Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 24 aprilie 1997  de organizare si functionare a Regiei Autonome Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 24 aprilie 1997 de organizare si functionare a Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 5 mai 1997

CAP. 1
Dispozitii generale

ART. 1
Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor", denumita in continuare regie, este persoana juridica, care functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara si isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu prezentul regulament de organizare si functionare.
ART. 2
(1) Regia are sediul principal in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202 A, sectorul 6.
(2) Regia are in structura sa organizatorica directii teritoriale, centre de control regionale, locale si alte structuri care functioneaza ca subunitati fara personalitate juridica, cu autonomie operativa si decizionala, in limitele stabilite de consiliul de administratie al regiei.

CAP. 2
Obiectul de activitate

ART. 3
(1) Obiectul de activitate al regiei este, in principal:
1. supravegherea si controlul respectarii prevederilor reglementarilor, licentelor si autorizatiilor din domeniul telecomunicatiilor si postei;
2. gestionarea frecventelor radioelectrice cu atribuire neguvernamentala;
3. monitorizarea spectrului de frecvente radioelectrice cu atribuire neguvernamentala;
4. controlul tehnic si certificarea conformitatii cu normele tehnice din domeniile de mai sus.
(2) In scopul asigurarii compatibilitatii electromagnetice, regia exercita la nivel national activitatea de certificare a conformitatii cu normele tehnice corespunzatoare pentru:
1. aparatele, echipamentele si instalatiile din domeniul telecomunicatiilor si postei;
2. aparatele, echipamentele si instalatiile generatoare de unde radioelectrice, precum si acelea care pot constitui surse de perturbatii radioelectrice.
(3) Regia poate desfasura si alte activitati, respectiv eliberare de autorizatii, cercetare si proiectare in domeniul telecomunicatiilor, postei si in domeniul gestionarii spectrului de frecvente radioelectrice, proiectare de sisteme informatice, cooperare internationala, metrologie, achizitii si import de instalatii, sisteme, echipamente si aparate si altele.
ART. 4
In realizarea obiectului sau de activitate, regia exercita urmatoarele atributii principale:
1. participa la elaborarea politicii si strategiei Ministerului Comunicatiilor in domeniul telecomunicatiilor, postei si utilizarii spectrului de frecvente radioelectrice si aduce la indeplinire sarcinile desemnate de Ministerul Comunicatiilor in aplicarea acestor politici si strategii;
2. supravegheaza si controleaza aplicarea si respectarea prevederilor ce decurg din legislatia si reglementarile in vigoare din domeniul telecomunicatiilor si postei de catre persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati in acest domeniu;
3. supravegheaza si controleaza respectarea prevederilor licentelor si autorizatiilor emise persoanelor fizice sau juridice, conform legislatiei din domeniul telecomunicatiilor si postei;
4. poate emite autorizatii pentru operatorii independenti sau furnizorii de servicii de telecomunicatii deschise competitiei, precum si alte autorizatii, in baza competentelor stabilite de Ministerul Comunicatiilor si in conformitate cu reglementarile emise de catre acesta;
5. asigura planificarea, identificarea, optimizarea, asignarea si tinerea la zi a evidentelor utilizarii frecventelor radioelectrice cu atribuire neguvernamentala; in acest scop, poate modifica asignarile de frecvente pentru utilizarea rationala si eficienta a spectrului radioelectric respectiv;
6. retrage sau modifica asignarile de frecvente, in conformitate cu prevederile legale;
7. controleaza si monitorizeaza, din punct de vedere tehnic, utilizarea spectrului de frecvente radioelectrice cu atribuire neguvernamentala; in scopul asigurarii protectiei radioelectrice a utilizatorilor spectrului, analizeaza cazurile de perturbatii prejudiciabile si stabileste masurile ce se impun in consecinta;
8. sprijina institutiile publice cu atributii in domeniul apararii, sigurantei nationale si ordinii publice, la cererea acestora, in solutionarea cazurilor in care utilizatori ai spectrului radioelectric cu atribuire neguvernamentala perturba respectivii utilizatori ai spectrului radioelectric cu atribuire guvernamentala;
9. certifica conformitatea parametrilor tehnici ai aparatelor, echipamentelor, sistemelor si instalatiilor de telecomunicatii si posta, precum si a acelora care pot constitui surse de perturbatii radioelectrice, cu standardele si reglementarile tehnice in vigoare;
