Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 26 august 1999  de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul energiei electrice si termice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 26 august 1999 de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul energiei electrice si termice

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 octombrie 1999
    CAP. I
    Dispoziţii generale

    Temei legal
    ART. 1
    Prezentul regulament de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice şi termice, denumit în continuare regulament, este emis în conformitate cu prevederile art. 6 lit. k) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, denumita în continuare ANRE, precum şi ale art. 69 lit. g) şi ale art. 77-81 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica şi termica.

    Competenta
    ART. 2
    (1) Punerea în aplicare a prevederilor regulamentului va fi asigurata de personalul împuternicit al ANRE şi de personalul împuternicit al consiliilor locale, în conformitate cu prevederile art. 72 alin. (1) lit. a) şi ale art. 79 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998.
    (2) Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor este în drept sa controleze performanţele energetice ale aparatelor, utilajelor şi ale echipamentelor energetice destinate consumatorilor, în conformitate cu prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998, şi poate notifica ANRE săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 22.
    (3) Competenta în efectuarea de controale şi inspecţii, respectiv în constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 22, au şi organele prevăzute la art. 25, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    Scop şi domeniu de aplicare
    ART. 3
    Prezentul regulament prezintă procedura de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice şi termice.
    ART. 4
    Sancţiunile prevăzute de prezentul regulament se aplica:
    a) persoanei fizice/juridice care desfăşoară activităţi neautorizate în domeniul energiei electrice/termice;
    b) persoanei juridice titulare de licenţa/autorizaţie, care nu respecta obligaţiile sale legale, conditionarile, restricţiile, limitarile, interdicţiile ori sarcinile prevăzute în licenţa/autorizaţie;
    c) persoanei fizice/juridice care încalca dispoziţiile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 29/1998, ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 63/1998, precum şi dispoziţiile reglementărilor emise de ANRE.
    ART. 5
    Încălcarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 29/1998, ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 şi ale reglementărilor emise de ANRE atrage, după caz, răspunderea materială, disciplinară, administrativă, penală sau civilă.

