Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
REGULAMENT din 2 mai 2011 privind forma si modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum si modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 2 mai 2011  privind forma si modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum si modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori    Twitter Facebook
Cautare document

REGULAMENT din 2 mai 2011 privind forma si modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum si modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 18 mai 2011

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Dispozitivele speciale de marcat sunt instrumente cu regim special, care se folosesc de personalul silvic împuternicit potrivit prezentului regulament sau de personalul care emite documente de însoţire a materialelor lemnoase, în baza delegaţiei de marcat, pentru aplicarea semnului convenţional specific (marcarea) arborilor destinaţi recoltãrii, arborilor care delimiteazã parchetele de exploatare, cioatelor arborilor tãiaţi ilegal şi materialelor lemnoase care se transportã pe cãile rutiere, feroviare şi navale.
    ART. 2
    (1) Dispozitivele speciale de marcat au regimul mãrcilor şi sigiliilor, iar amprentele lor se înregistreazã şi se pãstreazã la birourile notarilor publici.
    (2) Operaţiunile de înregistrare şi pãstrare a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat sunt supuse taxei de timbru prevãzute de lege pentru primirea şi pãstrarea în depozit a înscrisurilor şi documentelor.
    ART. 3
    Forma, dimensiunile şi însemnele dispozitivelor speciale de marcat, confecţionarea, înregistrarea, evidenţa, pãstrarea şi folosirea acestora sunt şi se fac în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

    CAP. II
    Forma, dimensiunile şi însemnele dispozitivelor speciale de marcat
    ART. 4
    (1) Forma, dimensiunile şi însemnele dispozitivelor speciale de marcat sunt cele prevãzute în anexa nr. 1.
    (2) Însemnul fiecãrui dispozitiv special de marcat are caracter şi regim de unicat.
    (3) Dispozitivul special de marcat va fi cu douã capete, unul va purta însemnele dispozitivului, iar celãlalt va avea muchie tãietoare.
    (4) Dispozitivele speciale de marcat au urmãtoarele forme, dimensiuni şi însemne specifice:
    a) dispozitivul special de marcat cu amprentã circularã, cu diametrul exterior al cercului de 30 mm, care se foloseşte de ocoalele silvice autorizate. Indicativul înscris pe amprentã constã în indicativul judeţului în care ocolul silvic îşi are sediul social, urmat de codul ocolului, sub care se înscrie codul numeric atribuit de structura teritorialã a autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã;
    b) dispozitivul special de marcat cu amprenta pãtratã, a cãrui dimensiune corespunde pãtratului înscris într-un cerc cu diametrul de 40 mm, care se foloseşte de ocoalele silvice autorizate.
    Indicativul are acelaşi conţinut ca la dispozitivul special de marcat cu amprenta circularã;
    c) dispozitivul special de marcat cu amprenta pentagonalã, de forma şi dimensiunea unui pentagon echilateral înscris într-un cerc cu diametrul de 40 mm, care se foloseşte de ocoalele silvice autorizate. Indicativul are acelaşi conţinut ca şi dispozitivul special de marcat cu amprenta circularã;
    d) dispozitivul special de marcat cu amprentã triunghiularã, de forma şi dimensiunea unui triunghi echilateral înscris într-un cerc cu diametrul de 40 mm, care se foloseşte de autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã şi structura teritorialã de specialitate a acesteia. Indicativul înscris pe amprentã constã în indicativul judeţului, sub care se înscrie codul numeric atribuit de structura teritorialã de specialitate din cadrul autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã;
    e) dispozitivul special de marcat cu amprenta dreptunghiularã, de forma unui dreptunghi cu laturile de 42 mm şi 22 mm, care se foloseşte de emitenţii documentelor de însoţire a materialelor lemnoase. Indicativul înscris pe amprentã constã în indicativul judeţului în care utilizatorul îşi are sediul social, urmat de codul numeric atribuit de structura teritorialã a autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã.
    (5) În cazul dispozitivelor speciale de marcat prevãzute la alin. (4) lit. a)-c), dimensiunile însemnelor sunt de 10/8 mm pentru indicativul judeţului şi codul ocolului silvic şi, respectiv, de 10 mm pentru codul numeric al dispozitivului special de marcat.
    (6) În cazul dispozitivelor speciale de marcat prevãzute la alin. (4) lit. d) şi e), dimensiunile însemnelor sunt de 10/8 mm pentru indicativul judeţului şi, respectiv, de 10 mm pentru codul numeric al dispozitivului special de marcat.

