Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 20 decembrie 2021  de organizare şi funcţionare a Consiliului de supraveghere din domeniul naval    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 20 decembrie 2021 de organizare şi funcţionare a Consiliului de supraveghere din domeniul naval

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 6 din 4 ianuarie 2022
──────────
    Pus în aplicare prin ORDINUL nr. 1.013 din 20 decembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Consiliul de supraveghere din domeniul naval este organizat şi funcţionează ca structură fără personalitate juridică în cadrul Consiliului Concurenţei, în conformitate cu prevederile art. 66^1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999).
    (2) Consiliul de supraveghere din domeniul naval este independent din punct de vedere organizatoric, juridic, decizional şi cu privire la deciziile de ordin financiar faţă de administraţiile prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999, faţă de utilizatorii de infrastructură de transport naval, precum şi faţă de operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport naval prevăzute la art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999. Din punct de vedere decizional, Consiliul de supraveghere din domeniul naval este independent faţă de orice autoritate publică.

    ART. 2
    Consiliul de supraveghere din domeniul naval este autoritatea relevantă din România, în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul (UE) 2017/352 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 februarie 2017 de stabilire a unui cadru privind furnizarea de servicii portuare şi a normelor comune privind transparenţa financiară a porturilor (denumit în continuare Regulament).

    CAP. II
    Organizarea Consiliului de supraveghere din domeniul naval
    ART. 3
    (1) Consiliul de supraveghere din domeniul naval este format din 5 membri, selectaţi în cadrul unei proceduri transparente, numiţi prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului o singură dată. Preşedintele Consiliului de supraveghere din domeniul naval este numit dintre membrii Plenului Consiliului Concurenţei.
    (2) În cazul vacantării unui loc în Consiliul de supraveghere din domeniul naval, pentru una dintre situaţiile prevăzute la art. 66^1 alin. (9) lit. b)-d) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999, se va proceda la numirea unui nou membru pentru durata rămasă din mandat în funcţia devenită vacantă, în condiţiile legii. Membrii Consiliului de supraveghere din domeniul naval ale căror mandate au expirat rămân în funcţie până la numirea succesorilor lor.

    ART. 4
    (1) Pentru a fi numiţi, membrii Consiliului de supraveghere din domeniul naval trebuie să îndeplinească, cumulativ, condiţiile prevăzute la art. 66^1 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999.
    (2) Mandatul de membru al Consiliului de supraveghere din domeniul naval încetează:
    a) la expirarea duratei;
    b) prin demisie;
    c) prin deces;
    d) prin revocare, dispusă prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei în cazurile prevăzute la art. 66^1 alin. (9), coroborat cu alin. (10) şi (11) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999.

    (3) Membrii Consiliului de supraveghere din domeniul naval nu pot deţine nicio funcţie sau responsabilitate profesională în cadrul operatorilor sau al entităţilor reglementate timp de 2 ani după încheierea mandatului lor.

    ART. 5
    (1) Pentru activitatea depusă, membrii Consiliului de supraveghere din domeniul naval au dreptul la o indemnizaţie lunară de 20% din indemnizaţia lunară a preşedintelui Consiliului Concurenţei.
    (2) Cheltuielile necesare desfăşurării activităţii Consiliului de supraveghere din domeniul naval vor fi cuprinse în bugetul Consiliului Concurenţei.
    (3) Consiliul de supraveghere din domeniul naval poate apela, în scopul îndeplinirii atribuţiilor sale legale, în cazuri speciale, la specialişti externi din domeniul naval sau adiacent.

