Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 14 iunie 2017  de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 14 iunie 2017 de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 469 bis din 22 iunie 2017

──────────
    Aprobat de Ordinul nr. 659 din 14 iunie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 469 din 22 iunie 2017.
──────────

    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Spitalul Clinic de Oftalmologie a fost înfiinţat la 1 ianuarie 1949, prin mutarea secţiei de boli de ochi de la Vatra Luminoasă, profilul fiind de la început unul chirurgical şi de patologie medicală oculară.
    (2) În 1950 a fost înfiinţată Clinica a II-a de Oftalmologie, iar în anul 1976, spitalul Clinic de Oftalmologie s-a mutat în imobilul din Piaţa Cosmonauţilor nr. 1, în prezent Piaţa Alexandru Lahovari nr. 1, fostul sediu al Centrului de Cardiologie ASCAR Bucureşti.
    (3) Spitalul Clinic de Oftalmologie şi-a schimbat denumirea în Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice în anul 1996.
    (4) În anul 2002 a fost înfiinţat Ambulatoriul de specialitate al spitalului, care tratează pacienţi în sistem ambulator, pentru afecţiunile ce nu necesită obligatoriu internare.
    (5) În 2008, Camera de Gardă şi Compartimentul de urgenţe oftalmologice primesc denumirea de "CPU-S", Compartiment Primiri Urgenţe de Specialitate.
    (6) Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice din Bucureşti cuprinde trei corpuri de clădire, A, B şi C, corpul B fiind declarat clădire istorică.
    (7) Spitalul este monoprofilat în specializarea oftalmologie, unicul de acest gen din ţară şi cel mai mare din Europa de Sud-Est.
    (8) Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti este instituţie sanitară cu paturi, de interes public naţional, cu personalitate juridică, ce asigură prin secţiile clinice şi serviciile din structura asistenţă medico-chirurgicală oftalmologică complexă, curativă, preventivă şi de recuperare a pacienţilor.
    (9) Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti constituie, în acelaşi timp, baza de învăţământ, cercetare ştiinţifică medicală şi de educaţie continuă, care consolidează calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale.
    (10) În secţiile clinice se desfăşoară activitate de educaţie continuă (EMC) sub îndrumarea personalului didactic din secţii.
    (11) Prin Compartimentul Primiri Urgenţe de Specialitate - "CPU-S", spitalul asigură primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă persoanelor cu afecţiuni oftalmologice.
    (12) Pentru pacienţii internaţi, spitalul asigură şi răspunde de calitatea actului medical, condiţii de cazare, igienă, alimentaţie şi prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (13) Din punct de vedere organizatoric şi funcţional spitalul este supus controlului Ministerului Sănătăţii şi este o unitate sanitară deschisă pacienţilor cu patologie medicală oculară.
    (14) Serviciile medicale acordate de spital sunt preventive şi curative, iar prin activitatea medicală şi activitatea de cercetare, spitalul participă la asigurarea stării de sănătate a populaţiei.
    (15) Asistenţa medicală în spital se realizează în cadru autorizat potrivit legii.
    (16) Spitalul îndeplineşte condiţiile de autorizare sanitară, de funcţionare şi de competenţă şi este acreditat conform dispoziţiilor legale.

    CAP. II
    Obiectul de activitate
    ART. 2
     În raport cu obiectul său de activitate, spitalul asigură pentru populaţia deservită, în principal, următoarele servicii medicale:
    1. prevenirea şi combaterea bolilor din sfera specialităţii oftalmologie;
    2. primul ajutor medical şi asistenţă medicală de urgenţă, dacă starea sănătăţii persoanei este critică;
    3. efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, stabilirea diagnosticului, a tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale tuturor bolnavilor spitalizaţi;
    4. recuperarea medicală a bolnavilor;
    5. achiziţionarea, gestionarea şi distribuirea medicamentelor;
    6. achiziţionarea, depozitarea, distribuirea şi întreţinerea instrumentarului şi aparaturii medicale, a altor produse tehnico-medicale, potrivit normelor în vigoare;
    7. controlul şi urmărirea calităţii medicamentelor administrate bolnavilor în vederea ridicării eficienţei tratamentelor, evitarea riscului terapeutic şi a fenomenelor adverse;
    8. desfăşurarea unei activităţi proprii de cercetare ştiinţifică, pe baza unui plan aprobat, având ca scop promovarea stării de sănătate a pacienţilor;
    9. crearea unor condiţii moderne de confort, asigurarea unei alimentaţii specifice afecţiunilor şi servirea mesei în condiţii de igienă;
    10. educaţia sanitară a bolnavilor internaţi;
    11. realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă şi paza contra incendiilor, precum şi a celor privind protecţia civilă, corespunzător normelor legale;
    12. organizarea şi desfăşurarea activităţii de arhivare a documentelor primite, generate şi deţinute de unitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    13. asigurarea condiţiilor optime de păstrare a fondului de documente, cu respectarea termenelor de păstrare stabilite pentru unităţile sanitare.


    ART. 3
     În cadrul spitalului se desfăşoară şi următoarele activităţi:
    - învăţământ universitar;
    – învăţământ postuniversitar;
    – cercetare ştiinţifică medicală.


    ART. 4
     Pregătirea cadrelor medicale, rezidenţilor, studenţilor şi doctoranzilor în spital este admisă atât pentru cei din învăţământul de stat, cât şi pentru cei din învăţământul privat, autorizat sau acreditat potrivit legii.

    ART. 5
     Criteriile pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică medicală se propun de către Academia de Ştiinţe Medicale şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale.

    ART. 6
     Colaborarea dintre spital şi instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical, se desfăşoară pe bază de contract, încheiat conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

    ART. 7
     Cercetarea ştiinţifica medicală se efectuează pe baza de teme şi de contracte de cercetare, încheiate între spital şi finanţatorul cercetării.

    ART. 8
     Spitalul desfăşoară activitatea de educaţie medicală şi cercetare (EMC) pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal. Costurile acestor activităţi sunt suportate de personalul beneficiar. Spitalul poate suporta astfel de costuri, în condiţiile alocărilor bugetare.

    ART. 9
     Spitalul asigură condiţii de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor, stabilite de către organele competente.

    ART. 10
    (1) Spitalul acordă primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică. După stabilizarea funcţiilor vitale, spitalul asigură, după caz, transportul autorizat obligatoriu la o altă instituţie medico-sanitară de profil, în baza protocolului încheiat cu alte spitale, conform legii.
    (2) Spitalul este în permanenţă pregătit pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi participă cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora.
    (3) Cheltuielile efectuate de spital, în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză, se rambursează de către stat, prin hotărâre a Guvernului.

    ART. 11
    (1) Spitalul are obligaţia să înregistreze, să stocheze, să prelucreze şi să transmită informaţiile privind activitatea de îngrijire, conform normelor elaborate de Ministerul Sănătăţii.
    (2) Raportările se fac atât la Ministerul Sănătăţii, cât şi la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti.
    (3) Personalul medical are obligaţia respectării clauzelor contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti.
    (4) Spitalul are obligativitatea completării prescripţiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecţiuni acute, subacute, cronice (iniţiale).

    ART. 12
    (1) În conformitate cu prevederile legale în vigoare, spitalul are următoarele atribuţii:
    a) să înregistreze persoanele cărora le acordă asistenţă medicală, să le întocmească foaie de observaţie, să completeze prescripţiile medicale pentru afecţiunile pentru care au fost internaţi;
    b) să înregistreze, să stocheze, să prelucreze, să transmită informaţiile legate de activitatea sa. Raportările se fac unitar, atât la Ministerul Sănătăţii, cât şi la casa de asigurări de sănătate, pe baza indicatorilor stabiliţi prin norme;
    c) să elibereze, la cerere, potrivit dispoziţiilor legale, certificate medicale, buletine de analiză şi alte asemenea acte;
    d) să asigure pacienţilor accesul la informaţii exacte privind afecţiunea de care suferă, tratamentele pentru care pot opta, la cererea şi pe înţelesul acestora;
    e) să respecte drepturile pacienţilor de a opta pentru medicul curant şi de a alege liber furnizorul de servicii medicale în ceea ce priveşte consulturile interdisciplinare, în limita specificului;
    f) să asigure pacienţilor dreptul de confidenţialitate privind starea de sănătate şi afecţiunea de care suferă;
    g) să obţină de la pacienţi informaţii privind istoricul bolii şi afecţiunile anterioare;
    h) să informeze pacienţii că pot dispune de datele personale integrate în sistemul de date al spitalului, prin respectarea dreptului acestora de acces, intervenţie şi opoziţie;
    i) să se asigure că documentaţia primară ca sursă a acestor date va fi păstrată, securizată şi asigurată sub formă de document scris şi electronic constituind arhiva spitalului, conform reglementărilor în vigoare.

    (2) Spitalul are obligativitatea de a furniza pacienţilor informaţii referitoare la:
    a) serviciile medicale disponibile şi modul de acces la acestea;
    b) identitatea şi statutul profesional al furnizorilor de servicii de sănătate;
    c) regulile şi obiceiurile pe care trebuie să le respecte pe durata internării în spital;
    d) starea propriei sănătăţi;
    e) riscurile potenţiale ale fiecărei proceduri care urmează să fie aplicată;
    f) alternative existente la procedurile propuse;
    g) consecinţele neefectuării tratamentului şi ale nerespectării recomandărilor medicale;
    h) diagnosticul stabilit şi prognosticul afecţiunilor diagnosticate.

    (3) Spitalul trebuie să asigure accesul neîngrădit al pacienţilor la datele medicale personale.
    (4) În situaţiile în care pacientul solicită informaţii cu caracter confidenţial, personalul angajat al spitalului are obligaţia să asigure respectarea cadrului legal privind furnizarea acestora.
    (5) Personalul medical are obligaţia să respecte confidenţialitatea informaţiilor privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, pronosticul, tratamentul şi datele personale, nediscriminatoriu, indiferent de rasă, etnie, credinţă sau apartenenţă politică.
    (6) Transferurile pacienţilor în altă unitate sanitară se admit cu aprobarea şefului de secţie/directorului medical/managerului.

    CAP. III
    FINANŢAREA SPITALULUI
    ART. 13
    (1) Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti este instituţie publică finanţată integral din venituri proprii care provin din sumele încasate pentru serviciile medicale prestate în baza contractului de furnizare de servicii medicale încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate, alte prestaţii efectuate pe bază de contract, precum şi din alte surse, conform legii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare. Contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate reprezintă sursa principală a veniturilor şi se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări de sănătate, în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.
    (2) Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti este finanţat şi de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii, sume care pot fi utilizate numai pentru destinaţiile pentru care au fost alocate.
    (3) De la bugetul de stat se asigură:
    a) implementarea programelor naţionale de sănătate publică;
    b) achiziţia de echipamente medicale şi alte dotări independente de natura cheltuielilor de capital, în condiţiile legii;
    c) expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte cazuri de forţă majoră;
    e) modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de reparaţii capitale;
    f) activităţi didactice şi de cercetare fundamentală.

    (4) Spitalul poate realiza venituri proprii suplimentare din:
    a) donaţii şi sponsorizări;
    b) legate;
    c) asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică;
    d) închirierea unor spaţii medicale, echipamente sau aparatură medicală către alţi furnizori de servicii medicale, în condiţiile legii;
    e) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau cu operatori economici;
    f) editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical;
    g) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi:
    h) servicii de asistenţă medicală la domiciliu, acordate la cererea pacienţilor sau, după caz, în baza unui contract de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
    i) contracte de cercetare;
    j) coplata pentru unele servicii medicale;
    k) alte surse, conform legii.