10. efectueaza expertiza tehnica in vederea certificarii si autorizarii aparatelor, echipamentelor, sistemelor si instalatiilor de telecomunicatii si posta, precum si a acelora care pot constitui surse de perturbatii radioelectrice;
11. constata, stabileste masuri si sanctioneaza, conform legii, persoanele fizice sau juridice pentru abateri de la prevederile normelor legale, licentelor si autorizatiilor privind activitatile din domeniul telecomunicatiilor si postei, precum si ale acelora referitoare la echipamentele, instalatiile si aparatele ce pot constitui surse de perturbatii radioelectrice; propune retragerea licentelor sau autorizatiilor, conform legislatiei in vigoare;
12. constituie si actualizeaza baze de date cu informatii din domeniul telecomunicatiilor si postei;
13. analizeaza documentele elaborate de organizatiile internationale, la care Romania este parte, avind implicatii in domeniul telecomunicatiilor si postei din tara noastra, si propune masurile ce se impun, dupa caz;
14. atesta personalul care opereaza cu echipamente radioelectrice, conform reglementarilor in vigoare;
15. coopereaza si dezvolta relatii cu organizatiile nationale si internationale, din domeniul telecomunicatiilor si postei, si participa la reuniunile acestora;
16. participa, cu statut de membru, la lucrarile Comisiei Superioare de Radiocomunicatii si la lucrarile Consiliului Consultativ de Telecomunicatii;
17. participa la activitatea de elaborare a reglementarilor din domeniul telecomunicatiilor si postei - acte normative, regulamente, instructiuni si altele asemenea; propune Ministerului Comunicatiilor, in vederea adoptarii, reglementari in domeniul telecomunicatiilor si postei;
18. participa la efectuarea lucrarilor pe care le implica activitatea de coordonare internationala, cu privire la utilizarea spectrului frecventelor radioelectrice, precum si la alte actiuni internationale consacrate telecomunicatiilor si postei;
19. participa la activitatea nationala si internationala de standardizare in domeniul telecomunicatiilor si postei, precum si la activitatea nationala de standardizare pentru echipamentele, aparatele si instalatiile ce pot constitui surse de perturbatii radioelectrice;
20. pentru toate activitatile si serviciile prestate, percepe tarife aprobate de autoritatea de reglementare in domeniul comunicatiilor;
21. asigura publicarea periodica si furnizarea contra cost a reglementarilor din Romania, in domeniul telecomunicatiilor si postei;
22. investigheaza sesizarile si reclamatiile referitoare la activitatile de telecomunicatii si posta, propune si, dupa caz, ia masurile ce se impun, conform reglementarilor in vigoare;
23. exercita si alte atributii care decurg din actele normative in vigoare, precum si cele stabilite de Ministerul Comunicatiilor, conform legislatiei in vigoare.
ART. 5
(1) Atributiile de control ce revin regiei, conform obiectului sau de activitate, sint exercitate de inspectori anume imputerniciti in acest sens.
(2) In vederea exercitarii controlului, inspectorii sint autorizati:
1. sa aiba acces liber, permanent, in orice loc in care se afla echipamente, aparate si instalatii de telecomunicatii sau surse de perturbatii radioelectrice, in conditiile legii;
2. sa solicite conducerii persoanei juridice, precum si persoanelor fizice documentele si informatiile necesare realizarii controlului;
3. sa efectueze sau sa solicite masuratori si determinari pentru clarificarea obiectului controlului;
4. sa dispuna oprirea functionarii si sa sigileze echipamente, aparate si instalatii, cind se constata abateri de la reglementarile din domeniul telecomunicatiilor si postei sau de la alte reglementari cu privire la protectia radioelectrica;
5. sa propuna retragerea autorizatiilor sau licentelor, in conditiile legii;
6. sa aplice sanctiuni potrivit legii;
7. sa sesizeze organele de urmarire penala, in conditiile legii.
(3) Inspectorul este obligat:
1. sa nu aiba un interes patrimonial in raporturile cu persoana juridica sau fizica, in exercitarea atributiilor sale;
2. sa nu dezvaluie, nici dupa incetarea functiei de inspector, orice date cunoscute cu ocazia exercitarii atributiilor sale;
3. sa pastreze confidentialitatea surselor de informatii, in legatura cu sesizarile sau plingerile primite.
ART. 6
Regia va trata in mod echitabil si nediscriminatoriu pe toti solicitantii si beneficiarii serviciilor pe care le presteaza sau pe toate persoanele fizice sau juridice care fac obiectul vreunui control.

