Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 REGULAMENT din 20 noiembrie 2018 privind procedurile de preselecţie naţională pentru acordarea Mărcii patrimoniului european şi de monitorizare a siturilor preselectate pentru Marca patrimoniului european
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 20 noiembrie 2018  privind procedurile de preselecţie naţională pentru acordarea Mărcii patrimoniului european şi de monitorizare a siturilor preselectate pentru Marca patrimoniului european    Twitter Facebook
Cautare document

 REGULAMENT din 20 noiembrie 2018 privind procedurile de preselecţie naţională pentru acordarea Mărcii patrimoniului european şi de monitorizare a siturilor preselectate pentru Marca patrimoniului european

EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1038 din 6 decembrie 2018
──────────
    Aprobat prin Ordinul nr. 2.889 din 20 noiembrie 2018, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 1038 din 6 decembrie 2018.
──────────
    ART. 1
    Despre Marca patrimoniului european
    (1) Marca patrimoniului european (marca) este o iniţiativă a Uniunii Europene din anul 2011 şi are la bază un acord interguvernamental lansat în anul 2006.
    (2) Obiectivul general al mărcii este acela de a întări dialogul intercultural şi sentimentul cetăţenilor europeni de apartenenţă la Uniunea Europeană, cu precădere în rândul tinerilor, pe fundamentul valorilor comune, al elementelor de istorie şi de patrimoniu cultural europene.
    (3) Prin obţinerea mărcii se urmăreşte, printre altele, evidenţierea valorii simbolice şi creşterea vizibilităţii unor situri care au jucat un rol semnificativ în istoria şi cultura Europei şi a constituirii Uniunii Europene.
    (4) Fiecare stat membru al Uniunii Europene care participă la iniţiativa Marca patrimoniului european este responsabil cu preselecţia a maximum două situri, o dată la doi ani. În acest scop, fiecare stat membru UE nominalizează un coordonator naţional care are atribuţia de a organiza la nivel naţional activităţile specifice şi de a asigura un schimb eficient de informaţii şi o bună coordonare cu Comisia Europeană.
    (5) Procedura de selecţie la nivel european este organizată de Comisia Europeană şi se desfăşoară o dată la doi ani, conform calendarului prezentat în anexa la Decizia nr. 1.194/2011/UE.
    (6) Fiecare sit care a obţinut marca este monitorizat periodic pentru a se asigura că acesta continuă să îndeplinească criteriile şi respectă proiectul şi planul de lucru prezentate în cererea depusă pentru nominalizare. Procedura de monitorizare se realizează o dată la patru ani şi fiecare stat membru are responsabilitatea de a transmite Comisiei Europene un raport de evaluare în termen util.

    ART. 2
    Categorii de situri
    Sunt eligibile pentru acordarea mărcii şi pot participa la preselecţie următoarele categorii de situri:
    a) situri definite ca monumente, situri naturale, subacvatice, arheologice, industriale sau urbane, peisaje culturale, locuri comemorative, bunuri şi obiecte culturale şi de patrimoniu imaterial asociate unui loc, inclusiv patrimoniu contemporan;
    b) situri transnaţionale, definite ca mai multe situri situate în state membre diferite, situri care se axează pe o temă specifică unică şi prezintă o cerere comună sau un sit localizat geografic pe teritoriul a cel puţin două state membre;
    c) situri tematice naţionale, definite ca mai multe situri localizate în acelaşi stat membru, care se axează pe o temă specifică şi prezintă o cerere comună.


    ART. 3
    Criteriile de selecţie
    (1) Siturile candidate trebuie să evidenţieze o valoare europeană simbolică şi trebuie să fi jucat un rol semnificativ în istoria şi cultura Europei şi/sau construirea Uniunii şi trebuie să demonstreze unul sau mai multe dintre următoarele elemente:
    a) un caracter transfrontalier sau paneuropean: modul în care influenţa din trecut sau din prezent şi atracţia siturilor depăşesc graniţele naţionale;
    b) locul şi rolul lor în istoria europeană şi în integrarea europeană, legăturile acestora cu evenimente, personalităţi sau mişcări-cheie europene;
    c) locul şi rolul lor în dezvoltarea şi promovarea valorilor comune care stau la baza integrării europene.

