Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 20 iulie 1994  pentru furnizarea si utilizarea energiei termice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 20 iulie 1994 pentru furnizarea si utilizarea energiei termice

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 26 august 1994
Definiţii
În prezentul regulament, în afarã cazurilor în care se prevede altfel, prin termenii sau expresiile menţionate în continuare în ordine alfabetica se înţelege:
(1) acord de furnizare de energie termica: acord scris care se da de cãtre producãtor, în legatura cu posibilitãţile de livrare de energie termica sub forma de abur, condensat, apa fierbinte sau apa calda, unui consumator, din instalaţiile sale;
(2) aviz de racordare: avizul scris care se da de cãtre furnizor în legatura cu posibilitãţile şi condiţiile de alimentare cu energie termica sub forma de abur, condensat, apa fierbinte sau apa calda unui consumator, din instalaţiile sale;
(3) agent termic sau purtãtor de energie termica: fluidul utilizat pentru a acumula, a transporta şi a ceda energia termica. În condiţiile prezentului regulament, agenţii termici sînt aburul şi apa. Agentul termic poate fi:
a) primar, cum este aburul sau apa fierbinte care se produc în centralele sistemului de alimentare cu energie termica, şi
b) secundar, cum este apa calda obţinutã în schimbatoarele de caldura din staţiile termice, prin preluarea caldurii din agentul primar;
(4) apa calda de consum: apa calda, în circuit deschis, utilizata în scopuri gospodãreşti sau sanitare;
(5) bransament termic: legatura dintre o reţea de distribuţie secundarã şi un consumator de energie termica;
(6) condensat: apa obţinutã prin condensarea aburului folosit;
(7) consum de energie termica: cantitatea de caldura reţinutã de consumator din purtatorii de energie termica (diferenţa dintre cantitatea de caldura primitã şi cea restituitã);
(8) consum pentru încãlzire: consumul de energie termica folositã pentru încãlzirea spaţiilor din clãdiri industriale, instituţii, locuinţe etc.;
(9) consum tehnologic: consum de energie termica pentru scopuri tehnologice;
(10) consumator de energie termica: persoana fizica sau juridicã ce utilizeazã energia termica, pe baza de contract în instalaţiile sale legate nemijlocit la instalaţiile unui furnizor. Acesta poate fi:
a) consumator de tip agricol: consumatorul care foloseşte energia termica pentru cultivarea legumelor şi florilor, pentru creşterea pasarilor şi animalelor, pentru fabricile de nutreturi combinate, pentru staţiile de uscat şi granulat furaje verzi, staţiile de sortare oua, fructe şi legume, staţiunile de uscat cereale şi de condiţionat seminţe, precum şi pentru alţi consumatori similari;
b) consumator de tip industrial: consumatorul, cu excepţia celui agricol, care foloseşte de regula energia termica în scopuri tehnologice;
c) consumator comercial: consumatorul care utilizeazã energia termica pentru încãlzirea spaţiilor comerciale şi prepararea apei calde de consum;
d) consumator de tip urban: consumatorul care utilizeazã energia termica pentru încãlzirea locuinţei, a birourilor instituţiilor, a obiectivelor social-culturale şi pentru prepararea apei calde de consum. Consumul pentru populaţie se încadreazã în consum de tip urban;
(11) consumator autoproducator de energie termica: consumatorul care, în afarã activitãţilor sale de baza, produce şi energie termica, pe care o utilizeazã exclusiv sau în principal pentru nevoile sale proprii;
(12) distribuitor de energie termica: agentul economic care furnizeazã consumatorilor energia termica primitã de la unul sau mai mulţi producãtori. El este considerat consumator, în raport cu producãtorul de energie termica, şi furnizor, în raport cu consumatorul de energie termica;
(13) echipament de mãsurare: aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la mãsurarea parametrilor agenţilor termici, a puterii şi a cantitãţii de energie termica;
(14) furnizor de energie termica: agentul economic care furnizeazã energia termica la consumatori. El poate fi producãtor de energie termica sau numai distribuitor;
(15) instalaţii de alimentare cu energie termica; totalitatea instalaţiilor de producere, transport şi distribuţie a energiei termice executate în scopul asigurãrii consumatorului cu aceasta.
Dupã modul cum se realizeazã producerea energiei termice în cadrul unui sistem de alimentare centralizata cu energie termica, se disting:
a) regim de termoficare, în care energia termica se produce combinat şi simultan cu energia electrica;
b) regim de centrala termica, în care se produce numai energie termica;
c) regim mixt (termoficare şi centrala termica);
(16) instalaţii de producere a energiei termice: toate instalaţiile care produc abur, apa fierbinte sau apa calda;
(17) instalaţii de transport şi distribuţie a energiei termice sau reţele termice: conductele, staţiile intermediare de pompare şi staţiile termice destinate transportului, transformarii şi distribuţiei agenţilor termici de la instalaţiile de producere pînã la cele de utilizare;
(18) instalaţii de utilizare a energiei termice: totalitatea instalaţiilor şi receptoarelor care consuma energia termica;
(19) loc de consum: ansamblul instalaţiilor de utilizare ale unui consumator, aflate în aceeaşi incinta, alimentate din una sau mai multe staţii termice;
(20) producãtor de energie termica: agentul economic la care unul dintre obiectivele de baza este producerea de abur, apa fierbinte şi/sau apa calda în centrale electrice de termoficare (C.E.T.), în centrale termice (C.T.) sau în instalaţii de producere a energiei termice prin valorificarea resurselor energetice refolosibile sau a surselor noi de energie;
(21) producãtor independent de energie termica: agentul economic care exploateazã singur capacitãţi de producere a energiei termice în scopul comercializãrii;
(22) punctul de delimitare a instalaţiilor dintre furnizor şi consumator: locul în care instalaţiile proprietate a consumatorului se racordeaza în instalaţiile furnizorului de energie termica;
(23) putere termica sau debitul de energie termica al instalaţiilor de alimentare: cantitatea de energie termica în unitatea de timp; se exprima în MW.
Se deosebesc:
a) putere termica absorbitã, care este cantitatea de energie termica reţinutã din agenţii termici, în unitatea de timp, în instalaţiile de transformare sau de utilizare;
b) putere termica avizatã, care este puterea termica maxima aprobatã prin acordul de furnizare a energiei termice, pentru care se dimensioneaza instalaţiile ce se folosesc pentru alimentarea cu energie termica a unui consumator;
c) putere termica contractatã, care este puterea termica maxima convenitã a fi absorbitã de un consumator şi înscrisã în contract. Puterea termica maxima este puterea determinata ca valoare medie pe timp de 60 minute;
d) putere termica minima de avarie, care este puterea termica absorbitã, strict necesarã consumatorului, pentru menţinerea în funcţiune a agregatelor care conditioneaza securitatea instalaţiilor şi a personalului, convenitã ca valoare şi durata pe baza datelor de proiect;
e) putere termica minima tehnologicã asigurat în regim de limitãri (restrictii) unui consumator, calculatã ca ea mai mica putere termica necesarã pentru menţinerea în funcţiune, în condiţii de siguranta, numai a acelor agregate şi instalaţii impuse de procesul tehnologic, pentru a evita pierderi de producţie nerecuperabile;
(24) racord termic: ansamblul instalaţiilor prin care se face legatura între o reţea de distribuţie primara şi o statie termica;
(25) regim de limitare (de restrictii) a consumului: situaţie în care este necesarã reducerea la anumite limite a puterii termice absorbite de consumator, cu asigurarea puterii minime tehnologice, fie ca urmare a lipsei de energie, fie ca urmare a indisponibilitatii pe o durata mai mare de 6 ore, a unor capacitãţi de producere sau a unor reţele de transport şi distribuţie a energiei termice;
(26) sistem de alimentare centralizata cu energie termica (SACET): ansamblul de instalaţii şi construcţii destinate producerii, transportului prin reţele publice, transformarii, distribuţiei şi utilizãrii energiei termice sub forma de abur, apa fierbinte sau apa calda, legate printr-un proces comun de funcţionare;
(27) sistem pausal; modul de stabilire a consumului de energie termica în funcţie de puterea termica şi de numãrul orelor de utilizare pe tipuri de receptoare termice, factorul de cerere sau alte elemente derivate din acestea;
(28) situaţie de avarie: situaţie în care, datoritã avarierii unor instalaţii din sistemul de producere, transport şi distribuţie a energiei termice, nu se mai pot menţine parametrii principali în limitele normale;
(29) statie termica: ansamblul instalaţiilor prin care se realizeazã adaptarea parametrilor agenţilor termici la necesitãţile consumului şi prin intermediul cãruia se alimenteazã cu energie termica unul sau mai mulţi consumatori.
Statie termica poate fi: un punct de distribuţie, un punct termic, o statie centralizata pentru prepararea apei calde sau o statie de transformatoare de abur;
(30) subconsumator: persoana fizica sau juridicã ale carei instalaţii de utilizare sînt racordate la instalaţiile termice ale unui consumator;
(31) taxa de putere termica: suma fixa, stabilitã prin tarif anual pe unitatea de putere termica (debit) avizatã.

