Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 21 noiembrie 1997  privind certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 10 decembrie 1997
CAP. 1
Prevederi generale

ART. 1
Certificarea de conformitate a calitãţii produselor în construcţii constituie o componenta a sistemului calitãţii în acest domeniu, prin care se demonstreaza ca produsele respective prezintã caracteristici de calitate controlate, conform cu documentele de referinta, şi care permite aprecierea aptitudinii la utilizare şi garanteazã, cu o probabilitate acceptabilã, ca prin folosirea acestor produse se pot realiza cerinţele precise pentru construcţiile respective.
ART. 2
Certificarea de conformitate a calitãţii constituie o condiţie obligatorie pentru furnizarea şi utilizarea produselor pentru construcţii, destinate urmãtoarelor categorii de construcţii sau lucrãri:
- construcţiile din categoria de importanta exceptionala sau deosebita, definite conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a construcţiilor;
- lucrãri publice finanţate din bugetul de stat sau din bugetele administraţiilor locale şi din credite garantate de stat;
- lucrãri la care utilizarea acestor produse conditioneaza realizarea cerinţelor esenţiale, indiferent de categoria de importanta a acestora, de provenienta fondurilor de investiţii aferente sau de natura proprietãţii asupra construcţiilor respective.
În cazurile prevãzute la alin. 1 se interzice folosirea produselor fãrã certificarea de conformitate a calitãţii acestora.
ART. 3
Prezentul regulament stabileşte cadrul normativ general, principalele elemente de conţinut, metodologice şi de organizare, ale acţiunii de certificare de conformitate a calitãţii produselor folosite în construcţii.
ART. 4
Prevederile prezentului regulament se aplica tuturor agenţilor economici care fabrica sau furnizeazã produse pentru construcţii, materiale şi elemente de construcţii, instalaţii şi echipamente, provenite din producţia interna sau din import, precum şi investitorilor, proiectanţilor, executantilor, proprietarilor şi utilizatorilor construcţiilor la care se prevede folosirea produselor respective.
Prevederile prezentului regulament se referã la toate produsele identificate prin documente, atât la cele traditionale, care fac obiectul unor standarde sau specificaţii tehnice, cat şi la cele noi, utilizate pe baza unor agremente tehnice, folosite la lucrãrile de construcţii noi, precum şi în timpul perioadei de exploatare a construcţiilor existente, care fac parte din categoriile menţionate la art. 2, pentru lucrãri de intervenţie - reparaţii, consolidãri, modernizãri.
ART. 5
Termenii specifici utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi în Glosarul de termeni privind sistemul calitãţii în construcţii.

CAP. 2
Elemente principale, de conţinut, ale certificãrii de conformitate a calitãţii produselor folosite în construcţii