CAP. 3
Patrimoniul

ART. 7
(1) Regia are un patrimoniu constituit prin insumarea patrimoniilor subunitatilor din structura proprie, in valoare totala de 53.878.849 mii lei, stabilit pe baza bilantului contabil incheiat la data de 31 decembrie 1996.
(2) Regia este proprietara tuturor bunurilor din patrimoniul ei si poate dispune de acestea, cu respectarea prevederilor legale.

CAP. 4
Structura regiei

ART. 8
(1) Regia are in structura sa organizatorica directii teritoriale, centre de control regionale si locale, departamente, servicii, birouri, compartimente, laboratoare si alte structuri specifice necesare realizarii obiectului sau de activitate.
(2) Structura organizatorica, infiintarea si desfiintarea unor niveluri din structura se aproba de catre consiliul de administratie al regiei. Gradarea nivelurilor din structura organizatorica proprie se aproba de catre consiliul de administratie al regiei.
(3) Subunitatile din structura regiei nu au personalitate juridica si nu au relatii directe cu bugetul administratiei publice centrale. Subunitatile din structura regiei au competente stabilite, in cadrul prevederilor legale, de catre consiliul de administratie al regiei. Subunitatile din structura regiei isi desfasoara activitatea pe baza unor regulamente de organizare si functionare proprii, aprobate de consiliul de administratie al acesteia.
ART. 9
Regia stabileste relatii, pe baze contractuale, cu celelalte regii din domeniul telecomunicatiilor si postei, precum si cu persoanele juridice sau fizice care desfasoara activitati in domeniul telecomunicatiilor si postei sau in alte domenii de activitate.

