Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 16 iunie 1994  de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A.    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 16 iunie 1994 de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A.

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 21 iunie 1994

CAP. 1
Denumire, forma juridica, obiect de activitate si sediu

ART. 1
Administratia Nationala a Drumurilor din Romania - R.A., persoana juridica, esta organizata ca regie autonoma de interes public national, functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, potrivit prezentului regulament.
ART. 2
Sediul Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A. esta in Bucuresti, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.

CAP. 2
Obiectul de activitate

ART. 3
Administratia Nationala a Drumurilor din Romania - R.A. are ca obiect de activitate administrarea, intretinerea, repararea, modernizarea, dezvoltarea si exploatarea drumurilor nationale in scopul desfasurarii traficului rutier in conditii de siguranta a circulatiei, de fluenta si continuitate.
Coordoneaza tehnic si metodologic unitatile de administrare si intretinere a drumurilor locale, cit si dezvoltarea unitara a intregii retele de drumuri publice din Romania, in concordanta cu cerintele economiei nationale si a nevoilor de aparare.
In scopul realizarii obiectului sau de activitate, Administratia Nationala a Drumurilor din Romania - R.A. desfasoara activitati industriale, de cercetare, de proiectare, de constructii, de intretinere, de invatamint, prestatii pentru terti etc., necesare realizarii obiectului sau de activitate.
Pentru utilizarea capacitatilor din dotare poate acorda asistenta tehnica, executa lucrari sau produce materiale pentru terte persoane juridice sau fizice in domeniul sau de activitate.
ART. 4
Administratia Nationala a Drumurilor din Romania - R.A. are urmatoarele atributii:
4.1. elaboreaza studii si prognoze pentru dezvoltarea si sistematizarea retelei de drumuri publice, le supune spre aprobare organelor competente si urmareste realizarea acestora pentru a satisface cerintele economiei nationale si a celor de aparare;
4.2. analizeaza si face propuneri, in conditiile legii, cu privire la construirea de drumuri noi, desfiintarea de drumuri, precum si clasarea si declasarea acestora;
4.3. colaboreaza cu organe ale administratiei publice locale, in scopul dezvoltarii unitare a intregii retele de drumuri potrivit nevoilor economiei nationale;
4.4. elaboreaza strategia de modernizare si dezvoltare a retelei de drumuri nationale, iar in colaborare cu consiliile judetene, pentru drumurile judetene si comunale, precum si strategia privind tehnologiile specifice in sectorul rutier;
4.5. intocmeste programe anuale si de perspectiva si asigura urmarirea lucrarilor de intretinere, reparare, modernizare si constructie a drumurilor nationale, judetene si comunale, a podurilor si autostrazilor;
4.6. prognozeaza si coordoneaza intreaga activitate privind asigurarea reparatiilor si intretinerii drumurilor, podurilor, utilajelor, precum si distribuirea acestora si a fortei de munca intre unitatile din subordine, in functie de necesitati;
4.7. fundamenteaza sursele de finantare pentru toate lucrarile prevazute in obiectul sau de activitate;
4.8. elaboreaza prognoze anuale si de lunga durata asupra asigurarii necesarului la principalele materiale specifice, stabilind ponderea acestuia din resurse interne si din import si coordoneaza activitatea de producere a unor astfel de materiale in unitatile proprii;
4.9. coordoneaza si indruma metodologic intreaga activitate de aprovizionare tehnico-materiala si de transport a unitatilor din structura;
4.10. elaboreaza norme de consum, norme de stoc, analizeaza si ia masuri pentru corelarea sarcinilor de aprovizionare cu planul de productie pentru unitatile proprii;
4.11. urmareste avizarea si aprobarea documentatiilor tehnice, a exproprierilor, contractarea si finantarea lucrarilor de investitii si reparatii de drumuri si poduri si alte lucrari de reparatii, precum si executarea si receptionarea pe teren a lucrarilor respective;
4.12. aproba norme tehnice pe baza cererii stiintifice privind constructia, modernizarea, intretinerea, exploatarea si administrarea drumurilor, obligatorii pentru organele administratiei publice locale sau agentii economici care au in administrare sau in folosinta drumuri publice sau de exploatare, care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei;
4.13. emite acorduri si autorizatii pentru instalatiile si constructiile care se executa in zona drumurilor nationale;
4.14. realizeaza programarea si executarea activitatii financiare, intocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli, analiza executiei acestora si aproba utilizarea disponibilitatilor in valuta, in conditiile legii;
4.15. contracteaza credite financiare rambursabile, potrivit reglementarilor in vigoare;
4.16. asigura resurse de finantare prin emisiunea sau vinzarea de titluri de valoare prin oferta publica, in conditiile legii;
4.17. studiaza piata interna si externa pentru asigurarea aprovizionarii si executarii de lucrari de specialitate;
4.18. efectueaza direct operatiuni de comert exterior, organizindu-si compartiment specializat de import, export, marketing si conjunctura, cu consultarea Ministerului Comertului si a Ministerului Turismului;
