Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 21 noiembrie 1997  privind autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in constructii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in constructii

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 10 decembrie 1997
CAP. 1
Prevederi generale

ART. 1
Autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercãri în construcţii reprezintã componenta sistemului calitãţii în construcţii, prin care li se recunoaşte oficial acestor laboratoare competenta tehnica şi li se da dreptul de a emite documente valabile şi recunoscute potrivit domeniilor şi competentelor legale stabilite.
ART. 2
Prezentul regulament stabileşte cadrul normativ general privind autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercãri în construcţii.
În contextul prezentului regulament, prin încercãri se înţelege şi analizele sau alte activitãţi specifice ale laboratoarelor, care constituie domeniul definit explicit la autorizare sau la acreditare.
ART. 3
Laboratoarele de încercãri în construcţii, autorizate, au competenta, în domeniile autorizate, pentru încercãri în vederea controlului şi atestarii calitãţii în construcţii, astfel:
a) laboratoarele de gradul I au competenta atât pentru controlul interior, cat şi pentru controlul exterior - de secunda parte sau terta parte -, precum şi pentru activitãţi necesare pentru expertizarea tehnica a construcţiilor, urmãrirea comportãrii în exploatare;
b) laboratoarele de gradul II au competenta pentru controlul interior, pentru controlul exterior de secunda parte şi, în anumite condiţii precizate explicit în autorizare, pentru controlul exterior de terta parte;
c) laboratoarele de gardul III au competenta numai pentru controlul interior.
ART. 4
Laboratoarele de încercãri în construcţii, acreditate, au, pentru domeniile acreditãrii, urmãtoarele competente:
a) de a efectua încercãri pentru scopuri de reglementare, spre exemplu: agremente tehnice, certificarea de conformitate;
b) de a efectua activitãţi de secunda parte sau terta parte pentru controlul şi atestarea calitãţii în construcţii, pentru expertizari tehnice.
Acreditarea laboratoarelor de încercãri în construcţii le asigura acestora recunoaşterea de cãtre organismele naţionale din alte tari sau internaţionale, potrivit relaţiilor de reciprocitate stabilite.
ART. 5
Documentele emise de laboratoarele de încercãri în construcţii sunt valabile numai în condiţiile în care:
a) laboratoarele emitente sunt autorizate sau acreditate şi autorizarea sau acreditarea este valabilã;
b) documentele sunt emise pentru domeniile prevãzute la autorizare sau acreditare.
Referirea la aceste documente se face potrivit competentelor stabilite.
ART. 6
Termenii specifici utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi în Glosarul de termeni privind sistemul calitãţii în construcţii.

CAP. 2
Elemente principale de conţinut privind autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercãri în construcţii

ART. 7
Autorizarea laboratoarelor de încercãri în construcţii, conform prezentului regulament, are urmãtoarele obiective principale:
a) instituirea sistemului naţional de autorizare a laboratoarelor de încercãri în construcţii, prin care:
- se adopta criterii şi proceduri de evaluare unitare;
- se stabilesc competentele legale;
- se evalueaza, periodic, activitatea laboratoarelor şi rezultatele acesteia;
b) asigurarea competentelor tehnice necesare, la toate nivelurile, pentru controlul şi atestarea calitãţii - la executarea construcţiilor, urmãrirea comportãrii în timp, expertizare, precum şi în alte cazuri.
ART. 8
Acreditarea laboratoarelor de încercãri reprezintã recunoaşterea oficialã a competentei acestora de a efectua anumite încercãri sau tipuri de încercãri printr-un sistem de acreditare care are propriile sale reguli de procedura şi conducere pentru efectuarea acreditãrii.
Acreditarea se face pe baza criteriilor de acreditare, care trebuie sa fie cel puţin cele prezentate în Standardul SR EN 45001.
ART. 9
Autorizarea şi acreditarea au în vedere urmãtoarele elemente principale privind laboratoarele de încercãri în construcţii:
a) organizarea şi statutul juridic;
b) imparţialitatea, independenta şi integritatea;
c) competenta tehnica - conducerea şi organizarea interna; personalul; localul şi echipamentele; procedurile de lucru; sistemul calitãţii.

