Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 21 noiembrie 1997  privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 10 decembrie 1997
CAP. 1
Prevederi generale

ART. 1
Conducerea şi asigurarea calitãţii constituie o componenta principala a sistemului calitãţii în construcţii şi reprezintã o parte semnificativã a funcţiei generale de conducere dintr-o unitate.
Conducerea şi asigurarea calitãţii în construcţii stabilesc şi transpun în fapt politica în domeniul calitãţii, prin activitãţi prestabilite şi sistematice, destinate sa previnã noncalitatea, sa asigure realizarea, atestarea şi garantarea calitãţii cerute prin reglementãri tehnice şi clauze contractuale, în condiţii rationale de cost şi termen, şi sa ofere încredere în capacitatea agentului economic sau a persoanei juridice respective.
ART. 2
Prezentul regulament stabileşte cadrul normativ general, principalele elemente de conţinut şi metodologice pentru elaborarea, aplicarea şi dezvoltarea conducerii şi asigurãrii calitãţii în construcţii, având în vedere standardele aplicabile, adaptate la specificul construcţiilor.
ART. 3
Prevederile prezentului regulament se adreseazã tuturor persoanelor juridice sau fizice implicate în procesul de concepere, realizare, exploatare şi postutilizare a construcţiilor: investitori, proprietari, unitãţi de cercetare, de proiectare, fabricanti şi furnizori de produse şi servicii pentru construcţii, executanti de lucrãri de construcţii şi utilizatori ai construcţiilor, care sunt obligaţi sa asigure, prin conducerea şi asigurarea calitãţii, obţinerea şi menţinerea, pe intreaga durata de existenta a construcţiilor, a unui nivel minim de calitate aferent cerinţelor stabilite de legea privind calitatea în construcţii.
ART. 4
Conducerea şi asigurarea calitãţii în construcţii se aplica, în funcţie de categoria de importanta a construcţiilor sau de complexitatea şi de importanta unor lucrãri, astfel:
a) prin sistemul calitãţii, definit şi documentat pe baza principiilor şi recomandãrilor din standardele SR EN ISO seria 9000, adaptate specificului construcţiilor, pentru:
(i) construcţii având categoria de importanta exceptionala sau deosebita;
(ii) construcţii având categoria de importanta normalã, finanţate de la bugetul de stat;
(iii) construcţii având categoria de importanta normalã, finanţate din alte surse, dacã aceasta este cerutã prin contract;
b) prin planul calitãţii, întocmit şi aplicat pentru anumite lucrãri sau construcţii având categoria de importanta normalã;
c) prin îndeplinirea atribuţiilor responsabilului tehnic cu execuţia, atestat, în cadrul unei organizãri corespunzãtoare a activitãţii executantului, pentru construcţii având categoria de importanta redusã.
Conducerea şi asigurarea calitãţii în construcţii se aplica de cãtre proprietari şi/sau utilizatori, pentru etapele de exploatare şi postutilizare a construcţiilor, în cazurile prevãzute la lit. a) (i). Pentru celelalte cazuri, în aceste etape ale existenţei construcţiilor, se aplica prevederile Regulamentului privind urmãrirea comportãrii în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor.
Categoriile de importanta a construcţiilor sunt cele prevãzute în Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a construcţiilor.
ART. 5
Pentru agenţii economici implicaţi în activitatea de realizare a construcţiilor se recomanda ca aplicarea conducerii şi asigurãrii calitãţii în construcţii sa fie însoţitã şi de obţinerea certificãrii profesionale, atestata pentru domeniile de specialitate ale obiectului lor de activitate.
ART. 6
Agenţii economici şi persoane juridice care aplica sistemul calitãţii pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000, precum şi beneficiarii contractelor încheiate cu aceştia pot solicita certificarea sistemului respectiv de cãtre organisme de certificare acreditate în acest scop.
ART. 7
Termenii specifici utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi în Glosarul de termeni privind sistemul calitãţii în construcţii.

