Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 22 februarie 2024  de organizare şi funcţionare a Academiei de Poliţie Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 22 februarie 2024 de organizare şi funcţionare a Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 163 din 28 februarie 2024
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 33 din 22 februarie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 28 februarie 2024.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“, înfiinţată la data de 25 februarie 1991 în baza Hotărârii Guvernului nr. 137/1991 privind înfiinţarea Academiei de Poliţie a Ministerului de Interne, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Academia, este organizată şi funcţionează în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Academia este instituţie de învăţământ superior acreditată, din reţeaua de învăţământ de stat, cu personalitate juridică, parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ militar, de ordine şi siguranţă publică.
    (3) Academia se află în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I.

    ART. 2
    (1) Academia asigură formarea ofiţerilor de poliţie, de poliţie de frontieră, de jandarmi, de pompieri, ofiţerilor de imigrări, de poliţie penitenciară şi a altor specialişti, prin programe de studii universitare de licenţă şi studii universitare de masterat profesional, pregătirea postuniversitară prin programe specifice, precum şi programe pentru formarea continuă nonuniversitară.
    (2) Academia editează, în condiţiile legii, reviste, manuale, cursuri, monografii şi tratate necesare procesului educaţional.

    ART. 3
    Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin instituţiei, conducerea Academiei ia deciziile cu respectarea principiului autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice, în conformitate cu dispoziţiile Legii învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    Fondurile necesare desfăşurării activităţilor Academiei sunt asigurate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2014 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2015.

    ART. 5
    Academia prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare.

    CAP. II
    Organizarea Academiei
    ART. 6
    (1) Academia are următoarea structură organizatorică:
    a) conducerea;
    b) Facultatea de Poliţie:
    1. Departamentul de poliţie;
    2. Departamentul de poliţie de frontieră;
    3. Departamentul de jandarmi;
    4. Departamentul de drept public;
    5. Departamentul de drept privat;
    6. Departamentul de educaţie fizică;
    7. Departamentul de ştiinţe comportamentale şi socio-umaniste;
    8. secretariat facultate (la nivel de serviciu);

    c) Facultatea de Pompieri:
    1. Departamentul de inginerie şi situaţii de urgenţă;
    2. secretariat facultate (la nivel de serviciu);

    d) Serviciul asigurarea calităţii învăţământului şi metodologii;
    e) Institutul de Studii pentru Ordine Publică:
    1. Centrul de formare profesională continuă (la nivel de serviciu);
    2. Centrul de formare managerială (la nivel de serviciu);
    3. Centrul de pregătire misiuni internaţionale (la nivel de serviciu);
    4. Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică „Aurelian Sacerdoţeanu“ (la nivel de compartiment);
    5. Compartimentul proiectare didactică;
    6. Centrul de studii şi analize pentru ordine publică (la nivel de compartiment);

    f) Compartimentul formaţiuni studenţi;
    g) Departamentul de management programe educaţionale şi de cercetare:
    1. Serviciul programe educaţionale şi de cercetare;
    2. Serviciul coordonare curriculară;

    h) Colegiul Naţional de Afaceri Interne:
    1. Departamentul de management integrat al afacerilor interne;
    2. Centrul pentru studii postuniversitare şi promovarea drepturilor omului (la nivel de serviciu);
    3. Serviciul organizare învăţământ colegiu şi programe europene de pregătire;

    i) secretariat Academie;
    j) Serviciul management operaţional şi securitate sedii;
    k) Serviciul cooperare universitară şi relaţii publice;
    l) Compartimentul structura de securitate/CSTIC;
    m) Compartimentul control intern;
    n) Serviciul management resurse umane:
    - Biroul încadrări, verificări, atestare didactică şi perfecţionarea pregătirii personalului;

    o) Serviciul juridic şi contencios;
    p) Financiar:
    1. Biroul buget-salarizare;
    2. Biroul contabilitate generală şi control preventiv;

    q) Compartimentul psihologie;
    r) Compartimentul relaţii cu publicul;
    s) Serviciul tehnic:
    - Biroul auto;

    t) Serviciul administrare patrimoniu, investiţii şi cadastru;
    u) Serviciul intendenţă:
    - Biroul hrănire;

    v) Serviciul achiziţii publice;
    w) Serviciul tehnologia informaţiei şi comunicaţii:
    - Biroul tehnologia informaţiei;

    x) Serviciul implementare proiecte.

    (2) Organigrama Academiei este prevăzută în anexa nr. 1.

    ART. 7
    (1) La nivelul Academiei funcţionează Senatul universitar şi Consiliul de administraţie, cu rol de structuri de conducere universitară, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei, denumită în continuare CEACE, precum şi Comisia de etică universitară.
    (2) Senatul universitar, compus din maximum 75% personal didactic şi de cercetare şi din minimum 25% reprezentanţi ai studenţilor, reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de deliberare şi decizie la nivelul Academiei. Hotărârile adoptate de Senatul universitar sunt obligatorii pentru toţi membrii comunităţii academice. Senatul universitar se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Consiliul de administraţie asigură conducerea operativă a Academiei şi aplică deciziile strategice ale Senatului universitar, fiind compus din comandant (rector), care este preşedintele consiliului, prorectori/locţiitorii comandantului, decani, directorul general administrativ şi un reprezentant al studenţilor.

    ART. 8
    CEACE elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii la nivelul Academiei, formulează recomandări şi propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei şi serviciilor-suport şi elaborează, anual, un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei.

    ART. 9
    În vederea respectării normelor de etică şi deontologie universitară, precum şi pentru analizarea şi soluţionarea abaterilor de la aceste norme, pe baza sesizărilor sau prin autosesizare, la nivelul Academiei funcţionează Comisia de etică universitară, în conformitate cu Legea învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 10
    Activitatea desfăşurată de către structurile Academiei în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse are la bază relaţii de autoritate ierarhice şi funcţionale, de cooperare, de coordonare şi de control, potrivit atribuţiilor stabilite pentru fiecare structură în parte.

    ART. 11
    (1) Relaţiile de autoritate ierarhice se stabilesc:
    a) între conducerea Academiei şi toate structurile Academiei, în scopul menţinerii şi perfecţionării stării de funcţionalitate a sistemului relaţional intern al instituţiei;
    b) între şefii structurilor Academiei şi personalul subordonat acestora.

    (2) Relaţiile de autoritate funcţionale se stabilesc în cadrul compartimentelor care nu sunt prevăzute cu funcţii de conducere, între ofiţerul/agentul/personalul contractual desemnat şi restul personalului, în vederea îndrumării în mod unitar, în conformitate cu scopurile şi obiectivele propuse, a activităţii acestor compartimente şi a echilibrării sarcinilor, precum şi a armonizării eforturilor necesare şi asigurării unităţii de acţiune în îndeplinirea obiectivelor.

    ART. 12
    Relaţiile de cooperare se stabilesc în vederea realizării unor sarcini şi acţiuni comune, între serviciile, birourile şi compartimentele Academiei, precum şi între acestea şi celelalte instituţii şi structuri ale M.A.I.

    ART. 13
    Relaţiile de coordonare se stabilesc între conducerea Academiei şi şefii structurilor Academiei sau personalul desemnat potrivit atribuţiilor specifice date în competenţa fiecărei structuri.

    ART. 14
    Activitatea de control este atributul conducerii Academiei şi se realizează direct sau prin intermediul Compartimentului control intern.

    ART. 15
    (1) Sistemul informaţional, respectiv fluxul de lucru parcurs de documente în Academie, se realizează cu respectarea dispoziţiilor legale, prin activităţi de predare/primire, redactare, gestionare, evidenţă, multiplicare, manipulare, clasare, transport şi expediere a documentelor/corespondenţei, pe două paliere:
    a) circuit primar;
    b) circuit secundar.

    (2) Circuitul primar se aplică documentelor care vizează atribuţii exclusive ale conducerii Academiei, primite de la:
    a) conducerea M.A.I.;
    b) structurile din aparatul central al M.A.I. sau subordonate nemijlocit acestuia;
    c) alte instituţii din cadrul M.A.I. care au calitatea de ordonator secundar de credite;
    d) instituţii din afara M.A.I.

    (3) Circuitul secundar se aplică documentelor care nu vizează atribuţii exclusive ale conducerii Academiei, primite de la:
    a) instituţii din cadrul M.A.I.;
    b) instituţii din afara M.A.I.


    ART. 16
    Diagrama de relaţii a Academiei este prevăzută în anexa nr. 2.

    CAP. III
    Atribuţiile Academiei
    ART. 17
    Principalele atribuţii ale Academiei sunt:
    a) formarea profesională iniţială, în condiţiile legii, a ofiţerilor prin studii universitare de licenţă şi de masterat profesional;
    b) specializarea personalului M.A.I. prin studii universitare de masterat;
    c) organizarea şi desfăşurarea programelor de formare continuă nonuniversitară, în context formal, precum şi a altor categorii de activităţi formative, potrivit prevederilor legale şi necesităţilor M.A.I.;
    d) coordonarea metodologică, didactică şi curriculară a Centrului multifuncţional de pregătire Schengen şi Centrului de formare iniţială şi continuă al M.A.I., structuri M.A.I. cu atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea programelor de formare continuă nonuniversitară, în context formal;
    e) aprobarea/avizarea graficelor cursurilor/programelor de formare profesională iniţială şi continuă în context formal, pentru personalul din instituţiile/structurile M.A.I., elaborate de Centrul multifuncţional de pregătire Schengen şi Centrul de formare iniţială şi continuă al M.A.I.;
    f) avizarea, în acord cu prevederile legislaţiei specifice domeniului de activitate, a curriculumului pentru cursurile/programele de formare profesională iniţială şi continuă în context formal organizate de Centrul multifuncţional de pregătire Schengen şi Centrul de formare iniţială şi continuă al M.A.I.;
    g) aprobarea planificării şi desfăşurării programelor de formare profesională autorizate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin graficul cursurilor/programelor de formare profesională iniţială şi continuă în context formal organizate de Centrul multifuncţional de pregătire Schengen şi Centrul de formare iniţială şi continuă al M.A.I.;
    h) derularea de programe educaţionale şi proiecte de cercetare, dezvoltare şi inovare, finanţate prin programe naţionale şi europene;
    i) desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică în domenii de interes pentru M.A.I., conform prevederilor legale;
    j) elaborarea de studii şi analize în domeniul ordinii publice;
    k) dezvoltarea cooperării universitare cu parteneri români şi străini, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    l) finalizarea studiilor doctorale de către studenţii doctoranzi ai Academiei înmatriculaţi la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 535/2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul învăţământului superior;
    m) asigurarea pregătirii manageriale pentru personalul din cadrul M.A.I.


    CAP. IV
    Conducerea Academiei
    ART. 18
    Conducerea Academiei se realizează de către comandant (rector), 2 prorectori/locţiitori ai comandantului şi directorul general administrativ, care se numesc în funcţii potrivit reglementărilor legale în vigoare.

    ART. 19
    (1) Comandantul (rectorul) conduce întreaga activitate a Academiei şi este reprezentantul legal al Academiei în relaţiile cu terţii. Comandantul (rectorul) este ordonator terţiar de credite în subordinea ordonatorului principal de credite.
    (2) Comandantul (rectorul) răspunde în faţa conducerii M.A.I. de întreaga activitate pe care o desfăşoară Academia, potrivit prevederilor din fişa postului.
    (3) Atribuţiile comandantului (rectorului) Academiei pot fi delegate, pe linia de competenţă, înlocuitorilor de drept sau persoanelor desemnate în acest scop, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (4) În exercitarea atribuţiilor sale, comandantul (rectorul) emite dispoziţii/ordine obligatorii pentru personalul din subordine.
    (5) În lipsa comandantului (rectorului), prerogativele acestuia sunt îndeplinite de către un prorector/locţiitor al comandantului desemnat sau de către directorul general administrativ.

    ART. 20
    Comandantul (rectorul) exercită, potrivit legii, atribuţiile specifice domeniului protecţiei informaţiilor clasificate, după cum urmează:
    a) asigură organizarea activităţii structurii de securitate, în condiţiile legii;
    b) solicită instituţiilor abilitate efectuarea de verificări pentru avizarea eliberării certificatului de securitate şi autorizaţiei de acces la informaţii clasificate pentru personalul Academiei;
    c) solicită asistenţă de specialitate instituţiilor abilitate să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat;
    d) supune avizării instituţiilor abilitate programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate, iar după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia;
    e) elaborează şi aplică măsurile procedurale de protecţie fizică şi de protecţie a personalului care are acces la informaţii clasificate;
    f) asigură aplicarea şi respectarea regulilor generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor secrete de stat şi a interdicţiilor de reproducere şi circulaţie, în conformitate cu actele normative în vigoare;
    g) comunică instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor, lista funcţiilor din subordine care necesită acces la informaţii secrete de stat;
    h) asigură includerea personalului structurii de securitate în sistemul permanent de pregătire şi perfecţionare, conform standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
    i) aprobă normele interne de aplicare a măsurilor privind protecţia informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia, şi controlează modul de respectare în cadrul Academiei;
    j) asigură fondurile necesare pentru implementarea măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, conform legii;
    k) analizează, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin semestrial, modul în care structura de securitate şi personalul autorizat asigură protecţia informaţiilor clasificate;
    l) asigură inventarierea anuală a documentelor clasificate şi, pe baza acesteia, dispune măsuri în consecinţă, conform legii;
    m) sesizează instituţiile abilitate, conform competenţelor, în legătură cu incidentele de securitate şi riscurile la adresa informaţiilor secrete de stat;
    n) dispune efectuarea de cercetări şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală în situaţia compromiterii informaţiilor clasificate.


    ART. 21
    (1) Prorectorii/Locţiitorii comandantului se subordonează nemijlocit comandantului (rectorului) şi răspund de activitatea structurilor ce le sunt încredinţate spre coordonare şi îndrumare, potrivit organigramei Academiei şi fişelor posturilor.
    (2) Prorectorii/Locţiitorii comandantului reprezintă Academia în relaţiile cu celelalte unităţi din M.A.I. şi autorităţi din afara M.A.I., conform mandatului şi dispoziţiilor primite.

    ART. 22
    (1) Activitatea administrativă a Academiei este condusă de către directorul general administrativ.
    (2) Directorul general administrativ se subordonează nemijlocit comandantului (rectorului) şi răspunde de activitatea structurilor ce îi sunt încredinţate spre coordonare şi îndrumare, potrivit organigramei Academiei şi fişei postului.

    ART. 23
    (1) Decanii se subordonează direct comandantului (rectorului) şi nemijlocit prorectorului/locţiitorului comandantului şi răspund de activitatea structurilor pe care le conduc.
    (2) Decanii pot delega, în condiţiile legii, atribuţii din competenţa lor prodecanilor.

    ART. 24
    (1) Directorii de departament se subordonează direct prodecanilor şi nemijlocit decanilor şi răspund de activitatea departamentelor pe care le conduc.
    (2) Directorii de departament pot delega, în condiţiile legii, atribuţii din competenţa lor altor persoane din subordine desemnate.

    ART. 25
    (1) Activitatea Institutului de Studii pentru Ordine Publică este condusă de un director.
    (2) Directorul Institutului de Studii pentru Ordine Publică se subordonează direct comandantului (rectorului) şi nemijlocit prorectorului/locţiitorului comandantului şi răspunde de activitatea structurilor pe care le conduce.

    ART. 26
    (1) Conducerea serviciilor şi birourilor este exercitată de către şefii acestora, iar coordonarea compartimentelor este exercitată de personalul desemnat în conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin. (2).
    (2) Şefii serviciilor şi birourilor, precum şi personalul desemnat să coordoneze activitatea compartimentelor din Academie răspund de întreaga activitate pe care o desfăşoară în faţa comandantului (rectorului), a prorectorilor/locţiitorilor comandantului sau a directorului general administrativ, după caz.
    (3) Pentru asigurarea unui management eficient al riscurilor, conducătorii de la primul nivel de conducere din structura organizatorică desemnează la nivelul acestora un responsabil cu riscurile, care va consilia personalul şi va acorda asistenţă în procesul de gestionare a riscurilor.
    (4) Şefii serviciilor/birourilor şi personalul desemnat să coordoneze activitatea compartimentelor conduc sau coordonează, după caz, întreaga activitate pe liniile lor de competenţă şi reprezintă Academia în relaţiile cu celelalte unităţi din M.A.I. şi autorităţi din afara M.A.I., conform delegării şi dispoziţiilor primite.

    CAP. V
    Atribuţiile fiecărei componente organizatorice
    SECŢIUNEA 1
    Atribuţiile componentelor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică
    PARAGRAFUL 1 Facultatea de Poliţie
    ART. 27
    Facultatea de Poliţie are ca atribuţii principale formarea iniţială în domeniul ştiinţe sociale - specializările drept şi ordine şi siguranţă publică a ofiţerilor de poliţie/ofiţerilor, prin programe de studii universitare de licenţă şi de masterat profesional, precum şi specializarea prin programe de studii universitare de masterat, şi are în componenţă:
    a) Departamentul de poliţie;
    b) Departamentul de poliţie de frontieră;
    c) Departamentul de jandarmi;
    d) Departamentul de drept public;
    e) Departamentul de drept privat,
    f) Departamentul de educaţie fizică;
    g) Departamentul de ştiinţe comportamentale şi socio-umaniste;
    h) secretariat facultate (la nivel de serviciu):
    1. Compartimentul studii universitare de licenţă (cu frecvenţă);
    2. Centrul I.F.R.-I.D. (învăţământ cu frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă);
    3. Compartimentul studii universitare de masterat;
    4. Compartimentul platformă educaţională.    ART. 28
    Departamentul de poliţie are următoarele atribuţii specifice:
    a) elaborează anual statul de funcţii didactice şi formulează propuneri către Consiliul facultăţii/structura de conducere privind cuprinderea unor discipline de studiu în planul de învăţământ şi/sau ponderea acestora, cu respectarea standardelor specifice Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, denumită în continuare A.R.A.C.I.S.;
    b) elaborează planul de muncă semestrial, conform calendarului activităţilor educaţionale specifice semestrelor universitare de studiu;
    c) elaborează fişa disciplinei/programele analitice/calendarul disciplinei pentru disciplinele studiate în cadrul departamentului, conform planurilor de învăţământ;
    d) asigură din punct de vedere didactic susţinerea prelegerilor, seminarelor şi lucrărilor practice, la un înalt nivel ştiinţific şi metodologic, conform standardelor de calitate universitară;
    e) asigură, prin consiliul departamentului, nivelul ştiinţific al tratatelor, cursurilor, notelor de curs elaborate de cadrele didactice pentru îndeplinirea standardelor de calitate;
    f) organizează din punct de vedere didactic, ştiinţific şi metodologic colocvii şi examene la programe de studii universitare de licenţă şi de masterat din cadrul departamentului;
    g) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, prin elaborarea de către cadrele didactice ale departamentului de studii, articole, monografii, cursuri etc., precum şi prin accesarea de proiecte de cercetare;
    h) asigură din punct de vedere didactic participarea la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor din cadrul Academiei, al altor instituţii din ţară sau străinătate, precum şi a cercurilor ştiinţifice studenţeşti;
    i) organizează concursurile pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante ale departamentului, precum şi selecţia în vederea angajării pe perioadă determinată, în regim de plată cu ora, pe posturile vacante sau temporar vacante;
    j) asigură îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă şi disertaţie;
    k) asigură din punct de vedere didactic, ştiinţific şi metodologic transmiterea cunoştinţelor fundamentale teoretice necesare formării ofiţerilor, precum şi crearea deprinderilor care se impun pentru aplicarea corespunzătoare a acestora în munca operativă, pe specialităţile corespunzătoare profilurilor şi liniilor de muncă din inspectoratele generale de armă, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, precum şi din cadrul celorlalţi beneficiari;
    l) colaborează cu specialişti din cadrul structurilor operative şi îi cooptează în procesul instructiv-educativ;
    m) coordonează şi verifică modul de desfăşurare a activităţii de documentare a personalului didactic în structurile operative ale M.A.I. şi în alte instituţii;
    n) asigură accesul la şi utilizează, în vederea perfecţionării pregătirii de specialitate, materialele editate de Direcţia secretariat general din cadrul M.A.I., denumită în continuare D.S.G., precum şi alte surse de informare şi documentare;
    o) studiază şi urmăreşte dinamica practicii judiciare, precum şi aplicarea acesteia în procesul de învăţământ;
    p) acordă sprijin de specialitate, la cerere, universităţilor şi altor instituţii de învăţământ din acelaşi domeniu de activitate;
    q) desfăşoară activităţi de evaluare a studenţilor la disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ, conform competenţelor;
    r) gestionează editarea revistelor de specialitate;
    s) asigură consultaţii, tutorat şi îndrumare pentru grupele de studenţi, conform programului aprobat de către decanul facultăţii;
    t) amenajează, organizează şi întreţine laboratoarele şi tehnica de specialitate din dotarea departamentului.


    ART. 29
    Departamentul de poliţie de frontieră are următoarele atribuţii specifice:
    a) elaborează anual statul de funcţii didactice şi formulează propuneri către Consiliul facultăţii/structura de conducere privind cuprinderea unor discipline de studiu în planul de învăţământ şi/ sau ponderea acestora, cu respectarea standardelor specifice A.R.A.C.I.S.;
    b) elaborează planul de muncă semestrial, conform calendarului activităţilor educaţionale specifice semestrelor universitare de studiu;
    c) elaborează fişa disciplinei/programele analitice/calendarul disciplinei pentru disciplinele studiate în cadrul departamentului, conform planurilor de învăţământ;
    d) asigură din punct de vedere didactic susţinerea prelegerilor, seminarelor şi lucrărilor practice, la un înalt nivel ştiinţific şi metodologic, conform standardelor de calitate universitară;
    e) asigură, prin consiliul departamentului, nivelul ştiinţific al tratatelor, cursurilor, notelor de curs elaborate de cadrele didactice pentru îndeplinirea standardelor de calitate;
    f) organizează din punct de vedere didactic, ştiinţific şi metodologic colocvii şi examene la programe de studii universitare de licenţă şi de masterat din cadrul departamentului;
    g) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, prin elaborarea de către cadrele didactice ale departamentului de studii, articole, monografii, cursuri etc., precum şi prin accesarea de proiecte de cercetare;
    h) asigură din punct de vedere didactic participarea la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor din cadrul Academiei, al altor instituţii din ţară sau străinătate, precum şi a cercurilor ştiinţifice studenţeşti;
    i) organizează concursurile pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante ale departamentului, precum şi selecţia în vederea angajării pe perioadă determinată, în regim de plată cu ora, pe posturile vacante sau temporar vacante;
    j) asigură îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă şi disertaţie;
    k) asigură din punct de vedere didactic, ştiinţific şi metodologic transmiterea cunoştinţelor fundamentale teoretice necesare formării ofiţerilor, precum şi crearea deprinderilor care se impun pentru aplicarea corespunzătoare a acestora în munca operativă, pe specialităţile corespunzătoare profilurilor şi liniilor de muncă din inspectoratele generale de armă, precum şi din cadrul celorlalţi beneficiari;
    l) colaborează cu specialişti din cadrul structurilor operative şi îi cooptează în procesul instructiv-educativ;
    m) coordonează şi verifică modul de desfăşurare a activităţii de documentare a personalului didactic în structurile operative ale M.A.I. şi în alte instituţii;
    n) asigură accesul la şi utilizează, în vederea perfecţionării pregătirii de specialitate, materialele editate de către D.S.G., precum şi alte surse de informare şi documentare;
    o) studiază şi urmăreşte dinamica practicii judiciare, precum şi aplicarea acesteia în procesul de învăţământ;
    p) acordă sprijin de specialitate, la cerere, universităţilor şi altor instituţii de învăţământ din acelaşi domeniu de activitate;
    q) desfăşoară activităţi de evaluare a studenţilor la disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ, conform competenţelor;
    r) gestionează editarea revistelor de specialitate;
    s) asigură consultaţii, tutorat şi îndrumare pentru grupele de studenţi, conform programului aprobat de către decanul facultăţii;
    t) amenajează, organizează şi întreţine laboratoarele şi tehnica de specialitate din dotarea departamentului.


