Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 18 ianuarie 2023  de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 18 ianuarie 2023 de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate

EMITENT: Agenţia Naţională de Integritate
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 95 din 3 februarie 2023
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 1.822 din 18 ianuarie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 3 februarie 2023.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentul regulament de organizare şi funcţionare este întocmit în temeiul art. 16 alin. (4) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    (1) Dispoziţiile prezentului regulament de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, denumit în continuare regulament, se aplică personalului Agenţiei Naţionale de Integritate, denumită în continuare Agenţie.
    (2) Prezentul regulament poate fi completat prin ordin al preşedintelui Agenţiei cu norme interne, precum şi cu norme specifice, principii şi norme de conduită ale funcţionarilor publici şi personalului angajat cu contract individual de muncă din cadrul Agenţiei.

    CAP. II
    Scopul şi obiectivele Agenţiei
    ART. 3
    Agenţia este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi ale Legii nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public.

    ART. 4
    Agenţia este autoritate administrativ autonomă, cu personalitate juridică, ce funcţionează la nivel naţional, ca structură unică, cu sediul în municipiul Bucureşti.

    ART. 5
    (1) Scopul Agenţiei este asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale, prin exercitarea de responsabilităţi în evaluarea declaraţiilor de avere, a datelor şi informaţiilor privind averea, precum şi a modificărilor patrimoniale intervenite, a incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese potenţiale în care se pot afla persoanele prevăzute la art. 1 din Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada îndeplinirii funcţiilor şi demnităţilor publice, precum şi asigurarea protecţiei persoanelor care raportează încălcări ale legii care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul autorităţilor, instituţiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum şi în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022.
    (2) În îndeplinirea acestui scop, Agenţia poate dezvolta relaţii de colaborare prin încheierea de protocoale cu entităţi din ţară sau din străinătate.
    (3) Activitatea de evaluare efectuată de către inspectorii de integritate se desfăşoară cu privire la situaţia averii existente pe durata exercitării demnităţilor şi funcţiilor publice, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor persoanelor care fac obiectul Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor acesteia, care se completează cu dispoziţiile actelor normative în vigoare.
    (4) Mecanismul de verificare ex ante se exercită de către inspectorii de integritate din cadrul Serviciului analiză şi prevenţie, în scopul prevenirii conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică iniţiate prin sistemul electronic de achiziţii publice.
    (5) Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 361/2022 se realizează de către inspectorii de integritate din cadrul Direcţiei avertizori în interes public.
    (6) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Agenţia emite, gestionează sau intră în posesia unor informaţii clasificate secrete de stat şi/sau secrete de serviciu.

    ART. 6
    Orientările strategice în activitatea Agenţiei sunt următoarele:
    a) consolidarea capacităţii de evaluare a declaraţiilor de avere, a datelor şi informaţiilor privind averea, precum şi a modificărilor patrimoniale intervenite, a incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese potenţiale în care se pot afla persoanele prevăzute de lege pe perioada îndeplinirii funcţiilor şi demnităţilor publice;
    b) consolidarea capacităţii administrative;
    c) prevenirea conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
    d) protecţia persoanelor care raportează încălcări ale legii care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul autorităţilor, instituţiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum şi în cadrul persoanelor juridice de drept privat;
    e) implementarea şi consolidarea sistemelor informatice necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, precum şi a celor decizionale;
    f) consolidarea componentelor de prevenţie şi de conştientizare în activitatea de combatere a corupţiei prin mijloace administrative, prin crearea mecanismelor de acţiune proactive adecvate;
    g) revizuirea permanentă a cadrului legal, formularea de puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative care reglementează activitatea Agenţiei, crearea şi implementarea mecanismelor de aplicare efectivă a legii;
    h) monitorizarea permanentă a soluţiilor date de către entităţile jurisdicţionale, judiciare şi disciplinare relevante în privinţa cauzelor înaintate de Agenţie;
    i) pregătirea profesională continuă a inspectorilor de integritate şi a personalului din cadrul departamentelor administrative;
    j) dezvoltarea relaţiilor de colaborare prin încheierea de protocoale cu entităţi din ţară sau din străinătate;
    k) îndeplinirea obiectivelor care vizează activitatea Agenţiei, prevăzute prin angajamentele asumate de România la nivel european prin acte normative şi alte documente programatice;
    l) elaborarea, monitorizarea şi îndeplinirea documentelor programatice - strategii generale şi sectoriale.


    ART. 7
    În realizarea scopului pentru care a fost înfiinţată, Agenţia organizează în mod unitar şi instituţionalizat activitatea de evaluare a situaţiei averii existente pe durata exercitării demnităţilor şi funcţiilor publice, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor persoanelor care fac obiectul Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor acesteia, exercită printr-un mecanism de verificare ex ante prevenirea conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică iniţiate prin sistemul electronic de achiziţii publice, prin raportare exclusivă la persoanele prevăzute la art. 1 din Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi reprezintă canal extern de raportare, cu atribuţiile de gestionare a raportărilor referitoare la încălcări ale legii, prevăzute de Legea nr. 361/2022.

    ART. 8
    Activitatea de evaluare a situaţiei averii existente pe durata exercitării funcţiilor ori demnităţilor publice, după caz, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor, care se efectuează de către Agenţie, este supusă controlului judecătoresc.

    ART. 9
    Principiile după care se desfăşoară activitatea de evaluare sunt legalitatea, confidenţialitatea, imparţialitatea, independenţa operaţională, celeritatea, buna administrare, dreptul la apărare, precum şi prezumţia dobândirii licite a averii.

    ART. 10
    Principiile după care se desfăşoară activitatea de primire, examinare şi soluţionare a raportărilor referitoare la încălcări ale legii sunt legalitatea, confidenţialitatea, imparţialitatea, responsabilitatea, independenţa operaţională, buna administrare, echilibrul, dreptul la apărare, buna-credinţă.

    ART. 11
    Potrivit principiului independenţei operaţionale, preşedintele, vicepreşedintele, secretarul general şi inspectorii de integritate nu vor solicita şi nu vor primi dispoziţii referitoare la evaluările privind averea persoanelor, conflictele de interese şi incompatibilităţile, precum şi în primirea, examinarea şi soluţionarea raportărilor referitoare la încălcări ale legii, de la nicio autoritate publică, instituţie sau persoană.

    ART. 12
    (1) Agenţia îndeplineşte activitatea de evaluare a declaraţiilor de avere, a datelor şi informaţiilor privind averea, precum şi a modificărilor patrimoniale intervenite, a incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese potenţiale în care se pot afla persoanele prevăzute de lege pe perioada îndeplinirii funcţiilor şi demnităţilor publice, din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice ori juridice, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare.
    (2) Agenţia asigură afişarea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese pe pagina de internet a Agenţiei, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia localităţii unde sunt situate, a adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum şi a semnăturii. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se menţin pe pagina de internet a Agenţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani după încetarea acestuia şi se arhivează potrivit legii.
    (3) Agenţia reprezintă canal extern de raportare, cu atribuţii de gestionare a raportărilor referitoare la încălcări ale legii care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul autorităţilor, instituţiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum şi în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022.

    CAP. III
    Organizarea şi structura Agenţiei
    ART. 13
    Personalul Agenţiei este format din preşedintele Agenţiei, vicepreşedintele Agenţiei, inspectori de integritate, funcţionari publici şi personal contractual. Preşedintele Agenţiei este demnitar cu rang de secretar de stat, vicepreşedintele Agenţiei este demnitar cu rang de subsecretar de stat, iar funcţia de inspector de integritate este funcţie publică cu statut special.

    ART. 14
    Agenţia este condusă de un preşedinte şi de un vicepreşedinte, numiţi de către Senat, pe bază de concurs organizat de Consiliul Naţional de Integritate.

    ART. 15
    Agenţia are un secretar general care face parte din categoria înalţilor funcţionari publici şi este numit în condiţiile legii.

    ART. 16
    În cadrul Agenţiei sunt organizate şi funcţionează următoarele structuri, la nivel de direcţii generale, direcţii, servicii, birouri şi compartimente, astfel:
    1. direcţii generale:
    a) Direcţia generală de tehnologia informaţiei, achiziţii, investiţii şi logistică, cu următoarele structuri funcţionale:
    - Serviciul de tehnologia informaţiei;
    – Compartimentul registratură generală şi arhivă;
    – Serviciul achiziţii, investiţii şi administrativ;
    – Biroul achiziţii, investiţii şi logistică;
    – Compartimentul administrativ;

    b) Direcţia generală Inspecţia de integritate, cu următoarele structuri funcţionale:
    - Direcţia Inspecţia de integritate;
    – Serviciul I - Inspecţia de Integritate;
    – Serviciul II - Inspecţia de Integritate;
    – Serviciul III - Inspecţia de Integritate;
    – Serviciul IV - Inspecţia de Integritate;
    – Serviciul analiză şi prevenţie;
    – Compartimentul registratură inspecţie;

    c) Direcţia generală juridică, relaţii publice şi comunicare, cu următoarele structuri funcţionale:
    - Serviciul avizare şi legislaţie;
    – Serviciul contencios;
    – Direcţia comunicare, relaţii publice şi strategie;
    – Serviciul comunicare şi relaţii publice;
    – Biroul comunicare;
    – Compartimentul relaţii publice;
    – Serviciul implementare fonduri structurale, studii şi strategii;


    2. direcţii:
    a) Direcţia avertizori în interes public:
    - Serviciul avertizori în interes public;


    3. servicii:
    a) Serviciul economic, cu următoarele structuri funcţionale:
    - Biroul financiar;
    – Compartimentul contabilitate;

    b) Serviciul resurse umane, cu următoarele structuri funcţionale:
    - Biroul resurse umane;
    – Compartimentul protecţia muncii;


    4. compartimente:
    a) Compartimentul audit public intern;
    b) Compartimentul informaţii clasificate.    ART. 17
    În cadrul numărului maxim de posturi aprobat, în structura Agenţiei se organizează şi funcţionează cabinetul preşedintelui şi cabinetul vicepreşedintelui, cu statut de compartimente distincte, cu activitate permanentă.

    ART. 18
    Structura organizatorică a Agenţiei este prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.

    CAP. IV
    Conducerea Agenţiei
    SECŢIUNEA 1
    Preşedintele
    ART. 19
    Preşedintele Agenţiei este demnitar cu rang de secretar de stat, numit în funcţie de către Senat, pe bază de concurs organizat de Consiliul Naţional de Integritate, denumit în continuare Consiliul.

    ART. 20
    Funcţia de preşedinte al Agenţiei este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor ori activităţilor exclusiv didactice din învăţământul superior.

    ART. 21
    Preşedintele Agenţiei nu îndeplineşte atribuţii operative referitoare la evaluările privind averea persoanelor, conflictele de interese şi incompatibilităţile, respectiv atribuţii operative privind raportările referitoare la încălcări ale legii.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Vicepreşedintele
    ART. 22
    Vicepreşedintele Agenţiei este demnitar cu rang de subsecretar de stat, numit în funcţie de către Senat, pe bază de concurs organizat de Consiliu.

    ART. 23
    Funcţia de vicepreşedinte al Agenţiei este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor ori activităţilor exclusiv didactice din învăţământul superior.

    ART. 24
    Vicepreşedintele Agenţiei nu îndeplineşte atribuţii operative referitoare la evaluările privind averea persoanelor, conflictele de interese şi incompatibilităţile, respectiv atribuţii operative privind raportările referitoare la încălcări ale legii.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Secretarul general
    ART. 25
    Secretarul general al Agenţiei este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. Acesta asigură realizarea legăturilor funcţionale între structurile Agenţiei.

    ART. 26
    Secretarul general este subordonat preşedintelui şi vicepreşedintelui Agenţiei, coordonează activităţile stabilite potrivit structurii organizatorice a Agenţiei, îndeplinind şi alte atribuţii care îi sunt delegate de preşedintele Agenţiei, acţionând pentru ducerea la îndeplinire a ordinelor şi măsurilor stabilite de acesta.

    ART. 27
    Secretarul general nu îndeplineşte atribuţii operative referitoare la evaluările privind averea persoanelor, conflictele de interese şi incompatibilităţile, respectiv atribuţii operative privind raportările referitoare la încălcări ale legii.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Atribuţiile conducerii Agenţiei pe niveluri ierarhice
    1. Atribuţiile preşedintelui Agenţiei
    ART. 28
    (1) Principalele atribuţii ale preşedintelui Agenţiei sunt următoarele:
    a) organizează, coordonează, conduce şi controlează, în limitele legii, activitatea curentă a Agenţiei;
    b) aprobă statul de funcţii şi de personal;
    c) numeşte, prin ordin, personalul Agenţiei, în condiţiile legii;
    d) exercită acţiunea disciplinară împotriva personalului din subordine;
    e) asigură publicarea raportului anual de activitate a Agenţiei şi a auditului extern independent pe pagina de internet a Agenţiei;
    f) prezintă Consiliului, trimestrial sau la cererea acestuia, ori de câte ori este necesar, informările referitoare la activitatea Agenţiei;
    g) reprezintă Agenţia în raporturile cu orice altă instituţie publică sau privată ori persoană fizică;
    h) asigură întocmirea strategiei privind procedurile de evaluare a averii, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor de către Agenţie, ţinând seama şi de recomandările Consiliului. Strategia se întocmeşte anual şi se prezintă pentru aprobare Consiliului;
    i) emite ordine şi instrucţiuni;
    j) îndeplineşte orice alte atribuţii care pot decurge din eventuale modificări legislative survenite ulterior, prevăzute de lege.

    (2) Preşedintele Agenţiei poate delega prin ordin, în condiţiile legii, atribuţii şi sarcini vicepreşedintelui, secretarului general, precum şi altor persoane din conducerea structurilor Agenţiei, împuternicite în acest scop.
    (3) Preşedintele Agenţiei aprobă, prin ordin, regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Agenţiei, cu respectarea condiţiilor legale.
    (4) Preşedintele Agenţiei are calitatea de ordonator principal de credite. În cazul în care funcţia de preşedinte al Agenţiei este vacantă, precum şi în orice alte cazuri în care preşedintele se află în imposibilitatea de a-şi exercita funcţia, calitatea de ordonator principal de credite este exercitată de vicepreşedintele Agenţiei sau de secretarul general al Agenţiei.
    (5) Pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei, preşedintele sau, după caz, vicepreşedintele Agenţiei întocmeşte proiectul de buget, în vederea aprobării prin lege.
    (6) Preşedintele Agenţiei procedează la comunicarea raportului de audit Consiliului, în termen de maximum 5 zile de la primirea acestuia.
    (7) Preşedintele Agenţiei, în cazul sesizării din oficiu, întocmeşte raport de sesizare.
    (8) Dacă preşedintele şi/sau vicepreşedintele Agenţiei sunt/este suspendaţi/suspendat din funcţie, Consiliul deleagă atribuţiile de conducere unui inspector de integritate. Interimatul încetează la data revenirii în funcţie a titularilor sau la data numirii altor persoane.


    2. Atribuţiile vicepreşedintelui Agenţiei
    ART. 29
    (1) Vicepreşedintele Agenţiei exercită atribuţiile prevăzute de lege ori încredinţate de preşedintele Agenţiei. În cazul în care preşedintele Agenţiei se află în imposibilitatea de a-şi exercita funcţia sau funcţia este vacantă, vicepreşedintele exercită următoarele atribuţii:
    a) organizează, coordonează, conduce şi controlează, în limitele legii, activitatea curentă a Agenţiei;
    b) aprobă statul de funcţii şi de personal;
    c) numeşte, prin ordin, personalul Agenţiei, în condiţiile legii;
    d) exercită acţiunea disciplinară împotriva personalului din subordine;
    e) asigură publicarea raportului anual de activitate a Agenţiei şi a auditului extern independent pe pagina de internet a Agenţiei;
    f) prezintă Consiliului, trimestrial sau la cererea acestuia, ori de câte ori este necesar, informările referitoare la activitatea Agenţiei;
    g) reprezintă Agenţia în raporturile cu orice altă instituţie publică sau privată ori persoană fizică;
    h) asigură întocmirea strategiei privind procedurile de evaluare a averii, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor de către Agenţie, ţinând seama şi de recomandările Consiliului. Strategia se întocmeşte anual şi se prezintă pentru aprobare Consiliului;
    i) emite ordine şi instrucţiuni;
    j) aprobă, prin ordin, regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Agenţiei, cu respectarea condiţiilor legale;
    k) îndeplineşte orice alte atribuţii delegate expres prin ordin al preşedintelui Agenţiei;
    l) îndeplineşte orice alte atribuţii care pot decurge din eventuale modificări legislative survenite ulterior, prevăzute de lege.

    (2) În cazul în care funcţia de preşedinte al Agenţiei este vacantă, precum şi în orice alte cazuri în care preşedintele se află în imposibilitate de a-şi exercita funcţia, calitatea de ordonator principal de credite este exercitată de vicepreşedintele Agenţiei sau de secretarul general al Agenţiei.
    (3) Proiectul de buget se întocmeşte de preşedintele sau, după caz, de vicepreşedintele Agenţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor, şi se înaintează Guvernului, pentru a fi inclus distinct în proiectul bugetului de stat supus aprobării prin lege.
    (4) Dacă preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei sunt suspendaţi din funcţie, Consiliul deleagă atribuţiile de conducere unui inspector de integritate. Interimatul încetează la data revenirii în funcţie a titularilor sau la data numirii altor persoane.


