Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 21 noiembrie 1997  privind urmarirea comportarii in exploatare, investitiile in timp si postutilizarea constructiilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind urmarirea comportarii in exploatare, investitiile in timp si postutilizarea constructiilor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 10 decembrie 1997

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Urmãrirea comportãrii în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor sunt componente ale sistemului calitãţii în construcţii.
Obiectul urmãririi comportãrii în exploatare a construcţiilor şi al investiţiilor în timp este evaluarea stãrii tehnice a construcţiilor şi menţinerea aptitudinii la exploatare pe toatã durata de existenta a acestora.
ART. 2
Prezentul regulament stabileşte cadrul general pentru desfãşurarea activitãţilor privind urmãrirea comportãrii în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor, se aplica tuturor categoriilor de construcţii şi este obligatoriu pentru toate persoanele juridice şi persoanele fizice implicate: investitori, proiectanţi, executanti, proprietari, administratori, utilizatori.
ART. 3
Urmãrirea comportãrii în exploatare a construcţiilor, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor reprezintã acţiuni distincte, complementare, astfel:
a) urmãrirea comportãrii în exploatare a construcţiilor se face în vederea depistarii din timp a unor degradari care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare;
b) intervenţiile în timp asupra construcţiilor se fac pentru menţinerea sau îmbunãtãţirea aptitudinii la exploatare;
c) postutilizarea construcţiilor cuprinde activitãţile de desfiinţare a construcţiilor în condiţii de siguranta şi de recuperare eficienta a materialelor şi a mediului.
Toate aceste acţiuni se realizeazã prin grija proprietarului.
ART. 4
Termenii specifici utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi în Glosarul de termeni privind sistemul calitãţii în construcţii.

CAP. 2
Urmãrirea comportãrii în exploatare a construcţiilor

ART. 5
Urmãrirea comportãrii în exploatare a construcţiilor se face prin:
- urmãrirea curenta;
- urmãrirea specialã.
Modalitãţile de efectuare a urmãririi curente sau a urmãririi speciale - perioade, metode, caracteristici şi parametri urmãriţi - se stabilesc de cãtre proiectant sau de expert, în funcţie de categoria de importanta a construcţiilor şi de alte caracteristici ale acestora şi se includ în cartea tehnica a construcţiilor, care va cuprinde, de asemenea, şi rezultatele consemnate ale acestor activitãţi.
ART. 6
Urmãrirea curenta este o activitate sistematica de observare a stãrii tehnice a construcţiilor, care, corelata cu activitatea de întreţinere, are scopul de a menţine aptitudinea la exploatare a acestora.
Urmãrirea curenta se efectueazã, pe toatã durata de existenta, asupra tuturor construcţiilor, conform legii.
ART. 7
Urmãrirea curenta se realizeazã prin examinare vizuala directa şi cu mijloace simple de mãsurare, în conformitate cu prevederile din cartea tehnica şi din reglementãrile tehnice specifice, pe categorii de lucrãri şi de construcţii.
Activitãţile de urmãrire curenta se efectueazã de cãtre personal propriu sau prin contract cu persoane fizice având pregãtire tehnica în construcţii, cel puţin de nivel mediu.
ART. 8
Urmãrirea specialã cuprinde investigaţii specifice regulate, periodice, asupra unor parametri ce caracterizeazã construcţia sau anumite pãrţi ale ei, stabiliţi din faza de proiectare sau în urma unei expertizari tehnice.
Urmãrirea specialã se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice sau fizice interesate, precum şi pentru construcţii aflate în exploatare, cu evoluţie periculoasa sau care se afla în situaţii deosebite din punct de vedere al siguranţei.
ART. 9
Urmãrirea specialã se realizeazã, pe o perioada stabilitã, pe baza unui proiect sau a unei proceduri specifice, de cãtre personal tehnic de specialitate atestat.
Urmãrirea specialã nu conduce la întreruperea efectuãrii urmãririi curente.
ART. 10
La constatarea, în cursul activitãţilor de urmãrire curenta sau specialã, a unor situaţii care depãşesc limitele stabilite sau se considera ca pot afecta exploatarea în condiţii de siguranta a construcţiei, proprietarul este obligat sa solicite expertizarea tehnica.