4.19. initiaza actiuni de cooperare tehnico-stiintifica cu firme straine;
4.20. reprezinta tara la consfatuiri si actiuni pe plan international in organismele la care este afiliata, cit si la alte manifestari internationale organizate pe teme de drumuri si poduri, in conditiile legii;
4.21. trateaza probleme de colaborare tehnico-stiintifica in domeniul drumurilor pe linie internationala si coordoneaza realizarea sarcinilor ce ii revin din intelegerile, conventiile si acordurile internationale;
4.22. avizeaza producerea si importul de masini, utilaje, echipamente si instalatii specifice intretinerii si repararii drumurilor;
4.23. organizeaza licitatii pentru contractarea lucrarilor de investitii si reparatii capitale in domeniul sau de activitate, conform legii;
4.24. elaboreaza documentatii pentru concesionarea de lucrari si pentru exploatarea autostrazilor;
4.25. poate concesiona si inchiria bunuri proprietate publica, in conditiile legii;
4.26. desfasoara activitatea de colaborare si control asupra concesionarului;
4.27. desfasoara activitatea de colaborare si asociere la societatile comerciale care prezinta interes, conform legii;
4.28. coordoneaza si urmareste realizarea planului propriu de cercetare, proiectare si informatica;
4.29. coordoneaza si indruma din punct de vedere metodologic reteaua de laboratoare din unitatile proprii pentru realizarea controlului tehnic de calitate a produselor si lucrarilor de intretinere si reparare a drumurilor, podurilor si a tuturor activitatilor pe care le desfasoara;
4.30. elaboreaza proiectele, programele anuale si de perspectiva pentru cercetarea stiintifica in sectorul de drumuri publice;
4.31. urmareste activitatea de inventii, inovatii si se preocupa de generalizarea celor mai importante realizari; face propuneri cu privire la problemele de standardizare;
4.32. avizeaza proiectarea, executia sau contractarea in tara sau din import de utilaje, agregate si instalatii, precum si de vehicule cu gabarite si tonaje ce depasesc limitele stabilite prin lege, in concordanta cu posibilitatile de transport pe drumurile publice;
4.33. urmareste si ia masurile necesare pentru respectarea normelor legale privind utilizarea mijloacelor de masurare, cit si a instalatiilor de ridicare din domeniul sau de activitate;
4.34. elaboreaza avize pentru omologarea si producerea de noi materiale specifice sectorului de drumuri si poduri;
4.35. elaboreaza norme de consum pentru combustibili, lubrifianti, energie electrica si termica pentru tehnologiile specifice sectorului de drumuri;
4.36. asigura organizarea investitiilor necesare in scopul eliminarii operative a avariilor, restrictiilor sau altor situatii provocate de calamitati pe drumurile nationale;
4.37. organizeaza, indruma si controleaza aplicarea semnalizarii rutiere in conformitate cu normele in vigoare si conventiile internationale;
4.38. colaboreaza si ia masuri, de comun acord cu organele de specialitate ale Ministerului de Interne, pentru ridicarea gradului de siguranta a circulatiei pe drumurile publice;
4.39. asigura indrumarea tehnica si metodologica a unitatilor de drumuri subordonate consiilor judetene si Consiliului Local al Municipiului Bucuresti;
4.40. emite autorizatii speciale pentru transporturile ce se deruleaza pe drumurile nationale si care au greutati si/sau gabarite ce depasesc prevederile legii;
4.41. organizeaza si asigura controlul vehiculelor rutiere de marfa atit in punctele de trecere a frontierei, cit si pe traseele curente, inclusiv cintarirea acestora si incasarea taxelor si tarifelor legale;
4.42. elaboreaza norme de protectie a muncii, de prevenire a incendiilor si de protectie a mediului inconjurator, pentru activitatile specifice unitatilor de drumuri, care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei;
4.43. asigura aplicarea masurilor privind activitatea de protectie a muncii in unitatile din structura in scopul prevenirii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale si controleaza modul de realizare a acestora;
4.44. organizeaza intr-o conceptie unitara reteaua de contoare pentru inregistrarea traficului rutier al autovehiculelor de origine-destinatie si asigura prelucrarea datelor;
4.45. indruma si coordoneaza in mod unitar activitatea de organizare a conducerii, a productiei si a muncii din unitatile din structura proprie;
4.46. elaboreaza proiectul programelor de finantare a investitiilor si reparatiilor capitale potrivit listelor de titluri aprobate si asigura repartizarea intre unitatile subordonate;
4.47. elaboreaza studii cu privire la necesarul fortei de munca pe structuri de personal, organizeaza recrutarea cadrelor, pregatirea si perfectionarea intregului personal si controleaza aplicarea in unitatile subordonate a reglementarilor privind selectionarea si promovarea personalului;
4.48. asigura indrumarea si controlul unitatilor din structura, controlul financiar de gestiune, analizele economice si tehnice asupra organizarii si desfasurarii proceselor de productie si ia masuri corespunzatoare;
4.49. gestioneaza fondul special constituit din cota-parte asupra pretului carburantilor, pe care-l repartizeaza in conformitate cu legislatia in vigoare, avizeaza si supune aprobarii Ministerului Transporturilor si Ministerului Finantelor programele de lucrari ce se executa din aceste surse atit la drumurile nationale, cit si locale.

