Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
REGULAMENT din 22 septembrie 2011 de organizare si functionare a Secretariatului General
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 22 septembrie 2011  de organizare si functionare a Secretariatului General    Twitter Facebook
Cautare document

REGULAMENT din 22 septembrie 2011 de organizare si functionare a Secretariatului General

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 6 octombrie 2011

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Secretariatul General îşi desfãşoarã activitatea în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 15/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Hotãrârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatoricã şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale prezentului regulament.
    ART. 2
    Secretariatul General este unitate de specialitate a aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare minister, fãrã personalitate juridicã, la nivel de direcţie, cu competenţã teritorialã generalã în domeniul sãu de activitate, coordonatã de secretarul general, care asigurã:
    a) derularea operaţiunilor tehnice privind primirea, evidenţa, trierea, repartizarea, urmãrirea soluţionãrii, multiplicarea, manipularea, selecţionarea documentelor adresate ministrului administraţiei şi internelor, secretarilor de stat, secretarului general, adjunctului şefului Departamentului ordine şi siguranţã publicã, şefilor de departamente, secretarilor generali adjuncţi şi consilierilor ministrului sau expediate de cãtre aceştia altor structuri/organizaţii, precum şi clasarea, arhivarea, inventarierea, selecţionarea, pãstrarea, conservarea şi folosirea acestora, dupã caz;
    b) traducerea corespondenţei primite de conducerea ministerului;
    c) activitãţile de relaţii cu publicul;
    d) activitatea de informare-documentare;
    e) gestionarea paginii de intranet a ministerului din punctul de vedere al informaţiilor prezentate;
    f) gestionarea arhivei proprii neclasificate a aparatului central al ministerului;
    g) serviciile de specialitate la cabinetele ministrului, secretarilor de stat şi secretarului general;
    h) evidenţa corespondenţei şi a activitãţilor zilnice ale şefilor de departament, adjunctului şefului Departamentului ordine şi siguranţã publicã, secretarilor generali adjuncţi şi consilierilor ministrului;
    i) implementarea mãsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate deţinute/gestionate de ministrul administraţiei şi internelor, secretarii de stat, secretarul general, adjunctul şefului Departamentului ordine şi siguranţã publicã, şefii de departamente, secretarii generali adjuncţi şi consilierii conducerii ministerului, respectiv de personalul de la cabinetele conducerii ministerului, pe de o parte, şi la nivelul direcţiei, pe de altã parte;
    j) organizarea grupurilor de lucru şi a şedinţelor desfãşurate la nivelul conducerii ministerului;
    k) preşedinţia şi secretariatul Comisiei centrale de selecţionare a documentelor create de unitãţile aparatului central al ministerului;
    l) prelucrarea automatã a datelor şi valorificarea informaţiilor prin proceduri informatice.
    ART. 3
    (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Secretariatul General coopereazã cu unitãţile aparatului central, precum şi cu instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea ministerului în probleme de interes comun, în conformitate cu legile, hotãrârile şi ordonanţele Guvernului, ordinele, înţelegerile şi protocoalele aprobate de ministrul administraţiei şi internelor, cu instituţii şi organisme similare din ţarã şi strãinãtate.
    (2) Diagrama de relaţii a Secretariatului General este prevãzutã în anexa nr. 1.
    ART. 4
    Activitatea Secretariatului General este conceputã şi se desfãşoarã în conformitate cu prevederile actelor normative şi precizãrilor metodologice care reglementeazã domeniul sãu de competenţã, pe baza principiilor: cooperãrii, legalitãţii, nediscriminãrii, echidistanţei, disponibilitãţii, prioritãţii interesului public, profesionalismului, confidenţialitãţii şi transparenţei.
    ART. 5
    Atribuţiile generale şi specifice ale personalului din cadrul serviciilor sunt cele prevãzute în prezentul regulament, precum şi în fişele posturilor.

    CAP. II
    Organizarea Secretariatului General

    ART. 6
    (1) Structura organizatoricã a Secretariatului General cuprinde:
    a) conducerea;
    b) Structura de securitate pentru conducerea ministerului;
    c) Serviciul secretariat şi tehnic administrativ (pentru domeniile ordine publicã şi administraţie publicã);
    d) Serviciul relaţii cu publicul;
    e) Serviciul documentare, intranet şi arhivã.
    (2) Organigrama Secretariatului General este prevãzutã în anexa nr. 2.
    ART. 7
    Relaţiile în cadrul Secretariatului General sunt ierarhice, de conducere sau de subordonare, iar între servicii, de cooperare.
    ART. 8
    Secretariatul General coordoneazã, sprijinã, îndrumã şi controleazã, pe linia activitãţilor specifice, compartimentele de profil din unitãţile aparatului central şi din instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea ministerului.

    CAP. III
    Atribuţiile Secretariatului General

    ART. 9
    (1) Secretariatul General are urmãtoarele obiective generale:
    a) asigurã fluxul documentelor la nivelul conducerii ministerului;
    b) organizeazã activitatea de relaţii cu publicul la nivelul conducerii ministerului;
    c) realizeazã fluxul de informare-documentare în domeniile de activitate specifice instituţiei, necesar conducerii ministerului şi specialiştilor;
    d) gestioneazã arhiva proprie neclasificatã a aparatului central al ministerului;
    e) stabileşte concepţia de organizare şi desfãşurare a activitãţilor în unitãţile aparatului central şi în instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea ministerului, privind circuitul legal al lucrãrilor, informarea documentarã, primirea şi soluţionarea petiţiilor, pãstrarea şi evidenţa arhivei proprii neclasificate.
    (2) Secretariatul General are urmãtoarele atribuţii principale:
    a) asigurã primirea, înregistrarea, evidenţa, trierea şi circuitul lucrãrilor de secretariat, la nivelul conducerii ministerului;
    b) gestioneazã şi monitorizeazã îndeplinirea dispoziţiilor conducerii ministerului cu privire la realizarea sarcinilor conform rezoluţiilor;
    c) organizeazã şi asigurã serviciul la cabinetele ministrului şi secretarilor de stat;
    d) asigurã evidenţa corespondenţei şi a activitãţilor zilnice ale adjunctului şefului Departamentului ordine şi siguranţã publicã, şefilor de departament, secretarului general, secretarilor generali adjuncţi şi consilierilor ministrului;
    e) asigurã copierea materialelor conform dispoziţiilor conducerii ministerului, respectând normele legale privind multiplicarea, înregistrarea şi manipularea acestora;
    f) executã activitãţile de secretariat tehnic pentru Colegiul ministerului, Comisia şi Subcomisia de dialog social pentru domeniul ordinii şi siguranţei publice;
    g) asigurã organizarea grupurilor de lucru şi a şedinţelor desfãşurate la nivelul conducerii ministerului;
    h) asigurã primirea, evidenţa, trierea, înregistrarea şi examinarea petiţiilor adresate conducerii ministerului;
    i) asigurã redactarea, dupã caz, a rãspunsurilor la petiţiile adresate ministrului administraţiei şi internelor, secretarilor de stat, secretarului general, adjunctului şefului Departamentului ordine şi siguranţã publicã, şefilor de departamente şi secretarilor generali adjuncţi;
    j) organizeazã activitatea de primire a cetãţenilor/ personalului ministerului în audienţã/ieşire la raport la acest nivel;
    k) consiliazã cetãţenii care se adreseazã conducerii ministerului;
    l) gestioneazã toate apelurile telefonice primite prin "Linia telefonicã deschisã" a ministerului;
    m) organizeazã activitatea necesarã asigurãrii fluxului de informare-documentare în domeniile de activitate specifice instituţiei;
    n) realizeazã mape documentare, studii comparative pe domeniile specifice de activitate ale ministerului şi asigurã difuzarea acestora cãtre structurile interesate;
    o) asigurã traducerea corespondenţei conducerii ministerului;
    p) gestioneazã pagina de intranet a ministerului din punctul de vedere al informaţiilor prezentate;
    q) asigurã organizarea, administrarea şi prelucrarea de specialitate a documentelor ce alcãtuiesc Fondul arhivistic al ministerului - aparat central;
    r) asigurã implementarea mãsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate deţinute/gestionate de conducerea ministerului, de personalul de la cabinetele conducerii ministerului şi la nivelul direcţiei;
    s) organizeazã activitatea de pregãtire continuã a personalului propriu;
    t) desfãşoarã activitãţi specifice pentru asigurarea securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, la nivelul conducerii ministerului şi la nivelul direcţiei;
    u) desfãşoarã activitãţi specifice pentru apãrarea împotriva incendiilor, la nivelul conducerii ministerului şi la nivelul direcţiei;
    v) executã activitãţi de îndrumare, sprijin şi control pe liniile specifice de muncã în unitãţile din aparatul central al ministerului, în instituţiile şi structurile din subordinea/coordonarea ministerului;
    w) gestioneazã şi asigurã exploatarea corespunzãtoare a sistemelor informatice pentru domeniile specifice de activitate.
    (3) Principalele documente elaborate în cadrul Secretariatului General sunt:
    a) proiecte de ordine şi instrucţiuni ale ministrului administraţiei şi internelor pe liniile de muncã date în competenţã;
    b) concepţii şi metodologii de organizare şi desfãşurare a activitãţilor din domeniile secretariat, relaţii cu publicul, informare-documentare, intranet, arhivistic - periodic şi conform dispoziţiilor;
    c) ordinul de zi pe minister;
    d) ordine de serviciu pentru personalul de la cabinetele conducerii ministerului;
    e) documentele pentru desfãşurarea şedinţelor Colegiului ministerului şi ale conducerii ministerului (ordinea de zi, notele de sarcini, planul activitãţilor Colegiului ministerului) - trimestrial, bilunar şi la nevoie;
    f) documentele pentru desfãşurarea şedinţelor Comisiei şi Subcomisiei de dialog social pentru domeniul ordinii şi siguranţei publice (ordine de zi, tematicã etc.);
    g) corespondenţa cu unitãţile din aparatul central al ministerului, cu instituţiile şi structurile din subordinea/coordonarea ministerului, cu alte instituţii, în vederea îndeplinirii sarcinilor specifice;
    h) informãri privind activitatea de primire, evidenţã, examinare şi soluţionare a petiţiilor adresate conducerii unitãţilor din aparatul central al ministerului, instituţiilor şi structurilor din subordinea/coordonarea ministerului, precum şi de primire în audienţã a cetãţenilor/personalului ministerului, la acest nivel;
    i) buletine de informare şi documentare - bimestrial;
    j) sinteze documentare - trimestrial;
    k) informãri documentare pentru conducerea ministerului - bilunar;
    l) nomenclatorul arhivistic al documentelor neclasificate din unitãţile aparatului central al ministerului;
    m) planurile principalelor activitãţi ale serviciilor - anual şi trimestrial;
    n) fişele de sarcini pentru fiecare serviciu - lunar;
    o) planul pregãtirii continue a personalului - anual, pentru fiecare serviciu şi pentru întreaga direcţie;
    p) rapoarte privind activitatea de îndrumare, sprijin şi control desfãşuratã de persoanele abilitate, pe domeniile de competenţã specifice fiecãrui serviciu;
    q) rapoarte privind activitatea desfãşuratã la nivelul direcţiei şi al serviciilor - semestrial şi anual;
    r) analizele şi standardele ocupaţionale pentru fiecare activitate desfãşuratã în cadrul direcţiei;
    s) procedurile formalizate pentru îndeplinirea activitãţilor specifice;
    t) cerinţe de securitate specifice sistemelor informatice şi de comunicaţii, denumite în continuare SIC;
    u) proceduri operaţionale de securitate ale SIC;
    v) manualul de management al calitãţii, conform actelor normative interne;
    w) registrul de riscuri;
    x) planul anual de prevenire a corupţiei la nivelul Secretariatului General;
    y) raportãri semestriale şi anuale cu privire la activitãţile desfãşurate la nivelul Secretariatului General în vederea prevenirii faptelor de corupţie;
    z) planul propriu anual al Secretariatului General pentru implementarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern la nivelul aparatului central al ministerului;
    aa) planul de alarmare a personalului Secretariatului General;
    bb) planul Secretariatului General de protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenţã pentru efectivele, bunurile şi documentele dispuse în imobilul din Piaţa Revoluţiei;
    cc) planul Secretariatului General de evacuare în situaţii de urgenţã a efectivelor, bunurilor şi documentelor dispuse în imobilul din Piaţa Revoluţiei;
    dd) programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate la nivelul Secretariatului General;
    ee) documente privind evaluarea riscurilor, planul de prevenire şi protecţie, instrucţiuni proprii de securitate şi sãnãtate în muncã pentru conducerea ministerului şi pentru personalul Secretariatului General;
    ff) norme specifice de apãrare împotriva incendiilor aplicabile locurilor de muncã din Secretariatul General.

