Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 16 mai 2003  de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la prevederile   Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicata, precum si de la reglementarile tehnice pentru etichetarea aparatelor electrocasnice privind eficienta energetica    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 16 mai 2003 de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la prevederile Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicata, precum si de la reglementarile tehnice pentru etichetarea aparatelor electrocasnice privind eficienta energetica

EMITENT: MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR - AGENTIA ROMANA PENTRU CONSERVAREA ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 iunie 2003
CAP. 1
Dispoziţii generale

Temei legal
ART. 1
Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicatã, ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 941/2002 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Romane pentru Conservarea Energiei, precum şi cu reglementãrile tehnice pentru etichetarea aparatelor electrocasnice privind eficienta energetica.
Scop
ART. 2
Prezentul regulament stabileşte procedurile acţiunilor de control desfãşurate de Agenţia Romana pentru Conservarea Energiei (ARCE) şi modul de constatare, de notificare şi de sancţionare a nerespectãrii prevederilor din actele normative menţionate la art. 1.

CAP. 2
Domeniu de aplicare

ART. 3
Prevederile prezentului regulament se aplica:
a) producãtorilor, reprezentanţilor autorizaţi ai acestora, importatorilor de aparate, în cazul în care producãtorii nu au sediul în România, distribuitorilor şi vanzatorilor de utilaje şi echipamente pentru care au fost elaborate reglementãri tehnice privind eficienta energetica;
b) consumatorilor de energie, persoane juridice, care folosesc mai mult de 200 tone echivalent petrol pe an;
c) autoritãţilor administraţiei publice locale din localitãţile cu o populaţie mai mare de 20.000 de locuitori;
d) agenţilor economici cu activitate de producere, transport sau distribuţie a combustibililor şi energiei;
e) societãţilor de transport, precum şi altor societãţi care deţin mai mult de 10 autovehicule;
f) administratorilor clãdirilor aflate în proprietate publica, persoane juridice.
ART. 4
Punerea în aplicare a prevederilor prezentului regulament este asigurata de personalul ARCE împuternicit prin decizie a preşedintelui ARCE.

CAP. 3
Definiţii

ART. 5
În contextul prezentului regulament, urmãtorii termeni se definesc astfel:
- control: acţiune programata sau inopinata efectuatã pentru a verifica respectarea prevederilor <>Legii nr. 199/2000 , republicatã, şi a reglementãrilor tehnice pentru etichetarea aparatelor electrocasnice privind eficienta energetica;
- agent constatator: persoana imputernicita prin decizie a preşedintelui ARCE pentru efectuarea controlului;
- acţiuni corective: mãsuri obligatorii dispuse de ARCE în urma unui control, pentru restabilirea legalitãţii.

CAP. 4
Documente de referinta

ART. 6
Aplicarea dispoziţiilor prezentului regulament se face în concordanta cu dispoziţiile urmãtoarelor acte normative:
● <>Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicatã;
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 941/2002 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Romane pentru Conservarea Energiei;
● <>Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile ulterioare;
● <>Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor;
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 573/2001 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienta energetica a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piata;
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 598/2001 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienta energetica pentru introducerea pe piata a maşinilor de spãlat rufe de uz casnic;
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 671/2001 privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienta şi etichetarea energetica pentru introducerea pe piata a maşinilor combinate de spãlat şi uscat rufe de uz casnic;
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.056/2001 privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienta şi etichetarea energetica pentru introducerea pe piata a lampilor electrice de uz casnic;
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.274/2001 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienta energetica pentru introducerea pe piata a uscatoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur;
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 27/2002 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienta energetica pentru introducerea pe piata a maşinilor de spãlat vase de uz casnic;
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.117/2002 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea energetica pentru introducerea pe piata a cuptoarelor electrice de uz casnic;
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.549/2002 privind stabilirea cerinţelor de eficienta energetica pentru introducerea pe piata a balasturilor pentru sursele de iluminat fluorescent;
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 407/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienta energetica pentru introducerea pe piata a aparatelor de climatizare de uz casnic.

