Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 18 decembrie 2003  pentru desemnarea, pregatirea profesionala si examinarea consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, feroviar sau pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 18 decembrie 2003 pentru desemnarea, pregatirea profesionala si examinarea consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, feroviar sau pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 16 ianuarie 2004
CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
În sensul prezentului regulament, termenii specifici se definesc dupã cum urmeazã:
a) întreprindere - orice persoanã fizicã, orice persoanã juridicã cu sau fãrã scop lucrativ, orice asociaţie sau orice grupare de persoane fãrã personalitate juridicã cu sau fãrã scop lucrativ, precum şi orice organism relevant al autoritãţii publice, fie cã are personalitate juridicã proprie sau depinde de o autoritate având aceastã personalitate, care transportã, încarcã sau descarcã mãrfuri periculoase;
b) consilier de siguranţã pentru transport de mãrfuri periculoase, denumit în continuare consilier de siguranţã - orice persoanã fizicã desemnatã de conducerea întreprinderii pentru a îndeplini sarcinile şi a asigura funcţiile definite la art. 4 şi care deţine un certificat de pregãtire prevãzut la art. 5;
c) mãrfuri periculoase - mãrfurile care fac parte din lista prevãzutã la cap. 3.2 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mãrfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin <>Legea nr. 31/1994 , mãrfurile definite ca fiind din categoria celor prevãzute în Regulamentul privind transportul internaţional feroviar de mãrfuri periculoase (RID), precum şi mãrfurile definite de art. 3 lit. g) şi h) din anexa la <>Ordinul ministrului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 728/2003 pentru aprobarea Sistemului de informare şi monitorizare a traficului navelor care intrã/ies în/din apele naţionale navigabile ale României;
d) activitãţi vizate - transportul rutier, pe calea feratã sau pe cãile navigabile interioare al mãrfurilor periculoase sau operaţiile de încãrcare ori de descãrcare legate de aceste transporturi, depozitare temporarã, ambalare, colectare şi expediere;
e) organism examinator - orice entitate desemnatã de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru pregãtirea profesionalã, examinarea şi certificarea consilierilor de siguranţã;
f) examen - examenul menţionat la art. 5 alin. (2);
g) certificat de consilier de siguranţã - certificatul care atestã urmarea cursurilor de pregãtire profesionalã şi care este în conformitate cu modelul prezentat în anexa C la prezentul regulament.
ART. 2
Prevederile prezentului regulament nu se aplicã întreprinderilor:
a) ale cãror activitãţi se referã la transportul mãrfurilor periculoase efectuat cu mijloace de transport aparţinând forţelor armate sau care se aflã în responsabilitatea acestora;
b) ale cãror activitãţi se referã la cantitãţi limitate, pentru fiecare unitate de transport, situate sub pragurile definite în cap. 3.2 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mãrfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, sau stabilite prin alte convenţii internaţionale ori prin lege;
c) a cãror activitate principalã sau auxiliarã nu este reprezentatã de transportul de mãrfuri periculoase sau de operaţiile de încãrcare ori de descãrcare în legãturã cu aceste transporturi, dar care efectueazã pe teritoriul ţãrii transporturi ocazionale de mãrfuri periculoase sau operaţii de încãrcare ori de descãrcare în legãturã cu aceste transporturi, prezentând un grad redus de pericol sau de poluare.
ART. 3
(1) Orice întreprindere care efectueazã transporturi rutiere, feroviare sau pe cãile navigabile interioare ale mãrfurilor periculoase ori care desfãşoarã operaţiuni de încãrcare şi/sau descãrcare aferente acestor transporturi trebuie sã desemneze unul sau mai mulţi consilieri de siguranţã.
(2) Consilierii de siguranţã au ca atribuţii prevenirea riscurilor care pot apãrea în timpul desfãşurãrii activitãţilor prevãzute la alin. (1) pentru persoane, bunuri sau pentru mediul înconjurãtor.
(3) Responsabilitatea pentru acţiunile consilierului de siguranţã revine persoanei fizice sau juridice care l-a desemnat.
(4) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului întreprinde toate mãsurile necesare pentru a se asigura cã examinarea consilierilor de siguranţã pentru transportul rutier, feroviar şi pe cãile navigabile interioare al mãrfurilor periculoase corespunde cerinţelor minime stabilite de prezentul regulament.