    CAP. IV
    Conducerea Secretariatului General

    ART. 10
    Conducerea Secretariatului General este asiguratã de cãtre director şi un director adjunct, serviciile sunt conduse de câte un şef de serviciu şi coordonate de cãtre director şi directorul adjunct.
    ART. 11
    Directorul Secretariatului General este şeful direct al întregului personal şi rãspunde în faţa conducerii ministerului de întreaga activitate a efectivului Secretariatului General, îndeplinind atribuţiile din fişa postului, al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 3.
    ART. 12
    În exercitarea actului de conducere, directorul Secretariatului General:
    a) reprezintã direcţia în relaţiile cu şefii unitãţilor din aparatul central al ministerului, instituţiilor şi structurilor din subordinea/coordonarea ministerului, cu instituţiile şi organismele din afara sistemului ministerului, potrivit competenţelor legale;
    b) planificã, organizeazã şi conduce activitãţile Secretariatului General;
    c) coordoneazã Secretariatul General şi stimuleazã personalul propriu;
    d) controleazã activitãţile desfãşurate în cadrul Secretariatului General;
    e) dã dispoziţii obligatorii personalului din subordine, pentru aplicarea actelor normative de nivel superior, precum şi a ordinelor şi instrucţiunilor emise de ministrul administraţiei şi internelor şi urmãreşte executarea acestora;
    f) deleagã atribuţii din competenţa sa directorului adjunct sau altor persoane din subordine, în condiţiile legilor şi ale actelor normative în vigoare, cu excepţia atribuţiilor care îi sunt delegate de şefii superior ierarhici.
    ART. 13
    Directorul adjunct se subordoneazã nemijlocit directorului Secretariatului General şi rãspunde de organizarea, planificarea, desfãşurarea, controlul, sprijinirea şi îndrumarea întregii activitãţi a serviciilor pentru care are delegare de competenţe şi îndeplineşte atribuţiile prevãzute în fişa postului, al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 4.