    3. Atribuţiile secretarului general
    ART. 30
    (1) Principalele atribuţii şi responsabilităţi ale secretarului general sunt următoarele:
    a) coordonează buna funcţionare a compartimentelor şi activităţilor cu caracter funcţional din cadrul Agenţiei şi asigură legătura operativă dintre preşedinte, vicepreşedinte şi conducătorii tuturor direcţiilor (generale) şi celelalte compartimente din Agenţie, în limita competenţelor delegate de preşedintele Agenţiei;
    b) urmăreşte şi asigură ducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce revin Agenţiei;
    c) coordonează activitatea de elaborare a politicilor de personal din cadrul direcţiilor (generale) şi celorlalte compartimente şi principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor;
    d) reprezintă Agenţia, pe baza împuternicirii date de preşedinte, în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, persoanelor juridice de drept privat şi a persoanelor fizice;
    e) colaborează cu secretarii generali din celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale în probleme de interes comun;
    f) avizează graficul concediilor de odihnă pentru personalul din cadrul Agenţiei;
    g) avizează orele suplimentare efectuate, la propunerea structurilor din Agenţie;
    h) coordonează activitatea de perfecţionare a personalului din cadrul Agenţiei;
    i) asigură realizarea, de către direcţiile (generale) pe care le coordonează, a sarcinilor primite din partea preşedintelui şi a vicepreşedintelui;
    j) avizează anunţurile pentru concursurile organizate în cadrul aparatului propriu al Agenţiei, în vederea publicării lor;
    k) evaluează performanţele profesionale individuale ale funcţionarilor publici care ocupă funcţii de conducere de nivel imediat inferior funcţiei de secretar general;
    l) îndeplineşte şi alte însărcinări prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare ori încredinţate de preşedinte şi vicepreşedinte.

    (2) Secretarul general are următoarele atribuţii:
    a) îndrumă şi urmăreşte activitatea direcţiilor/serviciilor/ compartimentelor coordonate, în limita competenţelor delegate;
    b) stabileşte obiectivele în baza cărora se evaluează performanţele profesionale individuale ale directorilor/şefilor de serviciu ai structurilor coordonate;
    c) urmăreşte realizarea sarcinilor direcţiilor din subordine şi ia măsuri operative pentru îndeplinirea lor;
    d) propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii direcţiilor/ serviciilor/compartimentelor pe care le coordonează;
    e) avizează toate proiectele de ordin în domeniul carierei funcţionarului public;
    f) asigură resursele şi logistica pentru realizarea sarcinilor primite din partea preşedintelui şi a vicepreşedintelui de către direcţiile/serviciile/compartimentele pe care le coordonează;
    g) avizează diverse tipuri de corespondenţă între direcţiile din subordine sau între acestea şi alte instituţii sau autorităţi publice.

    (3) În situaţia în care, din orice motive, atribuţiile curente ale funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei nu pot fi exercitate, cu excepţia situaţiei în care preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei sunt suspendaţi din funcţie, secretarul general va exercita aceste atribuţii.
    (4) În situaţia în care funcţia de preşedinte al Agenţiei este vacantă, precum şi în orice alte cazuri în care preşedintele se află în imposibilitate de a-şi exercita funcţia, calitatea de ordonator principal de credite este exercitată de vicepreşedintele Agenţiei sau de secretarul general al Agenţiei.


    4. Atribuţii comune ale directorilor generali, directorilor, şefilor de servicii şi şefilor de birou
    ART. 31
    (1) Directorii generali/Directorii au, în principal, următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi, în funcţie de specificul direcţiei generale/direcţiei pe care o conduc şi de limitele de competenţă stabilite în fişa postului:
    a) conduc, organizează, coordonează, controlează şi răspund de activitatea direcţiei generale/direcţiei;
    b) participă la elaborarea sau realizarea unor lucrări de complexitate sau de importanţă deosebită;
    c) participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern;
    d) stabilesc atribuţiile şi obiectivele individuale pentru directorul, şefii de serviciu sau şefii de birou din subordinea directă;
    e) evaluează performanţele profesionale ale directorului, ale şefilor de serviciu sau şefilor de birou din subordine şi contrasemnează evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din subordinea acestora;
    f) răspund de încărcarea echilibrată a salariaţilor din subordine, elaborează şi revizuiesc fişele posturilor pentru directorul, şefii de serviciu sau şefii de birou din subordinea directă şi avizează fişele posturilor pentru personalul din subordinea acestora;
    g) repartizează compartimentelor din subordine lucrările atribuite spre rezolvare direcţiei generale/direcţiei pe care o conduc;
    h) stabilesc măsurile necesare pentru cunoaşterea şi aplicarea legilor şi dispoziţiilor conducătorilor ierarhici care vizează domeniile de activitate ale direcţiei generale/direcţiei pe care o conduc;
    i) stabilesc măsuri de aplicare a regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern;
    j) urmăresc şi iau măsuri pentru corecta aplicare a legislaţiei în vigoare în domeniile de activitate ale direcţiei generale/ direcţiei;
    k) verifică, vizează şi/sau propun spre avizare/avizează lucrările elaborate în cadrul direcţiei generale/direcţiei pe care o conduc;
    l) urmăresc respectarea normelor de conduită şi disciplină de către personalul din direcţia generală/direcţia pe care o conduc;
    m) dispun, în condiţiile legii, efectuarea orelor suplimentare peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate nelucrătoare de către personalul din direcţia generală/direcţia pe care o conduc şi avizează propunerile privind plata sau recuperarea acestora;
    n) avizează şi urmăresc realizarea graficului concediului de odihnă al personalului din direcţia generală/direcţia pe care o conduc, corespunzător normelor legale în vigoare şi programelor de activitate ale acestuia;
    o) propun spre avizare pontajul lunar pentru personalul din cadrul direcţiei generale/direcţiei;
    p) prezintă propuneri privind relaţiile cu instituţii şi organizaţii din alte ţări;
    q) analizează şi sprijină propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din direcţia generală/direcţia pe care o conduc, în vederea îmbunătăţirii activităţii direcţiei generale/direcţiei;
    r) răspund în faţa preşedintelui, a vicepreşedintelui sau, după caz, a secretarului general pentru activitatea desfăşurată;
    s) directorii sunt înlocuitorii de drept ai directorilor generali;
    t) stabilesc persoanele cărora li se distribuie atribuţiile de serviciu ale personalului lipsă, în funcţie de competenţa şi pregătirea acestora, precum şi perioada de delegare a acestor sarcini;
    u) exercită alte atribuţii primite de la superiorii ierarhici, în condiţiile legii.

    (2) Şefii de servicii/Şefii de birou au următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi, în funcţie de specificul serviciului/biroului pe care îl conduc şi de limitele de competenţă stabilite în fişa postului:
    a) organizează, îndrumă, controlează şi răspund de activitatea structurii pe care o conduc;
    b) participă la elaborarea ori la realizarea unor lucrări de complexitate sau de importanţă deosebită, dispuse de superiorii ierarhici;
    c) participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern;
    d) prezintă conducerii Agenţiei sau direcţiei generale/direcţiei în a cărei structură sunt încadraţi lucrările şi corespondenţa elaborate în cadrul compartimentului;
    e) informează superiorul imediat ierarhic asupra principalelor probleme pe care le au de rezolvat sau care s-au rezolvat în absenţa acestuia;
    f) stabilesc atribuţiile şi obiectivele individuale pentru personalul din subordine;
    g) evaluează anual performanţele profesionale individuale ale personalului din cadrul serviciului/biroului;
    h) elaborează şi revizuiesc fişele posturilor pentru personalul din subordine, în condiţiile legii;
    i) repartizează lucrări, ţinând seama de încărcarea personalului, pregătirea şi competenţa acestuia şi în concordanţă cu importanţa postului, pentru personalul din subordine;
    j) stabilesc măsurile necesare pentru cunoaşterea şi aplicarea legilor şi a dispoziţiilor conducătorilor ierarhici, pentru structurile de care răspund;
    k) urmăresc şi iau măsuri pentru corecta aplicare a legislaţiei în vigoare în domeniul de activitate al compartimentului;
    l) întocmesc planurile de acţiune în vederea realizării obiectivelor stabilite pentru serviciile/birourile pe care le conduc şi le prezintă spre avizare/aprobare superiorilor ierarhici;
    m) verifică, vizează şi/sau propun spre avizare lucrările din compartimentele pe care le conduc;
    n) urmăresc respectarea normelor de conduită şi disciplină de către personalul din subordine;
    o) stabilesc, în condiţiile legii, efectuarea de către personalul din subordine a orelor suplimentare peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate nelucrătoare şi propun plata sau recuperarea acestora;
    p) vizează şi urmăresc realizarea graficului concediului de odihnă al personalului din subordine, corespunzător normelor legale în vigoare şi programelor de activitate ale structurilor conduse;
    q) realizează pontajul lunar pentru personalul din subordine, pe care îl semnează în vederea vizării şi îl prezintă superiorului ierarhic;
    r) analizează şi sprijină propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii compartimentului;
    s) stabilesc persoanele cărora să li se distribuie atribuţiile de serviciu ale personalului lipsă, în funcţie de competenţa şi pregătirea acestora, precum şi perioada de delegare a acestor sarcini;
    t) exercită alte atribuţii primite de la superiorii ierarhici, în condiţiile legii.

    (3) Directorii generali, directorii, şefii de servicii şi şefii de birouri pot delega o parte dintre atribuţiile lor către funcţionarii din subordine, în condiţiile legii.


    CAP. V
    Atribuţiile compartimentelor funcţionale din structura organizatorică a Agenţiei
    SECŢIUNEA 1
    Cabinetul preşedintelui
    ART. 32
    Cabinetul preşedintelui se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi are următoarele atribuţii:
    a) asigură suportul necesar, planificarea, organizarea şi derularea în bune condiţii a activităţii preşedintelui Agenţiei;
    b) asigură colaborarea dintre unităţile funcţionale ale instituţiei şi managementul acesteia;
    c) colectează şi prelucrează date în vederea informării eficiente a managementului Agenţiei cu privire la aspecte din sfera de competenţă a instituţiei;
    d) prezintă conducerii Agenţiei informări cu privire la situaţia proiectelor de legi aflate în dezbatere privind activitatea instituţiei;
    e) organizează pregătirea şi prezentarea corespondenţei adresate conducerii;
    f) urmăreşte soluţionarea şi prezentarea documentelor la termen de către structurile Agenţiei;
    g) elaborează documentele specifice cabinetului;
    h) ţine evidenţa şi transmite conducerii solicitările de audienţe, întâlniri de lucru şi asigură programarea acestora;
    i) coordonează activitatea privind expedierea corespondenţei, în colaborare cu Compartimentul registratură generală şi arhivă;
    j) asigură evidenţa, folosirea şi păstrarea ştampilelor conducerii, conform prevederilor legale;
    k) păstrează şi ţine evidenţa ordinelor emise de către preşedintele Agenţiei;
    l) asigură legăturile telefonice cu conducerea Agenţiei;
    m) gestionează agenda de lucru a conducerii;
    n) coordonează activitatea specifică privind elaborarea răspunsurilor la întrebările şi interpelările adresate de membrii Consiliului conducerii Agenţiei;
    o) realizează, în colaborare cu Direcţia comunicare, relaţii publice şi strategie, activităţi de protocol, comunicare internă, externă şi internaţională la nivelul Agenţiei;
    p) organizează şi desfăşoară, conform regulilor de protocol, primirile la sediul Agenţiei ale delegaţiilor parlamentare, guvernamentale, ale celor conduse de miniştrii de externe şi alte personalităţi ale vieţii sociale şi politice din străinătate, ale ambasadorilor străini, în colaborare cu Direcţia comunicare, relaţii publice şi strategie;
    q) exercită orice alte atribuţii dispuse de către conducerea Agenţiei.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Cabinetul vicepreşedintelui
    ART. 33
    Cabinetul vicepreşedintelui se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi are următoarele atribuţii:
    a) asigură suportul necesar, planificarea, organizarea şi derularea în bune condiţii a activităţii cabinetului vicepreşedintelui Agenţiei;
    b) gestionează activităţile de pregătire şi verificare a tuturor documentelor care urmează să fie supuse atenţiei vicepreşedintelui Agenţiei (materiale informative, mapă cu documente);
    c) răspunde de gestionarea operativă a documentelor informative cu caracter special destinate vicepreşedintelui Agenţiei;
    d) primeşte, pregăteşte şi expediază corespondenţa adresată vicepreşedintelui;
    e) transmite documentele vizate de vicepreşedinte către structurile Agenţiei;
    f) organizează şi desfăşoară, conform regulilor de protocol, primirile la sediul Agenţiei ale delegaţiilor parlamentare, guvernamentale, ale celor conduse de miniştrii de externe şi alte personalităţi ale vieţii sociale şi politice din străinătate, ale ambasadorilor străini, în colaborare cu Direcţia comunicare, relaţii publice şi strategie;
    g) ţine evidenţa şi transmite demnitarului solicitările de audienţe, întâlniri de lucru şi asigură programarea acestora;
    h) coordonează activitatea privind expedierea corespondenţei, în colaborare cu Compartimentul registratură generală şi arhivă;
    i) asigură evidenţa, folosirea şi păstrarea ştampilelor vicepreşedintelui, conform prevederilor legale;
    j) asigură legăturile telefonice cu conducerea Agenţiei;
    k) gestionează agenda de lucru a vicepreşedintelui;
    l) exercită orice alte atribuţii dispuse de către conducerea Agenţiei;
    m) asigură colaborarea dintre unităţile funcţionale ale instituţiei şi managementul acesteia;
    n) urmăreşte soluţionarea şi prezentarea documentelor la termen de către structurile Agenţiei;
    o) elaborează documentele specifice cabinetului;
    p) păstrează şi ţine evidenţa ordinelor emise de către vicepreşedintele Agenţiei, în situaţia în care funcţia de preşedinte al Agenţiei este vacantă, iar vicepreşedintele exercită prerogativele preşedintelui, conform dispoziţiilor legale;
    q) coordonează activitatea specifică privind elaborarea răspunsurilor la întrebările şi interpelările adresate de membrii Consiliului conducerii Agenţiei.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Compartimentul audit public intern
    ART. 34
    Organizarea şi funcţionarea Compartimentului audit public intern (denumit în continuare C.A.P.I.) sunt guvernate de următoarele normative: Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern; Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului de conduită etică a auditorului intern; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 35
    Auditul intern este asigurat în cadrul Agenţiei de către C.A.P.I., care funcţionează în subordinea directă a preşedintelui.

    ART. 36
    Din punctul de vedere al strategiei, al conformităţii legale şi al scopului, activitatea C.A.P.I. este monitorizată prin evaluări regulate de către Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern din cadrul Ministerului Finanţelor, denumită în continuare U.C.A.A.P.I., unitate căreia îi este subordonat din punct de vedere metodologic.

    ART. 37
    Coordonarea activităţii de specialitate a C.A.P.I. este asigurată de către un coordonator numit prin ordin de către preşedintele Agenţiei, pe baza avizului U.C.A.A.P.I. obţinut de către coordonator.

    ART. 38
    C.A.P.I. desfăşoară la nivelul Agenţiei activitatea funcţional independentă şi obiectivă menită să dea asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile Agenţiei, pe care o ajută să îşi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică; auditul intern evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare. În acelaşi timp, C.A.P.I., prin misiunile de consiliere desfăşurate la nivelul Agenţiei, are menirea de a aduce plusvaloare şi de a îmbunătăţi activitatea Agenţiei, gestiunea riscului şi controlul intern, fără ca auditorul intern să îşi asume responsabilităţi manageriale. Alături de activităţile de asigurare, activităţile de consiliere se efectuează potrivit planului anual de audit, dar şi la cererea expresă a preşedintelui Agenţiei, prin eventuale misiuni ad-hoc.

    ART. 39
    Auditul intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul Agenţiei, cu următoarele precizări:
    1. În ceea ce priveşte activitatea specifică a Agenţiei, desfăşurată de către inspectorii de integritate (funcţionari publici cu statut special), aceasta este protejată de confidenţialitate prin specificaţiile Legii nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În vederea susţinerii eficienţei activităţii specifice Agenţiei, controlul de fond al acesteia va fi asigurat în mod direct şi nemijlocit de către conducerea Agenţiei. Astfel, misiunile de audit planificate a se desfăşura la nivelul Inspecţiei de integritate vor viza:
    a) evaluarea sistemelor de control intern managerial;
    b) evaluarea managementului riscurilor;
    c) evaluarea procesului de guvernanţă.

    2. Cadrul legal naţional de referinţă pentru domeniul informaţiilor clasificate a determinat hotărârea ca singura formă de control asupra proceselor realizate de Compartimentul informaţii clasificate din cadrul Agenţiei să fie exercitată de către autoritatea desemnată de securitate, în speţă Serviciul Român de Informaţii.