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentul regulament stabileşte raporturile-cadru dintre producãtorii, distribuitorii, consumatorii şi subconsumatorii de energie termica din sistemele de alimentare centralizata cu energie termica şi prevede condiţiile generale de furnizare şi utilizare a acestei energii produse în centrale electrice de termoficare, în centrale termice sau în instalaţii de valorificare a resurselor energetice refolosibile.
ART. 2
Prevederile regulamentului se aplica, de asemenea, la proiectarea, executarea, receptionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor din sistemele de alimentare centralizata cu energie termica.
ART. 3
(1) Consumatorii pot avea unul sau mai multe locuri de consum.
(2) Prevederile prezentului regulament se aplica consumatorilor în raport cu fiecare loc de consum luat separat.
ART. 4
Consumatorii pot sa racordeze la instalaţiile lor instalaţii ale subconsumatorilor, cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a prescripţiilor specifice în vigoare.
ART. 5
(1) În funcţie de debitul termic contractat, consumatorii se împart în:
a) mici consumatori, cu debite termice contractate de pînã la 20GJ/h; sau mai mici;
b) mari consumatori, cu debite termice contractate de peste 20GJ/h.
(2) Clasificarea în mari şi mici consumatori nu se aplica în cazul ansamblurilor de locuinţe.
(3) Dupã natura consumului de energie termica, consumatorii se împart în urmãtoarele categorii:
a) consumatori de tip industrial;
b) consumatori de tip agricol;
c) consumatori comerciali;
d) consumatori de tip urban.
ART. 6
Consumatorii care au atît consum tehnologic, cît şi consum pentru încãlzire şi/sau apa calda de consum se încadreazã în categoria consumatorilor de tip industrial, de tip agricol sau consumatori comerciali.
ART. 7
În cazul cînd încãlzirea spaţiului de lucru este impusa şi de condiţiile în care trebuie sa se desfãşoare procesul tehnologic, consumul respectiv de energie termica se considera ca se realizeazã în scopuri tehnologice.
ART. 8
Toţi consumatorii de energie termica au obligaţia de a obţine, înainte de a începe proiectarea instalaţiei de utilizare, avizul de racordare de la furnizor, acesta avînd obligaţia de a obţine acordul de energie termica de la producãtor, înainte de emiterea avizului propriu.
ART. 9
Proiectarea, executarea şi receptionarea instalaţiilor de alimentare şi utilizare a energiei termice, racordate la sistemul de alimentare centralizata, precum şi exploatarea, întreţinerea, repararea, extinderea sau modificarea instalaţiilor şi a destinaţiei energiei termice consumate se vor efectua în conformitate cu prescripţiile, normativele şi reglementãrile în vigoare.

CAP. 2
Reglementãri privind contractarea energiei termice

ART. 10
(1) Furnizarea energiei termice se face numai pe baza de contract încheiat între furnizor şi consumator, între producãtor şi distribuitor, precum şi între consumator şi subconsumator, ale cãrui prevederi trebuie respectate de fiecare parte.
(2) Consumul de energie termica fãrã contract este considerat consum fraudulos, constituie contravenţie sau infracţiune, dupã caz, şi se pedepseşte conform legilor în vigoare.
(3) Încheierea contractului de furnizare a energiei termice cu un consumator nou sau modificarea contractului încheiat cu un consumator existent care se dezvolta se face numai dupã obţinerea acordului de furnizare de energie termica potrivit reglementãrilor în vigoare şi dupã prezentarea dosarului instalaţiei, conform prevederilor articolului 34 din prezentul regulament.
ART. 11
(1) Conţinutul contractului de furnizare a energiei termice se convine între pãrţile contractante, cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a dispoziţiilor Codului comercial roman, avînd la baza contractul-cadru al furnizorului, şi cuprinde, în principal, urmãtoarele:
- pãrţile contractante şi reprezentanţii lor legali;
- graficele de consum;
- condiţiile tehnice ale furnizarii;
- drepturile şi obligaţiile pãrţilor contractante;
- delimitarea instalaţiilor dintre furnizor şi consumator;
- convenţia de exploatare şi de reglare a instalaţiilor;
- scopul în care se consuma energia termica;
- preţul de furnizare a energiei termice;
- modul de mãsurare şi plata energiei termice furnizate, a energiei termice primite de la consumatorul autoproducator sau independent şi a agenţilor termici nerestituiti;
- programul de executare a reparaţiilor;
- tranşele de limitãri în caz de indisponibilitati în instalaţiile de alimentare;
- clauze speciale.
(2) Pentru consumatorii comerciali şi de tip urban, contractul se adapteaza corespunzãtor.
ART. 12
(1) Contractul reglementeazã raporturile dintre furnizor şi consumator cu privire la furnizarea, plata şi condiţiile de utilizare a energiei termice.
(2) Acordul de furnizare a energiei termice şi avizul de racordare stau la baza contractului şi constituie pãrţi integrante ale acestuia.
ART. 13
Contractul de furnizare a energiei termice se încheie pe o durata convenitã între pãrţi, cu anexe pentru fiecare loc de consum şi cu prevederi pentru furnizarea de abur şi, separat, pentru furnizarea de apa fierbinte sau calda, cu excepţia contractului dintre producãtor şi distribuitor, la care nu se fac anexe pe fiecare loc de consum.
ART. 14
Contractarea energiei termice, la toate categoriile de consumatori, se face ţinînd seama atît de necesarul solicitat de consumator, cît şi de posibilitãţile de asigurare de cãtre furnizor, iar cantitãţile convenite se prevãd în anexele la contract.
ART. 15
(1) În contract se va evidenţia separat consumul de energie termica pentru scopuri tehnologice, cel pentru încãlzire şi cel pentru prepararea apei calde de consum.
(2) Cantitãţile de energie termica se vor defalca pe purtãtori de energie termica, precizîndu-se pentru fiecare debitele minime şi maxime orare preluate în regim de iarna şi de vara, parametrii de calitate, procentul de condensat şi apa calda returnate, indicii de calitate ai condensatului şi ai apei calde returnate.
(3) Pentru apa fierbinte se va înscrie în contract şi debitul hidraulic maxim orar ce poate fi livrat, şi regimul de consum (continuu sau cu intermitenta).
ART. 16
(1) Prevederile din contractul de furnizare a energiei termice pot fi detaliate, completate şi modificate prin acte adiţionale.
(2) Clauzele contractuale variabile în timp fac obiectul anexelor la contract şi constituie pãrţi integrante ale acestuia.
ART. 17
(1) Puterea termica precizatã în contractul dintre producãtor şi distribuitor trebuie sa fie egala cu suma puterilor termice contractate de distribuitor cu consumatorii sãi, aplicindu-se coeficienţii de simultaneitate, la care se adauga consumul tehnologic, pe structuri, pentru transportul şi distribuţia agentului termic de la punctul de producere la instalaţiile de utilizare.
(2) Consumul tehnologic de energie termica pentru transport şi distribuţie se determina prin mãsurãtori şi prin studii anuale de regim hidraulic şi termic elaborate de unitãţi de proiectare de specialitate plãtite de proprietarul reţelelor termice, iar, în cazul în care consumurile tehnologice determinate se depãşesc, se vor lua mãsuri pentru remedierea deficienţelor.
ART. 18
(1) Pe parcursul executãrii contractului, condiţiile tehnice se pot modifica numai cu acordul pãrţilor.
(2) Prin act adiţional se pot admite şi livrãri mai mari decît cele contractate, în cazul în care producãtorul are combustibil, precum şi în cazul în care consumatorul pune la dispoziţia furnizorului cantitãţile echivalente de combustibil sau fondurile necesare procurãrii acestuia de pe piata externa, în condiţiile în care capacitatile de producere, transport şi distribuţie permit producţia şi circulaţia suplimentarã de energie termica.
ART. 19
(1) Cantitãţile de energie termica ce se contracteazã anual se convin pe baza necesarului prezentat de consumator, într-o nota de calcul, şi a posibilitãţilor de livrare de cãtre furnizor, separat, pe tipuri de agenţi termici.
(2) Cantitãţile de energie termica ce depind esenţial de condiţiile meteorologice vor fi evidentiate separat, cu precizarea, în nota de calcul a condiţiilor meteorologice preliminate (temperaturi medii, grade/zile etc.), în conformitate cu normele în vigoare.
ART. 20
(1) Modificarea cantitãţilor de energie termica şi a puterilor contractate, trimestrial sau lunar, pot fi cerute de consumator, în scris, cu 10 zile înaintea începerii perioadei pentru care se cere modificarea, dar ele pot sa devinã mai mici decît debitul minim tehnologic al sursei sau al sistemului de transport.
(2) Furnizorul va comunica în scris rãspunsul sau în maximum 5 zile de la primirea cererii.
(3) În mod excepţional, la consumatorii la care o parte din consum depinde esenţial de condiţiile meteorologice, pãrţile pot conveni asupra modificãrii cantitãţilor de energie termica contractate, aferente acestei categorii de consum, la cererea scrisã a consumatorului, prezentatã cu 5 zile înainte de finele lunii respective şi justificatã pe baza condiţiilor meteorologice efective fata de cele preliminate în nota de calcul prezentatã la contractare.
ART. 21
Prin contract se poate asigura, contra cost, alimentarea cu apa calda din reţeaua primara pentru încãrcarea reţelei secundare.