    ART. 30
    Departamentul de jandarmi are următoarele atribuţii specifice:
    a) elaborează anual statul de funcţii didactice şi formulează propuneri către Consiliul facultăţii/structura de conducere privind cuprinderea unor discipline de studiu în planul de învăţământ şi/ sau ponderea acestora, cu respectarea standardelor specifice A.R.A.C.I.S.;
    b) elaborează planul de muncă semestrial, conform calendarului activităţilor educaţionale specifice semestrelor universitare de studiu;
    c) elaborează fişa disciplinei/programele analitice/calendarul disciplinei pentru disciplinele studiate în cadrul departamentului, conform planurilor de învăţământ;
    d) asigură din punct de vedere didactic susţinerea prelegerilor, seminarelor şi lucrărilor practice, la un înalt nivel ştiinţific şi metodologic, conform standardelor de calitate universitară;
    e) asigură, prin consiliul departamentului, nivelul ştiinţific al tratatelor, cursurilor, notelor de curs elaborate de cadrele didactice pentru îndeplinirea standardelor de calitate;
    f) organizează din punct de vedere didactic, ştiinţific şi metodologic colocvii şi examene la programe de studii universitare de licenţă şi de masterat din cadrul departamentului;
    g) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, prin elaborarea de către cadrele didactice ale departamentului de studii, articole, monografii, cursuri etc., precum şi prin accesarea de proiecte de cercetare;
    h) asigură din punct de vedere didactic participarea la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor din cadrul Academiei, al altor instituţii din ţară sau străinătate, precum şi a cercurilor ştiinţifice studenţeşti;
    i) organizează concursurile pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante ale departamentului, precum şi selecţia în vederea angajării pe perioadă determinată, în regim de plată cu ora, pe posturile vacante sau temporar vacante;
    j) asigură îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă şi disertaţie;
    k) asigură din punct de vedere didactic, ştiinţific şi metodologic transmiterea cunoştinţelor fundamentale teoretice necesare formării ofiţerilor, precum şi crearea deprinderilor care se impun pentru aplicarea corespunzătoare a acestora în munca operativă, pe specialităţile corespunzătoare profilurilor şi liniilor de muncă din inspectoratele generale de armă, precum şi din cadrul celorlalţi beneficiari;
    l) colaborează cu specialişti din cadrul structurilor operative şi îi cooptează în procesul instructiv-educativ;
    m) coordonează şi verifică modul de desfăşurare a activităţii de documentare a personalului didactic în structurile operative ale M.A.I. şi în alte instituţii;
    n) asigură accesul la şi utilizează, în vederea perfecţionării pregătirii de specialitate, materialele editate de către D.S.G., precum şi alte surse de informare şi documentare;
    o) studiază şi urmăreşte dinamica practicii judiciare, precum şi aplicarea acesteia în procesul de învăţământ;
    p) acordă sprijin de specialitate, la cerere, universităţilor şi altor instituţii de învăţământ din acelaşi domeniu de activitate;
    q) desfăşoară activităţi de evaluare a studenţilor la disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ, conform competenţelor;
    r) gestionează editarea revistelor de specialitate;
    s) asigură consultaţii, tutorat şi îndrumare pentru grupele de studenţi, conform programului aprobat de către decanul facultăţii;
    t) amenajează, organizează şi întreţine laboratoarele şi tehnica de specialitate din dotarea departamentului;
    u) planifică, conduce, coordonează şi controlează modul de desfăşurare a pregătirii studenţilor în modulele de pregătire militară desfăşurate în Academie sau în tabăra Vălenii de Munte;
    v) evaluează anual, prin şedinţe de tragere cu armamentul, pregătirea profesională a personalului Academiei, conform reglementărilor legale în vigoare;
    w) planifică, organizează şi conduce activităţile de selecţie şi antrenament la nivelul personalului şi studenţilor pentru constituirea loturilor de tir ale Academiei;
    x) planifică, conduce, coordonează şi participă la pregătirea studenţilor pentru ceremoniile militare.


    ART. 31
    Departamentul de drept public are următoarele atribuţii specifice:
    a) elaborează anual statul de funcţii didactice şi formulează propuneri către Consiliul facultăţii/structura de conducere privind cuprinderea unor discipline de studiu în planul de învăţământ şi/sau ponderea acestora, cu respectarea standardelor specifice A.R.A.C.I.S.;
    b) elaborează planul de muncă semestrial, conform calendarului activităţilor educaţionale specifice semestrelor universitare de studiu;
    c) elaborează fişa disciplinei/programele analitice/calendarul disciplinei pentru disciplinele studiate în cadrul departamentului, conform planurilor de învăţământ;
    d) asigură din punct de vedere didactic susţinerea prelegerilor, seminarelor şi lucrărilor practice, la un înalt nivel ştiinţific şi metodologic, conform standardelor de calitate universitară;
    e) asigură, prin consiliul departamentului, nivelul ştiinţific al tratatelor, cursurilor, notelor de curs elaborate de cadrele didactice pentru îndeplinirea standardelor de calitate;
    f) organizează din punct de vedere didactic, ştiinţific şi metodologic colocvii şi examene la programe de studii universitare de licenţă şi de masterat din cadrul departamentului;
    g) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, prin elaborarea de către cadrele didactice ale departamentului de studii, articole, monografii, cursuri etc., precum şi prin accesarea de proiecte de cercetare;
    h) asigură din punct de vedere didactic participarea la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor din cadrul Academiei, al altor instituţii din ţară sau străinătate, precum şi a cercurilor ştiinţifice studenţeşti;
    i) organizează concursurile pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante ale departamentului, precum şi selecţia în vederea angajării pe perioadă determinată, în regim de plată cu ora, pe posturile vacante sau temporar vacante;
    j) asigură îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă şi disertaţie;
    k) asigură din punct de vedere didactic, ştiinţific şi metodologic transmiterea cunoştinţelor fundamentale teoretice necesare formării ofiţerilor, precum şi crearea deprinderilor care se impun pentru aplicarea corespunzătoare a acestora în munca operativă, pe specialităţile corespunzătoare profilurilor şi liniilor de muncă din inspectoratele generale de armă, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, precum şi din cadrul celorlalţi beneficiari;
    l) colaborează cu specialişti din cadrul structurilor operative şi îi cooptează în procesul instructiv-educativ;
    m) coordonează şi verifică modul de desfăşurare a activităţii de documentare a personalului didactic în structurile operative ale M.A.I. şi în alte instituţii;
    n) asigură accesul la şi utilizează, în vederea perfecţionării pregătirii de specialitate, materialele editate de către D.S.G., precum şi alte surse de informare şi documentare;
    o) studiază şi urmăreşte dinamica practicii judiciare, precum şi aplicarea acesteia în procesul de învăţământ;
    p) acordă sprijin de specialitate, la cerere, universităţilor şi altor instituţii de învăţământ din acelaşi domeniu de activitate;
    q) desfăşoară activităţi de evaluare a studenţilor la disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ, conform competenţelor;
    r) gestionează editarea revistelor de specialitate;
    s) asigură consultaţii, tutorat şi îndrumare pentru grupele de studenţi, conform programului aprobat de către decanul facultăţii;
    t) amenajează, organizează şi întreţine laboratoarele şi tehnica de specialitate din dotarea departamentului.


    ART. 32
    Departamentul de drept privat are următoarele atribuţii specifice:
    a) elaborează anual statul de funcţii didactice şi formulează propuneri către Consiliul facultăţii/structura de conducere privind cuprinderea unor discipline de studiu în planul de învăţământ şi/sau ponderea acestora, cu respectarea standardelor specifice A.R.A.C.I.S.;
    b) elaborează planul de muncă semestrial, conform calendarului activităţilor educaţionale specifice semestrelor universitare de studiu;
    c) elaborează fişa disciplinei/programele analitice/calendarul disciplinei pentru disciplinele studiate în cadrul departamentului, conform planurilor de învăţământ;
    d) asigură din punct de vedere didactic susţinerea prelegerilor, seminarelor şi lucrărilor practice, la un înalt nivel ştiinţific şi metodologic, conform standardelor de calitate universitară;
    e) asigură, prin consiliul departamentului, nivelul ştiinţific al tratatelor, cursurilor, notelor de curs elaborate de cadrele didactice pentru îndeplinirea standardelor de calitate;
    f) organizează din punct de vedere didactic, ştiinţific şi metodologic colocvii şi examene la programe de studii universitare de licenţă şi de masterat din cadrul departamentului;
    g) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, prin elaborarea de către cadrele didactice ale departamentului de studii, articole, monografii, cursuri etc., precum şi prin accesarea de proiecte de cercetare;
    h) asigură din punct de vedere didactic participarea la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor din cadrul Academiei, al altor instituţii din ţară sau străinătate, precum şi a cercurilor ştiinţifice studenţeşti;
    i) organizează concursurile pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante ale departamentului, precum şi selecţia în vederea angajării pe perioadă determinată, în regim de plată cu ora, pe posturile vacante sau temporar vacante;
    j) asigură îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă şi disertaţie;
    k) asigură din punct de vedere didactic, ştiinţific şi metodologic transmiterea cunoştinţelor fundamentale teoretice necesare formării ofiţerilor, precum şi crearea deprinderilor care se impun pentru aplicarea corespunzătoare a acestora în munca operativă, pe specialităţile corespunzătoare profilurilor şi liniilor de muncă din inspectoratele generale de armă, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, precum şi din cadrul celorlalţi beneficiari;
    l) colaborează cu specialişti din cadrul structurilor operative şi îi cooptează în procesul instructiv-educativ;
    m) coordonează şi verifică modul de desfăşurare a activităţii de documentare a personalului didactic în structurile operative ale M.A.I. şi în alte instituţii;
    n) asigură accesul la şi utilizează, în vederea perfecţionării pregătirii de specialitate, materialele editate de către D.S.G., precum şi alte surse de informare şi documentare;
    o) studiază şi urmăreşte dinamica practicii judiciare, precum şi aplicarea acesteia în procesul de învăţământ;
    p) acordă sprijin de specialitate, la cerere, universităţilor şi altor instituţii de învăţământ din acelaşi domeniu de activitate;
    q) desfăşoară activităţi de evaluare a studenţilor la disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ, conform competenţelor;
    r) gestionează editarea revistelor de specialitate;
    s) asigură consultaţii, tutorat şi îndrumare pentru grupele de studenţi, conform programului aprobat de către decanul facultăţii;
    t) amenajează, organizează şi întreţine laboratoarele şi tehnica de specialitate din dotarea departamentului.


    ART. 33
    Departamentul de educaţie fizică are următoarele atribuţii specifice:
    a) elaborează anual statul de funcţii didactice şi formulează propuneri către Consiliul facultăţii/structura de conducere privind cuprinderea unor discipline de studiu în planul de învăţământ şi/sau ponderea acestora, cu respectarea standardelor specifice A.R.A.C.I.S.;
    b) elaborează planul de muncă semestrial, conform calendarului activităţilor educaţionale specifice semestrelor universitare de studiu;
    c) elaborează fişa disciplinei/programele analitice/calendarul disciplinei pentru disciplinele studiate în cadrul departamentului, conform planurilor de învăţământ;
    d) asigură din punct de vedere didactic susţinerea prelegerilor, seminarelor şi lucrărilor practice, la un înalt nivel ştiinţific şi metodologic, conform standardelor de calitate universitară;
    e) asigură, prin consiliul departamentului, nivelul ştiinţific al tratatelor, cursurilor, notelor de curs elaborate de cadrele didactice pentru îndeplinirea standardelor de calitate;
    f) organizează din punct de vedere didactic, ştiinţific şi metodologic colocvii şi examene la programe de studii universitare de licenţă şi de masterat din cadrul departamentului;
    g) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, prin elaborarea de către cadrele didactice ale departamentului de studii, articole, monografii, cursuri etc., precum şi prin accesarea de proiecte de cercetare;
    h) asigură din punct de vedere didactic participarea la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor din cadrul Academiei, al altor instituţii din ţară sau străinătate, precum şi a cercurilor ştiinţifice studenţeşti;
    i) organizează concursurile pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante ale departamentului, precum şi selecţia în vederea angajării pe perioadă determinată, în regim de plată cu ora, pe posturile vacante sau temporar vacante;
    j) asigură îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă şi disertaţie;
    k) asigură din punct de vedere didactic, ştiinţific şi metodologic transmiterea cunoştinţelor fundamentale teoretice necesare formării ofiţerilor, precum şi crearea deprinderilor care se impun pentru aplicarea corespunzătoare a acestora în munca operativă, pe specialităţile corespunzătoare profilurilor şi liniilor de muncă din inspectoratele generale de armă, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, precum şi din cadrul celorlalţi beneficiari;
    l) colaborează cu specialişti din cadrul structurilor operative şi îi cooptează în procesul instructiv-educativ;
    m) coordonează şi verifică modul de desfăşurare a activităţii de documentare a personalului didactic în structurile operative ale M.A.I. şi în alte instituţii;
    n) asigură accesul la şi utilizează, în vederea perfecţionării pregătirii de specialitate, materialele editate de către D.S.G., precum şi alte surse de informare şi documentare;
    o) studiază şi urmăreşte dinamica practicii judiciare, precum şi aplicarea acesteia în procesul de învăţământ;
    p) acordă sprijin de specialitate, la cerere, universităţilor şi altor instituţii de învăţământ din acelaşi domeniu de activitate;
    q) desfăşoară activităţi de evaluare a studenţilor la disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ, conform competenţelor;
    r) gestionează editarea revistelor de specialitate;
    s) asigură consultaţii, tutorat şi îndrumare pentru grupele de studenţi, conform programului aprobat de către decanul facultăţii;
    t) organizează, coordonează şi desfăşoară antrenamente şi activităţi sportive la nivelul Academiei;
    u) evaluează anual pregătirea fizică a personalului Academiei, conform reglementărilor în vigoare;
    v) desfăşoară activităţi de amenajare şi întreţinere a bazei sportive, precum şi activităţi de gestionare a materialelor şi echipamentelor sportive.


    ART. 34
    Departamentul de ştiinţe comportamentale şi socio-umaniste are următoarele atribuţii specifice:
    a) elaborează anual statul de funcţii didactice şi formulează propuneri către Consiliul facultăţii/structura de conducere privind cuprinderea unor discipline de studiu în planul de învăţământ şi/sau ponderea acestora, cu respectarea standardelor specifice A.R.A.C.I.S.;
    b) elaborează planul de muncă semestrial, conform calendarului activităţilor educaţionale specifice semestrelor universitare de studiu;
    c) elaborează fişa disciplinei/programele analitice/calendarul disciplinei pentru disciplinele studiate în cadrul departamentului, conform planurilor de învăţământ;
    d) asigură din punct de vedere didactic susţinerea prelegerilor, seminarelor şi lucrărilor practice, la un înalt nivel ştiinţific şi metodologic, conform standardelor de calitate universitară;
    e) asigură, prin consiliul departamentului, nivelul ştiinţific al tratatelor, cursurilor, notelor de curs elaborate de cadrele didactice pentru îndeplinirea standardelor de calitate;
    f) organizează din punct de vedere didactic, ştiinţific şi metodologic colocvii şi examene la programe de studii universitare de licenţă şi de masterat din cadrul departamentului;
    g) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, prin elaborarea de către cadrele didactice ale departamentului de studii, articole, monografii, cursuri etc., precum şi prin accesarea de proiecte de cercetare;
    h) asigură din punct de vedere didactic participarea la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor din cadrul Academiei, al altor instituţii din ţară sau străinătate, precum şi a cercurilor ştiinţifice studenţeşti;
    i) asigură traducerea unor lucrări de interes documentar şi profesional;
    j) realizează translaţia la nivel interinstituţional în cadrul activităţilor la care participă structuri similare din străinătate, în conformitate cu planurile şi misiunile aprobate;
    k) organizează concursurile pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante ale departamentului, precum şi selecţia în vederea angajării pe perioadă determinată, în regim de plată cu ora, pe posturile vacante sau temporar vacante;
    l) asigură îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă şi disertaţie;
    m) asigură din punct de vedere didactic, ştiinţific şi metodologic transmiterea cunoştinţelor fundamentale teoretice necesare formării ofiţerilor, precum şi crearea deprinderilor care se impun pentru aplicarea corespunzătoare a acestora în munca operativă, pe specialităţile corespunzătoare profilurilor şi liniilor de muncă din inspectoratele generale de armă, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, precum şi din cadrul celorlalţi beneficiari;
    n) colaborează cu specialişti din cadrul structurilor operative şi îi cooptează în procesul instructiv-educativ;
    o) coordonează şi verifică modul de desfăşurare a activităţii de documentare a personalului didactic în structurile operative ale M.A.I. şi în alte instituţii;
    p) asigură accesul la şi utilizează, în vederea perfecţionării pregătirii de specialitate, materialele editate de către D.S.G., precum şi alte surse de informare şi documentare;
    q) studiază şi urmăreşte dinamica practicii judiciare, precum şi aplicarea acesteia în procesul de învăţământ;
    r) acordă sprijin de specialitate, la cerere, universităţilor şi altor instituţii de învăţământ din acelaşi domeniu de activitate;
    s) desfăşoară activităţi de evaluare a studenţilor la disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ, conform competenţelor;
    t) gestionează editarea revistelor de specialitate;
    u) asigură consultaţii, tutorat şi îndrumare pentru grupele de studenţi, conform programului aprobat de către decanul facultăţii;
    v) participă, cu profesori examinatori, în comisii şi subcomisii la examene şi testări la limbi străine în ţară şi în străinătate;
    w) amenajează, organizează şi întreţine laboratoarele şi tehnica de specialitate din dotarea departamentului.


    ART. 35
    (1) Secretariatul facultăţii (la nivel de serviciu) are în structura sa Compartimentul studii universitare de licenţă (cu frecvenţă), Centrul I.F.R.-I.D. (învăţământ cu frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă) (la nivel de compartiment), Compartimentul studii universitare de master şi Compartimentul platformă educaţională.
    (2) Compartimentul studii universitare de licenţă (cu frecvenţă) are următoarele atribuţii specifice:
    a) întocmeşte şi gestionează listele studenţilor admişi care se înmatriculează într-un an universitar de studiu, contractele de studii, precum şi celelalte documente necesare înmatriculării;
    b) centralizează şi păstrează programele analitice ale disciplinelor ce se studiază în Facultatea de Poliţie;
    c) colectează şi introduce datele pentru aplicaţia locală Registrul matricol unic din România, denumită în continuare R.M.U.R., precum şi pentru alte aplicaţii informatice privind managementul universitar;
    d) centralizează şi păstrează, pe ani de învăţământ, desfăşurătoarele tematice de la disciplinele de specialitate;
    e) centralizează informaţiile primite de la departamente, referitoare la repartizarea cadrelor didactice pe ani de studiu, serii de predare, activităţi de seminar/lucrări practice;
    f) stabileşte spaţiile destinate desfăşurării activităţilor didactice în funcţie de planurile de învăţământ, de norma didactică, de capacitatea sălilor şi dotarea lor şi de structura anului universitar;
    g) întocmeşte programarea şi reprogramarea activităţilor didactice la programele de studii universitare de licenţă, cu frecvenţă, cu consultarea prealabilă a departamentelor;
    h) întocmeşte, multiplică şi distribuie programul activităţilor didactice la structurile facultăţii;
    i) întocmeşte şi distribuie structurilor interesate planurile de măsuri şi programarea examenelor pentru sesiunile de examen şi pentru sesiunea de restanţe pentru învăţământul cu frecvenţă;
    j) planifică subunitatea de intervenţie a studenţilor;
    k) organizează şi gestionează activitatea de practică a studenţilor înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă;
    l) îndeplineşte activităţi specifice pentru desfăşurarea concursului de admitere şi a examenului de licenţă;
    m) participă la elaborarea proiectelor de metodologii şi regulamente proprii;
    n) gestionează evidenţa şi mobilităţile studenţilor facultăţii;
    o) elaborează suplimentul la diploma de licenţă şi îl predă secretariatului Academiei;
    p) pune la dispoziţia secretariatului Academiei baza de date necesară completării diplomelor de licenţă;
    q) completează registrele matricole ale seriilor de studenţi ai facultăţii;
    r) eliberează documentele de evidenţă universitară studenţilor facultăţii;
    s) întocmeşte proiectul de decizie a comandantului (rectorului) Academiei de exmatriculare a studenţilor facultăţii;
    t) întocmeşte şi furnizează către instituţiile abilitate situaţiile statistice necesare;
    u) furnizează către comisia de acordare a burselor pe facultate datele necesare cu privire la acordarea diferitelor categorii de burse;
    v) desfăşoară activităţi de gestionare a corespondenţei ordinare şi corespondenţa clasificată la nivelul facultăţii;
    w) ţine evidenţa prezenţei personalului facultăţii;
    x) înregistrează documentele facultăţii potrivit dispoziţiilor legale;
    y) repartizează şi urmăreşte rezolvarea corespondenţei clasificate, conform dispoziţiei rezolutive, şi asigură comunicarea răspunsului către structurile solicitante;
    z) ţine evidenţa tuturor documentelor ordinare sau clasificate necesare desfăşurării activităţii;
    aa) clasifică şi ordonează corespondenţa facultăţii;
    bb) pregăteşte pentru expediere întreaga corespondenţă;
    cc) asigură circuitul corespondenţei/documentelor ordinare şi/sau clasificate din momentul primirii până la arhivarea acestora;
    dd) întocmeşte inventarele arhivistice;
    ee) ţine evidenţa ordinelor, instrucţiunilor şi regulamentelor clasificate.

    (3) Centrul I.F.R.-I.D. (învăţământ cu frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă), denumit în continuare Centrul I.F.R.-I.D., are următoarele atribuţii specifice:
    a) gestionează fişa disciplinei/programele analitice şi calendarele disciplinelor pe programe de studiu;
    b) gestionează activităţile specifice legate de concursul de admitere la forma de învăţământ la distanţă, denumită în continuare I.D.;
    c) întocmeşte listele studenţilor admişi la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, denumită în continuare I.F.R. şi la I.D., precum şi celelalte documente necesare înmatriculării acestora într-un an universitar de studiu; întocmeşte şi gestionează contractele de studii;
    d) colectează şi introduce date pentru aplicaţia locală R.M.U.R. - componenta învăţământ cu frecvenţă redusă/învăţământ la distanţă;
    e) întocmeşte planificarea activităţilor didactice pentru I.F.R. şi I.D. şi o aduce la cunoştinţa cadrelor didactice;
    f) întocmeşte activităţile tutoriale şi activităţile asistate, primeşte şi distribuie coordonatorilor de discipline/secretarilor de comisii pe discipline cataloagele de examen la cele două programe de studii;
    g) organizează activitatea studenţilor înmatriculaţi la I.F.R. şi I.D. şi ţine evidenţa acestora;
    h) eliberează documentele de evidenţă universitară necesare studenţilor înmatriculaţi la I.F.R. şi I.D.;
    i) primeşte şi întocmeşte documentaţia necesară pentru echivalarea examenelor studenţilor celor două programe care au urmat cursurile unei alte instituţii de învăţământ superior;
    j) elaborează suplimentul la diplomă pentru studenţii înmatriculaţi la I.F.R. şi I.D. şi îl predă secretariatului Academiei;
    k) pune la dispoziţia secretariatului Academiei baza de date necesară completării diplomelor absolvenţilor de I.F.R. şi I.D.;
    l) completează registrele matricole ale seriilor de studenţi înmatriculaţi la I.F.R. şi I.D.;
    m) îndeplineşte activităţi specifice pentru desfăşurarea examenului de licenţă la I.F.R. şi I.D.;
    n) desfăşoară activităţi de înregistrare/distribuire a documentelor;
    o) gestionează arhiva centrului, conform prevederilor legale.

