Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 REGULAMENT din 16 noiembrie 2016 de organizare şi funcţionare a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 16 noiembrie 2016  de organizare şi funcţionare a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale    Twitter Facebook
Cautare document

 REGULAMENT din 16 noiembrie 2016 de organizare şi funcţionare a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016
──────────
    Aprobat de Ordinul nr. M.134 din 16 noiembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 945 din 24 noiembrie 2016
──────────


    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, denumită în continuare Casa, este înfiinţată prin lege în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, denumit în continuare M.Ap.N., şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 144/2016 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii şi ale prezentului regulament.
    ART. 2
    (1) Casa este structura de specialitate, cu personalitate juridică, ce administrează sistemul pensiilor militare de stat din România, în înţelesul art. 1 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru:
    a) militarii din M.Ap.N. definiţi la art. 3 lit. a) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) pensionarii militari din M.Ap.N. definiţi la art. 3 lit. d) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) urmaşii persoanelor prevăzute la lit. a) şi b), sub rezerva îndeplinirii condiţiilor legale;
    d) elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, cu excepţia celor din învăţământul liceal, care şi-au pierdut cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, ca urmare a accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza activităţii desfăşurate în M.Ap.N.
    (2) Casa are sediul în municipiul Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 7-9, sectorul 6, adresa de poştă electronică şi adresa web fiind casadepensii@mapn.ro, respectiv http://cps.mapn.ro.
    ART. 3
    (1) Casa asigură stabilirea şi plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale cuvenite în temeiul prevederilor Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale legilor speciale pentru militarii trecuţi în rezervă/retragere ale căror raporturi de serviciu au încetat din M.Ap.N. sau pentru urmaşii acestora, în condiţiile legii.
    (2) Pentru militarii trecuţi în rezervă/retragere ale căror raporturi de serviciu au încetat, din alte instituţii din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională sau pentru urmaşii acestora, drepturile prevăzute la alin. (1) se stabilesc şi se plătesc potrivit protocoalelor de colaborare încheiate de Casă cu fiecare din aceste instituţii, potrivit legii.

    CAP. II
    Organizarea Casei

    ART. 4
    Casa are în structura organizatorică următoarele componente:
    a) conducerea;
    b) Oficiul stabiliri şi plăţi pensii;
    c) Compartimentul prelucrare automată date;
    d) Compartimentul registratură;
    e) Serviciul financiar-contabil şi evidenţă contribuabili;
    f) Secţia informatică;
    g) Secţia secretariat, stat major şi resurse;
    h) Secţia relaţii cu publicul şi comunicare mass-media;
    i) Secţia juridică;
    j) Biroul management în domeniul pensiilor, legislaţie şi control intern managerial;
    k) Compartimentul structura de securitate;
    l) Compartimentul control;
    m) Compartimentul documente clasificate.
    n) Serviciul recalculări şi actualizări pensii - anexă la statul de organizare al Casei.
    ART. 5
    În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Casa cooperează cu structuri din M.Ap.N. sau cu entităţile prevăzute la art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2016.
    ART. 6
    (1) Personalul Casei este subordonat directorului, respectiv directorilor adjuncţi care coordonează respectiva activitate şi, în mod nemijlocit, şefilor structurilor din compunerea Casei, din care fac parte.
    (2) Personalul Casei răspunde pentru executarea sarcinilor de serviciu încredinţate, potrivit fişelor posturilor.
    ART. 7
    Conducerea oficiului, serviciilor, secţiilor, birourilor şi a compartimentelor din cadrul Casei se exercită de şefii/coordonatorii acestora, iar, în lipsa lor, de către persoanele din cadrul aceloraşi structuri, desemnate în scris de director sau de directorii adjuncţi coordonatori, după caz.
    ART. 8
    Nominalizarea unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv judeţele şi sectoarele municipiului Bucureşti, cu privire la care se exercită competenţele teritoriale de către secţiile din cadrul Serviciului stabiliri pensii, Serviciului plăţi pensii şi alte drepturi sociale/titluri executorii plăţi pensii şi din cadrul Serviciului recalculări/actualizări pensii din structura Casei se realizează prin dispoziţie/ordin de zi pe unitate al directorului Casei.

    CAP. III
    Conducerea Casei

    ART. 9
    (1) Conducerea Casei este asigurată de director, care are în subordine 3 directori adjuncţi.
    (2) Directorul Casei are calitatea de ordonator terţiar de credite.
    ART. 10
    (1) Directorul conduce întreaga activitate a Casei şi o reprezintă în relaţiile cu celelalte unităţi ale M.Ap.N., cu instituţiile şi organismele din ţară şi din străinătate, în limitele competenţelor stabilite potrivit legii şi, când este cazul, în baza mandatului încredinţat de către ministrul apărării naţionale.
    (2) Directorul poate delega, prin dispoziţie, în condiţiile legii, atribuţii din competenţa sa directorilor adjuncţi.
    ART. 11
    Pentru aplicarea prevederilor actelor normative de nivel superior, a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului apărării naţionale, precum şi a dispoziţiilor secretarilor de stat şi secretarului general, directorul Casei emite dispoziţii, care sunt obligatorii pentru personalul din subordine.
    ART. 12
    (1) Directorul răspunde, în condiţiile legii, de întreaga activitate pe care o desfăşoară Casa.
    (2) Organizarea şi modalităţile de planificare a activităţilor desfăşurate de Casă, precum şi de evaluare a activităţilor desfăşurate de către structurile acesteia se stabilesc prin dispoziţie a directorului.
