Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 24 mai 2017  privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 24 mai 2017 privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 416 din 6 iunie 2017

──────────
    Aprobat de Ordinul nr. 668/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 6 iunie 2017.
──────────


     Preambul
     Scopul prezentului regulament este de a descrie condiţiile şi modalităţile de organizare şi desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (M.M.A.C.A).

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
     Activitatea de reprezentare externă a M.M.A.C.A. se asigură prin reprezentanţii săi în cadrul birourilor de promovare comercial-economică organizate în cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României sau în afara acestora.

    ART. 2
     Reprezentanţii M.M.A.C.A. din reţeaua economică de reprezentare externă au calitatea de membri ai Corpului diplomatic şi consular al României (C.D.C.R) pe perioada trimiterii lor în misiune în străinătate, în măsura în care sunt acreditaţi în această funcţie.

    ART. 3
     Trimiterea în misiune permanentă a personalului din cadrul aparatului propriu al M.M.A.C.A. de la nivel central (la data plecării având statut de funcţionar public sau diplomatic, personal detaşat, personal contractual) se face în urma promovării concursului intern şi cu condiţia obţinerii avizelor favorabile din partea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (O.R.N.I.S.S.) şi, respectiv, Ministerului Afacerilor Externe (M.A.E.), în baza numirii prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat.

    ART. 4
    (1) Concursul constă în parcurgerea următoarelor etape succesive:
    a) etapa selecţiei dosarelor de înscriere;
    b) etapa probei scrise;
    c) etapa interviului.

    (2) După fiecare etapă, fiecare candidat va primi calificativul "admis" sau "respins". Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
    (3) Concursul se anunţă, în mod obligatoriu, prin afişarea la sediul M.M.A.C.A. din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti şi pe pagina de internet a M.M.A.C.A. sau a Departamentului de comerţ exterior (DCE).
    (4) Prin excepţie de la art. 3, în cazul posturilor ce necesită o ocupare urgentă pentru asigurarea continuităţii activităţii Biroului de promovare comercial-economică (BPCE) poate fi aplicată procedura voluntariatului, prevăzută la art. 43.
    (5) Posturile care se scot la sesiunea de concurs sunt aprobate de ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, la propunerea secretarului de stat coordonator, iar lista acestora este avizată de către Serviciul resurse umane. Durata misiunii permanente în străinătate este, de regulă, de 4 ani.
    (6) La împlinirea duratei misiunii permanente, aceasta poate fi prelungită până la sosirea înlocuitorului, în situaţii excepţionale, prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat.
    (7) Prelungirea este aprobată prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, cu avizul secretarului de stat coordonator, pe baza unei evaluări de oportunitate realizate în cuprinsul unui memorandum întocmit de către direcţia de specialitate din cadrul M.M.A.C.A. împreună cu Serviciul resurse umane.

    ART. 5
    (1) Reprezentanţii M.M.A.C.A. sunt trimişi în misiune permanentă în străinătate în urma promovării concursului organizat în condiţiile prezentului regulament.
    (2) Poate ocupa un post în reţeaua externă a M.M.A.C.A personalul menţionat la art. 3 care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    1. are dreptul să ocupe o funcţie publică, conform prevederilor Constituţiei României, republicată, denumită în continuare Constituţie, şi ale legilor în vigoare;
    2. se bucură de toate drepturile politice şi civile prevăzute de Constituţie şi de legile în vigoare;
    3. nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei publice;
    4. nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;
    5. nu este incompatibil cu dobândirea calităţii de membru al C.D.C.R. Interdicţiile şi incompatibilităţile cu calitatea de membru al C.D.C.R. sunt cele prevăzute de Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, precum şi cele prevăzute de legislaţia generală în vigoare;
    6. are o stare de sănătate corespunzătoare, compatibilă cu exercitarea activităţilor specifice în domeniul relaţiilor externe şi în condiţiile climatice din ţara respectivă;
    7. a urmat, în ţară sau în străinătate, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale;
    8. are o vechime în muncă cumulată de:
    a) 16 ani pentru funcţia de ministru consilier;
    b) 12 ani pentru funcţia de consilier economic;
    c) 9 ani pentru funcţia de secretar economic I;
    d) 5 ani pentru funcţia de secretar economic II;
    e) 2 ani pentru funcţia de secretar economic III;
    f) 1 an pentru funcţia de ataşat,
    (i) activitate desfăşurată în domeniul comerţului exterior şi relaţiilor economice internaţionale;
    (ii) activitate desfăşurată în domeniul relaţiilor diplomatice sau afacerilor europene;
    (iii) activitate desfăşurată în cadrul autorităţilor publice centrale;


    9. nu a fost rechemat de la post din motive disciplinare în ultimii 5 ani;
    10. nu s-a aflat, în ultimii 2 ani, în situaţia neprezentării la post în mod nejustificat după ce a fost declarat admis la concursul organizat pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate sau ca urmare a aplicării unei proceduri de voluntariat;
    11. cunoaşte cel puţin o limbă străină (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, rusă şi/sau limba oficială a ţării de reşedinţă) şi îndeplineşte condiţiile specifice privind cunoaşterea limbilor străine dovedite prin deţinerea de certificate de competenţă lingvistică standard minim - nivel B1 (ori echivalent pentru certificatele obţinute înainte de anul 2008) sau parcurgerea unui program complet de licenţă/masterat/doctorat în specializarea limbilor străine a căror cunoaştere este impusă prin condiţiile specifice aprobate sau a unui program studiat integral în limbile respective cu atestare prin diplomă de licenţă/masterat/doctorat şi supliment la diplomă;
    12. a obţinut, la evaluarea performanţelor profesionale individuale din ultimul an lucrat, calificativul "foarte bine", iar, pentru personalul detaşat, deţine o recomandare similară calificativului "foarte bine" privind profilul profesional şi comportamental din partea angajatorului, cu referire la activitatea profesională şi performanţele sale în cadrul organizaţiei;
    13. deţine permis de conducere auto valabil, categoria B.

