Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 22 decembrie 2021  de programare şi funcţionare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 22 decembrie 2021 de programare şi funcţionare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 28 din 10 ianuarie 2022
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 141 din 22 decembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 28 din 10 ianuarie 2022.
──────────
    CAP. I
    Scop şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte regulile necesare desfăşurării proceselor de înmagazinare subterană a gazelor naturale în mod unitar, obiectiv, transparent şi nediscriminatoriu, în vederea asigurării continuităţii şi siguranţei în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor casnici şi industriali.

    ART. 2
    (1) Prezentul regulament se aplică operatorilor economici care deţin licenţe pentru desfăşurarea activităţilor de operare a sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, precum şi utilizatorilor sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale.
    (2) Utilizatorii sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale prevăzuţi la alin. (1) sunt:
    a) producătorii de gaze naturale;
    b) operatorul de transport şi de sistem;
    c) operatorii de distribuţie a gazelor naturale;
    d) operatorii economici din ţări ale Uniunii Europene care tranzitează gaze naturale prin sistemul naţional de transport al gazelor naturale;
    e) furnizorii de gaze naturale;
    f) clienţii eligibili;
    g) traderii de gaze naturale;
    h) operatorii economici din ţările terţe în raport cu Uniunea Europeană ale căror conducte de alimentare din amonte tranzitează teritoriul României şi care sunt conectate la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale sau într-un sistem de distribuţie a gazelor naturale.

    (3) Prezentul regulament nu se aplică:
    a) operatorilor pieţelor centralizate de gaze naturale;
    b) operatorilor terminalului de gaze naturale lichefiate.


    ART. 3
    Prezentul regulament are drept scop stabilirea:
    a) criteriilor necesare care să asigure accesul terţilor la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, pe baza unor criterii obiective, transparente şi nediscriminatorii;
    b) principiilor generale care stau la baza întocmirii programelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, a modului în care se realizează programarea procesului de injecţie sau de extracţie a cantităţilor de gaze naturale, defalcate pe luni, zile, ore, depozite de înmagazinare subterană a gazelor naturale, respectiv pe utilizatorii sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
    c) responsabilităţilor părţilor implicate în activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
    d) principiilor de funcţionare, în condiţii de siguranţă, eficienţă şi de protecţie a mediului, a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
    e) modului de transmitere a informaţiilor în relaţia operatorilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale cu utilizatorii sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale şi OTS;
    f) asigurării mijloacelor adecvate pentru îndeplinirea obligaţiilor privind serviciul public.


    ART. 4
    (1) În sensul prezentului regulament se definesc următoarele abrevieri şi termeni:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) ANRM - Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;
    c) OÎ - operatorul de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
    d) OTS - operatorul de transport şi de sistem;
    e) SÎ - sistemul de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
    f) SNT - Sistemul naţional de transport al gazelor naturale;
    g) capacitate de înmagazinare - volumul de gaze naturale, exprimat în mii m^3 şi MWh în condiţii de bază (T = 288,15 K, p = 1,01325 bar), care poate fi înmagazinat într-un depozit subteran în condiţii de siguranţă, în limita permisă de parametrii dinamici şi statici ai zăcământului şi de facilităţile de suprafaţă existente;
    h) Codul reţelei - Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) Condiţii tehnice - Condiţiile tehnice pentru exploatarea punctelor de măsurare a cantităţilor de gaze naturale la intrarea/ieşirea în/din SNT, prevăzute în anexa nr. 9 la Codul reţelei;
    j) contract de înmagazinare - contractul de înmagazinare subterană a gazelor naturale încheiat între solicitant şi operatorul de înmagazinare în vederea accesului la serviciile de sistem;
    k) contract de înmagazinare încheiat în urma procedurii privind rezervarea de capacitate incrementală - contractul de înmagazinare subterană a gazelor naturale încheiat în urma derulării procedurii angajante de sezon deschis pentru rezervarea de capacitate;
    l) depozit de înmagazinare - depozitul de înmagazinare subterană a gazelor naturale, respectiv spaţiul din scoarţa terestră având calităţi naturale sau dobândite ca urmare a unor operaţiuni petroliere sau activităţi miniere anterioare, proprii pentru injectarea, depozitarea şi extragerea unor volume de gaze naturale, aflat în proprietatea publică a statului;
    m) etapă de extracţie - perioada cuprinsă, de regulă, în intervalul dintre data de 1 noiembrie a fiecărui an şi data de 31 martie a anului următor şi în care solicitantul doreşte extracţia gazelor naturale deţinute în depozitele de înmagazinare, cu luarea în considerare a prevederilor art. 20 alin. (2), după caz;
    n) etapă de injecţie - perioada cuprinsă, de regulă, în intervalul dintre data de 1 aprilie şi data de 31 octombrie a fiecărui an şi în care solicitantul doreşte injecţia gazelor naturale ce sunt înmagazinate în depozitele de înmagazinare, cu luarea în considerare a prevederilor art. 20 alin. (2), după caz;
    o) extracţie - activitate desfăşurată de OÎ prin intermediul căreia utilizatorul SÎ îşi asigură preluarea gazelor naturale din depozitul de înmagazinare;
    p) injecţie - activitate desfăşurată de OÎ prin intermediul căreia utilizatorul SÎ are asigurată înmagazinarea gazelor naturale în depozitul de înmagazinare;
    q) forţă majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care exonerează de răspundere partea care îl invocă, în condiţiile legii;
    r) Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    s) ofertă - angajamentul obligatoriu al solicitantului de a rezerva capacităţi;
    t) program de înmagazinare - programul de injecţie/extracţie în/din depozitul de înmagazinare;
    u) Regulament de măsurare - Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
    v) sistem de înmagazinare al unui OÎ - totalitatea depozitelor de înmagazinare operate de un OÎ, titular al licenţei de înmagazinare;
    w) stoc inactiv de gaze naturale (pernă de gaze) - cantitatea de gaze naturale existentă sau constituită ca rezervă la nivelul depozitului de înmagazinare, fizic recuperabilă, care asigură condiţiile optime necesare pentru menţinerea caracteristicilor de curgere tehnico-productive ale acesteia;
    x) solicitant - operatorul economic care depune la OÎ o cerere pentru acordarea accesului la depozitul de înmagazinare;
    y) swaping sau schimbul de gaze - operaţiunea în urma căreia se înlocuiesc scriptic între ele două cantităţi de gaze de diferite categorii, fiecare dintre acestea fiind determinată prin:
    (i) natură (import, intern, amestec, redevenţă, gaze noi etc.);
    (ii) sursa de provenienţă (entitatea contractantă);
    (iii) valoarea intrinsecă pe care gazul o reprezintă ca marfă, la care se adaugă valoarea diferitelor servicii şi obligaţii încorporate;
    (iv) proprietarul cantităţilor de gaze şi/sau administratorul acestora, dacă gazele sunt în custodie;
    (v) orice altă caracteristică proprie cantităţilor de gaze care fac obiectul schimbului;

    z) utilizator SÎ - utilizatorul sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

    (2) Termenii prevăzuţi la alin. (1) se completează cu termenii şi expresiile definiţi/definite în Lege şi în legislaţia aplicabilă în sectorul gazelor naturale.