    (4) Compartimentul studii universitare de masterat are următoarele atribuţii specifice:
    a) întocmeşte listele studenţilor admişi care se înmatriculează într-un an universitar de studiu, întocmeşte şi gestionează contractele de studii şi celelalte documente necesare înmatriculării acestora;
    b) gestionează evidenţa şi mobilităţile studenţilor facultăţii;
    c) elaborează suplimentul la diploma de masterat şi îl predă secretariatului Academiei;
    d) pune la dispoziţia secretariatului Academiei baza de date necesară completării diplomelor de masterat;
    e) distribuie către decanat, departamente şi formaţiuni de studenţi planurile de măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de examene;
    f) completează registrele matricole ale seriilor de studenţi ai facultăţii;
    g) îndeplineşte activităţi specifice pentru desfăşurarea concursului de admitere şi a examenului de disertaţie;
    h) eliberează documentele de evidenţă universitară studenţilor de la programele de master;
    i) întocmeşte şi furnizează către instituţiile abilitate situaţiile statistice necesare;
    j) desfăşoară activităţi de gestionare a corespondenţei ordinare şi corespondenţei clasificate la nivelul facultăţii;
    k) asigură evidenţa dosarelor, verifică şi întocmeşte listele candidaţilor la concursul de admitere la masterat, organizate în facultate;
    l) înregistrează documentele facultăţii potrivit dispoziţiilor legale;
    m) repartizează şi urmăreşte rezolvarea corespondenţei clasificate, conform dispoziţiei rezolutive, şi asigură comunicarea răspunsului către structurile solicitante;
    n) ţine evidenţa tuturor documentelor ordinare sau clasificate necesare desfăşurării activităţii;
    o) clasifică şi ordonează întreaga corespondenţă a facultăţii;
    p) pregăteşte pentru expediere întreaga corespondenţă;
    q) asigură circuitul corespondenţei/documentelor ordinare şi/sau clasificate din momentul primirii până la arhivarea acestora;
    r) întocmeşte inventarele arhivistice;
    s) ţine evidenţa ordinelor, instrucţiunilor şi regulamentelor clasificate.

    (5) Compartimentul platformă educaţională are următoarele atribuţii specifice:
    a) asigură implementarea, gestionarea, întreţinerea şi actualizarea conturilor utilizatorilor platformei de e-Learning;
    b) asigură studenţilor accesul la resursele educaţionale de învăţământ (platforma de e-Learning, biblioteca virtuală), prin îndrumare şi servicii de tip HelpDesk (suport tehnic acordat utilizatorilor în rezolvarea problemelor apărute în exploatarea platformei educaţionale);
    c) asigură cadrelor didactice implicate accesul la platforma de e-Learning, prin gestionarea conturilor şi servicii de tip HelpDesk;
    d) colectează şi introduce datele pentru aplicaţia locală R.M.U.R., precum şi pentru alte aplicaţii informatice privind managementul universitar;
    e) asigură implementarea de resurse şi activităţi didactice pe platforma de e-Learning şi monitorizarea acestora;
    f) înregistrează documentele facultăţii potrivit dispoziţiilor legale;
    g) repartizează şi urmăreşte rezolvarea corespondenţei, conform dispoziţiei rezolutive, şi asigură comunicarea răspunsului către structurile solicitante;
    h) ţine evidenţa tuturor documentelor ordinare sau clasificate necesare desfăşurării activităţii;
    i) clasifică şi ordonează întreaga corespondenţă a facultăţii;
    j) pregăteşte pentru expediere întreaga corespondenţă;
    k) asigură circuitul corespondenţei/documentelor ordinare şi/sau clasificate din momentul primirii până la arhivarea acestora;
    l) întocmeşte inventarele arhivistice;
    m) ţine evidenţa ordinelor, instrucţiunilor şi regulamentelor clasificate.    PARAGRAFUL 2 Facultatea de Pompieri
    ART. 36
    Facultatea de Pompieri are ca atribuţii principale formarea iniţială în domeniul ştiinţe inginereşti - specializarea instalaţii pentru construcţii - pompieri, a ofiţerilor, prin studii universitare de licenţă şi masterat profesional, precum şi specializarea prin programe de studii universitare de masterat, şi are în componenţă:
    a) Departamentul de inginerie şi situaţii de urgenţă;
    b) secretariat facultate (la nivel de serviciu).


    ART. 37
    Departamentul de inginerie şi situaţii de urgenţă are următoarele atribuţii specifice:
    a) elaborează anual statul de funcţii didactice şi formulează propuneri către Consiliul facultăţii/structura de conducere privind cuprinderea unor discipline de studiu în planul de învăţământ şi/sau ponderea acestora, cu respectarea standardelor specifice A.R.A.C.I.S.;
    b) elaborează planul de muncă semestrial, conform calendarului activităţilor educaţionale specifice semestrelor universitare de studiu;
    c) elaborează fişa disciplinei/programele analitice/calendarul disciplinei pentru disciplinele studiate în cadrul departamentului, conform planurilor de învăţământ;
    d) asigură din punct de vedere didactic susţinerea prelegerilor, seminarelor şi lucrărilor practice, la un înalt nivel ştiinţific şi metodologic, conform standardelor de calitate universitară;
    e) asigură, prin consiliul departamentului, nivelul ştiinţific al tratatelor, cursurilor, notelor de curs elaborate de cadrele didactice pentru îndeplinirea standardelor de calitate;
    f) organizează şi desfăşoară din punct de vedere didactic, ştiinţific şi metodologic colocvii, verificări şi examene la programe de studii universitare de licenţă şi de masterat din cadrul departamentului, conform competenţelor;
    g) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, prin elaborarea de către cadrele didactice ale departamentului de studii, articole, monografii, cursuri etc., precum şi prin accesarea de proiecte de cercetare;
    h) asigură din punct de vedere didactic participarea la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor din cadrul Academiei, al altor instituţii din ţară sau străinătate, precum şi a cercurilor ştiinţifice studenţeşti;
    i) contribuie la dezvoltarea instituţională, prin formularea de propuneri pentru încheierea de protocoale de cooperare, acorduri de parteneriate şi alte forme de asociere cu instituţii şi operatori economici, în vederea organizării de workshopuri, lecţii-vizită, mese rotunde, întâlniri, traininguri, seminare, simpozioane şi conferinţe, precum şi pentru iniţierea de noi programe de studii;
    j) organizează concursurile pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante ale departamentului, precum şi selecţia în vederea angajării pe perioadă determinată, în regim de plată cu ora, pe posturile vacante sau temporar vacante;
    k) asigură îndrumarea elaborării proiectelor de diplomă şi lucrărilor de disertaţie;
    l) organizează modul de pregătire în vederea susţinerii examenului de diplomă şi de disertaţie şi îl prezintă spre analiză şi aprobare Consiliului facultăţii;
    m) stabileşte categoriile de discipline şi tematica disciplinelor pentru programele de studii universitare de licenţă şi masterat;
    n) organizează şi coordonează stagiile de practică în conformitate cu planul de învăţământ şi fişele disciplinelor de practică, avizate de beneficiar;
    o) colaborează cu specialişti din cadrul structurilor operative şi îi cooptează în procesul instructiv-educativ;
    p) coordonează şi verifică modul de desfăşurare a activităţii de documentare a personalului didactic în structurile operative ale M.A.I. şi în alte instituţii;
    q) asigură accesul la şi utilizează, în vederea perfecţionării pregătirii de specialitate, materialele editate de către D.S.G., precum şi alte surse de informare şi documentare;
    r) asigură consultaţii, tutorat şi îndrumare pentru grupele de studenţi, conform programului aprobat de către decanul facultăţii;
    s) amenajează, organizează şi întreţine laboratoarele şi tehnica de specialitate din dotarea departamentului;
    t) evaluează necesităţile materiale pentru desfăşurarea procesului didactic din departament, pentru activităţile desfăşurate în laboratoare, poligoane de specialitate şi pentru întocmirea proiectelor de diplomă şi disertaţiilor.


    ART. 38
    Secretariatul facultăţii (la nivel de serviciu) are următoarele atribuţii specifice:
    a) întocmeşte şi gestionează listele studenţilor admişi care se înmatriculează într-un an universitar de studiu, contractele de studii, precum şi celelalte documente necesare înmatriculării;
    b) întocmeşte şi distribuie structurilor interesate programarea/reprogramarea activităţilor didactice la programele de studii organizate de facultate, precum şi planurile de măsuri şi programarea examenelor pentru sesiunile de examene şi pentru sesiunea de restanţe;
    c) gestionează evidenţa şi mobilităţile studenţilor facultăţii;
    d) colectează şi introduce datele pentru aplicaţia locală R.M.U.R., precum şi pentru alte aplicaţii informatice privind managementul universitar;
    e) elaborează suplimentul la diploma de licenţă/masterat şi îl predă secretariatului Academiei;
    f) pune la dispoziţia secretariatului Academiei baza de date necesară completării diplomelor de licenţă şi masterat;
    g) completează registrele matricole ale seriilor de studenţi ai facultăţii;
    h) îndeplineşte activităţi specifice pentru desfăşurarea concursului de admitere, examenului de licenţă, examenului de disertaţie;
    i) eliberează documentele de evidenţă universitară studenţilor facultăţii;
    j) întocmeşte proiectul de decizie a comandantului (rectorului) Academiei de exmatriculare a studenţilor facultăţii;
    k) întocmeşte şi furnizează către instituţiile abilitate situaţiile statistice necesare;
    l) furnizează către comisia de acordare a burselor pe facultate datele necesare cu privire la acordarea diferitelor categorii de burse;
    m) desfăşoară activităţi de gestionare a corespondenţei ordinare şi corespondenţa clasificată la nivelul facultăţii;
    n) asigură evidenţa dosarelor, verifică şi întocmeşte listele candidaţilor la concursul de admitere la masterat, organizate în facultate;
    o) ţine evidenţa prezenţei personalului facultăţii şi a studenţilor de la forma de învăţământ cu frecvenţă;
    p) centralizează notele de efective pentru alocarea/scoaterea la/de la drepturile de hrănire a studenţilor facultăţii şi le predă compartimentului de specialitate;
    q) înregistrează documentele facultăţii potrivit dispoziţiilor legale;
    r) repartizează şi urmăreşte rezolvarea corespondenţei clasificate, conform dispoziţiei rezolutive, şi asigură comunicarea răspunsului către structurile solicitante;
    s) ţine evidenţa tuturor documentelor ordinare sau clasificate necesare desfăşurării activităţii;
    t) clasifică şi ordonează întreaga corespondenţă a facultăţii în mapă;
    u) pregăteşte pentru expediere întreaga corespondenţă;
    v) întocmeşte inventarele arhivistice;
    w) asigură implementarea, gestionarea, întreţinerea şi actualizarea conturilor utilizatorilor platformei de e-Learning;
    x) asigură studenţilor accesul la resursele educaţionale de învăţământ (platforma de e-Learning, biblioteca virtuală), prin îndrumare şi servicii de tip HelpDesk (suport tehnic acordat utilizatorilor în rezolvarea problemelor apărute în exploatarea platformei educaţionale);
    y) asigură cadrelor didactice implicate accesul la platforma de e-Learning, prin gestionarea conturilor şi servicii de tip HelpDesk;
    z) asigură implementarea de resurse şi activităţi didactice pe platforma de e-Learning şi monitorizarea acestora;
    aa) gestionează activitatea desfăşurată prin intermediul Sistemului informatic şi de comunicaţii (SIC) destinat documentelor clasificate din facultate.    PARAGRAFUL 3 Serviciul asigurarea calităţii învăţământului şi metodologii
    ART. 39
    Serviciul asigurarea calităţii învăţământului şi metodologii are următoarele atribuţii specifice:
    a) asigură implementarea în Academie a mijloacelor şi instrumentelor specifice managementului calităţii în învăţământul universitar, stabilind graficul activităţilor, măsurile şi responsabilităţile în vederea realizării unui învăţământ de calitate, care să corespundă standardelor A.R.A.C.I.S.;
    b) gestionează documentaţia privind managementul calităţii, stabileşte noi cerinţe şi obiective, pe baza unor studii interne, şi propune măsuri şi proceduri de îndeplinire a acestora, în acord cu legislaţia în vigoare;
    c) asigură implementarea în Academie a standardelor şi procedurilor specifice managementului calităţii;
    d) evaluează calitatea educaţiei şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii programelor şi activităţilor de învăţământ;
    e) propune sau stabileşte, după caz, strategiile şi politicile instituţionale în domeniul învăţământului, respectiv asigurarea managementului calităţii, în corelaţie cu strategiile/politicile M.A.I. şi ale Ministerului Educaţiei;
    f) monitorizează îndeplinirea activităţilor din planurile de implementare a strategiilor/politicilor instituţionale din domeniul învăţământului;
    g) elaborează regulamentele şi metodologiile cu privire la organizarea şi desfăşurarea învăţământului universitar la nivelul Academiei: concurs de admitere; examen de licenţă; activitatea profesională a studenţilor; alegerea organismelor de conducere;
    h) asigură modificarea, actualizarea sau revizuirea, după caz, a regulamentelor şi metodologiilor a căror elaborare este în competenţa sa, în funcţie de nevoile instituţionale şi schimbările legislative;
    i) centralizează propunerile structurilor şi întocmeşte Planul de muncă al Academiei;
    j) întocmeşte periodic sau la cerere situaţii, note, adrese de răspuns, rapoarte de evaluare către factorii cu atribuţii în domeniul învăţământului, realizând corespondenţa cu aceştia;
    k) asigură reprezentarea Academiei, în limitele mandatului acordat, la seminare/conferinţe/întâlniri/grupuri de lucru organizate pe probleme specifice activităţii serviciului;
    l) realizează activităţi de documentare la alte instituţii de învăţământ superior şi aplică rezultatele documentării în materialele elaborate;
    m) întocmeşte, modifică, actualizează sau revizuieşte, după caz, procedurile proprii;
    n) centralizează şi arhivează planurile de învăţământ elaborate de către facultăţi;
    o) asigură publicitatea pe site-ul Academiei pentru documentaţia de bază privind asigurarea calităţii şi pentru regulamentele/metodologiile de organizare şi derulare a procesului de învăţământ;
    p) asigură secretariatul şedinţelor Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei, gestionează şi păstrează toate documentele comisiei.    PARAGRAFUL 4 Institutul de Studii pentru Ordine Publică
    ART. 40
    Institutul de Studii pentru Ordine Publică, denumit în continuare Institutul, are ca atribuţii principale desfăşurarea de activităţi de formare profesională continuă a personalului M.A.I., elaborarea de studii şi analize în domeniul ordinii publice, precum şi asigurarea formării manageriale în M.A.I., şi are în componenţă:
    a) Centrul de formare profesională continuă (la nivel de serviciu);
    b) Centrul de formare managerială (la nivel de serviciu);
    c) Centrul de Pregătire misiuni internaţionale (la nivel de serviciu);
    d) Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică „Aurelian Sacerdoţeanu“ (la nivel de compartiment);
    e) Compartimentul proiectare didactică;
    f) Centrul de studii şi analize pentru ordine publică (la nivel de compartiment).


    ART. 41
    Centrul de formare profesională continuă (la nivel de serviciu) are următoarele atribuţii specifice:
    a) participă la organizarea şi desfăşoară programe de formare profesională iniţială, potrivit specificului funcţiilor/posturilor M.A.I.;
    b) participă la organizarea şi desfăşoară programe de formare profesională iniţială pentru personalul poliţiei locale;
    c) participă la organizarea şi desfăşoară programe de formare profesională pentru dezvoltarea carierei;
    d) asigură întocmirea documentelor pe linia organizării, conducerii şi executării şedinţelor de tragere prevăzute în cadrul programelor de formare profesională desfăşurate, conform ordinelor şi instrucţiunilor în vigoare;
    e) desfăşoară activităţi în cadrul grupurilor de lucru, după caz, pentru elaborarea conţinuturilor didactice necesare desfăşurării procesului de formare şi dezvoltarea acestora în funcţie de evoluţia situaţiei operative, a domeniului de activitate şi cerinţelor beneficiarilor;
    f) desfăşoară activităţi de documentare, participă la cursuri/programe de formare şi manifestări ştiinţifice;
    g) participă la elaborarea studiilor şi analizelor în colaborare cu Centrul de studii şi analize pentru ordine publică;
    h) elaborează documentaţia necesară în vederea autorizării/reautorizării de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale a programelor profesionale gestionate, în colaborare cu alte structuri din cadrul Academiei, conform competenţelor;
    i) aplică protocoalele de colaborare cu parteneri instituţionali şi organizaţionali, în vederea dezvoltării programelor aflate în competenţă;
    j) acordă asistenţă de specialitate altor structuri M.A.I., la solicitarea acestora.


    ART. 42
    Centrul de formare managerială (la nivel de serviciu) are următoarele atribuţii specifice:
    a) proiectează, organizează şi desfăşoară programe de formare profesională continuă, de specializare/perfecţionare, în domeniile management, leadership, climat organizaţional, inteligenţă emoţională, managementul conflictelor, relaţii publice şi comunicare, comunicare inter/intrainstituţională, formare de formatori, dezvoltare personală etc.;
    b) acordă sprijin metodologic şi asigură activitatea de îndrumare pentru stagii/programe organizate de către Aparatul Central al M.A.I., conform reglementărilor în vigoare şi în baza protocoalelor încheiate;
    c) desfăşoară activităţi în cadrul grupurilor de lucru pentru elaborarea/actualizarea conţinuturilor programelor/stagiilor desfăşurate, în funcţie de modificările legislative cu incidenţă în domeniu, de necesarul de formare profesională, de cerinţele beneficiarilor etc.;
    d) elaborează documentaţia necesară în vederea autorizării/reautorizării de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale atât a furnizorului de formare profesională, cât şi a programelor profesionale gestionate, în colaborare cu alte structuri din cadrul Academiei, conform competenţelor;
    e) desfăşoară programe de formare profesională a adulţilor, conform autorizaţiilor deţinute;
    f) participă la elaborarea studiilor şi analizelor în colaborare cu Centrul de studii şi analize pentru ordine publică;
    g) participă la iniţierea şi implementarea protocoalelor de colaborare/schimburilor de experienţă cu parteneri din cadrul/din afara M.A.I., în vederea dezvoltării programelor aflate în competenţă, asigurării vizibilităţii acestora şi atragerii de specialişti în calitate de invitaţi;
    h) desfăşoară activităţi de documentare, participă la cursuri/programe de formare şi manifestări ştiinţifice.


    ART. 43
    Centrul de pregătire misiuni internaţionale (la nivel de serviciu) are următoarele atribuţii specifice:
    a) organizează şi desfăşoară programe de formare profesională specifice, pe niveluri de competenţă, în domeniul limbilor străine şi misiunilor internaţionale;
    b) desfăşoară activităţi în cadrul grupurilor de lucru, după caz, pentru elaborarea conţinuturilor didactice necesare desfăşurării procesului de formare şi dezvoltarea acestora în funcţie de evoluţia situaţiei operative, a domeniului de activitate şi nevoile de formare ale beneficiarilor;
    c) testează competenţele lingvistice ale personalului M.A.I. în vederea participării la misiuni internaţionale sub egida U.E., O.N.U., N.A.T.O. şi O.S.C.E., de suport operativ în afara teritoriului naţional, de gestionare a reprezentării externe prin intermediul ataşaţilor de afaceri interne/ofiţerilor de legătură, precum şi la programe de formare, conferinţe, seminare desfăşurate într-o limbă străină de circulaţie internaţională;
    d) actualizează permanent instrumentele de evaluare proprii în vederea asigurării conformităţii cu Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine;
    e) actualizează permanent curricula aferentă programelor de formare în domeniul misiunilor internaţionale prin armonizarea conţinuturilor cu cele elaborate la nivelul organizaţiilor europene/internaţionale;
    f) colaborează cu Direcţia generală management resurse umane din cadrul M.A.I., denumită în continuare D.G.M.R.U./Direcţia generală afaceri europene, Schengen şi relaţii internaţionale, denumită în continuare D.G.A.E.S.R.I., în vederea organizării programelor de formare în domeniul misiunilor internaţionale şi de gestionare a reprezentării externe prin intermediul ataşaţilor de afaceri interne/ofiţerilor de legătură, precum şi desfăşurării activităţilor de testare a competenţelor lingvistice;
    g) participă la elaborarea studiilor şi analizelor în colaborare cu Centrul de studii şi analize pentru ordine publică;
    h) participă la iniţierea şi implementarea protocoalelor de colaborare/schimburilor de experienţă cu parteneri instituţionali şi organizaţionali, în vederea dezvoltării programelor aflate în competenţă, conform reglementărilor în vigoare;
    i) desfăşoară activităţi de documentare, participă la cursuri/programe de formare şi manifestări ştiinţifice în domeniile de interes, în scopul perfecţionării continue.


    ART. 44
    Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică „Aurelian Sacerdoţeanu“ (la nivel de compartiment) are următoarele atribuţii specifice:
    a) organizează şi desfăşoară cursuri şi programe de formare profesională în domeniul arhivistic pentru personalul din instituţii şi organizaţii, în mod special din Arhivele Naţionale, denumite în continuare A.N.R., din structurile M.A.I. şi ale Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru persoanele interesate de însuşirea de noi competenţe (reconversie profesională);
    b) organizează şi desfăşoară evaluarea cursanţilor participanţi la cursurile şi programele de formare profesională, în vederea obţinerii certificatului de absolvire sau adeverinţei/certificatului de participare;
    c) elaborează documentaţia necesară în vederea autorizării/reautorizării de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor din Municipiul Bucureşti a programelor profesionale organizate;
    d) participă la iniţierea unor protocoale de colaborare cu parteneri instituţionali şi organizaţionali, în vederea dezvoltării programelor aflate în competenţă;
    e) desfăşoară activităţi de documentare, participă la cursuri şi programe de formare, precum şi la manifestări ştiinţifice.


