Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 15 iunie 2022  privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici - 2022, promoţia Paul Negulescu    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 15 iunie 2022 privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici - 2022, promoţia Paul Negulescu

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 588 din 16 iunie 2022
──────────
    Aprobat prin ORDINUL 1.190 din 15 iunie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 16 iunie 2022.
──────────
    ART. 1
    Institutul Naţional de Administraţie, denumit în continuare Institutul, organizează Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici - 2022, promoţia Paul Negulescu (program), în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 832/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2017, cu modificările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 645/2020 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie.

    ART. 2
    (1) Admiterea la program se face prin concurs naţional la care pot participa:
    a) persoanele care ocupă o funcţie publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, conform legislaţiei în vigoare;
    b) persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la: art. 394 alin. (4) lit. a), art. 395 alin. (2) şi art. 465 alin. (1) lit. a), b), d), h)-k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au cel puţin 4 ani vechime în specialitatea studiilor universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

    (2) Concursul este alcătuit din două probe:
    a) selectarea dosarelor de concurs;
    b) interviu.


    ART. 3
    (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de admitere se constituie 2 (două) comisii de concurs şi 1 (una) comisie de soluţionare a contestaţiilor.
    (2) Comisiile de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt constituite din reprezentanţi desemnaţi de:
    a) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA);
    b) Institutul Naţional de Administraţie (INA);
    c) Secretariatul General al Guvernului (SGG).

    (3) Componenţa nominală a comisiilor de concurs este:
    Comisia de concurs 1 - membri titulari

┌────┬───────────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │Numele şi │Instituţia│Calitatea │
│crt.│prenumele │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│1. │Ghigiu │INA │Preşedinte│
│ │Alexandru-Mihai│ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│2. │Naidin │MDLPA │Membru │
│ │Paul-Ştefan │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│3. │Ioniţă Mihaela │SGG │Membru │
└────┴───────────────┴──────────┴──────────┘    Comisia de concurs 1 - membri supleanţi

┌────┬─────────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │Numele şi │Instituţia│Calitatea │
│crt.│prenumele │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│1. │Picu │INA │Preşedinte│
│ │Rodica-Maria │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│2. │Marinescu │MDLPA │Membru │
│ │Daniel-Iustin│ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│3. │Zanfir Maria │SGG │Membru │
└────┴─────────────┴──────────┴──────────┘    Comisia de concurs 2 - membri titulari

┌────┬───────────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │Numele şi │Instituţia│Calitatea │
│crt.│prenumele │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│1. │Simion │INA │Preşedinte│
│ │Claudiu-Emanuel│ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│2. │Rusnac Melania │MDLPA │Membru │
├────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│3. │Preda │SGG │Membru │
│ │Marta-Maria │ │ │
└────┴───────────────┴──────────┴──────────┘    Comisia de concurs 2 - membri supleanţi

┌────┬────────────────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │Numele şi prenumele │Instituţia│Calitatea │
│crt.│ │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────┼──────────┤
│1. │Blei Alina-Valentina│INA │Preşedinte│
├────┼────────────────────┼──────────┼──────────┤
│2. │Donţu │MDLPA │Membru │
│ │Cristinel-Ştefan │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────┼──────────┤
│3. │Ciortoloman │SGG │Membru │
│ │Mihail-Vlad-Gheorghe│ │ │
└────┴────────────────────┴──────────┴──────────┘    (4) Componenţa nominală a comisiei de soluţionare a contestaţiilor este:
    Comisia de soluţionare a contestaţiilor - membri titulari

┌────┬───────────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │Numele şi │Instituţia│Calitatea │
│crt.│prenumele │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│1. │Andrei │INA │Preşedinte│
│ │Florina-Mihaela│ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│2. │Solomon │MDLPA │Membru │
│ │Sorin-Daniel │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│3. │Bud Ana-Maria │SGG │Membru │
└────┴───────────────┴──────────┴──────────┘    Comisia de soluţionare a contestaţiilor - membri supleanţi

┌────┬───────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │Numele şi │Instituţia│Calitatea │
│crt.│prenumele │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│1. │Bugudui │INA │Preşedinte│
│ │Elena │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│2. │Gaţe │MDLPA │Membru │
│ │Anabella │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│3. │Nancu Dănuţ│SGG │Membru │
└────┴───────────┴──────────┴──────────┘
    ART. 4
    Tematica pentru concursul naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici - 2022, promoţia Paul Negulescu, este:
    a) Constituţia României, republicată;
    b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare;
    e) Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
    h) Tratatul privind Uniunea Europeană;
    i) Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
    j) Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.


    ART. 5
    Calendarul de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici - 2022, promoţia Paul Negulescu, este:

┌────┬─────────────────────┬───────────┐
│Nr. │Activitatea │Perioadă de│
│crt.│planificată │desfăşurare│
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│1. │Înscrierea │11-15 iulie│
│ │candidaţilor │2022 │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Prima probă a │ │
│2. │concursului: │18-20 iulie│
│ │selectarea dosarelor │2022 │
│ │de concurs │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│3. │Afişarea rezultatelor│21 iulie │
│ │ │2022 │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Perioada de depunere │ │
│4. │a contestaţiilor la │22 iulie │
│ │rezultatul selectării│2022 │
│ │dosarelor │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Soluţionarea │ │
│5. │contestaţiilor la │25 iulie │
│ │proba de selectare a │2022 │
│ │dosarelor │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Afişarea: │ │
│ │- rezultatelor │ │
│ │contestaţiilor; │ │
│ │- listelor nominale │26 iulie │
│6. │ale candidaţilor │2022 │
│ │admişi; │ │
│ │- programului │ │
│ │desfăşurării │ │
│ │interviului │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │A doua probă a │27 iulie-1 │
│7. │concursului: │august 2022│
│ │interviul │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│8. │Afişarea rezultatelor│2 august │
│ │ │2022 │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Perioada de depunere │ │
│9. │a contestaţiilor la │3 august │
│ │rezultatul probei de │2022 │
│ │interviu │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Soluţionarea │4 august │
│10. │contestaţiilor la │2022 │
│ │proba de interviu │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Afişarea: │ │
│ │- rezultatelor │5 august │
│11. │contestaţiilor; │2022 │
│ │- rezultatelor finale│ │
│ │ale concursului │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Completarea dosarului│ │
│ │personal şi achitarea│ │
│12. │tarifului de │8-26 august│
│ │şcolarizare de către │2022 │
│ │candidaţii declaraţi │ │
│ │„Admis“ │ │
└────┴─────────────────────┴───────────┘
    ART. 6
    Pentru anul 2022, cifra anuală de şcolarizare în cadrul Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici - 2022, promoţia Paul Negulescu, este de 100 de locuri.

    ART. 7
    (1) Pentru anul 2022, tarifele de participare la program sunt:
    a) tarif de înscriere la concurs - 350 de lei;
    b) tarif de şcolarizare - 5.500 de lei.

    (2) Tariful de înscriere la concurs se achită în contul RO91TREZ70120G331700XXXX deschis la Trezoreria Operativă Sector 1. Dovada achitării tarifului constituie element obligatoriu pentru dosarul de admitere, conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. h) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Tariful de şcolarizare se achită în contul RO91TREZ70120G331700XXXX deschis la Trezoreria Operativă Sector 1. Tariful de şcolarizare se achită, integral, în termen de 15 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016