pentru afecţiuni acute, subacute, cronice;
    f) Monitorizarea pacienţilor cronici prin fişe, plan de recuperare, programe terapeutice;
    g) Respectarea normelor în vigoare în ceea ce priveşte arhivarea acestora.


    ART. 105
        Responsabilităţile acestor cabinete derivă din reglementările legale cu privire la derularea programului naţional de diabet, nutriţie şi boli metabolice. În cadrul acestui cabinet se desfăşoară consulturile de specialitate ale bolnavilor de diabet, fiind luaţi în evidenţă şi bolnavii noi.

    ART. 106
        Cabinetul oncologie medicală-copii asigură efectuarea investigaţiilor medicale conform solicitărilor medicilor de specialitate şi în raport cu dotarea existentă pentru bolnavii spitalizaţi şi din ambulatoriu.

    ART. 107
        Cabinetele de planificare familială în asistenţa medicală de specialitate au drept scop realizarea reproducerii optime şi scăderea numărului de complicaţii provocate de sarcina cu risc crescut şi de avortul provocat. În acest sens au următoarele atribuţii:
    a) acordă asistenţă medicală de specialitate - diagnosticul clinic şi de laborator al sarcinii, diagnosticul şi tratamentul sterilităţii şi infertilităţii, activităţi profilactice, diagnostice şi terapeutice care se referă la maladii cu transmitere sexuală, teste programe screening pentru cancerul genito-mamar, boală inflamatorie pelviană;
    b) supraveghează pacientele în funcţie de metoda contraceptivă utilizată;
    c) recomandă întreruperea cursului sarcinii în funcţie de opţiunea individuală sau de indicaţiile medicale sau medico-sociale;
    d) înregistrează datele individuale de sănătate ale pacienţilor şi cuplurilor pe fişe-tip, în vederea prelucrării datelor în sistemul computerizat;
    e) iniţiază şi participă la acţiuni de cercetare vizând sănătatea reproducerii şi probleme de planificare familială;
    f) participă la acţiuni de propagare a informaţiilor despre sănătatea reproducerii şi planificarea familială la nivelul asistenţei medicale primare;
    g) desfăşoară acţiuni de educaţie sanitară în rândul populaţiei pe probleme de sănătate a reproducerii şi planificare familială.


    ART. 108
        Cabinetul stomatologie asigură următoarele servicii medicale:
    a) chirurgie (extracţii, incizii, abcese, supuraţii);
    b) igienă orală (detartraj, periaj);
    c) protetică: cimentări şi ablaţii punţi, reparaţii şi retuşuri proteze;
    d) urgenţe de medicină dentară;
    e) terapie carii (plombe, tratament de canal, devitalizare)


    ART. 109
        Ambulatoriul de specialitate pentru sportivi organizează controlul profilactic şi periodic al sportivilor, având următoarele atribuţii:
    a) efectuează controlul medical al celor ce participă organizat la competiţiile de masă;
    b) efectuează selecţia medicală a celor ce doresc să participe la sportul de performanţă;
    c) asigură asistenţa medicală şi de urgenţă la antrenamente şi competiţii sportive;
    d) efectuează sondaje în efort specific la sportivi, în timpul antrenamentului, informând antrenorul asupra stării funcţionale a sportivului;
    e) urmăreşte aplicarea de către antrenor a indicaţiilor şi contraindicaţiilor din avizele medico-sportive;
    f) examinează cazurile de deficienţe fizice şi funcţionale şi indică măsurile necesare de cultură fizică medicală;
    g) urmăreşte pe teren şi în cabinet sportivii asiguraţi, bolnavi, în tratament;
    h) participă la diverse forme de pregătire pentru însuşirea unor tehnici moderne şi eficiente în îngrijirea sportivilor asiguraţi.


    ART. 110
        Ambulatoriul de specialitate pentru studenţi are următoarele atribuţii:
    a) examinează bolnavii, stabileşte diagnosticul, efectuează tratamentul corespunzător, consemnează aceste date în fişa pacientului;
    b) îndrumă pacienţii care nu necesită supraveghere şi tratament de specialitate la medicii de familie cu indicaţia conduitei terapeutice;
    c) acordă primul ajutor pentru pacienţii cu afecţiuni medico-chirurgicale de urgenţă;
    d) efectuează intervenţii de mică chirurgie;
    e) efectuează consultaţii de specialitate cu plată la solicitarea pacienţilor;
    f) recomandă internarea în secţiile cu paturi a pacienţilor care necesită internarea;
    g) anunţă laboratorul de epidemiologie pentru cazurile cu boli infecţioase sau profesionale depistate;
    h) dispensarizează unele categorii de pacienţi cu probleme medicale deosebite conform normelor.


    ART. 111
        Centrul Regional de Imunologie de Transplant (CRIT) din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara este implicat în activitatea clinică, precum şi în activitatea de cercetare ştiinţifică, având în principal următoarele atribuţii:
    a) asigură preluarea probelor de sânge pentru tipizare a sistemului de antigene leucocitare umane (HLA) în cadrul programelor de transplant de măduvă osoasă şi organe;
    b) asigură testarea histocompatibilităţii (HLA) pentru pacienţii aflaţi pe lista de aşteptare în vederea unui transplant de organe, pentru pacienţii care necesită transplant medular şi potenţialii lor donatori intra- familiali, cât şi pentru donatori de celule stem înscrişi în Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice Periferice şi Centrale;
    c) efectuează tipizare HLA prin biologie moleculară, cross-match;
    d) efectuează genotipări HLA specifice asociate cu anumite boli (ex.: HLA-B*27 în spondilita ankilopoietică, HLA-DQ2/DQ8, HLA-DR4 în boala celiacă);
    e) efectuează activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul cancerului (tumori solide);
    f) efectuează activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul cercetării celulelor stem, cu aplicabilitate în tratamentul diabetului, a bolilor osteoarticulare şi medicină regenerativă;
    g) efectuează activităţi de cercetare ştiinţifică specifice în cadrul proiectelor de cercetare (cromatografie lichidă de înaltă performanţă (HPLC), gaz-cromatografie cu spectrometrie de masă (GC/MS);
    h) realizează studii în vitro pe culturi celulare, studii în vivo pe animale de experiment;
    i) raportează indicatorii specifici fiecărei activităţi.


    ART. 112
        Centrul de terapii genice şi celulare în tratamentul cancerului - ONCOGEN are în principal următoarele atribuţii:
    a) Desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică
    b) Desfăşoară activitate de colaborare cu învăţământul universitar
    c) Desfăşoară activităţi de colaborare cu unităţi similare din ţară şi din străinătate cu care poate stabili relaţii de colaborare directe
    d) Desfăşoară activităţi de laborator orientate specific pentru imunologia de transplant


    ART. 113
        Activitatea de cercetare ştiinţifică din cadrul ONCOGEN:
    a) Activitatea de cercetare ştiinţifică include: cercetare fundamentală, dezvoltare experimentală, studii clinice;
    b) Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară pe bază de contracte de cercetare încheiate între spital şi finanţator. Contractele de cercetare pot fi obţinute prin competiţie sau prin finanţare directă.
    c) Activitatea de cercetare ştiinţifică se adresează unor teme prioritare, bazate pe expertiza personalului şi pe dotarea tehnică a centrului OncoGen: biologia, diagnosticul şi tratamentul cancerului; studiul celulelor stem, cu aplicabilitate în medicina regenerativă; sănătatea şi factorii de mediu; terapii avansate în cancer şi imunoterapii.
    d) Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară pe baza aprobării comisiei de etică a spitalului, în ceea ce priveşte avizarea protocoalelor de cercetare clinică, în conformitate cu cele prevăzute în legislaţia specifică în vigoare.
    e) Centrul OncoGen promovează cercetare de excelenţă la nivelul spitalului, prin abordarea unor teme de vârf, interdisciplinare.


    ART. 114
        Desfăşoară activitate de colaborare cu învăţământul universitar:
    a) Centrul OncoGen are încadrat şi personal cu atribuţii didactice şi funcţionează din acest punct de vedere similar unei clinici universitare.
    b) Centrul OncoGen participă la dezvoltarea de resursă umană înalt performantă a spitalului.