    CAP. II
    Accesul la depozitele de înmagazinare
    ART. 5
    (1) OÎ asigură accesul pe baza unor criterii obiective, transparente şi nediscriminatorii la capacitatea disponibilă a sistemului de înmagazinare operat.
    (2) OÎ are dreptul să refuze în mod justificat accesul terţilor la depozitele de înmagazinare, în condiţiile Legii.

    ART. 6
    (1) Capacitatea disponibilă a sistemului de înmagazinare se determină ca suma capacităţilor disponibile aferente depozitelor de înmagazinare din care este alcătuit sistemul de înmagazinare operat.
    (2) Capacitatea de înmagazinare disponibilă este stabilită de fiecare OÎ în baza unei metodologii proprii, pentru fiecare depozit de înmagazinare şi sistem de înmagazinare, astfel încât să asigure primirea şi cedarea, în condiţii de siguranţă, a cantităţilor de gaze naturale destinate injecţiei, respectiv extracţiei în/din depozitele de înmagazinare, în limita parametrilor dinamici şi statici ai depozitului de înmagazinare, precum şi în funcţie de instalaţiile tehnologice de suprafaţă existente la un moment dat.

    ART. 7
    (1) Capacitatea de injecţie/extracţie disponibilă este stabilită de fiecare OÎ în baza unei metodologii proprii, pentru fiecare depozit de înmagazinare şi sistem de înmagazinare, având în vedere cel puţin următoarele:
    a) capacitatea de înmagazinare disponibilă a depozitului de înmagazinare;
    b) presiunea statică maximă a depozitului de înmagazinare;
    c) parametrii instalaţiilor tehnologice de suprafaţă disponibile;
    d) perioada operativă de injecţie, respectiv perioada operativă de extracţie disponibilă.

    (2) Capacitatea de injecţie şi cea de extracţie se determină ca sumă a capacităţilor de injecţie şi extracţie a fiecărui depozit de înmagazinare din cadrul sistemului de înmagazinare operat.

    ART. 8
    Capacitatea este rezervată de către solicitant prin semnarea unui contract de înmagazinare cu OÎ.

    ART. 9
    Contractul de înmagazinare cuprinde cel puţin următoarele date şi informaţii:
    a) datele de identificare ale părţilor contractante;
    b) obiectul contractului: capacitatea de înmagazinare, profilul injecţiei şi cel al extracţiei; calitatea minimă a gazelor naturale predate/preluate în/din depozitul de înmagazinare, conform Regulamentului de măsurare;
    c) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante;
    d) valoarea tarifului aferent prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, modalităţile şi condiţiile de plată;
    e) durata contractului, condiţiile de reînnoire/prelungire şi de încetare a prestării serviciilor şi a contractului, cu precizarea termenelor şi a condiţiilor de denunţare unilaterală a acestuia;
    f) eventualele compensaţii/despăgubiri şi modalitatea de rambursare aplicabilă în cazul nerespectării calităţii serviciilor prevăzute în contract, inclusiv în cazul facturării inexacte şi/sau realizate cu întârziere;
    g) răspunderi şi despăgubiri;
    h) garanţii aplicate între părţi;
    i) alte clauze contractuale, convenite între părţi;
    j) căile de soluţionare a litigiilor, în cazul nerespectării prevederilor contractului.


    ART. 10
    Modelul de contract este pus la dispoziţia solicitanţilor prin afişare pe pagina de internet a OÎ.

    ART. 11
    (1) Pentru acordarea accesului la sistemul de înmagazinare, solicitantul transmite OÎ cererea însoţită de documentele necesare pentru încheierea contractului de înmagazinare sau pentru modificarea unui contract de înmagazinare existent, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.
    (2) Cererea, împreună cu documentele necesare pentru încheierea contractului de înmagazinare, se transmite OÎ prin una dintre următoarele modalităţi: poştă, fax, poştă electronică sau on-line sau se depune direct la sediul prevăzut cu registratură al OÎ.
    (3) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită de următoarele documente:
    - licenţa de furnizare/trader/operare emisă de ANRE, în copie;
    – codul unic de înregistrare, în copie;
    – declaraţia pe propria răspundere care să ateste faptul că documentele transmise anterior OÎ nu au suferit modificări şi sunt valabile la data depunerii cererii de acces, cu identificarea clară a acestora, în situaţia cererii de prelungire a unui contract de înmagazinare existent;
    – alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în susţinerea cererii;
    – declaraţie pe propria răspundere referitoare la autenticitatea datelor şi la conformitatea cu originalul a copiilor documentelor anexate;
    – document din care să rezulte acordul de principiu al operatorului SNT privind transportul cantităţilor de gaze naturale destinate înmagazinării;
    – programul de înmagazinare întocmit conform modelului din anexa nr. 2.


    ART. 12
    (1) În situaţia în care se constată că cererea de acces nu este completată corect şi/sau documentele ce o însoţesc nu sunt complete, OÎ notifică solicitantul, în scris, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de acces, cu privire la necesitatea completării acesteia, indicând datele şi documentele lipsă şi/sau cele care trebuie completate, cu furnizarea tuturor informaţiilor necesare în acest scop.
    (2) Solicitantul completează cererea în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data notificării prevăzute la alin. (1).
    (3) În cazul în care documentaţia este corectă şi completă, OÎ are obligaţia să notifice solicitantul privind acceptarea cererii de acces în termen de 5 zile lucrătoare.
    (4) În situaţia în care solicitantul nu transmite completările solicitate în termenul prevăzut la alin. (2), OÎ notifică solicitantul, în scris, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (2), cu privire la faptul că cererea sa a fost clasată din motivul „Documentaţie incompletă“.
    (5) Notificările prevăzute la alin. (1)-(3) se comunică solicitantului prin modalitatea precizată de acesta la pct. 4 din cererea pentru încheierea contractului de înmagazinare.

