Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 24 mai 2017  organizare şi funcţionare al Institutului Clinic Fundeni Bucureşti    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 24 mai 2017 organizare şi funcţionare al Institutului Clinic Fundeni Bucureşti

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 645 bis din 7 august 2017

──────────
    Aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 585/2017 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 7 august 2017
──────────

    CAP. I
    DISPOZIŢII GENERALE
    ART. 1
    (1) Institutul Clinic Fundeni fondat în anul 1959, este instituţie sanitară cu paturi, de interes public naţional, cu personalitate juridică, care asigură servicii medicale, de învăţământ medical universitar şi postuniversitar şi de cercetare ştiinţifică medicală, denumit generic institut.
    (2) Institutul dispune de un număr sporit de spaţii destinate: examinării şi efectuării tratamentului pacienţilor internaţi şi ambulatorii cu patologie dificilă: hepatică, renală, hematologică, digestivă, neurologică, pediatrică, etc., inclusiv transplant hepatic, transplant renal şi transplant medular pentru adulţi şi copii, blocuri operatorii, spaţii pentru prestaţii diagnostice şi de laborator de înaltă performanţă, de investigaţie radiologică sau cu radioizotopi, ecograf, computer-tomograf, angiograf, secţii clinice, staţii de hemodializă, unitate de transfuzie sanguină, banca de celule stem, precum şi spaţii care sunt destinate activităţii de cercetare.
    (3) Serviciile medicale acordate de institut sunt preventive, curative şi de recuperare. Institutul, prin activitatea medicală şi activitatea de cercetare participă la asigurarea stării de sănătate a populaţiei.
    (4) Activităţile organizatorice şi funcţionale cu caracter medico-sanitar din institut sunt reglementate şi supuse controlului Ministerului Sănătăţii.
    (5) Asistenţa medicală în institut se realizează în cadru autorizat potrivit legii.
    (6) Institutul trebuie să îndeplinească condiţiile de autorizare sanitară, de funcţionare şi de competenţă prevăzute de lege.

    CAP. II
    OBIECTUL DE ACTIVITATE
    ART. 2
     În raport cu obiectul său de activitate, institutul asigură pentru populaţia deservită, în principal, următoarele servicii medicale:
    1. prevenirea şi combaterea bolilor: hepatice, renale, hematologice, digestive, neurologice, pediatrice, oncologice, etc.;
    2. efectuarea a trei tipuri de transplant: hepatic, renal şi medular;
    3. acordarea primului ajutor medical şi asistenţă medicală de urgenţă dacă starea sănătăţii persoanei este critică;
    4. efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, stabilirea diagnosticului, a tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale tuturor bolnavilor spitalizaţi;
    5. recuperarea medicală a bolnavilor;
    6. achiziţionarea, gestionarea şi distribuirea medicamentelor;
    7. achiziţionarea, depozitarea, distribuirea şi întreţinerea instrumentarului şi aparaturii medicale, a altor produse tehnico-medicale, potrivit normelor în vigoare;
    8. controlul şi urmărirea calităţii medicamentelor administrate bolnavilor în vederea ridicării eficienţei tratamentelor, evitarea riscului terapeutic şi a fenomenelor adverse;
    9. desfăşurarea unei activităţi proprii de cercetare ştiinţifică, pe baza unui plan aprobat, având ca scop promovarea stării de sănătate a pacienţilor;
    10. crearea unor condiţii moderne de confort, asigurarea unei alimentaţii specifice afecţiunilor şi servirea mesei în condiţii de igienă;
    11. educaţia sanitară a bolnavilor internaţi sau asistaţi în ambulatoriu;
    12. realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă şi pază contra incendiilor precum şi a celor privind protecţia civilă, corespunzător normelor legale;
    13. organizarea şi desfăşurarea activităţii de arhivare a documentelor primite, generate şi deţinute de unitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    14. asigurarea condiţiilor optime de păstrare a fondului de documente, cu respectarea termenelor de păstrare stabilite pentru unităţile sanitare.


    ART. 3
     În cadrul institutului se desfăşoară şi următoarele activităţi:
    1. învăţământ medico-farmaceutic;
    2. învăţământ universitar;
    3. învăţământ postuniversitar;
    4. cercetare ştiinţifică medicală;
    5. implementarea proiectelor finanţate prin mecanismul financiar al Spaţiului Economic European (S.E.E.), mecanismul norvegian şi fonduri externe nerambursabile.


    ART. 4
     Pregătirea cadrelor medicale, rezidenţilor, studenţilor, doctoranzilor, masteranzilor şi elevilor în institut este admisă atât pentru cei din învăţământul de stat cât şi pentru cei din învăţământul privat autorizat sau acreditat potrivit legii.

    ART. 5
     Criteriile pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică medicală se propun de către Academia de Ştiinţe Medicale şi se aprobă prin Ordin al ministrului sănătăţii, cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale.

    ART. 6
     Colaborarea dintre institut şi instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical, se desfăşoară pe bază de contract, încheiat conform metodologiei aprobate prin Ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale.

    ART. 7
     Cercetarea ştiinţifică medicală se efectuează pe bază de teme şi de contracte de cercetare, încheiate între institut şi finanţatorul cercetării.

    ART. 8
     Institutul are obligaţia să desfăşoare activitatea de educaţie medicală şi cercetare (EMC) pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal. Costurile acestor activităţi sunt de regulă suportate de personalul beneficiar. Institutul poate suporta astfel de costuri, în condiţiile alocărilor bugetare.

    ART. 9
    (1) Institutul asigură îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor hoteliere şi medicale, condiţii de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, conform normelor aprobate prin Ordin al ministrului sănătăţii.
    (2) Institutul răspunde în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor hoteliere, igienă (neutilizând materiale şi instrumente a căror condiţie de utilizare este nesigură), alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor, stabilite de către organele competente.
    (3) Institutul răspunde pentru păstrarea confidenţialităţii faţă de terţi asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguraţilor.
    (4) Institutul răspunde pentru acordarea serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor precum şi pentru respectarea dreptului la libera alegere a serviciilor medicale.

    ART. 10
    (1) Institutul are obligaţia de a acorda primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la institut, dacă starea sănătăţii persoanei este critică. După stabilizarea funcţiilor vitale, institutul va asigura, după caz, transportul autorizat obligatoriu la o altă instituţie medico-sanitară de profil.
    (2) Institutul va fi în permanenţă pregătit pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora.
    (3) Cheltuielile efectuate de institut, în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză, se rambursează de către stat prin Hotărâre a Guvernului.

    ART. 11
    (1) Institutul are obligaţia să înregistreze, să stocheze, să prelucreze şi să transmită informaţiile privind activitatea de îngrijire, conform normelor elaborate de Ministerul Sănătăţii.
    (2) Raportările se fac atât la Ministerul Sănătăţii cât şi la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti.
    (3) Personalul medical are obligaţia respectării clauzelor contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti şi sancţionarea corespunzător legii în cazul nerespectării acestor clauze.
    (4) Institutul are obligativitatea completării prescripţiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecţiuni acute, subacute, cronice (iniţiale).

    ART. 12
     Institutul asigură în principiu:
    1. prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    2. efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale bolnavilor spitalizaţi;
    3. stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţii spitalizaţi;
    4. aprovizionarea şi distribuirea medicamentelor;
    5. aprovizionarea cu substanţe şi materiale de curăţenie şi dezinfecţie;
    6. aprovizionarea în vederea asigurării unei alimentaţii corespunzătoare, atât din punct de vedere calitativ cât şi cantitativ, conform legislaţiei în vigoare;
    7. asigurarea unui microclimat corespunzător astfel încât să fie prevenită apariţia de infecţii asociate asistenţei medicale;
    8. realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţia muncii şi pază contra incendiilor conform normelor în vigoare;
    9. limitarea accesului vizitatorilor în institut în perioada de carantină, iar în unele secţii, interzicerea vizitării pe secţie.


    CAP. III
    CONDUCEREA INSTITUTULUI
    ART. 13
    (1) Institutul Clinic Fundeni este condus de: Consiliul de administraţie, manager şi Comitetul director.
    (2) Conducerea institutului acţionează cu diligenţa pe care un bun proprietar o depune în administrarea bunurilor sale şi răspunde de integritatea acestuia, precum şi de întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a situaţiei patrimoniului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 14
    (1) În cadrul Institutului Clinic Fundeni funcţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Consiliul de administraţie, care are rol de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare şi funcţionare a institutului. Consiliul de administraţie este format din următorii membri:
    a) trei reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii sau ai direcţiei de sănătate publică a municipiului Bucureşti şi trei membrii supleanţi;
    b) un reprezentant numit de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi un membru supleant;
    c) un reprezentant al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti şi un membru supleant;
    d) un reprezentant al Colegiului Medicilor din Bucureşti, cu statut de invitat;
    e) un reprezentant al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat.

    (2) Managerul participă la şedinţele Consiliului de Administraţie fără drept de vot.
    (3) Reprezentanţii nominalizaţi de sindicatele legal constituite în institut, afiliate federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitaţi permanenţi la şedinţele Consiliului de Administraţie.

    ART. 15
     Atribuţiile principale ale Consiliului de Administraţie sunt următoarele:
    1. avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al institutului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale;
    2. organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat prin Ordin al ministrului sănătăţii;
    3. aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii institutului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
    4. avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii;
    5. analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;
    6. propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director în cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.


    ART. 16
    (1) Institutul este condus de către un manager.
    (2) Managerul încheie contract de management cu Ministerul Sănătăţii pe o perioadă de maximum 3 ani. Contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen în urma evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de performanţă stabilite de Ministerul Sănătăţii. La încetarea mandatului,contractul de management poate fi prelungit pe o perioadă de 3 luni de maximum două ori, perioada în care se organizează concursul de ocupare a postului. Până la ocuparea postului prin concurs ministrul sănătăţii numeşte prin act administrativ un manager interimar.
    (3) Atribuţiile managerului sunt prevăzute în contractul de management, conform ordinului ministrului sănătăţii.

    ART. 17
    (1) În cadrul Institutului Clinic Fundeni este organizat şi funcţionează un Comitet director având următoarea componenţă:
    a) managerul institutului;
    b) directorul medical;
    c) directorul financiar contabil;
    d) directorul de îngrijiri.

    (2) Ocuparea funcţiilor specifice comitetului director se face prin concurs organizat de managerul institutului. Până la ocuparea prin concurs a funcţiilor de conducere care fac parte din comitetul director, conducerea interimară se numeşte prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (3) Directorul medical al institutului trebuie să fie cel puţin medic specialist având o vechime de minimum 5 ani în specialitatea respectivă.

    ART. 18
     Comitetul director are, în principal, următoarele atribuţii principale:
    1. elaborează planul de dezvoltare al institutului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale Consiliului medical;
    2. elaborează, pe baza propunerilor Consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale ale institutului;
    3. propune managerului, în vederea aprobării:
    a) numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;
    b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

    4. elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama institutului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
    5. propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi de măsuri de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului
    6. elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al institutului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura institutului, pe care îl supune aprobării managerului;
    7. urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;
    8. analizează propunerea Consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;
    9. asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;
    10. analizează, la propunerea Consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii institutului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală;
    11. elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;
    12. la propunerea Consiliului medical, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;
    13. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii institutului;
    14. întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu Consiliul medical şi le prezintă Ministerului Sănătăţii;
    15. negociază, prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;
    16. se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a managerului institutului şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi;
    17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii institutului;
    18. negociază cu şeful de secţie/laborator/serviciu şi propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanţă ai managementului secţiei/laboratorului/ serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare al secţiei/laboratorului/serviciului;
    19. răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;
    20. analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de activitate al institutului.
    21. asigură prin structurile de specialitate ale spitalului implementarea cu celeritate a recomandărilor şi măsurilor dispuse de organele de control şi audit abilitate conform legii: Curtea de Conturi, Corpul de Control şi Serviciul Audit Public din cadrul Ministerului Sănătăţii, etc.


    ART. 19
     Atribuţiile specifice Directorului Medical sunt următoarele:
    1. în calitate de preşedinte al consiliului medical, coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, bugetul de venituri şi cheltuieli;
    2. monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor, şi elaborează, împreună cu şefii de secţii, propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale;
    3. aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital;
    4. răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi;
    5. coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului;
    6. întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefilor de secţii şi laboratoare;
    7. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
    8. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
    9. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    10. analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate, care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.);
    11. participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;
    12. stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;
    13. supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului.


    ART. 20
     Atribuţiile specifice Directorului financiar-contabil sunt următoarele:
    1. asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a institutului, în conformitate cu dispoziţiile legale;
    2. organizează contabilitatea în cadrul institutului, în conformitate cu dispoziţiile legale şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor financiar-contabile;
    3. asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale;
    4. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli;
    5. asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al institutului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare;
    6. participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;
    7. angajează institutul prin semnătură alături de manager în toate operaţiunile patrimoniale, având obligaţia, în condiţiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale;
    8. analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză;
    9. participă la organizarea sistemului informaţional al institutului, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor financiar-contabile;
    10. evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici ai institutului;
    11. asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor institutului către bugetul statului, trezorerie şi terţi;
    12. asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în institut;
    13. asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
    14. organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin institutului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a acestora;
    15. ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor;
    16. asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestiunii;
    17. răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin serviciului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităţii patrimoniului;
    18. îndeplineşte formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale;
    19. împreună cu serviciul administrativ întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a sumelor încasate în baza contractului de furnizare servicii medicale;
    20. organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a salariaţilor din subordine;
    21. organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale inventarierea mijloacelor materiale în unitate.
    22. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern a institutului.


    ART. 21
     Atribuţiile specifice directorului de îngrijiri sunt următoarele:
    1. controlează, prin sondaj, îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa postului de către asistenţii medicali şefi, asistenţii medicali şi personalul medical auxiliar;
    2. organizează întâlniri de lucru cu asistenţii medicali şefi;
    3. monitorizează calitatea serviciilor de îngrijire acordate, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;
    4. monitorizează procesul de implementare a ghidurilor şi protocoalelor de practică elaborate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi aprobate de Ministerul Sănătăţii;
    5. stabileşte pentru personalul din subordine, la propunerea asistenţilor medicali şefi, necesarul şi conţinutul programelor de perfecţionare organizate în cadrul institutului;
    6. analizează cererile şi avizează participarea personalului din subordine la programele de educaţie medicală continuă organizate în afara instituţiei;
    7. colaborează cu Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, cu instituţiile de învăţământ şi cu alte instituţii acreditate la realizarea programelor de perfecţionare pentru asistenţii medicali;
    8. controlează modul de desfăşurare a pregătirii practice a viitorilor asistenţi medicali;
    9. controlează modul cum se asigură bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă, de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia;
    10. asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către asistenţii medicali a legislaţiei privind exercitarea profesiilor de asistent medical;
    11. participă la activităţile organizaţiilor profesionale ale asistenţilor medicali, la solicitarea acestora;
    12. analizează şi participă la soluţionarea sancţiunilor propuse pentru personalul din subordine;
    13. asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către întregul personal din subordine a regulilor de etică profesională;
    14. ia măsuri pentru cunoaşterea şi respectarea comportamentului igienic şi a regulilor de tehnică aseptică de către personalul din subordine;
    15. aprobă programul de activitate lunar al asistenţilor medicali, personalului medical auxiliar şi programarea concediilor de odihnă;
    16. ia măsuri pentru respectarea de către vizitatori a normelor de igienă (portul echipamentului, evitarea aglomerării în saloane);
    17. asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către personalul din subordine a reglementărilor legale privind normele generale de sănătate şi securitate în muncă, regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalului, regulamentul intern, normele privind prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale şi normelor privind gestionarea deşeurilor provenite din activităţile medicale;
    18. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern a institutului.