    ART. 14
    Bugetul de venituri şi cheltuieli
    (1) Organizarea activităţii se face în baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, aprobat de conducerea unităţii cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior.
    (2) Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli propriu se face pe baza evaluării veniturilor proprii din anul bugetar şi a repartizării cheltuielilor pe baza propunerilor fundamentate ale secţiilor şi compartimentelor din structura unităţii.
    (3) Realizarea veniturilor şi fundamentarea cheltuielilor se asigură în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei bugetare.
    (4) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului se elaborează de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (5) Bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului se avizează de către Consiliul de administraţie şi se aprobă de către ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului.
    (6) Bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului public se repartizează pe secţiile şi compartimentele din structura spitalului. Sumele repartizate sunt cuprinse în contractul de administrare, încheiat în condiţiile legii între manager şi şefii secţiilor/laboratoarelor/serviciilor/compartimentelor. Abaterile faţă de indicatorii din contractul cu managerul se analizează şi se soluţionează de conducerea spitalului împreună cu conducerile structurilor în cauză.
    (7) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente se monitorizează lunar de către şefii secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (8) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se raportează lunar şi trimestrial Ministerului Sănătăţii.
    (9) Auditul public intern se exercită de către structura de audit public intern a Ministerului Sănătăţii.

    CAP. IV
    Conducerea spitalului
    ART. 15
     Spitalul este condus de un manager, persoană fizică. În cadrul spitalului se organizează şi funcţionează Consiliul de administraţie şi Comitetul director. Conducerea unităţii sanitare acţionează cu diligenţa pe care un bun proprietar o depune în administrarea bunurilor sale şi răspunde de integritatea acestuia, precum şi de întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a situaţiei patrimoniului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 16
    Managerul
    (1) Spitalul este condus de către un manager. Acesta încheie un contract de management cu Ministerul Sănătăţii pe o perioada de 3 ani. Contractul poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen în urma evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de performanţă stabilite de Ministerul Sănătăţii. La încetarea mandatului, contractul de management poate fi prelungit pe o perioadă de 3 luni de maximum două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a postului. Până la ocuparea postului prin concurs ministrul sănătăţii numeşte prin act administrativ un manager interimar.
    (2) Atribuţiile managerului sunt prevăzute în contractul de management, conform ordinului ministrului sănătăţii.
    (3) În domeniul strategiei serviciilor medicale managerul are următoarele atribuţii:
    - elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, împreună cu ceilalţi membri ai comitetului director şi pe baza propunerilor consiliului medical; planul de dezvoltare al spitalului se aprobă de către Ministerul Sănătăţii;
    – aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului director şi a consiliului medical, cu respectarea prevederilor legale;
    – aprobă planul anual de furnizare de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului medical;
    – aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
    – elaborează şi pune la dispoziţie consiliului consultativ rapoarte privind activitatea spitalului şi participă la dezbaterile privind problemele de strategie, de organizare şi funcţionare a spitalului;
    – face propuneri, pe baza analizei în cadrul comitetului director şi a consiliului medical, privind structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii;
    – aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită.

    (4) În domeniul managementului economico-financiar managerul are următoarele atribuţii:
    - aprobă şi urmăreşte realizarea planului anual de achiziţii publice;
    – aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea consiliului medical şi a comitetului director, cu avizul Ministerului Sănătăţii;
    – aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;
    – aprobă repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe secţii, laboratoare şi compartimente şi alte structuri din spital, pe baza propunerilor fundamentate ale şefilor de secţii, laboratoare şi compartimente din structura spitalului;
    – urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii, laboratoare şi compartimente, conform contractului încheiat cu şefii acestor structuri ale spitalului;
    – răspunde de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul secţiilor şi compartimentelor, prin intermediul consiliului medical;
    – efectuează plăţi, fiind ordonator secundar sau terţiar de credite, după caz, conform legii;
    – împreună cu consiliul consultativ, identifică surse pentru creşterea veniturilor proprii ale spitalului, în limitele legii;
    – negociază şi încheie, în numele şi pe seama spitalului, contracte de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate a Municipiului Bucureşti sau cu case de asigurări de sănătate private şi alţi operatori economici;
    – răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, conform legii.

    (5) În domeniul managementului performanţei/calităţii serviciilor managerul are următoarele atribuţii:
    - întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului public;
    – nominalizează coordonatorii şi răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor şi subprogramelor de sănătate derulate la nivelul spitalului, conform metodologiei elaborate de Ministerul Sănătăţii;
    – răspunde de crearea condiţiilor necesare prestării unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital;
    – urmăreşte implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza recomandărilor consiliului medical;
    – urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de spital, coordonate de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical şi al celui ştiinţific;
    – negociază şi încheie în numele şi pe seama spitalului protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale;
    – răspunde, împreună cu consiliul medical, de asigurarea condiţiilor adecvate de cazare, igienă, alimentaţie şi prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătăţii;
    – răspunde de monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    – analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical, consiliului ştiinţific şi consiliului etic;
    – urmăreşte modul de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la respectarea drepturilor pacientului şi dispune măsuri atunci când se constată încălcarea acestora.

    (6) În domeniul managementului resurselor umane managerul are următoarele atribuţii:
    - aprobă regulamentul intern al spitalului, precum şi fişa postului pentru personalul angajat;
    – înfiinţează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activităţi specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, a căror organizare şi funcţionare se precizează în regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalului;
    – numeşte şi revocă, în condiţiile legii, membrii comitetului director;
    – stabileşte şi aprobă numărul de personal pe categorii şi locuri de muncă, pe baza propunerilor şefilor de secţii şi servicii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;
    – organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor din cadrul comitetului director;
    – aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul spitalului, în condiţiile legii;
    – aprobă programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine;
    – realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în subordine directă, conform structurii organizatorice şi soluţionează contestaţiile în funcţie de nivelul ierarhie la care s-au făcut;
    – aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    – negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital;
    – încheie contract de administrare, pe durata mandatului, cu şefii de secţii, laboratoare şi servicii. În cuprinsul acestui contract de administrare sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă, al căror nivel se aprobă anual de către managerul spitalului, după negocierea cu fiecare şef de secţie;
    – urmăreşte încheierea asigurărilor de malpraxis de către personalul medical din subordine;
    – respectă prevederile legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese.

    (7) În domeniul managementului administrativ managerul are următoarele atribuţii:
    - aprobă şi urmăreşte respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, cu avizul Ministerului Sănătăţii;
    – reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice;
    – încheie acte juridice, în numele şi pe seama spitalului, conform legii;
    – răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
    – încheie contracte şi asigură condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătăţii;
    – răspunde de obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare şi a certificatului de acreditare, în condiţiile prevăzute de lege;
    – asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea spitalului;
    – pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, date privind activitatea spitalului;
    – răspunde de organizarea arhivei spitalului şi asigurarea securităţii documentelor prevăzute de lege, în format scris şi electronic;
    – aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
    – răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului;
    – conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare;
    – împreună cu comitetul director, elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi coordonează asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
    – propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii un înlocuitor pentru perioadele când nu este prezent în spital.

    (8) În domeniul prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale managerul are următoarele atribuţii:
    a) răspunde de organizarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    b) participă la definitivarea propunerilor de activităţi şi achiziţii cuprinse în planul anual al unităţii pentru supravegherea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale:
    c) răspunde de asigurarea bugetară şi achiziţia de bunuri şi servicii aferente activităţilor cuprinse în planul anual aprobat pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    d) răspunde de înfiinţarea şi funcţionarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
    e) răspunde de organizarea activităţii de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi în alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, în conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    f) răspunde de organizarea anuală a unui studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor nosocomiale şi a consumului de antibiotice din spital;
    g) răspunde de afişarea pe site-ul propriu al unităţii a informaţiilor statistice (rata trimestrială şi anuală de incidenţă, rata de prevalenţă, incidenţa trimestrială şi anuală defalcată pe tipuri de infecţii şi pe secţii) privind infecţiile asociate asistenţei medicale, a rezultatelor testelor de evaluare a eficienţei curăţeniei şi dezinfecţiei, a consumului de antibiotice, cu defalcarea consumului antibioticelor de rezervă;
    h) răspunde de organizarea înregistrării cazurilor de expunere accidentală la produse biologice în registrele înfiinţate pe fiecare secţie/compartiment şi de aplicarea măsurilor de vaccinare a personalului medico-sanitar;
    i) răspunde de aplicarea sancţiunilor administrative propuse de şeful serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
    j) controlează şi răspunde pentru organizarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii sau, după caz, pentru contractarea responsabilului cu prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale, în directa subordine şi coordonare;
    k) analizează şi decide soluţii de rezolvare, după caz, alocare de fonduri ca urmare a sesizărilor serviciului/compartimentului specializat, în situaţii de risc sau focar de infecţie asociate asistenţei medicale;
    l) verifică şi aprobă evidenţa informaţiilor transmise eşaloanelor ierarhice, conform legii sau la solicitare legală, aferente activităţii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare epidemiologică, şi măsurile de limitare a focarului de infecţie asociată asistenţei medicale din unitate;
    m) solicită, la propunerea şefului serviciului/coordonatorului compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale/medicului responsabil sau din proprie iniţiativă, expertize şi investigaţii externe, consiliere profesională de specialitate şi intervenţie în focare;
    n) angajează unitatea pentru contractarea unor servicii şi prestaţii de specialitate;
    o) reprezintă unitatea în litigii juridice legate de răspunderea instituţiei în ceea ce priveşte infecţiile asociate asistenţei medicale, inclusiv în cazul acţionării în instanţă a persoanelor fizice, în cazul stabilirii responsabilităţii individuale.

    (9) Managerul negociază şi încheie contractele de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, precum şi cu direcţia de sănătate publică sau, după caz, cu instituţii publice din subordinea Ministerului Sănătăţii, pentru implementarea programelor naţionale de sănătate publică şi pentru asigurarea cheltuielilor prevăzute de lege.

    ART. 17
    Consiliul de administraţie
    (1) În conformitate cu legislaţia în vigoare, la nivelul spitalului este înfiinţat Consiliul de administraţie, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare şi funcţionare ale spitalului şi de a face recomandări managerului în urma dezbaterilor.
    (2) Consiliul de administraţie are următoarea componenţă:
    a) 3 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii sau ai Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;
    b) un reprezentant numit de Consiliul General al Municipiului Bucureşti;
    c) un reprezentant al universităţii sau facultăţii de medicină;
    d) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;
    e) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat,
    f) membrii supleanţi.

    (3) Managerul participă la şedinţele consiliului de administraţie fără drept de vot.
    (4) Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, afiliat federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitat permanent la şedinţele consiliului de administraţie.

    ART. 18
     Atribuţiile principale ale Consiliului de administraţie sunt următoarele:
    a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale;
    b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii,
    c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
    d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii;
    e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;
    f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director în cazul în care constată existenţa unor incompatibilităţi prevăzute de legislaţia în vigoare;
    g) îndeplineşte orice altă sarcină conform legislaţiei în vigoare.


    ART. 19
     Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de către ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a managerului şi ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

    ART. 20
    Comitetul director
    (1) Comitetul director este format din:
    - manager;
    – director medical;
    – director financiar-contabil.

    (2) Ocuparea funcţiilor specifice Comitetului director se face prin concurs organizat de managerul spitalului.
    (3) În spital, directorul medical poate fi cadru didactic universitar medical .