Prevederi specifice pe categorii de consumatori

Mari consumatori de tip industrial şi de tip agricol
ART. 22
(1) În contracte se vor înscrie, în afarã datelor specificate în art. 11, şi urmãtoarele:
- presiunile şi temperaturile maxime şi minime stabilite conform prevederilor art. 51;
- debitele de energie termica orare minime de avarie şi durata de reducere a debitului dupã care siguranta este afectatã;
- debitele de energie termica minime tehnologice;
- debitele hidraulice orare maxime instalate şi absorbite;
- debitele hidraulice minime tehnologice ale sistemului de transport, pe trimestre şi luni, care trebuie sa fie absorbite de consumator.
(2) În contractele cu consumatorii autoproducatori şi independenţi se înscriu şi:
- cantitãţile de energie termica ce se vor livra de cãtre aceştia în reţele termice ale furnizorului;
- debitele maxime şi minime la care va avea loc livrarea;
- perioadele de timp în care se va livra energia termica, în cazul în care furnizarea este sezoniera sau temporarã;
- parametrii şi indicii de calitate ai agenţilor termici şi abaterile admise.
ART. 23
Pentru fiecare consumator din aceasta categorie se stabileşte puterea termica (debitul termic) ce poate fi redusã pentru prevenirea sau limitarea unor avarii în instalaţiile de producere şi transport al energiei termice sau determinate de apariţia unor limitãri în alimentarea cu combustibil, defalcat pe 1-3 transe care se înscriu în contract.
ART. 24
(1) În anexa la contractul de furnizare a energiei termice nu cuprinde indicatorii gradului de continuitate, care sînt precizati în acordul de furnizare a energiei termice.
(2) În cazul în care acordul de furnizare a energiei termice nu cuprinde indicatorii de continuitate, furnizorul va stabili aceşti indicatori pe baza schemei de alimentare şi a stãrii tehnice a instalaţiilor respective.
ART. 25
La denunţarea unilaterala a contractului de cãtre un mare consumator, acesta este obligat sa plãteascã taxa fixa de putere precizatã prin contract pe perioada rãmasã din anul respectiv.

Consumatori comerciali şi de tip urban
ART. 26
Pentru încheierea contractului de furnizare a energiei termice este obligatorie prezentarea de cãtre consumator a actului de proprietate, a contractului de închiriere sau a altei forme de act care îi da dreptul sa foloseascã spaţiul de încãlzit. Distribuitorii nu au aceasta obligaţie.
ART. 27
(1) În cazul în care un consumator pãrãseşte imobilul ocupat, el este obligat sa ceara rezilierea contractului şi încetarea furnizarii energiei termice cu minimum 15 zile înainte; în caz contrar, el va fi urmãrit şi pentru plata energiei termice ce s-ar consuma dupã plecarea sa, pînã în momentul în care se încheie contractul cu noul consumator.
(2) În cazul cînd noul consumator nu încheie contractul în termen de 15 zile de la data mutãrii în imobil, furnizorul are dreptul sa-i factureze toatã cantitatea de energie termica consumatã, cu o majorare de 0,2%.
ART. 28
În clãdirile cu mai mulţi consumatori şi cu un singur echipament de mãsurare pentru decontare, contractul se încheie cu consumatorul principal, desemnat de ceilalţi.
ART. 29
(1) La imobilele cu destinaţie de locuinţe, contractul de furnizare se încheie cu asociaţia de locatari sau, în lipsa acesteia, cu persoana imputernicita de locatari sau de proprietar, dupã caz.
(2) Pentru apartamentele de locuit folosite în alte scopuri, precum şi pentru spaţiile cu alta destinaţie din imobilele de locuinţe se vor încheia, cu viza administraţiei imobilului, contracte separate cu furnizorul.

CAP. 3
Reglementãri privind realizarea instalaţiilor de alimentare şi de utilizare a energiei termice

ART. 30
(1) Pentru executarea instalaţiilor de transport, de distribuţie şi de utilizare a energiei termice destinate unor consumatori noi sau dezvoltãrii celor existente este necesar ca, în afarã de celelalte avize legale, sa se obţinã în prealabil avizul de racordare, în conformitate cu prevederile art. 8.
(2) Avizul îşi pierde valabilitatea dupã 2 ani de la emitere, dacã execuţia nu a început în acest interval de timp.
ART. 31
(1) Soluţia de alimentare cu energie termica se stabileşte de furnizor pe baza studiilor elaborate la comanda acestuia, iar soluţia stabilitã se precizeazã în avizul de racordare.
(2) Soluţia precizatã este obligatorie în proiectare, execuţie şi exploatare. Pentru marii consumatori, aceasta soluţie trebuie sa asigure posibilitatea limitãrii consumului de energie termica în situaţii de indisponibilitati în instalaţii.
ART. 32
Proiectarea şi executarea racordurilor şi branşamentelor termice, inclusiv eventualele amenajãri sau dezvoltãri speciale ale instalaţiilor de alimentare cerute de consumatori, se fac din fondurile acestora de cãtre proiectanţi şi executanti de specialitate autorizaţi care au obligaţia sa respecte prescripţiile şi normativele tehnice în vigoare.
ART. 33
(1) Înainte de a trece la executarea lucrãrilor de instalaţii termice de utilizare, consumatorul este obligat sa prezinte furnizorului, spre aprobare, dosarul instalaţiei, din care un exemplar se pãstreazã la furnizor.
(2) Dosarul instalaţiei cuprinde:
a) memoriul justificativ;
b) copie dupã avizul de racordare;
c) schema termica în detaliu a circuitului cu agent primar şi scheme de principiu ale circuitelor cu agent secundar, indicarea aparatelor de mãsura şi control, a automatizarilor şi protectiilor;
d) tabel cu caracteristicile receptoarelor termice;
e) graficele de consum;
f) exigenţele proceselor tehnologice privind alimentarea cu energie termica.
(3) Dosarul va fi ţinut la zi de cãtre consumator.
ART. 34
(1) Punerea în funcţiune a instalaţiilor exploatate de consumatori se face numai dupã aprobarea dosarului instalaţiei, executarea probelor prevãzute de normativele tehnice în vigoare, precum şi a celor solicitate suplimentar de furnizor.
(2) Racordarea la reţelele de distribuţie se va face în prezenta furnizorului de cãtre sau în prezenta deţinãtorului instalaţiilor şi numai dupã ce s-a încheiat actul de recepţie a bransamentului şi a instalaţiilor de utilizare.
ART. 35
Alimentarea cu energie termica a consumatorului va începe numai dupã încheierea contractului de furnizare.
ART. 36
Distrugerea, avarierea sau degradarea, prin intervenţii necontrolate sau intenţionate, a instalaţiilor de alimentare cu energie termica din exteriorul incintei consumatorilor este consideratã contravenţie sau infracţiune, dupã caz, şi se pedepseşte conform legilor în vigoare.

CAP. 4
Delimitarea instalaţiilor termice dintre furnizor şi consumator

ART. 37
(1) Punctul de delimitare poate fi reprezentat fizic printr-o armatura de separare montata pe conducte de transport sau de distribuţie a energiei termice sau prin locul de trecere a conductelor la limita unei incinte.
(2) Reţelele de transport şi distribuţie care alimenteazã mai mulţi consumatori sînt proprietatea celui care a plãtit instalarea acestora chiar dacã sînt amplasate în subsoluri tehnice ale unor imobile sau pe terenuri proprietate a unor consumatori. Deţinãtorii imobilelor sau ai terenurilor prin care trec aceste reţele sînt obligaţi sa pãstreze integritatea acestora şi sa permitã furnizorului executarea lucrãrilor de întreţinere, reparaţii şi înlocuirea conductelor, avînd dreptul la despãgubiri în cazul provocarii unor pagube.
ART. 38
Instalaţiile din amonte de punctul de delimitare aparţin furnizorului, iar cele din aval, consumatorului. Notiunile de amonte şi aval corespund sensului de parcurgere a instalaţiilor dinspre furnizor spre consumator.
ART. 39
(1) Delimitarea instalaţiilor la armãturi de separare se face între:
a) producãtorul care exploateazã reţelele de transport şi consumator sau distribuitor;
b) distribuitorul care exploateazã reţelele de transport şi consumator;
c) distribuitorul care exploateazã staţiile termice şi reţelele de distribuţie şi consumator;
d) consumator şi subconsumatorul sau.
(2) În toate aceste cazuri, armaturile de separare, inclusiv elementele de imbinare cu conductele aferente, sînt exploatate de cel care furnizeazã energia termica, delimitarea facindu-se la perechea de flanse din aval de armatura de separare.
ART. 40
Delimitarea la limita incintei se face astfel:
a) la limita gardului centralei, în cazul alimentarii consumatorului direct dintr-o centrala termica sau centrala electrica de termoficare prin conducte, ce îl alimenteazã în exclusivitate;
b) la limita gardului centralei se face şi delimitarea dintre producãtor şi distribuitor, cînd acesta din urma exploateazã reţelele de transport de energie termica;
c) la limita incintei consumatorului, în cazul alimentarii acestuia prin intermediul unor puncte termice sau staţii termice centralizate amplasate în afarã incintei acestuia şi din care se alimenteazã mai mulţi consumatori;
d) la limita statiei termice proprietate a distribuitorului sau a unui consumator, la 1 m distanta de zidul statiei, în afarã acesteia;
e) la robinetul de pe racordul consumatorului din conducta de distribuţie, în cazul cînd reţelele termice care alimenteazã mai mulţi consumatori sînt amplasate în subsoluri tehnice sau trec prin incintele consumatorilor.
ART. 41
În cazul conductelor aşezate într-un canal sau pe o estacada, în comun cu alte conducte, delimitarea se face conform prevederilor anterioare, dupã ce conductele pãrãsesc canalul sau estacada comuna.
ART. 42
(1) Pentru instalaţiile noi, delimitarea se face conform prevederilor prezentului regulament şi se precizeazã în avizul de racordare.
(2) Proiectul trebuie sa prevadã armaturile de separare necesare determinãrii punctelor de delimitare.