    ART. 40
    Auditorii din cadrul C.A.P.I. au următoarele atribuţii specifice:
    a) elaborează şi actualizează normele metodologice specifice de organizare şi funcţionare a activităţii de audit intern desfăşurate la nivelul Agenţiei, pe care, după aprobarea de către preşedintele Agenţiei, le transmit spre avizare către U.C.A.A.P.I.;
    b) elaborează până la data de 30 noiembrie a anului precedent activităţii: proiectul planului anual de audit public intern, pe baza:
    - evaluării riscului asociat activităţilor asignate structurilor (proceselor, activităţilor, programelor/proiectelor sau operaţiunilor);
    – criteriilor-semnal şi sugestiilor preşedintelui Agenţiei;
    – solicitărilor şi recomandărilor Curţii de Conturi;
    – misiunilor recomandate de U.C.A.A.P.I.;
    – deficienţelor constatate anterior în rapoartele de audit;
    – evaluării impactului unor modificări petrecute în mediul în care evoluează sistemul auditat;
    – periodicităţii în auditare - respectiv, cel puţin o dată la 4 ani;
    – deficienţelor constatate în procesele-verbale încheiate în urma inspecţiilor;
    – tipurilor de audit;
    – aprecierilor unor specialişti, experţi etc. cu privire la structura şi dinamica unor riscuri interne;
    – resurselor de audit disponibile;
    – altor informaţii şi indicii referitoare la disfuncţionalităţi sau abateri.
    Proiectul planului anual de audit este înaintat spre aprobare preşedintelui Agenţiei, însoţit de un referat de justificare;

    c) elaborează planul multianual de audit intern, care reprezintă o strategie de acţiune pe 3 ani ce prioritizează misiunile de audit în baza unei analize de risc, a solicitărilor şi recomandărilor Curţii de Conturi. La elaborarea planului multianual de audit public intern, precum şi pe parcursul implementării acestuia, misiunile solicitate de Curtea de Conturi au prioritate.
    La elaborarea planului multianual, preşedintele Agenţiei poate aproba depăşirea termenului de 4 ani, cu cel mult un an, la propunerea fundamentată a conducătorului Compartimentului audit public intern;

    d) elaborează raportul anual al activităţii de audit intern, pe care îl transmit până la data de 15 februarie către U.C.A.A.P.I. şi ulterior Curţii de Conturi, aprobat de preşedintele Agenţiei;
    e) efectuează activităţi de audit intern cu privire la eficienţa sistemelor de control intern, la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public;
    f) efectuează, la cererea şi cu aprobarea preşedintelui Agenţiei, misiuni de audit ad-hoc, necuprinse în planul anual de audit, în conformitate cu procedura operaţională elaborată în baza normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, pe care şi-o dezvoltă prin normele metodologice specifice, avizate de U.C.A.A.P.I.;
    g) auditează asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul Agenţiei, cel puţin o dată la 4 ani, cu considerarea prevederilor art. 39 pct. 1;
    h) desfăşoară misiuni de consiliere a căror formă este propusă de către coordonatorul C.A.P.I. şi aprobată de către preşedintele Agenţiei, numai în condiţiile în care acestea nu generează conflicte de interese şi nu sunt incompatibile cu îndatoririle auditorilor interni;
    i) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat preşedintelui Agenţiei;
    j) elaborează şi actualizează, ori de câte ori este cazul, Manualul procedurilor operaţionale specifice activităţii de audit public intern, cu scopul standardizării activităţii;
    k) se preocupă permanent de perfecţionarea cunoştinţelor profesionale;
    l) urmăresc, prin misiuni de verificare a implementării recomandărilor, stadiul implementării recomandărilor formulate în urma misiunilor de audit intern efectuate;
    m) realizează, prin supervizarea misiunilor sau verificarea încrucişată, evaluarea internă a activităţii de audit, care va garanta calitatea rapoartelor de audit.


    ART. 41
    Coordonatorul C.A.P.I. are următoarele atribuţii specifice:
    a) răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţilor de audit şi de aplicarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne la nivelul compartimentului;
    b) transmite rapoartele de audit public intern preşedintelui Agenţiei, pentru analiză şi avizare, după asumarea acestora prin semnătură;
    c) asigură gestionarea optimă a resurselor umane de care dispune compartimentul, în sensul repartizării auditorilor în misiuni de audit în funcţie de pregătirea, competenţa şi experienţa acestora, dar şi ţinând cont de faptul că atunci când misiunile de asigurare sunt realizate în urma unei misiuni de consiliere, efectuarea misiunilor de asigurare şi, respectiv, a misiunilor de consiliere va fi realizată pe cât posibil de auditori şi supervizori diferiţi;
    d) informează U.C.A.A.P.I., cu privire la recomandările neînsuşite de către preşedintele Agenţiei (neînsuşirea parţială sau în totalitate a recomandărilor de către preşedintele Agenţiei se motivează în scris, iar motivarea se comunică Compartimentului audit public intern. Recomandările care au fost neînsuşite se comunică structurii auditate.);
    e) poate decide asupra oportunităţii contractării de servicii de expertiză/consultanţă din afara Agenţiei, ori de câte ori în efectuarea auditului intern sunt necesare cunoştinţe de strictă specialitate;
    f) elaborează Planul anual de activitate a C.A.P.I. pentru anul următor;
    g) asigură împreună cu conducerea Agenţiei condiţiile necesare pregătirii profesionale a auditorilor interni, perioada legală destinată în acest scop fiind de minimum 15 zile pe an, pentru fiecare auditor;
    h) elaborează, anual, Planul de formare profesională a auditorilor interni, pe care îl înaintează spre analiză şi aprobare preşedintelui Agenţiei şi urmăreşte realizarea acestuia;
    i) elaborează anual Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit public intern şi asigură respectarea acestuia;
    j) asigură elaborarea anuală şi comunicarea, către preşedintele Agenţiei, a raportului privind implementarea măsurilor cuprinse în Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern;
    k) asigură comunicarea cu U.C.A.A.P.I.;
    l) analizează eficienţa activităţii pe baza indicatorilor de performanţă determinaţi pe tipuri de activitate;
    m) întocmeşte şi actualizează fişa fiecărui post din subordine;
    n) asigură elaborarea şi actualizarea procedurii operaţionale scrise şi formalizate, corespunzătoare activităţii desfăşurate;
    o) asigură respectarea Codului de conduită etică a auditorului intern, verifică sub confirmarea semnăturii toate documentele rezultate din activitatea specifică şi informează fără întârziere conducerea Agenţiei asupra oricărei situaţii care ar putea să afecteze independenţa sau obiectivitatea auditorilor interni;
    p) semnalează preşedintelui Agenţiei orice incident care poate degenera într-o contravenţie, privind accesul nerestricţionat la toate datele/informaţiile necesare îndeplinirii responsabilităţilor în activitatea de audit public intern;
    q) asigură elaborarea şi predarea lucrărilor de specialitate în termenele legale sau solicitate prin apostila de repartizare.


    ART. 42
    În scopul evitării prejudicierii independenţei şi obiectivităţii auditorilor interni, atunci când misiunile de asigurare sunt realizate în urma unei misiuni de consiliere, efectuarea misiunilor de asigurare şi, respectiv, a misiunilor de consiliere va fi realizată de auditori şi supervizori diferiţi.

    ART. 43
    Auditorii din cadrul C.A.P.I. sunt numiţi/destituiţi în/din funcţie de către preşedintele Agenţiei, cu avizul prealabil al coordonatorului Compartimentului audit public intern.

    ART. 44
    Coordonatorul structurii de audit este numit/ destituit în/din funcţie de către preşedintele Agenţiei, cu avizul prealabil al U.C.A.A.P.I.

    ART. 45
    Personalul de conducere şi de execuţie din structurile auditate are obligaţia să ofere documentele şi informaţiile solicitate, în termenele stabilite, precum şi tot sprijinul necesar desfăşurării în bune condiţii a auditului public intern, iar auditorii, în cazul nerespectării acestor obligaţii, sunt responsabili pentru constatarea eventualelor contravenţii şi aplicarea sancţiunilor aferente, prevăzute de art. 23 lit. d) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Compartimentul informaţii clasificate
    ART. 46
    (1) Organizarea şi funcţionarea Compartimentului informaţii clasificate (C.I.C.) sunt prevăzute în prezentul regulament.
    (2) Prezentul regulament se aplică tuturor activităţilor desfăşurate la nivelul C.I.C. de către personalul său, fără excepţie.
    (3) Prezentul regulament se completează cu actele normative reglementând organizarea şi funcţionarea Agenţiei, precum şi cu celelalte acte normative în vigoare cu incidenţă asupra activităţii C.I.C. şi a personalului său.

    ART. 47
    C.I.C. este organizat în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, în subordinea directă a preşedintelui Agenţiei.

    ART. 48
    C.I.C. este un compartiment special pentru implementarea prevederilor legale din domeniul informaţiilor clasificate în ceea ce priveşte gestionarea acestora şi asigură, în conformitate cu actele normative în vigoare, îndeplinirea următoarelor activităţi:
    a) evidenţa informaţiilor clasificate din cadrul Agenţiei;
    b) întocmirea informaţiilor clasificate din cadrul Agenţiei;
    c) păstrarea/arhivarea informaţiilor clasificate din cadrul Agenţiei;
    d) procesarea informaţiilor clasificate din cadrul Agenţiei;
    e) multiplicarea informaţiilor clasificate din cadrul Agenţiei;
    f) manipularea, transportul şi transmiterea informaţiilor clasificate din cadrul Agenţiei;
    g) distrugerea informaţiilor clasificate din cadrul Agenţiei.


    ART. 49
    C.I.C. asigură colaborarea Agenţiei cu structurile statului din domeniul informaţiilor clasificate.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Atribuţii privind protecţia persoanelor în ceea ce priveşte datele cu caracter personal
    ART. 50
    (1) Persoana responsabilă cu protecţia datelor este angajatul Agenţiei şi este desemnată prin act administrativ.
    (2) Persoana responsabilă cu protecţia datelor are obligaţia să respecte Regulamentul general privind protecţia datelor şi reglementările naţionale incidente.

    ART. 51
    Atribuţiile şi responsabilităţile persoanei desemnate (DPO) sunt:
    a) formarea şi perfecţionarea profesională în domeniul protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, prin participarea la programe de formare şi perfecţionare cu tematică specifică şi prin studiu individual;
    b) asigurarea implementării conforme a tuturor prevederilor aplicabile, prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
    c) exercitarea unei misiuni de informare, consiliere şi control în plan intern;
    d) asigurarea monitorizării sistemului de protecţie a datelor şi centralizarea incidentelor;
    e) asigurarea legăturii cu Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.


    ART. 52
    Persoana desemnată (DPO) va avea acces nerestricţionat la toate datele/informaţiile necesare îndeplinirii responsabilităţilor şi îşi va asuma răspunderea atribuţiilor asignate prin actul administrativ.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Direcţia generală de tehnologia informaţiei, achiziţii, investiţii şi logistică
    ART. 53
    (1) Organizarea şi funcţionarea Direcţiei generale de tehnologia informaţiei, achiziţii, investiţii şi logistică sunt prevăzute în prezentul regulament.
    (2) Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor activităţilor desfăşurate la nivelul Direcţiei generale de tehnologia informaţiei, achiziţii, investiţii şi logistică, fără excepţie.
    (3) Direcţia generală de tehnologia informaţiei, achiziţii, investiţii şi logistică răspunde în mod nemijlocit de îndeplinirea şi executarea la timp şi în bune condiţii a tuturor lucrărilor privind activitatea Agenţiei.

    ART. 54
    Managementul Serviciului de tehnologia informaţiei este asigurat de către un director general.

    ART. 55
    Direcţia generală de tehnologia informaţiei, achiziţii, investiţii şi logistică se află în subordinea directă a secretarului general al Agenţiei.

    ART. 56
    Direcţia generală de tehnologia informaţiei, achiziţii, investiţii şi logistică este o structură de specialitate din cadrul Agenţiei, care cuprinde:
    - Serviciul de tehnologia informaţiei;
    – Compartimentul registratură generală şi arhivă;
    – Serviciul achiziţii, investiţii şi administrativ;
    – Biroul achiziţii, investiţii şi logistică;
    – Compartimentul administrativ.


    ART. 57
    Managementul Direcţiei generale de tehnologia informaţiei, achiziţii, investiţii şi logistică este asigurat de un director general, un şef de serviciu pentru Serviciul de tehnologia informaţiei, un şef de serviciu pentru Serviciul achiziţii, investiţii şi administrativ, un şef de birou pentru Biroul achiziţii, investiţii şi logistică.

    ART. 58
    Atribuţiile directorului general al Direcţiei generale de tehnologia informaţiei, achiziţii, investiţii şi logistică sunt următoarele:
    a) organizează, coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea direcţiei generale pe care o conduce;
    b) repartizează sarcinile, monitorizează îndeplinirea acestora în cadrul direcţiei generale, în acord cu atribuţiile fiecărei unităţi din subordine, şi ia măsurile oportune pentru soluţionarea inadvertenţelor sau întârzierilor;
    c) gestionează resursele umane şi materiale la nivelul direcţiei generale;
    d) răspunde de informarea personalului din subordine referitor la aspectele de interes;
    e) asigură dezvoltarea profesională a personalului din subordine;
    f) dispune măsuri pentru personalul din subordine, cu aprobarea conducerii Agenţiei, referitoare la: scoaterea la concurs a posturilor vacante din subordine; promovarea în carieră a personalului din subordine, conform reglementărilor legale în vigoare; stimularea, premierea şi acordarea altor drepturi salariale pentru angajaţii din subordine; sesizarea comisiei de disciplină;
    g) asigură aplicarea strictă a normelor cu privire la întocmirea, manipularea, circulaţia şi păstrarea documentelor cu regim special şi a informaţiilor clasificate, în domeniul de activitate al direcţiei generale;
    h) propune spre aprobare toate documentele elaborate în cadrul direcţiei generale;
    i) întocmeşte fişa fiecărui post din subordine;
    j) asigură o bună colaborare cu celelalte structuri din cadrul Agenţiei, precum şi cu alte structuri, instituţii sau autorităţi publice cu care intră în contact în realizarea atribuţiilor ce îi revin conform prezentului regulament şi actelor normative în vigoare cu incidenţă asupra activităţii pe care o desfăşoară;
    k) întocmeşte necesarul de consumabile şi dotări tehnice la nivelul direcţiei generale;
    l) elaborează şi propune spre avizare bugetul direcţiei generale;
    m) elaborează şi actualizează proceduri operaţionale corespunzătoare activităţilor desfăşurate în cadrul direcţiei generale;
    n) îndeplineşte alte sarcini trasate de către conducerea Agenţiei, care vizează domeniul de activitate al direcţiei generale.


    ART. 59
    Şefii de serviciu din cadrul Direcţiei generale de tehnologia informaţiei, achiziţii, investiţii şi logistică au următoarele atribuţii:
    a) organizează, coordonează, îndrumă, controlează şi răspund de activitatea serviciului pe care îl conduc;
    b) repartizează sarcinile, monitorizează îndeplinirea acestora în cadrul serviciului, în acord cu atribuţiile acestuia, şi iau măsurile oportune pentru soluţionarea inadvertenţelor sau întârzierilor;
    c) gestionează resursele umane şi materiale la nivelul serviciului;
    d) răspund de informarea personalului din subordine referitor la aspectele de interes;
    e) asigură dezvoltarea profesională a personalului din subordine;
    f) dispun măsuri pentru personalul din subordine, cu avizul directorului general al Direcţiei generale de tehnologia informaţiei, achiziţii, investiţii şi logistică şi cu aprobarea conducerii Agenţiei, referitoare la: scoaterea la concurs a posturilor vacante din subordine; promovarea în carieră a personalului din subordine, conform reglementărilor legale în vigoare; stimularea, premierea şi acordarea altor drepturi salariale pentru angajaţii din subordine; sesizarea comisiei de disciplină;
    g) asigură aplicarea strictă a normelor cu privire la întocmirea, manipularea, circulaţia şi păstrarea documentelor cu regim special şi a informaţiilor clasificate, în domeniul de activitate al serviciului;
    h) propun spre aprobare toate documentele elaborate în cadrul serviciului;
    i) întocmesc fişa fiecărui post din subordine;
    j) asigură o bună colaborare cu celelalte structuri din cadrul Agenţiei, precum şi cu persoanele fizice sau juridice cu care intră în contact, în scopul realizării atribuţiilor ce le revin conform prezentului regulament şi actelor normative în vigoare cu incidenţă asupra activităţii pe care o desfăşoară;
    k) întocmesc necesarul de consumabile şi dotări tehnice la nivelul serviciului;
    l) elaborează şi propun spre avizare bugetul serviciului;
    m) analizează eficienţa activităţii pe baza indicatorilor de performanţă determinaţi pe tipuri de activitate, pe proiecte etc.;
    n) elaborează şi actualizează proceduri operaţionale corespunzătoare activităţilor desfăşurate în cadrul serviciului;
    o) îndeplinesc alte sarcini atribuite de către conducerea Agenţiei, care vizează domeniul de activitate al serviciului.


    ART. 60
    Serviciul de tehnologia informaţiei (denumit în continuare S.T.I.) din cadrul Direcţiei generale de tehnologia informaţiei, achiziţii, investiţii şi logistică asigură implementarea şi administrarea infrastructurii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiei (I.T.&C.) a Agenţiei şi corelarea acesteia cu necesităţile angajaţilor în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi cu măsurile de securitate impuse.

