Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 2 noiembrie 1993 (*republicat*)  privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea investiţiilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 2 noiembrie 1993 (*republicat*) privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea investiţiilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 244 din 25 octombrie 1995
──────────
    Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 592 din 2 noiembrie 1993 (*republicată*), publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 244 din 25 octombrie 1995.
──────────
    CAP. 1
    Dispozitii generale
    ART. 1.1.
    Scopul regulamentului este de a crea cadrul organizatoric şi de a asigura metodologia unitara de desfăşurare a licitaţiilor şi de adjudecare a investitiilor.

    ART. 1.2.
    Regulamentul se referă la urmatoarele investitii:
    - executarea obiectivelor noi de investitii, inclusiv instalatiile aferente, de toate categoriile;
    – modernizari, transformari, extinderi, consolidari şi alte interventii determinate de acţiuni accidentale la constructii şi instalaţii;
    – livrari şi montaje de utilaje şi echipamente tehnologice în cadrul investitiilor noi, al modernizarilor, al transformarilor şi al extinderilor;
    – lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, cercetari seismologice şi alte activităţi similare, cu condiţia să fie de interes public.


    ART. 1.3.
    Prin sistemul de licitare-ofertare-adjudecare se creeaza contractantilor condiţii egale de contractare a investitiilor şi se asigura persoanei juridice achizitoare posibilitatea de a alege contractantul cel mai competitiv.

    ART. 1.4.
    Termenii utilizati în prezentul regulament sunt explicati în cap. 16.

    CAP. 2
    Organizarea procedurilor de licitatii
    ART. 2.1.
    Pentru investiţiile finantate integral sau parţial din bugetul de stat, din bugetele locale, din fondurile speciale constituite prin lege în afara acestor bugete, din credite externe garantate sau contractate direct de stat, precum şi din surse proprii şi credite bancare acordate regiilor autonome, functiile de indrumare metodologica unitara, verificarea organizarii, desfăşurării şi adjudecarii licitaţiei, constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor şi avizarea deciziilor persoanei juridice achizitoare, de solutionare a contestatiilor, revin Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului.

    ART. 2.2.
    În activitatea de licitaţie a investitiilor, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului au urmatoarele atribuţii:
    a) elaboreaza norme, prescriptii şi reglementari pentru conţinutul proiectelor şi al documentelor licitaţiilor, conţinutul ofertelor, organizarea, desfăşurarea şi adjudecarea licitaţiilor, contractarea investitiilor;
    b) indeplinesc functia de indrumare metodologica unitara pentru toate licitatiile organizate de persoanele juridice achizitoare;
    c) controlează respectarea regulilor de organizare, desfăşurare şi adjudecare a licitaţiilor;
    d) constata contraventiile prevăzute la art. 18 şi aplica sanctiunile stabilite la art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993, aprobata şi modificata prin Legea nr. 83/1994, persoanei juridice achizitoare, organizatorilor sau persoanelor care s-au facut vinovate de abaterile respective;
    e) avizeaza deciziile luate de persoanele juridice achizitoare ca răspuns la contestaţiile contractantilor;
    f) ţin "lista speciala" cu contractantii care au comis, ei sau prepusii lor, vreo infractiune ori contraventie la prevederile legale privind licitatiile şi care au interdictie de a intra într-un contract de execuţie de investitii pe o perioadă de 5 ani de la data raminerii definitive a hotărârii de condamnare sau a actului de sanctionare contraventionala şi emit decizii privind includerea pe lista speciala de interdictie a ofertanţilor, ca urmare a sesizarii persoanelor juridice achizitoare sau organelor de control care au din oficiu obligaţia sesizarii;
    g) la solicitarea persoanelor juridice achizitoare, în baza notei justificative inaintate de acestea, emit avizul comun privind încredinţarea directa a investitiilor;
    h) desemneaza şi participa prin specialistii săi, ca reprezentanti ai Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului, în comisiile de licitaţie;
    i) avizeaza eventualele modificari ale documentelor licitaţiei efectuate de persoana juridica achizitoare, după vinzarea lor contractantilor;
    j) ţin evidenta activităţii de licitaţie pentru investitii, informaţii la zi privind listele de investitii pe titluri, persoane juridice achizitoare şi finantatori, stadiul derularii licitaţiilor, adjudecarea şi date sintetice privind ofertele câştigătoare;
    k) îndrumă activitatea de informare privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii referitoare la licitatii.


    ART. 2.3.
    Pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii de licitaţie, persoana juridica achizitoare numeste prin decizie, pentru fiecare investiţie în parte, o comisie de licitaţie.

    ART. 2.4.
    Comisia de licitaţie raspunde de activitatea de deschidere, examinare, clarificare, evaluare şi adjudecare a ofertelor pentru licitaţia publică pentru care a fost infiintata, de respectarea procedurii desfăşurării acesteia, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi în conformitate cu precizarile şi reglementarile transmise de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului.

    ART. 2.5.
    Comisia de licitaţie este compusa din minimum 5 membri şi va cuprinde:
    - preşedintele comisiei, care este, de regula, un specialist al persoanei juridice achizitoare;
    – reprezentantul Ministerului Finanţelor;
    – reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului;
    – reprezentantul ministerului de resort sau, după caz, al autorităţii publice locale, pentru licitatiile organizate de regiile autonome, în conformitate cu pct. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995;
    – alti reprezentanti, ca membri în comisia de licitaţie, care vor fi specialisti cu experienta profesionala în domeniul achizitiei publice respective şi cu probitate morala.


    ART. 2.6.
    Onorariile participantilor în comisia de licitaţie, care nu sunt angajaţi permanenti ai persoanei juridice achizitoare, se suporta de către persoana juridica achizitoare şi cuantumul acestora se va stabili de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale.

    ART. 2.7.
    Organizatorul licitaţiei poate fi insasi persoana juridica achizitoare sau un agent economic de specialitate, angajat de persoana juridica achizitoare.
    Organizatorul licitaţiei raspunde de pregătirea şi desfăşurarea licitaţiei, în limitele contractului incheiat cu persoana juridica achizitoare.

    ART. 2.8.
    Organizarea unei licitatii de investitii se poate face numai după parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de lege pentru promovarea investitiilor şi după obtinerea tuturor avizelor, acordurilor şi autorizatiei de construire anterior deschiderii licitaţiei investitiei.

    ART. 2.9.
    Persoana juridica achizitoare îşi va desfăşura activitatea numai pe baza procedurii de licitaţie, cu excepţia cazurilor prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993, aprobata şi modificata prin Legea nr. 83/1994.
    Este interzisa impartirea contractului de execuţie în mai multe contracte de valoare mai mica, în scopul de a evita organizarea unei proceduri de licitaţie.
    În cazul în care unele obiecte din componenta obiectivului de investiţie pot functiona independent, persoana juridica achizitoare poate proceda la organizarea licitaţiei pentru obiectele respective, cu avizul prealabil al Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului.

    ART. 2.10.
    Anterior lansarii documentelor de licitaţie, persoana juridica achizitoare are obligaţia sa transmita un exemplar din acestea, gratuit, reprezentantilor Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului pentru a fi studiate.

    CAP. 3
    Formele de licitaţie
    ART. 3.1.
    Organizatorii licitaţiilor, în functie de valoarea şi complexitatea investitiilor, pot folosi una dintre urmatoarele forme de licitaţie:
    - licitaţie publică deschisa fără preselectie;
    – licitaţie publică deschisa cu preselectie;
    – licitaţie publică restrinsa.

    Se va utiliza, cu prioritate, licitaţia publică deschisa cu preselectie.

    ART. 3.2.
    Licitaţia publică deschisa fără preselectie se organizeaza intr-o singura etapa, pentru investiţiile de mica complexitate, la care poate participa un numar nelimitat de contractanti şi care indeplinesc condiţiile de calificare conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993, aprobata şi modificata prin Legea nr. 83/1994.
    Numărul de participanti la licitaţia publică deschisa fără preselectie, care indeplinesc condiţiile de mai sus, trebuie să fie de minimum 2 (doi).