    Glosar de termeni
    ART. 6
    In înţelesul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:
    * acces la reţea - dreptul agenţilor economici care produc şi furnizează energie electrica, precum şi al consumatorilor de energie electrica de a se racorda şi de a folosi, în condiţiile legii, serviciile reţelelor de transport şi de distribuţie;
    * autoritate competenta - ANRE;
    * autorizaţie - act tehnic şi juridic prin care se acorda unei persoane juridice, romane sau străine, permisiunea de a construi, de a pune şi de a menţine în funcţiune sau de a modifica o instalatie de producere, transport, dispecerizare şi distribuţie a energiei electrice şi termice;
    * consumator - persoana fizica sau juridică, romana sau străină, care cumpăra sau consuma energie electrica si/sau termica pentru uzul propriu si, eventual, pentru un alt consumator aflat în apropiere;
    * consumator captiv - consumatorul de energie electrica si/sau termica, care, din motive de configuratie a reţelei, este obligat sa contracteze furnizarea energiei cu un distribuitor/furnizor;
    * furnizor - persoana juridică, titular al unei licenţe de furnizare, care asigura alimentarea cu energie electrica si/sau termica a unuia sau mai multor consumatori, pe baza unui contract de furnizare;
    * indicatori (standarde) de calitate - norme tehnice, economice şi operaţionale cu caracter obligatoriu, referitoare la parametrii de calitate ai serviciului de alimentare cu energie electrica si/sau termica (durate de intervenţii şi de tensiune, frecventa, temperatura etc.);
    * licenţa - act tehnic şi juridic prin care se acorda unei persoane juridice, romana sau străină, permisiunea:
    - de exploatare comercială a instalaţiilor de producere, transport, stocare, dispecerizare, distribuţie şi de măsurare a energiei electrice si/sau termice;
    - de furnizare (comercializare) a energiei electrice sau termice;
    * operator comercial - entitatea operaţională a Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., care asigura (mijloceste) pe piaţa energiei încheierea aranjamentelor comerciale cu energie electrica, referitoare la cantităţile tranzacţionate şi la preţ;
    * operator de distribuţie - entitate operaţională care deţine, exploatează, întreţine, modernizează şi dezvolta reţeaua electrica/termica de distribuţie;
    * operator de sistem (dispecer) - entitatea operaţională a Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., care are misiunea de a asigura funcţionarea coordonata a instalaţiilor de producere a energiei electrice şi termice şi de transport al energiei electrice, componente ale Sistemului electroenergetic naţional - SEN;
    * ordine de merit - ordinea în care ofertanţii producători de energie sunt luaţi în considerare de către dispecer pentru acoperirea cererii de energie electrica; se stabileşte în ordinea descrescătoare a preţurilor de oferta pentru centrale/grupuri a căror funcţionare nu este impusa de restricţiile de producere existente;
    * permis - act tehnic şi juridic, emis de autoritatea competenta, prin care se autorizează o persoana juridică, romana sau străină, sa pună în funcţiune o instalatie de producere, transport, dispecerizare şi distribuţie a energiei electrice si/sau termice;
    * producător de energie electrica/termica - persoana juridică, titular al unei licenţe de exploatare comercială a unei capacităţi de producere, având ca specific activitatea de producere a energiei electrice/termice în scopul vânzării;
    * reţele de transport şi de distribuţie - reţele electrice (linii, staţii şi posturi de transformare) şi reţele termice (conducte şi puncte termice);
    * sectorul (domeniul) energiei electrice şi termice - ansamblul agenţilor economici, al activităţilor şi instalaţiilor aferente, de producere, transport, dispecerizare, distribuţie şi furnizare a energiei electrice şi termice, inclusiv importul şi exportul energiei electrice, precum şi schimburile de energie electrica cu sistemele electroenergetice ale ţărilor vecine;
    * Sistem electroenergetic naţional (SEN) - ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate, situate pe teritoriul tarii, prin care se realizează producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei electrice;
    * titular de autorizaţie/licenţa - persoana juridică deţinătoare a unei autorizaţii/licenţe eliberate de către autoritatea competenta.

    CAP. II
    Agenţi constatatori şi auditori de terta parte: calitate, atribuţii, exercitare