    ART. 45
    Compartimentul proiectare didactică are următoarele atribuţii specifice:
    a) asigură dezvoltarea proiectării didactice a programelor de formare profesională iniţială şi continuă prin adaptarea obiectivelor, conţinuturilor, metodelor şi mijloacelor de învăţare, precum şi a instrumentelor de evaluare, în vederea dobândirii competenţelor profesionale necesare personalului M.A.I.;
    b) gestionează evidenţa participanţilor şi a actelor de studii pentru absolvenţii cursurilor/programelor de formare profesională desfăşurate în Institut;
    c) elaborează proiectul Graficului anual, în colaborare cu beneficiarii şi sub coordonarea D.G.M.R.U.;
    d) întocmeşte proiectele planurilor de învăţământ pentru cursurile/programele de lungă durată şi planificările tematice pentru cele de scurtă durată, în colaborare cu beneficiarii şi centrele, pe care le supune avizării şi aprobării;
    e) elaborează planificarea orară săptămânală a activităţilor de formare profesională din perspectiva procesului de predare-învăţare-evaluare şi monitorizează implementarea acesteia;
    f) gestionează organizarea şi desfăşurarea cursurilor/ programelor şi menţine legătura cu beneficiarii;
    g) gestionează mapele cursurilor/programelor de formare profesională organizate şi ţine evidenţa acestora;
    h) elaborează proiectul dispoziţiei de învăţământ, la începutul fiecărui an, proiectele dispoziţiilor de admitere şi examenelor de absolvire şi operează modificările/completările ulterioare;
    i) întocmeşte proiectele dispoziţiilor de constituire a comisiilor de testare a competenţelor lingvistice ale personalului M.A.I., selecţionat pentru misiuni internaţionale, la propunerea Centrului de pregătire misiuni internaţionale;
    j) realizează activităţile de secretariat pentru examenele de admitere/absolvire ale cursurilor/programelor de formare profesională şi testările organizate de D.G.M.R.U. şi întocmeşte documentaţia aferentă;
    k) monitorizează programele de formare autorizate de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi întocmeşte documentele necesare în vederea autorizării/reautorizării, după caz, în colaborare cu centrele;
    l) asigură multiplicarea materialelor didactice, cu respectarea prevederilor legale referitoare la informaţiile clasificate;
    m) realizează distribuirea documentelor de învăţământ către structurile cu atribuţii în procesul de formare profesională continuă;
    n) organizează şi gestionează, manual şi electronic, evidenţa participanţilor la cursurile/programele de formare profesionale desfăşurate în Institut, pe categorii de cursuri, respectiv cursurile/activităţile de pregătire/formare profesională continuă a personalului M.A.I. şi programele de formare profesionale autorizate de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale;
    o) organizează şi desfăşoară activităţi de întocmire a actelor de studii eliberate de Institut absolvenţilor cursurilor/programelor de formare profesională;
    p) asigură fluxul de informare-documentare, constând în realizarea, primirea şi punerea la dispoziţia utilizatorilor a informaţiilor de interes, pentru personalul Institutului şi cursanţi, în scopul cunoaşterii şi valorificării acestora.


    ART. 46
    Centrul de studii şi analize pentru ordine publică (la nivel de compartiment) are următoarele atribuţii specifice:
    a) elaborează studii şi analize în scopul optimizării activităţilor specifice procesului de învăţământ;
    b) elaborează şi perfecţionează instrumentele specifice de cercetare a fenomenelor psihosociale şi organizaţionale care vor sta la baza studiilor şi analizelor desfăşurate la nivelul Institutului;
    c) valorifică rezultatele studiilor şi analizelor desfăşurate, prin propunerea unor măsuri/programe de dezvoltare/optimizare a formării profesionale a personalului M.A.I.;
    d) elaborează studii şi analize pe diverse teme din domeniile de competenţă ale Institutului şi asigură diseminarea lor în scopul valorificării în pregătirea profesională;
    e) realizează studii bazate pe analiza chestionarelor de feedback şi follow-up şi participă, alături de personalul didactic, la dezvoltarea procesului de învăţământ;
    f) coordonează activitatea publicistică a Institutului, în colaborare cu personalul centrelor;
    g) editează Revista „Forum ISOP“, buletinul documentar, lucrări de specialitate şi alte materiale de prezentare a activităţilor specifice Institutului, în limita fondurilor bugetare alocate cu această destinaţie.    PARAGRAFUL 5 Compartimentul formaţiuni studenţi
    ART. 47
    Compartimentul formaţiuni studenţi are în componenţă Compartimentul poliţie, Compartimentul poliţie de frontieră, Compartimentul drept, Compartimentul studente, Compartimentul jandarmi şi Compartimentul pompieri şi are următoarele atribuţii specifice:
    a) asigură planificarea, organizarea, conducerea şi controlul activităţilor desfăşurate de efectivele de studenţi ai facultăţii;
    b) asigură suport procesului instructiv-educativ, potrivit planurilor şi programelor de învăţământ;
    c) asigură conducerea nemijlocită a orelor de pregătire planificate şi desfăşurate în perioada modulului de pregătire militară generală în Academie sau în tabăra Vălenii de Munte;
    d) participă la activităţile de organizare şi desfăşurare a ceremoniilor militare;
    e) asigură întocmirea documentelor pe linia organizării, executării şi conducerii şedinţelor de tragere cu efectivele de studenţi, conform ordinelor şi instrucţiunilor în vigoare;
    f) asigură ordinea şi disciplina la nivelul efectivelor de studenţi ai facultăţii;
    g) răspunde de starea bunurilor şi tehnicii din dotarea studenţilor facultăţii;
    h) asigură menţinerea capacităţii de intervenţie a efectivelor de studenţi ai facultăţii;
    i) colaborează permanent cu structurile de specialitate pentru echiparea, hrănirea, cazarea şi asistenţa medicală a studenţilor facultăţii;
    j) îndrumă activităţile culturale şi sportive ale studenţilor facultăţii, împreună cu structurile specializate;
    k) organizează, conduce şi coordonează activităţile de pregătire metodică a studenţilor facultăţii cu funcţii de comandă;
    l) întocmeşte documentele şi execută instructajul privind plecarea/sosirea studenţilor facultăţii în/din învoiri/permisii, vacanţe, stagii de practică, misiuni, în condiţiile stabilite prin Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor;
    m) participă la pregătirea şi desfăşurarea concursurilor de admitere şi a examenelor de absolvire din Academie;
    n) pregăteşte şi execută revistele de front;
    o) întocmeşte recomandările necesare privind accesul la informaţiile clasificate, în cazul studenţilor facultăţii;
    p) execută instructajul studenţilor facultăţii pe linia sănătăţii şi securităţii muncii şi prevenirii şi stingerii incendiilor, sub coordonarea responsabilului cu securitatea şi sănătatea în muncă;
    q) gestionează evidenţa permisiilor, învoirilor, concediilor medicale, rezultatelor tragerilor, sancţiunilor şi recompenselor studenţilor facultăţii, a armamentului şi materialelor formaţiunilor, conform normelor în vigoare;
    r) ţine evidenţa prezenţei studenţilor de la forma de învăţământ cu frecvenţă;
    s) planifică, coordonează şi execută instructajul şi controlul modului de îndeplinire a atribuţiilor studenţilor facultăţii în serviciul de zi;
    t) asigură redactarea notei de efective pentru alocarea/scoaterea la/de la drepturile de hrănire a studenţilor facultăţii;
    u) sprijină structurile logistice şi financiare, în stabilirea cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării;
    v) asigură materialele necesare întreţinerii spaţiilor interioare şi exterioare de către studenţii facultăţii;
    w) asigură distribuirea armamentului şi articolelor de echipament studenţilor facultăţii;
    x) distribuie drepturile materiale studenţilor facultăţii şi a altor drepturi, conform normelor în vigoare;
    y) întocmeşte documentele pentru tragerile cu armamentul din dotare planificate şi justifică consumul de muniţii la terminarea activităţii;
    z) organizează activităţile gospodăreşti;
    aa) asigură întreţinerea şi verificarea armamentului după executarea şedinţelor de tragere;
    bb) prezintă bunurile aflate în gestiune pentru inventarierea anuală şi întocmeşte documentele necesare;
    cc) asigură materialele necesare pe timpul executării lucrărilor practice şi taberelor de pregătire;
    dd) răspunde de starea bunurilor şi tehnicii din dotarea facultăţii.    PARAGRAFUL 6 Departamentul management programe educaţionale şi de cercetare
    ART. 48
    (1) Departamentul management programe educaţionale şi de cercetare are ca atribuţii principale: promovarea, sprijinul şi dezvoltarea capacităţii instituţionale de accesare a programelor finanţate în educaţie şi cercetare; oferirea de asistenţă personalului Academiei în elaborarea cererilor de finanţare şi stabilirea parteneriatelor, precum şi coordonarea metodologică, didactică şi curriculară a Centrului multifuncţional de pregătire Schengen şi a centrului de formare iniţială şi continuă a personalului M.A.I., structuri cu atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea programelor de formare continuă nonuniversitară, în context formal.
    (2) Departamentul management programe educaţionale şi de cercetare are în componenţă:
    a) Serviciul programe educaţionale şi de cercetare:
    1. Compartimentul dezvoltare programe şi Erasmus;
    2. Compartimentul coordonare şi implementare;

    b) Serviciul coordonare curriculară:
    1. Centrul de consiliere şi orientare în carieră (la nivel de compartiment).    ART. 49
    (1) Serviciul programe educaţionale şi de cercetare, prin Compartimentul dezvoltare programe şi Erasmus, are următoarele atribuţii specifice:
    a) participă la activitatea de planificare şi stabilire a priorităţilor de finanţare ale instituţiei prin programe educaţionale, proiecte de cercetare, dezvoltare şi inovare, conform programelor cu finanţare publică naţională şi europeană dedicate şi a strategiilor naţionale privind dezvoltarea învăţământului universitar;
    b) face propuneri privind îmbunătăţirea calităţii activităţilor de cercetare, conform strategiei de cercetare a Academiei şi a programelor naţionale şi europene de cercetare;
    c) iniţiază propuneri Consiliului ştiinţific şi Senatului universitar privind direcţiile şi opţiunile prioritare de acţiune pentru accesarea proiectelor de cercetare, dezvoltare şi inovare, identificarea partenerilor şi a domeniilor de studiu vizate de organismele cu rol operativ în cercetare;
    d) identifică programele educaţionale şi de cercetare, dezvoltare şi inovare la care Academia poate lua parte;
    e) asigură din partea Academiei relaţia cu autorităţile naţionale/internaţionale responsabile cu implementarea programelor educaţionale, inclusiv a celor de tip Erasmus şi Erasmus militar;
    f) gestionează relaţiile de cooperare cu universităţi din ţară şi străinătate în cadrul contractelor Erasmus şi Erasmus militar;
    g) informează comunitatea academică despre apelurile deschise în cadrul programelor naţionale şi europene educaţionale şi de cercetare;
    h) elaborează cereri de finanţare/acordă sprijin în elaborarea cererilor de finanţare, individual sau în colaborare cu alte structuri ale Academiei pentru proiecte de cercetare, dezvoltare şi inovare, finanţate prin programe naţionale şi europene;
    i) asigură consultanţă de specialitate candidaţilor potenţiali interesaţi să iniţieze şi/sau să participe în parteneriat cu Academia, în proiecte de cercetare, dezvoltare şi inovare, finanţate prin programe naţionale şi europene de cercetare;
    j) gestionează corespondenţa cu organismele de finanţare pentru proiectele de cercetare, dezvoltare şi inovare, finanţate prin programe naţionale şi europene de cercetare;
    k) acordă sprijin, la cerere, publicaţiilor ştiinţifice din cadrul Academiei, în vederea cotării lor de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, Institutul pentru Ştiinţa Informării şi alte institute de evaluare scientometrică;
    l) sprijină accesul comunităţii academice la resurse electronice, ştiinţifice şi de cercetare;
    m) îndeplineşte, la nivelul Academiei, atribuţiile specifice programului Erasmus+, aşa cum sunt acestea stabilite în Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.238/2015, în colaborare cu celelalte structuri şi sub coordonarea coordonatorului instituţional Erasmus+.

    (2) Compartimentul coordonare şi implementare are următoarele atribuţii specifice:
    a) elaborează documentele necesare desemnării directorului/responsabilului/managerului proiectului de cercetare şi a echipei în proiectele de cercetare, dezvoltare şi inovare, finanţate prin programe naţionale şi europene de cercetare, conform legislaţiei naţionale aplicabile;
    b) avizează procedurile specifice de lucru în proiectele de cercetare, dezvoltare şi inovare şi sprijină directorul/ responsabilul/managerul de proiect de cercetare în elaborarea documentelor de planificare a activităţilor în proiect;
    c) urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor asumate de instituţie în contractele de finanţare şi verifică respectarea procedurilor de lucru stabilite;
    d) coordonează activitatea de implementare a proiectelor de cercetare, dezvoltare şi inovare finanţate prin programe naţionale şi europene educaţionale şi de cercetare, în colaborare cu alte structuri ale Academiei, şi gestionează activitatea de implementare-raportare a proiectelor, conform contractelor de finanţare încheiate;
    e) sprijină, la solicitarea directorului/responsabilului/ managerului de proiect de cercetare, activităţile de raportare a etapelor pe baza documentelor justificative solicitate prin contractele de finanţare;
    f) avizează corespondenţa contractuală cu finanţatorii, iniţiată de directorul/responsabilul/managerul de proiect;
    g) acordă sprijin, suport şi asistenţă de specialitate, la solicitarea directorului/responsabilului/managerului de proiect, în implementarea proiectelor de cercetare, dezvoltare şi inovare câştigate de instituţie, finanţate prin programe naţionale şi europene de cercetare;
    h) participă la activităţile de informare şi publicitate realizate în proiectele de cercetare, dezvoltare şi inovare, urmărind respectarea cerinţelor de vizibilitate stipulate în contractele de finanţare;
    i) participă la reuniunile/şedinţele echipelor de cercetare, la invitaţia directorului/responsabilului/managerului de proiect;
    j) ţine evidenţa proprie a bunurilor achiziţionate prin proiectele de cercetare, dezvoltare şi inovare, pe baza datelor furnizate de către directorul/responsabilul/managerul de proiect, şi verifică dacă acestea sunt utilizate şi repartizate conform destinaţiei stabilite în proiect;
    k) colaborează cu structuri similare din cadrul M.A.I. sau din instituţii de învăţământ superior, în vederea iniţierii de parteneriate în proiecte de interes comun, finanţate prin programe naţionale şi europene educaţionale şi de cercetare;
    l) transmite structurilor interesate din Academie datele şi informaţiile gestionate, conform evidenţelor proprii, pentru realizarea studiilor anuale privind rezultatele obţinute în activitatea de cercetare.


    ART. 50
    (1) Serviciul coordonare curriculară, în raport cu Centrul multifuncţional de pregătire Schengen şi Centrul de formare iniţială şi continuă al M.A.I., are următoarele atribuţii specifice:
    a) analizează şi, după caz, propune aprobarea sau restituirea în vederea refacerii, a graficului cursurilor/ programelor de formare profesională iniţială şi continuă în context formal, pentru personalul din instituţiile/structurile M.A.I.;
    b) analizează şi, după caz, propune aprobarea planificării şi desfăşurării programelor de formare profesională autorizate potrivit legii, prin graficul cursurilor/programelor de formare profesională iniţială şi continuă în context formal;
    c) analizează şi, după caz, propune aprobarea sau restituirea în vederea refacerii, a curriculumului pentru cursurile/ programele de formare profesională iniţială şi continuă în context formal, în acord cu prevederile legislaţiei specifice domeniului de activitate;
    d) coordonează pregătirea de specialitate şi psihopedagogică a instructorilor de poliţie/ofiţerilor specialişti (formatori) şi militarilor;
    e) monitorizează modul de organizare şi desfăşurare a programelor de formare profesională iniţială şi continuă în context formal;
    f) colaborează cu structurile metodice şi didactice pentru creşterea calităţii serviciilor educaţionale specifice;
    g) participă la organizarea de conferinţe/workshopuri/ateliere didactice şi pedagogice pentru creşterea gradului de pregătire a personalului didactic din cadrul acestor instituţii ale M.A.I.;
    h) participă, la solicitarea structurilor coordonate, în cadrul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor de instructori de poliţie/ofiţeri specialişti (formatori), prin desemnarea unui membru în comisiile de concurs sau de soluţionare a contestaţiilor.

    (2) Centrul de consiliere şi orientare în carieră (la nivel de compartiment) funcţionează în cadrul Serviciului coordonare curriculară, sub coordonarea unui cadru didactic/personal didactic auxiliar, absolvent de studii universitare de licenţă sau studii universitare de masterat în unul dintre domeniile: psihologie, sociologie, ştiinţele educaţiei, desemnat prin decizia comandantului (rectorului), cu avizul Consiliului de administraţie.
    (3) Centrul de consiliere şi orientare în carieră (la nivel de compartiment) are următoarele atribuţii specifice:
    a) informează şi consiliază studenţii/cursanţii asupra rutelor educaţionale şi ocupaţionale disponibile în cadrul curriculei universitare, asupra sistemului de credite transferabile la nivel universitar, în conformitate cu Registrul naţional al calificărilor în învăţământul superior şi Cadrul naţional al calificărilor, prin mijloace specifice, precum sesiuni de prezentare de tip „zilele porţilor deschise“, târguri educaţionale, vizite tematice etc.;
    b) susţine strategia şi misiunea Academiei în aria de competenţă a formării profesionale, venind în sprijinul studenţilor, cursanţilor şi absolvenţilor de la toate cursurile/ programele de formare profesională iniţială şi continuă organizate de instituţie;
    c) identifică şi aplică metode şi măsuri de prevenire a situaţiilor de abandon universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare în carieră, precum şi de motive personale sau de adaptare la mediul universitar;
    d) facilitează relaţia dintre studenţi/cursanţi şi beneficiarii determinaţi, astfel încât aceştia să cunoască nevoile şi provocările reale ale carierei în M.A.I.;
    e) contribuie la creşterea gradului de valorificare a abilităţilor şi competenţelor dobândite de studenţi/cursanţi în domeniile de studiu absolvite;
    f) elaborează materiale şi organizează prezentări destinate informării, orientării şi consilierii în carieră;
    g) realizează studii şi analize periodice privind integrarea absolvenţilor, impactul serviciilor de consiliere şi orientare profesională, şi propune măsuri pentru ameliorarea acestora;
    h) prezintă anual Consiliului de administraţie al Academiei un raport asupra activităţii desfăşurate la nivelul centrului, care se publică pe site-ul Academiei.    PARAGRAFUL 7 Colegiul Naţional de Afaceri Interne
    ART. 51
    Colegiul Naţional de Afaceri Interne, denumit în continuare C.N.A.I., este organizat şi funcţionează în cadrul Academiei în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.239/2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea, în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“ din Ministerul Afacerilor Interne, a Colegiului Naţional de Afaceri Interne şi are atribuţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, aprobat prin ordin al ministrului afacerilor interne.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Atribuţiile componentelor cu rol de suport
    PARAGRAFUL 1 Secretariat Academie
    ART. 52
    (1) Secretariatul Academiei are ca atribuţii principale: asigurarea suportului administrativ în vederea gestionării, în mod eficient, a activităţilor conexe procesului educaţional şi a activităţilor de secretariat specifice învăţământului superior; întocmirea raportărilor statistice solicitate de instituţii din domeniul învăţământului superior şi a raportului anual de evaluare a activităţii Academiei; asigurarea circuitului şi promovarea corespondenţei, precum şi a activităţilor de secretariat tehnic ale şedinţelor/grupurilor de lucru desfăşurate la nivelul Academiei, conform dispoziţiei comandantului (rectorului).
    (2) Secretariatul Academiei are în componenţă:
    a) Compartimentul acte de studii;
    b) Compartimentul bibliotecă universitară;
    c) Compartimentul digitizare şi verificare teze de doctorat;
    d) Compartimentul registratură, arhivă şi multiplicare.

    (3) Compartimentul acte de studii are următoarele atribuţii specifice:
    a) asigură legătura cu M.A.I. şi Ministerul Educaţiei pentru actualizarea documentelor privind actele de studii;
    b) transmite M.A.I. şi Ministerului Educaţiei informări cu privire la rezultatul concursurilor şi examenelor, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
    c) coordonează şi realizează activităţile de statistică şcolară referitoare la studenţii Academiei;
    d) stabileşte necesarul de tipizate de acte de studii, pe baza cifrelor de şcolarizare aprobate şi a cerinţelor facultăţilor/C.N.A.I., comunicându-l structurilor logistică şi financiar-contabilă în vederea achiziţionării acestora;
    e) organizează şi realizează evidenţa, completarea, eliberarea şi păstrarea actelor de studii pentru absolvenţii Academiei, cu respectarea prevederilor legale;
    f) coordonează activitatea de păstrare şi evidenţă a formularelor tipizate ale actelor de studii necompletate;
    g) coordonează activitatea de arhivare şi casare a formularelor tipizate ale actelor de studii;
    h) derulează activităţi în sprijinul compartimentului specializat în domeniul achiziţiilor publice, potrivit competenţelor, prin întocmirea de referate de necesitate, specificaţii tehnice etc., cu privire la produse, servicii sau lucrări asigurând inclusiv derularea contractului de achiziţii publice.

    (4) Compartimentul bibliotecă universitară are următoarele atribuţii specifice:
    a) asigură necesarul de tratate, cursuri, monografii, manuale pentru pregătirea studenţilor de la forma de învăţământ zi, frecvenţă redusă, la distanţă, masterat profesional pentru formarea ofiţerilor;
    b) organizează şi execută activităţi de distribuire, retragere, verificare şi depozitare a documentelor necesare cadrelor didactice şi studenţilor de la cursurile de licenţă, masterat şi doctorat în procesul de învăţământ;
    c) organizează gestionarea, păstrarea, folosirea, evidenţa şi prelucrarea tuturor categoriilor de documente;
    d) asigură activităţi de distribuire, retragere şi verificare a documentelor;
    e) pune la dispoziţia studenţilor de la cursurile de licenţă, masterat şi doctorat materiale didactice şi periodice necesare elaborării tezelor de doctorat, lucrărilor de disertaţie şi de licenţă;
    f) verifică şi propune periodic pentru casare materiale didactice perimate din punct de vedere fizic, conform prevederilor legale;
    g) verifică modul de păstrare a cursurilor, manualelor, publicaţiilor periodice distribuite către studenţii bibliotecari;
    h) verifică modul de păstrare a cursurilor, manualelor şi cărţilor din literatura universală distribuite către studenţi şi cadre;
    i) asigură managementul în stabilirea termenelor de restituire a cursurilor, monografiilor şi periodicelor;
    j) organizează colecţiile de publicaţii şi întocmeşte listele şi fişele bibliografice;
    k) inventariază fondul de carte şi publicaţiile din evidenţa de bază, la termenele şi în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare;
    l) gestionează şi expune la diferite manifestări ştiinţifice colecţiile naţionale şi internaţionale;
    m) înregistrează materialele didactice şi de specialitate primite de Academie în baza colaborării şi cooperării naţionale şi internaţionale cu alte instituţii;
    n) îmbunătăţeşte permanent patrimoniul bibliotecii prin achiziţii, transfer, schimb interbibliotecar naţional şi internaţional, donaţii şi sponsorizări, conform prevederilor legale;
    o) aplică măsurile legale în cazul deteriorării, distrugerii sau pierderii fondului de carte, publicaţiilor sau periodicelor aparţinând bibliotecii de către utilizatori;
    p) asigură asistenţa de specialitate pentru studenţi în sala de studiu;
    q) informează conducerea cu privire la fondul de carte al bibliotecii universitare;
    r) primeşte şi înregistrează în evidenţă documentele clasificate şi neclasificate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    s) organizează activităţi de distribuire, retragere, verificare şi depozitare a documentelor clasificate şi neclasificate necesare personalului Academiei şi studenţilor;
    t) gestionează măsurile de păstrare, depozitare şi protecţie specifice claselor şi nivelurilor de secretizare a documentelor clasificate şi neclasificate;
    u) înregistrează, gestionează şi expediază caietele de practică ale studenţilor, conform programelor de practică de specialitate şi acordurilor încheiate de Academie cu beneficiarii;
    v) verifică, în colaborare cu personalul din structura de securitate, activitatea de manipulare, folosire şi păstrare a documentelor clasificate de către efectivele de studenţi;
    w) aplică regulile specifice pentru documentele abrogate, conform legislaţiei în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate;
    x) urmăreşte permanent respectarea măsurilor de siguranţă şi protecţie a documentelor şi spaţiilor de depozitare, a sistemelor de alarmare şi control acces;
    y) derulează activităţi în sprijinul compartimentului specializat în domeniul achiziţiilor publice, potrivit competenţelor, prin întocmirea de referate de necesitate, specificaţii tehnice etc., cu privire la produse, servicii sau lucrări, asigurând inclusiv derularea contractului de achiziţii publice.