CAP. 3
Patrimoniul

ART. 5
Administratia Nationala a Drumurilor din Romania - R.A. are un patrimoniu constituit prin insumarea patrimoniilor unitatilor din structura in valoare de 85.843 milioane lei, stabilit pe baza bilantului incheiat la data de 31 decembrie 1993. De asemenea, are in administrare bunuri proprietate publica constind in 14.683 Km drumuri nationale, 113 Km autostrazi si 128.500 m poduri, evidentiate distinct.
ART. 6
Administratia Nationala a Drumurilor din Romania - R.A. administreaza bunurile din patrimoniu in conditiile legii, in vederea realizarii scopului pentru care a fost constituita.
In functie de evolutia economica, Administratia Nationala a Drumurilor din Romania - R.A. are obligatia de a dezvolta si moderniza prin investitii parcul de autovehicule si utilaje, instalatiile de intretinere si reparatii, cladirile si celelalte mijloace din patrimoniu.
Consiliul de administratie al Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A. aproba scoaterea din functiune a unor fonduri fixe si circulante, dezmembrarea si valorificarea acestora, in conditiile legii.

CAP. 4
Structura regiei

ART. 7
Administratia Nationala a Drumurilor din Romania - R.A. isi aproba structura organizatorica prin consiliul sau de administratie, inclusiv infiintarea directiilor regionale de drumuri si poduri si a altor unitati fara personalitate juridica. De asemenea, stabileste relatiile unitatilor din structura in cadrul Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A. si cu terti si le acorda imputernicire de reprezentare in domeniile tehnice, economice, comerciale, administrative, financiare, juridice si altele.
Modul de organizare si structura unitatilor componente ale regiei autonome se stabilesc de consiliul de administratie al regiei.
ART. 8
Unitatile fara personalitate juridica raspund in fata Consiliului de administratiei al Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A. de indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate de acesta prin hotaririle si deciziile de delegare, precum si de realizarea sarcinilor rezultate din regulamentul de organizare si functionare.
ART. 9
Directiile regionale de drumuri si poduri sint conduse de un comitet director. Atributiile acestuia se stabilesc prin regulament de organizare si functionare aprobat de Consiliul de administratie al Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A.

CAP. 5
Organele de conducere ale Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A.