    CAP. IV
    STRUCTURA INSTITUTULUI
    ART. 22
     În cadrul Institutului Clinic Fundeni funcţionează următoarele centre fără personalitate juridică:
    (1) Centrul pentru Boli Digestive şi Transplant Hepatic, care cuprinde: secţiile clinice gastroenterologie l,ll şi III, secţiile clinice chirurgie generală I, III şi IV, secţia chirurgie generală II (transplant hepatic), bloc operator 1, compartimentul de analize specifice pentru tratamentul şi monitorizarea bolilor cronice de ficat şi pentru activitatea de transplant hepatic, laborator endoscopie diagnostică şi terapeutică, compartiment ecografie boli digestive, chirurgie şi transplant hepatic, laboratorul de cercetare gastroenterologie şi hepatologie cu nucleele componente; colectivul de cercetare clinică şi experimentală; laboratorul de cercetare chirurgie generală, transplant, chirurgie experimentală, cu colectivele componente; nucleul de cercetare bacteriologie.
    (2) Centrul pentru Uronefrologie şi Transplant Renal, care cuprinde: secţiile clinice urologie I, II şi III, secţia clinică medicină internă I şi II, secţia clinică nefrologie, secţia clinică pediatrie III, bloc operator 2, sălile de litotriţie, compartimentul de imagistică medicală urologică, colectivul cercetare pentru chirurgie urologică, insuficienţă renală şi transplant renal, colectivul cercetare medicină internă- nefrologie;
    (3) Centrul pentru Transplant Medular, care cuprinde: secţia hematologie IV (transplant medular), secţia clinică de pediatrie II şi Banca de celule stem.


    ART. 23
    (1) Structura organizatorică a Institutului Clinic Fundeni este următoarea:
     Secţia clinică pediatrie I din care:
    - compartiment hematologie-thalasemii, hemofilie şi alte boli genetice
    – compartiment hematologie-oncologie

     Secţia clinică pediatrie II din care:
    - compartiment transplant medular
    – compartiment hematologie-oncologie
    – compartiment gastroenterologie

     Secţia clinică pediatrie III (nefrologie) din care:
    - dializa peritoneală copii

     Secţia clinică hematologie I
     Secţia clinică hematologie II
     Secţia hematologie III
     Secţia hematologie IV (transplant medular)
     Secţia clinică neurologie I din care:
    - compartiment recuperare neuromotorie

     Secţia clinică neurologie II din care:
    - compartiment pentru bolnavii cu miastenia gravis

     Secţia clinică gastroenterologie I
     Secţia clinică gastroenterologie II
     Secţia clinică gastroenterologie III (hepatologie) din care:
    - compartiment oncologie medicală

     Secţia clinică chirurgie generală I
     Secţia clinică chirurgie generală II (transplant hepatic)
     Secţia clinică chirurgie generală III
     Secţia clinică chirurgie generală IV (chirurgie oncologică) din care:
    - compartiment chirurgie toracică

     Secţia clinică urologie I din care:
    - compartiment transplant renal din care - A.T.I.

     Secţia clinică urologie II
     Secţia clinică urologie III
     Secţia clinică urologie IV
     Secţia clinică medicină internă I din care:
    - compartiment oncologie medicală

     Secţia clinică medicină internă II din care:
    - compartiment pneumologie

     Secţia clinică nefrologie din care:
    - dializa peritoneală

     Secţia clinică A.T.I. I din care:
    - comp. terapie intensivă hepatologie

     Secţia clinică A.T.I. II
     Secţia clinică A.T.I. III
     Secţia radioterapie(radiopatologie-MApN) din care:
    - comp. radiopatologie

     Staţie hemodializă adulţi *
     Staţie hemodializă copii
     Staţie hemodializă adulţi**
     CPU-S ***
     Camere de gardă
     Spitalizare de zi
     Farmacie
    - compartiment-programe naţionale de sănătate

     Sterilizare
     Unitate de transfuzie sanguină
     Bloc operator 1 (secţiile de chirurgie generală)
     Bloc operator 2 (secţiile de urologie)
     Săli litotriţie
     Laborator analize medicale I (analize medicale uzuale, inclusiv urgenţe)
     Laborator analize medicale II (diagnostic, biologie moleculară, imunologie, HLA şi virusologie)
     Compartiment analize medicale hematologice.
     Compartiment analize specifice pentru tratamentul şi monitorizarea bolilor cronice de ficat şi pentru activitatea de transplant hepatic
     Laborator radiologie, imagistica medicală şi radiologie intervenţională
    - compartiment radiologie standard
    – compartiment angiografie şi radiologie intervenţională
    – compartiment radiologie copii
    – compartiment mamografie
    – compartiment CT
    – compartiment RMN
    – compartiment echografie generală

     Laborator medicina nucleară
     Laborator explorări funcţionale
     Laborator endoscopie digestivă diagnostica şi terapeutică
     Compartiment echografie boli digestive, chirurgie şi transplant hepatic
     Compartiment imagistică medicală-urologie
     Serviciul clinic de anatomie patologică
    - compartiment citologie
    – compartiment histopatologie
    – prosectură

     Banca de celule stem
     Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale
     Serviciul de evaluare şi statistică medicală
     Cabinet psihologie
     Cabinet oncologie medicală
     Ambulatoriu integrat cu cabinete în specialităţile:
    - hematologie
    – pediatrie
    – neurologie
    – oftalmologie
    – endocrinologie
    – dermatovenerologie
    – obstetrica ginecologie
    – ORL
    – cardiologie copii
    – alergologie
    – gastroenterologie
    – chirurgie generală
    – medicină internă
    – nefrologie
    – urologie
    – urologie(pentru bolnavii pre şi post transplant)
    – cardiologie
    – psihiatrie

     Activitate de cercetare
    - Nucleu cercetare pediatrie
    – Laborator cercetare hematologie cu nucleele de cercetare:
    – nucleu anatomie patologică
    – nucleu citomorfologie şi citochimie
    – nucleu hemostaza şi fibrinoliza
    – nucleu imunochimie şi hemoglobinopatii
    – nucleu celule stem hematopoietice
    – nucleu citometrie în flux
    – nucleu citogenetică şi FISH
    – nucleu biologie moleculară hematologică
    – nucleu studii clinice
    – Nucleu cercetare radiologie şi imagistică medicală
    – Colectiv de cercetare neurologie
    – Colectiv cercetare medicină internă-nefrologie
    – Colectiv de cercetare pentru chirurgie urologică, insuficienţă renală şi transplant renal
    – Laborator de cercetare gastroenterologie şi hepatologie
    – nucleu anatomie patologică, histopatologie şi histoenzimologie digestivă şi hepatică
    – Colectiv cercetare clinică şi experimentală
    – Laborator de cercetare chirurgie generală, transplant, chirurgie experimentală
    – Colectiv terapii celulare ****
    – Colectiv de cercetare în domeniul genomicii şi proteomicii
    – Nucleu cercetare bacteriologie
    – Colectiv de cercetare A.T.I
    – Colectiv cercetare anatomie patologică în domeniul diagnosticului imunohistochimic şi patologie moleculară

     Aparat funcţional
──────────
    * va funcţiona pe lângă secţia clinică de nefrologie
     ** va funcţiona pe lângă secţia clinică de urologie
     *** în curs de organizare
     **** funcţionează în spaţiile puse la dispoziţie de Institutul Oncologic Bucureşti.
──────────

    (2) Laboratoarele de investigaţii şi tratament deservesc atât secţiile cu paturi cât şi ambulatoriul integrat.
    (3) Modificarea structurii organizatorice a institutului se face la propunerea managerului şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, conform legii.
    (4) Secţiile/laboratoarele/serviciile medicale sunt conduse de un medic şef de secţie/laborator/ serviciu medical.
    (5) Secţiile/laboratoarele/serviciile, participă activ la implementarea/dezvoltarea sistemului de control managerial, implementarea/ dezvoltarea procedurilor operaţionale privind sistemul de calitate, precum şi a normelor de protecţia muncii, securitate şi sănătate în muncă.

    ART. 24
    (1) Secţiile clinice desfăşoară activitate clinică medicală, activitate de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică, fiind implicate în procesul de pregătire al studenţilor şi rezidenţilor, în proiectele de cercetare şi studiile clinice; atribuţii specifice referitoare la gestiunea dosarului pacientului sunt reglementate prin procedură operaţională de întocmire şi gestionare a dosarului pacientului internat.
    (2) Secţiile cu paturi sunt organizate pe profile de specialitate.
    (3) Secţiile cu paturi, au în principal următoarele atribuţii privind asistenţa medicală:
    a) repartizează bolnavii în saloane, în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale ;
    b) asigură examinările medicale complete şi investigaţiile minime pentru bolnavi în ziua internării;
    c) efectuează în cel mai scurt timp investigaţiile necesare stabilirii diagnosticului;
    d) declară cazurile de boli contagioase, venerice, TBC, boli profesionale, conform reglementărilor în vigoare ;
    e) asigura tratamentul medical complet, individualizat şi diferenţiat în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi chirurgicale;
    f) indică folosirea şi administrarea alimentaţiei dietetice, a medicamentelor, instrumentarului şi aparaturii medicale specifice ;
    g) asigura ziua şi noaptea îngrijiri medicale necesare pe toată durata internării;
    h) asigură medicamentele necesare tratamentului indicat şi administrarea corectă a acestora ;
    i) asigură alimentaţia bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;
    j) desfăşoară activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia ;
    k) programează pacienţii ce necesită intervenţie chirurgicală funcţie de patologie şi indicaţie (urgenţă, urgenţă amânată, regim programat);
    l) transmite concluziile diagnostice şi indicaţiile terapeutice, prin scrisoarea medicală, medicului de familie, pentru bolnavii externaţi.


    ART. 25
     Secţiile Clinice Pediatrie I şi Pediatrie II au în principal următoarele atribuţii:
    1. stabilesc diagnosticul, tratează şi monitorizează pacienţii cu talasemii, hemofilie şi alte boli genetice;
    2. efectuează examenul citogenetic în afecţiuni hematologice la copil, în colaborare cu laboratorul de genetică;
    3. stabilesc diagnosticul tratează şi monitorizează pacienţii cu afecţiuni hematologice maligne (leucemii acute, limfoame, etc;) şi non-maligne (anemii, trombocitopatii, coagulopatii, sindroame hemoragice complexe,etc.)
    4. efectuează tratamentul chimioterapic al tumorii solide la copil;
    5. stabilesc diagnosticul, tratează şi monitorizează pacienţii cu afecţiuni gastroenterologice şi hepatice;
    6. efectuează transplant medular autolog sau alogen pentru toate afecţiunile pediatrice care au indicaţie de transplant.


    ART. 26
     Secţia Clinică Pediatrie III (nefrologie) are în principal următoarele atribuţii:
    1. stabileşte diagnosticul, tratează şi monitorizează pacienţii cu afecţiuni reno-urinare;
    2. efectuează terapia integrată a afecţiunilor reno-urinare şi a bolii renale progresive;
    3. oferă suport terapeutic atât copiilor cu insuficientă renală cronică aflaţi în stadiu predialitic, cât şi pacienţilor incluşi în programele de epurare extrarenală (hemodializa şi dializa peritoneală), precum şi posibilitatea efectuării transplantului renal şi monitorizarea post-transplant;
    4. stabileşte diagnosticul, tratează şi monitorizează pacienţii cu malformaţii ale aparatului reno-urinar, litiaza renală, infecţii de tract urinar, etc;
    5. stabileşte diagnosticul, tratează şi monitorizează pacienţii cu afecţiuni ereditare ce cuprind şi interesarea aparatului reno-urinar(rinichi polichistic, sindrom Alport, etc.);
    6. stabileşte diagnosticul, tratează şi monitorizează pacienţii cu nefropatii glomerulare acute şi cronice, cu colagenoze cu sau fără interesare renală;
    7. efectuează substituţia funcţiei renale prin dializa peritoneală sau hemofiltrare.


    ART. 27
     Secţiile Clinice Hematologie I, Hematologie II şi secţia Hematologie III au în principal următoarele atribuţii:
    1. stabilesc diagnosticul, tratează şi monitorizează pacienţii cu afecţiuni hematologice: anemii congenitale şi dobândite, sindroame hemoragice, leucemii acute şi cronice, limfoame, sindroame mielodisplazice, etc.;
    2. efectuează tratamentul neoplaziilor hematologice cu doze mari de citostatice;
    3. efectuează consultaţii interdisciplinare în toate secţiile institutului.


    ART. 28
     Secţia Hematologie IV (transplant medular) are în principal următoarele atribuţii:
    1. evaluează pacienţii care necesită transplant medular;
    2. efectuează pregătirea pacienţilor pretransplant;
    3. efectuează investigarea şi tratamentul adecvat al pacienţilor potenţiali donatori;
    4. efectuează transplant de celule stem recoltate de la bolnav (autotransplant) sau de la donator (allotransplant);
    5. monitorizează şi tratează pacienţii posttransplant medular;
    6. monitorizează şi tratează pacienţii cu complicaţii posttransplant medular.


    ART. 29
     Secţiile Clinice Neurologie I şi Neurologie II au în principal următoarele atribuţii:
    1. stabilesc diagnosticul, tratează şi monitorizează pacienţii cu afecţiuni vasculare cerebrale;
    2. stabilesc diagnosticul, tratează şi monitorizează pacienţii cu scleroză multiplă şi alte boli demielizante;
    3. stabilesc diagnosticul, tratează şi monitorizează pacienţii cu afecţiuni ale sistemului nervos central şi periferic;
    4. stabilesc diagnosticul şi tratamentul complicaţiilor neurologice al pacienţilor cu transplantului renal şi hepatic;
    5. stabilesc diagnosticul, tratează şi monitorizează pacienţii cu afecţiuni neuro-oncologie şi complicaţii neurologice ale chimioterapiei şi radioterapiei la adulţi şi copii;
    6. stabilesc diagnosticul clinic şi tratamentul pentru pacienţii cu patologie infecţioasă a sistemului nervos central, boli neurodegenerative;
    7. efectuează tratament şi recuperare medicală pentru bolnavii cu deficienţe neuro-motorii, invalizi, pacienţi cu miastenia gravis şi alte categorii de bolnavi care necesita proceduri fizio-terapice recomandate de personalul de specialitate;
    8. stabilesc diagnosticul, tratează şi monitorizează pacienţii cu miastenia gravis şi evaluează patologiile asociate boli;
    9. evaluează tratamentul pre şi post operator la pacienţii cu timectomie;
    10. efectuează consultaţii interdisciplinare în toate secţiile institutului.