    ART. 61
    Prezentul regulament se aplică tuturor activităţilor desfăşurate la nivelul S.T.I. de către personalul său, fără excepţie.

    ART. 62
    Prezentul regulament se completează cu actele normative reglementând organizarea şi funcţionarea Agenţiei, precum şi cu celelalte acte normative în vigoare, cu incidenţă asupra activităţii S.T.I. şi a personalului său.

    ART. 63
    S.T.I. este un departament-suport pentru îndeplinirea de către fiecare angajat a atribuţiilor care îi revin prin utilizarea de tehnică de calcul şi comunicaţie (T.C.C.).

    ART. 64
    Atribuţiile S.T.I. sunt:
    a) să asigure serviciile orientate către utilizatorul de tehnologia informaţiei şi comunicaţiei (I.T.&C.) al Agenţiei, prin activităţile de suport şi administrare, în acord cu standardele de management şi bune practici naţionale şi internaţionale ale serviciilor de tehnologia informaţiei (I.T.), cu respectarea sistemului de management al securităţii informaţiei implementat în cadrul Agenţiei;
    b) să asigure interfaţa proceselor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiei (I.T.&C.) cu cele operaţionale ale Agenţiei;
    c) să asigure implementarea, administrarea şi securitatea infrastructurii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiei (I.T.&C.) a Agenţiei, în directă corespondenţă cu legislaţia în vigoare din domeniul tehnologiei informaţiei;
    d) să asigure managementul proiectelor din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei (I.T.&C.);
    e) să asigure designul şi arhitectura soluţiilor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiei (I.T.&C.) prin analize tehnice de specialitate;
    f) să asigure circuitul documentelor specifice S.T.I. prin sistemul informatic de tip document management (DM) şi ticketing şi monitorizare, conform procedurilor/instrucţiunilor interne de lucru;
    g) să conlucreze cu toate departamentele pentru implementarea obiectivelor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiei (I.T.&C.);
    h) să dea avizul de specialitate tehnic, de tehnologia informaţiei şi comunicaţiei (I.T.&C.) pe documentele cu specificul ariei sale de competenţă (I.T.);
    i) să elaboreze/actualizeze Manualul de identitate vizuală al Agenţiei;
    j) să facă propuneri de casare a bunurilor uzate fizic sau moral din patrimoniul Agenţiei, pe care le administrează;
    k) să asigure actualizarea conţinutului site-ului www.integritate.eu, în baza solicitărilor departamentelor Agenţiei.


    ART. 65
    S.T.I. asigură realizarea următoarelor activităţi specifice ariei sale de competenţă:
    a) managementul serviciului, prin funcţionarul public şef de serviciu;
    b) suportul tehnic de tip suport (helpdesk) de tehnologia informaţiei (I.T.), pentru utilizatorii de tehnică de calcul şi comunicaţii (utilizatori I.T.&C.) ai Agenţiei, prin funcţionarii publici din cadrul S.T.I. cu atribuţiile de inginer de suport tehnic;
    c) administrarea şi implementarea infrastructurii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiei (I.T.&C.) din cadrul Agenţiei, prin funcţionarii publici din cadrul S.T.I. cu atribuţiile de inginer de sistem;
    d) gestionarea documentelor elaborate/primite la nivelul S.T.I., precum şi a celor aferente proiectelor specifice tehnologiei informaţiei (I.T.), de către funcţionarii publici din cadrul S.T.I. cu atribuţiile de secretariat.


    ART. 66
    S.T.I. asigură următoarele tipuri de servicii şi activităţi:
    a) servicii de tip suport (helpdesk):
    - asistenţă de tehnologia informaţiei şi comunicaţiei (I.T.&C.) pentru utilizatorii de tehnică de calcul şi comunicaţie (T.C.C.), în ceea ce priveşte:
    (i) networkingul (reţea structurată);
    (ii) echipamente periferice;
    (iii) staţii de lucru/laptopuri;
    (iv) e-mail;
    (v) site;
    (vi) aplicaţii (MS Office, S.A.P., FileNet etc.);
    (vii) managementul cartelelor de acces fizic etc.;

    – rezolvarea cererilor de servicii:
    (i) resetare parolă;
    (ii) ştergere spaţiu sau mărire quota mail;
    (iii) diagnosticare şi depanare probleme întâmpinate de utilizatori etc.;

    – curăţarea la nivel fizic şi logic a infrastructurii hardware şi software client sau server;
    – actualizarea conţinutului site-ului www.integritate.eu;
    – instruirea utilizatorilor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiei (I.T.&C.) în implementarea regulilor şi normelor de utilizare a echipamentelor de tehnică de calcul şi comunicaţie (T.C.C.) şi aplicaţiilor informatice etc.;

    b) servicii de administrare:
    - monitorizare şi mentenanţă;
    – certificare logon Active Directory (AD);
    – instalare/configurare hardware şi software;
    – backup;
    – virtualizare;
    – V.P.N.-uri;
    – management conturi şi roluri de acces I.T.&C.;
    – designul şi arhitectura soluţiilor I.T. prin analize tehnice de specialitate;
    – creare/actualizare arhitectură de reţea fizică şi logică;
    – alocare privilegii I.T.&C.;
    – implementare politici de securitate etc.    ART. 67
    Lista detaliată de servicii şi activităţi se regăseşte integral în documentul intern Catalog de servicii I.T.&C., elaborat de către S.T.I.

    ART. 68
    Catalogul de servicii I.T. este actualizat ori de câte ori cerinţele standardelor internaţionale la care sunt aliniate se îmbunătăţesc, menţinând permanent pasul cu noile tehnologii şi sisteme informatice implementate.

    ART. 69
    Serviciile asigurate de S.T.I. acoperă următoarele componente principale de tehnologia informaţiei şi comunicaţiei (I.T.&C.):
    a) echipamente de tehnică de calcul şi comunicaţie (T.C.C.) destinate utilizatorilor I.T.&C.: staţii de lucru/laptopuri şi/sau echipamente periferice;
    b) componente de reţea (network): firewall-uri, switch-uri, V.L.A.N.-uri, software aferent;
    c) componente ale infrastructurii informatice (I.T.&C.) critice: servere, storage-uri, librării de benzi de backup, datacentere (climă/alimentare electrică etc.), sistem de securitate fizică (efracţie, control acces, incendiu, T.V.C.I.) şi software aferent;
    d) componente ale sistemelor şi aplicaţiilor informatice (platforme software şi baze de date);
    e) componenta de site www.integritate.eu.


    ART. 70
    Compartimentul registratură generală şi arhivă funcţionează la nivel de compartiment şi se subordonează directorului general al Direcţiei generale de tehnologia informaţiei, achiziţii, investiţii şi logistică.

    ART. 71
    Activitatea Compartimentului registratură generală şi arhivă este structurată pe următoarele componente: registratură generală şi arhivă.

    ART. 72
    (1) Registratura generală are următoarele atribuţii:
    a) primeşte şi verifică corespondenţa adresată Agenţiei şi o prezintă preşedintelui pentru a dispune, prin rezoluţie, direcţia/serviciul, compartimentul şi/sau persoana care va soluţiona şi redacta răspunsul;
    b) verifică dacă documentele au fost corect adresate Agenţiei şi semnează în condica de expediţie, în cazul în care corespondenţa se face prin scrisoare recomandată sau prin curierat;
    c) ia măsuri pentru expedierea de îndată a lucrărilor pe bază de borderou, după semnarea de către preşedintele Agenţiei sau vicepreşedintele Agenţiei;
    d) tehnoredactează lucrările repartizate prin dispoziţia preşedintelui Agenţiei sau a vicepreşedintelui Agenţiei;
    e) asigură evidenţa, folosirea şi păstrarea în condiţii corespunzătoare a ştampilelor;
    f) păstrează secretul profesional şi respectă confidenţialitatea lucrărilor efectuate;
    g) îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de preşedintele Agenţiei sau de vicepreşedintele Agenţiei.

    (2) Arhiva are următoarele atribuţii:
    a) preia dosarele de la creatorii de documente;
    b) selecţionează periodic arhiva generală;
    c) ţine evidenţa documentelor din arhivă cu ajutorul registrului de evidenţă, potrivit legii, în care sunt consemnate dosarele şi documentele intrate în arhivă, precum şi mişcarea acestora în decursul timpului;
    d) pune la dispoziţia salariaţilor documentele din arhiva generală;
    e) eliberează copii de pe documentele de arhivă, la solicitarea scrisă a persoanelor fizice şi juridice;
    f) predă la Arhivele Naţionale dosarele cu termen de păstrare „permanent“.


    ART. 73
    (1) Serviciul achiziţii, investiţii şi administrativ se organizează şi funcţionează potrivit prezentului regulament.
    (2) Prezentul regulament se aplică tuturor activităţilor desfăşurate la nivelul Serviciului achiziţii, investiţii şi administrativ de către personalul său, fără excepţie.
    (3) Prezentul regulament se completează cu actele normative reglementând organizarea şi funcţionarea Agenţiei, precum şi cu celelalte acte normative în vigoare cu incidenţă asupra activităţii Serviciului achiziţii, investiţii şi administrativ şi a personalului său.

    ART. 74
    Serviciul achiziţii, investiţii şi administrativ îndeplineşte atribuţii privind programarea şi executarea investiţiilor publice, programarea, efectuarea şi raportarea achiziţiilor publice, administrarea sediului administrativ şi a parcului auto.

    ART. 75
    Atribuţiile Serviciului achiziţii, investiţii şi administrativ sunt următoarele:
    a) asigură elaborarea şi aprobarea/reaprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi, a documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv a notelor de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia C „Alte cheltuieli de investiţii“;
    b) asigură întocmirea proiectului programului de investiţii publice, anexă la bugetul Agenţiei;
    c) asigură executarea cheltuielilor de investiţii aprobate prin programul de investiţii publice, precum şi întocmirea propunerilor de modificare/actualizare a acestuia, în vederea aprobării de către Ministerul Finanţelor, respectiv a includerii lor în legile de rectificare bugetară;
    d) asigură întocmirea dărilor de seamă statistice privind investiţiile nete, pe surse de finanţare şi elemente de structură, şi transmiterea acestora la Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti, la termenele solicitate, în colaborare cu Serviciul economic, care deţine evidenţa plăţilor efectuate;
    e) asigură realizarea atribuţiilor principale prevăzute de lege privind efectuarea achiziţiilor publice;
    f) urmăreşte derularea contractelor de utilităţi şi a contractelor de prestări de servicii cu caracter administrativ, de întreţinere, revizii şi reparaţii;
    g) întocmeşte referate de necesitate pentru bunurile, lucrările şi serviciile necesare activităţii serviciului;
    h) furnizează datele necesare pentru elaborarea programului anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor identificate la nivelul propriu;
    i) ţine evidenţa parcului auto al Agenţiei, asigură întreţinerea, exploatarea şi repararea acestuia, precum şi aplicarea prevederilor legale în vigoare care reglementează activitatea de transporturi auto;
    j) avizează foile de parcurs şi întocmeşte foile de activitate zilnică, pentru fiecare autoturism din dotarea parcului auto al Agenţiei, precum şi situaţiile lunare privind consumurile de carburanţi, pe care le transmite Serviciului economic, în vederea înregistrării lor;
    k) asigură încheierea poliţelor de asigurare, obligatorii şi CASCO, pentru toate autoturismele din parcul auto, precum şi respectarea clauzelor din contractele de asigurări;
    l) asigură efectuarea procedurilor de înmatriculare/radiere a autoturismelor din dotarea parcului auto al Agenţiei şi face propuneri de disponibilizare, casare şi valorificare a acestora, în condiţiile legii;
    m) asigură menţinerea stării de curăţenie a sediului administrativ, prin respectarea normelor igienico-sanitare;
    n) asigură elaborarea şi actualizarea planului de intervenţie în vederea prevenirii şi stingerii incendiilor pentru toate zonele de lucru din cadrul sediului Agenţiei;
    o) verifică şi urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă de către toţi angajaţii Agenţiei reglementările Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 18 lit. d) din Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 262/2010, ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor şi ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare;
    p) asigură şi coordonează instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, participă la elaborarea documentelor şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor;
    q) colaborează cu reprezentanţii autorităţilor publice centrale şi locale cu atribuţii pentru apărarea împotriva incendiilor, situaţii de urgenţă, apărare civilă;
    r) asigură elaborarea documentaţiilor necesare pentru obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de construire/ extindere, toaletare şi defrişare arbori, securitate la incendiu etc.;
    s) elaborează şi actualizează proceduri operaţionale pentru activităţile specifice serviciului;
    t) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei tehnico-economice şi întocmeşte notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor, pe care le supune aprobării, în condiţiile legii, pentru obiectivele de investiţii şi celelalte cheltuieli asimilate investiţiilor, care se cuprind în programele de investiţii anuale, anexe la bugetul de cheltuieli al Agenţiei;
    u) elaborează şi, după caz, actualizează programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente din cadrul Agenţiei;
    v) întocmeşte documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie publică, respectiv coordonează şi supervizează elaborarea documentaţiei de atribuire, în situaţiile în care această activitate este efectuată de firme specializate, conform legii;
    w) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum acestea sunt prevăzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice;
    x) aplică şi finalizează procedurile de atribuire;
    y) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;
    z) asigură elaborarea, perfectarea şi urmărirea derulării contractelor de achiziţii publice, în colaborare cu compartimentele de specialitate iniţiatoare;
    aa) întocmeşte şi transmite rapoartele/notificările referitoare la achiziţiile publice efectuate, în condiţiile legii;
    bb) face propuneri de casare a bunurilor uzate fizic sau moral din patrimoniul Agenţiei pe care le administrează;
    cc) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către conducerea Agenţiei şi de către directorul direcţiei generale.


    ART. 76
    (1) Celelalte compartimente ale Agenţiei au obligaţia de a sprijini activitatea Serviciului achiziţii, investiţii şi administrativ în domeniul achiziţiilor publice, în funcţie de specificul şi complexitatea obiectului achiziţiei.
    (2) În sensul alin. (1), sprijinirea activităţii Serviciului achiziţii, investiţii şi administrativ în domeniul achiziţiilor publice se realizează, fără a se limita la acestea, după cum urmează:
    a) transmiterea referatelor de necesitate care cuprind necesităţile de produse, servicii şi lucrări, valoarea estimată a acestora, precum şi informaţiile de care se dispune, potrivit competenţelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;
    b) transmiterea, dacă este cazul, a specificaţiilor tehnice, aşa cum sunt acestea prevăzute la art. 155 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) în funcţie de natura şi complexitatea necesităţilor identificate în referatele prevăzute la lit. a), transmiterea de informaţii cu privire la preţul unitar/total actualizat al respectivelor necesităţi, în urma unei cercetări a pieţei sau pe bază istorică;
    d) informarea cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinaţie, precum şi poziţia bugetară a acestora;
    e) informarea justificată cu privire la eventualele modificări intervenite în execuţia contractelor/acordurilor-cadru, care cuprinde cauza, motivele şi oportunitatea modificărilor propuse;
    f) transmiterea documentului constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale emis de persoana responsabilă de contract a departamentului iniţiator.


    ART. 77
    (1) Biroul achiziţii, investiţii şi logistică se organizează şi funcţionează potrivit prezentului regulament.
    (2) Prezentul regulament se aplică tuturor activităţilor desfăşurate la nivelul Biroului achiziţii, investiţii şi logistică de către personalul său, fără excepţie.
    (3) Prezentul regulament se completează cu actele normative reglementând organizarea Biroului achiziţii, investiţii şi logistică şi a personalului său.

    ART. 78
    Biroul achiziţii, investiţii şi logistică îndeplineşte atribuţii privind programarea şi executarea investiţiilor publice, programarea, efectuarea şi raportarea achiziţiilor publice.