CAP. 3
Organizarea activitãţii de autorizare şi acreditare a laboratoarelor de încercãri în construcţii

Autorizarea laboratoarelor de încercãri în construcţii

ART. 10
Autorizarea laboratoarelor de încercãri în construcţii se face, la solicitarea acestora, de cãtre Ministerul lucrãrilor Publice şi Amenajãrii Teritoriului, prin Inspecţia de stat în construcţii, lucrãri publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, care constituie în acest scop:
- Comisia centrala de autorizare, care autorizeaza laboratoare de gradul I;
- Comisii judeţene de autorizare, care autorizeaza laboratoare de gardul II şi gardul III.
ART. 11
Componenta comisiei centrale şi a comisiilor judeţene de autorizare a laboratoarelor de încercãri în construcţii este prevãzutã în documentele privind organizarea şi modul de activitate ale comisiilor de autorizare.
ART. 12
Membrii comisiilor de autorizare se numesc pe o perioada de 4 ani, dupã cum urmeazã:
- prin ordin al ministrului lucrãrilor publice şi amenajãrii teritoriului, pentru Comisia centrala de autorizare;
- prin dispoziţii ale Inspecţiei de stat în construcţii, lucrãri publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, pentru comisiile judeţene de autorizare.
ART. 13
Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de autorizare a laboratoarelor de încercãri în construcţii are la baza:
a) documentele privind organizarea şi modul de activitate al comisiilor de autorizare;
b) documentele privind criteriile avute în vedere pentru autorizare, procedurile de autorizare, precum şi pe cele privind supravegherea şi statutul autorizãrii: acordare, menţinere, suspendare, anulare, inclusiv controlul documentelor întocmite şi al înregistrãrilor privind aceste activitãţi;
c) documentele privind atestarea şi modul de lucru ale auditorilor, pentru evaluarea laboratoarelor de încercãri în construcţii în vederea autorizãrii.
ART. 14
Autorizarea laboratoarelor de încercãri în construcţii cuprinde, în principal, urmãtoarele activitãţi:
a) cererea pentru autorizare, înaintatã de laboratorul de încercãri cãtre comisie, potrivit gradului solicitat, în care se precizeazã domeniul clar definit;
b) analizarea de cãtre comisie a informaţiilor privind laboratorul solicitant, furnizate de acesta prin completarea unui chestionar de informare şi autoevaluare;
c) evaluarea la fata locului, de cãtre auditori atestaţi, numiţi de comisie şi acceptaţi de laboratorul solicitant;
d) analizarea documentaţiei pentru evaluare - cerere, chestionar de informare şi autoevaluare, informaţii culese în timpul evaluãrii, raportul asupra rezultatului evaluãrii - şi stabilirea concluziilor cu privire la satisfacerea criteriilor de autorizare de cãtre laboratorul solicitat;
e) formularea şi eliberarea deciziei de autorizare sau de respingere;
f) supravegherea laboratoarelor autorizate prin reevaluare la intervale specificate şi menţinerea sau modificarea, dupã caz, a statutului autorizãrii - suspendare, anulare.
ART. 15
Autorizarea laboratoarelor de încercãri în construcţii poate fi limitatã în timp şi poate fi însoţitã de anumite condiţii.
ART. 16
Laboratoarele solicitante au dreptul de a fi audiate înainte de luarea unei decizii privind respingerea sau modificarea statutului autorizãrii.
Eventualele litigii se rezolva, definitiv, de cãtre Comisia centrala de autorizare.
ART. 17
Documentele privind organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de autorizare a laboratoarelor de încercãri în construcţii, prevãzute la art. 13, se elaboreazã de cãtre Inspecţia de stat în construcţii, lucrãri publice, urbanism şi amenajarea teritoriului şi se aproba prin ordin al ministrului lucrãrilor publice şi amenajãrii teritoriului.

Acreditarea laboratoarelor de încercãri în construcţii

ART. 18
Acreditarea laboratoarelor de încercãri în construcţii se face, la solicitarea acestora, de cãtre organisme de acreditare recunoscute, conform metodei şi procedurilor de evaluare şi acreditare ale acestora, pe baza standardelor SR EN 45001; SR EN 45002; SR EN ISO seria 9000 şi a celorlalte reglementãri aplicabile.
ART. 19
Laboratoarele de încercãri în construcţii, acreditate, vor transmite Comisiei centrale de autorizare o copie de pe documentul de acreditare, instiintand-o şi despre toate modificãrile intervenite în statutul acestei acreditari.