    ART. 3.3.
    Licitaţia publică deschisa cu preselectie este licitaţia organizata în doua etape distincte: în prima etapa participa toţi contractantii interesati, care raspund anuntului publicitar, iar în a doua etapa participa numai contractantii selectionati de către persoana juridica achizitoare pe baza analizei efectuate de către comisia de licitaţie.
    Aceasta forma se aplică pentru investiţiile complexe, la care persoana juridica achizitoare doreste sa selectioneze în prealabil contractantii potentiali competitivi, în care caz scopul primei etape este intocmirea listei contractantilor selectionati.
    În vederea preselectiei, organizatorul licitaţiei transmite prin posta sau prin ridicare directa de la sediul organizatorului informaţii tehnice şi economice privind viitoarea licitaţie, precum şi instrucţiunile de prezentare a documentelor de preselectie.
    Documentele de preselectie constau în informaţii privind calificarea contractantilor conform cap. 8.
    După primirea documentelor de preselectie de la contractanti, în prima etapa, comisia de licitaţie le studiaza, compara performantele acestora şi întocmeşte lista contractantilor selectionati.
    Persoana juridica achizitoare are obligaţia de a comunică, în scris, tuturor contractantilor participanti rezultatul preselectiei.
    Numărul minim de contractanti selectionati trebuie să fie 3 (trei).
    Persoana juridica achizitoare va face cunoscut fiecarui contractant care a inaintat o cerere de preselectie, indiferent dacă respectivul contractant a fost selectionat sau nu, numele contractantilor care au fost selectionati.
    Persoana juridica achizitoare va comunică, la cerere, contractantilor care nu au fost selectionati motivele respingerii, dar nu este obligata să ofere dovezi sau justificari privind faptele concrete care au fundamentat respingerea.
    Persoana juridica achizitoare poate cere unui contractant selectionat să-şi reconfirme calificarea în concordanta cu aceleasi criterii utilizate pentru preselectia respectivului contractant.
    Persoana juridica achizitoare va descalifica orice contractant selectionat care nu reuseste să-şi reconfirme calificarea şi poate descalifica în orice moment un contractant dacă descopera ca informatia furnizata pentru preselectie sau reconfirmare a fost falsa sau inexacta.
    Persoana juridica achizitoare va face cunoscut în mod prompt fiecarui contractant caruia i s-a cerut să-şi reconfirme calificarea dacă acesta a reusit sau nu să-şi reconfirme calificarea.

    ART. 3.4.
    Licitaţia publică restrinsa se aplică atunci când:
    - investitia, datorita specificului acesteia, poate fi executata, de regula, de un numar restrins de contractanti specializati;
    – a existat o licitaţie publică deschisa anterioara, nefinalizata prin incheierea unui contract;
    – apar motive de pastrare a caracterului secret al investitiei.

    Numărul minim de participanti la licitaţia publică restrinsa trebuie să fie 3 (trei).
    Anuntarea licitaţiei se face prin invitatii adresate direct contractantilor care raspund condiţiilor prevăzute la alineatele de mai sus.

    CAP. 4
    Achizitia dintr-o singura sursa (încredinţare directa)
    ART. 4.1.
    Achizitia dintr-o singura sursa (încredinţare directa) a realizării investitiilor se practica cu titlu de excepţie pe baza unei singure cereri de oferta adresata unui singur contractant care indeplineste condiţiile de contractare.

    ART. 4.2.
    Este admisa achizitia dintr-o singura sursa (încredinţare directa) în urmatoarele circumstanţe:
    - investiţiile pot fi realizate doar de un singur contractant, care are drepturi exclusive în privinta investitiilor respective, cum ar fi lucrarile artistice speciale şi lucrarile sub protectia drepturilor de autor;
    – din cauze de forta majoră (calamitati naturale, conflagratii etc.) care fac imposibila aplicarea procedurii de licitaţie publică;
    – persoana juridica achizitoare care a achizitionat bunuri, echipamente sau tehnologie de la un anumit contractant hotaraste ca o serie de elemente aditionale trebuie procurate de la acelasi contractant din motive de standardizare sau pentru ca se doreste compatibilitatea cu echipamente sau tehnologia deja existente, luând în considerare eficienta achizitiei initiale în ceea ce priveste satisfacerea nevoilor persoanei juridice achizitoare, dimensiunea restrinsa a respectivei achizitii în raport cu achizitia initiala, preţul rezonabil şi inexistenta unei alternative privind achizitionarea echipamentelor în cauza, precum şi investiţiile care nu pot fi realizate decit de contractantul initial al lucrării;
    – în cazul în care la doua licitatii publice deschise, consecutive, nu s-a prezentat decit un singur contractant cu o ofertă corespunzătoare;
    – în cazul în care execuţia investitiilor de stricta specialitate intră în profilul de activitate al regiilor autonome şi care indeplinesc condiţiile de calificare din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993, aprobata şi modificata prin Legea nr. 83/1994;
    – în cazul în care persoana juridica achizitoare realizează investitii cu forte proprii;
    – achizitii dintr-o singura sursa (incredintari directe), stabilite la nivel naţional, ca urmare a unor relatii internationale şi acorduri între guverne.


    ART. 4.3.
    Persoana juridica achizitoare care utilizeaza aceasta metoda va include în dosarul achizitiei o nota justificativa aprobata de conducatorul acesteia privind motivele şi circumstantele pe care s-a bazat pentru a alege respectiva metoda de achizitie, împreună cu avizul comun al Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului.

    CAP. 5
    Publicitatea
    ART. 5.1.
    Organizatorul licitaţiei, în functie de importanţa investitiei şi de interesele persoanei juridice achizitoare, face anunturi publicitare pentru licitatiile investitiilor în presa interna şi, după caz, în presa internationala.
    Anunturile publicitare se fac cu minimum 30 de zile înainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei.
    Publicarea anuntului licitaţiei se va face în mod obligatoriu în cotidianul guvernamental "Vocea României" şi suplimentar, după caz, la dorinţa persoanei juridice achizitoare, într-un cotidian local.
    În situaţia în care se urmareste şi atragerea contractantilor straini, licitaţia va fi cu participare internationala, caz în care publicarea anuntului de licitaţie se face şi în cel puţin un cotidian de larga circulatie internationala şi, după caz, intr-o publicatie internationala de specialitate.
    În cazul finantarii investitiilor de către organisme internationale bancare sau alti finantatori externi, precum şi în cazul cofinantarii, publicarea anuntului de licitaţie se va face şi în conformitate cu instrucţiunile finanţatorului.
    Conţinutul minim al anuntului licitaţiei este:
    - numele persoanei juridice achizitoare şi al organizatorului licitaţiei (dacă este cazul) şi sediile acestora;
    – locul de unde se pot obtine documentele licitaţiei şi alte informaţii;
    – obiectul licitaţiei şi descrierea sintetica a investitiei;
    – data şi ora limita a depunerii ofertelor, adresa de depunere a acestora, precum şi data, ora şi locul deschiderii licitaţiei publice.

    După caz, anunţul licitaţiei poate fi completat cu:
    - forma şi cuantumul garantiilor solicitate;
    – preţul şi modul de obtinere a documentelor licitaţiei.


    ART. 5.2.
    În cazul unei investitii complexe unde apare necesitatea unei informari suplimentare sau a vizitarii prealabile a amplasamentului cu scopul de a obtine un nivel competitiv ridicat, aceasta se realizează prin preaviz de licitaţie în presa şi cu respectarea prevederilor art. 5.1.
    Preavizul de licitaţie poate să conţină:
    - denumirea şi sediul persoanei juridice achizitoare şi ale organizatorului licitaţiei publice;
    – descrierea succinta a obiectului licitaţiei publice;
    – localizarea amplasamentului şi modul în care acesta poate fi vizitat;
    – data anuntului publicitar.

    Informarea prealabila, prin actiunile care decurg din aceasta, nu da nastere la nici o obligaţie între părţi, contractantii fiind inregistrati pe lista contractantilor posibili numai după înscrierea pentru participare, în conformitate cu anunţul publicitar al licitaţiei.

    ART. 5.3.
    Publicitatea anuntului pentru forma de licitaţie publică deschisa cu preselectie se face în mod similar anuntului descris la art. 5.1., cu precizarea suplimentara ca se organizeaza preselectia contractantilor.

    ART. 5.4.
    Invitatiile de participare la licitaţia publică se fac de către persoana juridica achizitoare sau organizatorul licitaţiei pentru:
    - etapa a doua a licitaţiei publice deschise cu preselectie;
    – forma de licitaţie publică restrinsa.

    Invitatiile de participare la licitaţia publică se transmit numai contractantilor selectionati.
    Contractantii care primesc invitaţia de participare la licitaţie, dacă doresc sa participe, transmit în scris organizatorului cererea de includere pe lista contractantilor potentiali.
    Contractantii care nu primesc invitatii nu pot participa la licitaţie.