CAP. 5
Scopul şi obiectivele controlului

Scopul controlului
ART. 7
(1) Scopul acţiunilor de control desfãşurate de ARCE este verificarea respectãrii prevederilor <>Legii nr. 199/2000 , republicatã, precum şi a reglementãrilor tehnice pentru etichetarea aparatelor electrocasnice privind eficienta energetica.
(2) În urma controlului efectuat de personalul ARCE împuternicit, se vor dispune acţiuni corective şi/sau se vor aplica sancţiuni contravenţionale, dupã caz.
Obiectivele controlului
ART. 8
Principalele obiective ale controlului ARCE sunt:
- verificarea respectãrii reglementãrilor tehnice privind eficienta energetica de cãtre producãtorii, reprezentanţii autorizaţi ai acestora, importatorii, în cazul în care producãtorii nu au sediul în România, distribuitorii şi vanzatorii de aparate, utilaje şi echipamente pentru care au fost elaborate astfel de reglementãri;
- verificarea respectãrii obligaţiilor ce le revin agenţilor economici care consuma anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol, precum şi autoritãţilor administraţiei publice locale din localitãţile cu o populaţie mai mare de 20.000 de locuitori, privind întocmirea programelor proprii de eficienta energetica;
- verificarea respectãrii obligaţiilor ce le revin consumatorilor de energie, persoane juridice, pentru:
a) respectarea reglementãrilor tehnice în vigoare privind proiectarea, construirea, exploatarea, întreţinerea, repararea instalaţiilor proprii şi a receptoarelor de energie, precum şi dotarea acestora cu aparate de mãsura şi control;
b) existenta unui sistem propriu de evidenta şi monitorizare a consumurilor energetice;
- verificarea respectãrii obligaţiilor ce le revin consumatorilor care folosesc mai mult de 200 tone echivalent petrol pe an, privind existenta bilanţului energetic realizat de o persoana fizica sau juridicã autorizata;
- verificarea respectãrii obligaţiilor ce le revin consumatorilor care folosesc mai mult de 1.000 tone echivalent petrol pe an, privind existenta:
a) unui responsabil pentru energie;
b) unui bilanţ energetic anual realizat de o persoana fizica sau juridicã autorizata;
c) unor programe de mãsuri pentru reducerea consumurilor energetice, incluzând investiţiile pentru care se întocmesc studii de fezabilitate;
- verificarea respectãrii obligaţiilor agenţilor economici cu activitate de producere, transport sau distribuţie a combustibililor şi energiei, pentru reducerea consumului propriu de combustibili şi energie;
- verificarea respectãrii obligaţiilor societãţilor de transport, precum şi altor societãţi care deţin mai mult de 10 autovehicule, privind existenta şi aplicarea programelor de monitorizare şi gestiune a consumului de energie pentru grupul de vehicule deţinut;
- verificarea respectãrii obligaţiilor administratorilor clãdirilor aflate în proprietate publica, privind mãsurile pentru:
a) utilizarea eficienta a sistemului de încãlzire şi climatizare;
b) utilizarea materialelor de construcţie eficiente energetic;
c) utilizarea raţionalã a iluminatului interior;
d) utilizarea aparatelor de mãsura şi reglare a consumului de energie;
e) realizarea unui bilanţ energetic pentru clãdirile cu suprafata desfasurata mai mare de 1.500 mp, o data la 5 ani, bilanţ întocmit de o persoana fizica sau juridicã autorizata în acest sens;
f) creşterea eficientei energetice potrivit reglementãrilor în vigoare.

CAP. 6
Echipa de control

ART. 9
Acţiunile de control desfãşurate de ARCE se efectueazã de cãtre echipe de control, conform programului anual aprobat de preşedintele ARCE, pe baza unui mandat aprobat de conducerea ARCE sau de directorul filialei teritoriale, dupã caz, şi pe baza unei tematici de control, conform modelelor prezentate în anexele nr. 1 şi 2.
ART. 10
(1) Echipa de control este compusa din cel puţin doua persoane, fiecare având calitatea de agent constatator.
(2) Unul dintre membrii echipei de control, în calitate de şef, deţine responsabilitatea generalã a controlului.
(3) Calitatea de agent constatator este doveditã cu legitimatia de control, emisã de preşedintele ARCE.
ART. 11
(1) La solicitarea altor autoritãţi publice, ARCE desemneazã agenţi constatatori sau alte categorii de specialişti care sa participe la controalele organizate de acestea.
(2) Modul de colaborare şi procedurile de control se vor stabili, dupã caz, prin protocoale încheiate între respectivele autoritãţi şi ARCE.