    Agenţi constatatori
    ART. 7
    (1) Calitatea de agent constator, în înţelesul prezentului regulament, o au personalul împuternicit al ANRE, precum şi personalul împuternicit al consiliilor locale, în conformitate cu dispoziţiile art. 72 alin. (1) lit. a) şi ale art. 79 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998.
    (2) Serviciul inspecţii, auditare din cadrul Departamentului licenţe, autorizari şi reglementări tehnice al ANRE va asigura coordonarea activităţii agenţilor constatatori.
    ART. 8
    Agenţii constatatori au următoarele atribuţii:
    a) sa efectueze controale şi inspecţii periodice la agenţii economici din sectorul energiei electrice şi termice şi la consumatorii de energie, în vederea verificării modului de aplicare a reglementărilor emise de ANRE, precum şi a constatării şi sanctionarii contravenţiilor prevăzute la art. 22;
    b) sa ceara informaţii şi explicaţii verbale si/sau în scris, după caz, în legătura cu problemele care formează obiectul controlului, în vederea constatării şi sanctionarii contravenţiilor prevăzute la art. 22;
    c) sa constate contravenţiile şi sa aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit dispoziţiilor legii şi ale prezentului regulament;
    d) sa ia măsura confiscării lucrărilor produse, dobândite sau care au servit la săvârşirea contravenţiilor din domeniul energiei electrice şi termice, în condiţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 80 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998;
    e) sa sesizeze organele de urmărire penală în legătura cu infracţiunile constatate cu ocazia exercitării atribuţiilor de serviciu.
    ART. 9
    In exercitarea atribuţiilor agenţii constatatori au următoarele obligaţii:
    a) sa îşi decline calitatea, legitimandu-se în prealabil;
    b) sa efectueze controalele şi sa încheie procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, cu obiectivitate;
    c) sa păstreze secretul informaţiilor cu caracter confidenţial, deţinute ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu, şi sa nu le facă publice decât în cazurile expres prevăzute de reglementările legale în vigoare;
    d) sa nu pretindă şi sa nu primească bunuri sau bani, sa nu îşi creeze avantaje în legătura cu serviciul sau prin exercitarea funcţiei.
    ART. 10
    (1) In vederea constatării abaterilor, agenţii constatatori au acces, în condiţiile legii, în clădiri, încăperi, la instalaţii şi în orice alt loc, pana la receptoarele de energie, şi au dreptul sa exercite măsurători, determinări şi recoltari de probe pentru analize. Proprietarii şi agenţii economici care exploatează aceste clădiri, locuri sau instalaţii sunt obligaţi sa pună la dispoziţie agenţilor constatatori documentele şi actele specifice activităţilor lor.
    (2) Organele de poliţie şi ale Ministerului Public sunt obligate sa acorde sprijin, la cerere, agenţilor constatatori, în conformitate cu prevederile art. 81 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998.
    ART. 11
    Contravenţiile se constata prin procese-verbale încheiate de agenţii constatatori potrivit atribuţiilor de serviciu, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi de Legea nr. 32/1968, cu modificările ulterioare.
    ART. 12
    Eliberarea şi evidenta carnetelor de procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, a chitanţierelor, a registrelor de evidenta a proceselor-verbale şi a autorizaţiilor de control, conform anexelor nr. 1-4 la prezentul regulament, se fac la nivelul ANRE de către Serviciul inspecţii, auditare, cu respectarea regulilor privind evidenta şi circuitul imprimatelor cu regim special.
    ART. 13
    Procesele-verbale şi chitantierele vor fi inseriate şi vor purta ştampila autorităţii competente sa constate contravenţiile şi sa aplice sancţiunile.
    ART. 14
    (1) Evidenta proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se tine în registre de evidenta. Procesele-verbale şi chitantierele consumate se arhivează conform criteriilor aplicate imprimatelor cu regim special.
    (2) Lunar, agenţii constatatori raportează şefului ierarhic superior situaţia proceselor-verbale întocmite şi a amenzilor aplicate.
    (3) Agenţii constatatori din cadrul consiliilor locale vor transmite trimestrial Serviciului inspecţii, auditare din cadrul ANRE un raport detaliat privind evidenta proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
    ART. 15
    (1) Agentului constatator care, cu rea-credinţa sau dând dovada de neglijenţa repetată în îndeplinirea atribuţiilor, prezintă procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, lovite de nulitate, i se poate suspenda/anula împuternicirea de a constata şi de a aplica sancţiuni contravenţionale.
    (2) Lipsa mentiunilor cu privire la numele şi prenumele contravenientului, la fapta săvârşită şi la data comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal de constatare a contravenţiei.
    (3) Lipsa mentiunilor cu privire la data şi locul încheierii procesului-verbal, la numele, prenumele si/sau la calitatea agentului constatator, precum şi a semnăturii contravenientului poate atrage anularea procesului-verbal de constatare a contravenţiei în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1968.
    ART. 16
    Agentului constatator care se face vinovat de fapta prezentată la art. 15 alin. (1) i se pot aplica sancţiuni disciplinare, conform dispoziţiilor Codului muncii.