    (3) Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţia de vechime în muncă în domeniile prevăzute la alin. (2) pct. 8 cel mai târziu în ultima zi a perioadei de depunere a dosarelor de concurs.

    ART. 6
     La dosarul de concurs, fiecare candidat va depune o declaraţie pe propria răspundere (anexa nr. 2D) din care să rezulte că în situaţia în care va fi trimis în misiune permanentă va respecta următoarele obligaţii:
    1. să îndeplinească performanţele profesionale;
    2. să dovedească loialitate deplină şi necondiţionată faţă de statul român, să acţioneze cu competenţă şi bună-credinţă pentru aplicarea politicii externe şi pentru promovarea intereselor economice ale României, pentru îndeplinirea atribuţiilor şi a obiectivelor stabilite de conducerea M.M.A.C.A. în cuprinsul fişei postului şi al mandatului de activitate minimal prevăzut la art. 45;
    3. să cunoască şi să respecte prevederile Legii nr. 269/2003, cu modificările ulterioare, precum şi normele comune convenite cu M.A.E, privind activitatea reprezentanţilor M.M.A.C.A. în reţeaua economică externă;
    4. să cunoască şi să respecte legislaţia şi uzanţele din ţara în care urmează să îşi desfăşoare activitatea;
    5. să aibă, în toate împrejurările, o conduită profesională şi morală ireproşabilă şi să dea dovadă de responsabilitate în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
    6. să cunoască şi să respecte interdicţia de a folosi poziţia sa oficială pentru a-şi crea avantaje personale;
    7. să cunoască şi să respecte reglementările privind păstrarea secretului de stat, în condiţiile legii, precum şi confidenţialitatea operaţiunilor comerciale de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei;
    8. să nu desfăşoare, nici în străinătate, nici în ţară, activităţi incompatibile cu atribuţiile, responsabilităţile şi statutul de reprezentant al M.M.A.C.A., respectiv cu calitatea de membru al C.D.C.R.;
    9. să nu se implice în activităţile partidelor şi organizaţiilor politice din ţară şi din străinătate şi să nu fie membru al acestora;
    10. să informeze imediat conducerea M.M.A.C.A. în legătură cu orice schimbare relevantă din perspectiva raporturilor contractuale intervenită în situaţia lui şi a membrilor de familie însoţitori la post, aflaţi sau nu în întreţinere.


    CAP. II
    Organizarea şi desfăşurarea concursului intern pentru ocuparea posturilor din reţeaua externă a M.M.A.C.A.

    SECŢIUNEA 1
    Organizarea concursului

    ART. 7
     Prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de proba scrisă, se aprobă:
    a) organizarea concursului pentru ocuparea posturilor din reţeaua externă;
    b) numărul, distribuţia geografică a posturilor scoase la concurs;
    c) perioada de înscriere a candidaţilor;
    d) perioada şi locul la care va avea loc concursul;
    e) bibliografia de concurs;
    f) condiţiile specifice de desfăşurare a concursului;
    g) datele de contact pentru transmiterea documentelor solicitate pe parcursul procedurii de concurs sau îndeplinirea etapelor concursului.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Etapele concursului

    ART. 8
     Procedura de concurs implică parcurgerea următoarelor etape:
    a) înscrierea candidaţilor;
    b) constituirea comisiei de concurs;
    c) constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
    d) selecţia dosarelor de concurs;
    e) publicarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs;
    f) depunerea şi analiza contestaţiilor privind selecţia dosarelor de concurs;
    g) publicarea rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor de concurs;
    h) susţinerea probei scrise;
    i) publicarea rezultatelor probei scrise;
    j) depunerea şi analiza contestaţiilor privind proba scrisă;
    k) publicarea rezultatelor contestaţiilor privind proba scrisă;
    l) programarea interviului;
    m) desfăşurarea interviului;
    n) evaluarea candidaţilor;
    o) publicarea listei candidaţilor declaraţi "admişi", respectiv "respinşi";
    p) depunerea şi analiza contestaţiilor privind admiterea sau respingerea candidaţilor;
    r) publicarea rezultatului analizei contestaţiilor.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor

    ART. 9
    (1) În vederea desfăşurării concursului de ocupare a posturilor vacante din reţeaua economică externă a M.M.A.C.A., prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat se constituie:
    a) comisia de concurs, alcătuită dintr-un preşedinte şi 4 membri, toţi cu drept de vot, unul-doi membri supleanţi, precum şi 2 secretari de comisie şi un secretar supleant;
    b) comisia de soluţionare a contestaţiilor, alcătuită dintr-un preşedinte şi 2 membri, toţi cu drept de vot, un membru supleant, precum şi un secretar de comisie şi un secretar supleant.

    (2) Membrii comisiei de concurs, respectiv de soluţionare a contestaţiilor vor fi aprobaţi de ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat din rândul următoarelor categorii de personal: secretari de stat din M.M.A.C.A., personal de conducere din M.M.A.C.A. care gestionează problematica reţelei economice de reprezentare externă, secretar general, secretari generali adjuncţi, personal cu funcţii de conducere din M.M.A.C.A., consilieri din aparatul de lucru al cabinetelor ministrului şi secretarilor de stat, precum şi specialişti cooptaţi. Comisia de concurs poate solicita asistenţa unor specialişti în limbi străine.
    (3) Preşedintele comisiei de concurs va fi un secretar de stat din M.M.A.C.A.
    (4) Din componenţa secretariatului comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor minim un secretar şi secretarul supleant sunt persoane din cadrul Serviciului resurse umane, numite prin ordinul prevăzut la alin. (1).