CAP. 5
Condiţii tehnice şi organizatorice referitoare la funcţionarea instalaţiilor de alimentare şi de utilizare

ART. 43
Furnizorii şi marii consumatori vor încheia convenţii de exploatare care sa cuprindã obligaţii reciproce cu privire la executarea manevrelor, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor termice şi urmãrirea regimurilor de consum. Convenţia face parte integrantã din contract şi prevederile cuprinse în aceasta trebuie respectate de ambele pãrţi.
ART. 44
Furnizorul şi consumatorul rãspund de exploatarea economicã şi în condiţii de protecţie a mediului a instalaţiilor termice din administrarea şi exploatarea lor, avînd obligaţia sa ia mãsurile necesare pentru întreţinerea şi starea buna a izolatiei termice a conductelor şi instalaţiilor, menţinerea în buna stare de funcţionare a dispozitivelor de reglaj automat, eliminarea pierderilor prin neetanseitati, precum şi de reglarea corecta a parametrilor agenţilor termici.
ART. 45
Consumatorii sînt obligaţi sa pãstreze în buna stare utilajul aparţinînd furnizorului, care se afla în incinta lor, fiindu-le interzis sa facã vreo intervenţie asupra acestuia.
ART. 46
Lucrãrile de revizii şi reparaţii la instalaţiile de alimentare, proprietate a furnizorului, precum şi la instalaţiile consumatorului, în cazul în care prin aceasta este influentat regimul de funcţionare a sistemului, inclusiv durata acestora, se stabilesc de comun acord de pãrţile contractante.
ART. 47
(1) Furnizorul este obligat sa anunţe în scris consumatorul, cu 10 zile lucrãtoare înainte, despre necesitatea efectuãrii lucrãrilor de reparaţii necuprinse în programul iniţial, cu precizarea graficului de execuţie a acestora, pentru a se stabili de comun acord data şi durata intreruperilor respective.
(2) Dacã în 5 zile lucrãtoare de la data primirii comunicãrii pãrţile nu cad de acord, iar urgenta lucrãrilor impune oprirea furnizarii energiei termice, furnizorul stabileşte data şi ora întreruperii, pe care le aduce la cunostinta consumatorului, împreunã cu motivatiile necesare, cu cel puţin 24 ore înainte de a trece la aplicare.
Se excepteazã avariile, situaţii în care se aplica prevederile art. 66 litera h).
ART. 48
Este interzis ca pe traseele conductelor termice, inclusiv pe culoarele de acces, sa se ridice construcţii, sa se depoziteze materiale, sa se execute lucrãri subterane sau orice alte lucrãri care ar dãuna exploatãrii şi ar bloca accesul la conducte şi la staţiile termice.
ART. 49
În cazul în care este necesar ca pe terenul pe care sînt amplasate instalaţiile termice de alimentare sa se execute o construcţie, proprietarul terenului este obligat sa anunţe cu un an înainte pe deţinãtorul instalaţiilor, iar acesta este obligat sa le mute de pe locul viitoarei construcţii în maximum 1 an de la primirea comunicãrii.
ART. 50
Agenţii economici consumatori de energie termica au obligaţia de a permite accesul delegatului împuternicit al furnizorului la echipamentele de mãsurare, cînd acestea se afla montate în incinta sa, precum şi la instalaţiile cu agent termic, pentru controlul acestora, numai în prezenta sa.
ART. 51
(1) Furnizorul are obligaţia de a livra energia termica la parametrii - presiune şi temperatura - prevãzuţi în contract.
Excepţie fac situaţiile în care aceste condiţii nu pot fi realizate din vina consumatorului, situaţii precizate în art. 105 alin. (3).
(2) Continuitatea în livrarea energiei termice, la un mare consumator, va fi asigurata de furnizor în limitele nivelului înscris în contract.
(3) Limitele maxime de variatii ale parametrilor - presiune şi temperatura - pe care furnizorul este obligat sa le asigure fata de valorile nominale contractate se vor conveni între consumator şi furnizor în funcţie de situaţia concretã a instalaţiilor şi de natura combustibililor pe care îi poate asigura producãtorul.
ART. 52
(1) Apa calda returnatã de consumator trebuie sa aibã aceiaşi indici de calitate cu apa fierbinte primitã de la furnizor.
(2) În cazul în care apa calda returnatã nu respecta indicii de calitate stabiliţi prin contract, iar furnizorul nu are posibilitãţi de tratare, consumatorul va plati furnizorului majorãrile facturii de energie termica, prevãzute în art. 108 alin. (3).
ART. 53
(1) Consumatorul care impurifica condensatul din conducta de returnare va suporta costul întregii cantitãţi de condensat impurificat din reţeaua colectoare comuna şi din rezervoarele furnizorului, în cazul în care furnizorul nu are posibilitatea sa-l trateze.
(2) Furnizorul poate accepta primirea condensatului cu alţi indici de calitate decît cei normati, în limitele posibilitãţilor sale de utilizare şi de tratare, caz în care consumatorul este obligat sa suporte cheltuielile suplimentare determinate de diferenţa de calitate a condensatului returnat.
ART. 54
(1) Întreruperile în furnizarea energiei termice, pentru care s-au înregistrat sesizãri scrise din partea marilor consumatori, vor fi analizate de cãtre furnizor împreunã cu consumatorul respectiv pentru stabilirea cauzelor şi a responsabilitãţilor acestor întreruperi.
(2) Termenul pentru depunerea sesizãrii scrise de cãtre consumtor este de maximum 5 zile lucrãtoare de la data întreruperii.
(3) Prin întrerupere, în sensul prevederilor acestui articol, se înţelege neasigurarea timp de cel puţin 4 ore a puterii termice minime tehnologice la consumatorii de tip industrial şi de tip agricol sau încetarea livrãrii energiei termice timp de cel puţin 6 ore la ceilalţi consumatori, care se accepta o data pentru intervale mai mari de 10 zile. În caz contrar, furnizorul va plati penalitãţi conform art. 56.
ART. 55
(1) Furnizorul este obligat a efectua analiza intreruperilor menţionate în articolul precedent, împreunã cu consumatorul, în maximum 5 zile lucrãtoare de la primirea sesizãrii consumatorului.
(2) Consumatorul va pune la dispoziţia furnizorului toate datele legate de întrerupere şi care sînt necesare sustinerii sesizãrii.
ART. 56
(1) Pentru întreruperile în furnizarea energiei termice la consumatorii industriali şi agricoli, care depãşesc limitele precizate prin gradul de continuitate prevãzut în contract şi care s-au identificat a fi din culpa furnizorului, despãgubirea datoratã de furnizor nu va depãşi de 3 ori valoarea energiei termice nefurnizate pe perioadele de întrerupere.
(2) Cantitatea nelivrata se calculeazã în raport cu nivelurile prevãzute în contract.
(3) Consumatorii cãrora, prin specificul activitãţii lor productive, întreruperile de furnizare a energiei termice le pot cauza prejudicii importante, trebuie sa-şi prevadã surse proprii care sa le asigure energia termica a carei furnizare din sistemul de alimentare centralizata s-a întrerupt. Neîndeplinirea de cãtre consumatori a acestei obligaţii determina implicit riscul de a primi o despãgubire limitatã, în conformitate cu prevederile alin. (1) de mai sus.
ART. 57
(1) Furnizorul nu rãspunde fata de consumator pentru întreruperea furnizarii energiei termice sau pentru calitatea acesteia în cazuri de forta majorã, cum sînt: cutremure, inundatii, alunecãri de teren, inghet, incendii sau razboaie şi altele asemãnãtoare.
(2) De asemenea, furnizorul nu rãspunde pentru întreruperile cauzate de consumator.
ART. 58
(1) Furnizorul este obligat sa ia mãsuri neintirziate pentru remedierea unor defectiuni apãrute în instalaţiile sale de alimentare cu energie termica.
(2) Cînd se constata ca defecţiunile sînt cauzate de consumator, acesta va suporta toate cheltuielile de remediere.
ART. 59
Furnizorul are urmãtoarele drepturi:
a) de a verifica şi constata, la consumatori, încadrarea în prevederile contractuale a instalaţiilor cu agenţi termici, inclusiv a echipamentelor de mãsurare pentru decontare;
b) de a sesiza organelor de justiţie cazurile de consum fraudulos de energie termica sau de distrugeri, degradari şi sustrageri de elemente din instalaţiile termice proprii, în scopul recuperãrii pagubelor.
ART. 60
Consumatorii au urmãtoarele obligaţii:
a) sa realizeze, sa exploateze şi sa întreţinã instalaţii proprii care sa asigure utilizarea cu maxima eficienta a energiei termice, valorificarea, în condiţii de rentabilitate, a resurselor energetice refolosibile şi a celor rezultate din procesele tehnologice;
b) sa nu modifice instalaţiile de utilizare din dosarul instalaţiei, aprobat conform art. 33, fãrã acordul furnizorului şi al proiectantului de specialitate;
c) sa returneze condensatul în mod continuu sau dupã programul convenit cu furnizorul, în procentele şi de calitatea prevãzute în contract;
d) sa respecte temperaturile de retur conform diagramei de reglaj, în condiţiile în care agentul termic se livreaza cu temperatura convenitã;
e) sa aplice mãsurile cele mai indicate pentru reglajul curbei de consum, conform indicaţiilor primite de la furnizor;
f) sa asigure reglarea şi echilibrarea hidraulica a reţelelor termice pe care le exploateazã;
g) sa execute reglarea localã a cantitãţii şi parametrilor energiei termice în staţiile termice şi în instalaţiile pe care le exploateazã;
h) sa efectueze în prezenta furnizorului probele hidraulice ale reţelelor şi instalaţiilor prin care circula agentul termic, conform normativelor termice în vigoare, înainte şi dupã executarea reparaţiilor programate şi a reviziilor anuale;
i) sa nu foloseascã agentul termic în alte scopuri decît cele prevãzute în contract şi sa nu forteze circulaţia acestuia prin sustragere de agent;
j) sa-şi organizeze, prin laboratoare specializate sau prin folosirea unor astfel de laboratoare existente la alţii, controlul indicilor chimici ai agenţilor termici returnati la furnizor;
k) sa comunice în prealabil furnizorului, în conformitate cu prevederile din convenţia de exploatare, opririle, respectiv punerile în funcţiune ale reţelelor termice şi ale principalelor instalaţii consumatoare de energie termica.
ART. 61
Furnizorul are urmãtoarele raspunderi şi obligaţii fata de toate categoriile de consumatori:
a) sa livreze energia termica în cantitãţile şi la parametrii de calitate, în conformitate cu prevederile din contracte;
b) sa îndepãrteze operativ deranjamentele din instalaţiile sale de alimentare cu energie termica;
c) sa reconsidere la cererea consumatorilor, marimile de reglaj ale protectiilor, în situaţii justificate tehnic;
d) sa asigure permanent funcţionarea corespunzãtoare a echipamentelor de mãsurare proprietatea sa şi sa le verifice metrologic în conformitate cu normele în vigoare;
e) sa permitã accesul pentru delegatul consumatorului la echipamentele de mãsurare cînd acestea sînt montate în instalatia sa;
f) sa mute instalaţiile sale pe proprietatea consumatorilor la cererea acestora, în conformitate cu prevederile art. 49;
g) sa analizeze întreruperile împreunã cu consumatorul şi sa ia mãsuri pentru ca acestea sa nu se mai repete;
h) sa plãteascã despãgubiri pentru întreruperi în furnizarea energiei termice, în conformitate cu prevederile art. 56 alin. 1;
i) sa plãteascã energia termica nefurnizata ca urmare a limitarilor pe care le-a impus, în conformitate cu prevederile art. 103;
j) sa acorde bonificatii, conform prevederilor art. 105 alin. 1, în cazul furnizarii energiei termice în afarã limitelor parametrilor de calitate.
ART. 62
(1) În fiecare sistem de alimentare centralizata cu energie termica, în afarã de dispecerii coordonatori ai surselor de energie termica, este obligatorie înfiinţarea unui dispecerat pentru subsistemul de transport şi distribuţie a acesteia.
(2) Prin convenţia de exploatare se stabilesc relaţiile, atribuţiile şi competentele celor doua dispecerate, care au obligaţia sa stabileascã regimurile de funcţionare pentru realizarea celor mai favorabili indici tehnico-economici şi de siguranta pe ansamblul sistemului de alimentare centralizata, sa urmãreascã menţinerea parametrilor, încadrarea consumului şi a condensatului returnat în limitele contractelor, încadrarea consumatorilor în ecartul de temperatura prevãzut în diagrama de reglaj, respectarea condiţiilor de calitate a apei returnate şi sa asigure efectuarea manevrelor şi interventiilor operative, avînd dreptul sa ceara toate datele necesare exercitãrii funcţiilor lor.
ART. 63
Consumatorii, cu excepţia celor comerciali şi de tip urban, sînt obligaţi sa organizeze dispecerizarea consumului şi a instalaţiilor termice sau cel puţin sa numeascã pentru fiecare schimb cîte o persoana care sa fie imputernicita sa ia mãsurile necesare pentru respectarea operativã a dispoziţiilor dispecerului.
ART. 64
(1) Consumatorii mari industriali sînt obligaţi sa instalaze aparate de mãsura, automatizare şi control permanent al parametrilor calitativi ai agenţilor termici restituiti, cu funcţiunea de a opri restituirea purtatorului de energie atunci cînd impurificarea depãşeşte limitele stabilite în contract. Pentru aceasta, se realizeazã schema de protecţie automatã cu robinet cu 3 cai, pentru trimiterea la canal a condensatului impurificat, înainte ca acesta sa ajungã în reţeaua comuna spre centrala furnizorului.
(2) În cazul în care în mod justificat nu se poate realiza controlul permanent, automat, al parametrilor calitativi ai agenţilor termici restituiti, consumatorii au obligaţia de a asigura 3 rezervoare distincte de colectoare de condensat, din care, alternativ, un rezervor este în curs de umplere, un rezervor plin se analizeazã chimic, iar un rezervor se goleste în reţeaua de condensat sau la canal, în funcţie de rezultatul analizei. Pînã la asigurarea celor 3 rezervoare, consumatorii au obligaţia sa organizeze controlul periodic în punctele şi dupã programul stabilit de furnizor şi convenit cu consumatorul.
ART. 65
Producãtorii, distribuitorii şi marii consumatori de energie termica au obligaţia sa întocmeascã, periodic şi ori de cîte ori s-a modificat reţeaua termica, prin unitãţile de proiectare de specialitate sau cu forte proprii, studiile de regim hidraulic şi termic pentru reglarea şi exploatarea instalaţiilor de producere, transport şi distribuţie care le aparţin.