CAP. 2
Elemente de conţinut şi metodologice ale conducerii şi asigurãrii calitãţii în construcţii

ART. 8
Conducerea şi asigurarea calitãţii în construcţii comporta stabilirea urmãtoarelor elemente principale:
- datele de intrare;
- elementele principale de conţinut;
- elementele metodologice privind aplicarea şi dezvoltarea sistemului;
- documente şi înregistrãri.
Conţinutul şi dezvoltarea elementelor menţionate mai sus diferã în funcţie de specificul activitãţilor din unitãţile implicate.

Datele de intrare

ART. 9
Datele de intrare pentru conducerea şi asigurarea calitãţii în construcţii sunt concretizate prin:
a) documente privind obiectul de activitate, organizarea şi resursele agentului economic sau ale persoanei juridice respective;
b) documentele privind cerinţele de calitate ale clienţilor, precum şi cele prevãzute în reglementãrile tehnice aplicabile - documente contractuale, documentaţia tehnica de proiectare.
Detalierea şi explicitarea nivelului de calitate privind cerinţele menţionate trebuie asigurate în vederea stabilirii datelor de intrare.

Elementele principale de conţinut

ART. 10
Conducerea şi asigurarea calitãţii în construcţii cuprind urmãtoarele elemente principale de conţinut:
- programul de asigurare a calitãţii;
- organizarea aferentã sistemului;
- condiţiile referitoare la sistemul calitãţii, aplicabile.
Aceste elemente se elaboreazã, se aplica şi se actualizeazã continuu de cãtre agenţii economici şi persoanele juridice implicate.
ART. 11
Programul de asigurare a calitãţii stabileşte dispoziţiile specifice, directoare pentru definirea şi obţinerea calitãţii, precizând obiectivele, regulile de operare, resursele şi secventele activitãţilor legate de calitate.
Acest program poate fi elaborat şi aplicat de agenţii economici sau de persoanele juridice atât cu referire la elementele interne ale conducerii şi asigurãrii calitãţii - politica, conducere, strategie, organizare -, cat şi pentru asigurarea externa a calitãţii, potrivit contractelor încheiate între pãrţi, precum şi pentru evaluarea de cãtre o secunda parte - client - sau certificarea, printr-o terta parte - organism de certificare -, a conducerii şi asigurãrii calitãţii, aplicate.
ART. 12
Programul de asigurare a calitãţii este concretizat prin urmãtoarele documente principale:
a) manualul calitãţii, care poate diferi în ceea ce priveşte gradul de detaliere şi formatul, pentru a corespunde necesitãţilor agentului economic sau ale persoanei juridice. Acesta poate fi alcãtuit din mai multe documente. În funcţie de obiectul manualului, se poate utiliza un calificativ, spre exemplu "manual de asigurare a calitãţii", "manual de management al calitãţii";
b) proceduri care sunt:
- procedurile sistemului, care detaliazã condiţiile referitoare la sistemul calitãţii:
- procedurile tehnice de execuţie sau de proces, care includ planuri de control al calitãţii;
- proceduri administrative;
- planul de control al calitãţii.
În anumite cazuri mai deosebite - lucrãri de investiţii-construcţii importante, utilizare de produse noi sau procese şi procedee de execuţie speciale - beneficiarii investitori pot solicita, prin contract, elaborarea şi aplicarea de cãtre furnizorii de produse sau de cãtre constructorii executanti de lucrãri a unor planuri ale calitãţii, pentru acele cazuri. Planurile calitãţii se stabilesc în concordanta cu programele de asigurare a calitãţii ale beneficiarilor şi în corelare cu manualele şi cu procedurile privind calitatea ale furnizorilor sau ale executantilor respectivi.