    ART. 21
     Comitetul director are, în principal, următoarele atribuţii :
    1. elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale consiliului medical;
    2. elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;
    3. propune managerului, în vederea aprobării:
    a) numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;
    b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

    4. elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
    5. propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie;
    6. elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului;
    7. urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;
    8. analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;
    9. asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;
    10. analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală;
    11. elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;
    12. la propunerea consiliului medical, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;
    13. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
    14. întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical şi le prezintă autorităţii de sănătate publică a municipiului Bucureşti, precum şi Ministerului Sănătăţii la solicitarea acestora;
    15. negociază, prin manager, directorul medical şi directorul financiar contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate;
    16. se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a managerului spitalului public, şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi;
    17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii spitalului;
    18. negociază cu şeful de secţie/laborator şi propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanţă ai managementului secţiei/laboratorului/serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare al secţiei/laboratorului;
    19. răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;
    20. analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de activitate al spitalului, iar în domeniul infecţiilor asociate asistenţei medicale Comitetul director are următoarele atribuţii:
    a) organizează Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează regulamentul de funcţionare al acestuia;
    b) se asigură de organizarea şi funcţionarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi/sau realizarea contractelor de furnizare de prestări servicii specifice;
    c) aprobă planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    d) asigură condiţiile de implementare a prevederilor planului anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    e) efectuează analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate;
    f) verifică şi aprobă alocarea bugetului aferent derulării activităţilor din planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    g) se asigură de îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau diminuării riscurilor;
    h) se asigură de derularea legală a achiziţiilor şi aprovizionarea tehnico-materială, prevăzute în planul de activitate sau impuse de situaţia epidemiologică din unitate, în vederea diminuării ori evitării situaţiilor de risc sau limitării infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    i) deliberează şi decide, la propunerea Colegiului Medicilor din România, în urma sesizării pacienţilor sau în urma autosesizării în privinţa responsabilităţii instituţionale ori individuale a personalului angajat/contractat, pentru fapte sau situaţii care au dus la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de sănătate a asistaţilor prin infecţii asociate asistenţei medicale;
    j) asigură dotarea necesară organizării şi funcţionării sistemului informaţional pentru înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind infecţiile asociate asistenţei medicale în registrul de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
    k) asigură condiţiile de îngrijire la pacienţii cu infecţii/colonizări cu germeni multiplurezistenţi,
    l) asigură, prin structurile de specialitate ale spitalului, implementarea cu celeritate a recomandărilor şi măsurilor dispuse de organele de control şi audit, abilitate conform legii: Curtea de Conturi, Corpul de Control, Serviciul de Audit Public din cadrul Ministerului Sănătăţii.    ART. 22
    Directorul medical
     Atribuţiile specifice directorului medical sunt:
    1. în calitate de preşedinte al consiliului medical, coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, bugetul de venituri şi cheltuieli;
    2. monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor, şi elaborează, împreună cu şefii de secţii, propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale;
    3. aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital;
    4. răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi;
    5. coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului;
    6. întocmeşte planul de formare şi perfecţionare al personalului medical, la propunerea şefilor de secţii şi laboratoare;
    7. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
    8. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
    9. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    10. analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite;
    11. participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;
    12. stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;
    13. supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului, iar în domeniul infecţiilor asociate asistenţei medicale directorul medical are următoarele atribuţii:
    a) se asigură şi răspunde de aplicarea în activitatea curentă a procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;
    b) pentru spitalele care nu îndeplinesc condiţiile legale de a avea director de îngrijiri, funcţia acestuia este preluată de directorul medical, care va avea şi responsabilităţile acestuia;
    c) răspunde de raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi implementarea măsurilor de limitare a acestora;
    d) răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor în unitatea sanitară;
    e) implementează activitatea de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi în conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    f) controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii ale serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    g) controlează respectarea procedurilor şi protocoalelor implementate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale de la nivelul secţiilor şi serviciilor din unitate, în colaborare cu medicii şefi de secţie;
    h) organizează şi controlează evaluarea imunizării personalului împotriva HBV şi efectuarea vaccinărilor recomandate personalului din unitatea medicală respectivă (gripal, HBV, altele);
    i) controlează şi răspunde de organizarea registrelor de expunere accidentală la produse biologice pe secţii/compartimente şi aplicarea corectă a măsurilor;
    j) verifică efectuarea corespunzătoare a operaţiunilor de curăţenie şi dezinfecţie în secţii;
    k) coordonează şi verifică aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infecţios şi a măsurilor pentru supravegherea contacţilor, în conformitate cu ghidul de izolare elaborat de şeful serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale;
    l) instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor şi urmăreşte realizarea acestei proceduri;
    m) semnalează medicului şef de secţie cazurile de boli transmisibile pe care le observă în rândul personalului;
    n) instruieşte asistentele-şefe asupra măsurilor de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale care trebuie implementate şi respectate de vizitatori şi personalul spitalului;
    o) coordonează şi verifică respectarea circuitului lenjeriei şi al deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, depozitarea lor la nivelul depozitului central şi respectarea modului de eliminare a acestora;
    p) instruieşte asistentele-şefe asupra echipamentului de protecţie şi comportamentului igienic, precum şi asupra respectării normelor de tehnică aseptică şi propune măsuri disciplinare în cazurile de abateri;
    q) organizează şi coordonează procesul de elaborare a procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale pe secţii, în funcţie de manevrele şi procedurile medicale identificate cu risc pentru pacienţi şi se asigură de implementarea acestora;
    r) răspunde de întocmirea şi completarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale pe secţii şi pe unitatea sanitară;
    s) răspunde de întocmirea şi completarea registrului de expunere accidentală la produse biologice pe secţii/compartimente;
    t) organizează şi răspunde de igienizarea ţinutelor de spital pentru întreg personalul implicat în îngrijirea pacienţilor, în mod gratuit şi obligatoriu.    ART. 23
    Directorul financiar-contabil
     Atribuţiile specifice directorului financiar-contabil sunt:
    1. asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a spitalului, în conformitate cu dispoziţiile legale;
    2. organizează contabilitatea în cadrul spitalului, în conformitate cu dispoziţiile legale, şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor financiar-contabile;
    3. asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale;
    4. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli;
    5. asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare;
    6. participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;
    7. angajează spitalul prin semnătură, alături de manager, în toate operaţiunile patrimoniale, având obligaţia, în condiţiile legii, de a le refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale;
    8. analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză;
    9. participă la organizarea sistemului informaţional al spitalului, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor financiar-contabile;
    10. evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici;
    11. asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor spitalului către bugetul statului, Trezoreria Statului şi terţi;
    12. asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în spital;
    13. asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
    14. organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin spitalului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a acestora;
    15. ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor;
    16. asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestiunii;
    17. răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin Serviciului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităţii patrimoniului;
    18. îndeplineşte formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale;
    19. împreună cu Biroul administrativ întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a sumelor încasate în baza contractului de furnizare servicii medicale;
    20. organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării şi pregătirii profesionale a salariaţilor din subordine;
    21. organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale inventarierea mijloacelor materiale în unitate;
    22. evaluează, reevaluează şi gestionează patrimoniul propriu în condiţii de eficienţă, eficacitate şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    23. participă la elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Regulamentului intern ale spitalului, iar în domeniul infecţiilor asociate asistenţei medicale directorul financiar-contabil are următoarele atribuţii:
    a) răspunde de planificarea bugetară în conformitate cu planul de activitate aprobat;
    b) răspunde de asigurarea întocmai şi la timp a necesarului de materiale şi consumabile necesare implementării procedurilor şi protocoalelor de limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale.    CAP. V
    Consiliile şi comisiile din cadrul spitalului
    ART. 24
    Consiliul medical
    (1) Directorul medical este preşedintele consiliului medical. Consiliul medical funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare, este alcătuit din şefii de secţii, de laboratoare, farmacistul-şef şi asistentul şef.
    (2) Principalele atribuţii ale consiliului medical sunt următoarele:
    1. evaluează necesarul de servicii medicale al populaţiei deservite de spital şi face propuneri pentru elaborarea:
    - planului de dezvoltare al spitalului, pe perioada mandatului;
    – planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;
    – planului anual de achiziţii publice, cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, medicamente şi materiale sanitare;

    2. face propuneri comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului;
    3. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern ale spitalului;
    4. desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale desfăşurate în spital, inclusiv:
    - evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în ambulatoriul acestuia;
    – monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală;
    – prevenirea şi controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale.
     Aceste activităţi sunt desfăşurate în colaborare cu nucleul de calitate, nucleul DRG şi cu compartimentul de prevenire şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale de la nivelul spitalului;

    5. stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora;
    6. elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de spital, pe care îl supune spre aprobare managerului;
    7. înaintează managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul spitalului;
    8. evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/laborator şi face propuneri comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului;
    9. evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri managerului cu privire la structura şi numărul acestora la nivelul spitalului, după caz;
    10. participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat;
    11. înaintează managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare continuă a personalului medico-sanitar;
    12. face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de educaţie şi cercetare medicală desfăşurate la nivelul spitalului, în colaborare cu instituţiile acreditate;
    13. reprezintă spitalul în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi din străinătate şi facilitează accesul personalului medical la informaţii medicale de ultimă oră;
    14. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
    15. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    16. analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale;
    17. participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre,
    18. stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;
    19. supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;
    20. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
    21. analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în spital, referitoare la activitatea medicală a spitalului;
    22. elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    23. îmbunătăţeşte standardele clinice şi a modelelor de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor;
    24. monitorizează şi evaluează activitatea medicală desfăşurată în spital în scopul creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate;
    25. înaintează comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului;
    26. propune comitetului director măsuri pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei şi conform ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală.


    ART. 25
     Consiliul etic are următoarele atribuţii:
    a) promovează valorile etice în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al unităţii sanitare;
    b) identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi riscurile apărute, propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a actelor de corupţie la nivelul unităţii sanitare;
    c) formulează şi înaintează managerului propuneri pentru diminuarea riscurilor de incidente de etică;
    d) analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al unităţii sanitare şi poate face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;
    e) formulează un punct de vedere etic consultativ, la solicitarea Comitetului director al unităţii sanitare;
    f) analizează din punct de vedere etic situaţiile de dubiu care pot apărea în exercitarea profesiei medicale. În situaţia în care un cadru medico-sanitar reclamă o situaţie de dubiu etic ce vizează propria sa activitate, avizul etic nu poate fi utilizat pentru incriminarea cadrului medico-sanitar respectiv, dacă solicitarea s-a realizat anterior actului medical la care se face referire;
    g) primeşte, din partea managerului unităţii sanitare, sesizările făcute, în vederea soluţionării;
    h) analizează cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient - cadru medico-sanitar şi personal auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia în vigoare;
    i) verifică dacă personalul medico-sanitar şi auxiliar, prin conduita sa, încalcă drepturile pacienţilor prevăzute în legislaţia specifică, pe baza sesizărilor primite;
    j) analizează sesizările personalului unităţii sanitare în legătură cu diferitele tipuri de abuzuri săvârşite de către pacienţi sau superiori ierarhici, în măsura în care constată încălcări ale drepturilor personalului, propune măsuri concrete pentru apărarea bunei reputaţii a personalului;
    k) analizează sesizările ce privesc nerespectarea demnităţii umane şi propune măsuri concrete de soluţionare;
    l) emite avize referitoare la incidentele de etică semnalate, conform prevederilor prezentului ordin;
    m) emite hotărâri cu caracter general ce vizează unitatea sanitară;
    n) asigură informarea managerului, a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi a petentului privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor propuse;
    o) aprobă conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;
    p) înaintează către organele abilitate sesizările ce privesc plăţile informale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau acte de condiţionare a acordării serviciilor medicale de obţinerea unor foloase, în cazul în care persoanele competente nu au sesizat organele conform atribuţiilor de serviciu;
    q) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele dintr-o speţă pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii unităţii sanitare sau de către petent;
    r) aprobă conţinutul rapoartelor bianuale şi anuale întocmite de secretarul Consiliului etic;
    s) redactează Anuarul etic, care cuprinde modul de soluţionare a speţelor reprezentative din cursul anului precedent. Anuarul etic este pus la dispoziţia angajaţilor, constituind în timp un manual de bune practici la nivelul unităţii sanitare;
    t) analizează rezultatele aplicării chestionarului de evaluare, parte a mecanismului de feedback al pacientului.


