Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 22 ianuarie 2021  de organizare şi funcţionare a Consiliului tehnic permanent pentru construcţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 22 ianuarie 2021 de organizare şi funcţionare a Consiliului tehnic permanent pentru construcţii

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 79 din 25 ianuarie 2021
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 60 din 22 ianuarie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 79 din 25 ianuarie 2021.
──────────
    CAP. I
    Structura Consiliului tehnic permanent pentru construcţii
    ART. 1
    Consiliul tehnic permanent pentru construcţii, denumit în continuare C.T.P.C., este constituit şi funcţionează ca entitate fără personalitate juridică pe lângă Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, denumit în continuare M.D.L.P.A., în conformitate cu prevederile art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii.

    ART. 2
    (1) C.T.P.C. realizează activităţi de specialitate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 668/2017, ale actelor normative subsecvente emise în temeiul sau în aplicarea acesteia, precum şi conform prevederilor Regulamentului privind agrementul tehnic în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi denumit în continuare Regulament.
    (2) C.T.P.C. asigură activitatea privind agrementul tehnic în construcţii care se desfăşoară în cadrul comisiilor tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice în construcţii, avizarea extinderii sau modificării agrementelor tehnice în construcţii, a prelungirii avizelor tehnice pentru agrementele tehnice aflate în perioada de valabilitate, comisii tehnice de specialitate pentru abilitarea organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii.
    (3) Membrii comisiilor tehnice de specialitate sunt specialişti nominalizaţi de către instituţii publice, universităţi tehnice de profil şi organizaţii profesionale reprezentative în domeniu, persoane cu activitate ştiinţifică, academică, de cercetare-proiectare şi altele asemenea, recunoscută.
    (4) La începerea mandatului în cadrul C.T.P.C., specialiştii prevăzuţi la alin. (3) trebuie să semneze o declaraţie pe propria răspundere prin care se obligă să respecte dispoziţiile legale în materie de conflict de interese şi de incompatibilităţi şi să păstreze secretul privind documentele analizate şi emise.

    ART. 3
    Structura C.T.P.C. cuprinde un preşedinte şi 8 membri şi este prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 668/2017.

    ART. 4
    Componenţa C.T.P.C. se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, în baza nominalizărilor transmise, la solicitarea M.D.L.P.A., de către autorităţile prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 668/2017.

    ART. 5
    Activitatea-suport a C.T.P.C. este asigurată de direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul produselor pentru construcţii din cadrul M.D.L.P.A., denumită în continuare direcţia de specialitate.

    CAP. II
    Funcţionarea C.T.P.C.
    ART. 6
    C.T.P.C. se întruneşte în şedinţe organizate, de regulă la sediul M.D.L.P.A., semestrial, precum şi ori de câte ori este necesar.

    ART. 7
    Membrii C.T.P.C. se convoacă, prin poşta electronică, de direcţia de specialitate, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea datei la care are loc şedinţa; odată cu convocarea se comunică şi ordinea de zi a şedinţei şi, după caz, documentele-suport.

    ART. 8
    Şedinţele C.T.P.C. sunt statutare dacă se desfăşoară în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor.

    ART. 9
    (1) Hotărârile se adoptă, de regulă, prin consens; în cazul în care nu se ajunge la consens, hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritate simplă din numărul voturilor exprimate de membrii C.T.P.C., în care trebuie să se regăsească voturile reprezentanţilor M.D.L.P.A. şi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii.
    (2) În calculul numărului membrilor prezenţi la şedinţă se includ şi membrii care transmit puncte de vedere scrise, prin intermediul poştei electronice, până cel târziu la ora începerii şedinţei.
    (3) Hotărârile adoptate de C.T.P.C. sunt semnate de secretarul de stat coordonator al domeniului construcţii care este şi preşedinte al C.T.P.C., potrivit art. 8 alin. (2) din Regulament.

    ART. 10
    Procesele-verbale ale şedinţelor C.T.P.C. se întocmesc de direcţia de specialitate şi se semnează de către participanţi.