    CAP. V
    Atribuţiile serviciilor

    ART. 14
    (1) Structura de securitate pentru conducerea ministerului are ca obiectiv principal implementarea mãsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate deţinute şi gestionate de conducerea ministerului şi de personalul de la cabinetele conducerii ministerului şi este condusã de secretarul general al ministerului.
    (2) Atribuţiile principale ale Structurii de securitate pentru conducerea ministerului sunt urmãtoarele:
    a) elaboreazã şi supune aprobãrii secretarului general normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizãrii Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internã, iar dupã aprobare acţioneazã pentru aplicarea acestuia;
    c) coordoneazã activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia, la nivelul conducerii ministerului şi la cabinetele demnitarilor;
    d) asigurã relaţionarea cu Direcţia generalã de informaţii şi protecţie internã, în vederea coordonãrii activitãţii şi controlãrii mãsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    e) monitorizeazã activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora, la nivelul conducerii ministerului şi la cabinetele demnitarilor;
    f) consiliazã şi informeazã conducerea ministerului şi personalul de la cabinetele demnitarilor în legãturã cu aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate (vulnerabilitãţi, riscuri, mãsuri de înlãturare a acestora);
    g) informeazã conducerea ministerului despre vulnerabilitãţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune mãsuri pentru înlãturarea acestora;
    h) acordã sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificãrii persoanelor pentru care se solicitã accesul la informaţii clasificate;
    i) organizeazã activitãţi de pregãtire specificã a persoanelor din conducerea ministerului şi de la cabinetele demnitarilor, care au acces la informaţii clasificate;
    j) asigurã pãstrarea şi organizeazã evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate pentru conducerea ministerului şi pentru personalul de la cabinetele demnitarilor;
    k) actualizeazã permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces pentru conducerea ministerului şi pentru personalul de la cabinetele demnitarilor;
    l) întocmeşte şi actualizeazã listele informaţiilor clasificate elaborate sau pãstrate, pe clase şi niveluri de secretizare;
    m) prezintã conducerii ministerului propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţã deosebitã pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, dupã caz, solicitã sprijinul instituţiilor abilitate;
    n) efectueazã, cu aprobarea conducerii ministerului, activitãţi de control privind modul de aplicare a mãsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;
    o) exercitã alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.
    (3) Principalele documente elaborate în cadrul Structurii de securitate pentru conducerea ministerului sunt urmãtoarele:
    a) programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate la nivelul conducerii ministerului, care se supune avizãrii;
    b) proceduri operaţionale de securitate pentru SIC de la nivelul conducerii ministerului;
    c) cerinţe de securitate specifice pentru SIC de la nivelul conducerii ministerului.
    ART. 15
    (1) Serviciul secretariat şi tehnic administrativ (pentru domeniile ordine publicã şi administraţie publicã) are ca obiective principale primirea, înregistrarea, evidenţa şi circuitul lucrãrilor de secretariat la nivelul conducerii ministerului şi al direcţiei şi asigurarea protecţiei informaţiilor clasificate la nivelul direcţiei.
    (2) Atribuţiile principale ale Serviciului secretariat şi tehnic administrativ (pentru domeniile ordine publicã şi administraţie publicã) sunt urmãtoarele:
    I. Atribuţii în domeniul tehnic-administrativ:
    a) primeşte, înregistreazã, triazã, repartizeazã şi expediazã corespondenţa adresatã ministrului, secretarilor de stat, secretarului general, adjunctului şefului Departamentului ordine şi siguranţã publicã, şefilor de departament, secretarilor generali adjuncţi şi consilierilor ministrului;
    b) verificã forma graficã a documentelor adresate conducerii ministerului, concordanţa dintre actele normative enumerate şi conţinut, în vederea promovãrii acestora;
    c) organizeazã şi desfãşoarã activitãţi pe linie de registraturã, documente clasificate şi curierat;
    d) asigurã evidenţa termenelor pentru lucrãrile cu dispoziţii rezolutive ale conducerii ministerului şi monitorizeazã îndeplinirea acestora;
    e) repartizeazã anual grupele de numere de înregistrare pentru corespondenţa unitãţilor din aparatul central al ministerului;
    f) ţine evidenţa literaturii de specialitate, a actelor normative interne (clasificate şi neclasificate) la nivelul conducerii ministerului şi a direcţiei;
    g) ţine evidenţa ştampilelor şi matricelor sigilare folosite de conducerea ministerului şi de personalul direcţiei şi rãspunde de manipularea şi pãstrarea lor;
    h) actualizeazã, prin personalul de la cabinete, activitãţile zilnice din programul conducerii ministerului şi contribuie la realizarea sarcinilor din agenda de lucru a acestora;
    i) asigurã evidenţa corespondenţei şi a activitãţilor zilnice ale şefilor de departament, adjunctului şefului Departamentului ordine şi siguranţã publicã, secretarului general, secretarilor generali adjuncţi şi ale consilierilor ministrului şi contribuie la realizarea sarcinilor din agenda de lucru a acestora;
    j) îndeplineşte sarcini administrative la nivelul cabinetelor conducerii ministerului;
    k) organizeazã, împreunã cu Serviciul relaţii cu publicul, primirea cetãţenilor/personalului ministerului în audienţã/ieşire la raport la conducerea ministerului şi urmãreşte executarea dispoziţiilor date cu aceste ocazii;
    l) executã tehnoredactarea computerizatã a lucrãrilor conform dispoziţiilor conducerii ministerului;
    m) coopereazã cu ofiţerul de serviciu principal pe minister pe linia activitãţilor specifice;
    n) acţioneazã ca unitate consultativã pentru unitãţile din aparatul central al ministerului, pentru instituţiile şi structurile din subordinea/coordonarea ministerului, pe linia specificã de activitate;
    o) desfãşoarã activitãţi de sprijin, îndrumare şi control pe linia specificã de muncã la compartimentele de profil din unitãţile aparatului central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea ministerului.
    II. Atribuţii pe linia documentelor clasificate: asigurã respectarea mãsurilor procedurale privind accesul la informaţii clasificate, precum şi a regulilor privind evidenţa, întocmirea, pãstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea documentelor clasificate, în conformitate cu Programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate deţinute de Secretariatul General.
    III. Atribuţii pe linie de registraturã şi exploatare a sistemului informatic:
    a) asigurã primirea, evidenţa, înregistrarea, introducerea în baza de date şi manipularea documentelor adresate conducerii ministerului, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare;
    b) întocmeşte documentele necesare în vederea expedierii lucrãrilor;
    c) organizeazã şi executã activitatea de secretariat a Colegiului ministerului şi a şedinţelor conducerii ministerului, sens în care:
    1. elaboreazã proiectul Planului activitãţilor trimestriale, pe baza propunerilor primite;
    2. asigurã evidenţa, multiplicarea şi difuzarea materialelor;
    3. întocmeşte ordinea de zi, notele de sarcini şi procesele-verbale ale şedinţelor;
    4. redacteazã, transmite şi ţine evidenţa sarcinilor cu termen, urmãrind executarea la timp a acestora;
    d) organizeazã şi executã activitatea de secretariat tehnic a Comisiei şi Subcomisiei de dialog social din minister;
    e) asigurã activitatea de secretariat pentru comisii întrunite din dispoziţiile conducerii ministerului;
    f) asigurã accesul la informaţiile, datele şi documentele aflate în evidenţã, în limitele competenţelor stabilite de director şi în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
    g) asigurã prelucrarea, actualizarea şi valorificarea operativã a datelor prin Sistemul informatic de secretariat (procedurã informaticã de evidenţã a documentelor);
    h) întocmeşte periodic analize cantitative şi calitative privind modul de rezolvare a sarcinilor specifice.
    (3) Principalele documente elaborate în cadrul Serviciului secretariat şi tehnic administrativ sunt:
    a) metodologia privind circuitul documentelor;
    b) fişe de evidenţã a lucrãrilor cu termene rezolutive ale conducerii ministerului;
    c) planul activitãţilor trimestriale ale Colegiului ministerului;
    d) ordinea de zi, tematica şi notele cu sarcinile rezultate din şedinţele Colegiului ministerului şi din şedinţele de conducere;
    e) ordinea de zi, tematica, minutele şi procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei şi Subcomisiei de dialog social;
    f) note de prezentare, circulare şi corespondenţã conform dispoziţiilor conducerii ministerului;
    g) documente privind organizarea, desfãşurarea cursurilor de specialitate şi evaluarea cursanţilor, în colaborare cu Institutul de Studii pentru Ordine Publicã;
    h) planificarea serviciului de zi pentru fiecare direcţie;
    i) registrul cu ordine de zi pe minister;
    j) registrul cu dispoziţii de zi ale directorului;
    k) rapoarte şi documente privind drepturile de personal pentru conducerea ministerului şi efectivul direcţiei;
    l) ordine de tragere cu armamentul;
    m) documente de lucru (convocãri, minute, procese-verbale, comunicãri etc.).
    ART. 16
    (1) Serviciul relaţii cu publicul are ca obiectiv principal primirea, înregistrarea şi examinarea petiţiilor/ rapoartelor personale adresate conducerii ministerului şi organizeazã activitatea de primire a cetãţenilor/personalului ministerului în audienţã/ieşire la raport la acest nivel.
    (2) Atribuţiile principale ale Serviciului relaţii cu publicul:
    I. Atribuţii pe linie de petiţii şi audienţe:
    a) primeşte şi înregistreazã petiţiile cetãţenilor, ale organizaţiilor neguvernamentale şi ale instituţiilor, din ţarã şi strãinãtate, transmise la minister prin poştã, fax sau e-mail ori depuse la ghişeul "Relaţii cu publicul";
    b) analizeazã problematica petiţiilor şi, dupã caz:
    1. le prezintã conducerii ministerului pentru a dispune asupra modalitãţii de soluţionare;
    2. le trimite pentru soluţionare şi rãspuns petentului, unitãţilor din aparatul central al ministerului, instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea ministerului, în a cãror sferã de activitate se încadreazã problematica semnalatã;
    3. când situaţia o impune, solicitã unitãţilor din aparatul central al ministerului, instituţiilor şi structurilor din subordinea/ coordonarea ministerului cãrora le-au fost repartizate pentru soluţionare trimiterea cãtre Secretariatul General - Serviciul relaţii cu publicul a rezultatului verificãrilor aspectelor semnalate, în vederea informãrii conducerii ministerului şi/sau a altor instituţii;
    4. în situaţia în care aspectele semnalate excedeazã sferei de competenţã a ministerului, redirecţioneazã petiţiile cãtre instituţiile abilitate sã le soluţioneze şi informeazã în scris petentul şi/sau instituţia care a remis petiţia ministerului despre acest demers;
    c) formuleazã şi comunicã rãspunsuri cãtre petenţi, din dispoziţia conducerii ministerului;
    d) analizeazã periodic petiţiile înregistrate şi elaboreazã informãri pentru conducerea ministerului şi pentru public;
    e) coopereazã cu structurile centrale şi teritoriale similare din cadrul ministerului, precum şi cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale competente în materie de soluţionare a petiţiilor;
    f) primeşte, verificã antiterorism, carteazã şi expediazã unitãţilor competente corespondenţa primitã prin poşta civilã;
    g) asigurã, prin ghişeul "Relaţii cu publicul", datele, îndrumãrile şi informaţiile solicitate de cãtre cetãţeni din domeniul de competenţã al ministerului;
    h) asigurã introducerea, prelucrarea, actualizarea şi valorificarea operativã a datelor prin Sistemul informatic de petiţii-audienţe (procedurã informaticã de evidenţã a petiţiilor);
    i) prezintã conducerii ministerului cererile/rapoartele de primire în audienţã/ieşire la raport, organizeazã primirea cetãţenilor în audienţã şi urmãreşte îndeplinirea dispoziţiilor date cu aceste prilejuri;
    j) gestioneazã apelurile telefonice primite de la cetãţeni prin Linia telefonicã deschisã şi la celelalte posturi telefonice din serviciu;