    ART. 115
        ONCOGEN desfăşoară activităţi de laborator orientate specific pentru imunologia de transplant:
    a) Asigură preluarea probelor de sânge pentru tipizare HLA în cadrul programelor de transplant de măduvă osoasă şi organe.
    b) Asigură testarea histocompatibilităţii (HLA) pentru pacienţii care necesită transplant medular şi potenţialii lor donatori intra-familiali, cât şi pentru donatori de celule stem înscrişi în Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice Periferice şi Centrale.
    c) Efectuează tipizare HLA prin biologie moleculară, cross-match.
    d) Efectuează tipizare HLA specifice asociate cu anumite boli (ex. HLA-B*27 în spondilita ankilopoietică, HLA-DQ2/DQ8, HLA-DR4 în boala celiacă).


    ART. 116
        Serviciul de management al calităţii serviciilor medicale desfăşoară în principal următoarele activităţi:
    a) pregăteşte şi analizează Planul anual al managementului calităţii;
    b) coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al calităţii:
    b1) manualul calităţii;
    b2) procedurile;

    c) coordonează şi implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unităţii, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, laborator etc. şi a standardelor de calitate;
    d) coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor;
    e) colaborează cu toate structurile unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de management al calităţii;
    f) implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite;
    g) asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de manager;
    h) asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cu cerinţele specifice;
    i) coordonează activităţile de analiză a neconformităţilor constatate şi propune managerului acţiunile de îmbunătăţire sau corective ce se impun;
    j) coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii;
    k) asigură aplicarea strategiei sanitare şi politica de calitate a unităţii în domeniul medical în scopul asigurării sănătăţii pacienţilor;
    l) asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calităţii.


    CAP. V
    Aparatul funcţional
    ART. 117
    (1) Aparatul funcţional al spitalului este constituit pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin unităţii cu privire la activitatea economico-financiară şi administrativă.
    (2) În cadrul aparatului funcţional funcţionează servicii, birouri şi compartimente.

    ART. 118
        Activitatea economico-financiară şi administrativă se asigură prin următoarele structuri:
    1. Serviciul resurse umane, normare, organizare, salarizare cu următoarea structură:
    1. Birou personal
    2. Birou salarizare

    2. Serviciul financiar-contabil având în subordine:
    1. Biroul financiar
    2. Birou contabilitate
    3. Serviciul aprovizionare-transport
    4. Serviciul administrativ
    5. Biroul achiziţii publice, contractare
    6. Compartimentul juridic
    7. Serviciul tehnic
    8. Birou securitatea muncii, PSI, protecţie civilă
    9. Compartimentul audit
    10. Serviciul informatică
    11. Compartimentul Relaţii cu publicul
    12. Compartimentul culte    ART. 119
        Serviciul resurse umane, normare, organizare, salarizare este condus de un şef serviciu, subordonat managerului unităţii, şi are următoarea structură: Biroul personal, condus de un şef de birou, şi Biroul salarizare, condus de un şef de birou.

    ART. 120
        Serviciul resurse umane, normare, organizare şi salarizare are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) aplică legislaţia în domeniul managementului resurselor umane privind angajarea, evaluarea, perfecţionarea profesională a resurselor umane din cadrul unităţii;
    b) organizează examenul de promovare;
    c) asigură întocmirea documentaţiilor privind modificarea/actualizarea statului de funcţii, a numărului de posturi, organigramei şi structurii organizatorice, a regulamentului de organizare şi funcţionare;
    d) gestionează procesul de realizare a evaluării şi întocmirii fişelor de evaluare a performanţelor profesionale;
    e) întocmeşte şi aduce la cunoştinţă fişa postului pentru personalul din cadrul Serviciului RUNOS;
    f) urmăreşte întocmirea şi actualizarea de către conducătorii de compartiment a fişelor de post şi asigură gestionarea lor conform prevederilor legale;
    g) furnizează datele privind numărul de personal pe structură în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli;
    h) participă la fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului furnizând date de specialitate;
    i) întocmeşte dările de seamă statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind personalul încadrat conform cerinţelor;
    j) aplică prevederile legale privind protecţia maternităţii la locul de muncă;
    k) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante pentru toate categoriile de personal şi asigură secretariatul în comisiile de concurs şi în cele de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante;
    l) execută lucrările de normare a personalului, aplicând criteriile de normare din normativele în vigoare;
    m) urmăreşte şi îndrumă împreună cu compartimentul juridic din unitate, aplicarea legislaţiei în vigoare privind încadrarea, salarizarea, promovarea şi acordarea tuturor celorlalte drepturi salariale;


    ART. 121
        Biroul salarizare are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) efectuează controlul prestării muncii, atât în cadrul programului de lucru, cât şi în afara acestuia;
    b) asigură acordarea drepturilor salariale;
    c) întocmeşte fişele de evidenţă ale salariaţilor;
    d) verifică corectitudinea întocmirii pontajelor pentru fiecare salariat;
    e) întocmeşte listele pentru acordarea tichetelor de masă;
    f) participă şi furnizează datele în vederea întocmirii declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate D112;
    g) colectează, centralizează şi raportează Casei de Asigurări de Sănătate Timiş centralizatoarele certificatelor de concedii medicale eliberate la nivelul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius Brinzeu" Timişoara;
    h) întocmeşte declaraţia privind contribuţiile la Bugetul asigurărilor sociale de stat şi asigură transmiterea acestora către organele abilitate în termenele prevăzute de lege
    i) completează certificatele de concediu medical potrivit prevederilor legale;
    j) totalizează numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă avut în ultimele 12 luni, în vederea acordării certificatelor de concediu medical pentru angajaţii unităţii;
    k) întocmeşte situaţiile statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind fondul de salarii;
    l) eliberează adeverinţele salariaţilor în funcţie de necesităţi;


    ART. 122
        Biroul personal are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) asigură încadrarea personalului de execuţie potrivit statului de funcţii şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    b) întocmeşte contractele individuale de muncă şi stabileşte drepturile salariale pentru personalul de execuţie nou-încadrat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    c) înregistrarea în Revisal a noilor salariaţi, precum şi a modificărilor intervenite în situaţia salariaţilor existenţi;
    d) întocmeşte şi ţine la zi dosarele personale ale angajaţilor;
    e) întocmeşte dosarele cerute de legislaţia în vigoare, în vederea pensionării;
    f) centralizează referatele de evaluare în vederea promovării;
    g) întocmeşte actele adiţionale, privind modificările intervenite în contractele individuale de muncă ale salariaţilor;
    h) încadrează medicii rezidenţi pe bază de repartiţie;
    i) eliberează adeverinţe salariaţilor în funcţie de necesităţi;
    j) ţine evidenţa fişelor de evaluare a performanţelor profesionale pentru salariaţii spitalului;
    l) transmiterea la Casa de asigurări de sănătate a documentelor de asigurare de răspundere civilă şi a certificatelor de membru al Colegiului Medicilor pentru medici, a autorizaţiilor de liberă practică pentru asistenţii medicali în vederea încheierii contractului de furnizare de servicii medicale;
    m) verifică existenţa fişelor postului pentru fiecare angajat în parte.


    ART. 123
        Serviciul financiar-contabil este condus de un şef serviciu. În lipsa acestuia conducerea fiind asigurată de înlocuitorul şefului de serviciu, în limita mandatului dat de directorul financiar-contabil, cu aprobarea managerului. Directorul financiar-contabil răspunde de activitatea serviciului şi îl reprezintă în raporturile cu conducerea spitalului şi cu celelalte compartimente şi servicii din structura organizatorică a acestuia.