    CAP. 6
    Documentele licitaţiei
    ART. 6.1.
    În vederea organizarii licitaţiei pentru realizarea unei investitii, persoana juridica achizitoare are obligaţia sa elaboreze documentele licitaţiei, care se pun la dispoziţia contractantilor pentru intocmirea ofertelor.
    Documentele licitaţiei se pun la dispoziţie numai contractantilor care au transmis organizatorului cererea de includere pe lista contractantilor potentiali, în cazul licitaţiei publice deschise, sau numai contractantilor selectionati care au primit invitatii de participare.

    ART. 6.2.
    Documentele licitaţiei pot fi elaborate şi de către organizator sau alt agent economic de specialitate (consultant, proiectant etc.), angajat de persoana juridica achizitoare în acest scop.

    ART. 6.3.
    Documentele licitaţiei sunt:
    - anunţul publicitar şi/sau invitaţia de participare la licitaţie;
    – instrucţiunile pentru contractanti (conform cap. 7);
    – formularele de oferta;
    – formularul de contract;
    – condiţiile generale de contractare;
    – condiţiile suplimentare de contractare şi condiţiile speciale de contractare;
    – proiectul tehnic cu piese scrise şi desenate selectionate în scopul licitaţiei;
    – caietul/caietele de sarcini (specificatii tehnice cu caracter general şi special, probe, încercări şi standarde ce trebuie respectate);
    – listele cu cantitati de lucrari;
    – listele cu cantitati de utilaje şi echipamente;
    – graficul general de realizare a investitiei, livrari, receptii;
    – alte condiţii sau precizări de elaborare şi de prezentare a ofertelor, pe care persoana juridica achizitoare sau organizatorul licitaţiei le considera necesare (date cu privire la starea terenului, a drumurilor, a situaţiei hidrologice, a retelelor sub şi supraterane, alte particularitati ale amplasamentului etc.).


    ART. 6.4.
    Documentele licitaţiei se pun la dispoziţia contractantilor, contra cost, de către organizatorul licitaţiei.
    Preţul de vinzare al documentelor licitaţiei nu poate depăşi costul multiplicarii acestora.

    ART. 6.5.
    Modificarea continutului documentelor licitaţiei, după vinzarea lor, poate fi facuta numai de către persoana juridica achizitoare în situaţii deosebite şi cu avizul Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului.

    ART. 6.6.
    Notificarea modificarii documentelor licitaţiei se face de către organizatorul licitaţiei înainte de termenul de depunere a ofertelor şi obligatoriu tuturor contractantilor care au cumparat documentele licitaţiei.

    ART. 6.7.
    În cazul în care, ca urmare a modificarii documentelor licitaţiei, este necesar să se prelungească termenul de depunere a ofertelor, noul termen se va comunică de către organizatorul licitaţiei tuturor contractantilor, o dată cu notificarea modificarii, pe baza aprobării prealabile a persoanei juridice achizitoare.

    CAP. 7
    Instrucţiuni pentru contractanti
    ART. 7.1.
    Instrucţiunile pentru contractanti fac parte din documentele licitaţiei şi cuprind date şi informaţii asupra organizarii şi desfăşurării licitaţiei, precum şi precizări asupra modului de intocmire şi prezentare a ofertei.

    ART. 7.2.
    Aceste instrucţiuni au caracter obligatoriu, iar nerespectarea lor de către contractanti atrage după sine descalificarea automata a ofertei.

    ART. 7.3.
    Instrucţiunile pentru contractanti cuprind:
    - lista (borderoul) documentelor licitaţiei;
    – informaţii generale (se vor inscrie informaţii generale privind obiectul contractului, scopul investitiei), precum şi informaţii importante privind lucrarile şi elementele particulare ale amplasamentului şi anume:
    – denumirea investitiei;
    – persoana juridica achizitoare (denumirea, sediul);
    – proiectantul (denumirea, sediul sau domiciliul);
    – consultantul (denumirea, sediul sau domiciliul);
    – organizatorul licitaţiei (denumirea, sediul);
    – localitatea;
    – topografia;
    – climatul şi fenomenele naturale specifice zonei;
    – geologia, descrierea solurilor, nivelul freatic;
    – imprejurimile, vecinii;
    – perioada de execuţie;
    – accesul la amplasament, drumuri, cai ferate, aeroport, ape etc.;
    – telecomunicatii;
    – asistenţa sociala şi servicii medicale;
    – organizarea de santier;
    – limba folosita în corespondenta şi relatiile dintre părţi;
    – alte informaţii speciale;
    – descrierea investitiei (se va face o descriere sintetica generală a lucrărilor care privesc obiectul contractului, informaţiile trebuind sa corespunda cu desenele şi piesele scrise ale proiectului tehnic);
    – informaţii financiare care vor cuprinde sursele de finanţare.

    Dacă se cere contractantilor sa participe cu credit şi sub ce forma la constituirea surselor de finanţare, se va preciza valoarea creditelor de participare sau procente din valoarea totala a ofertei etc. În acest caz se vor face precizarile necesare privind perioadele de rambursare a creditelor, nivelul dobinzii, moneda, spezele bancare etc.;
    - cerinţe impuse de persoana juridica achizitoare privind forma de contract şi formele de organizare a contractantilor participanti la licitaţie şi la execuţia lucrărilor;
    – criteriile de calificare şi eligibilitate pentru contractanti (conform cap. 8);
    – precizări privind prezentarea autorizaţiilor de functionare, înregistrări, taxe, asigurări etc.;
    – specificatii referitoare la modul de prezentare a ofertei tehnice, ofertei valorice şi de transmitere şi depunere a acestora;
    – precizări referitoare la valabilitatea preturilor şi tarifelor pentru resursele ce se vor utiliza la analizele de pret cuprinse în listele cu cantitati de lucrari;
    – precizări referitoare la modul de prezentare a valorii ofertei (total şi/sau parţial), exprimata în lei şi/sau în valută indicată de persoana juridica achizitoare;
    – instrucţiuni privind forma de prezentare a garantiei pentru oferta depusa (de participare) şi a garantiei de buna execuţie, precum şi valorile şi durata de valabilitate a acestora;
    – precizări privind modul de completare şi de semnare a contractului şi eventualele negocieri ale clauzelor contractuale;
    – termene pentru receptii partiale, pe faze şi perioade;
    – precizări privind prezentarea ofertei pe secţiuni, pe capitole sau categorii de lucrari.

    În cazul licitaţiei cu participare internationala, atunci când unele dintre documentele licitaţiei sunt redactate în mai multe limbi, se va preciza în mod explicit ca limba română va avea prioritate;
    - data şi ora limita a depunerii ofertelor;
    – adresa de depunere a ofertelor şi modul de înregistrare a depunerii;
    – condiţii privind retragerea ofertei, despăgubiri;
    – semnaturile şi parafele necesare pe documentele ofertei;
    – precizări privind procedura de deschidere a ofertelor, ziua, ora, locul şi condiţiile de reprezentare;
    – informaţii privind examinarea, selectarea, compararea şi adjudecarea ofertelor, criteriile de selecţie, tehnica de calcul şi punctajul sau coeficientii ce vor fi folositi la evaluarea şi departajarea ofertelor;
    – menţionarea dreptului organizatorului licitaţiei de a accepta sau de a respinge orice oferta sau toate ofertele şi în situaţiile în care condiţiile tehnice şi/sau economice prezentate de contractanti sunt inacceptabile pentru persoana juridica achizitoare;
    – menţinerea dreptului persoanei juridice achizitoare de a modifica unele termene, livrari sau lucrari şi în ce condiţii;
    – precizarea modului de notificare a organizatorului licitaţiei către contractant privind adjudecarea acesteia;
    – alte informaţii şi precizări pe care persoana juridica achizitoare şi/sau organizatorul licitaţiei le considera necesare.


    CAP. 8
    Condiţii de calificare a contractantilor
    ART. 8.1.
    Contractantul este admis sa participe la licitaţie în condiţiile în care este declarat calificat de către persoana juridica achizitoare.