    CAP. III
    Atribuţiile Consiliului de supraveghere din domeniul naval, ale preşedintelui şi ale membrilor acestuia
    ART. 6
    (1) Consiliul de supraveghere din domeniul naval acţionează în domeniul transportului naval, fără a aduce atingere competenţelor Consiliului Concurenţei de a aplica dispoziţiile Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Consiliul de supraveghere din domeniul naval exercită următoarele atribuţii:
    a) urmăreşte în ce măsură administraţiile prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 respectă prevederile art. 24 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999;
    b) avizează normele de fundamentare a tarifelor prevăzute pentru utilizarea infrastructurii portuare şi a infrastructurii de căi navigabile interioare, percepute de către administraţiile portuare prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999, precum şi structura pe elemente de cheltuieli a acestora;
    c) avizează normele de fundamentare a chiriei, respectiv a redevenţei pentru închirierea şi concesiunea/subconcesiunea terenurilor portuare care aparţin domeniului public al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, percepute de către administraţiile portuare prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999;
    d) avizează normele de fundamentare a tarifelor percepute de către administraţiile portuare prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 pentru efectuarea serviciilor de siguranţă şi structura pe elemente de cheltuieli a acestor tarife şi verifică proporţionalitatea acestora cu costul serviciului furnizat;
    e) urmăreşte aplicarea în mod nediscriminatoriu a tarifelor prevăzute la lit. b)-d), stabilite în conformitate cu art. 37 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999;
    f) analizează din oficiu sau la plângere şi se pronunţă, prin decizie, cu privire la un tratament inechitabil sau discriminatoriu, aplicat prin deciziile administratorului infrastructurii de transport naval, în ceea ce priveşte:
    (i) accesul la infrastructura de transport naval;
    (ii) nivelul şi/sau structura chiriilor/redevenţelor/tarifelor de utilizare, aplicate în legătură cu infrastructura portuară şi de căi navigabile interioare, precum şi efectuarea serviciilor de siguranţă;
    (iii) cerinţele minime aplicate pentru furnizarea serviciilor de siguranţă;
    (iv) procedura de acordare/refuz a/al dreptului de a furniza servicii de siguranţă;

    g) monitorizează şi avizează procedura de elaborare a contractelor-cadru prevăzută la art. 40^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999;
    h) formulează recomandări pentru adoptarea de măsuri care să faciliteze dezvoltarea domeniului transportului naval;
    i) colaborează cu alte autorităţi publice în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin;
    j) analizează periodic respectarea cadrului legal în domeniul său de activitate şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia, în concordanţă cu reglementările Uniunii Europene;
    k) efectuează schimburi de informaţii cu organisme de supraveghere similare din statele membre ale Uniunii Europene cu privire la activitatea, principiile şi practicile lor decizionale, astfel încât acestea să fie armonizate.

    (3) În scopul exercitării atribuţiei prevăzute la alin. (2) lit. k), Consiliul de supraveghere din domeniul naval participă la reuniunile periodice organizate de organismele de supraveghere similare din ale state membre ale Uniunii Europene sau de Comisia Europeană, precum şi la alte activităţi similare.
    (4) Participarea Consiliului de supraveghere din domeniul naval la reuniunile prevăzute la alin. (3) se poate desfăşura şi prin mijloace electronice, care să întrunească condiţiile tehnice necesare pentru identificarea participanţilor şi care garantează securitatea şi confidenţialitatea.

    ART. 7
    În exercitarea atribuţiilor sale de autoritate relevantă, Consiliul de supraveghere din domeniul naval monitorizează respectarea de către administraţiile portuare a obligaţiilor prevăzute la art. 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13 şi 15 din Regulament, analizează la plângere sau din oficiu şi se pronunţă, prin decizie, cu privire la nerespectarea prevederilor Regulamentului, având ca obiect:
    a) obligaţiile cu privire la accesul pe piaţă pentru furnizarea serviciilor portuare în porturile maritime, precum şi condiţiile prevăzute la art. 3 din Regulament;
    b) cerinţele minime pentru furnizarea de servicii portuare, precum şi procedura pentru asigurarea respectării cerinţelor minime, prevăzute la art. 4 şi 5 din Regulament;
    c) prevederile privind limitarea numărului de furnizori de servicii portuare, conform art. 6 din Regulament;
    d) limitările în sarcina operatorilor interni, stabilite conform art. 8 din Regulament;
    e) prevederile referitoare la transparenţa relaţiilor financiare, stabilite conform art. 11 din Regulament;
    f) prevederile cu privire la stabilirea taxelor de servicii portuare, precum şi a taxelor de utilizare a infrastructurii portuare, conform art. 12 şi 13 din Regulament;
    g) nerespectarea obligaţiilor de consultare a utilizatorilor portuari şi a altor părţi interesate prevăzute la art. 15 din Regulament, inclusiv a obligaţiei de respectare a confidenţialităţii informaţiilor sensibile din punct de vedere comercial.