ART. 13
În situaţia în care sistemul calitãţii, aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000, nu este certificat, documentele principale ale sistemului vor fi avizate de cãtre specialişti sau organisme agreate de Ministerul lucrãrilor Publice şi Amenajãrii Teritoriului sau certificate de cãtre un organism de acreditare, în urmãtoarele cazuri:
- pentru participarea la licitaţii;
- pentru construcţii având categoria de importanta exceptionala sau deosebita;
- pentru construcţiile finanţate din fondurile statului;
- pentru alte cazuri în care aceste documente pot fi opozabile.
ART. 14
Organizarea aferentã conducerii şi asigurãrii calitãţii în construcţii, integrata în sistemul general de organizare şi funcţionare a agentului economic sau a persoanei juridice, trebuie sa cuprindã:
- definirea politicii privind calitatea, a obiectivelor, a metodelor de conducere şi a responsabilitãţilor privind implementarea şi funcţionarea conducerii şi asigurãrii calitãţii;
- identificarea problemelor reale sau potenţiale în materie de calitate, stabilirea de soluţii pentru rezolvarea lor şi urmãrirea aplicãrii acestora;
- organizarea, investirea cu autoritatea şi cu competentele necesare şi asigurarea independentei compartimentelor şi a personalului de asigurare a calitãţii şi de control al calitãţii;
- asigurarea mijloacelor şi resurselor adecvate pentru aplicarea politicii calitãţii şi realizarea obiectivelor acesteia;
- formarea şi instruirea personalului implicat în asigurarea şi controlul calitãţii;
- analizarea periodicã, de cãtre conducerea unitãţii, a conducerii şi asigurãrii calitãţii sub aspectul eficacitatii şi satisfacerii cerinţelor specificate.
ART. 15
Condiţiile referitoare la sistemul calitãţii, aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000, corelate cu celelalte elemente ale acestui sistem, fata de care se stabilesc cerinţele specifice ale diferitelor metode de asigurare a calitãţii, sunt urmãtoarele:
- responsabilitatea managementului - analiza sistemului;
- sistemul calitãţii - documente;
- analiza contractului;
- controlul proiectãrii;
- controlul documentelor şi al datelor;
- aprovizionarea;
- controlul produsului furnizat de client;
- identificarea şi trasabilitatea produsului (lucrãrii);
- controlul proceselor;
- inspecţii (control) şi încercãri;
- controlul echipamentelor de inspecţie, mãsurare şi încercare;
- stadiul inspectiilor (controlului) şi al încercãrilor;
- controlul produsului (lucrãrii) neconform;
- acţiunile corective şi preventive;
- manipularea, depozitarea, ambalarea, conservarea şi livrarea;
- controlul înregistrãrilor calitãţii;
- auditurile interne ale calitãţii;
- instruirea;
- service şi urmãrirea comportãrii lucrãrilor;
- tehnicile statistice.
În cadrul sistemului calitãţii, elaborat şi aplicat de cãtre agenţii economici şi persoanele juridice, se reţin acele condiţii referitoare la sistemul calitãţii care corespund modelului de asigurare a calitãţii adoptat conform art. 19 şi care sunt specifice etapei şi activitãţilor ce fac obiectul contractelor încheiate: proiectare, fabricaţie, execuţie.
În cazul etapei de exploatare şi postutilizare, dintre condiţiile referitoare la sistemul calitãţii se selecteaza cele care corespund prevederilor şi reglementãrilor aplicabile acestor etape.
Condiţiile referitoare la sistemul calitãţii, prevãzute la alin. 1, vor fi adoptate specificului activitãţilor şi lucrãrilor efectuate, prin proceduri de sistem, proceduri administrative sau, dupã caz, proceduri/instrucţiuni tehnice specifice.