    ART. 30
     Secţiile Clinice Gastroenterologie I şi Gastroenterologie II au în principal următoarele atribuţii:
    1. stabilesc diagnosticul, tratează şi monitorizează pacienţii cu patologie digestivă (afecţiuni esofagiene, gastrice, hepatice, biliare, pancreatice, intestinale şi colonice);
    2. tratează şi monitorizează pacienţii cu afecţiuni tumorale maligne şi benigne în sfera gastrointestinală; hepatite cronice virale, ciroze hepatice şi complicaţii, pancreatite acute şi cronice,etc.


    ART. 31
    (1) Secţia Clinică Gastroenterologie III (hepatologie) are în principal următoarele atribuţii:
    a) stabileşte diagnosticul, tratează şi monitorizează pacienţii cu afecţiuni gastrointestinale, pancreatice, biliare şi hepatice;
    b) evaluează afecţiunile hepatice terminale(ciroza hepatică şi complicaţiile acesteia), indiferent de etiologie, în vederea transplantului hepatic, urmăririi, intervenţiilor profilactice şi terapeutice;
    c) evaluează şi monitorizează pacienţii cu cancer primitiv hepatic, în vederea stadializării şi deciziei terapeutice în echipa multidisciplinară(gastroenterolog-hepatolog, oncolog, chirurg, radiolog intervenţionist);
    d) stabileşte diagnosticul şi tratamentul pacienţilor cu afecţiuni hepatice virale şi non-virale, cu boli digestive autoimune;
    e) asigură proceduri de diagnostic şi tratament înalt specifice: evaluarea ultrasonografică standard, Doppler, cu contrast; Fibroscan; biopsia hepatică sub control ecografic pentru afecţiuni difuze sau focale); ablaţia cu radiofrecvenţă; drenaje ghidate ecografic.

    (2) Compartimentul oncologie medicală din cadrul secţiei clinice gastroenterologie III (hepatologie) are în principal următoarele atribuţii:
    a) stabileşte diagnosticul şi tratamentul pacienţilor cu patologie oncologică în special digestivă dar şi ginecologică, mamară, pulmonară, urogenitală;
    b) asigură spitalizare continuă pentru pacienţii cu serii de chimioterapie de mai multe zile şi tratamentul simptomatic al pacienţilor cu status de performanţă deteriorat;
    c) asigură tratarea complicaţiilor/efectelor adverse ale tratamentelor specifice oncologice.


    ART. 32
    (1) Secţiile Clinice Chirurgie Generală I, Chirurgie Generală III şi Chirurgie Generală IV ( Chirurgie oncologică) au în principal următoarele atribuţii:
    a) programează pacienţii care necesita intervenţie chirurgicală în funcţie de patologie şi indicaţie (urgenţă, urgenţa amânată, regim programat);
    b) investighează, stabileşte diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor din sfera bilio-digestivă;
    c) efectuează intervenţii chirurgicale din sfera hepato-bilio-pancreatică: toate tipurile de hepatectomii pentru tumori maligne şi benigne pe cale clasică; rezecţii hepatice; distrucţia prin hipertermie locală a tumorilor hepatice nerezecabile, intervenţii şi reintervenţii reconstructive pe căile biliare, pancreatectomii parţiale sau totale, etc;
    d) efectuează procedee curente de chirurgie generală: gastrectomii pentru ulcer gastro-duodenal complicat, apendicectomii, mastectomii, histerectomii, etc.;
    e) efectuează intervenţii chirurgicale laparoscopice şi toracoscopice: rezecţii hepatice laparoscopice, cura laparoscopică a chistului hidatic hepatic, cura laparoscopică a herniilor hiatale, etc., laparascopii şi toracoscopii exploratorii şi bioptice, timectomie toracoscopică în miastenii şi tumori timice, etc.;
    f) efectuează intervenţii chirurgicale oncologice complexe pentru neoplasme digestive, neoplasme genitale, tumori retroperitoneale, etc.;
    g) stabileşte indicaţia operatorie, justificarea acesteia cât şi alegerea procedurii tehnice şi tactice, la propunerea medicului curant şi cu acordul şefului de secţie;
    h) obţine consimţământul informat în scris al pacientului în tratamentul chirurgical propus;
    i) efectuează pregătirea preoperatorie generală, locală cât şi asigurarea consultului preanestezic al pacientului;
    j) asigura şi verifică îndeplinirea tratamentelor medicale pre şi postoperatorii;
    k) supraveghează evoluţia pre şi postoperatorii generală şi locală;
    l) precizează recomandările de urmat la externare şi stabilesc contactele postoperatorii.

    (2) Compartimentul chirurgie toracică din cadrul secţiei clince chirurgie generală IV (chirurgie oncologică) are în principal următoarele atribuţii:
    a) efectuează investigarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor cu traumatisme toracice, tumori pulmonare, pleurezii, TBC pulmonar etc:
    b) efectuează intervenţii chirurgicale pentru patologiile mai sus amintite:
    c) monitorizează pacienţii postoperator în compartimentul ATI;
    d) respectă regulile de igienă şi circuitele funcţionale în vederea evitării infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    e) asigură hrana, inclusiv regimurile dietetice pentru creşterea calităţii asistenţei medicale.


    ART. 33
     Secţia Clinică Chirurgie Generală II (Transplant hepatic) are în principal următoarele atribuţii:
    1. efectuează program de transplant hepatic pentru pacienţii înscrişi pe lista de aşteptare şi pentru urgenţe;
    2. efectuează investigarea şi tratamentul adecvat al pacienţilor aflaţi pe lista de transplant hepatic până la momentul efectuării transplantului;
    3. efectuează următoarele tipuri de transplant hepatic: transplant hepatic ortotopic cu ficat de la donator cadavru, transplant de segmente hepatice de la donator viu, transplant hepatic cu ficat împărţit sau redus, transplant hepatic domino;
    4. efectuează investigarea şi tratamentul adecvat al pacienţilor potenţiali donatori de grefă hepatică;
    5. monitorizează şi tratează pacienţii posttransplant hepatic, inclusiv complicaţiile posttransplant.


    ART. 34
    (1) Secţiile Clinice Urologie I, Urologie II, Urologie III şi Urologie IV au în principal următoarele atribuţii:
    a) evaluează receptorii pentru transplant renal atât pentru lista de aşteptare cât şi pentru transplantul de la donator viu;
    b) evaluează donatorii vii;
    c) efectuează transplantul renal;
    d) monitorizează şi tratează pacienţii posttransplant renal;
    e) monitorizează şi tratează complicaţiile transplantului renal;
    f) investighează şi indică terapia pacienţilor urologici;
    g) evaluează şi asigură terapia pacienţilor cu boli renale/insuficienţă renală;
    h) efectuează tratamente substitutive ale funcţiei renale prin hemodializă şi dializă peritoneală;
    i) efectuează tratamentul afecţiunilor urologice după cum urmează: transplantare renală, chirurgie onco-urologică complexă, chirurgie vasculară urologică majoră; laparoscopie urologică, ESWL, explorări urodinamice.etc.;
    j) stabilesc indicaţia operatorie, justificarea acesteia cât şi alegerea procedurii tehnice şi tactice, la propunerea medicului curant şi cu acordul şefului de secţie;
    k) obţin consimţământului informat în scris al pacientului în tratamentul chirurgical propus;
    l) efectuează pregătirea preoperatorie generală, locală cât şi asigurarea consultului preanestezic al pacientului;
    m) asigura şi verifică îndeplinirea tratamentelor medicale pre şi postoperatorii;
    n) supraveghează evoluţia pre şi postoperatorie generală şi locală;
    o) stabilesc recomandările de urmat la externare, cât şi controalele postoperatorii.

    (2) Compartimentul A.T.I. asigură pentru bolnavii care urmează să fie transplantaţi renal, pregătirea preoperatorie şi supravegherea postoperatorie a acestor bolnavi, pe perioada necesară eliminării efectelor anestezice şi restabilirii funcţionale a organismului.

    ART. 35
    (1) Secţiile Clinice Medicină Internă I şi Medicină Internă II au în principal următoarele atribuţii:
    a) stabilesc diagnosticul, tratamentul şi monitorizarea pacienţilor cu afecţiuni hepatice, pulmonare;
    b) stabilesc diagnosticul, tratamentul şi monitorizarea pacienţilor cu colagenoze, boli cardiovasculare cronice, boli reumatismale inflamatorii şi degenerative etc.;
    c) stabilesc diagnosticul pentru pacienţii cu afecţiuni maligne cu diverse localizări (clinic, biologic, imagistic şi morfologic);
    d) efectuează proceduri şi manevre pentru diagnosticul şi stadializarea bolilor hepatice (biopsie hepatică percutanată, biomarkeri virali şi imunologici);
    e) supraveghează şi evaluează pacienţii cu boala hepatică în stadiul final în vederea includerii pe lista de aşteptare a transplantului hepatic;
    f) derulează programe în colaborare internaţională privind noile terapii antivirale în tratamentul hepatitelor cronice virale B şi C;
    g) stabilesc diagnosticul şi tratamentul pentru pacienţii cu comorbidităti ce ţin de medicină internă;
    h) stabilesc diagnosticul şi tratamentul endoscopic al urgenţelor hemoragice la pacienţii hepatici şi renali;
    i) stabilesc diagnosticul endoscopic al pacienţilor cu afecţiuni digestive (endoscopie, colonoscopie, capsula endoscopică );
    j) efectuează consulturi interdisciplinare pentru comorbidităţile de medicină internă.

    (2) Compartimentul oncologie medicală din cadrul Secţiei Clince Medicină Internă I are în principal următoarele atribuţii:
    a) stabileşte diagnosticul şi tratamentul pacienţilor cu patologie oncologică;
    b) asigură spitalizare continuă pentru pacienţii cu serii de chimioterapie de mai multe zile, dar şi tratamentul simptomatic al pacienţilor cu status de performanţă deteriorat.
    c) asigură tratarea complicaţiilor/efectelor adverse ale tratamentelor specifice oncologice.

    (3) Compartimentul pneumologie din cadrul Secţiei Clinice Medicină Internă II are în principal următoarele atribuţii:
    a) stabileşte diagnosticul şi tratamentul pacienţilor cu afecţiuni pneumologice acute şi cronice;
    b) efectuează proceduri şi manevre specifice afecţiunilor pneumologice: bronhoscopie cu biopsie transbronşică, lavaj bronhioloalveolar, aspiraţie bronşică, toracocenteze exploratorii, evacuatorii şi diagnostice, etc;
    c) efectuează terapia disfuncţiilor respiratorii, inclusiv a sindromului de apnee în somn;
    d) efectuează spirometrie, teste bronhodilatatorii, etc.


    ART. 36
     Secţia Clinică Nefrologie are în principal următoarele atribuţii:
    1. stabileşte diagnosticul, tratamentul şi monitorizează pacienţii cu afecţiuni nefrologice;
    2. iniţiază proceduri de substituţie renală la pacienţii cu boala renală cronică în stadium final;
    3. efectuează proceduri de epurare renală continuă (hemodializă, hemofiltrare, hemodiafiltrare) la pacienţii cu insuficienţă renală acută şi insuficienţă hepatică acută;
    4. efectuează proceduri şi manevre necesare pentru diagnosticul şi stadializarea bolilor renale;
    5. efectuează procedura de plasmafereză la pacienţii cu boli imunologice;
    6. efectuează proceduri de dializă hepatică la pacienţii cu insuficienţă hepatică acută;
    7. efectuează consulturi interclinice nefrologice.


    ART. 37
    (1) Secţiile Clinice A.T.I. I, A.T.I. II şi A.T.I. III au în principal următoarele atribuţii:
    a) asigură anestezia pacienţilor pentru intervenţiile chirurgicale care se desfăşoară în blocurile operatorii;
    b) asigură anestezia pacienţilor în afara blocului operator pentru intervenţii endoscopice sau de radiologie intervenţională;
    c) monitorizează şi tratează pacienţii în perioada postoperatorie imediată;
    d) monitorizează şi tratează pacienţii critici instabili (cu insuficienţă respiratorie acută, instabilitate hemodinamică, şoc, etc.);
    e) monitorizează şi tratează pacienţii cu suferinţe organice multiple şi disfuncţii ale principalelor organe şi sisteme, de la oricare din secţiile spitalului;
    f) monitorizează şi tratează pacienţii cu insuficienţă renală acută, insuficienţă hepatică acută,etc.

    (2) Compartimentul terapie intensivă hepatologie din cadrul secţiei clince A.T.I. I are în principal următoarele atribuţii:
    a) monitorizează şi tratează pacienţii cu viruşi hepatici în perioada postoperatorie imediată;
    b) monitorizează şi tratează pacienţii cu viruşi hepatici, critici, instabili.


    ART. 38
     Secţia Radioterapie (Radiopatologie- MAPN) are în principal următoarele atribuţii:
    1. desfăşoară activitate clinică de îngrijire a bolnavilor neoplazici supuşi chimioterapiei şi radioterapiei;
    2. efectuează iradieri terapeutice cu energii înalte bolnavilor cu afecţiuni neoplazice şi hemopatii maligne;
    3. asigură asistenţa medicală specializată persoanelor iradiate în caz de accident nuclear;
    4. participă la intervenţia specializată în caz de accident nuclear, în cooperare cu structurile specializate;
    5. efectuează cercetări experimentale privind cinetica, fixarea şi eliminarea din organism a radionuclizilor de importanţă radiobiologică cu risc potenţial de accident nuclear;
    6. desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică cu caracter fundamental şi aplicativ în scopul reducerii urmărilor expunerii organismului uman la radiaţii ionizante şi al prevenirii, diagnosticării şi tratamentului bolii de iradiere;
    7. desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică pentru actualizarea metodologiilor de tratament ale bolii de iradiere produsă prin expunerea externă sau contaminare internă radioactivă.


    ART. 39
     Staţiile de Hemodializă Adulţi şi Staţia de Hemodializă Copii au în principal următoarele atribuţii:
    1. iniţiază procedura de hemodializă la pacienţii cu boală renală cronică sau stadiu final;
    2. iniţiază procedura de dializă peritoneală continuă ambulatorie şi dializă peritoneală automată la pacienţi cu boală renală cronică în stadiul final;
    3. asigură efectuarea substituţiei funcţiei renale a pacienţilor prin hemodializă, hemofiltrare sau dializă peritoneală;
    4. efectuează proceduri de hemodializă şi dializă peritoneală la categorii speciale de bolnavi.