    k) desfãşoarã activitãţi de sprijin, îndrumare şi control pe linia specificã de muncã la compartimentele de profil din unitãţile aparatului central al ministerului, din instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea ministerului.
    II. Atribuţiile Centrului de consiliere:
    a) asigurã aplicarea reglementãrilor în vigoare privind relaţiile cu publicul în minister;
    b) participã la definirea cadrului legal şi procedural al activitãţii de relaţii cu publicul;
    c) informeazã cetãţenii cu privire la drepturile şi modalitãţile de a se adresa conducerii ministerului;
    d) acţioneazã ca unitate consultativã pentru unitãţile aparatului central al ministerului, pentru instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea ministerului, în domeniul activitãţii de relaţii cu publicul;
    e) îi primeşte şi îi consiliazã, prin ofiţerii desemnaţi, pe cetãţenii care solicitã acest lucru şi monitorizeazã activitatea de rezolvare a problemelor ridicate, în limitele conferite de lege ministerului;
    f) sprijinã şi îndrumã cetãţenii cãtre structurile şi instituţiile desemnate prin lege sã le soluţioneze cererile.
    (3) Principalele documente elaborate în cadrul Serviciului relaţii cu publicul sunt:
    a) informarea semestrialã şi cea anualã privind organizarea şi desfãşurarea, la nivelul unitãţilor din aparatul central al ministerului, instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/ coordonarea ministerului, a activitãţii de primire şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetãţenilor/personalului ministerului în audienţã/ieşire la raport;
    b) note de prezentare şi propuneri de soluţionare a petiţiilor adresate conducerii ministerului;
    c) adrese de înaintare/reîndrumare a petiţiilor a cãror soluţionare intrã în competenţa altor instituţii;
    d) rãspunsuri cãtre petenţi şi instituţiile care au transmis petiţiile;
    e) note de clasare a petiţiilor;
    f) adrese de rãspuns şi materiale însoţitoare pentru unitãţile din aparatul central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea ministerului care solicitã informaţii despre petenţi.
    ART. 17
    (1) Serviciul documentare, intranet şi arhivã este structura specializatã unicã ce are ca obiective principale atât coordonarea fluxului de informare şi documentare în domeniile de activitate specifice instituţiei, la nivel central şi la nivelul structurilor subordonate, cât şi organizarea, administrarea şi prelucrarea de specialitate a documentelor ce alcãtuiesc Fondul arhivistic al ministerului - aparatul central.
    (2) Atribuţiile principale ale Serviciului documentare, intranet şi arhivã:
    I. Atribuţii pe linie de informare - documentare:
    a) asigurã fluxul de informare-documentare necesar personalului de conducere şi specialiştilor, pe specificul activitãţilor structurilor centrale şi principalelor componente ale ministerului, pentru cunoaşterea şi asimilarea datelor şi informaţiilor de profil, inclusiv din structurile similare strãine;
    b) formuleazã propuneri privind conţinutul buletinului de informare şi documentare, denumit în continuare B.I.D., şi al sintezelor documentare, prin consultarea conducãtorilor structurilor beneficiare, şi le prezintã directorului în vederea obţinerii aprobãrii conducerii ministerului;
    c) prelucreazã documentar materialele ce vor fi cuprinse în B.I.D. şi în sintezele documentare, inclusiv pe cele care au fost elaborate de specialişti din unitãţile aparatului central al ministerului, din instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea ministerului;
    d) asigurã prelucrarea informaticã a datelor prin crearea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date specifice;
    e) asigurã analiza şi sinteza surselor documentare interne şi externe, pentru stabilirea tematicii din cuprinsul documentelor de informare-documentare elaborate în cadrul serviciului, şi efectueazã traducerea şi prelucrarea documentarã a acestora;
    f) exploateazã şi valorificã baza documentarã şi biblioteca virtualã existente la nivelul serviciului, prin realizarea de B.I.D., mape documentare şi informãri documentare periodice, analize documentare comparative, lucrãri documentare pe teme de management strategic şi operaţional, deontologie profesionalã, coordonare şi cooperare, control şi inspecţii etc.;
    g) asigurã traducerea corespondenţei conducerii ministerului;
    h) studiazã cataloagele editoriale, pentru identificarea şi selecţionarea publicaţiilor şi literaturii de specialitate strãine pe domeniile de interes ale ministerului şi stabileşte necesarul de abonamente anual;
    i) coopereazã cu structurile centrale, cu inspectoratele generale şi cele asimilate, cu instituţiile de învãţãmânt şi cu celelalte structuri din cadrul ministerului, pentru stabilirea necesitãţilor şi prioritãţilor de informare-documentare curente şi de perspectivã;
    j) colaboreazã şi efectueazã documentarea cu/la structurile similare din celelalte instituţii publice sau organisme neguvernamentale, pentru dezvoltarea fondului documentar;
    k) coopereazã cu serviciile din cadrul direcţiei şi cu unitãţile aparatului central, pentru stabilirea şi elaborarea materialelor documentare necesare întocmirii lucrãrilor din domeniul de referinţã;
    l) asigurã informarea periodicã a beneficiarilor asupra documentarului existent disponibil, prin intermediul semnalãrilor bibliografice din B.I.D. sau prin comunicare directã;
    m) coopereazã cu Tipografia ministerului pentru realizarea materialelor documentare;
    n) participã la organizarea şi desfãşurarea de congrese, conferinţe, simpozioane, seminare etc., pe profil de informare-documentare în ţarã şi în strãinãtate, în conformitate cu planul de mãsuri şi acţiuni al ministerului;
    o) acţioneazã ca unitate consultativã pentru unitãţile aparatului central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea ministerului, în domeniul informãrii şi documentãrii;
    p) desfãşoarã activitãţi de sprijin, îndrumare şi control pe linia specificã de muncã la compartimentele de profil din unitãţile aparatului central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea ministerului, urmãrind cu aceastã ocazie şi impactul B.I.D. şi al sintezelor documentare asupra beneficiarilor.
    II. Atribuţiile principale pe linie de redactare-editare, intranet:
    a) tehnoredacteazã lucrãrile documentare, la solicitarea unitãţilor aparatului central al ministerului, instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea ministerului beneficiare sau din iniţiativã proprie;
    b) asigurã tehnoredactarea şi forma graficã a manuscriselor, întocmeşte adresele de înaintare şi organizeazã activitatea de distribuire a publicaţiilor;
    c) realizeazã fluxul de informare-documentare prin gestionarea paginii de intranet a ministerului, din punctul de vedere al informaţiilor prezentate;
    d) actualizeazã permanent informaţiile ce sunt publicate de Secretariatul General pe pagina de intranet a ministerului;
    e) coopereazã cu Direcţia generalã pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei în vederea actualizãrii paginii de intranet a ministerului;
    f) înregistreazã, catalogheazã şi stocheazã structurat tematic materialele documentare în baza de date, pentru identificarea şi exploatarea operativã;
    g) gestioneazã fondul documentar aflat la punctul de documentare şi ţine evidenţa lucrãrilor date cu titlu de împrumut persoanelor care le solicitã.
    III. Atribuţiile Centrului de multiplicare:
    a) asigurã copierea materialelor solicitate de conducerea ministerului, cu respectarea normelor legale privind multiplicarea, înregistrarea şi manipularea acestora;
    b) gestioneazã şi asigurã repartizarea materialelor consumabile necesare conducerii ministerului şi consumului intern.
    IV. Atribuţiile pe linie de evidenţã, îndrumare şi control arhivã:
    a) preia în depozitele proprii documentele create în unitãţile din aparatul central al ministerului, în condiţiile şi la termenele prevãzute de lege;
    b) asigurã aplicarea şi respectarea tuturor normelor metodologice în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea depozitelor de arhivã, evidenţa şi conservarea documentelor, prin efectuarea activitãţilor specifice de sistematizare a depozitelor, verificarea existentului de arhivã, actualizarea instrumentului de evidenţã, inventarierea documentelor fãrã evidenţã, selecţionarea, pãstrarea şi conservarea documentelor;
    c) întocmeşte şi actualizeazã Nomenclatorul arhivistic pentru dosarele create în cadrul aparatului central al ministerului, precum şi alte norme tehnice;
    d) asigurã consultanţã de specialitate tuturor unitãţilor din aparatul central al ministerului, din oficiu sau la solicitarea acestora;
    e) asigurã aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare, pentru realizarea protecţiei informaţiilor din documentele ce fac parte din Fondul arhivistic al unitãţilor din aparatul central al ministerului, prin apãrarea secretului de stat şi de serviciu, prin paza şi conservarea documentelor, atât în timp de pace, cât şi la mobilizare sau rãzboi;
    f) desfãşoarã activitãţi de sprijin, îndrumare şi control pe linia specificã de muncã la compartimentele de profil din unitãţile aparatului central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea ministerului;
    g) întreprinde mãsurile necesare în vederea asigurãrii protecţiei antiincendiu şi antiefracţie a depozitului de arhivã.
    V. Atribuţiile principale pe linie de cercetare a arhivei:
    a) întreprinde activitãţi de cercetare tematicã a documentelor existente în arhiva aparatului central al ministerului, constituind ulterior un fişier cu temele extrase din informaţiile cuprinse în structurile arhivistice aflate în depozit;
    b) organizeazã şi desfãşoarã acţiunile de pregãtire a documentelor pentru transpunere pe suporturi alternative şi de executare efectivã a operaţiunilor tehnice de copiere în scopul salvãrii informaţiilor din documente, în faţa unor eventuale pericole, constituind Fondul de asigurare a documentelor din cadrul aparatului central al ministerului;
    c) executã cercetarea documentelor deţinute, în scopul rezolvãrii petiţiilor şi a cererilor persoanelor fizice şi juridice referitoare la recunoaşterea unor drepturi legale;
    d) creeazã, gestioneazã şi actualizeazã baza de date centralizatã cu privire la unitãţile aparatului central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea/ coordonarea ministerului care deţin acte şi date care dovedesc veniturile personalului, iar la solicitarea acestora oferã informaţii din baza de date centralizatã;
    e) pune la dispoziţia cercetãtorilor în sala de studiu documentele solicitate, potrivit prevederilor legale;
    f) întreţine şi dezvoltã relaţii de specialitate cu Arhivele Naţionale, cu alte instituţii de culturã, prin participarea la activitãţi comune, cum ar fi: sesiuni de comunicãri ştiinţifice, colocvii, mese rotunde, consfãtuiri pe probleme arhivistice sau istorice;
    g) întreţine relaţii cu instituţii similare din ţarã şi strãinãtate, în vederea informãrii reciproce în domeniul arhivistic, asigurând aplicarea convenţiilor şi înţelegerilor stabilite şi respectând toate prevederile dispoziţiilor referitoare la relaţiile cu instituţiile din strãinãtate.
    (3) Principalele documente elaborate în cadrul Serviciului documentare, intranet şi arhivã sunt:
    a) B.I.D., bimestrial;
    b) sinteze documentare, trimestrial;
    c) informãri documentare pentru conducerea ministerului, bilunar;
    d) studii comparative pe profiluri şi linii de muncã, periodic şi la cerere;
    e) sinteza materialelor documentare introduse în baza de date, lunar;
    f) materiale pentru publicarea pe pagina de intranet a ministerului;
    g) Nomenclatorul arhivistic al aparatului central al ministerului;
    h) regulamentul de organizare şi funcţionare a sãlii de studiu;
    i) regulamentul procesului de pregãtire pentru transpunerea pe suporturi alternative a documentelor şi de copiere efectivã a acestora;
    j) referate de cercetare şi rãspunsuri cãtre petenţi;
    k) registrele de evidenţã curentã a intrãrilor-ieşirilor unitãţilor arhivistice;
    l) procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei centrale de selecţionare a documentelor din minister;
    m) rapoarte, referate, note, procese-verbale şi modele de tipizate privind inventarierea şi predarea-primirea documentelor create de unitãţile aparatului central al ministerului, existentul de documente, mãsuri pentru asigurarea pãstrãrii şi conservãrii documentelor, dotãri şi amenajãri ale spaţiilor de depozitare.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale

    ART. 18
    Întregul personal al Secretariatului General are obligaţia de a cunoaşte prevederile prezentului regulament, în pãrţile care îl privesc.
    ART. 19
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezentul regulament.


    ANEXA 1


    ───────
la regulament
─────────────
                 DIAGRAMA DE RELAŢII A SECRETARIATULUI GENERAL

                          ┌────────────────────────────┐
                          │ SECRETAR GENERAL │
        ┌─────────────────┤ AL MINISTERULUI ├───────────────────────┐
        │ ┌──────────┐ │ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR│ │
        │ │ │ └──────────┬─────────────────┘ │
        │<───┤ MINISTRU │ ^ │ ^ │
        │ │ │ | │ │ ┌─────────────────────┐ │
        │ └──────────┘ v v v │Structurile de profil│<──>│
        │ ┌───────────────────────┐ │de la preşedinţie, │ │
        │ ┌──────────┐ │ │ │parlament şi guvern │ │
        │ │SECRETARI │ │ SECRETARIATUL GENERAL │ └─────────────────────┘ │
        │<───┤ DE │ │ │ │
        │ │ STAT │ └───────┬───────────────┘ ┌─────────────────────┐ │
        │ └──────────┘ │ ^ │Structurile de profil│<──>│
        │ │ | │ale altor autoritãţi │ │
        │ ┌───────────┐ │ | │publice centrale de │ │
        │ │ ŞEFI DE │ │ | │ specialitate │ │
        │<───┤DEPARTAMENT│ v v └─────────────────────┘ │
        │ └───────────┘┌───────────────────────┐ │
        │ │ DIRECŢII/DIRECŢII │ ┌─────────────────────┐ │
        │ ┌───────────┐│GENEREALE/INSPECTORATE │ │ Autoritãţi ale │ │
        │ │CONSILIERI ││ GENERALE(SIMILARE), │ │ Administraţiei │<──>│
        │<-->│ AI ││ STRUCTURI TIRITORIALE │ │ Publice │ │
        │ │MINISTRULUI│└───────────────────────┘ └─────────────────────┘ │
        │ └───────────┘ │
        │ ┌─────────────────────┐ │
        │ ┌───────────┐ │ Instituţii şi │ │
        │ │Unitãţi ale│ │ organizaţii │<──>┘
        └<-->│aparatului │ │ nonguvernamentale │
             │ central │ └─────────────────────┘
             └───────────┘

    Legenda
    ──────> Relaţii de autoritate ierarhicã
    ------> Relaţii de coordonare de specialitate
    <-----> Relaţii de cooperare
    <─────> Relaţii de colaborare
    ANEXA 2


    ────────
la regulament
─────────────

                      ORGANIGRAMA SECRETARIATULUI GENERAL
                              (nivel direcţie)

                            ┌───────────────┐
                            │ Director │
                            └──────┬────────┘
                                   │
                            ┌──────┴─────────┐
                            │Director adjunct│
                            └──────┬─────────┘
                                   │
         ┌────────────────────┬────┴────────────┬───────────────┐
┌────────┴─────────┐ ┌────────┴──────┐ ┌───────┴─────┐ ┌───────┴──────┐
│ Structura de │ │ Serviciul │ │ Serviciul │ │ Serviciul │
│securitate pentru │ │secretariat şi │ │ relaţii cu │ │ documentare, │
│ conducerea │ │ tehnic │ │ publicul │ │ intranet şi │
│ Ministerului │ │ administrativ │ │ │ │ arhivã │
│Administraţiei şi │ │ │ │ │ │ │
│ Internelor │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────┘ └──────┬────────┘ └──────┬──────┘ └──────┬───────┘
                            │ │ │
                  ┌─────────┴──────────┐ ┌─────┴───────┐ ┌─────┴─────────┐
                  │Tehnic administrativ│ │ Petiţii şi │ │ Informare- │
                  │ pentru ordine │ │ audienţe │ │ documentare │
                  │ publicã │ │ │ │ │
                  └─────────┬──────────┘ └─────┬───────┘ └─────┬─────────┘
                            │ │ │
                  ┌─────────┴──────────┐ ┌─────┴───────┐ ┌─────┴─────────┐
                  │ Documente │ │ Centrul de │ │ Redactare- │
                  │ clasificate │ │ consiliere │ │ editare, │
                  │ │ │ │ │ intranet │
                  └─────────┬──────────┘ └─────┬───────┘ └───────┬───────┤
                            │ │ │
                  ┌─────────┴──────────┐ ┌─────┴───────┐ ┌───────┴───────┐
                  │ Registraturã │ │ Ghişeul │ │ Centrul de │
                  │şi exploatare sistem│ │"Relaţii cu │ │ multiplicare │
                  │ informatic │ │ publicul" │ │ │
                  └─────────┬──────────┘ └─────────────┘ └───────┬───────┘
                 ┌──────────┴──────────┐ ┌───────┴───────────┐
                 │Secretariat şi tehnic│ │Evidenţã, îndrumare│
                 │administrativ pentru │ │ şi control arhivã │
                 │administraţie publicã│ │ │
                 └─────────────────────┘ └────────┬──────────┘
                                                                  │
                                                         ┌────────┴──────────┐
                                                         │ Cercetare arhivã │
                                                         └───────────────────┘    ANEXA 3