    ART. 79
    Atribuţiile Biroului achiziţii, investiţii şi logistică sunt următoarele:
    a) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare şi aprobare/reaprobare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi, a documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv a notelor de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente categoriilor de investiţii incluse la poziţia C „Alte cheltuieli de investiţii“, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;
    b) întocmeşte formularele de fundamentare a propunerilor de cheltuieli privind investiţiile publice, în vederea întocmirii proiectului programului de investiţii publice, anexă la bugetul Agenţiei;
    c) întocmeşte/actualizează listele de investiţii pentru obiectivele/proiectele de investiţii noi, lucrări de intervenţii şi pentru cheltuielile de investiţii incluse la poziţia C „Alte cheltuieli de investiţii“, aprobate prin programul de investiţii publice, anexă la bugetul Agenţiei;
    d) execută cheltuielile de investiţii aprobate prin programul de investiţii publice şi face propuneri de modificare/actualizare a acestuia, în funcţie de necesităţi, pe care le transmite Ministerului Finanţelor în vederea aprobării, respectiv a includerii lor în legile de rectificare bugetară, în colaborare cu Serviciul economic, care deţine evidenţa plăţilor efectuate;
    e) întocmeşte dările de seamă statistice privind investiţiile nete pe surse de finanţare şi elemente de structură şi le transmite Direcţiei Regionale de Statistică a Municipiului Bucureşti, la termenele solicitate, în colaborare cu Serviciul Economic, care deţine evidenţa plăţilor efectuate;
    f) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/ reînnoirea/recuperarea înregistrării Agenţiei, în calitate de autoritate contractantă, în Sistemul electronic de achiziţii publice sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;
    g) elaborează şi, după caz, actualizează, în situaţia în care cheltuielile de capital sunt mai mari de 125 de milioane lei, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale Agenţiei, strategia anuală a achiziţiilor publice şi programul anual al achiziţiilor publice;
    h) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;
    i) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege;
    j) aplică şi finalizează procedurile de atribuire;
    k) întocmeşte proiectul de ordin privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor şi asigură avizarea şi aprobarea acestuia;
    l) realizează achiziţiile directe;
    m) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;
    n) participă în comisiile de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice, constituite prin ordin al preşedintelui Agenţiei;
    o) întocmeşte proiectul contractului de achiziţie publică şi asigură semnarea acestuia de către persoanele cu competenţe de avizare şi aprobare din cadrul Agenţiei şi de către operatorii economici implicaţi;
    p) ţine evidenţa contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru atribuite prin procedură şi prin cumpărare directă şi întocmeşte raportările/notificările privitoare la achiziţiile publice, conform legii;
    q) elaborează şi actualizează proceduri operaţionale pentru activităţile specifice biroului.


    ART. 80
    Compartimentul administrativ este compartimentul de specialitate care îndeplineşte atribuţii privind administrarea parcului auto şi a sediului administrativ, concretizate astfel:
    a) asigură întreţinerea, exploatarea şi repararea autoturismelor din dotarea parcului auto, precum şi aplicarea prevederilor legale în vigoare care reglementează activitatea de transporturi auto;
    b) întocmeşte foile de parcurs pentru fiecare autoturism din dotarea parcului auto al Agenţiei;
    c) face solicitări de aprovizionare cu anvelope auto, acumulatori auto, accesorii auto, precum şi de efectuare de operaţii de întreţinere şi reparaţii, necesare bunei funcţionări a autoturismelor;
    d) înştiinţează în timp util despre termenele de expirare a poliţelor de asigurare, obligatorii şi CASCO, pentru toate autoturismele din parcul auto, în vederea reînnoirii acestora;
    e) asigură starea de curăţenie şi imagine a tuturor autovehiculelor instituţiei, precum şi eliberarea de orice obstacol, inclusiv zăpadă, a parcării şi a căilor de acces în curtea instituţiei;
    f) răspunde de buna exploatare a autoturismelor şi de menţinerea în stare perfectă de funcţionare a acestora;
    g) asigură starea de curăţenie a sediului administrativ şi a dependinţelor Agenţiei, prin respectarea normelor igienico-sanitare;
    h) efectuează curăţenia în condiţii corespunzătoare a sediului administrativ;
    i) păstrează în bune condiţii materialele de curăţenie care iau fost repartizate în vederea efectuării curăţeniei în sediul administrativ;
    j) colectează selectiv deşeurile în cadrul Agenţiei, transportă pe circuitul stabilit gunoiul şi reziduurile de orice fel în condiţii corespunzătoare şi răspunde de depunerea lor corectă în saci/recipiente/europubele.


    SECŢIUNEA a 7-a
    Direcţia generală Inspecţia de integritate
    ART. 81
    Organizarea şi funcţionarea Direcţiei generale Inspecţia de integritate sunt prevăzute în prezentul regulament.

    ART. 82
    Prezentul regulament se aplică tuturor activităţilor desfăşurate la nivelul Direcţiei generale Inspecţia de integritate de către personalul său, fără excepţie.

    ART. 83
    Prezentul regulament se completează cu actele normative reglementând organizarea şi funcţionarea Agenţiei, precum şi cu celelalte acte normative în vigoare cu incidenţă asupra activităţii Inspecţiei de integritate şi a personalului său.

    ART. 84
    Inspecţia de integritate funcţionează la nivel de direcţie generală, având în subordine Direcţia Inspecţia de integritate. În subordinea Direcţiei Inspecţia de integritate funcţionează Serviciul analiză şi prevenţie, 4 servicii ale Inspecţiei de integritate şi Compartimentul registratură inspecţie.

    ART. 85
    Direcţia generală Inspecţia de integritate este subordonată preşedintelui Agenţiei.

    ART. 86
    Activitatea de evaluare cu privire la situaţia averii existente pe durata exercitării demnităţilor şi funcţiilor publice, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor persoanelor care fac obiectul Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor acesteia, care se completează cu dispoziţiile actelor normative în vigoare, se efectuează de către inspectorii de integritate din cadrul Agenţiei, cu excepţia inspectorilor de integritate din cadrul Serviciului analiză şi prevenţie.

    ART. 87
    Serviciul analiză şi prevenţie analizează informaţiile cuprinse în Sistemul prevenţie cu scopul de a preveni conflictele de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică prin instituirea unui mecanism de verificare ex ante, din perspectiva situaţiilor care pot genera conflicte de interese în cadrul procedurilor iniţiate prin sistemul electronic de achiziţii publice, astfel încât acestea să fie înlăturate fără a fi afectate respectivele proceduri.

    ART. 88
    (1) În vederea desfăşurării activităţii în condiţii de profesionalism, cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, dreptului la apărare, bunei administrări şi prezumţiei dobândirii licite a averii, repartizarea şi redistribuirea lucrărilor se fac în mod aleatoriu de către conducerea inspectorilor de integritate, prin sistem electronic.
    (2) Redistribuirea lucrărilor repartizate inspectorilor se poate face numai în următoarele cazuri:
    a) imposibilitate de exercitare a atribuţiilor timp de cel puţin 20 de zile;
    b) solicitare motivată a inspectorului de integritate căruia ia fost repartizată lucrarea;
    c) suspendare din activitate, în condiţiile legii;
    d) incompatibilitate;
    e) conflict de interese;
    f) existenţa unor diferenţe semnificative, în sensul prevederilor art. 18 din Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, între modificările intervenite în averea inspectorului de integritate pe durata exercitării funcţiei publice şi veniturile obţinute în această perioadă;
    g) lăsarea în nelucrare, din motive imputabile inspectorului de integritate, pe o durată mai mare de 30 de zile lucrătoare.


    ART. 89
    Direcţia generală Inspecţia de integritate desfăşoară următoarele activităţi:
    a) primeşte, colectează, centralizează şi procesează date şi informaţii cu privire la situaţia averii existente pe durata exercitării demnităţilor şi funcţiilor publice, a incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese privind persoanele care ocupă funcţii sau demnităţi publice;
    b) evaluează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese;
    c) efectuează controlul depunerii la termen a declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese de către persoanele prevăzute de Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) evaluează, în condiţiile prezentului capitol, diferenţele semnificative, în sensul prevederilor art. 18 din Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, dintre modificările intervenite în avere pe durata exercitării demnităţilor şi funcţiilor publice şi veniturile realizate în aceeaşi perioadă;
    e) evaluează conflicte de interese sau incompatibilităţi ale persoanelor care ocupă demnităţi ori funcţii publice;
    f) întocmeşte rapoarte de evaluare în cazul în care în urma evaluării identifică elemente de încălcare a legislaţiei privind regimul declarării averii, al conflictelor de interese, respectiv al incompatibilităţilor, precum şi, după caz, a legislaţiei disciplinare fiscale, contravenţionale sau penale;
    g) întocmeşte rapoarte de evaluare în cazul în care în urma evaluării nu identifică elemente de încălcare a legislaţiei privind regimul declarării averii, al conflictelor de interese, respectiv al incompatibilităţilor;
    h) aplică sancţiunile şi ia măsurile prevăzute de lege în competenţa acesteia;
    i) efectuează analiza datelor şi informaţiilor cuprinse în Sistemul prevenţie, monitorizând sistemul, prin raportare la toate reglementările specifice aplicabile fiecărei proceduri de atribuire şi la persoanele comunicate în formularul de integritate şi care fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 din Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) transmite avertismente de integritate în cazul în care, în urma analizei specifice, detectează elemente ale unui potenţial conflict de interese;
    k) propune sesizarea din oficiu în vederea efectuării evaluării respectării regimului juridic al conflictului de interese, după finalizarea procedurii de atribuire, exclusiv cu privire la persoanele faţă de care sunt incidente prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a neluării unei măsuri la primirea unui avertisment de integritate sau necompletarea formularului de integritate.


    ART. 90
    (1) Activitatea de evaluare a declaraţiei de avere, a datelor şi a informaţiilor privind averea existentă, precum şi a modificărilor patrimoniale intervenite existente în perioada exercitării funcţiilor ori demnităţilor publice, precum şi cea de evaluare a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor se efectuează atât pe durata exercitării funcţiilor ori demnităţilor publice, cât şi în decursul a 3 ani după încetarea acestora.
    (2) Activitatea ce se efectuează pe durata prevăzută la alin. (1) constă în evaluarea declaraţiei de avere, a datelor şi a informaţiilor privind averea existentă, precum şi a modificărilor patrimoniale intervenite, a conflictelor de interese sau a incompatibilităţilor, exclusiv pentru perioada exercitării funcţiilor ori demnităţilor publice.

    ART. 91
    (1) Direcţia generală Inspecţia de integritate îndeplineşte activitatea de evaluare din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice ori juridice, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare.
    (2) Sesizarea din oficiu se face în una dintre următoarele modalităţi:
    a) pe baza unui raport de sesizare întocmit de preşedintele Agenţiei;
    b) pe baza unei note întocmite de către inspectorul de integritate, aprobată de conducerea inspectorilor de integritate; în cazul în care aceasta respinge propunerea de sesizare din oficiu, refuzul motivat se transmite preşedintelui Agenţiei, pentru a dispune fie începerea verificărilor, fie menţinerea propunerii.


    ART. 92
    Compartimentul registratură inspecţie are următoarele atribuţii:
    a) primeşte corespondenţa adresată Inspecţiei de integritate, o verifică şi o prezintă directorului general al Direcţiei generale Inspecţia de integritate;
    b) înregistrează în aplicaţia SIMIDAI corespondenţa adresată inspectorilor de integritate şi o distribuie acestora;
    c) după ce lucrările au primit rezoluţie dată de directorul general al Inspecţiei de integritate, înregistrează lucrările pentru a fi repartizate aleatoriu de aplicaţia SIMIDAI;
    d) distribuie lucrările inspectorilor de integritate în urma repartizării aleatorii a lucrărilor;
    e) primeşte lucrările pentru redistribuire aleatorie în cazurile prevăzute la art. 9 din Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) înregistrează şi scanează corespondenţa pregătită pentru expediere, luând măsuri de efectuare a acestor operaţiuni în cel mai scurt timp;
    g) înregistrează adresele/procesele-verbale de predare-primire a declaraţiilor de avere şi de interese depuse de entităţi, cărora li se asociază o etichetă (NCD) pentru a fi transmise furnizorului de servicii;
    h) asigură evidenţa, folosirea şi păstrarea ştampilelor compartimentului, conform prevederilor legale;
    i) păstrează secretul profesional şi confidenţialitatea lucrărilor;
    j) exercită orice alte atribuţii dispuse de preşedintele Agenţiei, vicepreşedintele Agenţiei, secretarul general, directorul general, director, şefii de serviciu ori, după caz, de inspectorul de integritate care instrumentează lucrarea.


    SECŢIUNEA a 8-a
    Direcţia avertizori în interes public
    ART. 93
    (1) Organizarea şi funcţionarea Direcţiei avertizori în interes public sunt prevăzute în prezentul regulament.
    (2) Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor activităţilor desfăşurate la nivelul Direcţiei avertizori în interes public de către personalul său, fără excepţie.
    (3) Prezentul regulament se completează cu actele normative reglementând organizarea şi funcţionarea Agenţiei, precum şi cu celelalte acte normative în vigoare cu incidenţă asupra activităţii Direcţiei avertizori în interes public şi a personalului său.

    ART. 94
    Direcţia avertizori în interes public este subordonată preşedintelui Agenţiei.

    ART. 95
    Direcţia avertizori în interes public este o structură de specialitate din cadrul Agenţiei, care cuprinde Serviciul avertizori în interes public.

    ART. 96
    Managementul Direcţiei avertizori în interes public este asigurat de un director şi un şef de serviciu pentru Serviciul avertizori în interes public.

    ART. 97
    Direcţia avertizori în interes public îndeplineşte activitatea privind procedura de primire, examinare şi soluţionare a raportărilor privind încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul autorităţilor, instituţiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum şi în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022, care se completează cu dispoziţiile actelor normative în vigoare, cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, responsabilităţii, independenţei operaţionale, bunei administrări, echilibrului, dreptului la apărare şi bunei-credinţe. Datele şi informaţiile circumscrise activităţii Direcţiei au caracter confidenţial.

    ART. 98
    Direcţia avertizori în interes public desfăşoară următoarele activităţi:
    a) soluţionează raportările care intră în competenţa sa;
    b) înaintează raportarea către autoritatea competentă să o soluţioneze, în funcţie de obiectul acesteia;
    c) transmite în timp util informaţiile conţinute în raportare către instituţiile, organele, oficiile sau agenţiile competente ale Uniunii Europene, după caz, în vederea efectuării de acţiuni subsecvente, potrivit legii;
    d) organizează periodic activităţi de informare publică cu privire la procedura de raportare a încălcărilor legii şi ia măsurile de protecţie;
    e) asigură, la cererea angajatorilor, consilierea în elaborarea şi, după caz, revizuirea procedurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 361/2022;
    f) asigură instruirea persoanelor desemnate să soluţioneze raportări;
    g) oferă consiliere confidenţială, la cerere, persoanelor care intenţionează să efectueze o raportare cu privire la procedura de raportare, de examinare şi de soluţionare a raportării;
    h) formulează propuneri de modificare şi completare a legislaţiei în materie;
    i) cooperează cu instituţii şi organizaţii similare din Uniunea Europeană şi din alte ţări şi cu organizaţii neguvernamentale;
    j) aplică sancţiuni şi ia măsurile prevăzute de lege în competenţa acesteia.


    SECŢIUNEA a 9-a
    Direcţia generală juridică, relaţii publice şi comunicare
    ART. 99
    (1) Organizarea şi funcţionarea Direcţiei generale juridice, relaţii publice şi comunicare sunt prevăzute în prezentul regulament.
    (2) Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor activităţilor desfăşurate la nivelul Direcţiei generale juridice, relaţii publice şi comunicare de către personalul său, fără excepţie.
    (3) Direcţia generală juridică, relaţii publice şi comunicare răspunde în mod nemijlocit de îndeplinirea şi executarea la timp şi în bune condiţii a tuturor lucrărilor cu caracter sau conţinut juridic privind activitatea Agenţiei.

    ART. 100
    Direcţia generală juridică, relaţii publice şi comunicare este subordonată preşedintelui Agenţiei.

    ART. 101
    Direcţia generală juridică, relaţii publice şi comunicare este o structură de specialitate din cadrul Agenţiei, care cuprinde:
    - Serviciul avizare şi legislaţie;
    – Serviciul contencios;
    – Direcţia comunicare, relaţii publice şi strategie;
    – Serviciul comunicare şi relaţii publice;
    – Biroul comunicare;
    – Compartimentul relaţii publice;
    – Serviciul implementare fonduri structurale, studii şi strategii.


    ART. 102
    Managementul Direcţiei generale juridice, relaţii publice şi comunicare este asigurat de un director general, un şef de serviciu pentru Serviciul avizare şi legislaţie, un şef de serviciu pentru Serviciul contencios, un director pentru Direcţia comunicare, relaţii publice şi strategie, un şef de serviciu pentru Serviciul comunicare şi relaţii publice, un şef de birou pentru Biroul comunicare şi un şef de serviciu pentru Serviciul implementare fonduri structurale, studii şi strategii.

    ART. 103
    Atribuţiile directorului general al Direcţiei generale juridice, relaţii publice şi comunicare sunt următoarele:
    a) organizează, coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea direcţiei generale pe care o conduce;
    b) repartizează sarcinile, monitorizează îndeplinirea acestora în cadrul direcţiei generale, în acord cu atribuţiile fiecărei unităţi din subordine, şi ia măsurile oportune pentru soluţionarea inadvertenţelor sau întârzierilor;
    c) gestionează resursele umane şi materiale la nivelul direcţiei generale;
    d) răspunde de informarea personalului din subordine referitor la aspectele de interes;
    e) asigură dezvoltarea profesională a personalului din subordine;
    f) dispune măsuri pentru personalul din subordine, cu aprobarea conducerii Agenţiei, referitoare la: scoaterea la concurs a posturilor vacante din subordine; promovarea în carieră a personalului din subordine, conform reglementărilor legale în vigoare; stimularea, premierea şi acordarea altor drepturi salariale pentru angajaţii din subordine; sesizarea comisiei de disciplină;
    g) asigură aplicarea strictă a normelor cu privire la întocmirea, manipularea, circulaţia şi păstrarea documentelor cu regim special şi a informaţiilor clasificate, în domeniul de activitate al direcţiei generale;
    h) propune spre aprobare toate documentele elaborate în cadrul direcţiei generale;
    i) întocmeşte fişa fiecărui post din subordine;
    j) asigură o bună colaborare cu celelalte structuri din cadrul Agenţiei, precum şi cu alte structuri, instituţii sau autorităţi publice cu care intră în contact în realizarea atribuţiilor ce îi revin conform prezentului regulament şi actelor normative în vigoare cu incidenţă asupra activităţii pe care o desfăşoară;
    k) întocmeşte necesarul de consumabile şi dotări tehnice la nivelul direcţiei generale;
    l) elaborează şi propune spre avizare bugetul direcţiei generale;
    m) elaborează şi actualizează proceduri operaţionale corespunzătoare activităţilor desfăşurate în cadrul direcţiei generale;
    n) îndeplineşte alte sarcini trasate de către conducerea Agenţiei, care vizează domeniul de activitate al direcţiei generale.


