Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 14 octombrie 2020  privind stabilirea informaţiilor confidenţiale la nivelul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 14 octombrie 2020 privind stabilirea informaţiilor confidenţiale la nivelul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 957 din 19 octombrie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 179 din 14 octombrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 957 din 19 octombrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte categoriile de informaţii/documente gestionate la nivelul ANRE, considerate a fi confidenţiale, precum şi categoriile de persoane cărora acestea le pot fi comunicate, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din OUG nr. 33/2007.

    ART. 2
    Categoriile de informaţii/documente confidenţiale, conform prevederilor prezentului regulament, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

    CAP. II
    Domeniul de aplicare
    ART. 3
    (1) Prezentul regulament se aplică de către operatorii economici aflaţi în sfera de reglementare a ANRE, în relaţiile dintre aceştia şi autoritate.
    (2) Nu intră sub incidenţa prezentului regulament:
    a) categoriile de informaţii reglementate de alte acte normative, precum Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.348/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 privind raportarea de date, pentru punerea în aplicare a articolului 8 alineatele (2) şi (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi cele care ţin de domeniul siguranţei naţionale;
    b) informaţiile destinate publicării conform legislaţiei naţionale, comunitare sau celei emise de ANRE.


    CAP. III
    Termeni şi abrevieri
    ART. 4
    În înţelesul prezentului regulament, următoarele abrevieri, termeni şi expresii se definesc după cum urmează:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) informaţie confidenţială - orice informaţie cu caracter precis, care nu a fost făcută publică şi care se referă în mod direct sau indirect la aspecte a căror dezvăluire ar putea conduce la producerea de prejudicii patrimoniale unei persoane fizice, unui operator economic sau ANRE; în înţelesul prezentului regulament sunt asimilate informaţiilor confidenţiale şi informaţiile sensibile comercial prevăzute la art. 3 pct. 30 şi art. 100 pct. 50 din Lege;
    c) Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) OUG nr. 33/2007 - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare.


    CAP. IV
    Reguli privind informaţiile confidenţiale
    ART. 5
    (1) În relaţia cu ANRE, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din OUG nr. 33/2007, operatorii economici au obligaţia să îşi stabilească confidenţialitatea corespondenţei purtate cu autoritatea, care conţine informaţii confidenţiale, prin marcarea documentului sau a părţii din document cu menţiunea „Conţine informaţii confidenţiale“.
    (2) În situaţia în care documentele ce conţin informaţii confidenţiale sunt transmise electronic la ANRE, emitentul acestora este obligat să specifice menţiunea „Conţine informaţii confidenţiale“ în subiectul/corpul e-mailului şi/sau în interiorul documentului electronic transmis.
    (3) În cazul în care informaţiile nu se regăsesc în anexă, ANRE poate solicita operatorilor economici să motiveze caracterul confidenţial al informaţiilor.
    (4) Corespondenţa prevăzută la alin. (1) poate fi transmisă autorităţii în format electronic sau în format letric, situaţie în care şi plicul trebuie să poarte aceeaşi menţiune „Conţine informaţii confidenţiale“.
    (5) Informaţiile confidenţiale pot fi comunicate conform art. 7 alin. (4) din OUG nr. 33/2007 Preşedintelui României, Parlamentului, Guvernului sau altor instituţii centrale şi locale cu atribuţii în domeniu, în condiţiile legii, neputând fi transmise altor categorii de persoane fizice sau juridice neabilitate în acest sens de legislaţia în vigoare.
    (6) Documentele care intră, în format electronic sau letric, în ANRE şi nu au inscripţionată menţiunea „Conţine informaţii confidenţiale“ vor fi tratate ca documente neconfidenţiale.
    (7) Documentele care conţin informaţii confidenţiale şi care sunt transmise în format electronic sau letric de către ANRE destinatarilor prevăzuţi la art. 7 alin. (4) din OUG nr. 33/2007 vor fi marcate cu menţiunea „Conţine informaţii confidenţiale“, inclusiv plicul.