    ART. 13
    În termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii complete pentru încheierea contractului de înmagazinare, respectiv de la primirea completărilor solicitate prin notificarea prevăzută la art. 12 alin. (1), OÎ are obligaţia să transmită solicitantului contractul de înmagazinare semnat.

    ART. 14
    (1) OÎ poate refuza acordarea accesului la depozitele de înmagazinare numai în condiţiile prevăzute la art. 142 alin. (2) lit. d) din Lege, prin emiterea unui refuz de acces; acesta cuprinde în mod obligatoriu motivele refuzului şi se comunică solicitantului în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
    (2) Refuzul de acces se comunică solicitantului în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii unei cereri complete pentru încheierea contractului de înmagazinare, respectiv de la primirea completărilor solicitate prin notificarea prevăzută la art. 12 alin. (1), prin modalitatea precizată de solicitant la pct. 4 din cererea pentru încheierea contractului de înmagazinare.

    ART. 15
    OÎ are obligaţia să organizeze un sistem de informare a solicitanţilor cu privire la procesul de acces la sistemul de înmagazinare, prin publicare pe pagina proprie de internet şi prin afişare la sediile sale administrative a următoarelor informaţii:
    a) datele de contact ale OÎ, inclusiv cele pentru obţinerea informaţiilor necesare accesului la sistem;
    b) cererea pentru încheierea contractului de înmagazinare;
    c) lista cu documentele care se anexează la cererea de acces;
    d) contractul de înmagazinare;
    e) lista instalaţiilor de înmagazinare sau a unor părţi dintre acestea care sunt oferite spre acces terţilor;
    f) capacitatea de depozitare, capacitatea de injecţie şi cea de extracţie disponibilă şi oferită;
    g) etapa de injecţie;
    h) etapa de extracţie;
    i) calitatea minimă a gazelor naturale, conform Regulamentului de măsurare;
    j) programul anual de revizii şi reparaţii;
    k) tarifele aferente prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale şi condiţiile de contractare.


    CAP. III
    Programarea injecţiei/extracţiei cantităţilor de gaze naturale în/din depozitele de înmagazinare
    SECŢIUNEA 1
    Principii generale pentru întocmirea programelor de înmagazinare
    ART. 16
    Programarea activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale se realizează de OÎ, în baza capacităţilor de depozitare disponibile, a capacităţilor de injecţie şi a celor de extracţie ale sistemului de înmagazinare, ale programelor de înmagazinare solicitate şi în baza contractelor de înmagazinare încheiate cu utilizatorii SÎ.

    ART. 17
    În funcţie de capacitatea de înmagazinare disponibilă a structurii fiecărui sistem de înmagazinare, OÎ poate oferi:
    a) capacitate de înmagazinare în profil constant;
    b) capacitate de înmagazinare în profil variabil;
    c) capacitate de înmagazinare bidirecţională;
    d) orice alt produs de capacitate oferit de OÎ.


    ART. 18
    (1) Capacitatea de înmagazinare în profil constant permite utilizatorului rezervarea capacităţii de depozitare solicitată şi injecţia cantităţilor de gaze naturale în profil constant în toată etapa de injecţie, respectiv extracţia cantităţilor de gaze naturale depozitate în profil constant în cadrul întregii etape de extracţie.
    (2) Capacitatea de înmagazinare în profil constant se stabileşte de către OÎ pentru fiecare solicitant prin împărţirea capacităţii de depozitare solicitate la întreaga etapă de injecţie, respectiv extracţie.

    ART. 19
    Capacitatea de înmagazinare în profil variabil permite utilizatorului rezervarea capacităţii de depozitare solicitate şi injecţia cantităţilor de gaze naturale în profil variabil pe parcursul întregii etape de injecţie, respectiv extracţia în profil variabil a cantităţilor de gaze naturale depozitate pe parcursul întregii etape de extracţie, cu excepţia perioadelor de revizii şi reparaţii la instalaţiile aferente depozitului de înmagazinare.

    ART. 20
    (1) Capacitatea de înmagazinare bidirecţională permite utilizatorului rezervarea capacităţii de depozitare solicitată şi injecţia cantităţilor de gaze naturale şi extracţia cantităţilor de gaze naturale depozitate în orice perioadă a anului gazier, cu excepţia perioadelor de revizii şi reparaţii la instalaţiile aferente depozitului de înmagazinare.
    (2) Capacitatea de înmagazinare bidirecţională se oferă numai în cazul depozitelor de înmagazinare care deţin instalaţiile tehnologice de suprafaţă necesare, respectiv în situaţia schimbului de gaze.

    ART. 21
    Produsele menţionate la art. 17 lit. d) sunt specifice fiecărui OÎ şi se publică pe pagina de internet a acestuia însoţite de principalele caracteristici.