    ART. 13
    (1) Directorii adjuncţi răspund, în condiţiile legii, de activitatea oficiului, serviciilor, secţiilor, birourilor şi, după caz, a compartimentelor încredinţate spre coordonare şi îndrumare, precum şi de îndeplinirea altor atribuţii sau competenţe care le sunt dispuse sau delegate de către directorul Casei.
    (2) Unul dintre directorii adjuncţi îndeplineşte şi atribuţiile de şef de stat major.

    CAP. IV
    Atribuţiile structurilor organizatorice din compunerea Casei

    ART. 14
    Casa îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2016.
    ART. 15
    (1) Oficiul stabiliri şi plăţi pensii este structura specializată din cadrul Casei care îşi exercită atribuţiile funcţionale în scopul aplicării legislaţiei specifice cu privire la stabilirea şi plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ce se cuvin pensionarilor militari, precum şi urmaşilor acestora.
    (2) Oficiul stabiliri şi plăţi pensii are atribuţii în următoarele domenii:
    a) stabilirea cuantumului pensiilor şi al altor drepturi sociale prevăzute de legi speciale;
    b) plata pensiilor şi a altor drepturi sociale prevăzute de legi speciale;
    c) acordarea ajutoarelor de deces, potrivit prevederilor legii;
    d) activitatea specifică privind titlurile executorii.
    (3) Oficiul stabiliri şi plăţi pensii are în compunere:
    a) Serviciul stabiliri pensii;
    b) Serviciul plăţi pensii şi alte drepturi sociale/titluri executorii.
    (4) Serviciul stabiliri pensii îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în domeniul stabilirii pensiilor şi a altor drepturi sociale:
    a) analizarea cererilor de pensionare, a cererilor de recalculare ori de revizuire a drepturilor de pensie, depuse de solicitanţi în condiţiile prevăzute de lege, şi emiterea deciziilor privind soluţionarea acestor cereri;
    b) analizarea cererilor privind acordarea/modificarea drepturilor prevăzute de legi speciale a căror stabilire şi plată se află în competenţa materială a Casei şi emiterea deciziilor privind soluţionarea acestor cereri, potrivit prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, ale Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi analizarea cererilor privind modificarea drepturilor deschise anterior datei de 1 ianuarie 2016, conform Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificările şi completările ulterioare, şi emiterea deciziilor privind soluţionarea acestor cereri;
    c) emiterea deciziilor de revizuire şi a deciziilor de recuperare a sumelor stabilite necuvenit cu titlu de pensie sau de alte drepturi prevăzute de legile speciale a căror stabilire se află în competenţa materială a Casei, în cazurile şi condiţiile prevăzute de acestea;
    d) întocmirea notei de prezentare a cazului pentru fiecare din contestaţiile depuse împotriva deciziilor de pensie, care sunt transmise la comisia de contestaţii din cadrul M.Ap.N., în conformitate cu prevederile legale;
    e) elaborarea, potrivit domeniului de responsabilitate, a punctelor de vedere şi a materialului probator pe baza documentelor aflate în dosarele de pensionare şi transmiterea acestora Secţiei juridice;
    f) aplicarea prevederilor convenţiilor internaţionale de asigurări sociale la care România este parte, precum şi a reglementărilor europene, potrivit solicitărilor beneficiarilor legali, în limita competenţelor prevăzute de lege;
    g) elaborarea şi actualizarea/revizuirea, ori de câte ori este necesar, a procedurilor operaţionale pentru activităţile procedurabile din sfera proprie de responsabilitate;
    h) soluţionarea corespondenţei specifice domeniului de responsabilitate, primite de la diverse instituţii publice sau de la pensionari;
    i) punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti, potrivit prevederilor legale şi a domeniului de responsabilitate.
    (5) Serviciul plăţi pensii şi alte drepturi sociale/titluri executorii îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în domeniul plăţii pensiilor şi a altor drepturi sociale:
    a) preluarea în plată a deciziilor de pensie sau a altor drepturi prevăzute de legi speciale, emise de către Serviciul stabiliri pensii;
    b) emiterea documentelor justificative pentru plata pensiilor militare de stat şi a indemnizaţiilor prevăzute în legi speciale, prin mandat poştal, în cont curent sau în cont de card, potrivit prevederilor legale în vigoare;
    c) elaborarea documentelor justificative privind exportul pensiilor către beneficiarii de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, stabiliţi în străinătate;
    d) efectuarea operaţiunilor de angajare, lichidare şi ordonanţare a cheltuielilor privind pensiile militare de stat şi a drepturilor prevăzute în legi speciale cuvenite pensionarilor, potrivit prevederilor legale;
    e) asigurarea transmiterii la destinaţie a pensiilor returnate, în condiţiile legii;
    f) emiterea deciziilor de suspendare, încetare sau reluare a plăţii pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
    g) emiterea deciziilor de recuperare a sumelor plătite necuvenit cu titlu de pensie sau de alte drepturi prevăzute de legile speciale a căror plată se află în competenţa materială a Casei, în cazurile şi condiţiile prevăzute de acestea;
    h) efectuarea demersurilor pentru stingerea debitelor reprezentând pensii plătite necuvenit;
    i) întocmirea situaţiilor cu date statistice privind plata pensiilor, a drepturilor acordate în baza unor legi speciale şi a altor drepturi sociale cuvenite pensionarilor;
    j) soluţionarea corespondenţei specifice domeniului de responsabilitate, primite de la diverse instituţii publice sau de la pensionari;
    k) realizarea schimbului de date cu Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne în scopul actualizării evidenţelor proprii;
    l) elaborarea şi actualizarea/revizuirea, ori de câte ori este necesar, a procedurilor operaţionale pentru activităţile procedurabile din sfera proprie de responsabilitate;
    m) elaborarea, potrivit domeniului de responsabilitate, a punctelor de vedere şi a materialului probator pe baza documentelor aflate în dosarele de pensionare şi transmiterea acestora Secţiei juridice;
    n) punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti, potrivit prevederilor legale şi domeniului de responsabilitate;
    o) participarea la elaborarea proiectului de buget şi a propunerilor de rectificare bugetară;
    p) stabilirea cuantumului ajutoarelor de deces pentru pensionari şi membrii de familie aflaţi în întreţinerea acestora şi emiterea documentelor justificative pentru plată, conform prevederilor legale;
    q) îndeplinirea obligaţiilor ce revin Casei, potrivit legii, în calitate de terţ poprit.