    CAP. III
    Confecţionarea, înregistrarea, pãstrarea şi evidenţa dispozitivelor speciale de marcat
    ART. 5
    (1) Confecţionarea dispozitivelor speciale de marcat se realizeazã de unitãţi specializate, în baza autorizaţiei de confecţionare emise de cãtre inspectoratul teritorial de regim silvic şi vânãtoare competent teritorial.
    (2) Modelul autorizaţiei de confecţionare a dispozitivelor speciale de marcat este prevãzut în anexa nr. 2.
    (3) Confecţionarea dispozitivelor speciale de marcat în alte condiţii decât cele prevãzute în prezentul regulament este interzisã.
    ART. 6
    (1) În termen de 30 de zile de la data primirii, titularii autorizaţiilor de confecţionare a dispozitivelor speciale de marcat, denumiţi în continuare utilizatori, sunt obligaţi sã înregistreze la birourile notarilor publici amprentele acestora.
    (2) Un exemplar al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat, certificat de notarul public, se pãstreazã la dosarul dispozitivului respectiv, special constituit, al doilea exemplar se depune la utilizatori, iar o copie de pe al doilea exemplar se depune la emitentul autorizaţiei de confecţionare.
    (3) Dispozitivele speciale de marcat se înregistreazã în contabilitate ca bunuri de inventar, dupã ce amprentele lor au fost înregistrate la biroul notarului public.
    ART. 7
    Evidenţa şi gestionarea dispozitivelor de marcat prevãzute la art. 4 alin. (4) lit. a)-e) se fac de cãtre conducãtorii titularilor autorizaţiilor de confecţionare, care poartã întreaga rãspundere pentru pãstrarea lor în deplinã siguranţã, pânã la predarea/primirea între cei desemnaţi sã le deţinã şi sã le foloseascã.
    ART. 8
    Documentele care se întocmesc şi se pãstreazã la emitenţii autorizaţiilor de confecţionare şi la utilizatorii dispozitivelor speciale de marcat sunt urmãtoarele:
    A. La inspectoratele teritoriale de regim silvic şi vânãtoare:
    1. autorizaţia de confecţionare a dispozitivelor speciale de marcat;
    2. actele de înregistrare la birourile notarilor publici a dispozitivelor speciale de marcat prevãzute la art. 4 alin. (4) lit. a)-e), în copie;
    3. actele de casare, scoatere din inventar a dispozitivelor speciale de marcat şi de distrugere a amprentelor pentru dispozitivele uzate sau deteriorate, în copie;
    B. La utilizatori:
    1. evidenţa contabilã a bunurilor de inventar cu dispozitivele speciale de marcat;
    2. un exemplar cu amprenta dispozitivelor speciale de marcat şi confirmarea biroului notarului public de înregistrare a amprentei dispozitivelor speciale de marcat prevãzute la art. 4 alin. (4) lit. a)-e);
    3. rapoartele înaintate organelor competente, referitoare la dispozitivele speciale de marcat, în copie;
    4. actele de casare a dispozitivelor speciale de marcat uzate sau deteriorate şi aprobarea de casare şi scoatere din inventar;
    5. câte un dosar pentru fiecare dispozitiv special de marcat, care conţine amprenta mãrcii înregistrate la biroul notarului public şi delegaţiile de folosire cu rapoartele prevãzute la art. 18;
    6. actele referitoare la pierderea, dezmembrarea şi/sau distrugerea dispozitivelor speciale de marcat.
    ART. 9
    (1) Registrul de evidenţã a dispozitivelor speciale de marcat se completeazã şi se ţine de conducãtorul utilizatorului şi cuprinde:
    a) inventarul tuturor dispozitivelor speciale de marcat, cu menţionarea formei amprentei mãrcii, a indicativului şi a observaţiilor. La observaţii se înregistreazã data şi numãrul dispoziţiei de repartizare pentru dispozitivele noi, numãrul actului de aprobare a casãrii pentru dispozitivele distruse, numele personalului desemnat sã îl foloseascã, semnãturile de primirerestituire;