CAP. 6
Întreruperi şi limitãri în furnizarea energiei termice

ART. 66
Furnizorul este în drept sa intrerupa furnizarea energiei termice cãtre consumatori, fãrã plata vreunei penalizãri şi fãrã reducerea plãţii taxei fixe, în urmãtoarele cazuri:
a) consumarea de energie termica fãrã contract;
b) sustrageri de agent termic;
c) neachitarea facturii, a notei de plata, a anticipatiei sau a plãţilor planificate în termenele stabilite, precum şi neplata daunelor rezultate din deteriorarea unor instalaţii ale furnizorului;
d) impiedicara delegatului împuternicit al furnizorului de a controla instalaţiile consumatorului prin care circula agentul termic, de a monta, verifica, înlocui sau citi aparatele de mãsurare pentru decontare sau de a verifica şi remedia defecţiunile la instalaţiile proprietate a furnizorului, cînd acestea se afla pe teritoriul consumatorului;
e) consumatorul nu aplica reducerea debitului absorbit, convenitã prin contract, cerutã de furnizor sau de dispecer, în regim de restrictii;
f) consumatorul depãşeşte sistematic cantitatea de energie termica şi debitele agenţilor termici convenite prin contract şi la cererea furnizorului nu se încadreazã în prevederile contractuale;
g) pentru asigurarea efectuãrii lucrãrilor de reparaţii şi întreţinere stabilite anual prin contract sau neprevãzute şi cu caracter de urgenta;
h) pentru a lua mãsuri imediate de prevenire sau lichidare a avariilor din instalaţiile sale, anuntind în prealabil consumatorii, în afarã cazurilor cînd urgenta nu permite;
i) consumatorul nu restituie agenţii termici - condensatul sau apa calda - în cantitãţile sau cu calitatea stabilitã în contract, în cazul în care producãtorul nu are capacitate de tratare;
j) consumatorul alimenteazã subconsumatori fãrã acordul furnizorului;
k) consumatorul schimba, fãrã acordul furnizorului, caracteristicile tehnice şi puterea termica instalata a statiilor termice sau a principalelor receptoare racordate la sistemul de alimentare, ori schimba diafragmele de echilibrare sigilate de furnizor;
l) debitul de abur absorbit este mai mic decît debitul minim tehnologic al sistemului de transport sau al capacitãţilor de producţie specificat în contract;
m) pentru lucrãri de instalaţii de alimentare noi sau pentru remedierea, înlocuirea sau modificarea celor existente, pe baza de program convenit cu consumatorul;
n) la cererea consumatorului.
ART. 67
Prevederile art. 66 nu se aplica spitalelor, policlinicilor, statiilor de salvare, cãminelor de batrini, leaganelor de copii, gradinitelor, creselor, cãminelor studenţeşti, cãminelor de handicapati, centrelor de resocializare minori, şcolilor şi unitãţilor militare, cu excepţia lit. a), b), d), h), l), m) şi n).
ART. 68
Cazurile de întrerupere a furnizarii energiei termice prevãzute în art. 66 lit. c), e), f), g), i), j) şi m) vor fi obligatoriu preavizate cu 7 zile lucrãtoare înainte şi vor fi aplicate în cazul în care consumatorul nu s-a conformat preavizului primit.
ART. 69
(1) Furnizorul este în drept sa solicite consumatorilor, alţii decît cei de tip urban, aplicarea programului de limitare convenit, în situaţii speciale apãrute în funcţionarea sistemului de alimentare.
(2) La anunţarea pe cale operativã de cãtre furnizor a aplicãrii programului de limitare, consumatorul este obligat sa reducã consumurile în ordinea de prioritate stabilitã în contract şi prin instrucţiunile proprii, astfel încît sa fie reduse la minim influentele negative asupra activitãţii proprii.
(3) Consumatorul care nu realizeazã programul de limitare a consumurilor, cu respectarea timpului stabilit pentru efectuarea manevrelor de reducere a debitelor absorbite conform transei anunţate de furnizor, rãspunde pentru prejudiciile apãrute din aceasta cauza, inclusiv pentru recuperarea majorãrilor plãtite de furnizor celorlalţi consumatori afectaţi.
(4) Dispoziţiile de limitare în caz de restrictii sînt obligatorii pentru toţi consumatorii de energie termica avuti în vedere la alin. (1) şi nerespectarea lor conduce la penalizãrile prevãzute la art. 104.
(5) În cazurile cînd mãsurile de limitare luate de consumatori nu sînt suficiente pentru menţinerea în funcţiune a sistemului de alimentare, furnizorul are dreptul sa treacã la limitarea centralizata a livrãrii de energie termica din sistemul de alimentare.
ART. 70
Sistarea temporarã a livrãrii energiei termice se poate efectua, la solicitarea în scris a unui consumator, dacã perioada de întrerupere solicitatã este mai mare de 3 luni şi de maximum un an. Pe perioada sistãrii temporare a livrãrilor de energie termica, consumatorul cu tarif binom va plati taxa fixa pe putere termica la nivelul perioadei anterioare de consum.
ART. 71
În situaţia în care întreruperea alimentarii cu energie termica a avut loc din cauze care îl privesc pe consumator, furnizarea se reia la solicitarea acestuia, numai dupã înlãturarea tuturor defectiunilor sau cauzelor care au condus la întrerupere.