CAP. 5
Organele de conducere a regiei

ART. 10
Conducerea regiei este asigurata de:
1. consiliul de administratie;
2. directorul general;
3. comitetul de directie, ca organ operativ de conducere.
ART. 11
(1) Consiliul de administratie al regiei este numit prin ordin al ministrului comunicatiilor si cuprinde un numar de 7 membri, dupa cum urmeaza:
1. directorul general al regiei;
2. un reprezentant al Ministerului Comunicatiilor;
3. un reprezentant al Ministerului Finantelor;
4. ingineri, economisti, juristi, specializati in domeniul comunicatiilor.
(2) La lucrarile consiliului de administratie pot participa, ca invitati, delegati din partea unor organe centrale, institutii publice sau agenti economici, pentru consultarea in probleme specifice acestora. Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament de organizare si functionare.
ART. 12
(1) Membrii consiliului de administratie sint numiti pe o perioada de 4 ani, iar jumatate din numarul lor poate fi inlocuita la fiecare 2 ani.
(2) Consiliul de administratie poate propune inlocuirea unui membru necorespunzator, precum si numirea unor membri pentru completarea locurilor devenite vacante din diferite motive, in cursul perioadei de 4 ani. Membrul astfel numit va participa la lucrarile consiliului de administratie numai pina la implinirea acestei perioade. Completarea locurilor vacante se va face cu persoane din aceeasi categorie cu membrii pe care ii inlocuiesc.
(3) Membrii consiliului de administratie nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie, nu pot participa la societati comerciale cu care regia are relatii de afaceri sau are interese contrare si nu pot desfasura, ca persoane fizice, astfel de activitati.
(4) Membrii numiti in consiliul de administratie isi pastreaza calitatea de angajati la institutia sau la unitatea de la care provin si toate drepturile si obligatiile derivind din aceasta calitate.
(5) Pentru activitatea depusa in consiliul de administratie, membrii primesc o indemnizatie al carei cuantum se stabileste prin hotarire a consiliului de administratie.
ART. 13
(1) Consiliul de administratie se intruneste o data pe luna sau ori de cite ori interesele regiei o cer, convocarea acestuia facindu-se de presedinte sau la solicitarea a cel 1/3 din numarul membrilor consiliului.
(2) Pentru luarea unor hotariri complexe, consiliul de administratie poate apela pentru analiza la consilieri si consultanti din diferite sectoare, care pot fi recompensati material, pe baza de contract incheiat potrivit legii.
(3) Dezbaterile consiliului de administratie sint conduse de presedintele consiliul, iar in lipsa acestuia, de cel mai in virsta dintre membrii prezenti.
(4) Ministrul comunicatiilor poate participa, ori de cite ori considera ca este cazul, la sedintele consiliului de administratie.
ART. 14
(1) Consiliul de administratie poate hotari in prezenta a 2/3 din numarul membrilor sai. Daca nu este indeplinita aceasta conditie pentru adoptarea hotaririlor, sedinta consiliului de administratie se poate reprograma intr-un interval de cel mult 15 zile, avind aceeasi ordine de zi.
(2) Hotaririle consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumatate plus unul din numarul total al membrilor consiliului.
ART. 15
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
1. aproba structura organizatorica si functionala a regiei, infiintarea, modificarea formei de organizare si gradarea subunitatilor, reprofilarea sau desfiintarea subunitatilor din structura regiei, precum si regulamentele de organizare si functionare ale regiei si ale subunitatilor din structura;
2. aproba strategia si programele concrete de dezvoltare a regiei, de introducere a unor tehnologii de virf si de modernizare a celor existente, in concordanta cu strategia generala din domeniul telecomunicatiilor si postei;
3. analizeaza si aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, repartizarea acestuia pe sectoare de activitate si asigura masurile pentru executarea acestuia la toate nivelurile din structura regiei;
4. analizeaza bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi pentru exercitiul financiar anterior, pe care le inainteaza spre aprobare la Ministerul Finantelor, si asigura publicarea lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a;
5. analizeaza, aproba sau, dupa caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmeaza a fi realizate de catre regie;
