Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 15 octombrie 1993 (*republicat*)  de organizare si functionare a Regiei Autonome Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 15 octombrie 1993 (*republicat*) de organizare si functionare a Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 4 octombrie 1994

CAP. 1
Dispozitii generale
ART. 1
Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" asigura servicii de reprezentare si protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Presedintie si Guvern, precum si administrarea, pastrarea integritatii si protejarea patrimoniului public si a celui propriu.
ART. 2
Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara; activitatea acesteia se desfasoara potrivit legii si prezentului regulament.
Secretariatul General al Guvernului indeplineste fata de Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" atributiile prevazute de lege pentru ministerul de resort.
ART. 3
Sediul central al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" este in municipiul Bucuresti, str. Iancu de Hunedoara nr. 5, sectorul 1.
CAP. 2
Obiectul de activitate
ART. 4
Obiectul de activitate al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" il constituie:
1. administrarea, conservarea, protectia si intretinerea directa sau prin sucursalele si complexele proprii a imobilelor si bunurilor proprietate publica a statului destinate activitatilor de reprezentare si protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Presedintie si Guvern, in conditiile art. 135 alin. (5) din Constitutie; administreaza si dispune, in conditiile legii, asupra bunurilor din patrimoniul propriu;
2. Asigurarea de servicii de reprezentare si protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Presedintie si Guvern;
3. administrarea locuintelor de protocol atribuite demnitarilor pe durata exercitarii functiei si, respectiv, a resedintelor oficiale repartizate potrivit reglementarilor legale. Administreaza locuintele, altele decit cele de protocol, construite din fondurile statului sau cele construite sau achizitionate din fondurile proprii, inscrise in patrimoniul sau si dispune de acestea in conditiile legii;
4. valorificarea bazei materiale prin prestarea de servicii pentru ministere, alte autoritati publice si diversi beneficiari;
5. productia agricola si alimentara, valorificarea acesteia prin unitatile proprii de reprezentare si protocol, precum si la terti;
6. prestari de servicii in domeniul administrarii cladirilor din patrimoniul public si a altor imobile, lucrari de intretinere si reparatii, de constructii-montaj, proiectare, operatiuni imobiliare;
7. productia poligrafica si editoriala (tiparituri pentru Senat, Camera Deputatilor, Presedintie, Guvern si diversi beneficiari), editarea ziarului "Vocea Romaniei", precum si producerea, cu titlu de exclusivitate, a pasapoartelor si a altor documente si tiparituri cu caracter special, prin cooperare cu institutiile interesate;
8. prestari de servicii de transport intern si international (persoane si marfuri), service auto, productie de piese de schimb, subansambluri etc.;
9. prestari de servicii hoteliere, activitati comerciale si de alimentatie publica;
10. realizarea de operatiuni de import-export;
11. intretinerea, exploatarea si valorificarea fondului forestier ce constituie monopol natural;
12. activitatea de comisionar in vama, expeditie, coletarie, intermediere transporturi si comercializare de marfuri.