    ART. 26
    Nucleu de calitate
    (1) Nucleul de calitate funcţionează conform metodologiei de lucru elaborate prin ordin comun al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al ministrului sănătăţii şi al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România.
    (2) În principal, activitatea nucleului de calitate constă în:
    a) monitorizarea internă a calităţii serviciilor medicale;
    b) întocmirea punctajului şi reactualizarea periodică a acestuia;
    c) raportarea indicatorilor către casa de asigurări de sănătate;
    d) prezentarea propunerilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale, pe spital şi defalcat pe secţii;
    e) organizarea anchetelor de evaluare a satisfacţiei asiguraţilor şi personalului.


    ART. 27
    Comisia Medicamentului
    (1) Având în vedere necesitatea optimizării utilizării medicamentelor precum şi folosirea judicioasă a fondurilor băneşti destinate medicamentelor, la nivelul spitalului s-a înfiinţat şi funcţionează Comisia Medicamentului.
    (2) Atribuţiile Comisiei Medicamentului sunt:
    1. verificarea şi avizarea prescrierii medicamentelor;
    2. detectarea precoce a reacţiilor adverse şi a interacţiunii produselor medicamentoase;
    3. monitorizarea frecvenţei reacţiilor adverse cunoscute;
    4. identificarea factorilor de risc şi a mecanismelor fundamentale ale reacţiilor adverse;
    5. estimarea aspectelor cantitative privind factorii de risc;
    6. analiza şi difuzarea informaţiilor necesare prescrierii corecte şi reglementării circulaţiei produselor medicamentoase;
    7. utilizarea raţională şi în siguranţă a produselor medicamentoase;
    8. evaluarea şi comunicarea raportului risc/beneficiu pentru produsele medicamentoase;
    9. estimarea necesităţilor cantitative şi calitative ale materialelor folosite în desfăşurarea activităţii din spital;
    10. participarea la procedurile de licitaţii pentru materialele sanitare;
    11. utilizarea raţională a materialelor sanitare.


    ART. 28
    Comisia de disciplină
     Comisia de Disciplină are în principal următoarele atribuţii:
    a) efectuarea cercetării disciplinare prealabile;
    b) stabilirea împrejurărilor în care fapta a fost săvârşită;
    c) analiza gradului de vinovăţie a salariatului, precum şi a consecinţelor abaterii disciplinare;
    d) verificarea eventualelor sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat;
    e) analiza încălcării regulamentului intern;
    f) analiza încălcării normelor de etică şi deontologie medicală;
    g) propunerea sancţiunii ce urmează a fi aplicată, care ulterior se aprobă de către manager, întocmindu-se decizie de sancţionare.


    ART. 29
    Comitet de sănătate şi securitate în muncă
    (1) La nivelul spitalului s-a constituit un Comitet de securitate şi sănătate în muncă cu scopul de a asigura implicarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii.
    (2) Comitetul de sănătate şi securitate în muncă are următoarele atribuţii:
    a) aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă;
    b) urmăreşte aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare prevederilor lui şi eficienţa acestora din punctul de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
    c) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă;
    d) analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională existenţi la locurile de muncă;
    e) analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
    f) efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
    g) efectuează inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă;
    h) informează inspectoratele de protecţie a muncii despre starea protecţiei muncii în unitate;
    i) realizează cadrul de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale procesului de producţie (organizatorice, tehnologice, privind materiile prime utilizate etc.), cu implicaţii în domeniul protecţiei muncii;
    j) dezbate raportul scris, prezentat de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi programul de protecţie a muncii pentru anul următor; un exemplar din acest raport trebuie prezentat inspectoratului teritorial de protecţia muncii;
    k) verifică aplicarea normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie, ţinând seama de factorii de risc identificaţi;
    l) verifică reintegrarea sau menţinerea în muncă a salariaţilor care au suferit accidente de muncă ce au avut ca efect diminuarea capacităţii de muncă;
    m) coordonează măsurile de securitate şi sănătate în muncă şi în cazul activităţilor care se desfăşoară temporar, cu o durată mai mare de 3 luni.

    (3) Componenţa, atribuţiile specifice şi funcţionarea Comitetului de securitate şi sănătate în muncă sunt reglementate prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

    ART. 30
    Comisia de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor de încadrare şi promovare
     Comisia de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor de încadrare şi promovare are următoarele atribuţii principale:
    a) selectează dosarele de concurs ale candidaţilor;
    b) stabileşte subiectele pentru proba scrisă;
    c) stabileşte planul probei practice şi realizează proba practică;
    d) stabileşte planul interviului şi realizează interviul;
    e) notează pentru fiecare candidat proba scrisă şi/sau proba practică şi interviul;
    f) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaţilor;
    g) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de concurs, precum şi raportul final al concursului.


    ART. 31
    Comisia de soluţionare a contestaţiilor
     Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:
    a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor şi cu privire la notarea probei scrise, probei practice şi a interviului;
    b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.


    CAP. VI
    Structura spitalului
    ART. 32
    (1) Structura organizatorică a spitalului, aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii, este următoarea:
    - Corp A
    – Compartiment Primiri Urgenţe de Specialitate (CPU-S) format din cabinet primiri urgenţe şi sala de operaţii
    – Secţia Clinică Oftalmologie I,
    – Secţia Clinică Oftalmologie II,
    – Secţia Clinică Oftalmologie III,
    – Secţia ATI,
    – Blocul Operator - cu 6 săli de operaţie,
    – Laborator analize medicale,
    – Laborator Explorări Funcţionale - Compartiment Terapie cu Laser,
    – Sterilizare,
    – Spitalizare de zi.
    – Corp B
    – Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialitatea oftalmologie,
    – Farmacie,
    – Compartiment Ortoptică,
    – Laborator de Protezare Oculară,
    – Serviciul Administrativ,
    – Compartiment evaluare şi statistică medicală
    – Corp C
    – Banca de cornee.

    (2) Actuala structură se poate modifica ca urmare a aprobării unei noi structuri organizatorice prin ordin al ministrului sănătăţii, la o dată ulterioară aprobării prezentului regulament de organizare şi funcţionare.
    (3) Secţiile cu paturi sunt organizate pe profiluri de specialitate.
    (4) Secţiile/Laboratoarele/Serviciile sunt conduse de un medic şef de secţie/laborator/serviciu.
    (5) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin cu privire la activitatea economică, financiară şi administrativă, spitalul are în structură servicii şi birouri funcţionale, astfel:
    - Biroul resurse umane, normare, organizare şi salarizare (RUNOS),
    – Biroul statistică şi informatică medicală;
    – Biroul financiar-contabilitate (magazie, bloc alimentar),
    – Biroul administrativ (muncitori, spălătorie, deservire),
    – Compartiment specializat pentru achiziţii publice,
    – Compartiment pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale,
    – Compartiment juridic,
    – Compartiment tehnic,
    – Compartiment securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă.

    (6) Secţiile/laboratoarele/serviciile participă activ la implementarea/dezvoltarea sistemului de control managerial, implementarea/dezvoltarea procedurilor operaţionale privind sistemul de calitate, precum şi a normelor de protecţie a muncii, securitate şi sănătate în muncă.

    A. Secţii şi compartimente cu paturi
    ART. 33
     Secţiile cu paturi au, în principal, următoarele atribuţii:
    1. examinarea imediată completă, trierea medicală şi epidemiologică a bolnavilor pentru internare;
    2. asigurarea primului ajutor şi acordarea asistenţei medicale calificate şi specializate, până când bolnavul este stabilizat şi ajunge în secţie;
    3. îmbăierea, dezinfecţia şi deparazitarea bolnavilor;
    4. asigurarea transportului bolnavilor în secţie;
    5. asigură evidenţa zilnică a internării bolnavilor şi comunicarea cu secţiile privind gradul de ocupare a paturilor.


    ART. 34
     Secţiile clinice au, în principal, următoarele atribuţii:
    1. asigurarea aparatului de urgenţă, cu aprobarea conducerii spitalului;
    2. îmbăierea, dezinfecţia şi deparazitarea bolnavilor;
    3. asigurarea transportului bolnavilor în secţie;
    4. evidenţa zilnică a internării bolnavilor şi asigurarea comunicării cu secţiile privind locurile libere;
    5. repartizarea bolnavilor în saloane, în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    6. efectuarea în cel mai scurt timp a examenului clinic şi investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului;
    7. declararea cazurilor de boli contagioase şi a bolilor profesionale conform reglementărilor în vigoare;
    8. recoltarea de probe biologice pentru efectuarea analizelor;
    9. asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale;
    10. asigurarea îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;
    11. obţinerea consimţământului în cunoştinţă de cauză, în scris, al pacientului privind tratamentul necesar;
    12. asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora;
    13. asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;
    14. desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia;
    15. educaţia sanitară a bolnavilor şi aparţinătorilor.


    ART. 35
    Secţia Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI)
     Secţia Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI) are, în principal, următoarele atribuţii:
    1. primirea în secţie este admisă în cazul a două categorii de pacienţi: pacienţii în postoperator şi urgenţele transferate din secţii;
    2. repartizarea bolnavilor în saloane în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    3. efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului;
    4. declararea cazurilor de boli contagioase şi a bolilor profesionale conform reglementărilor în vigoare;
    5. asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi de anestezie; indicarea, folosirea şi administrarea alimentaţiei dietetice, a medicamentelor, a agenţilor fizici, a instrumentarului şi aparaturii medicale, precum şi asigurarea timp de 24 de ore a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;
    6. asigurarea consulturilor interdisciplinare în cazurile simplificate;
    7. asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;
    8. asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce;
    9. asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;
    10. desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia;
    11. efectuarea educaţiei sanitare a bolnavilor şi a aparţinătorilor.


    ART. 36
    Compartiment Ortoptică
     Spitalul are un compartiment ortoptică pentru copii, în specialitatea recuperare vizuală destinată copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni - 18 ani, dar şi adulţi şi are, în principal, următoarele atribuţii:
    1. anamneza-istoric-debut;
    2. examen clinic-acuitate vizuală la litere, desene sau "E" în funcţie de vârstă;
    3. evaluare Sinoptofor cu unghi obiectiv/subiectiv pe grade ale unghiului de deviaţie cu teste cromatice (test Worth), teste de deviaţie strabică verticală sau orizontală, motilitate;
    4. fixaţie maculară;
    5. tratament ortoptic, pleioptic, proiecţii luminoase tip laser cu Eutroscopul;
    6. tratament Heidinger post imagini;
    7. măsurarea refracţiei noninvazive cu Plusoptix computerizată la copii de 1-3 luni până la 18 ani şi adulţi;
    8. exerciţii de localizare-atenţie vizuală pentru dezambliopizare;
    9. monitorizarea pe termen lung a copiilor.


    ART. 37
    Compartiment Primiri Urgenţe de Specialitate
    (1) Compartimentul Primiri Urgenţe de Specialitate al spitalului este organizat într-un spaţiu adecvat, special dedicat, cu acces la secţiile clinice şi mijloacele de investigaţie paraclinice ale spitalului. Programul de activitate este continuu şi se desfăşoară în sistem de ture şi gărzi.
    (2) Compartimentul Primiri Urgenţe de Specialitate are, în principal, următoarele atribuţii:
    1. triajul urgenţelor la prezentarea la spital;
    2. primirea, stabilizarea şi tratamentul iniţial al tuturor urgenţelor, cu prioritate al urgenţelor majore;
    3. asigurarea asistenţei medicale de urgenţă pentru urgenţe oftalmologice cu foaie de prezentare sau internare de urgenţă dacă necesită intervenţie chirurgicală sau tratament medicamentos supravegheat (traumatisme oculare, plăgi corneene, glaucom acut, cuveită etc);
    4. investigaţii clinice şi paraclinice necesare stabilirii diagnosticului şi începerii tratamentului iniţial;
    5. consultul de specialitate în echipă cu medicii de gardă din spital, pentru stabilirea secţiei în care urmează să se interneze pacienţii;
    6. monitorizare, tratament şi reevaluare pentru pacienţii care necesită internare;
    7. tratament, stabilizare şi reevaluare pentru pacienţii care nu necesită internare.