    ANEXA 1

    la regulament
    Categoriile de informaţii/documente confidenţiale

┌──────────────────────────────────────┐
│1. dosarele privind litigiile în care │
│instituţia este parte │
├──────────────────────────────────────┤
│2. informaţii confidenţiale din │
│documentele întocmite înainte, în │
│timpul sau în urma desfăşurării │
│acţiunilor de control (note de │
│necesitate, note de sesizare, mandate │
│de control/sancţionare, înştiinţări │
│privind acţiunile de control, │
│corespondenţă, rapoarte de control, │
│procese-verbale de constatare şi │
│sancţionare a contravenţiilor, │
│referate privind propunerea de │
│suspendare/retragere a licenţelor/ │
│atestatelor/autorizaţiilor) │
├──────────────────────────────────────┤
│3. corespondenţă/răspunsuri la │
│solicitările persoanelor fizice şi │
│operatorilor economici care conţin │
│date şi informaţii primite de la │
│operatorii economici care au │
│specificat caracterul de │
│confidenţialitate │
├──────────────────────────────────────┤
│4. corespondenţă cu instituţii sau │
│autorităţi publice naţionale şi │
│internaţionale care au specificat │
│caracterul de confidenţialitate │
├──────────────────────────────────────┤
│5. raportările anuale şi/sau lunare │
│ale operatorului de transport şi │
│sistem şi ale operatorilor de │
│distribuţie a gazelor naturale cu │
│privire la consumurile tehnologice din│
│sistemele operate de gaze naturale │
├──────────────────────────────────────┤
│6. rapoarte ale operatorilor │
│economici, pentru care nu există │
│obligaţia de publicare în legislaţia │
│comunitară, naţională sau în cea emisă│
│de ANRE │
├──────────────────────────────────────┤
│7. contracte de achiziţie energie │
│electrică sau gaze naturale şi/sau de │
│vânzare-cumpărare energie electrică/ │
│gaze naturale încheiate cu furnizorii │
│de energie electrică/gaze naturale │
│transmise de către cumpărător │
├──────────────────────────────────────┤
│8. documente transmise de Agenţia │
│pentru Cooperarea Autorităţilor de │
│Reglementare în Domeniul Energiei/ │
│Consiliul European al Autorităţilor de│
│Reglementare în Domeniul Energiei │
│reprezentanţilor ANRE ca urmare a │
│participării la grupurile de lucru │
├──────────────────────────────────────┤
│9. rapoarte/referate de preţuri/tarife│
│reglementate │
├──────────────────────────────────────┤
│10. evidenţe contabile reglementate │
├──────────────────────────────────────┤
│11. rapoarte de separare contabilă │
├──────────────────────────────────────┤
│12. documentele care atestă │
│îndeplinirea condiţiilor de │
│eligibilitate depuse de către │
│furnizori în vederea desemnării în │
│calitate de furnizor de ultimă │
│instanţă de energie electrică/gaze │
│naturale │
├──────────────────────────────────────┤
│13. declaraţiile producătorilor pentru│
│realizarea etichetării energiei │
│electrice │
├──────────────────────────────────────┤
│14. date şi informaţii solicitate de │
│ANRE participanţilor la piaţa de │
│energie şi operatorilor pieţelor │
│organizate de energie care se │
│circumscriu definiţiei informaţiei │
│confidenţiale, cu excepţia celor │
│stabilite prin lege ca având un │
│caracter public │
├──────────────────────────────────────┤
│15. încheiere de autentificare emisă │
│de Curtea de Apel Bucureşti │
│(autorizarea judiciară necesară în │
│cadrul acţiunilor de investigaţii) │
├──────────────────────────────────────┤
│16. procesele-verbale specifice │
│activităţii de investigaţie │
├──────────────────────────────────────┤
│17. raportul de investigaţie │
├──────────────────────────────────────┤
│18. decizia de finalizare/închidere a │
│investigaţiei │
├──────────────────────────────────────┤
│19. documente administrative ale │
│societăţii care nu pot fi publicate pe│
│pagina de internet proprie a │
│societăţii │
├──────────────────────────────────────┤
│20. contracte de vânzare-cumpărare a │
│energiei │
├──────────────────────────────────────┤
│21. oferte iniţiatoare/agregare de │
│vânzare-cumpărare a energiei │
├──────────────────────────────────────┤
│22. corespondenţa purtată în sensul │
│ofertării/contractării energiei │
├──────────────────────────────────────┤
│23. documente, registre, acte │
│financiar-contabile şi comerciale sau │
│alte evidenţe specifice activităţii │
├──────────────────────────────────────┤
│24. comunicări între participantul la │
│piaţă sau persoana inspectată şi │
│avocatul său, realizate în cadrul şi │
│în scopul exclusiv al exercitării │
│dreptului la apărare │
├──────────────────────────────────────┤
│25. date cu caracter confidenţial │
│transmise de persoanele juridice care │
│desfăşoară activităţi de montare şi │
│exploatare a sistemelor de repartizare│
│a costurilor pentru încălzire şi apă │
│caldă de consum în imobile de tip │
│condominiu │
├──────────────────────────────────────┤
│26. date cu caracter confidenţial │
│transmise în vederea acordării │
│licenţelor în domeniul energiei │
├──────────────────────────────────────┤
│27. date tehnico-economice cu caracter│