    b) pentru fiecare dispozitiv special de marcat se rezervã în registru 1-3 pagini de evidenţã a folosirii, care vor cuprinde urmãtoarele coloane: numãrul curent; numele, prenumele şi funcţia salariatului cãruia i s-a încredinţat dispozitivul; numãrul şi data delegaţiei; perioada de folosire; scopul folosirii; locul folosirii - unitate de producţie/bazã, canton silvic, unitãţi amenajistice. Înregistrarea se face în ordinea emiterii delegaţiilor de folosire a dispozitivelor.
    (2) Modelul Registrului de evidenţã a dispozitivelor speciale de marcat este prevãzut în anexa nr. 3.
    CAP. IV
    Folosirea şi destinaţia dispozitivelor speciale de marcat
    ART. 10
    (1) Dispozitivele speciale de marcat se folosesc în fondul forestier naţional sau în vegetaţia forestierã de pe terenurile din afara acestuia, precum şi pentru marcarea materialelor lemnoase care se transportã pe cãile rutiere, feroviare şi navale de cãtre personalul împuternicit, conform delegaţiei de marcare emise de conducãtorul utilizatorului.
    (2) Este interzisã emiterea de delegaţii de marcare în afara razei administrative legale a utilizatorului, cu excepţia cazurilor în care dispozitivele speciale de marcat se folosesc la punerea în valoare a arborilor şi arboretelor afectate de doborâturi şi rupturi de vânt şi zãpadã, de fenomene de uscare anormalã, precum şi pentru controale de fond sau parţiale.
    (3) Modelul Registrului de evidenţã a folosirii dispozitivelor speciale de marcat este prevãzut în anexa nr. 4.
    ART. 11
    (1) Conducãtorul utilizatorului este obligat sã împuterniceascã o singurã persoanã pentru folosirea unui dispozitiv special de marcat cu acelaşi indicativ al amprentei, pe toatã perioada cât aceasta este încadratã la utilizatorul respectiv, în baza unui proces-verbal de predare-primire, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
    (2) În cazul în care din diferite motive persoanei împuternicite potrivit alin. (1) îi înceteazã raporturile de muncã cu utilizatorul respectiv, dispozitivul de marcat se retrage de cãtre conducãtorul acestuia, urmând a fi atribuit spre folosire altei persoane, dupã o perioadã de 2 ani calendaristici.
    ART. 12
    (1) Dispozitivele speciale de marcat cu amprentã circularã se folosesc pentru marcarea arborilor destinaţi recoltãrii din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestierã de pe terenurile situate în afara acestuia. Amprenta dispozitivului special de marcat se aplicã pe cioplaje, la baza trunchiului, cât mai aproape de nivelul solului, sau pe o rãdãcinã evidentã, pe terenurile în pantã în partea din aval. Imprimarea mãrcii se face folosind vopsea.
    (2) Are dreptul sã foloseascã dispozitivele speciale de marcat prevãzute la alin. (1) numai personalul silvic împuternicit de cãtre conducãtorul ocolului silvic autorizat, care îndeplineşte funcţia de şef de district/brigadier silvic, tehnician silvic, subinginer şi inginer silvic, în condiţiile prevãzute de normele tehnice privind evaluarea masei lemnoase.
    (3) Amprenta dispozitivului şi culoarea vopselei folosite la marcarea şi inventarierea arborilor se consemneazã în procesulverbal de marcare şi se imprimã pe acesta.
    ART. 13
    (1) Dispozitivele speciale de marcat cu amprentã pãtratã se folosesc pentru delimitarea suprafeţei parchetelor destinate exploatãrii, în condiţiile prevãzute de normele tehnice privind evaluarea masei lemnoase. Dispozitivul special de marcat se aplicã pe arborii de limitã care nu se recolteazã, pe un cioplaj fãcut pe trunchi la înãlţimea de 1,30 m de la sol, orientat spre suprafaţa parchetului.
    (2) Are dreptul sã foloseascã dispozitivele speciale de marcat prevãzute la alin. (1) numai personalul silvic împuternicit de cãtre conducãtorul ocolului silvic autorizat, care îndeplineşte funcţia de şef de district/brigadier silvic, tehnician silvic, subinginer şi inginer silvic, în condiţiile prevãzute de normele tehnice privind evaluarea masei lemnoase.
    ART. 14