    ART. 40
    1. asigură spitalizarea bolnavilor în funcţie de gravitatea diagnosticului în secţie, în funcţie de indicaţiile medicilor din secţiile cu paturi;
    2. supraveghează evoluţiile pre şi postoperatorii generale şi locale;
    3. precizează recomandările de urmat la externare, stabileşte contactele postoperatorii;
    4. asigură tratamentul medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare) individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu formă şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale;
    5. asigură supravegherea intraterapeutică a pacienţilor;
    6. asigură supravegherea pacienţilor imobilizaţi;
    7. asigură medicamentele necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;
    8. efectuează consulturi interdisciplinare în cazurile simplificate;
    9. asigură condiţiile necesare recuperării medicale.

    ART. 41
    (1) Compartimentul de primire urgenţe de specialitate (CPU-S) este destinat primirii, evaluării şi tratamentului de urgenţă al pacienţilor cu afecţiuni acute specifice profilului spitalului, care se prezintă la spital spontan, sunt transferaţi de la o altă unitate de primiri urgenţe, pentru consult sau internare sau care sunt transportaţi de ambulanţe.
    (2) Compartimentul de primire urgenţe de specialitate (CPU-S) are în principal, următoarele atribuţii:
    a) efectuează triajul pacienţilor care se prezintă la CPU-S;
    b) evaluează şi clasifică pacienţii la sosire, în funcţie de starea clinică şi acuzele cu care se prezintă, corelate cu vârsta şi antecedentele acestora, stabilitatea funcţiilor vitale, potenţialul de agravare a bolii, necesitatea instituirii unui tratament sau a efectuării unor investigaţii , precum şi alte date considerate relevante;
    c) acordă asistenţă medicală de urgenţă pacienţilor aflaţi în stare critică;
    d) evaluează, monitorizează şi aplică tratamentul de urgenţă pacienţilor care necesită investigaţii şi îngrijiri imediate , având funcţiile vitale stabile la momentul sosirii, dar cu potenţial de agravare pe termen scurt;
    e) investighează pacienţii în CPU-S în scopul stabilirii unui diagnostic corect şi a unei conduite terapeutice corecte;
    f) efectuează consulturi de specialitate împreună cu medicii de gardă din spital;
    g) înregistrează, stochează, prelucrează informaţiile medicale.


    ART. 42
     Camerele de gardă au în principal următoarele atribuţii:
    1. asigură primul ajutor în cazul urgenţelor medico-chirurgicale prin asistenţă medicală calificată;
    2. efectuează examinarea imediată şi completă a bolnavilor ce se prezintă pentru internare;
    3. asigură trusa de urgenţă, conform baremului stabilit;
    4. efectuează îmbăierea, dezinfecţia şi deparazitarea bolnavilor şi a efectelor;
    5. asigură transportul bolnavilor în secţii;
    6. iau măsurile necesare în vederea transportului pentru bolnavii care se transferă în alte unităţi sanitare;
    7. ţin evidenţa mişcării bolnavilor şi comunică locurile libere din ambulatoriul de specialitate;
    8. efectuează scăderea medicamentelor consumate în registrul de evidenţă al urgenţelor;
    9. înregistrează în toate evidenţele bolnavii prezentaţi la camera de gardă cu înscrierea corectă a datelor necesare;
    10. efectuează preluarea şi predarea gărzii în serviciu, pe bază de proces verbal în care se menţionează bolnavii care au fost reţinuţi, trataţi, consumul de medicamente de la aparatul de urgenţă, precum şi semnalarea altor probleme deosebite.


    ART. 43
    (1) în cadrul Institutului Clinic Fundeni funcţionează Secţia Farmacie care asigură şi gestionează întreaga medicaţie necesară bolnavilor internaţi.
    (2) Secţia Farmacie are în principal următoarele atribuţii:
    a) efectuează recepţia produselor farmaceutice şi a materialelor sanitare pe baza documentelor de primire;
    b) asigură aprovizionarea, depozitarea şi păstrarea medicamentelor în condiţii corespunzătoare;
    c) asigură verificarea termenului de valabilitate al medicamentelor şi al substanţelor farmaceutice;
    d) asigură medicamentele necesare activităţii de asistenţă medicală a institutului;
    e) asigură aprovizionarea cu medicamente citostatice;
    f) depozitează produsele conform normelor în vigoare (farmacopee, standarde sau norme interne) ţinându-se seama de natură şi proprietăţile lor fizico-chimice;
    g) organizează şi efectuează controlul calităţii medicamentului şi ia măsuri ori de câte ori este necesar pentru preîntâmpinarea accidentelor, informând imediat organul superior;
    h) asigură controlul preventiv, verificarea organoleptică şi fizică, verificarea operaţiilor finale, analiza calitativă a medicamentului la masa de analize;
    i) prepară şi eliberează medicamente, potrivit normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii;
    j) întocmeşte propuneri fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de medicamente şi unele materiale sanitare;
    k) operează în programul informatic, documentele de eliberare a medicamentelor;
    l) participă pe baza consumurilor şi a stocurilor din farmacie, la efectuarea comenzilor lunare de medicamente simptomatice şi citostatice.


    ART. 44
     Structura Sterilizarea are în principal următoarele atribuţii:
    1. verifică modul de pregătire şi împachetare a materialelor trimise pentru sterilizare şi respinge trusele necorespunzătoare;
    2. efectuează eliminarea încărcăturii microbiene, încărcăturii organice şi a biofilmului de pe dispozitivele medicale;
    3. efectuează sterilizarea propriu-zisă şi sistemul de control al procesului;
    4. efectuează procedurile de control şi marcare a produselor finite;
    5. sesizează eventuale neconformităţi şi ia imediat măsurile necesare;
    6. înregistrează şi arhivează datele privind procesul de sterilizare;
    7. efectuează sterilizarea, respectând normele tehnice de sterilizare şi instrucţiunile de sterilizare al fiecărui aparat;
    8. banderolează şi etichetează trusele şi pachetele cu materiale sterilizate;
    9. ţine evidenţa activităţii de sterilizare pe aparate;
    10. efectuează teste de control şi ţine evidenţa acestora;
    11. asigură circuitul de stocare, distribuţie, transport la utilizatori;
    12. asigură circuitele pentru securitatea personalului, a mediului şi integritatea dispozitivelor medicale;
    13. asigură supravegherea şi corectarea condiţiilor de desfăşurare a procesului de sterilizare;
    14. verifică păstrarea igienică a suprafeţelor;
    15. verifică modul de funcţionare al echipamentelor de sterilizare;
    16. verifică modul de funcţionare al echipamentelor de control, măsură şi testare.


    ART. 45
     Unitatea de transfuzie sanguină are în principal următoarele atribuţii:
    1. aprovizionează institutul cu produse sanguine labile (sânge total, concentrat eritrocitar, concentrat trombocitar, plasmă proaspăt congelată, etc.);
    2. efectuează determinarea de grup sanguin ABO-D la pacienţi;
    3. efectuează verificarea de grup sanguin ABO-D la produsele sanguine distribuite;
    4. asigură distribuirea nominalizată de produse sanguine labile la pacienţii internaţi pe baza prescrierilor medicale de produs sanguin labil, prescriere efectuată de către medicul curant;
    5. efectuează teste de compatibilitate prin macrometoda (laborator distribuţie) sau micrometoda (laborator imunohematologie);
    6. întocmeşte dosarul transfuzional al pacientului transfuzat;
    7. asigură trasabilitatea produsului sanguin;
    8. asigură şi supraveghează condiţiile de stocaj pentru produsele sanguine (frigidere, congelatoare, agitator trombocite cu cameră termostată);
    9. efectuează decongelarea controlată a plasmei cu ajutorul aparatelor Plasmatherm;
    10. efectuează recoltarea de sânge de la donatorii onorifici (sânge total, afereză trombocitară),
    11. efectuează separarea în produse sanguine labile (concentrat eritrocitar, plasmă proaspăt congelată, concentrat trombocitar);
    12. validează produsele sanguine pe baza testelor realizate de către Centrul de Transfuzie Sanguină Bucureşti;
    13. efectuează proceduri de leucofereză terapeutică şi plasmafereză terapeutică;
    14. efectuează deleucocitarea şi reducerea de volum a concentratelor eritrocitare;
    15. efectuează iradierea produselor sanguine labile (concentrat eritrocitar, concentrat trombocitar);
    16. determină grupul sanguin ABO-D la donatorii onorifici;
    17. realizează teste imunohematololgice pentru pacienţii internaţi;
    18. efectuează investigarea imunohematologică a incidentelor transfuzionale.


    ART. 46
     Blocul operator 1 (secţiile de chirurgie) şi Blocul operator 2 ( secţiile de urologie) au în principal următoarele atribuţii:
    1. efectuează preanestezia, anestezia şi intervenţiile chirurgicale propriu zise ;
    2. asigură condiţiile de antisepsie necesare menţinerii condiţiilor optime de desfăşurare a actului operator;
    3. asigură condiţiile necesare respectării măsurilor de prevenire şi combatere a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    4. ţin evidenţa zilnică a pacienţilor care se operează şi asigură comunicarea cu Secţia Clinică Anestezie şi Terapie Intensivă privind locurile libere;
    5. asigură împreună cu personalul Secţiei Clinice Anestezie şi Terapie Intensivă transportul bolnavilor din blocul operator în Secţia Clinică Anestezie şi Terapie Intensivă;
    6. urmăreşte consumul de materiale şi raportarea lui în sistemul informatic integrat al institutului;
    7. asigură manipularea, depozitarea şi transportul la Laboratorul de Analize Medicale şi Serviciul de Anatomie Patologică a produselor biologice recoltate în actul operator.
    8. asigură circuitele necesare pentru realizarea spaţiilor aseptic special destinate realizării intervenţiilor chirurgicale;
    9. asigură circuite separate pentru îndepărtarea materialelor contaminate sau potenţial contaminate biologic;
    10. asigură circuite separate pentru sterilizare şi pregătire în vederea sterilizării a aparaturii, instrumentelor şi materialelor.


    ART. 47
     Sălile de litotriţie (litotripsie extracorporeală cu unde de şoc-ESWL) au în principal următoarele atribuţii:
    1. asigură tratamentul modern minim invaziv al pacienţilor cu litiază reno-ureterală;
    2. răspund de calitatea actului medical, de stabilirea programului şi a indicaţiilor ESWL;
    3. efectuează evaluare pacienţilor pentru ESWL conform protocolului stabilit împreună cu medicii urologi din clinică şi avizat de şeful clinicii;
    4. stabilesc împreună cu medicul urolog indicaţia eventualelor manevre endourologice asociate pre sau post ESWL;
    5. programează pacienţii pentru intervenţiile ESWL conform listei de aşteptare şi a gradului de urgenţă ;
    6. informează pacienţii despre avantajele tratamentului minim invaziv prin ESWL şi despre riscurile şi posibilele complicaţii ale metodei;
    7. verifică semnarea de către pacient a consimţământului pentru intervenţie;
    8. participă la asigurarea bunei coordonări între sălile de litotriţie şi echipa anestezie terapie intensivă pentru buna desfăşurare a procedurilor ESWL;
    9. verifică întocmirea corectă a documentelor medicale şi înregistrarea datelor legate de procedură şi evoluţia pacientului în foaia de observaţie clinică generală, registre specifice şi calculator;
    10. urmăresc evoluţia după procedură ESWL a pacientului şi decid externarea pacientului împreună cu medicul anestezist sau transformarea în internare continuă, atunci când este cazul;
    11. aplică planul de profilaxie al infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    12. respectă măsurile de radioprotecţie;
    13. asigură realizarea intervenţiilor în condiţii de maximă siguranţă;
    14. supraveghează utilizarea medicamentelor din grupa stupefiante, în conformitate cu legea stupefiantelor;
    15. asigură pentru pacienţii care efectuează ESWL pregătirea preoperatorie şi supravegherea post operatorie pe perioada necesară eliminării efectelor anesteziei şi restabilirii funcţiilor vitale ale organismului;
    16. analizează activitatea profilactică de combatere a infecţiilor intra spitaliceşti;
    17. asigură şi controlează respectarea standardelor de sterilitate în sălile de litotriţie (instrumente, lichide, gaze, echipamente, consumabile şi toate materialele implicate).


    ART. 48
    (1) Laboratoarele din cadrul structurii organizatorice a institutului sunt următoarele:
    a) Laborator analize medicale I (analize medicale uzuale, inclusiv urgenţe)
    b) Laborator analize medicale II (diagnostic, biologie moleculară, imunologie, HLA şi virusologie)
    c) Compartiment analize medicale hematologice
    d) Compartiment analize specifice pentru tratamentul şi monitorizarea bolilor cronice de ficat şi pentru activitatea de transplant hepatic
    e) Laborator radiologie, imagistica medicală şi radiologie intervenţională
    i. compartiment radiologie standard
    ii. compartiment angiografie şi radiologie intervenţională
    iii. compartiment radiologie copii
    iv. compartiment mamografie
    v. compartiment CT
    vi. compartiment RMN
    vii. compartiment echografie generală

    f) Laborator medicină nucleară
    g) Laborator explorări funcţionale
    h) Laborator endoscopie digestivă diagnostică şi terapeutică
    i) Compartiment echografie boli digestive, chirurgie şi transplant hepatic
    j) Compartiment imagistică medicală-urologie
    k) Serviciul Clinic de Anatomie Patologică:
    i. compartiment citologie,
    ii. compartiment histopatologie
    iii. compartiment prosectură.


    (2) În vederea organizării în cele mai bune condiţii a activităţii de programare, recoltare, transport, transmiterea rezultatelor, interpretarea cazurilor deosebite, laboratoarele şi compartimentele medicale colaborează permanent cu secţiile cu paturi, cu ambulatoriul integrat, cu cabinetele de specialitate şi cu laboratoarele de cercetare.
    (3) În institut, transportul produselor biologice la şi de la laboratoare se asigură, cu respectarea normelor de securitate şi protecţia muncii, de către echipele de transportatori de probe contaminate.
    (4) În cadrul laboratoarelor şi compartimentelor medicale, se asigură un regim de lucru în sistem informatizat, cu respectarea obligatorie a procedurilor aprobate, a instrucţiunilor de folosire a aparaturii şi tehnicii existente, conform prevederilor legale în vigoare.

    ART. 49
     Laboratorul analize medicale I (analize medicale uzuale, inclusiv urgenţe) are în principal următoarele atribuţii:
    1. asigură efectuarea investigaţiilor de specialitate (hematologie, citologie, biochimie, serologie, microbiologie, bacteriologie, parazitologie) necesare precizării diagnosticului, stadiului de evoluţie al bolii, pentru pacienţi;
    2. asigură efectuarea în mod permanent a analizelor cerute de urgenţă, prin laboratorul de gardă ;
    3. asigură continua creştere a calităţii investigaţiei de laborator prin punerea în aplicare a noilor tehnici şi metode de laborator în raport cu progresele ştiinţei medicale;
    4. asigură legătura strânsă între clinici, servicii şi celelalte laboratoare din spital, informându-le în problemele de specialitate, asigurând documentarea clinicilor în domeniile respective, participând la consultul cazurilor dificile ;
    5. păstrează documentaţia medicală de specialitate a bolnavilor investigaţi (condici, caiete de lucru, statistici);
    6. asigură redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate;
    7. asigură recepţionarea produselor sosite pentru examenele de laborator.