    ART. 10
    (1) Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor se află în situaţia de conflict de interese, specific procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) au calitatea de soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
    b) au relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale ale lor sau ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării.

    (2) Membrii comisiilor prevăzute la art. 9 (preşedinţii, membrii şi secretarii), înainte de exercitarea acestei calităţi, vor depune o declaraţie pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 2A, privind luarea la cunoştinţă a situaţiilor de conflict de interese stipulate în prezentul regulament.
    (3) Niciunul dintre membrii comisiei de concurs nu poate coincide cu membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Înscrierea la concurs

    ART. 11
    (1) În vederea participării la concurs, candidaţii au la dispoziţie 10 zile lucrătoare, începând cu ziua următoare publicării anunţului prevăzut la art. 4 alin. (3), pentru înscriere şi depunerea dosarelor de concurs.
    (2) Depunerea dosarelor de concurs în vederea înscrierii se face personal de către fiecare candidat sau prin împuternicit, pe baza unei procuri notariale, la sediul M.M.A.C.A. din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, conform unui program anunţat pe pagina de internet a M.M.A.C.A. sau a Departamentului de comerţ exterior şi la sediu, cu respectarea termenelor prevăzute de prezentul regulament. Documentele se îndosariază şi se numerotează pe fiecare filă, iar totalul numărului paginilor se înscrie pe prima filă. Pe coperta dosarului se vor preciza şi menţiunea "dosar de concurs", precum şi ziua, luna şi anul depunerii.
    (3) În cazul personalului aflat la post în urma unei proceduri de voluntariat, candidaţii pot trimite documentele necesare în format electronic (scanate) la adresa de e-mail stabilită conform art. 7 lit. g). În cazul acestora din urmă, documentele vor fi transmise în perioada de înscriere anunţată printr-un singur email, iar, dacă nu este posibil, prin e-mail-uri succesive, pe parcursul aceleiaşi zile calendaristice. Documentele se printează de către secretarii comisiei, se numerotează pe fiecare filă, iar totalul numărului paginilor se înscrie pe prima filă şi se îndosariază.
    (4) După depunere, dosarul de concurs nu mai poate fi completat decât la solicitarea expresă a membrilor comisiei.

    ART. 12
     În perioada de înscriere, candidaţii vor depune un dosar de concurs, care va conţine, în mod obligatoriu:
    1. cerere de înscriere la concurs - formular tipizat, conform anexei nr. 1A la prezentul regulament, care cuprinde, în mod obligatoriu, evaluarea superiorului ierarhic din anul anterior lucrat, cu precizarea calificativului, semnătura candidatului şi data înscrierii;
    2. copie act de identitate valabil;
    3. curriculum vitae, tehnoredactat potrivit modelului comun european aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, semnat pe fiecare pagină;
    4. scrisoare de intenţie, redactată în limba română şi tradusă de către candidat în una dintre limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, rusă şi/sau limba oficială a ţării de reşedinţă; din scrisoare trebuie să rezulte calificarea şi interesul candidatului pentru postul vizat;
    5. copie a certificatului de competenţă lingvistică, standard minim - nivel B1, conform Cadrului european de referinţă pentru limbi (sau echivalent pentru certificatele obţinute înainte de anul 2008), sau copie diplome de licenţă/masterat/doctorat în limbi străine cunoscute, pentru cel puţin o limbă străină care trebuie să fie engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, rusă şi/sau limba oficială a ţării de reşedinţă, după caz;
    6. copie a diplomei de studii de licenţă sau echivalentă; copie a atestatului de recunoaştere/echivalare a actelor de studii emis de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru studiile efectuate în străinătate, dacă este cazul; copii ale altor diplome şi certificate care atestă pregătirea candidaţilor;
    7. copie carnet de muncă şi/sau original adeverinţe, care să ateste vechimea în muncă în domeniile prevăzute la art. 5 alin. (2)pct. 8; vechimea în muncă în domeniile indicate se probează cu carnetul de muncă şi/sau cu adeverinţă eliberată de angajator, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al acestuia (nume, prenume, funcţie în clar) şi/sau responsabilul de resurse umane, în care va fi inclusă următoarea formulare: "Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverinţă sunt reale, exacte şi complete (cu excepţia documentelor emise de instituţiile publice).";
    8. aviz psihologic personal, precum şi o adeverinţă medicală (nu mai vechi de 90 de zile lucrătoare), care constată faptul că cel în cauză este "apt de muncă";
    9. certificatul de cazier judiciar valabil la momentul depunerii dosarului de concurs;
    10. copia permisului de conducere auto categoria B valabil;
    11. copie a fişei/raportului de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimul an lucrat sau recomandare de la ultimul loc de muncă pentru ultimul an lucrat; în recomandarea de la ultimul loc de muncă se va specifica expres de către angajator dacă evaluarea este echivalentă calificativului "foarte bine";
    12. declaraţii pe propria răspundere, conform anexelor nr. 2B, respectiv nr. 2C la prezentul regulament, privind îndeplinirea următoarelor condiţii:
    a) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;
    b) nu este membru al unui partid politic sau organizaţie politică;
    c) are dreptul să ocupe o funcţie publică, conform prevederilor Constituţiei şi ale legilor în vigoare;
    d) se bucură de toate drepturile politice şi civile prevăzute de Constituţie şi de legile în vigoare;
    e) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei publice;
    f) nu este incompatibil cu dobândirea calităţii de membru al C.D.C.R. Interdicţiile şi incompatibilităţile cu calitatea de membru al C.D.C.R. sunt cele prevăzute de Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, precum şi cele prevăzute de legislaţia generală în vigoare;
    g) nu a fost rechemat de la post din motive disciplinare în ultimii 5 ani;
    h) nu s-a aflat, în ultimii 2 ani, în situaţia neprezentării la post în mod nejustificat după ce a fost declarat admis la concursul organizat pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate sau ca urmare a aplicării unei proceduri de voluntariat;
    i) nu îşi va folosi poziţia oficială pentru a obţine avantaje personale;
    j) a luat cunoştinţă de faptul că un ulterior aviz negativ al O.R.N.I.S.S. sau M.A.E anulează rezultatele concursului, iar, după plecarea la post, are ca efect încheierea misiunii în străinătate;
    k) a luat cunoştinţă de prevederile prezentului regulament.    SECŢIUNEA a 5-a
    Selecţia şi evaluarea dosarelor de concurs