    ART. 16
    Compartimentul prelucrare automată date îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    a) listarea statelor, balanţelor de verificare şi a borderourilor de plată a pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale;
    b) listarea cupoanelor mandat plată pensie şi a taloanelor speciale de călătorie prevăzute de legislaţia în domeniu;
    c) asigurarea respectării prevederilor instrucţiunilor pe linie INFOSEC, a confidenţialităţii şi integrităţii datelor;
    d) asigurarea mentenanţei şi întreţinerea echipamentelor informatice din dotare, precum şi suportul tehnic conform nivelului 1 de intervenţie;
    e) întocmirea necesarului de consumabile şi executarea aprovizionării periodice din cota centralizată a Casei.
    ART. 17
    Compartimentul registratură îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în ceea ce priveşte gestionarea documentelor:
    a) înregistrarea documentelor adresate Casei, referitoare la drepturile de pensie şi alte drepturi de asigurări sociale;
    b) înregistrarea şi expedierea documentelor referitoare la drepturile de pensie şi alte drepturi de asigurări sociale, întocmite de personalul Casei;
    c) asigurarea respectării măsurilor de protecţie, confidenţialitate şi securitate a informaţiilor, conform legislaţiei specifice.
    ART. 18
    (1) Serviciul financiar-contabil şi evidenţă contribuabili are în compunere:
    a) Secţia financiar-contabilă;
    b) Secţia evidenţă contribuabili;
    c) Compartimentul urmăriri/recuperări creanţe.
    (2) Secţia financiar-contabilă este structura de specialitate din cadrul Casei prin care se realizează managementul financiar-contabil, exercitându-şi competenţele în următoarele domenii de responsabilitate prevăzute de actele normative:
    a) planificarea bugetară;
    b) asigurarea finanţării şi execuţia bugetară;
    c) organizarea şi conducerea contabilităţii, inventarierea, evaluarea şi reevaluarea patrimoniului;
    d) plata pensiilor şi a altor drepturi sociale;
    e) efectuarea decontărilor interne;
    f) salarizarea personalului şi fiscalitatea veniturilor salariale;
    g) organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi a controlului intern/managerial în domeniul financiar-contabil.
    (3) Secţia financiar-contabilă îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în ceea ce priveşte planificarea bugetară:
    a) analizarea documentelor primite prin care se precizează metodologia de elaborare a proiectului de buget;
    b) analizarea, centralizarea, întocmirea şi înaintarea propunerilor pentru proiectul de buget, anexele la acesta, pentru anul de plan şi estimările pe următorii 3 ani, însoţite de documentaţii şi fundamentări.
    (4) Secţia financiar-contabilă îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în ceea ce priveşte asigurarea finanţării şi execuţia bugetară:
    a) întocmirea şi transmiterea cererii de credite şi a notei justificative;
    b) întocmirea, în termenul legal, a situaţiei virărilor/ transferurilor de credite bugetare şi transmiterea acesteia la Direcţia financiar-contabilă a M.Ap.N. pentru aprobare;
    c) organizarea angajării, lichidării, ordonanţării şi a plăţii cheltuielilor aprobate prin buget şi luarea măsurilor pentru respectarea întocmai a fazelor execuţiei bugetare;
    d) executarea bugetului de cheltuieli aprobate de către ordonatorul principal de credite.
    (5) Secţia financiar-contabilă îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în ceea ce priveşte organizarea şi conducerea contabilităţii, inventarierea, evaluarea şi reevaluarea patrimoniului:
    a) organizarea şi conducerea contabilităţii, a controlului şi a îndrumării de specialitate pentru activitatea proprie;
    b) înregistrarea cronologică şi sistematică în contabilitate a tuturor operaţiunilor financiar-contabile ce se execută la nivelul Casei;
    c) întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale şi susţinerea acestora la organele în drept, la termenele stabilite;
    d) urmărirea evoluţiei posturilor din bilanţul contabil şi stabilirea măsurilor de corectare atunci când acestea se menţin încărcate nejustificat;
    e) organizarea şi coordonarea activităţilor de inventariere, evaluare şi reevaluare a patrimoniului.
    (6) Secţia financiar-contabilă îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în ceea ce priveşte plata pensiilor şi a altor drepturi sociale:
    a) întocmirea angajamentelor bugetare şi a propunerilor de angajare a cheltuielilor, cu excepţia celor prevăzute la art. 15 alin. (5) lit. d);
    b) verificarea ordonanţărilor de plată, a documentelor justificative anexate şi întocmirea ordinelor de plată pentru achitarea pensiilor şi a altor drepturi sociale;
    c) analizarea extraselor de cont de la bănci, potrivit convenţiilor încheiate cu acestea pentru plata pensiilor, înregistrarea în contabilitate a pensiilor şi a reţinerilor din pensiile returnate.