    ART. 50
     Laboratorul analize medicale II (diagnostic, biologie moleculară, imunologie, HLA şi virusologie) are în principal următoarele atribuţii:
    1. asigură efectuarea investigaţiilor virusologice şi imunologice necesare pentru transplantul de organ solid (rinichi, inima, ficat,etc.) şi pentru transplantul de celule stem hematopoietice.Aceste investigaţii sunt efectuate atât primitorilor cât şi donatorilor (vii sau în moarte cerebrală) de transplant şi includ:
    a) diagnostic virusologie indirect (screening serologie) şi diagnostic direct (determinarea încărcăturii virale) pentru virusurile hepatice;
    b) markeri tumorali
    c) screening şi identificare de anticorpi citotoxici;
    d) genotiparea HLA şi stabilirea compatibilităţii primitor-donator pentru toate tipurile de transplant;
    e) test crossmatch prin tehnicile CDC, ELISA şi Luminex.

    2. asigură investigaţiile necesare monitorizării primitorilor în perioada posttransplant, respectiv:
    a) evaluarea infecţiilor virale şi a marker-ilor tumorali în contextul tratamentului imunosupresor;
    b) imunologie de rejet (anticorpi citotoxici, neopterinemie, interleukine serice, cytokine urinare, cortizol);
    c) dozarea nivelelor sanguine ale imunosupresoarelor (tacrolimus, sirolimus, ciclosporina, micofenolat mofetil).    ART. 51
     Compartimentul analize hematologice speciale pentru transplantul medular are în principal următoarele atribuţii:
    1. stabileşte diagnosticul complex (citologic, imunochimie, molecular, genetic,imunofenotipare) al bolilor hematologice maligne şi non maligne;
    2. identifică factorii de prognostic pretransplant medular;
    3. monitorizează hemopatiile maligne;
    4. monitorizează boala minim reziduală după transplant medular.


    ART. 52
     Compartimentul analize specifice pentru tratamentul şi monitorizarea bolilor cronice de ficat şi pentru activitatea de transplant hepatic are în principal următoarele atribuţii:
    1. efectuează analize specifice pentru bolile cronice de ficat şi transplant hepatic (markeri tumorali digestivi, markeri moleculari de reject, etc);
    2. efectuează proceduri de identificare şi evaluarea tolerabilităţii grefei hepatice şi de celule pancreatice;
    3. efectuează proceduri de identificare a profilului molecular şi genetic al donatorului versus receptor în transplantul de ficat şi de celule pancreatice.


    ART. 53
     Laboratorul de radiologie, imagistică medicală şi radiologie intervenţională are în principal următoarele atribuţii:
    1. efectuează examene radiologice şi imagistice în laborator şi la patul bolnavului, la indicaţia medicului;
    2. colaborează cu medicii din secţii în scopul precizării diagnosticului;
    3. organizează şi utilizează corespunzător filmoteca şi arhiva;
    4. asigură înregistrarea tuturor examinărilor efectuate ;
    5. asigură aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor şi personalului din laborator;
    6. întocmeşte propuneri fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de filme şi materiale de laborator specifice;
    7. întocmeşte raportarea statistică a numărului de examinări efectuate pe bolnavii internaţi şi din ambulatoriu.


    ART. 54
     Laboratorul de medicină nucleară are în principal următoarele atribuţii:
    1. execută explorări funcţionale şi morfologice cu ajutorul radio-izotopilor pentru diferite afecţiuni ale pacienţilor;
    2. efectuează scintigrafii şi ecografii;
    3. execută explorări cu surse radiative deschise în bolile care necesită acest tip de diagnostic;
    4. asigură circuitul izotopilor radioactivi în condiţii de evitare a poluării interne şi externe a mediului ambiant;
    5. colaborează cu medicii din secţii în scopul precizării diagnosticului;
    6. asigură organizarea şi utilizarea corespunzătoare a arhivei;
    7. efectuează înregistrarea tuturor examinărilor efectuate ;
    8. aplică măsurile pentru prevenirea iradierii bolnavilor şi personalului din laborator;
    9. respectă toate prevederile legale specifice domeniului, elaborate de Comisia Naţională de Control al Activităţilor Nucleare şi Ministerul Sănătăţii;
    10. întocmeşte propuneri fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de materiale de laborator specifice.


    ART. 55
     Laboratorul explorări funcţionale are în principal următoarele atribuţii:
    1. efectuează tehnici de explorări funcţionale la recomandarea medicului, pentru bolnavii internaţi şi cei din ambulatoriu;
    2. urmăreşte şi asigură folosirea şi întreţinerea corectă a aparaturii medicale;
    3. urmăreşte aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi de prevenire a contaminării aparaturii cu produse infectate;
    4. respectă normele legale în vigoare privind activitatea specifică medicală de explorări funcţionale.


    ART. 56
     Laboratorul endoscopie digestivă diagnostică şi terapeutică are în principal următoarele atribuţii:
    1. efectuează endoscopii digestive superioare şi inferioare, ecoendoscopii, enteroscopii pentru afecţiuni ale intestinului subţire, explorări cu videocapsula endoscopică, colangiopancreatografie endoscopică retrogradă (ERCP), pH-metrie şi manometrie esofagiană;
    2. colaborează cu secţiile de chirurgie şi ATI şi efectuează unele manevre endoscopice în blocul operator sau în secţia de terapie intensivă;
    3. recoltează probe în vederea efectuării biopsiilor;
    4. urmăreşte starea pacienţilor după examenul endoscopic şi adoptă măsuri medicale în caz de nevoie;
    5. urmăreşte şi asigură folosirea şi întreţinerea corectă a aparaturii medicale;
    6. urmăreşte aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi de prevenire a contaminării aparaturii cu produse infectate.


    ART. 57
     Compartimentul echografie boli digestive, chirurgie şi transplant hepatic are în principal următoarele atribuţii:
    1. efectuează proceduri de diagnostic standard şi intervenţional (biopsie ghidată) în afecţiunile digestive;
    2. efectuează intervenţii terapeutice (ablaţia tumorilor hepatice, drenaje ghidate ecografic etc.) pacienţilor cu afecţiuni digestive şi hepatice;
    3. asistă intervenţiile chirurgicale şi procedurile de transplant hepatic (planificarea intervenţiilor, monitorizarea timpilor chirurgicali, ghidarea unor proceduri chirurgicale,etc.);
    4. urmăreşte starea pacienţilor în secţia de terapie intensivă.


    ART. 58
     Compartimentul imagistică medicală-urologie are în principal următoarele atribuţii:
    1. efectuează examene imagistice pentru bolnavii cu afecţiuni urologice în laborator şi la patul bolnavului, la indicaţia medicului;
    2. colaborează cu medicii din secţii în scopul precizării diagnosticului;
    3. asigură înregistrarea tuturor examinărilor efectuate;
    4. urmăreşte şi asigură folosirea şi întreţinerea corectă a aparaturii medicale.


    ART. 59
    (1) Serviciul clinic de anatomie patologică are în componenţa sa următoarele compartimente:
    a) Citologie;
    b) Histopatologie;
    c) Prosectură.

    (2) Serviciul clinic de anatomie patologică are în principal următoarele atribuţii:
    a) efectuează autopsii la toţi bolnavii decedaţi în institut, care nu sunt cazuri medico-legale, în vederea stabilirii, confirmării sau completării diagnosticului clinic şi precizării cauzei medicale a morţii. La cererea scrisă a aparţinătorilor decedatului, managerul institutului poate aproba scutirea de autopsie cu avizul medicului şef al secţiei şi al medicului anatomopatolog;
    b) efectuează îmbălsămarea, spălarea, îmbrăcarea şi cosmetizarea cadavrelor;
    c) eliberează certificatul de îmbălsămare pe baza certificatului constatator de deces completat şi semnat de medicul anatomo-patolog ;
    d) eliberează cadavrele în conformitate cu normele în vigoare;
    e) stabileşte diagnosticul histopatologie sau citopatologic asupra produselor biologice recoltate;
    f) colaborează cu celelalte laboratoare din cadrul institutului, în vederea efectuării unor cercetări complementare speciale, bacteriologice, biochimice, experimentale;
    g) întocmeşte propuneri fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de reactivi şi materiale de laborator specifice;
    h) eliberează pe bază de cerere, conform legislaţiei în vigoare, probe în vederea unui consult de specialitate sau pentru investigaţii suplimentare;
    i) primeşte, înregistrează şi prelucrează piesele operatorii (extemporaneu la parafină), biopsice şi piesele de la necropsie, examene citologice;
    j) prepară coloranţi şi reactivi;
    k) arhivează lamele şi blocurile.


    ART. 60
     Banca de celule stem efectuează procedurile de prelevare, testare, procesare, conservare, distribuire, codificare şi trasabilitate a Celulelor Stern Hematopoietice, în vederea transplantului medular;

    ART. 61
     Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale are în principal, următoarele atribuţii:
    a) organizează şi participă la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    b) propune managerului sancţiuni pentru personalul care nu respectă procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    c) şeful serviciului participă în calitate de membru la şedinţele Comitetului director al unităţii şi, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea corespunzătoare a planului anual de prevenire a infecţiilor, echipamente şi personal de specialitate;
    d) elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitate;
    e) organizează, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică, anual, un studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a consumului de antibiotice din spital;
    f) organizează şi derulează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    g) organizează activitatea compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
    h) propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter de urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale;
    i) elaborează ghidul de izolare al unităţii şi coordonează aplicarea precauţiilor specifice în cazul depistării colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la pacienţii internaţi;
    j) întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare în conformitate cu aceasta;
    k) implementează metodologiile naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi studiile de supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    l) verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale de pe secţii şi centralizează datele în registrul de monitorizare a infecţiilor al unităţii;
    m) raportează la direcţia de sănătate publică a municipiului Bucureşti infecţiile asociate asistenţei medicale ale unităţii şi calculează rata de incidenţă a acestora pe unitate şi pe secţii;
    n) organizează şi participă la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie prin recoltarea testelor de autocontrol;
    o) colaborează cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulaţiei microorganismelor patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente şi/sau cu risc epidemiologie major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol;
    p) solicită trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, în conformitate cu metodologiile elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, în scopul obţinerii unor caracteristici suplimentare;
    q) supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;
    r) supraveghează şi controlează activitatea de triere, depozitare temporară şi eliminare a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;
    s) organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal;
    t) avizează orice propunere a unităţii de modificare în structura unităţii;
    u) supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor de triaj, depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    v) răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru toate cazurile suspecte de infecţie asociată asistenţei medicale;
    w) dispune, după anunţarea prealabilă a managerului unităţii, măsurile necesare pentru limitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice necesare;
    x) întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor identificate în focar;
    y) solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la direcţia de sănătate publică sau Institutul Naţional de Sănătate Publică - centru regional la care este arondat, conform reglementărilor în vigoare;
    z) raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    aa) întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de investigare a responsabilităţilor pentru infecţii asociate asistenţei medicale.


    ART. 62
     Serviciul de evaluare şi statistică medicală are în principal următoarele atribuţii:
    1. întocmeşte rapoartele, centralizările, dările de seamă şi situaţiile statistice periodice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale;
    2. execută în termenele stabilite, lucrările de statistică medicală precum şi cele necesare pentru activitatea operativă a institutului;
    3. asigură circuitul informaţional al datelor prin sistemul informatic existent;
    4. introduce zilnic, verifică şi transmite datele privitoare la pacienţii din foile de observaţie clinică generală;
    5. primeşte documentaţia medicală a bolnavilor ieşiţi din institut (foi de observaţie clinică generală);
    6. clasifică foile de observaţie clinică generală ale bolnavilor ieşiţi pe grupe de boli, pe secţii, pe an;
    7. ţine evidenţa datelor statistice pe formulare stabilite de Ministerul Sănătăţii şi întocmeşte rapoartele statistice ale institutului, verificând exactitatea datelor statistice ale secţiilor cuprinse în rapoartele secţiilor;
    8. pune la dispoziţia secţiilor datele statistice şi documentaţia medicală necesară pentru activitatea curentă şi asigură prelucrarea datelor statistice;
    9. urmăreşte corelarea diferiţilor indicatori de activitate comparativ cu alte unităţi sau pe ţară şi informează şefii de secţie şi conducerea unităţii;
    10. ţine la zi evidenţa informatizată a pacienţilor externaţi şi răspunde de corectitudinea datelor introduse în calculator;
    11. asigură înregistrarea mişcării zilnice a bolnavilor în centralizatorul electronic;
    12. efectuează controlul periodic al listei bolnavilor ieşiţi şi întocmeşte situaţia numerică a acestora;
    13. asigură centralizarea concediilor medicale furnizate de secţii, tipărirea şi expedierea prin email la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;
    14. urmăreşte înregistrarea corectă a datelor bolnavilor.


    ART. 63
     Cabinetul de psihologie are în principal următoarele atribuţii:
    1. efectuează examinări psihologice în toate sferele funcţiilor şi proceselor psihice (atenţie, memorie, procese cognitive, IQ), cu determinări cantitative şi interpretări calitative, precum şi la nivelul personalităţii;
    2. asigură consiliere pre- şi postoperatorie pacienţilor precum şi psihoterapie adaptată fiecăruia, pentru creşterea complianţei la tratament şi diminuarea suferinţelor;
    3. asigură consilierea familiei pacienţilor în situaţii dificile.


    ART. 64
     Cabinetul oncologie medicală are în principal, următoarele atribuţii:
    1. efectuează examinarea imediată, completă, trierea medicală şi epidemiologică a bolnavilor cu afecţiuni oncologice pentru internare;
    2. asigură primul ajutor şi acordă asistenţă medicală de specialitate, până când bolnavul este stabilizat şi ajunge în secţie;
    3. precizează prin consultări de specialitate, afecţiunile asociate patologiei oncologice;
    4. stabileşte diagnosticul preoperator, inclusiv stadiul bolii.


    ART. 65
    (1) Ambulatoriul integrat are în componenţa sa următoarele cabinete de specialitate şi are în principal următoarele atribuţii:
    a) efectuează consultarea, investigarea, stabilirea diagnosticului, tratamentului medical şi/sau chirurgical, îngrijirea, administrarea medicamentelor asiguraţilor;
    b) acordă servicii de asistenţă medicală ambulatorie asiguraţilor pe baza biletului de trimitere, cu excepţia urgenţelor şi afecţiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul integrat. Lista cuprinzând afecţiunile confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul integrat se stabileşte în Normele contractului cadru;
    c) informează medicul de familie, prin scrisoare medicală despre diagnosticul şi tratamentele recomandate pacienţilor.