    ART. 8.2.
    Criteriile de stabilire a calificarii contractantilor sunt:
    a) calitatea de agent economic autorizat şi înregistrat în domeniul investitiei supuse licitaţiei (certificat emis de Camera de Comert şi Industrie - Oficiul Registrului comerţului);
    b) informaţiile generale despre contractant (sediul ofertantului şi al filialelor acestuia, capitalul social, principalele lucrari sau afaceri pe domenii de activitate etc.);
    c) performantele anterioare în domeniu;
    d) lipsa sanctiunilor penale sau contraventiilor pentru savirsirea urmatoarelor fapte: gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita sau alte abateri prevăzute în Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale;
    e) asigurarea cu personal de specialitate care poate fi disponibilizat pentru realizarea investitiei;
    f) dotarea tehnica cu utilaje şi echipamente care pot fi disponibilizate pentru realizarea investitiei şi care sunt în stare de functionare;
    g) situaţia financiară pe baza datelor din ultimul bilant şi valoarea lucrărilor rămase de executat la investiţiile în derulare la care este executant;
    h) sa nu fie insolvabili, blocati financiar, în stare de faliment, sau afacerile lor sa nu fie administrate de un judecator sindic, activităţile lor sa nu fie suspendate, iar ei sa nu faca obiectul unei anchete legale pentru una dintre faptele menţionate mai sus;
    i) indeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi a contributiei pentru asigurări sociale;
    j) sa nu se afle în situaţia prevăzută la art. 2.2 lit. e) din prezentul regulament;
    k) informaţiile privind asocierea cu alti agenti economici;
    l) capacitatea şi resursele de executare a investitiei respective;
    m) certificatele de buna execuţie;
    n) scrisorile de recomandare;
    o) naţionalitatea contractantului;
    p) agentul economic care a elaborat proiectul tehnic nu poate fi declarat eligibil ca contractant pentru realizarea investitiei respective.


    ART. 8.3.
    În vederea participării la licitaţie, este de datoria contractantilor să se informeze dacă sunt eligibili sau nu.

    ART. 8.4.
    Organizatorul licitaţiei, la solicitarea oricărui contractant, este obligat sa răspundă asupra aprecierii dacă acesta este calificat sau nu.

    ART. 8.5.
    Contractant eligibil nu înseamnă şi contractant selectionat.

    CAP. 9
    Oferta
    ART. 9.1.
    Oferta reprezinta angajamentul ferm al contractantului în conformitate cu documentele licitaţiei, este secreta şi se depune, în vederea participării la licitaţie, la organizatorul acesteia.
    Oferta se întocmeşte de contractant sau de către alta societate comerciala de specialitate (de consultanţă, proiectare etc.) angajata de contractant în acest scop, cu condiţia pastrarii caracterului secret al acesteia.

    ART. 9.2.
    Modul de structurare a documentatiei şi modul de prezentare a ofertei vor respecta intocmai prevederile din documentele licitaţiei (cap. 6).

    ART. 9.3.
    Oferta trebuie să fie ferma, să aibă caracter definitiv şi obligatoriu asupra continutului documentatiei pe care o alcatuieste pe toata perioada de valabilitate precizata.

    ART. 9.4.
    Oferta este supusă clauzelor juridice şi financiare inscrise în documentele care o alcătuiesc.

    ART. 9.5.
    Organizatorul licitaţiei are dreptul de a descalifica orice contractant care nu indeplineste prin oferta prezentată una sau mai multe cerinţe din documentele licitaţiei, din instrucţiunile pentru contractant şi din condiţiile de calificare.

    ART. 9.6.
    Depunerea ofertei reprezinta manifestarea vointei contractantului de a realiza investitia în conformitate cu documentele licitaţiei şi de a semna contractul cu persoana juridica achizitoare.

    ART. 9.7.
    Adjudecarea unei oferte reprezinta manifestarea vointei persoanei juridice achizitoare de a incredinta investitia contractantului, a cărui oferta a fost declarata câştigătoare şi de a semna contractul cu acesta.

    ART. 9.8.
    Revocarea ofertei de către contractant, după deschiderea acesteia şi înainte de adjudecare, atrage după sine pierderea garantiei pentru oferta depusa (de participare).

    ART. 9.9.
    Revocarea de către contractantul cistigator a ofertei după adjudecare atrage pierderea garantiei pentru oferta depusa (de participare), precum şi suportarea de către contractant a altor despăgubiri stabilite prin documentele licitaţiei.

    ART. 9.10.
    Contractantii care sunt dovediti ca deţin informaţii despre valoarea altor oferte din licitaţie sau au stabilit cu alti contractanti înţelegeri pentru falsificarea rezultatului licitaţiei, spre a obtine preţuri mai mari, vor fi exclusi automat de la licitaţie.

    ART. 9.11.
    Data şi ora limita până la care pot fi depuse ofertele sunt denumite termenul de inchidere a depunerii ofertelor. Ofertele depuse după termenul de inchidere sunt automat excluse de la licitaţie şi se restituie contractantilor nedesfacute.

    ART. 9.12.
    De regula, perioada de timp necesară elaborarii ofertelor (de la data punerii în vinzare a documentelor de licitaţie şi până la data depunerii ofertelor), care se stabileste de către persoana juridica achizitoare, este de 30 de zile.
    În cazul lucrărilor de complexitate redusa (cu un numar mic de obiecte şi categorii de lucrari), durata de elaborare a ofertelor se poate reduce până la minimum 15 zile.
    Pentru lucrari de mare complexitate, durata de elaborare a ofertelor se poate stabili până la maximum 60 de zile.

    ART. 9.13.
    Durata de valabilitate a ofertei se stabileste de către organizatorul licitaţiei tinind seama ca aceasta se considera de la data deschiderii ofertelor şi până la data semnarii de către ambele părţi a contractului.

    ART. 9.14.
    La stabilirea duratei de valabilitate a ofertei, organizatorul licitaţiei va avea în vedere o perioadă de timp necesară pentru: studierea şi compararea ofertelor; luarea deciziei de adjudecare; comunicarea deciziei de adjudecare; solutionarea contestatiilor; finalizarea negocierilor şi semnarea contractului.

    ART. 9.15.
    Oferta trebuie să conţină, în mod expres, durata de valabilitate a acesteia, în conformitate cu precizarile cuprinse în cap. 7.

    ART. 9.16.
    În situaţii excepţionale, înainte de expirarea duratei initiale de valabilitate a ofertelor, persoana juridica achizitoare poate să ceara contractantilor o prelungire a acestei durate. Solicitarea şi răspunsul se vor face în scris sau telegrafic.
    Contractantului care accepta solicitarea nu i se va cere şi nici nu i se va permite să-şi modifice oferta, ci sa extinda în mod corespunzător valabilitatea garantiei sale pentru oferta depusa (de participare). Prevederile referitoare la plata şi pierderea garantiei pentru oferta depusa (de participare), vor fi valabile şi pe durata de extindere a valabilităţii ofertei.
    În situaţia în care durata de prelungire a valabilităţii ofertei este mai mare de 30 de zile, persoana juridica achizitoare poate solicita contractantilor şi modificarea valorii ofertelor.
    Contractantul poate să refuze prelungirea duratei de valabilitate a ofertei fără pierderea garantiei pentru oferta depusa (de participare).

    ART. 9.17.
    Valoarea totala şi pe secţiuni a investitiei care face obiectul ofertei, denumita în continuare valoarea ofertei, se inscrie de către contractant în formularele de oferta.

    ART. 9.18.
    Valoarea ofertei se stabileste de către contractant, de regula prin aplicarea preturilor sale unitare, care vor fi inmultite cu cantitatile din listele cu cantitati de lucrari, de utilaje şi echipament (primite de la organizatorul licitaţiei prin documentele licitaţiei) după care acesta va stabili valorile pe capitole de lucrari, secţiuni, cheltuieli generale şi, în final, valoarea totala a ofertei, conform instructiunilor pentru contractanti.

    ART. 9.19.
    Articolele din listele cu cantitati de lucrari şi din listele cu utilaje şi echipamente, nespecificate de către organizatorii licitaţiilor prin documentele licitaţiei, se vor inscrie şi se vor cota de către contractant separat, fără a fi incluse în valoarea ofertei.

    ART. 9.20.
    Oferta care prezinta articole din listele cu cantitati de lucrari şi din listele cu utilaje şi echipamente necotate de către contractant şi dacă nu rezultă din clarificarile prezentate de acesta conform prevederilor art. 10.9 şi 10.10 ca aceste valori sunt incluse în alte preţuri ale altor cantitati de lucrari cuprinse în listele de cantitati, aceasta va fi declarata necorespunzatoare.

    ART. 9.21.
    Valoarea ofertei se poate stabili de către contractant şi prin alte metode, atunci când documentele licitaţiei le precizeaza.

    ART. 9.22.
    În valoarea ofertei contractantul va include şi contravaloarea taxelor, impozitelor, asigurarilor etc., în conformitate cu prevederile condiţiilor contractuale.

    ART. 9.23.
    Preturile unitare şi totale pe articole şi capitole de lucrari ale ofertei pot fi:
    - fixe, în cazul în care condiţiile contractuale prevad ca acestea sa ramina nemodificate pe întreaga durata a contractului;
    – modificabile (indexate), atunci când valorile cotate de contractant pot fi modificate pe durata contractului.