    (5) Compartimentul digitizare şi verificare teze de doctorat are următoarele atribuţii specifice:
    a) asigură desfăşurarea activităţilor specifice pentru finalizarea studiilor doctorale de către studenţii doctoranzi înmatriculaţi la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 535/2021;
    b) ţine evidenţa documentelor studenţilor doctoranzi ce au conţinut didactic şi de cercetare ştiinţifică, a contractelor de studii universitare de doctorat şi a tipizatelor;
    c) arhivează tezele de doctorat în format text şi electronic;
    d) solicită publicarea pe site-ul Academiei a activităţilor de finalizare a studiilor doctorale;
    e) gestionează corespondenţa cu instituţiile publice (Ministerul Educaţiei, Biblioteca Naţională a României etc.) privind finalizarea studiilor universitare de doctorat.

    (6) Compartimentul registratură, arhivă şi multiplicare are următoarele atribuţii specifice:
    A. Pe linia primirii, înregistrării, multiplicării, manipulării, distribuirii şi transportului corespondenţei de serviciu ordinare sau clasificate şi a trimiterilor poştale:
    a) primeşte documentele întocmite în vederea expedierii externe, aprobate în acest sens, şi le înregistrează în registrul de intrare-ieşire, conform normelor legale în vigoare;
    b) înregistrează în registrul de intrare-ieşire şi, ulterior, predă documentele primite structurilor interesate din cadrul Academiei, conform dispoziţiilor rezolutive primite şi numai prin condicile de predare-primire;
    c) ridică corespondenţa ordinară de la oficiul poştal şi/sau de la locul de primire special amenajat din cadrul M.A.I. - sediul central pentru corespondenţa clasificată destinată Academiei;
    d) prezintă corespondenţa, cu respectarea regulilor privind deschiderea celei adresate personal, cadrelor din conducerea Academiei sau Serviciului Medical Academia de Poliţie „A.I. Cuza“ Bucureşti din cadrul Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu“ Bucureşti;
    e) asigură primirea şi distribuirea corespondenţei nesecrete;
    f) ţine evidenţa lucrărilor cu termen şi urmăreşte respectarea acestora;
    g) întocmeşte anual documentele necesare pentru persoanele desemnate, prin ordinul de zi pe unitate nr. 1 al comandantului (rectorului) Academiei, să ridice (primirea/ predarea) şi să transporte corespondenţa Academiei;
    h) la sfârşitul fiecărui an calendaristic propune conducerii Academiei repartizarea către structuri a numerelor de înregistrare pentru registrele de intrare-ieşire proprii;
    i) asigură consilierea şi instruirea celorlalte structuri de secretariat, pe linia primirii, înregistrării şi distribuirii corespondenţei;
    j) redactează dispoziţia de zi pe unitate a comandantului (rectorului) Academiei potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
    k) derulează activităţi în sprijinul compartimentului specializat în domeniul achiziţiilor publice prin întocmirea, potrivit competenţelor legale, de referate de necesitate, specificaţii tehnice etc., cu privire la produse, servicii sau lucrări, asigurând inclusiv derularea contractului de achiziţii publice;
    l) înregistrează toate documentele clasificate, în registrul special conform cadrului legal şi dispoziţional în domeniu, cu consultarea permanentă a structurii de securitate a Academiei;
    m) repartizează şi urmăreşte rezolvarea corespondenţei clasificate, conform dispoziţiei rezolutive a comandantului (rectorului);
    n) ţine evidenţa documentelor clasificate aflate în cadrul compartimentelor aferente serviciului şi respectiv a ordinelor, instrucţiunilor şi regulamentelor clasificate;
    o) clasifică şi pune în ordine logică şi cronologică corespondenţa clasificată în mapă;
    p) pregăteşte pentru expediere corespondenţa clasificată;
    q) asigură clasarea documentelor clasificate conform dispoziţiei rezolutive a comandantului (rectorului) Academiei sau a prorectorului/locţiitorului comandantului şi arhivarea acestora, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
    r) întocmeşte inventarele arhivistice;
    s) ţine evidenţa sigiliilor şi ştampilelor conform dispoziţiilor legale în vigoare.

    B. Pe linia organizării şi păstrării fondului arhivistic al Academiei:
    a) întocmeşte, potrivit dispoziţiilor legale, împreună cu persoanele stabilite din cadrul celorlalte compartimente şi structuri, prin ordinul comandantului (rectorului) Academiei, nomenclatorul arhivistic cuprinzând grupele de dosare şi termenele de păstrare atribuite de compartimentele creatoare;
    b) asigură primirea şi introducerea pe bază de proces-verbal de inventariere a dosarelor şi materialelor preconstituite în depozitul de arhivă;
    c) asigură ţinerea evidenţei inventarelor documentelor intrate în arhivă şi mişcării documentelor în „Registrul de intrare-ieşire a unităţilor arhivistice“;
    d) organizează păstrarea şi conservarea arhivei în depozite sau încăperi constituite sau amenajate în acest scop, ordonată pe ani, compartimente de muncă, termene de păstrare şi în ordinea inventarelor, cu luarea măsurilor de protejare şi de asigurare a condiţiilor de igienă, temperatură şi umiditate;
    e) solicită luarea măsurilor pentru dotarea adecvată a depozitului de arhivă cu rafturi, fişete, dulapuri, care să înlăture cauzele care ar putea duce la degradarea documentelor;
    f) asigură, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, consultarea documentelor aflate în depozitele de arhivă;
    g) asigură respectarea dispoziţiilor legale în vigoare cu privire la scoaterea documentelor din dosare şi respectiv scoaterea dosarelor spre consultare în afara depozitului de arhivă;
    h) stabileşte, împreună cu comisia de selecţionare numită prin ordinul de zi pe unitate al comandantului (rectorului) Academiei, documentele care urmează a fi eliminate din arhivă, având termenul de păstrare expirat sau care nu mai prezintă importanţă;
    i) asigură trimiterea la A.N.R. a inventarelor documentelor ale căror termene de păstrare au expirat, avizate de comisia de selecţionare pentru a fi eliminate, însoţite de procesul-verbal, pentru confirmare;
    j) asigură predarea în circuitul economic a documentelor propuse a fi eliminate, după primirea confirmării, la unităţile de colectare a deşeurilor de hârtie, cu respectarea normelor legale în vigoare;
    k) efectuează operaţiunile de evidenţă în cazul dosarelor de arhivă pentru care comisia de selecţionare a constatat greşeli de încadrare în termenele de păstrare;
    l) asigură depunerea la A.N.R. a documentelor scrise sau tipărite al căror termen de păstrare în arhiva proprie, de 30 de ani de la data creării, a expirat.

    C. Pe linia păstrării şi manipulării ştampilelor, sigiliilor şi a timbrului sec:
    a) asigură obţinerea, prin Direcţia generală management operaţional a M.A.I., denumită în continuare D.G.M.O., a ştampilelor necesare Academiei, ca urmare a reorganizărilor acesteia ori a gradului ridicat de uzură al celor aflate în folosinţă;
    b) asigură ţinerea evidenţei, conform normelor legale în vigoare, a ştampilelor şi ştanţelor de timbru sec aflate în dotarea Academiei;
    c) asigură evidenţa, distribuţia şi retragerea din folosinţă de la personalul Academiei a sigiliilor;
    d) asigură folosirea ştampilelor şi ştanţelor de timbru sec în conformitate cu prevederile legale în vigoare, potrivit competenţelor de semnătură pe actele şi documentele Academiei;
    e) asigură operaţiunile de verificare periodică şi de inventariere anuală a ştampilelor, sigiliilor şi ştanţelor de timbru sec, întocmirea documentelor aferente, supunerea lor spre aprobare şi înaintarea la D.G.M.O., împreună cu chitanţele justificative.

    D. Pe linia multiplicare:
    a) tipăreşte imprimate necesare structurilor Academiei;
    b) tipăreşte lucrări pe hârtie şi carton;
    c) multiplică documentele necesare pentru desfăşurarea examenelor;
    d) multiplică documentele care conţin informaţii clasificate, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;
    e) aplică normele procedurale de protecţie fizică a documentelor clasificate;
    f) asigură confidenţialitatea informaţiilor clasificate/ neclasificate din documentele cu care lucrează;
    g) gestionează evidenţa lucrărilor efectuate la punctul de multiplicare;
    h) face propuneri corespunzătoare în vederea asigurării bunei funcţionări a compartimentului.
    PARAGRAFUL 2 Serviciul Management Operaţional şi Securitate Sedii
    ART. 53
    Serviciul management operaţional şi securitate sedii are ca atribuţii principale: asigurarea creşterii capacităţii operaţionale a Academiei şi a suportului informaţional-decizional prin planificarea şi desfăşurarea activităţilor de mobilizare şi situaţii de urgenţă; asigurarea continuităţii în desfăşurarea activităţilor specifice în timpul şi în afara programului de lucru prin organizarea serviciului de permanenţă; asigurarea pazei şi protecţiei Academiei, inclusiv prin intermediul sistemului de supraveghere video, şi are în componenţă:
    a) Compartimentul mobilizare;
    b) Compartimentul personal de serviciu, care are în componenţă şi Compartimentul locaţia Olteniţei;
    c) Compartimentul control acces şi supraveghere care are în componenţă Compartimentul control acces locaţia Băneasa, Compartimentul control acces locaţia Morarilor, Compartimentul control acces şi supraveghere locaţia Vălenii de Munte şi Compartimentul control acces şi supraveghere locaţia Olteniţei.


    ART. 54
    Compartimentul mobilizare are următoarele atribuţii specifice:
    a) gestionează activităţile operaţionale executate independent, respectiv exerciţiile şi antrenamentele derulate pentru verificarea capacităţii operaţionale ale Academiei;
    b) întocmeşte, actualizează şi gestionează documentele specifice domeniului de activitate;
    c) coordonează activitatea de pregătire a Academiei pentru trecerea la stările excepţionale şi creşterea capacităţii operaţionale a Academiei în situaţii deosebite;
    d) întocmeşte în faza de proiect, actualizează şi face propuneri de modificare a tabelei de înzestrare cu armament, mijloace tehnice şi materiale necesare Academiei;
    e) întocmeşte documentele şi asigură organizarea formaţiunilor de studenţi şi a cadrelor pentru executarea unor misiuni ordonate;
    f) întocmeşte şi transmite la D.G.M.O., semestrial, situaţia privind necesarul şi existentul cu armament, muniţii, mijloace tehnice şi materiale, potrivit prevederilor tabelei de înzestrare proprii;
    g) organizează constituirea şi intrarea în funcţiune a grupei operative în situaţii deosebite;
    h) organizează şi actualizează sistemul de înştiinţare şi aducere a personalului la alertă;
    i) organizează activităţile privind întocmirea şi înmânarea livretelor militare poliţiştilor care au încetat raporturile de serviciu;
    j) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;
    k) organizează şi desfăşoară, împreună cu structurile de suport logistic, activităţile în domeniul protecţiei civile, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.


    ART. 55
    Compartimentul personal de serviciu are următoarele atribuţii specifice:
    a) organizează, îndrumă, controlează şi ţine evidenţa categoriilor de personal din serviciul de permanenţă în Academie;
    b) asigură măsurile de pază şi protecţie a Drapelului Academiei;
    c) gestionează armamentul, muniţia şi materialele de la dispecerat;
    d) coordonează personalul din serviciul de permanenţă asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor şi verifică modul de respectare a ordinii interioare în Academie;
    e) îl informează, de îndată, pe comandantul (rectorul) Academiei despre evenimentele deosebite produse în incinta Academiei sau la celelalte sedii, luând toate măsurile ce se impun, potrivit reglementărilor în vigoare;
    f) pune în aplicare documentele aprobate, în cazul producerii unor evenimente deosebite;
    g) distribuie, la ordin, armamentul şi muniţia din dotarea individuală a personalului Academiei;
    h) verifică funcţionarea permanentă a sistemului de alertare şi de comunicaţii între dispecerat şi structurile M.A.I.;
    i) ia măsuri pentru evacuarea Drapelului Academiei, a documentelor, muniţiei, armamentului, tehnicii şi a altor materiale de la dispecerat, în caz de incendiu sau dezastre;
    j) controlează modul în care se desfăşoară accesul persoanelor şi autovehiculelor în instituţie, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.


    ART. 56
    Compartimentul control acces şi supraveghere are următoarele atribuţii specifice:
    a) întocmeşte şi actualizează documentele care reglementează activitatea de pază, protecţie şi control acces la obiectivele Academiei;
    b) organizează şi desfăşoară activitatea de pază, protecţie şi control acces în incinta Academiei, în conformitate cu dispoziţiile legale şi cu documentele aprobate în acest sens.    PARAGRAFUL 3 Serviciul cooperare universitară şi relaţii publice
    ART. 57
    Serviciul cooperare universitară şi relaţii publice are ca atribuţii principale gestionarea problematicii în domeniul relaţiilor internaţionale, a relaţiilor instituţionale cu reprezentanţii mass-media, precum şi transpunerea în practică a politicii de transparenţă instituţională, prin informaţiile de interes public deţinute de către Academie, şi are în componenţă:
    a) Compartimentul cooperare universitară;
    b) Compartimentul relaţii publice.


    ART. 58
    (1) Compartimentul cooperare universitară are următoarele atribuţii specifice:
    a) asigură şi coordonează activităţile de cooperare instituţională ale Academiei pe plan intern şi internaţional cu instituţii similare, în baza angajamentelor asumate de către M.A.I./Academie, potrivit reglementărilor în vigoare;
    b) asigură participarea Academiei în cadrul consorţiilor universitare de profil;
    c) coordonează organizarea conferinţelor ştiinţifice sau profesionale ale Academiei;
    d) asigură popularizarea la nivelul instituţiei a rezultatelor deosebite obţinute şi a bunelor practici în cadrul mobilităţilor organizate la nivel naţional şi internaţional;
    e) asigură organizarea şi desfăşurarea activităţilor de relaţii internaţionale ale Academiei;
    f) elaborează proiectul planului de relaţii internaţionale şi afaceri europene al Academiei, pe baza propunerilor de activităţi, întocmite conform dispoziţiilor în vigoare;
    g) asigură însoţirea delegaţiilor Academiei cu ocazia deplasărilor în străinătate, dacă se impune;
    h) primeşte şi însoţeşte delegaţiile din străinătate care vizitează Academia;
    i) întocmeşte documentele necesare deplasării delegaţiilor Academiei în străinătate, precum şi primirii de delegaţii străine în Academie (note privind participarea, note privind organizarea activităţilor etc.), precum şi rapoartele privind rezultatele activităţilor de relaţii internaţionale;
    j) întocmeşte proiectul de dispoziţie de zi pe unitate a comandantului (rectorului) privind personalul care se deplasează în străinătate;
    k) realizează traducerea corespondenţei primite/transmise în cadrul activităţilor de relaţii internaţionale;
    l) transmite D.G.A.E.S.R.I., la cerere, documentarul sintetic cu privire la acţiunile de relaţii internaţionale în care a fost implicată Academia, precum şi modul cum evoluează relaţiile de cooperare externă pe domeniul de activitate al Academiei;
    m) îndeplineşte, la nivelul Academiei, rolul de punct focal pentru experţii naţionali detaşaţi, în conformitate cu Normele metodologice pentru stabilirea atribuţiilor structurilor Ministerului Afacerilor Interne în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 105/2012 privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 8/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    n) derulează activităţi în sprijinul compartimentului specializat în domeniul achiziţiilor publice, potrivit competenţelor, prin întocmirea de referate de necesitate, specificaţii tehnice etc., cu privire la produse, servicii sau lucrări, asigurând inclusiv derularea contractului de achiziţii publice.

    (2) Compartimentul relaţii publice are următoarele atribuţii specifice:
    a) răspunde de planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii de informare şi relaţii publice, comunicare internă şi campanii media, gestionarea imaginii publice a Academiei, asigurarea relaţionării cu mass-media din ţară şi din străinătate, cu societatea civilă;
    b) implementează documentele programatice de comunicare ale M.A.I. şi elaborează propriile documente de planificare;
    c) asigură politica de transparenţă la nivelul instituţiei;
    d) asigură stabilirea şi permanentizarea unor relaţii amiabile, bazate pe principiile echidistanţei şi transparenţei, cu reprezentanţii mass-media;
    e) monitorizează modul de prezentare a activităţii Academiei de către presa scrisă şi audiovizuală şi prezintă comandantului (rectorului) Academiei modalităţi de reacţie la materialele apărute în presă despre instituţie;
    f) elaborează şi difuzează comunicate de presă sau alte materiale de presă privind activitatea Academiei, opiniei publice şi implicit mass-mediei;
    g) pune la dispoziţia mijloacelor de informare în masă, a diferitelor instituţii, organizaţii sau a cetăţenilor, în mod oportun şi complet, informaţiile de interes public, cu respectarea cadrului legal;
    h) sprijină jurnaliştii în documentare cu materiale destinate publicităţii, pe probleme specifice, şi asigură participarea acestora la activităţile cu impact mediatic organizate la nivelul Academiei;
    i) oferă sprijin de specialitate reprezentanţilor Academiei cu ocazia acordării unor interviuri sau declaraţii de presă;
    j) asigură acreditarea jurnaliştilor pe lângă instituţie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) avizează şi solicită publicarea pe site-ul Academiei a tuturor informaţiilor de interes public, potrivit legii;
    l) propune, organizează, coordonează şi participă la evenimente/acţiuni de relaţii publice, în scopul promovării activităţii Academiei;
    m) gestionează solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    n) asigură participarea cadrelor şi studenţilor Academiei la activităţile organizate de Centrul cultural al M.A.I. şi la alte activităţi cultural-artistice;
    o) asigură participarea cadrelor şi studenţilor Academiei la activităţi de promovare a ofertei educaţionale la târguri, festivaluri şi alte evenimente de promovare;
    p) gestionează apelurile umanitare la nivelul instituţiei;
    q) realizează calendarul activităţilor de relaţii publice desfăşurate la nivelul Academiei;
    r) gestionează şi administrează conturile pe reţelele sociale realizate la nivelul Academiei, în scopul promovării imaginii instituţionale;
    s) realizează, la cerere, raportări către eşalonul superior cu privire la activitatea desfăşurată.    PARAGRAFUL 4 Compartimentul structura de securitate/CSTIC
    ART. 59
    Compartimentul structura de securitate/CSTIC este subordonat nemijlocit unui prorector/locţiitor al comandantului (rectorului), anume desemnat de către comandant (rector), şi are următoarele atribuţii:
    a) pune în aplicare şi verifică respectarea prevederilor legale privind protecţia informaţiilor clasificate, elaborează şi supune aprobării conducerii Academiei normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării Direcţiei generale de protecţie internă din cadrul M.A.I., denumită în continuare D.G.P.I., iar după aprobare asigură implementarea acestuia;
    c) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în toate componentele acesteia;
    d) asigură relaţionarea cu D.G.P.I. pe linia protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;
    f) consiliază conducerea Academiei în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
    g) informează conducerea Academiei despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
    h) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;
    i) organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;
    j) asigură păstrarea şi organizează ţinerea evidenţei certificatelor/autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
    k) actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate/autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate, potrivit legii;
    l) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de Academie, pe clase şi niveluri de secretizare;
    m) prezintă comandatului (rectorului) Academiei propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;
    n) efectuează, cu aprobarea conducerii Academiei, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;
    o) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    p) implementează metodele, mijloacele şi măsurile necesare protecţiei informaţiilor în format electronic;
    q) asigură exploatarea operaţională a Sistemului de prelucrare automată a datelor, denumit în continuare SPAD, şi a Reţelei de transmisii de date - Sistem informatic şi de comunicaţii, denumită în continuare RTD-SIC, în condiţii de securitate;
    r) coordonează cooperarea dintre unitatea deţinătoare a SPAD sau RTD-SIC şi D.G.P.I. atunci când:
    1. se planifică dezvoltarea sau achiziţia de SPAD sau RTD;
    2. se propun schimbări ale unei configuraţii de sistem existente;
    3. se propune conectarea unui SPAD sau a unei RTD-SIC cu un alt SPAD sau o altă RTD-SIC;
    4. se propun schimbări ale modului de operare de securitate al SPAD sau RTD-SIC;
    5. se propun schimbări în programele existente sau utilizarea de noi programe pentru optimizarea securităţii SPAD sau RTD-SIC;
    6. se iniţiază proceduri de modificare a nivelului de clasificare a SPAD şi RTD-SIC care au fost deja acreditate;
    7. se planifică sau se propune întreprinderea de activităţi referitoare la îmbunătăţirea securităţii SPAD sau RTD-SIC deja acreditate;

    s) asigură implementarea măsurilor de securitate şi protecţia criptografică ale SPAD sau RTD-SIC;
    t) stabileşte, cu aprobarea D.G.P.I., standardele şi procedurile de securitate care trebuie respectate de către furnizorii de echipamente pe parcursul dezvoltării, instalării şi testării SPAD şi RTD-SIC şi răspunde pentru justificarea, selecţia, implementarea şi controlul componentelor de securitate, care constituie parte a SPAD şi RTD-SIC;
    u) stabileşte pentru structurile de securitate şi management ale SPAD şi RTD-SIC, încă de la înfiinţare, responsabilităţile pe care le vor exercita pe tot ciclul de viaţă al SPAD şi RTD-SIC respective;
    v) gestionează activitatea de evidenţă a mediilor de stocare din Academie;
    w) asigură îndeplinirea responsabilităţilor Centrului tehnic, prevăzute la art. 8 alin. (3) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. S/43/2012.    PARAGRAFUL 5 Compartimentul control intern
    ART. 60
    Compartimentul control intern funcţionează în subordinea comandantului (rectorului) şi are următoarele atribuţii specifice:
    a) desfăşoară activităţi de control în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 138/2016 privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) întocmeşte rapoarte cu constatări, concluzii şi propuneri de măsuri, rezultate în urma activităţilor de control menţionate la lit. a), pe care le prezintă spre aprobare comandantului (rectorului) Academiei, iar după aprobare le transmite structurilor controlate pentru remedierea lipsurilor constatate şi punerea în aplicare a măsurilor dispuse;
    c) urmăreşte modul de implementare a măsurilor dispuse în urma desfăşurării controalelor şi verificărilor şi prezintă concluziile comandantului (rectorului) Academiei;
    d) întocmeşte şi prezintă semestrial comandantului (rectorului) Academiei rapoarte şi sinteze de evaluare specifice domeniului de activitate;
    e) coordonează activitatea de constituire a comisiilor de cercetare administrativă la nivelul Academiei şi efectuează cercetări administrative în vederea stabilirii răspunderii materiale a personalului, în cazurile repartizate spre soluţionare;
    f) asigură reprezentarea Academiei, în limitele mandatului acordat, la seminare/conferinţe/întâlniri/grupuri de lucru organizate pe probleme specifice activităţii compartimentului;
    g) monitorizează implementarea măsurilor de optimizare a rezultatelor şi de remediere a aspectelor neconforme în legătură cu activităţile de control intern managerial şi întocmeşte situaţii centralizatoare anuale;
    h) monitorizează şi îndrumă metodologic implementarea/ dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul instituţiei, consiliind conducerea Academiei în legătură cu aceste aspecte;
    i) desfăşoară activităţi de verificare şi soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor îndreptate împotriva personalului Academiei, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 33/2020 privind activităţile de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare;
    j) desfăşoară activităţi de cercetare prealabilă, în vederea stabilirii existenţei/inexistenţei unor abateri disciplinare cu privire la faptele săvârşite de personalul Academiei;
    k) sesizează unităţile de parchet competente cu privire la fapte cu caracter penal descoperite pe timpul desfăşurării activităţilor de control şi verificare, conform Codului de procedură penală;
    l) desfăşoară activităţi de verificare, analiză şi informare în baza dispoziţiilor/ordinelor comandantului (rectorului) Academiei.    PARAGRAFUL 6 Serviciul management resurse umane
    ART. 61
    Serviciul management resurse umane are ca atribuţii principale: aplicarea politicii de resurse umane a M.A.I. pentru gestionarea, în condiţii de eficienţă şi eficacitate, a activităţilor de recrutare, selecţie, încadrare şi evaluare a personalului şi a activităţilor de prevenire a riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor la locul de muncă; coordonarea generală a activităţilor de pregătire continuă a personalului Academiei; asigurarea şi desfăşurarea activităţilor de management organizatoric la nivelul Academiei şi are în componenţă:
    a) Biroul încadrări, verificări, atestare didactică şi perfecţionarea pregătirii personalului;
    b) Compartimentul organizare şi gestiune resurse umane;
    c) Compartimentul evidenţă studenţi;
    d) Compartimentul securitate şi sănătate în muncă.