CAP. 3
Atributii
ART. 5
In vederea realizarii obiectului sau de activitate, Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" exercita, in principal, urmatoarele atributii:
1. elaboreaza strategia de dezvoltare a structurilor regiei, asigura coordonarea proceselor de reglare a productiei si a serviciilor ce fac obiectul de activitate;
2. administreaza, prin sucursalele si complexele proprii, patrimoniul public destinat asigurarii serviciilor de reprezentare si protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Presedintie si Guvern si pe cel propriu; stimuleaza si determina utilizarea eficienta a resurselor umane si financiare de care dispune, sprijina financiar si tehnic sucursalele proprii pentru exercitarea in bune conditii a atributiilor ce le revin;
3. asigura evidentierea distincta in patrimoniul regiei a bunurilor proprietate publica pe care le administreaza;
4. inchiriaza sau concesioneaza bunuri proprietate publica, in conditiile legii;
5. creeaza, cu aprobarea Guvernului, noi bunuri proprietate publica, din categoria celor stabilite ca fiind de interes national si, dupa caz, dezafecteaza asemenea bunuri, cu asigurarea resurselor financiare, in conditiile legii;
6. intocmeste si supune anual aprobarii Guvernului bugetul de venituri si cheltuieli;
7. coordoneaza si asigura realizarea lucrarilor de investitii, intretinere, dotari si reparatii ale bunurilor din patrimoniul public si din cel propriu, astfel incit acestea sa poata satisface in conditii optime nevoile protocolului de stat. Pentru conservarea si protectia patrimoniului public de interes national, elaboreaza documentatiile tehnice necesare obtinerii surselor de finantare, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
8. asigura elaborarea normelor metodologice, tehnice si financiare in domeniul productiei, serviciilor, valorificarii si intretinerii bunurilor din patrimoniul public si propriu, precum si in celelalte domenii ce fac obiectul sau de activitate;
9. valorifica catre alti beneficiari capacitatile ramase disponibile dupa asigurarea serviciilor de reprezentare si protocol, la tarife stabilite pe criterii economice; din veniturile astfel obtinute se va acoperi o parte din cheltuielile de intretinere a patrimoniului public pe care regia il administreaza;
10. realizeaza importul de masini, utilaje si instalatii pentru retehnologizarea capacitatilor de productie si pentru modernizarea activitatilor si serviciilor prestate;
11. analizeaza si aproba listele lucrarilor de investitii proprii, asigura avizarea documentatiilor tehnico-economice, urmareste modul de realizare a lucrarilor si asigura conditiile necesare punerii in functiune la termen a obiectivelor de investitii;
12. realizeaza operatiuni imobiliare si licitatii pentru bunurile din patrimoniul propriu;
13. propune, cu acordul Secretariatului General al Guvernului, incadrarea pe categorii a locuintelor pe care le administreaza sau a celor din patrimoniul propriu si le evidentiaza in mod corespunzator in gestiunea proprie; dispune masurile ce se impun pentru administrarea, potrivit reglementarilor legale, a locuintelor de protocol;
14. stabileste si raspunde de aplicarea masurilor privind protectia mediului inconjurator, precum si protectia si securitatea muncii;
15. organizeaza activitatile de formare si perfectionare profesionala a salariatilor, urmarind pregatirea speciala si reorientarea unor categorii de salariati in contextul mutatiilor ce survin in obiectul de activitate al regiei;
16. asigura respectarea disciplinei muncii, indeplinirea atributiilor de serviciu si a prevederilor legale de catre intreg personalul regiei;
17. asigura elaborarea documentatiilor pentru obtinerea de credite, a altor surse de finantare, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
18. elaboreaza studii si face analize speciale in domeniul economico-financiar, fundamenteaza proiectele de bugete, analizeaza executia acestora si stabileste destinatia profitului, conform legislatiei in vigoare;
19. coordoneaza activitatile de comert exterior si aproba criteriile de utilizare a incasarilor valutare realizate de sucursalele regiei;
20. organizeaza si exercita controlul financiar propriu, conform prevederilor legale;
21. asigura cooperarea tehnico-economica cu alte regii si societati comerciale din tara si strainatate, inclusiv prin asociere si constituire de noi societati comerciale, conform legislatiei in vigoare;
22. indeplineste orice alte atributii care au legatura cu realizarea obiectului sau de activitate.
CAP. 4
Patrimoniul Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
ART. 6
Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" are in administrare bunuri apartinind patrimoniului public si celui propriu, in valoare de 51.364.139 mii lei, stabilit pe baza bilantului contabil la data de 31 decembrie 1992.
CAP. 5
Structura Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
ART. 7
Regia are in structura sa sucursalele prevazute in anexa nr. 1 la hotarire.
ART. 8
Consiliul de administratie al regiei poate hotari modificarea structurii organizatorice, functionale, precum si repartizarea patrimoniului intre sucursalele regiei.
ART. 9
Modul de organizare si functionare a sucursalelor, relatiile acestora cu regia, cit si relatiile dintre ele vor fi stabilite prin regulamentele de organizare si functionare aprobate de consiliul de administratie al regiei.
CAP. 6
Organele de conducere ale Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
ART. 10
Conducerea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" este asigurata de manager care este directorul general al regiei si presedinte al consiliului de administratie.
Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", constituit si aprobat potrivit legii, este format din 11 membri si isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare. Consiliul de administratie hotaraste in problemele privind activitatea regiei, cu exceptia celor care, potrivit legii, sint date in competenta managerului.
ART. 11
Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" se numeste prin ordin al secretarului general al Guvernului si este compus din 11 membri, dupa cum urmeaza:
- director general - presedinte;
- reprezentanti ai Senatului, Camerei Deputatilor, Presedentiei, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finantelor si Ministerului Agriculturii si Alimentatiei;
- ingineri, economisti, tehnicieni, juristi si alti specialisti.
ART. 12
Managerul detine deplina putere in conducerea, organizarea si gestionarea activitatii regiei, potrivit <>art. 14 din Legea nr. 66/1993 .
ART. 13
Membrii consiliului de administratie se numesc pentru o perioada de 4 ani, iar jumatate din ei pot fi inlocuiti la fiecare 2 ani.
ART. 14
Membrii Consiliului de administratie al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie sau participa la societati comerciale cu care regia intretine relatii de afaceri ori are interese comune.
ART. 15
Membrii consiliului de administratie isi pastreaza calitatea de angajati la institutia sau unitatea de unde provin si toate drepturile si obligatiile decurgind din aceasta calitate; acestia sint platiti cu o indemnizatie stabilita de consiliul de administratie pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate.
ART. 16
Sint incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie persoanele care au suferit condamnari pentru delapidare, furt, tilharii, distrugere cu intentie, inselaciune, gestiune frauduloasa, abuz de incredere comis in dauna avutului public sau particular, specula, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mita, arestare nelegala si cercetare abuziva si infractiuni contra pacii si omenirii.
ART. 17
Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" are urmatoarele atributii, raspunderi si competente:
1. aproba structura organizatorica si functionala a sucursalelor, precum si organigrama si statul de functii ale regiei;
2. raspunde de administrarea legala si eficienta a intregului patrimoniu;
3. hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate potrivit obiectului sau de activitate;
4. propune, potrivit reglementarilor legale, investitiile a caror aprobare este in competenta altor organe ;
5. supune spre aprobare Guvernului bugetul de venituri si cheltuieli; aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi ale regiei; in situatiile cind cheltuielile depasesc veniturile, dispune promovarea documentatiei prevazute de legislatia in vigoare catre organele competente, in scopul acordarii de subventii sau alocatii de la bugetul de stat;
6. fundamenteaza planul de cheltuieli pentru administrarea, protejarea, intretinerea si conservarea patrimoniului destinat activitatilor de reprezentare si protocol, in vederea cuprinderii cheltuielilor respective in bugetele institutiilor beneficiare;
7. stabileste imprumutul pe termen lung sau mediu si modul de rambursare a acestora, conform prevederilor legale;
8. aproba instrainarea bunurilor mobile si imobile din patrimoniul propriu al regiei, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
9. stabileste preturi si tarife pentru produsele si prestatiile sale, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
10. aproba colaborarea, cooperarea sau asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din tara sau din strainatate;
11. asigura si raspunde de respectarea reglementarilor legale privind protectia mediului inconjurator;
12. aproba regulamentul de ordine interioara, precum si normele de protectie si securitate a muncii;
13. aproba si ia masuri, potrivit legii, pentru imputarea si recuperarea pagubelor rezultate din culpa angajatilor regiei si, dupa caz, ai sucursalelor;
14. adopta orice alte hotariri si dispune masuri privind activitatea regiei.
ART. 18
Consiliul de administratie se intruneste in sedinte ordinare, o data pe luna sau la cererea presedintelui ori a unei treimi din membrii sai, ori de cite ori este nevoie.
ART. 19
Pentru luarea anumitor decizii, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza specialisti din diferite sectoare, a caror activitate va fi remunerata prin intelegerea partilor, pe baza de contract civil.
ART. 20
Directorul general al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" este desemnat de secretarul general al Guvernului, iar directorii executivi ai regiei si directorii sucursalelor, de catre consiliul de administratie.
ART. 21
Directorul general indeplineste calitatea de manager al regiei, conduce activitatea curenta a acesteia, reprezinta regia in relatiile cu autoritatile publice, cu alte persoane juridice, precum si cu persoane fizice.