CAP. II
Desemnarea consilierului de siguranţã şi rolul acestuia

ART. 4
(1) Consilierul de siguranţã, sub responsabilitatea conducãtorului întreprinderii, are ca misiune esenţialã identificarea oricãrui mijloc şi promovarea oricãrei acţiuni, în limitele activitãţilor specifice ale întreprinderii, pentru a facilita efectuarea acestor activitãţi cu respectarea reglementãrilor specifice aplicabile şi în condiţii optime de securitate.
(2) Sarcinile consilierului de siguranţã sunt prevãzute în anexa A la prezentul regulament.
(3) Funcţia de consilier de siguranţã poate fi asiguratã, de asemenea, de cãtre conducãtorul întreprinderii, de cãtre o persoanã care executã alte sarcini în cadrul întreprinderii sau de cãtre o persoanã care nu este angajatã în întreprindere, cu condiţia ca aceastã persoanã sã fie în mãsurã sã îndeplineascã sarcinile de consilier de siguranţã.
(4) Orice întreprindere comunicã, la cerere, identitatea consilierului sãu de siguranţã Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
ART. 5
Certificatul de consilier de siguranţã
(1) Consilierul de siguranţã trebuie sã fie titularul unui certificat de pregãtire valabil, dupã caz, pentru transportul rutier, pe calea feratã sau pe cãile navigabile al mãrfurilor periculoase. Certificatul este emis de organismul examinator desemnat.
(2) Pentru obţinerea certificatului candidatul trebuie sã urmeze un curs de pregãtire în urma cãruia sã promoveze un examen organizat de organismul examinator desemnat.
(3) Pregãtirea are ca obiectiv esenţial sã furnizeze candidatului cunoştinţe suficiente cu privire la riscurile inerente transportului de mãrfuri periculoase, dispoziţiile legale, reglementãrile şi prevederile aplicabile modurilor de transport implicate, precum şi o bunã cunoaştere a sarcinilor prevãzute în anexa A la prezentul regulament.
(4) Examenul trebuie sã acopere cel puţin tematica prevãzutã în anexa B la prezentul regulament.
(5) Modelul certificatului de pregãtire este prevãzut în anexa C la prezentul regulament.
(6) Certificatul este valabil 5 ani. Perioada de valabilitate a acestuia se prelungeşte automat pentru o nouã perioadã de 5 ani dacã titularul a urmat în anul anterior expirãrii certificatului cursuri recapitulative sau a promovat un examen, ambele forme fiind aprobate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
ART. 6
Raport de accident
(1) Dacã în cursul unui transport de mãrfuri periculoase sau ca urmare a unei operaţiuni de încãrcare/descãrcare efectuate de cãtre întreprindere se produce un accident care afecteazã o persoanã, bunurile sau mediul înconjurãtor, consilierul de siguranţã trebuie, dupã ce a cules toate informaţiile utile pentru acest scop, sã redacteze un raport cu privire la accident, destinat conducerii care l-a desemnat sau, dacã este cazul, unei autoritãţi publice locale. Raportul cu privire la accident se întocmeşte în conformitate cu modelul prevãzut în anexa D la prezentul regulament.
(2) Raportul menţionat la alin. (1) nu poate înlocui rapoartele redactate de cãtre conducerea întreprinderii, care sunt cerute de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului conform altor reglementãri naţionale sau internaţionale.