    CAP. III
    Atribuţiile preşedintelui C.T.P.C.
    ART. 11
    (1) Preşedintele C.T.P.C. are următoarele atribuţii:
    a) conduce activitatea C.T.P.C. în cadrul şedinţelor, precum şi între şedinţe;
    b) convoacă şi prezidează şedinţele C.T.P.C.;
    c) aprobă agenda şedinţelor comisiilor tehnice de specialitate pentru avizarea/modificarea/extinderea/suspendarea/retragerea agrementelor tehnice în construcţii, pentru prelungirea valabilităţii avizelor tehnice a agrementelor tehnice în construcţii aflate în perioada de valabilitate, pentru acordarea/ menţinerea/restrângerea/suspendarea/retragerea abilitării organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii;
    d) aprobă prin decizie componenţa nominală a preşedinţilor şi membrilor comisiilor tehnice de specialitate pentru avizarea/ modificarea/extinderea/suspendarea/retragerea agrementelor tehnice în construcţii şi pentru prelungirea valabilităţii avizelor tehnice a agrementelor tehnice în construcţii aflate în perioada de valabilitate;
    e) aprobă prin decizie componenţa nominală a grupelor specializate din cadrul organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii;
    f) semnează avizele/prelungirea avizelor agrementelor tehnice în construcţii aflate în perioada de valabilitate şi avizele de modificare/extindere a agrementelor tehnice în construcţii aflate în perioada de valabilitate, ca urmare a hotărârii C.T.P.C.;
    g) semnează deciziile de suspendare sau retragere a agrementelor tehnice în construcţii, ca urmare a hotărârii C.T.P.C.;
    h) aprobă prin decizie componenţa nominală a preşedinţilor şi membrilor în comisiile tehnice de specialitate pentru acordarea/menţinerea/restrângerea/suspendarea/retragerea abilitării organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii;
    i) aprobă programele de lucru ale comisiilor tehnice de specialitate pentru abilitarea/supravegherea organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii, precum şi rapoartele de abilitare/supraveghere emise de acestea, la propunerea direcţiei de specialitate;
    j) semnează deciziile cu privire la acordarea/menţinerea/ restrângerea/suspendarea/retragerea abilitării organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii în baza propunerii formulate de comisiile tehnice de specialitate pentru abilitarea acestor organisme, ca urmare a hotărârii C.T.P.C.;
    k) semnează certificatele de abilitare pentru organismele elaboratoare de agremente tehnice, precum şi anexele cu menţiuni;
    l) asigură rezolvarea contestaţiilor depuse de organismele elaboratoare de agremente tehnice sau de grupele specializate la deciziile privind desfăşurarea abilitării;
    m) rezolvă eventualele divergenţe ivite în procesul de abilitare.

    (2) Deciziile prevăzute la alin. (1) se redactează de direcţia de specialitate.
    (3) Soluţionarea contestaţiilor sau divergenţelor prevăzute la alin. (1) lit. l) şi m) se realizează astfel:
    a) orice contestaţie sau divergenţă în legătură cu procesul de abilitare se va rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, de către preşedintele C.T.P.C.;
    b) dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative contestaţia sau divergenţa nu se pot soluţiona, petentul se poate adresa instanţelor judecătoreşti competente.


    ART. 12
    Atribuţiile preşedintelui se pot delega unuia dintre reprezentanţii M.D.L.P.A. în C.T.P.C.

    CAP. IV
    Atribuţiile direcţiei de specialitate privind activitatea de agrement tehnic în construcţii
    ART. 13
    Direcţia de specialitate are următoarele atribuţii privind activitatea de agrement tehnic în construcţii:
    a) asigură logistica şi activităţile administrative necesare funcţionării C.T.P.C.;
    b) gestionează pagina specializată de internet a M.D.L.P.A. cu privire la activitatea de agrement tehnic în construcţii, scop în care:
    (i) asigură evidenţa la zi a situaţiei organismelor elaboratoare, inclusiv a grupelor specializate din cadrul acestora;
    (ii) asigură evidenţa solicitărilor de agrement tehnic în construcţii adresate organismelor elaboratoare;
    (iii) asigură actualizarea periodică a listei cuprinzând denumirile, numerele şi titlurile agrementelor tehnice în construcţii aflate în perioada de valabilitate;

