Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 24 martie 2022  privind gestionarea şi operarea conturilor din registrul Uniunii al emisiilor de gaze cu efect de seră, aflate sub jurisdicţia statului român    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 24 martie 2022 privind gestionarea şi operarea conturilor din registrul Uniunii al emisiilor de gaze cu efect de seră, aflate sub jurisdicţia statului român

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 379 din 18 aprilie 2022
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 668 din 24 martie 2022, publicat în Monitorul Ofricial, Partea I, nr. 379 din 18 aprilie 2022.
──────────
    CAP. I
    Prevederi generale
    ART. 1
    (1) Prezentul regulament stabileşte modalitatea de gestionare şi operare a conturilor din registrul Uniunii al emisiilor de gaze cu efect de seră, aflate sub jurisdicţia statului român.
    (2) Registrul Uniunii asigură contabilizarea precisă a tranzacţiilor din cadrul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii şi este instituit în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Registrul Uniunii este o bază de date electronică standardizată şi securizată care conţine elemente de date comune folosite la urmărirea emiterii, deţinerii, transferului şi anulării, după caz, a certificatelor, precum şi la asigurarea accesului publicului şi a confidenţialităţii, după caz.

    CAP. II
    Organizarea şi atribuţiile administratorului naţional privind conturile din registrul Uniunii aflate sub jurisdicţia statului român
    ART. 2
    Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în calitate de administrator al conturilor din registrul Uniunii aflate sub jurisdicţia statului român, denumit în continuare administrator naţional, are următoarele atribuţii:
    a) se asigură că informaţiile deţinute şi prelucrate în temeiul Regulamentului delegat (UE) 2019/1.122 al Comisiei din 12 martie 2019 de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte funcţionarea registrului Uniunii, cu modificările şi completările ulterioare, îndeplinesc obligaţiile care le revin în temeiul art. 19 din Directiva 2003/87/CE;
    b) elaborează raportul privind situaţia unităţilor Kyoto, definite conform art. 3 lit. k) şi n) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) asigură accesul la conturile din registrul Uniunii aflate sub jurisdicţia statului român titularilor de conturi, împuterniciţilor acestora şi verificatorilor, cu respectarea prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2019/1.122, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) realizează operaţiuni privind deschiderea, blocarea, suspendarea accesului, închiderea în aşteptare a conturilor, închiderea conturilor şi revocarea verificatorilor;
    e) analizează documentaţia depusă de posibilii titulari de cont care trebuie sau doresc să îşi deschidă un cont sau să se înregistreze în registrul Uniunii;
    f) respectă legislaţia europeană şi pe cea naţională referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
    g) asigură suport tehnic operatorilor şi operatorilor de aeronave care desfăşoară activităţi prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind realizarea etapelor de conformare în registrul Uniunii ce constau în selectarea verificatorului contractat, propunerea emisiilor, predarea certificatelor şi alte operaţiuni specifice registrului Uniunii;
    h) emite certificatele de emisii de gaze cu efect de seră în contul operatorilor şi operatorilor de aeronave conform Deciziei Comisiei europene de aprobare a alocării cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, pentru fiecare an din perioada de comercializare;
    i) administrează datele şi informaţiile incluse în tabelul care conţine lista instalaţiilor care intră sub incidenţa schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, eligibile pentru alocarea cu titlu gratuit, şi numărul final de certificate de gaze cu efect de seră;
    j) transmite informaţiile solicitate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului cu privire la situaţia conturilor naţionale din registrul Uniunii;
    k) o dată la 5 ani, solicită operatorilor, operatorilor de aeronave şi verificatorilor depunerea documentelor prevăzute la art. 8, pentru a verifica dacă datele pentru deschiderea contului sunt în continuare complete, actualizate, exacte şi reale;
    l) o dată la 3 ani, solicită titularilor conturilor de tranzacţionare depunerea documentelor prevăzute la art. 8, pentru a verifica dacă informaţiile furnizate pentru deschiderea contului sunt în continuare complete, actualizate, exacte şi reale;
    m) înregistrează în registrul Uniunii verificatorii acreditaţi în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2.067/2018 al Comisiei din 19 decembrie 2018 privind verificarea datelor şi acreditarea verificatorilor în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 3
    Atribuţiile prevăzute la art. 2 sunt duse la îndeplinire de către personalul desemnat prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

    ART. 4
    Administratorul naţional gestionează următoarele categorii de conturi:
    a) conturi naţionale de depozit;
    b) conturi ale operatorilor care deţin instalaţii în care se desfăşoară activităţi prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) conturi ale operatorilor de aeronave care desfăşoară activităţi de aviaţie prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) conturi de tranzacţionare.


    ART. 5
    (1) Conturile naţionale de depozit sunt gestionate de către administratorul naţional sub coordonarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
    (2) Decizia de operare în conturile naţionale de depozit, cu privire la unităţi ale cantităţii atribuite, reduceri de emisii certificate, unităţi de reducere a emisiilor, unităţi de eliminare şi surplusul de alocări anuale, revine autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi se comunică, în scris, administratorului naţional.