CAP. III
Criterii aplicabile organismelor examinatoare, examene

ART. 7
(1) Desemnarea de cãtre Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului a organismelor examinatoare se face pe baza urmãtoarelor criterii:
a) competenţa organismului examinator;
b) modalitãţile de examinare propuse de organismul examinator;
c) mãsurile menite sã asigure imparţialitatea examenelor;
d) independenţa organismului examinator în raport cu orice persoanã fizicã sau juridicã care angajeazã consilieri de siguranţã.
(2) Organismele examinatoare desemnate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sunt:
a) Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R. în domeniul transportului rutier;
b) Autoritatea Feroviarã Românã - AFER în domeniul transporturilor feroviare;
c) Autoritatea Navalã Românã - A.N.R. în domeniul transportului pe cãi navigabile.
ART. 8
Examenul pentru obţinerea certificatului de consilier de siguranţã
(1) Organismul examinator organizeazã un examen scris obligatoriu, pe care poate sã îl completeze cu un examen oral, pentru a verifica însuşirea de cãtre candidaţi a nivelului de cunoştinţe necesar exercitãrii sarcinilor de consilier de siguranţã. În cazul promovãrii examenului, persoanei examinate i se elibereazã certificatul de consilier de siguranţã.
(2) Examenul obligatoriu constã într-o probã scrisã adaptatã modului/modurilor de transport pentru care este eliberat certificatul.
(3) Examenul obligatoriu se desfãşoarã în douã etape:
a) o probã scrisã care constã în completarea unui chestionar. Acesta trebuie sã conţinã un set de cel puţin 20 de întrebãri directe, stabilite de organismul examinator pe baza tematicii prevãzute în anexa B la prezentul regulament. Chestionarul poate utiliza şi întrebãri cu mai multe variante de rãspuns. În acest caz douã întrebãri cu mai multe variante de rãspuns echivaleazã cu o întrebare directã.
Întrebãrile vor trebui sã acopere, pentru modul de transport în cauzã, cel puţin urmãtoarele tematici:
- mãsuri generale de prevenire şi de securitate;
- clasificarea mãrfurilor periculoase;
- condiţii generale de ambalare, incluzând cisterne, containere-cisternã şi vagoane-cisternã;
- inscripţiile şi etichetele de pericol;
- menţiunile din documentul de transport;
- manipulare şi depozitare;
- pregãtirea profesionalã a echipajului;
- documentele însoţitoare şi certificatele de transport;
- dispoziţii de securitate;
- cerinţe cu privire la echipamentele de transport;
b) un studiu de caz efectuat de cãtre fiecare candidat. Acesta se face în conformitate cu prevederile anexei A la prezentul regulament. Prin acest studiu de caz candidatul trebuie sã demonstreze cã deţine cunoştinţele necesare pentru a îndeplini sarcinile ce revin consilierului de siguranţã.
(4) Candidaţii care intenţioneazã sã lucreze pentru întreprinderi specializate în transportul anumitor tipuri de mãrfuri periculoase vor fi examinaţi, în conformitate cu prevederile anexei B la prezentul regulament, numai din tematicile care au legãturã cu activitatea întreprinderilor respective. Aceste tipuri de mãrfuri sunt grupate astfel:
- clasa 1 (explozivi);
- clasa 2 (gaze);
- clasa 7 (materiale radioactive);
- clasele 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 şi 9 (solide şi lichide);
- numerele ONU 1202, 1203 şi 1223 (uleiuri minerale). În acest caz în titlul certificatului obţinut trebuie sã se indice în mod clar cã certificatul nu este valabil decât pentru tipurile de mãrfuri periculoase menţionate mai sus şi în privinţa cãrora consilierul de siguranţã a fost examinat în condiţiile prevãzute la alin. (3) lit. a) şi b).