    ART. 38
    Spitalizare de zi
    (1) Spitalizarea de zi are, în principal, următoarele atribuţii:
    1. asigurarea spitalizării bolnavilor în funcţie de gravitatea diagnosticului în secţie şi de indicaţiile medicilor din secţiile cu paturi;
    2. supravegherea evoluţiei pre- şi postoperatorii generale şi locale;
    3. precizarea recomandărilor de urmat la externare, precum şi stabilirea contactelor postoperatorii;
    4. asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare) individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale;
    5. supravegherea intraterapeutică a pacienţilor;
    6. supravegherea pacienţilor imobilizaţi;
    7. asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;
    8. efectuarea consulturilor interdisciplinare în cazurile simplificate;
    9. asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce.    B. Compartimente fără paturi
    ART. 39
    Bloc operator
     Blocul operator are, în principal, următoarele atribuţii:
    1. la nivelul acestuia se desfăşoară activitatea operatorie a spitalului;
    2. asigură condiţiile de antisepsie necesare menţinerii condiţiilor optime de desfăşurare a actului operator;
    3. asigură condiţiile necesare respectării măsurilor de prevenire şi combatere a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    4. păstrează evidenţa zilnică a pacienţilor care se operează şi asigură comunicarea cu Secţia de anestezie şi terapie intensivă privind locurile libere;
    5. asigură împreună cu personalul Secţiei de anestezie şi terapie intensivă transportul bolnavilor din blocul operator în Secţia de anestezic şi terapie intensivă;
    6. urmăreşte consumul de materiale şi îl raportează în sistemul informatic integrat al spitalului.


    ART. 40
    Sterilizare
     Sterilizarea are, în principal, următoarele atribuţii:
    1. verificarea modului de pregătire şi împachetare a materialelor trimise pentru sterilizare şi respingerea truselor necorespunzătoare;
    2. eliminarea încărcăturii microbiene, încărcăturii organice şi a biofilmului de pe dispozitivele medicale;
    3. asigurarea sterilizării propriu-zise şi a sistemului de control al procesului;
    4. efectuarea procedurilor de control şi marcare a produselor finite;
    5. sesizarea eventualelor neconformităţi şi luarea imediată a măsurilor necesare;
    6. înregistrarea şi arhivarea datelor privind procesul de sterilizare;
    7. efectuarea sterilizării, respectând normele tehnice de sterilizare şi instrucţiunile de sterilizare a fiecărui aparat;
    8. banderolarea şi etichetarea truselor şi pachetelor cu materiale sterilizate;
    9. ţinerea evidenţei activităţii de sterilizare pe aparate;
    10. efectuarea testelor de control şi ţinerea evidenţei acestora;
    11. asigurarea circuitului de stocare, distribuţie, transport la utilizatori;
    12. asigurarea circuitelor pentru securitatea personalului, a mediului şi integritatea dispozitivelor medicale;
    13. supravegherea şi corectarea condiţiilor de desfăşurare a procesului de sterilizare;
    14. verificarea calităţii aerului, apei şi a fluidelor utilizate;
    15. verificarea stării de igienă a suprafeţelor;
    16. verificarea modului de funcţionare a echipamentelor de sterilizare;
    17. verificarea modului de funcţionare a echipamentelor de control, măsură şi testare, iar în domeniul infecţiilor asociate asistenţei medicale are următoarele atribuţii:
    a) verifică modul de pregătire şi împachetare a echipamentelor/instrumentarului, altor materiale trimise pentru sterilizare şi respinge trusele necorespunzătoare;
    b) efectuează sterilizarea, respectând normele tehnice de sterilizare şi instrucţiunile de sterilizare ale fiecărui aparat;
    c) anunţă imediat personalul tehnic de întreţinere şi pe directorul de îngrijiri cu privire la apariţia oricărei defecţiuni care survine la aparatele de sterilizare;
    d) răspunde de igiena încăperilor în care se face sterilizarea şi de respectarea circuitelor;
    e) etichetează corespunzător trusele şi pachetele cu materiale sterilizate şi ţine evidenţa activităţilor de sterilizare pe aparate şi şarje, conform prevederilor legale în vigoare;
    f) efectuează teste de control al sterilizării şi ţine evidenţa rezultatelor;
    g) respectă precauţiile standard.    ART. 41
    Farmacie
    (1) În cadrul spitalului funcţionează o farmacie cu circuit închis. Farmacia asigură şi gestionează întreaga medicaţie necesară bolnavilor internaţi.
    (2) Farmacia are, în principal, următoarele atribuţii:
    1. recepţia produselor farmaceutice şi a materialelor sanitare pe baza documentelor de primire;
    2. aprovizionarea, depozitarea şi păstrarea medicamentelor în condiţii corespunzătoare;
    3. verificarea termenului de valabilitate a medicamentelor şi substanţelor farmaceutice;
    4. asigurarea de medicamente necesare activităţii de asistenţă medicală a spitalului;
    5. asigurarea aprovizionării cu medicamente;
    6. păstrarea, prepararea şi eliberarea medicamentelor de orice natură şi formă, potrivit Farmacopeei române în vigoare, a specialităţilor farmaceutice autorizate şi a altor produse farmaceutice, conform nomenclatorului aprobat de Ministerul Sănătăţii;
    7. depozitarea produselor conform normelor în vigoare (farmacopee, standarde sau norme interne) ţinându-se seama de natura şi proprietăţile lor fizico-chimice;
    8. organizarea şi efectuarea controlului calităţii medicamentului şi luarea de măsuri ori de câte ori este necesar pentru preîntâmpinarea accidentelor, informând imediat organul superior;
    9. asigurarea controlului preventiv, verificarea organoleptică şi fizică, verificarea operaţiilor finale, analiza calitativă a medicamentului la masa de analize;
    10. prepararea şi eliberarea medicamentelor potrivit normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii;
    11. întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de medicamente şi unele materiale sanitare;
    12. operarea în programul informatic a documentelor de eliberare a medicamentelor;
    13. participarea pe baza consumurilor şi a stocurilor din farmacie la efectuarea comenzilor lunare de medicamente simptomatice;
    14. asigură, în condiţii optime, gestiunea stocurilor de produse farmaceutice, material sanitare, etc.;
    15. răspunde pentru lipsurile sau plusurile constatate de comisia de inventariere, constituită de managerul spitalului, în condiţiile legii, iar în domeniul infecţiilor asociate asistenţei medicale farmacia are următoarele atribuţii:
    a) obţinerea, depozitarea şi distribuirea preparatelor farmaceutice, utilizând practici care limitează posibilitatea transmisiei agentului infecţios către pacienţi;
    b) distribuirea medicamentelor antiinfecţioase cu respectarea reglementărilor privind avizarea acestei prescrieri existente în spital şi ţinerea unei evidenţe adecvate;
    c) obţinerea şi depozitarea vaccinurilor sau imunoglobulinelor specifice/serurilor heterologe şi distribuirea lor în mod adecvat;
    d) păstrarea evidenţei antibioticelor distribuite departamentelor medicale;
    e) raportează către serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, medicului responsabil de politica utilizării antibioticelor consumul de antibiotice pe clase şi pe secţiile unităţii sanitare şi participă la evaluarea tendinţelor utilizării antibioticelor;
    f) colaborează cu medicul infecţionist/clinician responsabil de elaborarea politicii de utilizare judicioasă a antibioticelor în monitorizarea consumului de antibiotice;
    g) organizează şi realizează baza de date privind consumul de antibiotice din unitate, pe clase de antibiotice şi pe secţii/compartimente, cu calcularea DDD/100 zile spitalizare şi a duratei medii a terapiei cu antibiotice per pacient internat, pe suport electronic.    ART. 42
    Fişier - Informaţii - Internări
    (1) Are, în principal, ca atribuţii activitatea de informare a tuturor persoanelor care se adresează instituţiei, personal sau telefonic, şi direcţionarea acestora către cabinetele de consultaţii sau către secţii, în cazul internării.
    (2) întocmeşte foaia de observaţie generală clinică, pentru toate tipurile de internări.
    (3) Asigură activitatea de registratură pentru documentele medicale eliberate.

    ART. 43
     Laboratoarele din cadrul structurii organizatorice a spitalului sunt organizate astfel:
    - Laboratorul de analize medicale;
    – Laboratorul explorări funcţionale compartiment terapie cu laser;
    – Laboratorul de protezare oculară.


    ART. 44
    Laboratorul de analize medicale
    (1) aboratorul de analize medicale are, în principal, următoarele atribuţii:
    1. efectuarea analizelor medicale de: hematologie, biochimie, microbiologic, imunologic, parazitologie, micologie, necesare precizării diagnosticului, stadiului de evoluţie a bolii şi examenelor profilactice;
    2. recepţionarea produselor sosite pentru examen de laborator şi înserierea lor corectă;
    3. asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor;
    4. redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate;
    5. întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de reactivi şi materiale de laborator specifice;
    6. raportarea statistică a numărului de analize efectuate pe bolnavii internaţi, iar în domeniul, iar în domeniul infecţiilor asociate asistenţei medicale are următoarele atribuţii:
    a) efectuarea testelor pentru stabilirea agenţilor etiologici ai infecţiilor la pacienţii internaţi;
    b) efectuarea testelor de detecţie a portajelor de germeni cu risc individual sau de focar epidemic dificil de controlat (multirezistenţi la antibiotice);
    c) şeful laboratorului răspunde de implementarea sistemului de asigurare a calităţii;
    d) şeful laboratorului răspunde de elaborarea ghidurilor pentru recoltarea, manipularea, transportul şi prezervarea corectă a probelor biologice, care vor fi însoţite de cererea de analiză completată corect;
    e) şeful laboratorului răspunde de elaborarea manualului de biosiguranţă al laboratorului, utilizând recomandările din Ghidul naţional de biosiguranţă pentru laboratoarele medicale (cea mai recentă ediţie), în scopul evitării contaminării personalului şi a mediului;
    f) şeful laboratorului răspunde de întocmirea şi derularea programului de instruire a personalului din subordine în domeniul specific al prevenirii şi limitării infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    g) identificarea corectă a microorganismelor patogene; în cazul suspiciunii de infecţie asociată asistenţei medicale va asigura identificarea cât mai rapidă a agentului etiologic al infecţiilor asociate asistenţei medicale din produsele patologice recoltate de la bolnavi/purtători;
    h) anunţarea imediată, obligatorie, încă de la suspiciune, a rezultatelor microbiologice, respectiv a rezultatelor de identificare ulterioare a microorganismelor către medicul curant şi serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    i) răspunde de raportarea imediată către serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale a rezultatelor pozitive în urma screeningului pacienţilor din secţiile cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi;
    j) testează sensibilitatea/rezistenţa la substanţe antimicrobiene a microorganismelor cu semnificaţie clinică, utilizând metode standardizate;
    k) organizează şi realizează baza de date privind izolatele din unitatea sanitară şi rezistenţa la antibiotice, pe suport electronic;
    l) monitorizează rezultatele neobişnuite şi semnalează riscul apariţiei unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale pe baza izolării repetate a unor microorganisme cu acelaşi fenotip (mai ales antibiotip), a unor microorganisme rare ori prin izolarea unor microorganisme înalt patogene sau/şi multirezistente;
    m) raportează, în regim de urgenţă, aspectele neobişnuite identificate prin monitorizarea izolărilor de microorganisme şi a rezistenţei la antibiotice serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    n) stochează tulpini microbiene de importanţă epidemiologică în vederea confirmării caracterizării şi studiilor epidemiologice comparative într-un laborator de referinţă, cu respectarea reglementărilor legale privind biosecuritatea şi biosiguranţă.    ART. 45
    Laboratorul Explorări Funcţionale - Compartiment Terapie cu Laser
    (1) În laboratorul de explorări funcţionale se efectuează următoarele probe:
    1) ecografie oculară,
    2) biometrie pentru intervenţia în patologia cristalinului (cataractă);
    3) câmp vizual;
    4) tomografie în coerenţa optică;
    5) UBM - biomicroscopie ultrasonică;
    6) terapie laser YAG;
    7) terapie laser pentru fotocoagulare retiniană.