    ART. 13
     Selecţia dosarelor de concurs se realizează de către comisia de concurs, care analizează respectarea condiţiilor de participare la concurs pe baza documentelor depuse de către candidaţi la dosarul de concurs. Aceştia întocmesc un referat de selecţie a dosarelor, care cuprinde lista candidaţilor admişi şi respinşi, precum şi motivele respingerii. În termen de cel mult două zile lucrătoare după expirarea termenului de înscriere, comisia de concurs avizează referatul şi efectuează selecţia dosarelor, comisia va elabora un proces-verbal privind rezultatele selecţiei dosarelor, în ordinea alfabetică a candidaţilor, cu menţiunea "admis" sau "respins" însoţită, după caz, de motivele respingerii dosarului.

    ART. 14
    (1) Lista candidaţilor, în ordinea alfabetică, cu menţiunea "admis" sau "respins", însoţită, după caz, de motivele respingerii dosarului de concurs, se afişează la sediul M.M.A.C.A. din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
    (2) Candidaţii au dreptul de a contesta în scris, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, rezultatele selecţiei dosarelor, cu menţiunea clară şi vizibilă în susul paginii "Contestaţie concurs", arătând ziua, luna şi anul. Contestaţia se transmite secretariatului Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la sediul M.M.A.C.A. din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti, prin registratură. Nerespectarea termenului duce la decăderea din acest drept.
    (3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează în termen de cel mult două zile lucrătoare contestaţiile depuse şi afişează lista rezultatelor contestaţiilor la sediul M.M.A.C.A. din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, pe baza unui proces-verbal semnat de fiecare membru.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Organizarea şi susţinerea probei scrise

    ART. 15
    (1) Proba scrisă se va desfăşura în maximum două zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor eventualelor contestaţii de la selecţia dosarelor de concurs, iar data şi locul desfăşurării acesteia vor fi anunţate pe pagina de internet şi la sediul M.M.A.C.A. cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de data susţinerii acestuia.
    (2) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă în limba română şi/sau engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, rusă şi/sau limba oficială a ţării de reşedinţă şi se susţine de către candidaţii care au fost declaraţi admişi la selecţia dosarelor de concurs. Promovarea acesteia condiţionează participarea la proba interviu.

    ART. 16
     Proba scrisă va evalua cunoştinţele teoretice şi abilităţile din domeniile de competenţă ale M.M.A.C.A., precum şi cultura generală şi economică. În cadrul probei scrise se pot testa cunoştinţele şi abilităţile în utilizarea uneia dintre limbile străine declarate a fi cunoscute de către candidat, dintre cele prevăzute la art. 5 alin. (2) pct. 11. Bibliografia aferentă va fi publicată concomitent cu anunţul privind desfăşurarea concursului.

    ART. 17
     Comisia de concurs stabileşte subiectele şi alcătuieşte seturile de subiecte pentru proba scrisă, în ziua în care se desfăşoară proba scrisă.

    ART. 18
     Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs se elaborează minimum două seturi de subiecte care vor fi prezentate candidaţilor pentru fiecare post, conform dispoziţiilor art. 24.

    ART. 19
    (1) Seturile de subiecte se semnează de toţi membrii comisiei de concurs şi se închid în plicuri sigilate purtând ştampila Serviciului resurse umane.
    (2) Comisia de concurs stabileşte punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică candidaţilor odată cu subiectele. Până la ora stabilită pentru terminarea probei scrise a concursului, membrii comisiei de concurs au obligaţia de a stabili baremul de corectare a subiectelor. Acesta se afişează la locul desfăşurării concursului, anterior corectării lucrărilor.

    ART. 20
     Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a paşaportului. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea buletinului, a cărţii de identitate sau a paşaportului sunt consideraţi absenţi.

    ART. 21
     După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

    ART. 22
     Pentru asigurarea corectitudinii şi pentru preîntâmpinarea fraudelor în timpul concursului, membrii comisiei de concurs pot reaşeza candidaţii în sală.

    ART. 23
     Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.

    ART. 24
     La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă candidaţilor seturile de subiecte şi invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs.

    ART. 25
     După începerea comunicării subiectelor candidaţilor le este interzis să comunice între ei. De asemenea este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricărei persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum şi a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfăşurării probei.

    ART. 26
     În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare, a telefoanelor mobile, computerelor personale, PDA-urilor sau a oricăror mijloace de comunicare la distanţă.