CAP. 7
Plata energiei termice furnizate

Tarifare - principii
ART. 72
(1) Tarifele pentru energia termica trebuie fundamentate pe baza costurilor de producţie, transport şi distribuţie ale acesteia, cota pentru crearea surselor de dezvoltare a instalaţiilor respective şi profitul producãtorului şi furnizorului.
(2) Plata energiei termice furnizate se face fie dupã tarife monome (preţ unic lei/GJ), fie cu tarife binome, la care în afarã preţului energiei termice (lei/GJ) se percepe şi o taxa fixa anuala pentru putere termica maxima contractatã (lei/MW) plãtitã independent de cantitatea energiei consumate. Taxa fixa anuala se plãteşte în cote-pãrţi egale în perioada de facturare.
(3) Tarifele se stabilesc atît pentru livrare din sursele de producere, cît şi pentru livrarea din reţelele termice, fiecare facindu-se pe baza elementelor din alin. 1).
(4) Preţurile pentru energia termica sub forma de abur şi apa fierbinte şi preţurile pentru apa demineralizata şi apa dedurizata se aproba de autoritatea publica centrala sau localã, dupã caz.
(5) Nivelul preţurilor din tarifele practicate de distribuitorii de energie termica se aproba de autoritatea publica localã.
(6) În cazul furnizarii energiei termice sub forma de abur, tarifele vor putea fi diferenţiate în funcţie de parametrii agentului termic şi sursa în care se produce energia termica.
(7) În cazul furnizarii energiei termice sub forma de apa fierbinte, tarifele se vor diferentia în raport cu punctul de racordare al consumatorului la instalaţiile furnizorului, şi anume la ieşirea de la centrala producãtorului, la capatul reţelei termice de transport şi la utilizator.
(8) Apa demineralizata, apa dedurizata şi condensatul livrate separat, precum şi apa calda nereturnata se tarifeaza separat de energia termica livrata.
(9) Furnizorul va transmite la consumator, în termen de 5 zile lucrãtoare de la modificarea preţului, actul care constituie baza legalã a noului preţ.
ART. 73
Tipul de tarif binom se aplica la toţi consumatorii cu excepţia celor de tip urban.
ART. 74
(1) Tariful de livrare a energiei termice se înscrie în contractul de furnizare a acesteia.
(2) Tariful înscris în contract va fi modificat pe parcurs ori de cîte ori apare un nou preţ legal aprobat şi la initiativa uneia din pãrţile contractante, în cazul în care s-a convenit între pãrţi aplicarea unui alt tip de tarif. O data cu modificarea tarifelor se recalculeazã şi anticipatia pe care consumatorii au obligaţia sa o depunã.
(3) Tariful cu care furnizorul plãteşte energia termica preluatã de la centralele de producţie proprii ale consumatorilor sau altor agenţi economici se negociaza cu aceştia în cadrul tarifului aprobat la ieşirea din centrala pentru sistemul de alimentare respectiv.

Echipamente de mãsurare
ART. 75
(1) Determinarea cantitãţii de energie termica consumate şi a debitului maxim sub care se absoarbe energia termica se face pe baza echipamentelor de mãsurare pentru decontare (contoare debitmetre inregistratoare), stabilite conform contractului şi montate în punctul de delimitare a instalaţiilor.
(2) În cazul amplasarii echipamentelor de mãsurare în alt punct, se stabileşte prin contract valoarea corectiei datorate pierderilor de caldura şi de agent termic între punctul de delimitare şi punctul de mãsurare.
(3) În cazuri excepţionale, cantitatea de energie termica va fi determinata indirect pe baza de mãsurãtori de debite, temperaturi şi presiuni, dupã metodologia convenitã între pãrţi şi înscrisã în contract.
ART. 76
(1) Echipamentele de mãsurare, pentru decontare, în cazul consumatorilor de abur, trebuie sa asigure, pentru fiecare perioada de facturare, stabilirea:
- cantitãţii de energie termica livrata;
- presiunii şi temperaturii aburului livrat;
- cantitãţii de condensat returnate de furnizor;
- temperaturi condensatului returnat.
(2) Pentru consumatorii de abur la care se aplica tariful binom, echipamentele de mãsurare trebuie sa asigure, în plus, mãsurarea cu înregistrare a valorii maxime a puterii termice absorbite din reţeaua furnizorului, în perioada de facturare.
ART. 77
Echipamentele de mãsurare pentru decontare, în cazul consumatorilor de apa fierbinte, trebuie sa asigure stabilirea:
- cantitãţii de energie termica livrata;
- cantitãţii de apa fierbinte intrata la consumator şi a cantitãţii de apa calda returnatã la furnizor;
- temperaturii şi presiunii apei fierbinti la intrarea şi ieşirea din statia termica.
ART. 78
(1) Echipamentele de mãsurare, care servesc pentru decontare între pãrţile contractante, vor fi atestate metrologic, omologate legal şi verificate în conformitate cu normele tehnice în vigoare.
(2) Achiziţionarea şi montarea echipamentelor de mãsurare pentru populaţie cade în sarcina distribuitorului de energie termica. Ceilalţi consumatori achiziţioneazã echipamentele de mãsurare din fonduri proprii şi le monteaza în baza unei documentaţii avizate de furnizor. Dupã recepţia montajului şi punerea în funcţiune, în prezenta consumatorului şi a furnizorului, se va întocmi procesul-verbal de recepţie şi de preluare în exploatare de cãtre furnizor.
(3) În cazul cînd montarea echipamentelor de mãsurare pentru decontare nu poate fi facuta în instalaţiile furnizorului, datoritã unor condiţii speciale de executare a lucrãrilor şi de acces, echipamentele de mãsurare se pot monta în instalaţiile consumatorului, dar rãmîn în exploatarea furnizorului.
(4) Echipamentele de mãsurare pentru decontare procurate de consumatori trebuie sa corespundã caracteristicilor tehnice prevãzute în dosarul instalaţiei şi avizate de furnizor.
(5) Echipamentele de mãsurare vor fi utilizate numai în plaja debitelor termice pentru care se încadreazã în erorile admisibile date. La ieşirea debitelor din aceasta plaja, cantitãţile mãsurate nu vor fi luate în considerare, furnizorul şi consumatorul convenind prin contract metodologia de stabilire a cantitãţilor de decontare.
(6) Achiziţionarea şi montarea echipamentelor de mãsurare pentru energia livrata distribuitorului cade în sarcina producãtorilor de energie termica. Echipamentele de mãsurare procurate de distribuitori trebuie sa fie avizate de producãtori, iar dupã montare se preiau în exploatare de cãtre aceştia, contravaloarea lor recuperindu-se de la producãtori.
ART. 79
Se interzice punerea în funcţiune a instalaţiilor de alimentare cu energie termica a noilor consumatori, fãrã a se monta echipamente de mãsurare.
ART. 80
Pentru perioadele în care echipamentele de mãsurare sînt defecte sau sînt demontate pentru verificare sau reparare, stabilirea cantitãţii de energie termica consumatã se va face dupã metodologia convenitã de furnizor împreunã cu consumatorul şi înscrisã în contract.
ART. 81
Instalarea echipamentelor de mãsurare se va face în locuri accesibile pentru citire, atît pentru furnizor, cît şi pentru consumator.
ART. 82
(1) Echipamentele de mãsurare pentru decontare vor fi exploatate, întreţinute, reparate, verificate periodic conform normelor sau ori de cîte ori este necesar şi înlocuite, în caz de uzura sau avariere, de cãtre furnizor.
(2) În cazul cînd deteriorarea, în orice mod, se produce din vina consumatorului, acesta va suporta costul echipamentelor deteriorate şi al lucrãrilor de demontare, verificare sau reparare şi remontare.
ART. 83
Echipamentele de mãsurare se monteaza şi se sigileaza de cãtre furnizor în prezenta obligatorie a delegatului împuternicit al consumatorului, cu consumarea acestei operaţii într-un proces-verbal.
ART. 84
Ruperea sau violarea sigiilor aplicate echipamentelor de mãsurare, precum şi afectarea integritãţii sau functionalitatii lor, în orice mod, cînd acestea se afla în incinta consumatorului, constituie contravenţie sau infracţiune, dupã caz, şi se pedepseşte în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
ART. 85
(1) Furnizorul are obligaţia sa repare sau sa înlocuiascã, în termen de cel mult 20 de zile de la data înregistrãrii sesizãrii scrise, echipamentul de mãsurare reclamat ca fiind defect sau suspect de înregistrãri eronate.
(2) Echipamentul de mãsurare demontat se verifica de cãtre un laborator metrologic autorizat, care stabileşte eroarea de înregistrare cu care se va recalcula consumul de perioada functionarii incorecte a acestuia.
ART. 86
(1) Echipamentul de mãsurare pentru decontarea energiei termice debitata în reţelele furnizorului de cãtre un consumator cu centrala proprie sau de cãtre un producãtor independent se verifica metrologic şi se monteaza prin grija acestora. Sigilarea echipamentului se face simultan de ambele pãrţi contractante.
(2) În acest caz, echipamentul de mãsurare se procura de consumatorul cu centrala proprie şi respectiv de producãtorul independent şi rãmîne proprietatea lor, aceştia avînd obligaţia sa efectueze verificarea periodicã şi înlocuirea, în caz de uzura sau avariere, numai în prezenta furnizorului.
ART. 87
Cantitatea de energie termica livrata şi puterea termica maxima absorbitã se determina separat pentru fiecare agent termic şi separat pe presiuni şi temperaturi.
ART. 88
Cantitatea de agenţi termici restituiti în reţea se determina separat pentru total apa calda returnatã şi separat pentru total condensat returnat.