    În acest caz, persoana juridica achizitoare, prin documentele licitaţiei (instrucţiunile pentru contractanti şi condiţiile speciale de contractare), va face precizări speciale privind redactarea valorii ofertei, precum şi, în situaţiile în care accepta indexarea preturilor, procedura de indexare.

    ART. 9.24.
    Valoarea totala şi parţială a ofertei se va prezenta în lei, şi după caz, în valută, conform instructiunilor pentru contractanti, şi de regula:
    - în lei pentru lucrarile, utilajele şi echipamentele care se procura din tara;
    – în valută indicată pentru lucrarile, utilajele şi echipamentele procurate din alte tari.


    ART. 9.25.
    Cu privire la eventualele modificari ale preturilor şi ale legislaţiei în vigoare până la data depunerii ofertelor, în perioada de valabilitate a ofertei şi în perioada de realizare a investitiei , în scopul de a nu se produce diverse interpretari de către contractanti la stabilirea valorii ofertei, se vor face precizări clare de către organizatorul licitaţiei în instrucţiunile pentru contractanti şi în condiţiile speciale de contractare.

    ART. 9.26.
    Contractantului i se recomanda sa viziteze şi sa examineze amplasamentul investitiei şi imprejurimile acesteia şi să obţină pentru el insusi, pe proprie raspundere, toate informaţiile necesare pentru elaborarea ofertei şi incheierea contractului. Costul acestei vizite va fi suportat de contractant.

    ART. 9.27.
    Persoana juridica achizitoare va permite contractantului şi personalului acestuia sau agentilor săi sa patrunda în incinta şi pe terenurile respective, în scopul efectuării acestei vizite, dar numai cu condiţia expresa ca contractantul, personalul sau agentii săi sa suporte eventualele daune cauzate ca urmare a vizitei.

    ART. 9.28.
    Contractantii care doresc să ofere alternative tehnico-economice nesolicitate (faţă de cerinţele din documentele licitaţiei) trebuie mai intii sa intocmeasca oferta de baza pentru cerinţele tehnice incluse în documentele licitaţiei, după care să furnizeze suplimentar toate elementele necesare pentru o evaluare completa a ofertelor alternative, inclusiv calculele proiectului, specificatiile tehnice, listele cu cantitati de lucrari, de utilaje şi echipamente şi preturile lor partiale şi totale, metodologia de execuţie propusa şi alte detalii relevante.
    Comisia de licitaţie va lua în considerare ofertele alternative, dacă acestea sunt acceptate din punctul de vedere al solutiilor şi exigentelor de calitate de către persoana juridica achizitoare şi proiectant.

    ART. 9.29.
    Oferta va cuprinde, de regula: scrisoarea de transmitere a ofertei; formularul de oferta; garantia pentru oferta depusa (de participare); liste cu cantitati de lucrari; liste cu cantitati de utilaje şi echipamente; tabele cu informaţii suplimentare; informaţii şi documente despre eligibilitatea şi calificari; oferte alternative (dacă se prezinta); documente nominalizate de reprezentare şi orice alte materiale care se cer a fi completate şi transmise conform instructiunilor pentru contractanti.

    ART. 9.30.
    Ofertele se depun de contractant, în conformitate cu instrucţiunile pentru contractanti, în doua exemplare, un exemplar în original şi o copie.
    Se pot prezenta şi mai multe copii (dacă organizatorul licitaţiei o cere prin instrucţiuni), în scopul folosirii lor de către finantator.

    ART. 9.31.
    Contractantul va introduce originalul şi fiecare copie, separat, în cite un plic interior, acestea introducindu-se într-un plic exterior, notând corespunzător plicurile interioare cu "original" şi "copie".

    ART. 9.32.
    Pe plicuri se va scrie, clar şi citet, în conformitate cu prezentarile din instrucţiuni:
    a) Pe plicul exterior:
    - sediul organizatorului licitaţiei;
    – titlul investitiei sau obiectul contractului şi numărul acestuia, dacă exista;
    – cuvintele: a nu se deschide înainte de (ora şi data);
    – nici o alta inscriptie nu se insereaza pe plicul exterior.

    b) Pe plicul interior:
    - se vor inscrie denumirea şi sediul contractantului, pentru ca oferta să poată fi returnata nedeschisa, în cazul în care aceasta a fost trimisa prea tirziu sau nu a fost acceptata din orice alt motiv.    ART. 9.33.
    Plicul exterior şi plicul interior vor fi sigilate de către contractant. Dacă plicul exterior nu este sigilat şi notat conform art. 9.32., organizatorul licitaţiei nu va purta nici o raspundere pentru adresarea gresita. Organizatorul licitaţiei va refuza primirea ofertelor în plicuri deteriorate sau desfacute, indiferent din vina cui s-au produs acestea.

    ART. 9.34.
    Contractantul va suporta toate cheltuielile aferente elaborarii şi prezentarii ofertei sale. persoana juridica achizitoare nu va fi, în nici un caz, răspunzătoare pentru aceste costuri, indiferent de derularea sau rezultatul obţinut la adjudecarea ofertei.

    CAP. 10
    Deschiderea, examinarea şi clarificarea ofertelor
    ART. 10.1.
    Ofertele depuse de contractanti până la data şi ora precizata pentru depunere se vor pastra de organizatorul licitaţiei sub cheie, după ce s-a verificat în prealabil dacă plicurile şi sigiliile sunt intacte.

    ART. 10.2.
    La data, ora şi locul anuntate pentru deschiderea licitaţiei vor fi prezenţi membrii comisiei de licitaţie, reprezentantii contractantilor, care vor prezenta şi documentele de imputernicire, reprezentantii persoanei juridice achizitoare şi, după caz, alti specialisti invitati.
    Toţi cei prezenţi vor semna de participare.

    ART. 10.3.
    La deschiderea licitaţiei, preşedintele comisiei de licitaţie va anunta numele contractantilor, după care va deschide ofertele (plicurile), inclusiv documentele introduse în acestea.
    În continuare va anunta clar: numele contractantilor; valorile ofertelor totale şi pe secţiuni; propunerile de oferte alternative, inclusiv valorile şi caracteristicile principale ale acestora; notificarile în scris referitoare la modificările şi retragerile de oferte (dacă exista); existenta garantiilor pentru oferta depusa (de participare) solicitate; orice alte detalii pe care comisia le considera necesare.

    ART. 10.4.
    După deschiderea licitaţiei şi anuntarea contractantilor, conform art. 10.3, pentru propriile sale evidente, comisia de licitaţie va întocmi un proces-verbal care se va citi în prezenta participantilor, în care se va menţiona:
    - lista ofertelor; denumirea şi sediile contractantilor; valorile totale şi pe secţiuni ale ofertelor; notificarile în scris referitoare la modificările şi retragerile de oferte; existenta garantiilor pentru oferta depusa (de participare), precum şi alte informaţii dezvaluite;
    – lista ofertelor respinse ca urmare a unor lipsuri sau neconformitati faţă de prevederile documentelor licitaţiei.

    Procesul-verbal va fi semnat obligatoriu de membrii comisiei de licitaţie, de reprezentantii contractantilor şi, după caz, de invitati.

    ART. 10.5.
    Ofertele pentru care s-au transmis notificarile de retragere, ofertele intirziate sau ofertele care nu prezinta garantia pentru oferta depusa (de participare) la licitatii conform instructiunilor pentru contractanti se vor inapoia contractantilor respectivi, nedeschise.

    ART. 10.6.
    După deschiderea în public a ofertelor, acestea se vor pastra sub cheie.

    ART. 10.7.
    Orice incercare a unui contractant de a influenţa comisia de licitaţie în procesul de examinare, clarificare, evaluare şi comparare a ofertelor şi în luarea deciziilor cu privire la încredinţarea contractului poate avea ca rezultat respingerea ofertei respective.

    ART. 10.8.
    Comisia de licitaţie procedeaza, în continuare, pe loc sau în zilele urmatoare, cu respectarea prevederilor art. 10.6 şi 10.7, la stabilirea situaţiilor în care fiecare oferta raspunde sau nu cerinţelor prevăzute în documentele licitaţiei şi după aceea trece la examinarea, clarificarea şi evaluarea de detaliu a ofertelor.

    ART. 10.9.
    În scopul examinarii, evaluării şi compararii obiective a ofertelor, comisia de licitaţie poate să ceara contractantilor, individual, să-şi clarifice ofertele, inclusiv sa defalce preturile unitare.
    Solicitarea de clarificare şi răspunsul aferent se vor face în scris, telegrafic, prin telex sau telefax, dar nu se va permite nici o modificare a valorii sau continutului ofertei, excepţind cazurile în care se solicita corectia erorilor aritmetice descoperite de comisia de licitaţie în cursul examinarii ofertelor.