    Auditori de terta parte
    ART. 17
    Auditorii de terta parte sunt numiţi prin decizie a preşedintelui ANRE, la recomandarea asociaţiilor profesionale din domeniul energiei electrice şi termice sau a instituţiilor de specialitate, în vederea efectuării de controale şi inspecţii, prevăzute prin reglementări sau dispuse, după caz, de ANRE, şi a constatării faptelor şi împrejurărilor ce pot forma obiectul contravenţiilor prevăzute la art. 22.
    ART. 18
    Pentru a dobândi calitatea de auditor de terta parte solicitantul trebuie sa aibă cunoştinţe în sectorul energiei electrice şi termice, pregătire tehnica de specialitate, experienţa în efectuarea inspectiilor şi constatărilor de acest gen de minimum 2 ani şi sa nu aibă interese directe/indirecte în sector.
    ART. 19
    (1) Auditorii de terta parte au următoarele atribuţii:
    a) sa efectueze controale şi inspecţii la agenţii economici din sectorul energiei electrice şi termice şi la consumatorii de energie, în limitele prevăzute în autorizaţia eliberata de ANRE;
    b) sa constate faptele şi împrejurările ce pot forma obiectul contravenţiilor prevăzute la art. 22 şi sa înştiinţeze ANRE, printr-un referat detaliat şi motivat, despre cele constatate.
    (2) In exercitarea atribuţiilor auditorii de terta parte au obligaţia de a păstra secretul informaţiilor cu caracter confidenţial de care au luat cunoştinţa, de a nu le face publice decât în cazurile prevăzute de reglementările legale în vigoare şi de a nu pretinde sau primi bunuri ori alte avantaje în legătura cu exercitarea atribuţiilor ce le revin.
    ART. 20
    După primirea referatului menţionat la art. 19 alin. (1) lit. b) agenţii constatatori vor proceda în conformitate cu prevederile cap. III, în vederea constatării săvârşirii contravenţiei şi aplicării sancţiunii corespunzătoare.

    CAP. III
    Abateri de la reglementările emise în domeniul energiei electrice şi termice

    Infracţiuni
    ART. 21
    Săvârşirea infracţiunilor prevăzute la art. 78 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 atrage răspunderea penală în condiţiile prevăzute de Codul penal şi de Codul de procedura penală.