    ART. 27
     Orice fraudă sau încercare de fraudă dovedită se sancţionează prin eliminarea din concurs. În aceste cazuri, persoanele care supraveghează desfăşurarea probei îl sesizează de îndată pe preşedintele comisiei de concurs, care întocmeşte un proces-verbal despre constatările făcute şi măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu menţiunea "fraudă".

    ART. 28
     Lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de către secretariatul comisiei de concurs, purtând ştampila M.M.A.C.A. stabilită de către comisia de concurs pe fiecare filă. Prima filă, după înscrierea numelui şi a prenumelui în colţul din dreapta, se lipeşte astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate şi se aplică ştampila menţionată mai sus. La redactarea lucrărilor se poate folosi numai cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră.

    ART. 29
     Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă la finalizarea acesteia ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.

    ART. 30
    (1) Notarea se face de la minimum 0 la maximum 10.
    (2) Pentru a fi declaraţi "admişi", la proba scrisă, candidaţii trebuie să obţină o notă de minimum 7.
    (3) Notarea probei scrise se face în termen de cel mult două zile lucrătoare de la susţinerea probei. Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare lucrare scrisă şi se consemnează în procesul-verbal semnat de toţi membrii comisiei de concurs. Acordarea punctajului pentru proba scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
    (4) Rezultatul probei scrise cu punctajele obţinute de fiecare dintre candidaţi şi menţiunea "admis" ori "respins" se afişează la sediul M.M.A.C.A. din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la susţinerea probei.

    ART. 31
    (1) Candidaţii au dreptul de a contesta în scris, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, rezultatele probei scrise. Contestaţia va conţine menţiunea clară şi vizibilă în susul paginii "contestaţie concurs", precum şi ziua, luna şi anul şi se va transmite secretariatului Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la sediul M.M.A.C.A. din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti, prin registratură, iar nerespectarea termenului duce la decăderea din acest drept.
    (2) Contestaţiile se soluţionează şi rezultatele se afişează la sediul M.M.A.C.A. din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti în termen de cel mult două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere; decizia majorităţii membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor, consemnată într-un proces-verbal semnat de toţi membrii, este definitivă.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Organizarea şi susţinerea interviului

    ART. 32
    (1) Evaluarea candidaţilor declaraţi admişi la proba scrisă va avea loc sub forma unui interviu. Interviul va avea loc în minimum două zile de la data publicării rezultatelor probei scrise. Informaţiile cu privire la programarea candidaţilor, data şi locul desfăşurării interviului vor fi publicate pe pagina de internet şi/sau la sediul M.M.A.C.A. cu cel puţin o zi lucrătoare înaintea desfăşurării lui.
    (2) Criteriile de evaluare la interviu vor fi, în principal: cunoaşterea evoluţiilor macroeconomice globale, a problematicilor şi priorităţilor macroeconomice şi financiare europene, a relaţiilor economice bilaterale sau, după caz, a problematicii multilaterale, abilităţile de comunicare, claritatea şi logica afirmaţiilor, motivaţia candidatului, precum şi cunoştinţele şi abilităţile acestuia în utilizarea limbilor străine.
    (3) Cunoaşterea la nivelul prevăzut la art. 5 alin. (2) pct. 11 a uneia dintre limbile oficiale ale ţărilor de reşedinţă pentru postul pentru care a optat candidatul poate reprezenta un avantaj profesional în evaluarea şi selecţia candidaţilor.
    (4) Interviul va fi înregistrat cu acordul scris al candidatului. Înregistrările sunt utilizate exclusiv în scopul concursului şi sunt păstrate în condiţiile legii. Refuzul înregistrării va conduce la respingerea candidaturii.
    (5) Interviul se poate desfăşura parţial/total în limba română, limba/limbile prevăzută(e) la art. 5 alin. (2) pct. 11 declarată(e), respectiv la alin. (3) al prezentului articol.

    ART. 33
     După finalizarea interviului, comisia de concurs evaluează candidaţii care au fost prezenţi la interviu în conformitate cu criteriile menţionate la art. 34. Fiecare membru al comisiei de concurs acordă fiecărui candidat o notă de la 1 la 10.

    ART. 34
     Se declară "admis" candidatul care a obţinut nota cea mai mare pentru postul pe care a concurat, rezultată din media aritmetică a notelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

    ART. 35
    (1) În cazul în care niciun candidat pe un post nu este declarat "admis", postul respectiv rămâne neocupat urmând a fi supus procedurii de voluntariat sau se poate prelungi mandatul ocupantului actual până la sosirea înlocuitorului, prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat.
    (2) Comisia de concurs stabileşte lista candidaţilor admişi pentru trimiterea în misiune permanentă, cu precizarea numelui şi a postului aferent, precum şi a celor respinşi şi întocmeşte un proces-verbal semnat de toţi membrii, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data finalizării concursului.

    ART. 36
     În aceeaşi zi, secretariatul comisiei va afişa, la sediul M.M.A.C.A. din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti, listele finale ale candidaţilor declaraţi "admişi", respectiv "respinşi" la sesiunea de concurs pentru ocuparea posturilor din reţeaua externă, pe baza procesului-verbal întocmit de comisia de concurs.

    ART. 37
     Pe baza procesului-verbal, Serviciul resurse umane întocmeşte în maximum 3 zile lucrătoare un memorandum care va fi supus aprobării ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, cu avizul preşedintelui comisiei de concurs.

    ART. 38
     Mobilitatea personalului va avea loc după îndeplinirea tuturor procedurilor specifice trimiterii în misiune permanentă, într-un interval de maximum 6 luni de la data promovării concursului.