CAP. 4
Obligaţii şi raspunderi

ART. 20
Inspecţia de stat în construcţii, lucrãri publice, urbanism şi amenajarea teritoriului are urmãtoarele atribuţii şi raspunderi:
a) sa organizeze sistemul naţional de autorizare a laboratoarelor de încercãri în construcţii prin:
- înfiinţarea comisiilor de autorizare, conform prevederilor art. 10-12;
- elaborarea şi aprobarea documentelor de organizare şi funcţionare a sistemului, prevãzute la art. 13;
b) sa asigure funcţionarea sistemului şi sa îl evalueze periodic;
c) sa asigure evidenta, prin Comisia centrala de autorizare, şi sa publice periodic;
- lista auditorilor recunoscuţi;
- lista laboratoarelor autorizate şi a celor acreditate, inclusiv modificãrile intervenite în statutul acestora;
- informaţii privind criteriile de autorizare, procedurile, taxele, tarifele şi altele din domeniul activitãţii de autorizare.
d) sa asigure relaţiile cu organismele de acreditare şi cu alte instituţii şi organizaţii din domeniu: Institutul Roman de Standardizare, asociaţii profesionale.
ART. 21
Comisia centrala şi comisiile judeţene de autorizare a laboratoarelor de încercãri în construcţii au urmãtoarele obligaţii şi raspunderi:
a) sa respecte prevederile documentelor de organizare şi funcţionare, precum şi celelalte reglementãri legale aplicabile;
b) sa asigure atât prin personalul propriu, cat şi prin auditorii atestaţi cu care colaboreazã:
- imparţialitatea deciziilor luate şi respectarea criteriilor deontologice;
- confidenţialitatea datelor prezentate de laboratoarele de încercãri în construcţii şi a constatãrilor proprii;
c) sa punã la dispoziţie laboratoarelor solicitante, contra cost, documentaţia privind criteriile şi procedurile de autorizare;
d) sa asigure comunicarea cu laboratoarele de încercãri atât în perioada de evaluare, cat şi în cea de supraveghere, cu privire la deciziile luate privind autorizarea;
e) sa participe la evaluarea sistemului de autorizare a laboratoarelor de încercãri în construcţii.
ART. 22
Laboratoarele de încercãri în construcţii au urmãtoarele obligaţii şi raspunderi, înainte de autorizare sau de acreditare:
a) sa se informeze asupra criteriilor stabilite prin autorizare şi acreditare şi sa asigure îndeplinirea lor;
b) sa facã demersurile necesare pentru autorizare sau acreditare, dupã caz;
c) sa furnizeze toate datele şi informaţiile cerute pentru autorizare sau acreditare;
d) sa faciliteze şi sa asigure condiţiile necesare pentru evaluarea la fata locului, de cãtre auditori împuterniciţi, acceptaţi, conform procedurilor cunoscute;
e) sa achite, la termenele stabilite, taxele pentru cerere, evaluare şi pentru alte servicii legate de autorizare sau de acreditare;
f) sa implementeze, dupã caz, sistemul de asigurare a calitãţii şi sa aplice prevederile acestuia.
ART. 23
Laboratoarele de încercãri în construcţii au urmãtoarele obligaţii şi raspunderi, dupã autorizare sau acreditare:
a) sa se conformeze permanent condiţiilor avute în vedere la autorizare sau la acreditare;
b) sa asigure condiţiile necesare desfãşurãrii activitãţilor de supraveghere;
c) sa declare ca sunt autorizate sau acreditate numai pentru serviciile de încercare pentru care li s-a acordat autorizarea sau acreditarea;
d) sa nu foloseascã autorizarea sau acreditarea într-un asemenea mod, încât sa compromita reputaţia organismelor care acorda autorizarea sau acreditarea;
e) sa nu mai facã uz de autorizare sau acreditare la încetarea sau suspendarea acesteia şi sa înştiinţeze clienţii despre aceasta;
f) sa informeze imediat organismele care au acordat autorizarea sau acreditarea, asupra oricãror schimbãri survenite fata de condiţiile avute în vedere la acordarea autorizãrii sau a acreditãrii;
g) sa stabileascã cu clienţii limitele de utilizare a documentelor emise, având în vedere urmãtoarele puncte de vedere:
- aceste documente nu constituie sau nu implica, prin ele însele, o aprobare a produsului de cãtre organismul care acorda autorizarea sau acreditarea sau de cãtre oricare alt organism;
- aceste documente nu vor fi utilizate, în totalitate sau parţial, în scopuri de promovare sau publicitate, şi nu vor fi reproduse parţial, fãrã acordul laboratoarelor sau, dupã caz, al organismelor care acorda autorizarea sau acreditarea.
ART. 24
Persoanele juridice şi fizice implicate în activitatea de construcţii - investitori, proprietari, utilizatori, proiectanţi, experţi, furnizori, executanti -, precum şi organismele de inspecţie şi control au obligaţia de a lua în considerare numai documentele emise de laboratoarele de încercãri în construcţii, autorizate sau acreditate.

CAP. 5
Dispoziţii finale

ART. 25
Controlul respectãrii prevederilor prezentului regulament se face de cãtre Inspecţia de stat în construcţii, lucrãri publice, urbanism şi amenajarea teritoriului.
ART. 26
Încãlcarea prevederilor prezentului regulament atrage raspunderi şi sancţiuni contravenţionale sau penale, dupã caz, conform legilor în vigoare.
ART. 27
Cheltuielile ocazionate de autorizare şi acreditare sunt suportate de laboratoarele de încercãri în construcţii solicitante.

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016