    Contravenţii: notiune şi sancţionare
    ART. 22
    Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, sa poată fi considerate infracţiuni, următoarele fapte:
    a) desfăşurarea, fără obţinerea autorizaţiei, a licenţei sau a permisului obligatoriu, a oricărei activităţi care necesita un asemenea document potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 şi reglementărilor elaborate în baza ei [prevăzută la art. 79 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998];
    b) folosirea unor practici menite sa influenteze formarea libera a preţurilor pe piaţa energiei electrice [prevăzută la art. 79 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998];
    c) reducerea neautorizata a capacităţii de producţie sau de furnizare a energiei electrice si/sau termice de către producători, precum şi refuzul nejustificat de alimentare a consumatorului [prevăzute la art. 79 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998], ceea ce implica neefectuarea reparaţiilor în termenele declarate, reducerea stocurilor de apa, materii prime, piese de schimb sub limita de siguranţa, transferul proprietăţii/controlului asupra unor active fără obţinerea tuturor acordurilor şi autorizaţiilor;
    d) nerespectarea dispoziţiilor operative ale operatorului de sistem [prevăzută la art. 79 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998];
    e) exploatarea unor instalaţii care nu respecta condiţiile tehnice de securitate şi care pot dăuna persoanelor fizice, proprietăţii si/sau mediului înconjurător [prevăzută la art. 79 alin. (1) lit. e) şi h) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998], ceea ce implica nerespectarea normelor de protecţie a muncii şi nerespectarea condiţiilor tehnice din autorizaţiile de înfiinţare şi funcţionare, precum şi din permisele de punere în funcţiune;
    f) refuzul nejustificat al accesului la reţelele de transport şi de distribuţie al oricărui solicitant intern sau extern [prevăzut la art. 79 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998];
    g) revânzarea de energie electrica de către un terţ fără acordul furnizorului [prevăzută la art. 79 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998];
    h) refuzul de a permite verificările şi inspectiile prevăzute prin reglementări sau dispuse, după caz, de ANRE, precum şi obstructionarea acesteia în îndeplinirea atribuţiilor sale [prevăzute la art. 79 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998];
    i) neprezentarea datelor şi informaţiilor solicitate de autoritatea competenta, necesare pentru desfăşurarea activităţii ANRE, şi nerealizarea măsurilor dispuse de aceasta [prevăzute la art. 79 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998], ceea ce implica furnizarea de către agenţii economici din sectorul energiei electrice şi termice de informaţii incorecte/incomplete ANRE, precum şi neaplicarea, aplicarea parţială sau incorectă a deciziilor ANRE;
    j) neasigurarea stocului minim de combustibil, conform art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 [prevăzută la art. 79 alin. (1) lit. k) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998], ceea ce implica şi nerespectarea condiţiilor stipulate în licentele de producere;
    k) depăşirea limitelor maxime admise privind emisiile de noxe [prevăzută la art. 79 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998], stabilite prin normele emise de autorităţile de mediu, conform Legii nr. 137/1995 privind protecţia mediului;
    l) nerealizarea obligaţiilor de producere si/sau de ofertare către operatorul comercial de către producătorul de energie care este obligat sa le efectueze, conform prevederilor legale, fără confirmarea operatorului de sistem (a dispecerului) [prevăzută la art. 79 alin. (1) lit. m) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998];
    m) orice acţiune din partea operatorului de sistem de alterare nejustificată a ordinii de merit a capacităţilor de producere [prevăzută la art. 79 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998]. Operatorul comercial va notifica aceste acţiuni ANRE;
    n) furnizarea unor informaţii incomplete sau eronate partenerilor externi ai SEN din partea operatorului de sistem [prevăzută la art. 79 alin. (1) lit. o) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998];
    o) transmiterea de date cu caracter confidenţial privind operaţiunile comerciale [prevăzută la art. 79 alin. (1) lit. p) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998];
    p) întârzierea nejustificată în racordarea noilor consumatori sau în realimentarea acestora după întrerupere [prevăzută la art. 79 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998];
    q) executarea de săpături sau de orice fel de lucrări în zonele de protecţie a instalaţiilor, fără consimţământul prealabil al titularului acestora [prevăzută la art. 79 alin. (1) lit. r) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998];
    r) nerespectarea indicatorilor de calitate stabiliţi prin reglementările în vigoare [prevăzută la art. 79 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998];
    s) practicarea de tarife care conduc la alterarea preţului mediu la consumator cu peste 15% [prevăzută la art. 79 alin. (1) lit. u) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998], ceea ce implica împiedicarea consumatorului de a alege preţul dorit, prin invocarea lipsei aparaturii de măsura/contorizare adecvate sau prin fortarea alimentării consumatorilor care dispun de racorduri la mai multe niveluri de tensiune, astfel încât sa preia cantităţi mai mari la niveluri corespunzătoare unor tarife mai ridicate.
    ART. 23
    (1) In cazul contravenţiilor prevăzute la lit. a)-i) amenda care se aplica este de 3.000.000 lei pentru persoanele fizice şi de 500.000.000 lei pentru persoanele juridice.
    (2) In cazul contravenţiilor prevăzute la lit. j)-s) amenda este de 1.000.000 lei pentru persoanele fizice şi de 100.000.000 lei pentru persoanele juridice şi se aplica persoanei care se face vinovata de săvârşirea lor [conform art. 79 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998].
    ART. 24
    Sancţiunea contravenţională se aplica persoanei juridice sau persoanei fizice responsabile, după caz.
    ART. 25
    (1) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii vor fi făcute de către agenţii constatatori împuterniciţi în acest scop de ANRE, respectiv de consiliile locale, potrivit dispoziţiilor cap. II şi III.
    (2) Pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 22 lit. e) şi k) agenţii constatatori vor colabora cu inspectorii pentru protecţia mediului din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 137/1995 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 127/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele pentru protecţia mediului înconjurător.
    (3) Pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiei prevăzute la art. 22 lit. e) agenţii constatatori ai ANRE vor colabora cu inspectorii pentru protecţia muncii din cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, în conformitate cu prevederile art. 41 din Legea protecţiei muncii nr. 90/1996.
    (4) Pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor agenţii constatatori ai ANRE şi ai consiliilor locale vor colabora cu Oficiul Concurentei, Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor, Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului, cu Biroul Roman de Metrologie Legală, Ministerul Public, Ministerul de Interne şi cu alte organe competente, conform prevederilor legale în vigoare.