    ART. 124
        Serviciul financiar-contabil are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) conduce evidenţa contabilă conform prevederilor legale, asigură înregistrarea corectă şi la zi, pe bază de documente justificative, a operaţiunilor economico-financiare;
    b) întocmeşte periodic rapoarte privind utilizarea bunurilor materiale şi face propuneri de luare a măsurilor necesare, împreună cu celelalte sectoare din unitate, în ceea ce priveşte stocurile disponibile, supranormative, fără mişcare sau cu mişcare lentă şi pentru prevenirea oricăror altor imobilizări de fonduri;
    c) analizează periodic execuţia bugetară şi conţinutul conturilor, făcând propuneri corespunzătoare;
    d) răspunde de întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a dărilor de seamă contabile;
    e) exercită controlul preventiv, în conformitate cu dispoziţiile legale;
    f) răspunde de întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
    g) organizează inventarierea periodică a mijloacelor materiale şi face propuneri de luare de măsuri/ia măsurile dispuse de regularizare a diferenţelor constatate;
    h) asigură măsurile de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special;
    i) exercită controlul operativ curent în conformitate cu dispoziţiile în vigoare;
    j) organizează acţiunea de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru salariaţii serviciului;
    k) întocmeşte studiul privind îmbunătăţirea activităţii economice din unitate şi propune măsuri corespunzătoare;
    l) întocmeşte lucrările privind proiectele planurilor bugetului de venituri şi cheltuieli;
    m) ia măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii bunurilor şi pentru recuperarea pagubelor;
    n) răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garanţiilor şi reţinerea ratelor;
    o) asigură efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de plăţi în numerar;
    p) conduce evidenţa angajamentelor bugetare în scopul de a furniza informaţii în orice moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerciţiul bugetar curent, cu privire la creditele bugetare angajate şi cele disponibile, rămase de angajat;
    q) organizează întocmirea instrumentelor de plată şi documentelor de acceptare sau refuz al plăţii;
    r) organizează verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectele formei, conţinutului şi legalităţii operaţiunii;
    s) întocmeşte propunerile pentru plăţi în numerar;
    t) răspunde de întocmirea formelor de recuperare a sumelor care eventual au fost greşit plătite;
    u) răspunde de întocmirea formelor de plată şi decontare a ajutoarelor de boală;
    v) întocmeşte studiile privind costurile comparative pe diverşi indicatori.


    ART. 125
        Biroul financiar şi Biroul contabilitate au, în principal, următoarele atribuţii:
    a) conduc evidenţa contabilă conform prevederilor legale, asigură înregistrarea corectă şi la zi, pe bază de documente justificative, a operaţiunilor economico-financiare;
    b) întocmesc periodic rapoarte privind utilizarea bunurilor materiale şi fac propuneri de luare a măsurilor necesare, împreună cu celelalte sectoare din unitate, în ceea ce priveşte stocurile disponibile, supranormative, fără mişcare sau cu mişcare lentă şi pentru prevenirea oricăror altor imobilizări de fonduri;
    c) asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a tuturor raportărilor contabile potrivit prevederilor legale;
    d) asigură întocmirea circulaţiei şi păstrării documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;
    e) urmăresc contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Timiş în vederea decontării serviciilor medicale (spitaliceşti, ambulatoriu, paraclinice);
    f) întocmesc lunar facturile pentru decontarea serviciilor medicale (spitaliceşti, ambulatoriu, paraclinice);
    g) întocmesc facturile de regularizare pentru serviciile medicale prestate pentru asiguraţi şi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Mureş;
    h) întocmesc necesarul de fonduri pentru programele naţionale de sănătate finanţate de Ministerul Sănătăţii;
    i) întocmesc lunar deconturile pentru Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Mureş privind programele de sănătate, finanţate din fondurile de asigurări sociale, inclusiv pentru facturarea lor către Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Timiş;
    j) transmit lunar facturile de la furnizori în copie către Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Timiş pentru decontarea programelor de sănătate;
    k) întocmesc situaţiile financiare trimestriale/anuale împreună cu anexele lor la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale;
    l) urmăresc efectuarea controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa serviciului;
    m) organizează şi efectuează inventarierea patrimoniului conform prevederilor legale;
    n) verifică lunar, anual sau ori de câte ori este nevoie corectitudinea evidenţei contabile cu evidenţa tehnico-operativă a gestionarilor;
    o) întocmesc necesarul de fonduri pentru acţiunile de sănătate finanţate de Ministerul Sănătăţii;
    p) verifică documentele justificative de cheltuieli sub aspectul, formei, conţinutului şi legalităţii operaţiunilor;
    q) verifică toate operaţiunile consemnate de Trezoreria Statului în extrasele de cont; verifică şi înregistrează în contabilitate documentele care stau la baza operaţiunilor de plăţi în numerar;
    r) verifică şi înregistrează în contabilitate documentele care stau la baza operaţiunilor de plăţi în numerar;
    s) conduc evidenţa angajamentelor bugetare în scopul de a furniza informaţii în orice moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerciţiul bugetar curent, cu privire la creditele bugetare angajate şi cele disponibile, rămase de angajat;
    t) participă la întocmirea studiului privind îmbunătăţirea activităţii economice din unitate şi propune măsuri corespunzătoare;
    u) întocmesc bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului cu anexele corespunzătoare, listele de investiţii în conformitate cu prevederile legale şi îl supun aprobării conducerii, consiliului de administraţie al spitalului şi Ministerului Sănătăţii;
    v) întocmesc şi înregistrează facturile pentru serviciile medicale efectuate de spital pentru alte unităţi sanitare, precum şi către alţi clienţi în conformitate cu contractele încheiate de spital pentru diverse servicii şi urmăresc inclusiv încasarea lor.


    ART. 126
        Serviciul aprovizionare-transport este condus de un şef de serviciu, fiind subordonat managerului, şi are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) Coordonează activitatea magaziilor, asigurând condiţii optime de păstrare şi depozitare a bunurilor;
    b) Urmăreşte distribuirea judicioasă a materialelor în secţiile şi serviciile spitalului;
    c) Intră în relaţii cu secţiile şi serviciile spitalului, şi cu furnizorii de bunuri şi servicii;
    d) Întocmeşte şi urmăreşte graficul de livrări pentru materialele necesare spitalului;
    e) Asigură aprovizionarea spitalului;
    f) Asigură recepţionarea calitativă şi cantitativă a bunurilor şi serviciilor;
    g) Stabileşte necesarul de produse şi servicii în vederea realizării Planului de Achiziţii Publice;
    h) Ţine legătura cu furnizorii, în baza contractelor încheiate, în vederea derulării optime a acestora;
    i) Urmăreşte derularea contractelor de achiziţii pe toată perioada de valabilitate a acestora;
    j) Verifică preţurile şi cantităţile înscrise în facturi, în concordanţă cu contractul de achiziţie atribuit;
    k) Vizează facturile transmise spitalului de furnizori, în baza contractelor încheiate;
    l) Centralizează referatele aprobate, asigură aprovizionarea ritmică şi la timp cu toate bunurile necesare activităţilor medicale, administrative şi tehnice;
    m) Întocmeşte dările de seamă şi situaţiile specifice aprovizionării;
    n) Respectă cu stricteţe prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul achiziţiilor publice pentru asigurarea cheltuirii eficiente şi oportune a fondurilor publice


    ART. 127
        Serviciul administrativ este condus de un şef de serviciu, fiind subordonat managerului, şi are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) organizează şi răspunde de arhiva spitalului;
    c) participă la întocmirea proiectelor de reparaţii curente şi capitale;
    d) întocmeşte împreună cu Serviciul tehnic planul de întreţinere şi reparaţii curente sau construcţii ale clădirilor, pe care îl supune spre aprobare managerului unităţii şi comitetului director;
    e) asigură şi răspunde de montarea şi funcţionarea instalaţiilor de semnalizare şi avertizare pe căile de acces din incinta spitalului;
    f) organizează, controlează şi se îngrijeşte de efectuarea curăţeniei în spaţiile comune (administrative) şi ia măsuri corespunzătoare;
    g) analizează, face propuneri şi ia măsuri pentru utilizarea raţională a materialelor de consum;
    h) urmăreşte utilizarea raţională şi eficientă a materialelor de curăţenie şi asigură realizarea dezinfecţiei conform normelor în vigoare;
    i) participă la obţinerea în timp util a tuturor autorizaţiilor necesare bunei funcţionări a unităţii, prin ţinerea unei evidenţe stricte a termenelor de valabilitate a celor existente;
    j) asigură întreţinerea spaţiilor verzi şi a căilor de acces, precum şi deszăpezirea acestora.