    ───────
la regulament
──────────────

    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
    SECRETARIATUL GENERAL

                            FIŞA POSTULUI

    A. IDENTIFICAREA POSTULUI
    1. Compartimentul: Secretariatul General/conducerea
    2. Denumirea postului: director
    3. Poziţia postului în statul de organizare: 1
    4. Relaţii:
    a) ierarhice: se subordoneazã nemijlocit secretarului general al Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare minister, şi are în subordine directorul adjunct şi şefii de serviciu;
    b) funcţionale: cu unitãţi ale aparatului central sau cu instituţii şi structuri aflate în subordinea/coordonarea ministerului, în vederea îndeplinirii unor obiective stabilite de conducerea ministerului;
    c) de control:
    - coordonarea şi controlul directorului adjunct şi a şefilor de serviciu din subordine pentru: implementarea mãsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate, deţinute şi gestionate de conducerea ministerului, pe de o parte, şi de Secretariatul General, pe de altã parte; înregistrarea, evidenţa şi manipularea corespondenţei la nivelul conducerii ministerului; primirea, înregistrarea şi examinarea petiţiilor adresate conducerii ministerului; asigurarea fluxului de informare şi documentare în domeniile de activitate specifice instituţiei; organizarea, administrarea şi prelucrarea documentelor de specialitate ce alcãtuiesc Fondul arhivistic al aparatului central al ministerului; control de specialitate asupra activitãţii personalului din direcţie şi, la nevoie, a altor structuri din minister;
    - coordonarea, îndrumarea şi controlul activitãţilor desfãşurate de unitãţile din aparatul central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea ministerului, cu privire la modul de aplicare a regulilor specifice de muncã, în domeniile din competenţa Secretariatului General;
    d) de cooperare: cu şefii unitãţilor aparatului central al ministerului, ai inspectoratelor generale şi ai celorlalte instituţii şi structuri aflate în subordinea/coordonarea ministerului;
    e) de colaborare: cu omologii din structurile similare ale altor instituţii;
    f) de reprezentare: reprezintã direcţia în raporturile cu conducerea ministerului, cu unitãţile din aparatul central al ministerului, cu instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea ministerului şi cu celelalte autoritãţi sau instituţii publice din ţarã şi din strãinãtate.
    5. Definirea sumarã a atribuţiilor postului:
    Elaboreazã concepţia privind optimizarea activitãţilor specifice direcţiei; planificã, organizeazã, conduce şi controleazã activitãţile desfãşurate de directorul adjunct şi de şefii de serviciu din subordine; asigurã organizarea şi desfãşurarea acţiunilor derulate la nivelul conducerii ministerului, conform dispoziţiilor; gestioneazã petiţiile adresate conducerii ministerului.
    B. CERINŢELE POSTULUI
    1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie
    2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin comisar-şef
    3. Pregãtire:
    3.1. de bazã: studii superioare de lungã duratã, cu diplomã de licenţã;
    3.2. de specialitate: curs postuniversitar în domeniul management, juridic sau în orice domeniu din aria de competenţã a ministerului;
    3.3. cunoştinţe în domeniile: management general, administraţie publicã, legislaţie, biroticã;
    3.4. limbi strãine: cel puţin o limbã strãinã de circulaţie internaţionalã la nivel mediu.
    4. Experienţã:
    4.1. în muncã: cel puţin 10 ani, dintre care cel puţin 5 ani în minister;
    4.2. în specialitate: cel puţin 7 ani în specialitatea studiilor prevãzute ca pregãtire de bazã;
    4.3. în funcţii de conducere: cel puţin 5 ani vechime în funcţii de conducere în unitãţi ale ministerului;
    4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni.
    5. Aptitudini şi abilitãţi necesare: bun organizator şi conducãtor, cunoaşterea şi aplicarea principiilor managementului modern, capacitatea de a decide şi de a menţine un climat socioprofesional optim, cunoştinţe psihosociologice, capacitate de evaluare, analizã şi sintezã, spirit de observaţie, simţ organizatoric, prestanţã, tact şi discernãmânt, abilitate de comunicare, spirit de echipã, bun negociator, spontaneitate, operativitate în luarea deciziilor.
    6. Atitudini necesare/Comportament: abordare diplomaticã a situaţiilor-problemã, motivarea şi antrenarea personalului în rezolvarea activitãţilor specifice, sociabilitate, iniţiativã, responsabilitate, conduitã moralã ireproşabilã la serviciu şi în societate, receptivitate, previziune, deschidere pentru lucru în echipã, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), obiectivitate, spirit critic.
    7. Parametri privind starea sãnãtãţii somatice: apt pentru funcţii de conducere
    8. Trãsãturi psihice şi de personalitate: apt pentru funcţii de conducere
    C. CONDIŢII SPECIFICE DE MUNCĂ
    1. Locul de muncã: sediul ministerului - Secretariatul General
    2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul ministerului
    3. Deplasãri curente: în structurile ministerului, la autoritãţi sau instituţii publice din ţarã şi din strãinãtate, cu care colaboreazã în domeniul propriu de activitate
    4. Condiţii deosebite de muncã:
    ● activitate cu o dinamicã deosebitã, ce necesitã activitãţi intelectuale intense, de mare complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenţie şi opţiuni multiple, ale cãror efecte sunt de importanţã pentru activitatea personalului direcţiei, a instituţiei şi pentru securitatea naţionalã;
    ● schimbãri frecvente şi imprevizibile de program, cu implicaţii neuropsihice semnificative;
    ● ritm alert de muncã, program prelungit determinat de urgenţa lucrãrilor solicitate de conducerea ministerului;
    ● nivelul ridicat de calitate impus lucrãrilor elaborate şi inacceptabilitatea erorilor în activitatea curentã;
    ● necesitatea asigurãrii confidenţialitãţii unui numãr semnificativ de lucrãri;
    ● expunere la radiaţii electromagnetice, stres.
    5. Riscuri implicate de post:
    ● afecţiuni ale coloanei vertebrale;
    ● ulcer şi afecţiuni cardiovasculare cauzate de nivelul ridicat de stres;
    ● afecţiuni ale vederii cauzate de solicitãri intense, precum scrisul, cititul, utilizarea calculatorului;
    ● surmenaj, obosealã psihicã.
    6. Compensãri: sporuri, conform prevederilor legale
    Se încadreazã în locuri de muncã şi activitãţi cu condiţii speciale de muncã
    D. DESCRIEREA SARCINILOR, ÎNDATORIRILOR ŞI RESPONSABILITĂŢILOR POSTULUI
    Sarcini şi îndatoriri:
    a) elaboreazã concepţia de organizare a activitãţilor specifice direcţiei şi asigurã transpunerea acesteia în practicã;
    b) zilnic şi ori de câte ori este nevoie prezintã secretarului general corespondenţa adresatã ministrului administraţiei şi internelor, asigurând informarea asupra conţinutului documentelor;
    c) urmãreşte realizarea la termen a sarcinilor rezultate din documentele aprobate de conducerea ministerului, care conţin rezoluţii, mãsuri sau propuneri cu termene precise;
    d) verificã existenţa tuturor avizelor necesare pe documentele ce urmeazã a fi promovate la conducerea ministerului;
    e) asigurã realizarea lucrãrilor solicitate de conducerea ministerului, cu grad sporit de dificultate, ori care necesitã colaborarea cu alte structuri din cadrul ministerului;
    f) urmãreşte înscrierea corectã a datelor în ordinul de zi pe minister şi îl semneazã;
    g) semneazã ordine de serviciu pentru personalul de la cabinetele conducerii ministerului şi foi de parcurs pentru autovehiculele care deservesc cabinetele conducerii ministerului;
    h) semneazã ordine de serviciu pentru persoanele aflate în vizitã la conducerea ministerului;
    i) întocmeşte Planul de activitate al Colegiului ministerului pe baza propunerilor formulate de şefii inspectoratelor generale, direcţiilor generale şi direcţiilor din aparatul central;
    j) verificã modul în care au fost pregãtite şi organizate şedinţele Colegiului ministerului şi alte şedinţe la nivelul conducerii ministerului, asigurând secretariatul şedinţelor Colegiului ministerului şi ale Comisiei şi Subcomisiei de dialog social;
    k) stabileşte responsabilitatea verificãrii mapelor cu lucrãri (de secretariat şi petiţii) adresate conducerii ministerului;
    l) repartizeazã spre soluţionare structurilor responsabile documente adresate conducerii ministerului, conform ordinelor în vigoare;
    m) solicitã, dupã caz, puncte de vedere/avize de la oricare dintre structurile ministerului, în vederea prezentãrii la conducerea ministerului;
    n) controleazã modul de desfãşurare a activitãţilor profesionale, încadrarea în programul de lucru, activitatea personalului de serviciu, stilul şi metodele de muncã ale directorului adjunct şi şefilor de serviciu;
    o) asigurã îndeplinirea mãsurilor prevãzute în planul propriu al Secretariatului General pentru implementarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern la nivelul aparatului central al ministerului;
    p) efectueazã activitãţi de îndrumare, sprijin şi control la unitãţile din aparatul central, la inspectoratele generale şi la celelalte structuri din minister pe liniile specifice de muncã;
    q) întocmeşte aprecierea de serviciu a directorului adjunct;
    r) organizeazã, conduce şi controleazã activitatea personalului din structurile direcţiei;
    s) monitorizeazã modul de funcţionare a Sistemului de management al calitãţii şi dispune mãsuri de eliminare a neconformitãţilor;
    t) organizeazã activitatea de pregãtire continuã a personalului, urmãreşte cum se desfãşoarã şi cum se asigurã evaluarea întregului personal;
    u) asigurã cadrul organizatoric necesar elaborãrii procedurilor formalizate şi managementului riscurilor pentru activitãţile specifice;
    v) coordoneazã activitatea comisiei de elaborare a standardelor ocupaţionale;
    w) organizeazã categoriile de servicii (permanent sau ofiţer de serviciu, ture, cabinete) care se executã în cadrul unitãţii;
    x) numeşte prin dispoziţie personalul care va exercita atribuţii în domeniile: întãrirea controlului intern, apãrarea împotriva incendiilor, securitatea şi sãnãtatea în muncã, protecţie civilã, personalul care va întocmi şi actualiza Registrul de riscuri al Secretariatului General, precum şi consilierul de integritate;
    y) numeşte prin dispoziţie persoanele din structura Secretariatului General care au atribuţii de gestionare a tehnicii de informaticã, documentelor clasificate, materialelor din evidenţa Secretariatului General;
    z) asigurã mãsurile pentru pãstrarea în condiţii de deplinã securitate a celorlalte bunuri din înzestrare şi verificã trimestrial modul lor de depozitare;
    aa) urmãreşte realizarea circuitului legal al lucrãrilor de secretariat şi petiţiilor la nivelul conducerii ministerului;
    bb) deschide petiţiile adresate de cãtre cetãţeni conducerii ministerului, inclusiv pe cele marcate confidenţial/personal, le analizeazã şi le repartizeazã în funcţie de sfera de activitate în care se încadreazã problematica semnalatã;
    cc) semneazã în numele conducerii ministerului rãspunsuri adresate petenţilor;
    dd) urmãreşte modul de organizare şi desfãşurare a activitãţilor de primire a cetãţenilor în audienţã de cãtre conducerea ministerului;
    ee) coordoneazã activitatea de informare-documentare pentru conducerea ministerului şi stabileşte conţinutul şi planificarea de perspectivã a materialelor care urmeazã a fi introduse în publicaţiile de specialitate;
    ff) analizeazã şi propune spre aprobare conţinutul buletinelor de informare şi documentare şi al sintezelor documentare;
    gg) urmãreşte şi coordoneazã activitatea de actualizare a informaţiilor pe pagina de intranet a ministerului;
    hh) urmãreşte respectarea normelor metodologice în ceea ce priveşte prelucrarea şi gestionarea arhivei aparatului central al ministerului;
    ii) urmãreşte activitatea de întocmire şi actualizare a Nomenclatorului arhivistic în cadrul ministerului şi de gestionare a tezaurului de documente;
    jj) pune în aplicare şi verificã respectarea, în cadrul Secretariatului General, a prevederilor Normelor de aplicare a Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate şi a informaţiilor secrete de serviciu în unitãţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 353/2002*), a prevederilor Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi a prevederilor Normelor de aplicare a Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în sistemele informatice şi de comunicaţii - INFOSEC - în instituţiile MAI, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 810/2005**);
____________
    *) Ordinul ministrului de interne nr. 353/2002 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    **) Ordinul ministrului de interne nr. 810/2005 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    kk) asigurã aplicarea mãsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal în cadrul direcţiei.