    ART. 39
     Structura responsabilă a M.M.A.C.A. va solicita O.R.N.I.S.S. avizul de acces la documente clasificate pentru cei care nu îl deţin sau adaptarea avizului viitorului reprezentant în reţeaua economică externă privind accesul la documente clasificate, respectiv prelungirea autorizării anterioare, conform condiţiilor de activitate, pentru cei care deţin aviz de acces.

    ART. 40
     Serviciul resurse umane al M.M.A.C.A. va solicita avizul M.A.E. cu privire la fiecare candidat declarat "admis" pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate.

    ART. 41
     Plecarea la post în reţeaua economică externă a M.M.A.C.A. este condiţionată de obţinerea avizului favorabil de la O.R.N.I.S.S. şi a avizului M.A.E. Retragerea oricăruia dintre aceste avize pe parcursul misiunii permanente în străinătate impune încheierea acesteia în regim de urgenţă.

    ART. 42
     Simultan, Serviciul resurse umane va solicita Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (C.N.S.A.S.), în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările ulterioare, verificarea dosarelor persoanelor care urmează să facă parte din reţeaua externă, în vederea obţinerii confirmării faptului că nu au desfăşurat activitate de poliţie politică.

    CAP. III
    Organizarea şi desfăşurarea procedurii de voluntariat pentru trimiterea reprezentanţilor M.M.A.C.A. în misiune permanentă cu durata de 13 luni

    ART. 43
    (1) Procedura voluntariatului presupune trimiterea reprezentanţilor M.M.A.C.A. în misiune permanentă cu durata de 13 luni pe posturile vacante sau neocupate după concurs şi constă în:
    a) identificarea şi stabilirea, de către direcţia de zonă cu consultarea Serviciului resurse umane, a posturilor ce urmează a fi ocupate în acest mod prin elaborarea unui memorandum, cu avizul secretarului de stat coordonator şi cu aprobarea ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat;
    b) anunţarea procedurii prin afişarea la sediul M.M.A.C.A. din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti, pe site-ul M.M.A.C.A. şi D.C.E. Anunţul cuprinde informaţiile prevăzute la art. 7 lit. b) şi c);
    c) depunerea de către candidaţi la Serviciul resurse umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la anunţarea demarării procedurii, a unei cereri-formular tipizat, conform anexei nr. 1B la prezentul regulament, şi a unui curriculum vitae tehnoredactat potrivit modelului comun european aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004;
    d) primirea, analizarea şi selectarea candidaturilor de către o comisie formată din 3 membri care gestionează problematica reţelei externe - un secretar de stat coordonator, un director din Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi o persoană din cadrul Serviciului resurse umane - numită prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat şi care stabileşte lista candidaţilor admişi în urma evaluării compatibilităţii şi potenţialului candidaţilor în raport cu cerinţele posturilor supuse procedurii voluntariatului;
    e) lista candidaţilor admişi este avizată de secretarul de stat coordonator şi aprobată prin memorandum de ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat.

    (2) Personalul selectat va putea fi trimis în misiune numai după depunerea documentelor prevăzute la art. 12 şi după obţinerea avizelor favorabile O.R.N.I.S.S. şi M.A.E.
    (3) Postul căruia i s-a aplicat procedura de voluntariat se scoate la concurs în următoarea sesiune, conform prezentului regulament, sau perioada se prelungeşte prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat.

    CAP. IV
    Alte dispoziţii

    ART. 44
     Personalul declarat "admis" pentru trimiterea în misiune permanentă va efectua un program de pregătire care va fi stabilit de M.M.A.C.A., respectiv M.A.E. Programul de pregătire va fi aprobat de secretarul de stat coordonator.

    ART. 45
     La încheierea programului de pregătire, persoana selecţionată va supune aprobării ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat un mandat de activitate minimal pentru primele 12 luni de activitate în străinătate, respectiv 13 luni pentru perioada de voluntariat, elaborat sub îndrumarea directorului direcţiei de specialitate şi avizat de secretarul de stat coordonator. Mandatul de activitate minimal conţine obiective de acţiune concrete, cu termene bine precizate şi reprezintă principalul indicator de evaluare profesională a personalului trimis la post. Mandatul de activitate minimal va fi reînnoit anual pe perioada misiunii permanente în străinătate. Neîndeplinirea mandatului de activitate minimal şi/sau a criteriilor de performanţă din motive imputabile persoanei selecţionate conduce la rechemarea personalului de la post şi încetarea imediată a misiunii permanente.

    ART. 46
    (1) Trimiterea la post şi încheierea misiunii în exterior se fac pe baza ordinului ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat.
    (2) Prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat se stabilesc funcţia, salariul de bază şi alte drepturi băneşti în valută, nivelul încadrării în ţară (în funcţie publică, diplomatică sau contractuală).
    (3) În funcţie de politica economică şi de promovare a intereselor economice ale României, posturile din reţeaua economică externă pot fi redistribuite.

    ART. 47
     La împlinirea vârstei de pensionare, stabilită prin legislaţia în vigoare, mandatul celor aflaţi în misiune în străinătate încetează de drept.

    ART. 48
    (1) Secretarul de stat coordonator poate propune ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat emiterea unui ordin privind rechemarea personalului de la post în orice moment, dacă apar anumite circumstanţe care necesită o asemenea măsură, respectiv neîndeplinirea imputabilă personalului a mandatului, rezultate nesatisfăcătoare în activitate, motive disciplinare, abateri pe parcursul misiunii de la criteriile care au stat la baza selecţionării pentru reprezentarea oficială externă etc.
    (2) Motivele, precum şi situaţia detaliată privind circumstanţele rechemării de la post înainte de finalul mandatului se prezintă în cuprinsul unui memorandum întocmit de direcţia de specialitate cu avizul secretarului de stat coordonator şi cu aprobarea ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat.
    (3) Încheierea imediată a misiunii se poate decide în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 6.
    (4) În cazurile în care se decide rechemarea de la post din motive disciplinare, persoana respectivă nu va avea dreptul să candideze pentru ocuparea unui alt post în străinătate, ca reprezentant al M.M.A.C.A., timp de 5 ani de la data rechemării.