    (1) Dispozitivele speciale de marcat cu amprentã pentagonalã se folosesc pentru marcarea cioatelor arborilor tãiaţi ilegal sau a arborilor prejudiciaţi în procesul de exploatare a masei lemnoase. Dispozitivul special de marcat se aplicã pe un cioplaj fãcut la baza cioatei, de regulã în partea din aval.
    (2) În cazul în care nu existã posibilitatea de aplicare a dispozitivului special de marcat pe cioatã, acesta va fi aplicat pe cel mai apropiat arbore, la înãlţimea de 1,30 m de la sol, cu orientarea spre locul unde se gãseşte arborele tãiat ilegal.
    (3) În situaţii speciale, precum tãieri de pãrţi din arbori sau cioate tãiate din rasul solului, dispozitivul special de marcat se aplicã la nivelul tãieturii sau pe secţiunea acesteia, dupã caz.
    (4) Are dreptul sã foloseascã dispozitivele speciale de marcat prevãzute la alin. (1) numai personalul silvic împuternicit de cãtre conducãtorul ocolului silvic autorizat, care îndeplineşte funcţia de şef de district/brigadier silvic, tehnician silvic, subinginer sau inginer silvic, în condiţiile prevãzute de reglementãrile privind paza pãdurilor.
    ART. 15
    (1) Dispozitivele speciale de marcat cu amprentã triunghiularã se folosesc pentru marcarea cioatelor arborilor tãiaţi ilegal sau a arborilor prejudiciaţi în procesul de exploatare a masei lemnoase. Dispozitivul special de marcat se aplicã pe un cioplaj fãcut la baza cioatei, de regulã în partea din aval.
    (2) În cazul în care nu existã posibilitatea de aplicare a dispozitivului special de marcat pe cioatã, acesta va fi aplicat pe cel mai apropiat arbore, la înãlţimea de 1,30 m de la sol, cu orientarea spre locul unde se gãseşte arborele tãiat ilegal.
    (3) În cazuri speciale - tãieri de pãrţi din arbori, cioate tãiate din rasul solului - dispozitivul special de marcat se aplicã la nivelul tãieturii sau pe secţiunea acesteia, dupã caz.
    (4) Are dreptul sã foloseascã dispozitivele speciale de marcat prevãzute la alin. (1) numai personalul silvic împuternicit din cadrul autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã şi din cadrul structurilor de specialitate ale acestora, în condiţiile prevãzute de reglementãrile privind paza pãdurilor.
    ART. 16
    (1) Dispozitivele speciale de marcat cu amprenta dreptunghiularã se folosesc pentru marcarea materialului lemnos fasonat cu diametrul la capãtul subţire mai mare de 20 cm a lemnului cioplit şi/sau ecarisat care se transportã pe cãi rutiere, feroviare ori navale.
    (2) Au dreptul sã foloseascã dispozitivele speciale de marcat prevãzute la alin. (1) numai persoanele împuternicite care au calitatea de emitenţi ai documentelor de însoţire a materialelor lemnoase, potrivit legislaţiei privind circulaţia materialelor lemnoase.
    ART. 17
    (1) Delegaţia de marcare se întocmeşte într-un exemplar de cãtre şeful utilizatorului şi se înscrie în registrul de evidenţã a folosirii dispozitivelor speciale de marcat.
    (2) Modelul delegaţiei de marcare este prevãzut în anexa nr. 5.
    ART. 18
    (1) Delegaţia de marcare se restituie cel mai târziu în ultima zi de valabilitate, împreunã cu carnetul de inventariere.
    (2) La delegaţia de marcare se anexeazã raportul de activitate privind folosirea dispozitivului de marcat.
    (3) Modelul raportului de activitate privind folosirea dispozitivului special de marcat cu amprentã rotundã, pãtratã, pentagonalã sau triunghiularã este prevãzut în anexa nr. 6.
    (4) Modelul raportului de activitate privind folosirea dispozitivului special de marcat cu amprentã dreptunghiularã este prevãzut în anexa nr. 7.
    (5) La restituire, delegaţia de marcare se înregistreazã în registrul de corespondenţã al utilizatorului.
    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 19
    Se interzice cu desãvârşire:
    a) confecţionarea, în alte condiţii decât conform prevederilor prezentului regulament, a dispozitivelor speciale de marcat, falsificarea sau folosirea de dispozitive false ori a altor instrumente pentru marcarea arborilor destinaţi tãierii, a cioatelor arborilor tãiaţi ilegal sau a materialului lemnos care se transportã pe cãile rutiere, feroviare şi navale;
    b) încredinţarea dispozitivelor speciale de marcat altor persoane şi folosirea în alte scopuri decât cele prevãzute la art. 10-16;
    c) folosirea dispozitivelor speciale de marcat în alte locuri şi în alte scopuri decât cele înscrise în delegaţia emisã sau dupã expirarea termenului înscris în delegaţie;
    d) folosirea dispozitivului special de marcat fãrã drept sau contrar dispoziţiilor legale specifice.
    ART. 20
    Sãvârşirea uneia dintre faptele prevãzute la art. 19 atrage rãspunderea contravenţionalã sau, dupã caz, penalã a persoanei vinovate, în conformitate cu prevederile legale.
    ART. 21
    (1) Pierderea sau furtul dispozitivului special de marcat se anunţã în scris conducãtorului utilizatorului, în cel mult 12 ore de la constatare. Conducãtorul utilizatorului comunicã pierderea sau furtul organului de poliţie şi inspectoratului teritorial de regim silvic şi vânãtoare în raza cãruia s-a produs evenimentul, în cel mult 24 de ore de la data înştiinţãrii.
    (2) În cazul în care dispozitivul special de marcat nu este gãsit în termen de 15 zile, utilizatorul face cunoscutã pierderea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precizând cã folosirea dispozitivului special de marcat respectiv constituie infracţiune potrivit Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
    (3) La expirarea termenului prevãzut la alin. (2), la solicitarea utilizatorului, emitentul autorizaţiei de confecţionare va lua hotãrârea de anulare a dispozitivului special de marcat. Aceastã hotãrâre, împreunã cu documentul doveditor privind publicarea pierderii în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, se comunicã de cãtre utilizator biroului notarului public unde a fost înregistrat dispozitivul respectiv.
    (4) Dupã anulare, dispozitivul special de marcat se scoate din inventarul unitãţii, valoarea acestuia se recupereazã de la salariatul vinovat şi, dupã caz, se aplicã sancţiunea legalã sau disciplinarã.
    ART. 22
    (1) Utilizatorul, prin reprezentantul sãu legal, este obligat sã predea în custodie structurii teritoriale de specialitate a autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã, competentã teritorial, dispozitivele speciale de marcat, pe bazã de proces-verbal, dacã se gãseşte în una dintre urmãtoarele situaţii:
    a) nu mai desfãşoarã activitatea pentru care a fost autorizat sã deţinã şi sã foloseascã dispozitivele speciale de marcat;
    b) îşi înceteazã activitatea;
    c) se suspendã dreptul de folosire a dispozitivelor speciale de marcat.
    (2) Dupã expirarea perioadei de suspendare, dispozitivele speciale de marcat se restituie utilizatorului pe bazã de procesverbal.
    ART. 23
    (1) Anual, conducãtorul utilizatorului dispune verificarea stãrii tehnice şi modul de folosire a dispozitivelor speciale de marcat.
    (2) În situaţiile prevãzute la art. 22 alin. (1) lit. a) şi b) sau dacã se constatã cã amprenta dispozitivului de marcat este deterioratã ori uzatã se propune casarea acestuia.
    (3) Casarea dispozitivelor speciale de marcat se face prin distrugerea amprentei în prezenţa unei comisii constituite prin decizie a conducãtorului structurii teritoriale de specialitate a autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã care a emis autorizaţia de confecţionare a dispozitivelor respective.
    ART. 24
    Prevederile prezentului regulament se completeazã cu dispoziţiile legale specifice din actele normative în vigoare.
    ART. 25
    Anexele nr. 1-7 fac parte integrantã din prezentul regulament.