    ART. 62
    Biroul încadrări, verificări, atestare didactică şi perfecţionarea pregătirii personalului are următoarele atribuţii specifice:
    a) identifică nevoile de personal, actuale şi de perspectivă şi prezintă conducerii Academiei propuneri pentru încadrarea posturilor vacante;
    b) desfăşoară activităţile specifice privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante care se desfăşoară la nivelul Academiei şi asigură secretariatul comisiilor de concurs/comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, potrivit prevederilor legale;
    c) întocmeşte proiectele de acte administrative privind naşterea, modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu/muncă, precum şi acordarea drepturilor de personal pentru personalul aflat în competenţa comandantului (rectorului) Academiei;
    d) desfăşoară activităţile specifice pentru cunoaşterea/ actualizarea cunoaşterii personalului, conform actelor normative în vigoare;
    e) organizează, coordonează şi monitorizează activitatea de formare profesională continuă a personalului Academiei;
    f) organizează, coordonează şi monitorizează participarea personalului la cursuri şi ţine evidenţa personalului care urmează diferite forme de pregătire;
    g) organizează şi ţine evidenţa activităţilor de tutelă profesională;
    h) întocmeşte contractele pentru cadrele didactice titulare şi asociate, precum şi pentru specialiştii care desfăşoară activităţi didactice remunerate în regim de plată cu ora;
    i) întocmeşte documentaţia necesară pentru acordarea compensaţiei pentru chirie poliţiştilor şi cadrelor militare;
    j) întocmeşte proiectele de acte administrative pentru declanşarea procedurilor disciplinare, pentru personalul din competenţa comandantului (rectorului) Academiei;
    k) întocmeşte raportări şi situaţii statistice specifice activităţii biroului.


    ART. 63
    Compartimentul organizare şi gestiune resurse umane are următoarele atribuţii specifice:
    a) elaborează ordinul comandantului (rectorului) Academiei privind propunerile de modificări în statul de organizare, potrivit cadrului normativ incident;
    b) întocmeşte propunerile de modificare a numărului de posturi, pe tipuri şi categorii de funcţii, repartizat Academiei şi le transmite, spre avizare, D.G.M.R.U.;
    c) elaborează documentaţia specifică efectuării de modificări organizatorice şi o transmite spre avizare structurilor M.A.I., potrivit legii;
    d) operează în statul de organizare al Academiei, conform reglementărilor în vigoare în domeniu, modificările aprobate şi răspunde de modul de păstrare şi gestionare a acestuia;
    e) elaborează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a Academiei şi îl transmite, spre avizare, D.G.M.R.U., cu respectarea prevederilor legale incidente;
    f) urmăreşte respectarea disciplinei de stat potrivit cadrului normativ incident;
    g) întocmeşte documentele şi asigură organizarea formaţiunilor de studenţi şi a cadrelor pentru executarea unor misiuni ordonate;
    h) întocmeşte documentaţia necesară pentru gestiunea personalului Academiei;
    i) coordonează activitatea de evaluare profesională a personalului din Academie, asigurând instruirea evaluatorilor, centralizarea calificativelor, precum şi întocmirea şi comunicarea concluziilor activităţii către D.G.M.R.U.;
    j) întocmeşte documentaţia privind acordarea gradelor profesionale poliţiştilor/avansarea în gradul următor a cadrelor militare;
    k) eliberează/retrage documentele de legitimare pentru personalul instituţiei şi asigură evidenţa acestora, conform reglementărilor în vigoare;
    l) operează în documentele de evidenţă modificările survenite în activitatea profesională şi starea civilă a personalului Academiei;
    m) întocmeşte dosarele de pensionare pentru poliţiştii şi cadrele militare din Academie şi le înaintează instituţiilor competente;
    n) întocmeşte dosarele de rezervist pentru personalul Academiei şi le înaintează centrelor militare teritoriale;
    o) ţine evidenţa nominală a personalului trecut în rezervă sau în retragere;
    p) răspunde de implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi de interese;
    q) asigură instruirea, consultanţa şi ţine evidenţa personalului care participă la activitatea de monitorizare şi informare pe linia prevenirii şi combaterii corupţiei;
    r) îndeplineşte atribuţii în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
    s) prelucrează statistic indicatorii activităţii de analiză şi sinteză, prin exploatarea sistemului informatic e-Management resurse umane;
    t) eliberează documente pe linie de personal, conform legislaţiei în vigoare, la cererea personalului propriu şi a altor instituţii;
    u) soluţionează petiţii/solicitări care fac obiectul activităţii compartimentului.


    ART. 64
    Compartimentul evidenţă studenţi are următoarele atribuţii specifice:
    a) gestionează dosarele personale ale studenţilor de la programele de studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă şi frecvenţă redusă, şi de masterat profesional pentru formarea ofiţerilor/ofiţerilor de poliţie;
    b) coordonează şi gestionează activitatea de încheiere a angajamentelor pentru studenţii înmatriculaţi la programele de studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă, şi de masterat profesional pentru formarea ofiţerilor/ofiţerilor de poliţie;
    c) comunică centrelor militare judeţene numele studenţilor care îndeplinesc serviciul militar activ, pentru luarea în evidenţă a acestora;
    d) coordonează activitatea completării, de către absolvenţi, a formularelor jurământului de credinţă al poliţistului/jurământului militar;
    e) pune la dispoziţia unităţilor beneficiare datele şi informaţiile necesare pentru acordarea gradelor profesionale/militare şi repartizarea absolvenţilor;
    f) expediază dosarele personale ale absolvenţilor la unităţile la care aceştia au fost repartizaţi;
    g) desfăşoară activităţi pe linie de resurse umane în cadrul concursului de admitere la programele de studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă şi frecvenţă redusă, şi de masterat profesional pentru formarea ofiţerilor/ofiţerilor de poliţie organizate de facultăţile Academiei;
    h) gestionează fişele de lichidare pentru studenţii exmatriculaţi, iar în situaţia în care exmatricularea este cu suportarea cheltuielilor de şcolarizare, întocmeşte referatul/ proiectul pentru dispoziţia/ordinul de zi pe unitate a/al comandantului (rectorului) prin care se constituie comisia care va stabili cuantumul acestora;
    i) eliberează, la cerere, adeverinţe care atestă calitatea de student al Academiei la programele de studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă şi frecvenţă redusă, şi de master profesional pentru formarea ofiţerilor/ofiţerilor de poliţie;
    j) soluţionează petiţii/solicitări care fac obiectul activităţii compartimentului.


    ART. 65
    Compartimentul securitate şi sănătate în muncă are următoarele atribuţii specifice:
    a) asigură identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
    b) elaborează, îndeplineşte, monitorizează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă;
    c) elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de sănătate şi securitate în muncă, aprobate de către comandantul (rectorul) Academiei;
    d) propune comandantului (rectorului) Academiei atribuţiile şi răspunderile în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă ce revin personalului, care se consemnează în fişa postului;
    e) verifică însuşirea şi aplicarea de către întreg personalul a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce revin în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă stabilite prin fişa postului;
    f) elaborează tematici pentru toate fazele de instruire, stabileşte periodicitatea instruirii şi verifică însuşirea şi aplicarea de către întregul personal a informaţiilor primite;
    g) elaborează programul de instruire-testare la nivelul Academiei;
    h) ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific;
    i) stabileşte zonele care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabileşte tipul de semnalizare necesar şi amplasarea marcajelor, conform prevederilor legale în vigoare;
    j) ţine evidenţa meseriilor şi profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
    k) ţine evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau controlul psihologic periodic;
    l) monitorizează funcţionarea sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;
    m) verifică starea de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;
    n) efectuează controale interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a comandantului (rectorului) Academiei asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;
    o) întocmeşte rapoarte şi/sau liste prevăzute de actele normative în vigoare care reglementează sănătatea şi securitatea în muncă, inclusiv cele referitoare la azbest, vibraţii, zgomot şi şantiere temporare şi mobile;
    p) verifică evidenţa echipamentelor de muncă şi urmăreşte ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie executate de persoane competente, conform prevederilor actelor normative în vigoare privind cerinţele minime de sănătate şi securitate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
    q) identifică echipamentele individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din Academie şi întocmeşte necesarul de dotare a personalului cu echipament individual de protecţie;
    r) urmăreşte modul de întreţinere, manipulare şi depozitare adecvată a echipamentelor individuale de protecţie şi al înlocuirii lor la termenele stabilite;
    s) participă la cercetarea evenimentelor conform competenţelor;
    t) urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
    u) colaborează cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora şi cu medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
    v) colaborează cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/ serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă;
    w) propune sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi atribuţiilor în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă;
    x) propune clauze privind sănătatea şi securitatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;
    y) controlează evidenţa echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/urmărirea ca verificările şi/sau încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate la timp şi de către persoane competente, potrivit prevederilor legale privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc cauzat de atmosferele explozive;
    z) elaborează şi înaintează la D.G.M.R.U., anual şi la solicitare, rapoarte scrise privind activitatea de sănătate şi securitate în muncă desfăşurată la nivelul Academiei, acţiunile întreprinse, eficienţa măsurilor adoptate, precum şi propuneri pentru planul anual de prevenire şi protecţie;
    aa) aplică prevederile legale privind securitatea şi protecţia maternităţii la locul de muncă;
    bb) propune comandantului (rectorului) Academiei desfăşurarea alegerilor pentru reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor;
    cc) efectuează instruirea introductiv-generală a personalului Academiei;
    dd) derulează activităţi în sprijinul compartimentului specializat în domeniul achiziţiilor publice, potrivit competenţelor, prin întocmirea de referate de necesitate, specificaţii tehnice etc. cu privire la produse, servicii sau lucrări, asigurând inclusiv derularea contractului de achiziţii publice;
    ee) ţine evidenţa accidentelor de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    ff) completează fişele de identificare a factorilor de risc profesional pentru tot personalul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    gg) ţine evidenţa fişelor de instruire individuală privind securitatea şi sănătatea în muncă;    PARAGRAFUL 7 Serviciul juridic şi contencios
    ART. 66
    Serviciul juridic şi contencios are ca atribuţii principale gestionarea şi asigurarea problematicii legalităţii actelor emise/semnate de persoanele competente potrivit legii, legalităţii contractelor şi actelor care angajează patrimonial Academia, reprezentării şi apărării intereselor Academiei în faţa instanţelor de judecată şi a altor organe cu atribuţii jurisdicţionale şi are în componenţă:
    a) Compartimentul contencios;
    b) Compartimentul avizare-contractare.


    ART. 67
    Compartimentul contencios are următoarele atribuţii specifice:
    a) desfăşoară activităţile necesare reprezentării şi apărării drepturilor şi intereselor legitime ale Academiei în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, precum şi în raporturile cu autorităţile publice, instituţii şi cu orice persoane fizice sau juridice, române sau străine;
    b) reprezintă şi apără interesele Academiei în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, precum şi în raporturile cu persoanele juridice şi fizice, în cauzele în care instituţia poate fi angajată în nume propriu; în acest scop, întocmeşte cereri de sesizare, întâmpinări, note de şedinţă, concluzii scrise, precum şi cereri pentru exercitarea căilor de atac, asigurând, potrivit legii, motivarea lor temeinică;
    c) la cererea Direcţiei generale juridice a M.A.I., formulează cereri de intervenţie în interesul M.A.I., în cauze având ca obiect solicitări de anulare/suspendare sau modificare a unor acte administrative în cuprinsul cărora sunt prevăzute obligaţii în sarcina Academiei;
    d) îndeplineşte orice act procedural necesar obţinerii titlurilor executorii în procesele în care Academia a figurat ca parte, pe care le trimite structurilor competente din cadrul Academiei pentru punerea acestora în executare, potrivit legii;
    e) elaborează puncte de vedere privitoare la interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale şi acordă asistenţă şi consultaţii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu;
    f) îndeplineşte, la nivelul Academiei, atribuţiile prevăzute în Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 107/2017 privind asistenţa juridică în Ministerul Afacerilor Interne şi în unităţile, instituţiile şi structurile din subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) completează registre/registre electronice privind cauzele în care Academia este parte, în condiţiile legii;
    h) prelucrează automat datele şi valorifică informaţiile prin proceduri informatice, în condiţiile legii.


    ART. 68
    Compartimentul avizare-contractare are următoarele atribuţii specifice:
    a) avizează pentru legalitate actele administrative cu caracter normativ sau individual emise de conducerea Academiei, potrivit competenţei, precum şi actele care pot angaja răspunderea patrimonială a instituţiei;
    b) participă la negocierea sau avizarea, în condiţiile legii, a contractelor şi actelor încheiate de Academie potrivit competenţelor stabilite, care angajează răspunderea sa juridică;
    c) urmăreşte modul de aplicare a normelor juridice în activitatea Academiei şi face propuneri pentru perfecţionarea activităţii;
    d) elaborează proiecte de acte normative în domeniile de competenţă ale Academiei, cu consultarea celorlalte structuri ale instituţiei;
    e) formulează observaţii şi propuneri motivate la proiectele de acte normative asupra cărora a fost consultată Academia şi face propuneri de perfecţionare a cadrului normativ incident;
    f) avizează actele expres menţionate de prevederile legale aplicabile învăţământului superior;
    g) participă, prin personalul anume desemnat, în cazuri temeinic justificate, în comisiile de achiziţie publică sau la negocierea proiectelor de contracte;
    h) analizează şi propune avizarea pentru legalitate a proiectelor de contracte, înţelegeri, precum şi a actelor juridice care angajează răspunderea juridică a Academiei;
    i) analizează şi verifică propunerile privind darea la scădere a sumelor reprezentând pagube produse Academiei, pentru care nu se poate angaja răspunderea materială a personalului Academiei;
    j) verifică şi propune avizarea pentru legalitate a solicitărilor de scoatere din funcţiune, valorificare şi casare a bunurilor din dotarea Academiei;
    k) analizează documentaţiile de transfer de bunuri către sau de la Academie şi propune avizarea pentru legalitate a acestora;
    l) elaborează puncte de vedere referitoare la interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale şi acordă asistenţă şi consultaţii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu, potrivit competenţei;
    m) avizează pentru legalitate contractele de studii universitare de licenţă şi de masterat;
    n) completează registre/evidenţe privind contractele/ comenzile de achiziţie analizate;
    o) îndeplineşte, la nivelul Academiei, atribuţiile prevăzute în Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 107/2017 privind asistenţa juridică în Ministerul Afacerilor Interne şi în unităţile, instituţiile şi structurile din subordinea acestuia;
    p) completează registre/registre electronice privind cauzele în care Academia este parte, în condiţiile legii;
    q) prelucrează automat datele şi valorifică informaţiile prin proceduri informatice, în condiţiile legii.    PARAGRAFUL 8 Financiar
    ART. 69
    Structura Financiar are ca atribuţii principale: asigurarea finanţării activităţilor desfăşurate la nivelul Academiei, drepturilor băneşti cuvenite personalului Academiei şi acţiunilor logistice, conform bugetului anual de venituri şi cheltuieli aprobat, precum şi vizarea pentru control financiar preventiv propriu a documentelor care se supun vizei, conform legislaţiei în vigoare, şi are în componenţă:
    a) Biroul buget-salarizare;
    b) Biroul contabilitate generală şi control preventiv.


    ART. 70
    Biroul buget-salarizare are, potrivit reglementărilor în vigoare, următoarele atribuţii specifice:
    a) întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli pe surse de finanţare şi urmăreşte încadrarea cheltuielilor în prevederile acestuia;
    b) comunică structurilor de specialitate din Academie bugetele aprobate pe fiecare sursă de finanţare;
    c) întocmeşte şi înaintează la Direcţia generală financiară situaţia privind limitele lunare de credite de angajament şi credite bugetare, precum şi cererea lunară de credite, în vederea asigurării fondurilor financiare necesare desfăşurării activităţii Academiei pe baza solicitărilor/propunerilor compartimentelor de specialitate din cadrul Academiei;
    d) întocmeşte şi transmite în sistemul naţional de raportare - Forexebug, Direcţiei generale financiare din cadrul M.A.I. şi/sau Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, după caz, următoarele raportări: Anexa nr. 30 „Plăţi restante şi situaţia numărului de posturi“, execuţia bugetelor instituţiilor publice pe surse de finanţare pe formularele „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri“ şi „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli“, situaţia privind monitorizarea numărului de posturi şi a cheltuielilor de personal, respectiv situaţia privind execuţia cheltuielilor de personal, conform prevederilor legale în vigoare, situaţia soldurilor la finele lunii, declaraţiile fiscale lunare (D100, D112), bugetul individual, la solicitarea conducerii Academiei, Direcţiei generale financiare, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Trezoreriei Statului, autorităţii de management, Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I., terţilor, altor instituţii bancare sau a altor instituţii publice.
    e) participă conform competenţelor la întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale;
    f) organizează, conduce, coordonează, verifică şi efectuează activităţi de control în ceea ce priveşte ţinerea la zi a evidenţei contabile şi extracontabile;
    g) înregistrează în programul de contabilitate operaţiunile economice efectuate de Academie pentru proiectele/programele derulate prin fonduri externe nerambursabile [Frontex, Erasmus, Programul operaţional regional (POR) etc.], Planul naţional de redresare şi rezilienţă, cercetare, precum şi din alte surse de finanţare;
    h) participă în cadrul comisiilor organizate la nivelul Academiei la procedurile de achiziţii şi cercetare administrativă;
    i) exercită control financiar preventiv propriu asupra tuturor operaţiunilor supuse acestui control, conform reglementărilor legale din domeniu;
    j) primeşte solicitări, atât din cadrul Academiei, cât şi de la alte structuri M.A.I., pentru stabilirea cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării, solicită compartimentelor de specialitate din cadrul Academiei bazele de calcul pentru cheltuielile de întreţinere pe timpul şcolarizării, calculează contravaloarea soldelor şi burselor achitate foştilor studenţi care nu respectă angajamentele încheiate cu M.A.I., centralizează şi comunică solicitantului contravaloarea cheltuielilor de şcolarizare;
    k) dispune măsuri de constituire şi actualizare a garanţiilor materiale pentru persoanele care gestionează bunuri;
    l) urmăreşte, verifică şi soluţionează corespondenţa primită pe linie de specialitate;
    m) elaborează lucrări de analiză şi sinteză, adrese, note, informări solicitate de conducerea M.A.I. şi a Academiei şi de alte instituţii, precum şi referate pentru dispoziţia de zi pe unitate a comandantului (rectorului), necesare bunei desfăşurări a activităţii biroului;
    n) monitorizează constant reglementările şi instrucţiunile nou-apărute în domeniul propriu de activitate, în vederea aplicării lor şi, după caz, informează întregul personal al Academiei;
    o) întocmeşte şi actualizează procedurile privind activitatea financiară;
    p) urmăreşte rezolvarea litigiilor în relaţiile Academiei cu persoane fizice şi juridice, pe linia drepturilor patrimoniale, ia toate măsurile necesare pentru recuperarea debitelor şi a pagubelor, precum şi pentru executarea silită a creanţelor;
    q) organizează, conduce, îndrumă, coordonează, controlează şi verifică activitatea pentru acordarea drepturilor băneşti cuvenite tuturor categoriilor de personal, întocmeşte documentele necesare şi respectă etapele execuţiei bugetare;
    r) întocmeşte şi distribuie adeverinţele de venit anuale, întocmeşte documentele în format electronic pentru instituţia de resort;
    s) asigură întocmirea şi eliberarea, la cerere, a adeverinţelor de venit, pentru asigurări de sănătate, pentru deduceri la impozit, adeverinţe de pensii şi recalculare pensii, conform legislaţiei în vigoare;
    t) reprezintă şi apără interesele instituţiei în relaţia cu instituţiile şi autorităţile publice;
    u) depune şi preia de la trezorerie şi de la alte instituţii bancare documentele specifice;
    v) întocmeşte şi transmite în sistemul naţional de raportare - Forexebug bugetul şi angajamentele bugetare;
    w) achită facturile pentru bunurile achiziţionate, serviciile prestate şi lucrările realizate, cu respectarea prevederilor privind întocmirea şi circulaţia documentelor justificative, a încadrării acestora în limitele bugetare, precum şi a fazelor execuţiei bugetare;
    x) urmăreşte modul de derulare a contractelor economice şi a altor angajamente legale din punct de vedere financiar;
    y) întocmeşte bazele de calcul privind drepturile de cazare, diurnă, transport şi cheltuieli neprevăzute pentru personalul care se deplasează în ţară sau în străinătate şi verifică bazele de calcul privind activităţile de protocol;
    z) efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi în baza documentelor emise de structurile de specialitate din cadrul Academiei, organizează şi verifică activitatea de încasări şi plăţi cu sau fără numerar şi de păstrare a numerarului şi a altor valori;
    aa) întocmeşte registrul de casă în baza documentelor justificative;
    bb) aplică, la nivelul structurii, normele legale în vigoare care au ca obiect de reglementare protecţia informaţiilor clasificate;
    cc) coordonează activităţi legate de încasarea, evidenţa, depunerea şi virarea veniturilor instituţiei, precum şi de cheltuire conform prevederilor legale;
    dd) asigură arhivarea şi păstrarea în condiţii de siguranţă a documentelor şi actelor justificative specifice activităţii desfăşurate în cadrul biroului, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
    ee) utilizează, în exercitarea atribuţiilor, date cu caracter personal, cu respectarea legislaţiei pe linia asigurării protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
    ff) gestionează componenta de management financiar pentru proiectele derulate prin fonduri externe nerambursabile, Planul naţional de redresare şi rezilienţă, cercetare şi/sau alte programe/proiecte, urmărind efectuarea tuturor plăţilor, ţine evidenţa strictă a documentelor şi transmite datele legate de finanţare către agenţiile de implementare,
    gg) asigură legătura permanentă cu direcţiile de specialitate din M.A.I. şi cu instituţiile publice abilitate.