Elementele metodologice privind aplicarea şi dezvoltarea sistemului calitãţii aplicate pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000

ART. 16
Aplicarea sistemului calitãţii, pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000, şi dezvoltarea elementelor de conţinut ale acestuia, de cãtre agenţii economici şi persoanele juridice implicate, participante la activitãţile din cadrul diferitelor etape ale realizãrii şi exploatãrii construcţiilor, se efectueazã în mod diferenţiat.
ART. 17
Diferentierea în aplicarea sistemului calitãţii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000, care se reflecta în obiectivele şi organizarea acestui sistem, adoptate de cãtre agenţii economici şi persoanele juridice implicate, este evidenţiatã prin:
a) cerinţele de asigurare a calitãţii, corespunzãtoare organizãrii şi capacitãţii acestora de a cuprinde cat mai bine condiţiile referitoare la sistemul calitãţii;
b) categoria de importanta a majoritãţii construcţiilor ce formeazã obiectul de activitate al acestora şi factorii specifici care caracterizeazã acele construcţii.
ART. 18
Modelele de asigurare a calitãţii constituie ansambluri selecţionate de elemente şi condiţii corelate ale sistemului calitãţii, care, combinate în mod adecvat şi aplicate de cãtre unitãţile implicate, le conferã acestora aptitudinea funcţionalã sau organizatoricã necesarã pentru a putea rãspunde cerinţelor de asigurare a calitãţii, aferente majoritãţii obiectelor de construcţii contractate în condiţii avantajoase pentru pãrţile contractante.
ART. 19
În domeniul construcţiilor se aplica trei modele, notate cu 1, 2 şi 3, reprezentând niveluri distincte de asigurare a calitãţii, corespunzãtoare standardelor SR EN ISO seria 9001; SR EN ISO seria 9002 sau SR EN ISO seria 9003, diferenţiate între ele, în principal, prin numãrul şi conţinutul cerinţelor de asigurare a calitãţii fata de elementele şi condiţiile referitoare la sistemul calitãţii, luate în considerare, care descresc de la modelul 1, cel mai complex şi mai pretentios, spre modelul 3, mai simplu şi mai puţin pretentios în ceea ce priveşte numãrul şi nivelul cerinţelor şi al condiţiilor.
ART. 20
Între categoria de importanta a construcţiilor şi modelele de asigurare a calitãţii se recomanda respectarea corespondentei din urmãtorul tabel:
Categoria de importanta Modelul de asigurare
a construcţiei: a calitãţii:
-------------------------------------------------------------------------------
exceptionala (A) modelul 1 sau reglementare specialã
-------------------------------------------------------------------------------
deosebita (B) modelul 1 sau 2
-------------------------------------------------------------------------------
normalã (C) modelul 2 sau 3
-------------------------------------------------------------------------------
redusã (D) modelul 3 (optional)
-------------------------------------------------------------------------------


ART. 21
Încadrarea într-o categorie de importanta a construcţiilor, respectiv selectarea modelului de asigurare a calitãţii adecvat pentru produse, obiecte de construcţii sau pãrţi ale acestora, precum şi pentru activitãţile de realizare şi, dupã caz, de exploatare, aferente, se stabilesc în etapa de proiectare, pentru construcţii noi, sau la proiectarea lucrãrilor de intervenţie, pentru construcţii existente, în acord cu investitorul sau cu proprietarul.

Documente şi înregistrãri

ART. 22
Elaborarea şi aplicarea sistemului calitãţii în construcţii sunt fundamentate şi definite prin urmãtoarele documente principale, întocmite, ţinute la zi şi revizuite periodic:
a) documente privind datele de intrare ale sistemului, care cuprind nivelurile de calitate cerute în diferite etape şi activitãţi ale procesului de conceptie-realizare-exploatare;
b) documente ale programului de asigurare a calitãţii;
c) documente şi înregistrãri privind calitatea:
- certificate de calitate, buletine de încercãri, certificate de conformitate a calitãţii produselor, procese-verbale de recepţie pentru produsele procurate;
- procese-verbale de control, rapoarte de verificare şi analizare, procese-verbale de avizare pentru lucrãri şi documentaţiile tehnice de proiectare;
- procese-verbale de lucrãri ascunse, ca şi pentru fazele determinate - puncte de oprire - şi de recepţii parţiale, rapoarte de control şi verificare privind calitatea, procese-verbale de recepţie pentru lucrãri de construcţii executate;
- rapoarte privind neconformitãţile şi rapoarte de acţiuni corective şi preventive;
- planuri şi rapoarte de audit, analizarea şi evaluarea sistemului;
- rapoarte privind costuri referitoare la asigurarea calitãţii;
d) diverse alte documente referitoare la calitate, spre exemplu: rapoarte tehnice, informãri, dãri de seama periodice.