Obligaţii şi raspunderi privind urmãrirea comportãrii în exploatare a construcţiilor

ART. 11
Investitorii au urmãtoarele obligaţii şi raspunderi:
a) stabilesc, împreunã cu proiectantul, acele construcţii care se supun, urmãririi speciale, asigura întocmirea proiectului şi predarea lui proprietarilor, instiintand despre aceasta şi Inspecţia de stat în construcţii, lucrãri publice, urbanism şi amenajarea teritoriului;
b) comunica proprietarilor care preiau construcţiile obligaţiile care le revin în cadrul urmãririi speciale.
ART. 12
Proprietarii au urmãtoarele obligaţii şi raspunderi:
a) rãspund de activitatea privind urmãrirea comportãrii în exploatare a construcţiilor, sub toate formele; asigura, dupã caz, personalul necesar; comanda expertizarea construcţiilor în cazurile prevãzute la art. 10, comanda proiectul de urmãrire specialã şi comunica instituirea urmãririi speciale la Inspecţia de stat în construcţii, lucrãri publice, urbanism şi amenajarea teritoriului;
b) stipuleazã, în contracte, îndatoririle ce decurg cu privire la urmãrirea comportãrii în exploatare a acestora, la înstrãinarea sau la închirierea construcţiilor.
ART. 13
Proiectantii au urmãtoarele obligaţii şi raspunderi:
a) stabilesc, împreunã cu investitorii şi/sau cu proprietarii, acele construcţii care sunt supuse urmãririi speciale;
b) elaboreazã, pe baza de contract cu proprietarul, documentaţiile tehnice pentru urmãrirea curenta şi proiectul de urmãrire specialã.
ART. 14
Executantii au obligaţia sa efectueze urmãrirea curenta a construcţiilor pe care le executa, sa monteze conform proiectului şi sa protejeze dispozitivele pentru urmãrirea specialã, pana la recepţia construcţiilor, dupã care le vor preda proprietarului.
ART. 15
Administratorii şi utilizatorii rãspund de realizarea obligaţiilor contractuale stabilite cu proprietarul privind activitatea de urmãrire a comportãrii în exploatare a construcţiilor.
ART. 16
Persoanele care efectueazã urmãrirea curenta şi urmãrirea specialã, denumite responsabili cu urmãrirea comportãrii construcţiilor, au urmãtoarele obligaţii şi raspunderi:
a) sa cunoascã toate detaliile privind construcţia şi sa ţinã la zi cartea tehnica a construcţiei, inclusiv jurnalul evenimentelor;
b) sa efectueze urmãrirea curenta, iar pentru urmãrirea specialã sa supravegheze aplicarea programelor şi a proiectelor întocmite în acest sens;
c) sa sesizeze proprietarului sau administratorului situaţiile care pot determina efectuarea unei expertizari tehnice.

CAP. 3
Intervenţiile în timp asupra construcţiilor

ART. 17
Intervenţiile în timp asupra construcţiilor au ca scop:
- menţinerea fondului construit la nivelul necesar al cerinţelor;
- asigurarea funcţiunilor construcţiilor, inclusiv prin extinderea sau modificarea funcţiunilor iniţiale ca urmare a modernizãrii.
Lucrãrile de intervenţie sunt:
a) lucrãri de întreţinere, determinate de uzura sau de degradarea normalã şi care au ca scop menţinerea stãrii tehnice a construcţiilor;
b) lucrãri de refacere, determinate de producerea unor degradari importante şi care au ca scop menţinerea sau îmbunãtãţirea stãrii tehnice a construcţiilor;
c) lucrãri de modernizare, inclusiv extinderi, determinate de schimbarea cerinţelor fata de construcţii sau a funcţiunilor acestora şi care se pot realiza cu menţinerea sau îmbunãtãţirea stãrii tehnice a construcţiilor.
ART. 18
Lucrãrile de întreţinere constau în efectuarea, periodic, a unor remedieri sau reparari ale pãrţilor vizibile ale elementelor de construcţie - finisaje, straturi de uzura, straturi şi învelitori de protecţie - sau ale instalaţiilor şi echipamentelor, inclusiv înlocuirea unor piese uzate.
ART. 19
Lucrãrile de refacere şi modernizare au la baza urmãtoarele principii:
a) soluţiile se stabilesc numai dupã cunoaşterea stãrii tehnice a construcţiilor, inclusiv a cauzelor care au produs degradari, dacã este cazul, ca rezultat al expertizarii tehnice;
b) soluţiile vor avea în vedere interdependenta dintre construcţie - partea existenta - şi lucrãrile noi care se vor executa atât pe ansamblu, cat şi local;
c) aplicarea soluţiei preconizate impune verificarea permanenta a stãrii fizice în detaliu a construcţiei, pentru confirmarea ipotezelor avute în vedere la proiectarea lucrãrilor de intervenţie;
d) condiţiile deosebite de lucru impun o atentie sporitã privind asigurarea calitãţii lucrãrilor.
ART. 20
Lucrãrile de refacere se realizeazã prin remediere, reparare sau consolidare, pe baza de proiect, întocmit potrivit principiilor prevãzute la art. 19 şi verificat conform prevederilor legale.
În unele situaţii, în care construcţiile sunt grav afectate, dacã înainte de lucrãrile de refacere sunt necesare lucrãri de sprijiniri provizorii, acestea vor fi executate, de asemenea, pe baza unui proiect întocmit de cãtre expert sau de cãtre proiectant, în urma analizarii situaţiei.
ART. 21
Lucrãrile de modernizare se realizeazã, de regula, prin reconstrucţie, putând interveni şi reparari sau consolidãri, pe baza unui proiect întocmit şi verificat conform prevederilor legale.