    (7) Secţia financiar-contabilă îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în ceea ce priveşte efectuarea decontărilor interne:
    a) întocmirea documentelor pentru efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi cu numerar în lei reprezentând indemnizaţii de delegare şi de detaşare, cheltuieli de cazare şi transport în interes de serviciu, compensaţii lunare pentru chirie, deconturi de medicamente, decontarea transportului la/de la domiciliu;
    b) întocmirea instrumentelor de plată privind indemnizaţiile de delegare şi de detaşare, cheltuielile de cazare şi transport în interes de serviciu, compensaţiile lunare pentru chirie, deconturile de medicamente, decontarea transportului la/de la domiciliu;
    c) urmărirea decontării şi justificarea la termen a avansurilor acordate în lei, pe bază de documente justificative.
    (8) Secţia financiar-contabilă îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în ceea ce priveşte salarizarea personalului şi fiscalitatea veniturilor salariale:
    a) stabilirea şi asigurarea plăţii drepturilor salariale cuvenite personalului Casei;
    b) stabilirea şi asigurarea plăţii valorii financiare a normelor de hrană, a ajutoarelor, indemnizaţiilor şi prestaţiilor sociale, acordate conform legislaţiei în domeniu;
    c) fundamentarea şi planificarea creditelor bugetare necesare plăţii drepturilor salariale ale personalului alocat la drepturi;
    d) asigurarea aplicării prevederilor legislaţiei privind fiscalitatea veniturilor salariale în activitatea de impunere, virare şi declarare a contribuţiilor sociale pe veniturile realizate din solde/salarii de personalul militar şi civil.
    (9) Secţia financiar-contabilă îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în ceea ce priveşte organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi a controlului intern/managerial în domeniul financiar-contabil:
    a) organizarea şi coordonarea controlului financiar preventiv propriu la Casă, conform legislaţiei în domeniu;
    b) elaborarea şi actualizarea "Cadrului specific cu operaţiunile supuse controlului financiar preventiv propriu" la nivelul Casei;
    c) elaborarea cadrului organizatoric al controlului intern în domeniul financiar-contabil;
    d) stabilirea procedurilor operaţionale pentru activităţile financiar-contabile;
    e) prezentarea de propuneri ordonatorului de credite pentru eficientizarea managementului financiar-contabil la nivelul acestuia.
    (10) Secţia evidenţă contribuabili îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    a) ţinerea evidenţei contribuabililor din cadrul M.Ap.N. la sistemul public de pensii pentru perioada ianuarie 2011-decembrie 2015 şi eliberarea adeverinţelor pentru aplicarea prevederilor art. 106 alin. (1) şi ale art. 122 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) verificarea, validarea şi preluarea declaraţiilor rectificative privind evidenţa nominală a personalului militar asigurat în sistemul public de pensii şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, transmise de către ordonatorii de credite care au efectuat plăţi de natură salarială pentru perioada ianuarie 2011-decembrie 2015.
    (11) Compartimentul urmăriri/recuperări creanţe îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    a) analizarea, evaluarea şi formularea propunerilor de soluţionare a documentelor privind recuperarea creanţelor provenite din drepturi de pensii încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale;
    b) consilierea, pe linie de specialitate, a conducerii Casei în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană fizică sau juridică, română ori străină;
    c) pregătirea apărărilor şi întocmirea documentaţiei necesare promovării acţiunilor la instanţele judecătoreşti privind urmărirea/recuperarea creanţelor, în colaborare cu personalul Casei, cu consilierii juridici din cadrul Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică şi cu cei din cadrul Centrului de asigurare procesuală teritorială.
    ART. 19
    Secţia informatică îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    a) elaborarea strategiei de informatizare a Casei şi stabilirea obiectivelor de informatizare pe domeniile de activitate, împreună cu factorii de decizie din fiecare structură;
    b) participarea la elaborarea procedurilor operaţionale pe baza cărora se dezvoltă sistemul informatic;
    c) efectuarea activităţii specifice pentru personalizarea/ dezvoltarea, testarea, implementarea aplicaţiilor informatice care deservesc Casa;
    d) participarea la activităţile de recepţie, configurare şi instalare a echipamentelor informatice achiziţionate;
    e) instalarea, administrarea, securitatea, exploatarea şi întreţinerea serverelor, a bazelor de date şi a aplicaţiilor informatice puse în funcţiune la nivelul Casei;
    f) instalarea, configurarea, administrarea şi extinderea reţelei locale de calculatoare;
    g) acordarea sprijinului de specialitate structurii de securitate din cadrul Casei;
    h) definirea cerinţelor tehnice necesare achiziţionării de bunuri şi servicii pentru dezvoltarea sistemului informatic;
    i) analizarea şi propunerea măsurilor în vederea aplicării noilor prevederi legale sau de reglementare în domeniul IT;
    j) arhivarea documentelor din sectorul de activitate cu respectarea prevederilor legale;
    k) asigurarea respectării măsurilor de protecţie, confidenţialitate şi securitate a informaţiilor, conform legislaţiei specifice;
    l) întocmirea, potrivit competenţelor, a situaţiilor, informărilor, referatelor şi rapoartelor privind activităţile desfăşurate;
    m) actualizarea site-ului web al Casei în conformitate cu prevederile legale;
    n) generarea, lunar sau ori de câte ori este nevoie, a fişierelor pentru schimbul de date cu Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, bănci şi cu orice alte instituţii prevăzute în reglementările legale;
    o) acordarea asistenţei tehnice de specialitate şi consilierea utilizatorilor în scopul exploatării eficiente a aplicaţiilor/sistemului informatic;
    p) efectuarea lucrării de mentenanţă a echipamentelor informatice în conformitate cu normele legale în domeniu;
    q) elaborarea documentaţiilor tehnice şi de utilizare ale aplicaţiilor informatice realizate şi/sau personalizate;
    r) implementarea politicii de salvare şi recuperare a datelor pentru a asigura disponibilitatea şi integritatea acestora.