    ART. 128
        Croitoria are, în principal, următoarele atribuţii:
    b) asigură repararea lenjeriei şi a confecţiilor care sunt deteriorate pentru secţiile spitalului;
    c) asigură respectarea comenzilor din partea secţiilor în termenele stabilite;
    d) asigură depozitarea în bune condiţii a materialelor de croitorie-tifon, pânză, elastic, şnur;
    e) asigură distribuirea către secţiile spitalului şi către sălile de operaţie a confecţiilor, conform programului stabilit;
    f) asigură întreţinerea şi exploatarea în condiţii optime a maşinilor de cusut în condiţiile prescrise de producător.


    ART. 129
        Serviciul tehnic este condus de un şef de serviciu, fiind subordonat managerului, şi are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) Urmăreşte buna funcţionare a instalaţiilor electrice, instalaţiilor de încălzire, instalaţiilor de apă caldă şi rece, instalaţiilor de alimentare cu gaze medicinale având sarcina de a păstra instalaţiile în stare de funcţionare;
    b) Urmăreşte asigurarea întocmirii documentaţiilor tehnice pentru investiţii şi reparaţii capitale;
    c) Urmăreşte asigurarea întocmirii documentaţiilor tehnice pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii curente;
    d) Propune şi urmăreşte graficul de lucrări efectuate de terţi;
    e) Urmăreşte efectuarea lucrărilor de reparaţii capitale şi investiţii, verificând calitativ şi cantitativ lucrările executate de constructor, semnează situaţiile de lucrări şi urmăreşte finalizarea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor;
    f) Urmăreşte efectuarea lucrărilor de reparaţii, verificând calitativ şi cantitativ lucrările executate de constructor, semnează situaţiile de lucrări şi urmăreşte finalizarea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor;
    g) Controlează activitatea desfăşurată de diriginţii de lucrări, pentru desfăşurarea corectă a lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale (RK);
    h) Urmăreşte împreună cu serviciul financiar-contabil decontarea la timp şi integral a lucrărilor de RK, investiţii şi reparaţii;
    i) Face propuneri conducerii spitalului pentru măsurile care vor trebui luate în vederea realizării la timp şi de calitate a livrărilor de RK, investiţii şi reparaţii;
    j) Asigură toate condiţiile necesare pentru executarea lucrărilor de investiţii, RK şi reparaţii curente;
    k) Asigură întocmirea documentelor tehnice pentru lucrările de investiţii şi RK existente în planul anual;
    l) Este responsabil cu păstrarea cărţilor tehnice ale construcţiilor din dotare;
    m) Asigura asistenţa tehnică la recepţionarea instalaţiilor şi utilajelor din cadrul spitalului;
    n) Repară şi verifică conform instrucţiunilor metodologice aparatele şi instrumentele de măsură şi control din dotarea spitalului;
    o) Îndrumă şi controlează activitatea tehnică a formaţiilor de lucru din subordinea serviciului tehnic;
    p) Avizează din punct de vedere tehnic propunerile privind casarea aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor din dotarea spitalului;
    q) Organizează şi întocmeşte actele necesare scoaterii din funcţionare a utilajelor, tehnicii, aparaturii din dotare care nu mai pot fi utilizată;
    r) Îndrumă şi urmăreşte ridicarea calificării permanente a personalului din subordine;
    s) Asigură introducerea în planul anual a tuturor necesităţilor;
    t) Stabileşte necesarul de materiale de întreţinere;
    u) Solicită din partea Direcţiei de Sănătate Publică Timiş avizul din punct de vedere metodologic pentru executarea lucrărilor de investiţii, RK şi reparaţii cu privire la proiectarea, avizarea, execuţia şi finalizarea acestora în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    v) Efectuează lucrări de reparaţii curente, zugrăveli, întreţinere mobilier, întreţinere obiecte tehnico-sanitare în baza referatelor de necesitate aprobate de managerul spitalului;
    w) Urmăreşte efectuarea reparaţiilor şi intervenţiilor conform graficului şi notelor de comandă, verificând calitativ şi cantitativ lucrările executate de angajaţi sau terţi;
    x) Urmăreşte ca instalaţiile de ridicat, cazane şi recipienţi sub presiune să aibă autorizările de funcţionare actualizate şi vizate;
    y) Ţine evidenţa verificărilor metrologice pentru aparatura care necesită astfel de verificări;
    z) Propune firme pentru service şi furnizori de echipamente;
    aa) Stabileşte necesarul de produse şi servicii în vederea realizării planului anual de achiziţii publice;
    bb) Efectuează operaţiunile de întreţinere şi reparare a utilajelor din cadrul spitalului;
    cc) Asigură asistenţa tehnică la recepţionarea instalaţiilor şi utilajelor din unităţile sanitare;
    dd) Efectuează montarea instalaţiilor, utilajelor şi aparatelor medicale din spital în conformitate cu metodologia şi competenţele stabilite;
    ee) Răspunde de exploatarea corectă şi de reparaţiile instalaţiilor electrice, instalaţiilor termice, centralei termice şi punctului termic, staţiilor de oxigen, grupurilor electrogene, având următoarele atribuţii:
    i) Execută lucrări de întreţinere
    ii) Asigură întreţinerea şi funcţionarea optimă
    iii) Urmăreşte efectuarea reparaţiilor verificând calitativ şi cantitativ lucrările executate
    iv) Întocmeşte planul cu piese de schimb
    v) Efectuează reparaţii periodice
    vi) Organizează şi răspunde de realizarea şi executarea graficelor de întreţinere, revizie tehnică
    vii) Răspunde de lifturi şi depanarea acestora.    ART. 130
        Biroul achiziţii publice, contractare este condus de un şef de birou şi este direct subordonat managerului instituţiei. Are următoarele atribuţii principale:
    a) Elaborează propuneri de norme şi proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii specifice şi le transmite spre avizare şi aprobare managerului;
    b) Asigură cunoaşterea şi respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice prin colaborare cu Biroul Juridic, asigurând instruirea directă sau indirectă a personalului din subordine;
    c) Întocmeşte Programul Anual al Achiziţiilor Publice, pe coduri ale vocabularului comun privind achiziţiile publice (CPV), în baza datelor cuprinse în Planul de Achiziţii precedent şi a necesarului transmis de către şefii de secţii şi compartimente;
    d) Urmăreşte încadrarea în Planul de Aprovizionare, cu încadrarea în resursele financiare alocate;
    e) Efectuează în permanenţă studii de piaţă cu solicitarea ofertelor de preţ;
    f) Elaborează documentaţii de atribuire;
    g) Estimează valoarea fiecărui contract de achiziţie publică, în conformitate cu prevederile legale;
    h) Stabileşte procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică;
    i) Întocmeşte Fişa de Date a Achiziţiei pentru licitaţiile şi cererile de ofertă stabilite în Programul Anual al Achiziţiilor Publice;
    j) Transmite în sistemul electronic de achiziţii publice anunţurile de intenţie, participare sau invitaţii de atribuire, anunţurile de atribuire;
    k) Întocmeşte dosarele de achiziţie publică conform legislaţiei în vigoare, pentru procedurile de atribuire stabilite în Programul Anual al Achiziţiilor Publice;
    l) Asigură încheierea contractelor de achiziţii în termenul legal şi semnarea acestora de către reprezentanţii legali;
    m) Întocmeşte şi păstrează dosarul achiziţiei publice;
    n) Înştiinţează referenţii din cadrul Serviciului Aprovizionare cu privire la produsele licitate, furnizori etc.;
    o) Organizează şi desfăşoară licitaţiile publice în funcţie de procedura aplicată şi întocmeşte raportul procedurii;
    p) Propune Comisiile de Evaluare a ofertelor pentru proceduri de achiziţie;
    q) Întocmeşte dările de seamă şi situaţiile specifice achiziţiilor publice;
    r) Respectă cu stricteţe prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul achiziţiilor publice pentru asigurarea cheltuirii eficiente şi oportune a fondurilor publice.


    ART. 131
        Serviciul informatică este condus de un şef de serviciu şi este direct subordonat managerului instituţiei.