    Confiscari
    ART. 26
    Lucrările produse, dobândite sau care au servit la săvârşirea infracţiunilor si/sau a contravenţiilor sunt supuse confiscării, în condiţiile prevăzute de Codul penal, respectiv de Legea nr. 32/1968, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 80 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998.

    Procedura de constatare şi de sancţionare a contravenţiilor
    ART. 27
    (1) Constatarea săvârşirii contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac prin proces-verbal, conform anexei nr. 1 la prezentul regulament, încheiat de agenţii constatatori.
    (2) Agenţii constatatori primesc carnete de procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, precum şi chitanţiere pentru încasarea amenzilor.
    ART. 28
    (1) In cazul săvârşirii de către aceeaşi persoana fizica/juridică a doua sau mai multe contravenţii, sancţiunea amenzii se aplica pentru fiecare în parte.
    (2) Când contravenţiile au fost constatate prin acelaşi proces-verbal, amenzile cumulate potrivit alin. (1) nu pot depăşi dublul valorii maxime prevăzute în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 pentru contravenţia cea mai grava.
    ART. 29
    (1) O data cu aplicarea amenzii contravenţionale agentul constatator va fixa şi un termen de conformare, cuprins în intervalul o saptamana - o luna, care poate fi prelungit de ANRE în cazurile în care apreciază ca acest lucru se impune.
    (2) In cadrul acestui termen contravenientul are obligaţia sa între în legalitate sau, după caz, sa restabileasca legalitatea.
    ART. 30
    Neconformarea cu măsura dispusă de agentul constatator, ca reprezentant al ANRE, constituie contravenţia prevăzută la art. 22 lit. i) şi se sancţionează potrivit dispoziţiilor prezentului regulament.
    ART. 31
    (1) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei se semnează pe fiecare pagina de agentul constatator şi de contravenient.
    (2) In cazul în care contravenientul este prezent la încheierea procesului-verbal, i se înmânează o copie de pe acesta.
    (3) In situaţia în care contravenientul nu este de fata sau refuza sa primească procesul-verbal, agentul constatator va menţiona aceasta în prezenta a cel puţin unui martor.
    (4) Agentul constatator va preda copia de pe procesul-verbal şefului ierarhic superior, care va depune toate diligenţele pentru a-i comunica contravenientului procesul-verbal de constatare a contravenţiei în termen de cel mult 10 zile de la data constatării acesteia.
    ART. 32
    (1) Prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei agentul constatator aplica amenda contravenţională şi dispune, după caz, confiscarea lucrărilor produse, dobândite sau care au servit la săvârşirea contravenţiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (2) Contravaloarea bunurilor confiscate se constituie venit la bugetul de stat.
    (3) In caz de anulare a procesului-verbal, lucrurile confiscate se restituie celui în drept.
    ART. 33
    Dacă prin săvârşirea contravenţiei s-a pricinuit o paguba, pretenţiile materiale vor fi valorificate pe calea acţiunii civile, supusă regulilor generale de drept material şi procesual civil.
    ART. 34
    (1) In cazul în care contravenientul achită pe loc agentului constatator jumătate din minimul amenzii, iar prin contravenţie nu s-a cauzat nici o paguba şi nu exista lucruri supuse confiscării, procesul-verbal nu se mai încheie.
    (2) In aceasta situaţie plata amenzii va fi dovedită cu chitanţa eliberata de agentul constatator, specificându-se contravenţia pentru care a fost încasată amenda.
    ART. 35
    (1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia. Plângerea se soluţionează de judecătoria în a carei raza teritorială s-a săvârşit contravenţia.
    (2) Pana la soluţionarea plângerii executarea sancţiunii contravenţionale se suspenda.
    ART. 36
    (1) Hotărârea judecătorească prin care s-a soluţionat plângerea este definitiva şi executorie.
    (2) Hotărârea poate fi atacată cu recurs. Recursul se soluţionează de tribunalul în a cărui raza teritorială se afla judecătoria a carei hotărâre este atacată.
    ART. 37
    (1) Dacă, după expirarea termenului de plata, contravenientul nu a achitat amenda, aceasta se pune în executare conform prevederilor art. 40 din Legea nr. 32/1968, cu modificările ulterioare, prin comunicarea din oficiu, către organul financiar în a cărui raza teritorială se afla domiciliul contravenientului a procesului-verbal de constatare a contravenţiei.
    (2) Comunicarea procesului-verbal către administraţia financiară se face conform anexei nr. 4 la prezentul regulament.
    ART. 38
    Aplicarea sancţiunii se prescrie, dacă, în termen de 3 luni de la data săvârşirii contravenţiei, aceasta nu este constatată.
    ART. 39
    (1) Executarea sancţiunii se prescrie, dacă procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat celui sancţionat în termen de o luna de la data aplicării sancţiunii.
    (2) Executarea sancţiunii se prescrie în termen de un an de la data aplicării ei, chiar dacă contravenientul a exercitat calea de atac.