ART. 6
Certificarea de conformitate a calitãţii produselor folosite în construcţii se aplica prin doua sisteme principale de certificare:
a) certificarea de conformitate a calitãţii produselor de cãtre un organism de certificare acreditat;
b) declaraţia de conformitate a calitãţii produselor, data da furnizor fie pe baza controlului/încercãrilor efectuate de un organism de certificare sau de un laborator de încercãri, acreditate, fie pe proprie rãspundere.
Detalierea privind alegerea şi aplicarea sistemelor, sub aspectul metodelor de control, la diferite categorii de produse sunt specificate în norme metodologice aprobate de Ministerul lucrãrilor Publice şi Amenajãrii Teritoriului. Aceste norme metodologice ţin seama de prevederile prezentului regulament, de standardele SR EN 45011 şi SR EN 45014 şi iau în considerare:
- importanta rolului produselor în realizarea cerinţelor esenţiale, mai ales a celor care au legatura cu siguranta
- rezistenta şi stabilitatea, siguranta la foc şi în exploatare, sãnãtatea oamenilor şi protecţia mediului;
- natura produselor;
- incidenta pe care variabilitatea caracteristicilor produselor o poate avea asupra capacitãţii acestora de a îndeplini funcţiile pentru care sunt destinate;
- probabilitatea apariţiei defectelor la fabricarea produselor.
ART. 7
Certificarea de conformitate a calitãţii produselor folosite în construcţii cuprinde urmãtoarele elemente principale:
a) identificarea şi analizarea produselor supuse certificãrii, sub aspectul definirii lor complete în ceea ce priveşte structura, compozitia, forma, alcãtuirea şi toate caracteristicile de calitate exprimate, pe cat posibil, în termeni de performanta, în raport cu prevederile din documentele de referinta - standarde, proiecte-tip, agremente tehnice sau specificaţii tehnice invocate de producãtor;
b) examinarea şi evaluarea agentului economic producãtor sau furnizor, în ceea ce priveşte dotarea şi experienta acestuia, ca permise pentru garantarea calitãţii şi a constantei caracteristicilor cerute pentru produsele livrate, precum şi în ceea ce priveşte implementarea sistemului propriu de conducere şi de asigurare a calitãţii;
c) efectuarea activitãţilor aferente metodelor de control al conformitatii din cadrul sistemului de certificare stabilit - inspecţii, încercãri, supraveghere;
d) confirmarea modului, a condiţiilor şi a domeniului de folosire, prevãzute în documentele de referinta ale produselor certificate, pentru a se putea face aprecierea aptitudinii de utilizare în construcţii a acestor produse;
e) elaborarea documentelor de certificare, corespunzãtoare sistemului de certificare adoptat.
ART. 8
Sistemele de certificare de conformitate a calitãţii produselor folosite în construcţii, aplicate de organismele de certificare acreditate, pe baza prevederilor prezentului regulament, conferã producãtorilor sau furnizorilor acestor produse dreptul de a aplica o marca de conformitate.
Marca de conformitate, aplicatã de producãtor sau de furnizor, atesta ca produsele respective sunt conforme cu specificaţiile tehnice din documentele de referinta sau din alte documente aplicabile şi ca sunt apte pentru utilizare în construcţii, prezentând caracteristici care fac ca lucrãrile la care sunt folosite sa satisfacã cerinţele prevãzute de lege.
Dreptul de utilizare a marcii de conformitate se acorda numai de cãtre un organism de certificare acreditat, în condiţiile stabilite într-un regulament de utilizare a marcii de conformitate respective.
ART. 9
Pentru categoriile de produse care au o slabã incidenta asupra realizãrii cerinţelor esenţiale în construcţii şi care sunt utilizate la construcţii de importanta normalã sau redusã, definite conform Regulamentului pentru stabilirea categoriei de importanta a construcţiilor, se vor adopta un sistem şi metode mai simple de certificare, specificate în normele metodologice.

CAP. 3
Organizarea acţiunii de certificare de conformitate a calitãţii produselor folosite în construcţii

ART. 10
Acţiunea de certificare de conformitate a calitãţii produselor folosite în construcţii cuprinde, în totalitate sau în parte, în funcţie de sistemul şi metodele aplicabile produselor respective, urmãtoarele activitãţi:
a) activitãţi pregãtitoare privind solicitarea certificãrii şi furnizarea tuturor documentelor, datelor şi informaţiilor necesare, referitoare la agenţii economici producãtori şi la produsele respective; stabilirea sistemului de certificare adecvat şi a metodelor de control aferente, în funcţie de natura şi destinaţia produselor; stabilirea programului acţiunii de certificare şi perfectare a contractelor aferente;
b) desfãşurarea procesului de certificare, pe faze, conform sistemului de certificare adoptat; evaluarea produselor pe baza de încercãri iniţiale; auditul documentaţiei prezentate de producãtor şi auditul la fata locului, pentru controlul proceselor de fabricaţie; acordarea certificãrii; audituri de supraveghere.
ART. 11
Toate aceste acţiuni şi activitãţi se efectueazã în conformitate cu prevederile normelor metodologice şi pe baza de proceduri tehnice specifice ale organismului de certificare.
ART. 12
Rezultatele acţiunii de certificare de conformitate a calitãţii produselor folosite în construcţii se consemneazã în documentele corespunzãtoare sistemelor de certificare adoptate: certificate de conformitate sau declaraţii de conformitate.
ART. 13
Organismele de certificare, care efectueazã certificarea de conformitate a calitãţii produselor folosite în construcţii, trebuie sa îndeplineascã criteriile generale specificate în standardul SR EN 45011 şi sa fie acreditate în conformitate cu reglementãrile generale de acreditare a organismelor de certificare.
ART. 14
Organismele de certificare pot efectua, pe baza de contract, toate activitãţile aferente certificãrii propriu-zise, precum şi incercarile, auditurile şi inspectiile necesare sau pot solicita efectuarea, prin subcontractare, a unora dintre aceste activitãţi, în numele lor, de cãtre alte organisme acreditate, în condiţiile respectãrii prevederilor din SR EN 45011 şi în conformitate cu prevederile normelor metodologice.