6. stabileste atributiile, competentele si relatiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale regiei, precum si relatiile acestora cu tertii;
7. aproba sau, dupa caz, propune spre aprobare, in conditiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, inchirierea sau locatia de gestiune a unor bunuri, servicii, din patrimoniul regiei;
8. fundamenteaza si prezinta Ministerului Comunicatiilor propuneri pentru acordarea de subventii, niveluri de impozite diminuate sau alte forme de sprijin din partea statului pentru regie, in vederea aprobarii acestora in conditiile legii;
9. aproba volumul creditelor bancare in limitele prevederilor legale;
10. aproba constituirea fondului de dezvoltare si a altor fonduri, urmarind asigurarea sumelor necesare satisfacerii obligatiilor legale, a unor necesitati social-culturale si de cointeresare a salariatilor, perfectionarea-recalificarea personalului angajat, precum si a celorlalte varsaminte prevazute de lege;
11. stabileste nivelul de salarizare a personalului angajat, in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege;
12. asigura masuri pentru respectarea statutului personalului, a disciplinei tehnologice, protectiei si securitatii muncii;
13. analizeaza raportul trimestrial privind activitatea pe baza de bilant si aproba masuri pentru desfasurarea acesteia in conditii de echilibru al bugetului de venituri si cheltuieli;
14. prezinta Ministerului Comunicatiilor tarifele de baza pentru executarea serviciilor specifice regiei, pentru a fi aprobate conform legii;
15. prezinta Ministerului Comunicatiilor propuneri si proiecte de acte normative si modificari ale celor existente, pentru a fi supuse aprobarii conform legii;
16. stabileste, impreuna cu organele in drept, relatiile si conditiile de colaborare pentru asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor din cadrul regiei;
17. aproba contractele colective de munca, asigura negocierea salariilor personalului din aparatul propriu;
18. aproba utilizarea fondului valutar de care dispune regia;
19. asigura legatura cu sindicatele din cadrul regiei sau cu reprezentantii salariatilor pentru rezolvarea operativa a problemelor ce apar, in scopul desfasurarii optime a activitatii;
20. asigura adoptarea masurilor specifice care se impun, in vederea realizarii integrale a obiectului de activitate al regiei, in conditii corespunzatoare;
21. raspunde de administrarea legala si eficienta a intregului patrimoniu;
22. exercita orice alte atributii stabilite potrivit prevederilor legale.
ART. 16
(1) Directorul general conduce activitatea curenta a regiei si este numit prin ordin al ministrului comunicatiilor. Directorul general al regiei este si presedinte al consiliului de administratie si reprezinta, personal sau prin delegat, interesele acesteia in relatiile cu celelalte organe, organizatii, agenti economici din tara si din strainatate, precum si cu persoanele fizice.
(2) Directorul general angajeaza si concediaza personalul regiei si numeste conducatorii tuturor nivelurilor ierarhice din structura regiei.
(3) Directorul general exercita atributiile si are raspunderile care ii revin din prevederile legale si aproba masuri privind activitatea regiei, cu exceptia celor date, potrivit reglementarilor legale, in competenta altor organe.
(4) Directorul general poate delega, in conditiile legii, parte din atributiile sale celorlalte persoane din conducerea regiei.
ART. 17
Conducerea operativa a regiei este asigurata de un comitet de directie compus din 7 membri, respectiv directorul general, directorii executivi si specialisti din cadrul regiei, in domeniul juridic si tehnic.
ART. 18
Comitetul de directie isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul sau regulament de organizare si functionare si ii revin, in principal, urmatoarele atributii:
1. analizeaza si avizeaza fundamentarea tuturor problemelor care se supun consiliului de administratie pentru luarea unor hotariri si asigura aducerea la indeplinire a acestora;
2. adopta hotariri si dispune masuri, in limita competentelor care ii sint stabilite de consiliul de administratie al regiei;
3. exercita atributiile si are raspunderile care ii revin din prevederile legale.
ART. 19
Comitetul de directie se intruneste decadal sau ori de cite ori interesele regiei o impun, iar hotaririle acestuia se iau cu majoritatea simpla a voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumatate plus unu din numarul membrilor sai.