    ANEXA 1
    la regulament

                                     FORMA
          dimensiunile şi însemnele dispozitivelor speciale de marcat
-----
    NOTĂ(CTCE)
    Imaginea reprezentând forma dimensiunile şi însemnele dispozitivelor speciale de marcat, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 18 mai 2011, la pagina 11 (a se vedea imaginea asociatã).

    ANEXA 2
    la regulament

    MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
    Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânãtoare ...........................

                                  AUTORIZAŢIE
              de confecţionare a dispozitivelor speciale de marcat
                          nr. ....... din.............

    În baza cererii şi a documentaţiei depuse se autorizeazã ......./(denumirea utilizatorului)........... din localitatea .../(comuna, oraşul, municipiul, strada, numãrul)............, judeţul ............, sã solicite confecţionarea şi sã foloseascã urmãtoarele dispozitive speciale de marcat:
    SECŢIUNEA A:
    Dispozitive speciale de marcat cu marcã circularã, cu urmãtoarele indicative specifice:
    1. - *1); *2)
    2. ...........................................................................................
    SECŢIUNEA B:
    Dispozitive speciale de marcat cu marcã pãtratã, cu urmãtoarele indicative specifice:
    1. - *1); *2)
    2. ...........................................................................................
    SECŢIUNEA C:
    Dispozitive speciale de marcat cu marcã pentagonalã, cu urmãtoarele indicative specifice:
    1. - *1); *2)
    2. ...........................................................................................
    SECŢIUNEA D:
    Dispozitive speciale de marcat cu marcã triunghiularã, cu urmãtoarele indicative specifice:
    1. - *1); *2)
    2. ...........................................................................................
    SECŢIUNEA E:
    Dispozitive speciale de marcat cu marcã dreptunghiularã, cu urmãtoarele indicative specifice:
    1. - *1); *2)
    2. ...........................................................................................

    Conducãtorul utilizatorului, precum şi personalul împuternicit sã pãstreze şi sã foloseascã dispozitivele speciale de marcat prevãzute în aceastã autorizaţie sunt obligaţi sã respecte prevederile Regulamentului privind forma, evidenţa, pãstrarea şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, aprobat prin Ordinului ministrului mediului şi pãdurilor nr. 1.346/2011, încãlcarea acestora sancţionându-se potrivit legii.


     Conducãtorul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi Vânãtoare,
-----
    *1) Simbolul judeţului în care îşi are sediul social ocolul silvic şi codul ocolului silvic.
    *2) Codul numeric al dispozitivului de marcat.


    ANEXA 3
    la regulament

                                   REGISTRUL
                de evidenţã a dispozitivelor speciale de marcat

    Denumirea utilizatorului .........................................
    Inventarul dispozitivelor speciale de marcat


 ┌─────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐
 │Nr. │ Indicativul │ Forma amprentei │ Observaţii │
 │crt. │ │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │ │ │ │ │
 └─────────┴─────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘
    ANEXA 4
    la regulament
                                   REGISTRUL
                            de evidenţã a folosirii
                       dispozitivelor speciale de marcat


 ┌───┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────┬─────┬──────────┬──────────┬──────┐
 │Nr.│Indi-│Forma│Numele│Numã-│U.P.│u.a.│Felul│ Ridicare │ Depunere │Obser-│
 │crt│cati-│am- │şi │rul │*1) │*2) │tãie-├────┬─────┼─────┬────┤vaţii │
 │ │vul │pren-│prenu-│dele-│ │ │rii/ │Data│Sem- │Data/│Sem-│ │
 │ │ │tei │mele │gaţi-│ │ │natu-│ │nãtu-│nr. │nã- │ │
 │ │ │ │titu- │ei │ │ │ra │ │ra │de │tura│ │
 │ │ │ │laru- │ │ │ │pro- │ │ │înre-│ │ │
 │ │ │ │lui │ │ │ │dusu-│ │ │gis- │ │ │
 │ │ │ │dele- │ │ │ │lui │ │ │trare│ │ │
 │ │ │ │gat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼──────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
 ├───┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼──────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼──────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼──────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └───┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴──────┘


-----
    *1) Unitatea de producţie.
    *2) Unitatea amenajisticã.

    ANEXA 5
    la regulament

    Utilizatorul ...................................

                              DELEGAŢIE DE MARCARE
                    nr.*1).............. din*2).............

    Domnul ........................, având funcţia de ......................................., este delegat sã foloseascã în perioada ...................................... dispozitivul special de marcat cu amprenta*3) ....................., având indicativul ................................, pentru*4)....................................................................................... în*5) ......................................................................................................................................................
    Lucrarea se efectueazã în intervalul de timp de la ........................ pânã la ...................., interval în care se vor depune la ................./(utilizator).............................................. dispozitivul special de marcat, raportul de marcare şi documentele rezultate în urma executãrii lucrãrii.
    Pentru aplicarea mãrcii se va folosi vopsea de culoare .........................................................