    ART. 71
    Biroul contabilitate generală şi control preventiv are, potrivit reglementărilor în vigoare, următoarele atribuţii specifice:
    a) întocmeşte şi transmite în sistemul naţional de raportare - Forexebug şi/sau Direcţiei generale financiare din cadrul M.A.I. următoarele raportări: indicatorii din bilanţ, situaţia financiară trimestrială, situaţia financiară anuală, execuţia bugetară efectuată prin conturile deschise la instituţii de credit/Contul de execuţie non-trezor, balanţa deschisă luna 12 şi balanţa de verificare, la solicitarea conducerii Academiei, Direcţiei generale financiare, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Trezoreriei Statului, autorităţii de management, Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I., terţilor, altor instituţii bancare sau a altor instituţii publice;
    b) organizează, conduce, coordonează şi verifică ţinerea la zi a evidenţei contabile a patrimoniului, cu asigurarea înregistrării corecte a operaţiunilor privind plăţile şi cheltuielile;
    c) ia toate măsurile necesare pentru recuperarea debitelor şi a pagubelor, precum şi pentru executarea silită a creanţelor;
    d) înregistrează în evidenţa contabilă garanţiile materiale pentru persoanele care gestionează bunuri;
    e) centralizează şi raportează stadiul de îndeplinire a contractelor economice şi a altor angajamente legale;
    f) verifică lunar balanţa de verificare contabilă analitică şi sintetică, verifică corelaţiile conturilor corespondente, verifică egalităţile dintre total sume din balanţă şi total sume din registrul-jurnal;
    g) desfăşoară activităţi legate de evidenţa şi virarea veniturilor instituţiei;
    h) participă în cadrul comisiilor organizate la nivelul Academiei pentru derularea procedurilor de achiziţii şi comisiilor de cercetare administrativă;
    i) desfăşoară activităţi legate de evidenţa contabilă a veniturilor instituţiei, pe feluri de venituri, după natura sau sursa lor, după caz, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare şi a cheltuielilor instituţiei, pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinaţia lor, după caz;
    j) ţine evidenţa contabilă pentru conturile în afara bilanţului;
    k) urmăreşte, verifică şi soluţionează corespondenţa primită pe linie de specialitate;
    l) elaborează lucrări de analiză şi sinteză, adrese, note, informări solicitate de conducerea M.A.I. şi a Academiei şi de alte instituţii, necesare bunei desfăşurări a activităţii biroului;
    m) monitorizează constant reglementările şi instrucţiunile nou-apărute în domeniul propriu de activitate, în vederea aplicării lor şi, după caz, informează întregul personal al Academiei;
    n) asigură legătura permanentă cu direcţiile de specialitate din M.A.I. şi cu toate instituţiile publice abilitate;
    o) asigură arhivarea şi păstrarea în condiţii de siguranţă a documentelor şi actelor justificative specifice activităţii desfăşurate în cadrul biroului, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
    p) exercită control financiar preventiv propriu asupra tuturor operaţiunilor supuse acestui control, conform reglementărilor legale din domeniu;
    q) înregistrează garanţiile de bună execuţie şi de participare la licitaţii;
    r) urmăreşte modul de derulare a contractelor economice şi a altor angajamente legale din punct de vedere financiar-contabil;
    s) înregistrează în programul de contabilitate scrisorile de garanţie de participare la licitaţii, scrisorile de garanţie de bună execuţie, garanţiile de bună execuţie şi garanţiile de participare la licitaţii;
    t) verifică legalitatea şi regularitatea documentelor justificative de intrare, de consum, de transfer sau de ieşire (facturi, note de recepţie şi constatare diferenţe, bonuri predare transfer restituire, procese-verbale de recepţie, de transfer, de casare, de inventariere etc.) a bunurilor materiale, obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe, atât pentru conturile bilanţiere, cât şi pentru conturile extrabilanţiere;
    u) întocmeşte şi actualizează proceduri privind activitatea de contabilitate;
    v) ţine la zi evidenţa cantitativ-valorică a patrimoniului, cu asigurarea înregistrării corecte a operaţiunilor privind mişcările de materiale din Academie;
    w) organizează, împreună cu Serviciul logistic, activităţile de inventariere generală anuală şi periodică a patrimoniului Academiei şi valorifică rezultatele inventarierii;
    x) exercită controlul asupra evidenţei patrimoniului prin confruntarea lunară a datelor din evidenţa contabilă cu cele din evidenţa tehnic-operativă;
    y) efectuează inventarierea anuală a disponibilităţilor în lei şi valută din casieria unităţii, a disponibilităţilor aflate în conturi la trezorerie sau la bănci, a creanţelor potenţiale înregistrate în afara bilanţului (scrisori de garanţie bancară, contracte de asigurare de tip casco), a creanţelor şi obligaţiilor faţă de terţi şi efectuează activităţile ce revin în sarcina compartimentului financiar-contabil cu ocazia inventarierii;
    z) utilizează, în exercitarea atribuţiilor, date cu caracter personal, cu respectarea legislaţiei pe linia asigurării protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
    aa) organizează şi urmăreşte evidenţa cheltuielilor de capital, având în atenţie obiectivele de investiţii şi lucrările noi, aprobate prin listele de investiţii pe surse de finanţare.    PARAGRAFUL 9 Compartimentul psihologie
    ART. 72
    Compartimentul psihologie este subordonat direct şi nemijlocit comandantului (rectorului) Academiei şi are următoarele atribuţii specifice:
    a) realizează evaluarea psihologică cu ocazia avizării personalului pentru îndeplinirea de sarcini, atribuţii şi misiuni în condiţii de solicitare psihică intensă;
    b) realizează evaluarea psihologică periodică în scopul investigării capacităţii persoanei din punct de vedere psihologic de a-şi desfăşura activitatea în M.A.I., conform statutului profesional;
    c) asigură asistenţa psihologică a beneficiarilor din competenţă, prin efectuarea de evaluări psihologice, intervenţii psihologice primare, precum şi prin programe de profilaxie/ pregătire psihologică;
    d) proiectează şi implementează măsuri de remediere a vulnerabilităţilor psihice identificate în rândul beneficiarilor activităţii de psihologie;
    e) participă, potrivit reglementărilor privind activitatea de resurse umane, în comisiile constituite în vederea analizei posturilor, întocmirii/actualizării fişelor de post;
    f) la solicitare, acordă sprijin de specialitate personalului care participă la activitatea de evaluare a subordonaţilor cu privire la cunoaşterea calităţilor personale şi conduitei individuale ale acestora, precum şi a factorilor psihosociali care au influenţat semnificativ performanţa profesională;
    g) desfăşoară, după caz, activităţi de evaluare psihologică pentru care este abilitat de către Centrul de psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne;
    h) desfăşoară activităţi de diagnoză organizaţională la nivelul componentelor structurale ale Academiei;
    i) asigură şi organizează sistemul de gestiune a datelor specifice la nivelul compartimentului.    PARAGRAFUL 10 Compartimentul relaţii cu publicul
    ART. 73
    Compartimentul relaţii cu publicul funcţionează în subordinea comandantului (rectorului) Academiei şi are următoarele atribuţii specifice:
    a) gestionează activitatea de soluţionare a petiţiilor şi de expediere a răspunsurilor, în termen, către petiţionari;
    b) înaintează petiţiile înregistrate către structurile Academiei, în funcţie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului;
    c) gestionează clasarea şi arhivarea petiţiilor;
    d) răspunde la petiţiile adresate conducerii Academiei, care i-au fost repartizate prin rezoluţie;
    e) raportează despre solicitările de audienţă şi asigură înscrierea acestora în registru.


    PARAGRAFUL 11 Serviciul tehnic
    ART. 74
    Serviciul tehnic are ca atribuţii principale asigurarea mobilităţii mijloacelor de transport, precum şi a condiţiilor necesare privind desfăşurarea activităţilor în domeniul armament-tehnică specială, şi are în componenţă:
    a) Biroul auto;
    b) Compartimentul armament şi tehnică specială.


    ART. 75
    Serviciul tehnic are următoarele atribuţii specifice:
    a) întocmeşte, prezintă spre aprobare şi înaintează lucrările curente şi lucrările cu termen către conducerea Academiei şi/sau eşaloanele superioare;
    b) execută controale ierarhice interne la evidenţele de gestiuni, conform prevederilor legale şi le consemnează în registrul special de evidenţă a acestora;
    c) ţine la zi evidenţa tehnic-operativă a bunurilor materiale de resortul serviciului;
    d) organizează şi desfăşoară activităţi de disponibilizare, scoatere din funcţiune, valorificare şi casare a bunurilor, conform prevederilor legale în vigoare;
    e) răspunde de arhivarea şi predarea la arhiva Academiei a documentelor elaborate în cadrul serviciului şi a corespondenţei;
    f) asigură respectarea regulilor privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate;
    g) derulează activităţi în sprijinul serviciului specializat în domeniul achiziţiilor publice, potrivit competenţelor, prin întocmirea de referate de necesitate, specificaţii tehnice, caiete de sarcini etc., cu privire la produse, servicii sau lucrări, asigurând inclusiv derularea contractului de achiziţii publice;
    h) efectuează controale privind depozitarea, conservarea, întreţinerea, evidenţa şi folosirea raţională a bunurilor materiale;
    i) participă în comisiile de inventariere a bunurilor materiale potrivit normelor legale în vigoare;
    j) întocmeşte nota estimativă pentru programul anual al achiziţiilor publice;
    k) soluţionează, prin structurile din subordine, petiţiile repartizate în acest sens de conducerea unităţii, respectând normele legale în vigoare.


    ART. 76
    Biroul auto are următoarele atribuţii specifice:
    a) planifică şi asigură deplasările vehiculelor din dotare, verifică starea tehnică şi de întreţinere a acestora;
    b) execută misiuni interne şi externe de transport al personalului, studenţilor şi, după caz, cursanţilor;
    c) asigură transportul materialelor necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor instituţiei;
    d) întocmeşte documentele necesare privind introducerea în exploatare a mijloacelor de transport;
    e) întocmeşte dispoziţia zilnică/ordinul de zi pe unitate privind alocarea la drepturi a mijloacelor de transport;
    f) asigură prevenirea accidentelor de circulaţie şi a evenimentelor tehnice, prelucrând cu personalul din subordine regulile de circulaţie pe drumurile publice şi eventualele accidente;
    g) asigură desfăşurarea activităţilor de reparare a vehiculelor, verificarea stării tehnice şi întreţinerea utilajelor, sculelor, materialelor şi pieselor de schimb de resortul auto;
    h) întocmeşte şi înaintează spre avizare şi aprobare referate de necesitate, caiete de sarcini şi specificaţiile tehnice pentru articolele de resortul auto, conform competenţei, răspunde şi urmăreşte modul de derulare a contractelor/comenzilor de achiziţii publice încheiate în domeniul auto;
    i) ţine evidenţa verificărilor/controalelor periodice efectuate de personalul care conduce autovehiculele din dotare, conform reglementărilor în domeniu;
    j) ţine evidenţa exploatării pentru autovehiculele din dotare şi efectuează verificări privind starea tehnică şi de funcţionare a acestora;
    k) efectuează demersurile necesare pentru înregistrarea în sistem „M.A.I.“ a autovehiculelor din dotare, respectiv radierea acestora, conform reglementărilor legale;
    l) efectuează schimbul foilor de parcurs pentru mijloacele de transport din dotare, precum şi analiza lunară a consumului de carburanţi;
    m) efectuează inventarierea trimestrială a carburanţilor, precum şi analiza trimestrială a consumului de carburanţi;
    n) efectuează inventarierea bunurilor de resortul auto, conform normelor legale, la gestiunile de profil;
    o) organizează şi desfăşoară activităţi de disponibilizare, scoatere din funcţiune, valorificare şi casare a bunurilor de resortul auto, conform prevederilor legale în vigoare;
    p) întocmeşte nota estimativă pentru programul anual al achiziţiilor publice, pentru resortul autovehicule;
    q) întocmeşte documente specifice privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor de resortul auto achiziţionate;
    r) întocmeşte documente specifice de mişcare a bunurilor de resortul auto, conform normelor legale;
    s) urmăreşte comportarea în exploatare a autovehiculelor din dotare şi face propuneri pentru perfecţionarea şi modernizarea parcului auto;
    t) ia măsurile necesare pentru încheierea asigurării obligatorii de răspundere civilă a mijloacelor de transport auto din dotare şi de efectuare la termen a inspecţiei tehnice periodice a acestora, conform prevederilor legale, cu excepţia autovehiculelor scoase din funcţiune;
    u) asigură verificarea stării tehnice a autovehiculelor şi nu permite ieşirea în cursă a celor care nu îndeplinesc condiţiile tehnice sau care au depăşit norma pentru efectuarea reviziei tehnice, inspecţiei tehnice periodice sau a schimbului de ulei motor.


    ART. 77
    Compartimentul armament şi tehnică specială are următoarele atribuţii specifice:
    a) asigură păstrarea în condiţii de securitate a armamentului, muniţiilor şi tehnicii speciale din spaţiile Academiei;
    b) asigură desfăşurarea activităţilor de reparare a armamentului şi tehnicii speciale, verificarea stării tehnice şi de întreţinere a bunurilor de resortul armament şi tehnică specială, denumit în continuare A.T.S.;
    c) asigură materialele de resort necesare desfăşurării în bune condiţii a procesului de învăţământ;
    d) asigură personalul de specialitate pentru tragerile executate în poligoane şi tabere de pregătire, precum şi bunurile materiale necesare executării şedinţelor de trageri;
    e) asigură dotarea cu armament individual şi materiale de resortul A.T.S. a personalului Academiei, precum şi a formaţiunilor de studenţi, în conformitate cu tabela de înzestrare şi normele în vigoare;
    f) ţine evidenţa pe serii a tuturor categoriilor de armament aflate în gestiunea Academiei, precum şi evidenţa muniţiei pe loturi şi ani de fabricaţie, inclusiv a rezultatelor analizelor fizico-chimice ale acestora;
    g) execută păstrarea sau conservarea armamentului şi accesoriilor aferente;
    h) execută controale tehnice periodice ale armamentului şi muniţiei aflate în dotarea Academiei;
    i) organizează şi ţine evidenţa tehnic-operativă a bunurilor de resort A.T.S.;
    j) întocmeşte şi înaintează spre avizare şi aprobare referate de necesitate, caiete de sarcini şi specificaţiile tehnice pentru articolele de resortul A.T.S., conform competenţei, urmăreşte şi răspunde de modul de derulare a contractelor/comenzilor de achiziţii publice încheiate în domeniul A.T.S.;
    k) întocmeşte nota estimativă pentru programul anual al achiziţiilor publice, pentru resortul A.T.S.;
    l) participă şi întocmeşte documentele privind disponibilizarea, scoaterea din funcţiune, declasarea şi casarea bunurilor de resort A.T.S., conform normelor legale;
    m) efectuează inventarierea bunurilor de resort A.T.S., conform normelor legale la gestiunile de profil;
    n) întocmeşte documente specifice privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor de resort A.T.S. achiziţionate;
    o) întocmeşte documente specifice de mişcare a bunurilor de resort A.T.S., conform normelor legale;
    p) administrează poligoanele de tragere şi cele de instruire aflate în administrarea instituţiei;
    q) participă în comisia pentru analizarea modului de întreţinere şi a stării tehnice a poligonului, a protecţiei balistice şi fonice a poligonului, funcţionarea instalaţiilor automatizate, electrice şi mecanice.
    PARAGRAFUL 12 Serviciul administrare patrimoniu, investiţii şi cadastru
    ART. 78
    Serviciul administrare patrimoniu, investiţii şi cadastru are ca atribuţii principale: asigurarea utilităţilor pentru
    toate locaţiile Academiei; întreţinerea şi asigurarea spaţiilor şi a mobilierului necesar desfăşurării activităţilor specifice; asigurarea evidenţei cadastrale şi urmărirea în timp a construcţiilor pentru toate imobilele Academiei; asigurarea respectării legislaţiei în vigoare privind protecţia, prevenirea şi stingerea incendiilor şi are în componenţă:
    a) Compartimentul administrare patrimoniu, care are în componenţă Compartimentul locaţia Olteniţei şi Compartimentul locaţia Vălenii de Munte;
    b) Compartimentul investiţii şi cadastru;
    c) Compartimentul protecţia mediului, prevenirea şi stingerea incendiilor.


    ART. 79
    Compartimentul administrarea patrimoniului îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    a) gestionează eficient patrimoniul Academiei prin coordonarea activităţilor de mentenanţă pentru funcţionarea corespunzătoare a imobilelor, sistemelor şi instalaţiilor;
    b) asigură evidenţa repartizării, închirierii şi folosirii locuinţelor de serviciu şi de intervenţie, repartizate personalului Academiei;
    c) asigură normarea şi folosirea spaţiilor aflate în administrarea Academiei;
    d) asigură evidenţa tehnic-operativă, depozitarea, păstrarea şi manipularea bunurilor materiale de resort;
    e) elaborează documentele care stau la baza întocmirii planului de asigurare tehnico-materială;
    f) asigură materialele de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;
    g) asigură utilităţile necesare funcţionării Academiei;
    h) asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor de gaze naturale, a grupurilor electrogene, a puţurilor de adâncime, precum şi a tuturor instalaţiilor ce se supun reglementărilor Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat în vigoare;
    i) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;
    j) execută inventarierea anuală a bunurilor materiale şi a imobilelor pe care le administrează Academia şi reactualizează inventarul bunurilor aflate în domeniul public al statului, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
    k) verifică starea şi regimul juridic ale terenurilor şi construcţiilor aflate în patrimoniul unităţii şi analizează, din punct de vedere tehnic, conţinutul dosarelor referitoare la imobilele notificate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    l) asigură activitatea de completare a cărţilor tehnice aferente construcţiilor, în calitate de administrator al imobilelor;
    m) asigură suport de specialitate la efectuarea expertizelor şi contraexpertizelor tehnice şi judiciare privind identificarea imobilelor aflate în litigiu;
    n) îndrumă, participă la recunoaşteri şi evaluări în teren şi întocmeşte documentaţia specifică promovării hotărârilor Guvernului având ca obiect stabilirea situaţiei juridice sau economice a unor imobile;
    o) controlează şi îndrumă activitatea privind scoaterea din funcţiune, declasarea şi casarea bunurilor materiale de resort şi a tehnicii din dotare, întocmeşte documentaţia necesară obţinerii aprobărilor şi participă efectiv la realizarea casărilor;
    p) analizează şi propune spre aprobare schimbarea destinaţiei unor spaţii, precum şi modul de recompartimentare a acestora, în concordanţă cu noile cerinţe pentru funcţionare;
    q) efectuează activitatea de dirigenţie de şantier pentru urmărirea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii aprobate a se executa la imobilele aflate în administrare;
    r) derulează activităţi în sprijinul compartimentului specializat în domeniul achiziţiilor publice, potrivit competenţelor, prin întocmirea de referate de necesitate, specificaţii tehnice etc. cu privire la produse, servicii sau lucrări, asigurând inclusiv derularea contractului de achiziţii publice.


    ART. 80
    (1) Compartimentul investiţii şi cadastru îndeplineşte, potrivit reglementărilor în vigoare, următoarele atribuţii specifice:
    a) urmăreşte comportarea în timp a construcţiilor, instalaţiilor sanitare, electrice, de încălzire centrală, de alimentare cu apă şi canalizare şi întocmeşte documentele aferente;
    b) răspunde de respectarea prevederilor legale pentru lucrările realizate la obiective noi de investiţii şi intervenţii la construcţiile existente aflate în administrare, conform prevederilor legale;
    c) întocmeşte documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de reparaţii curente la construcţii şi instalaţiile aferente acestora;
    d) verifică din punct de vedere tehnic, calitativ şi cantitativ lucrările de întreţinere şi reparaţii curente executate în regie proprie;
    e) întocmeşte situaţiile de lucrări executate în regie proprie;
    f) urmăreşte executarea lucrărilor la termen, recepţionarea şi darea în folosinţă a construcţiilor;
    g) întocmeşte planurile de asigurare tehnico-materială specifice administrării patrimoniului imobiliar;
    h) ţine evidenţa de cadastru în conformitate cu prevederile legale;
    i) întocmeşte documentele necesare pentru scoaterea din funcţiune şi casarea clădirilor care îndeplinesc aceste condiţii;
    j) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;
    k) se ocupă de intabularea şi înscrierea în cartea funciară a imobilelor Academiei;
    l) participă în comisiile de casare;
    m) utilizează şi actualizează datele specifice unităţii în aplicaţiile electronice ale M.A.I. din domeniul logistic.

    (2) Compartimentul derulează activităţi de programare investiţională, după cum urmează:
    a) elaborează propuneri privind întocmirea şi actualizarea programului multianual de investiţii publice al M.A.I., în conformitate cu prevederile legale;
    b) prioritizează obiectivele şi acţiunile de investiţii conform criteriilor stabilite prin legislaţia în vigoare pentru investiţiile publice;
    c) realizează obiectivele şi acţiunile de investiţii finanţate;
    d) întocmeşte şi înaintează către Direcţia generală logistică a M.A.I., denumită în continuare D.G.L., documentaţiile pentru actualizarea valorii obiectivelor şi acţiunilor de investiţii în funcţie de evoluţia indicelui de preţuri, în vederea obţinerii aprobării ordonatorului principal de credite;
    e) elaborează şi transmite lunar D.G.L. fişele de monitorizare a programului de investiţii al M.A.I.;
    f) organizează activităţile de recepţie la terminarea lucrărilor cuprinse în devizele generale ale obiectivelor şi acţiunilor de investiţii;
    g) elaborează şi transmite lunar D.G.L. situaţia privind stadiul implementării proiectelor promovate ce se încadrează în categoria lucrărilor publice care au fost avizate în consiliul interministerial.

    (3) Compartimentul gestionează bugetul anual alocat Academiei pentru cheltuielile de capital, la sursele aflate în responsabilitatea D.G.L., după cum urmează:
    a) elaborează propuneri privind întocmirea şi actualizarea proiectului legii bugetului de stat pentru cheltuielile de capital;
    b) elaborează propuneri privind repartizarea creditelor de angajament alocate pentru realizarea obiectivelor şi acţiunilor de investiţii multianuale şi urmăreşte utilizarea acestora;
    c) elaborează propuneri privind repartizarea creditelor bugetare alocate pentru decontarea lucrărilor aferente obiectivelor şi acţiunilor de investiţii multianuale şi urmăreşte utilizarea acestora;
    d) elaborează propuneri privind întocmirea şi actualizarea programului de investiţii al M.A.I. pe anul în curs pentru cheltuielile de capital;
    e) întocmeşte şi transmite D.G.L. propuneri de virări de credite între articolele şi alineatele bugetare, în vederea utilizării integrale şi cu eficienţă a fondurilor alocate pentru investiţii;
    f) analizează rapoartele ce conţin solicitări de fonduri pe linia cheltuielilor de capital şi elaborează propuneri privind asigurarea fondurilor financiare necesare;
    g) monitorizează cheltuirea fondurilor alocate pentru cheltuielile de capital şi elaborează informări pe acest domeniu.