    ART. 6
    Administratorul naţional nu răspunde pentru:
    a) consecinţele care decurg din utilizarea neautorizată şi necorespunzătoare a contului, care a avut loc înainte de notificarea cu privire la posibilitatea unei astfel de utilizări, adresată administratorului naţional de către reprezentanţii autorizaţi desemnaţi prin decizie a titularului de cont;
    b) pierderile sau defecţiunile apărute în sistem atunci când este afectată securitatea cibernetică;
    c) pierderile sau deteriorările survenite ca urmare a indisponibilităţii totale sau parţiale de funcţionare a registrului Uniunii;
    d) acţiuni care compromit stabilitatea economică generate de pierderile certificatelor deţinute de titularii de conturi.


    ART. 7
    Administratorul naţional este informat de către administratorul central cu privire la sistemul de operare al registrului şi adoptă măsurile de securitate corespunzătoare, informează şi avertizează titularii de cont în consecinţă.

    CAP. III
    Deschiderea conturilor în registrul Uniunii aflate sub jurisdicţia statului român
    ART. 8
    (1) Documentele ce stau la baza deschiderii conturilor, înregistrării verificatorilor în registrul Uniunii sunt publicate pe pagina de internet www.anpm.ro, la secţiunea Registrul Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră.
    (2) În cazul în care reprezentanţii nominalizaţi nu sunt cetăţeni români, documentele solicitate vor fi însoţite de o traducere legalizată, iar în cazul actului de identitate este necesară o copie însoţită de traducerea legalizată a documentului.
    (3) Cel puţin unul dintre reprezentanţii autorizaţi ai unui cont trebuie să fie angajat direct al organizaţiei.

    CAP. IV
    Conformarea operatorilor şi realizarea tranzacţiilor
    ART. 9
    (1) Pentru îndeplinirea obligaţiei de conformare, în scopul validării emisiilor pentru anul anterior, operatorul sau operatorul de aeronave are obligaţia de a selecta din lista verificatorilor înregistraţi de administratorul naţional verificatorul care a verificat raportul de monitorizare.
    (2) Operatorul sau operatorul de aeronave are obligaţia ca, până la data de 31 martie a fiecărui an, să îşi introducă în contul deschis în registrul Uniunii cifra emisiilor aferente anului anterior.
    (3) În cazul în care, până la data de 31 martie a fiecărui an, nu este introdusă şi validată cifra emisiilor verificate pentru anul anterior, contul se blochează automat.
    (4) Operaţiunile care se pot iniţia în cazul unui cont blocat sunt:
    a) introducerea cifrei emisiilor verificate;
    b) restituirea unui număr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră egal cu numărul total al emisiilor provenite de la instalaţia respectivă;
    c) actualizarea datelor aferente contului.

    (5) Ridicarea măsurilor de blocare a conturilor se va realiza la momentul îndeplinirii cerinţelor prevăzute la art. 22 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. V
    Tarife
    ART. 10
    Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, ca administrator naţional al conturilor din registrul Uniunii, aflate sub jurisdicţia statului român, percepe un tarif pentru deschiderea fiecărui tip de cont şi un tarif pentru administrarea contului pentru anul calendaristic respectiv, precum şi un tarif pentru înregistrarea verificatorilor.

    ART. 11
    (1) Valoarea tarifului pentru deschiderea conturilor operatorilor, operatorilor de aeronave, care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare, este de 200 de euro, achitată prin echivalentul în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naţionale a României în vigoare la data efectuării plăţii.
    (2) Valoarea tarifelor pentru administrarea conturilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte în funcţie de numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate anuale, respectiv contravaloarea a 100 de euro + 0,000596 euro/certificat, achitată prin echivalentul în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naţionale a României în vigoare la data efectuării plăţii.
    (3) Valoarea tarifelor pentru deschiderea conturilor de tranzacţionare este de 300 de euro, achitată prin echivalentul în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naţionale a României în vigoare la data efectuării plăţii.
    (4) Valoarea tarifelor pentru administrarea conturilor de tranzacţionare este de 250 de euro, achitată prin echivalentul în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naţionale a României în vigoare la data efectuării plăţii.
    (5) Valoarea tarifului pentru înregistrarea verificatorilor este de 250 de euro, achitată prin echivalentul în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naţionale a României în vigoare la data efectuării plăţii.
    (6) Cuantumul tarifelor prevăzute la alin. (2) şi (4) se achită anual, până cel târziu la data de 15 aprilie a anului următor celui pentru care se percepe tariful pentru administrarea contului.
    (7) Tarifele se achită în contul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului deschis la Trezoreria Statului - Sector 6, Bucureşti, care se afişează pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.
    (8) Neachitarea tarifelor pentru administrarea conturilor atrage după sine suspendarea conturilor.
    (9) Restabilirea accesului la cont se face după transmiterea dovezii privind achitarea tarifului.

    CAP. VI
    Confidenţialitatea datelor şi accesul publicului la informaţiile aferente registrului Uniunii
    ART. 12
    Informaţiile cu caracter public referitoare la registrul Uniunii se pun la dispoziţia publicului pe pagina de internet a autorităţii competente www.anpm.ro, secţiunea Registrul Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările ulterioare.

    ART. 13
    (1) Toate informaţiile aferente tuturor conturilor deţinute în registrul Uniunii aflate sub jurisdicţia statului român, tranzacţiilor realizate, codul unic de identificare a unităţii aferent certificatelor deţinute sau afectate de o tranzacţie sunt considerate confidenţiale şi sunt exceptate de la prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Titularii de cont şi verificatorii au obligaţia să păstreze confidenţialitatea informaţiilor privind evidenţa, manipularea şi păstrarea datelor, informaţiilor şi documentelor la care au acces.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016