    (2) În relaţiile contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti ambulatoriul integrat are dreptul să încaseze contravaloarea serviciilor medicale pentru care asiguratul nu are bilet de trimitere, cu excepţia afecţiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul integrat, a urgenţelor şi a serviciilor prevăzute în Normele contractului cadru.
    (3) În relaţiile contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti ambulatorul integrat are următoarele obligaţii:
    a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate şi a activităţii desfăşurate;
    b) să informeze asiguraţii despre pachetul de servicii de bază, pachetul minimal de servicii medicale şi pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ;
    c) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi precum şi intimitatea şi demnitatea acestora;
    d) să raporteze datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală, potrivit formularelor de raportare;
    e) să respecte prevederile actelor normative privind raportarea bolilor;
    f) să respecte programul de lucru, pe care să-l afişeze la loc vizibil;
    g) să respecte prevederile actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
    h) să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele prevăzute în Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman;
    i) să nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală ;
    j) să acorde servicii medicale tuturor asiguraţilor fără nicio discriminare folosind formele cele mai eficiente de tratament;
    k) să acorde servicii medicale şi investigaţii paraclinice în regim de urgenţă femeii gravide;
    l) să solicite documentele care atestă calitatea de asigurat, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru;
    m) să informeze medicul de familie la care este înscris asiguratul, prin scrisoare medicală expediată direct, despre diagnosticul şi tratamentele recomandate şi să transmită rezultatul investigaţiilor paraclinice;
    n) să întocmească liste de aşteptare pentru serviciile medicale programabile;
    o) să acorde servicii medicale tuturor asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul;
    p) să acorde cu prioritate, consultaţii medicale personalului angajat în unităţile sanitare publice.


    ART. 66
     Laboratoarele, colectivele şi nucleele de cercetare au în principal următoarele atribuţii:
    1. accesează şi derulează contracte şi proiecte de cercetare ştiinţifică medicală pe direcţiile de cercetare desfăşurate în cadrul institutului;
    2. acordă asistenţa clinică şi de laborator în domenii de înaltă specialitate;
    3. efectuează studii clinice în domeniile specifice de activitate;
    4. valorifică rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată în cadrul institutului, prin publicaţii de specialitate, organizarea de cursuri, simpozioane, congrese naţionale şi internaţionale;
    5. colaborează prin stabilirea de parteneriate, cu centre similare naţionale şi internaţionale.


    ART. 67
    1. pregăteşte şi analizează Planul anual al managementului calităţii;
    2. coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al calităţii:
    a) manualul calităţii;
    b) procedurile.

    3. coordonează şi implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unităţii, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, laborator etc. şi a standardelor de calitate;
    4. coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor;
    5. colaborează cu toate structurile unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de management al calităţii;
    6. implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite;
    7. asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de manager;
    8. asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cu cerinţele specifice;
    9. coordonează activităţile de analiză a neconformităţilor constatate şi propune managerului acţiunile de îmbunătăţire sau corective ce se impun;
    10. coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii;
    11. asigură aplicarea strategiei sanitare şi politica de calitate a unităţii în domeniul medical în scopul asigurării sănătăţii pacienţilor;
    12. asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calităţii.

    ART. 68
     Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin cu privire la activitatea economică, financiară, tehnică, administrativă, Institutul Clinic Fundeni are în structură servicii, birouri şi compartimente cu atribuţii şi responsabilităţi specifice domeniului de activitate după cum urmează:
    1. Serviciul RUNOS
    2. Serviciul Financiar Contabilitate
    3. Serviciul Aprovizionare, Transporturi
    4. Biroul Transporturi
    5. Serviciul Administrativ
    6. Serviciul Achiziţii Publice, Contractare
    7. Compartimentul Juridic
    8. Serviciul Tehnic
    9. Compartimentul Securitatea Muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă
    10. Compartimentul Audit
    11. Compartimentul de Informatică
    12. Compartimentul Relaţii cu Publicul


    ART. 69
    1. aplică legislaţia în domeniul managementului resurselor umane privind angajarea, evaluarea, promovarea, perfecţionarea profesională a resurselor umane din cadrul institutului;
    2. întocmeşte şi actualizează statul de funcţii şi organigrama unităţii, în conformitate cu structura organizatorică aprobată, în limita prevederilor bugetare;
    3. stabileşte necesarul de personal în conformitate cu normativele în vigoare;
    4. stabileşte şi actualizează, conform reglementarilor legale, salariile de încadrare şi celelalte drepturi salariale pentru personalul din cadrul institutului;
    5. verifică condicile de prezenţă şi foile colective de prezenţă pentru salariaţii institutului;
    6. întocmeşte lunar statele de plată, centralizatorul statelor de salarii, pentru personalul încadrat în institut;
    7. asigură introducerea în baza de date a informaţiilor referitoare la salariaţii unităţii;
    8. asigură actualizarea bazei de date privind personalul institutului;
    9. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare precum şi a regulamentului intern al unităţii;
    10. întocmeşte în colaborare cu compartimentele de specialitate documentaţia privind procedura prealabilă organizării concursurilor/examenelor, cât şi cea privind finalizarea acestora;
    11. asigură secretariatul în comisiile de concurs şi a celor de soluţionare a contestaţiilor, pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante;
    12. întocmeşte lucrări privind încheierea, modificarea, încetarea contractelor individuale de muncă;
    13. întocmeşte decizii în specialitatea serviciului;
    14. întocmeşte lucrările privind promovarea în grade sau trepte profesionale a salariaţilor, conform actelor normative în vigoare;
    15. gestionează dosarele profesionale şi personale ale salariaţilor;
    16. colaborează cu şefii de secţii/laboratoare/servicii la întocmirea şi actualizarea fişelor de post ale salariaţilor, în conformitate cu normele legale în vigoare;
    17. răspunde de întocmirea, completarea şi actualizarea Registrului General de Evidenţă a Salariaţilor prin programul REVISAL;
    18. întocmeşte documentaţia privind pensionarea pentru limita de vârstă, pensionarea la cerere, pensionarea de invaliditate, pentru personalului institutului;
    19. elaborează planul de formare profesională a personalului în conformitate cu nevoile de formare profesională a salariaţilor pe baza propunerilor fundamentate ale şefilor secţiilor/laboratoarelor/serviciilor din institut şi monitorizează îndeplinirea acestuia ;
    20. întocmeşte lunar declaraţiile privind obligaţiile de plată către bugetul de stat (contribuţiile pentru asigurări sociale de stat, şomaj, sănătate, impozit pe salariu, accidente şi boli profesionale, fondul pentru handicapaţi) şi asigură transmiterea acestora către organele abilitate în termenele prevăzute de lege;
    21. întocmeşte anual adeverinţele de venit pentru fiecare salariat şi le transmite la Administraţia Financiară, în condiţiile legii;
    22. întocmeşte chestionare statistice lunare, semestriale şi anuale privind fondul de salarii, obligaţiile de plată, structura personalului;
    23. ţine evidenţa concediilor de orice fel, eliberează adeverinţe la solicitarea angajaţilor şi foştilor angajaţi, completează legitimaţiile de serviciu;
    24. participă în comisia de cercetare disciplinară prealabilă, în vederea cercetării abaterilor disciplinare şi asigură secretariatul comisiei constituite în acest scop;
    25. întocmeşte listele pentru acordarea tichetelor de masă;
    26. elaborează proceduri operaţionale specifice activităţii de resurse umane;
    27. pune la dispoziţia organelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, date privind activitatea serviciului;
    28. asigură confidenţialitatea datelor salariaţilor în conformitate cu prevederile legale.

    ART. 70
     Serviciul Financiar-Contabilitate are în principal următoarele atribuţii:
    1. asigură realizarea şi raportarea indicatorilor de performanţă economico-financiari;
    2. întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli al institutului în vederea avizării de către Consiliul de administraţie şi aprobării de către Ministerul Sănătăţii;
    3. întocmeşte listele de investiţii în baza propunerilor primite de la serviciul de achiziţii publice, contractare;
    4. asigură şi exercită controlul financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale;
    5. răspunde de înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor şi bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în baza documentelor justificative primite;
    6. asigură şi răspunde de buna organizare a activităţii financiar-contabile a unităţii, de întocmirea la timp şi corect a balanţelor de verificare, a execuţiei bugetare, a dărilor de seamă trimestriale şi anuale (cu anexele corespunzătoare);
    7. organizează evidenţa angajamentelor bugetare şi legale, răspunde şi asigură angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor;
    8. ia măsuri să nu angajeze cheltuieli peste bugetul aprobat;
    9. asigură şi contribuie la organizarea şi desfăşurarea inventarierii patrimoniului de câte ori este cazul; în cazuri excepţionale, calamităţi sau când se constată nereguli sau fraude şi cel puţin o dată pe an, a întregului patrimoniu;
    10. răspunde şi asigură înregistrarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii (plusurile se înregistrează iar minusurile se impută persoanelor vinovate) pe baza documentelor justificative primite;
    11. înregistrează în contabilitate toate drepturile de creanţă şi toate obligaţiile de plată către furnizori şi creditori;
    12. asigură aplicarea tuturor măsurilor necesare pentru integritatea patrimoniului şi răspunde de recuperarea pagubelor aduse institutului;
    13. asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale, evidenţa bunurilor de orice fel şi ia măsuri pentru ţinerea la zi şi corect a evidenţelor contabile;
    14. organizează, îndrumă şi coordonează activităţile care asigură alimentaţia bolnavilor internaţi în institut, din punct de vedere al încadrării bugetare;
    15. pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, date privind activitatea institutului;
    16. raportează Ministerului Sănătăţii, Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti sau Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, situaţiile cerute în legătură cu activitatea desfăşurată în institut;
    17. organizează verificarea documentelor de cheltuieli sub aspectul formei, conţinutului şi legalităţii acestora;
    18. organizează şi răspunde de gestionarea numerarului unităţii privind Regulamentul operaţiunilor de casă;
    19. respectă prevederile legale în vigoare cu privire la păstrarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea institutului.


    ART. 71
     Serviciul Aprovizionare, Transporturi are în principal următoarele atribuţii:
    1. asigură aprovizionarea unităţii cu alimente, materiale, instrumentar şi aparatură, în cele mai bune condiţii;
    2. Întocmeşte comenzile în vederea asigurării aprovizionării institutului cu alimente, materiale, instrumentar, aparatura etc., în cele mai bune condiţii şi la termenele contractuale;
    3. ţine evidenţa comenzilor din institut în vederea aprovizionării;
    4. eliberează prin magazia institutului către toate structurile funcţionale ale acestuia, pe baza graficelor aprobate şi a bonurilor de consum şi de mişcare, materialele solicitate;
    5. asigură monitorizarea şi cunoaşterea exactă a stocurilor şi a consumurilor zilnice a materialelor sanitare şi de laborator, precum şi a materialelor pentru curăţenie şi întreţinere;
    6. intră în relaţii cu secţiile şi serviciile din spital şi cu furnizorii de materiale şi medicamente;
    7. confirmă realitatea, regularitatea şi legalitatea aprovizionării cu bunuri, servicii şi lucrări în baza facturilor primite urmare a emiterii comenzilor;
    8. pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii date privind activitatea serviciului;
    9. urmăreşte şi verifică rapoartele referitoare la întocmirea comenzilor şi corelarea acestora cu înregistrarea în A.L.O.P. (Angajamente Legale, Ordonanţări şi Plăţi).
    10. organizează şi răspunde de activitatea de transport din cadrul institutului;
    11. asigura executarea la timp şi în bune condiţii a transportului necesar desfăşurării activităţii institutului.


    ART. 72
     Biroul Transporturi are în principal următoarele atribuţii:
    1. asigură întocmirea, urmărirea şi executarea planului de transport şi utilizarea în condiţii de eficienţă a mijloacelor de transport din dotare;
    2. asigură executarea la timp şi în bune condiţii a transporturilor necesare spitalului, respectiv:
    a. sânge şi produse din sânge;
    b. pacienţi internaţi care necesită transfer/consultaţii de specialitate în alte unităţi sanitare;
    c. pacienţi dializaţi;
    d. organe prelevate în vederea efectuării transplanturilor hepatice şi renale;
    e. corespondenţa unităţii cu diferite instituţii.

    3. organizează activitatea de transport, achiziţionarea autovehiculelor, înscrierea acestora la organele de poliţie, efectuarea rodajului;
    4. răspunde de controlul zilnic, reviziile tehnice, reparaţiile curente şi capitale ale autovehiculelor din dotare.


    ART. 73
     Serviciul Administrativ are în principal următoarele atribuţii:
    1. organizează şi asigură paza şi ordinea în institut;
    2. ia măsurile necesare pentru utilizarea patrimoniului administrativ în condiţii de maximă eficienţă;
    3. ţine evidenţa tehnic-operativă a bunurilor pe locuri de folosinţă, centralizează propunerile de casare şi întocmeşte documentaţia de casare a bunurilor aflate în patrimoniul institutului;
    4. asigură recepţionarea, manipularea, depozitarea, eliberarea în consum a activelor fixe, a obiectelor de inventar, a lucrărilor şi bunurilor materiale, potrivit prevederilor legale.
    5. organizează activitatea blocului alimentar, stabileşte măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de alimentaţie a bolnavilor;
    6. răspunde de organizarea arhivei institutului;
    7. asigură respectarea primirii, distribuirii, păstrării, circuitului şi evidenţei documentelor la registratura generală, conform prevederilor legale;
    8. asigură activitatea de închiriere de spaţii, urmărirea contractelor de închiriere pentru acestea;
    9. asigură verificarea curăţeniei exterioare în institut, a întreţinerii spaţiilor verzi, repararea căilor de acces;
    10. întocmeşte propuneri fundamentate pentru necesarul anual de achiziţii publice de alimente, servicii de telefonie, servicii de eliminare a deşeurilor, rechizite, imprimate medicale, materiale de curăţenie şi întreţinere pentru sectorul administrativ al institutului, echipamente de protecţie pentru personal, obiecte de inventar, lenjerie.