    (2) Siturile candidate trebuie să prezinte un proiect a cărui punere în aplicare începe cel mai târziu la sfârşitul anului de desemnare, care include toate elementele următoare:
    a) sensibilizarea cu privire la semnificaţia europeană a sitului, în special prin activităţi corespunzătoare de informare, semnalizare şi formare a personalului;
    b) organizarea de activităţi educaţionale, în special pentru tineri, care să ducă la o mai bună înţelegere a istoriei comune a Europei şi a patrimoniului comun şi, totuşi, divers al acesteia, intensificând astfel sentimentul de apartenenţă la un spaţiu comun;
    c) promovarea multilingvismului şi facilitarea accesului la sit prin utilizarea mai multor limbi ale Uniunii Europene;
    d) participarea la activităţile reţelelor de situri care au obţinut marca, în vederea efectuării unui schimb de experienţă şi a iniţierii de proiecte comune;
    e) îmbunătăţirea profilului şi a atractivităţii sitului la scară europeană, între altele prin utilizarea posibilităţilor oferite de noile tehnologii şi de mijloacele digitale şi interactive şi prin urmărirea sinergiilor cu alte iniţiative europene.

    (3) Organizarea de activităţi artistice şi culturale care promovează mobilitatea profesioniştilor din domeniul culturii, a artiştilor şi a colecţiilor europene, stimulează dialogul intercultural şi încurajează stabilirea de legături între patrimoniu şi creaţia şi creativitatea contemporane este binevenită în cazul în care natura specifică a sitului permite acest lucru.
    (4) Siturile candidate trebuie să prezinte un plan de lucru care include toate elementele următoare:
    a) asigurarea bunei gestionări a sitului, inclusiv definirea obiectivelor şi a indicatorilor;
    b) asigurarea conservării sitului şi a transmiterii acestuia generaţiilor viitoare, în conformitate cu regimurile de protecţie relevante;
    c) asigurarea calităţii centrelor şi a serviciilor de asistenţă, cum ar fi prezentarea istorică, informarea vizitatorilor, semnalizarea etc.;
    d) asigurarea accesului unui public cât mai larg, între altele prin adaptarea sitului sau prin formarea personalului;
    e) acordarea unei atenţii deosebite tinerilor, în special prin permiterea accesului acestora la sit în condiţii privilegiate;
    f) promovarea sitului ca destinaţie turistică durabilă;
    g) elaborarea unei strategii de comunicare coerente şi cuprinzătoare care să evidenţieze semnificaţia europeană a sitului;
    h) asigurarea faptului că gestionarea sitului este cât mai ecologică cu putinţă.

    (5) Pentru a fi considerat eligibil pentru acordarea mărcii, situl transnaţional trebuie să îndeplinească toate condiţiile următoare:
    a) respectarea criteriilor de către fiecare sit participant;
    b) desemnarea unuia dintre siturile participante drept coordonator, urmând să fie unicul punct de contact al juriului naţional în faza preselecţiei naţionale şi al Comisiei Europene, în eventualitatea în care situl transnaţional intră în etapa de selecţie europeană;
    c) depunerea cererii sub un nume comun;
    d) dacă este cazul, demonstrarea unei legături tematice clare.

    (6) Siturile transnaţionale sunt propuse în numele tuturor statelor membre în cauză după ce statele membre au ajuns la un acord în această privinţă.
    (7) Un sit tematic naţional trebuie să îndeplinească toate condiţiile următoare pentru a fi eligibil:
    a) demonstrarea valorii adăugate europene a unei cereri comune comparativ cu cererile individuale;
    b) demonstrarea unei legături tematice clare;
    c) respectarea în totalitate a criteriilor de către fiecare sit participant;
    d) desemnarea drept coordonator a unuia dintre siturile participante, care va fi unicul punct de contact al juriului naţional în faza preselecţiei naţionale şi al Comisiei Europene, în eventualitatea în care situl tematic intră în etapa de selecţie europeană;
    e) depunerea cererii sub un nume comun.