Obligaţii şi raspunderi privind intervenţiile în timp asupra construcţiilor

ART. 22
Proprietarii au urmãtoarele obligaţii şi raspunderi:
a) asigura efectuarea lucrãrilor de întreţinere pentru a preveni apariţia unor deteriorãri importante;
b) asigura realizarea proiectelor pentru lucrãri de refacere sau de modernizare şi verificarea tehnica a acestora;
c) asigura realizarea formelor legale pentru executarea lucrãrilor şi verifica, pe parcurs şi la recepţie, calitatea acestora, direct sau prin diriginti de şantier autorizaţi.
ART. 23
Proiectantii au urmãtoarele obligaţii şi raspunderi:
a) elaboreazã, pe baza comenzii proprietarului, proiecte pentru lucrãri de intervenţii asupra construcţiilor, în conformitate cu prevederile legale;
b) elaboreazã caiete de sarcini şi instrucţiuni speciale pentru lucrãrile de intervenţii, anexe la proiectele elaborate de ei în acest scop, care se introduc în cartea tehnica a construcţiei.
ART. 24
Executantii lucrãrilor de intervenţii asupra construcţiilor au obligaţia sa respecte prevederile din proiectele elaborate în acest scop, luând toate mãsurile pentru asigurarea calitãţii lucrãrilor.
ART. 25
Utilizatorii construcţiilor au obligaţia sa asigure efectuarea la timp a sarcinilor ce le revin în cadrul activitãţii de intervenţii în timp asupra construcţiilor, în baza contractelor încheiate cu proprietarii.

