Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 20 martie 2024  privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Dialog Social din cadrul Ministerului Justiţiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 20 martie 2024 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Dialog Social din cadrul Ministerului Justiţiei

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 303 din 5 aprilie 2024
──────────
    Aprobat prin ORDINUL 691/C din 20 martie 2024, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 303 din 5 aprilie 2024.
──────────
    ART. 1
    (1) Comisia de Dialog Social din cadrul Ministerului Justiţiei, denumită în continuare Comisia, constituită în temeiul art. 89 alin. (1), al art. 91 alin. (1) şi al art. 92 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, cu modificările şi completările ulterioare, are în componenţa sa:
    a) secretarul de stat care coordonează activitatea de relaţie cu partenerii sociali, precum şi reprezentanţii Ministerului Justiţiei, numiţi prin ordin al ministrului justiţiei;
    b) reprezentanţi ai partenerilor sociali - reprezentanţii confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional. Organizaţiile sindicale şi patronale, membre ale comisiilor de dialog social, desemnează prioritar din cadrul federaţiilor sectoriale reprezentative afiliate câte un membru titular şi câte un membru supleant. Reprezentanţii partenerilor sociali pot fi însoţiţi la şedinţe de preşedinţii organizaţiilor sindicale sau patronale reprezentative la nivel naţional;
    c) reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie a României. Aceştia vor participa în calitate de invitaţi la Comisie în măsura în care ordinea de zi prezintă interes în domeniul lor de activitate;
    d) reprezentantul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

    (2) În funcţie de tematica abordată, reprezentanţii partenerilor sociali pot fi asistaţi de experţi, care vor participa în baza unui mandat acordat de confederaţie.
    (3) La propunerea preşedintelui Comisiei, plenul Comisiei poate aproba participarea unor invitaţi cu statut nepermanent. În cazul dezbaterilor care necesită participarea reprezentanţilor altor instituţii publice, autorităţi şi agenţii, preşedintele Comisiei, prin secretariatul Comisiei, are obligaţia de a-i invita la şedinţele Comisiei.
    (4) Conducătorii sau reprezentanţi ai unităţilor subordonate şi ai celor aflate în coordonarea Ministerului Justiţiei participă la şedinţele Comisiei când ordinea de zi cuprinde proiecte de acte normative care le reglementează activitatea acestora şi dacă preşedintele Comisiei transmite, prin secretariatul Comisiei, o convocare în acest sens.
    (5) Nominalizarea/Înlocuirea membrilor titulari sau supleanţi se face de către conducătorul confederaţiei reprezentate în Comisie, prin adresă scrisă, transmisă secretariatului Comisiei.
    (6) Calitatea de membru al Comisiei poate înceta:
    a) în caz de revocare de către persoana care are competenţa numirii sale în cadrul Comisiei;
    b) în caz de demisie;
    c) în caz de deces.


    ART. 2
        Comisia are caracter consultativ şi activitatea ei vizează, în special, următoarele:
    a) asigurarea unor relaţii cu partenerii sociali, care să permită o informare reciprocă permanentă asupra problemelor care sunt de domeniul de interes al Ministerului Justiţiei sau al partenerilor sociali, în vederea asigurării unui climat de pace şi stabilitate socială;
    b) consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau de altă natură cu caracter economico- social din domeniul de activitate al Ministerului Justiţiei;
    c) alte probleme din sfera de activitate a Ministerului Justiţiei asupra cărora partenerii sociali convin să discute.


    ART. 3
    (1) Preşedinţia Comisiei este asigurată de secretarul de stat care coordonează activitatea de relaţie cu partenerii sociali sau, în situaţii speciale, de către un alt reprezentant al Ministerului Justiţiei, împuternicit prin ordin al ministrului justiţiei.
    (2) Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii:
    a) convoacă membrii Comisiei şi conduce şedinţele acesteia;
    b) propune ordinea de zi a şedinţelor Comisiei;
    c) asigură prezenţa la lucrările şedinţelor Comisiei de dialog social a reprezentanţilor altor autorităţi şi agenţii aflate în coordonarea sau subordonarea Ministerului Justiţiei, precum şi a invitaţilor cu statut nepermanent.


    ART. 4
    (1) Secretariatul Comisiei este asigurat de un reprezentant al Direcţiei elaborare acte normative în situaţia în care în cadrul Comisiei sunt dezbătute proiectele de acte normative iniţiate de Ministerul Justiţiei, iar pentru restul problemelor supuse dezbaterii, secretariatul este asigurat de un reprezentant al Direcţiei resurse umane.
    (2) Secretariatul Comisiei are următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte şi comunică ordinea de zi;
    b) asigură transmiterea invitaţiilor de participare la şedinţa Comisiei;
    c) primeşte şi arhivează documentele-suport relevante desfăşurării şedinţelor Comisiei şi asigură transmiterea acestora către membrii Comisiei;
    d) redactează minuta pentru fiecare şedinţă şi asigură transmiterea acesteia către membrii Comisiei, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Consiliul Economic şi Social;
    e) asigură raportarea activităţii Comisiei către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale;
    f) asigură arhivarea, în format electronic şi pe format hârtie, a tuturor documentelor referitoare la reuniunile Comisiei;
    g) întocmeşte lista participanţilor pentru accesul în Ministerul Justiţiei, la şedinţa Comisiei, pe baza confirmărilor primite de la invitaţi;
    h) ţine evidenţa copiilor hotărârilor judecătoreşti privind reprezentativitatea partenerilor sociali, membri ai Comisiei;
    i) îndeplineşte orice atribuţii necesare bunei desfăşurări a activităţii Comisiei.