    Notificarea abaterilor
    ART. 40
    Conducerea operatorului comercial, operatorului de sistem, operatorului de transport, operatorului de distribuţie si/sau a furnizorului, care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ia cunoştinţa de săvârşirea unei fapte ce poate constitui una dintre contravenţiile prevăzute la art. 22 (art. 79 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998), va notifica, conform reglementărilor legale, ANRE sau, după caz, consiliului local ori celorlalte organe prevăzute la art. 25 faptele şi împrejurările constatate.
    ART. 41
    După primirea notificării agenţii constatatori vor proceda în conformitate cu prevederile cap. III în vederea constatării săvârşirii contravenţiei şi aplicării sancţiunii corespunzătoare.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 42
    Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968, cu modificările ulterioare, ale Codului de procedura civilă, Codului penal şi ale Codului de procedura penală.
    ART. 43
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.
    ART. 44
    Prezentul regulament intra în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.


    ANEXA 1


    AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE
    IN DOMENIUL ENERGIEI


                                PROCES - VERBAL
           de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. .......


    încheiat în ziua de ............., luna ..............., anul ........, în localitatea .................., judeţul ..........
    Subsemnatul ..................., agent constatator autorizat de către Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei, cu sediul în ..........., având legitimaţia nr. ............, eliberata de ANRE, cu ocazia controlului efectuat la ......................, localitatea ...................., str. ......... nr. ...., judeţul ......................., am constatat următoarele: ....................
    .................................................................
    .................................................................
    .................................................................
    Cele arătate constituie contravenţie/contravenţii prevăzută/prevăzute la art. ...... alin. ..... lit. .... din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica şi termica/Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, de care se face vinovata persoana fizica/juridică ..................................., cu domiciliul/sediul în localitatea ....................., str. .................., nr. ....., bl. ...., sc. .., ap. ...., judeţul/sectorul ...................., identificata cu buletinul/cartea de de identitate seria .... nr ..........., eliberat/eliberata de .................... la data de ...................., înregistrată la registrul comerţului cu nr. ............................ .
    Fata de cele constatate contravenientul se amendează cu suma de .......... lei, conform art. ..... alin. ..... lit. ..... din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998/Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 29/1998.
    De asemenea, se dispune confiscarea următoarelor: ........................
    Alte măsuri: ..............................................................


           Semnături:
      Agent constatator, (Martor), Contravenient,
      .................. ........... ....................