    ART. 20
    (1) Secţia secretariat, stat major şi resurse este structura specializată a Casei care are atribuţii şi răspunderi în următoarele domenii de activitate:
    a) secretariat;
    b) evidenţa dosarelor de pensionare;
    c) coordonarea activităţilor;
    d) managementul resurselor umane şi coordonarea perfecţionării pregătirii profesionale a personalului Casei;
    e) stat major, ordine interioară şi administraţie;
    f) planificarea activităţilor operative, pe timp de mobilizare sau război.
    (2) Secţia secretariat, stat major şi resurse îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în domeniul activităţii de secretariat:
    a) primirea şi expedierea corespondenţei secţiei, asigurarea circuitului informaţional în cadrul Casei;
    b) transmiterea întocmai şi cu operativitate către personalul Casei a deciziilor luate de către conducere;
    c) redactarea ordinului de zi pe unitate şi consemnarea în Registrul istoric al unităţii a principalelor activităţi/evenimente.
    (3) Secţia secretariat, stat major şi resurse îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în domeniul activităţii de evidenţă a dosarelor de pensionare:
    a) preluarea dosarelor de pensionare de la Oficiul stabiliri şi plăţi pensii şi de la Serviciul recalculări şi actualizări pensii;
    b) asigurarea evidenţei şi păstrarea dosarelor de pensionare, prin efectuarea activităţilor specifice de sistematizare a spaţiilor destinate păstrării, verificarea existentului, actualizarea instrumentelor de evidenţă, inventarierea documentelor fără evidenţă, selecţionarea, păstrarea şi conservarea documentelor din dosarele de pensionare;
    c) întreprinderea măsurilor necesare în vederea asigurării protecţiei antiincendiu şi antiefracţie a spaţiilor de păstrare a dosarelor de pensionare;
    d) asigurarea evidenţei dosarelor intrate şi ieşite din spaţiile de păstrare, pe baza programului informatic existent.
    (4) Secţia secretariat, stat major şi resurse îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în domeniul coordonării activităţilor la nivelul structurii:
    a) planificarea, pregătirea şi asigurarea executării de către personalul Casei a şedinţelor de tragere cu armamentul de infanterie din dotare;
    b) întocmirea proiectului planului cu principalele activităţi ale Casei, luarea măsurilor şi/sau actualizarea planului cu sarcini şi obiective nou-apărute, ţinerea evidenţei stadiului executării planului, precum şi raportarea directorului Casei a situaţiei privind îndeplinirea sarcinilor;
    c) coordonarea, la ordin, a antrenamentelor în vederea ieşirii la alertă.
    (5) Secţia secretariat, stat major şi resurse îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în domeniul managementului resurselor umane şi al coordonării perfecţionării pregătirii profesionale a personalului Casei:
    a) coordonarea şi participarea la activitatea de apreciere a cadrelor militare, a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti şi de evaluare a performanţelor individuale ale funcţionarilor publici şi ale personalului civil contractual din evidenţă;
    b) coordonarea activităţilor specifice de ocupare a funcţiilor civile vacante şi elaborarea documentelor necesare desfăşurării în bune condiţii a acestora;
    c) asigurarea evidenţei personalului militar şi a personalului civil privind încheierea/desfacerea contractelor de muncă, încheierea/încetarea raporturilor de serviciu, precum şi emiterea ordinelor de eliberare/numire în funcţii, potrivit competenţelor specifice;
    d) întocmirea şi prezentarea spre aprobare a situaţiei promovării în clase sau grade superioare a funcţionarilor publici;
    e) întocmirea şi transmiterea documentelor pentru înaintarea în gradul următor a cadrelor militare din cadrul Casei, precum şi a propunerilor privind acordarea de ordine şi medalii;
    f) analizarea şi prezentarea propunerilor cu privire la soluţionarea rapoartelor, cererilor şi sesizărilor personalului;
    g) întocmirea, păstrarea şi ţinerea evidenţei documentelor de personal operând, potrivit legii, schimbările survenite în situaţia personalului;
    h) colaborarea cu Serviciul financiar-contabil şi evidenţă contribuabili pentru stabilirea drepturilor băneşti cuvenite personalului Casei;
    i) centralizarea, întocmirea şi prezentarea spre aprobare a planificării concediilor de odihnă ale personalului Casei şi verificarea prezenţei la program a personalului prin şefii microstructurilor, raportând directorului Casei eventualele deficienţe constatate;
    j) exercitarea atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale personalului de conducere şi ale funcţionarilor publici;
    k) întocmirea şi prezentarea spre aprobare directorului Casei a documentelor privind organizarea activităţilor de perfecţionare a pregătirii militare şi/sau de specialitate a personalului.