    ART. 49
     Secretarul de stat coordonator poate propune ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat transferul provizoriu sau permanent al unui reprezentant al M.M.A.C.A. dintr-o ţară în alta, în timpul misiunii permanente în străinătate, cu deplasarea directă sau prin Bucureşti, în funcţie de priorităţile strategice de natură politică-economică, prin emiterea unui ordin ministerial în acest sens. Reprezentantul M.M.A.C.A. va fi numit în noul post, în urma obţinerii avizului favorabil de la M.A.E.

    ART. 50
     La începerea/încheierea misiunii permanente în străinătate se poate avea în vedere o perioadă necesară predării-preluării, conform art. 20 alin. (4) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fără a depăşi 10 zile calendaristice.

    ART. 51
     Durata concediilor de odihnă este cea prevăzută de legislaţia în vigoare. Plecarea în misiune permanentă este condiţionată de efectuarea integrală a concediului de odihnă pe anul în curs, în condiţiile legii.

    ART. 52
     Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate are obligaţia efectuării perioadei de instruire specifică în cadrul direcţiilor de specialitate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 837/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 53
     Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia de a parcurge procedurile specifice în vederea trimiterii în misiune permanentă în străinătate, inclusiv etapa de pregătire, şi de a se prezenta la post la data stabilită.

    ART. 54
     În cazul neprezentării la post în mod nejustificat, persoanele declarate admise la concursul organizat în acest sens nu mai pot participa la un alt concurs de trimitere în misiune permanentă sau procedură de voluntariat o perioadă de 2 ani.

    ART. 55
     Anexele nr. 1A, 1B, 2A-2D fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1A
la regulament

     Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
     FORMULAR DE ÎNSCRIERE
     Concurs intern de ocupare a posturilor din reţeaua externă a M.M.A.C.A.
    I. Se completează de către candidat
     Numele şi prenumele candidatului:
     Funcţia:
     Structura organizatorică:
     Telefon (interior, dacă este cazul):
     Opţiunea - denumirea postului scos la concurs
     ....................................................................

    II. Se completează de către şeful ierarhic direct
     Evaluarea superiorului ierarhic - prezentarea realizărilor profesionale şi abilităţilor ce îl recomandă pe candidat pentru trimiterea în misiune permanentă
     .............

     ┌─────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬──────────┐
     ├─────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┤
     │Numele şi prenumele superiorului ierarhic│/Funcţia│ /Data │/Semnătura│
     └─────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴──────────┘


    III. Se completează olograf de către candidat
     Motivaţia candidatului pentru înscrierea la concurs - Precizaţi motivaţia înscrierii pentru postul menţionat. De asemenea prezentaţi obiectivele dumneavoastră de carieră, precum şi abilităţile personale (altele decât cele referitoare la formarea profesională).
     Declar că am luat cunoştinţă de prevederile Regulamentului privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a M.M.A.C.A., aprobat prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 668/2017.

     ┌────────────────────────────────┬────────┬───────┬──────────┐
     ├────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┤
     │Numele şi prenumele candidatului│/Funcţia│ /Data │/Semnătura│
     └────────────────────────────────┴────────┴───────┴──────────┘


    ANEXA 1B
la regulament

     FORMULAR DE ÎNSCRIERE
     Ocupare post din reţeaua externă a
     M.M.A.C.A. prin aplicarea procedurii voluntariatului
    I. Se completează de către candidat
     Numele şi prenumele candidatului:
     Funcţia:
     Structura organizatorică:
     Telefon (interior, dacă este cazul):
     Postul din reţeaua externă a M.M.A.C.A. pentru care se depune candidatura şi care urmează a fi ocupat prin aplicarea procedurii voluntariatului:
     ..........................................................................

    II. Se completează de către şeful ierarhic direct
     Evaluarea superiorului ierarhic - prezentarea realizărilor profesionale şi abilităţilor ce îl recomandă pe candidat pentru trimiterea în misiune permanentă.

     ┌─────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬──────────┐
     ├─────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┤
     │Numele şi prenumele superiorului ierarhic│/Funcţia│ /Data │/Semnătura│
     └─────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴──────────┘
     ┌─────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬──────────┐
     ├─────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┤
     │Numele şi prenumele candidatului │/Funcţia│ /Data │/Semnătura│
     └─────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴──────────┘


    III. Se completează de către candidat
     Motivaţia candidatului pentru înscriere - Precizaţi motivaţia înscrierii, precum şi obiectivele dumneavoastră de carieră şi abilităţile personale (altele decât cele referitoare la formarea profesională).

     ┌─────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬──────────┐
     ├─────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┤
     │Numele şi prenumele candidatului │/Funcţia│ /Data │/Semnătura│
     └─────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴──────────┘


    ANEXA 2A
la regulament

     DECLARAŢIE
     Subsemnatul, ........................., cetăţean ........................., născut la data de ..............., în localitatea ..........................., domiciliat în ......................, str. ....................... nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ....., ap. ......, sectorul/judeţul ..............., posesor al ....., seria ...... nr. ........., eliberat de ..................., la data de ................, cod numeric personal ...........................,
     în calitate de membru al comisiei de concurs/comisiei de soluţionare a contestaţiilor, declar pe propria răspundere că:
     Am luat cunoştinţă de situaţiile de conflict de interese prevăzute la art. 10 din Regulamentul privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a M.M.A.C.A., aprobat prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 668/2017, şi nu mă aflu în niciuna dintre acestea.