    ART. 22
    (1) Până la data de 1 februarie a fiecărui an, OÎ are obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet capacităţile disponibile oferite pentru următorul ciclu de înmagazinare, conform modelului din anexa nr. 3.
    (2) Începând cu data de 1 februarie, solicitanţii pot depune cererile de acces la sistemul de înmagazinare conform art. 11.
    (3) În termen de 10 zile lucrătoare anterioare datei de 1 aprilie a fiecărui an, OÎ publică programul iniţial de înmagazinare, cu evidenţierea capacităţii de înmagazinare alocate şi a celei rămase disponibilă, conform modelului din anexa nr. 2.
    (4) În situaţia în care capacitatea totală de depozitare solicitată depăşeşte capacitatea de înmagazinare disponibilă, capacitatea se alocă de către OÎ prorata cu capacitatea de înmagazinare solicitată.
    (5) În situaţia în care capacitatea de înmagazinare solicitată este mai mică decât cea oferită, fiecărui solicitant i se alocă întreaga capacitate de înmagazinare solicitată, urmând ca diferenţa dintre capacitatea de înmagazinare disponibilă şi cea alocată să fie ulterior realocată pe baza principiului „primul venit - primul servit“.
    (6) În situaţia precizată la alin. (5) solicitanţii care au transmis deja cereri de rezervare a capacităţii de înmagazinare au prioritate la realocarea capacităţii disponibile şi la suplimentarea capacităţii de depozitare rezervate.
    (7) Cu trei zile lucrătoare înaintea datei de 1 aprilie, OÎ publică programul final de înmagazinare conform modelului din anexa nr. 2.
    (8) OÎ poate realoca oricând pe parcursul ciclului de înmagazinare capacitatea de înmagazinare rămasă disponibilă.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Programul de înmagazinare
    ART. 23
    (1) Programul de înmagazinare anexat la cererea de acces se întocmeşte în conformitate cu modelul din anexa nr. 3, în funcţie de capacitatea de înmagazinare şi de profilul de injecţie/extracţie solicitat.
    (2) În funcţie de capacitatea de înmagazinare şi de capacităţile de injecţie/extracţie solicitate, OÎ stabileşte programul final de înmagazinare, conform modelului din anexa nr. 4, astfel încât aceasta să nu depăşească capacităţile disponibile.
    (3) În situaţia în care capacitatea totală de injecţie/extracţie solicitată în profil constant depăşeşte capacitatea tehnică a depozitului de înmagazinare, OÎ poate oferi capacitate de injecţie, respectiv capacitate de extracţie, proporţional cu capacitatea de depozitare oferită fiecărui solicitant, astfel încât la finalul etapei de injecţie întreaga cantitate de gaze naturale aferentă capacităţii oferite să fie depozitată, respectiv la finalul etapei de extracţie întreaga cantitate de gaze naturale depozitată să fie extrasă.
    (4) Capacitatea de injecţie/extracţie în profil variabil este oferită numai în situaţia în care capacităţile în profil constant solicitate sunt mai mici decât capacitatea de injecţie/extracţie disponibilă; în acest sens, OÎ afişează şi actualizează permanent pe pagina proprie de internet nivelul capacităţii în profil constant rezervate versus al celei disponibile.
    (5) Fiecărui solicitant i se oferă iniţial capacitate în profil constant, urmând ca, ulterior publicării programului iniţial de înmagazinare prevăzut la art. 22 alin. (3), OÎ să aloce capacitate în profil variabil fie prorata cu capacitatea de depozitare alocată fiecărui solicitant, fie prin organizarea unei licitaţii.
    (6) În situaţia depozitelor de înmagazinare care deţin instalaţii tehnologice de suprafaţă care permit flux bidirecţional, capacitatea de depozitare/injecţie/extracţie este oferită, într-o primă etapă, numai în flux bidirecţional, prin organizarea unei licitaţii; capacitatea disponibilă ulterior termenului precizat la art. 22 alin. (3) poate fi oferită şi în profil constant şi/sau variabil.
    (7) OÎ publică pe pagina proprie de internet informaţiile referitoare la depozitele de înmagazinare care permit flux bidirecţional şi la capacităţile disponibile.
    (8) Procedurile de desfăşurare a licitaţiilor se publică de OÎ pe pagina proprie de internet, cu actualizarea calendarului de acces, dacă este cazul.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Responsabilităţile părţilor implicate în realizarea programului de înmagazinare
    ART. 24
    (1) OÎ transmite OTS programul de înmagazinare cu privire la cantităţile de gaze naturale injectate/extrase în/din depozitul de înmagazinare conform contractelor de înmagazinare, pentru fiecare depozit de înmagazinare şi utilizator SÎ.
    (2) Programul final de înmagazinare prevăzut la alin. (1) este întocmit cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (2).
    (3) Programul de înmagazinare prevăzut la alin. (1) se actualizează ca urmare a solicitărilor utilizatorilor SÎ prevăzute la art. 11 alin. (1).

    ART. 25
    (1) Programul de înmagazinare prevăzut la art. 23 alin. (1) poate fi modificat de OÎ la cererea utilizatorului SÎ, atât înainte de începerea fiecărei luni de înmagazinare, conform prevederilor art. 24 alin. (1), cât şi pe parcursul lunii de înmagazinare, pentru optimizarea portofoliului de achiziţie a gazelor naturale al utilizatorului SÎ.
    (2) Programul de înmagazinare poate fi modificat numai în limita capacităţilor de injecţie/extracţie disponibile; informaţiile cu privire la capacităţile de injecţie/extracţie disponibile sunt făcute publice de către OÎ, prin publicare pe pagina proprie de internet, cu o frecvenţă zilnică, în ziua D-1, pentru ziua D.
    (3) Capacitatea de injecţie şi/sau de extracţie solicitată suplimentar se pune la dispoziţia utilizatorului în baza tarifelor de înmagazinare.
    (4) Utilizatorul are dreptul de a ceda OÎ sau oricărui alt utilizator al SÎ capacitatea de depozitare lunară neutilizată şi/sau capacităţile de injecţie/extracţie neutilizate.
    (5) Renunţarea la capacitate, parţială sau totală, se notifică OÎ cu cel puţin 5 zile lucrătoare anterior lunii pentru care se face renunţarea.
    (6) OÎ redistribuie capacitatea devenită disponibilă în următoarea ordine de prioritate:
    a) utilizatorilor care au solicitat o capacitate mai mare decât cea alocată conform principiului „primul venit - primul servit“;
    b) altor solicitanţi.

    (7) Utilizatorul SÎ beneficiar îşi asumă toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din redistribuire, inclusiv obligaţia de plată a capacităţii/capacităţilor care face/fac obiectul acesteia; OÎ modifică corespunzător contractele încheiate atât cu utilizatorul SÎ iniţial, cât şi cu utilizatorul SÎ beneficiar.
    (8) În situaţiile precizate la alin. (6) şi (7), valoarea serviciilor de înmagazinare se reduce pentru utilizatorul SÎ iniţial corespunzător capacităţilor redistribuite.

    ART. 26
    (1) Cantităţile de gaze naturale injectate/extrase în/din depozitele de înmagazinare se măsoară pentru fiecare utilizator SÎ, în conformitate cu prevederile regulamentului de măsurare.
    (2) Cantităţile de gaze naturale intrate în SNT şi destinate înmagazinării se stabilesc în conformitate cu prevederile contractului de transport.