CAP. 7
Atribuţiile personalului de control

ART. 12
Directorul filialei teritoriale ARCE are urmãtoarele atribuţii:
a) sa aprobe mandatul de control şi componenta echipei de control;
b) sa aprobe raportul de control întocmit de şeful echipei pe baza procesului-verbal de constatare;
c) sa transmitã Direcţiei ARCE - Supraveghere Piata raportul de control şi procesul-verbal de constatare.
ART. 13
Şeful echipei de control are urmãtoarele atribuţii:
a) sa coordoneze activitatea echipei de control;
b) sa întocmeascã raportul de control în termen de 5 zile de la încheierea acţiunii de control;
c) sa reprezinte echipa de control în fata persoanei juridice controlate;
d) sa urmãreascã ducerea la îndeplinire a mãsurilor şi a acţiunilor corective stabilite în raportul de control.
ART. 14
Membrii echipelor de control au urmãtoarele obligaţii:
a) sa îşi decline calitatea, legitimandu-se în fata persoanei juridice care urmeazã sa fie controlatã;
b) sa efectueze controalele în conformitate cu mandatele primite, cu procedurile specifice şi cu prevederile legale în vigoare;
c) sa solicite datele şi informaţiile necesare în legatura cu problemele care fac obiectul controlului;
d) sa participe la întocmirea rapoartelor de control, conform anexei nr. 3, şi a proceselor-verbale de constatare;
e) sa verifice aplicarea mãsurilor corective stabilite în urma controalelor anterioare.
Obligaţiile celor care fac obiectul controlului
ART. 15
Agenţii economici, consumatori de energie, administraţiile publice locale, societãţile de transport şi administratorii clãdirilor aflate în proprietate publica au urmãtoarele obligaţii:
a) sa permitã echipei de control, în condiţiile legii, accesul în clãdiri, încãperi, la instalaţii, cu respectarea procedurilor şi instrucţiunilor de acces specifice;
b) sa punã la dispoziţie echipei de control, la solicitarea acesteia, documentele şi actele specifice activitãţilor lor;
c) sa desemneze un împuternicit competent din cadrul personalului, care sa asiste echipa de control şi sa asigure punerea la dispoziţia acesteia a documentelor şi actelor solicitate de aceasta.

CAP. 8
Documente de control

ART. 16
Documentele de control sunt:
a) mandatul de control;
b) legitimatia de control;
c) procesul-verbal de constatare.

CAP. 9
Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor

ART. 17
Contravenţiile sunt cele prevãzute în <>Legea nr. 199/2000 , republicatã, şi în reglementãrile tehnice pentru etichetarea aparatelor electrocasnice privind eficienta energetica.
ART. 18
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac prin proces-verbal de constatare, întocmit de cãtre agenţii constatatori ai ARCE.
ART. 19
(1) Procesele-verbale de constatare vor fi numerotate şi vor purta antetul şi ştampila ARCE.
(2) Evidenta proceselor-verbale de constatare se face, la nivelul Direcţiei ARCE - Supraveghere Piata, de cãtre serviciul de specialitate, în Registrul de evidenta a proceselor-verbale de constatare, prezentat în anexa nr. 4, prin transmiterea acestora de cãtre filialele teritoriale ale ARCE.
ART. 20
(1) În cazul constatãrii sãvârşirii de cãtre aceeaşi persoana juridicã a doua sau mai multe contravenţii, se încheie un singur proces-verbal de constatare, iar sancţiunea amenzii se aplica pentru fiecare contravenţie.
(2) Când contravenţiile au fost constatate prin acelaşi proces-verbal de constatare, sancţiunile contravenţionale se cumuleazã fãrã a putea depãşi dublul maximului amenzii prevãzut pentru contravenţia cea mai grava.
ART. 21
(1) O data cu aplicarea amenzii contravenţionale agentul constatator stabileşte, dacã este cazul, un termen de conformare de pana la o luna, care poate fi prelungit de conducerea ARCE în cazurile în care se apreciazã ca acest lucru se impune.
(2) În cadrul termenului stabilit contravenientul are obligaţia sa între în legalitate sau, dupã caz, sa restabileasca legalitatea.
ART. 22
Procesul-verbal de constatare se semneazã pe fiecare pagina de cãtre agentul constatator şi de cãtre contravenient, cãruia i se înmâneazã o copie.
ART. 23
(1) Procesul-verbal de constatare se încheie şi în situaţia în care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze; agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurãri, care trebuie sa fie confirmate de cel puţin un martor.
(2) În cazul menţionat la alin. (1) procesul-verbal de constatare cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnatura acestuia.
(3) În lipsa unui martor agentul constatator precizeazã motivele care au dus la încheierea procesului-verbal de constatare în aceste condiţii.
(4) În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuza sa semneze procesul-verbal de constatare, comunicarea acestuia se face de cãtre agentul constatator în termen de cel mult o luna de la data încheierii, prin posta, cu aviz de primire, sau se afişeazã la sediul contravenientului.
ART. 24
(1) Prin procesul-verbal de constatare agentul constatator aplica amenda contravenţionalã şi dispune, dupã caz, confiscarea produselor neconforme.
(2) Agentul constatator are obligaţia sa stabileascã cine este producãtorul bunurilor confiscate şi în procesul-verbal de constatare se vor mentiona, dacã este posibil, datele de identificare ale producãtorului sau se vor preciza motivele pentru care identificarea acestuia nu a fost posibila.
(3) În caz de anulare sau de constatare a nulitãţii procesului-verbal de constatare, bunurile confiscate se restituie de îndatã celui în drept.
ART. 25
(1) Impotriva procesului-verbal de constatare se poate face plângere în termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicãrii acestuia. Plângerea se soluţioneazã de judecãtoria în a carei raza teritorialã s-a sãvârşit contravenţia.
(2) Pana la soluţionarea plângerii executarea sancţiunii contravenţionale se suspenda.
ART. 26
Dacã contravenientul nu foloseşte calea de atac impotriva procesului-verbal de constatare în termen de 15 zile, în vederea plãţii amenzii, ARCE comunica din oficiu organelor de specialitate ale direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi unitãţilor subordonate acestora, în a cãror raza teritorialã îşi are sediul contravenientul, procesul-verbal de constatare a contravenţiei. Modelul adresei de notificare este prezentat în anexa nr. 5.