    (6) Secţia secretariat, stat major şi resurse îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în domeniul activităţilor de stat major, ordine interioară şi administraţie:
    a) întocmirea, prezentarea spre aprobare şi actualizarea documentelor operative ale Casei, precum şi a documentelor potrivit cărora ofiţerul de serviciu îşi desfăşoară activitatea;
    b) planificarea, organizarea, îndrumarea şi controlarea modului de executare a serviciului de permanenţă;
    c) verificarea modului de respectare a prevederilor legale pe linia ordinii interioare în cadrul Casei şi prezentarea propunerilor care să asigure buna desfăşurare a activităţilor în cadrul Casei, în vederea preîntâmpinării săvârşirii abaterilor şi evenimentelor grave;
    d) verificarea modului de realizare în cadrul Casei a măsurilor ordonate privind evidenţa, mânuirea şi păstrarea armamentului, muniţiilor şi mijloacelor de protecţie individuală din dotare şi prezentarea propunerilor pentru îmbunătăţirea activităţilor aferente;
    e) asigurarea lansării comenzilor, a aprovizionării, a evidenţei pe locuri de folosinţă şi a păstrării mijloacelor fixe, materialelor şi a materialelor de natura obiectelor de inventar necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor Casei.
    (7) Secţia secretariat, stat major şi resurse îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în domeniul activităţii operative, pe timp de mobilizare sau război:
    a) verificarea punerii în aplicare a ordinelor şi a dispoziţiilor privind pregătirea şi desfăşurarea mobilizării la condiţiile specifice Casei;
    b) întocmirea documentelor operative şi de mobilizare conform instrucţiunilor în vigoare, asigurarea păstrării, mânuirii şi a evidenţei, precum şi actualizarea acestora în raport cu modificările survenite.
    ART. 21
    (1) Secţia relaţii cu publicul şi comunicare mass-media îndeplineşte atribuţii în următoarele domenii:
    a) activitatea de relaţii cu publicul;
    b) activitatea de informare şi relaţii publice.
    (2) Secţia relaţii cu publicul şi comunicare mass-media îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în domeniul activităţii de relaţii cu publicul:
    a) soluţionarea corespondenţei repartizate;
    b) elaborarea de analize, sinteze şi raportări, periodic sau la ordin, pe linia activităţii de soluţionare a cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor;
    c) asigurarea consultanţei de specialitate pensionarilor în cadrul programului de audienţe al Casei, potrivit procedurii operaţionale întocmite în acest sens;
    d) asigurarea activităţii de relaţii cu publicul, la punctul de control al obiectivului D.T. 2, în zilele stabilite prin ordin de zi pe unitate;
    e) furnizarea informaţiilor solicitate telefonic de către persoane fizice sau juridice privind modul de aplicare a legislaţiei ce reglementează sistemul pensiilor militare de stat.
    (3) Secţia relaţii cu publicul şi comunicare mass-media îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în domeniul activităţii de informare şi relaţii publice:
    a) organizarea şi desfăşurarea activităţii de informare şi relaţii publice la nivelul Casei;
    b) gestionarea, în toate situaţiile, a relaţiilor unităţii militare şi personalului acesteia cu mass-media;
    c) elaborarea de analize, sinteze şi raportări periodice sau la solicitare, pe linia activităţii de informare şi relaţii publice;
    d) actualizarea informaţiilor ce urmează a fi postate, potrivit legii, pe site-ul web al Casei.
    ART. 22
    Secţia juridică îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    a) reprezentarea şi apărarea intereselor Casei în faţa instanţelor judecătoreşti, în litigiile în care este parte, precum şi în raporturile cu alte autorităţi publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană fizică sau juridică;
    b) consilierea, pe linie de specialitate, a conducerii Casei în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană fizică sau juridică, română ori străină;
    c) avizarea, la cererea directorului Casei, a legalităţii măsurilor ce urmează a fi luate în desfăşurarea activităţii Casei, precum şi a oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială a acesteia;
    d) asigurarea asistenţei juridice la încheierea contractelor în care Casa este parte, avizarea lor şi participarea la concilierea litigiilor rezultate în urma derulării acestora;
    e) informarea conducerii Casei asupra principalelor probleme constatate privind asigurarea legalităţii, precum şi a măsurilor ce se impun a fi luate;
    f) colaborarea cu Direcţia pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică şi cu consilierii juridici din cadrul Centrului de asigurare procesuală teritorială la pregătirea apărărilor şi întocmirea documentaţiei necesare promovării acţiunilor la instanţele judecătoreşti;
    g) solicitarea structurilor din compunerea Casei, în funcţie de domeniile de competenţă ale acestora, a înscrisurilor, datelor, informaţiilor, punctelor de vedere, explicaţiilor, lămuririlor şi/sau a precizărilor scrise, care atestă situaţiile de fapt şi de drept supuse analizei;
    h) formularea, la solicitarea celorlalte structuri, a punctelor de vedere privind aplicarea corectă a legislaţiei din domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale;
    i) participarea cu personalul propriu, la cerere, la convocările în care se analizează modul de executare a contractelor economice, abaterile sau accidentele de circulaţie ori de muncă, starea şi practica disciplinară, precum şi la alte convocări şi formularea propunerilor pentru luarea măsurilor impuse de reglementările legale;
    j) sprijinirea acţiunilor organizate în cadrul Casei pentru cunoaşterea şi respectarea legislaţiei;
    k) prezentarea rapoartelor de activitate directorului Casei;
    l) îndeplinirea altor atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale sau stabilite de directorul adjunct - consilier juridic şef, potrivit domeniului de activitate, şi aprobate de directorul Casei.