Facturarea şi încasarea contravalorii energiei termice livrate
ART. 89
(1) Energia termica livrata consumatorilor se factureaza de furnizori, de regula, lunar, pe baza masurarii energiei termice consumate.
(2) Taxa de putere termica se factureaza la puterea termica maxima contractatã.
ART. 90
(1) În mod excepţional, în cazul lipsei sau nefunctionarii echipamentelor de mãsurare, calculul consumurilor de energie termica pentru populaţie se va face conform normelor aprobate de consiliile locale, avînd la baza criteriile aprobate prin ordinul comun al ministrului lucrãrilor publice şi amenajãrii teritoriului şi al sectorului de stat, şeful Departamentului pentru Administraţie Publica Localã, iar pentru celelalte categorii de consumatori se admite facturarea în pausal pe baza unui calcul convenit cu consumatorul pentru fiecare receptor.
(2) Consumatorul la care tarifarea se face în pausal sînt obligaţi sa declare furnizorului toate receptoarele termice pe care le poseda, indicind debitul instalat al fiecãrui receptor şi debitul total instalat pe grupe de receptoare analoage, celelalte elemente necesare calculului, precum şi receptoarele care nu se vou utiliza. Acestea din urma vor fi sigilate de furnizor.
(3) În cazul în care consumatorii la care facturarea se face în pausal monteaza receptoare noi sau schimba pe cele existente cu altele avînd caracteristici diferite, aceştia sînt obligaţi a înştiinţa pe furnizor, în scris, cu 48 ore înainte de a le schimba.
(4) Receptoarele de energie termica nedeclarate, ca şi cele ale cãror sigilii au fost violate, vor fi considerate ca folosite în mod ilegal.
(5) Consumatorii vinovaţi de folosirea ilegala a unor receptoare termice vor rãspunde contraventional sau penal, dupã caz, conform dispoziţiilor legale.
ART. 91
(1) Consumatorii depistati cu consumuri clandestine de energie termica vor suporta atît plata energie termice şi/sau a agentului termic, stabilite a fi consumate clandestin, precum şi despãgubirile pentru eventualele pagube produse furnizorului. Se considera consumatori clandestini:
- consumatorii care s-au racordat la reţeaua furnizorului fãrã acordul acestuia;
- consumatorii care au alimentat unele receptoare din amonte de echipamentele de mãsurare care servesc pentru decontare, fãrã avizele şi acordurile legale;
- consumatorii care au efectuat mãrirea suprafeţelor de încãlzire sau a receptorilor termici fãrã anunţarea furnizorului;
- consumatorii la care tarifarea se face dupã sistemul pausal pentru alimentarea receptoarelor nedeclarate.
(2) Consumul de energie termica clandestin se calculeazã dupã sistemul pausal pe durata de la începerea consumului clandestin, iar în cazul în care nu se poate determina, pe baza de documente, începerea consumului clandestin, calculul se face pe 3 ani sau de la data punerii în funcţiune a instalaţiilor furnizorului cînd aceasta este mai mica de 3 ani, considerind consumul continuu la nivelul debitului instalat şi ca returnarea de agent termic a fost zero.
(3) Plata consumului clandestin se face cu de 5 ori tariful legal la data constatãrii sustragerii, prevedere care se va înscrie şi în contract.
ART. 92
Consumatorii vinovaţi pentru sustragerea de energie termica, precum şi cei care s-au legat la reţelele termice ale furnizorului fãrã contract vor fi traşi la rãspundere conform dispoziţiilor Codului penal.
ART. 93
Periodicitatea de citire a echipamentelor de mãsurare şi modelul de facturare sînt cele stabilite prin contract.
ART. 94
(1) Toţi consumatorii vor depune la furnizor, la încheierea contractului de furnizare, contravaloarea consumului prezumat de energie termica pentru o luna medie, denumite anticipatie.
(2) De asemenea, distribuitorii vor depune la producãtor o anticipatie egala cu contravaloarea cantitãţii de energie termica prezumatã a fi preluatã pentru distribuire într-o luna medie.
ART. 95
(1) Achitarea facturii emise de furnizor pentru energia termica livrata se face fie din contul în banca al consumatorului la termenele prevãzute în contract, fie prin plati directe la caseria furnizorului sau delegatului acestuia, fie prin alte sisteme de plata.
(2) Eventualele corecturi ale valorii facturii, în cazul constatãrii unor erori, se vor efectua cel mai tirziu cu ocazia emiterii urmãtoarei facturi.
(3) Consumatorii mari vor putea deconta periodic, pe baza de convenţie de plati planificate, sume echivalente cu consumul lunar preliminat. Prin factura de la finele lunii se vor regulariza plãţile.
ART. 96
(1) Pentru neachitarea facturii în termen de 5 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii acesteia la un mare consumator se percepe o majorare a valorii facturii de 0,2% pentru fiecare zi de intirziere, cu începere din prima zi a înregistrãrii facturii şi pînã la achitarea ei.
(2) Dupã trecerea a 15 zile lucrãtoare de aplicare a majorãrilor, dacã factura nu a fost achitatã de consumator, furnizorul va putea proceda la întreruperea livrãrii energiei termice cu un preaviz de 5 zile lucrãtoare, iar eventualele consecinţe ce rezulta din aceasta întrerupere privesc în exclusivitate pe consumator.
(3) Dupã efectuarea plãţii facturilor şi a majorãrilor respective, furnizorul va realimenta consumatorul în maximum 3 zile lucrãtoare, acesta fiind obligat sa plãteascã şi consumul de încãlzire a conductei de alimentare.
(4) În cazul în care, în termen de 45 de zile lucrãtoare de la data întreruperii, consumatorul nu efectueazã plata integrala a consumului de energie termica şi a majorãrilor respective, furnizorul are dreptul sa rezilieze contractul de furnizare şi sa desfiinteze legatura pe cale legalã recuperarea debitelor restante.
(5) Consumatorul la care s-a desfiinţat legatura la reţea, dupã ce a plãtit facturile restante şi majorãrile respective, poate solicita sa fie legat din nou, urmînd aceeaşi metodologie ca un consumator nou.
ART. 97
Majorãrile de 0,2% pentru fiecare zi de intirziere a plãţii facturii se aplica de producãtor şi distribuitorului dupã trecerea a 15 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii facturii la acesta şi pînã la achitarea ei.
ART. 98
(1) La restul consumatorilor, pentru neachitarea contravalorii energiei termice livrate în termen de 30 de zile lucrãtoare de la data înştiinţãrii de plata, se aplica o majorare a valorii facturii de 0,2% pentru fiecare zi de intirziere, începînd cu ziua a 31-a, pînã la achitarea facturii.
(2) Dupã trecerea a 25 de zile de majorare, cu un preaviz de 3 zile lucrãtoare, furnizorul va întrerupe livrarea energiei termice.
(3) Dupã efectuarea plãţii facturilor şi a majorãrilor respective, furnizorul va realimenta consumatorul în maximum 3 zile lucrãtoare.
ART. 99
(1) În cazul în care, la verificarea echipamentelor de mãsurare din initiativa furnizorului sau la cererea consumatorului, se constata erori ce depãşesc limitele admisibile, consumul de energie termica se va recalcula retroactiv, dupã metodologia stabilitã de furnizor împreunã cu consumatorul.
(2) Dacã abaterile se încadreazã în limitele de erori admise, consumatorul care a solicitat verificare va suporta plata integrala a cheltuielilor efectuate de furnizor, cu ocazia verificãrii. În celelalte situaţii cheltuielile se suporta de furnizor.
ART. 100
Dacã punctul de mãsurare pentru facturare nu corespunse cu punctul de delimitare a instalaţiilor, furnizorul va introduce în factura corecturile necesare convenite cu consumatorul, care sa ţinã seama de pierderile de energie termica şi de agenţii termici în reţelele termice situate între punctul de mãsurare şi cel de delimitare.
ART. 101
(1) Dacã se constata la un consumator ca valoarea anticipatiei este cu peste 20% mai mica decît valoarea consumului de energie termica pentru o perioada de 30 de zile medii, furnizorul are dreptul sa solicite majorarea în mod corespunzãtor a anticipatiei, iar consumatorul este obligat sa depunã diferenţa în termen de pînã la 90 de zile de la data anunţãrii de cãtre furnizor.
(2) De asemenea, furnizorul este obligat sa restituie consumatorului diferenţa valorii anticipatiei depuse, cînd aceasta depãşeşte cu peste 20% valoarea consumului de energie termica pentru o perioada de 30 de zile medii. Restituirea se va face în maximum 90 de zile de la data solicitãrii consumatorului.
ART. 102
Suma depusa drept anticipatie se va restitui numai în situaţia cînd cel care a depus-o înceteazã de a mai fi consumator al furnizorului la care a plãtit anticipatia şi a lichidat integral debitul fata de acesta.
ART. 103
Cantitãţile de energie termica limitate de consumator la cererea furnizorului, în conformitate cu prevederile art. 23 vor fi plãtite consumatorului de cãtre furnizor cu aceleaşi tarife pe care acesta le aplica la cantitãţile contractate cu consumatorul respectiv.
ART. 104
În situaţia în care, la cererea furnizorului, consumatorul nu aplica reducerile de debit convenite prin contract, consumul de energie termica determinat prin nereducerea debitului absorbit se factureaza consumatorului cu de 3 ori tariful convenit prin contract.
ART. 105
(1) Pentru energia termica furnizatã unui mare consumator, timp de peste 6 ore consecutiv, cu parametrii calitativi în afarã limitelor precizate în contract, furnizorul va acorda consumatorului, la cerere, urmãtoarele bonificatii:Bonificatii pentru
Felul purtatorului ----------------------------------------------------
de energie termica Abateri de la presiune Abateri de la temperatura
------------------------------------------------------------------------------
Abur 2% pentru fiecare bar 1% pentru fiecare 10GC
------------------------------------------------------------------------------
Apa fierbinte sau calda - 1% pentru fiecare 10GC
------------------------------------------------------------------------------