CAP. 10
Dispoziţii finale

ART. 27
Dispoziţiile prezentului regulament se completeazã cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile ulterioare.
ART. 28
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezentul regulament.


ANEXA 1
-------
la regulament
-------------

Agenţia Romana pentru Conservarea Energiei
Antet


MANDAT DE CONTROL
Model şi conţinut-cadru

În conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 941/2002 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Romane pentru Conservarea Energiei, echipa de control compusa din:
1. şef echipa de control ........................................;
2. membru .......................................................;
3. membru .......................................................;
este imputernicita sa efectueze control pentru verificarea respectãrii prevederilor <>Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicatã, şi a reglementãrilor tehnice pentru etichetarea aparatelor electrocasnice privind eficienta energetica şi sa aplice sancţiunile prevãzute de lege, în conformitate cu <>Legea nr. 199/2000 , republicatã, sau cu Hotãrârea Guvernului nr. ...... la ............... începând cu data de ............................. .
Domeniile ce urmeazã sa fie controlate sunt:
..................................................................
Locul de desfãşurare a controlului ...............................

Data emiterii .................
(ziua/luna/anul)

Aprobat
-------

Director filiala teritorialã,
.............................


ANEXA 2
-------
la regulament
--------------

Agenţia Romana pentru Conservarea Energiei
Antet


Aprobat
-------
Preşedintele Agenţiei Romane
pentru Conservarea Energiei,
.............................TEMATICA DE CONTROL
Model-cadru

Domeniul controlat (din <>Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicatã, şi din reglementãrile tehnice pentru etichetarea aparatelor electrocasnice privind eficienta energetica):
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
Ce trebuie urmãrit în timpul controlului:
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
Desfãşurarea controlului:
Locul:
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
Perioada: de la ........... la ...............


Întocmit


ANEXA 3
-------
la regulament
-------------

Agenţia Romana pentru Conservarea Energiei
Antet


Aprobat
-------
Director filiala teritorialã,
.............................


RAPORT DE CONTROL
Model şi conţinut-cadru

A. Persoana juridicã controlatã ....................................
B. Membrii echipei de control:
1. şef echipa de control ................................
2. membru ...............................................
3. membru ...............................................
C. Domeniile controlate ................................
D. Verificãri şi constatãri .............................
E. Abateri de la reglementãrile emise în domeniul eficientei energetice ..................................................
F. Mãsuri şi acţiuni corective ..........................
G. Recomandãri ..........................................
H. Lista persoanelor care au participat la control din partea persoanei juridice controlate
I. Anexe


Semnãturi Data
Membrii echipei de controlANEXA 4


la regulament
-------------


REGISTRUL
de evidenta a proceselor-verbale de constatare
Model──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr Nr. proces-verbal Numele agentului Persoana Mãsuri Observaţii
crt. de constatare/ constatator şi juridicã aplicate
data încheierii nr. legitimatiei controlatã
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 5
--------
la regulament
-------------

Agenţia Romana pentru Conservarea Energiei
Antet

ADRESA DE NOTIFICARE
Model şi conţinut-cadru

Cãtre Administraţia financiarã a ..............
Adresa ...................

Va transmitem alãturat Procesul-verbal de constatare a contravenţiilor nr. ....... din data de ................ prin care ........./(denumirea persoanei juridice)/........................, cu sediul în ........................ str. ............................. nr. ......... judeţul/sectorul ................. a fost amendata cu ............................ lei.
Procesul-verbal de constatare a contravenţiilor a rãmas definitiv la data de ................. prin expirarea termenului de plata a amenzii prevãzut de <>Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile ulterioare.
Conform prevederilor <>art. 37 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile ulterioare, procesul-verbal rãmas definitiv constituie titlu executoriu.
Ca urmare, va solicitam sa procedati la punerea sa în executare, potrivit prevederilor legale.


Preşedinte/Director
filiala teritorialã,
.....................

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016