    Responsabilitãţi:
    - de planificare: planificarea activitãţii direcţiei
    - de raportare: stadiul îndeplinirii sarcinilor
    - de lucru cu publicul: -
    - de luare a deciziilor: decizii privind desfãşurarea în bune condiţii a activitãţilor direcţiei
    - accesul la informaţii: secret de stat, nivelul "strict secret de importanţã deosebitã"
    E. STANDARDE DE PERFORMANŢĂ ASOCIATE POSTULUI
    1. Indicatori cantitativi: volumul lucrãrilor verificate şi elaborate (numãr de pagini); asigurã îndeplinirea tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilitãţilor care revin direcţiei şi postului pe care îl ocupã.
    2. Indicatori calitativi: acurateţea lucrãrilor, conţinutul şi forma prezentãrii - lucrãri corecte, coerente, aplicabile, complete
    3. Costuri: asigurã planificarea, organizarea şi desfãşurarea activitãţilor, respectarea şi încadrarea strictã în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.
    4. Timp: îndeplineşte atribuţiile, sarcinile şi responsabilitãţile postului în timpul programului de lucru sau, dupã caz, când situaţia o impune, în afara acestuia.
    5. Utilizarea resurselor: dispune de toate mijloacele legale şi materiale aflate la dispoziţie.
    6. Mod de realizare: individual, prin delegare de competenţe cãtre directorul adjunct sau cãtre şefii de serviciu şi prin colectivele pe care le coordoneazã


             Ministrul administraţiei şi internelor,
                   .........................

                    Secretarul general,
                     ...............
                    Titularul postului,
                        director
                     ................