    ART. 104
    Şefii de serviciu din cadrul Direcţiei generale juridice, relaţii publice şi comunicare au următoarele atribuţii:
    a) organizează, coordonează, îndrumă, controlează şi răspund de activitatea serviciului pe care îl conduc;
    b) repartizează sarcinile, monitorizează îndeplinirea acestora în cadrul serviciului, în acord cu atribuţiile acestuia, şi iau măsurile oportune pentru soluţionarea inadvertenţelor sau întârzierilor;
    c) gestionează resursele umane şi materiale la nivelul serviciului;
    d) răspund de informarea personalului din subordine referitor la aspectele de interes;
    e) asigură dezvoltarea profesională a personalului din subordine;
    f) dispun măsuri pentru personalul din subordine, cu avizul directorului general al Direcţiei generale juridice, relaţii publice şi comunicare şi cu aprobarea conducerii Agenţiei, referitoare la: scoaterea la concurs a posturilor vacante din subordine; promovarea în carieră a personalului din subordine, conform reglementărilor legale în vigoare; stimularea, premierea şi acordarea altor drepturi salariale pentru angajaţii din subordine; sesizarea comisiei de disciplină;
    g) asigură aplicarea strictă a normelor cu privire la întocmirea, manipularea, circulaţia şi păstrarea documentelor cu regim special şi a informaţiilor clasificate, în domeniul de activitate al serviciului;
    h) propun spre aprobare toate documentele elaborate în cadrul serviciului;
    i) întocmesc fişa fiecărui post din subordine;
    j) asigură o bună colaborare cu celelalte structuri din cadrul Agenţiei, precum şi cu persoanele fizice sau juridice cu care intră în contact, în scopul realizării atribuţiilor ce le revin conform prezentului regulament şi actelor normative în vigoare cu incidenţă asupra activităţii pe care o desfăşoară;
    k) întocmesc necesarul de consumabile şi dotări tehnice la nivelul serviciului;
    l) elaborează şi propun spre avizare bugetul serviciului;
    m) elaborează şi actualizează proceduri operaţionale corespunzătoare activităţilor desfăşurate în cadrul serviciului;
    n) analizează eficienţa activităţii pe baza indicatorilor de performanţă determinaţi pe tipuri de activitate, pe proiecte etc.;
    o) îndeplinesc alte sarcini atribuite de către conducerea Agenţiei, care vizează domeniul de activitate al serviciului.


    ART. 105
    (1) Serviciul avizare şi legislaţie este structura de specialitate care analizează şi, după caz, avizează din perspectiva legalităţii actele cu caracter juridic încheiate de Agenţie.
    (2) Serviciul avizare şi legislaţie este organizat şi funcţionează în subordinea directă a şefului de serviciu şi în coordonarea directorului general al Direcţiei generale juridice, relaţii publice şi comunicare.
    (3) Obiectivul Serviciului avizare şi legislaţie este de a asigura legalitatea actelor de autoritate emise de conducerea Agenţiei şi a actelor administrative elaborate în cadrul unităţilor din structura organizatorică a Agenţiei.
    (4) Serviciul avizare şi legislaţie are următoarele atribuţii:
    a) urmăreşte publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor normative cu relevanţă pentru domeniul de activitate al Agenţiei;
    b) formulează puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative aferente domeniului de competenţă aflate în procesul de legiferare;
    c) participă, după caz, în condiţiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte normative incidente domeniului de activitate al Agenţiei;
    d) asigură la cerere, în domeniul de competenţă al serviciului, consultanţă juridică de specialitate tuturor structurilor din cadrul Agenţiei;
    e) formulează puncte de vedere cu privire la proiectele de protocoale, memorandumuri, acorduri-cadru de colaborare, bi sau multilaterale, ce urmează a fi semnate atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional;
    f) întocmeşte, din dispoziţia conducerii Agenţiei sau la solicitarea altor compartimente, note şi/sau puncte de vedere referitoare la aplicarea normelor legale ce au legătură cu specificul Agenţiei în domeniul de competenţă al serviciului;
    g) urmăreşte ca actele normative cu relevanţă comunitară să fie implementate în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene;
    h) analizează şi, după caz, avizează sub aspectul legalităţii ordinele, punctele de vedere şi/sau instrucţiunile pe care urmează să le emită conducerea Agenţiei;
    i) analizează şi propune spre avizare din punctul de vedere al legalităţii dispoziţiile privind problemele de personal (organizare, reorganizare, încadrări în muncă, încetarea contractelor de muncă, aplicarea de sancţiuni disciplinare etc.);
    j) analizează dacă sunt îndeplinite condiţiile legale de procedură privind iniţierea şi promovarea proiectelor de acte administrative (existenţa notelor, referatelor, expunerii de motive, a extrasului din legislaţia invocată, documentaţia aferentă - puncte de vedere scrise ale compartimentelor cu activitate din domeniul de reglementare al proiectelor de acte administrative etc.);
    k) exprimă puncte de vedere cu privire la legalitatea documentelor pe care unităţile Agenţiei le propun spre avizare/aprobare conducerii Agenţiei;
    l) analizează şi formulează răspunsuri în termenul legal la solicitările, sesizările şi memoriile formulate în baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare, adresate Agenţiei de către persoane fizice sau juridice în domeniul de competenţă, în legătură cu activitatea Agenţiei;
    m) pune la dispoziţia Direcţiei comunicare, relaţii publice şi strategie răspunsurile, punctele de vedere cu privire la solicitările, sesizările şi memoriile formulate în baza prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare, adresate Agenţiei de către persoane fizice sau juridice în domeniul de competenţă, în legătură cu activitatea Agenţiei;
    n) pune la dispoziţia Direcţiei comunicare, relaţii publice şi strategie copii ale documentelor solicitate de petiţionari în vederea comunicării acestora;
    o) analizează anual activitatea proprie şi propune conducerii măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii pe linie de competenţă;
    p) asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului din documentele rezultate din activitatea de profil;
    q) îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de conducerea Agenţiei în domeniul de competenţă, în legătură cu activitatea Agenţiei.


    ART. 106
    (1) Serviciul contencios este structura de specialitate care asigură reprezentarea Agenţiei, apără drepturile şi interesele legitime ale acesteia în raporturile cu autorităţile publice, respectiv cu alte persoane fizice sau juridice.
    (2) Serviciul contencios este organizat şi funcţionează în subordinea directă a şefului de serviciu şi în coordonarea directorului general al Direcţiei generale juridice, relaţii publice şi comunicare.
    (3) Obiectivul Serviciului contencios este de a asigura apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Agenţiei, în conformitate cu Constituţia şi cu legile ţării.
    (4) Serviciul contencios are următoarele atribuţii:
    a) reprezintă Agenţia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe jurisdicţionale, pe baza delegaţiei date de conducerea Agenţiei, apără drepturile şi interesele acesteia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, precum şi în raporturile cu persoane fizice ori juridice şi/sau formulează propuneri de delegare a dreptului de reprezentare;
    b) formulează şi promovează, în termenele procedurale, acţiunile civile, comerciale, de contencios administrativ, în litigii de muncă, asigurări sociale şi de altă natură, după caz, apărările, căile de atac ordinare şi extraordinare, precum şi orice alte acte de procedură, în litigiile în care Agenţia este parte;
    c) transmite spre executare Serviciului economic hotărârile judecătoreşti definitive privind obligaţiile stabilite în sarcina Agenţiei, în dosarele având ca obiect acţiuni promovate de personalul Agenţiei, şi asigură executarea hotărârilor judecătoreşti definitive câştigate de Agenţie;
    d) formulează propuneri, ori de câte ori consideră necesar, cu privire la executarea pe cale amiabilă a obligaţiilor stabilite prin hotărârile judecătoreşti;
    e) păstrează evidenţa dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi actualizează săptămânal stadiul acestora;
    f) transmite săptămânal Direcţiei comunicare, relaţii publice şi strategie stadiul dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi al altor organe de jurisdicţie, în vederea actualizării paginii de internet a Agenţiei;
    g) elaborează şi prezintă conducerii Agenţiei, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor aflate pe rol;
    h) elaborează şi prezintă conducerii Agenţiei, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri privind oportunitatea promovării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti nefavorabile Agenţiei;
    i) elaborează statistici şi analize privind interpretările şi modul de aplicare a legii de către instanţele judecătoreşti în domeniul de competenţă al Agenţiei;
    j) participă în comisiile constituite la nivelul Agenţiei în vederea desfăşurării examenelor pentru ocuparea posturilor din cadrul instituţiei, conform prevederilor legale;
    k) asigură secretariatul Comisiei de soluţionare a reclamaţiilor formulate în temeiul reglementărilor privind liberul acces la informaţiile de interes public;
    l) asigură la cerere, în domeniul de competenţă al compartimentului, consultanţă juridică de specialitate structurilor Agenţiei;
    m) pune la dispoziţia Direcţiei comunicare, relaţii publice şi strategie răspunsurile, punctele de vedere cu privire la solicitările, sesizările şi memoriile formulate în baza prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare, adresate Agenţiei de către persoane fizice sau juridice în domeniul de competenţă, în legătură cu activitatea Agenţiei;
    n) pune la dispoziţia Direcţiei comunicare, relaţii publice şi strategie copii ale documentelor solicitate de petiţionari în vederea comunicării acestora;
    o) analizează anual activitatea proprie şi propune conducerii Agenţiei măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii pe linie de competenţă;
    p) asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al compartimentului din documentele rezultate din activitatea de profil;
    q) îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de conducerea Agenţiei în domeniul de competenţă, în legătură cu activitatea Agenţiei.


    ART. 107
    (1) Direcţia comunicare, relaţii publice şi strategie este organizată şi funcţionează în subordinea directă a directorului general al Direcţiei generale juridice, relaţii publice şi comunicare şi în coordonarea preşedintelui Agenţiei.
    (2) În structura Direcţiei comunicare, relaţii publice şi strategie sunt incluse Serviciul comunicare şi relaţii publice în cadrul căruia funcţionează Biroul comunicare şi Compartimentul relaţii publice, precum şi Serviciul implementare fonduri structurale, studii şi strategii.

    ART. 108
    Direcţia comunicare, relaţii publice şi strategie este structura de specialitate care asigură interfaţa de comunicare între Agenţie şi opinia publică, analizează, elaborează şi propune spre avizare strategii generale sau sectoriale şi politici de comunicare, asigură îndeplinirea atribuţiilor ce rezultă din cooperarea naţională şi internaţională în care Agenţia este implicată, derulează activităţi de cercetare şi asigură implementarea diverselor proiecte cu finanţare extrabugetară.

    ART. 109
    Misiunea Direcţiei comunicare, relaţii publice şi strategie este de a realiza activităţile de comunicare internă, externă şi internaţională, de a identifica şi de a pune în practică abordările strategice ale Agenţiei în materie de cooperare naţională şi internaţională, relaţii publice, comunicare, de a derula activităţi de cercetare şi de a asigura implementarea diverselor proiecte cu finanţare extrabugetară.

    ART. 110
    Atribuţiile directorului Direcţiei comunicare, relaţii publice şi strategie sunt următoarele:
    a) organizează, coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea direcţiei pe care o conduce;
    b) reprezintă direcţia în cadrul Agenţiei şi în cadrul altor organisme de specialitate interne/internaţionale;
    c) asigură o bună colaborare cu celelalte structuri din cadrul aparatului propriu al Agenţiei, precum şi cu alte structuri, instituţii sau autorităţi publice cu care intră în contact în realizarea atribuţiilor ce îi revin conform regulamentului şi actelor normative în vigoare cu incidenţă asupra activităţii pe care o desfăşoară;
    d) repartizează sarcinile, monitorizează îndeplinirea acestora în cadrul direcţiei, în acord cu atribuţiile fiecărui post din subordine, şi ia măsurile oportune pentru soluţionarea inadvertenţelor sau întârzierilor;
    e) gestionează resursele umane şi materiale la nivelul direcţiei;
    f) răspunde de informarea personalului din subordine referitoare la aspectele de interes de la nivelul Agenţiei;
    g) dispune măsuri pentru personalul din subordine, cu aprobarea conducerii Agenţiei, referitoare la: scoaterea la concurs a posturilor vacante din subordine; promovarea în carieră a personalului din subordine, conform reglementărilor legale în vigoare; stimularea, premierea şi acordarea altor drepturi salariale pentru angajaţii din subordine; sesizarea comisiei de disciplină;
    h) formulează şi prezintă conducerii propuneri de îmbunătăţire a calităţii activităţii desfăşurate;
    i) asigură aplicarea strictă a normelor cu privire la întocmirea, manipularea, circulaţia şi păstrarea documentelor cu regim special şi a informaţiilor clasificate, în domeniul de activitate al direcţiei;
    j) propune, implementează şi monitorizează strategia de comunicare internă şi externă;
    k) propune şi implementează strategii de promovare a instituţiei;
    l) monitorizează efectele campaniilor de promovare;
    m) avizează publicarea în orice mijloc de comunicare a oricărui material (anunţuri, materiale de prezentare etc.);
    n) monitorizează activităţile de protocol;
    o) monitorizează relaţiile cu publicul;
    p) monitorizează/coordonează relaţiile cu parteneri externi (instituţii şi autorităţi publice, ONG-uri etc.);
    q) participă la toate acţiunile Agenţiei care au relevanţă informaţională;
    r) îndeplineşte alte sarcini trasate de către conducerea Agenţiei, ce vizează domeniul de activitate al direcţiei.


    ART. 111
    Serviciul comunicare şi relaţii publice are următoarele atribuţii:
    a) identifică şi analizează oportunităţile de stabilire a colaborării interne şi internaţionale, precum şi de afiliere la organizaţii internaţionale;
    b) elaborează politica de comunicare a Agenţiei;
    c) identifică şi propune măsurile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din politica de comunicare a Agenţiei;
    d) efectuează statistici şi rapoarte prin centralizarea datelor din sistemul informatic integrat;
    e) centralizează datele şi informaţiile colectate de la nivelul structurilor Agenţiei, în vederea elaborării rapoartelor de activitate şi de progres;
    f) asigură relaţia cu mediul asociativ conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) organizează evidenţa asociaţiilor şi fundaţiilor care desfăşoară activităţi din domeniul de competenţă al Agenţiei, la solicitarea acestora, în condiţiile prevăzute de lege;
    h) monitorizează îndeplinirea angajamentelor asumate de către Agenţie la nivel naţional şi internaţional.


    ART. 112
    Biroul comunicare are următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte politica de comunicare a Agenţiei;
    b) elaborează răspunsuri la solicitările primite în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, repartizate de conducerea Agenţiei Direcţiei comunicare, relaţii publice şi strategie;
    c) transmite prin e-mail documente în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, repartizate de conducerea Agenţiei Direcţiei comunicare, relaţii publice şi strategie;
    d) acordă fără discriminare, în termen de cel mult două zile de la înregistrare, acreditare ziariştilor la Agenţie;
    e) pune la dispoziţia cetăţenilor, în vederea consultării, documente ce conţin informaţii de interes public, prin punctul de informare-documentare (avizier);
    f) elaborează şi actualizează permanent baza de date referitoare la reprezentanţii mass-mediei;
    g) monitorizează permanent mijloacele naţionale şi internaţionale de informare în masă (mass-media) şi sursele de informare publică şi evaluează imaginea publică a Agenţiei;
    h) informează în timp util şi asigură accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de Agenţie;
    i) organizează conferinţele de presă ale Agenţiei;
    j) elaborează discursurile oficiale pentru evenimente speciale;
    k) redactează şi emite drepturile la replică;
    l) asigură întocmirea corespondenţei cu caracter protocolar adresate de preşedintele Agenţiei cu diverse ocazii şi redactează răspunsurile la corespondenţa de acest tip primită de conducerea Agenţiei;
    m) colaborează cu serviciile şi direcţiile similare din celelalte instituţii naţionale, comunitare, internaţionale;
    n) participă la toate acţiunile Agenţiei care au relevanţă informaţională, în funcţie de situaţie;
    o) după caz, elaborează, actualizează şi asigură difuzarea de pliante, ghiduri şi materiale documentare, în colaborare cu structurile instituţiei;
    p) elaborează sau, după caz, avizează machetele materialelor de informare în domeniul de competenţă, necesare activităţilor şi programelor organizate de către Agenţie sau în parteneriat;
    q) informează cu operativitate conducerea Agenţiei în legătură cu evenimentele relevante;
    r) este singura structură abilitată să elaboreze şi să transmită comunicate de presă, colaborând în acest sens cu toate compartimentele Agenţiei;
    s) avizează materiale care urmează a fi publicate sau postate pe pagina de internet a instituţiei (www.integritate.eu) sub orice formă;
    t) publică pe reţelele de socializare ale Agenţiei materiale de informare publică referitoare la activitatea instituţiei;
    u) organizează şi/sau coordonează pregătirea şi specializarea profesională a personalului Agenţiei prin programe/ proiecte internaţionale;
    v) relaţionează cu reprezentanţii mass-mediei;
    w) propune şi monitorizează relaţiile de cooperare/ colaborare cu instituţiile publice, organizaţiile nonguvernamentale, societatea civilă;
    x) elaborează periodic, în colaborare cu celelalte compartimente ale Agenţiei, documente de progres în domeniul de competenţă;
    y) produce, editează şi difuzează pliante, ghiduri şi materiale informative pentru uz internaţional, după caz;
    z) asigură confecţionarea tipăriturilor necesare desfăşurării activităţii de protocol: ecusoane, invitaţii, programe de vizită etc.;
    aa) asigură formalităţile necesare pentru confecţionarea, obţinerea şi, după caz, prelungirea paşapoartelor diplomatice şi de serviciu şi pentru obţinerea vizelor necesare personalului Agenţiei care călătoreşte în misiuni oficiale în afara ţării;
    bb) propune transmiterea unor mesaje sau felicitări cu prilejul unor evenimente externe ori interne (Anul Nou, Sfintele Sărbători de Paşti şi Crăciun, zile naţionale etc.);
    cc) organizează ceremoniile de depunere a jurământului în faţa conducerii Agenţiei de către funcţionarii publici şi inspectorii de integritate.