CAP. 4
Postutilizarea construcţiilor

ART. 26
Declanşarea activitãţilor din etapa de postutilizare a unei construcţii începe o data cu iniţierea acţiunii pentru desfiinţarea acelei construcţii, care se face:
a) la cererea proprietarului;
b) la cererea administratorului construcţiei, cu acordul proprietarului;
c) la cererea autoritãţilor administraţiei publice locale, în cazurile în care:
- construcţia a fost executatã fãrã autorizaţie de construire;
- construcţia nu prezintã siguranta în exploatare şi nu poate fi reabilitata din acest punct de vedere;
- construcţia prezintã pericol pentru mediul înconjurãtor şi nu poate fi reabilitata pentru a se elimina acest pericol;
- cerinţele de sistematizare pentru utilitate publica impun necesitatea desfiinţãrii construcţiei.
ART. 27
La construcţiile proprietate publica, decizia de declasare a activitãţilor din etapa de postutilizare va fi luatã în baza unui studiu de fezabilitate, ţinându-se seama de cazurile prevãzute la art. 26, din care sa rezulte necesitatea, oportunitatea şi eficienta economicã a acţiunii. Studiul respectiv va trebui sa fie aprobat potrivit legii.
ART. 28
Desfãşurarea activitãţilor şi lucrãrilor din etapa de postutilizare a construcţiilor se efectueazã pe baza unei documentaţii tehnice şi a unei autorizaţii de desfiinţare, eliberata de autoritãţile competente, conform legii.
ART. 29
Elaborarea documentaţiei tehnice aferente lucrãrilor de desfiinţare şi executarea lucrãrilor respective se efectueazã de agenţii economici cu activitate în construcţii.
ART. 30
Documentaţia tehnica aferentã lucrãrilor din etapa de postutilizare a construcţiilor va cuprinde:
- planul de amplasare a construcţiilor - poziţie, dimensiuni, orientare, vecinãtãţi -, cu indicarea construcţiei sau a pãrţilor de construcţie ce urmeazã a fi demolate;
- planuri sau relevee, din care sa rezulte destinaţia, alcãtuirea construcţiei şi funcţiunile acesteia: planuri ale tuturor nivelurilor, secţiuni, faţade, planurile instalaţiilor interioare, întocmite la o scara convenabila;
- planurile racordurilor la utilitatile exterioare - apa, canal, energie electrica, energie termica, gaze, telefon;
- planurile de asigurare şi refacere a continuitãţii utilitãţilor exterioare pentru vecinãtãţi, care ar trebui, eventual, sa fie întrerupte la demolarea construcţiilor;
- condiţii tehnice de calitate;
- detalierea şi precizarea fazelor activitãţilor şi lucrãrilor;
- proceduri tehnice pentru executarea lucrãrilor de demontare şi demolare, cuprinzând descrierea detaliatã a soluţiilor tehnice adoptate, a tuturor operaţiunilor necesare şi mãsuri de protecţie a muncii;
- recomandãri - la construcţiile proprietate publica - privind modul de reconditionare a produselor şi a elementelor de construcţie, recuperate cu ocazia demontarii şi demolarii;
- recomandãri pentru evacuarea şi transportul deşeurilor nefolosibile şi nereciclabile în zonele de reintegrare în natura;
- mãsuri pentru protecţia mediului înconjurãtor, în zona de demolare a construcţiilor şi în zonele de evacuare a deşeurilor;
- devizul lucrãrilor de demolare, de reciclare şi de utilizare a materialelor rezultate.
Documentaţia tehnica pentru lucrãrile de postutilizare a construcţiilor trebuie verificata de specialiştii verificatori de proiecte atestaţi. De asemenea, vor fi expertizate din punctul de vedere al rezistentei şi stabilitatii clãdirile invecinate care pot fi afectate de demolare.
ART. 31
Dezafectarea construcţiei cuprinde urmãtoarele faze:
- încetarea activitãţilor din interiorul construcţiei;
- suspendarea utilitãţilor;
- asigurarea continuitãţii instalaţiilor tehnico-edilitare pentru vecinãtãţi;
- evacuarea din construcţie a inventarului mobil: obiecte de inventar, mobilier, echipamente.
ART. 32
Demontarea şi demolarea construcţiei cuprind urmãtoarele faze:
- dezechiparea construcţiei prin desfacerea şi demontarea elementelor de instalaţii functionale, de finisaj şi izolaţii;
- demontarea pãrţilor şi a elementelor de construcţie;
- demolarea pãrţilor de construcţie nedemontabile
- zidãrii, structuri de rezistenta -, inclusiv a fundaţiei construcţiei;
- dezmembrarea pãrţilor şi elementelor de construcţie şi a instalaţiilor demontate, recuperarea componentelor şi a produselor refolosibile şi sortarea lor pe categorii;
- transportul deşeurilor nefolosibile şi nereciclabile în zonele destinate pentru utilizarea ca materii brute sau pentru reintegrarea în natura.
ART. 33
Reconditionarea, reciclarea şi refolosirea produselor şi materialelor de construcţie, rezultate din demontarea şi demolarea construcţiilor proprietate publica, cuprind urmãtoarele faze:
- reconditionarea produselor de construcţie recuperate din demontare, în vederea refolosirii, prin operaţiuni simple, executate în ateliere;
- reciclarea materialelor rezultate din demolare, în secţii de producţie specializate, prin folosirea acestor materiale ca materii prime în vederea producerii de materiale de construcţii;
- pregãtirea refolosirii produselor şi materialelor de construcţii, rezultate din recuperare, reconditionare şi reciclare, prin verificarea calitãţii acestora şi prin organizarea desfacerii lor în depozite de materiale de construcţii.
ART. 34
Reintegrarea în natura a deşeurilor nefolosibile şi nereciclabile cuprinde urmãtoarele faze:
- utilizarea deşeurilor de materiale brute pentru umpluturi;
- refacerea peisajului natural în zonele de folosire a deşeurilor, prin taluzari adecvate şi lucrãri de protecţie aferente, inclusiv refacerea stratului vegetal şi a plantaţiilor.