    ART. 81
    Compartimentul protecţia mediului, prevenirea şi stingerea incendiilor are următoarele atribuţii specifice:
    A. Pe linia protecţiei mediului:
    a) întocmeşte documentele de organizare a activităţilor de protecţie a mediului;
    b) coordonează, monitorizează şi controlează aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în domeniul protecţiei mediului, eficientizarea acţiunilor de prevenire, limitare şi eliminare a poluării accidentale, precum şi gestionarea situaţiilor de urgenţă ce pot apărea în urma acestora;
    c) controlează şi îl informează pe comandantul (rectorul) Academiei despre încălcarea de către personalul instituţiei a legislaţiei de protecţie a mediului în obiectivele şi incintele aparţinând acesteia, propune şi supune aprobării comandantului (rectorului) Academiei măsuri concrete pentru protecţia mediului în obiectivele şi incintele aparţinând instituţiei;
    d) stabileşte măsurile adecvate pentru prevenirea, limitarea şi eliminarea efectelor poluărilor accidentale;
    e) urmăreşte implementarea şi respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului, a instrucţiunilor şi normelor de protecţie a mediului în Academie;
    f) întocmeşte documentele de organizare a activităţilor de protecţie a mediului pentru unitatea proprie şi structurile asigurate logistic, după caz, conform actelor normative şi procedurilor de sistem aplicabile;
    g) controlează şi notifică comandantului (rectorului) Academiei aspectele sesizate privind încălcarea de către personalul Academiei a legislaţiei de protecţie a mediului în obiectivele şi incintele aparţinând acesteia, precum şi în zonele de responsabilitate unde aceasta desfăşoară activităţi specifice, conform prevederilor legale;
    h) propune şi supune aprobării comandantului (rectorului) Academiei măsuri concrete pentru protecţia mediului în zona de responsabilitate unde desfăşoară activităţi personalul propriu;
    i) prezintă comandantului (rectorului) Academiei informări asupra modului de realizare a activităţilor de protecţie a mediului;
    j) verifică luarea măsurilor necesare pentru utilizarea eficientă a oricărei forme de energie, a resurselor şi materialelor în derularea activităţii specifice;
    k) stabileşte măsurile adecvate, în funcţie de specificul activităţii, pentru prevenirea, limitarea şi eliminarea efectelor poluărilor accidentale;
    l) elaborează anual raportul privind desfăşurarea activităţilor de protecţie a mediului pentru unitatea proprie şi structurile asigurate logistic şi îl înaintează structurii coordonatoare pe linia protecţiei mediului de la eşalonul superior, până la data de 15 februarie, pentru anul precedent;
    m) urmăreşte fundamentarea necesarului de resurse financiare şi includerea acţiunilor propuse pentru eliminarea neconformităţilor în planurile anuale de asigurare tehnico-materială de către structurile desemnate ca responsabil de implementare prin planul anual de acţiune în domeniul protecţiei mediului elaborat la nivelul Academiei;
    n) colaborează cu organismele tehnice specializate, autorităţile ori instituţiile publice locale de protecţie a mediului pentru desfăşurarea unor acţiuni comune în domeniu;
    o) urmăreşte implementarea şi respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului, a instrucţiunilor şi normelor de protecţie a mediului în Academie, inclusiv pentru structurile asigurate logistic, pe domeniul asigurat;
    p) participă, la un interval de maximum 5 ani, la programe de formare profesională în domeniul protecţiei mediului, organizate în cadrul sistemului de formare profesională continuă a personalului M.A.I. de către instituţii de formare profesională ale M.A.I., precum şi la convocări/simpozioane/videoconferinţe de specialitate organizate de structurile de specialitate de la nivelul eşaloanelor superioare;
    q) ţine evidenţa cheltuielilor de protecţie a mediului pe domenii de activitate, pentru Academie;
    r) întocmeşte, actualizează şi gestionează dosarul de mediu, în format letric şi electronic, al Academiei, în conformitate cu prevederile legale;
    s) întocmeşte şi înaintează D.G.L., în cazul producerii unei poluări accidentale, fişa de caracterizare pentru evenimentele care îndeplinesc condiţiile de a fi declarate avarii, incidente, poluări accidentale conform legislaţiei în vigoare, precum şi raportul de informare privind accidentul major, pentru evenimentele care îndeplinesc condiţiile de a fi declarate accidente majore conform legislaţiei în vigoare, potrivit modelului instituit prin procedura de sistem privind efectuarea controalelor de mediu specifice inspectorilor de mediu;
    t) reprezintă şi apără interesele Academiei, ca organ de specialitate, în relaţiile de cooperare cu organismele tehnice specializate, autorităţile ori instituţiile publice locale aflate în subordinea, sub autoritatea sau coordonarea autorităţii publice centrale în domeniul protecţiei mediului, instituţiile publice de interes local, autorităţile administraţiei publice locale sau operatorii economici autorizaţi cu atribuţii şi răspunderi specifice în domeniul protecţiei mediului la nivel local;
    u) participă în comisiile de casare constituite la nivelul Academiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    v) asigură îndeplinirea, prin persoana desemnată, a obligaţiilor prevăzute de legislaţia privind regimul deşeurilor pentru deţinătorii/producătorii de deşeuri.

    B. Pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor:
    a) întocmeşte, completează şi actualizează planurile de apărare şi intervenţie împotriva incendiilor pentru toate imobilele Academiei;
    b) coordonează, verifică şi îndrumă activitatea de apărare împotriva incendiilor la toate punctele de lucru din cadrul Academiei;
    c) organizează şi coordonează instruirea personalului şi a studenţilor Academiei pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor;
    d) stabileşte modul practic de acţiune în caz de incendiu, avarie, explozie sau alte accidente;
    e) asigură identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu şi asigură corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;
    f) emite permisul de lucru cu foc, asigură instruirea specifică a personalului care execută lucrările respective;
    g) stabileşte regulile din punctul de vedere al prevenirii incendiilor;
    h) efectuează instructajul introductiv general privind apărarea împotriva incendiilor pentru personalul nou-încadrat;
    i) asigură respectarea normelor specifice de instructaj la locurile de muncă, pe linie de prevenire şi stingere a incendiilor.
    PARAGRAFUL 13 Serviciul intendenţă
    ART. 82
    Serviciul intendenţă are ca atribuţii principale: asigurarea condiţiilor optime de cazare şi hrănire a studenţilor/cursanţilor; asigurarea şi distribuirea către studenţi şi/sau personalul Academiei a uniformei, respectiv a echipamentului specific de protecţie şi de lucru, rechizitelor, tipizatelor şi imprimatelor necesare desfăşurării activităţilor curente şi are în componenţă:
    a) Biroul hrănire, care are în componenţă Compartimentul locaţia Olteniţei;
    b) Compartimentul norme de echipare.


    ART. 83
    Biroul hrănire are următoarele atribuţii specifice:
    a) organizează şi coordonează activitatea de hrănire a personalului, studenţilor şi cursanţilor, urmărind respectarea întocmai a instrucţiunilor şi dispoziţiilor legale în vigoare;
    b) asigură, contra cost, hrana zilnică pentru personalul Academiei şi pentru cursanţi;
    c) asigură prepararea şi servirea hranei pentru invitaţi, cu ocazia zilelor festive;
    d) întocmeşte documentele specifice activităţii de hrănire, conform prevederilor legale;
    e) asigură, potrivit competenţelor, alocarea/scoaterea la/de la drepturile de hrană a efectivelor (personal, studenţi şi cursanţi);
    f) stabileşte meniurile zilnice ce se servesc în cadrul popotelor şi al blocurilor alimentare, pentru personal, studenţi şi cursanţi;
    g) centralizează notele de efective pentru alocarea/scoaterea la/de la drepturile de hrănire a studenţilor şi a cursanţilor;
    h) întocmeşte planul de asigurare tehnico-materială pentru hrănirea studenţilor şi cursanţilor;
    i) asigură aprovizionarea ritmică cu alimente pentru prepararea hranei, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
    j) asigură recepţia produselor alimentare şi a serviciilor de mentenanţă a utilajelor de bucătărie şi a agregatelor frigorifice din blocurile alimentare de la sediile Academiei;
    k) asigură condiţiile optime de depozitare pentru produsele destinate hrănirii;
    l) execută inventarierile trimestriale ale alimentelor şi inventarierea anuală a materialelor de resortul hrănirii;
    m) asigură condiţiile de păstrare şi manipulare a materialelor de natura obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe aflate în gestiuni la sălile de mese şi popote;
    n) asigură fluxul tehnologic de prelucrare culinară a alimentelor;
    o) asigură distribuirea la timp a hranei la sălile cu mese/popote, cu respectarea programului orar de servire a mesei;
    p) asigură evacuarea la timp a resturilor rezultate din prelucrarea alimentelor şi debarasarea acestora la containerul cu resturi menajere, precum şi menţinerea curăţeniei;
    q) asigură starea de igienă şi curăţenie la blocurile alimentare, sălile de mese, popote, grupurile sanitare, vestiare, spălătoarele de vase aferente sălilor de mese şi popotelor;
    r) asigură igiena veselei, tacâmurilor, liniilor de autoservire şi a celorlalte materiale distribuite la sălile de mese/popote;
    s) întocmeşte şi prezintă spre aprobare documentele privind activitatea de scoatere din funcţiune, valorificare şi casare a bunurilor materiale de resortul hrănirii, iar după aprobarea acestora ia măsuri pentru finalizarea procedurilor specifice;
    t) întocmeşte specificaţiile tehnice pentru produsele alimentare şi serviciile de resortul hrănirii şi urmăreşte derularea contractelor de furnizare şi prestare a acestora;
    u) participă în comisiile de evaluare constituite pentru achiziţionarea bunurilor materiale de resortul hrănirii;
    v) organizează evidenţa tehnic-operativă a bunurilor materiale de resortul hrănirii şi întocmeşte documentele justificative specifice, conform prevederilor legale în vigoare;
    w) asigură comisiile de inventariere a bunurilor materiale şi de casare, potrivit normelor legale în vigoare;
    x) întocmeşte şi transmite la termenele stabilite raportările solicitate de structurile din cadrul M.A.I.;
    y) derulează activităţi în sprijinul structurii specializate în domeniul achiziţiilor publice, potrivit competenţelor, prin întocmirea de referate de necesitate, specificaţii tehnice pentru produse, servicii sau lucrări, asigurând inclusiv derularea contractelor de achiziţii publice de la nivelul structurii.


    ART. 84
    Compartimentul norme de echipare are următoarele atribuţii specifice:
    a) asigură necesarul de echipament şi lenjerie pentru personalul, studenţii, cursanţii şi absolvenţii Academiei şi întocmeşte planul de asigurare tehnico-materială;
    b) asigură echiparea absolvenţilor programelor de studii universitare de licenţă (forma la zi) şi de studii universitare de masterat profesional organizate de Academie;
    c) asigură echiparea studenţilor prin administratorii de la formaţiunile de studenţi;
    d) asigură drepturile de echipament pentru poliţiştii şi cadrele militare din cadrul Academiei;
    e) întocmeşte şi înaintează spre aprobare specificaţiile tehnice pentru articolele de echipament, conform competenţei;
    f) efectuează recepţiile cantitative şi calitative pentru materialele primite;
    g) asigură depozitarea în condiţii optime a articolelor de echipament pentru personal, studenţi şi cursanţi, precum şi a rechizitelor şi articolelor de papetărie;
    h) analizează/evaluează cererile/rapoartele de echipament ale personalului, ţine evidenţa drepturilor acordate în natură şi întocmeşte statele de plată pentru acordarea în bani a drepturilor de echipament sau acordarea în natură a reperelor de echipament solicitate;
    i) întocmeşte extrasele drepturilor de echipament şi le transmite unităţilor la care studenţii/personalul au/a fost repartizaţi/mutat;
    j) întocmeşte şi prezintă spre aprobare documentele privind activitatea de scoatere din funcţiune, valorificare şi casare a bunurilor materiale de resortul echipamentului, iar după aprobarea acestora ia măsuri pentru finalizarea procedurilor specifice;
    k) participă în comisiile de casare;
    l) asigură, prin atelierul de croitorie, atât confecţionarea unor articole de echipament, cât şi repararea/ajustarea echipamentului studenţilor;
    m) asigură, prin frizerie, tunsul studenţilor;
    n) asigură spălarea lenjeriei, feţelor de masă, echipamentului studenţilor, echipamentului sportiv, precum şi a echipamentului de lucru;
    o) participă în comisiile de evaluare constituite pentru achiziţionarea bunurilor materiale de resortul echipamentului;
    p) participă în comisiile de inventariere a bunurilor materiale potrivit normelor legale în vigoare;
    q) organizează evidenţa tehnic-operativă a bunurilor materiale de resortul echipamentului şi asigură întocmirea documentelor legale privind distribuirea şi darea în consum a acestora;
    r) întocmeşte şi transmite la termenele stabilite raportările solicitate de structurile din cadrul M.A.I.;
    s) derulează activităţi în sprijinul structurii specializate în domeniul achiziţiilor publice, potrivit competenţelor, prin întocmirea de referate de necesitate, specificaţii tehnice pentru produse, servicii sau lucrări, asigurând inclusiv derularea contractelor de achiziţii publice;
    t) asigură igienizarea articolelor de cazarmament şi lenjerie de pat din dotarea spaţiilor de cazare;
    u) întocmeşte planul de asigurare tehnico-materială pentru echiparea cadrelor şi a efectivelor de studenţi din cadrul Academiei;
    v) asigură depozitarea şi distribuirea produselor şi materialelor de igienă şi curăţenie pentru personalul propriu, studenţi şi cursanţi.    PARAGRAFUL 14 Serviciul achiziţii publice
    ART. 85
    (1) Serviciul achiziţii publice are ca atribuţii principale iniţierea, derularea şi finalizarea achiziţiilor publice de bunuri, servicii şi lucrări necesare desfăşurării activităţilor în cadrul Academiei.
    (2) Serviciul achiziţii publice îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    a) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/ reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;
    b) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte structuri ale instituţiei, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice;
    c) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a documentelor suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza necesităţilor transmise de structurile de specialitate;
    d) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate conform prevederilor legale;
    e) aplică şi finalizează procedurile de atribuire;
    f) realizează achiziţiile directe;
    g) asigură constituirea şi păstrarea dosarelor de achiziţii publice;
    h) formulează şi argumentează apărările în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în scopul pronunţării asupra legalităţii actelor şi operaţiunilor derulate în cursul procedurii de atribuire, şi înaintează apărările motivate şi documentele aferente procedurii de achiziţie;
    i) urmăreşte semnarea contractelor de achiziţie publică, împreună cu persoanele responsabile de derulare din cadrul structurilor de specialitate;
    j) urmăreşte şi sprijină activitatea de colaborare a serviciului cu celelalte structuri din cadrul instituţiei, în funcţie de specificul documentaţiei de atribuire şi de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire;
    k) întocmeşte documentaţii, asigură secretariatul şi evidenţa pentru licitaţii de achiziţii publice, închirieri şi concesionări;
    l) alege procedura de atribuire a contractelor de produse, servicii şi lucrări;
    m) respectă prevederile legale privind păstrarea confidenţialităţii documentelor procedurilor de achiziţie şi a securităţii acestora;
    n) soluţionează petiţii/solicitări care fac obiectul activităţii serviciului.    PARAGRAFUL 15 Serviciul tehnologia informaţiei şi comunicaţii
    ART. 86
    (1) Serviciul tehnologia informaţiei şi comunicaţii are ca atribuţii principale asigurarea implementării strategiilor, reglementărilor şi politicilor în domeniul comunicaţiilor şi tehnologia informaţiei, elaborate de Direcţia Generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, denumită în continuare D.G.C.T.I., relaţionarea cu D.G.C.T.I. pe domeniul comunicaţii şi tehnologia informaţiei; precum şi participarea la activităţile de instruire, convocările tematice şi la alte activităţi specifice domeniului TIC organizate de către D.G.C.T.I.
    (2) Serviciul tehnologia informaţiei şi comunicaţii are în componenţă:
    a) Biroul tehnologia informaţiei;
    b) Compartimentul comunicaţii.


    ART. 87
    Biroul tehnologia informaţiei are următoarele atribuţii specifice:
    a) execută instalarea, repararea, configurarea, administrarea şi mentenanţa serverelor, echipamentelor de comunicaţii, echipamentelor de resortul tehnicii de calcul, a programelor informatice şi a reţelelor de date;
    b) asigură dezvoltarea, administrarea şi actualizarea site-urilor din aria de competenţă a Academiei;
    c) implementează regulile de acces şi securitate pentru utilizatorii reţelelor de calculatoare neclasificate;
    d) consiliază personalul Academiei pe probleme TIC;
    e) derulează activităţi în sprijinul compartimentului specializat în domeniul achiziţiilor publice, potrivit competenţelor, prin întocmirea de referate de necesitate, specificaţii tehnice etc. cu privire la produse, servicii sau lucrări de resortul TIC;
    f) asigură suportul tehnic pentru aplicaţiile informatice aflate în exploatare la nivelul Academiei, în limita competenţelor şi expertizei tehnice;
    g) participă la elaborarea de noi soluţii privind dezvoltarea infrastructurii IT şi a aplicaţiilor cu incidenţă în domeniul de activitate specific al Academiei, în cooperare şi cu avizul D.G.C.T.I.;
    h) asigură managementul şi distribuirea echipamentelor informatice;
    i) asigură administrarea şi mentenanţa sistemelor antiefracţie, în limitele competenţelor, din cadrul Academiei;
    j) asigură administrarea şi mentenanţa echipamentelor de supraveghere video, în limitele competenţelor din cadrul Academiei;
    k) asigură instruirea şi pregătirea utilizatorilor din Academiei privind exploatarea platformelor de e-Learning şi a programelor informatice folosite de Academie;
    l) păstrează evidenţa materială a echipamentelor informatice;
    m) participă în comisiile de casare de resortul TIC, potrivit competenţelor;
    n) asigură participarea la acţiuni de prezentare, seminare, simpozioane, cursuri şi altele asemenea organizate în ţară sau în străinătate de către agenţii economici şi/sau alte persoane juridice, la iniţiativa acestora, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, în limita mandatului încredinţat de conducerea Academiei, după caz;
    o) asigură îndeplinirea responsabilităţilor centrului operaţional, prevăzute la art. 9 alin. (2) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. S/43/2012.


    ART. 88
    Compartimentul comunicaţii are următoarele atribuţii specifice:
    a) asigură exploatarea, întreţinerea şi extinderea căilor de comunicaţii necesare conducerii şi îndeplinirii misiunilor, respectiv a legăturilor radio, telefonice şi a transmisiilor de date şi exploatarea, întreţinerea şi extinderea reţelei de distribuţie a semnalului TV;
    b) asigură suportul tehnic necesar desfăşurării activităţilor de învăţământ, culturale şi a evenimentelor instituţiei;
    c) asigură aprovizionarea, exploatarea şi întreţinerea echipamentelor audio-video din studioul de televiziune, amfiteatre şi săli de clasă;
    d) actualizează şi distribuie tabelele cu indicativele radio de comunicaţii pentru nevoile proprii ale Academiei;
    e) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională pentru personalul compartimentului;
    f) derulează activităţi în sprijinul compartimentului specializat în domeniul achiziţiilor publice, potrivit competenţelor, prin întocmirea de referate de necesitate, specificaţii tehnice etc. cu privire la produse, servicii sau lucrări de resortul comunicaţiilor.    PARAGRAFUL 16 Serviciul implementare proiecte
    ART. 89
    Serviciul implementare proiecte are ca atribuţii principale iniţierea şi accesarea proiectelor de investiţii şi de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi asigurarea procesului de implementare a proiectelor derulate la nivelul instituţiei şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de legislaţie în domeniul fondurilor externe nerambursabile, îndeplinind următoarele atribuţii specifice:
    a) participă la activitatea de planificare şi stabilire a priorităţilor de finanţare ale instituţiei prin proiecte de investiţii şi de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile;
    b) elaborează cereri de finanţare/acordă sprijin în elaborarea cererilor de finanţare, individual sau în colaborare cu alte structuri ale Academiei, pentru proiectele de investiţii şi de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile;
    c) informează comunitatea academică despre apelurile deschise pentru accesarea de fonduri externe nerambursabile;
    d) ţine evidenţa proiectelor de investiţii şi de infrastructură finanţate şi supune spre aprobare Consiliului de administraţie al Academiei propunerile de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, anterior transmiterii acestora către organismele de finanţare;
    e) avizează fişele/ideile de proiect ce au ca obiect proiecte de investiţii şi de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile, după aprobarea în Consiliul de administraţie al Academiei;
    f) gestionează corespondenţa cu organismele de finanţare până la încheierea contractelor de finanţare, pentru proiectele de investiţii şi de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile;
    g) elaborează documentele necesare desemnării managerului/responsabilului de proiect şi a echipei de proiect în proiectele de investiţii şi de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile, conform normelor interne aplicabile;
    h) avizează procedurile specifice de lucru întocmite la nivelul echipei de proiect şi sprijină managerul/responsabilul de proiect în elaborarea documentelor de planificare a activităţilor în proiect;
    i) urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor asumate de instituţie în contractele de finanţare şi verifică, la nivelul fiecărui proiect, respectarea procedurilor de lucru stabilite;
    j) participă la implementarea proiectelor de investiţii şi de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile, în colaborare cu alte structuri ale Academiei, şi asigură activitatea de implementare-raportare a proiectelor, conform contractelor de finanţare încheiate;
    k) contribuie, în colaborare cu alte structuri ale Academiei, la implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării, exclusiv la realizarea obiectivelor de dezvoltare instituţională a investiţiilor şi infrastructurii, potrivit competenţelor;
    l) sprijină, la solicitarea managerului/responsabilului de proiect, activităţile de raportare a progresului tehnico-financiar şi elaborarea cererilor de rambursare planificate în cadrul contractelor de finanţare;
    m) avizează corespondenţa contractuală cu organismele de finanţare, iniţiată de managerul/responsabilul de proiect;
    n) acordă sprijin, suport şi asistenţă de specialitate, la solicitarea managerului/responsabilului de proiect, în implementarea proiectelor de investiţii şi de infrastructură, dedicate sau câştigate de instituţie, cu finanţare din fonduri externe nerambursabile;
    o) participă la activităţile de informare şi publicitate realizate în proiectele de investiţii şi de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile, urmărind respectarea cerinţelor de vizibilitate stipulate în contractele de finanţare;
    p) participă la reuniunile/şedinţele echipelor de proiect, la invitaţia managerului/responsabilului de proiect;
    q) identifică eventualele deficienţe în implementarea proiectelor de investiţii şi de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile/derularea contractelor de finanţare şi informează conducerea instituţiei, propunând măsuri concrete de remediere/corectare/evitare/diminuare a efectelor acestora;
    r) ţine evidenţa proprie a bunurilor achiziţionate prin proiectele de investiţii şi de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile, pe baza datelor furnizate de către managerul/responsabilul de proiect, şi verifică dacă acestea sunt utilizate şi repartizate conform destinaţiei stabilite în proiect;
    s) elaborează fişele de proiect privind cheltuielile de capital pentru proiectele cu finanţare din fonduri externe;
    t) colaborează cu structuri similare din cadrul M.A.I. sau din instituţii de învăţământ superior, în vederea atragerii de fonduri şi iniţierii de parteneriate în proiecte de interes comun, cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, potrivit competenţelor;
    u) soluţionează petiţii/solicitări care fac obiectul activităţii serviciului;
    v) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională.


    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 90
    Personalul cu funcţii de conducere răspunde de organizarea şi desfăşurarea formării profesionale continue pe post, precum şi de dezvoltarea profesională a personalului din subordine.

    ART. 91
    În exercitarea atribuţiilor funcţionale, fiecare structură desemnează personal propriu pentru participarea în comisii şi grupuri de lucru, în conformitate cu dispoziţiile conducerii Academiei şi în vederea realizării obiectivelor instituţionale.

    ART. 92
    (1) În cadrul raporturilor de serviciu şi al relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de şanse şi de tratament faţă de întregul personal.
    (2) Este interzisă orice formă de discriminare, bazată pe criteriul de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, funcţie sau apartenenţă la o anumită categorie profesională, precum şi emiterea oricărei dispoziţii în măsură de a discrimina o persoană.
    (3) Pentru prevenirea şi eliminarea oricăror comportamente, definite drept discriminare, Academia are obligaţiile prevăzute la art. 2 şi 8 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 93
    Personalul Academiei are obligaţia de a cunoaşte şi de a aplica, în părţile care îl privesc, prevederile prezentului regulament.

    ART. 94
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    ORGANIGRAMA
    Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
    DIAGRAMA
    principalelor relaţii ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016