│confidenţial aferente raportărilor │
│transmise de către operatorii │
│economici titulari ai licenţelor de │
│producere a energiei termice, │
│transport, distribuţie şi furnizare a │
│energiei termice sau de operatori ai │
│serviciului de alimentare cu energie │
│termică în sistem centralizat, precum │
│şi operatorii economici titulari ai │
│unei licenţe pentru exploatarea │
│comercială a capacităţilor de │
│producere a energiei electrice şi a │
│energiei termice în cogenerare │
├──────────────────────────────────────┤
│28. date cu caracter confidenţial │
│aferente fundamentărilor de preţuri/ │
│tarife pentru serviciile publice de │
│alimentare cu energie termică produsă │
│centralizat, exclusiv energia termică │
│produsă în cogenerare │
├──────────────────────────────────────┤
│29. date cu caracter confidenţial │
│aferente fundamentărilor de tarife │
│reglementate pentru serviciile de │
│distribuţie şi transport al energiei │
│electrice şi gazelor naturale │
├──────────────────────────────────────┤
│30. documentele generate de ANRE care │
│fundamentează stabilirea, ajustarea │
│sau modificarea preţurilor şi │
│tarifelor locale pentru serviciile │
│publice de alimentare cu energie │
│termică produsă centralizat, exclusiv │
│energia termică produsă în cogenerare,│
│respectiv adrese cu observaţii, adrese│
│cu puncte de vedere, notă de │
│fundamentare/referat, aviz │
├──────────────────────────────────────┤
│31. date cu caracter confidenţial │
│aferente bilanţurilor de energie │
│termică transmise de operatori │
├──────────────────────────────────────┤
│32. documentele generate de ANRE cu │
│privire la bilanţurile de energie │
│termică │
├──────────────────────────────────────┤
│33. contractele de furnizare a │
│energiei termice, inclusiv anexele │
│aferente │
├──────────────────────────────────────┤
│34. convenţiile individuale de │
│facturare a energiei termice, anexă la│
│contractul de furnizare a energiei │
│termice │
├──────────────────────────────────────┤
│35. notele de repartizare individuale │
│şi centralizatoarele, emise de │
│persoanele juridice care desfăşoară │
│activităţi de exploatare a sistemelor │
│de repartizare a costurilor pentru │
│încălzire şi apă caldă de consum în │
│imobile de tip condominiu │
├──────────────────────────────────────┤
│36. contractele pentru montarea şi/sau│
│exploatarea repartitoarelor de costuri│
│pentru încălzire şi apă caldă şi │
│documentaţii tehnice │
├──────────────────────────────────────┤
│37. informaţii referitoare la │
│consumurile/costurile repartizate │
│proprietarilor de apartamente sau │
│spaţiilor cu altă destinaţie, pentru │
│încălzire şi apă caldă de consum │
├──────────────────────────────────────┤
│38. documente şi anexe cu caracter │
│confidenţial care însoţesc: │
│• planul de dezvoltare a sistemului │
│naţional de transport al gazelor │
│naturale pe 10 ani, elaborat de către │
│Societatea Naţională de Transport Gaze│
│Naturale „Transgaz“ - S.A. şi transmis│
│ANRE în vederea aprobării acestuia; │
│• planurile de modernizare şi │
│dezvoltare investiţii transmise anual │
├──────────────────────────────────────┤
│39. documente şi anexe cu caracter │
│confidenţial care însoţesc: │
│• planurile anuale de investiţii ale │
│operatorilor; sistemului de │
│distribuţie a gazelor naturale │
│• planurile de modernizare şi │
│dezvoltare investiţii transmise anual │
├──────────────────────────────────────┤
│40. documente şi anexe cu caracter │
│confidenţial care însoţesc: │
│• planul de dezvoltare a sistemului │
│naţional de transport al energiei │
│electrice pe 10 ani elaborat de │
│Compania Naţională de Transport al │
│Energiei Electrice „Transelectrica“ - │
│S.A.; │
│• planurile de dezvoltare pe 10 ani │
│ale operatorilor de distribuţie │
│concesionari ai energiei electrice │
├──────────────────────────────────────┤
│41. documente şi anexe cu caracter │
│confidenţial care însoţesc: │
│• planurile anuale de investiţii ale │
│Companiei Naţionale de Transport al │
│Energiei Electrice „Transelectrica“ - │
│S.A. şi ale operatorilor de │
│distribuţie concesionari ai energiei │
│electrice │
├──────────────────────────────────────┤
│42. dosarele misiunilor de audit │
│public intern │
├──────────────────────────────────────┤
│43. documente/părţi din documentele │
│elaborate sau gestionate de ANRE care │
│conţin informaţii sensibile comercial │
├──────────────────────────────────────┤
│44. documente şi acte cu caracter │
│intern │
├──────────────────────────────────────┤
│45. documente şi informaţii a căror │
│comunicare publică poate afecta │
│principiul liberei concurenţe sau care│
│pot influenţa dosarele aflate pe rolul│
│instanţelor de judecată │
├──────────────────────────────────────┤
│46. hotărârile/procesele-verbale ale │
│şedinţelor comisiilor interne, precum │
│şi cele ale Comitetului de │
│reglementare şi Consiliului │
│Consultativ care nu sunt publice │
└──────────────────────────────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016