Obligaţii şi raspunderi privind postutilizarea construcţiilor

ART. 35
Proprietarii au urmãtoarele obligaţii şi raspunderi:
a) sa asigure fondurile necesare pentru proiectarea şi executarea lucrãrilor;
b) sa obţinã avizele necesare şi autorizaţia de desfiinţare de la autoritãţile competente;
c) sa încredinţeze executarea lucrãrilor din etapa de postutilizare a construcţiilor unor persoane fizice sau juridice autorizate în construcţii;
d) sa urmãreascã respectarea condiţiilor de calitate stabilite, precum şi reconditionarea şi reciclarea în grad cat mai ridicat a materialelor şi a produselor rezultate din demontarea şi demolarea construcţiei.
ART. 36
Proiectantii au urmãtoarele obligaţii şi raspunderi:
a) sa elaboreze, pe baza de contract încheiat cu proprietarii, documentaţia tehnica aferentã lucrãrilor de demolare, reciclare şi utilizare a materialelor rezultate;
b) sa asigure, prin soluţiile tehnice şi tehnologice de demontare şi demolare adoptate, respectarea prevederilor din avize şi din autorizaţia de desfiinţare, a condiţiilor tehnice de calitate corespunzãtoare, precum şi un grad cat mai ridicat de recuperare, reconditionare şi reciclare a materialelor şi a produselor rezultate din demontare şi demolare;
c) sa asigure asistenta tehnica solicitatã de proprietar pentru aplicarea soluţiilor din proiect.
ART. 37
Executantii au urmãtoarele obligaţii şi raspunderi:
a) sa înceapã executarea lucrãrilor de demolare numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare şi a documentaţiei tehnice verificate;
b) sa respecte prevederile din documentaţia tehnica aferentã şi din autorizaţia de desfiinţare;
c) sa realizeze condiţiile de calitate prevãzute în documentaţia tehnica;
d) sa instruiascã personalul asupra procesului tehnologic, asupra succesiunii fazelor şi operaţiunilor, precum şi asupra mãsurilor de protecţie a muncii;
e) sa ia mãsurile de protecţie a vecinatatilor, prin evitarea de transmitere a vibratiilor puternice sau a socurilor, a degajarilor mari de praf, precum şi prin asigurarea accesului necesar la aceste vecinãtãţi.

CAP. 5
Dispoziţii finale

ART. 38
Activitatea de urmãrire a comportãrii în exploatare a construcţiilor şi intervenţii în timp şi cea privind postutilizarea construcţiilor se vor executa cu respectarea reglementãrilor tehnice în vigoare. Ministerul lucrãrilor Publice şi Amenajãrii Teritoriului va lua mãsuri pentru îmbunãtãţirea reglementãrilor existente privind:
a) instrucţiunile-cadru pentru urmãrirea comportãrii în exploatare şi intervenţiile în timp asupra construcţiilor;
b) instrucţiunile tehnice pentru urmãrirea comportãrii în exploatare şi intervenţiile în timp privind diferite categorii de construcţii, alcãtuite din diferite materiale;
c) indrumatoare tehnice privind metode, procedee, aparatura şi echipamente specifice, recomandate pentru activitãţile de urmãrire a comportãrii în exploatare a construcţiilor şi intervenţii în timp asupra acestora;
d) instrucţiuni tehnice privind demolarea parţialã sau totalã a construcţiilor.
ART. 39
Organele administraţiei publice centrale vor lua mãsuri ca unitãţile specializate de profil sa revizuiasca instrucţiunile tehnice în vigoare privind urmãrirea comportãrii în exploatare a construcţiilor şi intervenţii în timp, pentru categoriile de construcţii şi lucrãri de construcţii specifice domeniului lor de activitate.
ART. 40
Urmãrirea aplicãrii şi controlul respectãrii prevederilor prezentului regulament se fac de cãtre Inspecţia de stat în construcţii, lucrãri publice, urbanism şi amenajarea teritoriului.
ART. 41
Finanţarea activitãţilor prevãzute în acest regulament se face potrivit prevederilor legale.
ART. 42
Încãlcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage raspunderi şi sancţiuni contravenţionale şi/sau penale, conform legilor în vigoare.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Cornel Carculea
27 Ianuarie 2012
Doresc sa ma abonea la acest newsletter
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016