Planuri ale calitãţii

ART. 23
Planul calitãţii este documentul care precizeazã practicile, resursele şi succesiunea activitãţilor specifice referitoare la calitate, relevante pentru o anumitã lucrare sau construcţie.
Planul calitãţii trebuie sa asigure interfete dintre persoanele juridice şi fizice implicate în conceperea, realizarea şi, dupã caz, în exploatarea construcţiei respective.
ART. 24
Planul calitãţii se întocmeşte, pentru obţinerea obiectivelor privind calitatea, în urmãtoarele situaţii:
a) ca parte a sistemului calitãţii, pentru anumite lucrãri sau construcţii, în care caz se face referire la manualul calitãţii şi la procedurile documentate ale sistemului, suplimente, dupã caz, cu cele specifice lucrãrilor respective;
b) ca document de sine statator, atunci când agentul economic sau persoana juridicã implicata nu are implementat sistemul calitãţii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000, în care caz vor fi elaborate şi procedurile necesare aplicãrii acestui plan.
ART. 25
Planul calitãţii are în vedere condiţiile referitoare la sistemul calitãţii, precizate la art. 15, aplicabile, forma şi nivelul de detaliere fiind adaptate la cerinţele privind construcţia respectiva, complexitatea lucrãrilor şi persoanele juridice şi fizice implicate.

CAP. 3
Atribuţii, obligaţii, raspunderi

ART. 26
Ministerul lucrãrilor Publice şi Amenajãrii Teritoriului are urmãtoarele atribuţii:
a) de a asigura coordonarea aplicãrii conducerii şi asigurãrii calitãţii în construcţii, în corelare cu celelalte componente ale sistemului calitãţii, instituit prin <>Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, prin organizarea Consiliului pentru calitate în construcţii;
b) de a stabili şi a aproba structura de organizare, documentele de constituire şi normele metodologice necesare pentru:
- acreditarea organismelor de certificare, calificare sau atestare, dupã caz, pentru sisteme de calitate, produse pentru construcţii, agenţi economici din construcţii şi personal de specialitate;
- agrearea de persoane juridice şi fizice pentru proiectare, consultanţa, evaluare şi instruire în domeniul sistemului calitãţii în construcţii;
c) de a elabora, a aproba şi a publica ghidul tehnic explicativ privind aplicarea conducerii şi asigurãrii calitãţii în construcţii pentru uzul persoanelor juridice şi fizice interesate: producãtori, furnizori, investitori, proiectanţi, proprietari, utilizatori.
ART. 27
Agenţii economici şi persoanele juridice participante la activitãţile de concepere, realizare, exploatare şi postutilizare a construcţiilor rãspund de îndeplinirea urmãtoarelor obligaţii principale, referitoare la conducerea şi la asigurarea calitãţii:
a) obţinerea certificãrii privind calificarea agentului economic, dupã caz;
b) elaborarea şi aplicarea diferenţiatã a conducerii şi asigurãrii calitãţii, potrivit specificului activitãţilor desfãşurate, categoriei de importanta şi naturii construcţiilor, în condiţiile precizate la art. 4;
c) luarea mãsurilor necesare pentru încadrarea compartimentelor cu atribuţii privind calitatea cu personalul calificat necesar, prin:
- pregãtirea şi instruirea personalului, punându-se accentul pe însuşirea motivatiei pentru calitate şi pe efectuarea autocontrolului;
- asigurarea autorizãrii şefului compartimentului de control tehnic al calitãţii şi a dirigintilor de şantier, de cãtre Inspecţia de stat în construcţii, lucrãri publice, urbanism şi amenajarea teritoriului.

CAP. 4
Dispoziţii finale

ART. 28
Urmãrirea aplicãrii şi controlul respectãrii prevederilor prezentului regulament de cãtre agenţii economici şi persoanele juridice implicate, sub aspectul existenţei şi aplicãrii conducerii şi asigurãrii calitãţii în construcţii, se fac de cãtre Ministerul lucrãrilor Publice şi Amenajãrii Teritoriului prin Inspecţia de stat în construcţii, lucrãri publice, urbanism şi amenajarea teritoriului.
ART. 29
Încãlcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage raspunderi şi sancţiuni contravenţionale şi/sau penale, conform legilor în vigoare.
ART. 30
Finanţarea activitãţilor legate de introducerea şi funcţionarea conducerii şi asigurãrii calitãţii în construcţii se face de cãtre fiecare agent economic şi persoana juridicã, din fondurile curente aferente desfãşurãrii activitãţilor de baza.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Dan Erceanu
22 Februarie 2012
egfrgaeRGARHBnb GFBAADEbA n GANA GA GN ASZ GAS GFASNGTHAWHQAEH
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016