ART. 10
Conducerea Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A. revine:
- consiliului de administratie, compus din 7-15 persoane, din care una este directorul general al regiei;
- directorul general.
Consiliul de administratie se numeste prin ordin al ministrului transporturilor. Activitatea curenta a regiei este condusa de directorul general, numit de ministrul transporturilor, care este, totodata, presedintele consiliului de administratie.
Din consiliul de administratie fac parte un reprezentant al Ministerului Finantelor si un reprezentant al Ministerului Transporturilor.
Ceilalti membri vor fi numiti dintre inginerii, economistii, juristii si tehnicienii specializati in domeniul de activitate al Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A.
ART. 11
Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul sau regulament de organizare si functionare.
ART. 12
Atributiile consiliului de administratie sint urmatoarele:
- aproba structura organizatorica a Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A., directiilor regionale de drumuri si poduri si a celorlalte unitati fara personalitate juridica;
- aproba statul de functii al Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A.;
- aproba orice alte probleme privind activitatea Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A., cu exceptia celor date, potrivit legii, in competenta altor organe ale administratiei publice centrale;
- hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate potrivit obiectului sau de activitate, conform legii;
- propune, potrivit reglementarilor legale, investitiile a caror aprobare este in competenta altor organe ale administratiei publice centrale;
- propune spre aprobare bugetul propriu de venituri si cheltuieli conform legii;
- stabileste preturile, tarifele si chiriile pe care trebuie sa le plateasca utilizatorii drumurilor - transportatorii, beneficiarii de constructii, instalatii, panouri publicitare care utilizeaza zona drumului, ca si beneficiarii altor prestatii efectuate de Administratia Nationala a Drumurilor din Romania - R.A. - si le propune spre a fi avizate de catre Ministerul Transporturilor si Ministerul Finantelor.
ART. 13
Consiliul de administratie se intruneste in sedinte ordinare o data pe luna si la cererea presedintelui sau a cel putin 1/3 din membrii sai, sau ori de cite ori este nevoie.
ART. 14
Membrii consiliului de administratie isi pastreaza calitatea de angajati la unitatea de la care provin.
Pentru activitatea depusa in Consiliul de administratie al Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A., membrii acestuia primesc o indemnizatie lunara al carei cuantum se stabileste prin hotarire a consiliului de administratie.
Pentru luarea unei decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din institutele de proiectari de specialitate, din facultatile de specialitate din centrele universitare sau din alte organisme tehnoco-economice de profil.
Activitatea acestora va fi compensata material conform intelegerii, pe baza de contract.
ART. 15
Directorul general al Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A. conduce activitatea curenta a acestuia. De asemenea, angajeaza si concediaza personalul Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A.
Directorul general poate delega o parte din atributiile sale directorilor regiei.

CAP. 6
Bugetul de venituri si cheltuieli

ART. 16
Administratia Nationala a Drumurilor din Romania - R.A. intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli, dupa modelele stabilite de Ministerul Finantelor; fundamenteaza propunerile de subventii si alocatii bugetare ce urmeaza a fi acordate in completare de la bugetul de stat; fundamenteaza modul de constituire si utilizare a Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea drumurilor publice, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
ART. 17
Bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A. se stabileste pentru fiecare exercitiu financiar si cuprinde venituri si cheltuieli stabilite conform legii.
ART. 18
Bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A. se aproba de catre Guvern.
ART. 19
In situatia in care pe parcursul executiei bugetului de venituri si cheltuieli mijloacele regiei nu sint suficiente pentru efectuarea platilor, Administratia Nationala a Drumurilor din Romania - R.A. poate contracta credite interne, cu respectarea legislatiei in vigoare.
ART. 20
Relatiile financiare intre unitatile regiei se stabilesc prin reglementari aprobate de consiliul de administratie.
ART. 21
Controlul financiar de gestiune la unitatile din structura se executa de catre organele proprii specializate constituite conform dispozitiilor legale in vigoare.
ART. 22
Operatiunile de incasari si plati ale Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A. se efectueaza prin conturi deschise la unitatile bancare, potrivit reglementarilor legale in vigoare.

CAP. 7
Dispozitii finale

ART. 23
In prima luna a fiecarui an, Consiliul de administratie al Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania - R.A. prezinta Ministerului Transporturilor un raport asupra activitatii desfasurate in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.
ART. 24
Administratia Nationala a Drumurilor din Romania - R.A. isi desfasoara activitatea cu respectarea tuturor dispozitiilor si normelor privind protectia mediului inconjurator.
ART. 25
Prezentul regulament se completeaza cu dispozitiile <>Legii nr. 15/1990 .

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016