CAP. 4
Obligaţii şi raspunderi

ART. 15
Ministerul lucrãrilor Publice şi Amenajãrii Teritoriului are urmãtoarele atribuţii şi obligaţii:
a) elaborarea, aprobarea şi publicarea normelor metodologice privind sistemele de certificare de conformitate a produselor pentru construcţii, conform prevederilor de la art. 6 din prezentul regulament, precum şi a unui ghid tehnic explicativ pentru uzul celor interesaţi - producãtori, furnizori, investitori, proiectanţi, proprietari, utilizatori;
b) publicarea şi actualizarea periodicã a listelor organismelor de certificare a calitãţii produselor folosite în construcţii, acreditate, şi a celor cãrora li s-a retras acreditarea;
c) analizarea periodicã, prin Inspecţia de stat în construcţii, lucrãri publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, a situaţiei produselor care s-au utilizat pe baza declaraţiei de conformitate, sub aspectul calitãţii acestora.
ART. 16
Furnizorii de produse folosite în construcţii - materiale, elemente şi echipamente de construcţii şi instalaţii - au urmãtoarele obligaţii şi raspunderi:
a) sa solicite organismelor de certificare acreditare efectuarea certificãrii de conformitate pentru produsele folosite în construcţii, fabricate sau livrate, care intra sub incidenta prevederilor prezentului regulament, pe baza de contract;
b) sa furnizeze organismelor de certificare acreditare toate datele şi informaţiile necesare privitoare la unitãţile producãtoare şi la produsele pentru care au solicitat certificarea de conformitate: date de identificare, descriere, caracteristici, domenii şi condiţii de utilizare, date privind controale şi încercãri efectuate;
c) sa faciliteze şi sa asigure organismelor de certificare acreditate condiţiile necesare pentru desfãşurarea tuturor activitãţilor legate de acţiunea de certificare de conformitate a calitãţii produselor folosite în construcţii, şi anume:
- examinarea şi evaluarea unitãţii producãtoare, sub aspectul dotãrii, al experienţei, al stapanirii proceselor de fabricaţie, controalelor şi încercãrilor privind calitatea produselor, precum şi al existenţei sistemului propriu de conducere şi de asigurare a calitãţii;
- identificarea produselor supuse certificãrii de conformitate, sub aspectul caracteristicilor de performanta;
- efectuarea operaţiunilor de control, verificare, încercare şi supraveghere în timp, aferente proceselor de fabricaţie şi calitãţii produselor supuse certificãrii de conformitate;
d) sa efectueze toate operaţiunile de control şi încercare a produselor supuse certificãrii de conformitate, ce le revin conform sistemelor de certificare adoptate;
e) sa emita declaraţia de conformitate pentru produsele livrate, corespunzãtoare domeniului de utilizare şi condiţiilor prevãzute de prezentul regulament, asigurând competenta tehnica şi probitatea profesionalã ale personalului propriu implicat în operaţiunile aferente certificãrii de conformitate prin sistemul declaraţiei proprii;
f) sa evalueze, periodic sau la solicitarea factorilor interesaţi, şi sa menţinã modul de asigurare a calitãţii produselor pentru care au dat declaraţie de conformitate;
g) sa rãspundã solidar cu executantii lucrãrilor de construcţii, conform legii, pentru viciile ascunse ale acestor lucrãri, cauzate de calitatea necorespunzãtoare a produselor folosite în construcţii, furnizate şi puse în lucrare, cu respectarea indicaţiilor şi condiţiilor speciale stabilite de fabricanti sau de furnizori.
ART. 17
Investitorii, proiectantii, executantii de lucrãri de construcţii, proprietarii sau utilizatorii, dupã caz, au urmãtoarele obligaţii şi raspunderi:
a) sa ceara şi sa utilizeze la proiectarea şi executarea lucrãrilor de construcţii specificate la art. 2 din prezentul regulament numai produsele pentru care exista certificare de conformitate potrivit prevederilor acestui regulament;
b) sa prevadã, în contractele încheiate cu producãtorii sau furnizorii de produse folosite în construcţii sau cu alţi agenţi economici implicaţi, clauze referitoare la obligativitatea efectuãrii certificãrii de conformitate a calitãţii produselor, potrivit prevederilor prezentului regulament şi cerinţelor speciale impuse de reglementãrile aplicabile sau de specificaţiile tehnice contractuale pentru construcţiile în cauza.
ART. 18
Organismele de certificare independente acreditate, implicate în acţiunea de certificare de conformitate a calitãţii produselor folosite în construcţii, au urmãtoarele obligaţii şi raspunderi:
a) sa îndeplineascã condiţiile minimale specificate la art. 13 şi 14 şi sa-şi desfãşoare activitatea conform prevederilor prezentului regulament şi normelor metodologice aferente;
b) sa pãstreze confidenţialitatea asupra tehnologiilor şi secretelor de fabricaţie ale agenţilor economici supuşi acţiunii de certificare;
c) sa publice:
(i) lista producãtorilor şi furnizorilor şi a produselor folosite în construcţii, pentru care au eliberat sau cãrora le-au suspendat sau anulat certificarea de conformitate, semestrial;
(ii) documentele de referinta privind produsele, ale cãror prevederi nu asigura satisfacerea cerinţelor privind calitatea în construcţii.