    (2) Programul efectuării explorărilor funcţionale solicitate din UPU, secţii clinice sau ambulator se aprobă de către managerul spitalului.

    ART. 46
    Laborator de Protezare Oculară
    (1) În laboratorul de protezare oculară se efectuează proteze oculare estetice pentru bolnavii care au fost operaţi, respectiv evisceraţie sau enucleaţie.
    (2) Aceste servicii medicale se acordă atât pacienţilor aflaţi în spitalizare continuă sau de zi, cât şi celor din ambulatoriu.

    ART. 47
    Compartimentul pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale
     Compartimentul pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) organizează şi participă la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    b) propune managerului sancţiuni pentru personalul care nu respectă procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    c) şeful/responsabilul contractat participă în calitate de membru la şedinţele Comitetului director al unităţii sanitare şi, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea corespunzătoare a planului anual de prevenire a infecţiilor, echipamente şi personal de specialitate;
    d) elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară;
    e) organizează, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică, anual, un studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor nosocomiale şi a consumului de antibiotice din spital;
    f) organizează şi derulează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    g) organizează activitatea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
    h) propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter de urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale;
    i) elaborează ghidul de izolare al unităţii sanitare şi coordonează aplicarea precauţiilor specifice în cazul depistării colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la pacienţii internaţi;
    j) întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare în conformitate cu aceasta;
    k) implementează metodologiile naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi studiile de supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    l) verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale de pe secţii şi centralizează datele în registrul de monitorizare a infecţiilor al unităţii;
    m) raportează la direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti infecţiile asociate asistenţei medicale ale unităţii şi calculează rata de incidenţă a acestora pe unitate şi pe secţii;
    n) organizează şi participă la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie prin recoltarea testelor de autocontrol;
    o) colaborează cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulaţiei microorganismelor patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente şi/sau cu risc epidemiologie major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol;
    p) solicită trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, în conformitate cu metodologiile elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, în scopul obţinerii unor caracteristici suplimentare;
    q) supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;
    r) supraveghează şi controlează activitatea de triere, depozitare temporară şi eliminare a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;
    s) organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal;
    t) avizează orice propunere a unităţii sanitare de modificare în structura unităţii;
    u) supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor de triaj, depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    v) răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru toate cazurile suspecte de infecţie asociată asistenţei medicale;
    w) dispune, după anunţarea prealabilă a managerului unităţii, măsurile necesare pentru limitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice necesare;
    x) întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor identificate în focar;
    y) solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la direcţia de sănătate publică sau Institutul Naţional de Sănătate Publică - centru regional la care este arondat, conform reglementărilor în vigoare;
    z) raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    aa) întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de investigare a responsabilităţilor pentru infecţii asociate asistenţei medicale.


    ART. 48
    Compartiment evaluare şi statistică medicală
     Compartimentul evaluare şi statistică medicală are, în principal, următoarele atribuţii:
    1. întocmirea rapoartelor, centralizărilor, dărilor de seamă şi situaţiilor statistice periodice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale;
    2. executarea, în termenele stabilite, a tuturor lucrărilor de statistică, precum şi a celor necesare pentru activitatea operativă a instituţiei;
    3. asigurarea circuitului informaţional al datelor prin sistemul informatic existent;
    4. introducerea zilnică, verificarea şi transmiterea datelor privitoare la pacienţi din foile de observaţie;
    5. transmiterea şi prelucrarea datelor prin internet;
    6. primirea documentaţiei medicale a bolnavilor ieşiţi din spital (foi de observaţie);
    7. clasificarea foilor de observaţie ale bolnavilor ieşiţi pe grupe de boli, pe secţii, pe an;
    8. ţinerea evidenţei datelor statistice pe formulare stabilite de Ministerul Sănătăţii şi întocmirea rapoartelor statistice ale spitalului, verificând exactitatea datelor statistice ale secţiilor cuprinse în rapoartele secţiilor;
    9. punerea la dispoziţia secţiilor a datelor statistice şi a documentaţiei medicale necesare pentru activitatea curentă şi asigurarea prelucrării datelor statistice;
    10. urmărirea corelării diferiţilor indicatori de activitate comparativ cu alte unităţi şi informarea şefilor de secţie şi a conducerii unităţii;
    11. ţinerea la zi a evidenţei informatizate a pacienţilor externaţi şi răspunderea pentru corectitudinea datelor introduse în calculator;
    12. întocmirea documentaţiei medicale a bolnavilor ieşiţi din spital (foi de observaţie, foi de temperatură);
    13. asigurarea controlului zilnic al foilor de mişcare şi compararea cu baza de date;
    14. asigurarea înregistrării mişcării zilnice a bolnavilor în centralizatorul electronic;
    15. efectuarea controlului periodic al listei bolnavilor ieşiţi şi întocmirea situaţiei numerice a acestora;
    16. asigurarea centralizării concediilor medicale furnizate de secţii, tipărirea şi expedierea prin e-mail la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;
    17. urmărirea înregistrării corecte a datelor bolnavilor;
    18. asigura prevalidarea pacienţilor în maxim 72 de ore de la internare pentru pacienţii internaţi în spitalizare continuă şi zilnic pentru pacienţii internaţi în spitalizarea de zi.


    ART. 49
    Ambulatoriul integrat
    (1) Ambulatoriul integrat are în componenţa sa cabinete în specialitatea oftalmologie.
    (2) Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialitatea oftalmologie are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) stabilirea diagnosticului şi tratamentului pacienţilor care au venit cu bilet de trimitere către unitatea spitalicească de la un medic specialist , aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, şi care nu au necesitat internare în regim continuu sau de spitalizare de zi;
    b) monitorizarea şi controlul pacienţilor care au fost internaţi în spital şi care au venit la controalele programate la solicitarea medicului curant sau cu bilet de trimitere de la un medic specialist, aliat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, pentru afecţiunile pentru care au fost internaţi;
    c) consultaţii interdisciplinare pentru pacienţii internaţi în unitate sau pentru cei internaţi în alte spitale, în baza relaţiilor contractuale stabilite între unităţile sanitare respective; acestea se vor acorda prioritar;
    d) stabilirea diagnosticului şi tratamentului pacienţilor care au venit cu bilet de trimitere de la un medic specialist, pentru specialităţile unice şi care nu necesită internare în regim continuu sau de spitalizare de zi.

    (3) În relaţiile contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti ambulatoriul integrat are dreptul să încaseze contravaloarea serviciilor medicale pentru care asiguratul nu are bilet de trimitere, cu excepţia afecţiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul integrat, a urgenţelor şi a serviciilor prevăzute în Normele Contractului-cadru.
    (4) În relaţiile contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti ambulatoriul integrat are următoarele obligaţii:
    a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate şi a activităţii desfăşurate;
    b) să informeze asiguraţii despre pachetul de servicii de bază, pachetul minimal de servicii medicale şi pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ;
    c) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora;
    d) să raporteze datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţă medicală, potrivit formularelor de raportare;
    e) să respecte prevederile actelor normative privind raportarea bolilor;
    f) să respecte programul de lucru, pe care să îl afişeze la loc vizibil;
    g) să respecte prevederile actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
    h) să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele prevăzute în Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman;
    i) să nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală;
    j) să acorde servicii medicale tuturor asiguraţilor fără nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;
    k) să solicite documentele care atestă calitatea de asigurat, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru;
    l) să informeze medicul de familie la care este înscris asiguratul, prin scrisoare medicală expediată direct, despre diagnosticul şi tratamentele recomandate şi să transmită rezultatul investigaţiilor paraclinice;
    m) să întocmească liste de aşteptare pentru serviciile medicale programabile;
    n) să acorde servicii medicale tuturor asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul;
    o) să acorde cu prioritate consultaţii medicale personalului angajat în unităţile sanitare publice.


    ART. 50
    Compartiment administrativ
     Structura activităţii administrative cuprinde servicii, birouri şi compartimente, cu atribuţii şi responsabilităţi specifice domeniului de activitate şi cuprinde Biroul resurse umane, normare, organizare şi salarizare, Serviciul financiar-contabilitate, Compartimentul - deservire (aprovizionare, transport), Biroul administrativ, Biroul achiziţii publice, contractare. Compartimentul juridic, Compartimentul tehnic. Compartimentul securitatea muncii, P.S.I., protecţie civilă şi situaţii de urgenţă, Compartiment informatică, Servicii gospodăreşti: lenjerie şi spălătorie, garderobă, bucătărie etc.

    ART. 51
    Biroul resurse umane, normare, organizare şi salarizare
     Biroul resurse umane, normare, organizare şi salarizare are, în principal, următoarele atribuţii:
    1. întocmeşte statul de funcţii şi organigrama, în conformitate cu structura organizatorică aprobată, în limita prevederilor bugetare, actualizează statele de funcţii în conformitate cu dispoziţiile legale;
    2. stabileşte necesarul de personal în conformitate cu normativele în vigoare;
    3. participă la elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a Regulamentului intern;
    4. întocmeşte şi elaborează, în colaborare cu compartimentele de specialitate, bibliografia şi tematica, precum şi documentele privind procedura prealabilă organizării concursurilor/examenelor şi pe cele privind finalizarea acestora şi participă în comisiile de concurs şi în cele de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante;
    5. întocmeşte contracte de muncă şi acte adiţionale la contractele de muncă, decizii privind încadrarea, promovarea, sancţionarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă ale salariaţilor;
    6. participă la aplicarea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor, conform actelor normative în vigoare;
    7. gestionează dosarele profesionale şi personale ale salariaţilor;
    8. întocmeşte, în colaborare cu şefii de secţii/laboratoare/servicii, fişele de post pentru salariaţi, în conformitate cu normele legale în vigoare;
    9. întocmeşte decizii de majorare a salariilor, de acordare a sporurilor la salariile de bază, de acordare a gradaţiilor corespunzătoare tranşelor de vechime, cu respectarea legilor în vigoare;
    10. răspunde de întocmirea, completarea şi păstrarea Registrului general de evidenţă a salariaţilor prin programul REVISAL;
    11. întocmeşte dosare de pensionare pentru limită de vârstă şi pentru invaliditate, conform legislaţiei în vigoare;
    12. elaborează planul de formare profesională a personalului în conformitate cu nevoile de formare profesională a salariaţilor pe baza propunerilor secţiilor/laboratoarelor/serviciilor din spital;
    13. întocmeşte ştatele de plată pentru personalul încadrat, centralizatorul ştatelor de salarii, situaţia recapitulativă şi stabileşte suma netă de plată cuvenită salariaţilor;
    14. întocmeşte lunar declaraţiile privind obligaţiile de plată către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale şi fondurilor speciale (contribuţiile pentru asigurări sociale de stat, şomaj, sănătate, impozit pe salariu, accidente şi boli profesionale, fondul pentru persoanele cu handicap) şi asigură transmiterea acestora către organele abilitate în termenele prevăzute de lege;
    15. ţine evidenţa individuală a drepturilor salariale şi de personal acordate în cursul anului salariaţilor şi eliberează, la cerere, adeverinţe cu veniturile realizate de aceştia;
    16. ţine evidenţa lunară a veniturilor din salarii realizate de angajaţi, a impozitului şi contribuţiilor sociale calculate şi reţinute; întocmeşte fişe fiscale pentru fiecare salariat şi le transmite către administraţia financiară, în condiţiile legii;
    17. întocmeşte chestionare statistice lunare, semestriale şi anuale privind fondul de salarii, obligaţiile de plată, structura personalului;
    18. întocmeşte graficul anual de programare a concediilor de odihnă, ţine evidenţa concediilor de orice fel, eliberează adeverinţe la solicitarea angajaţilor şi foştilor angajaţi, completează legitimaţiile de serviciu;
    19. participă în comisia de disciplină în vederea cercetării abaterilor disciplinare şi asigură secretariatul comisiei constituite;
    20. întocmeşte listele pentru acordarea tichetelor de masă;
    21. verifică prezenţa şi foile de pontaj;.
    22. întocmeşte şi transmite către CASMB concediile medicale de recuperat;
    23. asigură realizarea şi raportarea indicatorilor de resurse umane.