    ART. 23
    Biroul management în domeniul pensiilor, legislaţie şi control intern managerial îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) întocmirea lucrărilor de sinteză şi generalizare referitoare la drepturile de pensii şi la alte drepturi de asigurări sociale recunoscute militarilor şi urmaşilor acestora, potrivit cadrului legal şi domeniului de responsabilitate al Casei;
    b) consilierea, potrivit domeniului de responsabilitate, a conducerii Casei în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile, precum şi cu orice persoană fizică sau juridică, română ori străină;
    c) formularea, la solicitarea conducerii Casei, a punctelor de vedere privind problematicile din domeniul de responsabilitate;
    d) analizarea sesizărilor şi propunerilor formulate de structurile centrale din cadrul M.Ap.N., de alte instituţii publice sau de către petenţi şi care vizează direct activitatea de elaborare a actelor normative specifice domeniului de responsabilitate al Casei;
    e) ţinerea evidenţei actelor normative incidente domeniului de responsabilitate al Casei;
    f) analizarea, formularea propunerilor şi/sau a observaţiilor, precum şi avizarea, sub aspectul legalităţii, potrivit domeniului de responsabilitate, a proiectelor de acte normative iniţiate de alte structuri din cadrul M.Ap.N. sau de către alte instituţii;
    g) participarea la elaborarea actelor normative ce se iniţiază de către Casă, potrivit domeniului de responsabilitate, sau a celor iniţiate de alte structuri din cadrul M.Ap.N. ori de către alte instituţii;
    h) asigurarea secretariatului Comisiei cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemelor proprii de control intern/managerial şi pregătirea documentelor de lucru pentru şedinţele acestei comisii;
    i) întocmirea, centralizarea şi purtarea corespondenţei specifice controlului intern/managerial;
    j) elaborarea şi actualizarea Registrului de riscuri pe baza propunerilor şefilor structurilor din compunerea Casei, în conformitate cu prevederile în materia controlului intern/ managerial;
    k) elaborarea raportărilor şi informărilor/situaţiilor centralizatoare prevăzute în Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza datelor primite de la microstructurile responsabile de standarde;
    l) elaborarea şi actualizarea anuală a Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul Casei, potrivit prevederilor legale;
    m) centralizarea, păstrarea în evidenţă a procedurilor de sistem/operaţionale în format electronic şi punerea acestora la dispoziţia personalului în reţelele informatice locale existente;
    n) elaborarea Inventarului activităţilor Casei pe baza propunerilor şefilor microstructurilor Casei şi a celorlalte documente prevăzute de legislaţia aplicabilă în materia controlului intern/managerial;
    o) arhivarea documentelor specifice domeniilor de activitate, potrivit prevederilor legale.
    ART. 24
    Compartimentul structura de securitate se subordonează nemijlocit directorului Casei, iar pe linie de specialitate este coordonată de structura de securitate de la eşalonul superior, îndeplinind următoarele atribuţii specifice:
    a) întocmirea programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate;
    b) întocmirea şi actualizarea listei cu informaţiile clasificate deţinute de Casă, pe niveluri de clasificare şi actualizarea documentelor de organizare şi administrare a securităţii;
    c) desfăşurarea activităţii de pregătire specifică a personalului Casei care are acces la informaţii clasificate şi efectuarea/participarea la controalele privind modul de aplicare a reglementărilor de securitate;
    d) întocmirea, semestrial, a "Sintezei activităţilor de control şi a modului de aplicare şi respectare a reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate" şi ţinerea evidenţei încălcărilor reglementărilor de securitate şi a incidentelor de securitate;
    e) consilierea directorului Casei în activitatea de selecţionare a personalului în vederea verificării, avizării şi autorizării acestuia pentru a avea acces la informaţii clasificate şi iniţierea, la ordinul acestuia, a procesului de eliberare, revalidare şi retragere a documentelor de acces la informaţii clasificate;
    f) punerea la dispoziţia personalului a formularelor-tip corespunzătoare nivelului de acces şi acordarea asistenţei de specialitate la completarea acestora şi executarea verificărilor privind personalul Casei în vederea acordării autorizaţiilor de acces la informaţii secrete de serviciu;
    g) instruirea personalului autorizat, odată cu semnarea Angajamentului de confidenţialitate, pe timpul valabilităţii documentelor de acces la informaţii clasificate, precum şi la încetarea raporturilor de muncă/serviciu;
    h) înaintarea, la ordinul directorului Casei, Direcţiei contrainformaţii şi securitate militară a aspectelor ce pot constitui elemente de incompatibilitate pentru accesul la informaţii clasificate pentru personalul care a fost deja autorizat, în vederea reverificării persoanei şi prevenirii scurgerii de informaţii clasificate şi comunicarea acestei structuri a modificărilor survenite în formularele-tip ale personalului, de la data autorizării, şi solicitarea, după caz, a revalidării;
    i) prezentarea directorului Casei a propunerilor privind măsurile de protecţie fizică şi verificarea, inopinat sau pe baza planificării, a viabilităţii măsurilor de protecţie fizică a locurilor, echipamentelor şi activităţilor în cadrul cărora sunt gestionate informaţii clasificate;
    j) coordonarea şi controlarea activităţii Compartimentului documente clasificate şi verificarea corectitudinii elaborării documentelor clasificate:
    k) avizarea multiplicării documentelor clasificate şi difuzarea acestora, avizarea distrugerii documentelor clasificate şi predarea pentru consultare a documentelor clasificate strict secret de importanţă deosebită;
    l) executarea instruirii comisiilor de verificare a existenţei documentelor clasificate, anual şi ori de câte ori este nevoie;
    m) întocmirea dării de seamă cu rezultatul verificării anuale a existenţei documentelor clasificate create în anul anterior şi înaintarea acesteia la structura de securitate a eşalonului superior;
    n) asigurarea implementării şi menţinerii cerinţelor privind protecţia informaţiilor clasificate în sistemele informatice şi de comunicaţii;
    o) verificarea informaţiilor ce urmează să fie tipărite, multiplicate, difuzate, transmise prin canale de comunicaţii neprotejate şi avizarea transmiterii/difuzării acestora în situaţia în care nu conţin informaţii clasificate, conform prevederilor legale în vigoare;
    p) consilierea conducerii Casei potrivit domeniului de responsabilitate.