    ART. 4
    Dosarul de candidatură
    (1) Dosarul de candidatură cuprinde următoarele documente:
    a) formularul de cerere, completat în limbile română şi engleză, conform modelelor publicate pe site-ul Institutului Naţional al Patrimoniului, coordonatorul naţional al Mărcii patrimoniului european;
    b) declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al sitului candidat, prin care se atestă faptul că situl respectiv funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare, nu face obiectul unui litigiu şi/sau nu este grevat de servituţi sau alte sarcini de natură să împiedice accesul publicului, fizic sau virtual, la sit;
    c) declaraţia reprezentantului legal al sitului candidat privind cesiunea neexclusivă a drepturilor patrimoniale de autor asupra materialelor audiovizuale folosite în cadrul acţiunii Marca patrimoniului european, acordată în contextul derulării diferitelor etape ale preselecţiei naţionale, respectiv selecţiei europene.

    (2) În cazul siturilor tematice naţionale şi al siturilor transnaţionale, pentru fiecare sit individual participant se completează un formular de candidatură separat.
    (3) Coordonatorul sitului depune documentele în format hârtie şi electronic - pe CD, în format pdf – la sediul coordonatorului naţional, Institutul Naţional al Patrimoniului.

    ART. 5
    Preselecţia
    (1) Este posibilă preselectarea a maximum două situri pentru fiecare an de selecţie.
    (2) Coordonatorul naţional, Institutul Naţional al Patrimoniului, are următoarele atribuţii principale:
    a) face cunoscute la nivel naţional toate documentele şi informaţiile emise de Comisia Europeană privind atribuirea Mărcii patrimoniului european şi procedurile de monitorizare a siturilor care au primit marca;
    b) lansează apelul la candidatură care trebuie să conţină data-limită pentru depunerea dosarului de candidatură, adresa unde se depune acesta, regulamentul şi coordonatele unei persoane de contact;
    c) asigură secretariatul etapei de preselecţie şi organizează activităţile aferente etapei de preselecţie, inclusiv desemnarea experţilor care vor forma juriul naţional, şi de monitorizare conform etapelor calendarului stabilite de Comisia Europeană;
    d) publică rezultatele etapei de preselecţie pe site-ul propriu;
    e) transmite Comisiei Europene formularele de cerere pentru siturile care au fost preselectate la nivel naţional până la data de 1 martie a anului când are loc selecţia;
    f) acordă asistenţă Comisiei Europene, în situaţiile în care juriul de experţi europeni desemnaţi pentru evaluarea siturilor candidate solicită informaţii suplimentare cu privire la acestea;
    g) transmite Comisiei Europene raportul de monitorizare a siturilor care au primit marca până la data de 1 martie a anului când are loc procedura de monitorizare;
    h) acordă asistenţă Comisiei Europene, în situaţiile în care este necesar să se organizeze vizite la situri pentru juriul de experţi în etapa de selecţie europeană sau de monitorizare;
    i) informează Comisia Europeană în cazul în care un sit căruia i-a fost acordată marca decide să renunţe la aceasta.

    (3) În privinţa procedurii de preselecţie, siturile candidate trebuie să contacteze exclusiv coordonatorul naţional, Institutul Naţional al Patrimoniului.
    (4) Secretariatul are următoarele atribuţii:
    a) primeşte dosarele de candidatură pentru preselecţia la nivel naţional;
    b) verifică conformitatea conţinutului dosarelor de candidatură cu prevederile dispoziţiilor europene şi ale prezentului regulament. Dosarele şi/sau formularele de cerere incomplete se resping şi se returnează candidaţilor împreună cu justificarea deciziei;
    c) întocmeşte un raport de evaluare globală a cererilor primite pe care îl înaintează juriului împreună cu dosarele.