                          Conducãtorul utilizatorului,
                          ...........................
-----
    *1) Numãrul curent din registrul de evidenţã.
    *2) Data ridicãrii dispozitivului special de marcat, care este aceeaşi cu data emiterii delegaţiei de folosire.
    *3) Circularã, pãtratã, pentagonalã, triunghiularã sau dreptunghiularã.
    *4) Felul tãierii şi natura produsului, respectiv felul controlului sau materialele lemnoase care se marcheazã.
    *5) Localizarea amenajisticã - unitatea de producţie, parcelã, subparcelã, numele proprietarului, denumirea cantonului silvic, respectiv locaţia în care se marcheazã materialele lemnoase ce se transportã.


    ANEXA 6
    la regulament

    Nr. ..... din ..................
    Dispozitivul special de marcat a fost depus astãzi, ................
    Conducãtorul utilizatorului ........................

                              RAPORT DE ACTIVITATE
             privind folosirea dispozitivului special de marcat cu
        amprenta*1) ........... primit în baza Delegaţiei nr. ..........
                            din ...................


 ┌───────────────┬──────────┬──────────────┬─────────┬───────────┬────────────┐
 │Locul marcãrii │ Felul │ Numerotarea │ Numãrul │Intervalul │ Numãrul şi │
 │ *2) │ tãierii/ │ arborilor/ │total de │ în care │ data │
 │ │ Natura │ cioatelor │ arbori │ s-a fãcut │ depunerii │
 ├───────┬───────┤produsului├──────┬───────┤ sau de │ marcarea │documentelor│
 │U.P.*4)│u.a.*5)│ │Primul│Ultimul│ cioate │ │de marcare │
 │ │ │ │numãr │ numãr │ │ │ *3) │
 ├───────┼───────┼──────────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┼────────────┤
 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
 ├───────┼───────┼──────────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────┼───────┼──────────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┼────────────┤
 │ ... │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────┴───────┴──────────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┼────────────┤
 │ TOTAL: │ - │ - │ │ - │ │
 └──────────────────────────┴──────┴───────┴─────────┴───────────┴────────────┘

  Numele şi prenumele persoanelor care au fãcut parte din echipa de marcare
  .............................................................................
  Numele şi prenumele persoanelor care au asistat la efectuarea inspecţiei de
  fond sau parţiale ...........................................................
  Culoarea vopselei folosite la marcare .......................................
  Declar pe propria rãspundere cã nu am încredinţat dispozitivul special de
  marcat altor persoane, cã nu l-am folosit în afara prevederilor delegaţiei de
  folosire primite şi cã nu am aplicat marca pe arbori sau cioate care nu sunt
  menţionate în prezentul raport.

  Data ..............
                                                      .......................
                                                        (numele şi prenumele)

                                                                    Semnãtura
                                                      .......................


___________
    *1) Forma amprentei - rotundã, pãtratã, pentagonalã sau triunghiularã - şi indicativul.
    *2) În cazul folosirii dispozitivului special de marcat în pãduri pentru care identificarea locului nu este suficientã sau nu este posibilã prin cadastrul forestier, se vor trece toate elementele necesare - denumirea punctului, numele proprietarului sau deţinãtorului, elemente de cadastru general.
    *3) Carnete de inventar, procese-verbale, fişe.
    *4) Unitatea de producţie.
    *5) Unitatea amenajisticã.


    ANEXA 7
    la regulament

    Nr. ....... din ...................
    Raportul folosirii dispozitivului special de marcat a fost depus astãzi, ...............
    Conducãtorul utilizatorului .................

                              RAPORT DE ACTIVITATE
             privind folosirea dispozitivului special de marcat cu
        amprenta dreptunghiularã primit în baza Delegaţiei nr. .........
                             din .................


 ┌────┬───────────────┬─────────────────┬────────────────────────┬────────────┐
 │Nr. │ Indicativul │ Felul │ Numãrul şi data │ Observaţii │
 │crt.│dispozitivului │ documentului de │ documentului │ │
 │ │ special │însoţire a mãrfii│ de însoţire a mãrfii │ │
 │ │ de marcat │ │ │ │
 ├────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 └────┴───────────────┴─────────────────┴────────────────────────┴────────────┘

  Numele şi prenumele persoanelor care au fãcut parte din echipa de marcare
  ............................................................................
  Declar pe propria rãspundere cã nu am încredinţat dispozitivul special de
  marcat altor persoane, cã nu l-am folosit în afara prevederilor delegaţiei de
  folosire primite.

  Data ..............
                                                      .......................
                                                        (numele şi prenumele)

                                                                    Semnãtura
                                                      .......................                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016