    c) convoacă comisiile tehnice de specialitate prevăzute la art. 2 alin. (2), cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea datei la care are loc şedinţa de avizare;
    d) asigură secretariatul comisiilor tehnice de specialitate prevăzute la lit. c);
    e) întocmeşte planificările privind desfăşurarea activităţilor aferente pregătirii procesului de evaluare a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii, inclusiv a grupelor specializate din cadrul organismelor, în vederea acordării abilitării/supravegherii;
    f) pune la dispoziţia organismelor interesate lista grupelor specializate şi formularele pentru solicitarea abilitării;
    g) completează şi păstrează registrele de evidenţă pentru abilitare, în care sunt înregistrate cererile de acordare/ menţinere/restrângere/suspendare/retragere a abilitării, certificatele de abilitare emise şi anexele cu menţiuni;
    h) deschide, gestionează şi arhivează dosarele de abilitare în care se depune documentaţia şi corespondenţa aferentă procesului de abilitare;
    i) participă la pregătirea şi realizarea auditurilor de abilitare;
    j) întocmeşte rapoartele de abilitare/supraveghere;
    k) înregistrează contestaţiile şi transmite modul de rezolvare a acestora către cei interesaţi;
    l) redactează şi răspunde pentru exactitatea informaţiilor înscrise în documentele emise;
    m) păstrează toate documentele elaborate de C.T.P.C., precum şi documentele care au stat la baza elaborării acestora, răspunde pentru realitatea şi exactitatea documentelor întocmite în exercitarea atribuţiilor sale, precum şi pentru integritatea tuturor documentelor elaborate de C.T.P.C.


    ART. 14
    Documentele-suport emise de direcţia de specialitate pot fi:
    a) convocatorul şi agenda şedinţelor C.T.P.C.;
    b) procesele-verbale ale şedinţelor C.T.P.C.;
    c) decizia privind componenţa nominală a membrilor comisiilor tehnice de specialitate pentru avizarea/prelungirea/ modificarea/extinderea/suspendarea/retragerea agrementelor tehnice în construcţii;
    d) decizia privind componenţa nominală a grupelor specializate din cadrul organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii;
    e) convocatorul şedinţelor comisiilor tehnice de specialitate pentru avizarea/prelungirea/modificarea/extinderea/suspendarea/ retragerea agrementelor tehnice în construcţii;
    f) procesele-verbale ale şedinţelor comisiilor tehnice de specialitate pentru avizarea/prelungirea/modificarea/ extinderea/suspendarea/retragerea agrementelor tehnice în construcţii;
    g) avizele tehnice, avizele tehnice de prelungire, avizele tehnice de modificare, avizele tehnice de extindere;
    h) deciziile de suspendare a agrementelor tehnice în construcţii;
    i) deciziile de retragere a agrementelor tehnice în construcţii;
    j) decizia privind componenţa nominală a membrilor în comisiile tehnice de specialitate pentru acordarea/menţinerea/extinderea/ restrângerea/suspendarea/retragerea abilitării/supravegherea organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii;
    k) programele de lucru ale comisiilor tehnice de specialitate pentru abilitarea/supravegherea organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii;
    l) rapoartele de acordare/menţinere/extindere/restrângere/ suspendare/retragere a abilitării organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii;
    m) deciziile de acordare/menţinere/extindere/restrângere/ suspendare/retragere a abilitării organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii;
    n) rapoartele de supraveghere a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii;
    o) certificatele de abilitare pentru organismele elaboratoare de agremente tehnice, precum şi anexele cu menţiuni;
    p) registrele de evidenţă pentru abilitare, în care sunt înregistrate cererile de acordare/menţinere/extindere/restrângere/ suspendare/retragere a abilitării, certificatele de abilitare emise şi anexele cu menţiuni;
    q) răspunsurile la contestaţiile sau divergenţele prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. l) şi m);
    r) situaţia la zi a organismelor elaboratoare, inclusiv a grupelor specializate din cadrul acestora;
    s) evidenţa solicitărilor de agrement tehnic în construcţii adresate organismelor elaboratoare;
    t) lista cuprinzând denumirile, numerele şi titlurile agrementelor tehnice în construcţii aflate în perioada de valabilitate.


    CAP. V
    Funcţionarea comisiilor tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice în construcţii
    ART. 15
    Comisiile tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice în construcţii prevăzute la art. 2 alin. (2) se înfiinţează prin decizie a preşedintelui C.T.P.C.

    ART. 16
    Comisiile tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice în construcţii se compun din 7-15 membri, potrivit prevederilor art. 10 din Regulament.

    ART. 17
    Atribuţiile comisiilor de avizare sunt prevăzute la art. 22 din Regulament.

    ART. 18
    Comisiile tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice în construcţii prevăzute la art. 2 alin. (2) îşi desfăşoară activitatea în şedinţe de avizare, convocate lunar sau ori de câte ori este necesar, la propunerea directorului direcţiei de specialitate şi cu aprobarea preşedintelui C.T.P.C.