    ART. 27
    (1) Programele de înmagazinare se transmit OTS de către OÎ, în termenele prevăzute la pct. 6.4 din Condiţiile tehnice.
    (2) OÎ poate realiza operaţiuni de schimb de gaze fără prejudicierea intereselor beneficiarilor serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, în scopul asigurării echilibrului SNT, siguranţei şi continuităţii în furnizare a gazelor naturale.
    (3) Operaţiunile menţionate la alin. (2) pot include, dar fără a se limita la acestea, extracţia/injecţia de gaze naturale în mod scriptic/virtual, pentru a corela nominalizările de sens contrar primite de la utilizatorii SÎ pentru aceeaşi zi gazieră, în condiţiile art. 49^2 alin. (7) din Codul reţelei.

    ART. 28
    (1) Nominalizările primite de la utilizatorii SÎ se transmit zilnic OTS de către OÎ în termenele şi condiţiile prevăzute în Codul reţelei.
    (2) Pe baza nominalizărilor pentru ziua D, prevăzute la alin. (1), OTS îşi elaborează programul de transport pentru SNT pentru ziua gazieră D.
    (3) Nominalizările prevăzute la alin. (1) se transmit de utilizatorii SÎ către OÎ prin fax, poştă electronică sau alte mijloace de comunicare agreate, conform clauzelor prevăzute în contractele de înmagazinare.
    (4) Confirmările nominalizărilor prevăzute la alin. (3) sunt transmise de OÎ către utilizatorii SÎ prin fax, poştă electronică sau alte mijloace de comunicare agreate, conform clauzelor prevăzute în contractele de înmagazinare.

    ART. 29
    Cantităţile de gaze naturale care nu au fost nominalizate, în cursul unei luni, pentru a fi injectate/extrase în/din depozitele de înmagazinare şi care sunt în limitele programului de înmagazinare agreat între OÎ şi utilizatorul SÎ sunt reprogramate, la solicitarea utilizatorului SÎ şi cu acordul OÎ, pentru a fi injectate/extrase în lunile următoare ale procesului de injecţie/extracţie.

    ART. 30
    (1) Modificarea programului de înmagazinare pentru un utilizator SÎ este acceptată de OÎ în funcţie de posibilităţile tehnice ale depozitelor de înmagazinare la momentul solicitării.
    (2) Solicitarea utilizatorului SÎ de modificare a programului de înmagazinare prevăzut la alin. (1) se transmite OÎ cu minimum 5 zile înainte de începerea programului de înmagazinare lunar, precum şi pe parcursul lunii de înmagazinare cu minimum 5 zile înainte de ziua de la care se preconizează eventualele modificări ale programului de înmagazinare zilnic.
    (3) Solicitarea OTS de modificare a programului de înmagazinare se transmite OÎ respectând prevederile acordului de interconectare prevăzut la art. 25^2 alin. (6) din Codul reţelei.

    ART. 31
    Neîndeplinirea obligaţiei de înmagazinare subterană a gazelor naturale, ca urmare a nerespectării programului de înmagazinare din culpa utilizatorului SÎ, exonerează OÎ de la aplicarea sancţiunilor dispuse de ANRE.

    CAP. IV
    Principiile de funcţionare a depozitelor de înmagazinare
    SECŢIUNEA 1
    Siguranţa în funcţionare a depozitelor de înmagazinare
    ART. 32
    OÎ are obligaţia să asigure condiţiile tehnice minime pentru funcţionarea în siguranţă a infrastructurii de suprafaţă şi de adâncime a depozitelor de înmagazinare, la capacitatea de înmagazinare şi la capacităţile de injecţie/extracţie programate.

    ART. 33
    (1) La data terminării fiecărui proces de injecţie/extracţie în/din depozitul de înmagazinare, OÎ inventariază volumele de gaze naturale din depozitele de înmagazinare.
    (2) După data prevăzută la alin. (1) se efectuează toate lucrările de întreţinere şi de reparaţii în vederea începerii în condiţii optime a procesului următor de injecţie/extracţie în/din depozitul de înmagazinare, respectiv verificări, revizii tehnice, reparaţii la infrastructura de suprafaţă şi de adâncime a depozitelor de înmagazinare.

    ART. 34
    Răspunderea pentru respectarea parametrilor tehnologici programaţi, respectiv debitul şi presiunea gazelor naturale, revine, după caz, OÎ, OTS şi/sau celorlalţi utilizatori SÎ, în conformitate cu prevederile contractelor de înmagazinare sau ale acordurilor de interconectare.

    ART. 35
    OÎ răspunde de modernizarea infrastructurii de suprafaţă a depozitului de înmagazinare astfel încât să asigure transmiterea către OTS, în timp real, a parametrilor tehnologici măsuraţi.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Tratarea abaterilor de la programul de înmagazinare
    ART. 36
    (1) În cazul apariţiei unor eventuale abateri neplanificate de la programele de înmagazinare stabilite, în ceea ce priveşte cantităţile de gaze naturale injectate/extrase în/din depozitele de înmagazinare, OÎ notifică OTS şi utilizatorii SÎ după cum urmează:
    a) în termen de 24 de ore de la apariţia acestora, pentru perturbaţii cauzate de congestii, restricţii, avarii în infrastructura OÎ;
    b) în regim de urgenţă, pentru accidente şi cazuri de forţă majoră.

    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), OTS asigură dirijarea fluxurilor informaţionale către părţile implicate.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (1), OÎ adaptează programele de înmagazinare şi notifică schimbările operate părţilor implicate.

    ART. 37
    (1) După eliminarea cauzelor care au condus la abaterile de la programul de înmagazinare, prevăzute la art. 36 alin. (1), OÎ revine la programele de înmagazinare anterioare, în maximum 48 de ore, şi informează despre această situaţie utilizatorul SÎ.
    (2) OÎ procedează la revizuirea programelor de înmagazinare astfel încât utilizatorii SÎ să aibă posibilitatea ca, până la sfârşitul procesului complet de înmagazinare subterană a gazelor naturale, să extragă întreaga cantitate de gaze naturale înmagazinată.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Obligaţiile şi drepturile operatorului de înmagazinare şi a utilizatorilor sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale
    ART. 38
    (1) OÎ are obligaţiile prevăzute la art. 142 alin. (1) din Lege, precum şi următoarele:
    a) să asigure măsurarea cantităţilor de gaze naturale injectate/extrase în/din fiecare depozit de înmagazinare, în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare şi ale legislaţiei specifice;
    b) să înregistreze, în baza de date proprie, cantităţile de gaze naturale injectate/extrase în/din fiecare depozit de înmagazinare, defalcate pe utilizatorii SÎ;
    c) să comunice utilizatorilor SÎ, zilnic, în termenele prevăzute în Codul reţelei, informaţii cu privire la cantitatea de gaze naturale efectiv injectată/extrasă în/din depozitul de înmagazinare în ziua anterioară;
    d) să transmită OTS cantităţile de gaze naturale injectate/ extrase în/din depozitele de înmagazinare, orare şi zilnice;
    e) să confirme calitatea şi cantităţile de gaze naturale injectate/extrase în/din depozitele de înmagazinare prin proces-verbal încheiat cu utilizatorul SÎ;
    f) să transmită părţilor implicate informaţii cu privire la apariţia unei restricţii;
    g) să factureze contravaloarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
    h) să comunice zilnic utilizatorilor SÎ, prin publicare pe pagina proprie de internet, informaţiile cu privire la capacităţile de injecţie/extracţie disponibile;
    i) să respecte programul de injecţie/extracţie în/din depozitele de înmagazinare, convenit cu fiecare utilizator SÎ.