    ART. 74
     Serviciul Achiziţii Publice, Contractare are în principal următoarele atribuţii:
    1. răspunde de primirea referatelor de necesitate de la compartimentele de specialitate în vederea elaborării programului anual al achiziţiilor publice;
    2. elaborează şi execută programul anual al achiziţiilor publice cu respectarea baremului în vigoare;
    3. se preocupă de avizarea şi aprobarea programului anual al achiziţiilor publice la nivelul conducerii institutului;
    4. primeşte ofertele de la furnizori prin registratură;
    5. elaborează şi distribuie documentaţia de atribuire/de concurs (caiet sarcini);
    6. supune spre aprobare documentaţia de atribuire/de concurs;
    7. îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate (prin sistemul electronic, Monitorul Oficial, publicaţii);
    8. organizează, iniţiază, derulează şi finalizează proceduri de achiziţie;
    9. elaborează procesul verbal de deschidere a şedinţei de verificare a ofertelor prezentate;
    10. elaborează centralizatorul de preţuri;
    11. asigură deschiderea raportului procedură;
    12. elaborează adrese de informare (descalificaţi, calificaţi, câştigători, necâştigători) pentru fiecare produs achiziţionat şi fiecare operator economic angajat în procedura de achiziţie publică;
    13. evaluează ofertele şi atribuie contracte de achiziţie publică alături de comisiile de evaluare;
    14. finalizează raportul procedură;
    15. redactează şi semnează contractele şi se preocupă de avizarea şi semnarea acestora la nivelul conducerii institutului şi transmite toate informaţiile necesare serviciului pentru întocmirea comenzii;
    16. introduce în sistemul informatic integrat al institutului, datele privind acordurile cadru, contractele subsecvente, contractele de achiziţii, actele adiţionale aferente acestora şi notele justificative;
    17. urmăreşte derularea realizării contractelor;
    18. întreprinde demersurile necesare (formulare punct de vedere, copii documente, etc.) soluţionării contestaţiilor formulate împotriva procedurilor institutului şi depuse la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
    19. urmăreşte modul de constituire a garanţiei de participare şi a garanţiei de bună execuţie;
    20. întocmeşte graficul de livrări pentru bunurile, serviciile şi lucrările achiziţionate (anexele la contracte);
    21. constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;
    22. răspunde de legalitatea procedurilor de achiziţie efectuate;
    23. coordonează şi elaborează, în baza necesităţilor transmise de către celelalte compartimente din cadrul institutului, documentele (studii de piaţă, note justificative, contracte de achiziţie) necesare achiziţionării directe de produse, servicii sau lucrări care nu depăşesc plafonul limită prevăzut de legislaţie pentru achiziţiile directe;
    24. derulează şi finalizează achiziţiile directe;
    25. asigură relaţiile de corespondenţă şi dialog cu instituţiile de control în domeniul achiziţiilor publice;
    26. verifică sesizările referitoare la nerespectarea prevederilor legale privind atribuirea contractului de achiziţie;
    27. întocmeşte situaţii şi rapoarte specifice activităţii serviciului;
    28. întocmeşte, actualizează şi propune spre aprobare conducerii institutului proceduri de lucru şi/sau operaţionale specifice.


    ART. 75
     Compartimentul Juridic are în principal următoarele atribuţii:
    1. avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic, la cererea conducerii, pe cele care pot angaja răspunderea patrimonială a institutului precum şi orice alte acte care produc efecte juridice;
    2. reprezintă şi apără drepturile şi interesele legitime ale institutului în raporturile lui cu instituţii de orice natură şi cu orice persoană, fie ea juridică sau fizică, română sau străină, precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de conducerea institutului;
    3. urmăreşte apariţia actelor normative şi semnalează organelor de conducere şi serviciilor interesate atribuţiile/noţiunile de interes specific pentru acestea;
    4. asigură consultanţa juridică pentru membrii Comitetului director, a şefilor de secţie/laborator/serviciu/compartiment, precum şi pentru personalul salariat al institutului, atât timp cât aceasta nu contravine intereselor institutului;
    5. redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea institutului;
    6. redactează acte juridice, atestă identitatea părţilor, consimţământul, conţinutul şi data actelor încheiate, care privesc institutul, la cererea managerului;
    7. verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;
    8. participă alături de alţi membrii în comisii de cercetări disciplinare, şi alte comisii din cadrul institutului;
    9. redactează documente/acte/contracte juridice, la solicitarea membrilor Comitetului director sau a şefilor de secţie/laborator/serviciu/compartiment;
    10. nu se pronunţă asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat ori semnat de acesta;
    11. este obligat să respecte dispoziţiile legale privitoare la interesele contrare în aceeaşi cauză sau în cauze conexe ori la conflictul de interese pe care institutul le poate avea;
    12. este obligat să respecte secretul şi confidenţialitatea activităţii sale, în condiţiile legii;
    13. îndeplineşte orice alte lucrări cu caracter juridic;
    14. avizează toate actele care pot angaja răspunderea spitalului, acte care produc efecte civile, juridice, financiare şi patrimoniale;
    15. participă la elaborarea şi avizarea contractul colectiv de muncă la nivelul spitalului;
    16. participă la elaborarea şi avizarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern a institutului;
    17. obţine titlurile executorii şi sesizează directorul financiar-contabil;
    18. monitorizează modul cum sunt respectate dispoziţiile legale în desfăşurarea activităţii unităţii;
    19. participă la redactarea răspunsurilor la solicitări interne/externe (angajaţi, pacienţi, mass-media etc.).


    ART. 76
     Serviciul Tehnic are în principal următoarele atribuţii:
    1. răspunde de realizarea lucrărilor în condiţiile tehnico-economice stabilite prin aprobările şi avizele legale, precum şi de îndeplinirea faţă de constructori a obligaţiilor contractuale care revin serviciului;
    2. sesizează conducerea institutului asupra eventualelor abateri din partea proiectantului cât şi a constructorilor faţă de avizele pe bază cărora a fost aprobată investiţia;
    3. avizează Nota de fundamentare pentru reparaţii curente şi capitale la construcţii şi instalaţii;
    4. avizează proiectul de reparaţii pentru construcţii şi instalaţii, care se înaintează conducerii spre aprobare;
    5. avizează tema de proiectare, parte componentă a caietului de sarcini în vederea contractării lucrărilor de proiectare la construcţii şi instalaţii;
    6. participă la întocmirea documentaţiei în vederea contractării lucrărilor de reparaţii cu societăţi specializate în construcţii şi instalaţii, conform reglementărilor legale şi urmăreşte executarea lucrărilor de reparaţii sub aspect cantitativ şi calitativ potrivit clauzelor contractuale;
    7. verifică execuţia corectă, calitativă pe baza reglementărilor tehnice în vigoare pe tot parcursul executării lucrărilor;
    8. participă, împreună cu proiectantul, la obţinerea avizelor, acordurilor şi aprobărilor pe plan local, necesare autorizării lucrărilor de construcţii;
    9. asigură soluţionarea neconformităţilor pe parcursul execuţiei lucrărilor precum şi a deficienţelor proiectelor;
    10. confirmă realitatea şi legalitatea plăţilor către societăţile contractante de prestări servicii;
    11. urmăreşte întocmirea documentaţiilor de recepţie a lucrărilor în conformitate cu prevederile legale;
    12. urmăreşte realizarea remedierilor în termenul de garanţie;
    13. participă la întocmirea cărţilor tehnice a construcţiilor conform prevederilor legale şi asigură păstrarea şi completarea acestora cu datele referitoare la exploatarea construcţiei;
    14. stabileşte cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor sau utilajelor şi propune măsuri corespunzătoare;
    15. efectuează lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădiri, instalaţii şi utilaje;
    16. asigură asistenţă tehnică în vederea punerii în funcţiune a aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor medicale;
    17. organizează planul de întreţinere şi confirmă în procesele verbale întocmite cu firmele ce asigură service-ul, revizuirea periodică a instalaţiilor, aparatelor şi utilajelor din dotare;
    18. urmăreşte programarea pentru verificarea aparatelor, utilajelor şi instalaţiilor conform instrucţiunilor tehnice, metrologice, în vigoare;
    19. confirmă în procesele verbale de verificare periodică, urmărirea funcţionării aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor ce asigură paza contra incendiilor;
    20. asigură deservirea permanentă a punctului termic, staţiei de oxigen, staţiei hidrofor şi staţiei de pompare, prin graficul turelor de permanenţă din cadrul serviciului;
    21. propune lista de priorităţi în vederea întocmirii temelor de proiectare privind lucrările de investiţii şi reparaţii capitale şi urmăreşte asigurarea documentaţiilor tehnice;
    22. întocmeşte propunerile de plan anual de aprovizionare cu piese de schimb pentru aparate, utilaje şi instalaţii;
    23. stabileşte necesarul anual de materiale de întreţinere, de construcţii şi de reparaţii, clădiri şi instalaţii din institut.


    ART. 77
     Compartimentul de Securitatea Muncii, P.S.I, Protecţie Civilă şi Situaţii de Urgenţă are în principal următoarele atribuţii:
    1. organizează şi conduce activitatea de prevenire şi protecţie a muncii;
    2. elaborează instrucţiuni specifice fiecărui loc de muncă, împreună cu responsabilii secţiilor/laboratoarelor/compartimentelor;
    3. participă la evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire la locurile de muncă şi propune măsuri de prevenire corespunzătoare, care vor face parte din planul anual de protecţia muncii;
    4. verifică dacă noxele se încadrează în limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă;
    5. asigură instruirea şi formarea personalului în probleme de protecţia muncii;
    6. ţine evidenţa accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale;
    7. întocmeşte şi actualizează planul de protecţie civilă, planul de evacuare, planul de apărare împotriva dezastrelor;
    8. organizează activitatea pentru întocmirea, păstrarea, actualizarea şi aplicarea documentelor operative şi de conducere a Comitetului de Sănătate şi Securitate în Muncă;
    9. coordonează împreună cu responsabilul PSI de sector activitatea de prevenire a incendiilor şi instruieşte angajaţii cum să acţioneze în caz de incendiu şi de evacuare a personalului şi bunurilor materiale;
    10. instruieşte pe linie de PSI noii angajaţi şi întocmeşte Fişa individuală PSI;
    11. răspunde de încărcarea şi verificarea la scadenţă a stingătoarelor;
    12. verifică starea de întreţinere, dotarea, starea şi exploatare a hidranţilor subterani şi a hidranţilor interiori;
    13. reactualizează lista cu substanţe periculoase şi toxice;
    14. participă la întocmirea planului de intervenţie în caz de calamităţi naturale, inundaţii, catastrofe;
    15. se preocupă de obţinerea autorizaţiilor PSI;
    16. se preocupă de obţinerea Autorizaţiei de Mediu a institutului;
    17. întocmeşte propuneri fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de echipamente de protecţie, lapte antidot şi alte materiale specifice sectorului de activitate.


    ART. 78
     Compartimentul Audit are în principal următoarele atribuţii:
    1. elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o periadă de 3 ani, şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
    2. compartimentul de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
    a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă ;
    b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
    c) administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului;
    d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului;
    e) constituirea veniturilor publice;
    f) alocarea creditelor bugetare;
    g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
    h) sistemul de luare a deciziilor;
    i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
    j) sistemele informatice;
    k) activitatea de achiziţii publice.

    3. informează şeful structurii de audit din cadrul Ministerului Sănătăţii despre recomandările neînsuşite şi neimplementate de către managerul spitalului, precum şi despre consecinţele acestora;
    4. raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile de audit;
    5. elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
    6. în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii;
    7. respectă normele, instrucţiunile şi Codul privind conduita etică a auditorului.


    ART. 79
     Compartimentul de Informatică are în principal următoarele atribuţii:
    1. întreţine şi actualizează baza de date medicale a institutului;
    2. coordonează tehnic activitatea de validare şi corectare a datelor la termen;
    3. răspunde de colectarea şi transmiterea la termen a situaţiilor;
    4. colaborează cu Serviciul de Evaluare şi Statistică Medicală, cu care confruntă baza de date;
    5. menţine în parametrii corespunzători tehnica de calcul din dotarea unităţii (computere, servere, reţea);
    6. răspunde la toate solicitările conducerii institutului, secţiilor şi departamentelor institutului privind sistemul informatic şi informaţional;
    7. asigură securitatea şi confidenţialitatea bazelor de date ale institutului;
    8. întocmeşte propuneri fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de materiale specifice.


    ART. 80
     Compartimentul Relaţii cu Publicul asigură desfăşurarea în condiţii de maximă eficienţă şi operativitate a activităţii de relaţii publice, prin stabilirea unei relaţii directe cu cetăţenii, oferind informaţii de ordin general asupra activităţii medicale desfăşurate în cadrul unităţii.

    ART. 81
     Compartimentul Culte are în principal următoarele atribuţii:
    1. săvârşeşte serviciile religioase, conform programului aprobat de parohia respectivă cu acordul conducerii institutului;
    2. întreţine convorbiri duhovniceşti cu bolnavii, cu membrii familiei sau aparţinătorii lor;
    3. asigură servicii religioase în cazuri de urgenţă şi administrează Sfintele Taine;
    4. săvârşeşte slujbe speciale: înmormântarea decedaţilor abandonaţi sau fără familie, botezul copiilor în pericol de moarte sau la cererea rudelor;
    5. participă şi sprijină soluţionarea în spirit ecumenic a tuturor ofertelor de ajutor umanitar promovate de asociaţii şi instituţii, cu sau fără caracter religios, sau de la persoane particulare;
    6. cultivă o atmosferă spirituală echilibrată a bolnavilor şi sprijină la cererea lor pe cei de altă confesiune, pentru a primi asistenţă religioasă din partea cultului de care aparţine;
    7. acordă asistenţă religioasă şi salariaţilor unităţii la solicitarea acestora;
    8. participă la activităţile organizate de Patriarhia Română şi de Centrele patriarhale, pentru personalul bisericesc;
    9. propune în colaborare cu personalul medical creştin ortodox, un Sfânt patron, ocrotitor al unităţii sanitare respective.


    CAP. V
    CONSILIILE, COMISIILE Şi COMITETELE CE FUNCŢIONEAZĂ ÎN CADRUL INSTITUTULUI
    ART. 82
     În conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cadrul institutului sunt organizate şi funcţionează următoarele consilii, comisii şi comitete:
    1. Consiliul medical;
    2. Consiliul etic.;
    3. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă;
    4. Comisia de cercetare disciplinară;
    5. Comisia de concurs/examen de angajare şi promovare a salariaţilor;
    6. Comisia de contestaţii;
    7. Comisia de farmacovigilenţa şi prescripţia medicamentelor;
    8. Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    9. Comisia D.R.G.( Diagnosis Related Groups);
    10. Comisia de coordonare a hemovigilenţei;
    11. Comisia pentru calitatea actului medical şi analiza deceselor;
    12. Comisia medicamentului
    13. Comisia de diagnostic şi indicaţie terapeutică oncologică;
    14. Comisia de monitorizare;
    15. Nucleul de calitate.


    ART. 83
    (1) Consiliului medical funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare, este alcătuit din şefii de secţii, de laboratoare, farmacistul-şef, directorul de îngrijiri. Preşedintele Consiliului medical este directorul medical.
    (2) Consiliului medical are în principal următoarele atribuţii:
    a) asigura îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modulelor de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor;
    b) asigura monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în spital în scopul creşterii performantelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate;
    c) înaintează Comitetului director propunerile privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului;
    d) propune Comitetului director măsuri privind dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei şi conform ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală;
    e) evaluează necesarul de servicii medicale al populaţiei deservite de spital şi face propuneri pentru elaborarea:
    i. planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului;
    ii. planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;
    iii. planului anual de achiziţii publice, cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, medicamente şi materiale sanitare.

    f) face propuneri Comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului;
    g) participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern ale spitalului;
    h) desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale desfăşurate în spital, inclusiv:
    i. evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în ambulatoriul acestuia;
    ii. monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală;
    iii. prevenirea şi controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale
     Aceste activităţi sunt desfăşurate în colaborare cu nucleul de calitate, comisia DRG şi cu serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, de la nivelul spitalului.

    i) stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora;
    j) elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de spital, pe care îl supune spre aprobare managerului;
    k) înaintează managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul spitalului;
    l) evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/laborator şi face propuneri comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului;
    m) evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri managerului cu privire la structura şi numărul acestora la nivelul spitalului, după caz;
    n) participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat;
    o) înaintează managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare continuă a personalului medico-sanitar;
    p) face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de educaţie şi cercetare medicală desfăşurate la nivelul spitalului, în colaborare cu instituţiile acreditate;
    q) reprezintă spitalul în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi din străinătate şi facilitează accesul personalului medical la informaţii medicale de ultimă oră;
    r) asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
    s) răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    t) analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.);
    u) participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;
    v) stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;
    w) supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;
    x) avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
    y) analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în spital, referitoare la activitatea medicală a spitalului;
    z) elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.