    ART. 19
    Convocarea se realizează prin transmiterea către membri, prin poşta electronică, a invitaţiei, a ordinii de zi şi a documentaţiei ce face obiectul şedinţei, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data la care are loc şedinţa.

    ART. 20
    Şedinţele sunt statutare dacă se desfăşoară în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor comisiei respective.

    ART. 21
    În calculul numărului membrilor prezenţi la şedinţa de avizare se includ şi membrii care transmit puncte de vedere scrise sau prin intermediul poştei electronice, până cel târziu la ora începerii şedinţei, pentru agrementele tehnice în construcţii ce urmează a fi analizate şi avizate.

    ART. 22
    (1) Adoptarea hotărârilor în cadrul şedinţelor se face prin consens.
    (2) Membrii comisiilor tehnice de specialitate care au participat la elaborarea agrementului tehnic supus avizării nu au drept de vot.

    ART. 23
    Procesele-verbale ale şedinţelor de avizare se întocmesc de direcţia de specialitate şi se semnează de participanţi.

    CAP. VI
    Funcţionarea comisiilor tehnice de specialitate pentru abilitarea organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii
    ART. 24
    Comisiile tehnice de specialitate pentru abilitarea organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii, denumite în continuare comisii de evaluare în vederea abilitării, se înfiinţează prin decizie a preşedintelui C.T.P.C.

    ART. 25
    Comisiile prevăzute la art. 24 asigură instrumentarea abilitării organismelor elaboratoare de agremente tehnice, inclusiv a grupelor specializate din cadrul acestora, efectuează verificarea criteriilor eliminatorii şi evaluarea finală a organismelor elaboratoare de agremente tehnice solicitante şi întocmesc rapoartele de evaluare în vederea abilitării, cu propuneri de acceptare/menţinere/ restrângere/suspendare/respingere a abilitării, în conformitate cu reglementările în vigoare.

    ART. 26
    (1) Comisiile de evaluare în vederea abilitării se compun din 7-15 membri.
    (2) Rapoartele de abilitare elaborate de comisiile prevăzute la alin. (1) se supun aprobării preşedintelui C.T.P.C.
    (3) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1) răspund pentru realitatea, exactitatea şi corectitudinea datelor înscrise în rapoartele de abilitare pe care le emit.
    (4) Certificatele de abilitare emise şi anexele cu menţiuni sunt aprobate de preşedintele C.T.P.C. în două exemplare, unul pentru organismul abilitat şi unul care va fi arhivat de direcţia de specialitate în dosarul organismului în cauză.

    CAP. VII
    Funcţionarea comisiilor tehnice de specialitate pentru supravegherea organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii
    ART. 27
    Comisiile tehnice de specialitate pentru supravegherea organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii, denumite în continuare comisii de evaluare în vederea supravegherii, se înfiinţează prin decizie a preşedintelui C.T.P.C.

    ART. 28
    Comisiile prevăzute la art. 27 asigură instrumentarea supravegherii organismelor elaboratoare de agremente tehnice, inclusiv a grupelor specializate din cadrul acestora.

    ART. 29
    Comisiile de evaluare în vederea supravegherii se compun din 7-15 membri.

    ART. 30
    (1) Comisiile de evaluare în vederea supravegherii emit, ca urmare a îndeplinirii sarcinilor ce le revin, rapoarte de supraveghere, care prezintă activitatea de agrement tehnic desfăşurată de organism prin grupele sale specializate.
    (2) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1) răspund pentru realitatea, exactitatea şi corectitudinea datelor înscrise în rapoartele de supraveghere pe care le emit.
    (3) Rapoartele de supraveghere se supun aprobării preşedintelui C.T.P.C., cu propuneri de menţinere/extindere/ restrângere/suspendare/retragere a abilitării, în conformitate cu reglementările în vigoare.
    (4) Rapoartele de supraveghere a activităţii organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii sunt aprobate de preşedintele C.T.P.C. în două exemplare, unul pentru organismul supravegheat şi unul care va fi arhivat de direcţia de specialitate în dosarul organismului în cauză.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale
    ART. 31
    Direcţia de specialitate din cadrul M.D.L.P.A. nu percepe taxe şi tarife pentru activitatea-suport a C.T.P.C., precum şi a comisiilor tehnice de specialitate.

    ART. 32
    În realizarea atribuţiilor sale, C.T.P.C. va avea în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi ale actelor subsecvente acesteia.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016