    ART. 132
        Serviciul Informatică asigură condiţiile pentru buna funcţionare a sistemului informatic (infrastructura, soft, implementare, instruire), a INTRANET-ului şi INTERNET-ului în spital şi are în principal următoarele atribuţii:
    a) Coordonarea întregii activităţi a Serviciului Informatică;
    b) Propuneri pentru organizarea şi dezvoltarea sistemului informatic al Spitalului;
    c) Programarea, implementarea şi dezvoltarea aplicaţiilor cerute de către Serviciul RUNOS;
    d) Urmărirea stării de funcţionare a tuturor echipamentelor aflate în dotare şi pe care rulează aplicaţii ale Serviciului Informatică; asigurarea remedierii defecţiunilor apărute;
    e) Instruirea personalului Spitalului, care utilizează calculatorul, dar care nu este de specialitate, în vederea exploatării echipamentelor şi aplicaţiilor la performanţe optime;
    f) Administrarea reţelei de calculatoare;
    g) Întreţinerea calculatoarelor din reţeaua Spitalului: instalare/reinstalare sisteme de operare şi aplicaţii pe staţiile de lucru; autentificarea staţiilor şi utilizatorilor pe server pentru acces la reţea; diagnosticare probleme şi reparaţii hardware;
    h) Întreţinerea şi dezvoltarea site-ului www.hosptm.ro;
    i) Realizarea situaţiilor urgente cerute de diverse compartimente: Resurse Umane, Birou Salarii, Birou Personal;
    j) Colaborarea cu Serviciul RUNOS şi Biroul Financiar pentru raportarea situaţiilor către Casa Teritorială de Pensii Timiş, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş, Direcţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş, Casa de Asigurări de Sănătate Timiş, Ministerului Sănătăţii, etc.


    ART. 133
        Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecţie civilă este în subordinea directă a managerului.

    ART. 134
        Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecţie civilă în ceea ce priveşte activitatea de securitate şi sănătate în muncă are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) Îndrumă şi controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea împotriva incendiilor, în cadrul spitalului;
    b) Participă la controlul desfăşurat în spital, pe linia apărării împotriva incendiilor şi pe linia protecţiei civile, de către inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Banat" al Judeţului Timiş;
    c) Identifică pericolele de incendiu care pot apărea la nivelul spitalului;
    d) Informează conducerea spitalului asupra deficienţelor constatate, pe linia apărării împotriva incendiilor, pe timpul controalelor şi face propuneri pentru înlăturarea deficienţelor constatate;
    e) Anunţă, conform instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor, orice eveniment care poate produce o situaţie de urgenţa;
    f) Instruieşte, în limita competenţelor deţinute, responsabilii PSI pe secţii;
    g) Asigură întocmirea "documentelor de autoritate" ale spitalului, asigură cunoaşterea şi distribuirea lor pe secţiile şi serviciile din cadrul spitalului;
    h) Întocmeşte "planul de intervenţie" în situaţii de incendiu al spitalului, pe fiecare clădire, din componenţa spitalului;
    i) Întocmeşte "planul de intervenţie la dezastre" al spitalului (Planul Alb);
    j) Participă, cu aprobarea managerului, la acţiuni, în domeniul apărării împotriva incendiilor, precum cursuri, instructaje, acţiuni practice, aplicaţii, organizate de Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă " Banat " al Judeţului Timiş;
    k) Asigură tematica şi desfăşurarea activităţii de instruire periodică a personalului propriu, în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    l) Instruieşte, îndrumă şi supraveghează persoanele fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea în cadrul spitalului;
    m) Solicită conducerii spitalului asigurarea resurselor materiale pentru întreţinerea mijloacelor de prima intervenţie în caz de incendiu;
    n) Întocmeşte "permisul de lucru cu focul" pentru cei care lucrează cu focul deschis în incinta spitalului;
    o) Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcina de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
    p) Elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
    q) Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/ posturilor de lucru, şi difuzarea acestora în întreprindere şi/sau unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator;
    r) Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
    s) Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie;
    t) Participarea la Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă (SSM);
    u) Participarea la controalele pe linie de SSM şi protecţia mediului şi informarea angajatorului asupra măsurilor dispuse;
    v) Raportări lunare şi anuale către: Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiş, Garda de Mediu Timiş, Primăria Municipiul Timişoara, Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Timiş;
    w) Evidenţa şi raportarea la Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiş a angajaţilor care au concediu de risc maternal;
    x) Întocmire documentaţie şi obţinerea avizului de încadrare în condiţii deosebite a locurilor de muncă din cadrul spitalului;
    y) Elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din unitate;
    z) Întocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor de muncă;
    aa) Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea însuşirii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
    bb) Propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
    cc) Verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului;
    dd) Efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;


    ART. 135
        Compartimentul relaţii cu publicul este în subordinea directă a managerului spitalului şi are următoarele atribuţii principale:
    a) întreţine relaţii de colaborare cu organizaţii profesionale diverse pe probleme de relaţii publice;
    b) asigură accesul la informaţii de interes public din oficiu sau la cerere;
    c) are obligaţia să comunice din oficiu, prin afişare la sediul spitalului şi pe pagina de internet proprie, următoarele informaţii de interes public:
    (i) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea spitalului;
    (ii) structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor funcţionale, programul de funcţionare;
    (iii) numele şi prenumele persoanelor din conducerea spitalului;
    (iv) coordonatele de contact ale spitalului, respectiv denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail, adresa paginii de internet, coordonatele de contact pentru Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Timiş;
    (v) sursele de finanţare, bugetul de venituri şi cheltuieli;
    (vi) programele şi strategiile proprii;
    (vii) lista cuprinzând categoriile de servicii medicale oferite;
    (viii) drepturile şi obligaţiile pacienţilor.    ART. 136
        Compartimentul juridic este subordonat direct managerului spitalului şi, în conformitate cu prevederile legale privind organizarea şi exercitarea funcţiei de consilier juridic, are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) apără interesele instituţiei în faţa instanţelor de judecată, autorităţilor de control şi în relaţiile cu terţi persoane fizice sau juridice;
    b) verifică şi avizează din punct de vedere al legalităţii dispoziţiile cu caracter normativ şi semnalează conducerii asupra sarcinilor ce revin unităţii;
    c) asigură legalitatea măsurilor şi actelor ce urmează să se încheie de către conducerea unităţii;
    d) asigură consultanţă de specialitate conducătorului instituţiei şi şefilor de structuri privind modul de aplicare a actelor normative specifice;
    e) răspunde de primirea citaţiilor, a titlurilor executorii;
    f) consiliază la cerere comitetul director al spitalului, avizând legalitatea actelor supuse spre soluţionare;
    g) avizează din punct de vedere juridic legalitatea contractelor;
    h) urmăreşte apariţia actelor normative şi semnalează organelor de conducere şi serviciilor interesate atribuţiile ce le revin din cadrul acestora;
    i) verifică, avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;
    j) colaborează cu serviciile tehnic, aprovizionare şi administrativ la întocmirea proiectelor de contracte iniţiate de aceste servicii cu terţe persoane fizice şi juridice;
    k) se ocupă de recuperarea cheltuielilor de spitalizare rezultate din vătămări corporale, accidente rutiere sesizate de organele de cercetare penală;
    l) întocmeşte documentaţia necesară constituirii de parte civilă în cauzele penale în care spitalul este citat ca instituţie;
    m) analizează şi soluţionează împreună cu celelalte compartimente sesizările şi reclamaţiile adresate spitalului;
    n) soluţionează, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, scrisorile primite de la salariaţi, cetăţeni, unităţi, organizaţii patronale şi sindicale, precum şi cele transmise de Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică Timiş;
    o) asigură primirea la unitate, în termen util, a copiilor după hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, precum şi a oricăror altor titluri, pe care le va comunica conducerii şi departamentelor, în termen legal, în vederea înregistrării în evidenţele contabile ale unităţii;
    p) vizează regulamentul de organizare şi funcţionare şi regulamentul intern în care se stabilesc atribuţiile structurilor medico-administrative;
    q) semnalează, în scris, conducerii unităţii şi departamentelor interesate şi face propuneri cu privire la deficienţele constatate ca urmare a hotărârilor instanţelor judecătoreşti pronunţate în litigiile în care unitatea este parte, în vederea luării măsurilor corespunzătoare, pentru evitarea repetării unor asemenea deficienţe.