    ART. 84
     Consiliul etic are în principal următoarele atribuţii:
    1. promovează valorile etice medicale şi organizaţionale în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al spitalului;
    2. identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a acestora la nivelul spitalului;
    3. primeşte din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic şi alte sesizări transmise spitalului care conţin speţe ce cad în atribuţiile Consiliului;
    4. analizează, cu scopul de a determina existenţa unui incident de etică sau a unei vulnerabilităţi etice, referitor la:
    a) cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient-cadru medico-sanitar şi auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia specifică;
    b) încălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;
    c) abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;
    d) nerespectarea demnităţii umane;

    5. emite avize etice, ca urmare a analizei situaţiilor de nerespectare a demnităţii umane;
    6. sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii spitalului sau de către petent;
    7. sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei situaţii de malpraxis;
    8. asigură informarea managerului şi a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii privind conţinutul avizului etic.
    9. întocmeşte conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;
    10. emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul;
    11. aprobă conţinutul rapoartelor întocmite semestrial şi anual de secretarul Consiliului etic;
    12. analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului;
    13. analizează şi avizează regulamentul intern al spitalului şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;
    14. analizează din punctul de vedere al vulnerabilităţilor etice şi de integritate şi al respectării drepturilor pacienţilor şi oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfăşurat în cadrul spitalului;
    15. oferă, la cerere, consiliere de etică pacienţilor, aparţinătorilor, personalului medico-sanitar şi auxiliar.


    ART. 85
    1. analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie;
    2. urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
    3. analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii, lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe;
    4. analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;
    5. propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice;
    6. analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate;
    7. urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari;
    8. analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;
    9. analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;
    10. efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute.

    ART. 86
     Comisia de cercetare disciplinară are în principal următoarele atribuţii:
    1. efectuează cercetarea disciplinară prealabilă;
    2. analizează încălcări ale normelor legale în vigoare, prevederile codului muncii, a regulamentului intern, a contractului individual de muncă, a ordinelor şi dispoziţiilor legale ale conducătorilor ierarhici;
    3. analizează încălcări ale normelor de etică şi deontologie medicală;
    4. stabileşte împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
    5. analizează gradul de vinovăţie a salariatului precum şi consecinţele abaterii disciplinare;
    6. verifică eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat;
    7. propune sancţiunea disciplinară .


    ART. 87
     Comisia de concurs/examen de angajare şi promovare a salariaţilor are în principal următoarele atribuţii:
    1. stabileşte subiectele pentru proba scrisă;
    2. stabileşte planul interviului şi realizează interviul;
    3. selectează dosarele de concurs/examen ale candidaţilor;
    4. stabileşte planul probei practice şi asigură condiţiile necesare realizării ei;
    5. notează pentru fiecare candidat fiecare probă a concursului/examenului;
    6. transmite secretariatului comisiei rezultatele concursului/examenului pentru a fi comunicate candidaţilor.


    ART. 88
     Comisia de soluţionare a contestaţiilor are în principal următoarele atribuţii:
    1. soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la notarea fiecărei probe a concursului/examenului;
    2. transmite secretariatului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.


    ART. 89
     Comisia de farmacovigilenţă şi prescripţia medicamentelor are în principal următoarele atribuţii:
    1. analizează necesarul şi consumul de medicamente cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate cu această destinaţie;
    2. identifică factorii de risc la prescrierea anumitor medicamente;
    3. urmăreşte cazurile şi frecvenţa reacţiilor adverse ale medicamentelor administrate pacienţilor;
    4. ia măsuri pentru evitarea administrării eronate şi abuzului de medicamente;
    5. poate solicita rapoarte periodice de la şefii de secţie privind administrarea de medicamente în funcţie de incidenţa diferitelor afecţiuni;
    6. poate dispune întreruperea administrării de medicamente cu regim special în cazul când acel tratament se consideră inutil;
    7. asigură utilizarea raţională şi în siguranţă a produselor medicamentoase.


    ART. 90
     Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale are în principal următoarele atribuţii:
    a) aprobă "Planul anual de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale" şi susţine îndeplinirea obiectivelor incluse în program;
    b) aprobă şi susţine Planul anual de formare profesională ;
    c) analizează rapoartele privind activitatea de prevenire şi supraveghere a IAAM (trendul IAAM pe spital, secţii);
    d) evaluează riscurile asociate asistenţei medicale specific în funcţie de profilul secţiei şi propune măsuri de limitare a acestora ;
    e) evaluează implementarea procedurilor operaţionale şi a protocoalelor de lucru la nivel de secţie/spital;
    f) propune modificarea unor proceduri operaţionale / protocoale de lucru instituţionale în funcţie de legislaţie/literatura medicală şi propune elaborarea de noi proceduri operaţionale sau protocoale de lucru adaptate riscului infecţios ;
    g) supraveghează consumul de antibiotic pe secţii/spital;
    h) supraveghează circulaţia microorganismelor rezistente la nivel de secţii/spital;
    i) analizează şi evaluează suportul economico-administrativ în derularea corespunzătoare a activităţii propuse.


    ART. 91
     Comisia D.R.G.( Diagnosis Related Groups) are în principal următoarele atribuţii:
    1. analizează toate cazurile, urmând ca cele care pot fi revalidate să fie transmise secţiei respective în vederea remedierii deficienţelor şi transmiterii lor la serviciul de evaluare şi statistică medicală;
    2. analizează modul de codificare, în vederea îmbunătăţirii indicelui de complexitate;
    3. analizează corectitudinea codificării în sistemul DRG;
    4. instruieşte personalul medical implicat în codificarea în sistem DRG;
    5. analizează şi corectează datele necompletate în foile de observaţie clinică generala pentru obţinerea unui punctaj maxim pentru cazul respectiv în sistemul DRG;
    6. prezintă periodic informări conducerii institutului privind concluziile analizelor făcute şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii.


    ART. 92
     Comisia de coordonare a hemovigilenţei are în principal următoarele atribuţii:
    1. monitorizează nivelul de asigurare al securităţii transfuzionale la nivelul spitalului;
    2. elaborează şi implementează documentaţia necesară aplicării în practica din spital a ghidurilor de utilizare clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine;
    3. evaluează nivelul de pregătire profesională în domeniul transfuziei sanguine a tuturor categoriilor de personal implicate în activitatea de transfuzie sanguină din spital;
    4. monitorizează utilizarea corectă a terapiei transfuzionale în secţiile spitalului;
    5. organizează şi monitorizează funcţionarea sistemului de hemovigilenţă la nivelul spitalului şi colaborează cu centrul de transfuzie în analiza reacţiilor şi incidenţelor adverse severe;
    6. elaborează şi implementează în colaborare cu responsabilul cu asigurarea calităţii din spital, sistemul de calitate în unitatea de transfuzie sanguină la nivelul secţiilor şi la nivelul institutului, privind activitatea de transfuzie sanguină.


    ART. 93
     Comisia pentru calitatea actului medical şi analiza deceselor are în principal următoarele atribuţii:
    1. analizează cazurile de deces din cadrul spitalului, de care ia la cunoştinţă în baza informării de către medicul curant şi în urma consemnării pe larg a deceselor în raportul de gardă al unităţii; decesele se înregistrează în mod obligatoriu în registrul de evidenţa a deceselor;
    2. urmăreşte îndeplinirea reglementărilor procedurii operaţionale privind anunţarea aparţinătorilor în legătură cu decesul pacientului
    3. analizează modul de acordare a îngrijirilor medicale până la deces;
    4. întocmeşte pentru fiecare deces analizat un proces verbal pe care îl înaintează managerului unităţii;
    5. propune conducerii unităţii măsuri de ameliorare a ratei deceselor în spital.


    ART. 94
     Comisia medicamentului are în principal următoarele atribuţii:
    1. stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente la nivelul spitalului în vederea utilizării judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;
    2. stabileşte priorităţile în ceea ce priveşte politica de achiziţii de medicamente/materiale sanitare;
    3. stabileşte lista de medicamente de bază obligatorii, care să fie în permanenţă accesibile în farmacia spitalului, specifice fiecărei secţii, determinată pe raţionalitatea incidenţei cazuisticii generale pentru raţionalizarea şi eficientizarea utilizării lor în practică medicală;
    4. stabileşte lista de medicamente care se achiziţionează doar în mod facultativ, pentru anumite cazuri;
    5. verifică stocul de medicamente de bază, pentru a preveni disfuncţiile în asistenţa medicală;
    6. verifică cheltuielile pentru medicamente şi le analizează în funcţie de raportarea lunară a situaţiei financiare;
    7. poate solicita rapoarte periodice de la şefii de secţie privind administrarea de medicamente în funcţie de incidenţa diferitelor afecţiuni;
    8. analizează referatele de urgenţă pentru medicamente în vederea stabilirii oportunităţii introducerii lor în necesarul estimativ;
    9. înaintează Consiliului medical propuneri pentru întocmirea/introducerea în planul anual de achiziţii publice de medicamente.


    ART. 95
     Comisia de diagnostic şi indicaţie terapeutică oncologică are în principal următoarele atribuţii:
    1. analizează dosarul medical al pacientului în plenul comisiei;
    2. evaluează datele anatomo-clinice şi opţiunile terapeutice ale fiecărui pacient diagnosticat cu o tumoră malignă solidă;
    3. prezintă cazul nou diagnosticat/prezintă un caz vechi în situaţii speciale, dacă managementul cazului este dificil, necesitând abordare multidisciplinară;
    4. emite decizii terapeutice;
    5. completează Registrul de activitate a comisiei de diagnostic şi indicaţie terapeutică în format electronic.


    ART. 96
     În vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial, este organizată şi funcţionează Comisia de monitorizare care are în principal următoarele atribuţii:
    1. coordonează procesul de actualizare a obiectivelor şi a activităţilor la care se ataşează indicatori de performanţă sau de rezultat pentru evaluarea acestora;
    2. analizează şi prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale funcţionării unităţii, prin stabilirea limitelor de toleranţă la risc, anual, aprobate de către conducerea unităţii, care sunt obligatorii şi se transmit tuturor compartimentelor pentru aplicare;
    3. analizează şi avizează procedurile formalizate şi le transmit spre aprobare conducătorului institutului;
    4. analizează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performanţelor la nivelul institutului;
    5. analizează, în vederea aprobării, informarea privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor, pe baza raportărilor anuale, de la nivelul compartimentelor;
    6. elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial.


    ART. 97
     Nucleul de calitate este structura lucrativă de control intern, în vederea monitorizării permanente a calităţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor şi are în principal următoarele atribuţii:
    1. colaborează cu serviciul de management al calităţii serviciilor medicale pentru monitorizarea permanentă a calităţii serviciilor medicale prin identificarea şi definirea unui set de indicatori aplicabili secţiilor/ laboratoarelor/ compartimentelor/ serviciilor institutului;
    2. participă la autoevaluarea calităţii serviciilor medicale;
    3. colaborează cu serviciul de management al calităţii serviciilor medicale în vederea elaborării planului anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale;
    4. ţine legătura permanentă cu serviciul de management al calităţii serviciilor medicale;
    5. analizează periodic eficienta procedurilor operaţionale, protocoalelor terapeutice şi instrucţiunilor de lucru;
    6. prezintă serviciului de management al calităţii serviciilor medicale propuneri şi suport în rezolvarea problemelor legate de calitatea serviciilor medicale.


    CAP. VI
    FINANŢAREA INSTITUTULUI
    ART. 98
    (1) Institutul este instituţie sanitară cu paturi, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale, finanţate integral din venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare, care presupune:
    a) organizarea activităţii institutului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, aprobat de conducerea institutului, de către consiliul de administraţie şi cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;
    b) elaborarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli, pe baza evaluării veniturilor proprii din anul bugetar şi a repartizării cheltuielilor pe baza propunerilor fundamentate ale secţiilor/laboratoarelor/serviciilor/compartimentelor din structura institutului.

    (2) Institutul are obligaţia de a asigura realizarea veniturilor şi de a fundamenta cheltuielile în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi aliniate, conform clasificaţiei financiare.
    (3) Finanţarea se asigură din venituri realizate în raport cu serviciile medicale furnizate pe baza contractului încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, venituri de la bugetul de stat - programe de sănătate, subvenţii provenite din accize, donaţii, sponsorizări, concesiuni şi închirieri, prestări servicii, şi alte surse.
    (4) Contractul de furnizare de servicii medicale al institutului cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli şi se negociază de către manager cu conducerea Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.
    (5) Institutul poate primi sume de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii pentru:
    a) desfăşurarea activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate;
    b) dotarea cu echipamente medicale, în condiţiile legii;
    c) expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte cazuri de forţă majoră;
    d) modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de reparaţii capitale;
    e) activităţi didactice şi de cercetare;
    f) alte cheltuieli curente şi de capital.

    (6) Institutul poate realiza venituri suplimentare din:
    a) donaţii şi sponsorizări;
    b) asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică;
    c) închirierea unor spaţii medicale, dotări cu echipamente sau aparatură medicală către alţi furnizori de servicii medicale;
    d) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau agenţi economici;
    e) editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical;
    f) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi.
    g) contracte de cercetare şi alte surse;
    h) alte surse, conform legii.


    ART. 99
    (1) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al institutului se elaborează de către Comitetul director al institutului pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura institutului, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin Ordin al ministrului Sănătăţii.
    (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al institutului se avizează de către Consiliul de administraţie şi se aprobă de către ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului institutului.
    (3) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se urmăreşte pe secţiile şi compartimentele din structura institutului, fiind un indicator al contractului încheiat între manager şi şefii secţiilor /laboratoarelor/ serviciilor/ compartimentelor. Abaterile faţă de indicatorii din contractul cu managerul se analizează şi se soluţionează de conducerea institutului împreună cu conducerile structurilor în cauză.
    (4) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se raportează lunar şi trimestrial Ministerului Sănătăţii.

    CAP. VII
    DISPOZIŢII FINALE
    ART. 100
    (1) Toate categoriile de personal din institut au obligaţia respectării prezentului regulament de organizare şi funcţionare.
    (2) Toate secţiile/ laboratoarele/serviciile/compartimentele au obligaţia elaborării şi respectării procedurilor operaţionale specifice activităţilor desfăşurate în cadrul institutului.
    (3) Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al Institutului Clinic Fundeni va fi adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor pe bază de semnătură, după aprobarea acestuia prin Ordin de ministru şi publicare în Monitorul Oficial.

    ART. 101
     Modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare se aprobă prin Ordin al ministrului sănătăţii.


     -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016