CAP. 6
Bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul anual, contul de profit si pierderi. Relatiile regiei

ART. 20
(1) Regia determina anual volumul total de venituri si cheltuieli, formuleaza propuneri pentru solicitarea de alocatii si subventii de la bugetul administratiei publice centrale, pentru acoperirea eventualelor deficite generate de cauze independente de regie. De asemenea, fundamenteaza contractarea de credite financiare, in cuantumul prevazut de lege, pentru acoperirea cheltuielilor curente, in situatia in care, in cursul anului, mijloacele financiare ale regiei nu sint suficiente.
(2) Bugetul de venituri si cheltuieli ale regiei se intocmeste pentru fiecare exercitiu financiar si se aproba potrivit legii.
(3) Regia intocmeste anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa modelele stabilite de Ministerul Finantelor. Din profitul net al regiei, repartizat conform legii, o parte se utilizeaza pentru constituirea unui fond de participare a salariatilor la profit.
(4) Operatiunile de incasari si plati ale regiei se realizeaza de catre aparatul propriu, prin conturi deschise la unitatile bancare.
ART. 21
(1) Relatiile de cooperare ale regiei cu organe, organizatii, agenti economici si persoane fizice si juridice din tara si din strainatate se stabilesc pe baze contractuale. Activitatea de contractare se poate realiza si de catre subunitatile din structura proprie, in limita competentelor si imputernicirilor acordate de consiliul de administratie al regiei.
(2) Relatiile cu bugetul administratiei publice centrale se realizeaza centralizat, prin aparatul propriu al regiei.
(3) Relatiile dintre subunitatile din structura si aparatul propriu al regiei, precum si intre acestea, se stabilesc in conditiile aprobate de consiliul de administratie.
ART. 22
In cazul litigiilor, regia se adreseaza, direct sau prin unitatile din subordine, instantelor judecatoresti prin delegare de competenta.
ART. 23
(1) Gestiunea regiei este controlata conform prevederilor legale si reglementarilor elaborate de Ministerul Finantelor.
Controlul economico-financiar, in cadrul aparatului propriu, precum si in cadrul subunitatilor, se realizeaza de catre organe de control proprii, specializate, constituite conform prevederilor legale.

CAP. 7
Dispozitii referitoare la personal

ART. 24
(1) Personalul regiei este angajat pe baza de contract individual de munca incheiat cu directorul general si avind o durata determinata sau nedeterminata, de la caz la caz.
(2) Angajarea si promovarea salariatilor se face in conformitate cu prevederile legale.
(3) Personalul regiei, indiferent de functie sau de specialitate, este supus prevederilor legislatiei muncii in vigoare si prevederilor regulamentelor si instructiunilor specifice, avind toate drepturile si obligatiile prevazute de acestea.
(4) Personalul regiei are obligatia de a asigura confidentialitatea datelor cu care lucreaza si de a pastra secretul profesional, inclusiv dupa parasirea serviciului.

CAP. 8
Dispozitii finale

ART. 25
Accesul persoanelor straine in cadrul regiei, la sediul principal si la subunitatile din structura se face conform regulamentului propriu aprobat de consiliul de administratie, cu respectarea prevederilor legale.
ART. 26
Regia stabileste programul de functionare a retelei de subunitati, pe intreg teritoriul tarii, in concordanta cu interesul social pentru serviciile sale puse la dispozitia beneficiarilor.
ART. 27
Regia raspunde pentru buna administrare a patrimoniului si ia masuri operative, potrivit legii, pentru imputarea si recuperarea pagubelor rezultate.
ART. 28
(1) Regia se poate asocia, in conditiile legii, cu alti agenti economici, in vederea realizarii unor activitati comune, care prezinta interes pentru asociati si ajuta la indeplinirea obiectului sau de activitate.
(2) Regia nu poate incheia acorduri sau nu poate intra in asociere cu alti agenti economici, in conditii care ar putea avea ca efect denaturarea jocului concurentei, echidistanta fata de agentii economici de pe piata de telecomunicatii si posta sau exploatarea de o maniera abuziva a unei pozitii dominante detinute pe piata serviciilor de telecomunicatii si de posta.
ART. 29
In exercitarea atributiilor ce-i revin potrivit legislatiei in vigoare, regia va fi sprijinita operativ de autoritatile administratiei publice locale, de organele de politie sau de alte autoritati publice, in vederea identificarii, localizarii si sanctionarii persoanelor fizice sau juridice pentru abateri de la legislatia si reglementarile in vigoare cu privire la activitatea de telecomunicatii si posta, precum si cu privire la asigurarea protectiei radioelectrice.

-----------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016