    ART. 10.10.
    Dacă o ofertă nu raspunde cerinţelor documentelor licitaţiei, aceasta va fi respinsa de către comisia de licitaţie, în situaţia în care contractantul nu poate corecta sau clarifica ulterior, conform art. 10.9., erorile sau omisiunile din oferta, spre a deveni corespunzătoare.

    ART. 10.11.
    Se interzice factorilor care participa la activitatea de licitaţie aducerea la cunoştinţa contractantilor sau a altor persoane fizice şi juridice a unor informaţii suplimentare despre licitaţie, în afara informaţiilor rezultate cu ocazia deschiderii ofertelor (art. 10.3 şi art. 10.4) şi a anuntului final de încredinţare a contractului în favoarea contractantului cistigator.

    CAP. 11
    Evaluarea şi compararea ofertelor
    ART. 11.1.
    Comisia de licitaţie va evalua şi va compara ofertele stabilite ca fiind corespunzătoare, inclusiv cele care au fost corectate de către contractanti (la cererea comisiei), ale caror corecturi au fost acceptate şi care raspund în mod substantial cerinţelor din documentele licitaţiei.

    ART. 11.2.
    Evaluarea ofertelor se face de către comisia de licitaţie prin aprecierea simpla a calitatilor tehnice şi valorice sau aprecierea prin punctaj, care reprezinta rezultatul aplicarii unor coeficienti la elementele principale ale ofertelor, stabiliti în prealabil de către persoana juridica achizitoare împreună cu reprezentantii Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului, delegaţi în comisiile de licitaţie, şi inscrise în instrucţiunile pentru contractanti.

    ART. 11.3.
    Criteriile de selecţie şi punctajele care se acordă fiecarui criteriu se stabilesc, după caz, în ordinea importantei lor, pentru:
    - valoarea ofertei;
    – durata de execuţie a investitiei;
    – competitivitatea echipamentelor şi utilajelor tehnologice care fac parte din investiţie;
    – asigurarea service-ului şi pieselor de schimb;
    – facilităţi financiare asigurate de contractant;
    – performantele tehnice şi bonitatea contractantului;
    – situaţia financiară a contractantului;
    – performantele contractantului în domeniu;
    – calificarea personalului disponibilizat pentru execuţia investitiei;
    – asigurarea utilajelor şi echipamentelor pentru realizarea investitiei, eficienta şi competitivitatea acestora;
    – eficienta metodelor tehnologice şi organizarea santierului;
    – performante de calitate asumate de contractant pentru realizarea investitiei .


    ART. 11.4.
    Sistemul de punctaj, coeficientii de evaluare şi modul de aplicare a acestora se vor comunică în prealabil contractantilor prin documentele licitaţiei.

    ART. 11.5.
    În cazul aprecierii simple, oferta adjudecata (desemnata câştigătoare) reprezinta acea oferta cu valoarea cea mai scazuta, în condiţiile calităţii tehnice, respectarii documentelor licitaţiei, precum şi demonstrarii eligibilitatii şi capacităţii contractantului de a executa investitia.

    ART. 11.6.
    În cazul evaluării ofertelor prin metoda aprecierii simple, oferta adjudecata (desemnata câştigătoare) reprezinta oferta cea mai competitiva, conform prevederilor art. 11.5, cu condiţia ca contractantul să aibă capacitatea şi resursele să execute contractul în mod eficient.

    ART. 11.7.
    În cazul prezentarii ofertelor alternative, comisia de licitaţie va cota atit oferta de baza, cit şi oferta alternativa prezentată; adjudecarea se va face pe criteriul definit la art. 11.2 şi 11.3, contractantul respectiv participind la licitaţie cu doua oferte.

    CAP. 12
    Adjudecarea, informarea şi semnarea contractului
    ART. 12.1.
    Comisia de licitaţie întocmeşte o hotărâre de adjudecare în 4 (patru) exemplare, care va cuprinde:
    - numele membrilor comisiei de licitaţie şi al specialistilor invitati care au participat la evaluarea şi compararea ofertelor;
    – nominalizarea contractantului a cărui oferta a fost adjudecata;
    – justificarea criteriilor tehnice şi economice ale hotărârii de adjudecare;
    – semnaturile tuturor membrilor comisiei de licitaţie şi, după caz, ale invitatilor.


    ART. 12.2.
    Hotărârea întocmită şi semnata conform art. 12.1 se va transmite:
    - 1 (un) exemplar (originalul) persoanei juridice achizitoare;
    – 1 (un) exemplar Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului;
    – 1 (un) exemplar Ministerului Finanţelor;
    – 1 (un) exemplar ramine pentru evidenta la dispoziţia comisiei de licitaţie.


    ART. 12.3.
    Oferta ce se va supune votului membrilor comisiei de licitaţie este oferta care totalizeaza punctajul maxim urmare cuantificarii elementelor precizate la art. 11.3.
    Hotărârea de adjudecare în favoarea contractantului cistigator se adjudeca cu minimum 2/3 din numărul voturilor membrilor comisiei de licitaţie, în care se vor include în mod obligatoriu doua voturi dintre cele trei ale reprezentantilor persoanei juridice achizitoare, Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului, desemnaţi în comisia de licitaţie.

    ART. 12.4.
    Imediat după intocmirea hotărârii de adjudecare, organizatorul licitaţiei va anunta atit contractantul cistigator, cit şi contractantii necistigatori, telegrafic, prin telex sau telefax, precum şi printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire, semnata de persoana juridica achizitoare.
    În cazul în care nu s-au depus contestatii în termen de 7 zile de la notificarea scrisa, persoana juridica achizitoare invita contractantul cistigator pentru incheierea contractului şi constituirea garantiei de buna execuţie.
    În cazul primirii uneia sau mai multor contestatii, acest termen se prelungeste cu inca 10 zile până la solutionarea contestatiilor prin decizia luata de conducerea persoanei juridice achizitoare şi cu avizul reprezentantilor Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului, desemnaţi în comisia de licitaţie.
    În cazul în care contestatorii acţionează în justiţie în termenul de 10 zile de la data comunicarii deciziei de solutionare prealabila a contestatiilor, termenul de încheiere a contractului se poate suspenda pe o perioadă de maximum 30 de zile.
    Comunicarea, denumita scrisoare de acceptare, va contine:
    - notificarea referitoare la acceptarea ofertei;
    – valoarea ofertei acceptate şi deci valoarea investitiei şi a contractului;
    – notificarea incredintarii contractului;
    – invitaţia către contractantul cistigator ca acesta sa constituie garantia de buna execuţie şi de semnare a documentelor contractului pe durata de valabilitate a ofertei.

    După constituirea de către contractantul cistigator a garantiei de buna execuţie, organizatorul licitaţiei va comunică prin scrisori semnate de el şi persoana juridica achizitoare, celorlalţi contractanti, ca, ofertele lor fiind necistigatoare, li se restituie garantia pentru oferta depusa (de participare).

    ART. 12.5.
    Hotărârea de adjudecare a comisiei de licitaţie în favoarea unui contractant constituie actul în baza caruia persoana juridica achizitoare va incredinta acestuia contractul de realizare a investitiei.

    ART. 12.6.
    După notificarea printr-o scrisoare de acceptare a ofertei către contractantul cistigator se procedeaza la semnarea contractului, care include toate acordurile şi documentele între părţi, şi se procedeaza la constituirea garantiei de buna execuţie, conform art. 14.4, art. 14.5, art. 14.7 şi prevederilor din documentele licitaţiei.
    Semnarea documentelor contractuale (contractul, condiţiile generale de contractare, condiţiile suplimentare şi speciale de contractare şi anexele acestora) se face prin negociere la sediul uneia dintre părţi, cu care ocazie părţile vor prezenta şi documentele de imputernicire în vederea semnarii, dacă este cazul.

    ART. 12.7.
    Dacă contractantul cistigator, după ce a primit scrisoarea de acceptare conform art. 12.4, nu semneaza contractul şi documentele acestuia conform art. 12.5 şi 12.6 şi nu constituie garantia de buna execuţie conform art. 14.4, unul dintre aceste doua refuzuri constituie un motiv de anulare a incredintarii contractului şi de pierdere a garantiei pentru oferta depusa (de participare), precum şi de plată a daunelor determinate şi dovedite. În acest caz, comisia de licitaţie poate adjudeca realizarea investitiei contractantului clasat pe locul al doilea.