    (2) OÎ are drepturile prevăzute la art. 142 alin. (2) din Lege, precum şi următoarele:
    a) să sisteze activitatea de injecţie a gazelor naturale în situaţia în care gazele naturale primite de la OTS, la intrarea în SÎ, nu respectă cerinţele minime de calitate prevăzute în Regulamentul de măsurare;
    b) să întrerupă procesul de injecţie/extracţie în/din depozite în cazul nerespectării prevederilor contractului de înmagazinare sau ale acordului de interconectare;
    c) să solicite informaţii de la utilizatorul SÎ necesare desfăşurării activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale.


    ART. 39
    (1) Utilizatorul SÎ are următoarele obligaţii:
    a) să transmită OÎ nominalizările de injecţie/extracţie în/din depozitele de înmagazinare în conformitate cu termenele prevăzute în Codul reţelei;
    b) să depună la OÎ garanţiile financiare pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană;
    c) să achite tariful aferent prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

    (2) Utilizatorul SÎ are dreptul să primească de la OÎ informaţii cu privire la cantitatea de gaze naturale efectiv injectată/extrasă în/din depozitul de înmagazinare în ziua anterioară.

    ART. 40
    (1) Transmiterea datelor convenite între părţile implicate în derularea programelor de înmagazinare se realizează prin fax, poştă electronică sau alte mijloace de comunicare agreate, conform clauzelor prevăzute în contractul de înmagazinare, părţile având obligaţia să asigure protecţia datelor cu caracter personal şi să respecte regimul de confidenţialitate al acestora.
    (2) Utilizatorul SÎ răspunde pentru corectitudinea tuturor datelor transmise OÎ.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Restricţii în funcţionarea depozitelor de înmagazinare
    ART. 41
    (1) În funcţionarea depozitelor de înmagazinare pot apărea situaţii care impun restricţii referitoare la cantităţile de gaze naturale injectate/extrase în/din depozitele de înmagazinare şi care conduc la modificarea programului de înmagazinare.
    (2) Cauzele care generează restricţiile prevăzute la alin. (1) pot fi de natură:
    a) comercială;
    b) tehnică;
    c) de forţă majoră.


    ART. 42
    Restricţiile de natură comercială, prevăzute la art. 41 alin. (2) lit. a), sunt determinate de nerespectarea:
    a) calendarului aferent programelor de înmagazinare a gazelor naturale;
    b) clauzelor prevăzute în contractul de înmagazinare a gazelor naturale;
    c) clauzelor prevăzute în contractele de transport al gazelor naturale;
    d) clauzelor prevăzute în contractele de închiriere/prestări servicii aferente activelor utilizate nemijlocit la realizarea serviciilor de înmagazinare.


    ART. 43
    Restricţiile de natură tehnică, prevăzute la art. 41 alin. (2) lit. b), sunt determinate de următoarele cauze:
    a) presiunea maximă de regim a gazelor naturale din infrastructura de suprafaţă, aferentă depozitului de înmagazinare;
    b) diferenţa de presiune maximă admisibilă strat-sondă pentru exploatarea la o viteză de filtrare constantă şi pentru menţinerea caracteristicilor fizice ale straturilor poros-permeabile, atât în procesul de injecţie, cât şi în cel de extracţie a gazelor naturale;
    c) modificarea caracteristicilor fizice ale stratului poros-permeabil aflat în exploatare, din cauze naturale sau accidentale;
    d) exploatarea staţiilor de comprimare a gazelor naturale, având în vedere realizarea raportului optim de comprimare şi a randamentului maxim al staţiei;
    e) accidentele tehnice, care afectează capacitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aferentă depozitelor de înmagazinare;
    f) reviziile tehnice sau reparaţiile programate ori care se impun, rezultate în urma unor accidente tehnice;
    g) apariţia unor restricţii tehnice, în operarea SNT, care limitează disponibilitatea capacităţii de transport al gazelor naturale;
    h) calitatea gazelor naturale;
    i) înregistrarea unor presiuni în SNT la interfaţa cu depozitul de înmagazinare care limitează disponibilitatea capacităţii de injecţie/extracţie în/din depozitul de înmagazinare;
    j) indisponibilitatea staţiilor de comprimare operate în mod mijlocit în baza unor contracte de prestări servicii de comprimare.


    ART. 44
    În cazul apariţiei unei restricţii, în maximum 24 de ore de la momentul producerii acesteia, OÎ are obligaţia de a transmite părţilor implicate informaţii cu privire la:
    a) depozitul de înmagazinare afectat de restricţie;
    b) cauzele ce au impus restricţia;
    c) valorile debitelor gazelor naturale zilnice şi orare în situaţia restricţiei;
    d) durata estimată a aplicării restricţiei;
    e) modul şi perioada de remediere, în situaţia în care cauzele sunt de natura celor enumerate la art. 43 lit. e) şi f);
    f) datele de program, ajustate ca urmare a apariţiei restricţiei, cu respectarea modelului din anexa nr. 4;
    g) valorile zilnice şi orare ale presiunilor din SNT la interfaţa cu depozitul de înmagazinare, dacă acestea au provocat restricţia, precum şi nivelul de presiune la care OÎ estimează că ar putea relua activitatea la parametri normali.