ART. 22
Dupa incheierea bilantului contabil anual si a contului de profit si pierderi, consiliul de administratie prezinta Secretariatului General al Guvernului un raport asupra activitatii desfasurate de regie in anul precedent si asupra programului de activitate pe anul in curs.
CAP. 7
Bugetul si administrarea acestuia. Relatii financiare
ART. 23
(1) Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi dupa modelele elaborate de Ministerul Finantelor.
(2) Bugetul de venituri si cheltuieli anual se aproba de catre Guvern. Extrasul bugetului de venituri si cheltuieli al regiei constituie anexa la bugetul de stat si se supune legiferarii o data cu acesta.
(3) Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se aproba de Ministerul Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
(4) Sucursalele prevazute in anexa nr. 1 la hotarire, care fac parte din structura regiei, au autonomie si competente reglementate prin regulamentul de organizare si functionare a sucursalelor, aprobat de consiliul de administratie al regiei.
(5) Sucursalele isi organizeaza si isi conduc evidenta contabila in conformitate cu prevederile legale ; intocmesc anual bugetul de venituri si cheltuieli, precum si bilantul contabil, ca parte integranta din bugetul si bilantul Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat".
ART. 24
Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" isi acopera cheltuielile din veniturile proprii.
ART. 25
Partea de venituri ramasa dupa acoperirea cheltuielilor si a platilor prevazute de lege se repartizeaza potrivit reglementarilor in vigoare.
ART. 26
Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in situatia in care, in cursul unui an, mijloacele regiei nu sint suficiente, aceasta poate contracta credite cu societatile comerciale bancare, in conditiile prevazute de lege.
ART. 27
Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" poate beneficia de alocatii si subventii de la bugetul de stat. Acestea se acorda si se repartizeaza prin Secretariatul General al Guvernului, in limitele fondurilor prevazute in bugetul acestuia, putind fi utilizate de catre regie numai potrivit scopurilor pentru care au fost acordate.
ART. 28
(1) Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate potrivit obiectului sau de activitate si care se finanteaza din surse proprii, credite bancare sau alocatii de la bugetul de stat, in conditiile prevazute de lege.
(2) Crearea de noi bunuri proprietate publica, din categoria celor stabilite de Guvern ca fiind de interes national, precum si dezafectarea unor asemenea bunuri se pot face numai cu aprobarea Guvernului.
(3) In scopul dezvoltarii, conservarii si exploatarii bunurilor proprietate publica aflate in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", vor putea fi contractate credite bancare cu garantarea, de catre Ministerul Finantelor, a rambursarii lor, pentru valori de pina la 500 milioane lei, si de catre Guvern pentru valori mai mari.
ART. 29
Operatiunile de incasari si plati in lei si in valuta se efectueaza prin conturi deschise la banci si prin casieria proprie, potrivit prevederilor legale.
ART. 30
(1) Cheltuielile necesare administrarii, protectiei, repararii si intretinerii bunurilor din patrimoniul public destinate asigurarii serviciilor de reprezentare si protocol se acopera din fondurile alocate anual in bugetele proprii ale Senatului, Camerei Deputatilor, Presedentiei si Guvernului.
(2) Contravaloarea serviciilor asigurate altor beneficiari va fi incasata la tarife stabilite pe principii economice, iar cu veniturile realizate se vor diminua cheltuielile necesare administrarii, protectiei, repararii si intretinerii bunurilor din patrimoniul public, destinate protocolului de stat.
CAP. 8
Relatii comerciale
ART. 31
Relatiile comerciale dintre Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" si terti se vor baza pe raporturi contractuale.
ART. 32
Preturile si tarifele pentru produsele si prestarile de servicii executate de regie se stabilesc potrivit reglementarilor legale.
CAP. 9
Dispozitii referitoare la personal
ART. 33
Personalul Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" se angajeaza prin decizia directorului general.
ART. 34
Nivelul de salarizare a personalului angajat se stabileste de consiliul de administratie al regiei, conform prevederilor legale.
CAP. 10
Dispozitii finale
ART. 35
Litigiile de orice fel in care se implica Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" sint de competenta instantelor judecatoresti, potrivit legii.
ART. 36
Prezentul regulament se completeaza cu celelalte reglementari legale.

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016