    CAP. 13
    Anularea sau aminarea licitaţiei
    ART. 13.1.
    De regula, nu se permite anularea licitaţiei.
    În mod excepţional, anularea licitaţiei se face:
    - în cazul în care diferenţa dintre valoarea investitiei estimate anterior de persoana juridica achizitoare şi valoarea ofertei prezentate de contractanti nu poate fi acceptata de persoana juridica achizitoare;
    – în cazul unor abateri sesizate ca urmare a unor contestatii intemeiate privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei prin incalcarea prevederilor prezentei hotărâri şi a regulamentului aprobat prin aceasta, care au afectat loialitatea concurentei, nu au asigurat transparenta procedurilor de licitaţie sau au produs discriminari între ofertanti;
    – în alte cazuri specificate în mod expres prin documentele licitaţiei.

    Aminarea deschiderii licitaţiei se poate face în cazurile în care documentele de licitaţie sunt incomplete sau nu respecta prevederile prezentului regulament şi precizarile metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului.
    Decizia de anulare sau de aminare a licitaţiei va fi luata de conducerea persoanei juridice achizitoare împreună cu reprezentantii Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului, desemnaţi în comisia de licitaţie.

    ART. 13.2.
    În cazul anularii licitaţiei, organizatorul comunică hotărârea, în scris, tuturor contractantilor participanti şi se inapoiaza garantiile pentru oferta prezentată (de participare) integral.
    Dacă este cazul, se organizeaza o noua licitaţie conform prezentului regulament.

    CAP. 14
    Garantiile
    ART. 14.1.
    În vederea participării la licitaţie, contractantul este obligat să depună la persoana juridica achizitoare garantia pentru oferta depusa (de participare), pentru ca persoana juridica achizitoare să fie asigurată, în cazul adjudecarii ofertei în favoarea unui contractant, şi de semnarea contractului.

    ART. 14.2
    Contractantilor necistigatori ai licitaţiei li se restituie garantia pentru oferta depusa (de participare), fără nici un fel de retineri, direct sau pe bază de scrisoare din partea organizatorului licitaţiei. Confirmarea pentru restituire trebuie să fie cit mai prompta posibil.

    ART. 14.3.
    Garantia pentru oferta depusa (de participare) se pierde în urmatoarele cazuri:
    - dacă contractantul îşi retrage oferta în cursul duratei de valabilitate a acesteia;
    – în cazul contractantului cistigator, dacă acesta, pe durata de valabilitate a ofertei nu semneaza contractul sau, după caz, nu depune garantia de restituire a avansului şi garantia de buna execuţie.


    ART. 14.4.
    Contractantul caruia i s-a adjudecat oferta este obligat sa constituie o garantie de buna execuţie în scopul asigurarii persoanei juridice achizitoare de realizare la calitatea convenita prin contract şi la termen a investitiei .

    ART. 14.5.
    Modul de restituire a garantiei de buna execuţie se precizeaza prin condiţiile contractuale convenite.

    ART. 14.6.
    Cuantumul garantiilor se stabileste de persoana juridica achizitoare şi reprezinta un anumit procent din valoarea investitiei.

    ART. 14.7.
    Formele de constituire a garantiilor pot fi:
    - sume cash depuse la casieria organizatorului licitaţiei contra unei chitante;
    – ordin de plată sau cecuri acceptate la o banca indicată de organizatorul licitaţiei, scrisori de garantie bancara, acreditive sau alte forme stabilite de organizatorul licitaţiei (cu acordul persoanei juridice achizitoare) prin documentele licitaţiei; acestea se vor depune separat, nefiind introduse în plicurile sigilate.


    CAP. 15
    Dispozitii finale
    ART. 15.1.
    Ministerul Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului vor elabora norme, prescriptii şi reglementari pentru: conţinutul proiectelor tehnice, al documentelor de licitatii, al ofertelor; contractarea investitiei; organizarea, desfăşurarea şi adjudecarea licitaţiilor, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentului regulament în Monitorul Oficial al României.

    ART. 15.2.
    Dispozitiile prezentului regulament se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 12/1993 privind achiziţiile publice, aprobata şi modificata prin Legea nr. 83/1994.

    CAP. 16
    Termeni utilizati
    1. Persoana juridica achizitoare (investitor)
    2. Consultant
    3. Contractant (ofertant)
    3.1. Contractant (antreprenor sau antreprenor general)
    3.2. Contractant de specialitate (antreprenor sau subantreprenor de specialitate)
    3.3. Furnizor
    - furnizor general
    – furnizor de specialitate


    4. Licitaţia
    5. Caietul de sarcini (specificatii tehnice)
    6. Proiectul tehnic
    7. Adjudecarea ofertei realizării investitiilor
    8. Contractul
    8.1. Contract "la cheie"
    8.2. Contract global
    8.3. Contract separat
    8.4. Subcontract
    8.5. Contracte pentru servicii de consultanţă şi asistenţa tehnica
    8.6. Condiţii generale de contractare
    8.7. Condiţii suplimentare de contractare
    8.8. Condiţii speciale de contractare
    8.9. Grafic general de realizare a investitiei

    9. Grafic de execuţie.
    1. Persoana juridica achizitoare (investitorul)
    Persoana juridica achizitoare este investitorul care, având sursele de finanţare asigurate, contracteaza cu un contractant realizarea investitiei.

    2. Consultantul
    Consultantul poate fi o regie autonoma, o societate comerciala de proiectare sau o persoană fizica autorizata, imputernicita de persoana juridica achizitoare (investitorul) sa o reprezinte în realizarea investitiilor.
    În cazul în care persoana juridica achizitoare (investitorul) considera necesar, aceasta poate angaja un consultant - persoana juridica (societate comerciala, regie autonoma) sau persoana fizica - care să-i reprezinte interesele pe toata durata derularii contractului.
    Consultantul poate supraveghea direct sau prin reprezentantul sau desfăşurarea lucrărilor pe santier.
    În cazul în care persoana juridica achizitoare (investitorul) este organizata corespunzător, nu apeleaza la consultant.
    Relatiile persoanei juridice achizitoare (investitorul) cu contractantul (antreprenorul) sunt directe sau prin intermediul consultantului sau reprezentantului acestuia.
    Reprezentantul consultantului va fi răspunzător în faţa consultantului pentru urmarirea şi supravegherea lucrărilor, precum şi pentru testarea şi examinarea materialelor care vor fi folosite; de asemenea, va fi răspunzător şi pentru oricare din imputernicirile pentru care consultantul l-a investit.
    Consultantul mai poate executa, la cererea persoanei juridice achizitoare (investitorului), pe bază de contract, studii de prefezabilitate, de fezabilitate, tehnico-economice, de teren etc., proiectare, specificatii tehnice şi cantitative de lucrari, liste cu utilaje şi echipamente, documentele licitaţiei, întreaga pregatire şi organizare a licitaţiei, în care caz indeplineste functia de organizator; sa reprezinte persoana juridica achizitoare (investitorul) pe parcursul executiei investitiei în conducerea şi coordonarea lucrărilor (proiect, management), precum şi în alte servicii de consultanţă şi asistenţa tehnica.

    3. Contractantul (ofertantul)
    Este regia autonoma, societatea comerciala sau o firma străină organizata şi dotata corespunzător pentru realizarea executiei investitiei , care are dreptul legal de a desfăşura acest gen de activitate şi de a semna şi derula contracte având ca obiect realizarea acesteia.
    Contractantul (ofertantul) depune oferta pentru participarea la licitaţie şi, în cazul în care i-a fost adjudecata oferta realizării investitiei, incheie cu persoana juridica achizitoare (investitorul) contractul pentru execuţia acestor lucrari şi le executa în conformitate cu cele convenite prin acest contract.
    Contractantul (ofertantul), în sensul în care a fost definit mai sus, poate să indeplineasca functia de contractant (antreprenor sau antreprenor general), contractant de specialitate (antreprenor sau subantreprenor de specialitate), furnizor general sau furnizor de specialitate, în functie de specificul şi complexitatea investitiei ce urmeaza sa faca obiectul contractului.
    3.1. Contractantul (antreprenorul sau antreprenorul general)
    Este contractantul (antreprenorul) care are capacitatea tehnica şi organizatorica de a se angaja exclusiv în nume propriu în relatii contractuale cu persoana juridica achizitoare (investitorul), pentru execuţia de lucrari complexe pe care urmeaza să le execute prin forte proprii sau pe baze contractuale împreună cu alti contractanti (antreprenori de specialitate) şi furnizori. Acestia din urma vor avea faţă de contractantul (antreprenorul sau antreprenorul general) statut de contractanti (antreprenori sau subantreprenori de specialitate), respectiv furnizori de specialitate.

    3.2. Contractantul (antreprenorul sau subantreprenorul de specialitate)
    Este contractantul (antreprenorul) care are ca obiect de activitate execuţia unui anumit gen de activităţi din domeniul investitiilor , pentru care este specializat.