    (3) Orice solicitare de informaţii din partea membrilor Comisiei cu privire la activitatea Comisiei se adresează secretariatului, fie în format electronic, fie pe suport hârtie.

    ART. 5
    (1) Comisia se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar în baza unei convocări făcute de preşedintele Comisiei.
    (2) Preşedintele Comisiei poate convoca o şedinţă extraordinară a Comisiei pentru dezbaterea unor probleme cu caracter urgent sau la cererea motivată a unor parteneri sociali.
    (3) Convocarea pentru şedinţe se face în scris, prin e-mail sau fax, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea datei de desfăşurare, cu comunicarea ordinii de zi, a documentelor de lucru, a locului, precum şi a orei de desfăşurare a şedinţei. Partenerii de dialog social şi/sau reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie a României pot solicita completarea ordinii de zi cu alte puncte, cu aprobarea plenului Comisiei.
    (4) Convocarea pentru şedinţa prevăzută la alin. (2) se face în scris, prin e-mail sau fax, cu cel puţin o zi lucrătoare înaintea datei de desfăşurare.
    (5) Confirmarea participării se poate face prin fax sau e-mail, la coordonatele comunicate de secretariatul Comisiei.
    (6) Şedinţa Comisiei nu necesită întrunirea unui anumit cvorum, prezenţa partenerilor sociali fiind voluntară, procedura de convocare fiind respectată dacă a fost realizată potrivit procedurii prevăzute de prezentul articol.

    ART. 6
    (1) Pentru dezbaterea unor probleme cu caracter specific pot fi constituite grupuri de lucru cu caracter temporar, cu rolul de a sprijini activitatea Comisiei prin acordarea de consultanţă de specialitate.
    (2) Grupurile de lucru sunt conduse de preşedintele Comisiei sau, în baza împuternicirii acestuia, de către un alt membru al Comisiei.
    (3) Grupurile de lucru analizează problemele cu caracter specific şi propun membrilor Comisiei puncte de vedere şi recomandări pentru soluţionarea problemelor ridicate.
    (4) Membrii grupurilor de lucru cu caracter temporar sunt desemnaţi, după caz, de secretarul de stat care coordonează activitatea de relaţie cu partenerii sociali, respectiv de confederaţiile sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional, membre ale Comisiei de Dialog Social din cadrul Ministerului Justiţiei.

    ART. 7
    (1) Şedinţele Comisiei convocate pentru dezbaterea unor acte normative se întrunesc după ce actul normativ propus a fost aprobat de conducerea ministerului şi înainte de transmiterea proiectului spre avizare la alte ministere.
    (2) Şedinţele Comisiei se pot desfăşura cu participarea fizică a membrilor şi/sau în sistem online, prin utilizarea oricăror mijloace electronice, comunicate în documentul de convocare prevăzut la art. 5 alin. (3).

    ART. 8
    (1) Preşedintele Comisiei are obligaţia de a pune la dispoziţia membrilor Comisiei, în timp util, toate informaţiile necesare elaborării unui punct de vedere argumentat.
    (2) Membrii Comisiei exprimă puncte de vedere care sunt consemnate în minuta şedinţei.
    (3) Punctele de vedere adoptate în Comisie se consideră acceptate de către partenerii sociali ai căror reprezentanţi nu au fost prezenţi la şedinţele Comisiei la care au fost invitaţi să participe. La propunerile formulate în scris de membrii Comisiei, Ministerul Justiţiei are obligaţia de a da un răspuns motivat în termen de 5 zile lucrătoare de la data şedinţei Comisiei.
    (4) Punctele de vedere ale membrilor Comisiei cu privire la actele normative supuse dezbaterii în Comisie vor fi înaintate, anticipat, secretariatului Comisiei, în formă scrisă, după modelul: text iniţial - propunere de modificare - motivare.
    (5) Actele normative dezbătute în cadrul Comisiei vor fi însoţite în circuitul de avizare de minuta şedinţei Comisiei, în care sunt consemnate punctele de vedere ale membrilor Comisiei referitoare la actul normativ discutat.

    ART. 9
    (1) După fiecare şedinţă a Comisiei, secretariatul acesteia întocmeşte o minută, care se va transmite către partenerii sociali prezenţi la şedinţă, prin poşta electronică, pentru formularea de propuneri şi observaţii legate de conţinutul acesteia. Propunerile şi observaţiile se transmit secretariatului, prin poşta electronică, în termen de maximum 48 de ore. Forma finală a minutei va fi difuzată partenerilor sociali în şedinţa următoare, spre aprobare.
    (2) Minuta este transmisă şi Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, precum şi Consiliului Economic şi Social, împreună cu lista de prezenţă.

    ART. 10
        Confederaţiile sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional, membre ale Comisiei, vor transmite, în cel mult 15 zile de la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament, lista membrilor titulari şi supleanţi, copiile după hotărârile judecătoreşti definitive privind reprezentativitatea şi datele de contact la care vor fi transmise convocările şi documentele de lucru (adresa de poştă electronică, numerele de telefon mobil şi numerele de telefon fax).

    ART. 11
        Direcţia elaborare acte normative, Direcţia resurse umane, precum şi membrii Comisiei vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului regulament.

                                          ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016