    Contravaloarea amenzii trebuie achitată în termen de cel mult 15 zile de la data primirii copiei de pe procesul-verbal, urmând a fi virata în contul nr. ..............., deschis la ..................., constituindu-se venit la bugetul de stat. Confirmarea plăţii amenzii va fi depusa la autoritatea de care aparţine agentul constatator.
    Contravenientul (nu) se angajează sa plătească în termen de 48 de ore jumătate din cuantumul amenzii, respectiv suma de ...................... lei.
    Neplata amenzii în termen de 15 zile de la data luării la cunoştinţa de procesul-verbal atrage executarea silită.
    Impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data primirii copiei de pe acesta.
    Plângerea se soluţionează de judecătoria în a carei raza teritorială a/au fost săvârşită/săvârşite contravenţia/contravenţiile.
    Contravenientul, semnand procesul-verbal, recunoaşte ca a primit o copie de pe acesta.
    Contravenientul refuzând sa semneze procesul-verbal/nefiind prezent, cele constatate sunt confirmate de martorul/martorii ................., domiciliat/domiciliaţi în .................................., identificat/identificati cu ....................... .
    Obiecţiile contravenientului: .............................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    Prezentul proces-verbal a fost încheiat în .............. exemplare, un exemplar fiindu-i comunicat contravenientului.

    Agent constatator Contravenient
    Numele şi prenumele ................. Am primit un exemplar
    Semnătura ........................... Semnătura .................
    Martor/Martori Funcţia ...................
    Semnătura ........................... Ştampila    ANEXA 2

    AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE
    IN DOMENIUL ENERGIEI


                                  AUTORIZAŢIE

    Dl/Dna ..........................., având funcţia de ................., în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica şi termica şi ale Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/1999 pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice şi termice, se împuterniceşte:
    1. sa efectueze controale şi inspecţii periodice la agenţii economici din sectorul energiei electrice şi termice şi la consumatorii de energie, în vederea verificării modului de aplicare a reglementărilor emise de Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi a constatării şi sanctionarii contravenţiilor prevăzute la art. 22 din regulament;
    2. sa constate contravenţiile şi sa aplice sancţiunile corespunzătoare;
    3. sa ia măsura confiscării lucrărilor produse, dobândite sau care au servit la săvârşirea contravenţiilor din domeniul energiei electrice şi termice, în conformitate cu dispoziţiile legale.
    Autorizaţia este valabilă pentru o perioada de ................/nelimitat.

       Data eliberării Preşedinte,
        .............. .................    ANEXA 3


                             REGISTRUL DE EVIDENTA
                              a proceselor-verbale


┌────┬────────┬───────────┬───────────┬────────┬───────┬──────────┬───────────┬────────┬──────────┬──────┬──────┬──────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ Numele │ │ │ │ │ │ │ Date │ │ │
│ │ │ Data/locul│ Numele si │ │ Inca- │ si │Domiciliul/│ │ │ │ │Modul │ de │ Depunerea/ │Finalizarea│
│Nr. │ Data │incheierii │ prenumele │Situatia│drarea │prenumele/│ Sediul │Obiectii│Angajament│Amenda│ Alte │de │identificare│Solutionarea│procesului-│
│crt.│inregis-│procesului-│ agentului │de fapt │contra-│Denumirea │ contra- │ │ de plata │ │masuri│comu- │ a │ plangerii │ verbal │
│ │ trarii │ verbal │constatator│ │ventiei│contrave- │venientului│ │ │ │ │nicare│ martorului │ │ │
│ │ │ │ │ │ │nientului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │
├────┼────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴───────────┴───────────┴────────┴───────┴──────────┴───────────┴────────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴────────────┴────────────┴───────────┘    ANEXA 4

    AUTORITATEA NAŢIONALA DE
    REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI


                                     Către
                  Administraţia financiară a ................

                           Adresa ..................

    Va transmitem alăturat procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei nr. .......... din data de ................., prin care ........(numele şi prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice)................, domiciliată/cu sediul în ................................, str ........... nr. ......, bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ......, sectorul/judeţul ..................., a fost sancţionată contravenţional, amenda fiind in cuantum de .......... lei.
    Procesul-verbal de constatare a contravenţiei a rămas definitiv la data de ............, prin expirarea termenului prevăzut de Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare, pentru plata amenzii.
    Conform prevederilor art. 40 din Legea nr. 32/1968, procesul-verbal rămas definitiv constituie titlu executoriu. Ca urmare, va solicitam sa procedati la punerea sa în executare, potrivit prevederilor legale.

      Şef serviciu inspecţii, auditare, Oficiul juridic
         ........................... ...............


                                        -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016