    (5) Juriul la nivel naţional funcţionează după următoarele reguli:
    a) juriul este constituit din 5 experţi independenţi cu experienţă şi cunoştinţe solide în domeniile relevante pentru obiectivele acţiunii Marca patrimoniului european, desemnaţi prin ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale pentru o perioadă de trei ani;
    b) fiecare membru al juriului va semna la începutul activităţii o declaraţie de interese, sub sancţiunea prevederilor legale referitoare la falsul în declaraţii, pentru evitarea oricărui conflict de interese cu privire la siturile care participă la preselecţie;
    c) membrii juriului trebuie să declare orice conflict de interese existent sau potenţial cu privire la un anumit sit care candidează la preselecţie, caz în care membrul respectiv nu participă la evaluarea sitului vizat;
    d) membrii juriului analizează fiecare dosar transmis de secretariat pe baza obiectivelor şi criteriilor acţiunii şi selectează două dosare care îndeplinesc în cea mai mare măsură obiectivele şi criteriile prezentate în Decizia nr. 1.194/2011/UE şi în prezentul regulament;
    e) membrii juriului au obligaţia păstrării confidenţialităţii asupra informaţiilor referitoare la candidaturi şi la recomandările juriului până la adoptarea unor hotărâri;
    f) membrii juriului pot solicita informaţii suplimentare privind candidaturile, prin intermediul secretariatului;
    g) pentru fiecare formular de cerere, juriul argumentează decizia de acceptare sau de respingere;
    h) preşedintele juriului, desemnat de membrii juriului prin vot deschis, cu majoritate simplă, întocmeşte, cu ajutorul celorlalţi membri, raportul final al sesiunii de preselecţie, care conţine evaluările tuturor dosarelor intrate în preselecţie;
    i) membrii juriului participă la procedurile de monitorizare a siturilor, care se organizează în perioada mandatului lor, şi redactează un raport de monitorizare.


    ART. 6
    Monitorizarea
    (1) Fiecare sit care a obţinut marca este monitorizat în mod regulat pentru a se asigura faptul că acesta continuă să îndeplinească criteriile şi respectă proiectul şi planul de lucru prezentate în cererea depusă.
    (2) Institutul Naţional al Patrimoniului, în calitate de coordonator naţional, este responsabil de monitorizarea tuturor siturilor localizate pe teritoriul României.
    (3) Monitorizarea unui sit transnaţional este de competenţa statului membru al coordonatorului respectivului sit transnaţional.
    (4) Institutul Naţional al Patrimoniului, în calitate de coordonator naţional, colectează toate informaţiile necesare şi pregăteşte un raport o dată la patru ani.
    (5) Institutul Naţional al Patrimoniului, în calitate de coordonator naţional, transmite raportul Comisiei Europene până la data de 1 martie a anului în care are loc procedura de monitorizare. Comisia Europeană înaintează raportul juriului european spre examinare.
    (6) În cazul în care juriul european stabileşte că un sit nu mai îndeplineşte criteriile sau că nu mai respectă proiectul şi planul de lucru prezentate în cererea depusă, acesta iniţiază o procedură care poate conduce la retragerea mărcii acordate sitului respectiv.

    ART. 7
    Dispoziţii finale
    (1) Prin participarea la procedura de preselecţie naţională, candidaţii acceptă în mod tacit prevederile prezentului regulament.
    (2) Obţinerea tuturor licenţelor şi autorizărilor de la autorii şi titularii de drepturi conexe asupra materialelor (imprimate, audiovizuale etc.) folosite în cadrul acţiunii Marca patrimoniului european sunt în sarcina persoanelor care depun respectivele candidaturi.
    (3) Toate datele furnizate de candidat pe parcursul desfăşurării procedurii de preselecţie vor fi folosite exclusiv la candidatura pentru selecţia europeană, prin aceasta înţelegându-se şi comunicatele privind rezultatele etapelor de preselecţie naţională şi selecţie europeană.
    (4) Deciziile juriului naţional pentru etapa de preselecţie nu pot fi contestate.
    (5) Atribuirea mărcii nu determină acordarea unor finanţări sau subvenţii, iar siturile care nu au fost selecţionate pot candida la următoarele sesiuni de preselecţie naţională, conform calendarului acţiunii.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016