    SECŢIUNEA a 5-a
    Obligaţiile operatorilor de înmagazinare privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a depozitelor de înmagazinare
    ART. 45
    (1) Pentru îndeplinirea obligaţiilor legate de funcţionarea în condiţii de siguranţă a depozitelor de înmagazinare, OÎ are obligaţia de a crea şi de a menţine o structură unitară şi flexibilă pentru dispecerizare, respectiv pentru supravegherea proceselor, comunicarea datelor şi a parametrilor specifici activităţii, precum şi pentru intervenţia promptă la nivelul fiecărui depozit.
    (2) OÎ asigură corelarea disponibilităţilor surselor de gaze naturale din depozitele de înmagazinare cu necesităţile de consum de gaze naturale şi cu parametrii instalaţiilor tehnologice de suprafaţă operate de OÎ, în conformitate cu prevederile contractului de înmagazinare şi ale acordurilor de interconectare.
    (3) OÎ realizează prognoze privind cantităţile de gaze naturale injectate/extrase pe fiecare depozit de înmagazinare şi utilizator SÎ, detaliate la nivel de lună şi zi.
    (4) Pentru realizarea prognozelor prevăzute la alin. (3), OÎ preia zilnic datele operative privind cantităţile de gaze naturale injectate/extrase în/din depozitul de înmagazinare.

    ART. 46
    OÎ înregistrează într-un registru special parametrii de funcţionare ai depozitelor de înmagazinare.

    ART. 47
    Toate abaterile faţă de programul de înmagazinare, survenite în funcţionarea depozitelor de înmagazinare, se consemnează în registrul prevăzut la art. 46.

    CAP. V
    Capacitate incrementală
    ART. 48
    În sensul prezentului regulament prin capacitate incrementală se înţelege o posibilă creştere viitoare, prin intermediul unor proceduri bazate pe piaţă, a capacităţii de înmagazinare/injecţie/extracţie disponibile sau a eventualei noi capacităţi create acolo unde în prezent nu există niciuna, care poate fi oferită pe baza unor investiţii în infrastructura fizică sau a optimizării acesteia şi care poate fi oferită ulterior sub rezerva obţinerii de rezultate pozitive la testul economic, în următoarele cazuri:
    a) în cazul depozitelor de înmagazinare existente;
    b) în cazul unui nou depozit de înmagazinare;
    c) în cazul asigurării fluxurilor bidirecţionale.


    ART. 49
    Desfăşurarea proceselor de capacitate incrementală se realizează în conformitate cu prevederile procedurilor specifice elaborate de către OÎ şi avizate de către ANRE, cu respectarea următoarelor principii:
    a) OÎ are obligaţia de a iniţia un proces de capacitate incrementală la primirea unei cereri pentru capacitatea incrementală avută în vedere a fi creată prin intermediul unor proiecte incluse în planurile de investiţii şi de dezvoltare a sistemului de înmagazinare pentru următorii 5 ani;
    b) cererile pentru capacitate incrementală formulate de către potenţialii utilizatori pot fi transmise oricând în cursul unui an gazier;
    c) cererea pentru capacitate incrementală transmisă de către un potenţial utilizator poate fi condiţionată de alocarea unui nivel minim de capacitate pentru un anumit număr de ani şi/sau de o eventuală decizie finală de investiţie a acestuia în legătură cu proiectul care a determinat transmiterea cererii;
    d) OÎ tratează în mod egal cererile pentru capacitate incrementală, indiferent dacă acestea sunt condiţionate sau nu;
    e) capacitatea incrementală este alocată fiecărui potenţial utilizator la nivelul solicitat în situaţia în care totalul capacităţii solicitate de către toţi potenţialii utilizatori pentru fiecare an al perioadei pentru care este oferită capacitatea incrementală este mai mic decât sau egal cu nivelul capacităţii incrementale oferite în cadrul procesului de capacitate incrementală;
    f) în situaţia în care, pentru cel puţin un an din perioada pentru care este oferită capacitatea incrementală, totalul capacităţii solicitate de către toţi potenţialii utilizatori depăşeşte nivelul capacităţii oferite în cadrul procesului de capacitate incrementală, aceasta este alocată potenţialilor utilizatori ai reţelei în ordinea descrescătoare a contravalorii angajamentelor obligatorii pentru contractarea de înmagazinare exprimate de către fiecare dintre aceştia, la nivelul solicitat sau la nivelul minim de capacitate solicitat, după caz, în limita nivelului de capacitate oferit în cadrul procesului de capacitate incrementală;
    g) procesul de capacitate incrementală se finalizează cu succes în situaţia în care nivelul capacităţii incrementale alocate este cel puţin egal cu pragul minim de capacitate;
    h) capacitatea incrementală alocată unui potenţial utilizator în cadrul unui proces de capacitate incrementală este rezervată de către acesta prin semnarea unui contract de înmagazinare cu OÎ.


    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 50
    În caz de forţă majoră sau situaţii de urgenţă, declarate în conformitate cu prevederile legale, OÎ are dreptul să extragă cantităţi de gaze naturale din stocul inactiv, la solicitarea utilizatorului SÎ, cu acordul prealabil al ANRM, respectiv al proprietarilor stocului inactiv.

    ART. 51
    (1) Utilizatorul SÎ prevăzut la alin. (1) are obligaţia refacerii stocului inactiv, conform clauzelor acordurilor de concesiune încheiate între OÎ şi ANRM şi/sau prevederilor legale în vigoare.
    (2) Cantitatea de gaze naturale rămasă în depozitele de înmagazinare la finalul unui proces complet de înmagazinare subterană a gazelor naturale face obiectul unui nou contract de înmagazinare.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (1), noul contract de înmagazinare se încheie până la data încetării valabilităţii contractului iniţial şi este valabil din prima zi calendaristică a procesului următor de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

    ART. 52
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1

    la regulament
    CERERE
    pentru încheierea/modificarea contractului de înmagazinare subterană a gazelor naturale
     - model -
    Către ................................................................................
                                                   (denumirea OÎ )
    1. Subscrisa .............................................., cu sediul social*) în localitatea ..............................., judeţul/sectorul ......................., str. ............................... nr. ...., et. ...., ap. ...., cod poştal ......................, telefon ..................., fax ................., e-mail ..................... înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ..............., cod unic de înregistrare ......................., cod IBAN nr. .................. deschis la ........................, titular al Licenţei de ............................ nr. ..................... din data de ......................, reprezentată prin ..............(numele, prenumele şi funcţia)................, vă solicit:
    [ ] încheierea contractului de înmagazinare;
    sau