ANEXA A
--------
la regulament
--------------

SARCINILE
consilierului de siguranţã

Consilierul de siguranţã are urmãtoarele sarcini:
a) sã verifice respectarea reglementãrilor privind transportul mãrfurilor periculoase;
b) sã acorde consultanţã întreprinderii pentru operaţiile privind transportul mãrfurilor periculoase;
c) sã asigure redactarea unui raport anual destinat conducerii întreprinderii sau, dacã este cazul, unei autoritãţi publice locale, referitor la activitãţile întreprinderii cu privire la transportul mãrfurilor periculoase. Raportul anual se pãstreazã timp de 5 ani şi este pus la dispoziţie autoritãţilor naţionale, la cererea acestora;
d) sã monitorizeze urmãtoarele practici şi proceduri privind activitãţile vizate:
- procedurile care au ca scop respectarea regulilor privind identificarea mãrfurilor periculoase transportate;
- practica întreprinderii cu privire la respectarea, la cumpãrarea mijloacelor de transport, a tuturor condiţiilor specifice în legãturã cu mãrfurile periculoase transportabile;
- procedurile care permit verificarea echipamentelor utilizate la transportul mãrfurilor periculoase sau în cursul operaţiilor de încãrcare ori de descãrcare;
- faptul cã angajaţii întreprinderii au o pregãtire adecvatã şi cã aceastã pregãtire este înscrisã în dosarul lor;
- punerea în practicã a unor proceduri de urgenţã adecvate în caz de eventuale accidente sau incidente care pot aduce atingere securitãţii în timpul transportului mãrfurilor periculoase sau în timpul operaţiilor de încãrcare ori de descãrcare;
- investigarea şi, dacã este necesar, redactarea rapoartelor privind accidentele, incidentele sau infracţiunile grave constatate în cursul transportului mãrfurilor periculoase sau în timpul operaţiilor de încãrcare ori de descãrcare;
- aplicarea unor mãsuri adecvate pentru a se evita repetarea accidentelor, incidentelor sau infracţiunilor grave;
- respectarea prevederilor legale şi a condiţiilor speciale care se referã la transportul mãrfurilor periculoase, la alegerea şi utilizarea unor subcontractori sau a unor terţi;
- verificarea faptului cã personalul însãrcinat cu transportul, încãrcarea sau descãrcarea mãrfurilor periculoase dispune de proceduri şi reguli de lucru detaliate;
- aplicarea unor mãsuri de sensibilizare la riscurile în legãturã cu transportul, încãrcarea sau descãrcarea mãrfurilor periculoase;
- aplicarea unor metode de verificare pentru a se asigura existenţa documentelor şi a echipamentelor de securitate care trebuie sã însoţeascã transporturile şi conformitatea acestor documente şi echipamente cu prevederile reglementãrilor în vigoare;
- aplicarea procedurilor de verificare pentru a se asigura respectarea regulilor cu privire la operaţiile de încãrcare şi descãrcare.