    ART. 52
    Serviciul financiar-contabilitate
     Serviciul financiar-contabilitate are, în principal, următoarele atribuţii:
    1. asigură realizarea şi raportarea indicatorilor de performanţă economico-financiari;
    2. întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului în vederea avizării de către Consiliul de administraţie şi aprobării de către Ministerul Sănătăţii;
    3. întocmeşte listele de investiţii în baza propunerilor primite de la Biroul achiziţii publice, contractare;
    4. asigură şi exercită controlul financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale;
    5. răspunde de înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor şi bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, în baza documentelor justificative primite;
    6. asigură şi răspunde de buna organizare a activităţii financiar-contabile a unităţii, de întocmirea la timp şi corect a balanţelor de verificare, a execuţiei bugetare, a dărilor de seamă trimestriale şi anuale (cu anexele corespunzătoare);
    7. organizează evidenţa angajamentelor bugetare şi legale, răspunde de şi asigură angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor;
    8. ia măsuri să nu angajeze cheltuieli peste bugetul aprobat;
    9. asigură şi contribuie la organizarea şi desfăşurarea inventarierii patrimoniului cel puţin o dată pe an sau în cazuri excepţionale (calamităţi, nereguli, fraude);
    10. răspunde şi asigură înregistrarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii (plusurile se înregistrează, iar minusurile se impută persoanelor vinovate) pe baza documentelor justificative primite;
    11. înregistrează în contabilitate toate drepturile de creanţă şi toate obligaţiile de plată către furnizori şi creditori;
    12. asigură aplicarea tuturor măsurilor necesare pentru integritatea patrimoniului şi răspunde de recuperarea pagubelor aduse spitalului;
    13. asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale, evidenţa bunurilor de orice fel şi ia măsuri pentru ţinerea la zi şi corect a evidenţelor contabile;
    14. organizează, îndrumă şi coordonează activităţile care asigură alimentaţia bolnavilor internaţi în spital din punctul de vedere al încadrării bugetare;
    15. pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, date privind activitatea spitalului;
    16. raportează Ministerului Sănătăţii, Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti sau Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate situaţiile cerute în legătură cu activitatea desfăşurată în spital;
    17. organizează verificarea documentelor de cheltuieli sub aspectul formei, conţinutului şi legalităţii acestora;
    18. organizează şi răspunde de gestionarea numerarului unităţii privind Regulamentul operaţiunilor de casă;
    19. respectă prevederile legale în vigoare cu privire la păstrarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea spitalului.


    ART. 53
    Compartimentul - deservire (aprovizionare, transport)
     Compartimentul aprovizionare, transport are, în principal, următoarele atribuţii:
    1. asigură aprovizionarea unităţii cu alimente, materiale, instrumentar şi aparatură în cele mai bune condiţii;
    2. întocmeşte comenzile în vederea asigurării aprovizionării spitalului cu alimente, materiale, instrumentar, aparatură etc., în cele mai bune condiţii şi la termenele contractuale;
    3. ţine evidenţa comenzilor;
    4. eliberează prin magazia spitalului, către toate structurile funcţionale ale acestuia, pe baza graficelor aprobate şi a bonurilor de consum şi de mişcare, materialele solicitate;
    5. asigură monitorizarea şi cunoaşterea exactă a stocurilor şi a consumurilor zilnice de materiale sanitare şi de laborator, precum şi de materiale pentru curăţenie şi întreţinere;
    6. intră în relaţii cu secţiile şi serviciile din spital şi cu furnizorii de materiale şi medicamente;
    7. confirmă realitatea, regularitatea şi legalitatea aprovizionării cu bunuri, servicii şi lucrări în baza facturilor primite, ca urmare a emiterii comenzilor;
    8. pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, date privind activitatea biroului;
    9. urmăreşte şi verifică rapoartele referitoare la întocmirea comenzilor şi corelarea acestora cu înregistrarea în A.L.O.P. (angajamente legale, ordonanţări şi plăţi).


    ART. 54
    Biroul administrativ
     Biroul administrativ are, în principal, următoarele atribuţii:
    1. organizează şi asigură paza şi ordinea în spital;
    2. ia măsurile necesare pentru utilizarea patrimoniului administrativ în condiţii de maximă eficienţă;
    3. ţine evidenţa tehnic-operativă a bunurilor pe locuri de folosinţă, centralizează propunerile de casare şi întocmeşte documentaţia de casare a bunurilor aflate în patrimoniul spitalului;
    4. asigură recepţionarea, manipularea, depozitarea, eliberarea în consum a activelor fixe, a obiectelor de inventar, a lucrărilor şi bunurilor materiale, potrivit prevederilor legale;
    5. organizează activitatea blocului alimentar, stabileşte măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor alimentaţiei bolnavilor;
    6. organizează arhiva spitalului;
    7. asigură respectarea primirii, distribuirii, păstrării, circuitului şi evidenţa documentelor la registratura generală, conform prevederilor legale;
    8. ţine evidenţa închirierii de spaţii şi urmăreşte contractele de închiriere pentru acestea;
    9. asigură activitatea de service pentru utilaje şi lucrări de telefonie, de calculatoare şi imprimante, aparate de multiplicat, de pază şi intervenţie;
    10. asigură verificarea curăţeniei exterioare în spital, a întreţinerii spaţiilor, repararea căilor de acces;
    11. asigură întreţinerea şi exploatarea în bune condiţii a automobilelor din dotare;
    12. întocmeşte propuneri fundamentate pentru necesarul anual de achiziţii publice de alimente, servicii de telefonie, servicii de eliminare a deşeurilor, imprimante şi rechizite, imprimate medicale, materiale de curăţenie şi întreţinere pentru sectorul administrativ al spitalului, echipamente de protecţie pentru personal, obiecte de inventar, lenjerie, cărţi şi publicaţii;
    13. avizează nota de fundamentare pentru reparaţii curente şi capitale la construcţii şi instalaţii;
    14. avizează proiectul de reparaţii pentru construcţii şi instalaţii, care se înaintează conducerii spre aprobare;
    15. avizează tema de proiectare, parte componentă a caietului de sarcini, în vederea contractării lucrărilor de proiectare la construcţii şi instalaţii;
    16. participă la întocmirea documentaţiei în vederea contractării lucrărilor de reparaţii cu societăţi specializate în construcţii şi instalaţii, conform reglementărilor legale, şi urmăreşte executarea lucrărilor de reparaţii sub aspect cantitativ şi calitativ, potrivit clauzelor contractuale;
    17. verifică execuţia corectă, calitativă pe baza reglementărilor tehnice în vigoare pe tot parcursul executării lucrărilor;
    18. participă, împreună cu proiectantul, la obţinerea avizelor, acordurilor şi aprobărilor pe plan local, necesare autorizării lucrărilor de construcţii;
    19. asigură soluţionarea neconformităţilor pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi a deficienţelor proiectelor;
    20. confirmă realitatea şi legalitatea plăţilor către societăţile contractante de prestări servicii;
    21. urmăreşte întocmirea documentaţiilor de recepţie a lucrărilor în conformitate cu prevederile legale;
    22. urmăreşte realizarea remedierilor în termenul de garanţie;
    23. participă la întocmirea cărţilor tehnice a construcţiilor conform prevederilor legale şi asigură păstrarea şi completarea acestora cu datele referitoare la exploatarea construcţiei.


    ART. 55
    Biroul achiziţii publice, contractare
     Biroul achiziţii publice, contractare are, în principal, următoarele atribuţii:
    1. răspunde de primirea referatelor de necesitate de la compartimentele de specialitate în vederea elaborării programului anual al achiziţiilor publice;
    2. elaborează programul anual al achiziţiilor publice cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice în vigoare;
    3. se preocupă de avizarea şi aprobarea programului anual al achiziţiilor publice la nivelul conducerii spitalului;
    4. elaborează documentaţia de atribuire a procedurii de achiziţii publice;
    5. supune spre aprobare documentaţia de atribuire/de concurs;
    6. organizează iniţierea, derularea şi finalizarea procedurilor de achiziţii publice, inclusiv a achiziţiilor directe, în conformitate cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice în vigoare;
    7. elaborează procedura operaţională pentru achiziţii directe;
    8. elaborează nota de justificare pentru procedura selectată;
    9. elaborează sau, după caz, coordonează documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţii publice - documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţie publică şi de procedura de atribuire selectată pentru acesta;
    10. redactează şi semnează contractele şi se preocupă de avizarea şi semnarea acestora la nivelul conducerii spitalului şi transmite toate informaţiile necesare Compartimentului aprovizionare, transport pentru întocmirea comenzii;
    11. introducerea în sistemul informatic integrat al spitalului a datelor privind acordurile-cadru, contractele subsecvente, contractele de achiziţii, actele adiţionale aferente acestora şi notele justificative;
    12. urmăreşte derularea realizării contractelor;
    13. întreprinde demersurile necesare (formularea punctului de vedere, copii de pe documente etc.) soluţionării contestaţiilor formulate împotriva procedurilor institutului şi depuse la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
    14. întocmeşte graficul de livrări pentru bunurile, serviciile şi lucrările achiziţionate (anexele la contracte);
    15. constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;
    16. răspunde de legalitatea procedurilor de achiziţie efectuate;
    17. coordonează şi elaborează, în baza necesităţilor transmise de către celelalte compartimente din cadrul spitalului, documentele (studii de piaţă, note justificative, contracte de achiziţie) necesare achiziţionării directe de produse, servicii sau lucrări care nu depăşesc plafonul-limită prevăzut de legislaţie pentru achiziţiile directe;
    18. derulează şi finalizează achiziţiile directe;
    19. asigură relaţiile de corespondenţă şi dialog cu instituţiile de control în domeniul achiziţiilor publice;
    20. verifică sesizările referitoare la nerespectarea prevederilor legale privind atribuirea contractului de achiziţie;
    21. întocmeşte situaţii şi rapoarte specifice activităţii Biroului achiziţii publice, contractare;
    22. întocmeşte, actualizează şi propune spre aprobare conducerii spitalului proceduri de lucru şi/sau operaţionale specifice;
    23. respectă, cu stricteţe, prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul achiziţiilor publice pentru asigurarea cheltuirii eficiente şi oportune a fondurilor publice.