    [ ] modificarea Contractului de înmagazinare nr. ...... din ..............., începând cu data de .................şi până la data de ................,
    pentru următoarele capacităţi:
    - capacitate de depozitare,
    – capacitatea de injecţie:
    – etapa de injecţie:
    – profil injecţie:
    – constant
    – variabil
    – capacitate de extracţie:
    – etapa de extracţie:
    – profil extracţie:
    – constant
    – variabil


    2. Condiţiile minime de calitate a gazelor naturale ce urmează a fi predate/preluate/în/din depozitul de înmagazinare a gazelor naturale sunt următoarele:
    a) compoziţia chimică a gazelor naturale:
    b) punctul de rouă al apei: ..... °C;
    c) punctul de rouă al hidrocarburilor: ....°C;
    d) valoarea minimă admisă pentru puterea calorifică superioară repartizată la volum: ....... kWh/m^3 (în condiţii standard);
    e) temperatura maximă admisă a gazelor naturale: .... °C;
    f) conţinutul de impurităţi mecanice: ....... g/mc.

    3. Adresa de corespondenţă a solicitantului*): localitatea ................., judeţul/sectorul .................., str. ............... nr. ...., et. ....., ap. ...., cod poştal ...............
    *) În cazul în care adresa este aceeaşi, se completează o singură dată informaţiile solicitate.

    4. Solicit răspunsul la prezenta cerere prin:
    [ ] poştă electronică;
    [ ] poştă;
    [ ] fax;
    [ ] personal, la sediul OÎ;
    [ ] telefon, sms;
    [ ] alte căi de comunicare: ...............................

    5. Comunicarea solicitantului cu OÎ se realizează prin:
    [ ] poştă electronică;
    [ ] poştă;
    [ ] fax;
    [ ] personal, la sediul OÎ;
    [ ] telefon;
    [ ] sms;
    [ ] alte căi de comunicare: ................................. .

    În considerarea prevederilor art. 326 din Codul penal referitoare la falsul în declaraţii, declar că toate informaţiile şi documentele ce însoţesc prezenta cerere sunt corecte şi reale.
    De asemenea, mă angajez să prezint OÎ, la solicitarea acestuia, documentele în original.
    Data .....................
    Solicitant .........................

    ANEXA 2

    la regulament
    Numărul de înregistrare: .............................
    Operatorul de înmagazinare subterană a gazelor naturale: .............................
    Numărul licenţei de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale: .............................
    PROGRAMUL INIŢIAL/FINAL
    de înmagazinare subterană a gazelor naturale
    (Procesul de injecţie/extracţie în/din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale)

┌────┬────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Capacitatea de gaze naturale pentru care se solicită │
│ │ │injecţia/extracţia în/din depozitele de înmagazinare │
│ │ │subterană a gazelor naturale [mii m^3/MWh] │
│ │Depozitul de├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │înmagazinare│Luna: ........................ │
│Nr. │subterană a ├──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤
│crt.│gazelor │Total orar │Total zilnic │Total lunar │
│ │naturale ├─────────┬────────┼─────────┬────────┼─────────┬────────┤
│ │ │extracţie│injecţie│extracţie│injecţie│extracţie│injecţie│
│ │ ├─────┬───┼────┬───┼─────┬───┼───────┬┼─────┬───┼────┬───┤
│ │ │mii m│MWh│mii │MWh│mii m│MWh│mii m^3││mii m│MWh│mii │MWh│
│ │ │^3 │ │m^3 │ │^3 │ │ ││^3 │ │m^3 │ │
├────┼────────────┼─────┴───┼────┴───┼─────┴───┼───────┴┼─────┴───┼────┴───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┘


    Reprezentant legal,
    ...............................
    (numele şi prenumele)
    Semnătura
    ......................

    ANEXA 3

    la regulament
    Numărul de înregistrare: ......................
    Operatorul de înmagazinare subterană a gazelor naturale: ......................
    Numărul licenţei de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale: ......................
    OFERTĂ
    privind capacităţile de injecţie/extracţie a gazelor naturale
     în/din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale

┌────┬────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Capacitatea de injecţie/extracţie [mii m^3/MWh] │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Luna: ...................... (din etapa de injecţie/din │
│ │Depozitul de│etapa de extracţie) │
│Nr. │înmagazinare├──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤
│crt.│subterană a │Total orar │Total zilnic │Total lunar │
│ │gazelor ├────────┬─────────┼────────┬─────────┼────────┬─────────┤
│ │naturale │injecţie│extracţie│injecţie│extracţie│injecţie│extracţie│
│ │ ├───┬────┼────┬────┼───┬────┼────┬────┼───┬────┼────┬────┤
│ │ │mii│MWh │mii │MWh │mii│MWh │mii │MWh │mii│MWh │mii │MWh │
│ │ │m^3│ │m^3 │ │m^3│ │m^3 │ │m^3│ │m^3 │ │
├────┼────────────┼───┴────┼────┴────┼───┴────┼────┴────┼───┴────┼────┴────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┘


    Reprezentant legal,
    ...............................
    (numele şi prenumele)
    Semnătura
    ......................

    ANEXA 4

    la regulament
    Numărul de înregistrare: ......................
    Operatorul de înmagazinare subterană a gazelor naturale: ......................
    Numărul licenţei de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale: ......................
    PROGRAM
    privind capacităţile de injecţie/extracţie a gazelor naturale
    în/din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale

┌────┬────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Capacitatea de injecţie/extracţie [mii m^3/MWh] │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Luna: ...................... (din etapa de injecţie/din │
│ │Depozitul de│etapa de extracţie) │
│Nr. │înmagazinare├──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤
│crt.│subterană a │Total orar │Total zilnic │Total lunar │
│ │gazelor ├────────┬─────────┼────────┬─────────┼────────┬─────────┤
│ │naturale │injecţie│extracţie│injecţie│extracţie│injecţie│extracţie│
│ │ ├───┬────┼────┬────┼───┬────┼────┬────┼───┬────┼────┬────┤
│ │ │mii│MWh │mii │MWh │mii│MWh │mii │MWh │mii│MWh │mii │MWh │
│ │ │m^3│ │m^3 │ │m^3│ │m^3 │ │m^3│ │m^3 │ │
├────┼────────────┼───┴────┼────┴────┼───┴────┼────┴────┼───┴────┼────┴────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┘


    Reprezentant legal,
    ...............................
    (numele şi prenumele)
    Semnătura
    ......................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016