    ART. 8
    (1) Condiţiile pe care o solicitare adresată Consiliului de supraveghere din domeniul naval trebuie să le îndeplinească pentru a putea fi calificată ca plângere, precum şi procedura de soluţionare a plângerilor sunt aprobate prin Regulamentul privind analiza şi soluţionarea plângerilor prevăzute la art. 66^2 alin. (2) lit. f) şi alin. (2^2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 25/2021.
    (2) În exercitarea atribuţiilor sale, ori de câte ori Consiliul de supraveghere din domeniul naval constată că pot fi incidente prevederile legislaţiei în materia concurenţei şi/sau a ajutorului de stat informează Consiliul Concurenţei.

    ART. 9
    Membrii Consiliului de supraveghere din domeniul naval au obligaţia păstrării confidenţialităţii informaţiilor şi documentelor la care au acces în scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999. În sensul asigurării acestei obligaţii, membrii Consiliului de supraveghere din domeniul naval nu vor pune la dispoziţia altor părţi datele şi/sau înscrisurile la care au acces în vederea exercitării atribuţiilor funcţiei ocupate, cu excepţia autorităţilor judiciare şi a instanţei de judecată.

    ART. 10
    (1) Preşedintele Consiliului de supraveghere din domeniul naval are următoarele atribuţii:
    a) reprezintă Consiliul de supraveghere din domeniul naval în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, din ţară şi străinătate, precum şi a organismelor şi organizaţiilor internaţionale din domeniul naval;
    b) convoacă, conduce şedinţele Consiliului de supraveghere din domeniul naval şi supune la vot propunerile membrilor acestuia;
    c) semnează corespondenţa, ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor, potrivit prevederilor art. 66^1 şi 66^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999;
    d) semnează deciziile şi hotărârile Consiliului de supraveghere din domeniul naval emise în aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999;
    e) exercită orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii.

    (2) Preşedintele Consiliului de supraveghere din domeniul naval poate delega puteri de reprezentare, prin mandat, oricăruia dintre membri, conducerii structurii de specialitate prevăzute la art. 12 sau inspectorilor de concurenţă, în mandat fiind menţionate expres puterile delegate şi durata exercitării lor.

    ART. 11
    Membrii Consiliului de supraveghere din domeniul naval au următoarele atribuţii:
    a) participă obligatoriu la şedinţele Consiliului de supraveghere din domeniul naval, fie fizic, fie prin mijloace electronice care să întrunească condiţiile tehnice necesare pentru identificarea participanţilor şi care garantează securitatea şi confidenţialitatea; în situaţia absenţei nemotivate de la şedinţe, indemnizaţia prevăzută la art. 66^1 alin. (15) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 va fi diminuată în mod corespunzător;
    b) participă la dezbaterile din cadrul şedinţelor, deliberează şi îşi exprimă votul în conformitate cu atribuţiile legale conferite;
    c) semnează deciziile şi hotărârile Consiliului de supraveghere din domeniul naval prin care se dispun măsuri şi se aplică sancţiuni;
    d) îndeplinesc orice alte atribuţii conform delegării dispuse de preşedintele Consiliului de supraveghere din domeniul naval.


    ART. 12
    (1) În cadrul Consiliului Concurenţei funcţionează o structură organizatorică care asigură aparatul tehnic necesar desfăşurării activităţii Consiliului de supraveghere din domeniul naval. Aceasta este subordonată Consiliului de supraveghere din domeniul naval în ceea ce priveşte exercitarea atribuţiilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999.
    (2) Structura organizatorică prevăzută la alin. (1) exercită atribuţiile prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 985/2019, cu modificările ulterioare.
    (3) În cadrul structurii organizatorice sunt încadrate aceleaşi categorii de personal ca şi în celelalte direcţii ale Consiliului Concurenţei. Funcţia publică de specialitate este cea de inspector de concurenţă. Inspectorii de concurenţă din cadrul structurii organizatorice exercită puterile de inspecţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 13
    (1) În exercitarea atribuţiilor sale, inclusiv a celor de autoritate relevantă în înţelesul Regulamentului, Consiliul de supraveghere din domeniul naval poate să solicite administratorului infrastructurii, precum şi oricăror utilizatori ai infrastructurii portuare, furnizori de servicii portuare, operatori economici şi/sau autorităţi publice, furnizarea informaţiilor şi documentelor relevante necesare exercitării atribuţiilor sale.
    (2) Informaţiile solicitate conform prevederilor alin. (1) se furnizează în termenul stabilit prin cererea de informaţii, care nu poate depăşi 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării acestora. În situaţii excepţionale, Consiliul de supraveghere din domeniul naval poate acorda o prelungire a acestui termen. Furnizarea de informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit art. 68 alin. (1^1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999.