(2) Distribuitorii, pentru a putea beneficia de bonificatiile prevãzute la alin. (1), trebuie sa prezinte producãtorului, o data cu cererea, şi dovada ca a acordat unor consumatori bonificatii corespunzãtoare acestei solicitãri, cu justificãrile respective.
(3) Nu se acorda bonificatii în situaţiile în care:
- consumatorul depãşeşte cantitãţile de energie termica prevãzute în contract a fi absorbite;
- consumatorul nu returneazã cantitãţile de apa calda sau nu respecta indicii chimici ai acesteia, precum şi procentul, ritmicitatea şi regimul de returnare a condensatului, prevãzute în contract;
- consumatorul nu întreţine în stare buna instalaţiile şi introduce rezistente suplimentare care modifica regimul hidraulic al acestora;
- consumul are loc cu variatii rapide de debit depasind +/- 10% fata de debitul mediu orar;
- consumatorul a modificat schema normalã de funcţionare stabilitã;
- consumatorul absoarbe un debit de abur sub limita stabilitã prin contract, la care instalaţiile de producere şi transport nu mai pot asigura parametrii nominali;
- scãderea temperaturii apei calde livrate ca urmare a nerespectãrii de cãtre consumator a temperaturii apei calde returnate prevãzutã în graficul de reglaj;
- furnizorul limiteazã consumul în scopul încadrãrii acestuia în graficele stabilite în contract.
ART. 106
Abaterile de la parametrii calitativi, care sînt o consecinta a neasigurarii puterii termice "minima tehnologicã", ca de exemplu scãderea presiunii aburului, a presiunii sau a temperaturii apei fierbinti, nu se iau în considerare separat.
ART. 107
(1) Condensatul rezultat din aburul livrat consumatorului trebuie recuperat de acesta şi returnat furnizorului de energie termica. Cantitãţile de condensat pe care consumatorul nu le recupereazã şi nu le returneazã furnizorului vor fi plãtite separat de cãtre consumator.
(2) pentru stimularea interesului consumatorului în vederea creşterii procentului de condensat recuperat şi returnat, consumatorul va plati contravaloarea întregii cantitãţi nereturnate cu majorãri sau bonificari ale valorii facturii în funcţie de procentul de returnare la care consumatorul se angajeazã prin contract (coeficient de majorare sau bonificare K1) şi în funcţie de procentul efectiv realizat în perioada de decontare respectiva (coeficient de majorare sau bonificare K2).
Coeficienţii de majorare sau bonificare K1 şi K2 se determina astfel:

a) Coeficient K1Procentul de returnare condensat fata de aburul Coeficientul K1
livrat, angajat de consumator conform contractului de majorare sau bonificare
------------------------------------------------------------------------------
mai mare de 95 0.80
90 - 95 0.82
85 - 90 0.84
80 - 85 0.86
75 - 80 0.88
70 - 75 0.90
65 - 70 0.92
60 - 65 0.94
55 - 60 0.96
50 - 55 0.98
50 1
45 - 50 1.03
40 - 45 1.07
35 - 40 1.13
30 - 35 1.20
25 - 30 1.28
20 - 25 1.37
15 - 20 1.47
10 - 15 1.58
5 - 10 1.70
0 - 5 1.84
0 2
------------------------------------------------------------------------------
b) Coeficientul K2:
------------------------------------------------------------------------------
Raportul dintre procentul realizat de Procentul angajat prin contract
condensat returnat şi procentul angajat de consumator pentru returnare
prin contract condensat
0-20 20-40 40-60 60-80 peste 80
-------------------------------------------------------------------------------
mai mare de 1.4 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
1.3 - 1.4 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
1.2 - 1.3 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
1.1 - 1.2 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
1.0 - 1.1 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
1 1 1 1 1 1
0.9 - 1.0 1.02 1.04 1.06 1.08 1.10
0.8 - 0.9 1.04 1.08 1.12 1.16 1.20
0.7 - 0.8 1.06 1.13 1.19 1.26 1.32
0.6 - 0.7 1.08 1.18 1.27 1.36 1.45
0.5 - 0.6 1.10 1.24 1.36 1.47 1.59
0.4 - 0.5 1.12 1.30 1.46 1.58 1.74
0.3 - 0.4 1.14 1.36 1.57 1.69 1.90
0.2 - 0.3 1.16 1.43 1.68 1.81 2.06
0.1 - 0.2 1.18 1.50 1.79 1.94 2.22
0 - 0.1 1.20 1.57 1.91 2.08 2.38
0 1.30 1.70 2.07 2.28 2.56
-----------------------------------------------------------------------------

Bonificarea sau majorarea totalã pentru condensatul nereturnat va rezulta din înmulţirea celor doi coeficienţi K1 şi K2.
Valoarea facturii pentru plata condensatului nereturnat se înmulţeşte cu coeficientul rezultat din înmulţirea celor doi coeficienţi.
ART. 108
(1) Apa fierbinte nereturnata în sistemul de alimentare centralizata al furnizorului sau al producãtorului va fi plãtitã de consumator şi, respectiv, de distribuitor, cu preţul legal aprobat.
(2) Pentru fiecare creştere cu 0,5% a pierderilor stabilite prin proiectul instalaţiei, valoarea facturii de plata a apei nereturnate la furnizor, respectiv la producãtor, se majoreazã cu 10%. La creşterea pierderilor peste capacitatea statiei de tratare pentru apa de adaos de la producãtor, acesta limiteazã debitul apei fierbinti livrate şi se opreşte zona cu pierderi, pentru remediere.
(3) Pentru nerespectarea indicilor de calitate a apei fierbinti returnate, în cazul în care furnizorul nu are posibilitãţi de înlocuire a apei cu indici necorespunzatori, consumatorul va plati furnizorului urmãtoarele majorãri ale valorii facturii de energie termica livrata:
Procentele de majorare a valorii facturii
pentru energia termica livrata fata de cel
Numãrul de indici mai mare procent de depasire a unui indice de :
depasiti ------------------------------------------------------
Pînã la 50% Între 60 - 100% Peste 100%
-------------------------------------------------------------------------------
1 - 2 1.5 3 5
-------------------------------------------------------------------------------
peste 2 4 7 10
------------------------------------------------------------------------------


ART. 109
Consumatorii din culpa cãrora a avut loc o furnizare insuficienta a energiei termice cãtre alţi consumatori sau au produs degradari în instalaţiile furnizorului vor plati acestuia contravaloarea sumelor plãtite de furnizor consumatorilor afectaţi, precum şi contravaloarea pagubelor pe care i le-au produs.

CAP. 8
Dispoziţii finale şi tranzitorii

ART. 110
Pentru instalaţiile existente la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament, punerea de acord cu prevederile de delimitare se va face în termen de un an.
ART. 111
Consumatorii şi distribuitorii existenţi, care nu au plãtit anticipatia pînã la data publicãrii prezentului regulament, vor depune la furnizor şi, respectiv, la producãtor contravaloarea anticipatiei, prevãzutã la art. 94, în termen de 90 de zile de la aceasta data.
ART. 112
Consumatorii existenţi, care nu au depus la furnizor dosarele definitive ale instalaţiilor, vor lua mãsuri pentru depunerea lor în termen de 6 luni de la cererea furnizorului.
ART. 113
Marii consumatori de tip industrial şi agricol, la care nu au fost stabiliţi indicatorii de continuitate prin documentaţia privind alimentarea cu energie termica, vor prezenta furnizorului, în maximum trei luni, toatã documentaţia, pentru a se stabili gradul de continuitate corespunzãtor schemei de alimentare şi fiabilitatii instalaţiilor furnizorului.
ART. 114
Distribuitorul este obligat sa depunã la producãtor planul general al reţelelor sale termice prin care circula agentul primar, pe care îl va completa anual cu toate modificãrile survenite.
ART. 115
Pãrţile contractante nu rãspund pentru nerespectarea obligaţiunilor contractuale cînd acestea se datoreazã unor cauze de forta majorã.
ART. 116
Producãtorii de energie termica vor reactualiza acordurile de furnizare date înainte de anul 1990 şi care nu mai corespund situaţiei actuale, într-o perioada de maximum 6 luni de la intrarea în vigoarea a prezentului regulament pe baza cererii însoţite de un nou dosar al instalaţiei care se va prezenta de cãtre consumatori. Noul acord de furnizare va fi comunicat şi furnizorului.
ART. 117
Începerea perioadei de încãlzire pentru consumatorii de tip urban va avea loc dupã înregistrarea, timp de 3 zile consecutiv, între orele 18,00 - 6,00, a unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului exterior de + 10GC sau mai mici, iar oprirea încãlzirii se face dupã 3 zile consecutive în care temperatura medie a aerului exterior depãşeşte + 10GC, între orele 18, - 6,00.
ART. 118
Prescripţiile şi normativele tehnice elaborate de Regia Autonomã de Electricitate "Renel" în domeniul energiei termice se vor respecta de cãtre toţi cei care proiecteazã, executa şi exploateazã instalaţii de producere şi transport al energiei termice.
ART. 119
În cazul în care instalaţiile de producere a energiei termice au atins limita de viata şi reparaţia lor nu mai este economicã, furnizorul va comunica consumatorilor, cu un preaviz de 3 ani, încetarea livrãrii energiei termice, chiar dacã la data respectiva expira şi durata de furnizare prevãzutã în contract.

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016