    ART. 137
        Compartimentul audit intern este subordonat direct managerului spitalului şi are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) elaborează proiectul planului anual de audit public intern;
    b) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale spitalului sunt conforme cu prevederile legale în vigoare şi respectă principiile regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
    c) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
    d) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
    e) evaluează economicitatea, eficacitatea şi eficienţa cu care sistemele de conducere şi de execuţie existente în cadrul spitalului utilizează resursele financiare, umane şi materiale în vederea îndeplinirii obiectivelor şi obţinerii rezultatelor stabilite;
    f) raportează imediat managerului spitalului în cazul identificării unor neregularităţi sau posibile prejudicii;
    g) auditează, fără a se limita la acestea, următoarele:
    i. angajamentele legale şi bugetare din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată;
    ii. plăţile asumate prin angajamentele legale şi bugetare;
    iii. sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;

    h) elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
    i) informează şeful structurii de audit din cadrul Ministerului Sănătăţii despre recomandările neînsuşite şi neimplementate de către managerul spitalului, precum şi despre consecinţele acestora;
    j) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile de audit;
    k) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat managerului şi structurii de control şi audit din cadrul Ministerului Sănătăţii;
    l) respectă normele, instrucţiunile, precum şi Codul privind conduita etică în cadrul compartimentului de audit intern şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu managerul spitalului;
    m) elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
    n) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate
    o) auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
    a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;
    b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
    c) administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului;
    d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului;
    e) constituirea veniturilor publice;
    f) alocarea creditelor bugetare;
    g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
    h) sistemul de luare a deciziilor;
    i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
    j) sistemele informatice;
    k) activitatea de achiziţii publice.
    p) informează şeful structurii de audit din cadrul Ministerului Sănătăţii despre recomandările neînsuşite şi neimplementate de către managerul spitalului, precum şi despre consecinţele acestora;
    q) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile de audit;
    r) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern şi îl înaintează, în termenul prevăzut de legislaţia specifică, către structura de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătăţii;
    s) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului spitalului
    t) respectă normele, instrucţiunilor, precum şi Codul privind conduita etică în cadrul compartimentului de audit public intern şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu managerul.
    u) efectuează, cu aprobarea conducerii spitalului, misiuni de audit ad-hoc, considerate misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit public intern
    v) respectă şi asigură confidenţialitatea datelor, a informaţiilor şi a documentelor utilizate în conformitate cu normele legale în vigoare.
    w) asigură arhivarea atât fizică cât şi electronică a documentelor din domeniul de activitate conform actelor normative în vigoare.
    x) îndeplineşte alte atribuţii încredinţate de conducerea spitalului, în domeniul de competenţă, în condiţiile şi cu respectarea cadrului legal în vigoare.
    y) elaborează programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii auditului intern, care să permită un control continuu al eficacităţii acestuia.


    ART. 138
        Atribuţiile Compartimentului de audit vor fi îndeplinite în mod obiectiv independent, cu profesionalism, integritate şi respectând prevederile codului de etică, normele şi instrucţiunile emise de ministerul de resort.

    ART. 139
        Compartimentul culte este subordonat direct managerului spitalului şi are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) acordarea de asistenţă spirituală bolnavilor şi aparţinătorilor;
    b) acordă asistenţă spirituală bolnavilor care nu pot să se deplaseze la biserica din incinta instituţiei.


    CAP. VI
    Consilii, comitete şi comisii care funcţionează în cadrul spitalului
    ART. 140
        Pentru analiza unor probleme complexe care interesează activitatea spitalului şi subunităţile sale se instituie consilii, comitete şi comisii, componenţa nominală fiind realizată prin decizie a managerului spitalului.

    ART. 141
        Consiliul medical este compus din şefii de secţii, de laboratoare, farmacistul-şef şi directorul de îngrijiri. Preşedintele Consiliului medical este directorul medical.

    ART. 142
        Principalele atribuţii ale consiliului medical, conform Legii 95/2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare sunt următoarele:
    a) îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor;
    b) monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în spital în scopul creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate;
    c) înaintează comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului;
    d) propune comitetului director măsuri pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei şi conform ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală;
    e) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.


    ART. 143
        Alte atribuţii ale Consiliului medical, conform prevederilor legale în vigoare sunt:
    a) evaluează necesarul de servicii medicale al populaţiei deservite de spital şi face propuneri pentru elaborarea:
    - planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului;
    – planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;
    – planului anual de achiziţii publice, cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, medicamente şi materiale sanitare;

    b) face propuneri comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului;
    c) participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern ale spitalului;
    d) desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale desfăşurate în spital, inclusiv:
    i. evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în ambulatoriul acestuia;
    ii. monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală;
    iii. prevenirea şi controlul infecţiilor nozocomiale.
        Aceste activităţi sunt desfăşurate în colaborare cu nucleul de calitate, nucleul sistemului de clasificare în grupe de diagnostic (DRG) şi cu compartimentul de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale de la nivelul spitalului;

    e) stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora;
    f) elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de spital, pe care îl supune spre aprobare directorului general;
    g) înaintează directorului general propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul spitalului;
    h) evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/laborator şi face propuneri comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului;
    i) evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri directorului general cu privire la structura şi numărul acestora la nivelul spitalului, după caz;
    j) participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat;
    k) înaintează directorului general propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare continuă a personalului medico-sanitar;
    l) face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de educaţie şi cercetare medicală desfăşurate la nivelul spitalului, în colaborare cu instituţiile acreditate;
    m) reprezintă spitalul în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi din străinătate şi facilitează accesul personalului medical la informaţii medicale de ultimă oră;
    n) asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
    o) răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    p) analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.);
    q) participă, alături de directorul general, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;
    r) stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;
    s) supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;
    t) avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
    u) analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în spital, referitoare la activitatea medicală a spitalului;
    v) elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.


    ART. 144
        Consiliul etic este format din 7 membri, cu următoarea reprezentare:
    a) un reprezentant ales al corpului medical al spitalului, din personalul cu integrare clinică;
    b) 3 reprezentanţi aleşi ai corpului medical al spitalului, altul decât personalul cu integrare clinică;
    c) 2 reprezentanţi aleşi ai asistenţilor medicali din spital;
    d) un reprezentant ales al asociaţiilor de pacienţi.


    ART. 145
    (1) Consilierul juridic asigură suportul legislativ pentru activitatea Consiliului etic al spitalului.
    (2) Secretarul Consiliului etic este un angajat cu studii superioare, desemnat prin decizia managerului să sprijine activitatea Consiliului etic.
    (3) Secretarul şi consilierul juridic au obligaţia participării la toate şedinţele Consiliului etic, fără a avea drept de vot.
    (4) Membrii Consiliului etic, precum secretarul şi consilierul juridic beneficiază, cu prioritate, de instruire în domeniul eticii şi integrităţii din partea Ministerului Sănătăţii.

    ART. 146
        Mandatul şi înlocuirea membrilor Consiliului etic:
    a) Durata mandatului de membru permanent sau supleant al Consiliului etic este de 3 ani. Cu 30 de zile înainte de finalul mandatului se realizează o nouă procedură de selecţie, pentru asigurarea continuităţii în funcţionarea Consiliului etic.
    b) În cazul în care un membru este urmărit sau condamnat penal, acesta este exclus din componenţa Consiliului etic.
    c) În cazul în care reprezentantul ales al asociaţiilor de pacienţi absentează la mai mult de 4 şedinţe consecutive, fără a motiva în prealabil absenţa, acesta este exclus din Consiliul etic.
    d) Membrii au dreptul de a se retrage din Consiliul etic. În cazul retragerii unui reprezentant al unei asociaţii de pacienţi, în termen de 7 zile de la notificarea retragerii, asociaţia are dreptul de a nominaliza un înlocuitor al reprezentantului care s-a retras, conform condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1), (2) şi (18) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.502 din 19 decembrie 2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice;
    e) În termen de 14 zile de la retragerea sau excluderea unui membru, managerul are obligaţia de a demara procedurile pentru completarea componenţei Consiliului etic, conform art. 4 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.502/2016.