    ART. 113
    Compartimentul relaţii publice are următoarele atribuţii:
    a) informează conducerea Agenţiei asupra aspectelor conexe domeniului de activitate aflate pe agenda naţională şi internaţională;
    b) menţine legătura cu instituţiile şi entităţile naţionale şi internaţionale în domeniul de activitate;
    c) elaborează agenda şi obiectivele în relaţiile naţionale şi internaţionale şi le propune conducerii Agenţiei;
    d) organizează şi asigură participarea la reuniuni, comitete şi grupuri de lucru interinstituţionale interne şi internaţionale pe tematici conexe domeniului de activitate al Agenţiei;
    e) coordonează, monitorizează şi sprijină îndeplinirea obligaţiilor care decurg din acordurile bilaterale la care Agenţia este parte;
    f) efectuează demersurile şi lucrările pregătitoare pentru încheierea, monitorizarea şi respectarea prevederilor protocoalelor bilaterale şi multilaterale în domeniul de competenţă şi participă la acestea;
    g) monitorizează îndeplinirea angajamentelor asumate de către Agenţie la nivel internaţional şi urmăreşte respectarea obligaţiilor asumate prin tratatele internaţionale la care România este parte, în domeniul de activitate al Agenţiei;
    h) colaborează cu misiunile diplomatice sau oficiile consulare române acreditate în străinătate, cu misiunile diplomatice sau oficiile consulare străine acreditate în România şi, după caz, cu organizatori ai evenimentelor interne şi internaţionale;
    i) propune şi/sau asigură, după caz, participarea la seminare, simpozioane, conferinţe, vizite de studiu, vizite pentru schimb de experienţă, cursuri de perfecţionare, în ţară şi în străinătate, în domeniile de interes pentru Agenţie;
    j) aplică şi respectă normele specifice de protocol şi ceremonial, pe baza reglementărilor naţionale şi a practicii internaţionale, la acţiunile organizate de Agenţie;
    k) asigură organizarea acţiunilor protocolare (primiri, recepţii, mese oficiale şi de lucru, cadouri) la nivelul conducerii Agenţiei;
    l) acordă asistenţă de specialitate în organizarea unor acţiuni de protocol la nivelul direcţiilor şi serviciilor de specialitate;
    m) asigură amenajarea corespunzătoare a saloanelor în care urmează să aibă loc activităţi oficiale ale conducerii Agenţiei;
    n) colaborează cu celelalte structuri ale Agenţiei pentru organizarea vizitelor oficiale directe în România sau la invitaţia conducerii Agenţiei;
    o) întocmeşte, în colaborare cu celelalte structuri ale Agenţiei, documentaţia aferentă deplasărilor în ţară şi în străinătate ale delegaţiilor oficiale ale Agenţiei;
    p) organizează protocolul sosirii şi plecării invitaţilor la/de la aeroport, gară, port; rezolvă problemele de protocol în colaborare cu instituţiile abilitate pentru buna desfăşurare a vizitelor invitaţilor oficiali ai conducerii Agenţiei;
    q) efectuează demersurile necesare aferente deplasărilor interne şi internaţionale ale delegaţiilor oficiale ale Agenţiei (corespondenţă protocolară, asigurarea cazării, transportului etc.);
    r) propune/avizează deplasările sau participările reprezentanţilor Agenţiei la reuniunile, comitetele şi grupurile de lucru interinstituţionale interne şi internaţionale pe probleme specifice activităţii Agenţiei, precum şi la cursuri de formare şi specializare profesională;
    s) participă la întruniri/misiuni pregătitoare în vederea planificării, organizării şi desfăşurării acţiunilor din ţară şi din străinătate la care participă conducerea Agenţiei;
    t) colaborează cu celelalte structuri ale Agenţiei pentru organizarea conferinţelor, seminarelor sau altor evenimente internaţionale;
    u) colaborează cu structurile de protocol ale instituţiilor centrale şi, după caz, cu misiunile diplomatice, în vederea aplicării unitare a normelor de protocol şi ceremonial;
    v) elaborează şi execută programul detaliat al vizitelor oficiale ale conducerii Agenţiei;
    w) organizează în ţară sau în străinătate ceremoniile de semnare a acordurilor, convenţiilor, protocoalelor de colaborare sau colaborează la organizarea acestora;
    x) menţine legătura cu Cabinetul preşedintelui Agenţiei pentru rezolvarea unor probleme curente specifice de protocol, inclusiv traducerea documentelor sau asigurarea serviciilor de translare.


    ART. 114
    (1) Serviciul implementare fonduri structurale, studii şi strategii are următoarele atribuţii pe palierul activităţilor de cercetare:
    a) derulează activităţi de cercetare relevante pentru activitatea Agenţiei;
    b) întocmeşte analize statistice şi chestionare (cu destinaţie internă sau externă) pentru utilizarea acestora în activităţile de cercetare solicitate de către conducerea Agenţiei;
    c) realizează rapoartele de cercetare şi studiile de impact necesare, după caz;
    d) diseminează anumite rezultate obţinute ca urmare a activităţilor de cercetare prin intermediul articolelor publicate în reviste internaţionale de specialitate sau în cadrul conferinţelor/evenimentelor naţionale sau internaţionale;
    e) participă la reuniuni interne şi internaţionale pe probleme specifice activităţii Agenţiei.

    (2) Serviciul implementare fonduri structurale, studii şi strategii are următoarele atribuţii pe palierul proiectelor cu finanţare extrabugetară şi strategiilor:
    a) identifică posibilităţi de finanţare pentru implementarea diverselor proiecte, în funcţie de nevoile instituţionale;
    b) întocmeşte aplicaţii pentru finanţare din surse extrabugetare, precum fonduri structurale europene sau granturi;
    c) realizează activităţi de cercetare în vederea elaborării aplicaţiilor pentru programe cu finanţare externă;
    d) realizează graficele activităţilor pentru implementarea proiectelor cu finanţare din surse extrabugetare;
    e) realizează bugetele necesare pentru implementarea proiectelor cu finanţare din surse extrabugetare, în colaborare cu celelalte structuri specializate din cadrul Agenţiei;
    f) coordonează şi implementează (în colaborare cu celelalte structuri implicate din cadrul Agenţiei) proiectele cu finanţare din surse extrabugetare;
    g) monitorizează stadiul implementării proiectelor cu finanţare externă în care Agenţia este implicată;
    h) asigură asistenţa de specialitate în activitatea privind aplicarea pe programe cu finanţare externă sub incidenţa proiectelor implementate;
    i) elaborează şi implementează programele de formare/specializare profesională a personalului Agenţiei, cu finanţare/cofinanţare externă;
    j) monitorizează stadiul implementării strategiilor şi a planurilor de acţiune stabilite la nivelul Agenţiei;
    k) coordonează, monitorizează şi sprijină îndeplinirea obligaţiilor care decurg din strategiile şi programele naţionale la care Agenţia este parte.


    ART. 115
    (1) Direcţia generală juridică, relaţii publice şi comunicare asigură, prin personalul desemnat prin ordin al preşedintelui Agenţiei, secretariatul Consiliului.
    (2) Secretariatul Consiliului are următoarele atribuţii:
    a) asigură buna desfăşurare a activităţilor Consiliului;
    b) redactează procesul-verbal de şedinţă, recomandările, hotărârile şi alte acte emise de către Consiliu;
    c) înregistrează, expediază şi arhivează corespondenţa oficială a Consiliului.

    (3) Secretariatul Consiliului are obligaţia de a pune la dispoziţie următoarele servicii:
    a) sală de şedinţe;
    b) instalaţii de sonorizare şi înregistrare audio;
    c) corespondenţă şi curierat;
    d) registratură;
    e) organizarea conferinţelor de presă şi a altor evenimente publice, în limita competenţelor Consiliului;
    f) alte facilităţi strict necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege.

    (4) La nivelul secretariatului Consiliului sunt constituite următoarele evidenţe:
    a) registrul de hotărâri ale Consiliului;
    b) registrul de recomandări ale Consiliului;
    c) registrul de sesizări privind personalul Agenţiei;
    d) registrul proceselor-verbale;
    e) arhiva înregistrărilor magnetice şi electronice;
    f) registrul de corespondenţă al Consiliului;
    g) alte arhive de informaţii şi date, conform legii.


    SECŢIUNEA a 10-a
    Serviciul economic
    ART. 116
    (1) Organizarea şi funcţionarea Serviciului economic (denumit în continuare S.E.) sunt prevăzute în prezentul regulament. Activitatea Serviciului economic este coordonată de secretarul general al Agenţiei.
    (2) Prezentul regulament se aplică tuturor activităţilor desfăşurate la nivelul S.E. de personalul său, fără excepţie.
    (3) În structura S.E. sunt incluse Biroul financiar şi Compartimentul contabilitate.
    (4) Prezentul regulament se completează cu acte normative ce reglementează organizarea şi funcţionarea Agenţiei, precum şi cu celelalte acte normative în vigoare cu incidenţă asupra activităţii S.E. şi a personalului său.

    ART. 117
    Conducerea S.E. este asigurată de un şef de serviciu şi un şef de birou.

    ART. 118
    S.E. asigură îndeplinirea atribuţiilor specifice Agenţiei ce revin din actele normative în vigoare, dispoziţiile conducerii Agenţiei în domeniul elaborării şi execuţiei bugetului de cheltuieli, al controlului financiar preventiv propriu, al contabilităţii, calculului şi plăţii drepturilor salariale cuvenite personalului Agenţiei şi membrilor Consiliului, gestiunii patrimoniului, concretizate astfel:
    a) asigură realizarea controlului financiar preventiv asupra proiectelor de operaţiuni iniţiate la nivelul Agenţiei, în vederea asigurării bunei gestiuni financiare în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public;
    b) avizează proiectul de buget de cheltuieli al Agenţiei, pe baza propunerilor de cheltuieli transmise de către structurile Agenţiei;
    c) avizează propunerile de repartizare pe trimestre a cheltuielilor bugetare aprobate pentru Agenţie prin legea bugetului de stat, precum şi solicitările de modificare a repartizării pe trimestre şi le transmite Ministerului Finanţelor;
    d) avizează proiectul de rectificare a bugetului de cheltuieli al Agenţiei şi îl transmite Ministerului Finanţelor;
    e) avizează virări de credite, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza analizei execuţiei bugetare şi a identificării necesarului de fonduri până la sfârşitul exerciţiului bugetar;
    f) avizează deschideri şi repartizări de credite, în vederea finanţării cheltuielilor curente şi de capital;
    g) avizează proiectele de acte juridice prin care se creează o obligaţie de plată pe seama Agenţiei;
    h) asigură întocmirea statelor de plată a salariilor şi a altor drepturi de personal şi declararea, în condiţiile legii, a impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor de asigurări sociale aferente salariilor;
    i) asigură întocmirea statelor de plată a indemnizaţiilor de şedinţă de care beneficiază membrii Consiliului, în conformitate cu dispoziţiile art. 29 alin. (5) din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) asigură plata cheltuielilor aprobate de ordonatorul principal de credite, în limita bugetului aprobat, din conturile de cheltuieli şi de disponibilităţi deschise pe seama Agenţiei la Trezoreria Statului şi instituţii de credit;
    k) avizează proiectele de ordine privind stabilirea competenţelor pentru angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    l) organizează şi conduce contabilitatea pe bază de angajamente, potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
    m) asigură respectarea normelor emise de Ministerul Finanţelor cu privire la întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile patrimoniale şi înregistrarea lor în contabilitate;
    n) asigură ţinerea corectă şi la zi a evidenţei financiar-contabile, în conformitate cu prevederile legale în materie;
    o) verifică documentele justificative şi notele contabile pentru toate operaţiunile economico-financiare;
    p) asigură evidenţa contabilă a imobilizărilor corporale şi necorporale, imobilizărilor în curs şi imobilizărilor financiare;
    q) analizează eficienţa activităţii pe baza indicatorilor de performanţă determinaţi, pe tipuri de activitate, pe proiecte;
    r) întocmeşte rapoarte lunare de monitorizare a cheltuielilor de personal şi a investiţiilor, pe care le transmite Ministerului Finanţelor;
    s) asigură efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului Agenţiei şi asigură valorificarea rezultatelor inventarierii şi cuprinderea acestora în situaţiile financiare anuale;
    t) asigură gestiunea şi evidenţa patrimoniului, conform prevederilor legale;
    u) avizează procesul-verbal de inventariere, întocmit de către comisia de inventariere stabilită prin ordinul preşedintelui Agenţiei, conform legii;
    v) propune participarea personalului din subordine la programe de perfecţionare şi specializare;
    w) asigură păstrarea şi arhivarea documentelor specifice serviciului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi procedurile interne;
    x) asigură întocmirea şi actualizarea de proceduri operaţionale pentru activităţile specifice serviciului.


    ART. 119
    Biroul financiar are următoarele atribuţii:
    a) fundamentează şi elaborează proiectul de buget de cheltuieli al Agenţiei/proiectul de rectificare a bugetului, pe baza propunerilor primite de la compartimentele de specialitate, şi îl transmite Ministerului Finanţelor în termenele prevăzute de lege;
    b) face propuneri de repartizare pe trimestre a creditelor bugetare aprobate prin legile bugetare anuale/legile de rectificare şi le transmite Ministerului Finanţelor în vederea aprobării;
    c) efectuează deschideri lunare de credite bugetare pentru finanţarea cheltuielilor curente şi a cheltuielilor de capital, în limita fondurilor aprobate prin buget, întocmind documentaţia necesară, în conformitate cu normele în vigoare emise de Ministerul Finanţelor;
    d) în scopul eficientizării execuţiei bugetare, efectuează virări de credite în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, modificând corespunzător şi fila de buget;
    e) întocmeşte şi transmite Ministerului Finanţelor, la termenele prevăzute de reglementările în vigoare, situaţiile privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal şi monitorizarea cheltuielilor de personal, precum şi situaţiile privind monitorizarea derulării programului de investiţii publice;
    f) ţine evidenţa creditelor bugetare aprobate, a angajamentelor bugetare şi legale, precum şi a creditelor de angajament şi efectuează raportarea acestora, conform legii;
    g) efectuează plata cheltuielilor angajate, lichidate şi ordonanţate în condiţiile legii;
    h) asigură plata drepturilor salariale şi a altor drepturi de personal, precum şi plata şi declararea, în condiţiile legii, a impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale aferente salariilor;
    i) întocmeşte dările de seamă statistice privind salarizarea personalului şi le transmite la Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti, la termenele solicitate;
    j) fundamentează şi elaborează proiectul de rectificare a bugetului de cheltuieli al Agenţiei şi îl transmite Ministerului Finanţelor;
    k) ţine evidenţa derulării, din punct de vedere financiar, a contractelor de achiziţii publice, precum şi a altor angajamente juridice, care afectează patrimoniul Agenţiei, şi face propuneri pentru recuperarea unor eventuale prejudicii;
    l) verifică deconturile de deplasări în ţară şi în străinătate;
    m) efectuează operaţiuni de casierie în lei şi în valută, cu respectarea Regulamentului operaţiunilor de casă;
    n) asigură respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la operaţiunile supuse controlului financiar preventiv propriu şi exercită, după caz, controlul financiar preventiv propriu, în condiţiile legii;
    o) sprijină structurile Agenţiei în vederea obţinerii vizei de control financiar preventiv delegat (CFPD), după caz, şi facilitează contactul cu controlorul delegat din partea Ministerului Finanţelor;
    p) elaborează şi actualizează proceduri operaţionale pentru activităţile specifice biroului.