    ART. 25
    Compartimentul control îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    a) întocmirea graficului anual al controalelor pe linia verificării prevăzute la art. 14 din Normele metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 123/2015, cu modificările ulterioare, grafic care după aprobare devine parte integrantă a planului cu principalele activităţi al Casei;
    b) planificarea, organizarea şi executarea controalelor în domeniul de competenţă şi asigurarea desfăşurării controalelor tematice la structurile M.Ap.N.;
    c) sesizarea în scris a conducerii Casei în cazul identificării unor neregularităţi sau posibile prejudicii;
    d) raportarea periodică a constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile de control;
    e) prezentarea conducerii Casei a rezultatelor controalelor tematice sau inopinate şi, ulterior aprobării, transmiterea acestora structurilor controlate pentru remedierea deficienţelor constatate şi punerea în aplicare a măsurilor dispuse;
    f) urmărirea îndeplinirii întocmai şi la termenele stabilite a măsurilor pe care le-a dispus prin actele de control încheiate;
    g) conducerea şi coordonarea activităţii colectivelor care execută controalele şi întocmirea rapoartelor cu constatări, concluzii şi propuneri de măsuri;
    h) formularea propunerilor pentru stabilirea componenţei comisiilor de control şi întocmirea planurilor tematice pentru fiecare acţiune în parte;
    i) urmărirea modului de executare a măsurilor dispuse Casei în urma controalelor şi prezentarea concluziilor conducerii Casei;
    j) efectuarea, în baza ordinului directorului Casei, a cercetării prealabile a faptelor care pot constitui abateri disciplinare săvârşite de personalul Casei;
    k) participarea la activităţile comisiilor de cercetare administrativă în vederea stabilirii răspunderii materiale a personalului pentru prejudicii cauzate Casei.
    ART. 26
    Compartimentul documente clasificate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    a) înregistrarea documentelor transmise Casei sau întocmite de personalul Casei şi prezentarea acestora directorului sau, după caz, înlocuitorului legal, iar în baza rezoluţiei acestuia, predarea respectivelor documente, pe bază de semnătură, persoanelor cărora le-au fost repartizate;
    b) înregistrarea, împachetarea, sigilarea, completarea documentele de expediţie şi predarea documentelor destinate expedierii;
    c) predarea/primirea, pe bază de tichet, a mapelor-tip cu documente aflate asupra personalului, stabilite prin reglementări interne că nu pot fi păstrate în zone de securitate sau administrative, verificarea integrităţii sigiliilor;
    d) justificarea în registrele de evidenţă a documentelor clasate în mape/dosare, precum şi a celor distruse pe bază de proces-verbal de distrugere;
    e) aplicarea prevederilor instrucţiunilor arhivistice referitoare la constituirea, prelucrarea, predarea, evidenţa, folosirea şi păstrarea arhivei;
    f) constituirea arhivei Casei potrivit registrului pentru evidenţa documentelor, nomenclatorului dosarelor, indicatorului termenelor de păstrare şi inventarului arhivei;
    g) întocmirea, cu avizul şefului structurii de securitate, pe baza propunerilor şefilor de servicii/secţii/birouri/compartimente, a nomenclatorului dosarelor şi prezentarea, pentru aprobare, directorului Casei;
    h) executarea operaţiunilor de grupare, ordonare, inventariere şi evidenţă a documentelor;
    i) predarea documentelor pentru studiu şi cercetare, la solicitarea personalului Casei, cu respectarea normelor stabilite în acest scop.
    ART. 27
    (1) Serviciul recalculări şi actualizări pensii este structura specializată şi temporară în cadrul Casei, coordonată de către unul dintre directorii adjuncţi desemnat de către directorul Casei.
    (2) Serviciul recalculări şi actualizări pensii are în compunere cinci secţii de recalculare şi actualizare pensii, precum şi o formaţie sprijin.
    (3) Serviciul recalculări şi actualizări pensii are următoarele atribuţii specifice:
    a) elaborarea şi emiterea deciziilor de recalculare a cuantumului pensiilor militare de stat conform prevederilor art. 109 alin. (1) şi art. 110 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) emiterea deciziilor de recalculare a pensiilor militare de stat în situaţia depunerii fişelor cu locurile de muncă, conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) recalcularea pensiilor persoanelor care au realizat stagii de cotizare în specialitate şi ale căror drepturi de pensie au fost stabilite de către casele teritoriale de pensii conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) soluţionarea corespondenţei în legătură cu recalcularea pensiilor militare de stat;
    e) formularea punctelor de vedere şi propunerea probelor pentru apărarea intereselor Casei în faţa instanţelor de judecată;
    f) asigurarea respectării măsurilor de protecţie, confidenţialitate şi securitate a informaţiilor din activitatea proprie, conform legislaţiei specifice;
    g) înregistrarea, împachetarea, sigilarea, completarea documentelor de expediţie şi predarea documentelor destinate expedierii;
    h) îndeplinirea oricărei altei atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale sau stabilite de directorul Casei, potrivit domeniului de activitate.


                                    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016