    ART. 147
        Consiliului etic are următoarele principii de funcţionare:
    a) Consiliul etic este independent de ierarhia medicală şi de îngrijiri a spitalului.
    b) Este interzisă orice tentativă de influenţare a deciziilor membrilor Consiliului etic.
    c) Orice astfel de tentativă este sesizată comisiei de disciplină din cadrul spitalului şi Compartimentului de integritate al Ministerului Sănătăţii.
    d) Activitatea membrilor Consiliului etic se bazează pe imparţialitate, integritate, libertate de opinie, respect reciproc şi pe principiul supremaţiei legii.
    e) Managerul spitalului are obligaţia publicării şi actualizării pe pagina web a unităţii sanitare a informaţiilor referitoare la existenţa şi activitatea Consiliului etic.


    ART. 148
    Conducerea Consiliului etic
    a) Consiliul etic este condus de un preşedinte ales prin vot secret dintre membri.
    b) Desemnarea nominală a membrilor Consiliului de etică se face de către comitetul director al spitalului, iar numirea membrilor Consiliului de etică se face prin act administrativ al managerului.


    ART. 149
        Atribuţiile Consiliului etic sunt:
    (1) Consiliul etic are următoarele atribuţii:
    a) promovează valorile etice medicale şi organizaţionale în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al spitalului;
    b) identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a acestora la nivelul spitalului;
    c) primeşte din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic şi alte sesizări transmise spitalului care conţin speţe ce cad în atribuţiile Consiliului;
    d) analizează, cu scopul de a determina existenţa unui incident de etică sau a unei vulnerabilităţi etice, speţele ce privesc:
    (i) cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient - cadru medico-sanitar şi auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia specifică;
    (ii) încălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;
    (iii) abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;
    (iv) nerespectarea demnităţii umane;

    e) emite avize etice, ca urmare a analizei situaţiilor definite de lit. d);
    f) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei lege infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii spitalului sau de către petent;
    g) sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei situaţii de malpraxis;
    h) asigură informarea managerului şi a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor stabilite de avizul etic;
    i) întocmeşte conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;
    j) emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul;
    k) aprobă conţinutul rapoartelor întocmite semestrial şi anual de secretarul Consiliului etic;
    l) analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului;
    m) analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;
    n) analizează din punctul de vedere al vulnerabilităţilor etice şi de integritate şi al respectării drepturilor pacienţilor şi oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfăşurat în cadrul spitalului;
    o) oferă, la cerere, consiliere de etică pacienţilor, aparţinătorilor, personalului medico-sanitar şi auxiliar.

    (2) Consiliul etic poate solicita documente şi informaţii în legătură cu cauza supusă analizei şi poate invita la şedinţele sale persoane care pot să contribuie la soluţionarea speţei prezentate.


    ART. 150
        Comisia medicamentului are ca atribuţii:
    a) stabilirea politicii de antibioterapie a spitalului;
    b) măsurarea şi urmărirea consumului de antibiotice;
    c) urmărirea fenotipurilor de rezistenţă antibacteriană;
    d) stabilirea protocoalelor de profilaxie şi terapie antibiotică;
    e) organizarea de audit privind consumul de antibiotice;
    f) stabilirea unei liste de medicamente de bază, obligatorii, care să fie în permanenţă accesibilă în farmacia spitalului;
    g) stabilirea unei liste de medicamente care se achiziţionează doar în mod facultativ, la cazuri bine selecţionate şi documentate medical, pe bază de referat; acesta din urmă trebuie să prezinte criteriile pe baza cărora se face recomandarea, susţinute cu buletine de analiză şi recomandări de experţi;
    h) analiza referatelor de necesitate trimise direcţiunii în vederea aprobării şi avizării lor de către medici specialişti corespunzători profilului de acţiune al medicamentului solicitat;
    i) verificarea continuă a stocului de medicamente de bază, pentru a preveni disfuncţiile în asistenţa medicală;
    j) verificarea ritmică a cheltuielilor pentru medicamente şi analiza lor cu raportarea lunară a situaţiei financiare;
    k) elaborarea de ghiduri terapeutice pe profiluri de specialitate medicală bazate pe bibliografie naţională şi internaţională şi pe condiţiile locale;
    l) solicitarea unor rapoarte periodice de la şefii de secţie privind administrarea de medicamente în funcţie de incidenţa diferitelor afecţiuni;
    m) poate dispune întreruperea administrării de medicamente cu regim special în cazul când acel tratament se consideră inutil.


    ART. 151
        Comisia nucleului de calitate are sarcina de a asigura monitorizarea internă a calităţii serviciilor medicale furnizate, prin urmărirea respectării criteriilor de calitate, referitoare la:
    a) oportunitatea continuării spitalizării la 24 de ore;
    b) înregistrarea datelor despre evoluţia stării de sănătate a pacientului, confirmarea diagnosticului la 24/72 de ore în foile de observaţie;
    c) indicarea medicaţiei în foaia de observaţie, concordanţa medicaţiei prescrise în foaia de observaţie cu cea efectiv eliberată prin condica de medicamente;
    d) întocmirea punctajului aferent criteriilor de calitate şi urmărirea lunară pentru reactualizarea acestuia, calcularea punctajului aferent criteriilor de calitate referindu-se la: decizia de internare a bolnavilor, internarea pacienţilor pe secţie în funcţie de concordanţa cu diagnosticul principal la internare, igienizarea pacienţilor, transportarea/însoţirea pacientului internat pe secţie, externarea pacientului (înmânarea scrisorii medicale şi, după caz, a reţetei gratuite/compensate);
    e) prezentarea propunerilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor, pe fiecare secţie în parte şi global pe spital, conducerii spitalului şi medicilor şefi de secţie;
    f) elaborarea unor materiale cu informaţii utile pacientului şi aparţinătorilor (date generale despre spital, programul de vizită pentru aparţinători, medicul curant, modalitatea de contact a acestuia etc.) ce vor fi puse la dispoziţia acestora în momentul internării pe secţie.


    ART. 152
        Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are ca scop asigurarea implicării salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, având următoarele atribuţii:
    a) aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă;
    b) urmăreşte aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare prevederilor lui şi eficienţa acestora din punctul de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
    c) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă;
    d) analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, existenţi la locurile de muncă;
    e) analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
    f) efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
    g) efectuează inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă;
    h) informează inspectoratele teritoriale de muncă despre starea securităţii muncii în propria unitate;
    i) realizează cadrul de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale procesului de producţie (organizatorice, tehnologice, privind materiile prime utilizate etc.), cu implicaţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
    j) dezbate raportul, scris, prezentat Comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi programul de securitate şi sănătate în muncă pentru anul următor; un exemplar din acest raport trebuie prezentat Inspectoratului Teritorial de Muncă Timiş;
    k) verifică aplicarea normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie, ţinând seama de factorii de risc identificaţi;
    l) verifică reintegrarea sau menţinerea în muncă a salariaţilor care au suferit accidente de muncă ce au avut ca efect diminuarea capacităţii de muncă.


    ART. 153
        Comisia de transfuzie şi hemovigilenţă din spital funcţionează în următoarea componenţă:
    a) medicul coordonator al unităţii de transfuzie sanguină din spital, care îndeplineşte funcţia de preşedinte;
    b) reprezentanţi ai principalelor secţii utilizatoare de terapie transfuzională din spital (minimum chirurgie, obstetrică-ginecologie, pediatrie, anestezie-terapie intensivă);
    c) un reprezentant al farmaciei spitalului;
    d) un reprezentant al serviciului administrativ-financiar;
    e) un reprezentant al centrului de transfuzie sanguină teritorial.