     Data ......................
     Semnătura .................
    ANEXA 2B
la regulament

     DECLARAŢIE
     Subsemnatul, ........................., cetăţean ........................., născut la data de ..............., în localitatea ..........................., domiciliat în ......................, str. ....................... nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ....., ap. ......, sectorul/judeţul ..............., posesor al ....., seria ...... nr. ........., eliberat de ..................., la data de ................, cod numeric personal ...........................,
     cunoscând dispoziţiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:
    - nu am desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;
    – nu sunt membru al unui partid politic sau organizaţie politică;
    – am dreptul să ocup o funcţie publică, conform prevederilor Constituţiei României, republicată, şi ale legilor în vigoare;
    – mă bucur de toate drepturile politice şi civile prevăzute de Constituţia României, republicată, şi de legile în vigoare;
    – nu am fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care m-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei publice;
    – nu sunt incompatibil cu dobândirea calităţii de membru al Corpului diplomatic şi consular al României. Interdicţiile şi incompatibilităţile cu calitatea de membru al Corpului diplomatic şi consular al României sunt cele prevăzute de Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, precum şi cele prevăzute de legislaţia în vigoare;
    – nu am fost rechemat de la post din motive disciplinare în ultimii 5 ani;
    – nu m-am aflat, în ultimii 2 ani, în situaţia neprezentării la post în mod nejustificat după ce am fost declarat admis la concursul organizat pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate sau ca urmare a aplicării unei proceduri de voluntariat.

     Dau prezenta declaraţie în calitate de candidat la concursul pentru ocuparea unui post în reţeaua externă a M.M.A.C.A.

     Data ......................
     Semnătura .................
    ANEXA 2C
la regulament

     DECLARAŢIE
     Subsemnatul, ........................., cetăţean ........................., născut la data de ..............., în localitatea ..........................., domiciliat în ......................, str. ....................... nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ....., ap. ......, sectorul/judeţul ..............., posesor al ....., seria ...... nr. ........., eliberat de ..................., la data de ................, cod numeric personal ...........................,
     în calitate de candidat la concursul pentru ocuparea unui post în reţeaua externă a M.M.A.C.A., declar pe propria răspundere că:
    - nu îmi voi folosi poziţia oficială în străinătate pentru obţinerea de avantaje personale;
    – am luat cunoştinţă de prevederile Regulamentul privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a M.M.A.C.A., aprobat prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 668/2017;
    – am luat cunoştinţă de faptul că avizul negativ al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (O.R.N.I.S.S.), respectiv ai Ministerului Afacerilor Externe (M.A.E.) privind accesul la documente clasificate anulează rezultatele concursului, iar după plecarea la post are ca efect încheierea misiunii în străinătate.


     Data ......................
     Semnătura .................
    ANEXA 2D
la regulament

     DECLARAŢIE
     Subsemnatul, ........................., cetăţean ........................., născut la data de ..............., în localitatea ..........................., domiciliat în ......................, str. ....................... nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ....., ap. ......, sectorul/judeţul ..............., posesor al ....., seria ...... nr. ........., eliberat de ..................., la data de ................, cod numeric personal ...........................,
     în calitate de candidat la concursul pentru ocuparea unui post în reţeaua externă a M.M.A.C.A., declar pe propria răspundere că, în situaţia în care voi fi trimis în misiune permanentă, voi respecta următoarele obligaţii:
    - să îndeplinesc performanţele profesionale;
    – să dovedesc loialitate deplină şi necondiţionată faţă de statul român, să acţionez cu competenţă şi bună-credinţă pentru aplicarea politicii externe şi pentru promovarea intereselor economice ale României, pentru îndeplinirea atribuţiilor şi a obiectivelor stabilite de conducerea (M.M.A.C.A.) în cuprinsul fişei postului şi al mandatului de activitate minimal prevăzut la art. 45 din Regulamentul privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a M.M.A.C.A, aprobat prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 668/2017;
    – să cunosc şi să respect prevederile Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, precum şi normele comune convenite cu Ministerul Afacerilor Externe privind activitatea reprezentanţilor M.M.A.C.A. în reţeaua economică externă;
    – să cunosc şi să respect legislaţia şi uzanţele din ţara în care urmează să îmi desfăşor activitatea;
    – să am în toate împrejurările o conduită profesională şi morală ireproşabilă şi să dau dovadă de responsabilitate în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
    – să cunosc şi să respect interdicţia de a folosi poziţia mea oficială pentru a-mi crea avantaje personale;
    – să cunosc şi să respect reglementările privind păstrarea secretului de stat, în condiţiile legii, precum şi confidenţialitatea operaţiunilor comerciale de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei;
    – să nu desfăşor nici în străinătate, nici în ţară, activităţi incompatibile cu atribuţiile, responsabilităţile şi statutul de reprezentant al M.M.A.C.A., respectiv cu calitatea de membru al Corpului diplomatic şi consular al României;
    – să nu mă implic în activităţile partidelor şi organizaţiilor politice din ţară şi din străinătate şi nu voi fi membru al acestora;
    – voi informa imediat conducerea M.M.A.C.A. în legătură cu orice schimbare relevantă din perspectiva raporturilor contractuale intervenită în situaţia mea şi a membrilor de familie însoţitori la post, aflaţi sau nu în întreţinere.


     Data ......................
     Semnătura .................

     -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016