    CAP. IV
    Funcţionarea Consiliului de supraveghere din domeniul naval
    SECŢIUNEA 1
    Convocarea şedinţelor
    ART. 14
    (1) Activitatea Consiliului de supraveghere din domeniul naval se desfăşoară în şedinţe ordinare şi extraordinare.
    (2) Şedinţele ordinare se desfăşoară lunar, iar şedinţele extraordinare ori de câte ori este necesar pentru analizarea unor situaţii care nu suportă întârziere.
    (3) Şedinţele Consiliului de supraveghere din domeniul naval se pot desfăşura şi prin mijloace electronice care să întrunească condiţiile tehnice necesare pentru identificarea participanţilor şi care garantează securitatea şi confidenţialitatea comunicării. Răspunderea pentru garantarea confidenţialităţii dezbaterilor aparţine membrilor care participă la şedinţele Consiliului de supraveghere din domeniul naval prin mijloace electronice.

    ART. 15
    (1) Convocarea membrilor Consiliului de supraveghere din domeniul naval se face în scris de către preşedinte.
    (2) Convocarea va cuprinde data, ora, locul şi, după caz, modalitatea în care se va desfăşura şedinţa, precum şi ordinea de zi.
    (3) Convocarea Consiliului de supraveghere din domeniul naval în şedinţă ordinară se va comunica, inclusiv prin e-mail, prin grija structurii organizatorice prevăzute la art. 12, cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurarea şedinţei.
    (4) În cazuri excepţionale/urgente, convocarea Consiliului de supraveghere din domeniul naval în şedinţă extraordinară se va comunica prin mijloace electronice/telefonic, prin grija structurii organizatorice prevăzute la art. 12, în termen de două zile sau, după caz, cu nu mai puţin de 24 de ore înainte de desfăşurarea şedinţei.
    (5) Convocarea va fi însoţită de materialele ce urmează să fie supuse dezbaterilor.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Desfăşurarea şedinţelor
    ART. 16
    (1) Şedinţele Consiliului de supraveghere din domeniul naval sunt conduse de preşedinte sau, în absenţa acestuia, de un membru al Consiliului de supraveghere din domeniul naval desemnat de preşedinte. Preşedintele Consiliului de supraveghere din domeniul naval poate delega puteri de reprezentare oricăruia dintre membri, mandatul trebuind să menţioneze expres puterile delegate şi durata exercitării lor.
    (2) Proiectele înscrise pe ordinea de zi vor fi dezbătute în ordinea în care au fost înscrise. Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă la începutul fiecărei şedinţe şi poate fi completată sau modificată, la propunerea preşedintelui, cu votul a cel puţin 3 membri.
    (3) Dezbaterile din cadrul şedinţelor Consiliului de supraveghere din domeniul naval au loc conform ordinii de zi, sunt înregistrate audio şi video şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.
    (4) Procesul-verbal al şedinţei se redactează de către o persoană desemnată din cadrul structurii de specialitate prevăzute la art. 12, pe baza înregistrării audio şi video şi a consemnărilor din cadrul şedinţei. Procesul-verbal va fi înregistrat în Registrul de procese-verbale al Consiliului de supraveghere din domeniul naval.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Deliberarea şi decizia în cadrul şedinţelor Consiliului de supraveghere din domeniul naval
    ART. 17
    (1) În exercitarea atribuţiilor sale, inclusiv a celor de autoritate relevantă, Consiliul de supraveghere din domeniul naval emite decizii şi hotărâri.
    (2) Deciziile Consiliului de supraveghere din domeniul naval se adoptă cu majoritatea de voturi ale membrilor prezenţi. Fiecare membru dispune de un vot. În caz de paritate de voturi, prevalează soluţia votată de preşedinte sau, după caz, de reprezentantul care îl înlocuieşte.
    (3) Consiliul de supraveghere din domeniul naval aprobă prin hotărâre regulamente şi instrucţiuni, care vor fi puse în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (4) Consiliul de supraveghere din domeniul naval deliberează şi decide valabil în cvorum de cel puţin 3 membri.
    (5) Deliberările Consiliului de supraveghere din domeniul naval nu sunt publice. Acestea se consemnează în cadrul unei minute, care nu este un document public, redactată de către o persoană desemnată din cadrul structurii de specialitate prevăzute la art. 12.