    ART. 154
        Responsabilităţile comisiei de transfuzie şi hemovigilenţă din spital sunt:
    a) monitorizarea nivelului de asigurare a securităţii transfuzionale la nivelul spitalului;
    b) elaborarea şi implementarea documentaţiei necesare aplicării în practica din spital a ghidurilor de utilizare clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine;
    c) evaluarea nivelului de pregătire profesională în domeniul transfuziei sanguine a tuturor categoriilor de personal implicate în activitatea de transfuzie sanguină din spital;
    d) monitorizarea utilizării corecte a terapiei transfuzionale în secţiile spitalului;
    e) organizarea şi monitorizarea funcţionării sistemului de hemovigilenţă la nivelul spitalului şi colaborarea cu centrul de transfuzie teritorial în analiza reacţiilor şi incidentelor adverse severe;
    f) elaborarea şi implementarea, în colaborare cu responsabilul cu asigurarea calităţii din spital, a sistemului de calitate în unitatea de transfuzie sanguină din spital şi la nivelul secţiilor, privind activitatea de transfuzie sanguină.


    ART. 155
    (1) În vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial, conducătorul entităţii publice constituie, prin act de decizie internă, o structură cu atribuţii în acest sens, denumită Comisia de monitorizare.
    (2) Comisia de monitorizare cuprinde conducătorii de compartimente din structura organizatorică, care se actualizează ori de câte ori este cazul şi este coordonată de către preşedinte, persoană care deţine funcţie de conducere.
    (3) Secretarul comisiei şi înlocuitorul acestuia sunt desemnaţi de către preşedinte.
    Modul de organizare şi de lucru al Comisiei de monitorizare se află în responsabilitatea preşedintelui acesteia şi se stabileşte în funcţie de volumul şi de complexitatea proceselor şi activităţilor, pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei.

    (4) Preşedintele Comisiei de monitorizare emite ordinea de zi a şedinţelor, asigură conducerea şedinţelor şi elaborează minutele şedinţelor şi hotărârile comisiei.
    (5) Comisia de monitorizare coordonează procesul de actualizare a obiectivelor şi a activităţilor la care se ataşează indicatori de performanţă sau de rezultat pentru evaluarea acestora.
    (6) Comisia de monitorizare analizează şi prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale funcţionării entităţii publice, prin stabilirea limitelor de toleranţă la risc, anual, aprobate de către conducerea entităţii, care sunt obligatorii şi se transmit tuturor compartimentelor pentru aplicare.
    (7) Comisia de monitorizare analizează şi avizează procedurile formalizate şi le transmit spre aprobare conducătorului entităţii publice.
    (8) Comisia de monitorizare analizează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performanţelor la nivelul entităţii, elaborată de secretarul Comisiei de monitorizare, pe baza raportărilor anuale privind monitorizarea performanţelor anuale, de la nivelul compartimentelor.
    (9) Comisia de monitorizare analizează, în vederea aprobării, informarea privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor, elaborată de Echipa de gestionare a riscurilor, pe baza raportărilor anuale, de la nivelul compartimentelor.

    ART. 156
        Comisia de etică din cadrul spitalului are în principal următoarele atribuţii:
    a) dezvoltarea resursei umane înalt performante a spitalului şi promovarea cercetării prin excelenţă în domeniile medicale prioritare la nivel european;
    b) identificarea şi atragerea resurselor de finanţare interne şi externe;
    c) îmbunătăţirea ratei de succes în proiecte internaţionale prin implicarea colectivelor clinicilor cu activitate de cercetare medicală în creşterea vizibilităţii ştiinţifice şi implicit medicale a spitalului prin:
    d) racordarea la priorităţile, obiectivele şi activităţile specifice ERA (European Research Area);
    e) creşterea atractivităţii carierei în cercetare pentru atragerea cercetătorilor performanţi precum şi a celor mai talentaţi tineri absolvenţi în programele de doctorat în asociere cu Universităţii de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara;
    f) dezvoltarea unei infrastructuri de cercetare dezvoltare inovare adecvate, simultan cu creşterea gradului de utilizare a celei existente;
    g) dezvoltarea cooperării internaţionale.


    ART. 157
        Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale s-a înfiinţat conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1101 din 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare, din care fac parte:
    a) şeful serviciului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale,
    b) medicul responsabil de politica de utilizare a antibioticelor,
    c) directorul medical,
    d) directorul de îngrijiri,
    e) farmacistul şef,
    f) medicul de laborator desemnat
    g) toţi şefii de secţie


    ART. 158
        Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale este condus de şeful serviciului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale.

    ART. 159
        Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale are obligaţia de a se întâlni trimestrial sau la nevoie pentru analiza situaţiei şi elaborarea de propuneri către Comitetul director.

    CAP. VII
    Finanţarea spitalului
    ART. 160
        Spitalul este instituţie publică finanţată integral din venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestaţii efectuate pe bază de contract, precum şi alte surse, conform legii.

    ART. 161
    (1) Contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate reprezintă sursa principală a veniturilor, se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări de sănătate, în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.
    (2) În cazul refuzului uneia dintre părţi de a semna contractul de servicii medicale se constituie o comisie de mediere formată din reprezentanţii Ministerului Sănătăţii precum şi ai casei de asigurări de sănătate, care în termen de maximum 10 zile soluţionează divergenţele.
    (3) Spitalul poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale şi cu casa de asigurări de sănătate private.

    ART. 162
        Spitalul primeşte, în completare, sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, care vor fi utilizate numai pentru destinaţiile pentru care au fost alocate, după cum urmează:
    a) de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii;
    b) de la bugetul propriu al judeţului;
    c) de la bugetele locale.


    ART. 163
        De la bugetul de stat se asigură:
    a) desfăşurarea activităţii cuprinse în programele naţionale de sănătate;
    b) dotarea cu echipamente medicale, în condiţiile legii;
    c) investiţii legate de construirea de noi spitale, inclusiv pentru finalizarea celor aflate în execuţie;
    d) expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte cazuri de forţă majoră;
    e) modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de reparaţii capitale;
    f) activităţi didactice şi de cercetare;


    ART. 164
        Bugetele locale participă la finanţarea unor cheltuieli de întreţinere, gospodărire, reparaţii, consolidare, extindere şi modernizare a unităţii, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie cu bugetele locale.

    ART. 165
        Spitalul poate realiza venituri suplimentare din:
    a) donaţii şi sponsorizări;
    b) legate;
    c) asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică;
    d) închirierea unor spaţii medicale, echipamente sau aparatură medicală de către alţi furnizori de servicii medicale, în condiţiile legii;
    e) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casa de asigurări de sănătate private sau operatori economici;
    f) editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical;
    g) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi;
    h) servicii de asistenţă medicală la domiciliu, furnizate la cererea pacienţilor;
    j) alte surse, conform legii.


    ART. 166
    (1) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului se elaborează de către Comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi cu contractele colective de muncă, şi se publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii.
    (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului.

    ART. 167
        Controlul asupra activităţii financiare a spitalului se face, în condiţiile legii, de către Curtea de Conturi, Ministerul Sănătăţii sau de alte organe abilitate de lege.

    ART. 168
        Decontarea contravalorii serviciilor medicale contractate se face conform contractului de furnizare de servicii medicale, pe bază de documente justificative, în funcţie de realizarea acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare ale contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.

    ART. 169
        În cazul unor activităţi medicale sau farmaceutice pentru care spitalul nu are specialişti competenţi în astfel de activităţi sau manopere medicale, se poate încheia un contract privind furnizarea unor astfel de servicii medicale, clinice, paraclinice sau farmaceutice cu un cabinet medical specializat, respectiv furnizor de servicii farmaceutice ori cu o altă unitate medicală publică sau privată acreditată. Unităţile spitaliceşti pot încheia contracte privind furnizarea de servicii auxiliare necesare funcţionării spitalului.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale
    ART. 170
    (1) Toate categoriile de personal din spital au obligaţia respectării prezentului regulament de organizare şi funcţionare.
    (2) Toate secţiile/laboratoarele/serviciile/compartimentele au obligaţia elaborării şi respectării procedurilor operaţionale specifice activităţilor desfăşurate în cadrul spitalului.
    (3) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al spitalului va fi adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor pe bază de semnătură, după aprobarea acestuia prin ordin al ministrului sănătăţii şi publicarea în Monitorul Oficial al României.

    ART. 171
        Modificarea prezentului regulament de organizare şi funcţionare se face prin ordin al ministrului sănătăţii.


                                         -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016