    ANEXA 4
    ───────
la regulament
─────────────

    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
    SECRETARIATUL GENERAL

                             FIŞA POSTULUI

    A. IDENTIFICAREA POSTULUI
    1. Compartimentul: Secretariatul General/conducerea
    2. Denumirea postului: director adjunct
    3. Poziţia postului în statul de organizare: 2
    4. Relaţii:
    a) ierarhice: se subordoneazã nemijlocit directorului şi direct secretarului general şi are în subordine serviciile dispuse de cãtre directorul Secretariatului General prin procedura delegãrii de competenţe;
    b) funcţionale: cu unitãţi ale aparatului central sau cu instituţii şi structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare minister, în vederea îndeplinirii unor obiective stabilite de conducerea ministerului; coordoneazã activitatea serviciilor pentru care are delegare de competenţe;
    c) de control: control de specialitate asupra activitãţii personalului din serviciile pentru care are delegare de competenţe şi, la nevoie, a altor structuri din componenţa ministerului;
    d) de cooperare: cu şefii unitãţilor aparatului central, ai inspectoratelor generale şi ai celorlalte instituţii şi structuri aflate în subordinea/coordonarea ministerului;
    e) de colaborare: cu directorii generali adjuncţi, directorii adjuncţi din unitãţile aparatului central, inspectoratelor generale, cu omologii din structurile similare proprii şi ale altor instituţii;
    f) de reprezentare: reprezintã direcţia în raporturile cu conducerea ministerului, cu instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea ministerului, cu autoritãţi sau instituţii publice din ţarã şi din strãinãtate, pe baza delegaţiei de reprezentare.
    5. Definirea sumarã a atribuţiilor postului:
    Planificã, organizeazã, conduce şi controleazã activitãţile desfãşurate de personalul serviciilor pentru care are delegare de competenţe, elaboreazã concepţia privind optimizarea activitãţilor la nivelul serviciilor pentru care are delegare de competenţe, îndeplineşte atribuţiile funcţionarului de securitate la nivelul Secretariatului General.
    B. CERINŢELE POSTULUI
    1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie
    2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin comisar-şef
    3. Pregãtire:
    3.1. de bazã: studii superioare de lungã duratã, cu diplomã de licenţã;
    3.2. de specialitate: curs postuniversitar sau masterat;
    3.3. cunoştinţe în domeniile: management general, administraţie publicã, legislaţie, biroticã;
    3.4. limbi strãine: cel puţin o limbã strãinã de circulaţie internaţionalã la nivel mediu.
    4. Experienţã:
    4.1. în muncã: cel puţin 10 ani, dintre care cel puţin 5 ani în minister;
    4.2. în specialitate: cel puţin 7 ani în specialitatea studiilor prevãzute ca pregãtire de bazã;
    4.3. în funcţii de conducere: cel puţin 5 ani vechime în funcţii de conducere în unitãţi ale ministerului;
    4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni
    5. Aptitudini şi abilitãţi necesare: bun organizator şi conducãtor, sã cunoascã şi sã aplice principiile managementului modern, sã posede capacitatea de a decide şi de a menţine un climat socioprofesional optim, cunoştinţe psihosociologice, capacitate de evaluare, analizã şi sintezã, spirit de observaţie, simţ organizatoric, prestanţã, tact şi discernãmânt, abilitate de comunicare, spirit de echipã, bun negociator, spontaneitate, operativitate în luarea deciziilor
    6. Atitudini necesare/Comportament: abordare diplomaticã a situaţiilor-problemã, motivarea şi antrenarea personalului în rezolvarea activitãţilor specifice, sociabilitate, iniţiativã, responsabilitate, conduitã moralã ireproşabilã la serviciu şi în societate, receptivitate, previziune, deschidere pentru lucru în echipã, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), obiectivitate, spirit critic
    7. Parametri privind starea sãnãtãţii somatice: apt pentru funcţii de conducere
    8. Trãsãturi psihice şi de personalitate: apt pentru funcţii de conducere
    C. CONDIŢII SPECIFICE DE MUNCĂ
    1. Locul de muncã: sediul ministerului - Secretariatul General
    2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul ministerului
    3. Deplasãri curente: în structurile ministerului, la autoritãţi sau instituţii publice din ţarã şi din strãinãtate, cu care colaboreazã în domeniul propriu de activitate
    4. Condiţii deosebite de muncã:
    ● activitate cu o dinamicã deosebitã, ce necesitã activitãţi intelectuale intense, de mare complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenţie şi opţiuni multiple, ale cãror efecte sunt de importanţã pentru activitatea personalului direcţiei, a instituţiei şi pentru securitatea naţionalã;
    ● schimbãri frecvente şi imprevizibile de program, cu implicaţii neuropsihice semnificative;
    ● ritm alert de muncã, program prelungit determinat de urgenţa lucrãrilor solicitate de conducerea ministerului;
    ● nivelul ridicat de calitate impus lucrãrilor elaborate şi inacceptabilitatea erorilor în activitatea curentã;
    ● necesitatea asigurãrii confidenţialitãţii unui numãr semnificativ de lucrãri;
    ● expunere la radiaţii electromagnetice, stres.
    5. Riscuri implicate de post:
    ● afecţiuni ale coloanei vertebrale;
    ● ulcer şi afecţiuni cardiovasculare cauzate de nivelul ridicat de stres;
    ● afecţiuni ale vederii cauzate de solicitãri intense precum scrisul, cititul, utilizarea calculatorului;
    ● surmenaj, obosealã psihicã.
    6. Compensãri: sporuri, conform prevederilor legale
    Se încadreazã în locuri de muncã şi activitãţi cu condiţii speciale de muncã.
    D. DESCRIEREA SARCINILOR, ÎNDATORIRILOR ŞI RESPONSABILITĂŢILOR POSTULUI
    Sarcini şi îndatoriri:
    a) participã nemijlocit la elaborarea lucrãrilor cu grad sporit de dificultate ori care presupun colaborarea între mai multe structuri ale direcţiei;
    b) coordoneazã activitãţile de elaborare şi urmãrire a modului de aplicare a procedurilor formalizate şi managementului riscurilor de cãtre serviciile pentru care are delegare de competenţe;
    c) monitorizeazã modul de aplicare a standardelor de calitate în activitatea serviciilor pentru care are delegare de competenţe;
    d) verificã lucrãrile din mapele secretarilor de stat şi ale secretarului general, dupã caz, conform dispoziţiei directorului;
    e) rãspunde de conţinutul şi forma lucrãrilor prezentate directorului, elaborate de serviciile pentru care are delegare de competenţe;
    f) monitorizeazã şi urmãreşte realizarea în intervalul termenelor rezolutive a lucrãrilor ordonate de conducerea ministerului;
    g) întocmeşte, din dispoziţia directorului, lucrãri solicitate de conducerea ministerului ori de alte structuri;
    h) întocmeşte aprecierea de serviciu a şefilor serviciilor pentru care are delegare de competenţe;
    i) participã la elaborarea unor lucrãri de cãtre colective numite de conducerea ministerului;
    j) face propuneri privind concepţia de organizare şi desfãşurare a activitãţii serviciilor pentru care are delegare de competenţe;
    k) rãspunde de organizarea şi desfãşurarea activitãţii de pregãtire continuã a personalului din serviciile pentru care are delegare de competenţe;
    l) efectueazã activitãţi de îndrumare, sprijin şi control în unitãţile ministerului pe domeniile pentru care are delegare de competenţe;
    m) coordoneazã activitatea de îndrumare, sprijin şi control în unitãţile ministerului, desfãşuratã de personalul competent din serviciile pentru care are delegare de competenţe, pe domeniile specifice de activitate;
    n) controleazã prin sondaj încãrcãtura cu sarcini a personalului din serviciile pentru care are delegare de competenţe şi întocmirea fişelor de autoevaluare;
    o) coordoneazã unitar activitatea pe linie de informaticã în unitate;
    p) pune în aplicare şi verificã respectarea, în cadrul Secretariatului General, a prevederilor Normelor de aplicare a Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate şi a informaţiilor secrete de serviciu în unitãţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 353/2002*);
__________
    *) Ordinul ministrului de interne nr. 353/2002 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    q) întocmeşte programul de prevenire a scurgerilor de informaţii clasificate în cadrul Secretariatului General, pe care îl supune avizãrii Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internã şi aprobãrii directorului. Dupã aprobare, acţioneazã pentru aplicarea acestuia;
    r) coordoneazã activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
    s) colaboreazã cu Direcţia Generalã de Informaţii şi Protecţie Internã, pe linia protecţiei informaţiilor clasificate;
    t) monitorizeazã activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;
    u) consiliazã conducerea Secretariatului General în legãturã cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
    v) informeazã conducerea Secretariatului General şi Direcţia Generalã de Informaţii şi Protecţie Internã despre vulnerabilitãţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune mãsuri pentru înlãturarea acestora;
    w) acordã sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internã, pe linia verificãrii persoanelor pentru care se solicitã accesul la informaţii clasificate;
    x) organizeazã, în colaborare cu Direcţia Generalã de Informaţii şi Protecţie Internã, activitãţi de pregãtire specificã a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;
    y) asigurã pãstrarea şi organizeazã evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
    z) actualizeazã permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
    aa) întocmeşte şi actualizeazã listele informaţiilor clasificate elaborate sau pãstrate de Secretariatul General, pe clase şi niveluri de secretizare;
    bb) prezintã conducerii Secretariatului General propuneri pentru stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţã deosebitã pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, dupã caz, solicitã sprijinul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internã în realizarea acestor demersuri;
    cc) efectueazã, cu aprobarea directorului Secretariatului General, controale privind modul de aplicare a mãsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate în cadrul Secretariatului General;
    dd) exercitã atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    ee) rãspunde de implementarea şi asigurarea mãsurilor de securitate în domeniul INFOSEC, conform normelor în vigoare;
    ff) pune la dispoziţia şefului CSTIC lista cu certificatele de securitate/autorizaţiile de acces la informaţii clasificate deţinute de personalul Secretariatului General;
    gg) monitorizeazã echipamentele care intrã/ies din zonele de securitate;
    hh) urmãreşte realizarea circuitului legal al lucrãrilor de secretariat la nivelul conducerii ministerului, în conformitate cu normele în vigoare;
    ii) asigurã buna desfãşurare a activitãţilor la cabinetele conducerii ministerului;
    jj) ţine evidenţa lucrãrilor cu termen de finalizare dispus de conducerea ministerului, conform rezoluţiilor;
    kk) asigurã buna desfãşurare a activitãţilor de secretariat tehnic pentru Colegiul ministerului, pentru Comisia şi Subcomisia de dialog social.

    Responsabilitãţi:
    ● de planificare: planificarea activitãţii serviciilor pentru care are delegare de competenţe
    ● de raportare: stadiul îndeplinirii sarcinilor
    ● de lucru cu publicul: -
    ● de luare a deciziilor: decizii privind desfãşurarea în bune condiţii a activitãţii serviciilor pentru care are delegare de competenţe
    ● accesul la informaţii: secret de stat, nivelul "strict secret de importanţã deosebitã"
    E. STANDARDE DE PERFORMANŢĂ ASOCIATE POSTULUI
    1. Indicatori cantitativi: volumul lucrãrilor verificate şi elaborate (numãr de pagini); asigurã îndeplinirea tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilitãţilor care revin postului pe care îl ocupã.
    2. Indicatori calitativi: acurateţea lucrãrilor, conţinutul şi forma prezentãrii - lucrãri corecte, coerente, aplicabile, complete
    3. Costuri: asigurã planificarea, organizarea şi desfãşurarea activitãţilor cu respectarea şi încadrarea strictã în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.
    4. Timp: îndeplineşte atribuţiile, sarcinile şi responsabilitãţile postului în timpul programului de lucru sau, dupã caz, când situaţia o impune, în afara acestuia.
    5. Utilizarea resurselor: dispune de toate mijlocele legale aflate la dispoziţie.
    6. Mod de realizare: individual şi prin colectivele pe care le coordoneazã.


                     Secretarul general,
                      ................
                    Numele şi prenumele
                        Semnãtura
                          Data

                          Avizat
                    Directorul general
             al Direcţiei Generale Informaţii
                   şi Protecţie Internã,
                 .........................
                   Numele şi prenumele
                         Semnãtura
                            Data

            Directorul Secretariatului General,
             ................................
                     Numele şi prenumele
                         Semnãtura
                            Data

                    Titularul postului,
                    directorul adjunct
                 al Secretariatului General
                  .......................
                     Numele şi prenumele
                         Semnãtura
                            Data

                        _____________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016