CAP. 5
Dispoziţii finale

ART. 19
Ministerul lucrãrilor Publice şi Amenajãrii Teritoriului va asigura, prin Consiliul pentru calitate în construcţii:
- elaborarea de norme metodologice privind certificarea de conformitate a calitãţii produselor folosite în construcţii, în acord cu evoluţia pe plan european;
- rezolvarea unor litigii cu caracter tehnic sau de principiu, în ceea ce priveşte activitatea certificãrii de conformitate a calitãţii produselor folosite în construcţii;
- evaluarea periodicã a acestei componente a sistemului calitãţii în construcţii;
- evaluarea anuala a unitãţilor investite pentru realizarea activitãţilor de certificare de conformitate a calitãţii produselor folosite în construcţii, pana la acreditarea acestora.
ART. 20
Controlul respectãrii prevederilor prezentului regulament de cãtre unitãţile implicate se face de cãtre Ministerul lucrãrilor Publice şi Amenajãrii Teritoriului, prin Inspecţia de stat în construcţii, lucrãri publice, urbanism şi amenajarea teritoriului.
ART. 21
Nerespectarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage raspunderi şi sancţiuni contravenţionale sau penale, dupã caz, conform legilor în vigoare.
ART. 22
Finanţarea activitãţilor de certificare de conformitate a produselor folosite în construcţii se face din fondurile de producţie ale unitãţilor producãtoare şi/sau furnizoare interesate.
ART. 23
Pana la înfiinţarea, organizarea şi acreditarea de organisme independente pentru efectuarea activitãţilor legate de acţiunea de certificare de conformitate a calitãţii produselor folosite în construcţii, pe baza prevederilor prezentului regulament, se investesc, tranzitoriu, cu atribuţiile aferente acestei activitãţi, potrivit profilului, urmãtoarele unitãţi:
- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti şi filialele sale din Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara;
- Laboratorul Central Bucureşti - S.A.;
- Institutul de Cercetare, Proiectare Materiale de Construcţii - PROCEMA - S.A.;
- Institutul Naţional pentru Ciment - CEPROCIM - S.A.;
- Institutul Naţional al Lemnului - I.N.L. - S.A.;
- Institutul de Proiectare pentru Amortizari - I.P.A. S.A.;
- Institutul de Cercetare şi Proiectare Electronica - I.C.P.E. - S.A.;
- Institutul de Cercetãri în Transporturi - INCERTRANS - S.A.;
- Registrul Feroviar Roman - PREFER - R.A.
Pentru exercitarea atribuţiilor aferente certificãrii de conformitate a calitãţii produselor folosite în construcţii, unitãţile menţionate la alin. 1 sunt supuse anual unei acţiuni de evaluare pentru menţinerea investirii, sub aspectul capabilitãţii tehnice şi financiare, al competentei profesionale şi al imparţialitãţii de a efectua certificare de conformitate a calitãţii produselor folosite în construcţii. Evaluarea se face pe baza criteriilor specificate în standardul SR EN 45011 şi în conformitate cu regulile de procedura prevãzute în normele metodologice menţionate, de cãtre un organism desemnat de Consiliul pentru calitate în construcţii.
ART. 24
Incercarile necesare în cadrul acţiunii de certificare de conformitate a calitãţii produselor folosite în construcţii pot fi efectuate, pana la organizarea unei reţele de laboratoare acreditate, şi de cãtre laboratoare independente, autorizate conform Regulamentului pentru acreditarea şi autorizarea laboratoarelor de încercãri în construcţii, care au în profil încercãri cerute pentru certificare şi competenta legalã necesarã.

---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016