    ART. 56
    Compartimentul juridic
     Compartimentul juridic are, în principal, următoarele atribuţii:
    1. avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic, la cererea conducerii, pe cele care pot angaja răspunderea patrimonială a spitalului, precum şi orice alte acte care produc efecte juridice;
    2. reprezintă şi apără drepturile şi interesele legitime ale spitalului în raporturile lui cu instituţii de orice natură şi cu orice persoană, fie ea juridică sau fizică, română ori străină, precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege;
    3. urmăreşte apariţia actelor normative şi semnalează organelor de conducere şi serviciilor interesate atribuţiile/noţiunile de interes specific pentru acestea;
    4. asigură consultanţa juridică pentru membrii Comitetului director sau a şefilor secţiilor/laboratoarelor/serviciilor/compartimentelor, precum şi pentru personalul salariat al spitalului, atât timp cât aceasta nu contravine intereselor spitalului; în acest sens, acordă consultaţii şi redactează cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;
    5. redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea spitalului;
    6. redactează proiectele de contracte;
    7. redactează acte juridice, atestă identitatea părţilor, consimţământul, conţinutul şi data actelor încheiate, care privesc spitalului, la cererea managerului;
    8. verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;
    9. redactează documente/acte/contracte juridice, la solicitarea membrilor Comitetului director sau a şefilor de secţie/laborator/serviciu/compartiment;
    10. nu se pronunţă asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat ori semnat de acesta;
    11. este obligat să respecte dispoziţiile legale privitoare la interesele contrare în aceeaşi cauză sau în cauze conexe ori, după caz, a conflictului de interese;
    12. este obligat să respecte secretul şi confidenţialitatea activităţii sale, în condiţiile legii;
    13. îndeplineşte orice alte lucrări cu caracter juridic.


    ART. 57
    Compartimentul tehnic
     Compartimentul tehnic are, în principal, următoarele atribuţii:
    1. răspunde de realizarea lucrărilor în condiţiile tehnico-economice stabilite prin aprobările şi avizele legale, precum şi de îndeplinirea faţă de constructori a obligaţiilor contractuale care revin compartimentului tehnic;
    2. sesizează conducerea spitalului asupra eventualelor abateri din partea proiectantului, precum şi a constructorilor faţă de avizele pe baza cărora a fost aprobată investiţia;
    3. stabileşte cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor sau utilajelor şi propune măsuri corespunzătoare;
    4. efectuează lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădiri, instalaţii şi utilaje;
    5. asigură asistenţă tehnică în vederea punerii în funcţiune a aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor medicale;
    6. organizează planul de întreţinere şi confirmă în procesele verbale întocmite cu firmele ce asigură service-ul revizuirea periodică a instalaţiilor, aparatelor şi utilajelor din dotare;
    7. urmăreşte programarea pentru verificarea aparatelor, utilajelor şi instalaţiilor conform instrucţiunilor tehnice, metrologice, în vigoare;
    8. confirmă prin procesele-verbale de verificare periodică urmărirea funcţionării aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor ce asigură paza contra incendiilor;
    9. asigură deservirea permanentă a punctului termic, staţiei de oxigen, staţiei hidrofor şi staţiei de pompare, prin graficul turelor de permanenţă;
    10. propune lista de priorităţi în vederea întocmirii temelor de proiectare privind lucrările de investiţii şi reparaţii capitale şi urmăreşte asigurarea documentaţiilor tehnice;
    11. întocmeşte propunerile de plan anual de aprovizionare cu piese de schimb pentru aparate, utilaje şi instalaţii;
    12. stabileşte necesarul anual de materiale de întreţinere, de construcţii şi de reparaţii, clădiri şi instalaţii din institut.


    ART. 58
     Compartimentul securitatea muncii, P.S.I., protecţie civilă şi situaţii de urgenţă Compartimentul securitatea muncii, P.S.I, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă are următoarele atribuţii principale:
    1. organizează şi conduce activitatea de prevenire şi protecţie a muncii;
    2. elaborează instrucţiuni specifice fiecărui loc de muncă, împreună cu responsabilii secţiilor;
    3. participă la evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire la locurile de muncă şi propune măsuri de prevenire corespunzătoare, care vor face parte din planul anual de protecţia muncii;
    4. verifică dacă noxele se încadrează în limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă;
    5. asigură instruirea şi formarea personalului în probleme de protecţie a muncii;
    6. ţine evidenţa accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale;
    7. întocmeşte şi actualizează planul de protecţie civilă, planul de evacuare, planul de apărare împotriva dezastrelor;
    8. organizează activitatea pentru întocmirea, păstrarea, actualizarea şi aplicarea documentelor;
    9. coordonează împreună cu responsabilul PSI de sector activitatea de prevenire a incendiilor şi instruieşte angajaţii cum să acţioneze în caz de incendiu şi de evacuare a personalului şi bunurilor materiale;
    10. instruieşte pe linie de PSI noii angajaţi şi întocmeşte Fişa individuală PSI;
    11. răspunde de încărcarea şi verificarea la scadenţă a stingătoarelor;
    12. verifică starea de întreţinere, dotarea şi starea de exploatare a hidranţilor subterani şi a hidranţilor interiori;
    13. reactualizează lista cu substanţe periculoase şi toxice;
    14. participă la întocmirea Planului de intervenţie în caz de calamităţi naturale, inundaţii, catastrofe;
    15. se preocupă de obţinerea autorizaţiilor PSI;
    16. se preocupă de obţinerea Autorizaţiei de mediu a spitalului;
    17. întocmeşte propuneri fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de echipamente de protecţie şi alte materiale specifice sectorului de activitate.


    ART. 59
    Compartiment informatică
     Compartimentul informatică are, în principal, următoarele atribuţii:
    1. realizează informatizarea spitalului;
    2. întreţine şi actualizează baza de date medicale a spitalului;
    3. coordonează secţiile clinice în procesul de culegere a datelor pentru baza de date medicală a spitalului;
    4. răspunde de instruirea şi transmiterea informaţiilor către secţiile clinice;
    5. coordonează tehnic activitatea de validare şi corectare a datelor la termen;
    6. răspunde de colectarea şi transmiterea la termen a situaţiilor;
    7. informează conducerea spitalului cu privire la toate situaţiile întocmite;
    8. colaborează cu Compartimentul de evaluare şi statistică medicală, cu care confruntă baza de date;
    9. preia şi prelucrează situaţiile statistice privind investigaţiile, analizele de laborator, intervenţiile chirurgicale, bolnavii ieşiţi din spital şi elaborează lucrările solicitate de conducerea spitalului;
    10. prelucrează datele furnizate de farmacie în vederea întocmirii consumurilor de medicamente din spital;
    11. menţine în parametrii corespunzători tehnica de calcul din dotarea unităţii (computere, servere, reţea);
    12. răspunde de implementarea hard şi soft a semnăturii digitale la nivelul spitalului;
    13. răspunde la toate solicitările conducerii spitalului, secţiilor şi departamentelor spitalului privind sistemul informatic şi informaţional;
    14. asigură securitatea şi confidenţialitatea bazelor de date ale spitalului;
    15. întocmeşte propuneri fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de materiale specifice.


    ART. 60
     Servicii gospodăreşti: lenjerie şi spălătorie, garderobă, bucătărie etc.
    (1) Compartimentul de lenjerie şi spălătorie are următoarea organizare:
    - punctul de colectare şi triere a ruferiei aduse;
    – bazinul de dezinfecţie a ruferiei;
    – camerele de storcătoare;
    – uscătoria;
    – călcătoria mecanică;
    – călcătoria manuală;
    – punctul (depozitul) de păstrare şi distribuire a obiectelor curate;
    – punctul de reparare a ruferiei;
    – punctul de depozitare a inventarului moale scos din uz.

    (2) Compartimentul de lenjerie şi spălătorie are următoarele atribuţii:
    - asigurarea integrităţii bunurilor din barem prin desemnarea unei persoane care să răspundă de corecta conservare şi manipulare a întregului inventar;
    – administrarea şi gospodărirea obiectelor de echipament de inventar moale şi gospodăresc primite în dotare de la magazia spitalului;
    – primirea din secţii, clinici, laboratoare, policlinici şi alte compartimente de lucru ale spitalului a echipamentului folosit (murdar);
    – eliberarea, în schimbul obiectelor murdare, a unei cantităţi egale cu cea predată de obiecte curate şi în bună stare;
    – efectuarea dezinfecţiei, spălării, reparării, călcării şi păstrării întregului echipament şi cazarmament al spitalului;
    – trierea inventarului moale în vederea casării celui uzat, cu condiţia încadrării în cotele maxime de înlocuire;
    – depozitarea inventarului moale propus casării, până la scoaterea lor definitivă din uz;
    – înlocuirea bonului de consum pentru completarea baremului scos din uz;
    – asigurarea circulaţiei obiectelor de inventar moale şi echipament gospodăresc: clinici, secţii, policlinici şi blocul central de lenjerie şi echipament din punctul de colectare a obiectelor murdare şi punctul de distribuire a celor curate;
    – asigurarea întocmirii bonurilor de predare-transfer-restituire în situaţia în care nu se poate returna secţiilor o cantitate egală de echipament cu cea primită spre spălare;
    – organizarea unei evidenţe judicioase a obiectelor de inventar moale, printr-un control periodic, cel puţin o dată pe lună, pentru a se determina situaţia faptică;
    – asigurarea funcţionalităţii maşinilor de spălat, storcătoarelor şi uscătoarelor, semnalând serviciului administrativ şi atelierului de reparaţii - întreţinere eventualele deficienţe survenite în funcţionarea lor;
    – trierea şi asigurarea reparării inventarului moale, la atelierul de lenjerie al spitalului;
    – asigurarea aprovizionării cu materiale necesare spălatului rufăriei conform normelor de consum stabilite pe unitate;
    – asigurarea întreţinerii stării igienico-sanitare a spaţiilor de muncă şi a utilajelor;
    – respectarea normelor PSI;
    – asigurarea efectuării instructajului PSI şi de protecţia muncii.

    (3) Garderoba are, în principal, următoarele atribuţii:
    - primirea, restituirea obiectelor de îmbrăcăminte şi alte bunuri aparţinând celor care participă la activitatea ce se defăşoară în spital;
    – primirea şi predarea bunurilor lăsate la garderobă se face numai pe bază de ecusoane numerotate, ce sunt eliberate de garderobieră la primirea acestor bunuri;
    – participarea prin ajutor direct la acţiunile de protocol ce au loc în incinta spitalului.

    (4) Bucătăria are, în principal, următoarele atribuţii:
    - păstrarea alimentelor în conformitate cu normele igienice;
    – verificarea termenelor de valabilitate ale stocurilor de alimente şi ale celor recepţionate;
    – prepararea hranei în conformitate cu regimul dietetic recomandat;
    – repartizarea hranei bolnavilor pe secţii;
    – respectarea orelor de masă ale bolnavilor.
    CAP. VII
    Dispoziţii finale
    ART. 61
     Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se aplică tuturor angajaţilor, indiferent de gradul profesional şi de durata contractului individual de muncă, precum şi pentru:
    a) personalul încadrat într-o altă unitate, care efectuează stagii de pregătire profesională, cursuri de perfecţionare, specializare;
    b) bolnavii internaţi în secţiile cu paturi sau trataţi în sistem ambulatoriu, precum şi familiile sau rudele acestora sau vizitatori numai în ceea ce priveşte circuitul funcţional din spital, obiectele de inventar etc. ;
    c) firmele care asigură diverse servicii în incinta spitalului şi care, în afara atribuţiilor şi clauzelor prevăzute în contractele încheiate între părţi, au obligaţia de a respecta prezentul regulament referitor la curăţenia şi circuitele spitalului, integritatea bunurilor din patrimoniul spitalului cu care intră în contact.


    ART. 62
    (1) Toate categoriile de personal din spital au obligaţia respectării prezentului regulament de organizare şi funcţionare.
    (2) Toate secţiile/laboratoarele/serviciile/birourile/compartimentele au obligaţia elaborării şi respectării procedurilor operaţionale specifice activităţilor desfăşurate în cadrul spitalului.

    ART. 63
    (1) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare va fi adus la cunoştinţă tuturor salariaţilor pe bază de semnătură, după aprobarea acestuia prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (2) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se complotează cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 64
     Modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare se face cu avizul Consiliului de administraţie, se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I.

     APROBAT DE COMITETUL DIRECTOR
     Prof.Dr. Monica Pop - Manager
     Conf. Dr. Marian Burcea - Director medical
     Ec. Zoita Ianus - Director Financiar - Contabil

     -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016