    ART. 120
    Compartimentul contabilitate are următoarele atribuţii specifice:
    a) ţine contabilitatea cheltuielilor, care asigură înregistrarea plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, potrivit bugetului aprobat;
    b) ţine evidenţa contabilă a mijloacelor fixe şi a amortizării;
    c) ţine evidenţa contabilă a garanţiilor gestionarilor, constituite în condiţiile legii;
    d) ţine evidenţa contabilă a altor valori materiale din patrimoniul Agenţiei;
    e) ţine evidenţa conturilor în valută şi în lei deschise la instituţii de credit;
    f) ţine evidenţa cantitativ-valorică a stocurilor de materiale şi a imobilizărilor, prin utilizarea programului informatic de gestiune comercială;
    g) ţine evidenţa contabilă a angajamentelor, potrivit Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) întocmeşte situaţiile financiare ale Agenţiei, trimestriale şi anuale, şi asigură depunerea acestora la termenele prevăzute de lege;
    i) întocmeşte formularele financiar-contabile, cu respectarea dispoziţiilor legale;
    j) confruntă cu evidenţa contabilă rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului Agenţiei şi asigură valorificarea rezultatelor inventarierii şi cuprinderea acestora în situaţiile financiare anuale;
    k) analizează şi înregistrează în contabilitate procesul-verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe, clasarea sau declasarea celorlalte dotări ori materiale;
    l) ţine evidenţa datoriilor şi creanţelor;
    m) urmăreşte încasarea creanţelor;
    n) asigură activitatea de gestiune, respectiv primirea, darea în consum/folosinţă şi evidenţa, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a bunurilor din magazia instituţiei, precum şi depozitarea şi păstrarea lor în condiţii corespunzătoare;
    o) asigură identificarea bunurilor de natura obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe din patrimoniul Agenţiei, prin codificarea cu etichete cod bare a acestora;
    p) efectuează primirea şi recepţia bunurilor de natura materialelor şi a obiectelor de inventar care intră în gestiunea Agenţiei, în prezenţa comisiei de recepţie constituite în condiţiile legii;
    q) efectuează eliberarea, darea în consum/folosinţă a bunurilor din magazia instituţiei, pe baza solicitărilor primite de la compartimentele de specialitate;
    r) întocmeşte, în conformitate cu legislaţia în vigoare, documentele specifice referitoare la primirea, păstrarea, eliberarea, darea în consum/folosinţă a bunurilor din magazia instituţiei (note de recepţie şi constatare diferenţe, fişe de magazie, bonuri de consum, bonuri de mişcare etc.);
    s) depozitează şi păstrează în condiţii corespunzătoare bunurile din magazie;
    t) asigură respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la operaţiunile supuse controlului financiar preventiv propriu şi exercită, după caz, controlul financiar preventiv propriu, în condiţiile legii;
    u) sprijină structurile Agenţiei în vederea obţinerii vizei CFPD, după caz, şi facilitează contactul cu controlorul delegat din partea Ministerului Finanţelor;
    v) elaborează şi actualizează proceduri operaţionale pentru activităţile specifice compartimentului.


    SECŢIUNEA a 11-a
    Serviciul resurse umane
    ART. 121
    (1) Serviciul resurse umane (denumit S.R.U.) asigură planificarea resurselor umane, recrutarea şi selecţia, cariera personalului, precum şi politica privind numirea şi eliberarea din funcţie, în condiţiile legii, a resursei umane din cadrul Agenţiei. Activitatea S.R.U. este coordonată de secretarul general al Agenţiei.
    (2) Prezentul regulament se aplică tuturor activităţilor desfăşurate la nivelul S.R.U. de către personalul său, fără excepţie.
    (3) Prezentul regulament se completează cu actele normative reglementând organizarea şi funcţionarea Agenţiei, precum şi cu celelalte acte normative în vigoare cu incidenţă asupra activităţii S.R.U. şi a personalului său.

    ART. 122
    (1) S.R.U. are următoarea structură organizatorică:
    a) Biroul resurse umane;
    b) Compartimentul protecţia muncii.

    (2) Conducerea S.R.U. este asigurată de un şef de serviciu şi un şef de birou.

    ART. 123
    (1) S.R.U. asigură îndeplinirea atribuţiilor specifice Agenţiei în domeniul resurselor umane, formării, pregătirii profesionale, organizării şi gestiunii personalului pentru personalul Agenţiei, precum şi al securităţii şi sănătăţii în muncă.
    (2) S.R.U. are următoarele atribuţii:
    a) aplică strategia Agenţiei referitoare la gestionarea resurselor umane, la pregătirea profesională şi la dezvoltarea carierei personalului său;
    b) asigură aplicarea legislaţiei în domeniul resurselor umane privind recrutarea, angajarea, evaluarea, avansarea, promovarea, mobilitatea, sancţionarea, încetarea raporturilor de muncă/serviciu ale personalului din cadrul Agenţiei;
    c) împreună cu S.E. fundamentează propunerile privind cheltuielile de personal, în vederea elaborării proiectului bugetului de stat şi al bugetului rectificat;
    d) întocmeşte, verifică şi propune spre aprobare conducerii Agenţiei statele de funcţii/personal, în conformitate cu structura organizatorică aprobată, în limita prevederilor bugetare, actualizează statele de funcţii/personal, în conformitate cu dispoziţiile legale;
    e) asigură elaborarea lucrărilor de evidenţă şi mişcare a personalului din cadrul Agenţiei;
    f) asigură întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice din domeniul de competenţă, potrivit actelor normative în vigoare;
    g) colaborează în domeniul gestionării funcţiilor publice şi funcţionarilor publici cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
    h) monitorizează aplicarea prevederilor normelor de conduită prevăzute de legislaţia în vigoare;
    i) asigură desfăşurarea procedurilor de numire a comisiei de disciplină/paritare, conform prevederilor legale;
    j) implementează prevederile referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale personalului Agenţiei care are obligaţia depunerii acestora, potrivit legii;
    k) asigură aplicarea prevederilor legale referitoare la dosarele profesionale ale funcţionarilor publici şi la dosarele personale ale personalului contractual din cadrul Agenţiei;
    l) asigură, în colaborare cu structurile din cadrul Agenţiei, întocmirea şi modificarea, după caz, a regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern şi le înaintează spre aprobare conducerii Agenţiei;
    m) monitorizează întocmirea şi actualizarea de către conducătorii de compartimente a fişelor de post, acordă asistenţă de specialitate în legătură cu activitatea de întocmire a fişelor de post şi asigură gestionarea lor conform prevederilor legale;
    n) gestionează procesul de realizare a evaluării şi întocmirea rapoartelor/fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual;
    o) asigură elaborarea planului anual de perfecţionare profesională a personalului Agenţiei şi stabileşte măsuri privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul instituţiei;
    p) analizează eficienţa activităţii pe baza indicatorilor de performanţă determinaţi pe tipuri de activitate, pe proiecte etc.;
    q) coordonează, organizează şi controlează activităţile desfăşurate în cadrul Compartimentului protecţia muncii, asigurând respectarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în cadrul Agenţiei.


    ART. 124
    (1) Biroul resurse umane este structura de specialitate a Agenţiei care îndeplineşte atribuţii, sarcini şi responsabilităţi în domeniul resurselor umane, formării, pregătirii profesionale, organizării şi gestiunii personalului Agenţiei, astfel cum sunt prevăzute în prezentul regulament.
    (2) Biroul resurse umane are următoarele atribuţii:
    a) fundamentează cheltuielile de personal în vederea elaborării proiectului bugetului de stat şi al bugetului rectificat;
    b) elaborează, în condiţiile legii, proiectul statului de funcţii;
    c) răspunde de întocmirea şi actualizarea lunară a statului de personal;
    d) analizează, elaborează şi fundamentează lucrări privind repartizarea, în condiţiile legii, a numărului de posturi aprobate - funcţii publice generale, funcţii publice cu statut special şi funcţii contractuale, pe compartimente, structuri organizatorice, clase, categorii şi grade profesionale;
    e) solicită avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru stabilirea funcţiilor publice, în condiţiile legii;
    f) transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în condiţiile legii, modificările intervenite în situaţia funcţionarilor publici, în vederea actualizării informaţiilor existente în baza de date;
    g) întocmeşte, completează şi păstrează dosarele profesionale ale funcţionarilor publici şi dosarele personale ale angajaţilor cu contract de muncă;
    h) elaborează, gestionează şi actualizează baza proprie privind evidenţa funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Agenţiei, în vederea calculării vechimii în specialitate şi a vechimii în muncă la încadrare, urmăreşte tranşele de vechime în muncă pentru avansarea în gradaţia superioară, calculează vechimea în grad, în vederea gestionării şi dezvoltării carierei funcţionarilor publici şi personalului contractual, precum şi evoluţia tuturor modificărilor intervenite;
    i) întocmeşte contractele individuale de muncă/actele adiţionale pentru personalul contractual al Agenţiei;
    j) transmite online, prin intermediul portalului Inspecţiei muncii, Registrul general de evidenţă a salariaţilor (REVISAL);
    k) aplică reglementările legale şi întocmeşte lucrările necesare privind acordarea drepturilor salariale şi a altor drepturi de personal de care beneficiază personalul Agenţiei;
    l) întocmeşte, în condiţiile legii, lucrările necesare pentru acordarea drepturilor salariale şi a altor drepturi de personal (spor de vechime, spor pentru complexitatea muncii, alte sporuri) pentru personalul Agenţiei, pe care le supune spre aprobare sau spre informare conducerii S.R.U.;
    m) asigură organizarea şi derularea procedurilor legale privind recrutarea prin concurs sau prin alte modalităţi prevăzute de lege (transfer, redistribuire), în vederea ocupării funcţiilor publice sau a posturilor contractuale din cadrul Agenţiei;
    n) elaborează, după caz, documentaţia necesară pentru numirea în funcţii publice sau angajarea pe funcţii contractuale, stabilirea drepturilor salariale, modificarea, suspendarea, încetarea raportului de serviciu ori a contractului individual de muncă, promovarea în funcţii, numirea îndrumătorilor, sancţionarea sau orice alte acte administrative din domeniul gestiunii resurselor umane;
    o) înştiinţează Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiilor publice de conducere vacante din cadrul Agenţiei, conform prevederilor legale;
    p) asigură aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale de stat, întocmind documentaţia necesară pensionării pentru angajaţii Agenţiei;
    q) monitorizează aplicarea măsurilor privind formarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei;
    r) asigură, împreună cu celelalte structuri din cadrul Agenţiei, condiţiile necesare pentru participarea angajaţilor la acţiuni de instruire şi perfecţionare profesională, în limitele stabilite de către conducerea Agenţiei;
    s) monitorizează întocmirea şi actualizarea de către conducătorii de compartimente a fişelor de post, acordă asistenţă de specialitate în legătură cu activitatea de întocmire a fişelor de post şi asigură gestionarea lor, conform prevederilor legale;
    t) gestionează procesul de realizare a evaluării şi întocmirea rapoartelor/fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual;
    u) monitorizează aplicarea prevederilor legale cu privire la implementarea procedurilor disciplinare în cadrul Agenţiei şi transmite rapoarte trimestriale Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
    v) asigură implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale personalului Agenţiei;
    w) asigură planificarea şi efectuarea concediilor de odihnă pe anul în curs, în mod eşalonat, pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate;
    x) centralizează situaţia concediilor de odihnă, situaţia orelor suplimentare, a concediilor fără plată aprobate, a concediilor de boală şi altor aspecte care privesc timpul de muncă şi de odihnă;
    y) verifică, centralizează şi transmite S.E. pontajele primite de la structurile Agenţiei;
    z) întocmeşte regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei, în colaborare cu compartimentele de specialitate, şi asigură transmiterea acestuia în vederea aprobării şi publicării, conform legii;
    aa) întocmeşte regulamentul intern al Agenţiei, în colaborare cu compartimentele de specialitate, şi îl înaintează spre aprobare conducerii Agenţiei;
    bb) asigură constituirea şi funcţionarea comisiei de disciplină şi a comisiei paritare, în condiţiile legii;
    cc) susţine activitatea comisiei de disciplină şi a comisiei paritare în soluţionarea cazurilor şi pune la dispoziţia preşedinţilor celor două comisii toate documentele solicitate;
    dd) eliberează, în condiţiile legii, documente pentru salariaţii Agenţiei, eliberează şi vizează legitimaţii de serviciu pentru angajaţii Agenţiei şi urmăreşte recuperarea acestora la încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu;
    ee) elaborează şi redactează răspunsuri privind cererile, reclamaţiile, sesizările şi contestaţiile adresate Agenţiei în domeniul resurselor umane, potrivit prevederilor legale în vigoare;
    ff) asigură păstrarea documentelor din domeniul de activitate, în vederea predării spre arhivare, conform nomenclatorului arhivistic aprobat şi actelor normative în vigoare;
    gg) îndeplineşte şi alte activităţi specifice aflate în legătură directă cu atribuţiile de serviciu, rezultate din acte normative sau încredinţate de conducerea Agenţiei;
    hh) păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor deţinute.


    ART. 125
    Compartimentul protecţia muncii asigură din punct de vedere logistic desfăşurarea în condiţii de normalitate a activităţii Agenţiei prin servicii interne în domeniul de competenţă (securitatea şi sănătatea în muncă).

    ART. 126
    Compartimentul protecţia muncii are următoarele atribuţii:
    a) urmăreşte modul în care se aplică reglementările legislative în vigoare privind protecţia muncii de către toţi angajaţii;
    b) acordă consultanţă compartimentelor din cadrul instituţiei cu privire la reglementările legislative în vigoare şi normele privitoare la protecţia muncii;
    c) asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de protecţie a muncii prin cele 3 forme de instructaj (introductiv general, la locul de muncă şi periodic);
    d) ţine şi completează fişele de instructaj individual;
    e) identifică factorii de risc de accidente şi îmbolnăviri profesionale, stabileşte nivelul de risc pentru fiecare loc de muncă din instituţie;
    f) cercetează, înregistrează, declară şi ţine evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
    g) elaborează instrucţiuni de securitate a muncii proprii instituţiei;
    h) elaborează lista cu dotarea cu echipamente de protecţie şi de lucru a salariaţilor;
    i) elaborează şi actualizează Planul de prevenire şi protecţie;
    j) elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale structurii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru;
    k) propune atribuţiile şi răspunderile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ce le revin angajaţilor, corespunzătoare funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea preşedintelui;
    l) verifică cunoaşterea şi aplicarea de către toţi angajaţii a măsurilor prevăzute în Planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;
    m) întocmeşte un necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
    n) elaborează tematici pentru toate fazele de instruire, stabileşte periodicitatea adecvată pentru fiecare loc de muncă, asigură informarea şi instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verifică cunoaşterea şi aplicarea de către lucrători a informaţiilor primite;
    o) elaborează programul de instruire-testare la nivelul fiecărei structuri;
    p) stabileşte zonele care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, tipul de semnalizare necesar şi amplasarea acestuia conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
    q) elaborează o evidenţă a posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
    r) elaborează o evidenţă a posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
    s) informează în scris conducerea Agenţiei asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă, pentru care propune măsuri de prevenire şi protecţie;
    t) identifică echipamentele individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din instituţie şi întocmeşte necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor legale;
    u) participă la cercetarea accidentelor de muncă, conform competenţelor;
    v) întocmeşte evidenţa evenimentelor;
    w) elaborează rapoartele privind accidentele de muncă suferite de angajaţii Agenţiei;
    x) urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
    y) întocmeşte un necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi;
    z) îndeplineşte şi alte activităţi specifice asigurării securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor, rezultate din acte normative sau încredinţate de conducerea Agenţiei.


    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 127
    Toate structurile şi întregul personal din cadrul Agenţiei au obligaţia:
    a) să asigure realizarea la timp şi de calitate a tuturor sarcinilor stabilite de conducerea Agenţiei;
    b) să manifeste fermitate în aplicarea legilor şi solicitudine faţă de organele centrale sau locale cu care colaborează ori care cer sprijin în rezolvarea unor probleme din domeniile de activitate ale Agenţiei;
    c) să manifeste solicitudine faţă de toţi cetăţenii care se adresează Agenţiei prin audienţe, cereri, sesizări sau reclamaţii, în vederea rezolvării acestora potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
    d) să respecte prevederile legale în vigoare cu privire la conduita funcţionarului public şi a personalului contractual, în condiţiile legii;
    e) să respecte prevederile legale în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi, în condiţiile legii;
    f) să nu divulge datele sau informaţiile la care au avut acces doar în condiţiile legii. Această obligaţie se menţine timp de 5 ani după încetarea activităţii, sub sancţiunea legii penale.


    ART. 128
    Atribuţiile stabilite prin prezentul regulament se detaliază pentru fiecare post din structura organizatorică prin fişa postului.

    ART. 129
    Prevederile prezentului regulament se completează cu orice alte dispoziţii legale care privesc organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Agenţiei.

    ART. 130
    Conducătorii compartimentelor din cadrul Agenţiei sunt obligaţi să asigure cunoaşterea şi însuşirea de către întregul personal din subordine a prezentului regulament.

    ART. 131
    Nerespectarea prevederilor prezentului regulament antrenează răspunderea disciplinară prevăzută de legislaţia în vigoare.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016