    (6) Data deliberării Consiliului de supraveghere din domeniul naval va fi inclusă în procesul-verbal al şedinţei prevăzut la art. 18.
    (7) Membrii Consiliului de supraveghere din domeniul naval care au votat împotriva luării unei decizii în forma adoptată vor solicita menţionarea opiniilor lor separate în procesul-verbal al şedinţei.
    (8) Membrii Consiliului de supraveghere din domeniul naval se retrag din procesul decizional în cazul în care aceştia, soţul/soţia acestora, rudele sau afinii de gradul II inclusiv au un interes personal de natură patrimonială care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor ce le revin.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Comunicarea şi contestarea deciziilor
    ART. 18
    (1) Deciziile Consiliului de supraveghere din domeniul naval sunt obligatorii pentru toate părţile vizate de acestea.
    (2) Deciziile Consiliului de supraveghere din domeniul naval prin care se aplică amenzi constituie titluri executorii, fără vreo altă formalitate, în termen de 30 de zile de la comunicare.
    (3) Deciziile se redactează prin grija structurii de specialitate prevăzute la art. 12, se semnează de membrii Consiliului de supraveghere din domeniul naval şi ulterior sunt comunicate părţilor implicate, cu respectarea termenelor legale.
    (4) Exemplarul care se comunică părţilor este semnat de preşedintele Consiliului de supraveghere din domeniul naval sau de reprezentantul desemnat de acesta, care l-a înlocuit la şedinţa în care a fost luată decizia.
    (5) Deciziile Consiliului de supraveghere din domeniul naval prin care sunt soluţionate plângeri se comunică părţilor în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la deliberare.
    (6) Deciziile Consiliului de supraveghere din domeniul naval pot fi contestate la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicare. Instanţa poate dispune, la cerere, suspendarea executării deciziei atacate, în condiţiile legii. În cazul amenzilor, suspendarea se poate dispune cu condiţia plăţii unei cauţiuni stabilite conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la creanţele bugetare.
    (7) Procesele-verbale de constatare şi de aplicare a unor sancţiuni, întocmite în conformitate cu prevederile art. 67^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999, pot fi contestate la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicare. Hotărârea judecătoriei se poate ataca cu recurs la Tribunalul Bucureşti - Secţia contencios administrativ, în termen de 15 zile de la comunicare.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Registrele Consiliului de supraveghere din domeniul naval
    ART. 19
    Registrele Consiliului de supraveghere din domeniul naval comune cu cele ale Consiliului Concurenţei sunt următoarele:
    a) Registrul general de intrare şi de ieşire a corespondenţei;
    b) Registrul de arhivă.


    ART. 20
    Registrele specifice Consiliului de supraveghere din domeniul naval sunt următoarele:
    a) Registrul de şedinţă, în care se consemnează convocatoarele, ordinea de zi, minutele deliberărilor şi procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului de supraveghere din domeniul naval;
    b) Registrul de decizii şi hotărâri, în care se înregistrează deciziile şi hotărârile Consiliului de supraveghere din domeniul naval;
    c) alte registre necesare desfăşurării activităţii Consiliului de supraveghere din domeniul naval, după caz.


    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 21
    (1) Consiliul de supraveghere din domeniul naval întocmeşte şi publică anual, pe pagina web proprie, raportul privind activitatea desfăşurată.
    (2) Deciziile emise de către Consiliul de supraveghere din domeniul naval se publică pe pagina web proprie. La publicare se va ţine seama de interesele legitime ale părţilor în cauză. Deciziile vor fi confidenţializate într-o formă care asigură protejarea secretelor de afaceri ale părţilor.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016