ANEXA B
-------
la regulament
-------------

TEMATICA
cursurilor pentru pregãtirea consilierilor de siguranţã

Cunoştinţele care trebuie avute în vedere pentru pregãtirea în vederea obţinerii certificatului de consilier de siguranţã trebuie sã includã cel puţin urmãtoarele:
I. Mãsuri generale de prevenire şi securitate:
a) cunoaşterea tipurilor de consecinţe care pot fi determinate de un accident implicând mãrfuri periculoase;
b) cunoaşterea principalelor cauze ale accidentelor.
II. Dispoziţiile cu privire la modul de transport al mãrfurilor periculoase, cuprinse în legislaţia naţionalã, normele comunitare, convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte, privind în special:
1. clasificarea mãrfurilor periculoase:
- procedura de clasificare a soluţiilor şi amestecurilor;
- structura codurilor materialelor;
- clasele de mãrfuri periculoase şi principiile clasificãrii acestora;
- natura materialelor şi obiectelor periculoase transportate;
- proprietãţile fizico-chimice şi toxicologice;
2. condiţiile generale de ambalare, inclusiv cisternele şi containerele-cisternã:
- tipurile de ambalaje, precum şi codificarea şi marcarea;
- exigenţele cu privire la ambalaje şi dispoziţiile cu privire la încercãrile asupra ambalajelor;
- starea ambalajelor şi verificãrile periodice;
3. inscripţii şi etichete de pericol:
- inscripţii pe etichetele de pericol;
- aplicarea şi îndepãrtarea etichetelor de pericol;
- semnalizarea şi etichetarea;
4. menţiunile în documentul de transport:
- informaţiile din documentul de transport;
- declaraţia de conformitate a expeditorului;
5. modul de expediere şi restricţiile la expediţie:
- încãrcarea completã;
- transportul în vrac;
- transportul în recipiente mari pentru vrac;
- transportul în containere;
- transportul în cisterne fixe sau demontabile;
6. transportul pasagerilor;
7. interdicţii şi precauţii la încãrcarea în comun;
8. separarea substanţelor;
9. limitarea cantitãţilor transportate şi cantitãţile exceptate;
10. manipularea şi arimajul:
- încãrcarea şi descãrcarea (nivel de umplere);
- arimajul şi separarea;
11. curãţarea şi/sau degazarea înainte de încãrcare şi dupã descãrcare;
12. echipaj: pregãtirea profesionalã;
13. documentele de bord:
- documentele de transport;
- instrucţiuni scrise;
- certificatele de agreere ale mijloacelor de transport;
- copia oricãrei derogãri;
- certificatul de pregãtire pentru conducãtorul vehiculului;
- atestarea referitoare la pregãtirea cu privire la navigaţia interioarã;
- alte documente;
14. instrucţiuni de securitate: aplicarea instrucţiunilor şi utilizarea echipamentului de protecţie;
15. obligaţiile de supraveghere: staţionarea;
16. reguli de circulaţie, navigaţie şi restricţii;
17. deversãrile operaţionale sau accidentale de substanţe poluante;
18. condiţiile referitoare la echipamentele de transport.

ANEXA C
-------
la regulament
-------------

Model de certificat de consilier de siguranţã

CERTIFICAT

de pregãtire profesionalã pentru consilierii de siguranţã
pentru transportul mãrfurilor periculoase

Certificat nr. .................
Indicativul statului: RO
Numele ..........................................................
Prenumele .......................................................
Data şi locul naşterii ..........................................
Naţionalitatea ..................................................
Semnãtura titularului ........................................
Valabil pânã la data de ........... pentru întreprinderi care transportã mãrfuri periculoase, ca şi pentru întreprinderi care efectueazã operaţii de încãrcare sau descãrcare privind transportul:

● rutier;
● pe calea feratã;
● pe cãi navigabile interioare.

Eliberat de .........................
Data ................................
Semnãtura ...........................
Prelungit pânã la ...................
De cãtre ............................
Data ................................
Semnãtura ...........................ANEXA D
--------
la regulament
-------------

RAPORT DE ACCIDENT
- model -

1. Data accidentului:
2. Ora:
3. Locul (de exemplu: km):
4. Mãrfuri periculoase implicate:
5. Codul mãrfurilor periculoase:
6. Denumirea mãrfurilor periculoase:
7. Tipul ambalajelor [containere de volum mediu (IBC)] aplicate:
8. Ambalaje aprobate [containere de volum mediu (IBC)]:

[] Da [] Nu
codul ambalajului/codul IBC:

9. Tipul mijlocului de transport implicat:
10. Scurtã descriere a accidentului:
a) cum s-a întâmplat accidentul (descrierea exactã a pagubei):
b) cauzele posibile (de exemplu: eroare tehnicã şi/sau eroare umanã şi/sau condiţii meteorologice):
c) propuneri pentru mãsuri care sã previnã asemenea accidente în viitor:
11. Cantitãţile de marfã pierdute (kg) şi, dacã este cazul, radioactivitatea pentru materialele radioactive (B q ) şi simbolul chimic al nuclidului radioactiv:
12. Felul incidentului:

[] pierdere de substanţe

[] foc

[] explozie

[] explozie cu foc ulterior

13. Persoane rãnite ca urmare a deversãrii de mãrfuri periculoase:

[]o Nu o Da

14. Alte detalii:
Data .................................
Semnãtura ............................

--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016