    3.3. Furnizorul
    Este regia autonoma sau societatea comerciala care asigura, pe bază de oferte şi contracte, livrarea de materiale, utilaje şi echipamente şi, după caz, montarea acestora. După complexitatea sarcinilor pe care le contracteaza şi le realizează, furnizorul poate fi: furnizor general sau furnizor de specialitate.


    4. Licitaţia
    Este un concurs la care persoana juridica achizitoare (investitorul), direct sau prin intermediul organizatorului licitaţiei, pe baza documentelor licitaţiei, invita contractanti (ofertanti) care să prezinte oferte în scopul adjudecarii realizării investitiei, în favoarea celui mai competitiv contractant (ofertant).

    5. Caietul de sarcini (specificatii tehnice)
    Este documentaţia scrisa care insoteste proiectul tehnic elaborat de proiectant şi care detaliaza condiţiile tehnice de execuţie şi de montaj al lucrărilor: calitatile materialelor, utilajelor şi echipamentelor, standarde care trebuie respectate, tolerante de execuţie şi montaj, protectia muncii, protectia mediului, tehnologii, transporturi, inspecţii, teste, verificări, modificari, masuratori, întreţinere etc.
    În cazul unor investitii mai simple, se pot organiza licitatii la care proiectul tehnic se întocmeşte de către contractanti (ofertanti), pe baza unui caiet de sarcini elaborat de persoana juridica achizitoare (investitor) şi pus la dispoziţia contractantilor (ofertanţilor) o dată cu celelalte documente ale licitaţiei.
    În acest caz, durata de elaborare a ofertei poate fi mai mare. Valoarea proiectului elaborat de contractant (ofertant), în cazul în care se precizeaza prin documentele licitaţiei, va fi inclusa în valoarea ofertei.

    6. Proiectul tehnic
    Este documentaţia scrisa şi desenata care se elaboreaza la solicitarea persoanei juridice achizitoare (investitorului), pe bază de contract, de către regii autonome, societăţi comerciale de proiectare sau consultanţă, care fac parte din documentele licitaţiei şi pe baza cărora se elaboreaza ofertele.
    Se întocmeşte, de regula, pe baza studiului de fezabilitate şi/sau a studiului tehnico-economic aprobat şi trebuie să conţină, în principal: planurile şi toate detaliile necesare stabilirii cantităţilor de lucrari, listele cu cantitati de lucrari, listele cu cantitati de utilaje şi echipamente, capacitati de productie, planuri de ansamblu şi de montaj, indicatori tehnico-economici, solutii constructive, studii de teren, autorizaţii, avize etc.
    Listele cu cantitati de lucrari şi listele cu cantitati de utilaje şi echipamente fac parte din proiect şi din documentele licitaţiei şi pe baza lor se intocmesc ofertele. Aceste liste trebuie să conţină: numărul curent, codul articolului de deviz, descrierea lucrărilor, unitatea de măsura, cantitatea.
    Formularele acestor liste conţin în ultimele coloane şi rubricile de pret unitar şi pret total, dar fără valori, acestea urmind a fi inscrise de către contractant (ofertant).
    Dacă din descrierea utilajelor şi echipamentelor nu rezultă clar datele necesare întocmirii ofertelor, la aceste liste se anexeaza fisele tehnice ale acestor utilaje şi echipamente.

    7. Adjudecarea ofertei realizării investitiilor
    Stabilirea, pe bază de licitaţie, a contractantului (ofertantului) caruia i se incredinteaza investitia publică pe care urmeaza sa o realizeze pe bază de contract incheiat cu persoana juridica achizitoare (investitorul).

    8. Contractul
    Este actul juridic incheiat prin acordul de voinţa între persoana juridica achizitoare (investitor) şi contractantul (ofertantul) în favoarea caruia s-a adjudecat investitia, în vederea realizării acesteia.
    Forma de contract este, de regula, cea din condiţiile generale de contractare, transmise contractantilor (ofertanţilor) de către persoana juridica achizitoare (investitor) prin documentele licitaţiei.
    În unele cazuri, până la incheierea contractului acesta poate trece prin urmatoarele faze: forma de contract propusa de persoana juridica achizitoare (investitor) şi care face parte din documentele licitaţiei; forma de contract acceptata de contractant (ofertant) şi care insoteste oferta; forma finala de contract definitivat şi semnat de părţi după adjudecare şi negociere.
    Contractul este compus din formularul de contract, din condiţii generale, suplimentare şi speciale de contractare şi celelalte documente precizate în formularul de contract în acceptiunea prezentului regulament. Contractele pot fi: "la cheie", globale, separate, subcontracte, precum şi contracte pentru servicii de consultanţă şi asistenţa tehnica.
    8.1. Contractul "la cheie"
    Este cel mai complex contract care se incheie între persoana juridica achizitoare (investitor) şi un contractant (antreprenor general), în scopul realizării complete a unei investitii, inclusiv punerea în functiune a acesteia.

    8.2. Contractul global
    Contractul global se incheie între persoana juridica achizitoare (investitor), pe de o parte, şi contractant (antreprenorul general) şi furnizorul general, pe de altă parte, acestia din urma asumindu-şi raspunderea realizării în ansamblu a investitiei, având dreptul sa incheie contracte de subantrepriza (subcontracte) cu contractanti (antreprenori) sau furnizori de specialitate.
    Acelasi contract global se poate incheia între persoana juridica achizitoare (investitor) atit cu contractantul (antreprenorul general), cit şi cu furnizorul general, în care caz între contractantul (antreprenorul general) şi furnizorul general intervine un contract de asociere, raspunderile fiind delimitate în acest contract.

    8.3. Contracte separate
    Contractele separate se incheie între persoana juridica achizitoare (investitor) şi mai mulţi contractanti (antreprenori) şi furnizori, cite un contract cu fiecare din acestia, în cazul în care persoana juridica achizitoare (investitorul) are capacitatea tehnica şi organizatorica de a îndeplini functiile de furnizor şi de contractant (antreprenor general).
    În acest caz raspunderea generală de realizare în totalitate a investitiei ramine în sarcina persoanei juridice achizitoare (investitorului), contractantii (antreprenorii) şi furnizorii raspunzind strict pentru lucrarile, livrarile şi serviciile contractate separat.

    8.4. Subcontractul
    Subcontractele se incheie între contractantii (antreprenorii generali) şi/sau furnizorii generali, pe de o parte, şi contractantii (antreprenorii) şi furnizorii de specialitate, pe de altă parte, pentru realizarea diverselor secţiuni (părţi) din investiţie, ce fac obiectul contractului global sau "la cheie".

    8.5. Contracte pentru servicii de consultanţă şi asistenţa tehnica
    Aceste contracte se incheie de către persoana juridica achizitoare (investitor) cu agenti economici de proiectare şi/sau consultanţă pentru intocmirea de: studii de fezabilitate, studii tehnico-economice, proiecte tehnice, liste cu cantitati de lucrari, liste cu cantitati de utilaje şi echipamente, caiete de sarcini (specificatii tehnice), condiţii speciale contractuale, documentaţii pentru licitatii, oferte s.a.
    De asemenea, se pot incheia contracte şi pentru: organizarea licitaţiilor, reprezentarea persoanei juridice achizitoare (investitorului) şi/sau furnizorului pe parcursul executiei în conducerea şi coordonarea lucrărilor, alte servicii de consultanţă şi asistenţa tehnica etc.

    8.6. Condiţii generale de contractare
    Documentul care pune la dispoziţia părţilor contractuale principiile generale aplicabile pentru contractarea lucrărilor de constructii. În toate cazurile, ele devin parte integrantă a unui contract de executare a lucrărilor de constructii.

    8.7. Condiţii suplimentare de contractare
    Documentul complementar la condiţiile generale de contractare, prin care se fixeaza clauze specifice contractelor incheiate de o anumita persoana juridica achizitoare (investitor).

    8.8. Condiţii speciale de contractare
    Documentul care completeaza sau, eventual, modifica condiţiile generale de contractare şi condiţiile suplimentare de contractare, aplicabile unui anumit contract.

    8.9. Graficul general de realizare a investitiei
    Documentul care indica datele de incepere şi terminare a investitiei, termene intermediare, precum şi interventiile diferitilor participanti.


    9. Graficul de execuţie
    Documentul detaliat care se inscrie în termenele intermediare ale graficului general de realizare a investitiei. El precizeaza termenele pentru diferitele faze ale realizării investitiei, participantii, categoriile de lucrari şi etapele interventiei participantilor.    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016